Nemas Advanced Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nemas Advanced Management"

Transcriptie

1 Nemas Advanced Management Hoger Management is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema. Deze examens toetsen niet zozeer de begrippen uit het specialisme, als wel de specifieke managementvaardigheden om tot een analyse en oplossing van vraagstukken op het betreffende vakgebied te komen. Behalve kennis, inzicht, visie en vaardigheid is ook de juiste attitude belangrijk: hoe stuur je medewerkers aan en motiveer je ze? Met name de mondelinge component van het examen gaat in op de overtuigingskracht en analytisch eigenschappen van de kandidaat. De verschillende examens binnen Hoger Management worden apart afgenomen en leveren elk een diploma op. Met één van de Associatie-diploma s Nemas Hoger Management in je bagage opereer je al op hbo-niveau! Let op: In juni 2015 wordt het laatste examen NEMAS Kwaliteitsmanagement aangeboden. Vanaf september 2014 kun je het nieuwe examen NEMAS Advanced Management afleggen. NEMAS Advanced Management Een flexibel, online examen; Géén mondeling examen; De scriptie kan gedurende het gehele jaar ingeleverd worden. Het diploma bestaat uit 2 examens: een online examen en een scriptie. Haal je voor beide examens een voldoende? Dan ontvang je het desbetreffende diploma. De kosten voor het examen NEMAS Advanced Management zijn 162,-. De kosten voor de beoordeling van de scriptie zijn 150,-. Deze kosten dienen rechtstreeks aan de NEMAS Associatie te worden voldaan; hier staat de gekozen opleider volledig buiten. Het onderdeel Kwaliteitsmanagement wordt opgenomen in het nieuwe programma NEMAS Advanced Management. Doelgroep: iedereen die een managementfunctie ambieert en grote lijnen wil uitzetten Vooropleiding: geen specifieke eisen, Nemas Middle Management wordt geadviseerd Niveau: vergelijkbaar met hbo

2 Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Op het raakvlak tussen mens & organisatie NEMAS MANAGEMENTOPLEIDINGEN De NEMAS examens zijn op 3 niveaus ingedeeld: Basisniveau NEMAS Basiskennis Management Middenniveau NEMAS Middle Management Hoger niveau NEMAS Voortgezet Management NEMAS Human Resource Management (HRM) NEMAS Advanced Management NEMAS Logistiek Management NEMAS Financieel Management for non financials Er is géén voorwaardelijkheid voor de examens op een bepaald niveau, wat wil zeggen dat iedereen ongeacht (voor)opleiding en manier van voorbereiden aan de examens mag deelnemen.

3 NEMAS Hoger Management Introductie Het aankweken van kwaliteitsbewustzijn, zorgdragen voor de juiste houding en het vinden van een evenwicht tussen procedures en uitvoering vormen belangrijke examenthema s. Kwaliteitszorg is een breed geschakeerd vakgebied dat sterk in opkomst is. Ondernemingen worden steeds alerter op de kwaliteit van hun producten en diensten. De kwaliteitsmanager vervult hierbij een centrale rol. NEMAS Advanced Management biedt een uitwerking van klantgericht denken op elk managementniveau. Dit mondt uit in het vast- stellen, beheren en borgen van de kwaliteitsdoelen van de organisatie. Aanvang- en lestijden In overleg: 17 avonden van , start oktober U kunt dan in juni 2014 examen doen. Locatie Studieboeken Emmen, adres volgt tzt. De Nederlandse Management Stichting baseert zich bij het maken van de examens op de exameneisen. Kandidaten en opleiders behouden hun eigen verantwoordelijkheid, wanneer in een specifieke methode begrippen niet zouden worden behandeld. Het hieronder vermelde boek sluit goed aan op het examen NEMAS Advanced Management: Kwaliteitsmanagement Uitgeverij: Pearson Education Benelux BV Auteur: Ron Emmerik ISBN nummer Investering Uw totale investering bedraagt via ons 1.795,=, inclusief cursusgeld, inschrijfgeld, scriptiebegeleiding én lesmateriaal, welke door Lions cs. voor u wordt besteld. Diploma Diploma HBO Advanced Management van de NEMAS Associatie

4 Voordelen om te kiezen voor Lions Emmen als opleider o.a.: U krijgt les bij u in de buurt U heeft weinig reiskosten U heeft géén verblijfskosten U krijgt les van een uiterst betrokken (en door de NEMAS erkend) docent / ontwikkelaar U krijgt intensieve persoonlijke begeleiding (óók tussentijds via telefoon en ) U krijgt maatwerk en géén standaardverhaal U krijgt uitgebreide scriptiebegeleiding U krijgt examentraining Belangrijke websites: en (zie onder rubriek opleider zoeken ;; daar staat de opleiderscode van Lions Interim Management, Coaching & Consultancy: A2808. Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten als deelnemer van deze boeiende en nuttige opleiding. Graag tot ziens! Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Dagpauwoog 24, 7826 GD Emmen / mobiel / VAR 0113/ /4 / BTW nummer NL Inschrijvingsnummer KvK / Algemene Voorwaarden gedeponeerd 7 juli 2010 onder nr

5 Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Management Nemas Advanced Management Advanced Management Hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T 1 Algemene aspecten 1.1 De kandidaat is in staat een missie, een visie en principes te formuleren ten behoeve van een organisatie. 1.2 De kandidaat is in staat een strategie, het beleid, de beleidsvorming en operationalisering (planning) daarvan te formuleren en te duiden. 1.3 De kandidaat is in staat doelstellingen SMART te formuleren. 1.4 De kandidaat is in staat ontwerpvariabelen te duiden zoals machtsverdeling, span of control, grootte van de organisatie, mate van standaardisatie van processen, aard van de activiteiten, taakspecialisatie, complexiteit, organisatiecultuur, leiderschapsstijl en omgeving. 1.5 De kandidaat kan stuurvariabelen benoemen. 2 Analyse van de externe omgeving 2.1 De kandidaat is in staat tot een analyse van de algemene omgeving (het vaststellen van de IST en SOLL-situatie). 2.2 De kandidaat is in staat tot het maken van een SWOT-analyse en confrontatiemix. 2.3 De kandidaat is in staat tot het maken van een DESTEP-analyse. 2.4 De kandidaat is in staat tot het maken van een analyse van de marktomgeving (Boston Consulting Group-matrix en de General Electric portfolio analyse). 2.5 De kandidaat is in staat tot het maken van een analyse van de concurrentie (gebruikmakend van het Vijfkrachtenmodel van M. Porter). 2.6 De kandidaat is in staat tot het maken van de analyse van Ansoff (product/markt combinaties). 2.7 De kandidaat is in staat tot het interpreteren van productlevenscycli. 3 Analyse van de interne omgeving 3.1 De kandidaat kan een organisatiestructuur tekenen op basis van een casus. 3.2 De kandidaat kan een organisatiestructuur duiden (verticale en horizontale Examenprogramma Advanced Management 1

6 Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T taakspecialisatie, benoemen en duiden van bevoegdheden binnen de organisatie zoals lijnbevoegdheden, functionele bevoegdheden, adviserende bevoegdheden). 3.3 De kandidaat kan verschillende organisaties in typen benoemen en deze duiden (zoals organisatietypologieën als lijn-, lijnstaforganisatie, projectorganisatie, matrixorganisatie). 3.4 De kandidaat is in staat een organisatie juridische te duiden (o.a. de juridische vorm, RvC, O.R.). 3.5 De kandidaat kan verschillende bedrijfsprocessen duiden (o.a. primaire, ondersteunende en bestuurlijke processen, benoemen van functionele processen, horizontale en verticale decentralisatie). 3.6 De kandidaat is in staat om een aantal bekende concepten en modellen toe te passen en een relatie te leggen met de praktijk. *) 3.7 De kandidaat kan een cultuuranalyse uitvoeren. (In principe zijn alle methodes voor cultuuronderzoek goed, zolang maar duidelijk is waarom ze gebruikt zijn, theorie van Lawrence en Lorsch, de theorie van Handy ten aanzien van bedrijfsculturen, de theorie van Harrison.) 3.8 De kandidaat kent de kwaliteitsmanagement theorie van Deming. Met name de uitgangspunten en het stappenplan, het toepassen van het stappenplan in een casus en de breakthrough versus Continue verbetering. 3.9 De kandidaat kent de kwaliteitsmanagement theorie van Feigenbaum, met name de negen criteria voor kwaliteitsproblemen De kandidaat kan de theorieën ten behoeve van de kwaliteit in de dienstverlening toepassen, met name de Servqual theorie (gap-theorie) en de theorie van Grönroos De kandidaat kan de theorie van Six Sigma toepassen. Hierbij gaat het met name om het belt -systeem en het jargon De kandidaat kan het stappenplan van Six Sigma toepassen in een casus De kandidaat kent de theorie van Lean Manufacturing, met name de zeven verspillingen herkennen en benoemen, begrippen als Muda, Mura en Muri en kennis van de Value Stream mapping De kandidaat kent de theorie van Business Process Redesign De kandidaat is in staat om een aantal managementinstrumenten toe te passen. *) 4 Leidinggeven 4.1 De kandidaat is in staat om een aantal managementtheorieën te verwoorden en toe te passen in een casus. *) 4.2 De kandidaat kent de theorie met betrekking tot competentiemanagement. 4.3 De kandidaat kent de theorie met betrekking tot zelfsturende teams. 4.4 De kandidaat kent het begrip empowerment. Examenprogramma Advanced Management 2

7 Toelichting op eindtermen en toetstermen De kandidaat kan deze kernbegrippen in hun context plaatsen. 3.6 De indeling van Woodward De acht organisatiemetaforen van Morgan Het 7s-model De waardeketen van M. Porter Balanced Scorecard van Kaplan De lerende organisatie (Begrippen en uitgangspunten, theorie van Senge, action learning) De theorie van Lewin De theorie van Likert De theorieën m.b.t. het Scientific management, de HR-beweging en het revisionisme. Het INK-managementmodel waarbij het gaat om de uitgangspunten, de systematiek en de wijze van assessment. Configuratietheorie van Mintzberg (waaronder de ontwerpfactoren, de organisatietypologieën en de coördinatiemechanisme) Ishikawadiagram Pareto analyse Failure mode and effects analysis 5W-methode 6W-methode 4.1 Blake en Mouton Hersey en Blanchard McGregor Maslow (piramide van) S. R. Covey (de zeven eigenschappen van effectief leiderschap) Leiderschapstheorie van Jim Collins: "Niveau 5 leiderschap" De verandermanagementtheorie van de Caluwé en Vermaak Examenprogramma Advanced Management 3

8 Examenlijn Diploma Module Versie 1.0 Management Nemas Advanced Management Advanced Management Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Toetsvorm Toetsduur Toegestane hulpmiddelen Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Online examen 1 uur en 30 minuten Toetsmatrijs K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen Eindterm Toetsterm Puntenverdeling in % Aantal vragen Vraagsoort K B T min max min max % % % t/m Open vragen x t/m Open vragen x t/m Open vragen x x x t/m Open vragen x x Totaal Examenprogramma Advanced Management 4

9 Examenlijn Diploma Module Niveau Management Nemas Advanced Management Scriptie Advanced Management Hbo Positionering Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Inhoud max aantal te behalen punten 1. Doel, doelgroep 1.1 De kandidaat omschrijft wat het doel van het rapport is De kandidaat omschrijft de doelgroep Probleemstelling 2.1 De kandidaat formuleert een probleemstelling die duidelijk gerelateerd is aan de financieel - economische praktijk. 2.2 De kandidaat formuleert een probleemstelling die actueel is De kandidaat formuleert een probleemstelling die haalbaar en ondubbelzinnig is De kandidaat formuleert een probleemstelling die inhoudelijk verankerd is De kandidaat formuleert een probleemstelling die precies is Analyse 3.1 De kandidaat geeft een duidelijke beschrijving en verantwoording onderzoek De kandidaat maakt een cijfermatig onderbouwde analyse van het probleem De kandidaat geeft een duidelijke toelichting op gebruikte economische begrippen De kandidaat heeft een sluitende onderzoeksopzet gemaakt waarin de stappen systematisch leiden naar het beoogde antwoord. 3.5 De kandidaat heeft een methode gekozen van kwalitatieve en/of kwantitatieve dataverzameling en -analyse die niet leidt tot ongewenste beïnvloeding door systematische fouten. (Meetinstrumenten meten wat ze moeten meten, de gegevens zijn geldig en de gegevens kunnen worden gegeneraliseerd naar een grotere populatie.) 4 4 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

10 3.6 De kandidaat heeft een methode gekozen van kwalitatieve en/of kwantitatieve dataverzameling en -analyse die niet leidt tot ongewenste beïnvloeding door de toevallige voorgeschiedenis of gesteldheid van de onderzoeker, toestand van de probleemsituatie en onvolkomenheden in de meetinstrumenten of procedures Conclusies en aanbevelingen 4.1 De kandidaat trekt eenduidige conclusies De kandidaat doet aanbevelingen bij voorkeur in de vorm van een plan van aanpak De kandidaat trekt conclusies en doet aanbevelingen die SMART zijn Verwerking Praktijkervaring 5.1 De kandidaat maakt gebruik van zijn praktijkervaring De kandidaat verduidelijkt de relatie tussen praktijkervaring en gebruikte theorieën De kandidaat heeft literatuur bestudeerd die bijdraagt aan een beter begrip van de thematiek, de centrale begrippen, de relaties tussen de centrale begrippen en van de oorzaken van het probleem Samenvatting 6.1 De kandidaat kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden De kandidaat kan hoofdlijnen van een rapport weergeven. 3 Vorm en Indeling 7. Vorm 7.1 De kandidaat schrijft doelgericht, doelgroepgericht en past de kenmerken van goed schrijven toe in het rapport: eenvoud, structuur, beknoptheid, aantrekkelijkheid. max aantal te behalen punten De kandidaat formuleert grammaticaal correcte zinnen. Stijl: samentrekking, contaminatie enzovoort. - Grammatica: incongruentie, foutieve verwijzingen De kandidaat kan correcte (voorkeurs) spelling toepassen in het rapport, als het gaat om: 3 foutloos woordgebruik, hoofdletters, koppeltekens interpunctie, werkwoordsvormen. 8. Indeling 8.1 De kandidaat schrijft een rapport van 10 tot 15 pagina s tekst (5000 a 8000 woorden), exclusief bijlagen. 3 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 2

11 Digitale aanlevering in pdf. Uiterlijke verzorging: ruime en duidelijke marges, overzichtelijke bladspiegel. 8.2 De kandidaat deelt het rapport in duidelijk herkenbare hoofdstukken en paragrafen in, met een titel/titelpagina, naam van de schrijver, inhoudsopgave, voorwoord/inleiding, probleemstelling, analyse, conclusies, aanbevelingen, samenvatting, bronvermelding/literatuurlijst, bijlagen. 3 Totaal aantal punten: 100 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 3

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Consumentenmarketing april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B emarketing. Van toepassing op de examens vanaf juni 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B emarketing. Van toepassing op de examens vanaf juni 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B emarketing Van toepassing op de examens vanaf juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA B (e)marketing...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Projectmanagement op basis van NCB versie 3 Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Andere

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie