De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. Inventief omgaan met welzijn op het werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk"

Transcriptie

1 Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent Driemaandelijks - jaargang 57 - nummer 2 - MEI 2012 Hoofdkantoor: Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Afgiftekantoor: Gent X - P

2 Ligt u wakker van fiscale controles? Geniet van uw nachtrust dankzij ADMB Omnifisc ADMB Omnifisc betaalt voor ondernemingen of zelfstandigen bij een fiscale controle of betwisting alle erelonen van de fiscale raadgevers en advocaten. Dubbel aantal fiscale controles in 2012 (De Tijd, 31/01/12) De fiscus zal dit jaar gerichte controles uitvoeren bij particulieren, vennootschappen, vzw s en bedrijfsleiders. De versnelling van de fiscus is een direct gevolg van het regeerakkoord, zo schrijft De Tijd. De strijd tegen de fiscale en sociale fraude moet dit jaar 720 miljoen euro opbrengen. De kans dat u vroeg of laat te maken krijgt met een doorgedreven fiscale controle is dus sterk toegenomen. De onverwachte kosten van deze controles kunnen hoog oplopen (omzetverhogingen, boetes, intresten). Het is daarom noodzakelijk dat u kan rekenen op deskundige bijstand van uw fiscale raadgever. Dankzij ADMB Omnifisc beschermt u zich tegen de zware kosten die volgen uit fiscale controles. ADMB Omnifisc is een exclusief aanbod van ADMB Verzekeringsproduct verdeeld door NV ADMB Verzekeringen Ondernemingsnr FSMA A MEER INFO? ADMB Verzekeringen Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge Tel Fax

3 INHOUD s Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder ADMB Verhalen van onze klanten zijn verrijkend en inspirerend COVER De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Inventief omgaan met welzijn op het werk Voor de werkgever Mag het ietsje meer zijn?... 4 Ik wil u vier weken per jaar niet zien... 6 Einde cursusjaar wat na de leertijd?... 8 Beste lezer, Partnership Enkele weken geleden had ik het genoegen namens groep ADMB de samenwerkingsovereenkomst met de federatie voor webbedrijven FeWeb te ondertekenen. Met dit partnership willen wij de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector en die permanent nood hebben aan goed opgeleide medewerkers optimaal begeleiden in hun groei. Wie actief is in de sector mag zich binnenkort verwachten aan een breed palet aan initiatieven om de webbedrijven te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over alle aspecten die te maken hebben met het tewerkstellen van medewerkers. Wij kijken uit naar een sterke samenwerking met deze dynamische groeibedrijven én hun energieke zaakvoerders. Praktijk U vindt in dit nummer een aantal getuigenissen uit de dagelijkse praktijk van bedrijfsleiders en ondernemers. Wij willen immers graag onze klanten-ondernemers aan het woord laten. Hun verhalen zijn niet alleen verrijkend en inspirerend, zij vormen ook een sterke aanvulling op de adviesrubrieken over nieuwe wetgeving of andere aandachtspunten die wij u graag aanbieden vanuit onze eigen organisatie. Via deze praktijkgetuigenissen nemen wij u dit keer o.a. mee naar de Dag van de Zorg, naar de manier waarop ondernemingen op een inventieve manier omgaan met preventie en bescherming op het werk, en naar de risico s op bouwwerven en hoe die meester te blijven. Rode oceaan Een andere getuigenis waar we bijzonder blij mee zijn, komt uit de academische HR-hoek. Professor Frederik Anseel, docent Organisatiepsychologie aan de Universiteit Gent, bleek bereid zijn inzichten over de eeuwige war for talent en de bloederige red ocean waarin die oorlog zich afspeelt, met ons te delen. U leest verderop zijn vlijmscherpe analyse én zijn praktische tips. Pittig detail: Frederik Anseel was twaalf jaar geleden de eerste die als toenmalig student de ADMB Award in de wacht sleepte. Dit najaar wordt de Award dus al voor de twaalfde keer uitgereikt aan een student in een HR-discipline en aan een HR-afdeling. Uiteraard voor zover de jury in de loop van de komende weken en maanden een aantal werken en projecten ontvangt die deze onderscheiding verdienen. Bent u zelf geïnteresseerd of kent u studenten of HR-verantwoordelijken die volgens u in aanmerking komen voor de Award? Eén adres: Veel leesplezier! Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder ADMB Hebt u vragen of suggesties? U kan onze gedelegeerd bestuurder bereiken via colofon Redactieadres: Sint-Clarastraat Brugge - Tel Fax Redactie: Ph. Van Eeckhoute, K. Boelens, E. Braet, L. Daeninck, M. Debruyckere, K. Defoor, P. Pirard, L. Fiers, P. Godelie, O. Gustin, L. Hoste, H. Jonckheere, S. Lemaire, V. Lenssen, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, D. Van Loocke, S. Vansieleghem, D. Vantornout, N. Van Kerschaver, B. Decoster, J. Beyens - Eindredactie: P. Staelens - Verantwoordelijke uitgever: Ph. Van Eeckhoute, p.a. Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Foto s: JJ Soenen, E. Verhaeghe, M. Claerbout Vormgeving: Kliek Creatieve Communicatie - Druk: Roularta Oplage: ex. Lid van VUKPP. Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op Kinderbijslag Afstuderen en toch nog kinderbijslag ontvangen. Kan dat?... 9 INTERVIEW Eerste Dag van de Zorg schot in de roos ADMBeeld Ontbijtseminarie zonder afwezigen ADMB Sociaal Bureau heeft nieuwe stek in Sint-Niklaas FeWeb kiest voor partnership met ADMB voor HR-ondersteuning aan webbedrijven nieuwe medewerkers waarop u kan rekenen Jobzoekers daten met ADMB HR Services IN DE KIJKER Veilig bouwen VOOR ZELFSTANDIGEN Schijnzelfstandigheid Betere zekerheid via Zenito Ziekteverzekering Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid? Thuis in thuiszorg preventie en bescherming Resultaten doen stof opwaaien Opleidingen Opleidingen Nuttige cijfers RSZ-bijdragen en data Memo voor de werkgever Gezinsbijslag werknemers Tegemoetkoming aan gehandicapten Enkele nuttige pensioenbedragen.. 32 Toegelaten activiteit gepensioneerden Dagvergoeding zelfstandigen Index Adressen Adressen kantoren Nr 2 - MEI 2012 > 3

4 voor de werkgever s Lies Denolf Juridisch adviseur ADMB Studiedienst Mag het ietsje meer zijn? Vanaf 2012 kan een werkgever zijn studenten vier dagen langer voordelig tewerkstellen Bij vele jongeren begint het waarschijnlijk al te kriebelen om een cent te verdienen zodat zij alle leuke zomerplannen zelf kunnen financieren. Ook werkgevers hebben er baat bij om in de veelal drukke zomerperiode een beroep te doen op extra krachten. Studenten tewerkstellen is in die gevallen dan ook dikwijls de aangewezen oplossing om de zomerpiek op te vangen. Vanaf 2012 is de regeling m.b.t. studentenarbeid op een aantal vlakken gewijzigd. In deze bijdrage vindt u in een notendop een actueel overzicht van de belangrijkste zaken waarvoor werkgevers (en studenten) oog moeten hebben. Wie kan tewerkgesteld worden als student met een studentenovereenkomst? Kunnen studentenarbeid verrichten: alle studenten die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, namelijk alle personen van 18 jaar en ouder die verder studeren; de minderjarigen van tenminste 15 jaar die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht en die onderwijs volgen met volledig leerplan; de minderjarigen van tenminste 15 jaar die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht en die enkel deeltijds onderwijs volgen of een deeltijdse vorming krijgen zonder te genieten van een overbruggingsuitkering; studenten die een examen middenjury voorbereiden en geen ander statuut hebben. Kunnen geen studentenarbeid verrichten, de studenten die: hun voltijdse leerplicht niet beëindigd hebben en dus jonger zijn dan 16 (of 15) jaar; na hun voltijdse leerplicht deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen én overbruggingsuitkeringen genieten of naast hun deeltijds onderwijs nog verbonden zijn door een: - deeltijdse stageovereenkomst; - deeltijdse arbeidsovereenkomst; - industriële leerlingenovereenkomst; - middenstandsovereenkomst; minstens sedert een periode van 12 maanden werken - uit deze bepaling vloeit voort dat een student maximum 12 maanden minus 1 dag na elkaar bij dezelfde werkgever als student tewerkgesteld mag worden; ingeschreven zijn in een avondschool of onderwijs met beperkt leerplan (= minder dan 17 uur/week) volgen; als stage onbezoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma; reeds ingeschreven zijn als student en waarvan de studie pas later aanvangt. De leerplicht beloopt 12 jaar, begint met het schooljaar van het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt en eindigt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd (uitzonderlijk op 17-jarige leeftijd, met name op 30/6 van het jaar van de 18de verjaardag, indien op dat moment reeds 12 jaar lager en secundair onderwijs doorlopen zijn). Voltijds leerplichtig is een jongere slechts tot de leeftijd van 16 jaar, of tot 15 jaar als de betrokkene op die leeftijd al de eerste twee jaar secundair onderwijs gevolgd heeft. Na deze leeftijd en tot aan de leeftijd van 18 jaar is de jongere deeltijds leerplichtig. Studentenovereenkomst De studenten worden in België speciaal beschermd. Naast de algemene regels die van toepas sing zijn op alle werknemers, heeft de wetgever voorzien in specifieke bepalingen voor de studenten tewerkgesteld met een studentenovereenkomst. Het studentencontract is een contract voor bepaalde duur van maximum 12 maanden minus 1 dag dat voor elke student afzonderlijk en steeds schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de student in dienst treedt. Dit contract moet een aantal specifieke vermeldingen bevatten. Een dergelijke overeenkomst mag een proefperiode voorzien die, zowel voor arbeiders als voor bedienden, minimaal 7 en maximaal 14 dagen bedraagt. Hoewel het om een contract voor bepaalde tijd gaat dat afloopt op een bepaalde datum, beschikken zowel werkgever als student over de mogelijkheid om de overeenkomst vervroegd te beëindigen indien ze na de proeftijd een opzeggingstermijn van respectievelijk 3 of 1 dag(en) naleven. De duur van deze opzeggingstermijn wordt opgetrokken tot respectievelijk 7 en 3 dagen wanneer het studentencontract meer dan 1 maand beslaat. De werkgever is er eveneens toe verplicht de studentenovereenkomsten gedurende 5 jaar te bewaren op de plaats waar deze studenten tewerkgesteld worden. Arbeidsvoorwaarden a) loon Een student moet als tegenprestatie voor zijn arbeid in principe minimaal het loon ontvangen dat, voor het werk dat hij doet, bepaald is binnen de sector. In sommige paritaire comités is er voor studentenarbeid echter in een aparte loonschaal voorzien. Bij tewerkstelling in sectoren die geen lonen voorzien hebben, moet voor tewerkstellingen vanaf 1 maand het nationaal minimum gerespecteerd worden. De student ontvangt naast het loon ook nog een tussenkomst in het woonwerkverkeer van zijn werkgever. b) arbeidsreglement De student moet vanaf de eerste dag van zijn tewerkstelling een exemplaar van het arbeidsre glement krijgen. Hij moet tekenen voor ontvangst ervan. c) arbeidsduur De studentenovereenkomst en het arbeidsreglement moeten de arbeidsduur vermelden. 4 > NR 2 - MEI 2012

5 voor de werkgever Behoudens enkele uitzonderingen (waaronder de studenten waarvan het loon onderworpen is aan de solidariteitsbijdrage (zie hieronder)), mag de wekelijkse arbeidsduur niet beneden 1/3de van de arbeidsduur toepasselijk in de sector liggen. Bovendien mag elke arbeidsperio de in de regel niet minder dan 3 uur bedragen. Voor jeugdige werknemers, dit zijn de jongeren van minder dan 18 jaar, gelden bovendien specifieke regels m.b.t. de arbeidsduur, bijvoorbeeld met betrekking tot de nacht- en zondagarbeid. Sociale zekerheid a) onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) Sinds 1/1/03 moet elke werkgever de in- en uitdiensttreding van zijn personeel melden aan de RSZ. Deze verplichting bestaat eveneens bij tewerkstelling van studenten. U kunt als klant van ADMB Sociaal Bureau uw DIMONA via onze website doorgeven. Beschikt u nog niet over een user-id, schrijf u dan in via Deze melding moet gebeuren uiterlijk bij de indiensttreding en vooraleer de arbeid wordt aangevat, en moet de volgende gegevens bevatten: de vermelding dat het om een student gaat; datum van in- en uitdiensttreding; het aantal dagen van tewerkstelling; het INSZ-nummer van de student (terug te vinden in de rechterbovenhoek van de SIS-kaart van betrokkene); de (eerste) plaats van tewerkstelling. Werkgevers die deze verplichting niet respecteren, riskeren aanzienlijke sancties. b) RSZ bijdrageplicht In principe moeten de student en de werkgever sociale bijdragen betalen. Indien de werkgever nog niet voor andere werknemers ingeschreven is bij de RSZ, moet hij zich speciaal aansluiten bij deze instantie. Voor de daaropvolgende jaren is geen nieuwe inschrijving meer nodig. Onverminderd de mogelijkheden tot vrijstelling van RSZ bijdragen die gelden voor alle werkne mers (d.i. occasionele arbeid, arbeid in de socioculturele sector, seizoenarbeid, arbeid van bepaalde niet inwonende dienstboden), bestaat er voor studenten, zij het onder strikte voorwaarden, slechts een minimale bijdrageplicht: deze solidariteitsbijdrage bestaat uit een werkgeversbijdrage van 5,43% (die dus bovenop het loon komt) en een werknemersbijdrage van 2,71%. Beide bedragen worden berekend op het brutoloon aan 100% (zowel voor arbeiders als bedienden). Het RSZ-vriendelijk statuut van de solidariteitsbijdrage wordt toegepast voor zover: de student wordt tewerkgesteld met een studentenovereenkomst, de studententewerkstelling bij alle werkgevers samen de 50 arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijdt, waarbij voor de telling van het aantal dagen het ogenblik van dimona bepalend is, er enkel wordt gepresteerd tijdens de nietverplichte aanwezigheidsperioden in de onderwijsinstelling. Het aantal gewerkte dagen in het kader van studentenarbeid kan door de student geconsulteerd worden op de website De student kan een attest vanop deze website downloaden en aan zijn werkgever overhandigen. Aan de hand van de code vermeld op het attest is ook de werkgever in de mogelijkheid om het actuele saldo aan studentendagen na te gaan. Fiscale implicaties van studentenarbeid a) bedrijfsvoorheffing Voor de niet inhouding van bedrijfsvoorheffing op het loon van de jobstudent, gelden dezelfde voorwaarden als voor de gedeeltelijke vrijstelling van RSZ bijdragen (zie hoger). b) is de jobstudent nog ten laste van zijn ouders? Om nog fiscaal ten laste van zijn ouders te kunnen zijn, mag de student die met een studentenovereenkomst tewerkgesteld wordt op jaarbasis maximaal volgende bedragen (aanslagjaar 2013, inkomsten 2012) verdienen: algemeen: wanneer op hun loon volledige rsz (13,07 %) ingehouden wordt: als bediende: 7.163,81 bruto als arbeider: 7.251,02 bruto wanneer op hun loon beperkte rsz (2,71%) ingehouden wordt: 6.400,97 bruto wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt: 6.227,50 (= bruto bestaansmiddelen) netto-belastbaar: 4.982,00 als student met alleenstaande vader of moeder: wanneer op hun loon volledige rsz (13,07 %) ingehouden wordt: als bediende: 9.076,27 bruto als arbeider: 9.186,77 bruto wanneer op hun loon beperkte rsz (2,71%) ingehouden wordt: 8.109,77 bruto wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt: 7.890,00 (= bruto bestaansmiddelen) netto-belastbaar: 6.312,00 als gehandicapte student met alleenstaande vader of moeder: wanneer op hun loon volledige RSZ (13,07 %) ingehouden wordt: als bediende: ,28 bruto als arbeider: ,08 bruto wanneer op hun loon beperkte rsz (2,71%) ingehouden wordt: 9.600,16 bruto wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt: 9.340,00 (= bruto bestaansmiddelen) netto-belastbaar: 7.472,00 Let wel: bij de bedragen met volledige RSZ werd noodgedwongen geen rekening gehouden met de RSZ-werkbonus (waardoor de opgegeven bedragen in bepaalde omstandigheden te hoog liggen); als de student alimentatiegeld krijgt, moet 80 % van het ontvangen bedrag meegeteld worden in de berekening voor het al dan niet fiscaal ten laste blijven. Ter compensatie wordt de hierboven vermelde maximumgrens van de bruto bestaansmiddelen verhoogd met 2.890,00; voor de inkomsten die niet op basis van een studentencontract verworven zijn, worden de grenzen verlaagd met 2.410,00. Recht op kinderbijslag T.e.m. 31/08 van het jaar waarin iemand 18 jaar wordt, is er geen enkel probleem: er is onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag, ook in geval van tewerkstelling (werknemer) of andere winstgevende activiteit (zelfstandige of statutair). Vanaf september van het jaar waarop de student 18 jaar wordt behoudt de student die werkt in twee gevallen zijn recht op kinderbijslag: tijdens het 3e kwartaal (juli, augustus en september) gelden geen beperkingen, ongeacht het statuut van de student (werknemer of zelfstandige) en ongeacht het type arbeidsovereenkomst; tijdens het 1e, 2e en 4e kwartaal mag de student maximaal 240 uren per kwartaal werken, ongeacht zijn statuut (werknemer of zelfstandige) en ongeacht het type arbeidsovereenkomst. De beperking geldt dus ook voor jongeren tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten. Bij een overschrijding verliest men de kinderbijslagen voor het betreffende kwartaal. Arbeidsongevallen Wanneer de werkgever reeds verzekeringsplichtig personeel in dienst heeft, hoeft er in principe geen uitbreiding van de arbeidsongevallenverzekering te gebeuren (toch beter navragen bij uw verzekeraar). Werkt de werkgever daarentegen enkel met jobstudenten, dan moet er speciaal hiertoe een arbeidsongevallenverzekering gesloten worden. Meer informatie? Uw dossierbeheerder van ADMB Sociaal Bureau helpt u graag verder. Voor o.a. de arbeidsongevallenverzekering kan u steeds een beroep doen op de diensten van het makelaarskantoor ADMB Verzekeringen. ( Nr 2 - MEI 2012 > 5

6 voor de werkgever s Veerle Degrendele Juridisch adviseur ADMB Studiedienst Ik wil u vier weken per jaar niet zien Het recht op en de plicht tot opname van vakantie De zomer komt eraan en velen beginnen te dromen van de vakantie die in het verschiet ligt. Uw medewerkers komen al wat vlugger aankloppen met de vraag op hoeveel vakantie ze dit jaar recht hebben en de berekening van het vakantiegeld staat voor de deur. We belichten voor u de voornaamste principes van de vakantiereglementering. Deze blijven voorlopig in hoofdzaak ongewijzigd. Onder druk van Europa, dat van mening is dat elke werknemer binnen een redelijke termijn een minimum aantal vakantiedagen moet kunnen opnemen, wordt wellicht vanaf juli 2012 Europese vakantie ingevoerd. Daarnaast zijn er, in het kader van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, plannen om een eenvormige berekeningswijze uit te werken voor het vakantiegeld, maar deze zijn nog weinig conreet. Duur van de vakantie In de privésector wordt het recht op vakantie opgebouwd tijdens het voorgaande kalenderjaar, het zogenaamde vakantiedienstjaar. Het aantal betaalde vakantiedagen dat een werknemer in 2012 mag opnemen hangt dus samen met zijn prestaties geleverd in Wie het volledige vakantiedienstjaar heeft gewerkt, heeft het jaar nadien (vakantiejaar) recht op vier weken betaalde vakantie. Sommige afwezigheden (bv. ziekte gedurende één jaar of moederschapsrust) worden met effectieve prestaties gelijkgesteld. Als werkgever hoeft u het recht op vakantie voor een arbeider niet zelf te berekenen. Het aantal vakantiedagen wordt vermeld op de strook van de vakantiecheque en u kan deze gegevens ook terugvinden op de website van de Sociale Zekerheid ( Een bediende die werkt in het zesdagenstelsel heeft recht op twee vakantiedagen per gepresteerde maand. Werkt hij in het vijfdagenstelsel, dan wordt het recht herleid. Ook wanneer in het vakantiejaar volgens een ander tewerkstellingsregime wordt gewerkt dan in het vakantiedienstjaar, moet het opgebouwde recht worden omgerekend. Vakantiedagen De jaarlijkse vakantie moet worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar. De jaarlijkse vakantie kan collectief worden vastgelegd, op sectoraal of op ondernemingsniveau. Indien de vakantie niet collectief werd vastgesteld, worden de vakantiedata bepaald in een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer. Vakantiegeld De werknemer heeft niet alleen recht op loon voor zijn vakantiedagen (enkel vakantiegeld), hij krijgt ook een toeslag in verhouding tot het opgebouwde recht (dubbel vakantiegeld), dus maximaal voor vier weken. Het vakantiegeld voor een arbeider wordt betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door het bevoegde vakantiefonds. Vanaf vorig jaar betaalt de RJV het vakantiegeld via overschrijving. Enkel op aanvraag kan de betaling nog via circulaire cheque gebeuren. De werkgever financiert het vakantiegeld via zijn socialezekerheidsbijdragen. Het enkel vakantiegeld voor een bediende zit automatisch vervat in het brutoloon van de maand waarin de vakantiedagen worden opgenomen. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het brutoloon van de maand waarin de bediende zijn hoofdvakantie opneemt, indien nodig geproratiseerd volgens de tewerkstelling tijdens het vakantiedienstjaar. Vertrekvakantiegeld Bij de uitdiensttreding van een bediende dient ook vakantiegeld te worden betaald. Het vertrekvakantiegeld vertegenwoordigt het recht op vakantie dat bij de huidige werkgever werd opgebouwd, maar nog niet werd opgenomen. De volgende werkgever van deze bediende betaalt eveneens vakantiegeld, maar zal dit reeds uitbetaalde vertrekvakantiegeld in mindering mogen brengen. Het vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het verdiende brutoloon. Zowel het enkel als het dubbel vertrekvakantiegeld bedragen 7,67%. Het enkel vertrekvakantiegeld wordt als loon beschouwd en de werkgever dient socialezekerheidsbijdragen te betalen. Op een deel van het dubbel vertrekvakantiegeld (6,8 / 7,67) moet de werkgever nog steeds 13,07% inhouden. Hierop zijn geen patronale bijdragen verschuldigd. Het overige dubbel vertrekvakantiegeld (0,87 / 7,67) is aan geen socialezekerheidsbijdragen onderworpen. Jeugdvakantie Een jeugdige werknemer die na zijn opleiding in dienst treedt van een werkgever, heeft het daaropvolgend jaar meestal geen recht op een volledige vakantie. De jeugdvakantieregeling wil de vlugge indiensttreding van jongeren aanmoedigen door deze werknemers een aanvullende 6 > NR 2 - MEI 2012

7 voor de werkgever vakantie toe te kennen. De jeugdvakantiedagen worden toegekend voor vier weken, verminderd met de gewone betaalde vakantiedagen waarop de jongere recht heeft. De jeugdige werknemer ontvangt hiervoor van de RVA een jeugdvakantie-uitkering. Om recht te hebben op jeugdvakantie, moet de jongere aan volgende voorwaarden cumulatief voldoen: op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben; in de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies, leertijd of opleiding beëindigd hebben en in dienst getreden zijn van een werkgever; in de loop van het vakantiedienstjaar minimaal één maand (70 arbeidsuren) verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst; gedurende de vakantie-uren werkloze zonder beroeps- of vervangingsinkomen zijn (bv. ziekte-uitkering, moederschapsuitkering). Het recht op jeugdvakantie is eenmalig. Seniorvakantie Oudere werknemers die na een periode van werkloosheid of invaliditeit de arbeid hervatten, hebben geen recht op een volledige vakantie. De seniorvakantieregeling wil de werkhervatting van ouderen aanmoedigen door ook deze werknemers een aanvullende vakantie toe te kennen. Net zoals de jeugdvakantie, geeft de seniorvakantie recht op bijkomende vakantie tot maximaal vier weken en op bijkomend vakantiegeld, de seniorvakantie-uitkering. Om de seniorvakantie te bekomen, moet de werknemer aan volgende voorwaarden cumulatief voldoen: tewerkgesteld zijn in een betrekking die onder het toepassingsgebied van de vakantiewetgeving privésector valt (dus geen zelfstandigen, overheid of onderwijs); op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben; omwille van volledige werkloosheid of invaliditeit (= na één jaar ziekte) in het vakantiedienstjaar geen recht hebben op vier weken wettelijke vakantie; gedurende de vakantie-uren werkloze zonder beroeps- of vervangingsinkomen zijn. In tegenstelling tot de regeling van de jeugdvakantie, is het recht op seniorvakantie niet eenmalig. De oudere werknemer kan telkens hij aan de voorwaarden voldoet de seniorvakantie genieten. Europese vakantie Doordat de opgebouwde rechten op jaarlijkse vakantie pas in het volgende kalenderjaar kunnen worden uitgeoefend, komt het in sommige situaties (bv. arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, personen die overstappen van de overheidssector naar de private sector) voor dat werknemers geen vier weken vakantie kunnen nemen, zelfs buiten hun eerste jaar van tewerkstelling. Volgens de Europese Commissie is dit in strijd met de arbeidstijdrichtlijn. Bijgevolg wordt wellicht vanaf juli 2012 de Europese vakantie ingevoerd. Werknemers kunnen op die manier effectief vakantie opnemen in de loop van hetzelfde kalenderjaar als dat waarin ze prestaties geleverd hebben, in verhouding tot die prestaties. Dit recht op vakantie mag slechts worden uitgeoefend vanaf het ogenblik dat de tewerkstellingsperiodes in een kalenderjaar minstens gelijk zijn aan drie maanden (wat één week vakantie oplevert). De werknemer zal op die dagen Europese vakantie enkel vakantiegeld ontvangen, dat beschouwd zal worden als de vervroegde uitbetaling van een deel van het opgebouwde recht op vakantiegeld. De concrete modaliteiten van die betaling moeten nog verder uitgewerkt worden. Meer informatie? Dit is de vakantiereglementering in een notendop. In de praktijk kan u met meer ingewikkelde situaties worden geconfronteerd, bijvoorbeeld als een bediende (meermaals) wijzigt van arbeidsregime. Uw dossierbeheerder van ADMB Sociaal Bureau staat altijd klaar om u te begeleiden. BA MANAGEMENT uw privévermogen beschermd in alle eenvoud Als zaakvoerder of bestuurder van een kmo draagt u een grote verantwoordelijkheid. Bij een fout of nalatigheid, kan zelfs uw privévermogen bedreigd worden. BA Management zorgt voor een oplossing op maat van kmo s die de financiële gevolgen dekt van de aansprakelijkheid van hun bestuurders en die hun privévermogen beschermt: een helder contract, zonder verborgen uitsluitingen; bijzonder ruime dekkingen voor een totale bescherming; een aanzienlijke tussenkomst tot EUR in de verdedigingskosten bij een procedure voor de rechtbank; een minimum aan administratieve formaliteiten; integreerbaar in een Modulis met o.a. gratis premiespreiding en een jaarlijkse Goedeklantbonus van 10 %! Wilt u meer info over BA Management? Contacteer uw ADMB-kantoor. AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Verantwoordelijke Uitgever: Nathalie Chevalier Nr 2 - MEI 2012 > 7

8 VOOR DE WERKGEVER Einde cursusjaar wat na de leertijd? s Paul Jonckheere Syntra Vlaanderen Leersecretariaat Op 30 juni eindigt het cursusjaar. Concreet betekent dit dat de leerlingen op 1 juli overstappen naar het volgende jaar, met verhoging van de leervergoeding, of afstuderen. Voor het zover is, staat er nog heel wat op het programma. Einde cursusjaar De leerlingen van het eerste en tweede jaar leertijd hebben overgangsexamens, en voor leerlingen die een modulair traject volgen, is er een praktijkproef. Voor de laatstejaars is er naast het eindexamen maatschappijgerichte vorming en het examen theoretische beroepskennis ook nog de eindpraktijkproef. Voor een externe jury moet de leerling aan de hand van een praktijkopdracht bewijzen dat hij een volwaardig vakman is. Deze opdracht dient de leerling grondig voor te bereiden. De patroonopleider is beschikbaar om hem hierbij te helpen. Het einde van het cursusjaar is voor de lopende leerovereenkomsten ook een evaluatiemoment van de praktijkopleiding in het bedrijf. Patroon, ouders en leerling worden in Syntra uitgenodigd om dit te bespreken. Leerkrachten, directie, CLB en de leersecretaris zijn daar beschikbaar. Laat dit moment niet aan u voorbijgaan! Tot slot moeten ook in die periode tijdig afspraken en regelingen omtrent de vakantie gemaakt worden. Wat na de leertijd? Leerlingen opleiden is een investering. Het vraagt tijd, energie en kosten. De leerlingen groeien mee in het bedrijf. Zij kennen als geen ander de specialiteit van de zaak, want de opleiding gebeurt op maat van het bedrijf. Wanneer straks voor een aantal leerlingen de stageperiode afgelopen is, moet de vraag gesteld worden: wat nadien? Belangrijk hierbij is dat deze vraag tijdig gesteld en besproken wordt met leerlingen en/of ouders. Statistieken bewijzen het, en uit ervaring weten we dat heel wat leerlingen kunnen blijven na hun leertijd. Die belangrijke investering, van leerling tot vakman, laat geen enkele bedrijfsleider graag verloren gaan. Bovendien is technisch onderlegd personeel niet gemakkelijk te vinden en hebben afgestudeerden uit beroepsscholen dikwijls te weinig beroepservaring en werkattitude om onmiddellijk met rendement te worden ingeschakeld. De loonkost is een beslissende factor. Uw Sociaal Bureau is altijd bereid een simulatie te maken van wat die leerling zal kosten als werknemer. Daarenboven zijn er RSZ-verminderingen voor o.a. het aannemen van een eerste werknemer. Nieuwe leerovereenkomsten De nieuwe leerovereenkomsten kunnen starten vanaf 1 juli De voorwaarden voor de patroonopleider zijn: 25 jaar zijn en 5 jaar beroepservaring hebben, waarvan twee jaar als zelfstandige. Het bedrijf zelf moet voldoen aan alle voorwaarden om een leerling te kunnen opleiden. Behoudens een aantal uitzonderingen dient de leerling 15 jaar te zijn. Stageovereenkomst Sinds een vijftal jaren bestaat de stageovereenkomst als nieuwe opleidingsformule. Dit systeem toont veel gelijkenissen met de leertijd. Een cursist-stagiair volgt de lessen ondernemersopleiding in een Syntralesplaats en volgt zijn praktijkopleiding in een bedrijf. De stageovereenkomst richt zich tot jongeren die voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (18 jaar) en die al dan niet een vooropleiding hebben voor het beroep dat zij wensen aan te leren. De lessen Ondernemingsopleiding in Syntra zijn doorgaans avondlessen en lopen per cursusjaar over een periode van 32 lesweken. In een aantal beroepen organiseert Syntra ook dagopleidingen. Deze kunnen gecombineerd worden met een deeltijdse stage. De totale cursus duurt 2 cursusjaren. In een aantal beroepen zijn dit 3 cursusjaren. Zij omvatten facultatief een cursus bedrijfsbeheer die gericht is op het specifieke commerciële-, financiële-, administratieve- en personeelsbeleid. De cursussen beroepskennis zijn gericht op de technisch gerichte leerdoelen, en zijn verplicht te volgen. De Leersecretaris is ook hier de begeleider tijdens de stageovereenkomst. Hij stelt het contract op en is de raadgever en de bemiddelaar voor beide partijen. Meer Informatie? Paul Jonckheere Tel Fax Spreekuren: op afspraak: > NR 2 - MEI 2012

9 kinderbijslag s Pol Pirard Directeur ADMB Kinderbijslagfonds Afstuderen en toch nog kinderbijslag ontvangen. Kan dat? Drie maanden langer kinderbijslag voor jonge werkzoekenden Ben je pas afgestudeerd of heb je jouw studies stopgezet? Schrijf je dan zo snel mogelijk in als werkzoekende schoolverlater om nog recht te hebben op kinderbijslag tijdens de zogenaamde beroepsinschakelingstijd voor de werkloosheidsuitkeringen. De beroepsinschakelingstijd is de nieuwe benaming voor de vroegere wachttijd. Het is de periode die je na de studies moet doorlopen vooraleer je inschakelingsuitkeringen (de vroegere wachtuitkeringen ) kan ontvangen. Deze beroepsinschakelingstijd heet in termen van kinderbijslag toekenningsperiode. Vanaf 1 januari 2012 duurt deze toekenningsperiode voor de kinderbijslag twaalf maanden in plaats van negen en is ze zo beter afgestemd op de beroepsinschakelingstijd voor de werkloosheidsuitkeringen. Wanneer en hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? Wie op het einde van een school- of academiejaar stopt met studeren, schrijft zich best onmiddellijk in als werkzoekende. Studenten met herexamens doen dit bij voorkeur meteen na hun tweede zittijd. Ook wie in de loop van een school- of academiejaar stopt met studeren moet zich zo vlug mogelijk inschrijven als werkzoekende. Vraag de school om een attest van einde studie en stuur dat naar je kinderbijslagfonds. Voor het kinderbijslagfonds ben je geldig ingeschreven wanneer je: jonger bent dan 25; niet langer leerplichtig bent; een opleiding (studie, leertijd, vorming,...) beëindigd hebt; geen passende job geweigerd hebt ingeschreven bent als werkzoekende: - in Vlaanderen bij de VDAB - in Brussel bij ACTIRIS - in Wallonië bij de FOREM - in het Duitstalig gebied bij het ADG. Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch bericht van je inschrijving als werkzoekende. En als ik me niet inschrijf als werkzoekende? Dan eindigt het recht op kinderbijslag op je laatste schooldag als je stopt met studeren tijdens het schooljaar, of uiterlijk na je laatste schoolvakantie als je het schooljaar volledig uitgedaan hebt. Wie zich later toch inschrijft als werkzoekende, heeft opnieuw recht op kinderbijslag vanaf de eerste dag van de maand na zijn inschrijving, voor de resterende tijd van de toekenningsperiode. Wanneer start de toekenningsperiode voor de kinderbijslag? Vanaf 1 augustus als de jongere zich na een volledig school- of academiejaar inschrijft als werkzoekende. Vanaf de dag na afloop van een tweede examenperiode, een verplichte stage, het indienen van een eindwerk of na een leercontract, als de jongere zich onmiddellijk daarna inschrijft als werkzoekende. Vanaf de dag na stopzetting van de studie, als de jongere zich in de loop van het school- of academiejaar inschrijft als werkzoekende. Hoe lang kan ik kinderbijslag krijgen als werkzoekende? Ben je net afgestudeerd of gestopt met studeren, en ben je ingeschreven als werkzoekende? Dan heb je tijdens jouw toekenningsperiode in principe nog maximaal 360 kalenderdagen recht op kinderbijslag. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen tijdens de toekenningsperiode? Tijdens de toekenningsperiode mogen jouw inkomsten uit werk, een uitkering of beide samen niet hoger zijn dan 509,87 bruto per maand (bedrag geldig vanaf 1/2/2012). Het recht op kinderbijslag eindigt sowieso op het einde van de maand waarin je jouw 25ste verjaardag vierde. Tot en met de maand augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt heb je hoe dan ook recht op kinderbijslag ongeacht je inkomen. Wat als ik ziek word vóór of tijdens de toekenningsperiode? Als je tijdens de toekenningsperiode ziek valt, word je geschrapt als werkzoekende. Je behoudt wel jouw recht op kinderbijslag. De termijn van 360 kalenderdagen wordt dan met de duur van de ziekteperiode verlengd. Ook als je ziek wordt vóór je jezelf kan inschrijven als werkzoekende, heb je nog recht op kinderbijslag. Na het einde van de ziekte moet je je wel binnen de vijf werkdagen (opnieuw) inschrijven. Anders verlies je het recht op kinderbijslag voor de volledige ziekteperiode. Meer informatie? Volledig zijn is hier uiteraard onmogelijk. Mocht je nog vragen hebben, kijk dan zeker eens op de vernieuwde website Je ontdekt er in enkele muisklikken alles wat je wil weten over jouw kinderbijslag. Bovendien kan je er gebruik maken van de berekeningstool of enkele nuttige documenten downloaden. Je bent ook altijd van harte welkom in de kantoren van ADMB Kinderbijslagfonds in Sint-Clarastraat Brugge Koning Leopold I-straat Kortrijk Lijnendraaierstraat Eeklo Nr 2 - MEI 2012 > 9

10 INTERVIEW Eerste Dag van de Zorg schot in de roos Op zondag 18 maart 2012 ging de eerste editie van de Dag van de Zorg door. U kan dit initiatief best vergelijken met een openbedrijvendag, maar dan enkel voor welzijns- en zorgorganisaties. Meer dan 200 organisaties namen deel en mochten samen zowat bezoekers verwelkomen. Op die manier konden zij de bezoekers niet alleen een blik achter de schermen gunnen, maar ook hun maatschappelijk aanbod en sociaal ondernemerschap benadrukken. Een aantal klanten van ADMB zetten die dag hun activiteiten in de kijker. Niko Dierickx, algemeen directeur van AZ Sint-Lucas te Brugge, bezorgde ons zijn dagboek. achter de schermen Niko Dierickx: Iedereen kent het reilen en zeilen van een ziekenhuis wel uit de vele ziekenhuisseries op televisie, maar in het echt is er toch net dat tikkeltje meer. En dus zette het AZ Sint-Lucas als middelgroot en hedendaags regionaal ziekenhuis op zondag 18 maart 2012 de deuren wijd open voor het grote publiek. Alle geïnteresseerden kregen die dag tussen 10 en 17 uur de kans om een kijkje te nemen achter de schermen. We wilden niet alleen het acute en hoogtechnologische karakter van de gezondheidszorg laten zien maar vooral ook de warme zorg die ons ziekenhuis te bieden heeft. Dagelijks zetten immers ongeveer medewerkers en ruim 100 artsen zich met hart en ziel in om de patiënt met de beste zorgen te omringen. Het parcours mocht de gewone werking van het ziekenhuis niet verstoren Klaar in een handomdraai? Ons ziekenhuis beschikt over 415 erkende bedden om het hele jaar door patiënten uit de Brugse regio en daarbuiten op te vangen, zegt Niko Dierickx. Het was dan ook niet evident om in enkele maanden tijd een volledig parcours uit te stippelen dat de gewone werking van het ziekenhuis niet zou verstoren, iets dat we aan onze patiënten verplicht zijn. Zo n 150 artsen, medewerkers en vrijwilligers namen de dag zelf actief deel. > Dagboek van een gevulde dag 8.00 uur Onze steward hangt de wegwijzers in de buurt op. Wij brengen de onthaalstand in de parkeertoren in gereedheid. De vele collega s op de diensten checken alles nog een laatste keer. Onze IT ers starten overal de computers en beamers op. Wij zetten de boompjes op de juiste plaats en lopen het traject nog een laatste keer af om te kijken of alles in orde is. En dat is ook zo. Wij zijn er klaar voor en zetten de deuren open. Het startschot is gegeven! 9.45 uur De eerste bezoekers melden zich al aan de infostand in de parkeertoren. Zij ontvangen onmiddellijk een draagtas met een wegwijzer, balpen, wedstrijdformulier, een flesje water en een bonnetje om gratis iets te drinken in de cafetaria. Vele bezoekers zijn meteen nieuwsgierig naar wat zij allemaal zullen zien. Zeker de jongsten vragen onmiddellijk naar de spectaculaire zaken zoals het operatiekwartier uur De bezoekers lopen langs het parcours met elf stopplaatsen, waar onze artsen en medewerkers hen graag kennis laten maken met hun passie, namelijk gezondheidszorg van topkwaliteit. Zij kunnen op een interactieve manier kennis maken met de wereld van de kinder- en jeugdpsychiatrie. In de rug- en nekkliniek DBC komen zij alles te weten over preventie en behandeling van rug- en nekklachten. Daarnaast kunnen zij een kijkje nemen in enkele digitale operatiezalen waar zij uitleg krijgen over orthopedische en urologische ingrepen. Ons voedingsteam geeft informatie over gezonde voeding, over- en ook ondervoeding. Op de dienst dialyse en het oncologisch centrum krijgen zij deskundige uitleg over het vroegtijdig opsporen van nierfalen en kanker uur Ook de verschillende behandelingstechnieken, met bijzondere aandacht voor de multidisciplinaire begeleiding, en de werking van het Palliatief Support Team komen aan bod. 10 > NR 2 - MEI 2012

11 INTERVIEW In de kapel zien de bezoekers een film die een globaal beeld geeft over de werking van ons ziekenhuis. In één van de vergaderzalen speelt er een film waar medewerkers vertellen waarom zij hier aan de slag zijn én blijven. Kinderen kunnen deelnemen aan de animatie in de cafetaria. Bezoekers maken er ook kennis met de initiatieven die wij nemen voor ons zusterziekenhuis in Congo. Geïnteresseerden krijgen er van onze personeelsdienst informatie over werken in het AZ Sint-Lucas. 11 personen solliciteren zelfs onmiddellijk naar een job uur Onze collega s van de cafetaria ontvangen de eerste bezoekers, die na een traject van twee uur genieten van een drankje. En zo gaat het de hele dag door. Alles verloopt feilloos en de techniek laat ons niet in de steek. Bezoekers zijn enthousiast over het vriendelijke onthaal en de mogelijkheid om vragen te stellen. Er is geen absolute overrompeling waardoor niemand hoeft aan te schuiven. Dit geeft artsen en medewerkers ook de gelegenheid om veel uitleg te geven en technieken te demonstreren. Niets dan lachende en tevreden gezichten dus! Een echte opsteker voor iedereen die het beste van zichzelf had gegeven om van deze Dag van de Zorg een succes te maken. In de voorbereiding waren vele gemotiveerde handen uit de diverse diensten nodig om een gevarieerd programma samen te stellen, de logistieke noden in kaart te brengen, materiaal te bestellen, bewegwijzering aan te brengen, interne en externe communicatie te voorzien, informatie-affiches uit te werken en een bedrijfsfilm klaar te stomen. Het zal niemand verwonderen dat er op zaterdag 17 maart 2012 een bijzondere bedrijvigheid was in ons ziekenhuis. Sommige diensten konden namelijk pas starten met het klaarzetten van hun standen nadat ze de patiënten verzorgd hadden, want zij gaan steeds voor uur Om kans te maken op een plooifiets met het logo van AZ Sint-Lucas, kunnen de bezoekers een wedstrijdformulier invullen. Hiervoor moeten zij langs het parcours het antwoord vinden op tien vragen en een schiftingsvraag invullen uur In totaal ontvingen wij vandaag 750 bezoekers, een mooie opkomst! Stilaan wordt het echter tijd om af te ronden en de stopplaatsen één voor één en in volgorde van het parcours op te ruimen. Op maandag moet het ziekenhuis immers weer klaarstaan om de patiënten met de beste zorg te omringen. Dankzij de hulp van vele handen duurde het opruimen amper twee uren. De vele medewerkers die zich vandaag vrijwillig hebben ingezet, zullen eind april graag nakaarten bij een hapje en een drankje. Foto s: AZ Sint-Lucas Brugge Nr 2 - MEI 2012 > 11

12 INTERVIEW De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent Welke lessen kunt u als werkgever trekken uit de vorige war for talent? En hoe moet u nu omgaan met de schaarste op de arbeidsmarkt? Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie aan de Universiteit Gent, geeft alvast enkele gouden tips. De nieuwe war for talent Prof. Anseel: Vandaag is er een structurele schaarste op de arbeidsmarkt. De uitstroom is groter dan de instroom. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing, aangezien de babyboomgeneratie nu op pensioen gaat. Tijdens de economische crisis waren bedrijven wat voorzichtiger in het aanwerven van personeel, waardoor wij die schaarste niet zo hard hebben gevoeld. Ook in de nasleep van de crisis lijkt het allemaal nog doenbaar. Iedereen weet echter dat, eens de economie terug op volle kracht draait, bedrijven zullen moeten vechten om hun vacatures in te vullen. Het vechten om talent in rode oceanen, bloederig gemaakt door de vele haaien die om dezelfde prooi cirkelen, is weinig zinvol. Tijdens de economische crisis was het voor diverse knelpuntberoepen natuurlijk altijd moeilijk om mensen te vinden. Op het dieptepunt van de crisis telde de VDAB in Vlaanderen nog 194 knelpuntberoepen, met als usual suspects o.a. de ingenieurs, hoger opgeleide technische profielen en verpleegkundigen. Het opleidingsniveau ligt in België bovendien heel hoog, waardoor bedrijven sowieso rekruteren uit een beperkte pool van mensen. De match tussen vraag en aanbod zit niet goed. Lessen uit de vorige war for talent Aan het begin van het millennium, tijdens de internet-boom, vond een hevige war for talent plaats, gaat Prof. Anseel verder. Daarin probeerden bedrijven de toppers op de arbeidsmarkt te verleiden met hoge salarissen en incentives. Organisaties betaalden dus veel geld voor schaarse talenten en creëerden een soort van elitecultuur bij sommige profielen. Zo wisten burgerlijke ingenieurs dat ze gegeerd waren en konden kiezen tussen verschillende aanbiedingen. Dit houdt ook een risico in, want zo ga je jezelf minder in vraag stellen en leer je minder bij. Daarnaast leidde dit tot interne competitie en jaloersheid bij de normale medewerkers, die verwaarloosd werden en ander werk zochten. Terwijl bedrijven talent binnenhaalden via de grote poort, verdween er dus talent langs de achterdeur. Deze war for talent vergelijk ik met een rode, drukbevolkte oceaan waarbij alle haaien een bloederig gevecht voeren om dezelfde prooi binnen te halen. Dit is weinig zinvol. Zoek de blauwe oceaan Prof. Anseel: Eigenlijk moeten bedrijven op zoek naar een blauwe oceaan, waarin zich geen andere haaien bevinden en waar u ongestoord en onuitputtelijk toegang hebt tot uw eigen prooi, uw eigen talent. U verlaat dus de competitie in de drukbevolkte markten en probeert uw eigen markt te ontwikkelen waar anderen geen toegang tot hebben. Dit is niet evident, maar ik geef graag enkele tips. Tip 1: Benut het volledige potentieel van uw huidige medewerkers Wij onderschatten soms het potentieel van de mensen die er zijn, zegt Prof. Anseel. Vanaf 45 jaar werft men liever jongere mensen aan, iets wat natuurlijk niet klopt. Het is een kwestie van geloven in de mensen die er zijn, en het veranderen van uw cultuur. U moet op zoek gaan naar de sterktes en motivaties van uw medewerkers, ongeacht de leeftijd. Breng systematisch alle talenten in uw bedrijf in kaart, u zult versteld staan van het potentieel. Bovendien werkt een dergelijke waarderende benadering erg motiverend. 12 > NR 2 - MEI 2012

13 INTERVIEW Een nieuwe trend is job crafting, waarbij u toelaat dat medewerkers voor een stuk hun eigen job creëren. Deze eigen invulling moet natuurlijk passen binnen de doelstelling van het bedrijf. Door het inrichten van uw job op uw sterktes, wordt u gelukkiger, gemotiveerder én beter. Mensen willen dan ook langer werken, want zij doen iets waar zij sterk in zijn. Kijk bij een nieuwe vacature dus eerst bij uw eigen mensen. Misschien kan u wel een medewerker laten toegroeien naar die job, mits de nodige ondersteuning. De jobs liggen vandaag bovendien te vast. Het feit dat u iemand aanwerft om exact dezelfde functie als zijn voorganger uit te oefenen, is wat ouderwets. Job crafting laat toe dat uw medewerkers voor een stuk hun eigen job invullen. Wij moeten de muur tussen werk en privé slopen. Laat uw medewerkers ook tijdens het werk enkele privézaken regelen, dan gaan ze ook thuis iets voor het werk willen doen. Reken hen af op resultaten, niet op tijd. Probeer de vertrouwde omgeving van thuis ook op het werk over te brengen. In dit kader verwonder ik er mij sterk over dat vele bedrijven Facebook blokkeren op het werk. U wil toch dat uw medewerkers praten over uw bedrijf? Daarnaast is een persoonlijke communicatie, ook met uw eigen medewerkers, enorm belangrijk. Want als mensen ontevreden zijn op het werk, ligt dit vaak aan een gebrek aan communicatie. Tip 2: Ontwikkel competenties door het aanbieden van uitdagende werkervaringen Prof. Anseel: We moeten meer en meer afstappen van het strikte competentiemodel en bijbehorende opleidingen, en streven naar het ontwikkelen van competenties via on the job leren. 70% van de competenties kunnen aangeleerd worden op het werk zelf. Bedrijven moeten dus specifieke uitdagingen en opdrachten aanbieden vanuit een leerperspectief. Iemand die je ziet doorgroeien naar een specifieke functie, kan u bijvoorbeeld op voorhand al enkele projecten in die richting laten uitvoeren. Ik bedoel niet dat wij competenties moeten afschaffen, maar ze zijn te rigide. Bedrijven denken nu te vaak dat ze met het ontwikkelen van een competentiewoordenboek en functieprofielen safe zitten voor tien jaar. Maar eigenlijk is dit een heel dynamisch iets. Tip 3: Zoek talent buiten de traditionele doelgroepen Prof. Anseel: Bedrijven moeten niet altijd op zoek gaan in de traditionele doelgroepen. Hiermee bedoel ik niet dat u als bedrijf een psycholoog moet aanwerven om bruggen te bouwen. Maar misschien kan die psycholoog ook wel doorgroeien naar een managementfunctie die een groot stuk technische kennis vereist. Een goede manager hoeft niet noodzakelijk de beste expert te zijn. Daarnaast benutten wij het potentieel van de groep allochtonen veel te weinig. En voor bepaalde functies, die moeilijk in te vullen zijn, gaan wij ook internationaal moeten rekruteren. Kijk maar naar bouwarbeiders en verpleegkundigen, die nu vaak in Polen worden gezocht. Sommige bedrijven hebben hier allerlei praktische bezwaren tegen, zoals de taal of de motivatie, maar deze kloppen niet. Buitenlandse medewerkers zijn bereid om de taal te leren en zijn heel gemotiveerd. Wij hebben vaak angst voor wat wij niet kennen, maar wij moeten afstappen van deze conservatieve houding. Daarnaast is er een grote groep op de arbeidsmarkt die nu niet aan bod komt, maar echt wel wil werken. Het is aan bedrijven om deze mensen op te leiden en in te schakelen. Wij zijn niet oud aan 55, en zowel de mensen zelf als bedrijven mogen niet meegaan in dit verhaal. Bijleren is hierbij de beste motivator. Je voelt je dan beter, je gelooft in je eigen competenties én je wil langer werken. Tip 4: Denk aan de loopbaan van medewerkers op langere termijn Prof. Anseel: Bedrijven moeten langetermijnrelaties proberen uit te bouwen met hun talentvolle medewerkers. Als u wil dat mensen flexibel zijn en ervaringen opdoen, moet u zelfs uw medewerkers ook durven laten gaan naar andere bedrijven. Een universiteit is hiervan een mooi voorbeeld. Verschillende professoren hebben al gewerkt in het buitenland. Later komen ze dan terug met een pak buitenlandse ervaring en kennis. Dit zorgt voor een positieve invloed voor uw organisatie. Vooruitziende bedrijven moeten proberen om een pool van potentieel talentvolle medewerkers vroeg aan zich te binden, binnen én buiten het bedrijf, om ze op lange termijn te kunnen inzetten. Bedrijven staan soms weigerachtig tegenover het aanwerven van 50-plussers, omdat ze zo duur zijn. Daarom werven zij vaker jongere mensen aan. Misschien moet er een soort loopbaanmodel komen dat minder gekoppeld is aan anciënniteit. Wij hebben een systeem nodig waarbij het niet zo nadelig is voor bedrijven om oudere werknemers aan te werven. Tekst: Pieter Staelens Foto s: UGent en JJ Soenen - Els Verhaeghe Prof. Frederik Anseel: ADMB Award is mooie boost voor je carrière De ADMB Award bekroont jaarlijks een student voor zijn of haar boeiende en praktische thesis over een HR-thema. Hiermee wil ADMB het professionalisme op het vlak van personeelsbeleid stimuleren. Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie aan de UGent, was elf jaar geleden de eerste winnaar van deze award. Prof. Anseel: De ADMB Award leeft sterk bij onze studenten. In het voorlaatste jaar komen zij al vragen of hun thesis in aanmerking komt voor deze award. Het werkt dus wel motiverend en creëert een bepaalde buzz. Natuurlijk is de prijs, 1000 euro en een Samsung tablet, ook een mooie motivator. Ik heb zelf het geluk gehad om de eerste ADMB Award te winnen. Een dergelijke prijs zorgt voor een bepaalde motivatie, want je krijgt erkenning voor iets wat je zelf onderzocht en geschreven hebt. Het zorgt voor een bevestiging dat je iets doet wat je graag doet en goed kan, waardoor je in jezelf gelooft. Zeker voor iemand die dan verder gaat in onderzoek, is dat belangrijk. De aandacht die je krijgt, in de media en op het werk, is natuurlijk ook mooi meegenomen. Mensen vragen meer informatie over jouw onderzoek, en dat geeft een boost aan de start van je carrière. Het is belangrijk om de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten. Hierbij is het perfect dat een vakjury de winnaar van de ADMB Award kiest. De award erkent een goed onderzoek, en hopelijk zijn bedrijven vervolgens bereid om dergelijke onderzoeken om te zetten in de praktijk. Meer info over de ADMB Award: Nr 2 - MEI 2012 > 13

14 KLANT AAN HET WOORD Inventief omgaan met welzijn op het werk ATF is een Antwerpse onderneming die instaat voor de grond-, wegen- en rioleringswerken voor chemische bedrijven in de haven. Geen ongevaarlijke activiteiten dus, waarbij veiligheid en gezondheid van het personeel extra belangrijk is. Leon Frijters, gedelegeerd bestuurder, en Koen Van Caesbroeck, interne preventie-adviseur, lichten hun welzijnsbeleid toe. ATF heeft een honderdtal medewerkers in dienst, maar behoudt toch de familiale sfeer. Geen makkelijke opdracht? Leon Frijters: ATF is een familiebedrijf. De firma werd opgericht door mijn vader in 1968 in Zandvliet, op een boogscheut van de Antwerpse haven. Nu ben ik samen met mijn zus bestuurder. Met 75 arbeiders en 25 bedienden zijn wij geen kleine onderneming, maar proberen wij toch die familiale sfeer te behouden. Continuïteit is dan ook een sleutelwoord bij ons. Zowel met onze medewerkers als leveranciers streven wij naar langetermijnrelaties. De collega s kennen elkaar, en het is geen uitzondering dat iemand hier dertig jaar blijft werken. Jullie voeren gevaarlijk werk uit. Hoe gaan jullie om met de veiligheid en gezondheid van jullie medewerkers? Leon Frijters: Wij staan in voor grond-, wegen- en rioleringswerken, recycling van wegenbouwmateriaal en bodemsanering voor (petro)chemische en andere bedrijven in de Antwerpse haven. Voor steden en gemeenten in en rond Antwerpen verzorgen wij infrastructuurwerken. Wij werken dus in een omgeving met en rondom zware machines, wij plaatsen rioolbuizen in diepe sleuven en hanteren zware lasten. De risico s op de industriële sites en in de nabijheid van het verkeer zijn niet te onderschatten. Het welzijn van onze medewerkers is dan ook absoluut prioritair. De mensen staan bij ons centraal, want daar valt of staat ons bedrijf mee. Wij werken volgens strakke procedures en checklists en proberen een trendsetter te zijn in het behalen van veiligheids- en kwaliteitscertificaten, die een weerspiegeling zijn van onze interne processen en verantwoordelijkheden. Zo beschikken wij onder andere over het VCA-P-etrochemie certificaat, de erkenning dat wij voldoen aan de eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Koen Van Caesbroeck, interne preventie-adviseur ATF Dit is nodig om te mogen werken in de petrochemiesector. Koen Van Caesbroeck, onze interne preventie-adviseur, staat in voor de coördinatie van veiligheid en gezondheid op het werk. Hij is ook de contactpersoon voor Provikmo, onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hoe vertaalt u dit beleid op de werkvloer? Koen Van Caesbroeck: Als preventie-adviseur wil ik mijn collega s in de eerste plaats sensibiliseren op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze mascotte maakt veiligheid en gezondheid bespreekbaar Het start al bij de aankoop van een nieuwe machine, waarbij wij erop staan dat de leverancier uitleg komt geven over het toestel. Bij de aankoop van een nieuwe graafmachine nodig ik bijvoorbeeld onze twintig machinisten uit om te komen luisteren. Zij leren altijd iets bij, ook al kennen zij het toestel al. Daarnaast hebben wij een herkenbaar beeld gekoppeld aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften in de figuur van onze veiligheidsmascotte Fred Cunet. Als er een onveilige situatie is op de werf, bijvoorbeeld een diepe put, nemen wij een foto van een levensgrote versie van onze mascotte in die put. Wij plaatsen ook een afbeelding van Fred Cunet op onze communicaties over veiligheid en gezondheid. Het grootste voordeel van een dergelijke mascotte is dat hij alle topics rond veiligheid, gezondheid en milieu bespreekbaar maakt. Als een collega mij een bepaalde onveilige situatie meldt, kan ik dit veralgemenen door te stellen Fred heeft gemeld dat. Zo komt dit niet meer van een specifiek persoon of van de preventie-adviseur, maar van de veiligheidsmascotte. Is het moeilijk om uw collega s te overtuigen van het belang van de vele procedures? Koen Van Caesbroeck: Eigenlijk niet, iedereen is overtuigd van het belang hiervan. Nieuwe medewerkers laten wij bovendien altijd starten in een team van ervaren medewerkers, zodat zij onmiddellijk het goede voorbeeld krijgen op het vlak van veiligheid en gezondheid. Een belangrijke hefboom in dit verhaal is de arts van Provikmo, onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij komt maandelijks langs om medische onderzoeken uit te voeren van een groep medewerkers, in plaats van jaarlijks iedereen op twee dagen tijd te onderzoeken. Op die manier is er een nauw contact met de dokter en kan hij het bedrijf echt leren kennen. Bovendien kunnen wij vlug inspelen op bepaalde vragen. Vóór de medische controles brengen wij de risico s in kaart, bijvoorbeeld contact met rioolwater, die wij op voorhand bespreken met de arts. Hij is ook een ideaal verlengstuk om, indien gewenst, collega s naar een specialist door te verwijzen. 14 > NR 2 - MEI 2012

15 KLANT AAN HET WOORD Wij laten daarbovenop jaarlijks een bloedonderzoek afnemen van iedere medewerker, om alle vitale functies te onderzoeken. Wij testen hierbij een extra, aparte parameter, op advies van de arbeidsgeneesheer. Ook kantoormedewerkers, die in principe maar om de vijf jaar moeten onderzocht worden, sturen wij jaarlijks op medische controle. Hoe communiceren jullie over de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften? Koen Van Caesbroeck: In de eerste plaats zijn er jaarlijks tien zogenaamde toolboxmeetings, een initiatief volgend uit het behaalde VCA-certificaat. In die samenkomsten zitten de werfleider en medewerkers samen op de werf om te praten over een actueel veiligheidsthema. Wij proberen die samenkomsten ook op een aangename manier in te kaderen. Vóór iedere meeting maken wij een affiche met een originele foto van onze veiligheidsmascotte en een vraag over het thema. Driemaandelijks zitten wij ook samen met enkele groepen, bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeurs, om hun specifieke problematieken apart te bespreken. Wij proberen periodiek alle actuele en belangrijke informatie te onderhouden via andere kanalen, zoals de gazet van Fred Cunet. Dit is onze personeelskrant waarin onze mascotte ook enkele veiligheids- en andere thema s bespreekt. Zo was er bijvoorbeeld eens schade aan een busje doordat een collega er té ver mee gereden had op een moeilijk bereikbare werf. Zo n situatie gaan wij dan speels belichten in dit krantje, om onze collega s hiervan bewust te maken. Daarnaast komt iedereen om de zes maanden, de dag vóór het bouwverlof, samen in het hoofdkantoor. Die dag vullen wij altijd met een mix van informatie, opleidingen en teambuilding in het kader van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij proberen ook telkens ludieke acties op te zetten. brandstof of de procedure als er iets fout liep. Bij juiste antwoorden kregen zij fictief geld, waarmee zij vervolgens op de eetstandjes drank of eten konden kopen. Op die manier leerde iedereen uit eerste hand bij over de machines. Andere voorbeelden zijn een slipcursus of een avond bedrijfstheater. Op basis van een De risico s op de industriële sites en in de nabijheid van het verkeer zijn niet te onderschatten. top tien van veiligheids- en gezondheidsproblemen, ingestuurd door de werfleiders, brachten enkele acteurs tien korte sketches. Op die topics gingen wij dan ook weer dieper in tijdens de toolboxmeetings. In welke mate is vorming, training en opleiding belangrijk in het kader van veiligheid en gezondheid? Koen Van Caesbroeck: Dit is absoluut een belangrijk aspect in ons beleid. Per functie zijn er specifieke opleidingen, zowel intern als extern. Zelf organiseren wij vele overlegmomenten en informatiesessies, maar er zijn ook verplichte opleidingen en examens. Zo moeten onze chauffeurs bepaalde rijbewijzen halen en moet iedere medewerker een cursus VCA volgen en slagen voor het examen. Daarnaast organiseren wij voor iedereen een EHBO-cursus. Het is niet de bedoeling om van iedereen experten te maken, maar wij willen hen toch een basis bijbrengen zodat zij een slachtoffer kunnen helpen en op een correcte manier de hulpdiensten kunnen bellen. Wij volgen van iedere medewerker op welke opleidingen zij hebben gevolgd, over welke rijbewijzen zij beschikken, enzovoort. Zo kunnen wij per project de juiste mensen inzetten. De opleiding omtrent veiligheid en gezondheid begint eigenlijk al bij de indiensttreding, waarbij wij veel aandacht besteden aan de onthaalopleiding. Hier krijgen nieuwe collega s info over het bedrijf, en specifiek over alle regels en procedures op het vlak van welzijn op het werk. Daarnaast geeft onze technische dienst die dag uitleg over de machines die ze zullen gebruiken. Is het in jullie sector vandaag moeilijk om die nieuwe collega s te vinden? Leon Frijters: Het wordt eigenlijk steeds moeilijker, zeker omdat er voor bijvoorbeeld vakman wegenbouw geen scholen zijn in België. Wij hebben nog het voordeel dat veel van onze medewerkers van Nederlandse afkomst zijn, waar ze wél een opleiding wegenbouw hebben. Iemand die bij ons solliciteert, moet een eenvoudige praktijktest doen, bijvoorbeeld het afzagen van een PVC-buis, onder toezicht van een ploegbaas. Zo kan deze inschatten welk vlees hij in de kuip heeft, krijgt hij inspraak in de selectie, en creëert dit betrokkenheid als de kandidaat effectief in dienst komt. Wij werven ook personeel via Talentenwerf, die een pool heeft opgericht van werkloze kandidaten die aan bepaalde criteria voldoen. Deze kandidaten krijgen afwisselend opleiding en stage in één van de aangesloten bedrijven. Maar ook hier is de instroom vrij beperkt. Tekst: Pieter Staelens / Foto s: Michaël Claerbout Over welke acties spreekt u dan? Koen Van Caesbroeck: Wij speelden bijvoorbeeld een variant van het gezelschapsspel Trivial Pursuit rond veiligheid en gezondheid op het werk. De collega s werden onderverdeeld in groepen van vijf. Na het gooien van de dobbelsteen kwam je met jouw pion op één van de gekleurde vakjes. Als je bijvoorbeeld op een rood vak stond, moest je een vraag beantwoorden over de veiligheid op de site van de klant. Of op een geel vak kreeg je een vraag over persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een correct antwoord kregen de spelers een klein jeneverflesje in één van de kleuren, bijvoorbeeld citroenjenever voor een gele vraag. De eerste met vijf flesjes in de verschillende kleuren won. Een andere keer hebben wij een alternatieve machinebeurs georganiseerd. De leveranciers stelden onze collega s vragen over de werking van de machine, de vereiste Leon Frijters, gedelegeerd bestuurder ATF, en Koen Van Caesbroeck, interne preventie-adviseur Nr 2 - MEI 2012 > 15

16 ADMBEELD Ontbijtseminarie zonder afwezigen Na het geslaagde ontbijtseminarie rond absenteïsme eind vorig jaar in De Pinte, herhaalde Medicontrol, de ADMB-afdeling die voorziet in een efficiënte medische controle van afwezige medewerkers, haar initiatief eind maart in Rumst. 48 klanten en geïnteresseerden hoorden van Marnix Tolpe, unit manager ADMB HR Services, hoe ze gesprekken met zieke - of uit ziekte terugkerende - medewerkers kunnen aanpakken. Uiteraard werd ook de werking van Medicontrol zelf toegelicht. ADMB Sociaal Bureau heeft nieuwe stek in Sint-Niklaas Om haar klanten zo goed mogelijk te dienen streeft ADMB Sociaal Bureau naar een optimale service en een zo efficiënt mogelijke organisatie. Daarom vonden wij het noodzakelijk om eind maart onze vorige locatie in Sint-Niklaas te verlaten, en te verhuizen naar de Eigenlostraat 23A, 9100 Sint-Niklaas. Spring gerust eens binnen, of contacteer ons via of de nieuwe nummers (tel) en (fax). 16 > NR 2 - MEI 2012

17 ADMBEELD FeWeb kiest voor partnership met ADMB voor HR-ondersteuning aan webbedrijven ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben in april een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen wij samen de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: FeWeb wil als jonge federatie de internetsector verder professionaliseren. Onze leden hebben permanent nood aan goed opgeleid personeel. Daarbij komt een bijhorende vraag naar informatie en ondersteuning op het brede vlak van HR. Ik ben verheugd dat wij dit voortaan kunnen verzekeren dankzij ons partnership met ADMB. Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder ADMB: De sector van webbedrijven wordt bij uitstek gekenmerkt door heel wat dynamische groeibedrijven. Samen met FeWeb wil ADMB deze veelal jonge bedrijfsleiders en hun team alle ondersteuning bieden op het vlak van personeelsadministratie en -beleid. Samen met FeWeb stelt ADMB een breed palet aan initiatieven in het vooruitzicht om de sector te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over alle aspecten die te maken hebben met het tewerkstellen van medewerkers. Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder ADMB, en Peter Ryckaert, voorzitter FeWeb, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. 16 nieuwe medewerkers waarop u kan rekenen Afgelopen kwartaal verwelkomde ADMB 16 nieuwe medewerkers. Zij gaan aan de slag bij onder andere ADMB Sociaal Bureau, Provikmo, ADMB Kinderbijslagfonds, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, Vekmo en onze informaticadienst. Onze nieuwe collega s zorgen vanaf nu graag mee voor de persoonlijke HR-ondersteuning van onze klanten. Nr 2 - MEI 2012 > 17

18 ADMBEELD Jobzoekers daten met ADMB HR Services Net als vorige jaren organiseerde ADMB HR Services ook in 2012 een jobevenement. Op 24 april ging de ADMB Job Speeddate door tijdens de jobbeurs van Streekpersoneel in Kinepolis Brugge. Op dezelfde dag konden geïnteresseerden ook terecht in onze kantoren in Veurne, Kortrijk en Gent. Ik ben al naar andere beurzen geweest, maar hier heb ik het gevoel dat er echt wel een job voor mij uit de bus kan komen Kurt Boelens, directeur ADMB HR Services: Via deze ADMB Job Speeddate wilden wij de vele mogelijkheden om te werken in eigen regio benadrukken. Dit evenement gaf de klanten van ADMB HR Services bovendien de gelegenheid om via ons mensen aan te spreken die in eigen streek willen werken en eventueel toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Wij willen nu deze potentieel werkzoekenden zo snel mogelijk koppelen aan een concrete job. Kandidaten maken bovendien tot 16 mei kans om een gloednieuwe scooter te winnen. In cijfers: 950 beursbezoekers, waarvan 300 geïnteresseerden, kwamen daten op onze stand in Kinepolis Brugge 70 kandidaten schreven zich op dezelfde avond in onze kantoren in Kortrijk, Veurne en Gent in. Kon u er op 24 april niet bij zijn, maar bent u wel op zoek naar een nieuwe uitdaging in eigen streek? Neem dan zeker een kijkje op Leuk concept: to the point, efficiënt en veel leuker om naartoe te komen VIVIUM Omzetverzekering Zeker van uw zaak, zelfs in onzekere tijden U bent zelfstandige of zaakvoerder van een bedrijf? Wilt u meer weten over de meest complete bescherming van uw omzet? Contacteer ADMB Verzekeringen op het nummer 050/ VIVIUM N.V., Maatschappelijke Zetel - Koningsstraat Brussel - verzekeringsonderneming toegelaten door de FSMA onder codenummer RPR Brussel - BTW BE > NR 2 - MEI 2012 VIVIUM OMZET ADMB 82x56.indd 1 9/03/12 10:41

19 ADMB Omnifisc Nr 2 - MEI 2012 > 19

20 IN DE KIJKER Veilig bouwen Vekmo wisselt ervaringen uit over veiligheidscoördinatie Vekmo, expert op het vlak van milieu, voeding, veiligheids- en bouwcoördinatie, nodigde dit voorjaar preventieadviseurs en facility managers van verschillende ziekenhuizen uit om ervaringen uit te wisselen over de veiligheidscoördinatie op bouwwerven. Onder andere het H.-Hartziekenhuis Roeselare, UZ Gent, UZ Leuven, AZ Diest en OLV-Ziekenhuis Aalst stuurden een delegatie. Veiligheidscoördinatoren van Vekmo gaven toelichting bij de veiligheidscoördinatie van het bouwproject op de campus Gasthuisberg van UZ Leuven, waarna het gezelschap een bezoek bracht aan de werf. Wij vroegen Patrick Godelie, algemeen directeur Vekmo, naar het belang van veiligheidscoördinatie in de zorgsector en de rol van Vekmo hierin. Wat is er specifiek aan de veiligheidscoördinatie voor ziekenhuizen? Patrick Godelie: Ziekenhuizen maken deel uit van een complexe sector, maar ze zijn wel meestal goed georganiseerd op het vlak van bouwprojecten. Ze werken met een technische staf die de bouwdossiers en wetgeving goed kent. Constructieve oplossingen De veiligheid van het bouwpersoneel is enorm belangrijk en is het resultaat van het beleid van het ziekenhuis en de samenwerking tussen alle partijen. Momenteel zijn twaalf veiligheidscoördinatoren van Vekmo actief op een 500-tal werven, waaronder verschillende ziekenhuizen. Dhr. Willy Beddeleem en Mevr. Anja Van Crombrugghe, H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw: Voor de veiligheidscoördinatie van het nieuwbouwproject in Menen doen wij een beroep op Vekmo, zowel in de ontwerp- als de ontwikkelingsfase. De nieuwbouw beslaat ongeveer vierkante meter bebouwde oppervlakte en is een vrij complex gebouw. Michel Obers, veiligheidscoördinator Vekmo, woont vaak de werfvergaderingen bij en komt wekelijks ter plaatse om het project op te volgen. Indien wij problemen ondervinden, komt hij op de proppen met constructieve oplossingen. Bij vragen van onze aannemer doen wij graag een beroep op Vekmo. Wij werken samen om de aannemers te informeren over de te volgen veiligheidsaspecten. De veiligheidsverslagen van Vekmo zijn alvast goed gedetailleerd en bevatten duidelijke foto s met commentaar. 20 > NR 2 - MEI 2012

21 IN DE KIJKER Wat is de rol van Vekmo hierin? Patrick Godelie: Vekmo draagt zorg voor de coördinatie van veiligheid en gezondheid bij bouwprojecten, zowel op de tekentafel als tijdens de bouw zelf. En dit telkens op maat van de klant. De veiligheidscoördinator van Vekmo identificeert in een eerste fase alle risicovolle elementen in het ontwerp en stelt op basis daarvan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de te nemen veiligheidsmaatregelen voor een veilig verloop van de uitvoering. Wij gaan ook verder dan wat de wetgever oplegt. Zo werken wij met een specifiek aanbestedingsdocument dat we laten invullen door de kandidaat-aannemers. Dit geeft ons een duidelijk beeld van hoe de aannemer te werk gaat en hoe hij omgaat met veiligheid. Bovendien geeft ons dit een instrument om de aannemer in een latere fase te kunnen wijzen op eventuele gebreken. De analyse van een voorliggend (voor)ontwerp gebeurt op basis van vragenlijsten, ontsproten uit de ervaring in gelijkaardige dossiers, vanuit verschillende coördinatoren. De sterkte van dit systeem komt voort uit de ervaringen verspreid over diverse mensen en over ongeveer afgewerkte werven. De veiligheid van het bouwpersoneel is het resultaat van het beleid van het ziekenhuis en de samenwerking tussen alle partijen Tijdens de verwezenlijkingfase heeft de veiligheidscoördinator een preventieve, controlerende en administratieve functie. De opmaak van het postinterventiedossier (PID) is hier een belangrijke taak, en ieder project heeft natuurlijk specifieke vereisten. Wat is het belang van het postinterventiedossier? Patrick Godelie: Een postinterventiedossier (PID) is verplicht en bevat de technische gegevens en documenten die nodig zijn voor eventuele toekomstige werken aan een gebouw. Nu is het zo dat er bij een renovatieproject een PID van ieder werk, bijvoorbeeld een nieuwe lift, wordt aangelegd. Het overzicht is dan soms ver te zoeken, want voor oudere gebouwen kan je bijvoorbeeld 50 PID s hebben. Als er dan werken moeten uitgevoerd worden, moet je soms informatie halen uit verschillende PID s. Vekmo is vragende partij om bestaande gebouwen in kaart te brengen en een geïntegreerd PID aan te leggen, gekoppeld aan het facilitair beheersplan. Wij zullen hiervoor een rondvraag doen bij ziekenhuizen en onderzoeken welke elementen een dergelijke PID dient te bevatten. Heeft u een vraag rond veiligheid, bouwcoördinatie, milieu of voeding? Vekmo geeft veiligheidsadvies tijdens de ontwerpfase van uw bouwproject en zorgt voor de arbeidsveiligheid van het bouwpersoneel tijdens het project. Wij volgen bovendien alle wetgeving op de voet op en geven pro-actief feedback aan onze klanten. Daarnaast bieden wij ondersteuning op het vlak van bouwcoördinatie, voeding en milieu. Heeft u een vraag over deze thema s of wenst u een opleiding te volgen? Vekmo helpt u graag verder! Filip Vandeven NV een ADMB - onderneming Tessenstraat Leuven Tel.: Meer info? Tel: 016/ Nr 2 - MEI 2012 > 21

22 VOOR ZELFSTANDIGEN s Benedict Decoster Diensthoofd Inning Zenito Sociaal Verzekeringsfonds Schijnzelfstandigheid: De overheid spoort op Iemand die zich als werknemer onterecht uitgeeft als zelfstandige is een schijnzelfstandige. Daarmee vertellen wij u wellicht niets nieuws. Ook de reden van de vaak onterechte keuze, een lagere loonlast, behoeft wellicht geen toelichting. Maar hoe en door wie wordt dit onderscheid bepaald? En belangrijker nog: wat zijn de risico s en hoe kan u als betrokken partij hierop anticiperen? Wij zetten het graag voor u op een rijtje. Wanneer bent u een schijnzelfstandige? Er zijn vier parameters om het onderscheid te bepalen: vrijheid organisatie van werk; vrijheid organisatie van werktijd; mogelijkheid tot hiërarchische controle; wil van de partijen. Algemeen kunnen wij stellen dat het ontbreken van gezag duidt op een overeenkomst als zelfstandige, en de aanwezigheid van gezag op een arbeidsovereenkomst. Belangrijk hierbij is dat de voormalige economische criteria nog louter indicatief zijn. De regel dat u geen risico loopt als u aan meerdere personen of bedrijven factureert, is niet langer correct. Herkwalificatie De wetgever voorziet in een vrije keuze van samenwerkingsvorm tussen twee partijen. Deze is echter niet bepalend en de sociale inspectie en/of de arbeidsrechtbank kan dit herzien. Dit kan uit eigen initiatief, maar ook op initiatief van de (ex-)medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een conflict met de opdrachtgever, de ex-zelfstandige die merkt dat hij geen recht heeft op stempelgeld of bij de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst waarbij de ex-medewerker van mening is dat hij recht heeft op een ontslagvergoeding. Een herkwalificatie betekent dat de samenwerking retroactief vanaf aanvang beschouwd wordt als een arbeidsovereenkomst. Hieruit volgt dat de loontrekkende retroactief recht heeft op alle respectievelijke voordelen. U moet bijgevolg niet enkel loon uitbetalen, maar ook andere voordelen (maaltijdcheques, ) die in de onderneming van toepassing zijn dient u met terugwerkende kracht te voorzien. En daarbij stopt het niet. De geherkwalificeerde werkgever dient alle achterstallige patronale én werknemers-rsz,maar ook de bedrijfsvoorheffing, met terugwerkende kracht aan de overheid te betalen. Dit vormt een sterk onderschat risico met verregaande financiële gevolgen, dat quasi integraal bij de opdrachtgever ligt. BEPALENDE FACTOREN? Allereerst dient u te voorzien in een samenwerkingsovereenkomst waarbij aangegeven wordt dat u als zelfstandige samen wenst te werken. In deze overeenkomst dienen bijkomende elementen als argumentatie opgenomen te zijn, zoals de mogelijkheid tot het aanwerven van eigen personeel, het karakter van de samenwerking, enz. Daarnaast is het vooral belangrijk dat de betrokken partij zich gedraagt als zelfstandige. Zo dient een zelfstandige over eigen werkmiddelen te beschikken, zoals auto, gsm en laptop. Volgende zaken kunnen door de overheid aangehaald worden als bewijs van schijnzelfstandigheid: uurrooster / prikklok / verlofaanvragen / volgen collectief verlof/verantwoording ziekte strikte taakbepalingen / richtlijnen / rapportering /evaluaties of functioneringsgesprekken vast loon of gewaarborgde vergoedingen alle indicaties als werknemer: visitekaartjes met logo bedrijf, vaste bureau met naamplaat, enz. Uiteindelijk zal in geval van dispuut de rechtbank oordelen of er al dan niet sprake is van schijnzelfstandigheid. Toekomst De overheid staat niet stil. Niet alleen mogen wij in de komende periode meer controles op schijnzelfstandigheid verwachten, de overheid wil ook de bewijslast verschuiven van de inspectiedienst naar de zelfstandige. Daarnaast zouden er per sector supplementaire criteria komen om een duidelijker onderscheid mogelijk te maken. De overheid zou in de toekomst een commissie willen creëren waaraan u de arbeidsrelatie ter advies kan voorleggen. De overheid spoort anomalieën actief en gericht op en zal dit nog intensifiëren. Gezien het risico is waakzaamheid meer dan ooit geboden. Zenito en ADMB staan u graag met raad en daad bij. Meer info Benedict Decoster > NR 2 - MEI 2012

23 VOOR ZELFSTANDIGEN Betere zekerheid via Zenito s Jannick Beyens Commercieel- & Productmanager Zenito Aanvullend Pensioen Wat KAN het Zenito Solidariteitsfonds voor u BETEKENEN? Sinds het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) naar alle zelfstandigen werd opengesteld, is het Zenito Solidariteitsfonds, Onderlinge Verzekeringsvereniging, uitgegroeid tot één van de grootste van het land. De uitstekende prestaties zijn te danken aan het groot aantal leden, maar zijn ook het gevolg van een professioneel beheer. De missie van Zenito Solidariteitsfonds is namelijk het aanbieden van een aanvullende financiële en sociale zekerheid aan de leden. De opdracht is in essentie eenvoudig: de middelen die u ons als lid toevertrouwt zo goed mogelijk beheren om u de mogelijkheid te geven in de loop van uw Sociaal VAP indien nodig een beroep te doen op de solidariteitsprestaties. In 2011 werd er in totaal maar liefst aan solidariteitsprestaties uitgekeerd aan onze leden omwille van arbeidsongeschiktheid of een ernstige ziekte. Dit toont duidelijk aan dat de aangeboden solidaire prestaties in de Sociaal VAP s via Zenito een welgekomen aanvulling zijn voor onze leden. Welke aanvullende waarborgen? De Sociaal VAP s via Zenito bieden momenteel volgende aanvullende waarborgen: een verdere doorstorting van de bijdrage bij arbeidsongeschiktheid door hetzij een ziekte, een ongeval of in het kader van de moederschapsverzekering. Dit houdt in dat wij uw bijdragen zelf verder storten in uw plaats gedurende deze periodes van ongeschiktheid en dit uiterlijk tot aan uw 65ste; daarbovenop een bijkomend vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, als uitbreiding van de beperkte wettelijke sociale uitkeringen, en dit eveneens tot uw 65ste; een extra vergoeding wanneer een ernstige ziekte zich zou voordoen, met name kanker, leukemie, multiple sclerose, tuberculose, ziekte van Parkinson en ziekte van Hodgkin (allen erkend door de Minister van Sociale Zaken). Geen medische formaliteiten (vragenlijsten, enz.) en geen uitsluitingen! Deze vergoedingen zijn te cumuleren met andere vergoedingen, zoals deze vanuit de mutualiteit. Voorbeeld Hoeveel bedraagt nu uw uitkering (rente + premievrijstelling) bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval & hoeveel indien u het slachtoffer wordt van een ernstige ziekte via het Sociaal VAP via Zenito? Voor gevestigde zelfstandigen wordt het gemiddelde genomen van de VAP-bijdragen van de laatste drie jaar. Fiscaal maximaal mogelijke VAP-bijdrage in: = 3.199, = 3.282, = 3.408,94 Totaal over drie jaar = 9.891,09 / 3 = 3.297,03 1. Hoeveel bedraagt nu de rente-uitkering en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Pemievrijstelling: 3.297,03 329,70 (bijdrage voor solidariteitsluik) = 2.967,33 We zullen dus jaarlijks de bijdrage zelf doorbetalen t.b.v ,33, uiterlijk tot 65 jaar; Rente-uitkering: 3.297,03 329,70 (bijdrage voor solidariteitsluik) = 2.967,33 Daarop 10 % = 296,73. Die 296,73 is de maandelijkse constante rente (of 890,19 per kwartaal), uiterlijk tot 65 jaar. 2. Hoeveel bedraagt de uitkering indien u het slachtoffer zou worden van een ernstige ziekte? 3.297,03-329,70 (bijdrage voor solidariteitsluik) = 2.967, ,66 (2.967,33 x 2) is een éénmalige belastingvrije uitkering, die u onmiddellijk wordt uitgekeerd. Deze solidaire waarborgen zijn gebonden aan de erkenning van de arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit in het kader van de wettelijke ziekteverzekering. Als u nog geen verzekering gewaarborgd inkomen heeft en dat ook niet nodig acht, maar toch iets wilt voorzien voor het geval u arbeidsongeschikt zou worden, dan is een Sociaal VAP zeker te overwegen. Of zelfs indien u al een verzekering gewaarborgd inkomen heeft, dan is een Sociaal VAP een perfecte aanvulling op uw wettelijk statuut. Daarom promoot de wetgever het Sociaal VAP via een 15 % hogere fiscale aftrekbaarheid t.o.v. het Gewoon VAP! In een Sociaal VAP zijn er ook geen uitsluitingen, geen bijpremies en geen discussies achteraf. Naast deze waarborgen geniet u als lid bij Zenito van de automatische aanpassing van de bijdrage aan het netto beroepsinkomen van drie jaar terug waardoor de premie nooit kan verworpen worden. Indien u nog niet bent toegetreden, ontvangt u bij het Zenito-vervaldagbericht (wettelijke sociale bijdragen) een gepersonaliseerde berekening «Sociaal VAP» met uw voordelen en hoeveel u precies kan bijdragen voor dit jaar. Meer info Zenito (Dienst Aanvullend Pensioen) Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge Tel.: (050) Fax: (050) of praat erover met uw boekhouder/ accountant. De pensioenplannen worden binnen Zenito Sociaal Verzekeringsfonds vzw (FSMA-n A) verdeeld door Zenito Aanvullend Pensioen cvba (FSMA-n A) en beheerd door Fidea nv (FSMA-n 0033) voor het pensioengedeelte en door Zenito Solidariteitsfonds, Onderlinge Verzekeringsvereniging, Spastraat 8, 1000 Brussel, voor de solidaire waarborgen. Nr 2 - MEI 2012 > 23

24 ZIEKTEVERZEKERINg s Luc Daeninck Directeur administratie CM Brugge Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid? Tijdig en correct aangeven Indien u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, moet u tijdig en op correcte wijze het ziekenfonds verwittigen. Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds met een Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Er bestaat een specifiek attest voor zelfstandigen. Zorg ervoor dat u altijd een blanco getuigschrift in huis hebt. De behandelende arts vult het attest in dat steeds de diagnose of de symptomen die aanleiding geven tot de arbeidsongeschiktheid dient te vermelden. Het ingevulde attest stuurt u op of bezorgt u tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstformulier geldt als bewijs van een tijdige indiening. Deponeer uw aangifte dus nooit in een CMbrievenbus of in het CM-kantoor. Het getuigschrift moet u binnen onderstaande termijn - te rekenen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid - bezorgen aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Als u de adviserend geneesheer te laat verwittigt, verliest u voor de periode van laattijdigheid tien procent van de uitkering. Wat na de aangifte? Nadat u uw arbeidsongeschiktheid hebt aangegeven, ontvangt u van uw ziekenfonds volgende documenten: Vragenlijst over de beroepsactiviteit Deze vragenlijst moet zo spoedig mogelijk worden ingevuld en terugbezorgd aan het ziekenfonds, zodat de adviserend geneesheer uw arbeidsongeschiktheid kan erkennen. Bewijs van arbeidshervatting Uiterlijk twee dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid stuurt u dit bewijs ingevuld terug naar het ziekenfonds. Blanco getuigschrift van arbeidsongeschiktheid Bewaar dit attest zorgvuldig. Het voorkomt tijdsverlies indien u later opnieuw arbeidsongeschikt wordt. Inlichtingenblad Uitkeringen Inkomensverklaring -formulier 225 Verklaring voor invaliden Termijnen bezorgen getuigschrift Zelfstandigen 29 kalenderdagen Na ontslag uit het ziekenhuis 48 uur Bij het hervallen: 48 uur - binnen de veertien kalenderdagen na de werkhervatting (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) - binnen de drie maanden na de werkhervatting (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid) Nadat u bovengenoemde documenten ingevuld en ondertekend hebt terugbezorgd aan de dienst uitkeringen van het ziekenfonds, en indien onze adviserend geneesheer uw arbeidsongeschiktheid erkent, kan uw uitkering betaald worden. U dient wel in regel te zijn met de betaling van uw kwartaalbijdragen als zelfstandige bij de sociale kas waarbij u bent aangesloten. Berekening uitkering zelfstandigen Zelfstandigen ontvangen een vast dagbedrag, dat varieert in functie van de gezinssituatie. Hierbij wordt de zaterdag beschouwd als vergoedbare dag. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald aan het einde van de maand en dit pas vanaf de tweede maand van de arbeidsongeschiktheid. De eerste maand is een carensperiode en is niet vergoedbaar in de ziekteverzekering. Meer info? De openingsuren en contactgegevens vindt u uiteraard terug op 24 > NR 2 - MEI 2012

25 ZIEKTEVERZEKERINg s Jos Beuselinck Diensthoofd MW CM Brugge Thuis in thuiszorg: een antwoord op uw vragen We leven met zijn allen langer. Aan de ene kant biedt dit een aanlokkelijk vooruitzicht: langer samen genieten, meer tijd om nieuwe uitdagingen aan te gaan in een snel veranderende wereld. Aan de andere kant is er echter ook een groeiende kans dat wij in de laatste jaren van ons leven zorg zullen nodig hebben. Steun Vandaag zorgen namelijk al meer dan gezinnen in Vlaanderen dag in dag uit voor een ziek familielid of een zorgbehoevende vriend. Mogelijk dat deze zorg ook u ooit te beurt valt. Kiezen voor thuiszorg klinkt heel gewoon en vanzelfsprekend, maar is ook zwaar. Thuis zorgen zal doorheen de tijd ongetwijfeld vragen, moeilijkheden en hindernissen met zich meebrengen. Eén iets is zeker: langdurig zorgen voor iemand met beperkingen lukt alleen met steun van veel zorgende handen en de nodige financiële ondersteuning. Voor de zorgbehoevende persoon en zijn verzorgers is het aanbod van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen in de woning of bij verplaatsingen en financiële tegemoetkomingen vaak een onontwarbaar kluwen. CM wil en kan hierbij voor u een wegwijzer zijn. Met een nieuwe brochure van 64 bladzijden willen wij mensen een wegwijzer bieden. In de brochure besteden wij aandacht aan diverse hulpmiddelen en financiële tegemoetkomingen. Daarenboven geven wij een overzicht van de belangrijkste diensten die u in de thuiszorg verder kunnen helpen. Hoe kan ik de brochure ontvangen? De brochure kunt u gratis verkrijgen bij de CM-maatschappelijk werker in het CMkantoor van uw gemeente. U kan ze ook bestellen ( 2,5) via of daar ook gratis downloaden (via Actualiteit en publicaties/thuiszorg/thuis in zorg). Meer info? Voor meer informatie en advisering aangepast aan uw persoonlijke specifieke situatie, nodigen wij u graag uit voor een goed gesprek met onze CM-maatschappelijk werkers in het plaatselijk CM-kantoor. U bent er welkom! Nr 2 - MEI 2012 > 25

26 PREVENTIE En BESCHERMING Resultaten doen stof opwaaien s Georges Van De Maele Veiligheidsdeskundige niv. 1 Coördinator documentatiedienst Provikmo Hoe beschermt u uw medewerkers tegen de blootstelling aan kwartsstof? De bouwsector moet voorzichtiger omspringen met stof, zo vertelde Het Journaal op woensdag 28 maart. Van oktober 2010 tot eind 2011 liep nochtans de informatie- en sensibilisatiecampagne Gun kwartsstof geen ademruimte!, gericht op bouwbedrijven. Hiermee wilde het NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf) en andere organisaties de blootstelling aan kwartsstof door bouwvakkers op de werf verminderen. Wat is het vervolg hiervan? En wat kan u doen om uw medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan kwartsstof? Wat is kwartsstof? Kwartsstof is een heel fijn stof dat aanwezig is in de meeste natuurlijke gesteenten, waaronder veel bouwmaterialen. Bij onvoldoende bescherming kan deze stof diep doordringen in de longen. Hierdoor ontstaat er een risico op gezondheidsproblemen zoals irritatie van de luchtwegen, longaandoeningen of zelfs kanker. Inadembaar kwartsstof komt vrij door het frezen, zagen, boren of slijpen in steenachtige materialen. Bij werken zonder afdoende stofafzuiging (aan de bron) zal de concentratie van kwartsstof hoog oplopen. De samenstelling en de aard van het materiaal beïnvloedt bovendien de hoeveelheid vrijkomend kwartsstof. Campagne De blootstelling aan kwartsstof is zonder twijfel een onvoldoende bekend risico in de bouwsector. Daarom voerde het NAVB, het preventie-instituut van de bouw, in 2010 en 2011 rond deze problematiek een sensibiliseringscampagne, samen met haar sociale partners en andere partijen die een belangrijke rol spelen bij het welzijn op de bouwplaats. Ondertussen ging op 1 januari 2012 de handhavingscampagne van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (AD TWW) van start. Deze campagne heeft een meer repressief karakter. De inspecteurs gaan na hoe de blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaatsen geëvolueerd is en zo nodig nemen zij repressieve maatregelen bij het vaststellen van ernstige inbreuken. De handhavingscampagne loopt nog tot juni Eerste resultaten zijn niet bemoedigend De resultaten over de eerste twee maanden van 2012 tonen aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Gemiddeld werd 68 % van de gebruikte arbeidsmiddelen nog niet voorzien van stofafzuiging of van watertoevoer, wat het verspreiden van kwartsstof moet voorkomen. In januari en februari stelden de inspecteurs de volgende inbreuken vast waarvoor er repressief werd opgetreden (percentage niet in orde ): zie figuur onderaan. Ook ademhalingsbescherming voor de werknemers als persoonlijk beschermingsmiddel moet beter. De helft van de arbeiders beseft inmiddels hoe gevaarlijk fijn kwartsstof is, maar besef is niet voldoende, aldus VRT-reporter Chris De Nijs. Amper de helft kiest of krijgt het juiste stofmasker. Bouwunie pleit ervoor om de informatiecampagne te verlengen zodat er een betere bewustmaking mogelijk is. Tips & tricks? Om de blootstelling aan kwartsstof te beperken kan u de volgende maatregelen nemen: Beperk het vrijkomen en de verspreiding van kwartsstof. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor het gebruik van ander materiaal (bv. kwartsvrije i.p.v. kwartshoudende materialen) of een andere werkmethode (bv. blokken knippen i.p.v. zagen). Als u het vrijkomen en de verspreiding van kwartsstof niet kan voorkomen: - Gebruik gereedschap met afzuiging en/ of watertoevoer. De afzuiging moet goed aansluiten op het werkvlak. - Zorg voor voldoende ventilatie en laat de werkruimte grondig en regelmatig schoonmaken. - Vermijd het samenvegen van bouwstof - Gebruik een stofzuiger met P2- of P3-filter. Beperk het aantal blootgestelde werknemers en de blootstellingsduur: - Laat de werken waarbij stof vrijkomt zoveel mogelijk in een aparte ruimte gebeuren, zodat anderen er geen last van hebben. - Voer een taakrotatie in om de blootstelling aan stof per persoon te verlagen. Stel de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor de adembescherming ter beschikking van de werknemers - In principe ademhalingsbeschermingsmasker met P3-filter - In combinatie met afzuiging of nat werken is een P2-masker doorgaans voldoende. - Gebruik steeds stofmaskers met uitademventiel. Werkgevers (en ook de bouwvakkers) in de bouwsector vinden nog steeds veel nuttige informatie op Inbreuken ( percentage niet in orde ) - Kwartshoudende materialen: betonelementen, betonstenen, bakstenen,. 64,7 % 75,8 % 60 % 60 % 68,6 % verzagen van kwartshoudende materialen met arbeidsmiddelen die niet zijn voorzien van een stofafzuiging of van watertoevoer slijpen van sleuven in kwartshoudende materialen met slijpschijven die niet zijn voorzien van een stofafzuiging polieren van betonelementen met arbeidsmiddelen die niet voorzien zijn van een stofafzuiging of van watertoevoer schuren van kwartshoudende materialen met schuurmachines die niet voorzien zijn van een stofafzuiging reinigen van de werkplek anders dan met een stofzuiger met aangepaste filter of door het stof te bevochtigen Meer informatie: Provikmo uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - Bron: BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center, het Belgisch Kenniscentrum over het welzijn op het werk). / NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf). 26 > NR 2 - MEI 2012

27 OPLEIDINGeN Opleidingen 2012 Praktische HR-opleidingen en relevante infosessies: een greep uit ons aanbod Onze opleidingen en infosessies vinden plaats op verschillende locaties en in diverse vormen (volledige of halve dag). Wenst u op de hoogte te blijven? Abonneer u dan gratis op onze nieuwsbrief ADMB School via Opleidingen op maat en in company? Contacteer vrijblijvend Ann Van Hove via 050/ of ( HR en leadership Functioneringsgesprekken Verloning anno 2012 Competentiegericht interviewen Conflicthantering Wat zijn krachtlijnen van een efficiënt functioneringsgesprek? Hoe haalt u er een optimaal resultaat uit? Wat is de rol binnen HR-strategie? Loonoptimalisatie: alternatieve vormen van verloning. Hoe kan u een strategisch verloningsbeleid uitbouwen? Hoe het competentiemanagement doortrekken naar het loonbeleid? Wij behandelen de principes van het competentie- of gedragsgericht interview en leren hoe we maximaal rendement kunnen halen uit ons gesprek met kandidaat-medewerkers via gesprekstechnieken. Doelstelling is het voorspellen van gewenste toekomstige resultaten en competenties. Conflicten zijn nooit ver weg. Het is dan ook van belang dat een organisatie met deze conflicten weet om te gaan, niet alleen om de negatieve effecten van een conflict te elimineren, maar ook omdat het leereffect positief kan zijn. Met andere woorden: een conflict moeten wij zien als een normale gebeurtenis. Indien wij het in goede banen kunnen leiden, kan het een win-win situatie betekenen voor iedereen. Conflicten bieden namelijk de kans om dieperliggende problemen op te sporen en op te lossen. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om kennis te nemen van diverse gezichtspunten. Kortrijk dag - 05/06 De Pinte dag - 07/06 Kortrijk dag - 12/06 Brugge namiddag - 18/06 Persoonlijke vaardigheden Timemanagement Presentatievaardigheden Klantgerichtheid Mindmapping Via praktische en concrete basistechnieken uw tijd beter leren beheren, zowel op vlak van effectiviteit, kwaliteit als productiviteit. Een overtuigende presentatie komt niet uit uw laptop, maar uit uzelf. Presenteren is meer dan een slideshow in elkaar boksen. Het is uw ambitie om een boeiende presentatie te geven die haar doelstellingen bereikt. Inzicht krijgen in een klantvriendelijke houding aan de telefoon. U leert hoe u een klant op een correcte, empathische, maar toch voldoende assertieve wijze te woord kan staan en hoe u zo kan meewerken aan het klantvriendelijk imago van uw onderneming. Ook de klachtenbehandeling komt aan bod. Een efficiënte noteertechniek en leermethode die uw breinspinsels optimaal leert beheren en beheersen. Wij trainen om op een creatieve en breinvriendelijke wijze informatie te managen en complexe info eenvoudig en overzichtelijk te maken. Deze techniek houdt uw geest scherper tijdens vergaderingen, cursussen en andere bezigheden en reikt een krachtig middel aan om presentaties en vergaderingen in muziek om te zetten. Kortrijk namiddag - 22/05 Kortrijk namiddag - 14/06 Kortrijk dag - 22/06 Brugge namiddag - 11/10 Sociale wetgeving Jaarlijkse vakantie in de privé-sector Bereid u voor op het bezoek van de sociale inspectie Berekening vakantierecht en vakantiegeld voor bedienden en arbeiders, vakantiedagen, jeugd- en seniorvakantie. Voorstelling soorten inspectiediensten met duiding van hun bevoegdheid, hun onderzoeksmethoden en hoe u zich als werkgever daarop best kan voorbereiden. Tips & tricks. Gent dag - 10/05 Brugge - avond - 24/05 Elewijt - avond - 7/06 Sociale Actualia Sociale wetgeving heet van de naald. Gent voormiddag - 20/06 Noteer alvast voor het najaar Basiscursus Arbeidsrecht Smartphones ontsluierd: de toekomst in de palm van uw hand Eindeloopbaan Sociale Actualia Verzuimgesprekken Nr 2 - MEI 2012 > 27

28 NUTTIGE CIJFERS > van tot Nuttige data Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van tot en met in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen. We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangiftefomulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen. HUISPERSONEEL Inzenden van de aangifte over het 2e kwartaal 2012 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL Postrek Bedrijfsvoorheffing April 2012 wanneer het bedrag van de totale BV over ,00 of meer bedroeg Mei 2012 wanneer het bedrag van de totale BV over ,00 of meer bedroeg a) Juni 2012 wanneer het bedrag van de totale BV over ,00 of meer bedroeg. b) Eerste kwartaal 2012 wanneer het bedrag van de totale BV over 2011 minder dan ,00 bedroeg Sociale Zekerheid Eerste provisionele storting voor het 2de kwartaal 2012 (30% van de bijdragen RSZ over het 4de kwartaal 2011) Tweede provisionele storting voor het 2de kwartaal 2012 (30% van de bijdragen RSZ over het 4de kwartaal 2011) Derde provisionele storting voor het 2de kwartaal 2012 (25% van de bijdragen RSZ over het 4de kwartaal 2011) Opmerking: De bedoelde provisionele stortingen moeten verrichten worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren a) indienen van de aangifte over het tweede kwartaal b) Storten van het saldo van de bijdragen over het tweede kwartaal 2012, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het tweede kwartaal 2012, wanneer geen provionele stortingen verricht worden. > VAN RSZ-bijdragen Basis en bijzondere bijdragen Basisbijdragen Werknemer Werkgever arbeider bediende Pensioen 7,5 8,86 8,86 Z.I. geneesk. verz. 3,55 3,8 3,8 Z.I. uitkeringen 1,15 2,35 2,35 Kinderbijslagen 7 7 Werkloosheid 0,87 1,46 1,46 Jaarlijkse vakantie 6 0 Beroepsziekte 1 1 Arbeidsongevallen 0,32 0,32 Educatief verlof 0,05 0,05 Kinderopvang 0,05 0,05 Asbestfonds 0,01 0,01 Loonmatigingsbijdrage 7,48 7,48 Totaal basisbijdragen 13,07 38,38 32,38 Bijzondere bijdragen FSO basis-20 (809 2) 0,19 0,19 Loonmatiging (809 0) 0,01 0,01 FSO basis >= 20 (809 4) 0,2 0,2 Loonmatiging (809 5) 0,01 0,01 FSO RVA (810 2) 0,23 0,23 Loonmatiging (810 0) 0,01 0,01 FSO niet-commerc. (811 2) 0,01 0,01 Loonmatiging (811 0) 0 0 VAK10+ (857) 1,6 1,6 Loonmatiging (855) 1,69 1,69 Bevord.werkgel.& vorming (852) 0,1 0,1 Begel. jongeren (854) 0,05 0,05 Tijdel. werkl.& anc. toeslag (859) 0,1 0,1 TOTAAL Commerciële ondernemingen -10 wn 13,07 39,07 33, wn 13,07 40,76 34, wn 13,07 40,77 34,77 Niet commerciële ondernemingen -10 wn 13,07 38,88 32, wn 13,07 40,57 34, wn 13,07 40,57 34,57 Situatie afhankelijke werkgeversbijdragen Fonds voor Bestaanszekerheid Arbeiders (820) sectorafhankelijk Bijdrage sectoraal pensioenfonds Arbeiders (825) sectorafhankelijk Forfaitaire bijdrage FBZ Arbeiders (826) sectorafhankelijk Forfaitaire bijdrage 2e pensioenpijler arb. (827) sectorafhankelijk Fonds voor Bestaanszekerheid Bedienden (830) sectorafhankelijk Bijdrage Sociaal Fonds PC 218 (831) 0,27 Bijdrage Sociaal Fonds PC voeding (832 0) 0,1 - niet voeding > 20 wns (832 5) 0,5 Bijdrage sectoraal pensioenfonds Bedienden (835) sectorafhankelijk Forfaitaire bijdrage FBZ Bedienden (836) sectorafhankelijk Forfaitaire bijdrage 2e pensioenpijler bed. (837) sectorafhankelijk Bijdrage storting WG extra-leg. pens. (851) 8,86 8,86 Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen (862) CO2-uitstoot afhankelijk Loonbonus (888) Solidariteitsbijdrage op verkeersboetes (889) > NR 2 - MEI 2012

29 NUTTIGE CIJFERS Situatie afhankelijke werknemersbijdragen Bijzondere bijdrage sociale zekerheid (856) variabele werknemersbijdrage Bijdrage op winstparticipaties (861) 13,07 Bijdrage dubbel vakantiegeld bedienden (870) 13,07 WG OMSCHRIJVING WNKEn- WERKNEMERS CAT. GETAL Basiscategorie ,07 40,76 40,77 0 Basiscategorie ,07 34,76 34,77 10 Aanv. Nat. Paritair Comité Bedienden ,34 35,03 35,04 11 WG - geen bijdragen FSO en SF ,88 40,57 40,57 11 WG - geen bijdragen FSO en SF ,88 34,57 34,57 25 ziekenhuizen ,98 40,67 40,67 25 ziekenhuizen ,98 34,67 34,67 35 vrije beroepen ,88 40,57 40,57 35 vrije beroepen ,88 34,57 34,57 036** drukkerijen ,81 43,15 43,16 36 drukkerijen ,07 34,76 34,77 38 kleding en confectie ,47 44,16 44,17 38 kleding en confectie ,9 35,59 35,6 39 huisbedienden ,07 40,76 40,77 39 huisbedienden ,07 34,76 34,77 48 voedingsnijverheid ,42 44,11 44,12 48 voedingsnijverheid ,47 35,16 35,17 49 wasserijen ,92 42,61 42,62 49 wasserijen ,34 35,03 35,04 52 groenten- en fruitconserven ,42 44,11 44,12 52 groenten- en fruitconserven ,47 35,16 35,17 55 hout en stoffering ,52 56,21 56,22 55 hout en stoffering ,34 35,03 35,04 57 handel in voedingswaren ,57 41,26 41,27 57 handel in voedingswaren - bedienden verkoop ,17 34,86 34,87 58 bakkerijen ,47 43,16 43,17 58 bakkerijen ,17 34,86 34,87 62 opvoedingsinstellingen ,98 40,67 40,87 62 opvoedingsinstellingen ,98 34,67 34,67 64 garagebedrijven ,05 44,74 44,75 64 garagebedrijven ,34 35,03 35,04 65 koetswerk ,26 44,95 44,96 65 koetswerk ,34 35,03 35,04 66 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven ,52 58,21 58,22 66 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven ,34 35,03 35,04 67 elektriciëns ,81 57,5 57,51 67 elektriciëns ,17 35,26 35,27 68 taxi ,47 42,16 42,17 68 taxi ,34 35,03 35,04 72 geneesheer-specialisten ,07 21,07 21,07 74 gesubsidieerd onderwijs ,69 42,38 42,38 74 gesubsidieerd onderwijs ,88 34,57 34,57 77 metaalhandel ,26 44,95 44,96 77 metaalhandel ,17 35,26 35,27 78 edele metalen ,77 43,46 43,47 78 edele metalen ,17 35,26 35,27 79 recuperatie metalen ,04 43,73 43,74 79 recuperatie metalen ,34 35,03 35,04 083* transport ,07 48,76 48,77 83 transport ,47 35,16 35,17 91*** handel in brandstoffen ,82 61,51 61,52 91 handel in brandstoffen ,17 35,26 35,27 94 onderhoud parken en tuinen ,96 53,65 53,66 94 onderhoud parken en tuinen ,34 35,03 35,04 97 erkende uitzendbureaus ,07 40,76 40,77 97 erkende uitzendbureaus ,07 34,76 34, zelfstandige kleinhandel ,07 40,76 40, zelfstandige kleinhandel ,17 35,26 35, ziekenhuizen - IBF ,98 40,67 40, ziekenhuizen - IBF ,98 34,67 34, medisch-sociale sector ,98 40,67 40, medisch-sociale sector ,98 34,67 34, kappersbedrijven ,44 58,13 58, kappersbedrijven ,14 50,83 50, particuliere apotheken ,98 40,67 40, particuliere apotheken ,98 34,67 34, levensmiddelenbedrijven ,57 41,26 41, levensmiddelenbedrijven ,67 35,36 35, landbouw ,01 52,7 52, landbouw ,34 35,03 35, tuinbouwbedrijf ,96 54,65 54, tuinbouwbedrijf ,34 35,03 35, expeditiekantoren ,07 40,76 40, expeditiekantoren ,47 36,16 36, gezins- en bejaardenhulp ,88 40,57 40, gezins- en bejaardenhulp ,88 34,57 34, particuliere apotheken (bvba) ,17 40,86 40, particuliere apotheken (bvba) ,17 34,86 34, socio-culturele sector ,98 40,67 40, socio-culturele sector ,98 34,67 34, privé-ziekenhuizen ,98 40,67 40, privé-ziekenhuizen ,98 34,67 34, kinderopvang ,98 40,67 40, kinderopvang ,98 34,67 34, privé-rusthuizen ,98 40,67 40, privé-rusthuizen ,98 34,67 34, particuliere apotheken (vzw) ,98 40,67 40, particuliere apotheken (vzw) ,98 34,67 34, thuisverpleging ,07 40,76 40, thuisverpleging ,07 34,76 34,77 * Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering van 25,00 + forfaitaire bijdrage 2de pensioenpijler PC van 50,00 ** Toe te voegen forfaitaire bijdrage 2de pensioenpijler PC 130 van 34,00. *** Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering 25,00 BOUW-SECTOR WG OMSCHRIJVING WNKEn- WERKNEMERS CAT. GETAL bouw (ruwbouw) ,11 68,8 68, bouw (afwerkingsondernemingen) ,11 68,8 68, bouw (muur- en grondbedekking) ,11 68,8 68, bouw (voeg- en dakwerken) ,11 68,8 68,81 Toe te voegen forfaitaire bijdrage fonds voor bestaanszekerheid: arbeiders < 25 jaar bij in dienst arbeiders >= 58 jaar andere ,00 551,00 651, ,00 460,00 560, ,00 540,00 640, ,00 540,00 640,00 HORECA-SECTOR WG OMSCHRIJVING WNKEn- WERKNEMERS CAT. GETAL horeca ,47 42,16 42, horeca ,47 42,16 42,17 Nr 2 - MEI 2012 > 29

30 Memo voor de werkgever NUTTIGE CIJFERS I 1. OPZEGTERMIJNEN 1.1. OPZEGTERMIJNEN WERKLIEDEN ALGEMEEN ANCIËNNITEIT VOOROPZEG WERKGEVER WET** aanvang contract vóór 1/1/12 CAO 75 *** aanvang contract vanaf 1/1/12 VOOROPZEG WERKNEMER **** - 6 maand* 7 dagen 7 dagen 7 dagen 3 dagen - 5 jaar 28 dagen 35 dagen 40 dagen 14 dagen - 10 jaar 28 dagen 42 dagen 48 dagen 14 dagen - 15 jaar 28 dagen 56 dagen 64 dagen 14 dagen - 20 jaar 28 dagen 84 dagen 97 dagen 14 dagen 20 jaar en + 56 dagen 112 dagen 129 dagen 28 dagen * Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord ** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. *** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausules **** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen Opmerking: De opzegtermijn gaat in, de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend. Voor arbeiders met minder dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming, kan bepaald worden dat deze termijn ingaat de kalenderdag volgend op de betekening OPZEGTERMIJNEN BEDIENDEN ALGEMEEN Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1/1/12 (vanaf ) JAAR BEZOLDIGING ANCIËN- NITEIT VOOROPZEG WERKGEVER VOOROPZEG WERKNEMER TEGENOPZEG WERKNEMER tot jaar 3 maanden 1 1/2 maand 1 maand 5 à 10 jaar 6 maanden 3 maanden 10 à 15 jaar 9 maanden 3 maanden enz. per 5 jr. telkens + 3 m. 3 maanden ,01 tot volgens overeenkomst werkgever/werknemer met minimum volgens termijnen ,01 jaarbezoldiging max. 4 1/2 maand 2 maanden ,01 en + idem* max. 6 maanden max. 4 maanden Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand * Eventueel akkoord bij indiensttreding Arbeidsovereenkomst ten vroegste aangevangen vanaf 1/1/12 (1) JAAR BEZOLDIGING ANCIËN- NITEIT VOOROPZEG WERKGEVER VOOROPZEG WERKNEMER TEGENOPZEG WERKNEMER tot jaar 3 maanden 1 1/2 maand 1 maand 5 à 10 jaar 6 maanden 3 maanden 10 à 15 jaar 9 maanden 3 maanden enz. per 5 jr. telkens + 3 m. 3 maanden ,01 tot ,01 en jaar volgens overeen- - 3 jaar 91 dagen 45 dagen 2 maanden 3 à 4 jaar 120 dagen 4 à 5 jaar 150 dagen 5 à 6 jaar 182 dagen 90 dagen 6 à 10 jaar 10 jaar en meer 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit 135 dagen 45 dagen Max. 4 maanden 5 à 10 jaar komst werkgever/ 90 dagen werknemer 10 à 15 jaar 135 dagen 15 jaar en meer met minimum volgens termijnen ,01 jaarbezoldiging * 180 dagen Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand * Eventueel akkoord bij indiensttreding (1) tenzij het om een nieuwe indiensttreding gaat na een korte onderbreking I 2. LOOPTIJD PROEFBEDING 2.1. Proeftermijnen werklieden - min. 1, max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing 2.2. Proeftermijnen bedienden (vanaf ) - min. 1 maand, max. 6 maand (tot jaarloon) of 12 maand (boven jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op de laatste dag 1ste maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing I 3. MINIMUMLOON (vanaf ) Gemiddeld minimum maandinkomen voor sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen indexsysteem hebben. LEEFTIJD ANCIËN- NITEIT MAAND- WEDDE UURLOON 40 uren UURLOON 39 uren UURLOON 38 uren 22 jaar 12 maanden 1.528,84 8,8202 9,0464 9, ,5 jaar 6 maanden 1.511,48 8,7201 8,9437 9, jaar 0 maanden 1.472,40 8,4946 8,7124 8, jaar 0 maanden 1.384,06 7,9850 8,1897 8, jaar 0 maanden 1.295,71 7,4753 7,6669 7, jaar 0 maanden 1.207,37 6,9656 7,1442 7, jaar 0 maanden 1.119,02 6,4559 6,6214 6, jaar 0 maanden 1.030,68 5,9462 6,0987 6,2592 I 4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN GEMEENSCHAP VLAAMSE 2012 FRANSE 2012 DUITSE ste jaar van de leertijd 308,05 242,02 218,16 2de jaar van de leertijd 410,73 322,69 266,65 / 387,86 3de jaar van de leertijd 509,87 419,50 454,52 / 495,73 18 jaar: 1ste jaar leertijd 410,73 242,02-2de jaar leertijd 462,07 322,69-3de jaar leertijd 509,87 419,50-4de jaar van de leertijd ,73 Plafond kinderbijslag 509,87 509,87 509,87 I 5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (vanaf ) Sluitingsvergoeding 150,79 (max.= 3.015,80) I 6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (vanaf ) Werkloosheid 2.370,76 Halftijds brugpensioen 1.848,80 Ziekteverzekering 3.288,72 Collectief ontslag 3.144,66 Brugpensioen cao 3.697,61 I 7. WERKLOOSHEID: AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE -36 jaar 312 dagen (18 maanden vóór aanvraag) 36 tot 50 jaar 468 dagen (27 maanden vóór aanvraag) boven 50 jaar 624 dagen (36 maanden vóór aanvraag) I 8. LOONBESLAG op nettoloon (vanaf ) (*) ,00 = nihil 1.037, ,00 = 20% (= 15,20) 1.113, ,00 = 30% (= 34,50)** 1.228, ,00 = 40% (= 46,40) Boven 1.344,00 = onbeperkt * verhoogd met 64 EUR per kind ten laste ** n.v.t. indien uitsluitend vervangsinkomen of zelfstandige activiteit I 9. EDUCATIEF VERLOF 9.1. Recuperatie fod waso: Forfait, afhankelijk van diverse componenten 9.2. Betaling aan werknemer (vanaf ): euro per maand I 10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (vanaf ) uurtoeslag voor prestaties* - beneden 50 jaar 1,10 - vanaf 50 jaar 1,32 extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid 134,68 * indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling 30 > NR 2 - MEI 2012

31 > van kracht op 1 februari 2012 Gezinsbijslag werknemers Het berekenen van de uit te betalen kinderbijslag is door de complexiteit van de reglementering echt specialistenwerk geworden. ADMB Kinderbijslagfonds zorgt er natuurlijk voor dat u het correcte bedrag ontvangt. Dit neemt niet weg dat de sociaal verzekerde graag controleert of hij de juiste bedragen uitbetaald krijgt. Dat kan op een eenvoudige manier via de E-tools op waar een berekeningsmodule voor de meest courante situaties beschikbaar is. Daarnaast kan men ook de kinderbijslag berekenen aan de hand van onderstaande bedragen. I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG 1ste kind 88,51 2de kind 163,77 3de kind en elk der volgende 244,52 2. WEZEN (1) per weeskind 340,01 3. FORFAITAIRE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST BIJ EEN PARTICULIER per geplaatst kind 59,39 4. TOESLAG VOOR KINDEREN VAN INVALIDE WERKNEMERS (2) 1ste kind 96,94 2de kind 27,93 3de kind en elk der volgende 4,90 3de kind en elk volgend opgevoed in een éénoudergezin 22,52 5. TOESLAG VOOR KINDEREN VAN WERKLOZEN VAN MEER DAN ZES MAANDEN EN VAN GEPENSIONEERDEN (2) 1ste kind 45,06 2de kind 27,93 3de kind en elk der volgende 4,90 3de kind en elk volgend opgevoed in een éénoudergezin 22,52 NUTTIGE CIJFERS 2. LEEFTIJDSBIJSLAGEN EERSTE KIND VAN DE GEWONE SCHAAL (niet getroffen door een aandoening) kind geboren na 31 december kind van 6 tot 12 jaar 15,42 - kind van 12 tot 18 jaar 23,48 - kind vanaf 18 jaar 27,06 voor kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ander kind, vanaf 6 tot 18 jaar 30,75 - kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ander kind, vanaf 18 jaar 33,03 kind geboren vóór 1 januari kind geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar 33,03 ANDERE KINDEREN (ook kinderen met een aandoening) kind van 6 tot 12 jaar 30,75 kind van 12 tot 18 jaar 46,98 kind vanaf 18 jaar 59,74 GEHANDICAPTEN die vóór 1 juli 1966 geboren zijn 1ste rang 51,85 andere kinderen 59,74 Deze kinderen ontvangen de gewone basisbijslag (zie punt I.1.) 3. JAARLIJKSE BIJSLAG (schoolpremie) (4) - kind van 0 tot en met 5 jaar 27,06 - kind van 6 tot en met 11 jaar 57,44 - kind van 12 tot en met 17 jaar 80,41 - kind van 18 tot en met 24 jaar 108,25 III. KRAAMGELD - 1ste geboorte 1.199,10-2de geboorte en elk der volgende 902,18 - elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.199,10 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. IV. ADOPTIEPREMIE 1.199,10 V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN 6. TOESLAG VOOR KINDEREN OPGEVOED IN EEN EENOUDERGEZIN (3) 1ste kind 45,06 2de kind 27,93 3de kind en elk der volgende 22,52 II. SUPPLEMENTEN 1. BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN VAN MINDER DAN 21 JAAR Oude regeling zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 398,18 zelfredzaamheidsgraad 4-6 punten 435,87 zelfredzaamheidsgraad 7-9 punten 465,94 Nieuw systeem minder dan 6 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler 77, punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler 103, punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler 241, punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler 398, punten in totaal 398, punten in totaal 452, punten in totaal 485, punten in totaal 517,44 1.Grensbedragen voor het rechtgevend kind Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokken rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag 509,87 Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet. 2. Grensbedragen voor de rechthebbende Bruto bedrag van de globale inkomsten van het gezin waar het kind verblijft waarboven geen sociale toeslag meer verleend wordt: - rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met kind 2.187,00 - rechthebbende en partner wonen samen met kind 2.261,74 (1) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. / (2) Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van rechthebbende met personen ten laste, zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald. / (3) Het maandelijks bruto inkomen mag het toegelaten grensbedrag niet overschrijden (zie grensbedragen V). / (4) Bedragen geldig voor De jaarlijkse bijslag wordt uitbetaald samen met de bijslag voor de maand juli (begin augustus). Nr 2 - MEI 2012 > 31

32 NUTTIGE CIJFERS > van Tegemoetkoming aan gehandicapten a) De inkomensvervangende tegemoetkoming (1) : Cat. A (niet behorend tot B & C): 6.288,02 EUR Cat. B (alleenstaande gerechtigde): 9.432,03 EUR Cat. C (gerechtigde die huishouden vormt of kind ten laste heeft): ,04 EUR b) De integratietegemoetkoming (2) : Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten): Categorie I (7 tot 8 punten) 1.126,21 EUR Categorie II (9 tot 11 punten) 3.837,68 EUR Categorie III (12 tot 14punten) 6.132,14 EUR Categorie IV (15 tot 16 punten) 8.933,76 EUR Categorie V (17 tot 18 punten) ,79 EUR C) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (3) : Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet: Categorie I (7 tot 8 punten) 962,41 EUR Categorie II (9 tot 11 punten) 3.673,75 EUR Categorie III (12 tot 14 punten) 4.466,68 EUR Categorie IV (15 tot 16 punten) 5.259,39 EUR Categorie V (17 tot 18 punten) 6.460,42 EUR (1) Vrijstellingen op de inkomensvervangende tegemoetkoming: ,01 (- ½ van categorie A) voor leden van het huishouden; - 50% tot 4.594,57 en 25% op schijf tussen 4.594,57 en 6.891,85 op het arbeidsinkomen van de gehandicapte; - 646,80 voor andere inkomsten van de gehandicapte. (2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming geniet sedert 01/02/2012 van een abattement van ,70 op het inkomen van de partner. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen van de gehandicapte dat ,70 overschrijdt. De vrijstelling op het vervangingsinkomen van de gehandicapte bedraagt 3.021,81, indien de arbeidsvrijstelling niet hoger is dan ,46. Indien de arbeidsvrijstelling hoger is dan ,46 geldt de vrijstelling 3.021,81 (arbeidsvrijstelling ,46). Op de andere inkomsten gelden specifieke vrijstellingen. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. (3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90% gerekend) dat volgende grenzen overschrijdt: ,36 voor een gerechtigde met personen ten laste, ,62 voor een alleenstaande en voor een samenwonende. Enkele nuttige pensioenbedragen Gewaarborgde minimumbedragen voor werknemers met ingang 01/02/2012 Bij een volledige loopbaan (45 jaar) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan. JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN Gezinspensioen ,80 EUR 1.359,15 EUR Pensioen als alleenstaande ,92 EUR 1.087,66 EUR Overlevingspensioen ,72 EUR 1.070,56 EUR Gewaarborgde minimumbedragen voor zelfstandigen met ingang 01/02/2012 Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt. JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN Gezinspensioen ,47 EUR 1.336,54 EUR Pensioen als alleenstaande 12,327,30 EUR 1.027,28 EUR Overlevingspensioen ,30 EUR 1.027,28 EUR Pensioenbonus 175,68 EUR per kwartaal Inkomensgarantie voor ouderen met ingang 01/02/2012 Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast. JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN Voor een samenwonende 7.778,88 EUR 648,24 EUR Voor een alleenstaande ,44 EUR 972,37 EUR 32 > NR 2 - MEI 2012

33 NUTTIGE CIJFERS Toegelaten activiteit gepensioneerden: grenzen 2012 Toegelaten beroepsbezigheid voor gepensioneerden onveranderd vanaf 2008 BEROEPSACTIVITEIT ALS RUSTPENSIOEN EN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1) UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1) RUSTPENSIOEN EN OVERLEVINGSPENSIOEN NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1) Werknemer (2) bruto beroepsinkomen 7.421,57 EUR ,00 EUR ,50 EUR Werknemer (2) bruto beroepsinkomen - met kinderlast ,37 EUR ,00 EUR ,00 EUR Zelfstandige (2) netto beroepsinkomen 5.937,26 EUR ,00 EUR ,19 EUR Zelfstandige (2) netto beroepsinkomen - met kinderlast 8.905,89 EUR ,00 EUR ,97 EUR (1) De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen. (2) Voor een activiteit als werknemer geldt het bruto beroepsinkomen; voor een activiteit als zelfstandige geldt het netto-inkomen. Het netto-inkomen zelfstandige is gelijk aan 80 % van het bruto beroepsinkomen werknemer. Deze bedragen gelden op jaarbasis. Voor een gedeelte van een jaar moeten ze omgedeeld worden (pro rata van het aantal maanden waarin een pensioen gecumuleerd wordt met een toegelaten beroepsbezigheid). Bron: KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 23/03/2004), KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 23/03/2004), KB van 23/12/2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 30/12/2005) altijd in uw buurt Of het nu gaat om bescherming tegen de risico s van het leven. Om oplossingen voor de plannen van je leven. Of financiële zekerheid voor de rest van je leven. Bij AXA vergeten wij nooit om wiens leven het gaat. Of het dus gaat om een belegging, een krediet of een verzekering. Er is altijd een verzekeringsmakelaar in uw buurt. AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan Brussel Insertion pub courtier NL 2011 A5.indd 1 7/04/11 08:10 Nr 2 - MEI 2012 > 33

34 Dagvergoeding zelfstandigen Vanaf 1 februari 2012 zijn de hiernaastvermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht: Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden. nuttige cijfers Deze bedraagt sinds 1 februari ,57 per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid. Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group De moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes is nu vastgesteld volgens een wekelijks forfaitair brutobedrag van 398,71 voor de gekozen duur van de moederschapsrust. PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2de t.e.m.12de maand met gezinslast 51,41 EUR alleenstaande 39,51 EUR samenwonende zonder gezinslast 32,08 EUR INVALIDITEIT - vanaf het 2de jaar met gezinslast 51,41 EUR alleenstaande 39,51 EUR samenwonende zonder gezinslast 32,08 EUR INVALIDITEIT (met stopzetting bedrijf) - vanaf het 2de jaar met gezinslast 52,28 EUR alleenstaande 41,83 EUR samenwonende zonder gezinslast 35,87 EUR Meer informatie Servicepunt Zelfstandigen van uw CM Ziekenfonds Index Opgelet: Nieuwe index vanaf 2006 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 / Vanaf 2006: op basis 2004 = 100 maand index 10 index 11 index 12 *1 *G *G.4 *1 *G *G.4 *1 *G *G.4 januari 112,05 111,36 110,93 115,66 114,38 113,81 119,88 118,25 117,53 februari 112,52 111,90 111,24 116,33 115,05 114,21 120,59 118,97 118,04 Advertentie ADMB 2012.indd 1 16/01/ :58:02 Wenst u een persoonlijk bezoek van een adviseur van ADMB? Bel of mail Wij helpen u graag verder! *1 = index consumptieprijzen *G = gezondheidsindex *G.4 = viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie maart 112,94 112,11 111,58 116,91 115,39 114,67 120,85 119,01 118,44 april 113,33 112,34 111,93 117,20 115,57 115,10 mei 113,78 112,72 112,27 117,59 115,98 115,50 juni 113,77 112,74 112,48 117,95 116,43 115,84 juli 113,82 112,86 112,67 118,09 116,61 116,15 augustus 113,89 112,94 112,82 117,99 116,49 116,38 september 114,25 113,29 112,96 118,31 116,73 116,57 oktober 114,41 113,46 113,14 118,49 116,96 116,70 november 114,55 113,55 112,31 118,96 117,40 116,90 Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere. oude index *1 x 0,8701 = nieuwe index *1 nieuwe index *1 x 1,1493 = oude index *1 oude index *G en *G.4 x 0,8790 = nieuwe index *G en *G4 nieuwe index *G en *G.4 x 1,1377 = oude *G en *G4 december 115,00 113,84 113,54 119,01 117,52 117,15 34 > NR 2 - MEI 2012

35 ADRESSEN SOCIAAL BUREAU PROVIKMO ANDERE DIENSTEN WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE St-Clarastraat t Zand BRUGGE Dirk Martensstraat Jan Breydellaan DIKSMUIDE Gasthuisstraat HARELBEKE Marktstraat IEPER Fochlaan IZEGEM Burg. Vandenbogaerdeln KNOKKE Elizabetlaan KORTRIJK Koning Leopold-1-straat Lange Steenstraat Reepkaai MENEN St-Jansmolenstraat Oude Leielaan 83a 8400 OOSTENDE Wapenplein POPERINGE Deken de Bolaan Burg. Bertenplein ROESELARE Ovenstraat Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat TIELT Tramstraat TORHOUT Zuidstraat VEURNE Lindendreef Duinkerkestraat WAREGEM Westerlaan t Pand WEVELGEM Lauwestraat BRABANT 1730 ASSE Bloklaan 5 (Huize Stas) Markt BRUSSEL Koningsstraat Spastraat DIEST Michel Theysstraat HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/ SOCIAAL BUREAU PROVIKMO ANDERE DIENSTEN 3000 LEUVEN Diestsevest TIENEN Goossensvest ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN Bataviastraat Oudeleeuwenrui GEEL Diestseweg HERENTALS Belgiëlaan 52a Kloosterstraat Atealaan 65 bus LIER Kruisbogenhofstraat 23 & MECHELEN Oude Brusselsestraat Oude Brusselsestraat PUURS Rijksweg TURNHOUT De Merodelei WESTERLO De Merodedreef OOST-VLAANDEREN 9300 AALST Dirk Martensstraat Parklaan DENDERMONDE Hoogveld EEKLO Stationsstraat GENTBRUGGE Land van Rodelaan GENT Lange Kruisstraat OUDENAARDE Einestraat RONSE Stationsstraat SINT-NIKLAAS Eigenlostraat 23A LIMBURG 3600 GENK Dieplaan HASSELT Maastrichtersteenweg NEERPELT Heerstraat 37/ ADMB KINDERBIJSLAGFONDS 8000 BRUGGE St-Clarastraat KORTRIJK Koning Leopold I-straat EEKLO Lijnendraaierstraat Nr 2 - MEI 2012 > 35

36 BELGIE-BELGIQUE P.B. - P.P. B-729 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - JAARGANG 57 NUMMER 2 - MEI 2012 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P Kickstart voor jobs in je regio. centraliseert alle vacatures van ADMB en van ondernemingen die een beroep doen op ADMB HR Services voor het vinden van geschikte medewerkers. Via de gebruiksvriendelijke jobzoeker kan je heel vlot vacatures vinden in jouw buurt. Surf nu naar en solliciteer voor jouw toekomstige job! Of stuur je cv naar voor vacatures in Oost- en West-Vlaanderen voor vacatures in Antwerpen, Brabant, Brussel en Limburg Of kom langs in één van onze uitzendkantoren in Brugge (Smedenstraat 3) tel Gent (Ottergemsesteenweg 439) tel Gent Internationale Tewerkstelling tel (Ottergemsesteenweg 439) Ieper (Fochlaan 34) tel Kortrijk (Reepkaai 2) tel Veurne (Zuidstraat 58) tel Erkend wervings-en selectiebureau VG.28/U, B-AA & W.INT/RS/SO.44 - lid Federgon. Ben je werkgever en op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers? Contacteer ons vrijblijvend om na te gaan hoe ADMB HR Services je van dienst kan zijn. Tel ,

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling ADMB Actua www.admb.be Onderwerp Studentenarbeid in 2012 Datum 28 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO

Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO BIJLAGE I bij dienstbrief 996/117bis Procedure duale en " Schoolbank op de werkplek Duale Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO 311 secundair

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? ASAP Studentendossier 2016 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18

Nadere informatie

BIJLAGE I bij dienstbrief 996/117bis Procedure duale opleidingen " Schoolbank op de werkplek Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende Jonge schoolverlater ingeschreven als werkzoekende - Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, 5, KBW. A. Verduidelijkingen

Nadere informatie

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon e-mail fax dossiernummer 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Tekst & U! tleg 2012/41 06/07/2012 PC 319.01 2012/35 PC 327.01 2012/31 PC 330 2012/29 PC 331 2012/35 andere 2012/29 Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 03.01.2017 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Naargelang de aard van de arbeidsprestatie wordt een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim Studentenbrochure welkom Welkom bij Synergie. Binnenkort ga je voor ons aan de slag als student. We willen graag van die opdracht een succes maken, voor jou en ook een beetje voor ons. Daarom vind je in

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Afzender RSZPPO Jozef II-straat 47 BE-1000 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 0960 1049 1276 kantoor BRUSSEL verzendingsdatum ons kenmerk aanvraag ontvangen op uw kenmerk betrokken persoon

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In onze nieuwsbrief van september willen we met jullie enkele onderwerpen bekijken. Zo komen we nog eens terug op de aanvullende vakantie,

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren! 2013/08 KINDERBIJSLAG NA DE LEERPLICHT STUDENTEN contact telefoon dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Studentenarbeid 2015

Studentenarbeid 2015 Studentenarbeid 2015 De zomermaanden komen er weer aan. Misschien neemt u wel studenten in dienst om de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of staat u voor een piekperiode? Indien dit het

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB studenten_brochure_v2.indd 1 11/08/16 16:08 Student en op zoek naar studentenjob? OCMW Gent ondersteunt jongeren die minder middelen hebben, maar wel willen studeren.

Nadere informatie

Informatie over studentenwerk : alles over je rechten

Informatie over studentenwerk : alles over je rechten Informatie over studentenwerk : alles over je rechten 1 Algemeen 1.1 Wie kan wel en wie kan niet als student werken? Het begrip student wordt niet door de wet omschreven en moet ruim geïnterpreteerd worden.

Nadere informatie

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe?

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Hoofdstuk 1 Eindelijk achttien! U wordt meerderjarig, zelfstandig, uw leven als volwassene begint. En daar horen ook een heleboel rechten en plichten bij...

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Een studentenjob. De Jobdienst 2009

Een studentenjob. De Jobdienst 2009 Een studentenjob De Jobdienst 2009 Inhoudstafel 1. Studentencontract p. 1 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 1 1.2 Proefperiode p. 1 1.3 Ontslag nemen of ontslagen worden p. 2 1.4 Ziekenfonds,

Nadere informatie

Routeplanner voor jong talent

Routeplanner voor jong talent Routeplanner voor jong talent HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN?

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? Werk gevonden, waarop letten? Alvorens je handtekening op een arbeidsovereenkomst te plaatsen, ga je het best een aantal zaken na. Want het ene contract is het andere niet.

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot 31 - Wanneer je minder dan 2540 netto ( 3670 voor een kind van een alleenstaande ouder) verdiend hebt op een jaar, dan blijf je ten laste

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Sociaal statuut afstuderende Jobinfodag 8 maart An Francier, Juridische Dienst Studenten Tine Haemhouts, Sociale Dienst

Sociaal statuut afstuderende Jobinfodag 8 maart An Francier, Juridische Dienst Studenten Tine Haemhouts, Sociale Dienst Sociaal statuut afstuderende Jobinfodag 8 maart 2016 An Francier, Juridische Dienst Studenten Tine Haemhouts, Sociale Dienst Wegwijs bij het afstuderen Wat als je - volgend jaar nog enkele vakken moet

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Model P7 Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind,

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen VVSG - 14 maart 2011 Jaarlijkse vakantie bij lokale besturen Dirk Neefs SD Worx Presenter, 19 mei 2008 Bij lokale besturen kunnen er verschillende vakantiestelsels van toepassing zijn: 1. Stelsel private

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob 2014

JOBDIENST Een studentenjob 2014 JOBDIENST Een studentenjob 2014 Inhoudstafel 1. STUDENTENCONTRACT p. 2 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 2 1.2 Proefperiode p. 2 1.3 Studentenloon p. 3 1.4 Ziekenfonds, ziekte of een

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

4 Volgt een ondernemersopleiding Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een formulier P9Bis.

4 Volgt een ondernemersopleiding Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een formulier P9Bis. Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Model P7 Gelieve bij elke briefwisseling deze referenties te vermelden Naam/Voornaam

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Infoblad omtrent de jeugdvakantie technische bijlage bestemd voor de werkgever

Infoblad - werkgevers Infoblad omtrent de jeugdvakantie technische bijlage bestemd voor de werkgever Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie