Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld."

Transcriptie

1 Besluitenlijst Middelburg, 7 juli 2014 nr Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 4 juli 2014, 9.30 tot uur, in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg. 1. Opening en berichten van verhindering Opening om 9.32 uur. Het lid De Putter (VVD) is verhinderd. 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda Conclusie: de agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 4. Vaststellen notulen PS van 6 en 16 juni 2014 Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld. 5. Ingekomen stukken 6. Brief van de heer A.P. Beekman te Krabbendijke van 6 juni 2014 over afscheid als Statenlid per 1 september Brief van Tankstation Carwash Peeters v.o.f. te Kelpen-Oler van 12 juni 2014 over saneringsslag tankstation grensgebied Gewijzigd afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie Economie en Mobiliteit van 8 september Brief Rekenkamer Zeeland van 12 juni 2014 over Rekenkameronderzoek Europese subsidies Brief van H. Bijl te Zierikzee van 12 juni 2014 over waterveiligheid/stormvloedkering Oosterschelde

2 10. Brief van Ministerie van Economische Zaken van 2 juni 2014 over voorontwerp inpassingsplan windpark Krammer Brief van Ministerie van Economische Zaken van 16 juni 2014 over uitstel reactie voorontwerp inpassingsplan windpark Krammer Brief Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, van 25 juni 2014 over Luchthaven Midden-Zeeland, beroep tegen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland Ingekomen stukken GS en cvdk 14. Brief van GS van 27 mei 2014 over Plan van Aanpak Zeeland ZO (Tafel van 15) Afdoeningsvoorstel: betrekken bij conceptbrief PS aan GS met zienswijze over Plan van Aanpak Zeeland ZO (Tafel van 15) Brief van GS van 3 juni 2014 met Strategische visie en actieplan Euregio Scheldemond Brief van GS van 17 juni 2014 met zienswijze over ontwerpbegroting 2015 GR Natuur- en recreatieschap De Grevelingen Afdoeningsvoorstel: instemmen met ingediende zienswijze Brief van GS van 17 juni 2014 met bestuursovereenkomst Marinierskazerne Brief van GS van 18 juni 2014 met reactie op initiatiefvoorstel PVV inzake defiscalisering op de Westerscheldetunnel Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Gewijzigd Initiatiefvoorstel van het lid Haaze (PVV) over defiscalisering Westerscheldetunnel Brief GS van 1 juli 2014 over meicirculaire 2014 provinciefonds en indexering vanaf 2015 Afdoeningsvoorstel: brief ter behandeling overdragen aan commissie BFW van 12 september

3 20. Brief GS van 26 juni 2014 over opheffen geheimhouding door GS verstrekte informatie in vergadering commissie BFW 23 mei 2014 Afdoeningsvoorstel: brief ter behandeling overdragen aan commissie BFW van 12 september Brief GS van 30 juni 2014 over Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland ONTW Brief GS van 1 juli 2014 met beantwoording vraag PS-lid L. Harpe (GL) inzake indienen zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planmer schaliegas Hamerstukken 24. Statenvoorstel 8 e wijziging begroting provincie Zeeland SERV Voorstellen Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen. 26. Initiatiefvoorstel van de leden Evertz, Van Burg, Van Unen, Werkman en Harpe over het aanstellen van een "Verkenner samenwerking Zeeuwse zorg" SGR-62 Conclusie: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen 27. Statenvoorstel Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen BLD-153 Conclusie: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen 28. Statenvoorstel Evaluatie- en startnota PVVP BLD-143 Conclusie: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen 29. Conceptbrief PS aan GS met zienswijze over Plan van Aanpak Zeeland ZO (Tafel van 15) Amendement 1 ingediend door het lid Robesin (PvZ) over zienswijze Tafel van 15, aantal tekstuele aanpassingen, betere communicatie en maximale openheid en transparantie. Amendement 1 gewijzigd door indiener. Amendement 1 ingetrokken door indiener. Amendement 2 ingediend door het lid Robesin (PvZ) met alternatieve zienswijze. Amendement 2 gewijzigd door indiener. 3

4 Conclusie t.a.v. amendement 2: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen. Conclusie t.a.v. conceptbrief: niet in stemming gebracht. 30. Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland ONTW-155 Amendement 3 ingediend door het lid Hijgenaar (D66) over meevallers in frictiekosten in mindering brengen op bijdrage provincie. Toezegging gedeputeerde De Reu: ik zal u tussentijds informeren over de uitbetaling van (een deel van) het bedrag aan frictiekosten aan het kennis- en informatieplatform, zodra de aanvraag ontvangen en geaccordeerd is. Conclusie t.a.v. amendement 3: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van D66, NZ, PVV en PvZ voor. Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van NZ en PVV tegen. 31. Statenvoorstel Tour de France 2015 ONTW-156 Conclusie: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen. 32. Brief GS van 1 juli 2014 over Fietsvoetveer Conclusie: behandeld. 33. Brief GS van 1 juli 2014 over voortgang sanering Thermphos Vragensessie Toezegging gedeputeerde Van Heukelom: Ik zal een openbaar debat voorbereiden, te houden in september op basis van de openbaar beschikbare stukken. Conclusie: zonder hoofdelijke stemming wordt besloten tot het houden van een besloten vergadering, met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL, NZ, PVV en SP tegen. 35. Het lid Hamelink (PvdA) over mobiliteitscentrum ter ondersteuning van ontslagen werknemers Neckermann Toezegging gedeputeerde De Reu: ik zal de genoemde suggesties (expertise delen en rouwverwerking bevorderen) in het overleg met Neckermann, UWV en gemeente Hulst en Terneuzen meenemen en kijken waar mogelijk uit bestaande budgetten bijgedragen kan worden aan een mobiliteitscentrum voor ontslagen werknemers van Neckermann. 36. Het lid Harpe (GL) over zienswijze Structuurvisie Schaliegas 37. Moties niet behorend bij een agendapunt 38. Motie X1 ingediend door het lid Aalfs (D66) over Pilot startgroepen voor peuters Toezegging gedeputeerde Van Heukelom: ik zal u op de hoogte houden van de voortgang van het overleg tussen schoolbesturen, kinderopvang, gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en betrokken departementen over een scholenplan, via de onderwijsautoriteit. Motie X1 ingetrokken door indiener. 4

5 39. Motie X2 ingediend door het lid Aalfs (D66) over wijziging geborgde zetels waterschap Conclusie t.a.v. motie X2: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van CDA, PvZ, SGP en VVD tegen. 40. Afscheid van het lid Beekman (CU) 41. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd 42. Sluiting om uur. 5

Besluitenlijst 13 februari 2015

Besluitenlijst 13 februari 2015 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr. 15002275 Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, 09.30 uur, in

Nadere informatie

Besluitenlijst 1 november 2013

Besluitenlijst 1 november 2013 Besluitenlijst 1 november 2013 Middelburg, 4 november 2013 nr. 13024675 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 1 november 2013, 09.30 uur, in de

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 8 juni 2016 Nummer 16008481 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 11 maart 2016 van 9.35 uur tot 20.31

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2014

Besluitenlijst 14 maart 2014 Besluitenlijst 14 maart 2014 Middelburg, 17 maart 2014 nr. 14004292 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 14 maart 2014, 9.30 uur, in de Statenzaal,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 16 december 2016 Tijd: 9:35 16.40 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Nummer: 16020826 1. Opening om 9.35 uur. Het lid Van Tilborg (SP) is verhinderd.

Nadere informatie

Opening om 9.30 uur. De leden Muste (NZ), Robesin (PvZ) en Thomaes (PVV) zijn verhinderd.

Opening om 9.30 uur. De leden Muste (NZ), Robesin (PvZ) en Thomaes (PVV) zijn verhinderd. Provinciale Staten Besluitenlijst Provincie Zeeiand Middelburg, 30 september 2014 nr. 14014140 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 september

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 07-07-2017 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Nr. 17015800 1. Opening om 9.31 uur. De leden Babijn (PvZ) en Pijpelink

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum: 2 februari 2018 Tijd: 9:30 14.55 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland Nummer: 18003603 Link

Nadere informatie

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Datum 08-06-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Omschrijving Statenzaal Dhr. Han Polman 18014123 - Rekening en Voorjaarsnota 1 Opening

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 4 juli (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 september 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 4 juli (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 september 2014) Provinciale Staten Notulen van 4 juli 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 september 2014) Index behorende bij de notulen van 4 juli 2014 1. Opening en berichten

Nadere informatie

Agenda Provinciale Staten

Agenda Provinciale Staten Agenda Provinciale Staten Datum 01-03-2019 Tijd 9:30-19:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman AGENDA - 19003665 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda - 19003665 Afdoeningsvoorstel: vaststellen

Nadere informatie

GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers

GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers Datum: 05-02-2016 Tijd: 09:30 15:30 Locatie: Voorzitter: Statenzaal Dhr. Han Polman Toelichting: 16000270 Punt Omschrijving 01 Opening 02

Nadere informatie

Geannoteerde Agenda Provinciale Staten

Geannoteerde Agenda Provinciale Staten Geannoteerde Agenda Provinciale Staten Datum 17-03-2017 Tijd 9:30-12:30 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Omschrijving 17004171 Kenmerk Omschrijving 1 Opening Bericht van verhindering: René

Nadere informatie

Gewijzigde agenda Provinciale Staten

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Gewijzigde agenda Provinciale Staten Datum: 16-12-2016 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Punt Omschrijving 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda 4 Vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 6 april 2018 Tijd: 9.30 16.30 uur Locatie:

Nadere informatie

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers Datum 21-09-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Statenzaal Dhr. Han Polman Omschrijving 18017817 1 Opening Berichten van verhindering: Tobias van Gent

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. enlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 9 november 2018 Tijd: 9.30 17.03 uur Locatie: Statenzaal

Nadere informatie

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers Datum: 10-02-2017 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Punt Omschrijving 1 Opening Berichten van verhindering:

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd. 9: uur Locatie. Statenzaal Voorzitter

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd. 9: uur Locatie. Statenzaal Voorzitter Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd 9:35-15.35 uur Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Nummer 19006771 Link naar de videotulen: https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190301_1

Nadere informatie

Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept) No. 4 Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept) Datum 29 juni 2018 Tijd 9:30 16.15 uur Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Polman Nr. 18017709 Link naar de videotulen: Aanwezig zijn de leden:

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) No. 4 Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van 1 februari 2019, voorzitter, griffier Datum 7 december 2018 Tijd 9:38

Nadere informatie

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers Datum 06-04-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Omschrijving 18006734 1 Opening Bericht(en) van verhindering van: * Rutger

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Datum: 10 november 2017 Tijd: Locatie: Voorzitter: 9.30 17.39 uur Statenzaal Nr. 17025305 Link naar de videotulen: Aanwezig zijn de leden: Verder zijn aanwezig:

Nadere informatie

No Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 6 april 2018 Afdoeningsvoorstel: vaststellen

No Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 6 april 2018 Afdoeningsvoorstel: vaststellen WA Provincie ^Zeeland No. 4 Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 8 juni 2018 Tijd: 9.30

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) No. 4 Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van 26 oktober 2018, voorzitter, griffier Datum 21 september 2018 Tijd Locatie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

E&M-ECO E&M-ECO E&M-ECO. Pagina 1 van 5

E&M-ECO E&M-ECO E&M-ECO. Pagina 1 van 5 Commissie E&M nr COM Bestuurder datum onderwerp actie door voortgang afgehandeld 35 E&M Van Beveren 18-11-2008 N.a.v. de toezeggingenlijst/memo over navordering fiscus op Delta N.V.: Zodra deze informatie

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

05.01 Brief Rekenkamer Zeeland van 23 maart 2015 met jaarverslag

05.01 Brief Rekenkamer Zeeland van 23 maart 2015 met jaarverslag Agenda 24 april 2015 Middelburg, 13 april 2015 nr. 15005973 Agenda voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, te houden op: vrijdag 24 april 2015, 14.00 uur, in de Statenzaal,

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 10 maart 2011, namiddag. (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010)

Provinciale Staten. Notulen van 10 maart 2011, namiddag. (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010) Provinciale Staten Notulen van 10 maart 2011, namiddag (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010) Index behorende bij de notulen van 10 maart 2011 1. Opening

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Economie

Besluitenlijst Commissie Economie Besluitenlijst Commissie Economie Datum 10-05-2019 Tijd 9:00-12:30 Locatie Louise de Colignyzaal Voorzitter J.A.M. van Hertum Toelichting Videotulen Registratienummer: 19014769 https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190510_1

Nadere informatie

onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo E&D E&D E&D E&D onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo Pagina 1 van 5

onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo E&D E&D E&D E&D onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo Pagina 1 van 5 Commissie E&M nr COM Bestuurder datum onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo 50 E&M Schönknecht 3-12-2012 N.a.v. Begroting Zeeland Seaports 2013: Ik zal ZSP vragen om jaarlijks te rapporteren

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Zie GS brief van 2 juni Volgt in najaar T.J. Kalverboer.

Zie GS brief van 2 juni Volgt in najaar T.J. Kalverboer. Nog niet afgehandelde toezeggingen aan de statencommissie Economie en Mobiliteit, na vergadering 12 oktober 2009 Nr Voortkomend uit cie.vergadering Toezeggingen commissie Afhandeling: 35. 17-11-2008 Poppelaars

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Economie

Besluitenlijst Commissie Economie Besluitenlijst Commissie Economie Datum: 9 maart 2018 Tijd: 13.00 17.35 uur Locatie: Louise de Colignyzaal Voorzitter: Dhr. Peter van Dijk Referentienummer: 18007803 - Concept besluitenlijst Er zijn geen

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 134 Groningen, 2 juni 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 1 juni 2016 Woensdag

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 13 februari (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 maart 2015)

Provinciale Staten. Notulen van 13 februari (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 maart 2015) Provinciale Staten Notulen van 13 februari 2015 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 maart 2015) Index behorende bij de notulen van 13 februari 2015 1. Opening en

Nadere informatie

Agenda Commissie Bestuur

Agenda Commissie Bestuur Agenda Commissie Bestuur Datum 15-09-2017 Tijd 9:00-12:30 Locatie Louise de Colignyzaal Voorzitter Dhr. Hans van Geesbergen Nr. 17020984 Link naar Webcast http://player.companywebcast.com/provinciezeeland/20170915_1/nl/player

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie

Agenda Commissie Economie Datum 18-05-2018 Tijd 13:30-17:00 Agenda Commissie Economie Locatie Voorzitter Louise de Colignyzaal Dhr. Peter van Dijk Omschrijving Agenda commissie Economie 18 mei 2018 (18011805) 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening 3 23-05-2007 Mw. Peijs n.a.v. Burgerjaarverslag: De in

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 13 december (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 januari 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 13 december (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 januari 2014) Provinciale Staten Notulen van 13 december 2013 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 januari 2014) Index behorende bij de notulen van 13 december 2013 1. Opening

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 12 december (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 13 februari 2015)

Provinciale Staten. Notulen van 12 december (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 13 februari 2015) Provinciale Staten Notulen van 12 december 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 13 februari 2015) Index behorende bij de notulen van 12 december 2014 1. Opening

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 26 september (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 oktober 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 26 september (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 oktober 2014) Provinciale Staten Notulen van 26 september 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 oktober 2014) Index behorende bij de notulen van 26 september 2014 1. Opening

Nadere informatie

VERSLAG. statencommissie

VERSLAG. statencommissie VERSLAG statencommissie Conceptverslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn, gehouden in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 12 september

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

VERSLAG statencommissie

VERSLAG statencommissie VERSLAG statencommissie Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn, gehouden in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 17 januari 2014 van

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016 PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1898701 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Mobiliteit 23 februari 2018

Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Mobiliteit 23 februari 2018 Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Mobiliteit 23 februari 2018 Opening en mededelingen 1. Bespreekpunten A. Doorkijk Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden Stand

Nadere informatie

Provinciale Staten. Concept-notulen van 25 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 6 juni 2014)

Provinciale Staten. Concept-notulen van 25 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 6 juni 2014) Provinciale Staten Concept-notulen van 25 april 2014 (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 6 juni 2014) CONCEPT Index behorende bij de notulen van 25 april 2014

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 354947-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

^ PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS. Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018

^ PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS. Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018 ^ PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratien u m mer: 2206155 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) statengriffier: Mevrouw A.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016.

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 1 2 3 a Omschrijving van het voorstel Opening en mededelingen. Vaststelling van de agenda Programmabegroting 2017 Algemene beschouwingen Besluit Mevr. Rachak,

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018 Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018 + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

voortgang afgehandeld PoHo door

voortgang afgehandeld PoHo door Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 38 Economie De Reu 17-2-2017 N.a.v. gesprek met Omroep Zeeland: ik zeg u toe de regietaak op me te nemen m.b.t. de samenwerking tussen Omroep Zeeland,

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 15 april 2019

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 15 april 2019 Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 15 april 2019 + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018 1.Opening en vaststelling van de agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 31 januari (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 14 maart 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 31 januari (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 14 maart 2014) Provinciale Staten Notulen van 31 januari 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 14 maart 2014) Index behorende bij de notulen van 31 januari 2014 1. Opening en

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie

Agenda Commissie Economie Agenda Commissie Economie Datum: 08-09-2017 Tijd: 13:30-16:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Ton Veraart Toelichting: Gewijzigde Agenda 17016804 Punt Omschrijving 01 Opening en mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015

Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 125 Groningen, 25 september 2015 Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 546307-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 19 februari 2018 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008 Plaats: Nieuwveen Tijd: 16:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008 1 Opening 2 Vaststellen agenda Agendapunten 7, 10 en 12 worden

Nadere informatie

2.B.2 Statenmededeling Statenmededeling Informatievoorziening inzake omgevingsdiensten en uitvoering VTH-taken

2.B.2 Statenmededeling Statenmededeling Informatievoorziening inzake omgevingsdiensten en uitvoering VTH-taken Agenda Procedurevergadering Provinciale Staten Datum : 18 december 2017 Tijdstip : 18.00-18.45 uur Locatie : Hart der Provincie 4 1. Opening 2. Behandelvoorstellen Natuur en Milieu 2.A.1 Statenvoorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 6 juni (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 4 juli 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 6 juni (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 4 juli 2014) Provinciale Staten Notulen van 6 juni 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 4 juli 2014) Index behorende bij de notulen van 6 juni 2014 1. Opening en berichten

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015 Voorlopige agenda Statencommissiedag 7 juni 205 Kamer 0.4 Kamer.8 9.30 Bestuur en Financien Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS : CdK, dhr. E. van Hijum Landbouw en Natuur Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes

Nadere informatie

Provinciale Staten. Concept-notulen van 15 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016)

Provinciale Staten. Concept-notulen van 15 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016) Provinciale Staten Concept-notulen van 15 april 2016 (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016) CONCEPT Index behorende bij de notulen van 15 april 2016

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 januari 2017

Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening. In het kader van nationale gedichten dag zullen er drie gedichten door raadsleden worden voorgedragen. Voordracht gedicht

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014

Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014 Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen Burg van den Bosch en mevrouw Rachak zijn verlaat. Plv voorzitter de heer Metz vervangt de raadsvoorzitter.

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Ruimte

Besluitenlijst Commissie Ruimte Datum: 6 Tijd: Locatie: Voorzitter: 09:00 10.05 uur Nr.: 17021786 Link naar webcast: Aanwezig: Tevens aanwezig Afwezig: Besluitenlijst Commissie Ruimte Louise de Colignyzaal Mevr. Hannie Kool-Blokland

Nadere informatie

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken Titel motie : Nr. motie : M - 398 Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek Datum PS-Vergadering : 30 januari 2013 Voordrachtnummer : 6546 Onderwerp : Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 9 maart (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 20 april 2012)

Provinciale Staten. Notulen van 9 maart (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 20 april 2012) Provinciale Staten Notulen van 9 maart 2012 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 20 april 2012) Index behorende bij de notulen van 9 maart 2012 1. Opening en berichten

Nadere informatie

4. Vaststelling Lange Termijn Agenda. De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling Lange Termijn Agenda. De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 17 december 2007 Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/dr. A.P. vd Meché Griffier: mw. mr. C.A. Peters 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787;

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2015 Nummer 6787 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

voortgang afgehandeld PoHo door Zie brief GS van 13 maart 2018: voorstel: toezegging afvoeren.

voortgang afgehandeld PoHo door Zie brief GS van 13 maart 2018: voorstel: toezegging afvoeren. Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 38 Economie De Reu 17-2-2017 N.a.v. gesprek met Omroep Zeeland: ik zeg u toe de regietaak op me te nemen m.b.t. de samenwerking tussen Omroep Zeeland,

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

VERSLAG statencommissie

VERSLAG statencommissie VERSLAG statencommissie Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 8 november 2013 van 9.30 13.05

Nadere informatie

Verslag statencommissie

Verslag statencommissie Verslag statencommissie Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 24 mei 2013 van 9.30 14.25

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Voorzitter: Dhr. J.Th. Hoekema Wethouders: De heren Beers, Nieuwenhuizen en Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. G.J. de Graaf Aanwezig:

Nadere informatie