Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1"

Transcriptie

1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Burgerlijk Procesrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Wijzigingen ten opzichte van het oude examenprogramma: Procureur is vervallen in wetgeving Tussenvonnissen zijn vervallen (niet behandeld in wet) Geschillenbeslechting in plaats van arbitrage (toegevoegd mediation) Bij executierecht is beslagrecht toegevoegd Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1

2 1 Competentie van de rechter 1.1 De kandidaat kan omschrijven wat de functie van het burgerlijk procesrecht is. 1.2 De kandidaat kan aangeven wat onder een burgerlijk proces wordt verstaan. 1.3 De kandidaat kan vaststellen wanneer een geschil tot het burgerlijk procesrecht behoort. 1.4 De kandidaat kan het doel van het burgerlijk procesrecht toelichten. 1.5 De kandidaat kan de regels met betrekking tot de inhoud van het burgerlijk proces aangeven. 1.6 De kandidaat kan de voornaamste bronnen van burgerlijk procesrecht omschrijven. 2 Grondbeginselen van het burgerlijk procesrecht 2.1 De kandidaat kan het fundamentele kenmerk van het burgerlijk procesrecht aangeven. 2.2 De kandidaat kan de volgende hoofdbeginselen toelichten: openbaarheid van rechtspraak; lijdelijkheid van de rechter en partijautonomie; horen van beide partijen; onderzoek in twee instanties; toezicht op de rechtspraak in twee instanties; verplichte procesvertegenwoordiging; niet-kosteloze rechtspraak; motiveringsbeginsel. 3 Organisatie van de rechterlijke macht 3.1 De kandidaat kan aangeven welke gerechten tot de rechterlijke macht behoren. 3.2 De kandidaat kan de bevoegdheden van de gerechten aangeven. 3.3 De kandidaat kan de absolute en relatieve competentie van de gerechten toelichten. 4 Personen betrokken bij het burgerlijk proces 4.1 De kandidaat kan de betrokken personen bij het burgerlijk proces herkennen: rechter; griffier; gerechtssecretaris; advocaat; gerechtsdeurwaarder; partijen. 4.2 De kandidaat kan de nomenclatuur van partijen aangeven: eiser en gedaagde/verweerder; verzoeker/rekwestrant en gerekwestreerde; opposant en geopposeerde; appellant en geïntimeerde; eiser en verweerder in cassatie; rekwirant en gerekwireerde. 5 Rechtbankprocedure in eerste aanleg 5.1 De kandidaat kan de functie van de dagvaarding omschrijven. 5.2 De kandidaat kan de inhoud van de dagvaarding aangeven. 5.3 De kandidaat kan de gevolgen van een gebrek in de dagvaarding kunnen verklaren. 5.4 De kandidaat kan de belangrijkste verschillen tussen een dagvaardingsprocedure en een verzoekschriftprocedure omschrijven. 5.5 De kandidaat kan het verloop van de verzoekschriftprocedure aangeven. 5.6 De kandidaat kan het onderscheid tussen een contradictoir geding en een Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 2

3 geding bij verstek aangeven. 5.7 De kandidaat kan het verloop van de contradictoire procedure toelichten: dagvaarding/conclusie van eis; conclusie van antwoord; bevel comparitie van partijen; conclusie van repliek; conclusie van dupliek; pleidooien; vonnis. 5.8 De kandidaat kan aangeven wat de eis in reconventie inhoudt. 5.9 De kandidaat kan omschrijven in welke situaties een verstekvonnis wordt uitgesproken De kandidaat kan aangeven wat de volgende eindvonnissen inhouden: declaratoir vonnis; constitutief vonnis; condemnatoir vonnis De kandidaat kan de volgende begrippen verklaren: kracht van gewijsde; gezag van gewijsde; uitvoerbaar bij voorraad De kandidaat kan de procedure voor de kantonrechter toelichten De kandidaat kan de procedure in kort geding verklaren De kandidaat kan de verschillen tussen de procedure in kort geding en de normale procedure vaststellen. 6 Bewijsrecht 6.1 De kandidaat kan omschrijven wat onder bewijsrecht wordt verstaan. 6.2 De kandidaat kan de verdeling van de bewijslast verklaren. 6.3 De kandidaat kan de omkering van de bewijslast toelichten. 6.4 De kandidaat kan aangeven wat dwingende bewijsmiddelen zijn. 6.5 De kandidaat kan de volgende bewijsmiddelen toelichten: schriftelijk bewijs; getuigenbewijs; gerechtelijke erkentenis; gerechtelijke plaatsopneming; deskundigenonderzoek; inlichtingencomparitie. 6.6 De kandidaat kan het verschoningsrecht omschrijven. 6.7 De kandidaat kan het verschil aangeven tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen. 6.8 De kandidaat kan de gewone rechtsmiddelen verklaren: verzet; hoger beroep; cassatie. 6.9 De kandidaat kan de buitengewone rechtsmiddelen toelichten: herroeping; derdenverzet De kandidaat kan de cassatiegronden aangeven. 7 Geschillenbeslechting 7.1 De kandidaat kan omschrijven wat onder arbitrage wordt verstaan. 7.2 De kandidaat kan de rechtsgronden voor arbitrage toelichten: arbitraal beding; akte van compromis. Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 3

4 7.3 De kandidaat kan de arbitrale procedure omschrijven. 7.4 De kandidaat kan de rechtsmiddelen tegen een arbitraal vonnis aangeven. 7.5 De kandidaat kan de bindend adviesprocedure omschrijven. 7.6 De kandidaat kan de gevolgen van bindend advies aangeven. 7.7 De kandidaat kan mediation omschrijven 8 Executierecht 8.1 De kandidaat kan verklaren wat onder executierecht wordt verstaan. 8.2 De kandidaat kan de volgende begrippen toelichten. dwangexecutie; parate executie; reële executie. 8.3 De kandidaat kan aangeven wat een executoriale titel inhoudt. 8.4 De kandidaat kan de directe executiemiddelen omschrijven. 8.5 De kandidaat kan de indirecte executiemiddelen herkennen. 8.6 De kandidaat kan het onderscheid tussen executoriaal beslag en conservatoir beslag kunnen aangeven. 8.7 De kandidaat kan omschrijven welke conservatoire middelen kunnen worden toegepast. 8.8 De kandidaat kan een onderverdeling aangeven van de conservatoire beslagen. Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 4

5 Diplomalijn Examen Versie 1.0 Juridisch Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door Toetsvorm Toetsduur Toegestane hulpmiddelen Burgerlijk Procesrecht Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Schriftelijk examen 120 minuten Niet-geannoteerde wetboeken: het burgerlijk wetboek voor de onderdelen vermogensrecht en bijzondere overeenkomsten. burgerlijk wetboek rechtsvordering Basiswoordenboek Nederlands zonder aantekeningen of markeringen Woordenboek Nederlands-vreemde taal/vreemde taal- Nederlands zonder aantekeningen of markeringen Rekenmachine Toetsmatrijs K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen Eind term Toetsterm 1 en t/m t/m en t/m t/m 4.2 Puntenverdeling in % Aantal vragen Vraagsoort min max min max % % % Casuïstiek Casuïstiek t/m Casuïstiek 6 en t/m t/m Casuïstiek t/m Casuïstiek totaal * 10* 80* * Met een marge van plus of min 5%. Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 5

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Examenprogramma Communicatieve Vaardigheden 1

Examenprogramma Communicatieve Vaardigheden 1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Communicatieve Vaardigheden hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 2006 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Verbredingsvakken Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op 31-12-2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Vergelijkbaar met hbo-ad Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht Praktisch Burgerlijk Procesrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht Praktisch Bestuursrecht Praktisch Bijzondere

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1 Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Financieel-Administratief Financieel Assistent Niveau vergelijkbaar met mbo 3 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding Ruud Hermans 1 Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding De vraag die ik in deze bijdrage probeer te beantwoorden, is of het kort geding nog een toekomst heeft als zelfstandige

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege?

Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege? Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege? De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter versus de kostendekkende griffierechten Michelle Vrolijk Haarlem, juni 2011 Toegankelijkheid

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM.

Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM. Diplomalijn Eamen Niveau Positionering Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ Versie 1.0 BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM. Geldig

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

Personeel, Organisatie en Communicatie

Personeel, Organisatie en Communicatie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1 Geldig 2014 Personeel Medewerker Personeelszaken Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Personeel, Organisatie en

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INCASSO

INTERNATIONAAL INCASSO INTERNATIONAAL INCASSO 1 Stappenplan I. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Inschakelen van derden E. Formaliseren van de eis F. Bewarende

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Eamen Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.5 Geldig 01-09-2014 Vastgesteld op 15-05-2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC ) Onderdeel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Het niet naleven van de waarheids- en substantiëringsplicht

Het niet naleven van de waarheids- en substantiëringsplicht Het niet naleven van de waarheids- en substantiëringsplicht Een verstrekkend(e) gevolg(trekking)? Onderzoeksrapport Auteur: J.M. Groenen Afstudeerorganisatie: BANNING N.V. Plaats en datum: s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002)

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Samenvatting door A.M.I. Verbakel (met uitzondering van hoofdstukken 10 tot en met 13 en 26) Hoofdstuk 1. Van faillissement in het algemeen.

Nadere informatie

Kroniek Burgerlijk procesrecht

Kroniek Burgerlijk procesrecht Rubriek Kroniek Burgerlijk procesrecht * kroniek 2010 deel I Inhoud deel I Algemene beginselen: Hoor en wederhoor, Varia» Arbitrage: Vernietiging, Erkenning en tenuitvoerlegging» Beslag» Bevoegdheid: Arbitrage,

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie