nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring"

Transcriptie

1 Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5 jaar ervaring met > 5 jaar ervaring nog geen BKO behaald BKO behaald EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond BKO behaald TUD BKO volgen EWI LLL deelnemen EWI KO afronden EWI LLL deelnemen EWI LLL deelnemen De TUD BKO einddatum is drie jaar vanaf inschrijving. De EWI Life Long Learning (LLL) begint in

2 Verplicht programma Programma Doelgroep Aanbieder Frequentie Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) University Teacher Qualification (UTQ) Docenten met < 5 jaar onderwijservaring (verplicht) OC Focus Zie site EWI Kwalificatie Onderwijs (EWI KO) Portfolio begeleiding Docenten met > 5 jaar onderwijservaring (verplicht) Docenten bezig met TUD BKO of EWI KO EWI Onderwijsadviseurs OC Focus en EWI Onderwijsadviseurs 3 x per jaar Op aanvraag Life Long Learning keuzeprogramma (50 uur iedere 5 jaar) Programma Doelgroep Aanbieder Frequentie Video observatie Alle docenten EWI Onderwijsadviseur en Op aanvraag vakdidactici Onderwijsconsultatie Alle docenten EWI Onderwijsadviseur, vakdidactici. Ook bij OC Focus Op verzoek of op aanbeveling van opleidingsdirecteur Thema Community Docenten met TUD BKO of EWI KO EWI onderwijsadviseur en docentmentoren Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) Docenten met BKO of EWI KO OC Focus Na 2013 Vanaf 2014: Drie community s per jaar van 4 à 5 bijeenkomsten, zie Blackboard Docenten EWI Workshop op onderwijsdag Docenten, opleidingsdirecteuren EWI, O&S en 1 dag per jaar Opleidingsdirecteur Algemene cursussen over didactiek Alle docenten OC Focus Zie site Engelse Taalvaardigheid Docenten, opleidingsdirecteuren en Zie site ondersteunende staf HR Academisch Leiderschap Docenten met managementtaken TU Delft 1 x per jaar De Baak Leergang onderwijskundig leiderschap Docenten met managementtaken 3 TU Centre of Excellence? Nieuw initiatief Docenten Buiten TU Delft Op aanvraag 2

3 Toelichting programma onderwijsprofessionalisering EWI Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) Inhoud: De didactische beginselen van onderwijs ontwerpen, geven en toetsen en onderwerpen naar keuze, leidend tot een erkend certificaat: Basis Kwalificatie Onderwijs. (Also available in English): University Teaching Qualification. Voor: Docenten met minder dan 5 jaar onderwijservaring en een BKO advies zijn verplicht een BKO te halen. Werkwijze: Cursussen en oefeningen met een afsluitende proeve van bekwaamheid. instructie, intervisie en feedback, portfolio ondersteuning t.b.v. TUD BKO Planning: De docent maakt een eigen tijdpad met behulp van de modules en de eigen praktijkoefeningen. Inschrijving: OC Focus TU Delft: EWI KO Inhoud: U werkt vijf eigen onderwerpen uit over de drie kernen van docentschap: Ontwikkelen van Onderwijs, Uitvoeren van Onderwijs en Toetsen van Onderwijs. Bij voorbeeld: hoe u uw vak goed laat aansluiten op andere vakken, hoe u effectief studenten feedback geeft, hoe u de kwaliteit van de toets hebt bepaald. U sluit af met Mijn visie op onderwijs. Voor: Docenten met (veel) meer dan 5 jaar onderwijservaring en met een EWI KO advies (inhaal en nieuwe docenten) Werkwijze: In kleine groepen (EWI KO community) bieden docenten elkaar wederzijdse ondersteuning, intervisie en feedback, leidend tot aanleg persoonlijk onderwijsportfolio (dat gaat over eigen gekozen onderwerpen) Planning: 6 à 8 bijeenkomsten. Inschrijven: bij onderwijsadviseur EWI: of via Blackboardsite EWI docenten Portfoliobegeleiding Inhoud: Persoonlijke ondersteuning Voor: Docenten die een portfolio aanleggen voor EWI KO of TUD BKO Werkwijze: Vooraf een afstemmingsgesprek met een onderwijsadviseur over doel, werkwijze, tijdsplanning van de docent. Planning: maatwerk, op verzoek van docent Inschrijving: bij onderwijsadviseur EWI: Video observatie Inhoud: Opname van 1 à 2 colleges en nabespreking over eigen vraagstelling. Voor: EWI docenten bij behalen van TUD BKO en EWI KO, of bij een vraagstelling over doceren. 3

4 Werkwijze: Vooraf bespreking over het doel van de observatie, uitvoering van de observatie. Docent krijgt de video toegestuurd en bestudeert deze. Daarna bespreking met onderwijskundige en eventueel planning van vervolgstappen. Planning: maatwerk, ook op verzoek van docent of opleidingsdirecteur Inschrijven: bij onderwijsadviseur EWI: bij (wiskunde didactiek) of via Blackboardsite EWI docenten. Onderwijsconsultatie Inhoud: Afhankelijk van de vraag van de docent. Bij voorbeeld over: onderwijs opzetten, uitvoeren, begeleiden of toetsen, of behoefte aan didactische feedback. Voor: EWI Docenten met een vraag over didactiek, begeleiding en toetsing. Aanleidingen kunnen zijn: een enquête onder studenten, een innovatief idee, een tip van de opleidingsdirecteur, behoefte aan feedback. Werkwijze: Vooraf bespreking met onderwijsadviseur over het doel dat de docent wil bereiken en indien wenselijk een video observatie. Maximaal 4 besprekingen van een uur. Afronding met Conclusies en Plan van aanpak. Planning: maatwerk, op verzoek van docent of opleidingsdirecteur. Inschrijven: bij onderwijsadviseur EWI: of via Blackboardsite EWI docenten Thema Community Inhoud: Docenten onderzoeken en werken samen aan een oplossing voor een didactisch / onderwijs vraagstuk. Bij voorbeeld: Wat te doen met zwakke afstudeerders? Wat is een effectieve begeleiding van eerstejaars? En ook: Is mijn toets van goede kwaliteit? Hoe kunnen we de nakijklast verkleinen? Hoe bouw ik een digitaal minicollege? Voor: Docenten met een EWI KO / TUD BKO Werkwijze: De Thema community gaat over actuele onderwerpen met de focus op Studiesucces. De docenten werken in kleine groepen aan een onderzoek, waarbij zij een vraag vaststellen, hun werkwijze bepalen, deze uitvoeren, de bevindingen inventariseren; de uitkomsten analyseren, tot een conclusie komen en eventueel een nieuwe vraag stellen (voor een volgende groep). Afsluiting vindt plaats met een presentatie van het onderzoek op krentenbollencolloquium of onderwijssymposium. Er is een roulerend leiderschap. Planning: 4 à 5 bijeenkomsten, 1 x per week / 2 weken Inschrijven: bij onderwijsadviseur EWI: of via Blackboardsite EWI docenten Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) Inhoud: een senior traject van 10 dagen Voor: ntb Werkwijze: ntb Plannning: ntb Inschrijven: OC Focus 4

5 Workshop, lezing op een Onderwijsdag: Inhoud: U draagt zorg voor kennisdisseminatie van actualiteiten in het onderwijs. Voor: alle EWI docenten Werkwijze: De docent bereidt voor en geeft een presentatie, lezing of workshop op de EWI onderwijsdag of op een EWI onderwijssymposium. Planning: 1 dag per jaar rond eind maart begin april Inschrijven: aanmelden bij hoofd O&S, voor half februari Algemene cursussen over didactiek Inhoud: U kunt bij OC Focus uit een ruim aanbod kiezen om cursussen volgen over bij voorbeeld: ICT gebruik in het onderwijs, Theatervaardigheden, Activeren van grote groepen, Toetsconstructie. Voor: Elke docent Werkwijze: Afhankelijk van de aard van de cursus. Planning: Staat op de website van OC Focus Inschrijven: Via de website van OC Focus: Engelse Taalvaardigheid Inhoud: Cursus en huiswerk. Voor: Alle docenten die hun Engelse Taalvaardigheid willen verbeteren. De Proficiency course is voor docenten die nu het niveau C1 (IELTS 6,5) hebben en het niveau C2 (IELTS 7,5) willen halen. Werkwijze: De groepen zijn verdeeld in niveaus 1 / 2 en 3 wat overeenkomt met de toets resultaten I / II en III van de taalvaardigheidstoets. Als uw toets resultaat C1 I or C1 II is, wordt u geadviseerd deel te nemen aan de Proficiency 1 / 2 en bij C1 III wordt Proficiency 3 geadviseerd. Houd er rekening mee dat er thuis de nodige tijd aan huiswerk moet worden besteed als u uw Engelse taalvaardigheid wilt verbeteren. Reken op 4 5 uur huiswerk per week. Planning: Voor elke niveau (Niveau 1 / 2, Niveau 3) start aan het begin van elk semester een nieuwe cursus als er voldoende deelnemers zijn. Inschrijven: English courses for lecturers HR Academisch Leiderschap Inhoud: De persoonlijke effectiviteit van de deelnemer en de wijze waarop hij zich verhoudt tot de strategische ontwikkelingen van en binnen de universiteit. 5

6 Voor: De doelgroep bestaat uit Hoogleraren, Universitair Hoofddocenten, Universitaire Docenten en de top van het ondersteunend personeel. Zij allen voldoen aan het criterium dat zij ruime werk en levenservaring bezitten en van daaruit tijdens de leergang niet alleen komen halen, maar ook kunnen komen brengen. Werkwijze: De leergang biedt een breed scala aan momenten van zelfreflectie, feedback situaties en inhoudelijke kennis op het gebied van de universitaire organisatie, menselijke interactie, cultuur, strategie en visievorming, met betrekking tot de concrete, door de deelnemer ingebrachte praktijkcasus. Ook trainen deelnemers zich in door hen zelf gewenste vaardigheden. Planning: 1 x per jaar Inschrijven: Voor nadere inlichtingen betreffende de HRM leergang kunt u zich wenden tot Henriett Fekete (telefoon: (015) ; e mail: Leergang Onderwijskundig Leiderschap Inhoud: Leergang op gebied van curriculum ontwikkeling en onderwijsinnovatie Voor: Senior docenten en onderwijs leidinggevenden Werkwijze: Een intensief programma van 8 tweedaagse en een buitenlandse studiereis. Tijdens de cursorische onderdelen wordt voortgebouwd op innovatieve projecten die de cursisten in de eigen opleidingen moeten uitvoeren. Planning: n.t.b. Inschrijven en Informatie: schap.aspx Nieuw initiatief Inhoud: U heeft een geheel ander plan dan hierboven is uitgewerkt, bij voorbeeld u wilt tijdens uw verblijf aan een andere universiteit een onderzoek opzetten naar de afstudeerprocedures en de beoordelingscriteria. Of u bent meer geïnteresseerd in de curricula van topuniversiteiten en wilt een vergelijking maken met de opleiding waaraan u verbonden bent. Of u werkt actief mee aan de zelfstudie van uw opleiding. Of u wilt een collega begeleiden bij het halen van TUD BKO. Zo is er nog meer te bedenken. Voor: Elke docent met EWI KO of TUD BKO. Werkwijze: open Planning: Voor te leggen aan Directeur Onderwijs EWI en uw leidinggevende. Inschrijven: n.v.t. 6

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

Hoe wilt u. ontwikkelen? Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1

Hoe wilt u. ontwikkelen? Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1 Hoe wilt u zich verder ontwikkelen? ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN VOOR WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL VU Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1 2 Voorwoord Om wetenschappers te ondersteunen

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

Uitnodiging voor het indienen van voorstellen binnen de tender Online afstandsonderwijs in de Master

Uitnodiging voor het indienen van voorstellen binnen de tender Online afstandsonderwijs in de Master Uitnodiging voor het indienen van voorstellen binnen de tender Online afstandsonderwijs in de Master Aan: directeuren onderwijs, opleidingsdirecteuren masterprogramma s, hoofden O&S, ICTO-contactpersonen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH

OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH OPZET & UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING De cursus Mediacoach Openbare Bibliotheek is een door Saxion verzorgde posthbo-cursus, die in deeltijd gevolgd wordt. De

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten Kick-off Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich op

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

InCompany Coach Class Coachende Vaardigheden & Persoonlijk Leiderschap

InCompany Coach Class Coachende Vaardigheden & Persoonlijk Leiderschap InCompany Coach Class Coachende Vaardigheden & Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk, Praktisch en Professioneel CC Excellence Folder Coach Class Pagina 1 Excellence Opleiding & Training Synoniemen van Excellence

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Springplank naar kennis. Trainingsen implementatie catalogus

Springplank naar kennis. Trainingsen implementatie catalogus Springplank naar kennis Trainingsen implementatie catalogus Welkom Wij vinden het belangrijk dat onze klanten succes hebben met de implementatie en inzet van it s learning. Om dit te bereiken hebben wij

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie