Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1"

Transcriptie

1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar met mbo-plus / associate degree Examencommissie Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

2 Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T 1 De kandidaat toont aan te beschikken over theoretische kennis op financieel-economisch gebied op voldoende niveau. 1.1 De kandidaat formuleert een probleemstelling die duidelijk gerelateerd is aan de financieel economische praktijk. 1.2 De kandidaat formuleert een probleemstelling die actueel is. 1.3 De kandidaat formuleert een probleemstelling die haalbaar en ondubbelzinnig is. 2 De kandidaat is in staat verbanden te leggen tussen financieel-economische praktijksituaties of problemen en de verworven kennis. 2.1 De kandidaat maakt gebruik van zijn praktijkervaring. 2.2 De kandidaat verduidelijkt de relatie tussen praktijkervaring en gebruikte theorieën. 3 De kandidaat is in staat financiële argumenten in besluitvorming te analyseren, te verklaren en begrijpelijk toe te lichten in de vorm van een adviesrapportage. 3.1 De kandidaat omschrijft wat het doel van het rapport is. 3.2 De kandidaat omschrijft de doelgroep. 3.3 De kandidaat geeft een duidelijke beschrijving en verantwoording onderzoek. 3.4 De kandidaat maakt een cijfermatig onderbouwde analyse van het probleem. 3.5 De kandidaat geeft een duidelijke toelichting op gebruikte economische begrippen. 3.6 De kandidaat trekt eenduidige conclusies. 3.7 De kandidaat doet aanbevelingen bij voorkeur in de vorm van een plan van aanpak. 3.8 De kandidaat trekt conclusies en doet aanbevelingen die SMART zijn. 3.9 De kandidaat kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden De kandidaat kan hoofdlijnen van een rapport weergeven. 4 De kandidaat toont aan te beschikken over een logische, consistente en duidelijke schrijfstijl. 4.1 De kandidaat schrijft doelgericht, doelgroepgericht en past de kenmerken van goed schrijven toe in het rapport: Eenvoud, Structuur, Beknoptheid, Aantrekkelijkheid. 4.2 De kandidaat formuleert grammaticaal correcte zinnen: Stijl: samentrekking, contaminatie enzovoort; Grammatica: incongruentie, foutieve 4.3 De kandidaat kan correcte spelling toepassen in het rapport, als het gaat om: Foutloos woordgebruik, hoofdletters, koppeltekens, interpunctie, werkwoordsvormen. 4.4 De kandidaat schrijft een rapport van 10 tot 15 pagina s tekst (5.000 a woorden), exclusief bijlagen. Uiterlijke verzorging: ruime en duidelijke marges, regelafstand, omvang, overzichtelijke bladspiegel. Digitale aanlevering in pdfvorm. 4.5 De kandidaat deelt het rapport in duidelijk herkenbare hoofdstukken en paragrafen in, met een titel, naam van de schrijver, inhoudsopgave, voorwoord/inleiding, probleemstelling, analyse, conclusies, aanbevelingen, samenvatting, bronvermelding, bijlagen Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 2

3 Toelichting op eindtermen en toetstermen 3 De kandidaat is in staat financiële argumenten in besluitvorming te analyseren, te verklaren en begrijpelijk toe te lichten in de vorm van: Rapportages Budgetoverzichten Begrotingen (onderbouwingen, toelichtingen) Tekstuele gedeelten van jaarrekeningen (bijdrage aan jaarverslag, analyse en toelichtingen) Meerjarenplannen Ondernemingsplannen Advies Formuleren van investeringsvoorstellen, beoordeling investeringsvoorstellen Formuleren en beoordelen financieringsvoorstellen Analyses van budgetverschillen, verklaringen en aanbevelingen Beleidsvoorstellen 1.1 Situatie en producten De mogelijke doelgroepen waar de schriftelijke rapportage zich op richt zijn: management van kleine en middelgrote bedrijven (eventueel diverse lagen, topmanagement, middenkader, lager management, ondernemingsraad, medewerkers, collega s, accountants, fiscus, banken, incassobureaus, deurwaarders, adviesbureaus, administratiekantoren). Deze doelgroep is lang niet altijd specifiek financieel geschoold. Dat betekent dat de rapportage voor verschillende doelgroepen leesbaar moet zijn. Financiële termen moeten worden omschreven zodat de lezer begrijpt waarover het gaat en/of een beslissing kan nemen over een beleidsvoorstel of het beleidsvoorstel kan uitvoeren. 1.2 Examen wordt adviesrapport Het examen Rapporteren & Adviseren door Financials bestaat uit het zelfstandig schrijven en aanleveren van een adviesrapport/verslag over een onderwerp naar eigen keuze dat rechtstreeks verband houdt met de financieel-economische praktijk. In het rapport koppelt de kandidaat opgedane theoretische kennis aan praktijkervaring. Deze praktijkervaring ontleent de kandidaat aan de eigen werkomgeving of de eigen werkplek. De kandidaat toont door middel van het gekozen onderwerp aan de (theoretische) vaardigheden te kunnen vertalen in een zelfstandig opgezette en uitgevoerde rapportage/verslag die voldoet aan de eindtermen. Er zijn geen vaste examenmomenten, kandidaten kunnen op ieder door hen gewenst moment hun schriftelijke rapportage indienen bij de examencommissie ter beoordeling. 1.3 Mogelijke onderwerpen Adviesrapport over financiële onderwerpen, bijvoorbeeld hoe valutarisico s in te dekken. Adviesrapportage budgetten en begrotingen, bijvoorbeeld het geven van een advies over een begrotingscyclus. Advies investeringen/financieringsvoorstellen, bijvoorbeeld het aanvragen en onderbouwen van een hoger rekening-courantkrediet. Advisering beleidsvoorstellen, bijvoorbeeld het geven van een advies over een samenwerking. Kostprijscalculatie, beloningsysteem, voorraadsysteem, balanced scorecard, liquiditeit. Impactanalyse als gevolg van politieke en/of fiscale maatregelen. De opsomming is niet limitatief. Andere (sub)onderwerpen van financieel-economische aard zijn ook mogelijk. Het is verplicht dat de onderwerpen en de uitwerking ervan praktijkgerelateerd zijn. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 3

4 1.4 Werkwijze De examencommissie adviseert, ten aanzien van het onderzoeksontwerp, tenminste de volgende aandachtspunten mee te nemen: Een duidelijke omschrijving van het onderwerp/doel van de rapportage Motivatie: de eindconclusie, c.q. het eindadvies moet op heldere wijze onderbouwd zijn Een goede aansluiting op de lezersgroep Een duidelijke probleemstelling, die een relatie heeft met de praktijk Afbakening onderwerp 1. De kandidaat werkt het onderzoeksontwerp uit in een adviesrapport dat voldoet aan alle formele eisen zoals gesteld in de eind- en toetstermen. De kandidaat kan op ieder door hem gewenst moment het rapport indienen bij de Associatie ter beoordeling door de examencommissie. De kandidaat dient bij aanmelding voor het examen het adviesrapport aan te leveren digitaal (pdf) én in tweevoud op papier. Het rapport moet een omvang hebben van 10 tot 15 pagina s tekst (5.000 à woorden), exclusief bijlagen. 2. De commissie beoordeelt het rapport aan de hand van eind- en toetstermen, zoals opgenomen in het beoordelingsformat. De kandidaat krijgt binnen 4 weken (20 werkdagen) een gemotiveerde feedback over de uitslag. 3. Waardering Inhoud: 15 items (toetsterm 1.1 t/m 3.10) x max. 5 punten = 75 punten Vorm/indeling: 5 items x max. 5 punten = 25 punten Voor het vaststellen van de uitslag is het volgende van toepassing: De kandidaat die in totaal 55 punten of meer behaalt, is geslaagd. Totaal 0 54 punten: afgewezen Totaal punten: geslaagd Opmerking Het laatste examen FMR oude stijl wordt afgenomen in januari 2015 voor kandidaten die in juni 2014 niet geslaagd zijn voor het examen. Vanaf januari 2014 is het mogelijk af te studeren conform het examenprogramma Rapporteren & Adviseren door Financials. De kandidaat kan op ieder door hem gewenst moment (vanaf januari 2014) het rapport indienen bij de Associatie ter beoordeling door de examencommissie. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 4

5 Examenlijn Diploma Examen Versie 1.0 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Toetsvorm Toetsduur Toegestane hulpmiddelen Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials Examencommissie Scriptie n.v.t. Toetsmatrijs K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen Eind term Toetsterm Puntenverdeling in % Vraagsoort K B T min max % % % 1 1.1, 1.2, Casuïstiek Casuïstiek t/m Casuïstiek t/m Vorm totaal Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 5

Nemas Advanced Management

Nemas Advanced Management Nemas Advanced Management Hoger Management is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema.

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Consumentenmarketing april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B emarketing. Van toepassing op de examens vanaf juni 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B emarketing. Van toepassing op de examens vanaf juni 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B emarketing Van toepassing op de examens vanaf juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA B (e)marketing...

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics

Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics Pensioen, Zorg en Inkomen Studiehandleiding FSM Deeltijd Semester III Opleiding: FSM Deeltijd Inholland Semester: I Basis Businessplan Collegejaar: 2007/2008 Credits: 30 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Competenties...

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

FI NANCIEEL ECON OMISCH & ADMIN ISTRATIEF

FI NANCIEEL ECON OMISCH & ADMIN ISTRATIEF FI ECON ADMIN NANCIEEL OMISCH & ISTRATIEF Markus Verbeek Praehep biedt u een grote hoeveelheid opleidingen aan ter ondersteuning van carrières van financiële professionals. Met de juiste opleiding en beroepservaring

Nadere informatie

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.keurmerkverzekeraars.nl

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie