Deal voor Duurzame Doorbraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deal voor Duurzame Doorbraak"

Transcriptie

1 Deal voor Duurzame Doorbraak Nederland laat kansen liggen. Onnodig. In de politiek gaat het alleen maar over bezuinigingen. Over de 3% begrotingsnorm en hoe belangrijk het is dat we daar onder blijven. En dat we daarom onvermijdelijk verder moeten snijden in de uitgaven van de overheid. Want anders moeten de belastingen omhoog, en wie is daar nou voor? Het is een zielloos debat. Het inspireert niet, het schetst geen vergezichten, het laat ons in het ongewisse over de toekomst. Natuurlijk, ook GroenLinks vindt dat de overheidsfinanciën op termijn in evenwicht moeten zijn. Maar het is niet persé verkeerd om tijdelijk meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Dat geldt als je een verdere verdieping van de recessie en daarmee een verdere stijging van de werkloosheid kunt voorkomen. Maar het geldt des te meer als je er met die extra uitgaven voor zorgt dat onze economie op termijn sterker wordt zodat het geld dat je nu extra uitgeeft straks kan worden terug verdiend. GroenLinks wil de economie versterken door verduurzaming. Alleen dan kunnen de grote problemen van deze tijd werkloosheid, schaarste aan grondstoffen en energie, opwarming van de aarde in samenhang en blijvend worden aangepakt. Een dergelijke keuze voor verduurzaming betekent dat onze productie en consumptie radicaal zal moeten veranderen. Eigenlijk is dat niks bijzonders. Vergelijk het Nederland van nu met dat van 50 jaar geleden, toen Limburg leefde van de mijnbouw en Twente van textiel, en je realiseert je hoe veel er is veranderd. Dat zal de komende tijd niet anders zijn. Het is de essentie van de politiek dat partijen en politici duidelijk maken welke veranderingen ze wenselijk vinden en hoe ze die tot stand willen brengen. GroenLinks is op vele punten kritisch over het Regeerakkoord dat VVD en PvdA vorig jaar overeen kwamen. Maar we laten het niet bij kritiek. Dat zou te gemakkelijk zijn. We denken constructief mee over hoe we Nederland beter, sterker en duurzamer kunnen maken. De voorstellen die we hier doen dragen daar aan bij. GroenLinks kiest voor schone energie uit zon en wind, maar ook voor investeringen in energiebesparing. Dat vermindert de CO2-uitstoot, het levert banen op en het verlaagt de kosten voor burgers en bedrijven. We kiezen ook voor andere en schonere mobiliteit: geen nieuw asfalt, maar verbeterd openbaar vervoer. En we vergroenen de belastingen: minder belasting op arbeid zodat meer mensen aan de slag kunnen en meer belasting op milieuvervuiling zodat verduurzaming wordt gestimuleerd. Nederland moet ambitie tonen. Ambitie om de doorbraak naar duurzaamheid nu eindelijk tot stand te brengen. Talloze burgers tonen die ambitie al. Ze kiezen voor zonnepanelen op hun dak, rijden in een schone auto of kiezen voor de trein, zetten zich in voor groen in de buurt en kiezen als ze boodschappen doen bewust voor meer duurzame producten. De overheid loopt achter. Het kabinet kiest niet echt, voert een zig-zag-beleid, ontbeert visie. Dat moet anders. En dat kan anders. We praten graag met het kabinet over onderwijs, zorg, de arbeidsmarkt en de kinderopvang. Daarnaast heeft een akkoord over duurzaamheid voor GroenLinks de allerhoogste prioriteit. Bram van Ojik

2 Niet werk, maar vervuiling belasten De meeste mensen willen werken. Niemand wil een vervuilde leefomgeving. Toch belasten we op dit moment arbeid veel en vervuiling weinig. Dat wil GroenLinks omdraaien. Goed voor de werkgelegenheid, goed voor het milieu. De transitie de groene kant opsturen Onze economie verandert constant. Enkele decennia geleden verdienden we in Nederland nog geld met mijnbouw, textiel en sigaren. Op dit moment ziet onze economie er heel anders uit. De dienstensector domineert. Ook dat zal weer veranderen. En dat moet ook. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk dat onze financiële sector krimpt en verduurzaamt om onze economie stabieler en minder risicovol te maken. En alleen als we omschakelen naar een groene, duurzame economie, kunnen we klimaatrampen voorkomen. GroenLinks kiest voor die groene koers. Duurzame banen in een gezonde leefomgeving, dat is de toekomst die wij voor Nederland willen. Maar dan moeten we wel snel in actie komen. Nederland loopt namelijk hopeloos achter op het terrein van vergroening. Uit recente cijfers van Eurostat blijkt dat het aandeel duurzame energie in Nederland slechts 4,3% bedraagt. Dit cijfer steekt schraal af bij landen als Zweden met 46,8% of Finland met 31,8% hernieuwbare energie. Deze landen bewijzen dat het kan: schoon produceren mét behoud van welvaart. 1 Meer banen, minder vervuiling Om te komen tot een duurzame economie zullen we ons belastingstelsel anders moeten inrichten. Op dit moment belasten we arbeid veel en vervuiling weinig. Dat wil GroenLinks omdraaien. Goed voor de werkgelegenheid, goed voor het milieu. Nu wentelen oude, vervuilende industrieën nog veel kosten af op de samenleving. De milieuschade wordt niet doorberekend in de prijs van producten. GroenLinks wil dat hier verandering in komt. Zo kunnen schone producten op een eerlijke wijze concurreren met vervuilende. Dat hier voldoende kansen liggen blijkt onder andere uit recent onderzoek van KPMG. Ons land is slechts een middenmoter wanneer het aankomt op het stimuleren van groene groei via de belastingen. 2 China, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten; allemaal zetten zij in veel grotere mate in op verduurzaming via de fiscaliteit. GroenLinks bepleit hetzelfde voor Nederland. Om te beginnen schaffen wij daarom het belastingvoordeel voor bedrijven die veel energie verbruiken af. Op dit moment daalt het percentage energiebelasting naarmate het energieverbruik stijgt. GroenLinks corrigeert deze ongelijkheid door de energiebelasting in de bovenste schijven te verhogen. Dit levert 1 miljard euro op en stimuleert bedrijven energiezuinig te produceren. 3 Ook wil GroenLinks dat bedrijven die nog niet betalen voor hun CO 2 -uitstoot, omdat zij niet deelnemen aan het Europese emissiehandelsysteem zwaarder belasten (2,1 mld). Op deze wijze worden deze bedrijven geprikkeld om maatregelen te nemen die hun uitstoot verminderen. 4 Tot slot verhogen we de kolenbelasting. Dit heeft tot gevolg dat GroenLinks verhoogt vanaf 2013 de energiebelasting als volgt: +2,5 cent per kwh in de tweede en derde schijf; +3,5 cent per kwh in de vierde en vijfde schijf; +3 cent per m3 in de derde schijf; en +4 per m3 in de vierde en vijfde schijf. 4 GroenLinks voert vanaf 2013 een CO2-belasting in van 23 euro per ton in de niet- ETS-sector.

3 kolencentrales in Nederland zullen sluiten. De CO2 uitstoot daalt fors en Nederland schakelt over op schonere energie. 5 Alle opbrengsten van deze milieuheffingen geven we terug aan bedrijven. In de eerste plaats via lagere werkgeverspremies. Hierdoor wordt het voor bedrijven goedkoper om mensen in dienst te nemen. De laatste jaren zijn veel laagbetaalde banen verdwenen. GroenLinks wil investeren in mensen en maakt de thuiszorgmedewerker, de schoonmaker en de klassenassistent weer betaalbaar voor werkgevers. Dit doen we door de werkgeverskosten met 2,5 miljard euro te verlagen. De structurele werkgelegenheid zal hierdoor naar schatting met banen toenemen. 6 Vergroeners belonen Maatregelen gericht op energie- en uitstootbesparing zijn goed voor de werkgelegenheid en verdienen zichzelf uiteindelijk terug. Maar omdat we ons realiseren dat de omschakeling tijdelijk extra kosten met zich meebrengt, willen we de keuze voor duurzame productie financieel belonen. In totaal stellen we hiervoor 600 miljoen euro beschikbaar. We bieden extra belastingvoordeel voor innovatieve investeringen in emissiereductie (200 mln). En we stellen een tender Energiebesparing in. Bedrijven kunnen daar op inschrijven en daarmee in PJ energie besparen (400 mln). 7 Dat is een besparing van 1,5% op ons totale energieverbruik. Zo wordt vergroening lonend en dragen de investeringen bij aan extra werkgelegenheid op korte termijn. Niet vuile maar schone energie stimuleren Klimaatverandering is hét vraagstuk van deze en toekomstige generaties. Klimaatverandering, tekorten aan grondstoffen en fossiele energiebronnen hebben nu al een gigantische impact op de mondiale economie en onze directe omgeving. Er valt ook goed geld te verdienen met een duurzame economie, maar Nederland is de vieze man van Europa. Nederland heeft zelfs de bouw van nieuwe, overbodige kolencentrales toegestaan en produceert nu veel meer fossiele energie dan het verbruikt. We bungelen onderaan op de Europese ranglijst voor schone energie. Dat moet anders. Hoe eerder het roer omgaat, hoe beter. Het kabinet streeft internationaal naar een volledig duurzame energievoorziening in Dat staat in het regeerakkoord. Een mooi streven, dat alleen haalbaar is als we nu ruim baan maken voor schone energie. Het kabinet streeft officieel naar 16 procent in 2020, maar het is zeer de vraag of we dat wel gaan halen. GroenLinks wil een geloofwaardig plan van aanpak waarmee Nederland in 2020 daadwerkelijk op 16 procent duurzaam kan zitten en ook, zoals afgesproken, kan doorgroeien naar een schone energievoorziening in We gaan er vanuit dat het aangekondigde SER- Energieakkoord hiervoor zinvolle voorstellen bevat. Daarna is de politiek aanzet. Dankzij talloze particuliere initiatieven liggen er al veel zonnepanelen op de daken, staan er eigen windmolens op geschikte plaatsen, worden er kassen met aardwarmte verwarmd. Maar niet iedereen heeft een eigen dak, of een perceeltje in een windpark. GroenLinks wil dat huurders van een flat in Amersfoort samen investeren in zonnepanelen op het dak van de bibliotheek. En dat bewoners van een straat in Amsterdam samen een windmolen in Flevoland gaan kopen. Het kabinet remt deze initiatieven af. De energie die jezelf opwekt op je eigen dak of in je eigen tuin is 5 Het betreft een CO 2 heffing voor kolencentrales. De heffing wordt zo vormgegeven dat de ETS-prijs en de belasting optellen tot 50 euro per ton CO

4 belastingvrij, maar voor zelf opgewekte stroom uit verderaf gelegen energiebronnen geldt dat niet. 8 GroenLinks wil dat je geen belasting hoeft te betalen over de duurzame energie die je gebruikt uit eigen bron. Daarmee wordt het veel aantrekkelijker om ook deel te nemen aan een zon- of windproject. Als we het zelf opwekken van energie voluit stimuleren, scheppen we binnen tien jaar banen in de duurzame energiesector en kunnen meer dan huishoudens van schone stroom worden voorzien. 9 Energiebesparing is de goedkoopste maatregel om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Dit bereiken we door een combinatie van verplichten en stimuleren. De eerste stap is het beter handhaven van de bestaande regels. In de wet milieubeheer staat dat grote bedrijven alle investeringen moeten doen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Deze regel wordt slecht gehandhaafd. Door extra inspecties worden bedrijven gedwongen om meer aandacht te besteden aan energiebesparing. Dit kost jaarlijks 15 miljoen euro. Hiermee kan 47 PetaJoule (1,4% van het Nederlandse energieverbruik) worden bespaard. 10 Het energielabel voor gebouwen en woningen wordt daarnaast verplicht, zoals Nederland in Europees verband al heeft afgesproken. Zo wordt duidelijk welk gebouw al energiezuinig is en waar nog winst te halen is. Een fikse stimulans voor energiebesparing is het uitbouwen van het investeringsfonds, waar in het lenteakkoord en het woonakkoord al afspraken over zijn gemaakt. 11 Samen met investeerders als banken en pensioenfondsen moet er jaarlijks 2,5 miljard euro extra beschikbaar komen voor het isoleren en duurzaam renoveren van bestaande gebouwen. Huiseigenaren en verhuurders kunnen via het fonds geld lenen voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Terugbetalingen worden gekoppeld aan de lagere energierekening van het gebouw: het bedrag dat je bespaart gaat naar de afbetaling van de lening. Het kost de eigenaar van het gebouw dus niets, maar levert wel een flinke vermindering van de uitstoot op. Omdat elke investering zich terugverdient in tien jaar is elke lening ook binnen tien jaar afbetaald. Daarna komt de besparing ten goede van degene die de energierekening betaalt. En van het milieu. Naast een jaarlijkse energiebesparing van 2 procent, levert dit op korte termijn werk op voor dertienduizend mensen in de bouw. Deze sector is hard geraakt door de crisis, maar kan door deze inzet op energiebesparing weer opkrabbelen Het kabinet heeft wel plannen om lagere energiebelasting te heffen op energieprojecten in de directe nabijheid, waarschijnlijk binnen het postcodegebied. Dit is een eerste stap, maar voor GroenLinks onvoldoende. 9 Ecofys, Verruimen salderingsmogelijkheden voor hernieuwbare energie. Wat is de impact op economische groei en overheidsinkomsten? ( ) 10 PBL/ECN, Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen. Lokale Klimaatagenda: CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten (Maart 2013) 11 In het Lenteakkoord is afgesproken dat er een dergelijk fonds komt. Deze is niet overgenomen in het regeerakkoord van Rutte II, maar wel weer in het Woonakkoord. Daarin is een eenmalige investering van 150 miljoen afgesproken. 12 In totaal wordt over een periode van ongeveer acht jaar 20 miljard in woningisolatie geïnvesteerd. De staat draagt jaarlijks 400 miljoen euro bij, waaronder het startkapitaal van het revolverend investeringsfonds. In totaal is de investering goed voor netto 67 duizend extra arbeidsjaren. SEO, Bouwen en banen. Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving (december 2012). Zie ook PwC, Nationaal Fonds Energiebesparing Haalbaarheidsstudie ( )

5 Niet investeren in asfalt maar in schoon vervoer Mensen die langs drukke wegen wonen, ademen dagelijks de schadelijke stoffen van auto s in. Dat is even ongezond als het meeroken van zeventien sigaretten per dag. En voor elke snelweg sneuvelt groene ruimte. GroenLinks wil veel meer duurzame mobiliteit. Dat betekent een keuze voor de fiets, de trein en voor elektrisch vervoer. Schoon, veilig en gezond vervoer, dat mens en natuur spaart. Daar profiteren we nu van en we houden rekening met onze kinderen en kleinkinderen. Kiezen voor duurzame mobiliteit loont. Het verkeer is verantwoordelijk voor twintig procent van de CO2-uitstoot in Nederland, maar wie met de trein reist, stoot driekwart minder CO2 uit dan een automobilist. Steeds meer bussen in het openbaar vervoer rijden op groen gas. Kiezen voor duurzame mobiliteit vraagt wel om een radicale breuk met het dominante asfaltdenken. De inzet van GroenLinks is meer schoon vervoer, minder asfalt. De keuzes van dit kabinet voor meer autoverkeer, harder rijden en meer wegen, zijn de onze niet. Extra asfalt leidt uiteindelijk alleen maar tot nog meer autoverkeer, meer vervuiling en het is geen blijvende oplossing voor de files. Daarom voeren wij een kilometerheffing in voor vrachtwagens die al op korte termijn een miljard euro oplevert. De eerder door dit Kabinet voorgenomen injectie van 300 miljoen euro aan wegprojecten, investeren wij in beter openbaar vervoer. Wij halen ook 1,3 miljard euro op door de snelweg in het natuurgebied Amelisweerd niet te verbreden (een besparing van 400 miljoen) en met het schrappen van de aanleg van de Blankenburgtunnel (een besparing van 900 miljoen). Deze peperdure wegprojecten zijn overbodig aangezien het autogebruik geleidelijk afneemt. Een dichtbevolkt land als Nederland is uitermate geschikt voor goed openbaar vervoer en (elektrische) fietsen. Hoe meer mensen over dezelfde route reizen, hoe efficiënter en goedkoper openbaar vervoer kan zijn. GroenLinks kiest daarom voor extra spoorcapaciteit en voor modern en comfortabel openbaar vervoer door te investeren in extra inhaalsporen, lightrail en trams. Wij willen dat er op drukke trajecten in de spits elke tien minuten een trein vertrekt. Wij trekken daar op korte termijn 1 miljard euro voor uit. Daar bovenop pakken we direct het knelpuntentraject Almere Amsterdam Schiphol aan (571 miljoen euro). De treinen op dit traject zitten overvol en het aantal storingen is bovengemiddeld, maar dit Kabinet lijkt de noodzakelijke investeringen op dit traject in de ijskast te zetten. Ook kiezen we voor een forse impuls voor betere fietsvoorzieningen met name rond stations en voor een snelle uitbreiding van het netwerk van laadpunten voor elektrische fietsen en auto s.

6 . Lasten Verhoging/ ombuigingen (2017) Lasten verlichting/ intensivering (2017) Milieuwinst tot 2020 Niet werk maar vervuiling belasten Verhogen energiebelasting 1 mld. euro PJ vermeden primaire energie in ,6 2,7 Mton CO 2 reductie in Belasting Niet-ETS sectoren 2,1 mld. euro 4 PJ vermeden primaire energie in ,2 Mton CO 2 reductie in Lagere werkgeverspremie WW 2,5 mld. euro Kolenbelasting Belastingvoordeel investeringen in innovatieve emissiereductie. Tender energiebesparing bedrijven 20 Mton CO 2 -reductie in de ETS-sector mln. euro Effecten onbekend 400 mln. Euro 50 PJ energiebesparing in 2020 Niet vuile maar schone energie stimuleren 1,6 en 3,2 Mton reductie CO2 uitstoot in Handhaving wet milieubeheer 15 mln 47 PJ energiebesparing Salderen coöperaties 260 mln euro 9,5 PJ meer schone stroom Zie Keuzes in Kaart , 15

7 Stimuleren woningisolatie 385 mln euro 526 PJ energiebesparing Niet investeren in asfalt maar in schoon vervoer Kilometerheffing vrachtverkeer Geen extra injectie voor wegprojecten Geen verbreding Amelisweerd Schrappen aanleg Blankenburgtunnel 1 mld 300 mln euro 400 mln euro CO 2 -emissiereductie van circa 0,05 Mton` 900 mln euro Extra spoorcapaciteit 1 mld euro CO 2 -emissiereductie van 0,03 Mton 16 Traject Adam, Almere, Schiphol Impuls in fietsvoorzieningen en laadpunten voor elektrische fietsen en auto s. 571 mln euro 370 mln Totaal 5,7 mld 5,7 mld euro 16

Krachtig. Klimaatbeleid. Klimaatbegroting 2016 2020

Krachtig. Klimaatbeleid. Klimaatbegroting 2016 2020 Krachtig Klimaatbeleid Klimaatbegroting 2016 2020 De krachten bundelen voor een krachtig klimaatbeleid Deze begroting gaat niet, zoals gebruikelijk, over miljarden euro s, maar over megatonnen CO2. Ze

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket Energiebesparing bestaande koopwoningen Effecten stimuleringspakket Notitie Delft, juli 2013 Opgesteld door: Cor Leguijt Frans Rooijers 2 2 juli 2013 3.B17.1 Energiebesparing bestaande koopwoningen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam.

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam. ENERGIE 1 Kolencentrales sluiten (Rijks) Een grote reductie in broeikasgassenemissies in Nederland. 2 Niet langer meer worden gezien als ondernemer wanneer je energie deelt met je buurt en hier dus geen

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren Inspiratie voor de avond Marc Londo, ECN Beleidsstudies Alkmaar 1 april 2015 www.ecn.nl Boodschappen 1. De energiehuishouding verandert, en daar zijn

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen?

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? Energieakkoord voor duurzame groei Juli 2014 WERK IN UITVOERING Ed Nijpels Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? 1 Waarom een Energieakkoord? Perspectief Consistentie Ambitie Realiteit Groei

Nadere informatie

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25%

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Inleiding Deze bijlage bevat de effecten van een mogelijke verhoging van de energiebelasting (EB) op aardgas in de

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

Kennissessie. Energietransitie. Willem Altena John Kerkhoven

Kennissessie. Energietransitie. Willem Altena John Kerkhoven Kennissessie Energietransitie Willem Altena John Kerkhoven 2 Programma Kennissessie Introductie Toelichting Energieakkoord Uitleg Pauze Toepassen ETM 3 Programma Kennissessie Introductie Toelichting Energieakkoord

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES VMBO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES VMBO DE ACTIES VMBO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren te belonen. Zij krijgen een subsidie van vijfhonderd euro. Dit levert in totaal een

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES PRIMAIR ONDERWIJS

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES PRIMAIR ONDERWIJS DE ACTIES PRIMAIR ONDERWIJS ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE REGERING De regering beloont mensen als hun koophuis minder warmte verliest (isoleren). De -meter daalt met 5 punten. Het kost 1500 euro. : -1500

Nadere informatie

HANS ONKENHOUT MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, MEI 2013

HANS ONKENHOUT MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, MEI 2013 ACHTERBANPEILING De achterban van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties aan het woord over toekomst van de energievoorziening in Nederland. HANS ONKENHOUT MARTIJN

Nadere informatie

Quickscan energiebesparing

Quickscan energiebesparing Quickscan energiebesparing Golf Club Zeegersloot Kromme Aarweg 5 Alphen a/d Rijn Samen op weg naar 30% besparing! ~ 1 15 maart 2013 Inleiding Als relatie van etb a. hogenes bv heeft u gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO DE ACTIES HAVO/VWO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 500 subsidie te verlenen aan 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren. Dit levert in totaal een afname van 5 -units uitstoot

Nadere informatie

Wie wind niet durft, verliest!

Wie wind niet durft, verliest! Wie wind niet durft, verliest! Onderzoek naar de (on)haalbaarheid van de doelstellingen van de gemeente Hellendoorn op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie met en zonder windmolens 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

delft energieneutraal delft smart city thema

delft energieneutraal delft smart city thema thema delft energieneutraal delft smart city afbeelding: Prêt-à-Loger Gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent: geen door fossiele brandstofverbruik veroorzaakte

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

13 Resultaten, financiële consequenties en dekking

13 Resultaten, financiële consequenties en dekking 13 Resultaten, financiële consequenties en dekking 13.1 Inleiding In dit hoofdstuk volgt een beknopt overzicht van de beoogde en berekende resultaten van het Energieakkoord voor duurzame groei. Voor een

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Welkom bij. Transitie Roermond

Welkom bij. Transitie Roermond 1 Welkom bij Transitie Roermond Transition Towns De kracht van de lokale gemeenschap Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (steden, wijken, dorpen, buurten) die zelf aan de slag gaan om hun leven

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving THEMABIJEENKOMST G.O. 27 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 40 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Gemeente Ede energieneutraal 2050

Gemeente Ede energieneutraal 2050 De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Casper Tigchelaar Marijke Menkveld Den Haag, SER 2 oktober 2013 www.ecn.nl Instrumenten gericht op eigenaar-bewoners Bewustwording en informatie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015 Technisch-economische scenario s voor Nederland Ton van Dril 20 mei 2015 Overzicht Energieplaatje in historisch perspectief Hoeveel en hoe gebruiken we energie? Wat gebeurt er met verbruik en uitstoot

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Comfortabel huis Groene investering

Comfortabel huis Groene investering Comfortabel huis Groene investering Heel Nederland een warm huis met een lage energierekening D66 wil dat mensen in een comfortabel huis wonen, met lage maandlasten. Dat krijgen we voor elkaar door bestaande

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Energie en Co2 reductie voor Rijks en gemeentelijke monumenten.

Energie en Co2 reductie voor Rijks en gemeentelijke monumenten. Energie en Co2 reductie voor Rijks en gemeentelijke monumenten. Energiebesparing en duurzaamheid, wie heeft het er niet over. In Nederland willen we vaak vooroplopen en bij de top drie in de wereld horen,

Nadere informatie

UIT externe effecten

UIT externe effecten Externe effecten van de productie. Als bedrijven produceren is er vaak sprake van bijkomende effecten die niet in de prijs van het product zijn opgenomen. Als een bedrijf auto s produceert dan put het

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Keuzes in Kaart

Keuzes in Kaart Keuzes in Kaart 211-215 Uitgangssituatie Naweeën van de kredietcrisis Historische 4% krimp bbp in 29 EMU-tekort 4,9% in 29 Levensverwachting stijgt sneller dan verwacht Mooi: we leven langer Maar: onbetaalde

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaat

Uitvoeringsprogramma Klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 (UPK 2017-2020) Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal en klimaatbestendig Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal- en klimaatbestendig. De gemeente heeft de ambitie

Nadere informatie

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Inhoud Introductie Duurzame Energie Koepel en Sector beschrijving

Nadere informatie

Ook ondernemers willen groene economie

Ook ondernemers willen groene economie Waterlandstichting Ook ondernemers willen groene economie Dirk de Hoog De Nederlandse politiek loopt wat duurzaamheid betreft achter bij ontwikkelingen in de samenleving. Overal duiken groene initiatieven

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon

Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon Vraagstelling/doel. Doel is om het energieverbruik (elektra) middels toepassing van PV (Photo Voltaische energie) te reduceren, met als

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

whitepaper zakelijke zonnepanelen

whitepaper zakelijke zonnepanelen whitepaper zakelijke zonnepanelen zonnepanelen zakelijk de zon onze meest krachtige natuurlijke energiebron De zon straalt in 45 minuten voldoende energie op de aarde om te voorzien in de totale energiebehoefte

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Werkblad huismodule. Quintel Intelligence. Antwoordblad

Werkblad huismodule. Quintel Intelligence. Antwoordblad Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. Dashboard onderdelen CO₂ uitstoot (ton per

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Samenvatting en conclusies. 2. Bebouwde Omgeving. 3. Bedrijven & Industrie (inclusief Utiliteitsbouw) 4.

Inhoudsopgave. 1. Samenvatting en conclusies. 2. Bebouwde Omgeving. 3. Bedrijven & Industrie (inclusief Utiliteitsbouw) 4. CO 2 -monitor Haarlem 2013 De CO 2 -monitor heeft sinds 2012 heeft een andere opzet dan voorgaande jaren. Er is nu een management samenvatting waarin de grote lijnen en hoofdconclusies worden weergegeven

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Klimaat en formatie

20 juni Onderzoek: Klimaat en formatie 20 juni 2017 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Watt anders, Energieagenda Ontwerpbesluit

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Watt anders, Energieagenda Ontwerpbesluit Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Watt anders, Energieagenda 2016-2020-2050 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 105 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Politiek TT Café Duurzaam Castricum

Politiek TT Café Duurzaam Castricum Politiek TT Café Duurzaam Castricum Een lijsttrekkersdebat georganiseerd door TT Castricum en CALorie Energie i.s.m. Biblioheek Kennemerwaard en GRIP DEEL I: Feiten Hoe goed kennen we de feiten? VRAAG

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 20 november 2013 Inhoud Algemeen het SER Energieakkoord Proces, doelen, borging, hoofdlijnen & pijlers, concrete afspraken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. www.sgphuizen.nl 2

Inhoudsopgave. www.sgphuizen.nl 2 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding...3 Besparen op straatverlichting...4 Energieplus huis...4 Garantiefonds Energie...4 Mobiliteit...5 Aardgas/groen gas is dé alternatieve brandstof...5 Elektrische

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

HUISSTIJL RICHTLIJNEN DRUKWERK GROENLINKS 2013/2014

HUISSTIJL RICHTLIJNEN DRUKWERK GROENLINKS 2013/2014 HUISSTIJL RICHTLIJNEN DRUKWERK GROENLINKS 2013/2014 HUISSTIJL RICHTLIJNEN DRUKWERK GROENLINKS 2013/2014 4 GROENLINKS TYPOGRAFIE: HELVETICA NEUE BLACK CONDENSED ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie