Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017"

Transcriptie

1 Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Voorzitter: Dhr. J.Th. Hoekema Wethouders: De heren Beers, Nieuwenhuizen en Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. G.J. de Graaf Aanwezig: Dhr. Bakkum (KL), mw. De Boer (HvL/D66), dhr. Boonstra (HvL/D66), dhr. Buis (KL), dhr. H. de Graaf (VVD), dhr. Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), dhr. Kamper (CDA), dhr. Van Kleef (GL), Mw. Kloosterboer (KL), dhr. Langedijk (HvL/D66), mw. Nieuwland-Rijs (DL), dhr. Nijman (DL), dhr. Nugteren (CU), dhr. Reijven (PvdA), mw. Schuijt (CDA), mw. Swager (DL), mw. Van der Vliet-de Boer (DL), mw. Visser (DL), dhr. Wagenaar (VVD) dhr. Zwart (GL) Afwezig: - RAAD 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen Burgemeester Hoekema doet een mededeling over aardappelen die aangeboden zijn en hij complimenteert horecagelegenheid De Knip met het behalen van de top tien van de honderd beste cafés van Nederland. 4. Benoeming gemeenteaccountant boekjaren 2017 t/m 2019 De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS) b e s l u i t: 1. Astrium Accountants voor de boekjaren 2017 t/m 2019 aan te wijzen als accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en de Controleverordening gemeente Langedijk, met een optie tot maximaal 1 keer een verlenging van 2 jaar onder gelijkwaardige voorwaarden; 2. het college op te dragen de noodzakelijke privaatrechtelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van dit raadsbesluit en over te gaan tot definitieve gunning. 5. Begroting 2018 Wethouder Nieuwenhuizen zegt toe dat de voorstellen voor nieuw beleid die in de begroting genoemd worden, in het eerste kwartaal 2018 aan de raad voorgelegd worden. Wethouder Rep zegt toe dat hij de raad zal informeren over de afspraken over Wijkverpleging op het moment dat daar meer duidelijkheid over is. Amendementen 1 tot en met 6 en moties 1 en 3 worden in stemming gebracht. (zie onderaan besluitenlijst voor de volledige stukken). Amendement 1 Verworpen - Deelbesluit 1 Verworpen Voor: 3 (CU en GL) 1

2 Tegen: 18 (DB, VVD, KL, HvL/D66, CDA, PvdA) - Deelbesluit 2 Verworpen Voor: 4 (CU, PvdA en GL) Tegen: 17 (DB, VVD, KL, HvL/D66, CDA) - Deelbesluit 3 Verworpen Voor: 9 (CU, GL, HvL/D66, KL) Tegen: 12 (DB, VVD, CDA, PvdA) - Deelbesluit 4 Ingetrokken - Deelbesluit 5 Ingetrokken - Deelbesluit 6 Verworpen Voor: 2 (GL) Tegen: 19 (DB, VVD, KL, HvL/D66, CDA, PvdA, CU) - Deelbesluit 7 Verworpen Voor: 2 (GL) Tegen: 19 (DB, VVD, KL, HvL/D66, CDA, PvdA, CU) - Deelbesluit 8 Verworpen Voor: 8 (GL, KL (2), VVD) Tegen: 13 (DB, Kloosterboer (KL), HvL/D66, CDA, PvdA, CU) - Deelbesluit 9 Verworpen Voor: 6 (CU, PvdA, GL, KL (2)) Tegen: 15 (DB, VVD,Kloosterboer (KL),HvL/D66, CDA) - Deelbesluit 10 Verworpen Voor: 2 (GL) Tegen: 19 (DB, VVD, KL, HvL/D66, CDA, PvdA, CU) - Deelbesluiten 11 t/m 19 Verworpen Voor: 2 (GL) Tegen: 19 (DB, VVD, KL, HvL/D66, CDA, PvdA, CU) Amendement 2 Verworpen Voor: 10 (CU, PvdA, GL, HvL/D66, KL) Tegen: 11 (DB, VVD, CDA) Amendement 3 Verworpen Voor: 9 (PvdA, GL, HvL/D66, KL) Tegen: 12 (DB, VVD, CDA, CU) Amendement 4 Verworpen Voor: 6 (PvdA, GL, KL) Tegen: 15 (DB, VVD, HvL/D66, CDA, CU) Amendement 5 Verworpen Voor: 4 (CU, PvdA, GL) Tegen: 17 (DB, VVD, KL, HvL/D66, CDA) Amendement 6 Aangenomen Voor: 17 (DB, KL, HvL/D66, CDA, GL, PvdA, CU) Tegen: 4 (VVD) Motie 1 Aangenomen Voor: AS Tegen: Motie 3 Verworpen Voor: 7 CU, GL, HvL/D66, Kloosterboer (KL)) Tegen: 14 DB, VVD, KL (2), CDA, PvdA De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel. Voor: 12 (DB, VVD, CDA, CU) Tegen: 9 (KL, HvL/D66, GL, PvdA) Aantekening: GL was vóór beslispunt 3; CU is tegen de twee onderdelen historische vaarverbinding Achterbur g- gracht. b e s l u i t: 1. het MIP 2018 t/m 2021 vast te stellen (zie bijlage Meerjaren investeringsplan in de Programmabegroting 2018); 2. de in het MIP 2018 t/m 2021 opgenomen kredieten voor investeringen ter beschikking te stellen voor de jaarschijf 2018; 3. akkoord te gaan om de kosten voor de training van personeel en mobiliteit in het kader van de organisatieontwikkeling van ,-- per jaar voor de jaren 2018 t/m 2020 te dekken uit de algemene reserve; 2

3 4. de Programmabegroting 2018 vast te stellen, onder toevoeging van amendement Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.20uur. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 12 december De voorzitter, De griffier, Dhr. J. Th. Hoekema Dhr. G.J. de Graaf 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15