Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3"

Transcriptie

1 Jaarverslag Talencentrum

2 2

3 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Deel 1 Het Talencentrum in beeld 5 1. Taalcursussen en communicatietrainingen 5 Nederlands voor anderstaligen 6 Nederlands voor Indiase operatieassistenten. Nederlands voor medisch specialisten Nederlands voor Duitse aspirant-studenten Examentraining NT2-II Nederlands voor Chinese Studenten Nederlands uit Nanjing Nieuwe lesmethodes Nederlands als tweede taal (NT2) Cursussen Nederlands uit het open aanbod Nederlands voor Nederlandstaligen 9 Spelling en stijl Tekst! Engels 10 Personeelscursussen Engels Engels voor onderzoekers Engels voor docenten Engels voor studenten in het kader van hun studieprogramma Engels voor coaches en trainers bij Medische Wetenschappen Cursussen Engels uit het open aanbod Overige talen: Spaans, Frans, Duits en andere talen 11 Spaans en Frans voor studenten in het kader van hun studieprogramma Duits voor artsen in opleiding Cursussen uit het open aanbod Cursussen op maat 12 Engels, Russisch, Nederlands en Duits voor de Gasunie BV Engels voor medewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nederlands voor medewerkers van Huis voor de Sport Spaans voor leerlingen van RSG Reggesteyn Zelfstudie 14 Digitale hulpmiddelen 15 Digitale voice recorders Videocamera s Elektronische leeromgeving Nestor 3

4 Logopedie 15 Pre-University College Testen en toetsen 16 Testing unit 16 Standaardisering 17 CEFR Standaardisering en familiarisering Embed-project Testen en examens 17 Language Centre English Test Contextgerelateerde toetsen Dialang Staatsexamen NT2-programma II C-toets Verklaring Nederlands op basis van geziene diploma s TOA-test 3. Universitaire Vertaal- en correctiedienst 20 IBMG Terminologie database Een keuze uit de opdrachten 4. Kwaliteit en professionaliteit 22 Kwaliteit Kwaliteitskeurmerk Cedeo Cursusevaluaties Professionaliteit 22 Huisstijl Automatisering HRM en personeelsbeleid 23 Scholing en ontwikkeling van medewerkers Personeelsenquête 5. Internationale netwerken Projecten Opdrachtgevers in Externe opdrachtgevers Interne opdrachtgevers Deel 2 Het Talencentrum in cijfers 28 4

5 Voorwoord Het jaar 2009 was een uitdagend jaar voor het Talencentrum. Niet alleen vroeg de groeiende vraag naar cursussen en toetsen bij de secties Engels en Nederlands om de aanstelling van nieuwe medewerkers, ook maakte de toename van het aantal opdrachten bij de vertaal- en correctieservice het mogelijk om het aantal vertalers uit te breiden. Het Talencentrum is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke ondersteuner voor de Rijksuniversiteit Groningen en voor andere organisaties die actief zijn op het internationale podium. Ik ben er trots op dat het Talencentrum een actieve bijdrage levert aan de internationaliseringsambitie van bedrijven, overheidinstellingen en onderwijsorganisaties. En ik ben trots op onze medewerkers die zich met grote deskundigheid, visie en betrokkenheid inzetten voor het Talencentrum. Dit jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten en de ambities van het Talencentrum in 2009, maar biedt ook een blik op de toekomst 1. Het Talencentrum helpt u verder September 2010, Anje Dijk 1 Meer gedetailleerde cijfermatige informatie is te vinden in een bijlage die op aanvraag wordt toegestuurd. 5

6 6

7 Deel 1 - Het Talencentrum in beeld Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen is een expertisecentrum voor taalcursussen, communicatietrainingen, taalonderwijs, taaltoetsen en vertalingen en correcties. De internationale staf van het Talencentrum geeft cursussen en trainingen aan medewerkers van bedrijven en overheidsinstellingen, aan studenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen en aan particulieren. Ook de Universitaire Vertaal- en Correctiedienst maakt deel uit van het Talencentrum. Met haar diensten levert het Talencentrum een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van effectieve internationaliseringsstrategieën. We bieden onze klanten hulp en ondersteuning op het gebied van taal, (interculturele) communicatie en onderwijs in verschillende vormen: - taalcursussen en communicatietrainingen; - taaltoetsing en taalassessment; - vertaal- en correctieservice. 1. Taalcursussen en communicatietrainingen De taalcursussen van het Talencentrum zijn gericht op communicatie. We vinden het belangrijk dat onze cursisten die taal leren, die ze direct kunnen gebruiken in hun dagelijks leven, voor hun werk of in hun studie. Voor cursussen uit ons open aanbod betekent dat veel aandacht voor mondelinge communicatie tijdens de contacturen. In cursussen op maat nemen we bovendien altijd de context waarin de cursist de taal gaat gebruiken als uitgangspunt. Daarnaast besteden we niet alleen aandacht aan de taal zelf, maar ook aan culturele aspecten, bijvoorbeeld wat de gebruiken zijn in de landen waar de taal wordt gesproken. De cursussen Engels die wij verzorgen als onderdeel van een studieprogramma, bereiden de studenten voor op deelname aan een Engelstalig studieprogramma en op de latere werkpraktijk. In deze taalcursussen leggen we een nauwe relatie met de inhoud van dat studieprogramma. 7

8 Het Talencentrum heeft een brede keuze aan talen in haar assortiment, waarvan er drie een grote populariteit genieten: Engels, Nederlands voor anderstaligen en Spaans. Hoeveel cursussen er in 2010 gegeven zijn, in welke talen en aan wie, is terug te vinden in de bijlagen. In dit jaarverslag bespreken we kort een aantal cursussen en activiteiten die het afgelopen jaar in het oog sprongen. Een compleet beeld van ons aanbod vindt u op onze website (www.rug.nl/talencentrum). Nederlands voor anderstaligen Nederlands voor Indiase operatieassistenten. Het UMCG in Groningen haalde Indiase operatieassistenten naar Nederland om het tekort aan operatieassistenten op te vangen dat tot wachtlijsten voor operaties leidde. Deze operatieassistenten waren in India ingeschreven bij een wervingsbureau en hebben daar al een opleiding tot operatieassistent achter de rug. In opdracht van het UMCG verzorgde het Talencentrum voor hen een cursus Nederlandse taal. Een deel van deze cursus had een algemeen karakter. Maar na het leggen van een stevige basis werd al snel in de cursus de overstap gemaakt naar het leren van specifieke taal die nodig is in de operatiekamer: het benoemen van instrumenten en het begrijpen van instructies. Voor het ontwikkelen van deze cursus hebben docenten van het Talencentrum taalobservaties gedaan tijdens operaties. Ook hebben ze voor een adequate begeleiding van de cursisten tijdens de skillslab-trainingen gekeken welke problemen de operatieassistenten tegenkwamen, zodat deze problemen tijdens de lessen Nederlands konden worden opgelost. Nederlands voor medisch specialisten Regelmatig kloppen buitenlandse medisch specialisten aan bij het Talencentrum voor een individuele, intensieve cursus Nederlands. Dit zijn bijvoorbeeld orthodontisten, anesthesiologen, tandartsen, cardiologen, plastisch chirurgen en kinderartsen die in Nederland gaan werken en die in een zo kort mogelijke tijd voldoende Nederlands willen leren om zich te kunnen redden in hun werk. Deze specialisten werken in een intensieve cursus onder begeleiding van een docent aan de basiskennis van het Nederlands. Zodra de basis voldoende is, gaan we verder met het aanleren van de taal die 8

9 hoort bij de specifieke beroepscontext van deze specialisten. We gebruiken voor deze cursussen, naast een grote hoeveelheid lesmateriaal die we in de loop van de jaren hebben verzameld en ontwikkeld, allerlei video-opnamen die gerelateerd zijn aan het specialisme van de cursist. Nederlands voor Duitse aspirant-studenten Duitse aspirant-studenten kunnen, ter voorbereiding op een Nederlandstalige studie, in de zomer een intensieve cursus Nederlands volgen, de zogenoemde DAS-cursus, die hen voorbereidt op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal niveau II (NT2-II). Met dit diploma op zak zijn buitenlandse studenten toelaatbaar in een Nederlandstalige universitaire of HBO-studie in Nederland. Overleg tussen universitaire talencentra en de verantwoordelijke instanties voor het staatsexamen (de IB-Groep, CITO en Bureau ICE) heeft ertoe geleid dat voor deze groep aspirant-studenten een aparte gelegenheid is gecreëerd om in de zomer het Staatsexamen af te leggen. Een aantal instellingen in de regio die vergelijkbare cursussen aanbieden, het Van Hall instituut in Leeuwarden, de Stenden Hogeschool in Leeuwarden en de Hanzehogeschool in Groningen, gebruikt voor deze cursussen het lesmateriaal dat door ons Talencentrum is ontwikkeld. Van de 93 cursisten die in 2009 een DAS-cursus hebben gevolgd zijn er 76 geslaagd, 10 cursisten hebben geen examen gedaan en 7 cursisten zijn gezakt. Hiermee presteerden de cursisten van ons Talencentrum bovengemiddeld, ten opzichte van de cursisten van andere Talencentra in Nederland in vergelijkbare cursussen. Examentraining NT2-II Vanaf september 2006 biedt het Talencentrum een training voor het Staatsexamen NT2-II in de vorm van zelfstudie, waarbij het materiaal wordt aangeboden in de elektronische leeromgeving van de RUG (Nestor). Deze opzet voorziet in een groeiende behoefte, vooral omdat het hier gaat om een training waar cursisten individueel aan die onderdelen kunnen werken, die voor hen het belangrijkst zijn. In 2009 hebben 37 deelnemers gebruik gemaakt van dit aanbod, in 2008 waren dit er 12. 9

10 Nederlands voor Chinese Studenten Nederlands uit Nanjing In 2009 heeft een groep van 9 Chinese studenten Nederlands uit Nanjing bij ons een cursus Nederlands gevolgd. Deze studenten, die Nederlands studeren bij de Faculteit voor Internationale Communicatie van de The Communication University of China Nanjing waren 11 maanden in Groningen om hun Nederlands te verbeteren en om de Nederlandse cultuur te leren kennen. Ze volgden bij het Talencentrum cursussen Nederlands op niveau 2 (A2-B1 2 ), niveau 3 (B1-B2) en niveau 4, afhankelijk van hun vorderingen en toetsresultaten. Daarnaast hebben ze logopedische ondersteuning gekregen. Hun programma bestond verder uit colleges bij de vakgroep Nederlands ( [Auto]biografisch proza en literaire non-fictie) en colleges verzorgd door het Talencentrum over Nederlandse literatuur: de meest bekende schrijvers (Wolkers, Mulisch,) en schrijvers die in het nieuws waren (Martin Bril, Tim Krabbé, Kader Abdollah). Ook was er de mogelijkheid om open colleges van Dutch Studies te volgen over (actuele) thema s, zoals Nederlandstalige popmuziek, De rol van de oorlog of Het landschap en konden ze een college Inleiding in de communicatie- en informatiewetenschappen volgen. Nieuwe lesmethodes Nederlands als tweede taal (NT2) Een aantal medewerkers van de sectie Nederlands is naast hun docentschap zeer actief op het gebied van materiaalontwikkeling. In de afgelopen jaren zijn een drietal methodes NT2 van hun hand verschenen bij uitgeverij Coutinho: Nederlands in Actie (van A2 naar B1) verscheen in 2004, Nederlands op niveau (van B1 naar B2) verscheen in 2007 en in 2009 verscheen In de Startblokken (van nulniveau naar A2), een methode speciaal gericht op Duitstaligen. In 2009 is ook een start gemaakt met een volgende methode in deze serie: Nederlands in gang (van nulniveau naar A2) die in september 2010 zal verschijnen bij uitgeverij Coutinho. De methodes In de Startblokken, Nederlands in Actie en Nederlands op Niveau zijn in 2009 behalve in Nederland ook in Duitsland uitgebracht. Cursussen Nederlands uit het open aanbod Al 20 jaar verzorgt het Talencentrum cursussen Nederlands voor anderstaligen op verschillende niveaus en met verschillende 2 Zie voor de betekenis van deze niveau-aanduidingen het Common European Framework of Reference (CEFR) op onze website: 10

11 intensiteit. Naast deze niveaucursussen bieden we vaak ook wat extra s aan, in 2009 waren dat een Introductiecursus Nederlandse literatuur, een Conversatiecursus Nederlands voor cursisten die extra aandacht aan hun spreekvaardigheid wilden geven en een cursus Survival Dutch voor mensen die zich in ieder geval met een paar basiszinnen in Nederland willen kunnen redden. Nederlands voor Nederlandstaligen Spelling en stijl Ook voor Nederlandstaligen is het gebruik van het Nederlands niet altijd makkelijk. Al jaren bieden we individuele ondersteuning aan mensen die er moeite mee hebben om in het Nederlands teksten te schrijven. Vanaf 2009 hebben we ook groepscursussen ontwikkeld voor mensen die het spoor bijster zijn geraakt in alle spellingshervormingen van het Nederlands of die het lastig vinden om de juiste stijl te hanteren bij het schrijven van teksten. Begin 2010 deden 7 cursisten mee aan de pilot-cursus Spelling. Tekst! In 2009 hebben we de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een nieuwe service: Tekst! Deze service, die in september 2010 van start gaat, is een antwoord op vragen uit onze directe omgeving: Hoe leer ik helder en effectief schrijven? Hoe breng ik mijn boodschap succesvol over? Hoe zorg ik ervoor dat de lezer precies begrijpt wat ik bedoel? Hoe schrijf ik een goede scriptie? Hoe zorg ik ervoor dat er echt geen spelfouten en stijlfouten in mijn tekst zitten? Klanten kunnen bij Tekstredactie terecht als ze bestaande teksten nog eens goed wilt laten controleren of als ze bijvoorbeeld niet tevreden zijn over de toon of de structuur van hun tekst. Voor teksten die nog geschreven moeten worden kan men aankloppen bij Tekstproductie. Daarnaast biedt het Talencentrum doelgerichte Teksttrainingen aan. Niet alleen teksttrainingen met open inschrijving, zoals een opfriscursus Stijl of Spelling, maar ook teksttrainingen op maat, zoals het schrijven van beleidsteksten of effectief corresponderen. Een compleet overzicht van ons aanbod Nederlands en Nederlands als tweede taal vindt u op onze website. 11

12 Engels Personeelscursussen Engels Steeds meer ondersteunend personeel van bedrijven, overheidinstellingen maar ook van de universiteit moeten in contacten tijdens hun werk het Engels gebruiken: in telefoongesprekken, in s en soms in vergaderingen of bij klantcontacten aan de balie. Het Talencentrum biedt groepscursussen en individuele cursussen Engels voor P&O-medewerkers, cursussen telefoneren in het Engels, s schrijven in het Engels en communiceren in het Engels aan diverse groepen medewerkers. Deze cursussen zijn meestal op maat gemaakt, gebaseerd op de situaties waar de cursisten in hun werk mee te maken krijgen. Engels voor onderzoekers Onderzoekers die verbonden zijn aan de universiteit moeten vaak hun publicaties in het Engels schrijven, hun presentaties in het Engels geven en steeds vaker onderwijs geven in het Engels. Voor deze onderzoekers, vaak verbonden aan onderzoeksscholen binnen hun faculteit, verzorgde het Talencentrum cursussen Presentations in English en Publishing in English. Zo n 260 onderzoekers van verschillende onderzoeksscholen volgden zo n cursus in Engels voor docenten Ook universitair docenten zijn steeds vaker genoodzaakt om hun colleges in het Engels te geven. Om er voor te zorgen dat ze zelfverzekerd voor de dag kunnen komen in colleges, biedt het Talencentrum cursussen Teaching in English aan. Deze cursus wordt zowel in een groep als in een individuele vorm gegeven. Zo n 600 medewerkers van de universiteit volgden in 2009 een individuele of groepscursus Engels. Engels voor studenten in het kader van hun studieprogramma Een aantal universitaire studies hebben een Mastersprogramma in het Engels. Ook zijn er studieprogramma s die een Engelstalige Bachelor hebben. Om er voor te zorgen dat de studenten die aan deze programma s deelnemen het Engels niet als struikelblok ervaren, 12

13 wordt er tijdens de studie aandacht besteed aan de verbetering van hun Engels. In opdracht van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde verzorgde het Talencentrum in 2009 colleges Engels voor meer dan 2600 studenten uit onder meer de programma s International Business and Management, Economics and Business Economics en Econometrics. In opdracht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid kregen meer dan 250 studenten uit het programma International and European Law colleges Engels, verzorgd door het Talencentrum. Deze colleges zijn speciaal voor de verschillende onderwijsprogramma s ontwikkeld en het programma Engels heeft een nauwe inhoudelijke relatie met het studieprogramma. Engels voor coaches en trainers bij Medische Wetenschappen Voor de Faculteit Medische Wetenschappen heeft het Talencentrum een training gegeven waarin het ontwikkelen van de taalvaardigheid Engels hand in hand ging met de ontwikkeling van didactische vaardigheden, trainingsvaardigheden en adviesvaardigheden van coaches en trainers. Aan deze training hebben 50 medewerkers meegedaan. Cursussen Engels uit het open aanbod Al 20 jaar verzorg het Talencentrum reguliere cursussen Engels op verschillende niveaus en met verschillende intensiteit. Naast deze niveaucursussen is er vaak ook extra aanbod, in 2009 waren dat de cursussen Writing for undergraduates en zomercursussen Oral skills en Writing skills Een compleet overzicht van ons aanbod Engels vindt u op onze website. Spaans, Frans, Duits en andere talen Spaans en Frans voor studenten in het kader van hun studieprogramma In opdracht van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde verzorgde het Talencentrum in 2009 colleges Spaans voor 270 studenten en Frans voor 33 studenten, afkomstig uit afkomstig uit de programma s 13

14 Economics & Business Economics en International Business and Management. Deze studenten leren in het kader van hun studie een tweede vreemde taal (naast Engels) om hen beter voor te bereiden op het internationale karakter van hun toekomstige werkomgeving of op een buitenlandstage. Duits voor artsen in opleiding Artsen in opleiding bij het UMCG hebben de mogelijkheid om hun coschappen te lopen in het ziekenhuis in Oldenburg. Om ervoor te zorgen dat deze co-schappen optimaal verlopen, verzorg het Talencentrum regelmatig een korte training Duits voor artsen in opleiding, vlak voordat hun co-schappen in Oldenburg beginnen. In deze training ligt de nadruk op arts-patiëntcommunicatie in het Duits. Daarvoor wordt geoefend met woordenschat in rollenspellen waarin de studenten realistische arts-patiëntgesprekken kunnen oefenen. In 2009 hebben 7 cursisten aan deze cursus meegedaan. Cursussen uit het open aanbod Al 20 jaar verzorgt het Talencentrum reguliere cursussen Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Japans, Portugees en Spaans op verschillende niveaus en met verschillende intensiteit. Deze cursussen hebben een open inschrijving. Een compleet overzicht van ons aanbod Overige Talen vindt u op onze website. Cursussen op maat Voor alle talen die het Talencentrum in haar assortiment heeft, verzorgen we ook cursussen op maat. Deze cursussen worden zoveel mogelijk ingericht naar de wensen en mogelijkheden van de cursist en toegespitst op de directe praktijk waarin de cursist de taal moet gebruiken. In 2009 hebben 945 cursisten deelgenomen aan zo n cursus op maat. Van hen volgden er 710 een cursus Engels, 172 volgden een cursus Nederlands, 32 een cursus Spaans, 19 Duits, 5 Russisch, 2 Pools, 2 Portugees, 2 Indonesisch en 1 Frans. 14

15 Engels, Russisch, Nederlands en Duits voor de Gasunie BV De Gasunie BV heeft het Talencentrum gevraagd op te treden als vaste aanbieder van taalcursussen voor hun medewerkers. Het gaat hierbij om medewerkers in verschillende functies binnen de organisatie, die in het kader van hun werk Russisch, Engels, Nederlands of Duits nodig hebben. Voordat een dergelijke cursus van start gaat, bespreken we eerst met de cursist wat de leerwensen zijn. Daarbij stellen we vragen als: Gaat het om schrijven of spreken of om allebei? In welke situatie zal de taal vooral gebruikt worden? Ook brengen we globaal in kaart welke kennis van de taal de cursist al heeft, bijvoorbeeld van de middelbare school of uit andere opleidingen. De informatie uit deze gesprekken gebruiken we om een cursus op te zetten die op maat is gesneden voor deze cursist. Als het enigszins kan, formeren we tweetallen of groepjes cursisten met dezelfde leerdoelen en met hetzelfde startniveau, die gezamenlijk een cursus krijgen. Het Talencentrum heeft in 2009 voor 90 medewerkers van de Gasunie een cursus verzorgd. Engels voor medewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Voor medewerkers van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het Engels een taal die steeds meer in hun werkzaamheden gebruikt wordt: ze hebben regelmatig contact over regelgeving met Brussel en met vergelijkbare diensten in Europese lidstaten. Hoewel tijdens vergaderingen altijd een simultaantolk aanwezig is, vonden medewerkers het toch belangrijk om goed met het Engels uit de voeten kunnen. In een cursus van het Talencentrum is aandacht besteed aan het bespreken van zakelijke informatie met gebruik van specifiek vakjargon. Ook hebben we er voor gezorgd dat medewerkers met meer zelfvertrouwen het Engels gingen gebruiken, door veel te oefenen met concrete situaties. Omdat voor de medewerkers ook het schrijven van brieven en rapporten in het Engels belangrijk was, is in de cursus naast de mondelinge vaardigheid ook aandacht besteed aan het schrijven in het Engels. Nederlands voor medewerkers van Huis voor de Sport Medewerkers van Huis voor de Sport wilden graag leren om goede persberichten te schrijven. De cursus die het Talencentrum voor hen 15

16 ontwikkelde bestond uit twee onderdelen. Het eerste deel was een plenaire sessie voor alle medewerkers die regelmatig persberichten schrijven. In deze eerste sessie oefenden ze met het schrijven van persberichten aan de hand van een stijlwijzer die in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen is gemaakt. Het tweede deel van de cursus bestond uit individuele bijeenkomsten van 1 uur, enige tijd na de eerste bijeenkomst. Alle medewerkers hadden in die tussentijd geoefend met de stijlwijzer en hadden de docent een of meer zelf geschreven persberichten toegestuurd. In deze individuele les kreeg elke medewerker feedback op de eigen persberichten en adviezen voor verbetering. Medewerkers die daar behoefte aan hadden konden bovendien nog uitleg over de werkwoordspelling (de d s en t s) krijgen. Spaans voor leerlingen van CSG Reggesteyn Leerlingen van CSG Reggesteyn die Spaans in hun pakket hebben, komen aan het eind van hun 3 e jaar VWO naar de Rijksuniversiteit Groningen voor een gevarieerd programma. Een vast onderdeel op het programma is een interactieve les Spaans, waarmee de leerlingen ervaren hoe goed hun Spaans al is. Zelfstudie Voor cursisten uit groepscursussen en voor cursisten die niet in de gelegenheid zijn of tijd hebben om een groepscursus te volgen, bieden we de Zelfstudie service aan. Cursisten kunnen zich voor deze service inschrijven, waarna ze vrij toegang hebben tot de universiteitsbibliotheek voor het gebruik van de taalleermiddelen die door het Talencentrum zijn aangeschaft. Naast gebruik van deze leermiddelen is er de mogelijkheid om via de elektronische leeromgeving Nestor extra oefeningen te doen. De zelfstudieservice is in 2009 geactualiseerd en de materialen worden in 2010 verhuisd van de Letterenbibliotheek naar de Universiteitsbibliotheek. In de tweede helft van 2010 zal de nieuwe Zelfstudieservice van het Talencentrum operationeel zijn. In 2009 maakten 41 cursisten gebruik van de mogelijkheid om bij het Talencentrum in Zelfstudie een taal te leren. Daarvan deden er 37 een examentraining NT2-II. 16

17 Digitale hulpmiddelen Digitale voice recorders In 2009 hebben we op grote schaal geëxperimenteerd met het gebruik van voicerecorders in de lessen. Vooral in individuele cursussen werkt het gebruik van deze apparaatjes erg goed cursisten kunnen (delen van) een les opnemen en de opname thuis nog eens rustig beluisteren. De docent kan de opname gebruiken om specifieke taalproblemen na de les nog eens rustig te analyseren en de inhoud van de volgende les daar op aan te passen. Bovendien kunnen opnames digitaal bewerkt worden en in de elektronische leeromgeving worden geïntegreerd. Videocamera s In groepscursussen presentation skills maken we veel gebruik van videocamera s. De presentatie van de cursist wordt opgenomen. De docent en de medecursisten geven feedback op de presentatie. Vervolgens plaatst de docent de opname streaming in de elektronische leeromgeving. Dit maakt het voor de cursist mogelijk om op een zelf gekozen moment met de verbeterpunten in het achterhoofd nog eens rustig naar zijn eigen presentatie te kijken. Overigens zijn de opnames niet breed toegankelijk voor iedereen, maar blijft dit beperkt tot de eigen groep cursisten. Elektronische leeromgeving Nestor Voor het meeste onderwijs maken we gebruik van de elektronische leeromgeving Nestor. Deze Blackboard omgeving geeft docenten de mogelijkheid om het cursusprogramma online aan te bieden, extra lesmateriaal en oefeningen klaar te zetten, links aan te bieden naar interessante websites, te communiceren met de cursisten en de registreren of cursisten de Nestor-site gebruiken. Nestor is een welkome aanvulling voor het onderwijs dat we verzorgen. Logopedie Voor logopedische hulp werkt het Talencentrum samen met de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen. Cursisten van wie de docent inschat dat logopedische hulp nuttig kan zijn, worden gescreend door studenten logopedie. Zij stellen op basis van 17

18 deze screening een behandelplan op. De logopedische behandeling wordt vervolgens uitgevoerd op de opleiding logopedie. Pre-University College Sinds 2007 speelt het Talencentrum een rol in het Pre University College (PUC) van de Faculteit Medische Wetenschappen. In het PUC worden buitenlandse studenten in een jaar voorbereid op een studie medicijnen of tandheelkunde in Nederland. In 2009 waren dit 66 aspirantstudenten uit Saoedie-Arabië. Naast vakgericht onderwijs zoals lifesciences, bestaat een substantieel deel van het programma van deze studenten uit cursussen Engels om ervoor te zorgen dat hun taalniveau voldoende is om in te stromen in een Engelstalige bachelor Geneeskunde. De tandheelkundestudenten volgen daarnaast cursussen Nederlands; voor tandheelkunde is er geen Engelstalige bachelor. Ook de studenten geneeskunde krijgen cursussen Nederlands aangeboden, uiteindelijk zullen zij in de Masterfase, die in het Nederlands wordt gegeven, voldoende Nederlands moeten beheersen voor arts-patiëntcontacten. In 2009 heeft het Talencentrum voor 66 cursisten intensive cursussen Engels verzorgd en voor 60 studenten cursussen Nederlands. 2. Testen en toetsen Testing unit In 2009 zijn we gestart met het inrichten van een testing unit binnen het Talencentrum. Deze testing unit is een expertisecentrum voor onszelf maar ook voor belangstellenden van binnen en buiten de universiteit. Al onze deskundigheid rondom testen en toetsen is in deze unit gebundeld. Docenten kunnen bij de testing unit terecht met vragen als: Is de toets die ik heb ontwikkeld representatief voor de leerstof die ik heb aangeboden? Zijn deze meerkeuzevragen goed geformuleerd? Welke bestaande tests zijn er voor Nederlands en welke past het beste bij mijn doelgroep? Welke test Engels kan ik het beste inzetten voor mijn groep studenten? Daarnaast is de testing unit ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de afname van de Language Centre English Test (LCET) (zie verderop in de tekst). 18

19 Standaardisering CEFR De toetsen die het Talencentrum hanteert, zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dat is gepubliceerd door de Raad van Europa. Dit raamwerk maakt het makkelijker voor toetsers om toetsscores en taalniveaus op een eenduidige en transparante manier te bespreken. Standaardisering en familiarisering Docenten van het Talencentrum zijn goed bekend met de niveaus van het CEFR. Om deze kennis actueel te houden, organiseert het Talencentrum regelmatig standaardiseringsbijeenkomsten waarin beoordelaars (docenten en testers) gezamenlijk oefenen met het vaststellen van niveaus. Dergelijke trainingen organiseren we niet alleen voor onze eigen docenten. Ook Hogescholen en ROC s uit de omgeving maken gebruik van onze expertise op het gebied van de niveaus van het CEFR. Zij kloppen bijvoorbeeld bij ons aan met het verzoek om een workshop voor hun docenten te organiseren rondom het gebruik van het CEFR. Embed-project Samen met de vakgroep Engels en met ICTOL (ICT en Onderwijs in de Faculteit Letteren) heeft het Talencentrum het project Embed opgezet. Doel van dit project is, om in een elektronische database voorbeelden te presenteren van teksten gerelateerd aan een CEFRniveau. In deze voorbeelden is precies aangegeven welke elementen uit de tekst kenmerkend zijn voor het betreffende niveau. Embed kan gebruikt worden door docenten en beoordelaars en is bedoeld om hen te helpen om op een adequate manier geschreven teksten van studenten te beoordelen. Het Embed project zal in augustus 2010 worden afgerond. Testen en examens Language Centre English Test Het Talencentrum heeft, met subsidie uit het Onderwijsstimuleringsfonds van de RUG, een eigen test ontwikkeld, de Language Centre English Test (LCET). Deze test is, na proefafnames in diverse vergelijkbare studentengroepen en statistische analyses 19

20 door het Universitair Onderwijscentrum van de RUG (het UOCG) gekoppeld aan het CEFR. Met deze test kan de lees-, luister-, spreeken schrijfvaardigheid Engels van een kandidaat in een academische context betrouwbaar en nauwkeurig worden gemeten. In 2009 is deze test bij 212 studenten in 26 toetsessies afgenomen. Partneruniversiteiten van de Rijksuniversiteit Groningen zijn overtuigd van de kwaliteit van de LCET en accepteren de toetsresultaten van studenten die zich bij hun universiteit aanmelden met een certificaat van de LCET. De Talencentra van de universiteiten van Bremen en van Oldenburg zijn betrokken geweest bij de proefafnames. Zij hebben bovendien belangstelling getoond om de test binnen hun eigen universiteit af te nemen. Contextgerelateerde toetsen Een toetsvorm die we ook bieden is het assessment centre. Deze toetsvorm is erop gericht om op basis van een reeks contextgerelateerde opdrachten, toetsen en praktijkbeoordelingen de competentie van een kandidaat vast te stellen met als doel beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld deelname aan een opleiding of functioneren in een beroep. Het Talencentrum zet taalassessments ondermeer in ten behoeve van sollicitatieprocedures. Dialang We stimuleren het gebruik van het beoordelingsprogramma Dialang, een indicatieve webtoets die kandidaten tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen uitvoeren voor een groot aantal Europese talen. De beoordeling die deze toets geeft van het taalniveau van de kandidaat is een globale beoordeling van het niveau, gerelateerd aan de niveaus van het CEFR. Staatsexamen NT2-programma II Voor het testen van de taalvaardigheid Nederlands als tweede taal biedt het Talencentrum geen faciliteiten kandidaten worden doorverwezen naar DUO waar ze zich kunnen inschrijven voor het Staatsexamen Nederlands als tweede Taal. Dit examen is gerelateerd aan het CEFR en wordt 40 keer per jaar afgenomen. Het Talencentrum biedt wel de mogelijkheid om, als voorbereiding op dit examen, te oefenen met voorbeeldexamens. In 2009 maakt 37 cursisten gebruik van deze mogelijkheid. 20

Jaarverslag 2007. Het Talencentrum helpt u verder

Jaarverslag 2007. Het Talencentrum helpt u verder Jaarverslag 2007 Het Talencentrum helpt u verder 1 Voorwoord Het Talencentrum heeft er zo langzamerhand een traditie van gemaakt het jaarverslag pas in de loop van september te presenteren. Dit jaarverslag

Nadere informatie

talencentrum Het Talencentrum helpt u verder

talencentrum Het Talencentrum helpt u verder Het Talencentrum helpt u verder 1 Het Talencentrum Succesvol communiceren begint met taal. Of u nu naar een congres in Atlanta gaat, een vergadering hebt in Beijing, op stage gaat in Rio de Janeiro of

Nadere informatie

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014 Universiteit van Amsterdam Groepstrainingen met open inschrijving juli - december 2014 Hoe schrijf ik mij in? via www.uvatalen.nl Noël Picard: Nooit gedacht dat ik met zo veel plezier zó snel resultaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Kerngegevens personeel en financiën 3 Het Talencentrum 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Kerngegevens personeel en financiën 3 Het Talencentrum 8 Jaarverslag Talencentrum 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Kerngegevens personeel en financiën 3 Het Talencentrum 8 pagina 1.1 Het taalonderwijs in het Talencentrum 10 1.2 Het taalonderwijs in 2008 15 2.1

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate DevelsteinCollege - Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht T: 078-619

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO.

Cambridge. Engels VWO. Cambridge Engels VWO www.staring.nl Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal erkend zijn en gelden

Nadere informatie

Engels op topniveau. Cambridge Certificates voor alle leerlingen

Engels op topniveau. Cambridge Certificates voor alle leerlingen Engels op topniveau Cambridge Certificates voor alle leerlingen Waarom? De toename van het gebruik van het Engels in de wereld is een feit. Het is de taal van veel games en websites, van veel films, televisieseries

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE VU-NT2 PROFESSIONAL CURSUSJAAR 2016/2017 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

INTAKE INTERVIEW. We help you improve your English language skills.

INTAKE INTERVIEW. We help you improve your English language skills. INTAKE INTERVIEW We help you improve your English language skills. Intakegesprek U heeft zich / bent aangemeld voor een training Engels. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats. In deze

Nadere informatie

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord Voorwoord Schrijven op B2 is een takenboek dat hulp biedt bij de training in het schrijven van korte en langere teksten in het Nederlands, die geschreven moeten worden op het Staatsexamen NT2 II. Schrijven

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Taalportfolio verpleegkunde

Taalportfolio verpleegkunde Taalportfolio verpleegkunde Mijn taalbiografie Persoonlijke gegevens datum: Naam Opleiding Moedertaal Tweede/ derde taal met mijn familie. met mijn vrienden. op mijn werk/ school. Ik ben eentalig tweetalig

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST 2013 Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2012 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education Waarom tweetalig onderwijs? Engels is één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Express Yourself - Understand the World

Express Yourself - Understand the World Express Yourself - Understand the World Beeld van het Talencentrum 2010-2012 www.rug.nl/talencentrum www.rug.nl/talencentrum Oude Kijk in t Jatstraat 26, 9712 EK Groningen T 050 363 58 02 E talencentrum@rug.nl

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Taaltrainingen voor de AGF-sector. In samenwerking met het AGF-groothandelsfonds

Cursusprogramma s. Taaltrainingen voor de AGF-sector. In samenwerking met het AGF-groothandelsfonds Cursusprogramma s 2013 Taaltrainingen voor de AGF-sector In samenwerking met het AGF-groothandelsfonds : 1 Introductie Iber Lengua 2 Korte uitleg procedure 3 Individuele taaltraining 30 uur 4 Individuele

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Taaltraining. die bij u past

Taaltraining. die bij u past Taaltraining die bij u past ,, Incompany training en groepstraining: Het tempo van de training is goed. Bovendien is er een leuke dynamiek ontstaan in de groep. Taalcoaching: Een dag met de taaltrainer

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten 7.Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Marloes van Beersum & Eline van Straalen Taalcentrum-VU, Vrije Universiteit Amsterdam Contact: mvanbeersum@taalcentrum-vu.nl evanstraalen@taalcentrum-vu.nl Verplicht

Nadere informatie

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP E 1 International Baccalaureate Diploma Programma (IBDP)

Nadere informatie

Taalvaardigheid Frans 1 Minor

Taalvaardigheid Frans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Taalvaardigheid Frans 1 Minor French

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Ton Koet & Willy Weijdema. Inleiding. In dit artikel doen de auteurs verslag van een onderzoek naar het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus

Ton Koet & Willy Weijdema. Inleiding. In dit artikel doen de auteurs verslag van een onderzoek naar het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus Het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus voor het beoordelen van taalvaardigheid in Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen en universitaire taalopleidingen Ton Koet & Willy Weijdema In dit artikel

Nadere informatie

Criteria bij ERK methodes

Criteria bij ERK methodes SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Al 35 jaar geven wij inhoud aan leren en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap en onderwijspraktijk. De kern van onze expertise betreft

Nadere informatie

NT1 Instroom Begrippenlijst en taalverzorging: Spelling, grammatica, Semantiek en stilistiek: stijl, zinsbouw, woordkennis Lezen en schrijven

NT1 Instroom Begrippenlijst en taalverzorging: Spelling, grammatica, Semantiek en stilistiek: stijl, zinsbouw, woordkennis Lezen en schrijven TOETSEN TAAL Titel Korte omschrijving Uitgever en jaar Doelgroep Niveau Koppeling Stand. & Eindt. Context Digitaal / Instaptoets NT1 Een instaptoets voor lezen en VanDorp educatief, www. schrijven om de

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open!

Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open! Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open! Inhoud presentatie Algemene inleiding Leerlingen naar lokalen Specifieke info voor ouders Wat is TTO? CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Nadere informatie

Taalonderwijs. Berna de Boer (Talencentrum, RUG) José Bakx (Radboud in to Languages, RU)

Taalonderwijs. Berna de Boer (Talencentrum, RUG) José Bakx (Radboud in to Languages, RU) Taalonderwijs Berna de Boer (Talencentrum, RUG) José Bakx (Radboud in to Languages, RU) Inhoud 1. Blik op Werk Keurmerk 2. DUO 3. Vluchtelingen versus internationale studenten 4. TANG-toetsen Keurmerk

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15/073 Aan : College van Bestuur Van : Universiteitsraad Onderwerp : Engelse spreekvaardigheid van docenten Status : Ter bespreking Behandeling in : Commissie OOS, 9 juni

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

indledende brochure introductory brochure tanıtıcı broşür

indledende brochure introductory brochure tanıtıcı broşür folleto de presentación johdanto-esite brochura introdutória indledende brochure introductory brochure tanıtıcı broşür Kennismakingsbrochure brochure de présentation broszurce brochure introduttiva inledande

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen 1. Welke cursussen biedt Ad Appel Taaltrainingen? Er zijn cursussen Inburgering en Nederlands als Tweede Taal op alle niveaus van A1 tot C1. U kunt lessen volgen voor alle vaardigheden of voor één vaardigheid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100 NOTA van aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap het Onderwijscomité 11704/05 EDUC 123 STATIS 75 - COM(2005)

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere intensieve en semi-intensieve cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit maximaal vijf onderdelen. Deelnemers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013

Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013 Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013 Taaltrainingen voor studenten FGw Het Instituut voor Nederlands

Nadere informatie

Kerndoelen - ERK. Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2. Library en ERK 6

Kerndoelen - ERK. Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2. Library en ERK 6 Kerndoelen - ERK Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2 en ERK 6 1 2 Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ook wel ERK) In de kerndoelen die door de overheid zijn

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

6. VOOR, TIJDENS EN NA EEN EXAMEN

6. VOOR, TIJDENS EN NA EEN EXAMEN 6. VOOR, TIJDENS EN NA EEN EXAMEN 6.1. Hoe kunnen kandidaten zich voorbereiden op een examen? Keuze van een bepaald profiel Om het examen te kiezen waarop kandidaten zich willen voorbereiden, kunnen zij

Nadere informatie

Europees Baccalaureaat

Europees Baccalaureaat Onderwijssysteem Europees Baccalaureaat Het onderwijssysteem van het Europees Baccalaureaat beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Europees

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Scan ERK-gericht werken

Scan ERK-gericht werken 1 Scan ERK-gericht werken Doel Als docent kunt u op diverse manieren werken met het Europees Referentiekader, afhankelijk van de ervaring die u al met het referentiekader hebt opgedaan. Om nu te bepalen

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving Onderzoekssamenvatting Drs. Maurice de Greef Onderzoeker, Adviseur en Trainer Artéduc

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Tijdens de studie naar het buitenland?

Tijdens de studie naar het buitenland? 28-5-2016 Tijdens de studie naar het buitenland? Faculteit der Letteren, Mobility Office Joyce Snijder-Gelling Janet Caspers Sigrid Hasper Uitwisselingscoördinatoren Laura Dekker Uitwisselingsstudent exchange.out.arts@rug.nl

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO.

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO. GPS Taal en Rekenen Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen 2012

Nadere informatie

Taaltrainingen voor professionals. Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees

Taaltrainingen voor professionals. Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees Taaltrainingen voor professionals Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees European Language Centre > Professionele werkwijze met een persoonlijke aanpak Een ieder die een taal wil leren

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

EU-Speak _ leslla docenten

EU-Speak _ leslla docenten EU-Speak _ leslla docenten Wat heeft een docent nodig om de laaggeletterde volwassen immigrant te leren lezen en schrijven? EU-Speak 1 Partners: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Spanje, Nederland

Nadere informatie

Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties

Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties Ir. Saskia Kreutzer Drs. Jannemieke Geessink Arnhem Business School NUFFIC Workshop Best Practises Roeien met de riemen die je hebt

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Het DELF junior is ook opengesteld voor Franstaligen zolang deze het Nederlands onderwijssysteem volgen.

Het DELF junior is ook opengesteld voor Franstaligen zolang deze het Nederlands onderwijssysteem volgen. Informatie voor DELF scholen Scholen die deelnemen aan het DELF junior netwerk bieden hun leerlingen de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het DELF junior examen. Dit is een versie van het

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

Uitgeverij Intertaal Adressen Uitgeverij Intertaal Informatie voor docenten Klantenservice en bestelinformatie

Uitgeverij Intertaal Adressen Uitgeverij Intertaal Informatie voor docenten Klantenservice en bestelinformatie Inhoud IntertaaL Voor u ligt de catalogus van uitgeverij Intertaal. geeft taalstudie- producten uit voor het Nederlands taalgebied. Deze uitgaven kunnen worden gebruikt in het voortgezet onderwijs, middelbaar

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Leer bij de Alliance. frans. La Haye. September -> December 2017

Leer bij de Alliance. frans. La Haye. September -> December 2017 September -> December 2017 frans Leer bij de Alliance La Haye Over ons E-learning CURSUS MET CERTIFICAAT De Alliance Française Den Haag De Alliance Française Den Haag is een onafhankelijke stichting zonder

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing

HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing International Office Saxion University of Applied Sciences

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 6. Inleiding 7

Inhoud. Voorwoord 6. Inleiding 7 Inhoud Voorwoord 6 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Adequaatheid / begrijpelijkheid 10 1.1 OKE 11 1.2 Het schrijven van een zin of enkele zinnen 11 1.3 Het schrijven van een korte tekst 22 1.4 Het schrijven van

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie