Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS 1

2 Schoolgids 2014/2015 Gereformeerde Basisschool De Zaaier Dorpsweg XT Hattem. : Website: GBS De Zaaier gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Waarom een Schoolgids?... 5 Inhoud De school... 6 Naam van de school... 6 Situering van de school... 6 Schoolgrootte... 6 Bloeiwijs: ons onderwijssysteem Waar de school voor staat... 8 Missie: Groeien en bloeien op de Zaaier... 8 Uitgangspunten... 8 Klimaat Organisatie van het onderwijs... 9 Samenstelling van het team... 9 Schoolorganisatie... 9 Aanmelding van nieuwe leerlingen in de school (Leer) activiteiten voor kinderen Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Schoolregels Sponsoring Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio...15 De organisatie van VGPO Accretio Het toelatingsbeleid van VGPO Accretio Zorg voor de leerlingen...16 Volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school Leerlinggebonden zorg het arrangement Speciale zorg voor leerlingen Speciaal basisonderwijs het Speelwerk Leervorderingen van leerlingen Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs Onderwijskundige samenwerking binnen Accretio Naschoolse en buitenschoolse activiteiten voor kinderen Pestprotocol Time-out, schorsings- en verwijderingbeleid Jeugdgezondheidszorg op school Veiligheid Klachtenregeling: waar gaat het om? Meer informatie over de klachtenregeling? Klachtenroute verzekering en schade ouders...29 De positie van de ouders Contacten Informatievoorziening Ouderactiviteiten Ouderbijdrage/ contributie seizoen Contacten - kerken - Christelijke muziekvereniging

4 8. Schoolverzuim Leerplicht en verzuim Huishoudelijke zaken Schooltijden Vakantierooster Breng & ophaalregel groep 1 en Jarige familieleden Speelgoedmiddag Fruit eten of drinken Gymspullen Tijden gymnastiek en zwemmen Schoolfotograaf Privacybeleid Zending Contacten Schoolraad Verzoek te reageren

5 1. Woord vooraf Waarom een Schoolgids? U hebt de digitale schoolgids van basisschool De Zaaier in Hattem geopend. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u deze schoolgids geopend hebt: misschien bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u meer lezen in deze gids. Misschien bent u van plan uw kind aan te melden bij ons op school en wilt u zich inlezen in wat er van u verwacht gaat worden. Misschien hebt u al jaren uw kind(eren) bij ons op school en bent u benieuwd naar de praktische invulling voor het komende schooljaar. Wellicht leest u deze schoolgids met nog een andere reden. Wij willen er voor u allemaal zijn: we zien de schoolgids als praktische gids, maar ook een gids waar onze visie en missie in staat verwoord, en hoe we ons onderwijs zien en hoe we dat in de uitvoering doen. Onze wens is dat deze gids aan al uw vragen voldoet en dat u met plezier datgene uit deze gids kan halen wat voor u van belang is. Hartelijke groeten, het team van de Zaaier. Inhoud De schoolgids informeert ouders, leden en belangstellenden over het onderwijs op school, waar de school voor staat en waar ze aan wil werken. Scholen verschillen steeds meer van elkaar, bijvoorbeeld in hun manier van werken of in de sfeer op school of wat de kinderen leren. Deze gids geeft aan waar GBS De Zaaier voor staat, zodat u als ouder weet wat u van ons kunt verwachten en waarop u ons kunt aanspreken. In deze Schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs op onze school plaatsvindt en welke zorg wij geven aan de kinderen. Verder vertellen we wat ouders van school mogen verwachten en wat wij als school van ouders verwachten. In de derde plaats geeft deze gids een overzicht van resultaten van het onderwijs op onze school. Deze gids is met goedkeuring van de schoolraad gepubliceerd. 5

6 2. De school Naam van de school Het verhaal van de Zaaier is een Bijbelse vertelling. Jezus wil de mensen vertellen dat God zijn geloof uitzaait in de harten van alle mensen. Een prachtige vergelijking van toen die ook nu symbolisch is voor ons. 6 Wij willen kinderen vertellen over dit Evangelie en ze helpen om open te staan voor het geloof in God. Wij hebben dat op twee manieren symbolisch gemaakt: Het logo van de school: In de schikking van de letters kunt u een zaaibeweging ontdekken. De horizontale balk geeft het grondoppervlak aan. Het mozaïek in het handvaardigheidlokaal: een kunstwerk van dhr. T. Buit. Deze mozaïek laat een afbeelding van de zaaier zien. Situering van de school De school staat op de kruising van de Hessenweg en Dorpsweg. De achterkant van de school grenst aan de Waa, een dode rivierarm van de IJssel. De kinderen die de school bezoeken wonen allemaal in Hattem. Schoolgrootte Op school zitten ongeveer 140 kinderen. Er zijn op dit moment 14 personeelsleden met verschillende functies (zie Hfst. 4: organisatie van het onderwijs) Bloeiwijs: ons onderwijssysteem We hebben een onderwijsmodel ontwikkeld waarin de kinderen in een circuit werken, het zogenaamde Bloeiwijsmodel, waarbinnen zij zelf keuzes voor de volgorde van hun vakken kunnen maken. Dat circuit bestaat uit activiteiten die dagelijks terugkomen. Het werken in deze circuitvorm werkt sociaal vormend, het kind komt in steeds wisselende groepen waarbij de mogelijkheid bestaat om elkaar te helpen of om samen te werken. Vanaf groep 3 werken de kinderen met een dagrooster en vanaf groep 5 met een weekrooster. Door zo te werken leren de kinderen plannen, wat hen later in het voorgezet onderwijs ten goede komt. Ook werken de kleuters al met een weektaak ; de zogeheten Konijnen- en Berentaak; als voorloper op de dag- en weekroosters waarmee ze in de hogere groepen werken. Tijdens het werken met de bloeiwijs wordt de leerstof in kleine instructiegroepen aangeboden. Tijdens die instructietijd zijn de overige leerlingen, alleen of in overleg met elkaar, aan het werk. De instructiegroepen bestaan uit maximaal 9 kinderen en zijn in niveaugroepen ingedeeld. Op die manier hoeven leerlingen zich niet te vervelen, maar ook niet gefrustreerd raken.

7 In de kleutergroepen wordt er gewerkt met de kleine kring. Op deze manier zijn de leerlingen meer betrokken, kan er gewerkt worden op niveau, is er meer interactie en is het voor de leerkracht eenvoudiger alle leerlingen te observeren. Op verschillende momenten in de week kunnen de kinderen zelf voor de kleine kring kiezen of worden ze uitgenodigd door de leerkracht. Er zijn vertelkringen, instructiekringen en introductiekringen. Zelfstandigheid betekent niet dat de kinderen aan hun lot worden overgelaten. We werken in alle groepen met zgn. dobbelsteenkinderen. Alle kinderen zijn een paar keer per jaar dobbelsteenkind. Die kinderen helpen andere kinderen met hun gewone vragen. Om te voorkomen dat ze worden uitgebuit is er de dobbelsteen: na 6 beurten moet er een ander dobbelsteenkind komen. In de kleuterklas heten de hulpjes die naast de juf zitten dobbelsteenkinderen Ze dragen een ketting met een afbeelding van een dobbelsteen. Elke dag zijn dit twee andere kleuters. 7

8 3. Waar de school voor staat Missie: Groeien en bloeien op de Zaaier Op de Zaaier werken we vanuit een open houding. We geven onderwijs in een veilige omgeving, waarin de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau, hun door God gegeven. Een open houding: We zijn echt geïnteresseerd in het kind. We stellen ons open voor de belevingswereld van het kind. Zo kan het tot leren komen. Een veilige omgeving: Kinderen voelen zich veilig. Ze worden gewaardeerd en geaccepteerd zoals ze zijn. Zonder veiligheid is leren bijna niet mogelijk. Ontwikkeling van talenten: Kinderen hebben veel ontwikkelmogelijkheden. Op de Zaaier willen we die gaven en talenten tot bloei laten komen. Eigen niveau: Het onderwijs moet aansluiten bij het ontwikkelniveau van het kind. We passen het onderwijs aan naar het niveau van het kind. Door God gegeven: Onze zekerheid ligt in onze afhankelijkheid van onze Schepper: God, die we Vader mogen noemen. Uitgangspunten Klimaat Op school hebben we de volgende uitgangspunten gekozen: God heeft ons geschapen. Door de zondeval is de relatie met God verstoord. Daarom gaf Hij zijn Zoon voor de verlossing van onze zonden. De liefde van God voor ons bepaalt onze houding naar elkaar. Ieder mens is een uniek schepsel van God met gaven en talenten. Iedereen zal zich op eigen wijze moeten verantwoorden tegenover God. Een kind is in zijn ontwikkeling afhankelijk van leiding en begeleiding. De school is de plaats waar de kinderen dagelijks leven, spelen en werken. De schoolomgeving moet veilig zijn en plezierig. De kinderen mogen zich er thuis voelen. Ze hebben respect en begrip voor elkaar, ook al zijn ze onderling verschillend. We hebben allemaal onze gaven van God gekregen en de school is ervoor om die gaven te ontwikkelen, ieder zijn of haar gave, om daarmee God te eren. Dat betekent dat wij samen zullen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van die gaven en dat wij willen aansluiten bij de talenten van de kinderen. Dat vraagt zorgvuldige inzet van leerkrachten met kennis van en zorg voor ieder kind. Wij willen kinderen leren evenwichtig en in goede harmonie met elkaar om te gaan. Verantwoordelijkheid en respect in de omgang zijn belangrijk. De leerkrachten ondersteunen dit proces, begeleiden het en corrigeren waar nodig. Om dat klimaat te voeden: vragen we God om hulp voor alles wat we op school doen. houden we dagopeningen, waarin meegeleefd kan worden met bijzondere gebeurtenissen van familieleden, bekenden en andere mensen rond de school. besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen en vieringen. besteden we aandacht aan de triangelgedachte kerk-school-gezin. hebben we veel aandacht voor zorgverbreding. werken we als leerkrachten in een goed teamverband. 8

9 4. Organisatie van het onderwijs Samenstelling van het team De school werkt met 5 groepen. Iedere groep heeft (een) eigen leerkracht(en). De leerkrachten zijn als volgt over de groepen verdeeld: Groep 1 (Konijnengroep)/2 (Berengroep) Groep 2/3: Groep 4/5: Groep 5/6: Groep 7/8: Tine Nagelhout Bianca Offereins en Bijanka Marsman Marleen Medendorp en Gré Knegt Marjan van Zuijlekom en Bijanka Marsman Seth Slagter en Evelien de Vries Andere functies: Locatiedirecteur: Chris Dam (a.i.) Hij is onderwijskundig leider en eindverantwoordelijke. Chris is 2 middagen per week aanwezig, als regel op maandag- en woensdagmiddag. Locatiecoördinator: Marleen Medendorp. Zij is aanspreekpunt en verantwoordelijke bij afwezigheid van de locatiedirecteur. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Intern Begeleider: Henriëtte Keep. Zij coördineert alle (extra) zorg op school. Remedial Teacher: Roelanda Beekhuis. Zij beheert de regie over de kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Daarbij functioneert ze als expert op het gebied van leerlingbegeleiding; zij kan met die kennis leraren en leerlingen begeleiden. LB-functie: Seth Slagter. Binnen ons team is Seth aangesteld als onderwijscoördinator. Seth heeft ervaring als coach en zet op die manier zijn kwaliteiten in om ingezette onderwijsvernieuwingen te implementeren. Onderwijsassistente: Eline Havinga. Zij helpt de leerkrachten met de uitvoering van hulpplannen en geeft soms instructie. Tanja Gerrits is onderwijsassistente bij groep 2. Groep 2 is ongeveer de eerste helft van het schooljaar gecombineerd met groep 1 en valt dan onder verantwoordelijkheid van Tine Nagelhout. De tweede helft van het schooljaar is groep 2 gecombineerd met groep 3 en valt de groep onder verantwoordelijkheid van Bianca Offereins en Bijanka Marsman. Tanja wordt ingezet bij de gecombineerde groep en werkt met een deel van de groep in een ander lokaal. LIO ers & stagiaires: Van Hogeschool Viaa, afdeling PABO in Zwolle hebben wij regelmatig stagiaires in de school. Zij geven lessen in de groepen. De leerkrachten treden op als mentoren. Ook kan het gebeuren dat zij in opdracht van de opleiding testen of onderzoeken moeten doen bij één of meer kinderen. Dit gebeurt alleen na toestemming van de groepsleerkracht. Uiteraard verwachten we dat alle stagiaires de grondslag van de school onderschrijven. Een enkele keer hebben we stagiaires van andere instellingen. Opmerking: Na de voorjaarsvakantie worden de groepen 1,2 en 3 anders verdeeld vanwege de instroom van leerlingen in groep 1. Schoolorganisatie Op de Zaaier werken de leerkrachten - behalve bij het voorbereidend en aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs - volgens het leerstofjaarklassensysteem, uitgebreid met het model Bloeiwijs. De vorderingen worden twee keer per jaar getoetst d.m.v. het leerlingvolgsysteem en daarna in kaart gebracht. Hoe we werken met het voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven wordt toegelicht in het hoofdstuk (Leer)activiteiten voor kinderen. Op 1 dag in de week is er een RT-er (Remedial Teacher) aan het werk. Er is een IB-er (Intern Begeleider) op twee dagen om de zorg te coördineren en te optimaliseren. 9

10 De locatiedirecteur is 2 middagen op school. De locatiedirecteur wordt ondersteund door een administratief medewerkster. Aanmelding van nieuwe leerlingen in de school 10 Aanmelding van leerlingen kan het hele jaar door. Één dag per jaar organiseren we een open dag. Die organiseren we het liefst op een zaterdag. We zorgen ervoor dat deze uitnodiging in de plaatselijke krant staat en op de gevel aan de Hessenweg kant te zien is. Overdag kunnen ouders met hun kinderen de school bekijken en hun kind aanmelden. Op die dag zijn personeelsleden, leden van de schoolraad en de locatiedirecteur aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt via de locatiedirecteur. In mei/juni wordt er een informatieavond georganiseerd voor ouders die kinderen hebben aangemeld voor het volgende seizoen. Ouders van kleuters uit groep 1, die al kinderen bij ons op school hebben worden ook uitgenodigd, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. We verkennen die avond de school en praten o.a. over het onderwijs. Er is volop ruimte voor uw vragen. Zo willen we nieuwe ouders een beeld van de school geven. Voordat de kleuters 4 jaar zijn, krijgen ze een uitnodiging om kennis te komen maken op school. De leerkrachten van de instroomgroep nemen daarvoor ruim van te voren contact met u op. Uw kind mag, als u dat wenst, voor zijn/haar 4 e verjaardag (maximaal) 10 dagdelen meedraaien in de groep. Als uw kind 4 jaar is gaan ze maandag, dinsdag en donderdag de hele dag naar school en de vrijdagochtend. Zit uw kind in groep 2 dan gaan ze ook vrijdagmiddag naar school. Ook als leerlingen van een andere school komen, proberen we een soepele overgang te creëren. Bij aanmelding van een leerling met een handicap bekijken we samen met de ouders wat de beste optie voor de leerling is. We hanteren een stappenplan waarmee we de problematiek, de hulpvraag van de leerling en de mogelijkheden van de school in beeld krijgen, zodat we tot een verantwoorde beslissing kunnen komen. Bij een nieuwe aanmelding (eerste kind) wil de directeur graag een gesprek met u om nader kennis te maken. Ook krijgt dit gezin een bezoekje van de leerkracht van groep 1. Dit om deze ouders informatie te geven over de activiteiten van de school en om vragen te beantwoorden. (Leer) activiteiten voor kinderen Bijbels onderwijs We geven veel aandacht aan Gods Woord. Regelmatig vertellen we verhalen uit de Bijbel. We vinden het niet alleen belangrijk dat de kinderen de verhalen leren kennen, maar meer nog dat ze op de God van de Bijbel gaan vertrouwen. Tegelijkertijd leren kinderen en groepsleerkrachten uit de bijbel hoe ze met elkaar en anderen behoren om te gaan. De groepen 1 t/m 8 werken met de methode Levend Water. In deze methode wordt het geloof in onze Here Jezus Christus op thematische manier aangeboden. Dat betekent dat de chronologische vertellijn wordt losgelaten en dat er iedere week een thema centraal staat waar passende bijbelverhalen en verwerkingen bij gemaakt zijn. Vanaf groep 4/5 kunt u ook regelmatig huiswerk/leerwerk voor Levend Water verwachten. Activiteiten in de groepen 1 en 2 In het leven van jonge kinderen staat spelen centraal. Kinderen doen niets liever dan dat. Ze leren daarin de wereld om hen heen kennen; ze zien wat er om hen heen gebeurt en

11 maken zichzelf dat eigen in hun spel. Wij willen in ons onderwijs hierbij aansluiten en daarom staat het spel in ons onderwijs aan kleuters centraal. We kiezen een thema en werken daar 6 weken over. In het lokaal zijn verschillende hoeken ingericht (huishoek, schrijfhoek, bouwhoek, knutselhoek, verfhoek, enz) waarin activiteiten gedaan kunnen worden die met het thema te maken hebben. Ook wordt er bij elk thema een thema-hoek in gericht, bijv. bij het thema sprookjes kan dat het snoephuisje van Hans en Grietje zijn. Bij deze hoek gaat het vooral om het rollenspel. De leerkracht heeft als taak om de kinderen uit te dagen om activiteiten te gaan doen op verschillende ontwikkelingsgebieden: leesactiviteiten, reken/wiskundige activiteiten, schrijfactiviteiten, taal activiteiten, constructieve activiteiten (iets bouwen, maken, in elkaar zetten) en spelactiviteiten (hierin zitten activiteiten op sociaal-emotioneel gebied: bijv. samenspelen en rollenspel) Door een uitdagende omgeving te creëren in de klas, waarin al deze aspecten van de ontwikkeling aan bod komen, daagt de leerkracht de kinderen uit om zich op al die gebieden te ontwikkelen. De leerkracht probeert als begeleider (bijv. door mee te spelen) het kind een stapje verder te helpen in de ontwikkeling. Deze manier van onderwijs vanuit de basisontwikkeling wordt ontwikkelingsgericht onderwijs ( OGO) genoemd. Voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven In de groepen 1, 2 en 3 wordt aandacht besteed aan het voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven. Wat we de kinderen op welk moment aan onderwijs aanbieden, laten we afhangen van het ontwikkelniveau van ieder afzonderlijk kind. Ieder kind leert op die manier als het er rijp voor is of anders gezegd als het eraan toe is. Het onderwijs sluit dan aan op wat een kind eerder al heeft geleerd. Hierdoor is het dus niet meer vanzelfsprekend dat alle kinderen in groep 3 in de eerste schoolweek woordjes leren als maan, roos, vis. Het kan namelijk zijn dat een kind hier al eerder aan toe is of juist later. Op die manier ontwikkelt een kind meer inzicht en leert het vol zelfvertrouwen. Twee belangrijke ingrediënten om je eigen gaven en talenten te ontdekken en ontplooien. Startpunt aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs Om goed aansluitend onderwijs aan te kunnen bieden, bepalen wij aan de hand van proeven - die ontwikkeld zijn door dr. Ewald Vervaet - wat de ontwikkelfase van ieder kind is. De resultaten behaald op deze proeven, nemen we als uitgangspunt voor ons lees- en schrijfonderwijs. Lees- en schrijfrijp zijn de meeste kinderen in de leeftijd tussen 6 ½ en 8 ½ jaar. Het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs start hierdoor gemiddeld genomen in een later stadium dan voorheen het geval was. Dit betekent niet dat we hierdoor achter gaan lopen op de doelen die groep 3 aan het eind van het jaar gehaald moet hebben. Want door aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind, leert hij of zij vanuit inzicht en met zelfvertrouwen. Hierdoor gaat het leerproces veel sneller, dan bij andere vormen van leren. Er zijn zoals gezegd ook kinderen die eerder of later rijp zijn dan de gemiddelde groep. Aan de hand van de proeven kunnen we de kinderen goed volgen en ongeacht de leeftijd die ze hebben, aansluitend onderwijs aanbieden. Een kind wat nu bijvoorbeeld in groep 2 zit, maar wel al lees- en schrijfrijp is, bieden we aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs aan. Kinderen die later dan de gemiddelde groep rijp zijn, bieden we net zo goed het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs aan, maar wel op het moment dat ze eraan toe zijn. We willen graag dat ieder kind mag weten en ervaren dat het gewaardeerd en geaccepteerd wordt, zoals het is. Kinderen die beginnen met het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs krijgen het onderwijs aangeboden onder andere aan de hand van de materialen van Veilig Leren Lezen (2003) en Zo leer je kinderen lezen en spellen (2013). Voor de automatisering van het leesproces zorgen we ervoor dat er veel lestijd beschikbaar is voor het lezen. Iedere ochtend lezen de 11

12 12 kinderen in leesgroepen onder begeleiding van ouders en de wisselwoorden die op school geoefend worden, krijgen de kinderen mee als huiswerk. Voorbereidend lees- en schrijfonderwijs Ook voordat een kind lees- en schrijfrijp is, bieden we aansluitend onderwijs aan. We willen dan een goede basis leggen voor het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs. Op het gebied van het voorbereidend lezen doen we veel oefeningen die gericht zijn op de auditieve analyse, bijvoorbeeld: rijmen en woorden in stukjes hakken. Op het gebied van het voorbereidend schrijven bieden we vormoefeningen aan, zoals: prikken, knippen en vouwen. In het licht van onze visie willen we in de fase van het voorbereidende lezen en schrijven de grond goed bewerken, zodat het zaaigoed in de fase van het aanvankelijke lezen en schrijven uiteindelijk in grond valt waarin het kan groeien en bloeien. Nederlandse taal vanaf groep 4 Vanaf groep 4 gaan wij aan de hand van de methode Taal Actief (2013) dieper in op de taalvaardigheden en spelling. Vanaf groep 5 werken we daarnaast ook aan begrijpend lezen door de methode Leeslink (2012). Vanaf groep 6 is er naast de gewone spelling ook veel aandacht voor de spelling van werkwoorden en wordt er naast begrijpend lezen ook tijd besteed aan studerend lezen. We besteden in elke groep veel tijd aan lezen. Elke groep vult dat op een andere manier in. Engelse taal We werken met de engelse methode Take it Easy (2010). Daarin werken we aan uitspraak, grammatica en spelling van engelse woorden. In groep 5 en 6 werken we tweewekelijks met deze methode. In groep 7 & 8 elke week. In deze methode is veel aandacht voor native speaking, dat is les krijgen van een virtuele Engelsman die via het digitale schoolbord in echt Engels instrueert. We zien engels als belangrijke opstap voor het vervolgonderwijs. Rekenen/wiskunde In de kleutergroepen worden er spelenderwijs verschillende voorbereidende reken- en wiskunde activiteiten aangeboden. Vaak is er ook een winkel waar ze leren omgaan met hoeveelheden, sorteren, wegen enz. We werken met de methode De wereld in getallen (2013). Naast veel oefenstof is er ook veel ruimte voor realistische sommen. Bussommen en rekensommen in de bouwmarkt zijn daar voorbeelden van. Op die manier willen we dat kinderen vertrouwd raken met rekenen in de alledaagse praktijk. Oriëntatie op mens en wereld De vakken aardrijkskunde en geschiedenis worden gegeven in de groepen 5 t/m 8. Aan de hand van vertellingen, besprekingen, leerlingen- en werkboeken wordt de kinderen de leerstof aangeboden. Natuuronderwijs en Bevordering Gezond Gedrag wordt geven vanaf groep 3. Ook in de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan de wereld om de kinderen heen, dit wordt gedaan aan de hand van de betekenisvolle thema s waaraan de kleuters werken. Sociaal emotionele ontwikkeling Dit vak geven we aan de hand van de methode Kanjertraining. We geven de Kanjertraining in alle groepen om de sfeer in de klas goed te houden. De Kanjertraining kan ook ingezet worden om de sfeer in de groep te verbeteren. We werken met de kinderen aan de volgende doelen: Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

13 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. Leren om verantwoordelijkheid te nemen. Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Bewegingsonderwijs Binnen bewegingsonderwijs geven we les aan de hand van alle kerndoelen voor bewegingsvormen. In het kleuteronderwijs zijn de gymlessen gekoppeld aan de thema s. In de hogere groepen zijn de meeste gymlessen verdeeld in spel- en toestellessen. Cultuureducatie Binnen Hattem is er een cultuurmakelaar KICK die voor alle scholen een jaarlijks cultureel educatief programma ontwikkelt. Ieder jaar komt een ander cultuurthema aan bod en daar worden dan heel veel lessen, thema s, tentoonstellingen enz. uit betaald. Dit jaar staat drama op het rooster. Daarnaast doen we als school mee aan de Kinderboekenweek. Deze cultuureducatie is gebaseerd op een overheidssubsidie van 10,= per kind. Dat is met deze makelaar allemaal vergeven. Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Het schoolgebouw heeft 9 lokalen. Zes lokalen worden gebruikt door groepen. Twee lokalen worden verhuurd aan het centrum voor leerlingenzorg Florion. De school is ingericht voor leerlingen/ leerkrachten met een bepaalde handicap en is aangepast voor rolstoelgebruik. De gemeenschapsruimte is ingericht voor handvaardigheid. Voor het vak bewegingsonderwijs is er in de onderbouw een apart speellokaal. Dit lokaal wordt ook wel gebruikt voor ouderavonden en andere gelegenheden. De groepen 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in de gymlokalen De Hunze of in het lokaal aan de Eijerdijk. Bij de lokalen zijn verwerkingsruimten. De kinderen kunnen daar zelfstandig werken aan bepaalde taken. Schoolregels Schoolregels zijn er om er voor te zorgen dat in de school alles goed en ordelijk en vooral voor iedereen veilig verloopt. Regels geven duidelijkheid zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. We stellen niet voor elke situatie een regel. We gaan ervan uit dat iedereen zich gedraagt als kinderen van de Heer. Hij is onze Schepper. Daarom hebben we respect voor Zijn schepping, dat zijn we zelf, dat is de ander en dat is onze omgeving. Regels voor de veiligheid van onszelf, van anderen of van de omgeving: We lopen op het plein. Tussen de fietsenrekken mag je niet spelen. De groepen 1 en 2, 3-8 hebben aparte pleinen. We spelen alleen spelletjes op het plein die veilig zijn voor onszelf en voor anderen. We zitten niet op de hekken en de tuin is voor plantjes en niet voor kinderen. Bij vorst kom je niet op de Waa. Ook niet voor- of na schooltijd. In de gangen lopen we rustig. 13

14 Regels om duidelijkheid te geven en alles rustig en ordelijk te laten verlopen: Vanaf 8.15 uur ben je welkom op het schoolplein. Tussen de middag vanaf uur. Groep 1 4 mag vanaf 8:15 inlopen, evt. samen met ouders/verzorgers. Voor schooltijd en in de pauze ben je buiten. In de pauze ga je zo snel mogelijk naar buiten. Alleen met toestemming van je juf of meester mag je binnen blijven. Er is een rooster voor de groepen wanneer ze mogen voetballen. Dit wordt met de daartoe bestemde ballen gedaan. Iedere groep is verantwoordelijk voor de eigen bal. Deze bal is uitsluitend voor in de pauzes binnen schooltijd. Een paar minuten voor het begin van de school gaat de bel. Wanneer de bel gaat, gaan we rustig naar binnen. De kinderen komen niet in de magazijnen, of de leerkracht moet erbij zijn. Je brengt een briefje mee van huis als je niet mee kunt doen met een bepaalde les of als je je huiswerk niet hebt kunnen leren. Als het regent kom je kort voor het begin van de lessen op school. Sponsoring Binnen de scholen van VGPO Accretio is sponsorbeleid vastgesteld dat aansluit bij het convenant dat in 2002 tussen het ministerie en de overlegorganisaties is afgesloten. Het sponsoringbeleid is op te vragen bij de locatiedirecteur. 14

15 5. Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio De Vereniging voor Gereformeerd Primair onderwijs Accretio is per 1 januari 2007 ontstaan door een fusie tussen VGPO IJsselronde, GSV Flevo-IJssel en VGPO Oost-Nederland (Het Speelwerk). Deze naam - dit Latijnse woord betekent groei of ontwikkeling - is gekozen omdat het uitdrukt wat we voor de toekomst voor ogen hebben: het verder uitbouwen van mogelijkheden en vormen om het onderwijs aan onze kinderen nog beter en professioneler inhoud te geven. Onderwijs dat een bijdrage levert aan groei en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Groei en ontwikkeling in de omgang met anderen en bovenal groei en ontwikkeling als kind van God. De organisatie van VGPO Accretio VGPO Accretio bestaat uit 13 reguliere scholen en 1 speciaal basisonderwijsschool. Bevoegd gezag: een centraal bestuur die verantwoording aflegt in de Algemene ledenvergadering (voor alle leden bestemd) De ledenraad bestaat uit 2 personen per school, fungeert als klankbord voor behoud van identiteit en grondslag van de vereniging. De algemeen directeur is integraal verantwoordelijk en mentor van de schooldirecteuren. De algemeen directeur heeft overleg met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd) over het gezamenlijke beleid. De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de algemeen directeur en de directeur overlegt met de leden van de schoolraad. De schoolraad kan advies geven en vragen stellen over het gevoerde beleid aan de locatiedirecteur. Het toelatingsbeleid van VGPO Accretio Als u uw kind aanmeldt bij ons op school vragen wij u onze gereformeerde leer te onderschrijven en te respecteren. Voor de meeste gezinnen uit de gereformeerde vrijgemaakte- en christelijk gereformeerde gezinnen is dat zo. Natuurlijk bent u ook welkom als u niet van deze kerken lid bent maar wel de grondslag en identiteit van de school kunt onderschrijven en respecteren. Wij willen graag onze grondslag en identiteit van onze school beschermen. Per 1 augustus 2011 is het leden- en benoemingsbeleid van VGPO Accretio verbreed. Het bestuur van VGPO Accretio heeft hiertoe besloten na ledenraadraadpleging en na instemming van de GMR. Vanaf bovengenoemde datum kunnen, naast personen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en Christelijk Gereformeerde Kerken, nu ook personen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) lid van de vereniging Accretio of werknemer op één van onze scholen worden. Deze verbreding geldt ook voor leden van de kerken die in de laatste jaren zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en die de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Hoogeveen van 1969/ 70 als de hunne erkennen, kortgenoemd leden van kerken die zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Ook personeelsleden zijn lid van één van deze kerken. De basis van het toelatingsbeleid is het aanvaarden van de Bijbel en het kunnen onderschrijven van de drie formulieren van enigheid. Op deze manier wil de school haar identiteit vast houden en een passend verlengstuk zijn van de opvoeding thuis. 15

16 6. Zorg voor de leerlingen Volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school 16 Onze doelstelling is: alle kinderen doorlopen in beginsel in 8 jaar de basisschool. Hoe we daar zorg voor dragen en hoe we daarin ook grenzen bewaken hebben we verder in dit hoofdstuk uitgewerkt. In de groepen 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK!. Met dit volgsysteem observeren we dagelijks de leerlingen. Daarbij letten we erop of het kind zich gelukkig voelt. Juist dat is essentieel voor het gehele functioneren van de leerling. Ook letten we erop of de leerling zich, passend bij de gaven die het heeft, ontwikkelt. Elk jaar wordt van alle leerlingen een persoonlijke lijst ingevuld, waarop sociaal-emotionele aandachtspunten staan. Die gegevens worden in de rapporten gevoegd, op de spreekavonden of tijdens ouderbezoeken besproken en vergeleken. Ook gebruiken we genormeerde toetsen voor taalontwikkeling en rekenen. In de hogere groepen wordt het schrijf-, reken- en taalwerk regelmatig gecorrigeerd, zodat we het onderwijs zo nodig aan kunnen passen. Leerlingen corrigeren ook regelmatig zelf hun werk i.v.m. de bevordering van de zelfstandigheid en de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Bij een aantal vakken worden toetsen afgenomen bijv. bij rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer en natuuronderwijs. Zo krijgen we een beeld van de prestaties van de leerlingen en het effect van ons onderwijs. In de hogere groepen krijgen de leerlingen ook huiswerk en overhoringen voor het godsdienstonderwijs. Zodat ze de aangeboden lesstof onthouden en kunnen verinnerlijken. Om de leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces en verantwoordelijk te maken voor hun doelen, voeren we gesprekken met de kinderen. Dit gebeurt zowel in groepsverband als met individuele leerlingen. Een gesprek met een leerling levert informatie op over de onderwijsbehoeften en creëert betrokkenheid. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS). We gebruiken dit systeem om aan te sluiten bij het niveau van de leerling. Een gedeelte van het LVS wordt digitaal opgeslagen en een ander deel bewaard in verschillende klassenmappen. We beginnen hiermee in de kleutergroepen. Ouders/Verzorgers kunnen de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen via het ouderportal van Parnassys. Iedere ouder heeft een inlogcode en daarmee kunnen ze de resultaten van de toetsen inkijken. Leerlingenbespreking Bij ons op school werken we met groepsplannen, hierbij worden kinderen op basis van kind kenmerken en niveau ingedeeld in instructie groepen. Aan deze groepen wordt op verschillende manieren instructie over de leerstof gegeven. Zo is er een instructieonafhankelijke, een instructie-afhankelijke en een basisgroep. Op deze manier sluiten we aan bij de leer- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen. De indeling is per vak weer anders, kinderen weten in welke groep ze zitten. 4x per jaar wordt het groepsplan met de IBer besproken. Naar aanleiding van de resultaten en observaties van de kinderen, wordt er bekeken of ze nog in de goede groep zitten, zo sluiten we op een goede manier aan bij de individuele behoeften.

17 Ook zijn er kinderen die een eigen leerlijn voor een bepaald vak, of voor alle vakken volgen. Hier wordt een ontwikkelingsperspectief voor opgesteld, waarin ook de verwachte uitstroom naar het voortgezet onderwijs staat. Deze kinderen worden apart besproken tijdens de leerlingbesprekingen. Daarnaast spreekt de intern begeleider de leerkrachten regelmatig over het functioneren van de leerlingen. Remedial teaching en de interne begeleiding Binnen de school functioneert een Remedial Teacher (R.T-er) die de extra hulp voor de individuele leerling of groepjes leerlingen coördineert en uitvoert. Er worden behandelingsplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd onder leiding van de R.T-er. De R.T-er neemt ook vaak toetsen af en geeft eventueel extra individuele hulp. Ook functioneert er een Intern Begeleider (IB-er). De IB-er coördineert de totale leerlingenzorg. Leerlinggebonden zorg het arrangement Als uw kind een handicap of een andere beperking heeft, kan het zowel voor verzorging als voor onderwijs een apart budget krijgen. Het PGB (Persoons Gebonden Budget) vraagt u aan in verband met de verzorging van uw kind. Hier staat de school helemaal buiten. Voor het onderwijs is er een andere vorm van financiering, het arrangement. In het kader van Passend onderwijs heeft de school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat welke zorg de school kan bieden en welke specialismen er op school zijn. Toch kan het zijn dat de ondersteuningsbehoeften van uw kind hier niet bij aansluiten. Voor specifieke zorg kan de school dan een beroep doen op het samenwerkingsverband, door een arrangement aan te vragen. Hierbij gaat het om middelen waardoor uw kind bij ons op school wel de ondersteuning en zorg kan krijgen die het nodig heeft, zodat het bij ons op school kan blijven. De aanvraag doen we bij de commissie Arrangeren van het samenwerkingsverband Florion. Soms is de zorgvraag rondom een kind te groot voor ons, en moeten we aangeven dat we de goede zorg niet kunnen bieden. Als school hanteren we wel de zorgplicht, en gaan dan samen met u als ouders, op zoek naar een passende onderwijsvorm voor uw kind. Wat moeten ouders doen? Oriëntatie op schoolkeuze: welke school is het beste voor uw kind. Heeft uw kind extra middelen nodig bij het volgen van onderwijs, ga dan het gesprek met de school aan en in overleg wordt bekeken wat wij kunnen bieden voor uw kind. Als het nodig is vragen we een arrangement aan, maar soms komen we tot de conclusie dat we de zorg niet kunnen bieden. Dan gaan we samen met u op zoek naar een passende vorm van onderwijs voor uw kind. Wat moet de school doen? De scholen van Accretio staan in principe open voor alle kinderen. Maar zeker als er sprake is van een enkel- of meervoudige stoornis is het goed om samen (school én ouders) af te wegen wat de beste optie voor uw kind is. De school wil daar graag bij behulpzaam zijn. Wij hanteren een stappenplan waarmee we de problematiek en de hulpvraag van uw kind én de mogelijkheden (sterkten/zwakten) van de school goed in beeld kunnen krijgen zodat we samen tot een verantwoorde beslissing kunnen komen. Speciale zorg voor leerlingen Voor een aantal kinderen is er extra zorg nodig. De zorg voor de leerlingen wordt gegeven vanuit de visie dat we het kind willen helpen bij zijn eigen en unieke ontwikkeling. 17

18 Om passende hulp te kunnen bieden is vaak eerst extra onderzoek nodig. Er zijn verschillende vormen van onderzoek. observaties van de andere teamleden (evt. met behulp van video). testen, welke op school zelf gedaan kunnen worden. onderzoek door het expertisecentrum (vooral voor sociaal-emotionele- en psychologische testen) schoolarts, logopedist, Riagg en fysiotherapeuten. het aanvragen van een ondersteuningsbudget vanuit het samenwerkingsverband. Florion, centrum voor leerlingenzorg De scholen worden begeleid door Florion, het centrum voor leerlingenzorg, te Hattem. De trajectbegeleider dhr. (Johan) v.d. Beek van Florion bezoekt regelmatig de school om samen met de IBer de zorgleerlingen te bespreken. De trajectbegeleider geeft adviezen en bespreekt eventuele vervolgstappen, bijvoorbeeld een onderzoek door een orthopedagoog van Florion. Dit gebeurt als de school onvoldoende ontwikkeling ziet bij het kind, nadat ze zelf toetsen e.d. heeft afgenomen en extra hulp heeft geboden. Als een leerling wordt onderzocht door Florion worden de ouders altijd op de hoogte gesteld. Vanuit Florion wordt in voorkomende gevallen hulp geboden in de vorm van ambulante begeleiding. Ambulante begeleiding is erop gericht de leerkracht te helpen bij de begeleiding van het kind met problemen. De school vraagt de hulp aan. De ouders worden ervan op de hoogte gesteld. Meer informatie over Florion vindt u op de website De hulp aan het kind kan vervolgens op verschillende manieren plaatsvinden: dmv. extra instructie, een aparte leerlijn en trainingen volgens een handelingsplan tijdens de R.T. Dit wordt vormgegeven door o.a.: sociaal-emotionele ondersteuning geven bij het functioneren in de groep extra hulp binnen de groep hulp d.m.v. logopedie/fysiotherapie/riagg/eleos aanvraag voor ambulante begeleiding van speciale scholen verwijzing naar speciaal onderwijs. afspraken over een minimumprogramma als einddoelstelling van het basisonderwijs. Ouders horen bij alle vormen van extra zorg wat er met hun kind gebeurt. Speciaal basisonderwijs het Speelwerk Grenzen aan de zorg De Zaaier wil voor ieder toegelaten kind adequaat onderwijs realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Passend onderwijs, dus rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. 18 De school heeft echter ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het organiseren van het onderwijs en het opvangen van leerlingen. De volgende grenzen worden onderscheiden: Verstoring van rust en veiligheid. Verstoring van het leerproces.

19 Verhouding van verzorging/ behandeling en onderwijs. Gebrek aan opnamecapaciteit. Ondanks extra begeleiding kan het zijn dat wij op school uw kind niet meer de zorg kunnen geven die het nodig heeft. School en ouders groeien dan naar een beslissing: er moet een andere oplossing voor dit kind worden gezocht. Die andere oplossing kan zijn: plaatsing van het kind op een speciale school voor basisonderwijs. Het zoeken naar de goede oplossing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Daar staan school en ouders niet alleen voor. Onze basisschool heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsverband van gereformeerde scholen. Samen bouwen we aan een netwerk van zorg voor onze leerlingen. Dit samenwerkingsverband draagt de naam Florion. Daarin dragen we samen de verantwoordelijkheid voor alle kinderen. De verwijzing naar een andere school is dus vaak een langdurig traject, waarbij nauw contact is tussen ouders en school. Op school ligt een zorgplan waarin het onder andere de zorgprocedure is omschreven. Dit is een werkdocument, dat steeds weer aan de praktijk getoetst zal worden en zo nodig bijgesteld en uitgebreid wordt. Onderstaand schema geeft een beeld van de verwijzingen van de laatste jaren. Jaar Aantal Speciaal (Basis)onderwijs leerlingen Het Speelwerk Zwolle leerling De Enkschool Zwolle leerling Het Speelwerk Zwolle Doubleren Zittenblijven proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als dit nodig is dan zal het vooral voorkomen in de onderbouw (groep 2 of 3). Bij de leerlingbespreking in maart worden de kinderen genoemd waarbij de kans bestaat dat ze blijven zitten. Tijdens de kijk/spreekavond spreken we de stand van zaken dan met de ouders door. Eind mei valt de definitieve beslissing. In de tussentijd heeft de groepsleerkracht de desbetreffende leerling geobserveerd om zicht te krijgen op de volgende aspecten: Het gedrag tijdens klassikale activiteiten Werkhouding en prestatie Zelfvertrouwen Sociale-, spel- en taalontwikkeling Uiteindelijk neemt het team, na overleg met de ouders, de beslissing en worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. In de midden of bovenbouw gaan kinderen die niet de leerstof voldoende (kunnen) beheersen doorgaans met een aangepast programma voor bijv. spelling of rekenen verder, deze kinderen blijven dan niet zitten. Leerlingendossier Van elke leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden. Een gedeelte wordt digitaal opgeslagen en een ander gedeelte wordt in klassenmappen bewaard. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin (beperkt), de behaalde leerresultaten, toets- en rapportcijfers van de afgelopen jaren, de leerlingenbesprekingen, de gesprekken met ouders (m.n. die ouders van kinderen waar speciale aandacht voor nodig is), speciale onderzoeken en verslagen van speciale hulp en begeleiding. Het leerlingendossier is toegankelijk voor ouders. Ouders krijgen een inlogcode om de resultaten van hun kind(eren) te kunnen bekijken. 19

20 Als een leerling naar een andere school gaat dan stuurt de school een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school. De ouders ontvangen een kopie. Leervorderingen van leerlingen De leerkrachten willen graag een duidelijk overzicht hebben van de resultaten van de kinderen. Daarom gebruiken we voor de vaardigheden rekenen, spellen, lezen en begrijpend lezen en voor sociaal emotionele ontwikkeling een Leerling Volg Systeem (LVS). We kunnen op die manier de resultaten van de leerlingen en de groepen overzichtelijk in beeld brengen en indien nodig, ons onderwijs aanpassen. U, als ouder, wordt schriftelijk geïnformeerd d.m.v. rapporten. Aan het eind van groep 1 krijgen de kinderen hun eerste rapport. Vanaf groep 2 krijgt uw kind twee keer per jaar een rapport. Een halverwege het jaar (februari) en aan het einde van het schooljaar (juni/juli). De onderbouw Gedurende het hele jaar wordt het kind geobserveerd op de volgende ontwikkelingsaspecten: taalactiviteiten, rekenactiviteiten, constructieve activiteiten, leesschrijfactiviteiten en spelactiviteiten. De leerkracht schrijft op wat het van het kind ziet m.b.t. die ontwikkelingsaspecten. Wij gebruiken daarvoor de observatiemethode Kijk! De leerkracht neemt ook nog een Cito- taal en reken toets voor kleuters af in januari en juni. Verder volgen we de lees- en schrijfontwikkeling met de proeven van dr. E. Vervaet. De groepen 3 t/m 8 De resultaten van de leerlingen worden door de leerkrachten op de volgende manier verzameld: d.m.v. toetsen uit de methode, bijvoorbeeld rekentoetsen en dictees. (de basis voor de rapportcijfers) d.m.v. toetsing aan de hand van het LVS. De leerkrachten nemen toetsen af voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. De resultaten worden door de leerkracht omgezet in een score, waarbij duidelijk wordt welk kind onder een bepaalde norm (signaallijn) heeft gescoord. De leerkrachten en de intern begeleider bekijken dan of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Van ieder kind wordt een dossier bijgehouden. Daarin zitten de belangrijkste toetsgegevens. Op deze manier kan een kind gevolgd worden tijdens zijn/haar schoolloopbaan. Het dossier van uw kind is ook voor u ter inzage op school. Neemt u hiervoor contact op met de leerkracht. Wij gebruiken het dyslexieprotocol. Dit protocol kent diverse meetmomenten. Hierdoor kunnen we nauwkeurig de vorderingen van leerlingen volgen en ook tijdig ingrijpen. Schooleindonderzoek In groep acht neemt de leerkracht het schooleindonderzoek af. Onze school doet mee met het schooleindonderzoek van het G.P.C. De test bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel test de schoolvordering op rekenen en taal gebied. Het tweede onderdeel bestaat uit testen die een indicatie van de intelligentie geven. Daarnaast wordt bij kinderen ook een toets afgenomen waarbij gekeken wordt naar de motivatie en faalangst ten opzichte van de prestaties. De uitslag van deze test wordt door de leerkracht met de ouders besproken op een spreekavond over de keuze van het vervolgonderwijs. 20

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie