Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier: Aanwezig: P. de Baat (voorzitter); D. Berends; M.G.J. van Balveren, T.J.C. Bolder, A.J.M. Braam Theunissen, A.J.B.G. Dieker, G.J.M. Mijnen, R.A.A. Groenen, H.J. Groote, J.H.M. van Halteren, O.G. van Leeuwen, H.A.T.M. Jansen, G.J.W. van Lent, S.L.M. Lenting-Meijer, W.B.M. Linssen, T.J.H. Melissen, J.W.G. Menting, H.L.M. Peters, W.G.H. Sinderdinck, M.G.E. Som, B. Teunissen, F.G.J.M. Tiemessen, R.F. Verstegen; Afwezig: M.H.C.T. Berendsen, B.A.C. Büttner, R.F. Verstegen ; Wethouders: I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. 1. Opening en mededelingen Afmeldingen van dhr. Berendsen (CDA) en dhr. Verstegen (VVD), dhr. Büttner (PvdA) Primus bij eventuele hoofdelijke stemming wordt bepaald in de vergadering, Nummer 22 correspondeert met dhr. F.G.J.M. Tiemessen (CDA). Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de heer Antonius Lambertus (Toon) Abbing (oud raadslid en wethouder van de voormalig gemeente Bergh). 2. Vaststelling agenda De heer H.J. Groot (Lijst Groot Montferland) stelt voor van de agenda af te halen agendapunt 10 afstoten welzijnsaccommodaties. De raad stemt tegen, het voorstel is daarmee verworpen. Toegevoegd worden twee moties over een niet geagendeerd onderwerp. Dit zal worden behandeld als agendapunt Burgerspreekrecht De heer Van Helvoirt spreekt in namen Hart voor Loil Gewijzigd vastgesteld 4. Vragenuur Er is een vraag ontvangen van de PvdA: - inzake druglaboratoria in Gelderland Er is een vraag ontvangen van het CDA: - inzake glasvezel in het buitengebied 5. Raadsmonitor Vraag n.a.v. stand van zaken onderzoek centrale huisvesting basisonderwijs s-heerenberg. Wethouder zegt toe dat de raad in september 2017 geïnformeerd wordt over de voortgang. 6. Besluitenlijst vorige vergadering Besluitenlijst 30 maart 2017 ongewijzigd vastgesteld

2 2 7. Ingekomen stukken Afhandeling conform voorstel Ter bespreking worden aangevraagd brief nr 1. Didam Have BV verruiming openingstijden winkel op zondag (aangevraagd door D66). Ter bespreking aangevraagd raadsbrief wateroverlast (aangevraagd door Lijst Groot Montferland) Raadsvoorstellen verzamelagenda 8. Overdracht eeuwigdurende nazorg drie regionale stortplaatsen 9. Vaststelling bestemmingsplan 'Ravenstraat 4-6 te Didam' Besluit

3 3 Raadsvoorstellen Besluit 10 uitvoering raadsbesluit afstoten welzijnsaccommodaties Amendement Am indgediend door Van Leeuwen (CDA) en Som (VVD) Met algemene stemmen aangenomen

4 4 GEAMENDEERD AANGENOMEN: 1. In te stemmen met overdracht van de welzijnsaccommodaties de Zomp te Loil, de Meikever te Nieuw-Dijk, het dorpshuis Zeddam en het jeugdgebouw te Stokkum onder de navolgende condities: a. dat instemming voor overdracht plaatsvindt op het moment dat partijen waaraan wordt overgedragen daartoe in staat zijn, inhoudende dat uiterlijk vóór 1 januari 2019 de overeenkomst voor overdracht al dan niet wordt aangegaan of zoveel eerder als dat de onderhoudskosten en eventuele exploitatietekorten, welke tot de overdracht ten laste van de gemeente worden gebracht, het totaal bedrag van de beschikbaar te stellen onderhoudsvoorziening zullen overschrijden; b. bij overdracht zal de boekwaarde van de betreffende accommodatie volledig worden afgewaardeerd; c. bij overdracht zal de door de gemeente voor de betreffende accommodatie gehandhaafde onderhoudsvoorziening, verdisconteerd met onderhoudsuitgaven en exploitatietekorten die tot de overdracht voor rekening van de gemeente zijn gekomen, uitbetaald worden aan de nieuwe eigenaar; d. bij overdracht verleent de gemeente aan de nieuwe exploitant van het dorpshuis Zeddam, de Meikever Nieuw-Dijk, en de Zomp te Loil een eenmalige exploitatiebijdrage van , Voor de kernen Loil, Nieuw Dijk en Stokkum wordt een bedrag van ,00 gereserveerd als impuls voor het realiseren van een nieuwe dorpsvoorziening. Deze investeringsbijdrage wordt beschikbaar gesteld op basis van nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen voorwaarden. Met algemene stemmen aangenomen Toezeggingen wethouder Loeff-Hageman: De kernen zullen, op verzoek, worden bijgestaan door de gemeente. Ook zal er nog gekeken worden naar een goede invulling van de uitvoering motie OLIE. Van belang is dat alle dorpen voelen en merken dat initiatieven gelijke kans van slagen hebben en dat er een goede verdeling van de beschikbare middelen plaatsvindt, zodat het niet gebeurt dat de laatste in rij geen financiële middelen meer krijgt.

5 5 11 Moties over niet geagendeerde onderwerpen Motie ingediend door de heer H.A.T.M. Jansen (PvdA) Motie verworpen Vóór hebben de gestemd de aanwezige leden van de fractie PvdA (2) Tegen hebben de gestemd de aanwezigen leden van de fracties: Lijst Groot Montferland (1), LBM (5), D66(1), CDA(10), VVD(1)

6 6 Motie ingediend door A.J.B.G. Dieker, B. Teunissen, J.W.G. Menting (allen CDA) Motie aangenomen Vóór de motie zijn de aanwezige leden van de fracties LBM (5), D66(1), CDA (10), VVD(1) En tegen hebben gestemd de aanwezige leden van de fracties PvdA (2) en Lijst Groot Montferland (1)

7 7 12 Sluiting Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van De raad van de gemeente Montferland, De griffier, De voorzitter, drs. D. Berends Mr. P. De Baat MPM Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 23-2-2017 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-1-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare (en voor wat betreft agendapunt 17 besloten en geheime) vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 26-5-2016

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen.

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 30-10-2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 24-11-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17)

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 31-3-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland \-ţb Do ISŌn Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-9-2017 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-2-2018 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

\~ļboooąozb. De gemeenteraad gaat akkoord met deze toevoeging aan de agenda. Er worden twee moties over niet geagendeerde onderwerpen aangekondigd en

\~ļboooąozb. De gemeenteraad gaat akkoord met deze toevoeging aan de agenda. Er worden twee moties over niet geagendeerde onderwerpen aangekondigd en \~ļboooąozb Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering v a n de raad v a n de g e m e e n t e Montferland, g e h o u d e n op donderdag 1 8-5 - 2 0 1 7 in de raadszaal

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. 3. Burgerspreekrecht Geen aanmeldingen voor inspraak

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. 3. Burgerspreekrecht Geen aanmeldingen voor inspraak Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 24 april 2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-6-2018 aanvang 19.30 uur geschorst op vrijdag 29-06-2018

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 31-1-2019 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 27-9-2018 aanvang 19.30 uur in de raadszaal (Gouden Handen,

Nadere informatie

Bestuurslid Carnavalsvereniging de Onbezoldigd Leertrekkers. Adviseur particulieren Rabobank de Liemers Bezoldigd

Bestuurslid Carnavalsvereniging de Onbezoldigd Leertrekkers. Adviseur particulieren Rabobank de Liemers Bezoldigd REGISTER NEVENFUNCTIES EX ARTIKEL 41B EN 67 VAN DE GEMEENTEWET Naam: Nevenfunctie(s) Organisatie Bezoldigd / onbezoldigd M.G.J. van Balveren Bestuurslid Carnavalsvereniging de Onbezoldigd Leertrekkers

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland \ą\)o0\ũ^\ Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 18-4-2019 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland 10b DO (ō Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 26-4-2018 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid ligt bij de gemeenschap uur uur Sandra Braam-Theunissen Frank Tiemessen

Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid ligt bij de gemeenschap uur uur Sandra Braam-Theunissen Frank Tiemessen Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid ligt bij de gemeenschap 20.00 uur - 20.30 uur Sandra Braam-Theunissen Frank Tiemessen 1. We kunnen best zaken zelf regelen, gooi het, als gemeente, alleen niet zomaar

Nadere informatie

Auteur: M.J. Duurland Telefoonnummer: (0316) Onderwerp: welzijnsaccommodaties Datum:

Auteur: M.J. Duurland Telefoonnummer: (0316) Onderwerp: welzijnsaccommodaties Datum: RAADSBRIEF Aan: Gemeenteraad Montferland Auteur: M.J. Duurland Telefoonnummer: (0316) 291 580 Onderwerp: welzijnsaccommodaties Datum: 11-06-2018 Portefeuillehouder: Wethouder Mijnen Registratienummer:

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 27 november 2008 in het gemeentehuis te s-heerenberg. Voorzitter: Griffier: Aanwezig: Afwezig met

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 27 mei 2010 in het gemeentehuis te s-heerenberg. Voorzitter: Griffier: Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 7 januari 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 7 januari 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van en Wethouders gehouden op 7 januari 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers F.S.A. mr. W.A.R. Visser mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28 oktober 2010 in het gemeentehuis te s-heerenberg. Voorzitter: Griffier: Aanwezig:

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het Parafen College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 5 mei 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het Parafen College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 5 mei 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het Parafen College van en Wethouders gehouden op 5 mei 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers I.T.J.M. Wolsing W.J.A., voorzitter, gemeentesecretaris PARAAF:

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012.

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal Aanwezigen: mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 20 mei 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 20 mei 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 20 mei 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema M.J.J. Wagener mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Voorzitter: Dhr. drs. J. Th. Hoekema Wethouders: Dhr. Beers, dhr. Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. drs. G.J. de Graaf Aanwezig: Mw.

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

Aanwezig Otwin van Dijk, burgemeester. U kunt de vergadering live of achteraf volgen via de website van de gemeenteraad:

Aanwezig Otwin van Dijk, burgemeester. U kunt de vergadering live of achteraf volgen via de website van de gemeenteraad: Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 28-3-2019 in de DRU Cultuurfabriek te Ulft. Aanwezig Voorzitter: Griffier: Raadsleden: Wethouders:

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 06/12/2016

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 06/12/2016 Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 06/12/2016 AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 14 juli 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, drs. J.P.M. Heshof,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 13 maart 2008 in het gemeentehuis te s-heerenberg. Voorzitter: Griffier: Aanwezig: Afwezig met kennisgeving:

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 30 september 2010 in het gemeentehuis te s-heerenberg. Voorzitter: Griffier: Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/09/2018 AANWEZIG: AFWEZIG:

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/09/2018 AANWEZIG: AFWEZIG: Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/09/2018 AANWEZIG: mr. P. de Baat MPM drs. M.J.J. Wagener W.J.A. Gerritsen W.G.H. Sinderdinck M.G.E.

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 24 juni 2010 in het gemeentehuis te s-heerenberg. Voorzitter: Griffier: Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op woensdag 10 maart 2010 in het gemeentehuis te s-heerenberg. Voorzitter: Griffier: Aanwezig:

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 2 november 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING. Datum vergadering

BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING. Datum vergadering BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 1 februari 2018 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018 Aanwezig: mw. Bette van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Blad (ChristenUnie) dhr. Both (SGP), mw. Bottema (VVD), dhr. Van de Braak (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11 november 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11 november 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11 november 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Aanwezig: J. Nielen (CDA), M. Sahinturk (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 354947-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

* IJsselstein. Besluitenijst

* IJsselstein. Besluitenijst Besluitenijst ^ Gemeente * IJsselstein Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 24 september 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis

Nadere informatie

Aanwezig raadsvergadering 10 november 2015, van tot uur

Aanwezig raadsvergadering 10 november 2015, van tot uur Aanwezig raadsvergadering 10 november 2015, van 16.00 tot 22.10 uur CDA PvdA VVD P.A.M. Ankersmid, R.H.J. Buschers, C.J.H. Doeschot-Workel, P.M.I.M. Gerritsjans, A.H. Mulder MSc, Y.T. Nijhof- Sander (fractievoorzitter),

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 18 december 2008 in het gemeentehuis te s-heerenberg. Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezig: Afwezig

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst

Concept-Besluitenlijst Registratienummer: 2015173765 Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 16 december 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 05/02/2019 AANWEZIG: AFWEZIG:

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 05/02/2019 AANWEZIG: AFWEZIG: Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 05/02/2019 AANWEZIG: mr. P. de Baat MPM T.M.J.M. Evers W.J.A. Gerritsen W.G.H. Sinderdinck M.G.E.

Nadere informatie

Stichting Dorpshuis Azewijn. Secretariaat: Leppestraat 2-4. Uiverstraat AD AZEWIJN 7045 BD AZEWIJN T.:

Stichting Dorpshuis Azewijn. Secretariaat: Leppestraat 2-4. Uiverstraat AD AZEWIJN 7045 BD AZEWIJN T.: Stichting Dorpshuis Azewijn Dorpshuis "t Aschwinhuus' Secretariaat: Leppestraat 2-4 Uiverstraat 7 7045 AD AZEWIJN 7045 BD AZEWIJN T.: 0314-6 5 04 78 T.: 0 3 1 4-6 5 11 12 E: Aschwinhuus@partycentrumdedeel.nl

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 17 december 2014 Tijd: 19.00 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen raadsvergadering:

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/12/2018 AANWEZIG: AFWEZIG:

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/12/2018 AANWEZIG: AFWEZIG: Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/12/2018 AANWEZIG: mr. P. de Baat MPM T.M.J.M. Evers G.J.M. Mijnen, voorzitter, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

GEMEENTE MONTFERLAND

GEMEENTE MONTFERLAND GEMEENTE MONTFERLAND Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op maandag 27 juni 2016 in de raadzaal Locatie Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te s-heerenberg.

Nadere informatie

Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d.

Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d. BESLUITEN Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november 2015. (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d.) Aanwezig Voorzitter Griffier Leden Wethouders Afwezig

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 25 februari 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 25 februari 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 25 februari 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers F.S.A. mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 347987-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder gemeente NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer R.F. Wassink

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016.

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 1 2 3 a Omschrijving van het voorstel Opening en mededelingen. Vaststelling van de agenda Programmabegroting 2017 Algemene beschouwingen Besluit Mevr. Rachak,

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Wethouder Som zegt toe verbeterslagen in de presentatie van de begroting op te pakken in de auditcommissie

Wethouder Som zegt toe verbeterslagen in de presentatie van de begroting op te pakken in de auditcommissie 5-3-2019 Toezeggingen raad 9:53 5-3-2019 Toezegging Moment van Toezeggen Stand van zaken Wethouder Streefdatum Wethouder Som zegt toe verbeterslagen in de presentatie van de begroting op te pakken in de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 5 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM 19.30 UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 10 Aanwezigen 15 20 25 Raadsleden: Wethouders: Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 13 mei 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 13 mei 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 13 mei 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R.

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad

Besluitenlijst gemeenteraad Besluitenlijst gemeenteraad datum : van :A.J.M. Anthonissen doorkiesnr :410 afdeling :Griffie Bedrijfsvoering onderwerp : registratie code : Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 31 januari 2019.

Nadere informatie

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg.

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg. Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 september 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en spreekt

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

nr. datum afzender inhoud

nr. datum afzender inhoud INGEKOMEN STUKKEN gemeenteraad Montferland Raad d.d. 27 oktober 2016. Agendapunt 7 Raadsbrieven Brieven van het college van b&w gericht aan de gemeenteraad in het kader van de plicht om de gemeenteraad

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. itel. Besluitenlijst openbare raadsvergadering. november Agenda. raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten

GEMEENTERAAD. itel. Besluitenlijst openbare raadsvergadering. november Agenda. raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Aalten 25 november 2014. Plaats Begintijd Voorzitter Griffier raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten 19.30 uur Burgemeester G. Berghoef voorzitter de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema,

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum: 2 februari 2018 Tijd: 9:30 14.55 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland Nummer: 18003603 Link

Nadere informatie

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid.

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid. Agenda Gemeenteraad Extra besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 november 2016 19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : 1 Opening De voorzitter opent om 19.30

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Groot.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Groot. Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 30 november 2017 Voorzitter: De heer S.C.C.M. Potters Griffier: Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Aanwezige raadsleden: Dhr. T.G. Aalbers, ChristenUnie, fractievoorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014

Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014 Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen Burg van den Bosch en mevrouw Rachak zijn verlaat. Plv voorzitter de heer Metz vervangt de raadsvoorzitter.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Besluitenlijst Raadsvergadering 18 december 2014 Raadsgriffie Aanwezig mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout (CU), de heren H.M. Brons (GBS), G. van Deelen (SGP), H.A.M. Dekker (CDA),

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema drs. M.J.J. Wagener mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

Notulen van de raadsvergadering van 30 mei Aanwezig zijn: M.O. ten Doesschate (tot uur) H.T.J. Eikholt. Th.J.M.

Notulen van de raadsvergadering van 30 mei Aanwezig zijn: M.O. ten Doesschate (tot uur) H.T.J. Eikholt. Th.J.M. Notulen van de raadsvergadering van 30 mei 2013 Aanwezig zijn: De voorzitter: De raadsgriffier: De raadsleden: De wethouders: Afwezig : H.W.C.G. Keereweer J.A.M. van Workum R.A.G.M. Bekers M.O. ten Doesschate

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 07/11/2017

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 07/11/2017 Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 07/11/2017 AANWEZIG: mr. P. de Baat MPM T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff- mr. W.J.A. Gerritsen,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016 Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016 AANWEZIG: C.C. Leppink- T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 26 mei 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 26 mei 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 26 mei 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M. Wolsing

Nadere informatie