De Miljoenennota voor u samengevat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Miljoenennota voor u samengevat."

Transcriptie

1 De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013

2 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen en de hele statige entourage die we alleen op die dag in het jaar zien. En natuurlijk het voorlezen van de Troonrede door de koningin en de publicatie van de Miljoenennota en het Belastingplan. Maar dit jaar is de stemming rondom Prinsjesdag een beetje anders dan anders. Geen hectiek om als eerste de tekst te hebben, geen lekken of persspeculaties. Zelfs zo lijkt het, een beetje desinteresse in de Troonrede en de Miljoenennota. De oorzaak van dit alles ligt in de val van het kabinet Rutte 1, het Lenteakkoord dat daarna werd gesloten en de recente verkiezingen. Want er is geen nieuw beleid tot stand gekomen sinds het Lenteakkoord. En we weten dus eigenlijk wel welke plannen er nu onthuld gaan worden. Toch vonden wij het van belang om u ook dit jaar mee te nemen in de belangrijkste punten uit Troonrede en Miljoenennota. En brengen we u ook graag op de hoogte van alles wat in het pensioendomein speelt. Want dat heeft de afgelopen tijd zeer zeker niet stilgestaan. De koningin leest de plannen voor het volgende jaar voor die door het kabinet Rutte 1 zijn opgesteld. Maar de uitvoering van die plannen moet door het volgende kabinet worden gedaan. Een kabinet dat tot stand komt op basis van een geheel andere samenstelling van de Tweede Kamer. Deze week wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd. De meerderheid voor de voorstellen uit het Belastingplan 2013 is daarom na deze week niet meer vanzelfsprekend. We gaan dus een hete herfst tegemoet, waarin de parlementaire behandeling van onderwerpen spannende uikomsten kan hebben. Volgens de leiders van VVD en PvdA, Rutte en Samsom, kunnen maatregelen alleen teruggedraaid worden als daarvoor een andere dekking wordt gevonden. Veel ruimte tot aanpassingen lijkt er dus niet te zijn. In deze nieuwsbrief komen de belangrijkste onderwerpen uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2013 aan de orde. Na een inleiding over de begroting en de koopkrachtgevolgen van de kabinetsplannen beschrijven we kort het Belastingplan Uit dit belastingplan hebben we de belangrijkste maatregelen gehaald die het kabinet op sociaal en economisch gebied wil nemen. Dat zijn onder andere het belasten van de vergoeding van het woon-werkverkeer, het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het schrappen van de kapitaalverzekering eigen woning. Zoals al eerder genoemd, waren deze maatregelen ook al opgenomen in het Lenteakkoord. Over pensioenen is in de Miljoenennota of het Belastingplan 2013 niet veel te vinden. Maar dat betekent niet dat er niets over te melden is. Na een erg bewogen pensioenjaar is het parlement net voor de zomervakantie akkoord gegaan met de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd. In deze nieuwsbrief gaan wij ook uitgebreid in op de laatste stand van zaken. Uiteraard houden wij u niet alleen met Prinsjesdag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dat doen wij het hele jaar door. Kijk maar eens op onze website Wilt u reageren? Mail dan naar Wij wensen u veel leesplezier. Den Haag, 18 september 2012 Vera Hek Paul Lavrijssen Erik Schouten AEGON Adfis, Adviesgroep Juridische en Fiscale Zaken

3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Miljoenennota Inleiding Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koopkrachtcijfers 4 2. Belastingplan Inleiding Heffingskortingen en tarieven Ondernemers en directeuren-grootaandeelhouder Verlagen van pensioen Afschaffen onderkapitalisatieregeling (thincapregeling) Belasting vergoeding woon-werkverkeer Beroeps- en bedrijfstakpensioenregelingen van IB-ondernemers Wijzigingen in verband met verhoging AOW-en pensioenrichtleeftijd Uitstellen ingangsdatum aanvullend pensioen zonder door te werken mogelijk 7 3. Fiscale behandeling eigen woning Inleiding Beperking hypotheekrenteaftrek Overgangsrecht hypotheekrenteaftrek Afschaffing van de vrijstelling voor de KEW Wijzigingen overdrachtsbelasting 9 4. Pensioenen: stand van zaken Parlementaire behandeling Hoofdlijnen Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Verhoging AOW-leeftijd Koopkrachteffecten Geen flexibele AOW-datum Witteveenkader aangepast Lagere pensioenleeftijd, lagere pensioenopbouw Eén pensioenrichtleeftijd in de tweede pijler Benodigde aanpassingen in arbeidsovereenkomst Aanpassingen van lijfrente en oudedagsreserve Op stapel staande wetgeving 14

4 3 1. Miljoenennota 1.1 Inleiding In de Troonrede sprak Koningin Beatrix over de noodzaak van het brengen van belangrijke offers van alle Nederlanders en een aanpak van de huidige economische problemen die geen uitstel duldt. De Miljoenennota is, in aansluiting daarop, nogal somber van toon. Dat blijkt al uit de inleiding waarin staat dat Nederland een economisch zware tijd beleeft. De verwachtingen voor de komende jaren zijn gematigd. De internationale economie en het internationale financiële stelsel zijn met onzekerheid omgeven en kunnen nieuwe schokken veroorzaken. Nederland moet bovendien, mede als gevolg van de vergrijzing, rekening houden met structureel lagere economische groei dan in de jaren vóór 2008, toen de financiële crisis uitbrak. De Miljoenennota en het Belastingplan 2013 zijn in grote mate een uitwerking van het Lenteakkoord, het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in de lente van 2012 hebben gesloten. Dit akkoord omvat onder meer maatregelen om de arbeidsmarkt te moderniseren, de pensioenleeftijd te verhogen en de woningmarkt te hervormen. Bij elkaar een pakket maatregelen ter waarde van ruim 12 miljard euro. Nederland brengt daarmee het tekort terug tot 2,7 procent van het bruto binnenlands product, en dus onder de grens van drie procent die we in Europees verband hebben afgesproken te zullen halen in Volgens de Miljoenennota zijn we er nog niet: de overheidschuld bedraagt begin 2013 per Nederlander ruim euro. En het totaalbedrag van meer dan 430 miljard euro loopt volgens de Miljoenennota volgend jaar elke dag nog verder op met bijna 40 miljoen euro. En volgens minister De Jager vandaag in het FD zelfs met 46 miljoen! 1.2 Sociale Zaken en Werkgelegenheid De belangrijkste voorgestelde beleidswijzigingen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de volgende. Langer doorwerken is volgens de regering essentieel voor de houdbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel. Dat is één van de belangrijkste redenen voor de verhoging van de AOW-leeftijd (zie hoofdstuk 4) en de beperking van het vitaliteitspakket. Dit vitaliteitspakket werd vorig jaar geïntroduceerd als onderdeel van het belastingplan Het kabinet past het arbeidsrecht in 2013 op een aantal punten aan als het gaat om werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt. Zo wordt de re-integratieverplichting van de werkgever beperkt voor een zieke werknemer die al een AOW-uitkering geniet. Ook mag hij een werknemer die de pensioenleeftijd al heeft bereikt opeenvolgende contracten aanbieden zonder dat dit tot een vaste arbeidsovereenkomst leidt. Verder wordt de opzegtermijn voor een AOW er verkort. Naar een activerend stelsel van sociale zekerheid. Werkgevers worden extra geprikkeld om flexwerkers weer aan de slag te helpen. Vanaf 2014 krijgen zij namelijk te maken met individuele ziektewet- en WGA-premies voor flexwerkers. Hoe hoger het beroep op die regelingen, hoe hoger de premie voor de werkgever. Daar staat tegenover dat werkgevers vanaf 2016 ook voor flexwerkers zelf het WGA-risico kunnen gaan dragen. Verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt. In de hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW (zie voor meer informatie ons eerder verschenen artikel) zijn maatregelen aangekondigd om de arbeidsmarkt te moderniseren. Het huidige ingewikkelde stelsel wordt vervangen door een transparant en eenvoudig ontslagstelsel, waarin de preventieve toetsing van het ontslag plaatsmaakt voor toetsing achteraf door de rechter. De soms hoge en ongelijk verdeelde ontslagvergoedingen maken plaats voor een zogeheten transitiebudget voor iedereen met een vast of tijdelijk contract bij wie de arbeidsrelatie onvrijwillig wordt beëindigd. Dit transitiebudget kan worden gebruikt voor scholing of andere hulp bij het vinden van werk. Daarnaast wordt de WW-uitkering voor ten hoogste de eerste zes maanden voor rekening gebracht van de werkgever. Daarbij maakt het niet uit of de ontslagen werknemer een vast of een tijdelijk dienstverband had Als het parlement hiermee instemt gaan deze hervormingen in 2014 in. In aanloop op de invoering wordt in 2013 de WW-premie voor werkgevers tijdelijk verhoogd.

5 4 1.3 Koopkrachtcijfers Veel huishoudens zien hun koopkracht in 2013 dalen. Door de slechte economische situatie stijgen de lonen nauwelijks meer dan de inflatie en worden pensioenen gekort. Deze korting draagt in belangrijke mate bij aan de negatieve koopkrachtontwikkeling van ouderen met een aanvullend pensioen. Belangrijke ontwikkelingen die leiden tot het koopkrachtbeeld in 2013 zijn: De geraamde verhoging van de contractlonen met gemiddeld 2¼%. De korting van aanvullende pensioenen met gemiddeld ¾%. De stijging van het wettelijk bruto minimumloon met 1¾%. Door de koppeling werkt dit ook door naar de uitkeringen. De stijging van de consumentenprijzen met 2%. De geraamde stijging van de nominale zorgpremie met gemiddeld 20 van naar Door de verhoging van het eigen risico en door pakketwijzigingen, stijgen de gemiddelde eigen betalingen onder het eigen risico van 133 naar 199. Het constant blijven van de gemiddelde pensioenpremie (werknemersdeel) op 5,11%. In tabel 1 staan de koopkrachtcijfers voor 2012 en (2) Bij alleenverdieners met een partner geboren tussen 1963 en 1972 of met kinderen onder de 6 jaar is de koopkracht in 2013 gemiddeld ¼%-punt lager. Voor alleenverdieners met een partner geboren voor 1963 is de koopkracht in 2013 gemiddeld ½%-punt hoger. (3) In het beeld is geen rekening gehouden met de bezuinigingen in de kinderopvangtoeslag. De koopkrachtontwikkeling van huishoudens die gebruik maken van kinder opvang ligt in 2013 gemiddeld ¾%-punt lager. (4) In het beeld is geen rekening gehouden met de bezuiniging in de huurtoeslag. Deze zorgt voor een negatief effect op de koopkracht in 2013 van gemiddeld ½%-punt voor ontvangers van de huurtoeslag. (5) Werknemers met reiskostenvergoeding ondervinden in 2013 een additioneel koopkrachteffect van gemiddeld -1 ½%-punt. 1 Modaal inkomen in 2011: Minimum loon in 2011: Tabel 1: Koopkrachtcijfers: Standaard koopkrachteffecten in % Raming 2012 Raming 2013 Actieven: Alleenverdiener met kinderen Modaal 1 (2) - 2 ¼ - ½ 2 x Modaal (2) - 2 ¾ - ¼ Tweeverdieners Modaal + ½ x modaal met kinderen (3) - ¾ - ¼ 2 x Modaal + ½ x modaal met kinderen (3) - 1 ½ - ¼ Modaal + modaal zonder kinderen - ¾ 1 2 x Modaal + modaal zonder kinderen - 1 ¾ ½ Alleenstaande Minimumloon 2 (4) - 1 ½ Modaal - 1 ¾ 2 x Modaal - 2 ¼ ¼ Alleenstaande ouder Minimumloon (3, 4) - 1 ½ ¾ Modaal (3) -1 0 Inactieven: Sociale minima (4) Paar met kinderen - 2 ¼ - 1 Alleenstaande - 1 ½ -1 ¼ Alleenstaande ouder - 1 ¾ -1 ¼ AOW (alleenstaand) (Alleen) AOW (4) ¼ AOW ¾ AOW (paar) (Alleen) AOW (4) - 1 ½ 1 ½ AOW ½ - 3

6 5 2. Belastingplan Inleiding Normaal gesproken is het belastingplan bij een demissionair kabinet beperkt van omvang. Vanwege de noodzaak de overheidsfinanciën gezond te maken ligt er dit jaar toch een aanzienlijk pakket. Een belangrijk deel van het pakket vloeit voort uit het Lenteakkoord. Een belangrijk element uit dit akkoord, de fiscale behandeling van de eigen woning, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 2.2 Heffingskortingen en tarieven De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen, schijven en tarieven voor 2012 en Heffingskortingen Algemene heffingskorting Arbeidskorting totaal Arbeidskorting afbouw hoge inkomens Arbeidskorting laag Ouderenkorting Ouderenkorting boven inkomensgrens Alleenstaande ouderenkorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting; basisbedrag Inkomensafhankelijke combinatiekorting; maximum Alleenstaande ouderkorting; basisbedrag Alleenstaande ouderkorting; maximum Jonggehandicaptenkorting Schijven en grenzen Grens eerste schijf Grens tweede schijf geboren voor Grens tweede schijf geboren of later Grens derde schijf Grens ouderenkorting Belastingtarief eerste schijf 1,95% 5,85% Belastingtarief tweede schijf 10,80% 10,85% 2.3 Ondernemers en directeuren-grootaandeelhouder Verlagen van pensioen Een directeur grootaandeelhouder (DGA) kan zijn pensioen naar keuze in eigen beheer houden of verzekeren. Onder eigen beheer verstaan we het vormen van een reserve op de balans van de werk-bv. Maar eigen beheer is ook het onderbrengen van het pensioen in een ander lichaam, bijvoorbeeld in een holding-bv of een apart daarvoor opgerichte pensioen-bv. Door tegenvallende beleggingsresultaten en de toename van de levensverwachting hebben tegenwoordig veel pensioen-bv s onvoldoende vermogen om de pensioenaanspraken van de DGA levenslang uit te keren. Pensioenfondsen hebben hier ook mee te maken. Maar zij mogen onder voorwaarden, op grond van artikel 134 van de Pensioenwet, de pensioenaanspraken van de deelnemers korten. Dit staat ook bekend als afstempelen van pensioen.

7 6 Het pensioen van een DGA valt niet onder de Pensioenwet. Maar het DGA-pensioen moet wel voldoen aan de fiscale bepalingen. In de fiscale wetgeving is tot nu toe geen mogelijkheid opgenomen om toegezegde en opgebouwde pensioenen van de DGA te korten. Als de BV toch besluit om het DGA-pensioen te verminderen, volgen er fiscale sancties in de vorm van extra belastingheffing. In het Belastingplan 2013 is een mogelijkheid opgenomen om deze ongelijkheid eenmalig op te lossen. Het pensioenlichaam mag het pensioen van de DGA eenmalig verminderen op zijn pensioeningangsdatum zonder dat dit leidt tot extra belastingheffing. Aan deze mogelijkheid zijn wel voorwaarden verbonden. De minister van Financiën zal deze voorwaarden nader vaststellen. In de Memorie van Toelichting van het Belastingplan 2013 is over deze voorwaarden het volgende opgenomen: De vermindering van het DGA-pensioen kan alleen plaatsvinden als sprake is van een substantiële onderdekking. Dat houdt in, dat de aanwezige middelen lager moeten zijn dan 75% van de pensioenverplichting. Daarbij gaat het om de fiscale waardering van deze verplichting. Winstuitkeringen aan de DGA voor de pensioendatum en de schuldvordering van de DGA met het pensioenlichaam of een hieraan verbonden lichaam worden daarbij meegenomen. Zowel de DGA, het pensioenlichaam als de werkgever moeten instemmen met de vermindering van de pensioenaanspraken. Vrijval pensioenverplichting. Door de vermindering van het pensioen neemt de (fiscale) waarde van de pensioenverplichting af. Deze verlaging van de pensioenverplichting moet het pensioenlichaam tot de fiscale winst rekenen. De korting van pensioen leidt niet tot een verhoging van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijke belang. Deze regeling geldt voor pensioenen die ingaan op of na 1 januari DGA-pensioenen die vóór die datum zijn ingegaan, mogen op grond van een overgangsbepaling eenmalig vóór 1 januari 2015 worden gekort Afschaffen onderkapitalisatieregeling (thincapregeling) De vennootschapsbelasting kent een aftrekbeperking voor rente in de situatie dat de vennootschap te veel aan vreemd vermogen bezit. Deze aftrekbeperking is in het Belastingplan 2013 geschrapt. De regeling miste kennelijk doel om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Daarnaast raakte deze regeling ook belastingplichtigen uit het midden- en kleinbedrijf, terwijl deze regeling niet voor hen was bedoeld. 2.4 Belasting vergoeding woon-werkverkeer Het kabinet wil vanaf 2013 de vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer gaan belasten. Over dit onderwerp is ook in de verkiezingscampagne veel te doen geweest. In dagelijks taalgebruik is het bekend geworden als de forensentaks. De maatregel geldt voor alle vormen van vervoer. Er is sprake van woon-werkverkeer als iemand: reist tussen de woning en een vastgelegde werkplek of op regelmatige basis reist tussen de woning en een werkplek waarin hij in belangrijke mate werkzaamheden verricht; er binnen 24 uur heen en terug wordt gereisd. Werkgever en werknemer bepalen samen wat als vast werkadres wordt aangemerkt. Dit kunnen meerdere adressen zijn. Voor de belasting op de woon-werkverkeervergoeding gelden de tarieven uit box 1 van de inkomstenbelasting. Ambulante werknemers (zoals loodgieters en wijkverpleegkundigen) hebben geen vaste werkplek. Hun ritten naar de werkplek worden niet gezien als woon-werkverkeer (maar als zakelijke ritten). De vergoeding hiervoor blijft dus onbelast. Pas als zij langer dan één jaar naar dezelfde werkplek reizen is er sprake van woon-werkverkeer en wordt de vergoeding belast.

8 7 Vanaf 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers van een auto van de zaak aangemerkt als privékilometers. Deze tellen dan mee bij de bepaling van de bijtelling. In veel gevallen zullen daardoor auto s die nu minder dan 500 km per jaar privé rijden na 1 januari 2013 onder de bijtelling gaan vallen. Voor auto s van de zaak met een privégebruik van minder dan 500 kilometer per jaar en voor houders van OV-abonnementen geldt een overgangsregeling als respectievelijk het leasecontract of het OVabonnementen is aangegaan vóór 25 mei Beroeps- en bedrijfstakpensioenregelingen van IB-ondernemers In 2005 is in de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) geregeld dat de fiscale begrenzingen die worden gesteld aan pensioenopbouw van werknemers (het zogenaamde Witteveenkader) per 1 januari 2015 ook zal gelden voor de pensioenopbouw van IBondernemers die verplicht deelnemen in beroeps- of bedrijfstakpensioenregelingen. Het wetsvoorstel voorziet in aanvullende wetgeving zodat de normeringen en begrenzingen uit het Witteveenkader gericht op pensioenregelingen van werknemers en directeuren-grootaandeelhouder ook kunnen worden toegepast op beroepspensioenregelingen van IB-ondernemers. Het gaat hierbij met name om beroepen in de gezondheidszorg, het havengebied en om ondernemers in bepaalde bedrijfstakken (zoals zelfstandige schilders). Vanaf 1 januari 2015, als de begrenzingen van het Witteveenkader zullen gelden, is de fiscale facilitering maar ook de verplichtstelling voorbehouden aan ouderdomspensioen waarvoor de opbouw per jaar (bijvoorbeeld) niet meer bedraagt dan 2,15% van het pensioengevend inkomen (middelloonstelsel), waarbij de pensioenrichtleeftijd overigens is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. 2.6 Wijzigingen in verband met verhoging AOW-en pensioenrichtleeftijd In verband met de voor het zomerreces aangenomen Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (zie ook hoofdstuk 4) is het nodig een aantal sociale zekerheids-, fiscale en overige wetten die samenhangen met de AOW-leeftijd aan te passen. Voor wat de fiscale wetgeving betreft gaat het hierbij onder andere om de aanpassing van de uiterste ingangsdata voor pensioenen, levensloop, lijfrenten en vitaliteitssparen, de aanpassing van de regels op het gebied van variabilisering van pensioenuitkeringen, het aanpassen van het tijdstip waarop de oudedagsreserve afneemt en de omzettingsregeling van stakingswinst in een lijfrente. De wijzigingen zijn technische aanpassingen van de leeftijdsgrenzen die direct en indirect gekoppeld zijn aan de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd. Het gaat om verruimingen, waardoor langer, namelijk tot de nieuwe AOW-leeftijd, gebruikgemaakt kan worden van bepaalde fiscale faciliteiten. 2.7 Uitstellen ingangsdatum aanvullend pensioen zonder door te werken mogelijk Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtlijn heeft de Eerste Kamer de motie Noten aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht om het per 2013 mogelijk te maken dat het aanvullend pensioen tegelijk ingaat met de AOW, zonder dat er doorgewerkt hoeft te worden. Het kabinet geeft invulling aan deze motie door in een beleidsbesluit goed te keuren dat het tot en met maart 2015 mogelijk wordt het aanvullend pensioen, zonder dat doorgewerkt wordt, uit te stellen tot de in dat jaar geldende AOW-leeftijd (65 jaar en 3 maanden). Met deze maatregel worden niet alleen de mensen die in 2013 de AOW-leeftijd bereiken, maar de hele groep die nog onder het VPL-overgangsrecht valt, in de gelegenheid gesteld het aanvullende pensioen uit te stellen tot de voor hen geldende AOW-leeftijd. Het kabinet acht een structurele aanpassing van het doorwerkvereiste niet nodig.

9 8 3. Fiscale behandeling eigen woning 3.1 Inleiding De hypotheekrenteaftrek (of strikt genomen: de fiscale behandeling van inkomsten uit eigen woning) is de laatste twee decennia één van de meest bediscussieerde onderdelen van het Nederlandse belastingstelsel. Jarenlang is aandacht geschonken aan de vraag of herziening van de fiscale behandeling van inkomsten uit eigen woning noodzakelijk zou zijn. Met ingang van de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is het bereik van de eigenwoningregeling meerdere keren ingeperkt (alleen aftrek voor de eerste eigen woning, beperking van de aftrekperiode tot 30 jaar, introductie van de bijleenregeling, afschaffing van de goedkoperwonenregeling en de introductie van het hogere percentage in het eigenwoningforfait voor woningen duurder dan, kort gezegd, 1 miljoen). In het Lenteakkoord is een fundamentele wijziging van de fiscale behandeling van de eigen woning overeengekomen. Deze wijziging wordt in een apart wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit wetsvoorstel worden de volgende zaken geregeld: 1. de aanpassing van het begrip eigenwoningschuld waardoor de rente voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan alleen aftrekbaar is als die lening in maximaal 360 maanden volledig wordt afgelost volgens ten minste een annuïtair aflossingsschema; 2. het overgangsrecht op basis waarvan een lening wordt aangemerkt als een bestaande lening, waarvoor eerbiedigende werking geldt of als een nieuwe lening, waarvoor de nieuwe regeling voor fiscale behandeling van de eigen woning geldt; 3. de afschaffing van de vrijstelling in box 1 (en daarmee ook in box 3) voor op of na 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en spaarrekeningen eigen woning (respectievelijk de KEW, de BEW en de SEW, hierna gezamenlijk aangeduid als KEW). Hieronder komen deze zaken uitgebreider aan de orde. 3.2 Beperking hypotheekrenteaftrek De aftrek van rente is alleen mogelijk voor zover de lening waarover de rente wordt betaald tot de eigenwoningschuld behoort. Op dit moment kwalificeert een lening als een eigenwoningschuld als de lening is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van een eigen woning. Ook na 31 december 2012 blijft deze voorwaarde bestaan. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: de lening moet in maximaal 360 maanden (30 jaar) ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig worden afgelost en De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de schuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd.. Het ten minste annuïtair aflossen wordt getoetst aan de hand van de (resterende) hoogte van de schuld en niet aan de hand van het in een jaar af te lossen bedrag. Daardoor voldoet bij voorbeeld ook een lening met een (contractueel en daadwerkelijk) lineair aflossingsschema aan de aflossingseis. Als een lening niet voldoet aan deze extra vereisten of wanneer op een leningdeel te weinig wordt afgelost waardoor de omvang van de schuld hoger ligt dan die zou zijn volgens het annuïtaire aflossingsschema, verliest de lening in beginsel het predicaat eigenwoningschuld. Dat betekent dat vanaf dat moment de rente niet meer aftrekbaar is. Om te voorkomen dat tijdelijke (betalings)problemen direct leiden tot het verlies van renteaftrek, is in dit voorstel van wet een regeling opgenomen waardoor geen sprake is van het verlies van aftrek, mits een in een jaar opgelopen achterstand het volgende jaar wordt ingehaald. Na 31 december 2012 kunnen nog steeds aflossingsvrije leningen worden afgesloten ter financiering van de eigen woning (met inachtneming van de 50%-aflossingseis uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen). De rente op deze aflossingsvrije leningen is dan niet aftrekbaar omdat ze niet meer kwalificeren als een eigenwoningschuld.

10 9 3.3 Overgangsrecht hypotheekrenteaftrek De wijziging van het begrip eigenwoningschuld heeft alleen gevolgen voor leningen die zijn afgesloten op of na 1 januari Er is een eerbiedigende werking voor bestaande eigenwoningschulden. Als hoofdregel geldt dat alle op 31 december 2012 tot de eigenwoningschuld van een belastingplichtige behorende schulden worden aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld. Het overgangsrecht voorziet in een bepaling voor eigenwoningbezitters die in 2012 hun eigen woning hebben verkocht, daarna bijvoorbeeld tijdelijk een andere woning huren en pas weer in 2013 een nieuwe eigen woning aanschaffen. In dat geval wordt de hoogte van de eigenwoningschuld net voorafgaand aan het moment van verkoop in 2012 aangemerkt als de bestaande eigenwoningschuld. Het overgangsrecht kent daarnaast een bepaling voor belastingplichtigen die op 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot koop zijn aangegaan en waarbij de levering van de eigen woning op korte termijn (in ieder geval in het jaar 2013) plaatsvindt. De afloop van de rentevastperiode en het oversluiten van een bestaande lening (zonder verhuizing) leiden er niet toe dat een bestaande lening een nieuwe lening wordt. 3.4 Afschaffing van de vrijstelling voor de KEW Door middel van een KEW kan worden gespaard om de eigenwoningschuld na 30 jaar af te lossen. Het KEW-vermogen wordt gedurende de opbouwfase niet belast in box 3 en de rente begrepen in de uiteindelijke uitkering uit een KEW is, onder voorwaarden, vrijgesteld in box 1. Vanwege de nieuwe aflossingseis moet na 30 jaar de lening geheel zijn afgelost. Er is dan geen reden meer voor een uitkering uit een fiscaal gefaciliteerd product waarin gedurende die 30-jaarsperiode specifiek voor de aflossing van de lening is gespaard. Het KEW regime komt dan ook voor na 31 december 2012 afgesloten producten te vervallen. De waarde van deze producten zal in box 3 worden belast. Voor bestaande hypotheken blijft de vrijstelling voor de KEW gehandhaafd. Dit zal in het overgangsrecht worden vormgegeven door voor alle op 31 december 2012 bestaande KEW s een eerbiedigende werking te laten gelden. Het bestaande KEW-regime, dat voor op 31 december 2012 bestaande KEW s wordt gecontinueerd, kent de eis dat pas na 15 of 20 jaar inleg gebruik mag worden gemaakt van de kleine ( ) respectievelijk grote ( ) vrijstelling. De rente begrepen in de uiteindelijke uitkering wordt vrijgesteld voor zover de uitkering het bedrag van de vrijstelling niet overstijgt. Het kabinet overweegt deze termijnen te laten vervallen. Vanwege het laten vervallen van die termijnen zou altijd de grote vrijstelling gaan gelden. Door die maatregel zouden belastingplichtigen eerder dan na 15 of 20 jaar kunnen overgaan tot afkoop. De effecten van de maatregel voor betrokken partijen zijn echter onduidelijk en kunnen potentieel verstrekkend zijn. Veel zal afhangen van de mate waarin belastingplichtigen overgaan tot eerdere afkoop van de KEW. De Nederlandsche Bank wordt daarom gevraagd om, met ondersteuning van het Verbond van Verzekeraars, de gevolgen van de in overweging zijnde maatregel inzichtelijk te maken. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zal worden beoordeeld of de in overweging zijnde maatregel wordt doorgezet. Als de maatregel niet wordt doorgezet zal worden bezien of het wetgevings- en uitvoeringstechnisch mogelijk is om het vervallen van de minimale termijnen te beperken tot specifieke situaties. 3.5 Wijzigingen overdrachtsbelasting Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren is het overdrachtsbelastingtarief voor woningen per 1 juli 2012 permanent verlaagd tot 2%. De termijn voor de vermindering van de overdrachtsbelasting bij doorverkoop is tijdelijk verlengd. Als een pand wordt aangekocht en binnen 36 maanden weer wordt doorverkocht, hoeft de koper alleen overdrachtsbelasting over eventuele meerwaarde te betalen. Deze laatste maatregel is op 1 september 2012 ingegaan en loopt tot 1 januari 2015.

11 10 4. Pensioenen: stand van zaken In het voorjaar 2010 sloten de sociale partners het Pensioenakkoord. Twee jaar later nam het parlement de wet aan die de AOW-leeftijd verhoogt en de fiscale ruimte om aanvullend pensioen op te bouwen beperkt (de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). In de twee jaar die hiertussen ligt, zagen het Uitwerkingsmemorandum, het Catshuisakkoord en het Lenteakkoord het levenslicht. Bovendien zijn drie wetsvoorstellen gepubliceerd die allemaal gemeen hebben dat zij de AOW-leeftijd willen verhogen. In de volgende paragrafen treft u een overzicht aan van de stand van zaken. Wat is er nu precies in de wet opgenomen? Andere maatregelen uit het Pensioenakkoord zoals het nieuwe pensioencontract, het nieuwe fiscale toetsingskader (FTK) en het invaren van oude rechten moeten nog verder (in wetgeving) uitgewerkt worden. Daarom besteden wij er hier geen verdere aandacht aan. Uiteraard kunt u deze ontwikkelingen volgen op 4.1 Parlementaire behandeling Het wetsontwerp Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is gebaseerd op de afspraken van het Lenteakkoord en is op 5 juni 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Bij de Eerste Kamer lag al een wetsvoorstel ter behandeling, genaamd Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW. Dit wetsvoorstel is door de regering ingetrokken. Op 21 juni 2012 hebben de partijen die het Lenteakkoord hebben gesloten (GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie en CDA) gesteund door de SGP ingestemd met het wetsvoorstel. Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 4.2 Hoofdlijnen Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd De kernelementen uit de wet zijn de volgende. De AOW-leeftijd wordt in stappen verhoogd tot een pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar uiterlijk in 2019 en 67 jaar uiterlijk in Een eerste stap wordt al in 2013 gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd in grotere stappen - verder worden verhoogd. Na 2024 wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren. In 2014 wordt de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen verhoogd naar 67 jaar. De fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen worden neerwaarts aangepast. Het beschikbare budget voor regelingen ouderenparticipatie/scholing en vitaliteitsparen wordt beperkt. 4.3 Verhoging AOW-leeftijd Van 2013 tot en met 2019 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 66 jaar. In 2013 bedraagt de verhoging één maand. De AOW-leeftijd bedraagt dan 65 jaar en één maand. Het tempo van de verhoging van de AOW-leeftijd ziet tot 2019 er als volgt uit: Jaar Verhoging met 1 mnd 1 mnd 1 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 3 mnd AOW-leeftijd 65+1 mnd 65+2 mnd 65+3 mnd 65+5 mnd 65+7 mnd 65+9 mnd 66 jaar Vanaf 2020 tot en met 2023 gaat de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden per jaar omhoog naar 67 jaar. Jaar Verhoging met 3 mnd 3 mnd 3 mnd 3 mnd AOW-leeftijd 66+3 mnd 66+6 mnd 66+9 mnd 67 mnd

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave:

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave: Prinsjesdag 2012 Op dinsdag 19 september 2012 hebben demissionair minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingplan 2013 en de Miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer.

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds de tweede helft van 2011 zijn we geconfronteerd

Nadere informatie

Beperking aftrek eigenwoningrente

Beperking aftrek eigenwoningrente Belastingplan 2013 21 september 2012 Inkomstenbelasting Beperking aftrek eigenwoningrente Per 1 januari 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente voor nieuwe leningen beperkt: de aftrek wordt gekoppeld

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 242 Kluwer Deventer 2011 ISBN 978 90 13 08729

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

helder van A tot Z MAGAZINE 01 Heldere kijk op actualiteiten

helder van A tot Z MAGAZINE 01 Heldere kijk op actualiteiten MAGAZINE 01 15 Heldere kijk op actualiteiten INLEIDING Voor u ligt het allereerste "AccountantZ Magazine". Met ons magazine informeren wij onze relaties graag over actualiteiten en ontwikkelingen die voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie