ubr intercoach InterCoachCompact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ubr intercoach InterCoachCompact"

Transcriptie

1 ubr intercoach InterCoachCompact

2 InterCoach is het expertisecentrum voor collegacoaching binnen de overheid. We leiden collega s op tot coach. Alle collega s van rijksoverheid, provincies en gemeenten kunnen met werkgerelateerde vragen bij deze coaches terecht. InterCoach valt onder Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is gevestigd in Den Haag. InterCoach houdt zich bezig met coachen als tweede beroep. Wij vormen een netwerkorganisatie. Alle coaches die bij het InterCoachnetwerk zijn aangesloten hebben een ander eerste beroep. Ze zijn bijvoorbeeld directeur, senior adviseur of manager van een groot project. Ze werken bij een ministerie, bij een gemeente, een uitvoerende dienst misschien of bij de rechterlijke organisatie. Wat hen allen verbindt is hun drive om collega s de kans te geven zich verder in hun werk te ontwikkelen. Onze coaches vinden het zinvol en plezierig om hun kennis en ervaring te delen in een coachtraject. Voor actuele informatie en inschrijven: 1

3 Inhoud Leergangen 4 Basisleergang CollegaCoach voor directeuren 5 Basisleergang CollegaCoach voor Middenmanagers 7 Leergangen coachende vaardigheden 10 Leergang coachend leidinggeven 11 Leergang coachingsvaardigheden voor (senior) adviseurs en medewerkers 12 Leergang coachingsvaardigheden voor (management)ondersteuners 14 Deskundigheidsbevordering 16 Proeve van Bekwaamheid 17 Vervolgopleiding Coach 18 Opleiding Teamcoaching en Procesbegeleiding 19 2 Voor actuele informatie en inschrijven:

4 Individuele Coachtrajecten 22 Coaching 23 Executive coaching 25 Overige 26 Intervisiebegeleiding 27 Teamcoaching 28 Young Talents 29 Ervaren Talenten 31 Inspiratiedriedaagse 32 Maatwerk 33 Voor actuele informatie en inschrijven: 3

5 Leergangen 4 Voor actuele informatie en inschrijven:

6 Basisleergang CollegaCoach voor directeuren Doelgroep Directeuren bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s die willen worden opgeleid tot Coach. Omschrijving De leergang voor directeuren bestaat uit vier masterclasses van 1,5 dag: een middag/avond (vanaf uur) en de daaropvolgende gehele dag. Voorafgaand aan de masterclasses vindt supervisie plaats over de twee coachtrajecten die iedere deelnemer uitvoert. De leergang start met een bijeenkomst waarin men kennis maakt met elkaar en waarin de individuele startposities en leerdoelen worden besproken. Rode draad is dat iedere deelnemer een eigen stijl als coach ontwikkelt. In de masterclasses komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: de basics van coaching coach en context het persoonlijk perspectief coach en organisatie Voor actuele informatie en inschrijven: 5

7 Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op De leergang beslaat in totaal ongeveer 10 dagen. 6 Voor actuele informatie en inschrijven:

8 Basisleergang CollegaCoach voor Middenmanagers Doelgroep Middenmanagers, programma-, en projectmanagers bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s die willen worden opgeleid tot Coach. Omschrijving De leergang voor middenmanagers bestaat uit vier blokken van 1,5 dag: een middag/avond (vanaf uur) en de daaropvolgende dag. Daarnaast zijn er vier supervisiebijeenkomsten over de twee coachtrajecten die iedere deelnemer uitvoert. Rode draad is dat iedere deelnemer een eigen stijl als coach ontwikkelt. De leergang start met een bijeenkomst waarin men kennis maakt met elkaar en waarin de individuele startposities en leerdoelen worden besproken. Er zijn vier inhoudelijke blokken, waarin steeds een andere docent een bepaalde invalshoek nader belicht: de basics van coaching het persoonlijk perspectief coach en organisatie integratie Voor actuele informatie en inschrijven: 7

9 Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op De leergang beslaat in totaal ongeveer 10 dagen. 8 Voor actuele informatie en inschrijven:

10 Voor actuele informatie en inschrijven: 9

11 Leergangen coachende vaardigheden 10 Voor actuele informatie en inschrijven:

12 Leergang Coachend Leidinggeven Doelgroep Leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven onder de loep willen nemen en winst zien in het toevoegen van het coachingsperspectief en coachingsvaardigheden aan hun repertoire. Leidinggevenden zijn werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Coachend Leidinggeven richt zich op het versterken van coachende vaardigheden in dienst van de verschillende opdrachten die een leidinggevende (project- of programmamanager) heeft: sturen, organiseren en delegeren, ondernemen en het begeleiden van je medewerkers in hun ontwikkeling. Het leerarrangement bestaat uit zes lesdagen, intervisie en een individueel ontwikkeltraject waarin men wordt gecoacht door een ervaren leidinggevende en coach bij de overheid. Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op De leergang beslaat in totaal ongeveer 10 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 11

13 Leergang coachingsvaardigheden voor (senior) adviseurs en medewerkers Doelgroep Adviseurs en medewerkers die effectiever willen worden in samenwerkingsrelaties, door coachingsvaardigheden meer en sneller eigenaarschap weten te creëren bij de ander en hun persoonlijk en professioneel profiel onder de loep willen nemen. Adviseurs en medewerkers hebben een HBO/WO werken denkniveau en zijn werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving De leergang richt zich op diegenen die hebben ontdekt dat reflectie op het eigen functioneren helpt om effectiever te zijn. Centraal in de leergang staan coachingsvaardigheden en een verbreding en verdieping van jezelf en je repertoire als professional. Doelen van de opleiding: Leren kijken in kansen op het werk vanuit coachingsperspectief, eigen positionering, contractmatig werken Effectiever communiceren met coachingsvaardigheden Integratie in het eigen profiel: wat heb jij nodig om als expert meer coachend bezig te zijn? 12 Voor actuele informatie en inschrijven:

14 Het leerarrangement bestaat uit zes lesdagen, intervisie en een individueel ontwikkeltraject met oa een voorkeurentest (competenties, stijl). Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op De leergang beslaat in totaal ongeveer 8 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 13

15 Leergang coachingsvaardigheden voor (management)ondersteuners Doelgroep Medewerkers werkzaam in ondersteunende functies zoals managementondersteuners, projectondersteuners, secretaresses op alle niveaus werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving De opleiding start met een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er kennis gemaakt en staan motivatie en leervragen centraal. Vijf leerdagen worden afgewisseld met intervisie (2 of 3 sessies) en gaandeweg zijn er individuele gesprekken met een coach. Er zal aandacht zijn voor het goed kunnen communiceren en luisteren, de kunst van het open vragen stellen en het geven van ondersteunende feedback. Tijdens de leergang gaan we dieper in op de eigen persoon, je valkuilen en jouw kracht. Na deze leergang weet je beter wie je bent: je kent je eigen kwaliteiten en kunt deze beter benutten. Interactie met anderen verbetert doordat coachingsvaardigheden worden ingezet. Hierdoor wordt effectiever invloed uitgeoefend in de werkomgeving en daarnaast worden grenzen herkend en bewaakt. 14 Voor actuele informatie en inschrijven:

16 Er zijn drie onderdelen: trainingsdagen, intervisie in een kleine groep en individuele begeleiding door een coach. Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op De leergang beslaat ongeveer 7 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 15

17 Deskundigheidsbevordering 16 Voor actuele informatie en inschrijven:

18 Proeve van Bekwaamheid Doelgroep Coaches Omschrijving Coaches die willen weten wat hun coachprofiel is en waar individuele verbeterpunten zitten, kunnen bij InterCoach een assessment aanvragen: de Proeve van Bekwaamheid. Deze Proeve van Bekwaamheid is vooral bedoeld als een ontwikkelmoment in de eigen coachloopbaan. De Proeve bestaat uit een competentiegericht interview en het voeren van een coachgesprek met een coachee in aanwezigheid van een assessor. Op een later moment vindt een nagesprek plaats met de manager van InterCoach. In dat gesprek bespreek je jouw coachprofiel en je behoefte aan verdere ontwikkeling. Dit gesprek vormt de basis voor de toetreding tot het coachnetwerk van InterCoach. Prijs en data Neem voor de actuele data en de prijs van de Proeve contact op met het secretariaat van InterCoach. Duur: 1 dagdeel Voor actuele informatie en inschrijven: 17

19 Vervolgopleiding Coach Doelgroep Praktiserende coaches met ervaring Omschrijving In de Vervolgopleiding krijgen deelnemers nieuwe technieken aangereikt waarmee ze hun coachpraktijk en -stijl kunnen verrijken. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: Oplossingsgericht coachen Interventies via het hoofd naar het hart Improviseren bij coaching Systemisch werken Deze opleiding vindt plaats in samenwerking met de coachpool van de Vlaamse overheid. Ook Vlaamse coaches nemen deel aan de opleiding. Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op De opleiding omvat 5 trainingsdagen en 2 supervisiesessies. 18 Voor actuele informatie en inschrijven:

20 Opleiding Teamcoaching en Procesbegeleiding Doelgroep Ervaren coaches met affiniteit voor (het begeleiden van) groepen, leidinggevenden met ervaring met teams. Interne procesbegeleiders en interdepartementale facilitators. Werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s Omschrijving Teamcoaching is het begeleiden van teams naar een grotere taakvolwassenheid. Met teamcoaching kan het resultaatgericht samenwerken in een complexe context geprofessionaliseerd worden. Bij procesbegeleiden gaat het erom mensen in groepsverband te ondersteunen om een afgebakend doel te bereiken door het aanbieden van werkvormen binnen een kortlopend traject. De opleiding bestaat uit vier modules coachen van teams (4 x een dagdeel) en vier modules procesbegeleiding (2 hele dagen). Daarnaast zijn er twee supervisiebijeenkomsten. De modules kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Voor actuele informatie en inschrijven: 19

21 Tijdens de opleiding doet men praktijkervaring op met het begeleiden van teams. Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op 20 Voor actuele informatie en inschrijven:

22 Voor actuele informatie en inschrijven: 21

23 Individuele Coachtrajecten 22 Voor actuele informatie en inschrijven:

24 Coaching Doelgroep Alle medewerkers werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Een coachtraject bestaat uit een serie van zes tot acht gesprekken met een collegacoach. Uitgangspunt is jouw coachvraag en jij bepaalt het resultaat dat je met het traject wilt bereiken. Het coachtraject start met een intakegesprek met een medewerker van InterCoach. Op basis hiervan wordt een geschikte coach gezocht. Indien gewenst, is ook coaching-on-the-job mogelijk. De coaches van InterCoach zijn allen werkzaam bij de overheid, maar op heel verschillende niveaus. Zo zijn er coaches op het niveau van directeur en directeur-generaal, coaches die als eerste beroep middenmanager zijn of senior adviseur en sinds kort hebben we ook coaches die managementondersteuner zijn. Prijs Kijk voor de actuele prijs op Voor actuele informatie en inschrijven: 23

25 Je kunt met verschillende soorten vragen terecht bij InterCoach. Voorbeelden van vragen staan hieronder vermeld. Managementvraagstukken: Vraagstukken die te maken hebben met leidinggeven/ managementstijl. Hoe kan ik mijn functie als leidinggevende beter uitvoeren? (richting mijn medewerkers en richting management) Omgaan met verschillen: Vraagstukken die te maken hebben met het omgaan met verschillen in organisaties (leeftijd, achtergrond, gender etc). In mijn team zijn er spanningen tussen medewerkers door verschillen in culturele achtergronden. Hoe ga ik daarmee om? Organisatievraagstukken: Vraagstukken die gaan over bijvoorbeeld de organisatiecultuur en het politieke krachtenveld. Hoe speel ik het spel en blijf ik toch authentiek? Hoe krijg ik mijn directie/afdeling mee in de veranderopgave? Persoonlijke effectiviteit: Vraagstukken die te maken hebben met het ontwikkelen van de persoonlijke competenties in het werk. Ik vind het moeilijk om te zeggen waar het op staat. Daardoor breng ik mezelf vaak in de problemen. Hoe verander ik dat? 24 Voor actuele informatie en inschrijven:

26 Executive coaching Executive-coaching is voor high-performers die zichzelf en hun organisatie verder willen ontwikkelen en die daarover willen sparren met coaches die zelf ervaring hebben in de top van de overheid. InterCoach heeft een brochure over executive coaching uitgebracht. In de brochure presenteert zich een aantal coaches van InterCoach die in hun eerste beroep onderdeel uitmaken van het topsegment van de overheid. Je kunt de brochure opvragen bij het secretariaat van InterCoach. Voor actuele informatie en inschrijven: 25

27 Overige 26 Voor actuele informatie en inschrijven:

28 Intervisiebegeleiding Doelgroep Alle medewerkers in dienst bij de overheid: aanmelding in groeps/teamverband. Omschrijving Intervisie is leren van elkaars inzichten en kennis door het stellen van vragen en delen van ervaringen. Een intervisiegroep kan begeleid worden vanuit InterCoach. De begeleiding bestaat in totaal uit 4 sessies. De begeleiding is gericht op: Oriëntatie op de verschillende methodes aan de hand van een toolkit Zelfstandig toepassen van de methodes Hanteren van het voorzitterschap Continuïteit De bedoeling is dat de groep na de begeleiding voldoende taakvolwassen is om zelfstandig door te gaan. Prijs Kijk voor de actuele prijs op Voor actuele informatie en inschrijven: 27

29 Teamcoaching Doelgroep Teams binnen rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces naar een grotere taakvolwassenheid. Met teamcoaching kan het resultaatgericht samenwerken in een complexe context geprofessionaliseerd worden. De ervaring leert dat dit niet vanzelf gaat, en dat het loont om er bewust tijd voor uit te trekken. De ervaring leert ook dat meerzijdige feedback op dit proces helpt. Iemand die van buitenaf komt, de overheid van binnenuit kent en een faciliterende rol heeft bij de gewenste professionele ontwikkeling. InterCoach heeft ervaren collegacoaches opgeleid om deze rol op een professionele manier te vervullen. Zij kunnen ingezet worden bij opstartende teams, bij verdere ontwikkeling van teams, of bij teams met weerstand etc. InterCoach gaat ervan uit dat de begeleiding naast de intake, een aantal bijeenkomsten beslaat. Prijs Op aanvraag. 28 Voor actuele informatie en inschrijven:

30 Young Talents Doelgroep Jonge medewerkers (tussen 25 en 35 jaar) in dienst bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s (schaal 10 t/m 12) Omschrijving InterCoach wil jonge talentvolle medewerkers de kans bieden om zichzelf en de overheid beter te leren kennen om zo effectiever overheidsbreed te kunnen (samen) werken en hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het programma bestaat uit: 360 graden feedback en intakegesprek Iedere deelnemer zet een 360 graden feedback uit. Dit geeft op individueel niveau duidelijkheid over de te behalen doelen. Dit werkplan vormt de rode draad door het programma. Workshops en coaching Iedere deelnemer krijgt 4 coachgesprekken en volgt 4 workshops. De workshops gaan onder andere over zelfvertrouwen, overtuigingskracht, personal branding en een bredere blik werpen op de toekomst. Fieldtrips De overheid leren kennen doe je door bij elkaar op werkbezoek te gaan. De deelnemers bereiden een Voor actuele informatie en inschrijven: 29

31 aantal bijeenkomsten voor om een kijkje in elkaars keuken te nemen. Netwerken Gedurende het programma wordt voldoende tijd ingeruimd om elkaar te leren kennen. Dit Interdepartementaal netwerk is er om elkaar en de overheid te leren kennen. Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op Het programma beslaat ongeveer 6 dagen. 30 Voor actuele informatie en inschrijven:

32 Ervaren Talenten Doelgroep Deelnemers zijn 50 jaar of ouder, zitten in de tweede helft van hun loopbaan en hebben veel werk- en levenservaring. Werkzaam bij rijksoverheid en andere overheden, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Doel is te inspireren en te motiveren om aan de slag te gaan met eigen krachten, kwaliteiten en inzetbaarheid. In 6 groepssessies en 4 individuele coachsessies gaat men met deze thema s aan de slag. De drie workshops beslaan de volgende thema s: Waar sta ik? (persoonlijke balans opmaken) Wat wil ik? (drijfveren, motivatie en energie) en Wat doe ik? (persoonlijke koers en actieplan) Daarnaast zijn er drie intervisiebijeenkomsten en vier individuele gesprekken met een coach. Dit zijn één op één gesprekken die de deelnemer net dat stapje verder kan brengen. Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op Het programma beslaat ongeveer 5 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 31

33 Inspiratiedriedaagse (met filmbeelden) Doelgroep Alle medewerkers werkzaam bij rijksoverheid en andere overheden, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Tijdens de InterCoach Inspiratiedriedaagse verfrissen we onze inspiratie om voor de publieke zaak te werken en gaan die verder concreet inkleuren. Verhalen van de deelnemers worden verdiept met de verhalen uit de film. De reis van de held wordt hierbij als kapstok gebruikt. Dat is een model dat bestaat uit twaalf fasen die het universele, eeuwenoude verhaal van de menselijke ontwikkeling omvat. Plannen worden gemaakt en beelden worden meegenomen als ankers voor de volgende stappen in het werkende leven. Prijs en data Kijk voor de actuele prijs en data op Het hele programma beslaat ongeveer 3 dagen (inclusief overnachting) en daarnaast twee intervisiebijeenkomsten enkele maanden na de driedaagse. 32 Voor actuele informatie en inschrijven:

34 Maatwerk Naast de reguliere producten en diensten voeren we maatwerkprogramma s uit. In overleg ontwerpen we een gepast programma. Voor vragen, aanmeldingen of meer informatie, neem gerust contact op met het secretariaat van InterCoach: Telefoon: Voor actuele informatie en inschrijven: 33

35 34 Voor actuele informatie en inschrijven:

36 Colofon Redactie: UBR InterCoach Druk: Drukkerij De Bink b.v Datum: Juli 2015 Voor actuele informatie en inschrijven: 35

37

38 Deze brochure is een uitgave van: UBR InterCoach Wilhelmina van Pruisenweg an Den Haag Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus ea Den Haag ea Den Haag T Maand 2010 B-0000 InterCoach Den Haag 2015 uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoeringrijk

InterCoachCompact 2014

InterCoachCompact 2014 InterCoachCompact 2014 ubr intercoach InterCoach is het expertisecentrum voor collegacoaching binnen de overheid. We leiden collega s op tot coach. Alle collega s van rijksoverheid, provincies en gemeenten

Nadere informatie

UBR InterCoach is het expertisecentrum voor collega-coaching.

UBR InterCoach is het expertisecentrum voor collega-coaching. InterCoachCompact Van, voor en door de overheid. Dat is UBR. Als collega s kennen we de ontwikkelingen en zien we de trends op het gebied van bedrijfsvoering. Met het delen van onze kennis, kunde en capaciteit

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor directeuren

InterCoach - Leergang tot coach voor directeuren InterCoach - Leergang tot coach voor directeuren Deze leergang is bestemd voor directeuren die plezier hebben in het begeleiden van anderen om ze persoonlijk effectiever te laten functioneren. Een coach

Nadere informatie

UBR InterCoach Leergang tot coach voor directeuren

UBR InterCoach Leergang tot coach voor directeuren UBR InterCoach Leergang tot coach voor directeuren UBR INTERCOACH Deze leergang is bestemd voor directeuren die plezier hebben in het begeleiden van anderen om ze persoonlijk effectiever te laten functioneren.

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Wat is het voordeel van personal coaching?

Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Heeft u ook wel eens de volgende vragen: Waar sta ik nu in het leven? Wie ben ik? Hoe kan ik mijn talenten beter gebruiken?

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Het vermogen los te komen van het denkbeeld dat gedachten een realiteit zijn, is uit het oogpunt van spirituele groei van zeer grote waarde. Inzicht in Wie ben

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Opleiding Teamcoaching voor managers

Opleiding Teamcoaching voor managers Opleiding Teamcoaching voor managers Leer bouwen aan teamontwikkeling door te coachen op de bovenstroom én onderstroom Ga bewuster om met je systemische plek binnen het teamen organisatiesysteem Ontwikkel

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Wat is het voordeel van business coaching en training?

Wat is het voordeel van business coaching en training? Wat is het voordeel van business coaching en training? Wat is het voordeel van business coaching? Heeft u ook wel eens de volgende vragen: Waar sta ik nu in het werkzame leven? Wie ben ik en wat wil ik?

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Je bént niet jouw emotie, je ervaart emotie Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind

Nadere informatie

13:30 Einde Begeleider sluit af

13:30 Einde Begeleider sluit af Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 Suggesties Inwerkprogramma Werken bij het Rijk Onderstaand treft u suggesties aan om mensen uit de doelgroep in kleine groepen en in kortdurende bijeenkomsten

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Coaching 4 Engagement

Coaching 4 Engagement Coaching 4 Engagement Vergroot je veerkracht en neem de regie voor professionele groei Herken de schaduwkanten van je drijfveren Erken je kracht en kwaliteiten Benut de constructieve kant van je drijfveren

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding J RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Vervolgopleiding NLP binnen coaching

Vervolgopleiding NLP binnen coaching Vervolgopleiding NLP binnen coaching Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben - R. Bandler - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Versterk je leiderschap als manager door doelgericht te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling Vergroot je coachingsvaardigheden

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group?

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Coaching Coaching Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op. T 030-6911138 E info@hrd-group.nl

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Datumoverzicht modules voor trainers en coaches 2015. Abonneer je op de gratis nieuwsbrief met inspirerende artikelen via: www.bpopleidingen.

Datumoverzicht modules voor trainers en coaches 2015. Abonneer je op de gratis nieuwsbrief met inspirerende artikelen via: www.bpopleidingen. Datumoverzicht modules voor trainers en coaches 2015 Volg ons op: Abonneer je op de gratis nieuwsbrief met inspirerende artikelen via: www.bpopleidingen.nl Gratis introductieworkshops Ede 13.30-16.30 uur

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

InterCoach Vervolgopleiding in samenwerking met de coachpool van Interne coaches van de Vlaamse Overheid 2015/2016

InterCoach Vervolgopleiding in samenwerking met de coachpool van Interne coaches van de Vlaamse Overheid 2015/2016 InterCoach Vervolgopleiding in samenwerking met de coachpool van Interne coaches van de Vlaamse Overheid 2015/2016 De vervolgopleiding van Intercoach bestaat sinds 2010 en heeft zijn nut en kwaliteit bewezen.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Nederland Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Leiderschap in Verbinding Bij leiderschap in verbinding gaat het er om mensen intrinsiek, van binnenuit, te motiveren een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

De Transformatie-Arena

De Transformatie-Arena De Transformatie-Arena Ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten Help je gemeente toekomstbestendig inrichten De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor adviseurs in gemeenten.

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Heidi Rust - coachprofiel

Heidi Rust - coachprofiel Heidi Rust - coachprofiel Wie ben ik? Mijn naam is Heidi Rust. Ik ben geboren in 1969, ben getrouwd en heb 2 dochters. Sinds 1980 ben ik werkzaam in het onderwijs. Daar heb ik afwisselend in alle bouwen

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Kom als mens en organisatie in de flow

Kom als mens en organisatie in de flow Kom als mens en organisatie in de flow Wat kan het Coachingsbedrijf hiervoor aan toegevoegde waarde bieden? De afgelopen jaren is er binnen organisaties veel aandacht geweest voor processen, efficiency

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Masterclass Kindercoaching

Masterclass Kindercoaching Masterclass Kindercoaching Elk kind is uniek en creëert de toekomst Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid. Diddo van Zand

Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid. Diddo van Zand Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid Diddo van Zand Ixly Even voorstellen Mijn rollen: - Ontwikkelen - Ondernemen - Adviseren - Coachen Wat is een Rol? Rol: een samenhangende set werk activiteiten

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Programma Communicatief Leiderschap

Programma Communicatief Leiderschap Programma Communicatief Leiderschap Communicatief Leiderschap Inzicht in communicatie, gespreksvoering en leidinggeven. Aan dit programma beleef je een carriére lang plezier. Voor wie? Dit programma is

Nadere informatie

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering Inspecteren is een vak Programma Professionalisering Programma Professionalisering Programma Professionalisering Professioneel handelen van toezichtmedewerkers is een belangrijk thema binnen de Inspectieraad.

Nadere informatie

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside Verbindend Leiderschap Info driedaagse training inside AAN HET WERKBOEK! Sommige situaties doen je wankelen. Je schrikt van de reactie van jezelf of de ander. Soms op je werk, soms privé. Hoe kan dat?

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie