InterCoachCompact 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InterCoachCompact 2014"

Transcriptie

1 InterCoachCompact 2014 ubr intercoach

2 InterCoach is het expertisecentrum voor collegacoaching binnen de overheid. We leiden collega s op tot coach. Alle collega s van rijksoverheid, provincies en gemeenten kunnen met werkgerelateerde vragen bij deze coaches terecht. InterCoach valt onder Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Bureau Management Rijk (UBR BMR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is gevestigd in Den Haag. InterCoach houdt zich bezig met coachen als tweede beroep. Wij vormen een netwerkorganisatie. Alle coaches die bij het InterCoachnetwerk zijn aangesloten hebben een ander eerste beroep. Ze zijn bijvoorbeeld directeur of senior adviseur, manager van een groot project of managementondersteuner. Ze werken bij een ministerie, bij een gemeente, een uitvoerende dienst misschien of bij de rechterlijke organisatie. Wat hen allen verbindt is hun drive om collega s de kans te geven zich verder in hun werk te ontwikkelen. Onze coaches vinden het zinvol en plezierig om hun kennis en ervaring te delen in een coachtraject. Voor actuele informatie en inschrijven: 1

3 Inhoud Leergangen 4 Basisleergang CollegaCoach voor directeuren 5 Basisleergang CollegaCoach voor middenmanagers 6 Leergangen coachende vaardigheden 8 Leergang coachend leidinggeven 9 Leergang coachingsvaardigheden voor (senior) adviseurs en medewerkers 10 Leergang coachingsvaardigheden voor (management)ondersteuners 12 Deskundigheidsbevordering coaches 14 Vervolgopleiding Coach 16 Opleiding Teamcoaching en Procesbegeleiding 17 2 Voor actuele informatie en inschrijven:

4 Individuele Coachtrajecten 20 Coaching 21 Executive coaching 23 Overige 24 Intervisiebegeleiding 25 Teamcoaching 26 Young Talents 27 Ervaren Talenten 29 Inspiratiedriedaagse 30 Maatwerk 31 Voor actuele informatie en inschrijven: 3

5 Leergangen 4 Voor actuele informatie en inschrijven:

6 Basisleergang CollegaCoach voor directeuren Doelgroep Directeuren bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving De leergang voor directeuren bestaat uit vier masterclasses van 1,5 dag: een middag/avond en de daaropvolgende gehele dag. Voorafgaand aan de masterclasses vindt supervisie plaats over de twee coachtrajecten die iedere deelnemer uitvoert. De leergang start met een bijeenkomst waarin men kennis maakt met elkaar en waarin de individuele startposities en leerdoelen worden besproken. In de masterclasses komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: de basics van coaching coach en context het persoonlijk perspectief coach en organisatie Prijs 6000 per deelnemer, incl.lesmateriaal en excl.verblijfskosten. De leergang beslaat in totaal ongeveer 10 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 5

7 Basisleergang CollegaCoach voor middenmanagers Doelgroep Middenmanagers, programma-, en projectmanagers bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving De leergang voor middenmanagers bestaat uit vier blokken van 1,5 dag: een middag/avond (vanaf uur) en de daaropvolgende dag. Daarnaast zijn er vier supervisiebijeenkomsten over de twee coachtrajecten die iedere deelnemer uitvoert. Rode draad is dat iedere deelnemer een eigen stijl als coach ontwikkelt. De leergang start met een bijeenkomst waarin men kennis maakt met elkaar en waarin de individuele startposities en leerdoelen worden besproken. Er zijn vier inhoudelijke blokken, waarin steeds een andere docent een bepaalde invalshoek nader belicht: de basics van coaching het persoonlijk perspectief coach en organisatie integratie 6 Voor actuele informatie en inschrijven:

8 Prijs 5000 per deelnemer, incl. lesmateriaal en excl. verblijfskosten. De leergang beslaat in totaal ongeveer 10 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 7

9 Leergangen coachende vaardigheden 8 Voor actuele informatie en inschrijven:

10 Leergang Coachend Leidinggeven Doelgroep Leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven onder de loep willen nemen en winst zien in het toevoegen van het coachingsperspectief en coachingsvaardigheden aan hun repertoire. Leidinggevenden zijn werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Coachend Leidinggeven richt zich op het versterken van coachende vaardigheden in dienst van de verschillende opdrachten die een leidinggevende (project- of programmamanager) heeft: sturen, organiseren en delegeren, ondernemen en het begeleiden van je medewerkers in hun ontwikkeling. Het leerarrangement bestaat uit zes lesdagen, intervisie en een individueel ontwikkeltraject waarin je wordt gecoacht door een ervaren leidinggevende en coach bij de overheid. Prijs 4000 per deelnemer, incl. lesmateriaal en excl. verblijfskosten. De leergang beslaat in totaal ongeveer 10 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 9

11 Leergang coachingsvaardigheden voor (senior) adviseurs en medewerkers Doelgroep Adviseurs en medewerkers die effectiever willen worden in samenwerkingsrelaties, door coachingsvaardigheden meer en sneller eigenaarschap weten te creëren bij de ander en hun persoonlijk en professioneel profiel onder de loep willen nemen. Adviseurs en medewerkers hebben een HBO/WO werk- en denkniveau en zijn werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving De leergang richt zich op diegenen die hebben ontdekt dat reflectie op het eigen functioneren helpt om effectiever te zijn. Centraal in de leergang staan coachingsvaardigheden en een verbreding en verdieping van jezelf en je repertoire als professional. Doelen van de opleiding: Leren kijken in kansen op het werk vanuit coachingsperspectief, eigen positionering, contractmatig werken Effectiever communiceren met coachingsvaardigheden Integratie in het eigen profiel: wat heb jij nodig om als expert meer coachend bezig te zijn? 10 Voor actuele informatie en inschrijven:

12 Het leerarrangement bestaat uit zes lesdagen, intervisie en een individueel ontwikkeltraject met oa een voorkeurentest (competenties, stijl). Prijs 3500 per deelnemer, incl. lesmateriaal en verblijfskosten. De leergang beslaat in totaal ongeveer 8 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 11

13 Leergang coachingsvaardigheden voor (management)ondersteuners Doelgroep Ondersteunende functies zoals managementondersteuners, projectondersteuners, secretaresses op alle niveaus werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving De opleiding start met een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er onderling kennis gemaakt en staan motivatie en leervragen centraal. Vijf leerdagen worden afgewisseld met intervisie (2 of 3 sessies) en gaandeweg zijn er individuele gesprekken met een coach. Er zal aandacht zijn voor het goed kunnen communiceren en luisteren, de kunst van het open vragen stellen en het geven van ondersteunende feedback. Tijdens de leergang gaan we dieper in op de eigen persoon, je valkuilen en jouw kracht. Na deze leergang weet je beter wie je bent: je kent je eigen kwaliteiten en kunt deze beter benutten. Interactie met anderen verbetert doordat coachingsvaardigheden effectief worden ingezet. Hierdoor wordt effectiever invloed uitgeoefend in de werkomgeving en daarnaast worden grenzen herkend en bewaakt. 12 Voor actuele informatie en inschrijven:

14 Er zijn drie onderdelen: trainingsdagen, intervisie in een kleine groep en individuele begeleiding door een coach. Prijs De kosten voor de leergang bedragen per deelnemer, inclusief lesmateriaal en verblijfskosten. De leergang beslaat ongeveer 7 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 13

15 Deskundigheidsbevordering coaches 14 Voor actuele informatie en inschrijven:

16 Proeve van Bekwaamheid Doelgroep Coaches Omschrijving Coaches die willen weten wat hun coachprofiel is en waar individuele verbeterpunten zitten kunnen bij InterCoach een assessment aanvragen: de Proeve van Bekwaamheid. Deze Proeve van Bekwaamheid is vooral bedoeld als een ontwikkelmoment in de eigen coachloopbaan. De Proeve bestaat uit een competentiegericht interview en het voeren van een coachgesprek met een coachee in aanwezigheid van een assessor. Op een later moment vindt een nagesprek plaats met de manager van InterCoach. In dat gesprek bespreekt u uw coachprofiel en uw behoefte aan verdere ontwikkeling. Dit gesprek vormt de basis voor uw toetreding tot het coachnetwerk van InterCoach. Prijs 695 per deelnemer. Duur: 1 dagdeel Voor actuele informatie en inschrijven: 15

17 Vervolgopleiding Coach Doelgroep Praktiserende coaches met ervaring Omschrijving In de Vervolgopleiding krijgen deelnemers nieuwe technieken aangereikt waarmee ze hun coachpraktijk en -stijl kunnen verrijken. De volgende onderwerpen komen aan bod: Oplossingsgericht coachen Interventies via het hoofd naar het hart Improviseren bij coaching Organisatie-opstellingen De hersenen op het werk Prijs 3475 per deelnemer, incl. lesmateriaal, het gaat om 5 trainingsdagen en 2 supervisiesessies. 16 Voor actuele informatie en inschrijven:

18 Opleiding Teamcoaching en Procesbegeleiding Doelgroep Ervaren coaches met affiniteit voor (het begeleiden van) groepen, leidinggevenden met ervaring met teams. Interne procesbegeleiders en interdepartementale facilitators. Werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s Omschrijving Teamcoaching is het begeleiden van teams naar een grotere taakvolwassenheid. Met teamcoaching kan het resultaatgericht samenwerken in een complexe context geprofessionaliseerd worden. Bij procesbegeleiden gaat het erom mensen in groepsverband te ondersteunen om een afgebakend doel te bereiken door het aanbieden van werkvormen binnen een kortlopend traject. De opleiding bestaat uit 4 lesdagen, vier modules coachen van teams en vier modules procesbegeleiding. Daarnaast zijn er twee supervisiebijeenkomsten. De modules kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Tijdens de opleiding doet men praktijkervaring op met het begeleiden van teams. Voor actuele informatie en inschrijven: 17

19 Prijs Totaal: 2850 per deelnemer, incl. lesmateriaal en beslaat 4 lesdagen en 2 supervisiebijeenkomsten Alleen teamcoaching: 2150 per deelnemer beslaat 2 lesdagen en 2 supervisiebijeenkomsten Alleen procesbegeleiding: 1200 per deelnemer beslaat 2 lesdagen 18 Voor actuele informatie en inschrijven:

20 Voor actuele informatie en inschrijven: 19

21 Individuele Coachtrajecten 20 Voor actuele informatie en inschrijven:

22 Coaching Doelgroep Alle medewerkers werkzaam bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Een coachtraject bestaat uit een serie (van zes tot acht) gesprekken met een collegacoach. Uitgangspunt is uw coachvraag en u bepaalt het resultaat dat u met het traject wilt bereiken. Het coachtraject start met een intakegesprek met een medewerker van InterCoach. Op basis hiervan wordt een geschikte coach gezocht. Indien gewenst, is ook coaching-on-the-job mogelijk. De coaches van InterCoach zijn allen werkzaam bij de overheid, maar op heel verschillende niveaus. Zo zijn er coaches op het niveau van directeur en directeur-generaal. Daarnaast zijn er coaches die als eerste beroep middenmanager zijn of senior adviseur en sinds kort hebben we ook coaches die managementondersteuner zijn. Prijs 995 (managementondersteunersniveau) (directeurenniveau en hoger) Voor actuele informatie en inschrijven: 21

23 U kunt met verschillende soorten vragen terecht bij InterCoach. Voorbeelden van vragen staan hieronder vermeld. Managementvraagstukken: Vraagstukken die te maken hebben met leidinggeven/ managementstijl. Hoe kan ik mijn functie als leidinggevende beter uitvoeren? (richting mijn medewerkers en richting management) Omgaan met verschillen: Vraagstukken die te maken hebben met het omgaan met verschillen in organisaties (leeftijd, achtergrond, gender etc). In mijn team zijn er spanningen tussen medewerkers door verschillen in culturele achtergronden. Hoe ga ik daarmee om? Organisatievraagstukken: Vraagstukken die gaan over bijvoorbeeld de organisatiecultuur en het politieke krachtenveld. Hoe speel ik het spel en blijf ik toch authentiek? Hoe krijg ik mijn directie/afdeling mee in de veranderopgave? Persoonlijke effectiviteit: Vraagstukken die te maken hebben met het ontwikkelen van de persoonlijke competenties in het werk. Ik vind het moeilijk om te zeggen waar het op staat. Daardoor breng ik mezelf vaak in de problemen. Hoe verander ik dat? 22 Voor actuele informatie en inschrijven:

24 Executive coaching Executive-coaching is voor high-performers die zichzelf en hun organisatie verder willen ontwikkelen en die daarover willen sparren met coaches die zelf ervaring hebben in de top van de overheid. InterCoach heeft een brochure over executive coaching uitgebracht. In de brochure presenteert zich een aantal coaches van InterCoach die in hun eerste beroep onderdeel uitmaken van het topsegment van de overheid. U kunt de brochure opvragen bij het secretariaat van InterCoach. Voor actuele informatie en inschrijven: 23

25 Overige 24 Voor actuele informatie en inschrijven:

26 Intervisiebegeleiding Doelgroep Alle medewerkers in dienst bij de overheid: aanmelding in groeps/teamverband. Omschrijving Intervisie is leren van elkaars inzichten en kennis door het stellen van vragen en delen van ervaringen. Het opstarten van een intervisiegroep kan begeleid worden vanuit InterCoach. De begeleiding bestaat uit in totaal 4 sessies. De begeleiding is gericht op: Oriëntatie op de verschillende methodes aan de hand van een toolkit Zelfstandig toepassen van de methodes Hanteren van het voorzitterschap Afspraken maken Continuïteit De bedoeling is dat de groep na de begeleiding voldoende taakvolwassen is om zelfstandig door te gaan. Prijs 1750 per intervisiegroep voor 4 begeleide sessies Voor actuele informatie en inschrijven: 25

27 Teamcoaching Doelgroep Teams binnen rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces naar een grotere taakvolwassenheid. Met teamcoaching kan het resultaatgericht samenwerken in een complexe context geprofessionaliseerd worden. De ervaring leert dat dit niet vanzelf gaat, en dat het loont om er bewust tijd voor uit te trekken. De ervaring leert ook dat meerzijdige feedback op dit proces helpt. Iemand die van buitenaf komt, de overheid van binnenuit kent en een faciliterende rol heeft bij de gewenste professionele ontwikkeling. InterCoach heeft ervaren collegacoaches opgeleid om deze rol op een professionele manier te vervullen. Zij kunnen ingezet worden bij opstartende teams, bij verdere ontwikkeling van teams, of bij teams met weerstand etc. InterCoach gaat ervan uit dat de begeleiding naast de intake, een aantal bijeenkomsten beslaat. Prijs Op aanvraag. 26 Voor actuele informatie en inschrijven:

28 Young Talents Doelgroep Jonge medewerkers (tussen 25 en 35 jaar) in dienst bij rijksoverheid en lagere overheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO s (schaal 10 t/m 12) Omschrijving InterCoach wil jonge talentvolle medewerkers de kans bieden om zichzelf en de overheid beter te leren kennen om zo effectiever overheidsbreed te kunnen (samen) werken en hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het programma bestaat uit: 360 graden feedback en intakegesprek Iedere deelnemer zet een 360 graden feedback uit. Dit geeft op individueel niveau duidelijkheid over de te behalen doelen. Dit werkplan vormt de rode draad door het programma. Workshops en coaching Iedere deelnemer krijgt 4 coachgesprekken en volgt 4 workshops. De workshops gaan onder andere over zelfvertrouwen, overtuigingskracht, personal branding en een bredere blik werpen op de toekomst. Fieldtrips De overheid leren kennen doe je door bij elkaar op bezoek te gaan en in elkaars keuken te kijken. De Voor actuele informatie en inschrijven: 27

29 deelnemers bereiden een aantal bijeenkomsten voor om een kijkje bij elkaar te nemen. Netwerken Gedurende het programma wordt voldoende tijd ingeruimd om elkaar te leren kennen. Dit Interdepartementaal netwerk is er om elkaar en de overheid te leren kennen. Prijs 1950 per deelnemer inclusief lesmateriaal. Het programma beslaat ongeveer 6 dagen. 28 Voor actuele informatie en inschrijven:

30 Ervaren Talenten Doelgroep Deelnemers zitten in de tweede helft van hun loopbaan en hebben veel werk- en levenservaring. Werkzaam bij rijksoverheid en andere overheden, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Doel is je te inspireren en te motiveren aan de slag te gaan met je eigen krachten, kwaliteiten en inzetbaarheid. In 6 groepssessies en 4 individuele sessies ga je met deze thema s aan de slag. De drie workshops beslaan de volgende thema s: Waar sta ik? (persoonlijke balans opmaken) Wat wil ik? (drijfveren, motivatie en energie) en Wat doe ik? (persoonlijke koers en actieplan) Daarnaast zijn er drie intervisiebijeenkomsten en vier individuele gesprekken met een coach. Dit zijn één op één gesprekken die de deelnemer net dat stapje verder kan brengen. Het zal een toegevoegde waarde hebben in aansluiting op de workshops. Prijs 1950 per deelnemer inclusief lesmateriaal. Het programma beslaat ongeveer 5 dagen. Voor actuele informatie en inschrijven: 29

31 Inspiratiedriedaagse Doelgroep Alle medewerkers werkzaam bij rijksoverheid en andere overheden, uitvoeringsorganisaties, ZBO s. Omschrijving Tijdens de InterCoach Inspiratiedriedaagse verfrissen we onze inspiratie om voor de publieke zaak te werken en gaan die verder concreet inkleuren. De InterCoach Inspiratiedriedaagse is ontworpen om in een groep de rust te nemen om creatief met vragen bezig te zijn. Voeding door elkaars verhalen en filmbeelden die tot de verbeelding spreken. Elkaar uitdagen om scherp te krijgen waar we staan in ons werk in de publieke sector en waar we ons in de komende tijd hard voor willen maken. Prijs 1350 per deelnemer inclusief overnachting en verblijf. Het hele programma beslaat ongeveer 3 dagen. 30 Voor actuele informatie en inschrijven:

32 Maatwerk Naast de reguliere producten en diensten voeren we maatwerkprogramma s uit. In overleg ontwerpen we een gepast programma. Voor vragen, aanmeldingen of meer informatie, neem gerust contact op met het secretariaat van InterCoach: Telefoon: Disclaimer Aan de genoemde producten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Zij zijn vrijblijvend en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Het aanbod van InterCoachCompact geldt onder het voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Het minimum aantal deelnemers wordt door InterCoach vastgesteld. Voor actuele informatie en inschrijven: 31

33 Colofon Redactie: UBR InterCoach Druk: Vijfkeerblauw, Rijswijk Datum: Januari Voor actuele informatie en inschrijven:

34 Deze brochure is een uitgave van: UBR InterCoach Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg an Den Haag Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus ea Den Haag ea Den Haag t Maand 2010 B-0000 InterCoach, Den Haag 2014 uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoeringrijk

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Geef kleur aan je loopbaan!

Geef kleur aan je loopbaan! West-Brabant WEST-BRABANT Klaar om je talent met de regio te delen? W EST-BRABANT Geef kleur aan je loopbaan! WEST-BRABANT WEST-BRABANT WEST-BRABANT W EST-BRABANT Maak kennis met de Professionals op www.smartwestbrabant.tk

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Build your own Academy: Track Interim Management & Organisatieverandering. Tijdelijkheid van waarde maken

Build your own Academy: Track Interim Management & Organisatieverandering. Tijdelijkheid van waarde maken Build your own Academy: Track Interim Management & Organisatieverandering Tijdelijkheid van waarde maken Relevante ontwikkelingen Het inzetten van interim professionals in organisaties is inmiddels een

Nadere informatie