Meest gestelde vragen en antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meest gestelde vragen en antwoorden"

Transcriptie

1 Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten, dus gemiddeld 12 à 13 jaar. De opvang geschiedt bij de ouders thuis of bij de gastouder in huis. Ook opa, oma, vriendin, buurvrouw of kennis kan als gastouder ingeschreven worden. Wat houdt gastouderopvang in? Opvang via gastouders wil zeggen dat mensen in hun eigen huis naast eventueel hun eigen kinderen - kinderen van werkende of studerende ouders opvangen. Gastouderlink bemiddelt tussen ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind en gastouders. U kunt ook zelf een gastouder aandragen. De opvangtijden voor de kinderen, in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, worden in onderling overleg vastgesteld. Afhankelijk van de gastouder is gastouderopvang 24 uur per dag 7 dagen per week mogelijk. Gastouderlink helpt ouders met het afstemmen van de opvangtijden met de gastouder. Ook kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar voor, tussen en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties gebruik maken van opvang bij gastouders. Waar letten we op bij de selectie van de gastouder? De regels en omstandigheden in het gastgezin moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vertrouwde situatie thuis. Daarom houden wij rekening met de opvattingen van de vraagouders over opvoeding en verzorging. Andere zaken die bij de selectie meetellen zijn onder meer levensovertuiging, achtergrond van het kind, de wens al dan niet tegelijk met andere kinderen te worden opgevangen en de gezinssituatie waarin het kind terechtkomt. In het intakegesprek met de vraagouders komen ook mogelijke allergieën voor roken, huisdieren of bepaalde stoffen ter sprake. Wat is de rol van het gastouderbureau bij een succesvolle totstandkoming van bemiddeling tussen ouders en gastouders? Gastouders zijn niet zomaar een oppas voor de kinderen. Gastouders vervullen een belangrijke rol in het leven van een kind en de ouders. Ouders kunnen pas met een gerust hart aan het werk of studie als zij weten dat hun kind in vertrouwde handen is. Wij werven en selecteren gastouders, geven ze een deskundigheidstraining en zorgen voor een opvangsituatie, waarin zowel de ouder als de gastouder, en natuurlijk het kind, optimaal kunnen functioneren. Hiernaast regelen wij alle zakelijke en administratieve aspecten, zoals het opstellen en doornemen van de overeenkomsten, het bespreken van alle praktische zaken omtrent de opvang van het kind, het maken van een berekening waarin de kinderopvangtoeslag / subsidie van de overheid wordt weergegeven, de kosten van de opvang en hulp bij het aanvragen van de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Hoe gaat de eerste kennismaking met de ouders? Zodra een gastouder gevonden is, volgt een kennismakingsgesprek waarbij de bemiddelingsmedewerker niet aanwezig is. Vervolgens krijgt u enige tijd om te besluiten of u akkoord gaat met een koppeling. In een vervolggesprek waarbij de bemiddelingsmedewerker van gastouderlink wel aanwezig is, worden afspraken vastgelegd en een overeenkomst getekend. Hierna gaat de opvang waarbij een proefperiode van zes werken aangehouden wordt. Deze wordt afgesloten met een telefonisch evaluatiegesprek. Gedurende deze periode hebben wij regelmatig contact met de ouder en de gastouder. De opvang wordt voortgezet als uit het evaluatiegesprek blijkt dat beide partijen tevreden zijn. Daarna geldt er een opzegtermijn van twee maanden voor zowel de vraag- als de gastouder.

2 Hoeveel tijd zit er tussen het moment van de aanmelding en de start van de opvang? Dit is afhankelijk van het feit of u zelf wel of geen gastouder heeft. Heeft u al een gastouder maar de gastouder (en zijn/haar volwassen huisgenoot/huisgenoten) beschikt nog niet over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), dan dient u rekening te houden met 1 maand voordat de geregistreerde opvang van start kan gaan. Beschikt de gastouder wel al over een VOG (en zijn/haar volwassen huisgenoot/huisgenoten), dan start de geregistreerde opvang direct. Als u nog geen gastouder heeft, dient u zich eerst in te schrijven. Wat zijn de inschrijfkosten? Gastouderlink hanteert een eenmalig bedrag van euro 75,00 voor inschrijfkosten voor ouders. In het geval een geslaagde koppeling tot stand komt tussen een ouder en gastouder door bemiddeling van Gastouderlink wordt dit inschrijfgeld verrekend met de eerste maand bureaukosten. Ben ik ook inschrijfgeld verschuldigd als er geen gastouder wordt geworven? Indien Gastouderlink u binnen 2 maanden na datum van inschrijving niet heeft voorgesteld aan een gastouder die voldoet aan de door u opgegeven eisen, ontvangt u het inschrijfgeld terug. In het geval ouders wel gebruik maken van de contacten en service van Gastouderlink, maar er vindt geen definitieve koppeling plaats, zal eenmalig een bedrag van euro 75,00 in rekening worden gebracht ter vergoeding van de inspanningen van Gastouderlink. Wat doet Gastouderlink voor ouders en gastouders als het kindje eenmaal geplaatst is bij een gastouder? Gastouderlink zorgt voor blijvende deskundige, pedagogische begeleiding en onderhoudt via de bemiddelingsmedewerkers regelmatig contact met vraagouders en gastouders. Wij kunnen voor een vervanger zorgen bij ziekte of vakantie van de gastouder. Dit is wel afhankelijk van uw woonplaats. Ook veiligheid, gezondheid en hygiëne in het gastgezin blijft de aandacht van ons houden. Zo bezoeken wij alle gastouders minimaal 1x per jaar. Regelmatig organiseren wij thema-avonden over onderwerpen op het gebied van opvoeding, gedrag en ontwikkeling van de kinderen. Informatie over alles wat met kinderen en gastouderopvang te maken heeft vindt u in onze nieuwsbrief. Hoeveel kinderen mag een gastouder maximaal tegelijk opvangen? Naast eventuele eigen kinderen worden in de regel niet meer dan vier gastkinderen tegelijk opgevangen. Onder de noemer innovatieve kinderopvang is het mogelijk zes kinderen op te vangen, mits aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Zo worden er onder andere meer eisen gesteld aan de woning van de gastouder en aan de leeftijdsopbouw van de kinderen. Hoeveel dagen per week is opvang mogelijk? De opvangtijden worden in overleg tussen vraag- en gastouder vastgesteld. In principe is alles mogelijk, ook opvang s nachts en in het weekeinde. Dit is mede afhankelijk van de tijden waarop de gastouder zich beschikbaar stelt. Gastouderlink zorgt ervoor dat de wensen van de vraagouder en de mogelijkheden van de gastouder goed overeenstemmen. Voor de verschillende mogelijkheden in tijden van opvang gelden overigens gelijke tarieven. Kan ik gebruik maken van meerdere opvangmogelijkheden? Het is mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van opvang - bijvoorbeeld gastouderopvang en opvang op een kinderdagverblijf - en voor beide een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten te ontvangen van de overheid. Als u maar van beide een jaaropgave heeft aan het einde van het jaar. Voor de opvang bij de gastouder(s), krijgt u van ons een jaaropgave in januari indien alle urenregistraties door ons zijn ontvangen. De andere jaaropgave krijgt u van het kinderdagverblijf.

3 Kan via Gastouderlink voor- en naschoolse opvang worden geregeld? Ja, dit valt ook onder gastouderopvang. Hoe schrijf ik me in bij Gastouderlink? Via de contact pagina op de website van Gastouderlink, kunt u het inschrijfformulier downloaden. Na ontvangst van het formulier neemt een medewerk(st)er telefonisch contact met u op. Zelf oppas gevonden, en nu? Via de website van Gastouderlink, downloadt u het aanmeldformulier via de pagina contact. Wij nemen na ontvangst van uw ingevulde formulier contact met u op voor het maken van een bezoekafspraak. Hoe kan ik opzeggen? De overeenkomst tussen u en Gastouderlink wordt formeel aangegaan voor onbepaalde tijd. U kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen per elke eerste dag van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De minimum looptijd voor ouders is drie maanden. GASTOUDERS Hoe werkt kinderopvang bij gastouders? Gastouders verzorgen op afgesproken tijden in hun eigen huis en gezin een of meer kinderen van werkende of studerende ouders. De kinderen doen gewoon mee met alle activiteiten in het gastgezin. De ouders geven zelf aan wat zij van de gastouder verwachten voor wat betreft de opvang. Wat zijn de voordelen voor de ouders? 1. U bepaalt zelf de opvangtijden in overleg met de gastouder. Uw kind kan eventueel overnachten in het gastgezin of er tijdens het weekeinde verblijven. Veel ouders met onregelmatige werk- of studietijden maken hier gebruik van. 2. Opvang bij gastouders vindt plaats in uw eigen woon- of werkomgeving. 3. Bij het selecteren van gastouders houden wij rekening met wensen ten aanzien van opvoeding, levensovertuiging, achtergrond etc. 4. Gastouderlink begeleidt ouders en gastouders en geeft deskundige, pedagogische ondersteuning. 5. Gastouderopvang kan meestal snel worden geregeld. 6. Gastouderlink biedt ook mogelijkheden voor noodopvang, indien de vaste gastouder onverhoopt niet in staat is om uw kindje op te vangen. Wat zijn de voordelen voor kinderen? 1. Uw kind wordt opgevangen in huiselijke kring, eventueel samen met een of meerdere kinderen. 2. Opvang bij gastouders is mogelijk voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen uit één gezin kunnen samen in hetzelfde gezin worden ondergebracht. 3. Uw kind is in de vertrouwde handen van één en dezelfde gastouder. Wat zijn de voordelen voor u als gastouder(s)? 1. U werkt in uw eigen omgeving. Uw huishouden en gezin draaien gewoon door. 2. U ontvangt een aantrekkelijke vergoeding van minimaal euro 3,85 per uur per kind voor kinderen tot 4 jaar en minimaal euro 4,25 per uur per kind voor kinderen vanaf 4 jaar. 3. Het gastouderbureau biedt ondersteuning bij vragen of problemen. 4. Door een bijdrage te leveren aan de zorg en opvoeding van een gastkind stelt u zijn/haar ouders in staat te werken of te studeren. 5. Gastouderlink biedt cursussen aan op pedagogisch gebied en kinder EHBO aan.

4 Wat wordt er van u als gastouder verwacht? Als gastouder ontvangt u kinderen van ouders als gasten in uw eigen gezin en thuissituatie. U geeft hen alle aandacht zodat ze zich, net als thuis, veilig en geborgen voelen. Een gastouder doet veel meer dan alleen oppassen. Een gastouder zet de opvoeding voort en spant zich tot het uiterste in om de kinderen te kunnen laten ontwikkelen tot stabiele persoonlijkheden. Alle gastouders werken conform het pedagogisch beleid. Hierin staat omschreven wat de verwachtingen van de gastouders zijn met betrekking tot de omgang van de kinderen. Gastouderlink werkt conform een dergelijk beleid. De urenregistratie dient maandelijks te worden bijgehouden door de gastouder. Aan welke eisen moet een gastouder voldoen? Hoe weet u nu of u een goede gastouder treft voor uw kindje. Gastouderlink verwacht van haar gastouders dat zij in de eerste plaats zorgzaam en liefdevol met kinderen omgaan en weten wat het is om verantwoordelijkheid voor een kind te dragen. De minimumleeftijd voor een gastouder is 21 jaar. De gastouder dient een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen die niet ouder dan 2 maanden mag zijn voor aanvang van de opvang van het kind. Ook de volwassen huisgenoot/huisgenoten van de gastouder dienen deze verklaring te overleggen. Na aanmelding krijgt de gastouder bezoek van één van onze medewerkers. In dit gesprek bespreekt zij de ideeën en verwachtingen omtrent het gastouderschap en zaken als hygiëne en veiligheid worden gecontroleerd en geregistreerd op een risico-inventarisatie lijst. De ideeën van gastouders moeten aansluiten bij de pedagogische visie en de uitgangspunten van Gastouderlink. Gastouders volgen een thuisstudie via het internet aan de Gastouderacademie waarin modules gemaakt dienen te worden op gebied van veiligheid & gezondheid, omgang met kinderen en kinder EHBO gerelateerde onderwerpen. Voorts worden er gedurende het hele jaar cursussen gegeven op diverse locaties in Noord-Holland. Komt mijn oppas wel in aanmerking om zich als gastouder te laten registreren? De Wet Kinderopvang stelt een aantal duidelijke eisen aan gastouders. Bekijk in de lijst met criteria op de website van Gastouderlink, welke dit zijn. Zo dient u, voordat u een overeenkomst met een ouder kunt afsluiten via Gastouderlink, een Verklaring Omtrent Gedrag af te halen bij uw gemeente. Ook uw volwassen huisgenoot/huisgenoten dienen deze verklaring te overleggen. Deze mag op het moment van overleggen niet ouder zijn dan 2 maanden en moet u opsturen aan Gastouderlink. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de opvanglocatie. Zijn er voldoende speel- en slaapruimten en zijn er mogelijkheden voor buitenspelen, passend bij de leeftijd van het kind? Samen met de ouders doet Gastouderlink een risico-inventarisatie op de opvanglocatie op het gebied van gezondheid en veiligheid. Denk daarbij aan veilige traphekjes, etc. Deze risico-inventarisaties worden ieder jaar tijdens een huisbezoek nagelopen door een medewerk(st)er van Gastouderlink. Alle gastouders die zich willen laten registreren bij Gastouderlink dienen over een WA-verzekering te beschikken. FINANCIËN Wat kost gastouderopvang? Bij gastouderopvang onderscheiden wij twee soorten kosten: kosten voor bemiddeling en begeleiding door het gastouderbureau en de vergoeding aan de gastouder. De gastouder ontvangt een vergoeding van de vraagouder op basis van een uurtarief. De overheid draagt in belangrijke mate bij aan de kosten van de kinderopvang (zie ook Wet Kinderopvang). De bureaukosten zijn een vast bedrag per maand: 1 e gastouder : 1 e kind euro 75,00 2 e kind euro 50,00 3 e kind euro 25,00 2 e gastouder : 1 e kind euro 37,50 2 e kind euro 25,00 3 e kind euro 12,50 4e kind is gratis.

5 Wat verdient de gastouder? De gastouder uurvergoeding ligt veelal tussen de euro 3,85 en euro 5,85 per uur. Betaal ik voor meerdere kinderen evenveel? Het tarief dat je aan de gastouder betaalt, spreek je zelf af. Je betaalt dezelfde uurvergoeding per kind aan de gastouder. De gastouder besteedt immers evenveel tijd aan alle kinderen. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. In elk geval is de bijdrage voor het eerste kind lager dan voor het tweede. Let op: de belastingdienst ziet als eerste kind niet het oudste kind, maar het kind voor wie de meeste opvangkosten gemaakt worden. Ik heb nu gratis opvang, hoe kan ik dan geld overhouden aan de opvang? Opvang thuis of bij de oppas thuis, is een officiële vorm van kinderopvang. De overheid heeft er veel baat bij dat familie en vrienden op kinderen passen zodat de ouders kunnen werken. Daar draagt het Rijk dus ook graag aan bij. In ruil daarvoor stellen ze wel een aantal eisen aan de opvanglocatie (in de vorm van een verplichte risico-inventarisatie) en dat de gastouder bereid is om een Omtrent Gedrag aan te vragen bij het gemeentehuis (ook de volwassen huisgenoot/huisgenoten van de gastouder dienen deze verklaring te overleggen). Door het via Gastouderlink te regelen kom je met je oppas een bepaald uurtarief overeen. Daarmee formaliseer je de oppas en krijg je van de overheid een bijdrage in de kosten. Dit is de zogenaamde inkomensafhankelijke- kinderopvangtoeslag. Je krijgt vaak meer terug dan je verwacht. Wil je oppas er geen geld voor hebben, ook goed. Dan kunnen jullie er bijvoorbeeld voor kiezen om het gastouderloon in een potje opzij te zetten. Of als schenking over te maken aan het oppaskind. Per jaar mag je per kind een maximaal bedrag schenken. In 2007 was dit bedrag euro 2648,-. Schenkt de oppas meer, dan moet zij/hij aangifte doen van schenking bij de belastingdienst. Bij de Belastingdienst kunt u jaarlijks het exacte bedrag opvragen. Overigens ontvangt de oppas wel officieel 'inkomen uit arbeid' en moet de gastouder de vergoeding die zij/hij ontvangt aan het einde van het jaar opgeven aan de belastingdienst. Wat zij/hij aan de belastingdienst moet betalen, hangt af van een aantal variabelen. Om precies te weten wat de financiële consequenties zijn, kan zij/hij het beste bellen met de Belastingtelefoon: Kan de oppas/gastouder reiskosten aftrekken bij de belastingaangifte? Nee, de reiskosten die je als gastouder maakt, kan je niet van de belasting aftrekken. De vraagouder mag de reiskosten wel vergoeden, zonder dat dit tot belastingheffing bij de gastouder zal leiden. Wat krijg ik van de opvangkosten vergoed en door wie wordt dat betaald? Volgens de Wet Kinderopvang deelt elke ouder de kinderopvangkosten met de overheid en de werkgever. Vanaf 1 januari 2007 wordt zowel het werkgeversdeel als het overheidsdeel (=het deel van het Rijk) centraal uitbetaald via de Belastingdienst. De werkgeversbijdrage is vast, namelijk 1/3 deel. Het overheidsdeel is afhankelijk van je toetsingsinkomen (dat vindt u op je belastingaanslag over het afgelopen jaar). U kunt een proefberekening maken om te kijken wat u uiteindelijk moet betalen, op onze website via de grote rode knop waar 'rekenmodule' op staat. N.B. De tegemoetkoming van het Rijk heeft alleen betrekking op het inkomen van de vraagouders. Het staat los van het inkomen van de gastouder. Wie is aansprakelijk voor schade bij ongevallen? Kinderopvang brengt risico s met zich mee die soms financiële gevolgen kunnen hebben. Van zowel ouders als gastouders wordt verwacht dat zij een WA verzekering hebben. Ook Gastouderlink heeft een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten. WETGEVING Hoe werkt de Wet Kinderopvang?

6 Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd. Deze wet regelt dat ouders, werkgevers en overheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. Als ouders gebruik maken van kinderopvang via een erkende organisatie kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten door de overheid: de kinderopvangtoeslag oftewel subsidie. Gastouderlink is een erkende kinderopvangorganisatie. Wat zijn de uitgangspunten van de Wet Kinderopvang? De wet gaat er vanuit dat ouders zelf alle zaken rondom kinderopvang regelen. Zo dienen ouders zelf een kinderopvangorganisatie te kiezen en de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen. Ouders met een uitkering die kinderopvang nodig hebben, kunnen van de gemeente of het UWV eenzelfde bijdrage in de kosten krijgen. Gastouders kunnen met verschillende gastouderbureaus werken. Welke ouders komen in aanmerking voor de kindertoeslag? In aanmerking voor de kinderopvangtoeslag komen ouders die minstens een deel van het jaar in dienstbetrekking werken, winst hebben uit onderneming of inkomsten uit andere werkzaamheden, studeren, of geregistreerd meewerken in de onderneming van hun echtgenoot of huisgenoot, of behoren tot een van de in de wet benoemde doelgroepen, op grond waarvan de gemeente of UWV de rol van werkgever op zich neemt. Waar is de hoogte van de toeslag van afhankelijk? De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het belastbaar inkomen (inclusief het inkomen van een eventuele partner) en het aantal opvanguren per jaar per kind. Het belastbaar inkomen is niet uw bruto-inkomen. U vindt uw belastbaar inkomen op uw aanslag inkomstenbelasting. Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan? U vraagt dit via aan. Gastouderlink helpt u met het invullen van de gegevens. Ouders ontvangen deze toeslag maandelijks, vooraf, rechtstreeks op hun eigen rekening. Wat is het verschil tussen kindertoeslag en kinderopvangtoeslag? Kinderopvangtoeslag ontvangt u alleen als u gebruik maakt van geregistreerde vormen van kinderopvang, zoals gastouderopvang via Gastouderlink. De kindertoeslag heeft niets te maken met kinderopvang. U ontvangt dit als u onder een bepaald bedrag inkomsten heeft en kinderen heeft. Het is dus mogelijk dat u beide toeslagen ontvangt. Wat zijn de fiscale gevolgen van de inkomsten van de gastouder? Gastouders zijn niet in dienst van het gastouderbureau, maar zijn een soort freelancer. Ze ontvangen een vergoeding voor de opvang die zij verrichten. Deze inkomsten dienen voor de fiscus onder het kopje inkomsten uit overige arbeid te worden opgegeven. De rekenmodule op de website, laat zien wat gastouders netto overhouden. Kan ik ook gastouder zijn als zelfstandig onderneemster? U dient dan meerdere kinderen op te vangen op minimaal drie dagen per week. Ook dient u zich aan te melden bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst doet u een opgaaf startende onderneming. Voorts bent u genoodzaakt een administratie te voeren. Wat moet ik als ouder zelf nog doen/regelen? Ouders vragen zelf de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Gastouderlink verstrekt hiervoor een handleiding met alle gegevens die u dient in te vullen. De verwerking van uw aanvraag duurt tussen de 6 en 8 weken.

7 OVERIGE VRAGEN EN ZAKEN Wat is de risico-inventarisatie? Dit is een lijst op gebied van gezondheid en veiligheid waarop een aantal stellingen staan met mogelijke antwoorden. Het is de bedoeling dat de gastouder deze lijst invult naar aanleiding van hun thuissituatie waarbij zij zich nog meer bewust worden gemaakt van de risico s die er in en om het huis kunnen zijn. Een medewerk(st)er van Gastouderlink loopt deze door de gastouder ingevulde lijst met de gastouder door en samen worden er afspraken gemaakt voor aanpassingen indien er een onaanvaardbaar risico is. Hoe vraag ik de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan? Alvorens ouders in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, dient de gastouder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Ook de volwassen huisgenoot/huisgenoten van de gastouder dienen deze verklaring te overleggen. U kunt het formulier downloaden via de website van Gastouderlink, waarmee u de VOG kunt aanvragen bij uw gemeente. De beslissing of de verklaring al dan niet wordt afgegeven, ligt bij de Minister van Justitie. Het ministerie geeft de verklaring af als uit onderzoek blijkt dat de gastouder, die de verklaring aanvraagt, geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan die de uitoefening van het gastouderschap in de weg staan. Eenmaal afgegeven, krijgt u de officiële VOG toegestuurd naar uw huisadres. Een kopie van deze officiële VOG stuurt u naar Gastouderlink. Deze mag op het moment van overleggen niet ouder zijn dan 2 maanden. Oudercommissie en ouderbeleid Gastouderlink heeft een actieve oudercommissie die meedenkt over de dagelijkse gang van zaken en het beleid bij Gastouderlink. In regelmatige persoonlijke contacten geven wij vraag- en gastouders alle gelegenheid om hun opvattingen over onze dienstverlening kenbaar te maken. Onze medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen of bij het oplossen van problemen. Hoe de medezeggenschap van vraag- en gastouders is geregeld, leest u in ons ouderbeleid, waarvan een korte samenvatting verkrijgbaar is. Tijdens het bemiddelingsgesprek ontvangen ouders het ouderbeleid. Klachten reglement Wij besteden veel zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mochten er desondanks problemen ontstaan, dan worden deze in de meeste gevallen in gesprek met de direct betrokkene(n) opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt, heeft Gastouderlink een klachtenregeling. Deze ontvangen de ouders en gastouders bij het bemiddelingsgesprek. Een exemplaar kan ook opgevraagd worden bij ons kantoor. Per is de klachtencommissie rechtstreeks benaderbaar: Pedagogisch beleid Met de formulering van onze pedagogische visie geven wij alle betrokken partijen duidelijkheid over het door ons gevoerde beleid. Deze visie bepaalt ons beleid, onze doelstelling en ons dagelijks handelen. Het is tevens toetsbaar voor alle betrokkenen en belangstellenden, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de opvang. Belangrijkste punten uit ons pedagogische beleid zijn: het kind mag zichzelf zijn, de individuele behoefte van het kind staat centraal en het kind moet zich veilig kunnen ontplooien. Privacy reglement Ons privacy reglement bevat een omschrijving van de wijze waarop wij omgaan met vertrouwelijke informatie en met de registratie van persoonlijke gegevens, conform de wettelijke voorschriften. Diverse protocollen In afzonderlijke protocollen hebben wij vastgelegd hoe ouders, gastouders en medewerkers dienen te handelen in specifieke gevallen. Deze protocollen bestaan onder meer voor de eerste periode van gewenning van een kind in een gastgezin, situaties waarin een kind ziek is of wordt, en in geval van calamiteiten.

8 Heeft u nog vragen? Voor de beantwoording van vragen kunt u uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers. U kunt ook een sturen naar:

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS INFORMATIE VOOR OUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 0022000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1 3. Beleid...

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Inleiding Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang voor kinderen tussen 0 jaar tot einde van de basisschool. De gastouder biedt opvang, verzorging en begeleiding

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG Stichting OZIZO stelt zich ten doel een bemiddelende en ondersteunende functie te vervullen met betrekking tot de opvang en verzorging aan huis van kinderen van

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS INFORMATIE VOOR GASTOUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 002000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Informatie voor Gastouders

Informatie voor Gastouders Informatie voor Gastouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken 088

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER Informatiefolder INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER GASTOUDEROPVANG WAT IS GASTOUDEROPVANG? In 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd, waardoor de overheid u als (vraag)ouder financieel tegemoet

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2016

Brochure Gastouderbureau 2016 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2016 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl Inhoud I II III Voorwoord

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Kleinschalige kinderopvang met een warm hart Informatie voor Ouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders Gastouderbureau Ela Informatieboekje voor vraagouders 1 Inhoud 1. Wat is gastouderopvang.... 3 2. Waarom zou ik kiezen voor gastouderopvang.... 3 3. Kwaliteit... 4 3.1 Pedagogisch Beleidsplan... 4 3.2

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? In Nederland zijn diverse vormen van kinderopvang. De meest bekende is wel het kinderdagverblijf of crèche. Daarnaast is er bijvoorbeeld buitenschoolse of naschoolse opvang.

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang Gastouderopvang Beste ouders en verzorgers U heeft onze brochure Gastouderopvang in handen en u geeft daarmee aan geïnteresseerd te zijn in de gastouderopvang die Kids2b biedt. Welkom in onze wereld!

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 1990 AC Velserbroek 023 5769951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij Kwakersnest

Nadere informatie

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2. INHOUDSOPGAVE 1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.4 De opvang 4 3. FINANCIEEN 4 3.1 Tarief gastouder 2014 4 3.2 Tarief

Nadere informatie

Werken als gastouder of opvang aan huis

Werken als gastouder of opvang aan huis Werken als gastouder of opvang aan huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma. Een gastouder

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Kober kinderland

Brochure voor gastouders Kober kinderland Brochure voor gastouders Kober kinderland Kober kinderland Hooilaan 1 4816 EM Breda Tel: (076) 504 56 00 Pagina 1 van 6 Gastouderopvang via kober kinderland, werken in de kinderopvang en toch thuis! Welkom

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBUREAU

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBUREAU VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBUREAU De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te omschrijven,

Nadere informatie

3 Kinderopvangtoeslag

3 Kinderopvangtoeslag 13 3 Kinderopvangtoeslag Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met uw persoonlijke situatie, uw werksituatie en de kinderopvang.

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Inleiding.. 1. Wat is gastouderopvang?.. 1. Gastouderbureau Piekeboe. 1

Inleiding.. 1. Wat is gastouderopvang?.. 1. Gastouderbureau Piekeboe. 1 Informatieboekje Inhoudsopgave Inleiding.. 1 Wat is gastouderopvang?.. 1 Gastouderbureau Piekeboe. 1 Werkwijze.. 1 Intakegesprek.. 2 Kennismakingsgesprek 2 Koppelingsgesprek.. 2 Risico inventarisatie Veiligheid

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Algemene voorwaarden Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat 112 5061 EZ Oisterwijk

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderbureau Polly

Informatiebrochure Gastouderbureau Polly Informatiebrochure Gastouderbureau Polly 2011/2012 Inhoudsopgave 1.0. Visie Gastouderbureau Polly 1.1. Algemeen 2.0. Stappen bemiddeling 2.1. Aannemen gastouders 2.2. Bemiddeling door het Gastouderbureau

Nadere informatie

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Wat is gastouderopvang... 4 2.2. Gastouderbureau Welluswijs... 4 2.3. Doelstelling... 5 2.4. Locaties...

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU INFORMATIE BOEKJE

GASTOUDERBUREAU INFORMATIE BOEKJE GASTOUDERBUREAU INFORMATIE BOEKJE INHOUDSOPGAVE 1 Gastouderbureau GO-united4kidz... 1.1 WAT IS GASTOUDEROPVANG?... 3 1.2 DOELSTELLING GO-UNITED4KIDZ... 4 1.3 WAT KAN GO-UNITED4KIDZ VOOR U BETEKENEN?...

Nadere informatie

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 REGLEMENT HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4 e versie Wijziging: OVDB, naamsverandering Calibris (wijziging niet specifiek kenbaar gemaakt bij cliënten)

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL Informatie gastouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 Informatie voor gastouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouder thuis.

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Surplus Kinderopvang

Brochure voor gastouders Surplus Kinderopvang Brochure voor gastouders Surplus Kinderopvang Surplus Kinderopvang Voorsteven 48 4871 DX Etten-Leur Tel: 076-5039340 brochure gastouderbureau / gastouders januari 2011 1 Kinderopvang via het gastouderbureau

Nadere informatie

VOORBEELD Overeenkomst gastouderbureau en vraagouder

VOORBEELD Overeenkomst gastouderbureau en vraagouder VOORBEELD Overeenkomst gastouderbureau en vraagouder Partijen Gastouderbureau: MIAvoorgezinnen Vestigingsadres Contactgegevens Weesperstraat 118K, 1112 AP Diemen Mariza Bosch 06-449 74 747 mariza@miavoorgezinnen.nl

Nadere informatie

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 2015 Informatieboekje Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 Inleiding en inhoudsopgave draagt zorg voor de bemiddeling en opvang van kinderen bij gastouders. Gastouderopvang komt dus tot

Nadere informatie

Gastouder in de praktijk

Gastouder in de praktijk Gastouder in de praktijk Informatieboekje van Het Nederlands Gastouderbureau Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Welkom! Geachte

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Aurorabastion 1 1991 PL Velserbroek 023 5387627 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau SharedCare

Algemene voorwaarden Gastouderbureau SharedCare Algemene voorwaarden Gastouderbureau SharedCare ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU SHAREDCARE Artikel 1. Begripsbepalingen a. Gastouderbureau (GOB): de rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor ouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 199o AC Velserbroek 023 5679951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij t Kwakersnest

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Pedagogisch beleid Wat bedoelen we met pedagogisch beleid? Het pedagogisch beleid van het gastouderbureau 9

Hoofdstuk 4 Pedagogisch beleid Wat bedoelen we met pedagogisch beleid? Het pedagogisch beleid van het gastouderbureau 9 Informatiebrochure Gastouderbureau Calimero Versie September 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Welkom 3 1.2 Doelstelling 3 Hoofdstuk 2 Informatie 4 2.1 Wet kinderopvang 4 2.2 Gastouderopvang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051. 4e versie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051. 4e versie ALGEMENE VOORWAARDEN HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4e versie Wijziging: nieuwe regelgeving 2010 2 Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Artikel 1 Definities - Gastouderland Amsterdam een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang)

Nadere informatie

1Gastouderopvang nader bekeken

1Gastouderopvang nader bekeken Thema 1Gastouderopvang nader bekeken 1.1 Inleiding Gastouderopvang is opvang in de thuissituatie van de gastouder of van (een van) de ouders van het kind. Ouders kiezen vaak voor gastouderopvang omdat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5

ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5 ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5 Artikel 1. Begripsomschrijving Kinderopvang; Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving 2010 Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Tilburg www.welkomkindtilburg.nl Regelgeving en voorwaarden Welkom bij Welkom-Kind Tilburg, het officieel geregistreerde gastouderbureau voor Tilburg en omstreken

Nadere informatie

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma.

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders Inhoudsopgave pag. 1. Voorstellen 2 2. Werkwijze 2 3. Vraagouders 2 4. Gastouders 2 5. Kwaliteit 3 6. Kosten 3 1. Even voorstellen Gastouderbureau

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Artikel 1 Definities - Voel je Thuis een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Algemene voorwaarden Gastouderbureau Ziezo Artikel 1 Definities - Gastouderbureau Ziezo is een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Gastouderbureau: GastOuderBureau SamSam, gevestigd te Assen; Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Wist u dat: Uw gastouderbureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van uw opvang controleert?

Wist u dat: Uw gastouderbureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van uw opvang controleert? 2. Spin in het web tussen ouder, gastouder en overheid Waaraan herkent u de gastouderbureaus die bij De Gastoudercentrale zijn aangesloten? Zij zorgen ervoor dat uw kinderen op de eerste plaats staan!

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny

Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny Artikel 1 Definities 1.1 Gastouderbureau Stichting Kids2Nanny is een gastouderbureau, een organisatie die de bemiddeling en begeleiding van ouders en gastouders

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang Voor de communicatie over en implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert en ondersteunt

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Begripsomschrijving In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Hoofdstuk 7: Algemene Voorwaarden Begripsomschrijving In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die als ouder op grond

Nadere informatie

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst gastouderbureau en gastouder Partijen Gastouderbureau: MIAvoorgezinnen Vestigingsadres Contactgegevens Weesperstraat 118K, 1112 AP Diemen Mariza Bosch 06-449 74 747 mariza@miavoorgezinnen.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Februari 2011, 1 e druk. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoudsopgave. Februari 2011, 1 e druk. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over Timpaan Kinderopvang 3 3. Gastouderopvang, thuisopvang en kleinschalige opvang 4 4. Onze eisen aan gastouders/ opvangouders 6 5. Onze service 8 6. Onze kijk op kinderopvang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo INHOUD Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 1.2 Gastouderopvang 1.3 Gastouderbureau 1.4 Gastouder 1.5 Vraagouder Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Doelgroep

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor gastouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor gastouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Gastouders U vindt het leuk met kinderen om te gaan en u kunt het gastkind een veilig en vertrouwd plekje geven in uw gezin. U heeft tijd beschikbaar om één of meerdere

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET voor de OUDER(S)

INFORMATIEPAKKET voor de OUDER(S) INFORMATIEPAKKET voor de OUDER(S) U bent op zoek naar goede opvang voor uw kind(eren) terwijl u aan het werk of aan het studeren bent. Omdat het om uw kind(eren) gaat, wilt u een goede, zorgvuldige afweging

Nadere informatie

Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau

Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau Waar moet de administratie van een gastouderbureau aan voldoen? Mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Eisen en verantwoordelijkheden gastouderbureaus...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip Gastouderbureau Vip (hierna te noemen GOB Vip), Adres Scheumergats 1, 6305 BM te Schin op Geul. Geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Algemene voorwaarden Gastouderbureau Flevokidscare Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang

Nadere informatie

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Februari 2011, 1 e druk. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoudsopgave. Februari 2011, 1 e druk. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Over Timpaan Kinderopvang 2 3. Onze kijk op kinderopvang 3 4. Gastouderopvang, thuisopvang en kleinschalige opvang 4, 5, 6 5. Onze eisen aan gastouders 7 6. Oudercontact

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit Gastouderbureau

Handboek Kwaliteit Gastouderbureau Handboek Kwaliteit Gastouderbureau Gastouderopvang: Handboek Kwaliteit Kwaliteitsregels en richtlijnen ouders en gastouders 1. Aanmeldprocedure gastouder Deze voorwaarden zijn op iedere opvangovereenkomst

Nadere informatie

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen. Artikel 1 doelstelling

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen. Artikel 1 doelstelling Digitaal Oudercontract {$NUMMER_VRAAGOUDER} Digitaal ondertekend contract tussen {$NAAM_GOB} en {$NAAM_VRAAGOUDER} die leidt tot bemiddeling en begeleiding voor kinderopvang. Deze overeenkomst wordt digitaal

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2013 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit regelement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Versie 1.06. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.06. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de W et Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Na een succesvolle koppeling kunnen gast- en vraagouder rekenen op deskundige begeleiding en pedagogische ondersteuning vanuit het gastouderbureau.

Na een succesvolle koppeling kunnen gast- en vraagouder rekenen op deskundige begeleiding en pedagogische ondersteuning vanuit het gastouderbureau. Inhoudsopgave 1. Wat is gastouderopvang 2 2. Werkwijze Gastouderopvang 3 2.1 Aanmelden 3 2.2 Bemiddeling 3 2.3 Wenperiode 4 2.4 Verloop opvang 4 3. Financiën 4 3.1 Tarief gastouder 2016 4 3.2 Tarief Bemiddelingskosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Mathil

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Mathil Algemene voorwaarden Gastouderbureau Mathil 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bemiddeling: De bemiddeling door Gastouderbureau Mathil die leidt tot de totstandkoming van een koppeling

Nadere informatie

Na een succesvolle koppeling kunnen gast- en vraagouder rekenen op deskundige begeleiding en pedagogische ondersteuning vanuit het gastouderbureau.

Na een succesvolle koppeling kunnen gast- en vraagouder rekenen op deskundige begeleiding en pedagogische ondersteuning vanuit het gastouderbureau. Inhoudsopgave 1. Wat is gastouderopvang 2 2. Werkwijze Gastouderopvang 3 2.1 Aanmelden 3 2.2 Bemiddeling 3 2.3 Wenperiode 4 2.4 Verloop opvang 4 3. Financiën 4 3.1 Tarief gastouder 2017 4 3.2 Tarief Bemiddelingskosten

Nadere informatie

Versie 1.03. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.03. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

REGLEMENT KINDEROPVANG ZEEUWS-VLAANDEREN VOOR GASTOUDEROPVANG VANAF 1 MAART 2014

REGLEMENT KINDEROPVANG ZEEUWS-VLAANDEREN VOOR GASTOUDEROPVANG VANAF 1 MAART 2014 REGLEMENT KINDEROPVANG ZEEUWS-VLAANDEREN VOOR GASTOUDEROPVANG VANAF 1 MAART 2014 Dit Reglement is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang. Het reglement 2014 komt hiermee te vervallen.

Nadere informatie