Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS 1

2 Schoolgids 2014/2015 Gereformeerde Basisschool De Zaaier Dorpsweg XT Hattem. : Website: GBS De Zaaier gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Waarom een Schoolgids?... 5 Inhoud De school... 6 Naam van de school... 6 Situering van de school... 6 Schoolgrootte... 6 Bloeiwijs: ons onderwijssysteem Waar de school voor staat... 8 Missie: Groeien en bloeien op de Zaaier... 8 Uitgangspunten... 8 Klimaat Organisatie van het onderwijs... 9 Samenstelling van het team... 9 Schoolorganisatie... 9 Aanmelding van nieuwe leerlingen in de school (Leer) activiteiten voor kinderen Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Schoolregels Sponsoring Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio...15 De organisatie van VGPO Accretio Het toelatingsbeleid van VGPO Accretio Zorg voor de leerlingen...16 Volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school Leerlinggebonden zorg het arrangement Speciale zorg voor leerlingen Speciaal basisonderwijs het Speelwerk Leervorderingen van leerlingen Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs Onderwijskundige samenwerking binnen Accretio Naschoolse en buitenschoolse activiteiten voor kinderen Pestprotocol Time-out, schorsings- en verwijderingbeleid Jeugdgezondheidszorg op school Veiligheid Klachtenregeling: waar gaat het om? Meer informatie over de klachtenregeling? Klachtenroute verzekering en schade ouders...29 De positie van de ouders Contacten Informatievoorziening Ouderactiviteiten Ouderbijdrage/ contributie seizoen Contacten - kerken - Christelijke muziekvereniging

4 8. Schoolverzuim Leerplicht en verzuim Huishoudelijke zaken Schooltijden Vakantierooster Breng & ophaalregel groep 1 en Jarige familieleden Speelgoedmiddag Fruit eten of drinken Gymspullen Tijden gymnastiek en zwemmen Schoolfotograaf Privacybeleid Zending Contacten Schoolraad Verzoek te reageren

5 1. Woord vooraf Waarom een Schoolgids? U hebt de digitale schoolgids van basisschool De Zaaier in Hattem geopend. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u deze schoolgids geopend hebt: misschien bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u meer lezen in deze gids. Misschien bent u van plan uw kind aan te melden bij ons op school en wilt u zich inlezen in wat er van u verwacht gaat worden. Misschien hebt u al jaren uw kind(eren) bij ons op school en bent u benieuwd naar de praktische invulling voor het komende schooljaar. Wellicht leest u deze schoolgids met nog een andere reden. Wij willen er voor u allemaal zijn: we zien de schoolgids als praktische gids, maar ook een gids waar onze visie en missie in staat verwoord, en hoe we ons onderwijs zien en hoe we dat in de uitvoering doen. Onze wens is dat deze gids aan al uw vragen voldoet en dat u met plezier datgene uit deze gids kan halen wat voor u van belang is. Hartelijke groeten, het team van de Zaaier. Inhoud De schoolgids informeert ouders, leden en belangstellenden over het onderwijs op school, waar de school voor staat en waar ze aan wil werken. Scholen verschillen steeds meer van elkaar, bijvoorbeeld in hun manier van werken of in de sfeer op school of wat de kinderen leren. Deze gids geeft aan waar GBS De Zaaier voor staat, zodat u als ouder weet wat u van ons kunt verwachten en waarop u ons kunt aanspreken. In deze Schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs op onze school plaatsvindt en welke zorg wij geven aan de kinderen. Verder vertellen we wat ouders van school mogen verwachten en wat wij als school van ouders verwachten. In de derde plaats geeft deze gids een overzicht van resultaten van het onderwijs op onze school. Deze gids is met goedkeuring van de schoolraad gepubliceerd. 5

6 2. De school Naam van de school Het verhaal van de Zaaier is een Bijbelse vertelling. Jezus wil de mensen vertellen dat God zijn geloof uitzaait in de harten van alle mensen. Een prachtige vergelijking van toen die ook nu symbolisch is voor ons. 6 Wij willen kinderen vertellen over dit Evangelie en ze helpen om open te staan voor het geloof in God. Wij hebben dat op twee manieren symbolisch gemaakt: Het logo van de school: In de schikking van de letters kunt u een zaaibeweging ontdekken. De horizontale balk geeft het grondoppervlak aan. Het mozaïek in het handvaardigheidlokaal: een kunstwerk van dhr. T. Buit. Deze mozaïek laat een afbeelding van de zaaier zien. Situering van de school De school staat op de kruising van de Hessenweg en Dorpsweg. De achterkant van de school grenst aan de Waa, een dode rivierarm van de IJssel. De kinderen die de school bezoeken wonen allemaal in Hattem. Schoolgrootte Op school zitten ongeveer 140 kinderen. Er zijn op dit moment 14 personeelsleden met verschillende functies (zie Hfst. 4: organisatie van het onderwijs) Bloeiwijs: ons onderwijssysteem We hebben een onderwijsmodel ontwikkeld waarin de kinderen in een circuit werken, het zogenaamde Bloeiwijsmodel, waarbinnen zij zelf keuzes voor de volgorde van hun vakken kunnen maken. Dat circuit bestaat uit activiteiten die dagelijks terugkomen. Het werken in deze circuitvorm werkt sociaal vormend, het kind komt in steeds wisselende groepen waarbij de mogelijkheid bestaat om elkaar te helpen of om samen te werken. Vanaf groep 3 werken de kinderen met een dagrooster en vanaf groep 5 met een weekrooster. Door zo te werken leren de kinderen plannen, wat hen later in het voorgezet onderwijs ten goede komt. Ook werken de kleuters al met een weektaak ; de zogeheten Konijnen- en Berentaak; als voorloper op de dag- en weekroosters waarmee ze in de hogere groepen werken. Tijdens het werken met de bloeiwijs wordt de leerstof in kleine instructiegroepen aangeboden. Tijdens die instructietijd zijn de overige leerlingen, alleen of in overleg met elkaar, aan het werk. De instructiegroepen bestaan uit maximaal 9 kinderen en zijn in niveaugroepen ingedeeld. Op die manier hoeven leerlingen zich niet te vervelen, maar ook niet gefrustreerd raken.

7 In de kleutergroepen wordt er gewerkt met de kleine kring. Op deze manier zijn de leerlingen meer betrokken, kan er gewerkt worden op niveau, is er meer interactie en is het voor de leerkracht eenvoudiger alle leerlingen te observeren. Op verschillende momenten in de week kunnen de kinderen zelf voor de kleine kring kiezen of worden ze uitgenodigd door de leerkracht. Er zijn vertelkringen, instructiekringen en introductiekringen. Zelfstandigheid betekent niet dat de kinderen aan hun lot worden overgelaten. We werken in alle groepen met zgn. dobbelsteenkinderen. Alle kinderen zijn een paar keer per jaar dobbelsteenkind. Die kinderen helpen andere kinderen met hun gewone vragen. Om te voorkomen dat ze worden uitgebuit is er de dobbelsteen: na 6 beurten moet er een ander dobbelsteenkind komen. In de kleuterklas heten de hulpjes die naast de juf zitten dobbelsteenkinderen Ze dragen een ketting met een afbeelding van een dobbelsteen. Elke dag zijn dit twee andere kleuters. 7

8 3. Waar de school voor staat Missie: Groeien en bloeien op de Zaaier Op de Zaaier werken we vanuit een open houding. We geven onderwijs in een veilige omgeving, waarin de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau, hun door God gegeven. Een open houding: We zijn echt geïnteresseerd in het kind. We stellen ons open voor de belevingswereld van het kind. Zo kan het tot leren komen. Een veilige omgeving: Kinderen voelen zich veilig. Ze worden gewaardeerd en geaccepteerd zoals ze zijn. Zonder veiligheid is leren bijna niet mogelijk. Ontwikkeling van talenten: Kinderen hebben veel ontwikkelmogelijkheden. Op de Zaaier willen we die gaven en talenten tot bloei laten komen. Eigen niveau: Het onderwijs moet aansluiten bij het ontwikkelniveau van het kind. We passen het onderwijs aan naar het niveau van het kind. Door God gegeven: Onze zekerheid ligt in onze afhankelijkheid van onze Schepper: God, die we Vader mogen noemen. Uitgangspunten Klimaat Op school hebben we de volgende uitgangspunten gekozen: God heeft ons geschapen. Door de zondeval is de relatie met God verstoord. Daarom gaf Hij zijn Zoon voor de verlossing van onze zonden. De liefde van God voor ons bepaalt onze houding naar elkaar. Ieder mens is een uniek schepsel van God met gaven en talenten. Iedereen zal zich op eigen wijze moeten verantwoorden tegenover God. Een kind is in zijn ontwikkeling afhankelijk van leiding en begeleiding. De school is de plaats waar de kinderen dagelijks leven, spelen en werken. De schoolomgeving moet veilig zijn en plezierig. De kinderen mogen zich er thuis voelen. Ze hebben respect en begrip voor elkaar, ook al zijn ze onderling verschillend. We hebben allemaal onze gaven van God gekregen en de school is ervoor om die gaven te ontwikkelen, ieder zijn of haar gave, om daarmee God te eren. Dat betekent dat wij samen zullen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van die gaven en dat wij willen aansluiten bij de talenten van de kinderen. Dat vraagt zorgvuldige inzet van leerkrachten met kennis van en zorg voor ieder kind. Wij willen kinderen leren evenwichtig en in goede harmonie met elkaar om te gaan. Verantwoordelijkheid en respect in de omgang zijn belangrijk. De leerkrachten ondersteunen dit proces, begeleiden het en corrigeren waar nodig. Om dat klimaat te voeden: vragen we God om hulp voor alles wat we op school doen. houden we dagopeningen, waarin meegeleefd kan worden met bijzondere gebeurtenissen van familieleden, bekenden en andere mensen rond de school. besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen en vieringen. besteden we aandacht aan de triangelgedachte kerk-school-gezin. hebben we veel aandacht voor zorgverbreding. werken we als leerkrachten in een goed teamverband. 8

9 4. Organisatie van het onderwijs Samenstelling van het team De school werkt met 5 groepen. Iedere groep heeft (een) eigen leerkracht(en). De leerkrachten zijn als volgt over de groepen verdeeld: Groep 1 (Konijnengroep)/2 (Berengroep) Groep 2/3: Groep 4/5: Groep 5/6: Groep 7/8: Tine Nagelhout Bianca Offereins en Bijanka Marsman Marleen Medendorp en Gré Knegt Marjan van Zuijlekom en Bijanka Marsman Seth Slagter en Evelien de Vries Andere functies: Locatiedirecteur: Chris Dam (a.i.) Hij is onderwijskundig leider en eindverantwoordelijke. Chris is 2 middagen per week aanwezig, als regel op maandag- en woensdagmiddag. Locatiecoördinator: Marleen Medendorp. Zij is aanspreekpunt en verantwoordelijke bij afwezigheid van de locatiedirecteur. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Intern Begeleider: Henriëtte Keep. Zij coördineert alle (extra) zorg op school. Remedial Teacher: Roelanda Beekhuis. Zij beheert de regie over de kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Daarbij functioneert ze als expert op het gebied van leerlingbegeleiding; zij kan met die kennis leraren en leerlingen begeleiden. LB-functie: Seth Slagter. Binnen ons team is Seth aangesteld als onderwijscoördinator. Seth heeft ervaring als coach en zet op die manier zijn kwaliteiten in om ingezette onderwijsvernieuwingen te implementeren. Onderwijsassistente: Eline Havinga. Zij helpt de leerkrachten met de uitvoering van hulpplannen en geeft soms instructie. Tanja Gerrits is onderwijsassistente bij groep 2. Groep 2 is ongeveer de eerste helft van het schooljaar gecombineerd met groep 1 en valt dan onder verantwoordelijkheid van Tine Nagelhout. De tweede helft van het schooljaar is groep 2 gecombineerd met groep 3 en valt de groep onder verantwoordelijkheid van Bianca Offereins en Bijanka Marsman. Tanja wordt ingezet bij de gecombineerde groep en werkt met een deel van de groep in een ander lokaal. LIO ers & stagiaires: Van Hogeschool Viaa, afdeling PABO in Zwolle hebben wij regelmatig stagiaires in de school. Zij geven lessen in de groepen. De leerkrachten treden op als mentoren. Ook kan het gebeuren dat zij in opdracht van de opleiding testen of onderzoeken moeten doen bij één of meer kinderen. Dit gebeurt alleen na toestemming van de groepsleerkracht. Uiteraard verwachten we dat alle stagiaires de grondslag van de school onderschrijven. Een enkele keer hebben we stagiaires van andere instellingen. Opmerking: Na de voorjaarsvakantie worden de groepen 1,2 en 3 anders verdeeld vanwege de instroom van leerlingen in groep 1. Schoolorganisatie Op de Zaaier werken de leerkrachten - behalve bij het voorbereidend en aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs - volgens het leerstofjaarklassensysteem, uitgebreid met het model Bloeiwijs. De vorderingen worden twee keer per jaar getoetst d.m.v. het leerlingvolgsysteem en daarna in kaart gebracht. Hoe we werken met het voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven wordt toegelicht in het hoofdstuk (Leer)activiteiten voor kinderen. Op 1 dag in de week is er een RT-er (Remedial Teacher) aan het werk. Er is een IB-er (Intern Begeleider) op twee dagen om de zorg te coördineren en te optimaliseren. 9

10 De locatiedirecteur is 2 middagen op school. De locatiedirecteur wordt ondersteund door een administratief medewerkster. Aanmelding van nieuwe leerlingen in de school 10 Aanmelding van leerlingen kan het hele jaar door. Één dag per jaar organiseren we een open dag. Die organiseren we het liefst op een zaterdag. We zorgen ervoor dat deze uitnodiging in de plaatselijke krant staat en op de gevel aan de Hessenweg kant te zien is. Overdag kunnen ouders met hun kinderen de school bekijken en hun kind aanmelden. Op die dag zijn personeelsleden, leden van de schoolraad en de locatiedirecteur aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt via de locatiedirecteur. In mei/juni wordt er een informatieavond georganiseerd voor ouders die kinderen hebben aangemeld voor het volgende seizoen. Ouders van kleuters uit groep 1, die al kinderen bij ons op school hebben worden ook uitgenodigd, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. We verkennen die avond de school en praten o.a. over het onderwijs. Er is volop ruimte voor uw vragen. Zo willen we nieuwe ouders een beeld van de school geven. Voordat de kleuters 4 jaar zijn, krijgen ze een uitnodiging om kennis te komen maken op school. De leerkrachten van de instroomgroep nemen daarvoor ruim van te voren contact met u op. Uw kind mag, als u dat wenst, voor zijn/haar 4 e verjaardag (maximaal) 10 dagdelen meedraaien in de groep. Als uw kind 4 jaar is gaan ze maandag, dinsdag en donderdag de hele dag naar school en de vrijdagochtend. Zit uw kind in groep 2 dan gaan ze ook vrijdagmiddag naar school. Ook als leerlingen van een andere school komen, proberen we een soepele overgang te creëren. Bij aanmelding van een leerling met een handicap bekijken we samen met de ouders wat de beste optie voor de leerling is. We hanteren een stappenplan waarmee we de problematiek, de hulpvraag van de leerling en de mogelijkheden van de school in beeld krijgen, zodat we tot een verantwoorde beslissing kunnen komen. Bij een nieuwe aanmelding (eerste kind) wil de directeur graag een gesprek met u om nader kennis te maken. Ook krijgt dit gezin een bezoekje van de leerkracht van groep 1. Dit om deze ouders informatie te geven over de activiteiten van de school en om vragen te beantwoorden. (Leer) activiteiten voor kinderen Bijbels onderwijs We geven veel aandacht aan Gods Woord. Regelmatig vertellen we verhalen uit de Bijbel. We vinden het niet alleen belangrijk dat de kinderen de verhalen leren kennen, maar meer nog dat ze op de God van de Bijbel gaan vertrouwen. Tegelijkertijd leren kinderen en groepsleerkrachten uit de bijbel hoe ze met elkaar en anderen behoren om te gaan. De groepen 1 t/m 8 werken met de methode Levend Water. In deze methode wordt het geloof in onze Here Jezus Christus op thematische manier aangeboden. Dat betekent dat de chronologische vertellijn wordt losgelaten en dat er iedere week een thema centraal staat waar passende bijbelverhalen en verwerkingen bij gemaakt zijn. Vanaf groep 4/5 kunt u ook regelmatig huiswerk/leerwerk voor Levend Water verwachten. Activiteiten in de groepen 1 en 2 In het leven van jonge kinderen staat spelen centraal. Kinderen doen niets liever dan dat. Ze leren daarin de wereld om hen heen kennen; ze zien wat er om hen heen gebeurt en

11 maken zichzelf dat eigen in hun spel. Wij willen in ons onderwijs hierbij aansluiten en daarom staat het spel in ons onderwijs aan kleuters centraal. We kiezen een thema en werken daar 6 weken over. In het lokaal zijn verschillende hoeken ingericht (huishoek, schrijfhoek, bouwhoek, knutselhoek, verfhoek, enz) waarin activiteiten gedaan kunnen worden die met het thema te maken hebben. Ook wordt er bij elk thema een thema-hoek in gericht, bijv. bij het thema sprookjes kan dat het snoephuisje van Hans en Grietje zijn. Bij deze hoek gaat het vooral om het rollenspel. De leerkracht heeft als taak om de kinderen uit te dagen om activiteiten te gaan doen op verschillende ontwikkelingsgebieden: leesactiviteiten, reken/wiskundige activiteiten, schrijfactiviteiten, taal activiteiten, constructieve activiteiten (iets bouwen, maken, in elkaar zetten) en spelactiviteiten (hierin zitten activiteiten op sociaal-emotioneel gebied: bijv. samenspelen en rollenspel) Door een uitdagende omgeving te creëren in de klas, waarin al deze aspecten van de ontwikkeling aan bod komen, daagt de leerkracht de kinderen uit om zich op al die gebieden te ontwikkelen. De leerkracht probeert als begeleider (bijv. door mee te spelen) het kind een stapje verder te helpen in de ontwikkeling. Deze manier van onderwijs vanuit de basisontwikkeling wordt ontwikkelingsgericht onderwijs ( OGO) genoemd. Voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven In de groepen 1, 2 en 3 wordt aandacht besteed aan het voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven. Wat we de kinderen op welk moment aan onderwijs aanbieden, laten we afhangen van het ontwikkelniveau van ieder afzonderlijk kind. Ieder kind leert op die manier als het er rijp voor is of anders gezegd als het eraan toe is. Het onderwijs sluit dan aan op wat een kind eerder al heeft geleerd. Hierdoor is het dus niet meer vanzelfsprekend dat alle kinderen in groep 3 in de eerste schoolweek woordjes leren als maan, roos, vis. Het kan namelijk zijn dat een kind hier al eerder aan toe is of juist later. Op die manier ontwikkelt een kind meer inzicht en leert het vol zelfvertrouwen. Twee belangrijke ingrediënten om je eigen gaven en talenten te ontdekken en ontplooien. Startpunt aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs Om goed aansluitend onderwijs aan te kunnen bieden, bepalen wij aan de hand van proeven - die ontwikkeld zijn door dr. Ewald Vervaet - wat de ontwikkelfase van ieder kind is. De resultaten behaald op deze proeven, nemen we als uitgangspunt voor ons lees- en schrijfonderwijs. Lees- en schrijfrijp zijn de meeste kinderen in de leeftijd tussen 6 ½ en 8 ½ jaar. Het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs start hierdoor gemiddeld genomen in een later stadium dan voorheen het geval was. Dit betekent niet dat we hierdoor achter gaan lopen op de doelen die groep 3 aan het eind van het jaar gehaald moet hebben. Want door aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind, leert hij of zij vanuit inzicht en met zelfvertrouwen. Hierdoor gaat het leerproces veel sneller, dan bij andere vormen van leren. Er zijn zoals gezegd ook kinderen die eerder of later rijp zijn dan de gemiddelde groep. Aan de hand van de proeven kunnen we de kinderen goed volgen en ongeacht de leeftijd die ze hebben, aansluitend onderwijs aanbieden. Een kind wat nu bijvoorbeeld in groep 2 zit, maar wel al lees- en schrijfrijp is, bieden we aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs aan. Kinderen die later dan de gemiddelde groep rijp zijn, bieden we net zo goed het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs aan, maar wel op het moment dat ze eraan toe zijn. We willen graag dat ieder kind mag weten en ervaren dat het gewaardeerd en geaccepteerd wordt, zoals het is. Kinderen die beginnen met het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs krijgen het onderwijs aangeboden onder andere aan de hand van de materialen van Veilig Leren Lezen (2003) en Zo leer je kinderen lezen en spellen (2013). Voor de automatisering van het leesproces zorgen we ervoor dat er veel lestijd beschikbaar is voor het lezen. Iedere ochtend lezen de 11

12 12 kinderen in leesgroepen onder begeleiding van ouders en de wisselwoorden die op school geoefend worden, krijgen de kinderen mee als huiswerk. Voorbereidend lees- en schrijfonderwijs Ook voordat een kind lees- en schrijfrijp is, bieden we aansluitend onderwijs aan. We willen dan een goede basis leggen voor het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs. Op het gebied van het voorbereidend lezen doen we veel oefeningen die gericht zijn op de auditieve analyse, bijvoorbeeld: rijmen en woorden in stukjes hakken. Op het gebied van het voorbereidend schrijven bieden we vormoefeningen aan, zoals: prikken, knippen en vouwen. In het licht van onze visie willen we in de fase van het voorbereidende lezen en schrijven de grond goed bewerken, zodat het zaaigoed in de fase van het aanvankelijke lezen en schrijven uiteindelijk in grond valt waarin het kan groeien en bloeien. Nederlandse taal vanaf groep 4 Vanaf groep 4 gaan wij aan de hand van de methode Taal Actief (2013) dieper in op de taalvaardigheden en spelling. Vanaf groep 5 werken we daarnaast ook aan begrijpend lezen door de methode Leeslink (2012). Vanaf groep 6 is er naast de gewone spelling ook veel aandacht voor de spelling van werkwoorden en wordt er naast begrijpend lezen ook tijd besteed aan studerend lezen. We besteden in elke groep veel tijd aan lezen. Elke groep vult dat op een andere manier in. Engelse taal We werken met de engelse methode Take it Easy (2010). Daarin werken we aan uitspraak, grammatica en spelling van engelse woorden. In groep 5 en 6 werken we tweewekelijks met deze methode. In groep 7 & 8 elke week. In deze methode is veel aandacht voor native speaking, dat is les krijgen van een virtuele Engelsman die via het digitale schoolbord in echt Engels instrueert. We zien engels als belangrijke opstap voor het vervolgonderwijs. Rekenen/wiskunde In de kleutergroepen worden er spelenderwijs verschillende voorbereidende reken- en wiskunde activiteiten aangeboden. Vaak is er ook een winkel waar ze leren omgaan met hoeveelheden, sorteren, wegen enz. We werken met de methode De wereld in getallen (2013). Naast veel oefenstof is er ook veel ruimte voor realistische sommen. Bussommen en rekensommen in de bouwmarkt zijn daar voorbeelden van. Op die manier willen we dat kinderen vertrouwd raken met rekenen in de alledaagse praktijk. Oriëntatie op mens en wereld De vakken aardrijkskunde en geschiedenis worden gegeven in de groepen 5 t/m 8. Aan de hand van vertellingen, besprekingen, leerlingen- en werkboeken wordt de kinderen de leerstof aangeboden. Natuuronderwijs en Bevordering Gezond Gedrag wordt geven vanaf groep 3. Ook in de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan de wereld om de kinderen heen, dit wordt gedaan aan de hand van de betekenisvolle thema s waaraan de kleuters werken. Sociaal emotionele ontwikkeling Dit vak geven we aan de hand van de methode Kanjertraining. We geven de Kanjertraining in alle groepen om de sfeer in de klas goed te houden. De Kanjertraining kan ook ingezet worden om de sfeer in de groep te verbeteren. We werken met de kinderen aan de volgende doelen: Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

13 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. Leren om verantwoordelijkheid te nemen. Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Bewegingsonderwijs Binnen bewegingsonderwijs geven we les aan de hand van alle kerndoelen voor bewegingsvormen. In het kleuteronderwijs zijn de gymlessen gekoppeld aan de thema s. In de hogere groepen zijn de meeste gymlessen verdeeld in spel- en toestellessen. Cultuureducatie Binnen Hattem is er een cultuurmakelaar KICK die voor alle scholen een jaarlijks cultureel educatief programma ontwikkelt. Ieder jaar komt een ander cultuurthema aan bod en daar worden dan heel veel lessen, thema s, tentoonstellingen enz. uit betaald. Dit jaar staat drama op het rooster. Daarnaast doen we als school mee aan de Kinderboekenweek. Deze cultuureducatie is gebaseerd op een overheidssubsidie van 10,= per kind. Dat is met deze makelaar allemaal vergeven. Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Het schoolgebouw heeft 9 lokalen. Zes lokalen worden gebruikt door groepen. Twee lokalen worden verhuurd aan het centrum voor leerlingenzorg Florion. De school is ingericht voor leerlingen/ leerkrachten met een bepaalde handicap en is aangepast voor rolstoelgebruik. De gemeenschapsruimte is ingericht voor handvaardigheid. Voor het vak bewegingsonderwijs is er in de onderbouw een apart speellokaal. Dit lokaal wordt ook wel gebruikt voor ouderavonden en andere gelegenheden. De groepen 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in de gymlokalen De Hunze of in het lokaal aan de Eijerdijk. Bij de lokalen zijn verwerkingsruimten. De kinderen kunnen daar zelfstandig werken aan bepaalde taken. Schoolregels Schoolregels zijn er om er voor te zorgen dat in de school alles goed en ordelijk en vooral voor iedereen veilig verloopt. Regels geven duidelijkheid zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. We stellen niet voor elke situatie een regel. We gaan ervan uit dat iedereen zich gedraagt als kinderen van de Heer. Hij is onze Schepper. Daarom hebben we respect voor Zijn schepping, dat zijn we zelf, dat is de ander en dat is onze omgeving. Regels voor de veiligheid van onszelf, van anderen of van de omgeving: We lopen op het plein. Tussen de fietsenrekken mag je niet spelen. De groepen 1 en 2, 3-8 hebben aparte pleinen. We spelen alleen spelletjes op het plein die veilig zijn voor onszelf en voor anderen. We zitten niet op de hekken en de tuin is voor plantjes en niet voor kinderen. Bij vorst kom je niet op de Waa. Ook niet voor- of na schooltijd. In de gangen lopen we rustig. 13

14 Regels om duidelijkheid te geven en alles rustig en ordelijk te laten verlopen: Vanaf 8.15 uur ben je welkom op het schoolplein. Tussen de middag vanaf uur. Groep 1 4 mag vanaf 8:15 inlopen, evt. samen met ouders/verzorgers. Voor schooltijd en in de pauze ben je buiten. In de pauze ga je zo snel mogelijk naar buiten. Alleen met toestemming van je juf of meester mag je binnen blijven. Er is een rooster voor de groepen wanneer ze mogen voetballen. Dit wordt met de daartoe bestemde ballen gedaan. Iedere groep is verantwoordelijk voor de eigen bal. Deze bal is uitsluitend voor in de pauzes binnen schooltijd. Een paar minuten voor het begin van de school gaat de bel. Wanneer de bel gaat, gaan we rustig naar binnen. De kinderen komen niet in de magazijnen, of de leerkracht moet erbij zijn. Je brengt een briefje mee van huis als je niet mee kunt doen met een bepaalde les of als je je huiswerk niet hebt kunnen leren. Als het regent kom je kort voor het begin van de lessen op school. Sponsoring Binnen de scholen van VGPO Accretio is sponsorbeleid vastgesteld dat aansluit bij het convenant dat in 2002 tussen het ministerie en de overlegorganisaties is afgesloten. Het sponsoringbeleid is op te vragen bij de locatiedirecteur. 14

15 5. Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio De Vereniging voor Gereformeerd Primair onderwijs Accretio is per 1 januari 2007 ontstaan door een fusie tussen VGPO IJsselronde, GSV Flevo-IJssel en VGPO Oost-Nederland (Het Speelwerk). Deze naam - dit Latijnse woord betekent groei of ontwikkeling - is gekozen omdat het uitdrukt wat we voor de toekomst voor ogen hebben: het verder uitbouwen van mogelijkheden en vormen om het onderwijs aan onze kinderen nog beter en professioneler inhoud te geven. Onderwijs dat een bijdrage levert aan groei en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Groei en ontwikkeling in de omgang met anderen en bovenal groei en ontwikkeling als kind van God. De organisatie van VGPO Accretio VGPO Accretio bestaat uit 13 reguliere scholen en 1 speciaal basisonderwijsschool. Bevoegd gezag: een centraal bestuur die verantwoording aflegt in de Algemene ledenvergadering (voor alle leden bestemd) De ledenraad bestaat uit 2 personen per school, fungeert als klankbord voor behoud van identiteit en grondslag van de vereniging. De algemeen directeur is integraal verantwoordelijk en mentor van de schooldirecteuren. De algemeen directeur heeft overleg met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd) over het gezamenlijke beleid. De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de algemeen directeur en de directeur overlegt met de leden van de schoolraad. De schoolraad kan advies geven en vragen stellen over het gevoerde beleid aan de locatiedirecteur. Het toelatingsbeleid van VGPO Accretio Als u uw kind aanmeldt bij ons op school vragen wij u onze gereformeerde leer te onderschrijven en te respecteren. Voor de meeste gezinnen uit de gereformeerde vrijgemaakte- en christelijk gereformeerde gezinnen is dat zo. Natuurlijk bent u ook welkom als u niet van deze kerken lid bent maar wel de grondslag en identiteit van de school kunt onderschrijven en respecteren. Wij willen graag onze grondslag en identiteit van onze school beschermen. Per 1 augustus 2011 is het leden- en benoemingsbeleid van VGPO Accretio verbreed. Het bestuur van VGPO Accretio heeft hiertoe besloten na ledenraadraadpleging en na instemming van de GMR. Vanaf bovengenoemde datum kunnen, naast personen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en Christelijk Gereformeerde Kerken, nu ook personen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) lid van de vereniging Accretio of werknemer op één van onze scholen worden. Deze verbreding geldt ook voor leden van de kerken die in de laatste jaren zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en die de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Hoogeveen van 1969/ 70 als de hunne erkennen, kortgenoemd leden van kerken die zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Ook personeelsleden zijn lid van één van deze kerken. De basis van het toelatingsbeleid is het aanvaarden van de Bijbel en het kunnen onderschrijven van de drie formulieren van enigheid. Op deze manier wil de school haar identiteit vast houden en een passend verlengstuk zijn van de opvoeding thuis. 15

16 6. Zorg voor de leerlingen Volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school 16 Onze doelstelling is: alle kinderen doorlopen in beginsel in 8 jaar de basisschool. Hoe we daar zorg voor dragen en hoe we daarin ook grenzen bewaken hebben we verder in dit hoofdstuk uitgewerkt. In de groepen 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK!. Met dit volgsysteem observeren we dagelijks de leerlingen. Daarbij letten we erop of het kind zich gelukkig voelt. Juist dat is essentieel voor het gehele functioneren van de leerling. Ook letten we erop of de leerling zich, passend bij de gaven die het heeft, ontwikkelt. Elk jaar wordt van alle leerlingen een persoonlijke lijst ingevuld, waarop sociaal-emotionele aandachtspunten staan. Die gegevens worden in de rapporten gevoegd, op de spreekavonden of tijdens ouderbezoeken besproken en vergeleken. Ook gebruiken we genormeerde toetsen voor taalontwikkeling en rekenen. In de hogere groepen wordt het schrijf-, reken- en taalwerk regelmatig gecorrigeerd, zodat we het onderwijs zo nodig aan kunnen passen. Leerlingen corrigeren ook regelmatig zelf hun werk i.v.m. de bevordering van de zelfstandigheid en de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Bij een aantal vakken worden toetsen afgenomen bijv. bij rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer en natuuronderwijs. Zo krijgen we een beeld van de prestaties van de leerlingen en het effect van ons onderwijs. In de hogere groepen krijgen de leerlingen ook huiswerk en overhoringen voor het godsdienstonderwijs. Zodat ze de aangeboden lesstof onthouden en kunnen verinnerlijken. Om de leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces en verantwoordelijk te maken voor hun doelen, voeren we gesprekken met de kinderen. Dit gebeurt zowel in groepsverband als met individuele leerlingen. Een gesprek met een leerling levert informatie op over de onderwijsbehoeften en creëert betrokkenheid. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS). We gebruiken dit systeem om aan te sluiten bij het niveau van de leerling. Een gedeelte van het LVS wordt digitaal opgeslagen en een ander deel bewaard in verschillende klassenmappen. We beginnen hiermee in de kleutergroepen. Ouders/Verzorgers kunnen de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen via het ouderportal van Parnassys. Iedere ouder heeft een inlogcode en daarmee kunnen ze de resultaten van de toetsen inkijken. Leerlingenbespreking Bij ons op school werken we met groepsplannen, hierbij worden kinderen op basis van kind kenmerken en niveau ingedeeld in instructie groepen. Aan deze groepen wordt op verschillende manieren instructie over de leerstof gegeven. Zo is er een instructieonafhankelijke, een instructie-afhankelijke en een basisgroep. Op deze manier sluiten we aan bij de leer- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen. De indeling is per vak weer anders, kinderen weten in welke groep ze zitten. 4x per jaar wordt het groepsplan met de IBer besproken. Naar aanleiding van de resultaten en observaties van de kinderen, wordt er bekeken of ze nog in de goede groep zitten, zo sluiten we op een goede manier aan bij de individuele behoeften.

17 Ook zijn er kinderen die een eigen leerlijn voor een bepaald vak, of voor alle vakken volgen. Hier wordt een ontwikkelingsperspectief voor opgesteld, waarin ook de verwachte uitstroom naar het voortgezet onderwijs staat. Deze kinderen worden apart besproken tijdens de leerlingbesprekingen. Daarnaast spreekt de intern begeleider de leerkrachten regelmatig over het functioneren van de leerlingen. Remedial teaching en de interne begeleiding Binnen de school functioneert een Remedial Teacher (R.T-er) die de extra hulp voor de individuele leerling of groepjes leerlingen coördineert en uitvoert. Er worden behandelingsplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd onder leiding van de R.T-er. De R.T-er neemt ook vaak toetsen af en geeft eventueel extra individuele hulp. Ook functioneert er een Intern Begeleider (IB-er). De IB-er coördineert de totale leerlingenzorg. Leerlinggebonden zorg het arrangement Als uw kind een handicap of een andere beperking heeft, kan het zowel voor verzorging als voor onderwijs een apart budget krijgen. Het PGB (Persoons Gebonden Budget) vraagt u aan in verband met de verzorging van uw kind. Hier staat de school helemaal buiten. Voor het onderwijs is er een andere vorm van financiering, het arrangement. In het kader van Passend onderwijs heeft de school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat welke zorg de school kan bieden en welke specialismen er op school zijn. Toch kan het zijn dat de ondersteuningsbehoeften van uw kind hier niet bij aansluiten. Voor specifieke zorg kan de school dan een beroep doen op het samenwerkingsverband, door een arrangement aan te vragen. Hierbij gaat het om middelen waardoor uw kind bij ons op school wel de ondersteuning en zorg kan krijgen die het nodig heeft, zodat het bij ons op school kan blijven. De aanvraag doen we bij de commissie Arrangeren van het samenwerkingsverband Florion. Soms is de zorgvraag rondom een kind te groot voor ons, en moeten we aangeven dat we de goede zorg niet kunnen bieden. Als school hanteren we wel de zorgplicht, en gaan dan samen met u als ouders, op zoek naar een passende onderwijsvorm voor uw kind. Wat moeten ouders doen? Oriëntatie op schoolkeuze: welke school is het beste voor uw kind. Heeft uw kind extra middelen nodig bij het volgen van onderwijs, ga dan het gesprek met de school aan en in overleg wordt bekeken wat wij kunnen bieden voor uw kind. Als het nodig is vragen we een arrangement aan, maar soms komen we tot de conclusie dat we de zorg niet kunnen bieden. Dan gaan we samen met u op zoek naar een passende vorm van onderwijs voor uw kind. Wat moet de school doen? De scholen van Accretio staan in principe open voor alle kinderen. Maar zeker als er sprake is van een enkel- of meervoudige stoornis is het goed om samen (school én ouders) af te wegen wat de beste optie voor uw kind is. De school wil daar graag bij behulpzaam zijn. Wij hanteren een stappenplan waarmee we de problematiek en de hulpvraag van uw kind én de mogelijkheden (sterkten/zwakten) van de school goed in beeld kunnen krijgen zodat we samen tot een verantwoorde beslissing kunnen komen. Speciale zorg voor leerlingen Voor een aantal kinderen is er extra zorg nodig. De zorg voor de leerlingen wordt gegeven vanuit de visie dat we het kind willen helpen bij zijn eigen en unieke ontwikkeling. 17

18 Om passende hulp te kunnen bieden is vaak eerst extra onderzoek nodig. Er zijn verschillende vormen van onderzoek. observaties van de andere teamleden (evt. met behulp van video). testen, welke op school zelf gedaan kunnen worden. onderzoek door het expertisecentrum (vooral voor sociaal-emotionele- en psychologische testen) schoolarts, logopedist, Riagg en fysiotherapeuten. het aanvragen van een ondersteuningsbudget vanuit het samenwerkingsverband. Florion, centrum voor leerlingenzorg De scholen worden begeleid door Florion, het centrum voor leerlingenzorg, te Hattem. De trajectbegeleider dhr. (Johan) v.d. Beek van Florion bezoekt regelmatig de school om samen met de IBer de zorgleerlingen te bespreken. De trajectbegeleider geeft adviezen en bespreekt eventuele vervolgstappen, bijvoorbeeld een onderzoek door een orthopedagoog van Florion. Dit gebeurt als de school onvoldoende ontwikkeling ziet bij het kind, nadat ze zelf toetsen e.d. heeft afgenomen en extra hulp heeft geboden. Als een leerling wordt onderzocht door Florion worden de ouders altijd op de hoogte gesteld. Vanuit Florion wordt in voorkomende gevallen hulp geboden in de vorm van ambulante begeleiding. Ambulante begeleiding is erop gericht de leerkracht te helpen bij de begeleiding van het kind met problemen. De school vraagt de hulp aan. De ouders worden ervan op de hoogte gesteld. Meer informatie over Florion vindt u op de website De hulp aan het kind kan vervolgens op verschillende manieren plaatsvinden: dmv. extra instructie, een aparte leerlijn en trainingen volgens een handelingsplan tijdens de R.T. Dit wordt vormgegeven door o.a.: sociaal-emotionele ondersteuning geven bij het functioneren in de groep extra hulp binnen de groep hulp d.m.v. logopedie/fysiotherapie/riagg/eleos aanvraag voor ambulante begeleiding van speciale scholen verwijzing naar speciaal onderwijs. afspraken over een minimumprogramma als einddoelstelling van het basisonderwijs. Ouders horen bij alle vormen van extra zorg wat er met hun kind gebeurt. Speciaal basisonderwijs het Speelwerk Grenzen aan de zorg De Zaaier wil voor ieder toegelaten kind adequaat onderwijs realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Passend onderwijs, dus rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. 18 De school heeft echter ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het organiseren van het onderwijs en het opvangen van leerlingen. De volgende grenzen worden onderscheiden: Verstoring van rust en veiligheid. Verstoring van het leerproces.

19 Verhouding van verzorging/ behandeling en onderwijs. Gebrek aan opnamecapaciteit. Ondanks extra begeleiding kan het zijn dat wij op school uw kind niet meer de zorg kunnen geven die het nodig heeft. School en ouders groeien dan naar een beslissing: er moet een andere oplossing voor dit kind worden gezocht. Die andere oplossing kan zijn: plaatsing van het kind op een speciale school voor basisonderwijs. Het zoeken naar de goede oplossing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Daar staan school en ouders niet alleen voor. Onze basisschool heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsverband van gereformeerde scholen. Samen bouwen we aan een netwerk van zorg voor onze leerlingen. Dit samenwerkingsverband draagt de naam Florion. Daarin dragen we samen de verantwoordelijkheid voor alle kinderen. De verwijzing naar een andere school is dus vaak een langdurig traject, waarbij nauw contact is tussen ouders en school. Op school ligt een zorgplan waarin het onder andere de zorgprocedure is omschreven. Dit is een werkdocument, dat steeds weer aan de praktijk getoetst zal worden en zo nodig bijgesteld en uitgebreid wordt. Onderstaand schema geeft een beeld van de verwijzingen van de laatste jaren. Jaar Aantal Speciaal (Basis)onderwijs leerlingen Het Speelwerk Zwolle leerling De Enkschool Zwolle leerling Het Speelwerk Zwolle Doubleren Zittenblijven proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als dit nodig is dan zal het vooral voorkomen in de onderbouw (groep 2 of 3). Bij de leerlingbespreking in maart worden de kinderen genoemd waarbij de kans bestaat dat ze blijven zitten. Tijdens de kijk/spreekavond spreken we de stand van zaken dan met de ouders door. Eind mei valt de definitieve beslissing. In de tussentijd heeft de groepsleerkracht de desbetreffende leerling geobserveerd om zicht te krijgen op de volgende aspecten: Het gedrag tijdens klassikale activiteiten Werkhouding en prestatie Zelfvertrouwen Sociale-, spel- en taalontwikkeling Uiteindelijk neemt het team, na overleg met de ouders, de beslissing en worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. In de midden of bovenbouw gaan kinderen die niet de leerstof voldoende (kunnen) beheersen doorgaans met een aangepast programma voor bijv. spelling of rekenen verder, deze kinderen blijven dan niet zitten. Leerlingendossier Van elke leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden. Een gedeelte wordt digitaal opgeslagen en een ander gedeelte wordt in klassenmappen bewaard. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin (beperkt), de behaalde leerresultaten, toets- en rapportcijfers van de afgelopen jaren, de leerlingenbesprekingen, de gesprekken met ouders (m.n. die ouders van kinderen waar speciale aandacht voor nodig is), speciale onderzoeken en verslagen van speciale hulp en begeleiding. Het leerlingendossier is toegankelijk voor ouders. Ouders krijgen een inlogcode om de resultaten van hun kind(eren) te kunnen bekijken. 19

20 Als een leerling naar een andere school gaat dan stuurt de school een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school. De ouders ontvangen een kopie. Leervorderingen van leerlingen De leerkrachten willen graag een duidelijk overzicht hebben van de resultaten van de kinderen. Daarom gebruiken we voor de vaardigheden rekenen, spellen, lezen en begrijpend lezen en voor sociaal emotionele ontwikkeling een Leerling Volg Systeem (LVS). We kunnen op die manier de resultaten van de leerlingen en de groepen overzichtelijk in beeld brengen en indien nodig, ons onderwijs aanpassen. U, als ouder, wordt schriftelijk geïnformeerd d.m.v. rapporten. Aan het eind van groep 1 krijgen de kinderen hun eerste rapport. Vanaf groep 2 krijgt uw kind twee keer per jaar een rapport. Een halverwege het jaar (februari) en aan het einde van het schooljaar (juni/juli). De onderbouw Gedurende het hele jaar wordt het kind geobserveerd op de volgende ontwikkelingsaspecten: taalactiviteiten, rekenactiviteiten, constructieve activiteiten, leesschrijfactiviteiten en spelactiviteiten. De leerkracht schrijft op wat het van het kind ziet m.b.t. die ontwikkelingsaspecten. Wij gebruiken daarvoor de observatiemethode Kijk! De leerkracht neemt ook nog een Cito- taal en reken toets voor kleuters af in januari en juni. Verder volgen we de lees- en schrijfontwikkeling met de proeven van dr. E. Vervaet. De groepen 3 t/m 8 De resultaten van de leerlingen worden door de leerkrachten op de volgende manier verzameld: d.m.v. toetsen uit de methode, bijvoorbeeld rekentoetsen en dictees. (de basis voor de rapportcijfers) d.m.v. toetsing aan de hand van het LVS. De leerkrachten nemen toetsen af voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. De resultaten worden door de leerkracht omgezet in een score, waarbij duidelijk wordt welk kind onder een bepaalde norm (signaallijn) heeft gescoord. De leerkrachten en de intern begeleider bekijken dan of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Van ieder kind wordt een dossier bijgehouden. Daarin zitten de belangrijkste toetsgegevens. Op deze manier kan een kind gevolgd worden tijdens zijn/haar schoolloopbaan. Het dossier van uw kind is ook voor u ter inzage op school. Neemt u hiervoor contact op met de leerkracht. Wij gebruiken het dyslexieprotocol. Dit protocol kent diverse meetmomenten. Hierdoor kunnen we nauwkeurig de vorderingen van leerlingen volgen en ook tijdig ingrijpen. Schooleindonderzoek In groep acht neemt de leerkracht het schooleindonderzoek af. Onze school doet mee met het schooleindonderzoek van het G.P.C. De test bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel test de schoolvordering op rekenen en taal gebied. Het tweede onderdeel bestaat uit testen die een indicatie van de intelligentie geven. Daarnaast wordt bij kinderen ook een toets afgenomen waarbij gekeken wordt naar de motivatie en faalangst ten opzichte van de prestaties. De uitslag van deze test wordt door de leerkracht met de ouders besproken op een spreekavond over de keuze van het vervolgonderwijs. 20

Schoolgids 2015-2016 OPEN DAG. GBS De Zaaier Dorpsweg 117 Hattem 038-44 41 886 dezaaier@vgpo-accretio.nl

Schoolgids 2015-2016 OPEN DAG. GBS De Zaaier Dorpsweg 117 Hattem 038-44 41 886 dezaaier@vgpo-accretio.nl OPEN DAG 15 maart 2014 10.00-12.00 uur Schminken en springkussen voor de kinderen! Zoekt u Bijbelgetrouw onderwijs voor uw kind? Kom kennismaken met gereformeerde basisschool De Zaaier in Hattem. U bent

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Leerlingen dienen in het belang van het onderwijs en in het belang van geordend schoolleven bepaalde gedragsregels van de school op te volgen. Wanneer

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen.

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen. UNIT 1 1.1 Wat is het voordeel van de basisgroep binnen een unit? De basisgroep zien we als de vertrouwde plek, waar het kind zich thuis voelt en zich op zijn gemak voelt. Hier zijn gezamenlijke activiteiten,

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Naar het Greijdanus?!

Naar het Greijdanus?! Zwolle Schitteren in Zijn licht Naar het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/zwolle Groep 8 en dan..? Dan ga je naar een andere school, naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school en welke richting?

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Criteria: - De reken- en leesvoorwaarden moeten voldoende zijn. De tussendoelen worden beheerst. - Sociale emotionele ontwikkeling: (score A, B of hoge C wanneer

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel)..

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel).. OUDERFORMULIER in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) Gegevens aangemelde leerling Achternaam Roepnaam Volledige voornaam/-namen Geboortedatum Adres/postcode Woonplaats en -gemeente Telefoon Nationaliteit

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie