Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017"

Transcriptie

1 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie), dhr. D.D. Both (SGP), mw. Y. Bottema (VVD), dhr. W. van Braak (ChristenUnie), dhr. J.P. Breur (SP), dhr. G. Coban (DENK), dhr. D. Cozijnsen (CDA), dhr. R.C. Dielemans (D66), dhr. A.M. Doelwijt (PvdA), dhr. G.T. Geerts (SGP), dhr. S.C. Gerritsen (VVD), dhr. T.P.G. Helsen (CDA), mw. J.M. van den Heuvel (D66), de heer T.J. van Iperen (SGP), mw. M. Jansen (Lokaal Veenendaal), dhr. A.H. Janssen (Pro Veenendaal), dhr. A.J. Koerts (ChristenUnie), dhr. C.J. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal), dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD), dhr. W.J.C. van t Noordende (CDA), dhr. C.S. Oskam (GroenLinks), dhr. H.J. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal), mw. N. Roelofsen (ProVeenendaal), dhr. D.E.P. Roodbeen (ChristenUnie), dhr. H. Saidi (D66), dhr. D. Scheele (SGP), dhr. J. Snoei (SGP), dhr. H.J. van Soest (ChristenUnie). Afwezig: dhr. P.J.S.F. van Aart (PvdA), dhr. C.M.A. Groenewegen (ChristenUnie) Tijdelijk afwezig: dhr. G.T. Geerts (SGP) van uur tot uur Voorzitter: De heer mr. A.W. Kolff. Griffier: Mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk. Wethouders: Dhr. E. Stroobosscher (ChristenUnie), dhr. C.M. Verloop (SGP), mw. N. Kundic (D66), mw. J.F.M. Hollander (VVD) en mw. M.A. Overduin Biesma (CDA). Aanvang: uur tot uur s anderendaags. 1. Opening en vaststellen agenda De raad heeft unaniem besloten de agenda gewijzigd vast te stellen door toevoeging van agendapunt 7. Afscheid raadsadviseur/plaatsvervangend griffier de heer W.E.J.M. van Wel 2. Ingekomen stukken De raad heeft unaniem besloten om de ingekomen stukken op de voorgestelde wijze af te doen. 3. Ontslag schaduw-raadslid de heer Hondema (Lokaal Veenendaal) De raad heeft unaniem besloten de heer H.S.P. Hondema van de fractie Lokaal Veenendaal te ontslaan als schaduwraadslid van de gemeente Veenendaal. Pagina 1 van 8

2 4. Verantwoordingsdebat 2017 waarbij een besluit wordt genomen over: a. Projectenboek 2017 b. Projectenboek sociaal domein c. Jaarstukken a Het raadsvoorstel is met 30 stemmen voor en met 0 stemmen 4.b Het raadsvoorstel is met 30 stemmen voor en met 0 stemmen Motie M1 van DENK, SP, ProVeenendaal, PvdA, GroenLinks is ingetrokken. Motie M2 van DENK, SP, GroenLinks, PvdA is ingetrokken. 4.c Amendement A1 van ProVeenendaal, SP, PvdA, DENK, GroenLinks is met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, Lokaal Veenendaal. Het raadsvoorstel is met 25 stemmen voor en 5 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, Tegen stemden: ProVeenendaal, SP, Hamerstukken: d. Jaarstukken 2016 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied e. Jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 Omgevingsdienst regio Utrecht f. Ontwerp jaarstukken 2016, 1 e wijziging programmabegroting 2017 en ontwerp programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht g. Ontwerp jaarrapport 2016 en voorlopige begroting 2018 GR IW4 4.d Het raadsvoorstel is met 30 stemmen voor en met 0 stemmen 4.e Het raadsvoorstel is met 30 stemmen voor en 0 stemmen 4.f Het raadsvoorstel is met 30 stemmen voor en 0 stemmen 4.g Het raadsvoorstel is met 30 stemmen voor en 0 stemmen Toezegging wethouder Verloop over het projectenboek sociaal domein: ik blijf me inzetten voor de kwetsbare medemens. Toezegging wethouder Hollander over het projectenboek sociaal domein: over de beschikbare gegevens zal worden gerapporteerd. Toezegging van de voorzitter van de Auditcommissie, de heer Scheele over de Jaarstukken 2016: wij gaan oppakken de door de raad de afgelopen jaren opgedane ervaring met de Auditcommissie. Pagina 2 van 8

3 5. Eerste Bestuursrapportage 2017 Amendement A2 van D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, SGP is met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, Tegen stemde: ProVeenendaal. Amendement A3 van D66, SP, GroenLinks is met 30 stemmen voor en 0 stemmen Amendement A4 van ProVeenendaal is met 4 stemmen voor en 26 Voor stemden: ProVeenendaal en SP. CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA,, GroenLinks, Het geamendeerde raadsvoorstel is met 27 stemmen voor en 3 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, Tegen stemde: ProVeenendaal. Motie M3 van SP is ingetrokken. Toezegging wethouder Overduin-Biesma: komt schriftelijk terug op uitspraak Assen. Toezegging wethouder Verloop: de stelling van de heer Van Soest dat verzekeringen financieel gunstiger kunnen worden afgesloten wordt schriftelijk beantwoord. Pagina 3 van 8

4 6. Kadernota Amendement A4 bis van ChristenUnie, VVD, Lokaal Veenendaal, DENK, SP, SGP, CDA, ProVeenendaal is met 26 stemmen voor en 5 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, Tegen stemden: D66, PvdA, Amendement A5 van SP is met 2 stemmen voor en 29 Voor stemden: SP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, Amendement A6 van SGP, VVD, CDA, ChristenUnie, ProVeenendaal, DENK is met 22 stemmen voor en 9 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, ProVeenendaal, CDA, Tegen stemden: D66, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, Amendement A7 van SP is met 6 stemmen voor en 25 Voor stemden: ProVeenendaal, SP, GroenLinks, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA. Amendement A8 van CDA, ChristenUnie, D66, DENK, SP, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal is met 26 stemmen voor en 5 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, Tegen stemde: SGP. Amendement A9 van PvdA, Lokaal Veenendaal, SP, GroenLinks is met 8 hoofdelijke stemmen voor en 23 hoofdelijke Voor stemden: Beek, Breur, Doelwijt, M. Jansen, A. Janssen, Oskam, Pottjewijd, Roelofsen. Tegen stemden: Van den Berg, Bette-van de Nadort, Blad, Both, Bottema, Van Braak, Coban, Cozijnsen, Dielemans, Geerts, Gerritsen, Helsen, Van den Heuvel, Van Iperen, Koerts, C. Lochtenberg, D. Lochtenberg, Van t Noordende, Roodbeen, Saidi, Scheele, Snoei, Van Soest. Amendement A10 van ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, SGP, VVD, CDA, D66, ProVeenendaal, DENK, Lokaal Veenendaal is met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen, aangenomen. Amendement A11 van PvdA, D66, GroenLinks, ProVeenendaal, SP, Lokaal Veenendaal, CDA, VVD, ChristenUnie is met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, Tegen stemde: SGP. Amendement A12 van D66, SP, DENK, GroenLinks is ingetrokken. Pagina 4 van 8

5 Amendement A13 van SGP, D66, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, ProVeenendaal, VVD, PvdA, Lokaal Veenendaal, SP, DENK is met 31 stemmen voor en 0 stemmen Amendement A14 van VVD, ChristenUnie, SP, SGP is met 19 stemmen voor en 12 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, Lokaal Veenendaal, SP. Tegen stemden: D66, ProVeenendaal, CDA, PvdA, GroenLinks, Amendement A15 van SP is met 2 stemmen voor en 29 Voor stemden: SP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, Het geamendeerde raadsvoorstel is met 29 stemmen voor en 2 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, GroenLinks, Tegen stemden: SP, PvdA. Motie M 4 van ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP, SGP, ProVeenendaal, PvdA is met 21 stemmen voor en 10 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, ProVeenendaal, SP, PvdA, Tegen stemden: VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, Motie M5 van GroenLinks, D66, SGP, CDA, ChristenUnie is met 20 stemmen voor en 11 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, CDA, GroenLinks, Tegen stemden: VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA. Motie M6 van SGP, ChristenUnie, D66, VVD is met 22 stemmen voor en 9 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, Tegen stemden: ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, Motie M7 van ChristenUnie, SP is met 10 stemmen voor en 21 Voor stemden: ChristenUnie, SP, GroenLinks, Tegen stemden: SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA. Motie M8 van GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie is met 16 stemmen voor en 15 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, D66, CDA, SP, GroenLinks, Tegen stemden: SGP, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, PvdA. Motie M9 van SGP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, PvdA, ProVeenendaal is met 27 stemmen voor en 4 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, PvdA, GroenLinks, Tegen stemden: Lokaal Veenendaal, SP. Pagina 5 van 8

6 Motie M10 van SGP, GroenLinks, ChristenUnie, D66, CDA, SP, ProVeenendaal, VVD is met 31 stemmen voor en 0 stemmen Motie M11 van D66, SP, GroenLinks is 12 stemmen voor en 19 Voor stemden: D66, VVD, ProVeenendaal, SP, GroenLinks, Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA. Motie M12 van SP, VVD is met 7 stemmen voor en 24 Voor stemden: VVD, Lokaal Veenendaal, SP. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, ProVeenendaal, CDA, PvdA, GroenLinks, Motie M13 van CDA, SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, ProVeenendaal, VVD, Lokaal Veenendaal is met 31 stemmen voor en 0 stemmen Motie M14 van GroenLinks, ChristenUnie, ProVeenendaal, PvdA, D66, VVD, SP, DENK is met 31 stemmen voor en 0 stemmen Motie M15 van DENK, SP, ProVeenendaal, PvdA is met 10 stemmen voor en 21 Voor stemden: D66, ProVeenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal. Motie M16 van ChristenUnie, SP, DENK is ingetrokken. Motie M17 van DENK is met 2 stemmen voor en 29 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: SP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, Motie M18 van SGP, ChristenUnie, D66, Lokaal Veenendaal, CDA, GroenLinks, SP, ProVeenendaal, PvdA, VVD is met 31 stemmen voor en 0 stemmen Motie M19 van SP, ProVeenendaal, PvdA, VVD is met 20 stemmen voor en 11 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, DENK is met 20 stemmen voor en 11 stemmen Motie M20 van DENK, GroenLinks is met 2 stemmen voor en 29 Voor stemden: GroenLinks, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA. Motie M21 van VVD, Lokaal Veenendaal, D66, GroenLinks, SGP, SP, ChristenUnie, PvdA, CDA, ProVeenendaal, DENK is met 31 stemmen voor en 0 stemmen Motie M22 van VVD, ChristenUnie, ProVeenendaal, DENK, CDA, SP is met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen, aangenomen. Pagina 6 van 8

7 Voor stemden: ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal, CDA, SP, Tegen stemden: SGP, D66, Lokaal Veenendaal, PvdA, Motie M23 van ChristenUnie, ProVeenendaal, SP is met 31 stemmen voor en 0 stemmen Motie M24 van ChristenUnie, D66, SGP, CDA, VVD, ProVeenendaal, DENK is met 31 stemmen voor en 0 stemmen Motie M25 van VVD, SP is met 4 stemmen voor en 27 Voor stemden: VVD, SP. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks, Motie M26 van SP, PvdA, GroenLinks is met 4 stemmen voor en 27 Voor stemden: SP, PvdA, GroenLinks, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal. Motie M27 van D66, SP, GroenLinks is met 10 stemmen voor en 21 Voor stemden: D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal. Motie M28 van ProVeenendaal, PvdA is met 15 stemmen voor en 16 Voor stemden: ChristenUnie, ProVeenendaal, CDA, PvdA, Tegen stemden: SGP, D66, VVD, Lokaal Veenendaal, SP, Motie M29 van ProVeenendaal is met 24 stemmen voor en 7 stemmen Voor stemden: ChristenUnie, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, GroenLinks, Tegen stemden: SGP, SP, PvdA. Motie M30 van SP is met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: VVD, SP, GroenLinks, Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA. Motie M31 van DENK, D66, SP, GroenLinks is ingetrokken. Motie M32 van DENK, SP, PvdA is met 3 stemmen voor en 28 Voor stemden: SP, PvdA, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, Toezegging wethouder Verloop op antwoord van de vraag van raadslid Coban: rapportage over ICT-veiligheid komt terug in de reguliere rapportages. 7. Afscheid raadsadviseur/plaatsvervangend griffier de heer W.E.J.M. van Wel Pagina 7 van 8

8 8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering s anderendaags om uur. Pagina 8 van 8

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Aanwezig: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette van de Nadort (ChristenUnie),

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 en 12 november 2018 Aanwezig: mw. Bette van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Blad (ChristenUnie) dhr. Both (SGP), mw. Bottema (VVD), dhr. Van de Braak (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Wethouders: dhr. E. Stroobosscher (ChristenUnie), dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD), dhr. C.M. Verloop (SGP), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal)

Wethouders: dhr. E. Stroobosscher (ChristenUnie), dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD), dhr. C.M. Verloop (SGP), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal) Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 juli en 9 juli 2019 Aanwezig: mw. Bette-van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Both (SGP), mw. Bottema (VVD), dhr. Van Braak (ChristenUnie), dhr. Van de Braak (PvdA),

Nadere informatie

REGISTER. Veenendaal, april 2014

REGISTER. Veenendaal, april 2014 REGISTER Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscode voor raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

REGISTER. Veenendaal, oktober 2015

REGISTER. Veenendaal, oktober 2015 REGISTER Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscode voor raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

.REGISTER. Veenendaal, juni 2017

.REGISTER. Veenendaal, juni 2017 .REGISTER Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscode voor raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

.REGISTER. Veenendaal, januari 2018

.REGISTER. Veenendaal, januari 2018 .REGISTER Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscode voor raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

Notulen Raadsvergadering Gemeente Veenendaal. 18 en 22 mei mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk. de heer W.E.J.M. van Wel

Notulen Raadsvergadering Gemeente Veenendaal. 18 en 22 mei mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk. de heer W.E.J.M. van Wel Notulen Raadsvergadering Gemeente Veenendaal 18 en 22 mei 2017 Voorzitter Griffier Notulist Wethouders de heer A.W. Kolff mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk de heer W.E.J.M. van Wel mevrouw J.F.M. Hollander

Nadere informatie

.REGISTER. Veenendaal, september 2017

.REGISTER. Veenendaal, september 2017 .REGISTER Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscode voor raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

REGISTER. Veenendaal, juli 2016

REGISTER. Veenendaal, juli 2016 REGISTER Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscode voor raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

REGISTER. Veenendaal, september 2016

REGISTER. Veenendaal, september 2016 REGISTER Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscode voor raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 6 juni 2019 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.10 uur Sluiting: 22.45 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 23 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer,

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen.

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 30-10-2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018 Voorzitter Aanwezig CDA PvdA FNP VVD GBTL GroenLinks ChristenUnie D66 Semplonius Afwezig : mw. M.A. Berndsen-Jansen : mw. G.W. Stegenga

Nadere informatie

de heer W.I.I. van Beek, commissaris van de koning de heer mr. B. Thomas, kabinetschef

de heer W.I.I. van Beek, commissaris van de koning de heer mr. B. Thomas, kabinetschef Notulen Raadsvergadering Gemeente Veenendaal 19 juni 2018 Voorzitter Griffier Gasten Wethouders de heer P.A. Zoon mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk de heer W.I.I. van Beek, commissaris van de koning de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 9 november Mevrouw T.B.W.M. van der Torre

Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 9 november Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 9 november 2017 Voorzitter: Griffier: De heer S.C.C.M. Potters Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Aanwezige raadsleden: De heer C.E. Beringen, CDA De heer A.A.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Voorzitter: Dhr. drs. J. Th. Hoekema Wethouders: Dhr. Beers, dhr. Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. drs. G.J. de Graaf Aanwezig: Mw.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Groot.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Groot. Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 30 november 2017 Voorzitter: De heer S.C.C.M. Potters Griffier: Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Aanwezige raadsleden: Dhr. T.G. Aalbers, ChristenUnie, fractievoorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare (en voor wat betreft agendapunt 17 besloten en geheime) vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 26-5-2016

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 14 juli 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, drs. J.P.M. Heshof,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 28 april 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 28 april 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 28 april 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

* IJsselstein. Besluitenijst

* IJsselstein. Besluitenijst Besluitenijst ^ Gemeente * IJsselstein Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 24 september 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 28 februari 2019

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 28 februari 2019 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 28 februari 2019 Voorzitter : mw. J.A. de Vries Griffier : mw. G.W. Stegenga Aanwezig CDA : mw. P.B. van den Akker, dhr. D. Attema, mw. U. Attema-de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 31 mei 2018

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 31 mei 2018 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 31 mei 2018 Aanvangstijd: Eindtijd: Locatie: 20.30uur 22.50 uur Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen Aanwezig: 27 Raadsleden: (fv=fractievoorzitter)

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017 Aanvang/einde: 20.00/22.20 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

mevrouw J.F.M. Hollander mevrouw N. Kundić mevrouw M.A. Overduin-Biesma de heer C.M. Verloop

mevrouw J.F.M. Hollander mevrouw N. Kundić mevrouw M.A. Overduin-Biesma de heer C.M. Verloop Notulen Raadsvergadering Gemeente Veenendaal 24 september 2015 Voorzitter Griffier Notulist Wethouders de heer A.W. Kolff mevrouw F.A. van Hooijdonk de heer W.E.J.M. van Wel de heer F.H. Beckerman mevrouw

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012.

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal Aanwezigen: mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter

Nadere informatie

.REGISTER. Veenendaal, januari 2017

.REGISTER. Veenendaal, januari 2017 .REGISTER Overzicht van functies als bedeeld in de artikelen 12, eerste lid, 41 b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncte artikel 3, tweede lid van de Gedragscede veer raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 354947-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 2 november 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 20-4-2017 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: G.A. Stavenga-Joling Aanwezig: Gemeentebelangen: G.

Nadere informatie

Resumé van de openbare commissievergadering ABM

Resumé van de openbare commissievergadering ABM Resumé van de openbare commissievergadering ABM Datum: donderdag 18 april 2019 Aanvangstijd: 20.00 uur Eindtijd: 22.22 uur Locatie: Raadszaal gemeentehuis van Huizen Aanwezig: Voorzitter en commissiegriffier

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-2-2018 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 6 juli 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 november 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Voorzitter: Dhr. J.Th. Hoekema Wethouders: De heren Beers, Nieuwenhuizen en Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. G.J. de Graaf Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 16 december 2016 Tijd: 9:35 16.40 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Nummer: 16020826 1. Opening om 9.35 uur. Het lid Van Tilborg (SP) is verhinderd.

Nadere informatie

gemeente Midden-Groningen

gemeente Midden-Groningen M Besluitenlijst raad 1 november 2018 Voorzitter: A. Hoogendoorn Aanwezige raadsieden: PvdA: T. van der Veen J. van Duren H.J. Flederus R. Sinnema J. Westerdiep Gemeentebelangen : H. Haze M. Ploeger N.H.R.

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst

Concept-Besluitenlijst Registratienummer: 2015173765 Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 16 december 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Verloop (vanaf agendapunt 10), wethouder Bouwmeester (agendapunt 4)

Verloop (vanaf agendapunt 10), wethouder Bouwmeester (agendapunt 4) BESLUITENLIJST DE RAADSCOMMISSIE Onderwerp Openbare vergadering van De Raadscommissie (I) Datum / tijd 14 mei 2013 Voorzitter Dhr. C.S. Oskam Secretaris Mw. L. Achterberg Aanwezig Zie bijlage Aanwezig

Nadere informatie

Insprekers: J.E. Vlottes namens de heer D. van der Meer en de Provinciale Commissie Heemschut Zeeland

Insprekers: J.E. Vlottes namens de heer D. van der Meer en de Provinciale Commissie Heemschut Zeeland BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIE OMGEVING Datum: 24 oktober 2012 AANWEZIG: Voorzitter: Mw. A.D.W. Dijkhuis-Dieleman Commissiegriffier: Mw. mr. N.G.E. Haars Commissieleden: Mw. M.P.E. de Feijter-de Feijter

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 31 januari Mevrouw T.B.W.M. van der Torre

Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 31 januari Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 31 januari 2019 Voorzitter: Griffier: De heer S.C.C.M. Potters Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Aanwezige raadsleden: De heer T.G. Aalbers, ChristenUnie, fractievoorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: 20 oktober 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, S.G.W.

Nadere informatie

B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G

B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 23 november 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Nr. 017.091.0006 Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden: Afwezige leden: A.E.H.

Nadere informatie

mevrouw E.A.G. van Leeuwen-Klink, wethouder de heer mr. T. Van Houwelingen, wethouder

mevrouw E.A.G. van Leeuwen-Klink, wethouder de heer mr. T. Van Houwelingen, wethouder Conceptbesluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Giessenlanden, gehouden op donderdag 29 oktober 2015 in het gemeentehuis te Hoornaar en vervolgd op donderdag 5 november. Voorzitter:

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

.REGISTER. Veenendaal, mei 2018

.REGISTER. Veenendaal, mei 2018 .REGISTER Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet, juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscode voor raadsleden en bestuurders

Nadere informatie

Programmabegroting november Moties aangenomen. Nr. Fractie Onderwerp. Algemeen

Programmabegroting november Moties aangenomen. Nr. Fractie Onderwerp. Algemeen Programmabegroting 2019-2022 12 november 2018 Moties aangenomen Nr. Fractie Onderwerp Algemeen Programma 3- SOCIALE LEEFOMGEVING M6 D66 Kinderraad en jongerendebat M9 SP Staak verzet tegen Abonnementstarieven

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum: 2 februari 2018 Tijd: 9:30 14.55 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland Nummer: 18003603 Link

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 juli 2018 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 juli 2018 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 juli 2018 in de raadzaal Voorzitter Griffier : M.A.P. Michels : J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst 13 februari 2015

Besluitenlijst 13 februari 2015 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr. 15002275 Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, 09.30 uur, in

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

Besluitenlijst. gemeente Renswoude. Gemeenteraad. Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: Aanwezig voorzitter: P. Doornenbal-van der Vlist

Besluitenlijst. gemeente Renswoude. Gemeenteraad. Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: Aanwezig voorzitter: P. Doornenbal-van der Vlist Besluitenlijst Gemeenteraad gemeente Renswoude Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: 175826 Aanwezig voorzitter: griffier: de leden: tevens aanwezig: P. Doornenbal-van der Vlist de heer M.H.T. Jansen

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 februari 2019

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 februari 2019 Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 februari 2019 1 Voorzitter: Mevrouw L.A.M. Kompier Wethouders: Dhr. Jongenelen, dhr. Nieuwenhuizen, dhr. Langedijk en dhr. Reijven Ambtenaren:

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 09 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, drs. J.P.M. Heshof,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart Dhr. Jongenelen, dhr. Langedijk, dhr. Nieuwenhuizen en dhr.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart Dhr. Jongenelen, dhr. Langedijk, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019 Voorzitter: Wethouders: Ambtenaren: Griffier: Aanwezig: Afwezig: RAAD 1. Opening 2. 2A. Vaststelling agenda Besluit toelating Mw. G.N.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari 2017 Voorzitter: Wethouders: Dhr. Cornelisse Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

^ PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS. Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018

^ PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS. Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018 ^ PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratien u m mer: 2206155 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) statengriffier: Mevrouw A.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering 2 november 2017

Besluitenlijst Raadsvergadering 2 november 2017 Besluitenlijst Raadsvergadering 2 november 2017 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 15 Dhr. G. Beukema, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier Aanwezig: Fractie 2014: dhr. N. Boersma, mw. S.A. Buiter-Dallinga,

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 134 Groningen, 2 juni 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 1 juni 2016 Woensdag

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie