Nemas Human Resource Management (HRM)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nemas Human Resource Management (HRM)"

Transcriptie

1 Nemas Human Resource Management (HRM) Hoger Management is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema. Deze examens toetsen niet zozeer de begrippen uit het specialisme, als wel de specifieke managementvaardigheden om tot een analyse en oplossing van vraagstukken op het betreffende vakgebied te komen. Behalve kennis, inzicht, visie en vaardigheid is ook de juiste attitude belangrijk: hoe stuur je medewerkers aan en motiveer je ze? Met name de mondelinge component van het examen gaat in op de overtuigingskracht en analytisch eigenschappen van de kandidaat. De verschillende examens binnen Hoger Management worden apart afgenomen en leveren elk een diploma op. Met één van de Associatie-diploma s Nemas Hoger Management in je bagage opereer je al op hbo-niveau! Let op: In juni 2015 wordt het laatste examen NEMAS Personeelsmanagement aangeboden. Vanaf september 2014 kun je het nieuwe examen NEMAS HRM afleggen. Het onderdeel Personeelsmanagement is vanaf september 2014 opgenomen in het nieuwe programma NEMAS HRM. NEMAS HRM Het schriftelijke examen wordt vervangen door een flexibel, online examen; Het mondeling examen vervalt; De scriptie kan gedurende het hele jaar ingeleverd worden. Het diploma bestaat uit 2 examens: een online examen en een scriptie. Haal je voor beide examens een voldoende? Dan ontvang je het desbetreffende diploma. De kosten voor het examen NEMAS HRM zijn 162,-. De kosten voor de beoordeling van de scriptie zijn 150,-. Deze kosten dienen rechtstreeks aan de NEMAS Associatie te worden voldaan; hier staat de gekozen opleider volledig buiten. Doelgroep: personeelsfunctionarissen en mensen die een managementfunctie ambiëren Vooropleiding: geen specifieke eisen, Nemas Middle Management wordt geadviseerd Niveau: vergelijkbaar met Associate degree

2 Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Op het raakvlak tussen mens & organisatie NEMAS MANAGEMENTOPLEIDINGEN De NEMAS examens zijn op 3 niveaus ingedeeld: Basisniveau NEMAS Basiskennis Management Middenniveau NEMAS Middle Management Hoger niveau NEMAS Voortgezet Management NEMAS Human Resource Management (HRM) NEMAS Advanced Management NEMAS Logistiek Management NEMAS Financieel Management for non financials Er is géén voorwaardelijkheid voor de examens op een bepaald niveau, wat wil zeggen dat iedereen ongeacht (voor)opleiding en manier van voorbereiden aan de examens mag deelnemen.

3 NEMAS Human Resource Management (HRM) Aanvang- en lestijden Locatie Investering In overleg: 17 avonden van , start september Emmen, adres volgt tzt. Uw totale investering bedraagt via ons 1.795,=, inclusief cursusgeld, inschrijfgeld, scriptiebegeleiding én lesmateriaal, welke door Lions cs. voor u wordt besteld. Diploma Diploma HBO HRM van de NEMAS Associatie Voordelen om te kiezen voor Lions Emmen als opleider o.a.: U krijgt les bij u in de buurt U heeft weinig reiskosten U heeft géén verblijfskosten U krijgt les van een uiterst betrokken (en door de NEMAS erkend) docent / ontwikkelaar U krijgt intensieve persoonlijke begeleiding (óók tussentijds via telefoon en ) U krijgt maatwerk en géén standaardverhaal U krijgt uitgebreide scriptiebegeleiding U krijgt examentraining Belangrijke websites: en (zie onder rubriek opleider zoeken ;; daar staat de opleiderscode van Lions Interim Management, Coaching & Consultancy: A2808. Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten als deelnemer van deze boeiende en nuttige opleiding. Graag tot ziens! Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Dagpauwoog 24, 7826 GD Emmen / mobiel / VAR 0113/ /4 / BTW nummer NL Inschrijvingsnummer KvK / Algemene Voorwaarden gedeponeerd 7 juli 2010 onder nr

4 Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Management Nemas HRM HRM Hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T 1 Management en strategisch HRM/personeelsmanagement 1.1 De kandidaat is in staat een strategisch HRM/personeelsbeleid op te stellen, zoals het Strategisch HRM beleid en de HRM kubus van Pol. 1.2 De kandidaat is in staat de verschillende rollen van HRM/personeelsmanagers te herkennen. *) 1.3 De kandidaat is in staat de omgeving en de interne organisatie te duiden voor de consequenties voor het strategisch personeelsmanagement. *) 1.4 De kandidaat is in staat denkrichtingen in de organisatie- of managementtheorie te herkennen. *) 1.5 De kandidaat is in staat de kenmerken van het personeelsmanagement te omschrijven in relatie tot strategie, structuur en (organisatie)cultuur. 1.6 De kandidaat is in staat het verband te leggen tussen personeelsmanagement en de financiële dimensie daarvan (Human Resources accounting). 1.7 De kandidaat is in staat opleidingsvragen vanuit het strategische HRM beleid aan te laten sluiten bij de organisatiedoelen. *) 1.8 De kandidaat is in staat de relaties te zien tussen het personeelsmanagement en het kwaliteitszorgsysteem van de organisatie. *) 2 Doelen van het HRM/personeelsbeleid 2.1 De kandidaat is in staat een gefaseerd HRM/personeelsbeleid te ontwikkelen met beleidsniveaus. *) 2.2 De kandidaat is in staat de doelen voor het personeelsmanagement te koppelen aan een visie op leidinggeven. 2.3 De kandidaat is in staat ken- en stuurgetallen (in- en extern) en prestatieindicatoren te gebruiken voor het strategisch personeelsmanagement. 2.4 De kandidaat is in staat het strategisch HRM beleid concreet te vertalen naar iedere organisatorische geleding en naar alle medewerkers. 2.5 De kandidaat is in staat het strategisch HRM beleid concreet te vertalen naar de personeelsplanning en daarbij de bronnen voor het verkrijgen van personeelsinformatie te kunnen aangeven. *) 3 Werving en selectie 3.1 De kandidaat is in staat het gehele proces van werving en selectie, van Examenprogramma HRM 1

5 Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T functievorming tot en met introductie, te omschrijven en te ontwerpen. 3.2 De kandidaat is in staat de mogelijkheden tot interne en externe werving te omschrijven en te koppelen aan de arbeidsmarkt. 3.3 De kandidaat is in staat de profielschets van een vacature met de functieeisen te verenigen tot toetsbare selectiecriteria. 3.4 De kandidaat is in staat een passende wervingsstrategie te ontwerpen. *) 3.5 De kandidaat is in staat een selectieprocedure te ontwerpen. 3.6 De kandidaat is in staat eisen te formuleren waaraan een selectiegesprek moet voldoen. 3.7 De kandidaat is in staat wervings- en selectietechnieken in de praktijk toe te passen. 3.8 De kandidaat is in staat een selectiegesprek te voeren, dat aansluit bij de aard van de vacature en de kandidaten voor de betreffende functie. 3.9 De kandidaat is in staat de keuze voor of afwijzing van een kandidaat te onderbouwen en te evalueren aan de hand van de vervaardigde profielschets De kandidaat is in staat een introductieprogramma te ontwikkelen voor één of meerdere specifieke functie(s), inclusief een structuur voor coaching / mentorschap / intervisie. 4 Personeelsontwikkeling en -begeleiding 4.1 De kandidaat is in staat een organisatiebrede beoordelings- en functioneringsstructuur te ontwerpen. 4.2 De kandidaat is in staat het strategisch HRM beleid te vertalen naar keuzes voor de functie-ordening. *) 4.3 De kandidaat is in staat competentiemanagement een rol te geven bij beoordeling en loopbaanontwikkeling. 4.4 De kandidaat is in staat activiteiten rond loopbaanplanning en begeleiding van de leidinggevenden uit te werken tot een management development programma. *) 4.5 De kandidaat is in staat activiteiten bij het beëindigen van een dienstverband te ontplooien en daarbij de methoden van outplacement te hanteren. 5 Beloning 5.1 De kandidaat is in staat de relatie te leggen tussen de functieclassificatie van de organisatie en het stelsel van belonen. 5.2 De kandidaat is in staat inzicht te hebben in beloningssystemen. 5.3 De kandidaat is in staat beloningssystemen te relateren aan de doelen van de organisatie en het strategisch personeelsmanagement. 5.4 De kandidaat is in staat een onderscheid te kunnen aanbrengen in primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. 5.5 De kandidaat is in staat in de arbeidsvoorwaarden een differentiatie te kunnen maken door middel van een cafetariamodel. 6 Diversiteit 6.1 De kandidaat is in staat een diversiteitsbeleid op te zetten als onderdeel van het strategisch personeelsmanagement. 6.2 De kandidaat is in staat te herkennen welke specifieke categorieën werknemers in de organisatie kunnen voorkomen die mogelijk extra aandacht in het personeelsmanagement en de uitvoering daarvan behoeven. *) 6.3 De kandidaat is in staat ten aanzien van genoemde categorieën werknemers Examenprogramma HRM 2

6 Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen specifieke maatregelen, acties, consequenties, uitgangspunten en mogelijke faciliteiten te kunnen aangeven. *) K B T Toelichting op eindtermen en toetstermen De kandidaat kan deze kernbegrippen in hun context plaatsen. 1.2 Die rollen zijn: adviserende rol; stafrol in het management; intermediair c.q. bemiddelende rol tussen management en medewerkers; expert rol; specialistische rol op deelonderwerpen; coördinerende rol bij uitvoeringsaangelegenheden (werving & selectie, beoordelings- en functioneringsprocedures etc.); klankbordfunctie/rol voor het management bij nieuwe ontwikkelingen; uitvoerende rol bij opzet nieuwe P&O structuren/principes (diversiteit, management development etc.). 1.3 Die situaties zijn: reorganisaties; verandertrajecten; fusie/overnames; werken binnen een holding/concern; oprichting en onderhouden van een Shared Service Center; netwerkorganiseren (principes van matrix en netwerk organiseren); projectmatig werken/projectmanagement (met in- en externe partners); internationaal opererende organisaties. 1.4 Denkrichtingen in de organisatie- of managementtheorie: Leiderschapstheorie (Collins, Covey) en het verschil tussen leiderschap en management; Verandermanagementtheorie (de Caluwé/Vermaak, Quinn); Organisatietheorie (Configuraties van Mintzberg); Lerende organisatie (Senge); Theory U (Scharner). 1.7 Beleidsacties zijn: Opleidingsbeleid; Management Development/Managementontwikkeling programma. 1.8 Zoals valt af te lezen in het INK-model (algemeen) of het HKZ-model (zorginstellingen). 2.1 De fasering: voorbereiding vaststelling uitvoering evaluatie De beleidsniveaus: strategisch tactisch operationeel 2.5 Bronnen voor het verkrijgen van personeelsinformatie: personeelsregistratiesystemen; Examenprogramma HRM 3

7 Toelichting op eindtermen en toetstermen De kandidaat kan deze kernbegrippen in hun context plaatsen. cijfers van o.a. CBS, UWV, onderwijsinstellingen, Kamer van Koophandel, branche organisaties, vakbonden etc. 3.4 Een passende wervingsstrategie die op de betreffende doelgroep is afgestemd via netwerken; sociale platforms op internet; personeelsadvertenties in een schriftelijk medium etc. 4.2 Keuzes voor de functie-ordening: het systematisch te rangschikken van taken en functies in de organisatie; om te komen tot een taak- en functie-analyse van een organisatie; en die vervolgens te vertalen in functieprofielen via een gekozen methode; en/of competentieprofielen; waarna deze worden gewaardeerd volgens een gekozen methode; en worden geclassificeerd tot een samenhangend systeem binnen een gekozen methode. 4.4 Een management development programma is te definiëren valt als: een systeem van leerinterventies; dat de organisatie inzet voor het ontwikkelen van managementpotentieel; om een systematische verbetering van management effectiviteit binnen de organisatie te bewerkstelligen; waarbij gedrag centraal staat; maar cognitieve/kennis elementen kunnen worden toegevoegd. 6.2 Specifieke categorieën werknemers in de organisatie die kunnen voorkomen en mogelijk extra aandacht in het personeelsmanagement en de uitvoering daarvan behoeven zijn: medewerkers met een (deels) niet-nederlandse achtergrond; vrouwen; ouderen; gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers; werknemers in ploegenarbeid. 6.3 Specifieke maatregelen, acties, consequenties, uitgangspunten en mogelijke faciliteiten kunnen zijn: welke wet- en regelgeving en/of subsidies er van toepassing kunnen zijn; wat de uitgangspunten zijn voor werving en selectie; wat de uitgangspunten zijn voor introductie; wat de aspecten zijn op de werkvloer ten aanzien van de cultuur van de Nederlandse samenleving en/of de bedrijfscultuur: omgangsvormen etc.; wat de consequenties zijn voor opleiding en training; wat eventueel specifieke capaciteiten kunnen zijn binnen deze categorie werknemers (talenkennis, cultuur bij internationaal opererende organisaties); wat de uitgangspunten zijn ten aanzien van voorlichting/communicatie; welke speciale faciliteiten (kinderopvang, kantineproducten, regels met vastenperiodes, fysieke toegankelijkheid werkruimtes etc.) er aan de orde zijn. Examenprogramma HRM 4

8 Examenlijn Diploma Module Management Nemas HRM HRM Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Toetsvorm Toetsduur Toegestane hulpmiddelen Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Online examen 1 uur en 30 minuten Toetsmatrijs K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen Eindterm Toetsterm Puntenverdeling in % Aantal vragen Vraagsoort K B T min max min max % % % t/m Open vragen x x x t/m Open vragen x x x t/m Open vragen x x x t/m Open vragen x x t/m Open vragen x x t/m Open vragen x x x Totaal Examenprogramma HRM 5

9 Examenlijn Diploma Module Niveau Management Nemas HRM Scriptie HRM Hbo Positionering Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Inhoud max aantal te behalen punten 1. Doel, doelgroep 1.1 De kandidaat omschrijft wat het doel van het rapport is De kandidaat omschrijft de doelgroep Probleemstelling 2.1 De kandidaat formuleert een probleemstelling die duidelijk gerelateerd is aan de financieel - economische praktijk. 2.2 De kandidaat formuleert een probleemstelling die actueel is De kandidaat formuleert een probleemstelling die haalbaar en ondubbelzinnig is De kandidaat formuleert een probleemstelling die inhoudelijk verankerd is De kandidaat formuleert een probleemstelling die precies is Analyse 3.1 De kandidaat geeft een duidelijke beschrijving en verantwoording onderzoek De kandidaat maakt een cijfermatig onderbouwde analyse van het probleem De kandidaat geeft een duidelijke toelichting op gebruikte economische begrippen De kandidaat heeft een sluitende onderzoeksopzet gemaakt waarin de stappen systematisch leiden naar het beoogde antwoord. 3.5 De kandidaat heeft een methode gekozen van kwalitatieve en/of kwantitatieve dataverzameling en -analyse die niet leidt tot ongewenste beïnvloeding door systematische fouten. (Meetinstrumenten meten wat ze moeten meten, de gegevens zijn geldig en de gegevens kunnen worden gegeneraliseerd naar een grotere populatie.) 4 4 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

10 3.6 De kandidaat heeft een methode gekozen van kwalitatieve en/of kwantitatieve dataverzameling en -analyse die niet leidt tot ongewenste beïnvloeding door de toevallige voorgeschiedenis of gesteldheid van de onderzoeker, toestand van de probleemsituatie en onvolkomenheden in de meetinstrumenten of procedures Conclusies en aanbevelingen 4.1 De kandidaat trekt eenduidige conclusies De kandidaat doet aanbevelingen bij voorkeur in de vorm van een plan van aanpak De kandidaat trekt conclusies en doet aanbevelingen die SMART zijn Verwerking Praktijkervaring 5.1 De kandidaat maakt gebruik van zijn praktijkervaring De kandidaat verduidelijkt de relatie tussen praktijkervaring en gebruikte theorieën De kandidaat heeft literatuur bestudeerd die bijdraagt aan een beter begrip van de thematiek, de centrale begrippen, de relaties tussen de centrale begrippen en van de oorzaken van het probleem Samenvatting 6.1 De kandidaat kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden De kandidaat kan hoofdlijnen van een rapport weergeven. 3 Vorm en Indeling 7. Vorm 7.1 De kandidaat schrijft doelgericht, doelgroepgericht en past de kenmerken van goed schrijven toe in het rapport: eenvoud, structuur, beknoptheid, aantrekkelijkheid. max aantal te behalen punten De kandidaat formuleert grammaticaal correcte zinnen. Stijl: samentrekking, contaminatie enzovoort. - Grammatica: incongruentie, foutieve verwijzingen De kandidaat kan correcte (voorkeurs) spelling toepassen in het rapport, als het gaat om: 3 foutloos woordgebruik, hoofdletters, koppeltekens interpunctie, werkwoordsvormen. 8. Indeling 8.1 De kandidaat schrijft een rapport van 10 tot 15 pagina s tekst (5000 a 8000 woorden), exclusief bijlagen. 3 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 2

11 Digitale aanlevering in pdf. Uiterlijke verzorging: ruime en duidelijke marges, overzichtelijke bladspiegel. 8.2 De kandidaat deelt het rapport in duidelijk herkenbare hoofdstukken en paragrafen in, met een titel/titelpagina, naam van de schrijver, inhoudsopgave, voorwoord/inleiding, probleemstelling, analyse, conclusies, aanbevelingen, samenvatting, bronvermelding/literatuurlijst, bijlagen. 3 Totaal aantal punten: 100 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 3

Nemas Advanced Management

Nemas Advanced Management Nemas Advanced Management Hoger Management is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema.

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Op het raakvlak tussen mens & organisatie NEMAS MANAGEMENTOPLEIDINGEN De NEMAS examens zijn op 3 niveaus ingedeeld: Basisniveau NEMAS Basiskennis Management

Nadere informatie

Personeel, Organisatie en Communicatie

Personeel, Organisatie en Communicatie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1 Geldig 2014 Personeel Medewerker Personeelszaken Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Personeel, Organisatie en

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Verbredingsvakken Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op 31-12-2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Vergelijkbaar met hbo-ad Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar

De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar 1. Doelstellingen van de Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar. 2. Competentiegericht en praktijkgericht leren in de stage

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties

Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties Een exploratief onderzoek naar de manier van werken met en de toegevoegde waarde van competentiemanagement Naam: Ivon Peek Studentnummer: 838288395

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau Loonadministratie Examenprogramma Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services Verbredingsvakken VPS - VV HBO Versie 1.0 Geldig vanaf 1 januari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Handboek. Functiegebouw Rijk

Handboek. Functiegebouw Rijk Handboek Functiegebouw Rijk Handboek Functiegebouw Rijk Versie: 2.4 Datum: september 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 6 Context 6 Doel van het Handboek 7 1 Opbouw van het Functiegebouw Rijk 8 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management Croho 34609 Voltijd Het studentenstatuut van de opleiding Human Resource Management op onderwijslocatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt OPleIDINg Middle Management arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Management Game 6 Module 1 Management Drives 7 Module 2 Management & Organisatie 8 Module 3 Management

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie