BuildDesk kennisdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BuildDesk kennisdocument"

Transcriptie

1 BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer lucratief. Een eerste kosten baten analyse toont dit aan. Samenvatting De baten van energieneutrale renovatie betreffen niet alleen de huurders of het klimaat. De gehele Nederlandse economie krijgt een enorme boost door deze investeringen. Het naar energieneutraal renoveren van woningen voor met name de armste huishoudens lijkt in een eerste verkenning een zeer positief maatschappelijk rendement te kennen. Dit maatschappelijke rendement kan via een revolverend fonds ten goede komen aan de financiering van verdere voorraadverbetering. Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen: Welke eenmalige kosten en baten zijn er voor de maatschappij? Welke structurele kosten en baten zijn er voor de maatschappij? Hoe kunnen de netto baten worden ingezet voor energieneutraal renoveren? Energieneutraal is de enige structurele oplossing In diverse onderzoeken, zoals het onderzoek Energie en armoede in Amsterdam (december 2012) en Woonlastenontwikkeling in de Metropoolregio (januari 2013), wordt steeds duidelijker dat de lagere inkomens steeds meer moeite hebben om de woonlasten te betalen. Zij wonen veelal in de energetisch slechtste woningen. Door met name stijgende energieprijzen wordt dit probleem snel groter. Ook middeninkomens zullen met dit probleem geconfronteerd worden. De enige structurele oplossing is energieneutrale woningen: alleen dan zijn woonlasten stabiel in de tijd. Zie: Rapport Woonlasten stabiel, BuildDesk, februari 2011 in opdracht van Agentschap NL.

2 Figuur 1. Energielastenontwikkeling bij niets doen F label woning, verbetering met twee labelsprongen en na verbetering tot energieneutraal. Ook bij twee labelsprongen stijgen de energielasten. Kostendeling? Om dit energieneutrale niveau te bereiken is een flinke energiesprong nodig, wat een grote investering vergt. Het is de vraag of de direct betrokkenen, huurders en eigenaren, deze investering alleen kunnen opbrengen. Nu is het zo dat een dergelijke energiesprong veel meer baten kent dan alleen een stabilisering van de woonlasten en waardevast vastgoed. Denk aan werkgelegenheid, koopkracht voor de lokale economie, afremming klimaatverandering, etc. Wanneer de partijen die mee profiteren, een deel van hun gratis baten inzetten voor deze ingrijpende voorraadverbetering kan een enorme versnelling in gang worden gezet. Het hele land profiteert dan mee. Concept maatschappelijke kosten baten analyse is veelbelovend BuildDesk heeft een eerste verkenning uitgevoerd van de maatschappelijke kosten en baten van energieneutrale renovatie in het kader van het onderzoek naar energie en armoede in Amsterdam (december 2012). De resultaten van deze verkenning staan hieronder en moeten als een vingeroefening worden gezien. Voor een wetenschappelijk onderbouwde maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) waren (nog) onvoldoende gegevens beschikbaar. De denkwijze en richting van de uitkomsten zijn echter de moeite waard om nu al te delen woningen Energieneutrale renovatie (of nieuwbouw) is vooral urgent voor de laagste inkomens die nu in de energetisch slechtste woningen wonen. Landelijk bestaan er nog bijna sociale huurwoningen met een E, F of G label. Doel is om deze in een periode van 10 jaar te verbeteren naar energieneutraal, dat wil zeggen woningen per jaar vanaf nu. Dat is een hele opgave.

3 Uitgangspunten: Gemiddelde investeringen : , per woning; Huidige gemiddelde huur is 400, ; Huurverhoging: 200, / mnd; 75% huurders ontvangt huurtoeslag, inkomen is gemiddeld , ; Energierekening nu 107,50 per mnd; Na verbetering: 20, / mnd. Eenmalige en structurele effecten Het uitvoeren van een verbeterproject levert eenmalig effect op voor de bouw en installatiesector in de vorm van omzet en werkgelegenheid. Voor de overheid betekent dat extra BTW inkomsten en minder WW en bijstandsuitkeringen. Er zijn ook effecten die structureel zijn en die jarenlang doorwerken. Vermindering armoede Stabiele woonlasten zorgen voor stabilisering c.q. relatieve vermindering van het aantal armoedegevallen waardoor het beroep op aanvullende bijstand en schuldhulpverlening vermindert. Versterking lokale koopkracht De relatieve verbetering van de koopkracht van de huurders zorgt voor een beter betalingsgedrag (minder betalingsachterstanden, minder huisuitzettingen) ten gunste van de corporaties en meer koopkracht ten gunste van de lokale economie. Het geld dat eerst naar de energiebedrijven vloeide blijft nu in eigen stad, regio of land. Meer huurtoeslag Rijk ruimschoots gecompenseerd Ook de versterking van de lokale economie levert weer werkgelegenheid en extra BTW inkomsten op. Daar staat tegenover dat het Rijk meer uitgaven heeft voor de hogere huurtoeslag ten gevolge van de hogere huur en minder inkomsten als gevolg van het verminderde energiegebruik. Per saldo is het resultaat echter positief zoals we hieronder zullen zien. Klimaatdoelen dichterbij Naar energieneutraal renoveren heeft uiteraard ook voordelen voor het klimaat. De reductie in het energiegebruik zorgt voor een lagere CO 2 uitstoot. Beleidsinspanningen van Rijk en gemeenten die nodig zijn om de CO 2 reductiedoelen te realiseren kunnen daardoor worden beperkt. Hoger welzijn De woningen worden door de verbetering ook gezonder en bieden meer comfort. Het welzijn van de bewoners stijgt. Effecten zijn onder andere hogere arbeidsproductiviteit en betere schoolprestaties. Deze effecten zijn overigens hieronder niet nader gemonetariseerd. Stimulans bouw en installatiesector Door de meerjarige aanpak wordt de bouwsector gestimuleerd om innovatie, kennisontwikkeling en opleiding intensief op te pakken. Jonge bouwvakkers en installateurs in opleiding wordt een rooskleurig toekomstperspectief geboden. Ook deze effecten zijn in de berekening niet nader uitgewerkt.

4 Enkele berekeningsresultaten: Omzet en werkgelegenheid bouw en installatiesector woningen met een gemiddelde investering van , exclusief BTW levert een extra omzet op van 2,8 miljard euro per jaar. Zeker in deze moeilijke tijden voor de bouwsector is dit een zeer welkome impuls. Het zal betekenen dat meer bedrijven overeind blijven. De directe extra werkgelegenheid die dit oplevert is ruim manjaar per jaar! Hierin is de werkgelegenheid in de toeleverende industrie en dergelijke nog niet meegerekend. Positief saldo voor het Rijk ondanks hogere huurtoeslag Tabel 1: kosten en baten voor het rijk, effecten van één jaar investeren. Kosten en baten Eenmalig werkgelegenheid: minder uitkeringen , BTW (tijdelijk verlaagd tarief) , Structureel (CW 20 jaar) BTW (over lokale en landelijke bestedingen) , minder energiebelasting , minder BTW op energie , minder beleidsinspanning nodig klimaatbeleid , meer Huurtoeslag , Rijk Saldo ,, Wanneer de BTW verlaging wordt beëindigd, resteert een positief saldo van 412 miljoen per jaar. Alleen baten voor gemeenten De gemeente kent alleen maar baten door energieneutrale renovatie. Er wordt een minder groot beroep gedaan op de bijstand en er is minder schuldhulpverlening nodig. Ook wordt een aanzienlijk deel van de doelen van het klimaatbeleid met deze projecten gerealiseerd. Voor de gemeenten wordt daarom een gezamenlijk positief saldo van 71 miljoen verwacht. Een duurzaamheidsfonds brengt energieneutrale renovatie op gang Om woningen naar energieneutraal te renoveren is een flinke investering van de corporaties vereist. Terugverdienen van deze investering door de corporaties vergt een lange adem. Voor de maatschappij kent het naar energieneutraal renoveren echter al meteen een zeer positief resultaat. Door partijen met een positief saldo van kosten en baten een duurzaamheidsfonds op te laten richten kan het naar energieneutraal renoveren een impuls worden gegeven. Uit dit fonds kunnen gebouweigenaren tegen een aantrekkelijk tarief geld lenen om de investeringen te doen. Op deze wijze ontstaat een elk jaar groeiend revolverend fonds waarmee de transitie naar een uiteindelijk geheel energieneutrale woningvoorraad gerealiseerd wordt.

5 MKBA duidt op kansrijke paden De MKBA vingeroefening verdient een serieus vervolg. Partijen die willen participeren in een verdiepend onderzoek, zowel financieel als qua kennislevering, worden hierbij uitgenodigd om met de auteur contact op te nemen. Ondertussen kunnen partijen die belang hebben bij de projecten zoals het Rijk, Aedes, Bouwend Nederland, Uneto VNI etc. voorbereidingen treffen en met elkaar in overleg treden om een duurzaamheidsfonds daadwerkelijk gestalte te geven. De samenleving heeft er alleen maar baat bij. Referenties Energielasten stabiel, BuildDesk 2011, in opdracht van Agentschap NL. Energie en armoede in Amsterdam, Builddesk Auteur: Bert Weevers Tel /

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen

Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen Bert Weevers Menno Logemann Rapportnummer: 120042/BW/132899 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 15 mei 2013 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Een energie neutrale corporatie voorraad in 2030 contouren van een GreenDeal

Een energie neutrale corporatie voorraad in 2030 contouren van een GreenDeal Een energie neutrale corporatie voorraad in 2030 contouren van een GreenDeal De Investeren contouren als alternatief van een deal voor Heffen Het kabinet is hoe dan ook van plan de corporaties te laten

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Betaalbaarheid wonen in beeld

Betaalbaarheid wonen in beeld Stadsregio Arnhem Nijmegen Betaalbaarheid wonen in beeld 30 augustus 2014 DATUM 30 augustus 2014 TITEL Betaalbaarheid wonen in beeld ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Stadsregio Arnhem Nijmegen Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Prioriteiten

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten:

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten: Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in, september 2012 Inleiding Uitgangspunt voor dit nationaal plan is het Nationaal energie-efficiëntie actieplan van juni 2011 (hierna:

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bouwen en banen

Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bouwen en banen Bouwen en banen Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Bouwen en banen Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving Maikel Volkerink

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Investeren in Zeeland

Investeren in Zeeland Investeren in Zeeland Trends en uitdagingen EIB Concept 11 maart 2015 2 Inhoudsopgave Perspectief voor Zeeland 7 1 Inleiding 9 2 Wonen in Zeeland 10 3 Vastgoed in Zeeland 16 4 Infrastructuur in Zeeland

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Versie: [website] Datum: maart 2014 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Ambitie... 3 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse...

Nadere informatie

TOETSINGSONDERZOEK. Een onderzoek naar duurzame energieopwekking om de energienota van de huurders van woningbouwstichting De Gemeenschap te verlagen.

TOETSINGSONDERZOEK. Een onderzoek naar duurzame energieopwekking om de energienota van de huurders van woningbouwstichting De Gemeenschap te verlagen. TOETSINGSONDERZOEK Een onderzoek naar duurzame energieopwekking om de energienota van de huurders van woningbouwstichting De Gemeenschap te verlagen. COLOFOON Studenten Naam student: Yassine el Harchy

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie