Meest gestelde vragen en antwoorden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meest gestelde vragen en antwoorden"

Transcriptie

1 Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten, dus gemiddeld 12 à 13 jaar. De opvang geschiedt bij de ouders thuis of bij de gastouder in huis. Ook opa, oma, vriendin, buurvrouw of kennis kan als gastouder ingeschreven worden. Wat houdt gastouderopvang in? Opvang via gastouders wil zeggen dat mensen in hun eigen huis naast eventueel hun eigen kinderen - kinderen van werkende of studerende ouders opvangen. Gastouderlink bemiddelt tussen ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind en gastouders. U kunt ook zelf een gastouder aandragen. De opvangtijden voor de kinderen, in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, worden in onderling overleg vastgesteld. Afhankelijk van de gastouder is gastouderopvang 24 uur per dag 7 dagen per week mogelijk. Gastouderlink helpt ouders met het afstemmen van de opvangtijden met de gastouder. Ook kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar voor, tussen en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties gebruik maken van opvang bij gastouders. Waar letten we op bij de selectie van de gastouder? De regels en omstandigheden in het gastgezin moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vertrouwde situatie thuis. Daarom houden wij rekening met de opvattingen van de vraagouders over opvoeding en verzorging. Andere zaken die bij de selectie meetellen zijn onder meer levensovertuiging, achtergrond van het kind, de wens al dan niet tegelijk met andere kinderen te worden opgevangen en de gezinssituatie waarin het kind terechtkomt. In het intakegesprek met de vraagouders komen ook mogelijke allergieën voor roken, huisdieren of bepaalde stoffen ter sprake. Wat is de rol van het gastouderbureau bij een succesvolle totstandkoming van bemiddeling tussen ouders en gastouders? Gastouders zijn niet zomaar een oppas voor de kinderen. Gastouders vervullen een belangrijke rol in het leven van een kind en de ouders. Ouders kunnen pas met een gerust hart aan het werk of studie als zij weten dat hun kind in vertrouwde handen is. Wij werven en selecteren gastouders, geven ze een deskundigheidstraining en zorgen voor een opvangsituatie, waarin zowel de ouder als de gastouder, en natuurlijk het kind, optimaal kunnen functioneren. Hiernaast regelen wij alle zakelijke en administratieve aspecten, zoals het opstellen en doornemen van de overeenkomsten, het bespreken van alle praktische zaken omtrent de opvang van het kind, het maken van een berekening waarin de kinderopvangtoeslag / subsidie van de overheid wordt weergegeven, de kosten van de opvang en hulp bij het aanvragen van de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Hoe gaat de eerste kennismaking met de ouders? Zodra een gastouder gevonden is, volgt een kennismakingsgesprek waarbij de bemiddelingsmedewerker niet aanwezig is. Vervolgens krijgt u enige tijd om te besluiten of u akkoord gaat met een koppeling. In een vervolggesprek waarbij de bemiddelingsmedewerker van gastouderlink wel aanwezig is, worden afspraken vastgelegd en een overeenkomst getekend. Hierna gaat de opvang waarbij een proefperiode van zes werken aangehouden wordt. Deze wordt afgesloten met een telefonisch evaluatiegesprek. Gedurende deze periode hebben wij regelmatig contact met de ouder en de gastouder. De opvang wordt voortgezet als uit het evaluatiegesprek blijkt dat beide partijen tevreden zijn. Daarna geldt er een opzegtermijn van twee maanden voor zowel de vraag- als de gastouder.

2 Hoeveel tijd zit er tussen het moment van de aanmelding en de start van de opvang? Dit is afhankelijk van het feit of u zelf wel of geen gastouder heeft. Heeft u al een gastouder maar de gastouder (en zijn/haar volwassen huisgenoot/huisgenoten) beschikt nog niet over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), dan dient u rekening te houden met 1 maand voordat de geregistreerde opvang van start kan gaan. Beschikt de gastouder wel al over een VOG (en zijn/haar volwassen huisgenoot/huisgenoten), dan start de geregistreerde opvang direct. Als u nog geen gastouder heeft, dient u zich eerst in te schrijven. Wat zijn de inschrijfkosten? Gastouderlink hanteert een eenmalig bedrag van euro 75,00 voor inschrijfkosten voor ouders. In het geval een geslaagde koppeling tot stand komt tussen een ouder en gastouder door bemiddeling van Gastouderlink wordt dit inschrijfgeld verrekend met de eerste maand bureaukosten. Ben ik ook inschrijfgeld verschuldigd als er geen gastouder wordt geworven? Indien Gastouderlink u binnen 2 maanden na datum van inschrijving niet heeft voorgesteld aan een gastouder die voldoet aan de door u opgegeven eisen, ontvangt u het inschrijfgeld terug. In het geval ouders wel gebruik maken van de contacten en service van Gastouderlink, maar er vindt geen definitieve koppeling plaats, zal eenmalig een bedrag van euro 75,00 in rekening worden gebracht ter vergoeding van de inspanningen van Gastouderlink. Wat doet Gastouderlink voor ouders en gastouders als het kindje eenmaal geplaatst is bij een gastouder? Gastouderlink zorgt voor blijvende deskundige, pedagogische begeleiding en onderhoudt via de bemiddelingsmedewerkers regelmatig contact met vraagouders en gastouders. Wij kunnen voor een vervanger zorgen bij ziekte of vakantie van de gastouder. Dit is wel afhankelijk van uw woonplaats. Ook veiligheid, gezondheid en hygiëne in het gastgezin blijft de aandacht van ons houden. Zo bezoeken wij alle gastouders minimaal 1x per jaar. Regelmatig organiseren wij thema-avonden over onderwerpen op het gebied van opvoeding, gedrag en ontwikkeling van de kinderen. Informatie over alles wat met kinderen en gastouderopvang te maken heeft vindt u in onze nieuwsbrief. Hoeveel kinderen mag een gastouder maximaal tegelijk opvangen? Naast eventuele eigen kinderen worden in de regel niet meer dan vier gastkinderen tegelijk opgevangen. Onder de noemer innovatieve kinderopvang is het mogelijk zes kinderen op te vangen, mits aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Zo worden er onder andere meer eisen gesteld aan de woning van de gastouder en aan de leeftijdsopbouw van de kinderen. Hoeveel dagen per week is opvang mogelijk? De opvangtijden worden in overleg tussen vraag- en gastouder vastgesteld. In principe is alles mogelijk, ook opvang s nachts en in het weekeinde. Dit is mede afhankelijk van de tijden waarop de gastouder zich beschikbaar stelt. Gastouderlink zorgt ervoor dat de wensen van de vraagouder en de mogelijkheden van de gastouder goed overeenstemmen. Voor de verschillende mogelijkheden in tijden van opvang gelden overigens gelijke tarieven. Kan ik gebruik maken van meerdere opvangmogelijkheden? Het is mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van opvang - bijvoorbeeld gastouderopvang en opvang op een kinderdagverblijf - en voor beide een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten te ontvangen van de overheid. Als u maar van beide een jaaropgave heeft aan het einde van het jaar. Voor de opvang bij de gastouder(s), krijgt u van ons een jaaropgave in januari indien alle urenregistraties door ons zijn ontvangen. De andere jaaropgave krijgt u van het kinderdagverblijf.

3 Kan via Gastouderlink voor- en naschoolse opvang worden geregeld? Ja, dit valt ook onder gastouderopvang. Hoe schrijf ik me in bij Gastouderlink? Via de contact pagina op de website van Gastouderlink, kunt u het inschrijfformulier downloaden. Na ontvangst van het formulier neemt een medewerk(st)er telefonisch contact met u op. Zelf oppas gevonden, en nu? Via de website van Gastouderlink, downloadt u het aanmeldformulier via de pagina contact. Wij nemen na ontvangst van uw ingevulde formulier contact met u op voor het maken van een bezoekafspraak. Hoe kan ik opzeggen? De overeenkomst tussen u en Gastouderlink wordt formeel aangegaan voor onbepaalde tijd. U kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen per elke eerste dag van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De minimum looptijd voor ouders is drie maanden. GASTOUDERS Hoe werkt kinderopvang bij gastouders? Gastouders verzorgen op afgesproken tijden in hun eigen huis en gezin een of meer kinderen van werkende of studerende ouders. De kinderen doen gewoon mee met alle activiteiten in het gastgezin. De ouders geven zelf aan wat zij van de gastouder verwachten voor wat betreft de opvang. Wat zijn de voordelen voor de ouders? 1. U bepaalt zelf de opvangtijden in overleg met de gastouder. Uw kind kan eventueel overnachten in het gastgezin of er tijdens het weekeinde verblijven. Veel ouders met onregelmatige werk- of studietijden maken hier gebruik van. 2. Opvang bij gastouders vindt plaats in uw eigen woon- of werkomgeving. 3. Bij het selecteren van gastouders houden wij rekening met wensen ten aanzien van opvoeding, levensovertuiging, achtergrond etc. 4. Gastouderlink begeleidt ouders en gastouders en geeft deskundige, pedagogische ondersteuning. 5. Gastouderopvang kan meestal snel worden geregeld. 6. Gastouderlink biedt ook mogelijkheden voor noodopvang, indien de vaste gastouder onverhoopt niet in staat is om uw kindje op te vangen. Wat zijn de voordelen voor kinderen? 1. Uw kind wordt opgevangen in huiselijke kring, eventueel samen met een of meerdere kinderen. 2. Opvang bij gastouders is mogelijk voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen uit één gezin kunnen samen in hetzelfde gezin worden ondergebracht. 3. Uw kind is in de vertrouwde handen van één en dezelfde gastouder. Wat zijn de voordelen voor u als gastouder(s)? 1. U werkt in uw eigen omgeving. Uw huishouden en gezin draaien gewoon door. 2. U ontvangt een aantrekkelijke vergoeding van minimaal euro 3,85 per uur per kind voor kinderen tot 4 jaar en minimaal euro 4,25 per uur per kind voor kinderen vanaf 4 jaar. 3. Het gastouderbureau biedt ondersteuning bij vragen of problemen. 4. Door een bijdrage te leveren aan de zorg en opvoeding van een gastkind stelt u zijn/haar ouders in staat te werken of te studeren. 5. Gastouderlink biedt cursussen aan op pedagogisch gebied en kinder EHBO aan.

4 Wat wordt er van u als gastouder verwacht? Als gastouder ontvangt u kinderen van ouders als gasten in uw eigen gezin en thuissituatie. U geeft hen alle aandacht zodat ze zich, net als thuis, veilig en geborgen voelen. Een gastouder doet veel meer dan alleen oppassen. Een gastouder zet de opvoeding voort en spant zich tot het uiterste in om de kinderen te kunnen laten ontwikkelen tot stabiele persoonlijkheden. Alle gastouders werken conform het pedagogisch beleid. Hierin staat omschreven wat de verwachtingen van de gastouders zijn met betrekking tot de omgang van de kinderen. Gastouderlink werkt conform een dergelijk beleid. De urenregistratie dient maandelijks te worden bijgehouden door de gastouder. Aan welke eisen moet een gastouder voldoen? Hoe weet u nu of u een goede gastouder treft voor uw kindje. Gastouderlink verwacht van haar gastouders dat zij in de eerste plaats zorgzaam en liefdevol met kinderen omgaan en weten wat het is om verantwoordelijkheid voor een kind te dragen. De minimumleeftijd voor een gastouder is 21 jaar. De gastouder dient een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen die niet ouder dan 2 maanden mag zijn voor aanvang van de opvang van het kind. Ook de volwassen huisgenoot/huisgenoten van de gastouder dienen deze verklaring te overleggen. Na aanmelding krijgt de gastouder bezoek van één van onze medewerkers. In dit gesprek bespreekt zij de ideeën en verwachtingen omtrent het gastouderschap en zaken als hygiëne en veiligheid worden gecontroleerd en geregistreerd op een risico-inventarisatie lijst. De ideeën van gastouders moeten aansluiten bij de pedagogische visie en de uitgangspunten van Gastouderlink. Gastouders volgen een thuisstudie via het internet aan de Gastouderacademie waarin modules gemaakt dienen te worden op gebied van veiligheid & gezondheid, omgang met kinderen en kinder EHBO gerelateerde onderwerpen. Voorts worden er gedurende het hele jaar cursussen gegeven op diverse locaties in Noord-Holland. Komt mijn oppas wel in aanmerking om zich als gastouder te laten registreren? De Wet Kinderopvang stelt een aantal duidelijke eisen aan gastouders. Bekijk in de lijst met criteria op de website van Gastouderlink, welke dit zijn. Zo dient u, voordat u een overeenkomst met een ouder kunt afsluiten via Gastouderlink, een Verklaring Omtrent Gedrag af te halen bij uw gemeente. Ook uw volwassen huisgenoot/huisgenoten dienen deze verklaring te overleggen. Deze mag op het moment van overleggen niet ouder zijn dan 2 maanden en moet u opsturen aan Gastouderlink. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de opvanglocatie. Zijn er voldoende speel- en slaapruimten en zijn er mogelijkheden voor buitenspelen, passend bij de leeftijd van het kind? Samen met de ouders doet Gastouderlink een risico-inventarisatie op de opvanglocatie op het gebied van gezondheid en veiligheid. Denk daarbij aan veilige traphekjes, etc. Deze risico-inventarisaties worden ieder jaar tijdens een huisbezoek nagelopen door een medewerk(st)er van Gastouderlink. Alle gastouders die zich willen laten registreren bij Gastouderlink dienen over een WA-verzekering te beschikken. FINANCIËN Wat kost gastouderopvang? Bij gastouderopvang onderscheiden wij twee soorten kosten: kosten voor bemiddeling en begeleiding door het gastouderbureau en de vergoeding aan de gastouder. De gastouder ontvangt een vergoeding van de vraagouder op basis van een uurtarief. De overheid draagt in belangrijke mate bij aan de kosten van de kinderopvang (zie ook Wet Kinderopvang). De bureaukosten zijn een vast bedrag per maand: 1 e gastouder : 1 e kind euro 75,00 2 e kind euro 50,00 3 e kind euro 25,00 2 e gastouder : 1 e kind euro 37,50 2 e kind euro 25,00 3 e kind euro 12,50 4e kind is gratis.

5 Wat verdient de gastouder? De gastouder uurvergoeding ligt veelal tussen de euro 3,85 en euro 5,85 per uur. Betaal ik voor meerdere kinderen evenveel? Het tarief dat je aan de gastouder betaalt, spreek je zelf af. Je betaalt dezelfde uurvergoeding per kind aan de gastouder. De gastouder besteedt immers evenveel tijd aan alle kinderen. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. In elk geval is de bijdrage voor het eerste kind lager dan voor het tweede. Let op: de belastingdienst ziet als eerste kind niet het oudste kind, maar het kind voor wie de meeste opvangkosten gemaakt worden. Ik heb nu gratis opvang, hoe kan ik dan geld overhouden aan de opvang? Opvang thuis of bij de oppas thuis, is een officiële vorm van kinderopvang. De overheid heeft er veel baat bij dat familie en vrienden op kinderen passen zodat de ouders kunnen werken. Daar draagt het Rijk dus ook graag aan bij. In ruil daarvoor stellen ze wel een aantal eisen aan de opvanglocatie (in de vorm van een verplichte risico-inventarisatie) en dat de gastouder bereid is om een Omtrent Gedrag aan te vragen bij het gemeentehuis (ook de volwassen huisgenoot/huisgenoten van de gastouder dienen deze verklaring te overleggen). Door het via Gastouderlink te regelen kom je met je oppas een bepaald uurtarief overeen. Daarmee formaliseer je de oppas en krijg je van de overheid een bijdrage in de kosten. Dit is de zogenaamde inkomensafhankelijke- kinderopvangtoeslag. Je krijgt vaak meer terug dan je verwacht. Wil je oppas er geen geld voor hebben, ook goed. Dan kunnen jullie er bijvoorbeeld voor kiezen om het gastouderloon in een potje opzij te zetten. Of als schenking over te maken aan het oppaskind. Per jaar mag je per kind een maximaal bedrag schenken. In 2007 was dit bedrag euro 2648,-. Schenkt de oppas meer, dan moet zij/hij aangifte doen van schenking bij de belastingdienst. Bij de Belastingdienst kunt u jaarlijks het exacte bedrag opvragen. Overigens ontvangt de oppas wel officieel 'inkomen uit arbeid' en moet de gastouder de vergoeding die zij/hij ontvangt aan het einde van het jaar opgeven aan de belastingdienst. Wat zij/hij aan de belastingdienst moet betalen, hangt af van een aantal variabelen. Om precies te weten wat de financiële consequenties zijn, kan zij/hij het beste bellen met de Belastingtelefoon: Kan de oppas/gastouder reiskosten aftrekken bij de belastingaangifte? Nee, de reiskosten die je als gastouder maakt, kan je niet van de belasting aftrekken. De vraagouder mag de reiskosten wel vergoeden, zonder dat dit tot belastingheffing bij de gastouder zal leiden. Wat krijg ik van de opvangkosten vergoed en door wie wordt dat betaald? Volgens de Wet Kinderopvang deelt elke ouder de kinderopvangkosten met de overheid en de werkgever. Vanaf 1 januari 2007 wordt zowel het werkgeversdeel als het overheidsdeel (=het deel van het Rijk) centraal uitbetaald via de Belastingdienst. De werkgeversbijdrage is vast, namelijk 1/3 deel. Het overheidsdeel is afhankelijk van je toetsingsinkomen (dat vindt u op je belastingaanslag over het afgelopen jaar). U kunt een proefberekening maken om te kijken wat u uiteindelijk moet betalen, op onze website via de grote rode knop waar 'rekenmodule' op staat. N.B. De tegemoetkoming van het Rijk heeft alleen betrekking op het inkomen van de vraagouders. Het staat los van het inkomen van de gastouder. Wie is aansprakelijk voor schade bij ongevallen? Kinderopvang brengt risico s met zich mee die soms financiële gevolgen kunnen hebben. Van zowel ouders als gastouders wordt verwacht dat zij een WA verzekering hebben. Ook Gastouderlink heeft een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten. WETGEVING Hoe werkt de Wet Kinderopvang?

6 Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd. Deze wet regelt dat ouders, werkgevers en overheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. Als ouders gebruik maken van kinderopvang via een erkende organisatie kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten door de overheid: de kinderopvangtoeslag oftewel subsidie. Gastouderlink is een erkende kinderopvangorganisatie. Wat zijn de uitgangspunten van de Wet Kinderopvang? De wet gaat er vanuit dat ouders zelf alle zaken rondom kinderopvang regelen. Zo dienen ouders zelf een kinderopvangorganisatie te kiezen en de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen. Ouders met een uitkering die kinderopvang nodig hebben, kunnen van de gemeente of het UWV eenzelfde bijdrage in de kosten krijgen. Gastouders kunnen met verschillende gastouderbureaus werken. Welke ouders komen in aanmerking voor de kindertoeslag? In aanmerking voor de kinderopvangtoeslag komen ouders die minstens een deel van het jaar in dienstbetrekking werken, winst hebben uit onderneming of inkomsten uit andere werkzaamheden, studeren, of geregistreerd meewerken in de onderneming van hun echtgenoot of huisgenoot, of behoren tot een van de in de wet benoemde doelgroepen, op grond waarvan de gemeente of UWV de rol van werkgever op zich neemt. Waar is de hoogte van de toeslag van afhankelijk? De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het belastbaar inkomen (inclusief het inkomen van een eventuele partner) en het aantal opvanguren per jaar per kind. Het belastbaar inkomen is niet uw bruto-inkomen. U vindt uw belastbaar inkomen op uw aanslag inkomstenbelasting. Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan? U vraagt dit via aan. Gastouderlink helpt u met het invullen van de gegevens. Ouders ontvangen deze toeslag maandelijks, vooraf, rechtstreeks op hun eigen rekening. Wat is het verschil tussen kindertoeslag en kinderopvangtoeslag? Kinderopvangtoeslag ontvangt u alleen als u gebruik maakt van geregistreerde vormen van kinderopvang, zoals gastouderopvang via Gastouderlink. De kindertoeslag heeft niets te maken met kinderopvang. U ontvangt dit als u onder een bepaald bedrag inkomsten heeft en kinderen heeft. Het is dus mogelijk dat u beide toeslagen ontvangt. Wat zijn de fiscale gevolgen van de inkomsten van de gastouder? Gastouders zijn niet in dienst van het gastouderbureau, maar zijn een soort freelancer. Ze ontvangen een vergoeding voor de opvang die zij verrichten. Deze inkomsten dienen voor de fiscus onder het kopje inkomsten uit overige arbeid te worden opgegeven. De rekenmodule op de website, laat zien wat gastouders netto overhouden. Kan ik ook gastouder zijn als zelfstandig onderneemster? U dient dan meerdere kinderen op te vangen op minimaal drie dagen per week. Ook dient u zich aan te melden bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst doet u een opgaaf startende onderneming. Voorts bent u genoodzaakt een administratie te voeren. Wat moet ik als ouder zelf nog doen/regelen? Ouders vragen zelf de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Gastouderlink verstrekt hiervoor een handleiding met alle gegevens die u dient in te vullen. De verwerking van uw aanvraag duurt tussen de 6 en 8 weken.

7 OVERIGE VRAGEN EN ZAKEN Wat is de risico-inventarisatie? Dit is een lijst op gebied van gezondheid en veiligheid waarop een aantal stellingen staan met mogelijke antwoorden. Het is de bedoeling dat de gastouder deze lijst invult naar aanleiding van hun thuissituatie waarbij zij zich nog meer bewust worden gemaakt van de risico s die er in en om het huis kunnen zijn. Een medewerk(st)er van Gastouderlink loopt deze door de gastouder ingevulde lijst met de gastouder door en samen worden er afspraken gemaakt voor aanpassingen indien er een onaanvaardbaar risico is. Hoe vraag ik de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan? Alvorens ouders in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, dient de gastouder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Ook de volwassen huisgenoot/huisgenoten van de gastouder dienen deze verklaring te overleggen. U kunt het formulier downloaden via de website van Gastouderlink, waarmee u de VOG kunt aanvragen bij uw gemeente. De beslissing of de verklaring al dan niet wordt afgegeven, ligt bij de Minister van Justitie. Het ministerie geeft de verklaring af als uit onderzoek blijkt dat de gastouder, die de verklaring aanvraagt, geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan die de uitoefening van het gastouderschap in de weg staan. Eenmaal afgegeven, krijgt u de officiële VOG toegestuurd naar uw huisadres. Een kopie van deze officiële VOG stuurt u naar Gastouderlink. Deze mag op het moment van overleggen niet ouder zijn dan 2 maanden. Oudercommissie en ouderbeleid Gastouderlink heeft een actieve oudercommissie die meedenkt over de dagelijkse gang van zaken en het beleid bij Gastouderlink. In regelmatige persoonlijke contacten geven wij vraag- en gastouders alle gelegenheid om hun opvattingen over onze dienstverlening kenbaar te maken. Onze medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen of bij het oplossen van problemen. Hoe de medezeggenschap van vraag- en gastouders is geregeld, leest u in ons ouderbeleid, waarvan een korte samenvatting verkrijgbaar is. Tijdens het bemiddelingsgesprek ontvangen ouders het ouderbeleid. Klachten reglement Wij besteden veel zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mochten er desondanks problemen ontstaan, dan worden deze in de meeste gevallen in gesprek met de direct betrokkene(n) opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt, heeft Gastouderlink een klachtenregeling. Deze ontvangen de ouders en gastouders bij het bemiddelingsgesprek. Een exemplaar kan ook opgevraagd worden bij ons kantoor. Per is de klachtencommissie rechtstreeks benaderbaar: Pedagogisch beleid Met de formulering van onze pedagogische visie geven wij alle betrokken partijen duidelijkheid over het door ons gevoerde beleid. Deze visie bepaalt ons beleid, onze doelstelling en ons dagelijks handelen. Het is tevens toetsbaar voor alle betrokkenen en belangstellenden, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de opvang. Belangrijkste punten uit ons pedagogische beleid zijn: het kind mag zichzelf zijn, de individuele behoefte van het kind staat centraal en het kind moet zich veilig kunnen ontplooien. Privacy reglement Ons privacy reglement bevat een omschrijving van de wijze waarop wij omgaan met vertrouwelijke informatie en met de registratie van persoonlijke gegevens, conform de wettelijke voorschriften. Diverse protocollen In afzonderlijke protocollen hebben wij vastgelegd hoe ouders, gastouders en medewerkers dienen te handelen in specifieke gevallen. Deze protocollen bestaan onder meer voor de eerste periode van gewenning van een kind in een gastgezin, situaties waarin een kind ziek is of wordt, en in geval van calamiteiten.

8 Heeft u nog vragen? Voor de beantwoording van vragen kunt u uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers. U kunt ook een sturen naar:

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Kober kinderland

Brochure voor gastouders Kober kinderland Brochure voor gastouders Kober kinderland Kober kinderland Hooilaan 1 4816 EM Breda Tel: (076) 504 56 00 Pagina 1 van 6 Gastouderopvang via kober kinderland, werken in de kinderopvang en toch thuis! Welkom

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen naschoolse activiteiten in Amsterdam Amsterdam, maart 2012 Colofon Deze checklist

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie