De Belgische sector van de teledistributie. Studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Belgische sector van de teledistributie. Studie"

Transcriptie

1 De Belgische sector van de teledistributie Studie

2

3 De Belgische sector van de teledistributie Redactie studie: juni 2007

4 U vindt deze studie: > economische informatie > studies Infoshop FOD Economie Vooruitgangstraat 48 B Brussel Tel: Open alle werkdagen van 9 uur tot 17 uur Bibliotheek Queteletfonds City Atrium - 2de verdieping Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Tel: Fax: Overname van gegevens voor verwerking in andere artikels is toegestaan, mits duidelijke en volledige bronvermelding. De inhoud van deze studie geeft enkel de mening van de auteurs weer en niet die van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B BRUSSEL Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Lambert VERJUS Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat BRUSSEL Wettelijk depot : D/2008/2295/

5 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." INHOUDSTAFEL Lijst van de grafieken en tabellen...5 Inleiding...6 I. Het reglementaire kader...7 II. III. IV. I.1. Het Europese reglementaire kader...7 I.2. Het Belgische reglementaire kader...7 De actoren van de sector...9 II.1. De economische actoren...9 II.2. De niet-economische actoren...10 De toegang tot televisie en de daadwerkelijke spelers van de waardeketen...11 III.1. III.2. III.3. III.4. III.5. Het platform coaxkabel...11 Het xdsl platform...13 Het DBV-T platform...13 Het platform Satelliet...14 De actoren van de waardeketen...15 Stand van zaken met betrekking tot de concurrentie in de Belgische teledistributiesector...16 IV.I. Analyse van de relevante markten: de hypothetische monopoliehoudertoets...16 IV.1.1. De substitueerbaarheid tussen televisie via de coaxkabel en xdsl-televisie via koperkabel (ADSL, ADSL2+ et VDSL)...18 IV.1.2. De substitueerbaarheid van wired televisie (coax en xdsl) en wireless televisie (draadloze, straalverbindingen of DVB-T)...22 IV.1.3. De substitueerbaarheid van televisiezenders (vaste en draagbare), mobiele televisiezenders en satelliettelevisie...23 IV.2. De concentratie van de sector...24 IV.2.1. De marktaandelen van de operatoren uit de sector van de teledistributie...24 IV.2.2. De verdeling en de concentratie-indexen voor de markt van de kabeldistributie in de drie gewesten van het land...25 IV.3. Analyse van de concurrentie op de Belgische markt van de teledistributie...30 IV.3.1. De concurrentie tussen kabeldistributeurs...30 IV.3.2. De concurrentie tussen de teledistributieplatforms...31 IV.3.3. De convergentie: herverdeling van de kaart op de markt van de teledistributie?

6 Besluit...35 Bibliografie...37 Websites die werden geraadpleegd...39 Contactpersonen & adres

7 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Lijst van de grafieken en tabellen Grafieken Grafiek 1. Grafiek 2. Grafiek 3. Marktaandeel van de kabeldistributeurs in het Waals Gewest...26 Marktaandeel van de kabeldistributeurs in het Vlaams Gewest...28 Marktaandeel van de kabeldistributeurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...29 Tabellen Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Typologie van de televisieplatforms, transmissiemodi...11 Aantal gemengde intercommunales, zuivere intercommunales en ondernemingen uit de privésector op 30/06/ De actoren van de waardeketen: enkele voorbeelden...15 Percentages gecombineerd aanbod (double, triple en quadruple play)...17 Prijzen voor diensten gerekend door de verschillende operatoren op de markt van de teledistributie...19 Evolutie (in %) van de marktaandelen tussen de operatoren, gemeten aan de hand van het aantal abonnees Tabel 7. Abonnees van de kabeldistributeurs in het Waals Gewest (30/09/2005)...25 Tabel 8. Index met betrekking tot de concentratie van de markt van de teledistributie in Wallonië...26 Tabel 9. Abonnees van de kabeldistributeurs in het Vlaams Gewest (30/09/2006)...27 Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Index voor de concentratie van de markt van de teledistributie in Vlaanderen...28 Abonnees van de kabeldistributeurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30/09/2005)...29 Index voor de concentratie van de markt van de teledistributie in Brussel...29 Marktaandeel van de kabeldistributeurs in België (na fusie van de kabeldistributeurs in Wallonië)...30

8 Inleiding De auteurs van de studie, die deel uitmaken van de nieuwe Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, hebben geprobeerd de Belgische teledistributiesector uit twee oogpunten te analyseren: de prijzenreglementering en de graad van mededinging die op die sector worden toegepast. Het komt er met andere woorden op aan een antwoord te geven op de vraag of het instrument van de regulering, dat thans in de Belgische sector van de teledistributie van toepassing is, dit wil zeggen de prijzencontrole, nog relevant en efficiënt is ten aanzien van de huidige technologische evolutie van de sector (Internet met hoge bandbreedte, triple play, digitale ether- en kabeltelevisie. Verder dient te worden nagegaan in welke mate de sector concurrerend is. Om dat te doen maakten wij gebruik van twee tools: de markt voor de verschillende televisieplatforms, enerzijds, en de Herfindahl-Hirschmann index (IHH) 1 voor de hele Belgische sector van de teledistributie, anderzijds. De analyse van de concurrentiegraad moet worden gezien in het licht van de strategieën die de verschillende economische actoren uit de sector hanteren. 6 De antwoorden op deze beide vragen vindt u in het besluit van dit rapport. Dit rapport is onderverdeeld in vier delen. Het rapport start met een erg beknopte beschrijving van de twee reglementaire stelsels waaraan de sector is onderworpen: het eerste valt onder het acquis communautaire (kaderrichtlijn voor de elektronische communicatienetwerken en diensten) en een tweede typisch Belgisch stelsel. Het tweede deel gaat over de economische actoren per platform en de andere actoren, zoals de zuiver raadgevende organen die een niet te verwaarlozen rol spelen in de regulering van de sector van de teledistributie. Het derde deel gaat in op de toegang tot televisie voor ieder van de vier televisieplatforms en geeft een algemeen overzicht van de spelers in de waardeketen. En het laatste deel, ten slotte, maakt een stand van zaken op met betrekking tot de concurrentie in de Belgische sector van de teledistributie. 1 Concentratie-index die een beeld geeft van het aantal marktpartijen in een markt waar de concurrentie perfect speelt. De veronderstelling van de marktversnippering veronderstelt dat de prijs een exogeen gegeven is voor alle consumenten en alle producenten die de markt niet door hun gedrag kunnen veranderen. Het accent ligt hier op het aantal marktpartijen en hun marktaandeel.

9 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." I. Het reglementaire kader I.1. Het Europese reglementaire kader In 2002 werd een pakket van vijf richtlijnen goedgekeurd om een kader te creëren voor de sector van de elektronische communicatie. Dit pakket sloeg zowel op de elektronischecommunicatienetwerken als op de elektronische-communicatiediensten. De netwerken en teledistributiediensten (met uitsluiting van de diensten die audiovisuele inhoud aanleveren) vallen onder dit reglementaire kader. Er worden drie basisdoelstellingen nagestreefd: het bevorderen van de concurrentie op het vlak van het aanbod van elektronische-communicatienetwerken en diensten en op het vlak van de daaraan gerelateerde middelen en diensten; de ontwikkeling van de interne markt; het bevorderen van de belangen van de Europese burgers. In toepassing van dit reglementaire kader dienden de nationale toezichthoudende overheden concurrentieanalyses te verrichten van 18 markten voor producten en diensten uit de sector van de elektronische communicatie 2. Daarbij was ook de wholesale-markt van omroepdiensten die zenderinhoud leveren aan de eindgebruiker. De memorie van toelichting van Aanbeveling C(2003) 497 stelt dat het gaat over omroepdiensten en omroepnetten die de middelen ter beschikking stellen om inhoud tot bij de eindgebruiker te brengen. Hieronder vallen dus uitsluitend de distributeurs en de netwerkoperatoren en niet de leveranciers van inhoud. 7 I.2. He t Be l g is c h e re g le m e n ta i re k a d e r Federaal niveau Wet van 22/01/1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen die het principe van het beteugelen van de prijzen vastlegt Ministerieel besluit van 20/04/1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen dat de procedures vastlegt voor het aankondigen van prijzen en voor het aanvragen van prijsverhogingen. Wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie die de vijf richtlijnen met betrekking tot elektronische communicatie omzet in het Belgisch recht. 2 Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003; C(2003) 497.

10 Gewestelijk niveau Franse Gemeenschap: Decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroepen. Vlaamse Gemeenschap: Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie gecoördineerd op 4 maart geco rdi Duitstalige Gemeenschap: Decreet van 27 juni 2007 betreffende de radio-omroep en de filmvertoningen. 8

11 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." II. De actoren van de sector II.1. De e co n o m i s c h e a c t o re n Op het vlak van de economische actoren wordt de sector van de teledistributie in België hoofdzakelijk gedomineerd door de historische telecomoperator (BELGACOM) en de kabeloperatoren die hun diensten aanbieden via twee verschillende technologieën: de xdsl technologie en de coaxkabel. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met twee nieuwe platforms: het satellietplatform en de digitale televisie via de aarde (DVB-T). Voor het hele Belgische grondgebied werd het aantal klanten, het aantal abonnees op de digitale televisie van BELGACOM voor 2006 geraamd op Dankzij meerdere campagnes en promotieaanbiedingen die BELGACOM uitbracht werd het aantal gezinnen met een aansluiting op BELGACOM TV 4 eind februari geraamd op Gezien de stijging van het aantal abonnees in de tijdsspanne van een jaar, kan BELGACOM TV nu worden beschouwd als een grotere speler in de Belgische televisiesector. België telde in 2000 een veertigtal ondernemingen die iets minder dan televisieabonnees bedienden. Aangezien de lijst van de teledistributiebedrijven jaar na jaar kan veranderen, telt de lijst opgenomen in het jaarverslag (2005) van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie negentien kabeldistributiemaatschappijen: vier daarvan zijn gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6, vijf in het Vlaams Gewest 7 en tien in het Waals Gewest 8. 9 De Belgische economische actoren inzake teledistributie kunnen worden onderverdeeld in drie grote categorieën: de zuivere intercommunales die uitsluitend bestaan uit rechtspersonen of overheden zoals gemeenten, provincies en gewesten; de gemengde intercommunales waar ook privé-partners deel van uitmaken. In het geval van ELECTRABEL, dat is vertegenwoordigd in alle gemengde intercommunales in het Waals Gewest, kan worden gesproken van een publiek-private samenwerking; 3 Het voetbalfiasco van BELGACOM TV op Trends.be van 4 mei BRUTELE, CODITEL, UPC en WOLU TV. 7 INTEGAN, INTERELECTRA, MIXT-ICS, PBE, VEM en WVEM. Hierbij dient te worden aangestipt dat MIXT-ICS, een dochteronderneming van TELENET, een groep is die de volgende bedrijven omvat: GASELWEST, IMEA, INTERGEM, INTERTEVE, IVEKA, IVERLEK, TELEKEMPO, TEVELO, TEVEOOST, TEVEWEST. Deze groep wordt beheerd door TELENET en kan zich makkelijker aan de evolutie van de activiteiten aanpassen. Daarnaast kan de groep makkelijker de noodzakelijke grote investeringen doen nodig voor internettoegang en telefonie en voor de toegang tot tal van televisieprogramma s. 8 AIESH, ALE, IGEHO, INATEL, INTEREST, INTERMOSANE, SEDITEL, SIMOGEL en TELELUX.

12 de privé-ondernemingen (CODITEL, UPC, WOLU TV, MIXT-ICS dochter van TELENET, TV VLAANDEREN) en de autonome overheidsbedrijven (BELGACOM, RTBF en VRT). II.2. De n ie t-e co n o m i s c h e a c t o re n De andere niet-economische actoren van de sector zijn in hoofdzaak de regelgevende instanties. Op dit vlak telt België vier reguleringsinstanties op twee niveaus. Er is de reguleringsinstantie op het federale niveau, namelijk het BIPT 9 en er zijn drie reguleringsinstanties op het communautaire niveau: het VCM 10 voor de Vlaamse Gemeenschap, de CSA 11 voor de Franse Gemeenschap en de RDGB 12 voor de Duitstalige Gemeenschap Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. 10 Vlaams Commissariaat voor de Media. 11 Conseil supérieur de l Audiovisuel. 12 Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

13 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." III. De toegang tot televisie en de daadwerkelijke spelers van de waardeketen Op basis van het voorgaande kunnen wij stellen dat de eindgebruikers beschikken over twee mogelijkheden (technologieën) inzake de toegang tot televisie-inhoud. Het gaat daarbij over xdsl en de coaxiale kabel die worden gebruikt door respectievelijk BELGACOM en de kabeloperatoren. Naast deze twee platforms beschikken de eindgebruikers nog over twee andere platform voor toegang tot televisie-inhoud, namelijk via straalverbindingen (DVB-T 13 ) en satelliet. De vier platforms worden vermeld in de onderstaande tabel. Tabel 1. Typologie van de televisieplatforms, transmissiemodi TELEVISIE Bedraad Draadloos Platform (operator en/of distributeur) Coaxkabel xdsl Straalverbindingen (DVB-T) Satelliet Vast/draagbaar Mobiel 11 Distributiemodus Analoog/ digitaal Digitaal Analoog/ digitaal Digitaal Analoog/ digitaal III.1. Het platform coaxkabel De teledistributie-operatoren waren in België historisch gezien opgericht onder de vorm van intercommunales (zuivere en gemengde naargelang van het aandeelhouderschap dat hetzij geheel hetzij gedeeltelijk openbaar was) die hun eigen netwerken en activiteiten ontwikkelden op het grondgebied van één of meer naast elkaar gelegen gemeenten. De noodzaak voor de teledistributie-operator om gebruik te maken van het openbaar domein om zijn netwerk aan te leggen, hield in dat bij de gemeente of gemeenten een toestemming moest worden aangevraagd om de weg te mogen gebruiken. Dat houdt in dat de exploitatie van een teledistributienetwerk op voorstel van de betrokken gemeentelijke administratie werd toegestaan. Het feit dat de toestemming voor de exploitatie van een teledistributienetwerk werd gegeven op territoriale basis heeft de operatoren in staat gesteld om feitelijke monopolies te verwerven op het grondgebied van de gemeenten die zij bedienden. De gebiedsgebonden factor bij de toekenning van de exploitatie van teledistributienetwerken heeft geleid tot een geografische opdeling van de teledistributiemarkt tussen het Noorden en het Zuiden van het land; Waalse kabeloperatoren zijn uitsluiteind actief in het Waals Gewest en in Brussel, de Vlaamse kabeloperatoren zijn uitsluitend actief in de Vlaamse Gemeenschap. 13 DVB-T: Digital Video Broadcasting - Terrestrial.

14 Tabel 2. Aantal antal gemengde intercommunales, zuivere uivere intercommunales en ondernemin ondernemin gen uit de privésector op 30/06/2006 Gemengde intercommunales Zuivere intercommunales Ondernemingen uit de privésector Totaal Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal Bron: 12 de rapport van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie De bovenstaande tabel laat zien dat de sector van de teledistributie in België (op 30 september 2005) werd gedomineerd door de (gemengde en zuivere) intercommunales ten nadele van de bedrijven uit de privésector. 12 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt vier teledistributeurs waaronder één zuivere intercommunale (BRUTELE) en drie bedrijven uit de privésector (CODITEL, UPC BELGIUM en WOLU TV). Op 2 januari 2007 werd UPC BELGIUM 14, een belangrijke aanbieder van televisie en breedbandtoegang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgenomen door TELE- NET. In Vlaanderen wordt TELENET, een bedrijf dat grotendeels in privé-handen is, echter beschouwd als een gemengde intercommunale en staat TELENET in voor het beheer van een groep van gemengde intercommunales. Op de Vlaamse markt zijn er verder nog vier zuivere intercommunales actief. In Wallonië, ten slotte, zijn er duidelijk meer gemengde intercommunales dan zuivere intercommunales. In dit verband dient te worden aangestipt dat ELECTRABEL, dat deel uitmaakt van de groep SUEZ, zijn aandeel in de Waalse gemengde intercommunales sedert enige tijd tracht te verkopen. Een gevolg van de mogelijke terugtrekking van privé-partner ELECTRABEL is dat de zeven Waalse gemengde intercommunales en één Waalse zuivere intercommunale (IDEA) geneigd zijn om hun kabelactiviteiten (teledistributie en internet) te verkopen. Het consortium of de Groepering van Economische Belangen tussen ALE- TÉLÉDIS en BRUTELE, beter bekend onder de naam VOO, heeft zich kandidaat gesteld om de activiteiten van deze acht intercommunales over te nemen. Met de modernisering van zijn distributienet zal VOO zonder enige twijfel ook triple play gaan commercialiseren en zich op deze markt positioneren als een te duchten concurrent voor zowel BELGACOM als TELENET. 14 UPC BELGIUM bedient acht gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Sint-Agatha- Berchem, Etterbeek, Vorst, Ganshoren, Koekelberg, Jette en Schaarbeek) en drie Vlaamse gemeenten (Heverlee, Kessel-Lo en Leuven).

15 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Nu werd het hele netwerk van de kabeldistributeurs aangepast om digitale transmissie van televisieprogramma s en het aanbieden van breedbandtoegang en telefoon mogelijk te maken. Op 30 september 2006 telde België abonnees voor de diverse kabeldistributiebedrijven tegen op 30 september 2005, of een stijging met eenheden 15 wat overeenkomt met een jaarlijks groeipercentage van 0,53 % tussen 2005 en De penetratiegraad van de coaxkabel in verhouding tot het aantal private huishoudens werd in 2005 geraamd op 90,2 %. Uit de gegevens die werden gepubliceerd door de OESO 16 komt België naar voor als één van de dichtst bekabelde landen ter wereld; meer dan 95 % van de Belgische gezinnen beschikt over de kabel. De eindgebruikers kijken hetzij analoog hetzij digitaal via de kabel, maar hier dient toch wel te worden gewezen op het feit dat op het platform coaxkabel steeds vaker wordt overgestapt van analoog naar digitaal. III.2. Het xdsl platform Alleen BELGACOM is in staat om de eindgebruiker via xdsl digitale televisie te bieden: BELGACOM TV. Het autonome overheidsbedrijf heeft in maart 2007 aangekondigd dat het erin geslaagd is om beter te presteren dan de doelstellingen die op het vlak van het aantal klanten zo n enige tijd na de commerciële lancering werden vooropgesteld. De onderneming telt nu klanten 17 maar de regionale opsplitsing werd niet bekendgemaakt; misschien omdat dit wordt gezien als een bedrijfsgeheim, misschien omwille van het vertrouwelijke karakter van commerciële gegevens. Digitale televisie via xdsl technologie blijft beperkt tot Belgacom TV dat dit op 80 % van het grondgebied aanbiedt. 13 III.3. Het DBV-T platform Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) staat voor het uitzenden van televisie via terrestriële (aardse) zenders. Deze frequenties zijn tot op heden nog nagenoeg allemaal analoog en worden hoofdzakelijk gebruikt voor het uitzenden van de televisieprogramma s van de openbare omroepen, zoals deze van de RTBF (la Une, la Deux en RTBF Sat voor de Franstaligen) en van de VRT (TV één en Ketnet/Canvas voor de Nederlandstaligen). In dit verband moet worden opgemerkt dat de openbare omroepen ten gevolge van hun beheerscontract verplicht zijn om digitaal uit te zenden via zendmasten. De RTBF is gestart met de modernisering van zijn zenderpark en heeft definitief een kruis getrokken over de analoge zenders en dit ten voordele van de plaatsing van digitale zenders. In 2006 heeft de RTBF zijn DVB-T gelanceerd. De omroep 18 kan in theorie via één enkele multiplex 19 een 15 12de rapport van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie 2005, Cable Belgium Boek- 12de rapport van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie 2005, Cable Belgium Boekjaar 2006 en INS. 16 Communicatievooruitzichten van de OESO, Informatie- en Communicatietechnologie, 2005, p Le Soir van 3 maart 2007, de tewerkstelling bij BELGACOM daalt. 18 Dataxis Research (16 juni 2005), Civatel Audiovisual, TNT : La Belgique à l heure de la TNT. 19 Onder multiplex of multiplexing wordt een techniek verstaan die erin bestaat dat twee of meer signalen door één en dezelfde transmissiedrager worden gestuurd.

16 pakket van zes programma s aanbieden, maar zal zich beperken tot vier zenders 20 om de eindgebruiker een betere ontvangst te kunnen waarborgen. Volgens de Beroepsvereniging van Radio- en Teledistributiebedrijven (Cable Belgium, jaarverslag 2006), heeft de Vlaamse regering haar intenties bekendgemaakt met betrekking tot de toekomst van het DVB-T zenderpark van de VRT. Bedoeling zou zijn dat het park autonoom wordt gemaakt, zelfs al zou het in een eerste tijd in handen van de Vlaamse overheid blijven. Het zenderpark zou onder meer de digitale frequentie kunnen verdelen die tijdens de regionale radioconferentie van de Internationale Telecommunicatie-unie in 2006 in Genève aan Vlaanderen werden toegewezen (RRC-06). Voor Vlaanderen gaat het over in totaal zeven multiplexen. Eind 2007 zou de dekking van het land via DVB-T een feit moeten zijn en de zenderkeuze blijft beperkt tot de nationale openbare omroepen; er wordt de eindverbruiker geen enkel betalend of gratis pakket aangeboden. Een van de voordelen van DVB-T is dat zo veel meer kanalen kunnen worden aangeboden en in bepaalde landen zoals Frankrijk is het reeds mogelijk om zich op pakketten DVB-T zender te abonneren. 14 Men mag dan ook aannemen dat België met DVB-T in een eerste tijd van analoog naar digitaal kan worden overgeschakeld en tegen 2012 (ogenblik waarop daadwerkelijk van analoog op digitaal zal worden overgeschakeld) de volle 100 % digitaal zal zijn. Afhankelijk van de OESO lidstaten zullen de analoge uitzendingen tussen 2006 en 2015 worden gestaakt. Men mag dan ook aannemen dat op termijn niets de openstelling van en de exploitatie van het DVB-T net door één of meerdere privé-operatoren, onder meer onder de vorm van een publiek-private samenwerking, in de weg zal staan. III.4. Het platform Satelliet Sedert enkele jaren duiken schotelantennes steeds vaker op in de drie Belgische gewesten. Bepaalde gemeenten, en vooral deze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben getracht om een belasting op schotelantennes in te voeren, maar de Europese Commissie oordeelde dat deze belasting onwettig was. Deze schotelantennes maken het vooral voor de buitenlandse bevolkingsgroepen mogelijk om de zenders uit hun land van oorsprong te ontvangen. In dit verband dient eveneens te worden opgemerkt dat een aantal (omwille van het gebrek aan statistieken onmogelijk te ramen) huishoudens over schotelantennes beschikken om de satellietpakketten van de buurlanden (onder meer Frankrijk en Nederland) te kunnen ontvangen of om over het gratis analoge aanbod te kunnen beschikken. In het verslag van de Raad van Bestuur en het College van Commissarissen, boekjaar 2006, stelt Cable Belgium dat de concurrentie tussen de platforms in Vlaanderen met de start van TV VLAANDEREN (digitale televisie via de satelliet) nog is toegenomen. Deze televisie, die in 2005 werd gelanceerd en in juni 2006 echt van start ging, biedt 99 zenders aan waaronder ook een pakket betalende zenders. Geraamd wordt dat TV VLAAN- 20 In een eerste tijd zullen alleen la Une en la Deux wordt uitgezonden. Voor de twee andere zenders zou het kunnen gaan over TV5, RTBF Sat, of een archiefzender.

17 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." DEREN 21 over heel België zo n abonnees telt. Mogelijkerwijze omwille van de vertrouwelijke aard van commerciële gegevens is de regionale verdeling van deze cijfers niet bekend, maar aangenomen mag worden dat Vlaanderen een groot deel van de abonnees telt aangezien de aangeboden zenders hoofdzakelijk Nederlandstalig zijn. De overgang van analoog naar digitaal gebeurt ook zachtjes aan op het satelliet platform. Hier dient evenwel te worden opgemerkt dat heel België satellietontvangst heeft. Wij stellen evenwel vast dat TV VLAANDEREN zich vooral tot het Noorden van het land richt en dat er geen enkele distributeur van digitale televisie via satelliet actief is in het zuiden van het land. III.5. De actoren van de waardeketen In België kunnen globaal genomen vier grote actoren van de waardeketen van de teledistributiemarkt worden onderscheiden, namelijk: de dienstenleveranciers, de dienstenaanbieders, de netwerkoperatoren en de eindgebruikers Tabel 3. De actoren van de waardeketen: enkele voorbeelden De actoren Dienstenaanbieders Dienstendistributeurs Netwerkoperatoren De eindverbruiker (de koper) Enkele voorbeelden Belgische openbare omroepen: RTBF, VRT (EEN, Ketnet en Canvas) en BRF. Lokale (openbare) omroepen. Buitenlandse openbare omroepen: TV5, France Télévision Belgische privé-omroepen: BeTV, VT4,VTM Buitenlandse privé-omroepen: Groupe TF1, Walt Disney Company Voor vaste verbindingen: kabeloperatoren, BeTV, BELGACOM TV. Voor televisie via zendmasten: BELGACOM mobile, MOBISTAR, BeTV, ALE, BRUTELE, RTBF, TDF Voor digitale televisie via de satelliet: TV VLAANDEREN. Kabeloperatoren, BELGACOM, RTBF, VRT De huishoudens. 15 Voor drie van de vier grote actoren van de waardeketen zijn er twee types van markten: de wholesale-markt voor de dienstendistributeurs (vraagzijde) en de netwerkoperatoren (aanbodzijde) enerzijds en de retailmarkt tussen de eindverbruikers (vraagzijde) en de netwerkoperatoren (aanbodzijde). Bedoeling van de vraag van E3 is precies om enerzijds de marktaandelen in de retailmarkt en anderzijds de concurrentie in de sector van de teledistributie in zijn geheel te analyseren. Hier dient evenwel te worden opgemerkt dat de concurrentie in de retailmarkt enkel en alleen doeltreffend kan zijn als er ook op de wholesale-markt concurrentie is. 21

18 IV. Stand van zaken met betrekking tot de concurrentie in de belgische teledistributiesector IV.I. An a ly s e va n d e re l e v a n t e m a r k t e n: d e h y p o t h e t is c h e m o n o p o l i e h o u d e r t o e t s De verschillende retailmarkten worden gevormd door niet substitueerbare producten en diensten die aan de eindverbruiker worden aangeboden. Wij wijzen er nogmaals op dat de vraag op deze markten afkomstig is van de consument (de koper) die televisieprogramma s bekijkt terwijl het aanbod afkomstig is van de netwerkoperatoren die via een bepaald platform televisie-inhoud aanbieden aan deze verschillende consumenten. Daarbij dient op basis van de verschillende bestaande platforms een onderscheid te worden gemaakt tussen vier relevante markten 22 : 16 de markt van televisie via de coaxkabel; de markt van televisie via xdsl via koper; de markt van de televisie via straalverbindingen (vast en draagbaar); de markt van de double play (teledistributie en internet), triple play (teledistributie, internet en telefonie) of zelfs quadruple play (teledistributie, internet, vaste en mobiele telefonie). Van deze markten zullen alleen de eerste drie worden onderzocht; op de laatste, die betrekking heeft op gecombineerde aanbiedingen, zal niet worden ingegaan omdat deze markt nog niet matuur is of in het merendeel van de landen van de Europese Unie nog niet voldoende ontwikkeld is. Voor wat deze laatste markt betreft, wordt het percentage van het gecombineerde aanbod van de 25 en de 15 lidstaten van de Europese Unie in de onderstaande tabel vermeld. Deze resultaten werden gepubliceerd in Eurobarometer Special, Onderzoek naar elektronische communicatie bij de huishoudens. Hieruit blijkt duidelijk dat de markt van de triple play in de Europese Unie van de 25 nog niet erg is ontwikkeld. 22 Markten waar alle producten en/of diensten worden beschouwd als zijnde door consument on- Markten waar alle producten en/of diensten worden beschouwd als zijnde door consument onderling verwisselbaar of vervangbaar omwille van hun kenmerken, prijs of het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.

19 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Tabel 4. Percentages gecombineerd aanbod (double, triple en quadruple play) Double, triple en quadruple play EU 25 EU 15 Mobiele telefonie/internettoegang 1 % 1 % Vaste telefonie/internettoegang 6 % 7 % Vaste/mobiele telefonie 1 % 1 % Televisie/internettoegang 2 % 2 % Televisie/mobiele telefonie 1 % 1 % Televisie/vaste telefonie 3 % 3 % Vaste telefonie/mobiele telefonie/internettoegang 1 % 1 % Televisie/mobiele telefonie/internettoegang 0 % 0 % Televisie/vaste telefonie/internettoegang 2 % 2 % Televisie/vaste telefonie/mobiele telefonie 0 % 0 % Televisie/vaste telefonie/mobiele telefonie/internettoegang 1 % 1 % Bron: Eurobarometer Special, Onderzoek naar elektronische communicatie bij de huishoudens. Ondanks het feit dat België een zekere ontwikkeling van de triple play kent, is het aanbod nog een heel eind verwijderd van de situatie zoals wij die kennen in bepaalde andere landen zoals Frankrijk. Het aanbod is in België ook heel wat duurder, vooral dan in de configuratie ADSL, telefonie en digitale TV, dan triple play via de kabel. 17 Dankzij de hypothetische monopoliehoudertoets kan worden nagegaan of producten en/ of diensten op de desbetreffende retailmarkten substitueerbaar zijn. Met andere woorden, de test stelt de vraag of een operator die zijn prijzen voor de eindverbruiker (de consument) wezenlijk en niet tijdelijk optrekt (met 5 à 10 %) voordeel zou kunnen halen uit een dergelijke stijging of daarentegen daarvoor wordt bestraft op ten minste één van de volgende twee manieren: hetzij door de substitueerbaarheid van de vraag: alle of een deel van de consumenten opteren voor producten of diensten van andere platforms als de prijzen stijgen; hetzij door de substitueerbaarheid van het aanbod: andere operatoren van andere platforms worden ook op het desbetreffende platform actief om zodoende potentieel meer winst te boeken door de onderneming die een monopolie had verworven te beconcurreren. In de hieronder volgende secties gaan wij dieper in op de substitueerbaarheid van de verschillende modi inzake toegang tot televisie. De analyse gaat uit van de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de verschillende platforms. Het is dan ook duidelijk dat deze analyse zal evolueren in functie van de toekomstige technologische, reglementaire en commerciële wijzigingen in de sector.

20 IV.1.1. De substitueerbaarheid tussen televisie via de coaxkabel en xdsltelevisie via koperkabel (ADSL, ADSL2+ et VDSL) In welke mate zou de consument overstappen naar een ander platform wanneer een kabeloperator of xdsl televisie-operator de prijzen voor zijn product zou verhogen? Hier dient in de allereerste plaats te worden opgemerkt dat deze beide platformen zich in een verschillend ontwikkelingsstadium bevinden. Over het geheel van het grondgebied genomen, is België één van de dichtst bekabelde landen ter wereld en op 30 september 2006 telden de diverse teledistributienetwerken samen abonnees. BELGACOM, daarentegen, de enige televisie-operator via xdsl, zou momenteel bezig zijn met het uitrusten van de grote stedelijke centra en op 30 maart 2007 heeft BELGA- COM aangekondigd dat het voor zijn product BELGACOM TV ongeveer klanten telde. 18 Wanneer het eigenlijke aanbod van de beide platforms wordt bekeken, wordt duidelijk dat de inhoud vrij sterk verschilt. De kabeloperatoren bieden een analoog basisaanbod waarin alle must carry programma s: openbare en lokale omroepen zijn opgenomen en een aanbod met andere complementaire diensten en een betalend digitaal aanbod. BELGACOM TV biedt een ruimer basisaanbod dat evenwel niet aan de must carry verplichting voldoet, een optioneel complementair aanbod (bijvoorbeeld: pakketten themazenders) en andere diensten à la carte (bijvoorbeeld: de wedstrijden van de Belgische eerste klasse). Het aanbod van zowel de grote kabeloperatoren (TELENET, VOO) als BELGACOM past in het kader van een triple play aanbod. De teledistributeurs laten de keuze aan de eindverbruiker om al dan niet te kiezen voor analoge dan wel digitale ontvangst. Dat is een voordeel van de kabel in vergelijking met de xdsl technologie. Op het vlak van de prijzen maken de tariefbarrières (kosten voor aansluiting op het net, kosten voor aankoop van de digitale decoder en kosten om digitale televisie te activeren) dat het nagenoeg onmogelijk is om van het ene platform op het andere over te stappen. De onderstaande tabel geeft een beeld van de prijzen die momenteel door de operatoren uit de sector van de teledistributie worden gehanteerd. Hieruit blijkt duidelijk dat er, zonder rekening te houden met de kosten voor aansluiting op het net, wel degelijk prijsverschillen zijn tussen de verschillende operatoren (zowel Vlaamse als Waalse kabeloperatoren en BELGACOM TV) voor wat het jaarabonnement betreft. De prijzen schommelen tussen 106 EUR (minimum, wat het geval is voor SEDITEL in het Waals Gewest) en 160 EUR (maximum, wat het geval is voor SIMOGEL in het Waals Gewest). De prijsverschillen zijn groter in het Waals Gewest dan in het Vlaams Gewest.

De overstap naar digitale televisie tegen 2012. Een duur en pover boeket DIGITALE TELEVISIE

De overstap naar digitale televisie tegen 2012. Een duur en pover boeket DIGITALE TELEVISIE DIGITALE TELEVISIE Een duur en pover boeket E. Deltenre, S. Dochy en P. Lecocq De verhoopte marktopening door de digitale televisie laat flink op zich wachten. Of toch in België, want onze buren scoren

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot Verloop van de kostprijs van een zichtrekening 01.01.2011 tot 01.01.2016 De studie werd afgesloten op 26 mei 2016. Auteurs zijn: Jean-Paul Theunissen, Mathias Ingelbrecht, Peter Van Herreweghe FOD Economie,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEDELING VAN DE REGULATOREN DIE ZIJN VERTEGENWOORDIGD IN DE CRC VAN 11/12/2013 BETREFFENDE DE BEPALING VAN DE WHOLESALETARIEVEN

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEDELING VAN DE REGULATOREN DIE ZIJN VERTEGENWOORDIGD IN DE CRC VAN 11/12/2013 BETREFFENDE DE BEPALING VAN DE WHOLESALETARIEVEN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEDELING VAN DE REGULATOREN DIE ZIJN VERTEGENWOORDIGD IN DE CRC VAN 11/12/2013 BETREFFENDE DE BEPALING VAN DE WHOLESALETARIEVEN VOOR TOEGANG TOT DE KABELNETTEN INHOUDSOPGAVE 1 BETREFT...

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 6 December 2002 Advies van het BIPT inzake het marktonderzoek in de context van de SMP bepaling op de markt van de huurlijnen. BIPT - Astrotoren

Nadere informatie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Vragenlijst Televisie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Vragenlijst Televisie Strategische studie Plurimedia Produkten - Attitudes Vragenlijst Televisie 2010-2011 Vragenlijst Televisie VRAAG 47: Over hoeveel gebruiksklare TV-toestellen, die aangesloten zijn om televisieuitzendingen

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Jaarverslag De Europese digitale agenda

Jaarverslag De Europese digitale agenda Jaarverslag 2013 De Europese digitale agenda "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In het kader van de opdracht

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP

OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP ANTWOORD TEST-AANKOOP OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP Test-Aankoop is verheugd dat voor de eerste keer

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ONTWERPBESLISSING MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP

ALGEMENE KAMER ONTWERPBESLISSING MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP ALGEMENE KAMER ONTWERPBESLISSING MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP PUBLIEKE VERSIE Werkwijze om reacties op dit document door te sturen Antwoordtermijn: tot 18 februari 2011

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Jaarverslag 2014 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong afgeleverd door de Belgische kamers van koophandel Jaarverslag 2014 De opdracht van de FOD

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 18 maart 2003 Conformiteitsattest voor de Belgacom-tarieven voor spraaktelefonie voor het jaar 1999 BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14, bus

Nadere informatie

Multimedia, kan het nog eenvoudiger?

Multimedia, kan het nog eenvoudiger? Multimedia, kan het nog eenvoudiger? C1 NIEUWe multimediasystemen De digitale woning voor een communicatie in alle vrijheid Vandaag zijn huizen veel meer dan een woning, ze worden dankzij nieuwe technolgieën

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - september 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in september 1,8% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in november 1,7% ten

Nadere informatie

LexCom Home Performance Toepassing N 1

LexCom Home Performance Toepassing N 1 Toepassing N Fax Functies beschikbaar op de aansluitpunten Analoge telefoon Telefonie Analoge telefoon Niet compatibel met satelliet Tv Televisie Antenne/kabel TV TNT TV ADSL Informatica Datanetwerk 0/00

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in december 2,2% ten

Nadere informatie

Digitale televisie: druk op PAUSE

Digitale televisie: druk op PAUSE Wie de bereikresultaten van digitale televisie wil begrijpen moet de personen begrijpen die achter de cijfers zitten, en vooral hoe ze leven en media consumeren. De nieuwste gegevens betreffende de digitale

Nadere informatie

2011-0455 VRT, Vlaams minister van Media, Norkring België rapport van 13 december 2011

2011-0455 VRT, Vlaams minister van Media, Norkring België rapport van 13 december 2011 2011-0455 VRT, Vlaams minister van Media, Norkring België rapport van 13 december 2011 FEITEN - Volgens de verzoeker is in de streek van Ronse en Oudenaarde (behalve in enkele hoger gelegen delen) het

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Eerste zes maanden van 2015 De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 14 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 14 september 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - augustus 2017 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in augustus 2,0% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2014 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex daalt in december naar -0,4%,

Nadere informatie

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op EXQI, de gewaagde lancering van een nieuwe, generalistische zender met nationaal bereik Eind deze zomer lanceert Alfacam een nieuwe zender: generalistisch, zowel digitaal als analoog, met nationaal bereik

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2012) Bronvermelding

Barometer van de informatiemaatschappij (2012) Bronvermelding Bronvermelding GEZINNEN EN INDIVIDUEN Bl. 6 ICT-uitrusting - Huishoudens (tabel) Bl. 7 Apparaten met internetverbinding in het huishouden (grafiek) Beschikbaarheid van interactieve digitale televisie (idtv)

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 Vastgoedprijsindex 2de kwartaal 2016 o Volgens voorlopige cijfers bedraagt de geschatte jaarlijkse inflatie van de vastgoedprijzen 2,4% in het tweede kwartaal 2016

Nadere informatie

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Verloop van de kostprijs van een zichtrekening tot

Verloop van de kostprijs van een zichtrekening tot Verloop van de kostprijs van een zichtrekening 01.01.2011 tot 0.1.01.2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Het verloop van de kostprijs van een zichtrekening tussen 2011 en 2015... 2 2.1. Methode... 2 2.2.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 Vastgoedprijsindex 1ste kwartaal 2017 Volgens voorlopige cijfers bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 5,4% in het eerste kwartaal van 2017 tegenover

Nadere informatie

RAAD VOOR DE MEDEDINGING. Auditoraat. Beslissing nr V/M-39-AUD van 27 september 2010

RAAD VOOR DE MEDEDINGING. Auditoraat. Beslissing nr V/M-39-AUD van 27 september 2010 RAAD VOOR DE MEDEDINGING Auditoraat Beslissing nr. 2010-V/M-39-AUD van 27 september 2010 I. Procedure Zaak MEDE-V/M-10/0019 : / Norkring België N.V. 1. Op 7 juni 2010 hebben,,,,,, en bij het Auditoraat

Nadere informatie

Zaak Nr COMP/M.4400 CINVEN / WARBURG PINCUS / ESSENT KABELCOM

Zaak Nr COMP/M.4400 CINVEN / WARBURG PINCUS / ESSENT KABELCOM NL Zaak Nr COMP/M.4400 CINVEN / WARBURG PINCUS / ESSENT KABELCOM Alleen de Nederlandse tekst is beschikbaar en authentiek. VERORDENING (EG) nr. 139/2004 CONCENTRATIEPROCEDURE Artikel 4 (4) datum : 19/10/2006

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli 19.09.2008 Nr 3218 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Waterdistributie

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd.

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. Tijd voor n babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. 50 Telenet Jaarverslag 2012 Markt en activiteiten Telefonie Telefonie

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

VAN 1 juli 2011 BETREFFENDE DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP IN HET TWEETALIG GEBIED BRUSSEL-HOOFDSTAD

VAN 1 juli 2011 BETREFFENDE DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP IN HET TWEETALIG GEBIED BRUSSEL-HOOFDSTAD BESLISSING VAN DECONFERENTIE VAN REGULATOREN VOOR DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIESECTOR (CRC) VAN 1 juli 2011 BETREFFENDE DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP IN HET TWEETALIG GEBIED BRUSSEL-HOOFDSTAD

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Prijslijst Telenet Telefonie,Internet,Televisie en Shakes

Prijslijst Telenet Telefonie,Internet,Televisie en Shakes Prijslijst Telenet Telefonie,Internet,Televisie en Shakes versie maart 2009 Prijslijst Telenet Telefonie FreePhone 1 ste lijn 18,27 euro Per bijkomende lijn 13,70 euro FreePhone Europe 20,00 euro ( max

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad

d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad VR 2017 2402 DOC.0187/7BIS d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad 1. Provincie Vlaams-Brabant Het ontwerp Vlaams frequentieplan

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

² Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

² Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen ² Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Telenet Tariefplan Whoppa Datum laatste update 04/05/2015 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 1 Onderhavig ontwerp van mededeling van de Raad van het BIPT met betrekking tot de de praktische toepassing van de regels met betrekking tot het

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

4.3 Televisie. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

4.3 Televisie. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 4.3 Televisie 56 Televisie 4 ACTIVITEITEN Z Sinds de overname van het kabelnetwerk van de gemengde intercommunales in 2002 biedt Telenet via zijn kabelnetwerk verscheidene vormen van tv-distributie aan.

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 11 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT HET ADVIES VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 31 JANUARI 2013 MET BETREKKING

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 20 JUNI

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007 Betreft: Televisie-aanbod via de kabel De Vlaamse Mediaraad, in vergadering bijeen te Brussel op 6 december 1999, brengt volgend

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 1 Aanbeveling NGA-netwerken 1 Radiospectrum korteafstandsapparatuur 2 Hof van

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I. Algemeen Uw gewest beslaat 161 km² en telt 1.018.804 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 6.312 inwoners/km². In de ranglijst

Nadere informatie

nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequeondernemingen - Opleidingsfonds

nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequeondernemingen - Opleidingsfonds SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheque - Opleidingsfonds Een dienstencheque

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

De studie CIM Radio levert voortaan betrouwbare en transparante informatie over de particuliere abonnees

De studie CIM Radio levert voortaan betrouwbare en transparante informatie over de particuliere abonnees Digitale televisie, een gezinskwestie Een abonnement op digitale televisie is niet (alleen) een kwestie van financiële middelen. Digitale tv gaat meestal gepaard met een aanzienlijke extra hoeveelheid

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Audiovisueel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus STUDIE Faillissementen Maanden juli en augustus 4 september 2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld.

Nadere informatie

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58%

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Huishoudens met kinderen Huishoudens zonder kinderen Huishoudens Geïsoleerde personen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Computer Internet Individuen Individuen die behoren tot de achtergestelde bevolkingsgroepen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE HERZIENING VAN DE BREEDBAND- EN OMROEPMARKT KWALITATIEVE VRAGENLIJST

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE HERZIENING VAN DE BREEDBAND- EN OMROEPMARKT KWALITATIEVE VRAGENLIJST BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE HERZIENING VAN DE BREEDBAND- EN OMROEPMARKT KWALITATIEVE VRAGENLIJST Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building -

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 53.978/VR van 7 november 2013 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 11 DECEMBER 2008 OVER HET ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE De methode voor verdeling van de kosten betreffende

Nadere informatie

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten januari 2013 De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE CONFERENTIE VAN REGULATOREN VOOR DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIESECTOR (CRC) VAN 1 JULI 2011

BESLISSING VAN DE CONFERENTIE VAN REGULATOREN VOOR DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIESECTOR (CRC) VAN 1 JULI 2011 BESLISSING VAN DE CONFERENTIE VAN REGULATOREN VOOR DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIESECTOR (CRC) VAN 1 JULI 2011 BETREFFENDE DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED NIET-VERTROUWELIJKE

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context As % of total European pharmaceutical industry De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context Terwijl België slechts 2,6 % vertegenwoordigt van het Europees BBP, heeft de farmaceutische

Nadere informatie

Procibel zal van Auvibel de bedragen ontvangen die onder de door haar vertegenwoordigde producenten moeten worden verdeeld.

Procibel zal van Auvibel de bedragen ontvangen die onder de door haar vertegenwoordigde producenten moeten worden verdeeld. REPARTITIEREGLEMENT De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en de privé-kopieën van werken op geluids- en audiovisueel gebied heeft een vergoedingsmechanisme in het leven

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2015 De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex stijgt in november naar 1,4%, ten

Nadere informatie

kan het nog eenvoudiger?

kan het nog eenvoudiger? Multimedia, kan het nog eenvoudiger? NIEUWE multimediasystemen Multimedia_NL.indd 1 1/01/11 09:51 de digitale WoNINg voor EEN CommUNICAtIE IN AllE vrijheid vandaag zijn huizen veel meer dan een woning,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMEEN HOOFDSTUK II GEZAMENLIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE OPENBARE ONDERZOEKEN

HOOFDSTUK I ALGEMEEN HOOFDSTUK II GEZAMENLIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE OPENBARE ONDERZOEKEN BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING van 23 NOVEMBER 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedebouw en leefmilieu (B.S. 30.XI.1993) Referenties

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie