Express Yourself - Understand the World

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Express Yourself - Understand the World"

Transcriptie

1 Express Yourself - Understand the World Beeld van het Talencentrum

2 Oude Kijk in t Jatstraat 26, 9712 EK Groningen T LanguageCntrRUG / languagecentre.universityofgroningen

3 Voorwoord In 2013 bestaat het Talencentrum 25 jaar. Als onafhankelijk expertisecentrum voor taaldiensten, nauw verbonden met de Rijksuniversiteit Groningen, heeft het Talencentrum zich in de afgelopen decennia ruimschoots bewezen. Begonnen als spin off van de Faculteit der Letteren neemt het Talencentrum tegenwoordig in het noorden een stevige positie in. Het Talencentrum heeft een sterk en innovatief internationaal team, dat een belangrijke rol speelt bij de internationalisering van het universitair onderwijs, het bedrijfsleven en het maatschappelijke leven. Als expertisecentrum leveren we advies, taalcursussen, toetsen, communicatietrainingen en vertaaldiensten aan bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties en particulieren. Wij zijn trots op de actieve rol die het Talencentrum speelt in de internationaliseringsambitie van onze opdrachtgevers. In deze terugblik op de afgelopen drie jaar maken we ruimte om onze visie op de wereld te schetsen en de rol die deze visie speelt in de praktijk van onze dienstverlening. We willen dat mensen betekenisvolle relaties aangaan, wat tot uitdrukking komt in ons motto: Express Yourself - Understand the World september 2013 Anje Dijk, directeur

4 Inhoudsopgave Het Talencentrum / Visie en betekenis...1 Ideologie / Waar we in geloven... 1 Visie / Wat we zien in de wereld om ons heen... 1 Missie / Wat we voor anderen betekenen... 3 Unieke kracht / Waar wij goed in zijn... 3 Merkwaarden / Waaraan wij te herkennen zijn... 4 Kwaliteitswaarden / Wat maakt dat ons werk goed is... 5 Taalcursussen / Vijf pijlers van effectief taalonderwijs... 6 Tekstservices / Visie... 7 Dienstverlening /Standaardcursussen en maatwerk...8 Taalcursussen / Engels, Nederlands, moderne vreemde talen... 8 Universitaire Vertaal- en Correctiedienst (UVC) / Diensten Handboek academische communicatieve vaardigheden / Online Testing Unit / Taaltesten en assessments Interculturele Effectiviteit Training / IET Eigen publicaties / Taalmethoden Projecten, netwerken, conferenties en samenwerking / Nationaal en internationaal Ontwikkelingen / Digitaal Formatie / Flexibel Kwaliteit / Waarborgen Bedrijven en instellingen / Vaste klantrelaties Talencentrum/ Feiten & cijfers Aanbod Talencentrum / Een overzicht De cijfers / Referenties Lesmateriaal Websites... 24

5 Het Talencentrum / Visie en betekenis Onze dienstverlening op het gebied van taal en cultuur is geworteld in onze visie en in de kernwaarden die onze jarenlange praktijkervaring reflecteren. We willen graag een positieve invloed uitoefenen op de effecten van internationalisering en globalisering die in de maatschappij voelbaar zijn. We zijn er van overtuigd dat interculturele sensitiviteit, heldere communicatie en goede taalvaardigheid bijdragen aan een sociaal duurzame economie en samenleving. Ideologie / Waar we in geloven Wij geloven dat taal meer is dan taal alleen taal is een culturele transmitter. Taal en communicatie zijn onmisbaar voor hechte relaties tussen mensen: voor wederzijds begrip, voor sociale interactie en voor vruchtbaar zakelijk contact. Kennis van en passie voor taal en cultuur zitten de medewerkers van het Talencentrum in het bloed. Wij geloven dat die kennis en passie kunnen bijdragen aan het creëren van sterkere banden tussen mensen en organisaties in een interculturele omgeving. Mensen moeten in hun dagelijks leven in staat zijn samen dezelfde taal te spreken. Wanneer je goed kunt uitdrukken en formuleren wat je wilt zeggen, kun je optimaal de kansen benutten die het leven biedt. Het Talencentrum helpt daarbij door de taalbeheersing van mensen te vergroten. Goede taalbeheersing stelt je in staat je zelfstandig en vrij te bewegen en een gelijkwaardige partner te zijn voor mensen in een wereld die nieuw voor je is. Visie / Wat we zien in de wereld om ons heen Internationalisering van de samenleving We zien dat grotere groepen uit de samenleving in hun werk en in hun dagelijks leven in contact komen met mensen uit andere landen en culturen, die een andere taal spreken. Dit is geen probleem, maar juist een verrijking: meertalig en intercultureel contact biedt waardevolle nieuwe mogelijkheden. Daarbij zijn een juiste interpretatie, welwillendheid en wederzijds begrip van groot belang. We zien ook dat internationalisering en interculturalisering processen zijn die bij mensen en in organisaties dezelfde ontwikkelingsfasen doorlopen. Kennis van een andere taal en cultuur ontwikkelt zich van, aanvankelijk, een middel tot zelfredzaamheid in een nieuwe sociale omgeving tot, uiteindelijk, een instrument voor zelfexpressie, dat de mogelijkheid biedt om voor anderen het verschil te maken. 1

6 Tijdens deze ontwikkelingsfasen manifesteren zich verschillende behoeften aan taalvaardigheid en culturele kennis. Wat we willen zien is dat cross-culturele en cross-linguïstische contacten tussen mensen tot een maximaal en vruchtbaar resultaat leiden. Als je elkaars taal spreekt of schrijft en elkaars culturele verschillen en overeenkomsten (h)erkent, kun je van betekenis zijn voor elkaar. Een volwaardig partner zijn in het sociale verkeer is de basis voor vriendschappelijke verhoudingen en productieve samenwerking in de wereld. Het Talencentrum biedt op elk niveau en voor elke gebruikscontext mogelijkheden voor de verbetering van taalvaardigheid en het vergroten van interculturele sensitiviteit. Internationalisering in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven We zien dat internationalisering van de samenleving en van het hoger onderwijs diep ingrijpt in het dagelijks leven van burgers, studenten en medewerkers. Iets vergelijkbaars zien we bij ondernemingen en maatschappelijke instellingen. Professionals zijn in toenemende mate actief op internationale fora en in internationale bedrijfscontacten. Met hun presentaties, publicaties en onderhandelingen maken ze contact met mensen die uiteenlopende culturele achtergronden hebben. Naast goede taalvaardigheid in een gemeenschappelijke (tweede of derde) taal zoals Engels of Spaans, vraagt dat ook culturele sensitiviteit: begrip voor verschillen in taal en gedrag in onderlinge relaties. Wat we graag willen zien is dat mensen en organisaties een internationale setting niet als een belemmering zien voor hun functioneren, maar dat zij deze ervaren als een verrijking. Naast een goede taalvaardigheid is herkennen en erkennen van het effect van cultuurverschillen op communicatie een essentiële competentie in een internationale omgeving. Het Talencentrum ontwikkelt taalvaardigheid en interculturele gevoeligheid bij mensen. Ontwikkelingen in het vakgebied We zien op didactisch gebied steeds nieuwe inzichten ontstaan over het effectief verwerven van taal en van interculturele competenties. In het hoger onderwijs zien we een toenemende belangstelling bij studenten, promovendi en docenten om academische communicatieve vaardigheden op peil te brengen en te houden. We merken in de professionele werkomgeving dat opdrachtgevers zich vaak onvoldoende bewust zijn van de culturele omgeving waarin een vertaalde boodschap terecht komt. Voor hen is adequate interculturele kennis van betekenis voor een effectief gebruik van vertaalde teksten in een sociale en professionele context. We zien verder de opkomst van nieuwe internettechnologieën en media zoals Youtube, Twitter, Skype en Facebook, die een grote invloed hebben op het bereik, de kwaliteit en het tempo van communicatieprocessen tussen mensen. Door internet hebben we gebruikers van andere talen en andere culturen binnen handbereik. Contact kent geen grenzen meer. Wie communiceert via internet krijgt direct respons en resultaat. 2

7 Wat we willen is recente wetenschappelijke inzichten over taalverwerving en taaldidactiek productief maken voor klanten binnen en buiten de universiteit. We maken daarbij optimaal gebruik van de mogelijkheden die nieuwe communicatiemiddelen ons bieden. Ook willen we klanten bewust maken van de sociale en culturele context waarin geschreven en gesproken teksten functioneren en van de invloed die taalgebruik heeft op begrip. We willen onze klanten helpen om de kwaliteit van hun taalgebruik op peil te houden door kritisch gebruik van media en online diensten. Missie / Wat we voor anderen betekenen Het Talencentrum wil dat mensen volwaardige partners zijn in internationale samenwerking en communicatie. Taalvaardigheid en interculturele sensitiviteit zijn daar volgens ons fundamentele voorwaarden voor. We drukken dit uit in onze merkbelofte: Het Talencentrum maakt het mogelijk om: Express Yourself - Understand the World... vanuit genuanceerd begrip van de (interculturele) context waarin je verkeert... je zodanig uit te drukken,... dat je zo goed mogelijk tot je recht komt... op het niveau dat je zelf voor ogen hebt. We zetten onze expertise in voor onze klanten, zodat ze in elke fase van internationaal en intercultureel contact op het door hen gewenste taalniveau hun werk kunnen doen. Unieke kracht / Waar wij goed in zijn Sterke punten van het Talencentrum zijn de internationale achtergrond van medewerkers, vernieuwingsgezindheid gebaseerd op academische kennis, interculturele sensitiviteit en persoonlijk maatwerk. De belangrijkste kracht van het Talencentrum is een internationaal team van vernieuwingsgerichte en academisch gevormde medewerkers. We staan niet stil, we vernieuwen regelmatig onze taal- en cultuurtrainingen en we luisteren naar de wensen van onze klanten. Ons team weet uit eigen ervaring wat het is om je in een andere culturele wereld te leren bewegen en presenteren. Innovatieve taaldidactiek, gebruik van nieuwe media en inzet van ervaren docenten en excellente (native level 3

8 speaking) taalgebruikers spelen een belangrijke rol bij het op peil houden van de kwaliteit van taalonderwijs en vertaaldiensten. Het Talencentrum biedt scholing en ondersteuning in elke fase van internationalisering waarin organisaties zich bevinden. In de cursussen Nederlands voor buitenlanders en in de cursussen in andere talen zijn taalverwerving, taalgebruik en het vergroten van interculturele sensitiviteit zo goed mogelijk geïntegreerd. Onze dienstverlening op maat spitst zich op elk gewenst taalniveau toe op de beroepssituatie en het vakgebied van de opdrachtgever. Door onze band met de Rijksuniversiteit Groningen en met wetenschappelijke partners elders in Nederland en in Europa zijn we betrokken bij innovatief taaldidactisch onderzoek en staan we vooraan als er zich nieuwe technische mogelijkheden aandienen. Merkwaarden / Waaraan wij te herkennen zijn Een aantal eigenschappen kenmerken de manier van werken van het Talencentrum. Bevlogen Onze passie is werken met taal. We kennen onze eigen taal en cultuur en we staan open voor de achtergrond van mensen met wie wij werken. Eigen ervaringen met het leren van een taal en met inzichten in intercultureel sociaal verkeer inspireren ons werk. We zien dat betere internationale contacten sociale cohesie versterken in een maatschappij die op weg is naar een social sustainable society. Doelgericht Goede taalbeheersing en sensitiviteit voor culturele verscheidenheid maakt mensen sterker. We stellen mensen in staat om optimaal te functioneren in de internationale en interculturele omgeving waarin ze leven en werken; van eenvoudige zelfredzaamheid op straat of in een winkel tot professionele presentatie en individuele zelfexpressie in bedrijfsonderhandelingen of op een congres. Luisterend naar de vraag bepalen we, in samenspraak met de opdrachtgever, het doel en de inhoud van de diensten en producten die we leveren. Vernieuwend We passen actief nieuwe kennis toe op ons vakgebied en we verwerken recente inzichten in onze diensten en producten. We vinden onszelf regelmatig opnieuw uit ten behoeve van de mensen voor wie wij werken. Medewerkers met een innovatieve inslagvoelen zich bij ons thuis. 4

9 Kwaliteitswaarden / Wat maakt dat ons werk goed is Alles wat we doen, heeft een solide basis. Dat betekent voor ons: Kwaliteit bewaken Een waarborg voor de kwaliteit van onze cursussen is onze visie op taalonderwijs, gebaseerd op vijf pijlers van effectief taalonderwijs (zie onder: Taalcursussen / Vijf pijlers van effectief taalonderwijs op pagina 6 en 7). De kwaliteit van vertalingen garanderen we door dubbele controle van elke vertaalde tekst. Betrouwbaar zijn Behalve aan evaluatie achteraf besteden wij veel aandacht aan een diagnostische intake vooraf en aan tussentijdse feedback. Persoonlijk contact is onze waarborg voor kwaliteit, resultaat en tevredenheid. Maatwerk uitvoeren Wij ontwikkelen producten en diensten die aansluiten bij de specifieke behoefte van de klant en bij de context waarin taal wordt gebruikt. Onze professionals zijn gespecialiseerd in diverse vakgebieden, waardoor ze in staat zijn om hun taaltraining of vertaling aan te passen aan de wensen van de klant. Gericht zijn op samenwerking Producten en diensten ontwikkelen we het liefst in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Waar nodig schakelen we aanvullende expertise in uit onze nationale en internationale (universitaire) netwerken. Resultaatgericht werken Tijdens de uitvoering houden we scherp het beoogde taalniveau en de beoogde competenties in beeld, die op basis van intake en feedback met de klant zijn bepaald. Professioneel teamwerk De opdrachtgever kan voor een one-stop-shopping service terecht bij het Talencentrum. Voor (bijna) elke taal en op elk niveau; voor taaltrainingen en trainingen in interculturele sensitiviteit; voor tests en assessments; voor teksten, vertalingen, correcties en ondertiteling op ieder vakgebied. Als team van taal- en cultuurexperts werken we onderling nauw samen. Transparante presentatie Onze prijsopbouw en onze wijze van uitvoeren zijn helder en inzichtelijk voor onze opdrachtgevers. Waar voor je geld leveren We leveren gegarandeerd hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs. 5

10 Taalcursussen / Vijf pijlers van effectief taalonderwijs Ons taalonderwijs is consistent en effectief en voldoet aan internationale standaarden. Het Talencentrum maakt gebruik van vijf sleutelconcepten, die de pijlers vormen onder onze taalcursussen en taaltoetsing. 1. Aansluiten bij Europa / Het Europees Referentiekader (ERK/ CEFR) We maken gebruik van het ERK (of CEFR in het Engels), het referentiekader van taalniveaus dat de Raad van Europa heeft ontwikkeld. Dit raamwerk zorgt er voor dat er in Europees verband (maar ook steeds meer daarbuiten) duidelijkheid bestaat over de interpretatie van taalniveaus. Het raamwerk geeft cursisten bovendien de mogelijkheid om, aan de hand van vragen over taalgebruik in bepaalde situaties, zelf vast te stellen wat ze al kunnen en wat ze graag willen leren. Het raamwerk maakt het onze docenten mogelijk om heldere, eenduidige standaarden te hanteren in toetsen en cursussen. We scholen docenten regelmatig bij, zodat ze de standaarden allemaal op dezelfde manier hanteren en dezelfde beoordelingscriteria gebruiken. De standaardtoetsen die we aanbieden en de taaltoetsen die we op maat ontwikkelen, zijn altijd gerelateerd aan dit raamwerk. 2. Aansluiten bij ervaringen / Reflectie We stimuleren cursisten om zelf te bedenken wat voor hen de meest effectieve manier van leren is. We vragen hen om regelmatig terug te kijken op hun leerproces en bij zichzelf te rade te gaan hoe ze het meest effectief kunnen leren en waar ze het meest gemotiveerd door raken. Reflectie op het eigen leren leidt tot bewustwording van het eigen leerproces. Deze manier van werken vergroot de kans dat de taalverwerving ook door gaat als de cursus is afgerond. 3. Aansluiten bij het individu / Autonomie Het taalleerproces is een proces van veel zelf doen. We begeleiden cursisten bij het ontwikkelen van een zelfstandige manier van werken. Dat is belangrijk, want bij het leren van een taal speelt de docent niet de grootste rol. Zelf de taal gebruiken, leren van je fouten en leren van anderen is minstens zo belangrijk bij taalverwerving. We vinden het belangrijk dat onze cursisten zo veel mogelijk handvatten aangereikt krijgen om zelf actief met de taal aan het werk te zijn, juist buiten de cursus. 4. Aansluiten bij de mogelijkheden / Een rijke leeromgeving Wij bieden cursisten een rijke leeromgeving. De docent wijst de weg en brengt structuur aan in het leerproces. De cursist oefent, leert en reflecteert. Daarbij gebruiken we niet alleen lesmateriaal in boeken, maar bieden we onze cursisten ook een schat aan online oefeningen, teksten, filmpjes, tips & trucs, waarmee ze datgene kunnen verbeteren dat voor hen belangrijk is. Web 2.0 technologie en diensten zoals Skype, Facebook, Twitter, videoconferencing, diverse apps en Youtube zijn een grote rijkdom voor ons taalonderwijs. 6

11 5. Aansluiten bij de situatie / Context gerelateerd Onze cursisten willen een taal leren om te gebruiken met een bepaald doel en in een bepaalde context. Dat kan zijn een Engelstalige studie Geneeskunde kunnen volgen, een Duitstalig fusiegesprek met een Duitse collega in de autobranche voeren, een Chinese handelsdelegatie in Nederland begroeten of een sollicitatiegesprek in het Spaans voeren, een brochure laten vertalen of een film laten ondertitelen. Voor aanvang van de opdracht bespreken we de doelen en de context. We stemmen daar vervolgens ons aanbod zo goed mogelijk op af. Ook toetsen kunnen, in de vorm van een taalassessment, gerelateerd worden aan de context waarin taal gebruikt moet worden. Tekstservices / Visie Context gerelateerd schrijven Het schrijven van een tekst is een kunst op zich. Een tekst voor een website heeft een andere vorm dan een tekst voor een brochure, een jaarverslag of een wetenschappelijk artikel. De ervaren tekstschrijvers van het Talencentrum verstaan de kunst van het schrijven. Een brochure of folder laten ontwikkelen, een website een grondige opfrisbeurt geven, een mailing of periodiek uitbrengen, interviews laten uitwerken voor een relatiemagazine; het is hen toevertrouwd. Bij aanvang van iedere opdracht nemen we de tijd om uw wensen te bespreken, zodat duidelijk is in welke context een tekst gebruikt wordt. Contact en overleg De vertalers van het Talencentrum nemen de tijd om tijdens de uitvoering van een vertaal- of correctie-opdracht te overleggen. Een aantal van onze vertalers is bovendien gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, waardoor ze goed thuis zijn in de specifieke terminologie die daar bij hoort. We beschikken over een groot netwerk van vertalers: moedertaalsprekers van de taal waarnaar ze vertalen en goed in hun vak. Onze vertalers overleggen onderling over lastige kwesties en wegen mogelijkheden af. Een vertaling wordt voor oplevering altijd nog een keer gecontroleerd door een andere vertaler, van wie de doeltaal ook de moedertaal is. 7

12 Dienstverlening /Standaardcursussen en maatwerk Het aanbod van het Talencentrum is actueel en volop in ontwikkeling. Dat geldt voor de taalcursussen uit het open aanbod, voor Nederlanders en buitenlanders, voor de vertaaldiensten, maar ook voor cursussen en trainingen die we op maat aanbieden. Taalcursussen / Engels, Nederlands, moderne vreemde talen Het Talencentrum biedt verschillende typen cursussen en trainingen: Open aanbod Taalcursussen in het open aanbod zijn toegankelijk voor iedereen. Het rooster en programma staan van te voren vast. Naast de cursussen Nederlands voor anderstaligen zijn dat bijvoorbeeld cursussen Engels, Frans, Duits, Spaans, Chinees, Japans, Italiaans, Russisch, Arabisch en Hebreeuws. Kosteloos Nederlands leren De beginnerscursussen Nederlands voor anderstaligen uit het open aanbod zijn geschikt voor iedereen die een opleiding op HBO of universitair niveau volgt of wil volgen. Vanaf 2013 kunnen internationale studenten die aan de RUG gaan studeren zich in hun eerste studiejaar kosteloos inschrijven voor een beginnerscursus Nederlands. Het College van Bestuur van de RUG neemt de kosten van deze cursus voor zijn rekening. Maatwerk Bij cursussen op maat, die op aanvraag worden samengesteld, bepalen we in overleg met de opdrachtgever wat er in de cursus aan de orde komt, wanneer en waar de cursus plaatsvindt, wie er in de cursus zitten en hoe intensief de cursus is. Cursussen op maat worden voor groepen en tweetallen opgezet, maar worden ook individueel gegeven. Met een Personal Training Program (PTP) ook wel de Strippenkaart genoemd bieden we klanten de mogelijkheid om gedurende een jaar een beroep op de docent te doen op het moment dat het nodig is. Een Strippenkaart van 10 of 15 contacturen geeft de mogelijkheid om een docent in te schakelen voor een uurtje les, voor feedback op een geschreven tekst of voor het oefenen van een presentatie. Intensieve vijfdaagse taaltrainingen zijn bedoeld voor mensen die in korte tijd een flinke sprong vooruit willen maken door zich helemaal in een taal onder te dompelen. De trainingen worden gegeven in kleine groepjes (maximaal 4 cursisten) en zijn voor zowel beginners als gevorderde taalleerders geschikt. Op locatie Cursussen kunnen desgewenst op locatie aangeboden worden. Zo geven we in opdracht van het UAF, de stichting voor vluchtelingstudenten, een groepscursus Nederlands in Sneek, verzorgden we een test Engels in Duitsland en geven we jaarlijks een cursus Engels (Presentation Skills) aan toekomstige RUG-studenten in Osaka, Japan. Ook cursussen op maat worden regelmatig in company gegeven Studentencursussen zijn taalcursussen als onderdeel van een studieprogramma, bijvoorbeeld colleges Engels voor Rechtenstudenten, studenten Economie of studenten van het Honours College of colleges 8

13 Nederlands voor studenten Technische Bedrijfskunde. Voor deze cursussen wordt de inhoud in overleg met de opleiding vastgesteld. Zelfstudie Mensen die onafhankelijk, zonder begeleiding van een docent hun taalvaardigheid willen verbeteren, kunnen gebruik maken van Tell me More. Dit online zelfstudie programma voor verschillende talen biedt de mogelijkheid om zelf te bepalen waar en wanneer u een taal leert. Persoonlijk kennismaken / Intakegesprek, spreekuur, proeverij Het persoonlijk contact met opdrachtgevers en cursisten is bepalend voor de effectiviteit van onze dienstverlening. We bieden verschillende vormen van persoonlijke kennismaking en intake zijn ontwikkeld: Met opdrachtgevers die een cursus op maat zoeken, voeren we een intakegesprek waarin de specifieke wensen van een klant worden besproken en onze mogelijkheden in kaart worden gebracht. Op basis van het intakegesprek volgt een heldere offerte. Bij inschrijven voor een standaardcursus kan voor inschrijfadvies gebruik worden gemaakt van spreekuren met docenten. Minimaal een keer per jaar organiseren we een taalproeverij. Belangstellenden kunnen tijdens een proeverij via korte kennismakingslesjes proeven van de mogelijkheden die het Talencentrum te bieden heeft. Specialismen Het Talencentrum beschikt over een toenemend aantal specialisaties. Zo bieden we onder meer trainingen in: het schrijven van wetenschappelijke artikelen in het Engels; presenteren in het Engels; het vergroten van academische communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels); het schrijven van beleidsteksten (Nederlands en Engels) Schrijven en publiceren Ons aanbod aan schrijfvaardigheidstrainingen Nederlands en Engels is in de afgelopen jaren uitgebreid wat betreft doelgroepen en niveau. Voor wie schrijven leuk maar lastig vindt zijn er algemene cursussen schrijven, workshops stijl of spelling, cursussen schrijven voor het web en schrijven van beleidsteksten. Ook voor het ontwikkelen van fundamentele vaardigheden als het structureren van teksten en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken bieden we ondersteuning. Schrijvers die feedback willen op teksten die ze zelf schrijven, kunnen via een online schrijftraining, dankzij directe feedback van de docent, de kwaliteit van hun eigen werk verbeteren. En voor diegenen die het schrijven van teksten graag uitbesteden aan anderen, is er onze tekstschrijfservice. Specifieke contexten - Medisch, juridisch, economisch Het Talencentrum heeft in de afgelopen jaren diverse grote opdrachten uitgevoerd in de medische sector. Zo hebben we het hele curriculum van de Internationale Bachelor en Master Geneeskunde vertaald naar het Engels. Ook begeleiden we sinds 9

14 2007 in opdracht van het Pre-University College van de RUG ieder jaar een groep Saoedi-Arabische aspirant studenten die zich voorbereiden op een studie Geneeskunde of Tandheelkunde. Verder is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de toets Medisch Nederlands ontwikkeld. Buitenlandse artsen moeten deze toets afleggen als ze hun BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) in Nederland willen realiseren. Breed spectrum Dankzij een grote pool van medewerkers die flexibel inzetbaar zijn, kan het Talencentrum een breed spectrum aan talen aanbieden. Cursussen Chinees bieden we aan in samenwerking met het Groningen Confucius Instituut. Plezier en cultuur/ Dutch Sing Along Drie keer per jaar organiseert het Talencentrum een culturele meezingavond voor deelnemers aan de cursussen Nederlands. Onder begeleiding van twee professionele accordeonisten van Muziek in Bedrijf zingen cursisten uit volle borst mee met Nederlandstalige liedjes. Een leuke, ontspannen manier om met Nederlandse taal en cultuur bezig te zijn én om kennis te maken met andere taalleerders. Daarnaast organiseert het Talencentrum geregeld andere sociale activiteiten voor cursisten. Zo is er in de zomer van 2013 een programma met daarin onder andere een stadswandeling, pannenkoeken eten en een bezoek aan Noorderzon aangeboden. Universitaire Vertaal- en Correctiedienst (UVC) / Diensten Styleguide en terminologie database / Online De vertaal- en correctiedienst van het Talencentrum heeft voor de RUG een universitaire terminologie database opgezet. Deze database garandeert dat bij elke vertaling de terminologie van de RUG consistent wordt gebruikt. De database bevat specifieke RUG-terminologie, onderwijsterminologie en HR-terminologie. De vertaal-en correctiedienst werkt ook aan een RUG-stijlgids, die in 2013 voor intern gebruik beschikbaar komt. Ondertiteling / Films en documentaires Steeds vaker worden filmpjes gebruikt als ondersteuning van een bedrijfspresentatie of ter illustratie van een project. De RUG brengt, in het kader van de reeks Unifocus, iedere week een aantal korte clips uit met informatie over onderzoek en onderwijs. Deze clips worden vertaald en ondertiteld door de vertaal- en correctiedienst. Daarnaast vertaalt de UVC regelmatig langere audiovisuele producties. 10

15 Handboek academische communicatieve vaardigheden / Online Het Talencentrum beheert in samenwerking met de leerstoelgroep Taalbeheersing van de RUG het online Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV), voorheen bekend als Noordster. Het Handboek geeft online ondersteuning voor studenten en docenten in het Hoger Onderwijs. Voor studenten bevat het HACV een groot aantal hand-outs met richtlijnen voor de aanpak van schrijfopdrachten en andere communicatieve taken, zoals presenteren, interviewen, schrijfstrategieën en bronverwijzing. Docenten hebben met het HACV tal van suggesties voor opdrachten in handen, waarmee ze hun studenten kunnen trainen in academische communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). Het HACV kent veel gebruikers binnen en buiten de universiteit. Docenten verwijzen studenten naar de HACV-site of nemen het materiaal op in hun syllabi. Testing Unit / Taaltesten en assessments De vraag naar taaltoetsing en taalassessments groeit. Behalve de Language Centre English Test (LCET), die meet op welk niveau van het Europees Referentiekader de Engelse taalvaardigheid van een kandidaat zich bevindt, nemen we op aanvraag ook niveautests Duits, Spaans en Frans af. Daarnaast geven we advies over bestaande taaltests. Bijvoorbeeld aan studenten die in het buitenland gaan studeren. We helpen hen bij het kiezen van de juiste toets en bij het voorbereiden op examens zoals het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2-II). We verzorgen ook de examentraining Engels voor middelbare scholieren die de RUG elk jaar aanbiedt. We verzorgen taalassessments voor buitenlandse medische studenten en voor buitenlandse docenten die in het Nederlands lesgeven. Taalassessments worden daarnaast ingezet bij docenten van wie het Engels niet de moedertaal is en die in het Engels lesgeven. Ook opdrachtgevers van buiten de universiteit die de taalvaardigheid van een medewerker willen toetsen in de betreffende professionele context maken gebruik van onze taalassessments. Taalassessments kunnen een waardevolle aanvulling zijn op een sollicitatieprocedure. Ten slotte bieden we workshops en trainingen aan docenten uit het hoger en middelbaar onderwijs, om vertrouwd te raken met het Europees Referentiekader voor taalniveaus. 11

16 Interculturele Effectiviteit Training / IET Sinds 1 februari 2013 is het Talencentrum de enige aanbieder van de Interculturele Effectiviteit Training (IET). De IET richt zich op het ontwikkelen van drie competenties, die er toe bijdragen dat deelnemers hun interculturele sensitiviteit vergroten. Interculturele sensitiviteit is afhankelijk van: Culturele empathie: het vermogen om zich in te leven in de gedragingen, de gedachten en de gevoelens van mensen uit andere culturen; Open mindedness: een open en onbevooroordeelde houding ten opzichte van andere culturen en andere normen en waarden; Sociaal initiatief: de vaardigheid om in een andere cultuur naar buiten te treden en bijvoorbeeld actief deel te nemen aan gesprekken, of vragen te stellen. De IET bestaat uit een interactief multimediaal programma met een reeks filmpjes over verschillende intercultureel lastige situaties. Aan de hand van die situaties trainen IET-deelnemers bovenstaande competenties. De IET is ontwikkeld bij de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen op initiatief van prof. dr. J.P. van Oudenhove. Deze filmpjes zijn startpunt en warming up voor het tweede programmadeel, waarbij deelnemers onder begeleiding van een ervaren trainer opdrachten uitvoeren, vaardigheden oefenen, demonstraties krijgen en rollenspellen doen en feedback krijgen op hun interculturele sensitiviteit. Eigen publicaties / Taalmethoden Medewerkers van het Talencentrum verwerken hun kennis en ervaring op het gebied van taalonderwijs ook in lesmaterialen en andere publicaties. Docenten van de sectie Nederlands hebben in de afgelopen jaren een aantal zeer populaire lesmethoden voor anderstaligen geschreven, die landelijk zijn uitgebracht door uitgeverij Coutinho: Nederlands in Gang, Nederlands in Actie, Nederlands op Niveau en In de Startblokken. Voorafgaand aan publicatie is het materiaal uitgeprobeerd en geëvalueerd in onze cursussen Nederlands. Docenten van de sectie Engels hebben in 2010 de methode Academic Writing in English geschreven. In 2011 verscheen deze methode bij uitgeverij Coutinho. 12

17 Projecten, netwerken, conferenties en samenwerking / Nationaal en internationaal Projecten Eigentijds en innovatief taalonderwijs vraagt een actieve rol in projecten én kennis van taalonderzoek en taalontwikkeling. Het Talencentrum neemt met diverse universitaire partners deel aan tal van nationale en Europese projecten. SpeakApps is een Europees project dat zich ten doel stelt met behulp van nieuwe media docenten en studenten de mogelijkheid te bieden om op afstand en buiten het klaslokaal hun spreekvaardigheid te verbeteren. Het materiaal van SpeakApps is in zes talen beschikbaar: Catalaans, Nederlands, Engels, Iers, Pools en Zweeds. Embed ontwikkelt een online database met voorbeelden van academische teksten van studenten (essays) op de niveaus B en C van het Europees Raamwerk. Deze voorbeelden kunnen dienen als hulpmiddel voor docenten die het niveau van een tekst moeten beoordelen. International Classroom Het Talencentrum participeert in het RUG-project International Classroom. Dit project heeft als doel om voor de RUG het bijzondere kwaliteitskeurmerk voor Internationalisering van de NVAO te behalen. Het Talencentrum participeert in de algemene Projectgroep en in de werkgroep Taalbeleid. International University (IntlUni) is een Europees project, opgezet vanuit de European Language Council, dat vaststelt aan welke kwaliteitsstandaarden de taalvaardigheid in het Hoger Onderwijs moet voldoen in het kader van het proces van internationalisering. MAGICC is een Europees project, uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal Europese partners, waar het Talencentrum vanuit de RUG aan deelneemt. Doel van het project is het ontwikkelen van onderwijsmodulen die studenten voorbereiden op de internationale onderwijs- en werkomgeving waarin ze (gaan) functioneren. Skype Groningen - Padua Veel studenten willen graag meer oefenen met spreekvaardigheid, maar vinden het eng om een gesprek in het Engels met hun medestudenten te beginnen. In dit project voeren studenten die in Groningen en Padua Engels leren, opdrachten uit die hen helpen gestructureerde gesprekken te voeren met andere studenten die op ongeveer hetzelfde niveau zitten. E-learning Tussen 2009 en 2011 heeft het Talencentrum in samenwerking met het Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG), de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tshwane University of Technology (TUT) in Pretoria (Zuid-Afrika) het project e-learning Leadership uitgevoerd. Docenten van het Talencentrum hebben onder meer series workshops georganiseerd in Groningen en Zuid-Afrika, op basis waarvan de docenten van TUT online hulpmiddelen voor taalonderwijs in hun curriculum hebben opgenomen. 13

18 Toetsen Nederlands De vier talencentra van de universiteiten van Amsterdam, Tilburg, Nijmegen en Groningen ontwikkelen gezamenlijk toetsen voor Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor de niveaus A2 en B1 van het Europees Raamwerk. De toetsen worden in 2013 uitgegeven bij uitgeverij Boom. Netwerken Het Talencentrum is actief in een aantal netwerken: NUT We zijn lid en tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandstalige Universitaire Talencentrum (NUT) waarin talencentra uit Nederland en Vlaanderen zijn verenigd. Naast de jaarvergadering organiseert de NUT jaarlijks een thema bijeenkomst voor directeuren van talencentra en een studiedag voor docenten. De NUT is op haar beurt lid van CercleS, de federatie van talencentra in Europa. Naast uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Talencentra onderling, stelt de NUT zich tot doel om de vereniging actief onder de aandacht te brengen bij Vlaamse en Nederlandse organisaties en instellingen voor Hoger Onderwijs. Wulkow Jaarlijks vindt in het Duitse Wulkow een werkbijeenkomst plaats voor directeuren van Talencentra in Europa. De werkbijeenkomsten resulteren elk jaar in een memorandum, dat via CercleS naar talencentra verspreid wordt. Het Talencentrum van de RUG was betrokken bij het opstellen van memoranda over de volgende onderwerpen: Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs in Europa Kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement bij talencentra in instellingen voor hoger onderwijs in Europa Budget Middelen Ondernemerschap Werving van medewerkers, management en ontwikkeling bij talencentra in instellingen voor hoger onderwijs in Europa Intervisie en uitwisseling Werkgroep Taalbeleid Het Talencentrum nam in 2011 namens de NUT deel aan een CercleS werkgroep die zich ten doel stelde een Standpunt over Taalbeleid in het Hoger Onderwijs in Europa te formuleren. European Language Council Het Talencentrum vertegenwoordigt de Faculteit Letteren in de European Language Council en bezoekt in die hoedanigheid jaarlijkse bijeenkomsten van de ELC. Conferenties Medewerkers van het Talencentrum leveren een actieve bijdrage aan nationale en internationale conferenties. Het Talencentrum nam, als lid van de Federatie van Europese Talencentra (CercleS) deel aan de tweejaarlijkse conferentie in Helsinki (2010), waar het Talencentrum vier presentaties verzorgde, en in Londen (2012) met eveneens vier presentaties. Publicaties gebaseerd op presentaties tijdens deze conferenties worden gepubliceerd in de serie Language Learning in Higher Education van Uitgeverij De Gruyter. 14

19 CercleS congres: tien jaar CEFR en European Language Portfolio In 2011 verzorgde het Talencentrum op verzoek van CercleS in Groningen de conferentie Tien jaar CEFR en European Language Portfolio, ter ere van het tienjarig bestaan van het Europees Raamwerk. De conferentie werd bezocht door 130 deelnemers uit heel Europa en is uitermate positief gewaardeerd door de deelnemers. De conferentiebundel verscheen in 2012 bij Uitgeverij De Gruyter. 1 Samenwerking Het Talencentrum onderhoudt contact met diverse nationale en internationale partners. Docent professionalisering / Erasmus-uitwisseling In de periode vonden regelmatig Erasmus-uitwisselingen plaats tussen docenten van het Talencentrum Groningen en docenten van het Talencentrum van de universiteit van Helsinki. Docenten hebben ideeën en didactische ervaringen uitgewisseld en lesgegeven aan elkaars groepen. Brno Masyarsk universiteit / Gastcolleges Docenten van het Talencentrum verzorgden een aantal gastcolleges in het kader van IMPACT. Dit project van de Masaryk universiteit in Brno, Tsjechië, draagt er toe bij dat docenten in Brno hun eigen academische taalvaardigheid Engels kunnen beoordelen op basis van het Europees Referentiekader. Leiden Talencentrum / Feedback op teksten In 2012 hebben docenten van het Talencentrum een vruchtbare bijdrage geleverd aan het onderwijs van het Talencentrum van de Universiteit van Leiden. Voor het programma International Studies beoordeelden Groningse docenten op afstand de geschreven teksten van Leidse studenten, op basis van een beoordelingssystematiek die door de beide talencentra was ontwikkeld. Groningen Confucius Instituut (GCI) / Cursussen Chinees In 2011 was de RUG samen met de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, gesteund door de Chinese overheid, een van de oprichters van het Confucius Instituut. Het Talencentrum en het GCI werken nauw samen bij het vormgeven van hun cursussen Chinees. Bibliotheek Groningen / Verhalen Ik en Wij In 2011 werkte het Talencentrum, in het kader van de Dag van de Groninger Geschiedenis, samen met de Openbare Bibliotheek van Groningen aan het thema Ik en Wij. Cursisten van het Talencentrum schreven, geïnspireerd door dit thema, een verhaal over de provincie waar ze wonen. Over de Groningers, over bijzondere plekken in de stad en in de provincie, over de manier waarop mensen hier leven en over de zaken die opvallen als ik als buitenlander deel ga uitmaken van wij als Groningers. Hilarische, ontroerende en bespiegelende verhalen over het leven in het noorden van Nederland. De cursisten lazen hun verhalen voor tijdens een culturele middag, omlijst door muziek van internationale allure. 1 Language Learning in Higher Education, Journal of the European confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS), 2012 volume 2, number 1. Editors-in-chief: Gillian Mansfield, David Little; Guest Editors: Jaana Fränti, Ulla-Kristina Tuomi and Kevin Haines. 15

20 Wetenschapswinkel / Taalverhalen In 2012 hebben studenten Taalwetenschap, in opdracht van de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de RUG, verhalen opgetekend van cursisten en docenten van het Talencentrum. Zij vertellen over het leren van een taal, over hun motivatie en over hun ervaringen. De Taalverhalen zijn in 2013 gepubliceerd bij de Wetenschapswinkel. Ontwikkelingen / Digitaal Website In 2012 is de website van het Talencentrum geheel vernieuwd. Dankzij de inspanning van onze web-redacteuren is de informatie nog overzichtelijker geworden en is het Talencentrum altijd te vinden op de website van de Rijksuniversiteit Groningen en op het internet. Inschrijven / Online De nieuwe website maakt directe online inschrijving mogelijk voor de cursussen uit het open aanbod. Uiteraard is het daarnaast nog steeds mogelijk om tijdens openingstijden voor informatie en inschrijving langs te komen bij de balie van het Talencentrum in het Harmoniegebouw of bij het Talencentrum informatiepunt in het Duisenberg Gebouw op de Zernike campus. Formatie / Flexibel Het Talencentrum kent een kern van vaste medewerkers en een kring van tijdelijke, flexibele krachten. Op deze manier bestaat de mogelijkheid om snel te reageren op fluctuaties in de markt. Na reductie van het aantal opdrachten binnen de RUG als gevolg van bezuinigingsmaatregelen in het Hoger Onderwijs, is in 2010 besloten tijdelijke contracten van docenten niet te verlengen en meer gebruik te gaan maken van oproepkrachten. Met deze aanpassingen is het medewerkersbestand van het Talencentrum weer op orde. Kwaliteit / Waarborgen Ontwikkeling / Gesprekken, scholing, intervisie Medewerkers zijn de eerste waarborg voor kwaliteit. Het Talencentrum biedt docenten studiedagen, workshops en scholingsbijeenkomsten met veel aandacht voor didactiek en uitwisseling van ervaringen en ideeën. Daarnaast doen docenten aan intervisie: ze observeren elkaars lessen en geven elkaar tips ter verbetering en ondersteuning. Leidinggevenden binnen het Talencentrum voeren jaarlijks Ontwikkelgesprekken met de medewerkers (vanaf 2013: Resultaat & Ontwikkelgesprekken ). Cedeo In 2013 is het Cedeo Keurmerk wederom toegekend aan het Talencentrum. Dit keurmerk op het gebied van open bedrijfsopleidingen en bedrijfsopleidingen op maat wordt verleend op basis van een klanttevredenheidsonderzoek in combinatie met documentenonderzoek. Als sterke punten voor de cursussen op maat zijn genoemd: 16

21 flexibiliteit en inlevingsvermogen in de klant ; persoonlijke benadering ; kwalitatief goede docenten laagdrempeligheid. De sterke punten van cursussen uit het open aanbod zijn: duidelijk en inzichtelijk aanbod ; toegankelijkheid ; flexibiliteit ; kwalitatief goede docenten ; aandacht voor culturele achtergronden. Bedrijven en instellingen / Vaste klantrelaties Naast de universiteit mag het Talencentrum een groeiend aantal organisaties en bedrijven tot haar (vaste) klanten rekenen. Voor de Gemeente Groningen hebben we met regelmaat cursussen op maat uitgevoerd, bijvoorbeeld Spaans, Chinees en Russisch. In 2012 is de meerjaren-overeenkomst met de Gasunie hernieuwd en is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de landelijke orthodontisten organisatie Orthocenter zijn voorbeelden van andere vaste klantrelaties. Binnen de RUG zijn we vaste leverancier van taalcursussen, taaltoetsen en vertalingen voor vrijwel alle faculteiten en diensten en voor het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 17

22 Talencentrum/ Feiten & cijfers Aanbod Talencentrum / Een overzicht Diensten Taalcursussen, trainingen, workshops Presentatietrainingen, schrijf- en publiceercursussen Training en test interculturele vaardigheden Taaltoetsing en taalassessments Vertaal-, correctie- en proefleesservice Tekstproductie en -redactie Flexibel aanbod Open aanbod (groepscursussen) Cursus op maat (individueel of in een groep) In company training Intake (afspraak, spreekuur) Talen Nederlands voor buitenlanders (NT2) Nederlands voor moedertaalsprekers (NT1) Arabisch Chinees Duits Engels Frans Italiaans Japans Portugees Russisch Spaans Vertaling en correctie Wetenschappelijk, zakelijk en publiek Websites Ondertiteling audio- en videoproducties Beëdigde vertalingen Werkterreinen Medisch Juridisch Economie en management Financieel Onderwijs Human Resources, P&O Management Interculturele vaardigheden Secretarieel / administratief / baliefuncties Klanten Bedrijven Particulieren Overheidsinstellingen Universiteiten en Hogescholen Medewerkers VO en BO Hulpmiddelen Elektronische leeromgeving Video- en voicerecorders Skype, video conferencing, sociale media Zelfstudie: Tell me More en Examentraining Zelf ontwikkelde lesmethodes en leermiddelen Standaardtoetsen en eigen toetsen Interculturele Effectiviteit Training (IET) Logopedische ondersteuning Medewerkers Gedreven Gecertificeerd Enthousiast Native level speakers Internationaal Ervaren Meedenkend Betrokken Academisch niveau Projecten Magicc (http://www.magicc.eu) InternLUniv (http://intluniv.eu) International Classroom Ontwikkeling Toetsen NT2 SpeakApps (http://www.speakapps.eu) RUG Terminology Database en Style Guide 18

23 De cijfers / Taalcursussen open aanbod 2012: 2321 deelnemers Open aanbod : aantal deelnemers per taal Open aanbod 2012: Percentage deelnemers per taal Chinees (1%) Duits (2%) Engels (13%) Frans (2%) Italiaans (2%) Japans (1%) Nederlands (72%) Portugees (1%) Spaans (7%) 19

24 Taalcursussen op maat 2012: 6398 deelnemers Taalcursussen op maat : aantal deelnemers Taalcursussen op maat 2012: Verdeling deelnemers per taal Nederlands Engels Spaans Duits Russisch overig 20

25 Testing Unit 2012: 8 trajecten, 1512 deelnemers Testing Unit: herkomst klanten (2012) Faculteit GMW Faculteit Letteren NHL Hogeschool Overig Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hogeschool Gent Stenden Hogeschool Testing Unit: aantal deelnemers Language Centre English Test ( ) deelnemers LCET

26 Universitaire Vertaal- en Correctieservice (UVC) UVC: aantal vertaal- en correctieopdrachten ( ) vertaalopdrachten correctieopdrachten UVC: aantal vertaalde woorden per taal ( )

27 Zelfstudie Zelfstudie: aantal deelnemers per taal ( ) Medewerkers Talencentrum (2012) docent Nederlands docent Engels docent Spaans docent overige talen vertaler/ corrector overhead 23

talencentrum Het Talencentrum helpt u verder

talencentrum Het Talencentrum helpt u verder Het Talencentrum helpt u verder 1 Het Talencentrum Succesvol communiceren begint met taal. Of u nu naar een congres in Atlanta gaat, een vergadering hebt in Beijing, op stage gaat in Rio de Janeiro of

Nadere informatie

HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing

HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing International Office Saxion University of Applied Sciences

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014 Universiteit van Amsterdam Groepstrainingen met open inschrijving juli - december 2014 Hoe schrijf ik mij in? via www.uvatalen.nl Noël Picard: Nooit gedacht dat ik met zo veel plezier zó snel resultaat

Nadere informatie

Taaltrainingen voor professionals. Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees

Taaltrainingen voor professionals. Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees Taaltrainingen voor professionals Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees European Language Centre > Professionele werkwijze met een persoonlijke aanpak Een ieder die een taal wil leren

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

INTAKE INTERVIEW. We help you improve your English language skills.

INTAKE INTERVIEW. We help you improve your English language skills. INTAKE INTERVIEW We help you improve your English language skills. Intakegesprek U heeft zich / bent aangemeld voor een training Engels. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats. In deze

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Common European Framework of Reference (CEFR)

Common European Framework of Reference (CEFR) Common European Framework of Reference (CEFR) Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa De doelstellingen van de algemene taaltrainingen omschrijven we volgens het Europese gemeenschappelijke

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Het Talencentrum helpt u verder

Jaarverslag 2007. Het Talencentrum helpt u verder Jaarverslag 2007 Het Talencentrum helpt u verder 1 Voorwoord Het Talencentrum heeft er zo langzamerhand een traditie van gemaakt het jaarverslag pas in de loop van september te presenteren. Dit jaarverslag

Nadere informatie

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord Voorwoord Schrijven op B2 is een takenboek dat hulp biedt bij de training in het schrijven van korte en langere teksten in het Nederlands, die geschreven moeten worden op het Staatsexamen NT2 II. Schrijven

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3

Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Jaarverslag Talencentrum 2009 1 2 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Deel 1 Het Talencentrum in beeld 5 1. Taalcursussen en communicatietrainingen 5 Nederlands voor anderstaligen 6 Nederlands voor Indiase

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Kerndoelen - ERK. Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2. Library en ERK 6

Kerndoelen - ERK. Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2. Library en ERK 6 Kerndoelen - ERK Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2 en ERK 6 1 2 Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ook wel ERK) In de kerndoelen die door de overheid zijn

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR SPORT JE BEROEP HARVEY VAN STEIN Basketbalspeler BC Apollo Alumnus Sport Management Fundamentals Mijn doel is om mijn basketbal

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

EU-Speak _ leslla docenten

EU-Speak _ leslla docenten EU-Speak _ leslla docenten Wat heeft een docent nodig om de laaggeletterde volwassen immigrant te leren lezen en schrijven? EU-Speak 1 Partners: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Spanje, Nederland

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15/073 Aan : College van Bestuur Van : Universiteitsraad Onderwerp : Engelse spreekvaardigheid van docenten Status : Ter bespreking Behandeling in : Commissie OOS, 9 juni

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda COSPA Dag De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda Olaf Ernst, Organisatie stages/beleidsverantwoordelijke Praktijkleren Angelique Grippeling, Internationale

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Reflectie. Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO. EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht

Reflectie. Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO. EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht Reflectie Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht Inleiding IaH studies zijn belangrijke bijdrage aan discussie

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten 7.Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Marloes van Beersum & Eline van Straalen Taalcentrum-VU, Vrije Universiteit Amsterdam Contact: mvanbeersum@taalcentrum-vu.nl evanstraalen@taalcentrum-vu.nl Verplicht

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Taaltraining. die bij u past

Taaltraining. die bij u past Taaltraining die bij u past ,, Incompany training en groepstraining: Het tempo van de training is goed. Bovendien is er een leuke dynamiek ontstaan in de groep. Taalcoaching: Een dag met de taaltrainer

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Competenties en skills. Verbreding van de horizon of een doodlopende weg?

Competenties en skills. Verbreding van de horizon of een doodlopende weg? Competenties en skills Verbreding van de horizon of een doodlopende weg? Taxonomie van Benjamin Bloom (1956) Paradigmawisseling Onderwijs in een industriële samenleving Gericht op kennisoverdracht Leerkracht

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Programma: Wie zijn wij? Taalbeleid Radboud Universiteit Nijmegen Nascholing

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie TALENT KAMPIOENEN e-pathways CPD Handboek Handboek nr. 15 in serie www.epathways.eu Wat zijn talentkampioenen? De pool met getalenteerd personeel is waarschijnlijk de grootste hulpbron die elke organisatie

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

Engels op topniveau. Cambridge Certificates voor alle leerlingen

Engels op topniveau. Cambridge Certificates voor alle leerlingen Engels op topniveau Cambridge Certificates voor alle leerlingen Waarom? De toename van het gebruik van het Engels in de wereld is een feit. Het is de taal van veel games en websites, van veel films, televisieseries

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Meertaligheid als kerncomponent van internationale competentie. Lies Sercu KU Leuven

Meertaligheid als kerncomponent van internationale competentie. Lies Sercu KU Leuven Meertaligheid als kerncomponent van internationale competentie Lies Sercu KU Leuven Overzicht Meertaligheid als kerncompetentie van internationale competentie Meertaligheid in het Hoger Onderwijs Welke

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld Meer dan 600.000 anderstaligen doen niet mee in onze samenleving doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taalcoaching zorgt voor meer zelfvertrouwen,

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Taalvoorbereiding en begeleiding Erasmusstudenten. Erasmusdag 23 mei 2013

Taalvoorbereiding en begeleiding Erasmusstudenten. Erasmusdag 23 mei 2013 Taalvoorbereiding en begeleiding Erasmusstudenten Erasmusdag 23 mei 2013 KU Leuven Thomas More 1) Professionele bachelors Thomas More = cluster Associatie KU Leuven provincie Antwerpen 2) Academische bach/masters

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

European Confederation of Language Centres in Higher Education. Europäischer Verband der Hochschulsprachenzentren

European Confederation of Language Centres in Higher Education. Europäischer Verband der Hochschulsprachenzentren Confédération Européenne des Centres de Langues de l'enseignement Supérieur European Confederation of Language Centres in Higher Education Europäischer Verband der Hochschulsprachenzentren Standpunt over

Nadere informatie

Uitgeverij Intertaal Adressen Uitgeverij Intertaal Informatie voor docenten Klantenservice en bestelinformatie

Uitgeverij Intertaal Adressen Uitgeverij Intertaal Informatie voor docenten Klantenservice en bestelinformatie Inhoud IntertaaL Voor u ligt de catalogus van uitgeverij Intertaal. geeft taalstudie- producten uit voor het Nederlands taalgebied. Deze uitgaven kunnen worden gebruikt in het voortgezet onderwijs, middelbaar

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Communicatiestrategiëen voor de international classroom

Communicatiestrategiëen voor de international classroom Communicatiestrategiëen voor de international classroom Jan D. ten Thije, Floor van Dalen en Karen Schoutsen Master Interculturele Communicatie www.jantenthije.eu Even voorstellen Studie: Nederlandse taal

Nadere informatie

KA 1 project: BE02-KA

KA 1 project: BE02-KA KA 1 project: 2014-1-BE02-KA101-000117 Het ontwikkelen van een e-safe e-learning leeromgeving.(platform) Groeien naar een tabletschool Gebruik van tablet introduceren.(gebruik in wiskunde, taal en WO)

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

&XUVXVVHQ RS PDDW YRRU EXLWHQODQGHUV

&XUVXVVHQ RS PDDW YRRU EXLWHQODQGHUV ! "$#&%'(#)% (*)+,,-/. 0,,, 1!$23 1 4(-650 7 1 3L[HO 6WXGHHU,WDOLDDQVLQ)LUHQ]H &XUVXVVHQRSPDDWYRRUEXLWHQODQGHUV &XUVXVVHQ RS PDDW YRRU EXLWHQODQGHUV Pixel is in een opleidings- en trainingscentrum in Firenze.

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Engels als Aanvullende Taal

Engels als Aanvullende Taal International School of Amsterdam Engels als Aanvullende Taal Richtlijnen voor Ouders English as an Additional Language (EAL) Dutch Het doel van het EAL programma is om kinderen zelfstandig en zelfverzekerd

Nadere informatie

CLIL aso, wetenschappen derde graad. Johan Delbaere

CLIL aso, wetenschappen derde graad. Johan Delbaere CLIL aso, wetenschappen derde graad Johan Delbaere Proeftuinproject St.-Lodewijkscollege Brugge Situering van het project Ondersteuning KUL bij toetsen Interne ondersteuning en samenwerking Uitdagingen

Nadere informatie

Interlingo Over treffende taal

Interlingo Over treffende taal Interlingo Over treffende taal Taal die bijdraagt aan uw succes Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nationale gebruiken en gewoonten zijn voor u net zo belangrijk als correct taalgebruik.

Nadere informatie

Nummer 1 op de WO markt

Nummer 1 op de WO markt Slim Nummer 1 op de WO markt Studenten zijn een interessante doelgroep. Maar hoe bereikt u ze gericht met uw marketingcampagnes? Welke kanalen zet u in? En welke partners gebruikt u hierbij? De verschillende

Nadere informatie

DELFTSE METHODE. 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk. www.delftsemethode.nl

DELFTSE METHODE. 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk. www.delftsemethode.nl 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk www.delftsemethode.nl OVER DE DELFTSE METHODE Snel en effectief Nederlands leren doe je met de Delftse methode. De Delftse methode

Nadere informatie