PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE"

Transcriptie

1 PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer een veranderproject in mijn eigen organisatie, dat is lastiger dan ik dacht. Hoe ontwerp je een verandering die resultaat en betrokkenheid stimuleert? REDUCEER EXTERNE INHUUR! Het lijkt alsof ik in m n eentje de verandering trek, met welke aanpak breng ik anderen in beweging? De organisatie praat over de verandering, hoe zorg ik dat we het echt gaan doen? Hoe verander je in alle lagen van de organisatie? 2KNOWHOW art of learning - art of change

2 STRATEGISCH ADVISEREN ORGANISATIEVERANDERING GROEPSDYNAMICA COACHEND ADVISEREN FACILITEREN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING INTERVENTIES HET NIEUWE KIJKEN OMGAAN MET ANGST EN WEERSTAND VISIE OP VERANDERING DE KERNDOCENTEN In de opleiding wordt gewerkt met diverse experts, zoals Sasja Dirkse en Angela Talen. Vaste begeleiders in de opleiding Marja Wiegers zijn de kerndocenten: SPEERPUNT VERANDERING Wanneer je in je organisatie een sleutelrol hebt in een veranderproces, herken je wellicht voorgaande vragen. Hoewel verandering in veel organisaties noodzakelijk is en tot speerpunt is benoemd, betekent dit nog niet dat het veranderproces eenvoudig verloopt. Het zijn complexe processen die vragen om expertise bij het begeleiden en richting geven hiervan. Expertise die verder gaat dan het instrumentele veranderen. VERANDEREXPERTISE VAN BINNENUIT Wat organisaties nodig hebben zijn mensen die begrijpen hoe veranderingen werken en binnen dat complexe proces weten welke interventies nodig zijn om de gewenste richting op te gaan. Als dit ook mensen zijn die de organisatie van binnenuit kennen en door hun rol continuïteit kunnen waarborgen, is aan een belangrijke succesfactor voor de verandering voldaan. Het zijn de interne veranderaars die het verschil kunnen maken. Die zichzelf, hun kwaliteiten, ontwikkelpunten en impact op anderen kennen en weten hoe en waar zij de organisatie kunnen ondersteunen in de gewenste verandering. OPLEIDING MET PRAKTISCHE EN PERSOONLIJKE VERDIEPING Ben jij zo n veranderaar of heb je die ambitie? Zie en hoor jij veel in een organisatie, maar weet je soms niet waar je wat mee moet doen? Deze praktische opleiding is geschikt voor; Managers; Projectleiders; HR-adviseurs; Communicatie-adviseurs; HR-managers; Opleidingsadviseurs; MD-adviseurs; Bestuursondersteuners; die een veranderopdracht hebben of een project dat een verandering vraagt. HBO+ werk- en denkniveau en de wens te zoeken naar niet alleen theoretische, maar ook praktische en persoonlijke verdieping zijn voorwaarden. OPBRENGST: TOEGERUST VOOR VERANDEROPGAVE De opbrengst van deze opleiding is concreet: + Praktisch veranderplan voor de eigen organisatie en/of veranderproject; + Interne veranderaar met visie op verandering; + Interne veranderaar met expertise om complexe processen te begeleiden; + Gedurende de opleiding reeds interventies in de organisatie/ binnen het project door de interne veranderaar, zoals sessies, teaminterventies en coaching van leidinggevenden. 2 Christian van Dongen De ervaring leert dat door het in huis halen van de veranderexpertise, de inhuur van externen afneemt. Daarnaast blijkt de veranderexpertise breed inzetbaar, bij visietrajecten, teamtrajecten en projecten, wat maakt dat op meerdere plaatsen en momenten de verworven expertise kan worden ingezet. De opleiding is dan ook een investering waar de organisatie op vele fronten van profiteert.

3 OPZET VAN DE OPLEIDING Praktisch, persoonlijk & verdiepend 2KNOWHOW is expert als het gaat om het ontwerpen van verander- en leerprocessen. Dit zie je terug in de opleiding Interne veranderkunde. Vertrekpunten bij het ontwerp van deze opleiding: + Leren en werken: eigen veranderopgave als rode draad door de opleiding + Kennis praktisch gemaakt: experts die kennis delen op interactieve en aansprekende wijze + Leren van en met elkaar: Leergroepen en meekijken in elkaars werk + Breinprincipes: hoe leer je het best, breinprincipes vertaald in de opleiding + Persoonlijke leercontext: ieder individu staat centraal, met eigen casus en vraagstukken INTAKE 6 MODULES COACHGESPREKKEN EIGEN VERANDEROPGAVE PRAKTIJKOPDRACHTEN LEERGROEP KIJKEN IN ANDERE ORGANISATIES EINDGESPREK De opleiding van 7 maanden bestaat uit 6 modules van twee dagen. De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers en wordt begeleid door twee ervaren procesbegeleiders. Binnen elke module worden verschillende veranderexperts uitgenodigd met hun eigen verander-expertise. Zo zullen Sasja Dirkse en Angela Talen hun visie en expertise met betrekking tot veranderprocessen delen binnen de opleiding. Theorie, praktijk en concreet oefenen vormen het uitgangspunt van alle modules. Middels een intake zorgen we voor een persoonlijke start en een verbinding met je werk en veranderopgave. In de daarna volgende coachgesprekken word je begeleid om de opgedane inzichten concreet te vertalen naar je eigen werk en de experimenten aan te gaan. Veranderen vraagt lef, wij helpen je daarbij! Deze veranderopgave vormt de rode draad door de opleiding, om er zo voor te zorgen dat je opgedane kennis direct kunt toepassen in je eigen werkomgeving. Verder vormen de deelnemers leergroepen, die met elkaar uitwisselen en een kijkje in elkaars keuken nemen om zo kennis te maken met andere organisatieculturen en een breder perspectief te ontwikkelen. We ronden de opleiding af met een eindgesprek waarin je je resultaten presenteert. Bij voldoende opgedane ervaring ontvang je een certificaat. De begeleiding van deze opleiding is in handen van Marja Wiegers en Christian van Dongen. Beide zijn ervaren coaches, trainers en procesbegeleiders in organisatieveranderingen. Zie hieronder het opleidingsschema. EXPERTISE VERGAREN MODULE 1 Regie op verandering MODULE 2 Visie op verandering MODULE 3 Coachend adviseren en communiceren MODULE 4 Invloed op gedrag en cultuur MODULE 5 Faciliteren van verandering MODULE 6 Groepsdynamica in veranderprocessen VERTALING EIGEN SITUATIE ERVAREN & EXPERIMENTEREN INTAKE COACH GESPREK COACH GESPREK EIGEN VERANDEROPGAVE: EIND GESPREK Angela Talen OPDRACHTEN VANUIT THEORIE NAAR EIGEN PRAKTIJK, OPBOUWEN ERVARING LEREN VAN EN MET ELKAAR LEERGROEP & KIJKEN IN ELKAARS VERANDERPROCES Sasja Dirkse 3

4 IN 6 MODULES STAPSGEWIJS VERANDEREXPERTISE OPDOEN MODULE 1: REGIE OP VERANDERING Vaak wordt bij veranderingen vooral gekeken naar hoe de ander moet veranderen. Daarbij wordt vergeten hoe belangrijk je eigen rol is, zeker als je het voortouw wilt nemen in de beoogde verandering. In dit eerste blok van de opleiding starten we daarom persoonlijk en intensief. We kijken naar de verschillende manieren om met verandering om te gaan, en specifiek naar hoe jijzelf omgaat met verandering, hoe jij een verandering bevordert of juist (onbewust) tegenhoudt. Opbrengst: Naast een intensieve kennismaking met jezelf en de andere deelnemers levert deze module je inzichten over jezelf en handvatten op om je regie te versterken op de gewenste verandering. MODULE 2: VISIE OP VERANDERING Hoe werkt organisatieverandering nu eigenlijk? Hoe verleid je mensen, teams, afdelingen en een hele organisatie tot ander gedrag? Waar wordt dat gedrag vooral door bepaald en beïnvloed? In deze module rijken we een visie aan op veranderen, waarbij je ontdekt dat grote veranderingen beginnen met kleine interventies. Visie om te delen in je organisatie en te benutten voor je veranderopgave. Opbrengst: in deze module start je met het opzetten van je eigen veranderplan vanuit een heldere visie, die je ook kunt delen in je eigen organisatie. MODULE 3: COACHEND ADVISEREN EN COMMUNICEREN Met coachend adviseren laat je de mensen in je organisatie zelf hun antwoord vinden, in plaats dat jij die antwoorden voorlegt of adviseert. Dit creëert meer draagkracht en brengt een beweging op gang. Op deze manier benut je de energie van de organisatie voor de gewenste verandering. Hoe sluit je aan op de drijfveren en behoeften van de mensen en waar zitten jouw eigen witte vlekken? De wijze waarop jij communiceert draagt bij aan de acceptatie, effectiviteit en toekomstbestendigheid van je advisering en verandering. Opbrengst: In deze module ontwikkel je je vaardigheden om draagkracht te creëren en beweging op gang te brengen. Je gedrag wordt congruent met de gewenste verandering en je leert de ander open te benaderen en toch richting te geven. MODULE 4: INVLOED OP GEDRAG EN CULTUUR De professionele veranderaar kent de psychologie van de organisatie. In deze module verkennen we wat mensen in organisaties beweegt en verdiepen ons in de manier waarop we kijken naar mensen en organisaties. Hoe komen beslissingen tot stand, welke patronen zie je terug in jouw organisatie en welke veranderkansen zie jij binnen je eigen organisatie? Hoe kun je weerstand omzetten in een effectieve opbrengst? Hoe haal je voordeel uit isomorfie, het verschijnsel dat wat in het klein gebeurt vaak een afspiegeling is van wat in het groot plaats vindt. Opbrengst: Na deze module heb je een beïnvloedingstrategie op gedrag ontwikkeld om binnen je eigen verandervraagstuk de cultuur in de gewenste richting te bewegen. MODULE 5: FACILITEREN VAN VERANDERING In elke verandering zijn veel communicatie-momenten, zoals kickoffs, presentaties en themadagen. Deze momenten zijn niet alleen om een inhoudelijk boodschap over te dragen, maar vooral ook belangrijke beïnvloeders van het gewenste gedrag en de gewenste houding van de mensen in je organisatie. Hoe zorg je ervoor dat deze momenten voorbeelden zijn van de gewenste verandering? Wat zijn de ontwerpvariabelen van bijeenkomsten en hoe kom je van intake tot een concreet programma dat de verandering ondersteunt? Opbrengst: Je werkt verder aan je eigen veranderplan en maakt de vertaalslag van ideeën naar concrete activiteiten/workshops die jouw verandering gaan ondersteunen. MODULE 6: GROEPSDYNAMICA IN VERANDERPROCESSEN Groepsprocessen kun je sturen en waar je invloed hebt, moet je die pakken. Maar welke processen spelen er in groepen, teams en afdelingen en hoe kun je daar zinvol op interveniëren? Bepaalt alleen de context van een groep bijvoorbeeld het uiteindelijke groepsgedrag? En moet je nu altijd de regie pakken of kun je ook de kracht van een groep gebruiken en hoe dan? In deze module verkennen we de wetmatigheden en geheimen van groepen mensen. Met dit inzicht is het vaak mogelijk gedrag te voorspellen en nog effectiever te kunnen interveniëren in groepsprocessen op de verschillende niveaus. Opbrengst: Een concreet interventieplan voor een team uit je veranderopgave. 4

5 PRAKTISCHE INFORMATIE MEER WETEN EN AANMELDEN Wij adviseren je om voor aanmelding contact op te nemen met een van de begeleiders van deze opleiding. Zo kun je vaststellen of je leervraag aansluit op wat wij met deze praktische opleiding beogen. Marja Wiegers: of Christian van Dongen: INVESTERING De kosten voor deze opleiding bedragen euro (vrijgesteld van BTW) voor 5 modules van 2 dagen en een 1/2 dag gezamenlijke voorbereiding. Dit bedrag is inclusief een intakegesprek, twee coachgesprekken en het eindgesprek. Ook inbegrepen zijn alle mate rialen en handouts, de twee boeken van 2KNOWHOW over veranderkunde, GEMIDDELD BEOORDEELD MET EEN 8,7! alle lunches en eventuele diners. LOCATIE De opleiding start en eindigt op de eigen locatie van 2KNOWHOW aan de REACTIES DEELNEMERS Zoeterwoudsesingel 50 in Leiden. Maar wij veranderen ook van omgeving en locatie tijdens de opleiding om het Ik kijk nu anders naar organisaties, groepen en mijn plek hierin. leereffect te verhogen. De opleiding heeft al mijn verwachtingen overtroffen! Ik heb een goed gevoel over alle nieuwe bagage in mijn rugzak. 2KNOWHOW Ik ben me bewust geworden van mijn rol in verandering, zowel de belemmerende als de stimulerende rol. ZOETERWOUDSESINGEL EK LEIDEN TELEFOON De opleiding is praktisch heel goed toe te passen en maakt hongerig naar meer.

6 2KNOWHOW art of learning - art of change 2KNOWHOW realiseert verandering. Op organisatie-, team en individueel niveau. Op een energieke en professionele wijze maakt 2KNOWHOW ingesleten gedragspatronen zichtbaar en doorbreekt deze, wat tot zichtbare verandering leidt. Het bureau biedt verrassende leiderschapstrajecten, docenttrainingen, coaching en diverse workshops met betrekking tot communicatie, samenwerking en leiderschap voor alle lagen en functies in organisaties. Daarnaast leidt 2KNOWHOW interne facilitators op om de verandering binnen organisaties te borgen, teneinde een blijvende verandering te realiseren. De docenten die in de opleiding Interne veranderkunde participeren hebben allen een brede ervaring met verandertrajecten voor organisaties. Vanuit zowel interne- als externe rol. 2KNOWHOW verzorgt trajecten voor het bedrijfsleven en overheid en deelt haar expertise via haar projecten, onderzoek, publicaties en opleidingen. 6 2KNOWHOW ZOETERWOUDSESINGEL EK LEIDEN TELEFOON

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

VO Management & Innovatie in de zorg

VO Management & Innovatie in de zorg Leren maakt zorg beter VO Management & Innovatie in de zorg VO Management & Innovatie in de zorg De zorgsector is in rap tempo aan het veranderen. Wil je als manager, leidinggevende, projectleider of adviseur

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie