Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs"

Transcriptie

1 Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

2 Inhoud Introductie Duurzame Energie Koepel en Sector beschrijving Algemeen het SER Energieakkoord Proces, doelen, borging, hoofdlijnen & pijlers, concrete afspraken en procesafspraken Afspraken / domeinen Wind, Bio-energie, Zonne-energie, Bodemenergie & Warmtepompen, Energie uit Water Impact op installatiesector

3 Kern van het Energieakkoord Basis voor consistentie in beleid Van 4% naar 16% hernieuwbare energie in 10 jr Kosten 1/3 lager dan uitvoering regeerakkoord Extra werkgelegenheid: ca arb.jaren 13 mlrd extra investeringen Meer ruimte voor burgers & bedrijven Nog niet alles is vastgelegd, maar. Uitvoering is inmiddels in volle gang!

4 Duurzame Energie Koepel Opgericht in 2001, om belangen van de duurzame energiesector te behartigen 6 brancheorganisaties, vertegenwoordigen: o ca. 750 bedrijven- ca. 75% van de sector o met ca. 2 mlrd aan economische toegevoegde waarde (ca. 5,5mlrd omzet) o ca. 7,500 werknemers Profiel- groene werkgevers Missie: kansen door energietransitie I.p.v. voor van, liever voor &

5 Duurzame Energiesector (1) Duurzame energiemarkt in 2020: Mondiaal: mlrd Grootste groeisector: 27% / jaar 100% 50% Kosten Grondstoffen Kapitaalkosten 0% Fossiel Duurzaam

6 Duurzame Energie Sector (2) Traditionele Energie: o grootschalige opwekking, o energiebedrijven in de lead o relatieve lage kapitaalskosten o hoog aandeel brandstofkosten (gas, kolen, olie) Hernieuwbare energie: o Veel decentrale opwekking (gas, elektra, warmte) o Grote betrokkenheid van burgers en bedrijven o Relatieve hoge kapitaalskosten (apparaten om hernieuwbare energie op te wekken) o Lage / geen brandstofkosten o Dus meer economische toegevoegde waarde

7 Duurzame Energie Sector (3) In Nederland gaat het om: Windenergie (op land en op zee; groot en klein)

8 Duurzame Energie Sector (3) In Nederland gaat het om: Windenergie (op land en op zee) Bio-energie (bij/meestook, vergisting, warmte, brandstof, warmte/kracht combinatie)

9 Duurzame Energie Sector (3) In Nederland gaat het om: Windenergie (op land en op zee) Bio-energie (bij/meestook, vergisting, brandstof, warmte/kracht combinatie, warmte) Zonne-energie (warmte en stroom)

10 Duurzame Energie Sector (3) In Nederland gaat het om: Windenergie (op land en op zee) Bio-energie (bij/meestook, vergisting, brandstof, warmte/kracht combinatie, warmte) Zonne-energie (warmte en stroom) Bodemenergie (diepe geothermie en warmte/koude opslag=wko systemen) Omgevingswarmte (warmtepompen)

11 Duurzame Energie Sector (3) In Nederland gaat het om: Windenergie (op land en op zee) Bio-energie (bij/meestook, vergisting, brandstof, warmte/kracht combinatie, warmte) Zonne-energie (warmte en stroom) Bodemenergie (diepe geothermie en warmte/koude opslag-wko systemen) Omgevingswarmte (warmtepompen) Energie uit water (getijden, rivieren, zee)

12 Algemeen (1) Proces: o > ½ jaar onderhandelen met > 40 partijen o SER heeft gefaciliteerd, partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering o Glas is halfvol, en daarom een begin- nog geen einde Doelen: o Energiebesparing: 1,5% / jr 100 PJ finaal in 2020 (is alle energie voor 1,5 mln huishoudens) o Hernieuwbare Energie: 14% in 2020, 16% in 2023 o Minimaal netto banengroei komende jaren (gekoppeld aan scholing en werk-naar-werk trajecten) Tussendoelen: o Meetmomenten in 2016 / 2018 : 1/3 & 2/3 van de doelen. o Indien onvoldoende: aanvullend pakket van maatregelen

13 Algemeen (2) Afspraken: soms concreet, soms proces Een aantal afspraken zijn zeer concreet, andere beschrijven een proces om een afspraak uit te werken of een doel te bereikenbijvoorbeeld: Doelen zoals: 4450 MW Wind op Zee en 6000 MW Wind op land Cap op 25 PJ Biomassa bij en meestoken in kolencentrales 14% DE operationeel in 2020 / 16% in PJ decentraal (GO) (alle energie voor hh) Procesafspraken zoals bv: Rol van gemeenten- via ondersteuning centrums Kostenreductieplan wind op zee Energieprestatie garanties afspraken Energiebelasting korting voor coöperaties in Postcoderoos Revolverend fonds

14 Indicatieve verdeling HE in PJ s Indicatieve verdeling DE Bron CBS RVO over de bronnen Groei-factor Jaar (verwacht) 2020 Intensivering 2023 Intensivering Eenheid PJ PJ PJ PJ Waterkracht 0,4 0, Windenergie 0,0 Windenergie op land 15,0 19, Windenergie op zee 2,8 3, Zonne-energie 0,0 Zonnestroom 0,9 2, Zonnewarmte 1,1 1, Bodemenergie 0,0 Bodemenergie, diep 0,5 8, Bodemenergie, ondiep 2,9 3, Buitenluchtwarmte 2,7 3, Biomassa 0,0 Afvalverbrandingsinstallaties 15,0 18, Bij- en meestoken biomassa in centrales 11,2 3, Houtketels voor warmte bij bedrijven 2,9 3, Houtkachels huishoudens* 12,7 12, Houtskool verbruik huishoudens 0,3 0, Overige biomassaverbranding 6,2 10, Biogas uit stortplaatsen 0,5 0, Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 1,9 2, Biogas, co-vergisting van mest 3,8 3, Overige biogas 2,5 6, Biobrandstoffen voor wegverkeer 13,6 19, TOTAAL

15 Domeinen De 12 domeinen: 1. Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving 2. Energiebesparing in de Industrie en Agro-sector 3. Grootschalige hernieuwbare energie 4. Decentrale (hernieuwbare) opwekking 5. Aanpassing van de energienetwerken (kabels & leidingen) 6. ETS (emmission trading system / EU) 7. Sluiting 80-jaren kolen centrales / CCS (= CO2 opslag) 8. Mobiliteit en transport 9. Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 10. Commercialisering: Energie-innovatie en export 11. Financiering 12. Duurzame Warmte

16 Installatiesector (1) Installatiesector, impact verwacht van: Algemeen: o In doelstelling alle woningen en gebouwen A- label o Huursector label B o Stroomversnelling- nota nul renovaties o Uitrol slimme meters Woningmarkt o Geborgd EP certificaat o Aanpak vervanging oude apparatuur en installaties o Aanscherping normen Ecodesign o Revolverend fonds Energiebesparing

17 Installatiesector ( 2) Installatiesector, impact verwacht van: U-Bouw o Uitvoering Wet Milieubeheer: EPK systeem (maatregelenlijst) o Vergroting aandeel duurzame warmte Hernieuwbare Energie o Impuls WKO, zonthermisch, PV, Warmtepompen o Energiebelasting korting- coöperaties o Inrichting kwaliteit en certificeringssysteem DE o Aanpassing wet / regelgeving o Windenergie op zee en op land, bio-energie, etc

18 Borging o Bewaken dat we op schema liggen o Online monitoring voortgang 175 acties / 12 domeinen o Meten op de (tussen) doelen en maatregelen treffen indien de doelen niet worden gehaald o Jaarlijkse tussenrapportage

19 Tot Slot Veel van de maatregelen in het SER Energieakkoord zijn gericht op het wegnemen van de belemmeringen zodat hernieuwbare energie ruim baan gaat krijgen de komende jaren. Daarmee ontstaat een sterke groei in de markt van hernieuwbare energie.

20 . en - the early bird get the worm. Partijen uit de toeleveringsindustrie, installatiesector en energie-dienstverleners die tijdig op deze ontwikkeling inzetten zullen hiervan het meest profiteren.

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord

Nadere informatie

Puntsgewijze weergave ambities, maatregelen en voornemens SER Energieakkoord

Puntsgewijze weergave ambities, maatregelen en voornemens SER Energieakkoord Puntsgewijze weergave ambities, maatregelen en voornemens SER Energieakkoord Ambities Ambities, algemeen Versterking economische structuur en losmaken van miljarden aan investeringen; herstel uit economische

Nadere informatie

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief Het SER Energieakkoord; een bloemlezing vanuit een juridisch perspectief RenewabLAW Auteur: mr. J.A. Timmerman September 2013 RenewabLAW Inhoud 1. Leeswijzer... 3 2. Onderdelen uit het SER Energieakkoord...

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Analyse Energie-akkoord en daaruit voortkomende kansen voor energie-coöperaties

Analyse Energie-akkoord en daaruit voortkomende kansen voor energie-coöperaties Analyse Energieakkoord: Bekeken vanuit het perspectief van lokale coöperaties. Samenvatting: De conclusie kan zijn dat het E-akkoord een afzwakking is van het regeerakkoord (14% in plaats van 16% in 2020)

Nadere informatie

Nulmeting Energietransitie

Nulmeting Energietransitie Nulmeting Energietransitie Eindrapport in het kader van de internship bij Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht, 10 september 2014 Master Energy Science Departement Innovatie- Milieu- en Energiewetenschappen

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Programma perspresentatie Korte toelichting Energieakkoord voor duurzame groei Wiebe Draijer Korte toelichting doorrekeningen ECN/PBL/EIB Maarten Hajer

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland ECOFYS Kanaalweg 15G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 6623300 www.ecofys.com Deze pagina is bewust leeg gelaten. Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020. Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie

Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020. Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020 Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie Colofon Opdrachtgever Jeroen Nollet ING Lease Nederland Auteurs Gerben Hieminga en

Nadere informatie

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Reinoud Segers en Maarten van Rossum Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Hernieuwbare energie staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze belangstelling heeft ten eerste te

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

verdiepen en versterken

verdiepen en versterken Verbreden, verdiepen en versterken Samenvatting Gelders Energieakkoord maart 2015 Pieter van der Ploeg, Alliander Volkert Vintges en Maarten Visschers, Gelderse Natuur- en MilieuFederatie Thijs de la Court,

Nadere informatie

Rapportage hernieuwbare energie 2014 Jaarbericht SDE+, SDE, OV-MEP en MEP. >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal Ondernemen

Rapportage hernieuwbare energie 2014 Jaarbericht SDE+, SDE, OV-MEP en MEP. >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal Ondernemen Rapportage hernieuwbare energie 214 Jaarbericht SDE+, SDE, OV-MEP en MEP >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal Ondernemen park Kreekraksluis nepark Ouddorp Voorwoord Beste lezer, 16% hernieuwbare

Nadere informatie

Flevoland: dé energieneutrale provincie van Nederland. Een aanzet tot een regionale uitvoeringsagenda voor het SER Energieakkoord

Flevoland: dé energieneutrale provincie van Nederland. Een aanzet tot een regionale uitvoeringsagenda voor het SER Energieakkoord Flevoland: dé energieneutrale provincie van Nederland Een aanzet tot een regionale uitvoeringsagenda voor het SER Energieakkoord Natuur en Milieufederatie Flevoland 2014 Flevoland: dé energieneutrale

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Statusdocument bio-energie 2011

Statusdocument bio-energie 2011 tatusdocument bio-energie 0 Inhoud amenvatting amenvatting Het statusdocument bio-energie 0 geeft de huidige status weer van bioenergie in Nederland, inclusief trends en verwachtin gen voor de toekomst.

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl

Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl Net voor de toekomst Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, Transport en Grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie