Brochure Gastouderbureau 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Gastouderbureau 2014"

Transcriptie

1 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat NG Noord Scharwoude Telefoon: Fax:

2 Inhoud I II III Voorwoord Gastouderopvang 1. Wat doet een gastouder 2. De gastouder 3. De ouder 4. Het belang van gastouderopvang 5. Pedagogisch beleid Hoe werkt het gastouderbureau Langedijk 6. Het werven van gastouders 7. Inschrijving van de gastouder 8. Verklaring omtrent gedrag 9. Inschrijving van de vraagouder 10. De bemiddeling 11. Het kennismakingsgesprek 12. De koppeling 13. Hoeveel kinderen IV Financiële informatie 14. Inschrijvingskosten 15. Kosten opvang 16. Kinderopvangtoeslag 17. Doelgroepen V Het gastouderbureau Langedijk 18. Verantwoorde kinderopvang 19. Wat biedt het gastouderbureau Langedijk 20. Bereikbaarheid 21. Verzekering 22. Medezeggenschap ouders 23. Klachtenregeling 24. Kindermishandeling

3 I Voorwoord Met deze brochure willen wij u informeren over gastouderopvang. Deze vorm van kinderopvang is bestemd voor kinderen van 0 13 jaar. Kenmerkend aan gastouderopvang is, dat de opvang plaatsvindt in het gezin van de gastouder. Het is echter ook mogelijk dat de gastouder bij de vraagouder thuis komt om kinderen op te vangen. Het gastouderbureau regelt de bemiddeling tussen mensen die opvang zoeken voor hun kind (vraagouders) en mensen die thuis kinderen op willen vangen (gastouders) en geeft begeleiding gedurende de opvang. Het bureau bemiddelt voor ouders die in de Gemeente Langedijk en omgeving wonen en werken of studeren. Gastouderopvang is kinderopvang op maat, afgestemd op de individuele behoeften van ouder 1 en kind. Ouders kiezen vaak voor deze vorm van opvang, omdat het een kleinschalige opvang is in een gezinssituatie, waarbij er flexibele opvangtijden mogelijk zijn. Het Gastouderbureau Langedijk is sinds 1992 actief in de gemeente Langedijk en is onderdeel van Kinderopvang Langedijk. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het gastouderbureau. II Gastouderopvang 1. Wat doet een gastouder Een gastouder vangt kinderen op in de leeftijd van 0 13 jaar. De opvang vindt plaats in zijn/haar eigen huis, meestal in combinatie met het eigen gezin. De opvang kan variëren van enkele uren per week tot een volledige werkweek. Het minimaal aantal uren opvang is gemiddeld vijf per week. Bij voorkeur komt het gastkind gedurende een langere periode op een vast gastadres. De gastouder ontvangt voor deze opvang een vaste vergoeding per uur. 2. De gastouder Over het algemeen wordt dit werk gedaan door vrouwen/mannen die het gastouderschap willen combineren met de zorg van hun eigen gezin. Dat kan zijn omdat de gastouder niet buitenshuis wil werken, of omdat een gastouder vindt dat het voor hun eigen kind goed is om met andere kinderen om te gaan. Er zijn tal van andere redenen mogelijk. De medewerkers van het gastouderbureau selecteren een gastouder o.a. aan de hand van de motivatie die opgegeven wordt om gastouder te willen worden en aan de hand van een lijst met selectiecriteria. Daarbij doet het er niet toe of men jong of oud, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, alleenstaand of samenwonend, met of zonder eigen kinderen is. Wat in elk geval wel nodig is, is plezier in de omgang met kinderen en voldoende tijd en ruimte om een gastkind een vast en vertrouwd opvangadres te kunnen bieden. 3. De ouder Ouders (ook wel vraagouders genoemd) zijn ouders die werken of studeren en daarom opvang voor hun kind(eren) zoeken. Zij hebben voor langere periode opvang nodig (minimaal 5 uur per week) en zoeken daarvoor een vast en vertrouwd opvangadres, een hartelijke gastouder voor hun kinderen. 1 Daar waar in de brochure ouders staat, worden zowel de ouder(s) als verzorger(s) bedoeld.

4 4. Het belang van gastouderopvang Door de opvang bij gastouders worden de ouders met kinderen in de gelegenheid gesteld buitenshuis te werken of te studeren. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Gastouders vinden voldoening in hun werk. Het levert gezelligheid op, uitbreiding van sociale contacten en tevens een verdienste. Kinderen kunnen via de gastouderopvang wennen aan de omgang met andere volwassenen en kinderen, zodat hun leefwereld verruimd wordt. 5. Pedagogisch beleid Het gastouderbureau heeft een pedagogisch beleid, waarin beschreven staat wat de pedagogische uitgangspunten zijn van de SKL. Voor de gastouderopvang betekent dit dat het welbevinden van het kind voorop staat. De gastouder biedt een omgeving aan waarbinnen het kind zichzelf kan zijn, zich op zijn gemak voelt en zich goed en gezond kan ontwikkelen. De gastouder zorgt in een huiselijke sfeer voor veiligheid en vertrouwen. In deze sfeer wordt het kind gerespecteerd, krijgt de gelegenheid zich te hechten, zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en zich te kunnen uiten, wanneer het vrolijk, boos of verdrietig is. Het pedagogisch beleid wordt bij het gastouderbureau gebruikt als selectiemiddel bij aanname van de gastouder en als ondersteuning bij opvoedkundige taken. De gastouder dient de inhoud van het pedagogisch beleid te kennen, en de medewerkers van het gastouderbureau zien erop toe dat gastouders ernaar handelen en begeleiden hen daarin. De volledige beschrijving van het pedagogisch beleid ontvangen de gastouders bij inschrijving. III Hoe werkt het Gastouderbureau Langedijk 6. Het werven van gastouders Om als gastouderbureau te kunnen voldoen aan de vraag naar kinderopvang is het van groot belang dat er voldoende gastouders staan ingeschreven. Het gastouderbureau werft gastouders door middel van advertenties in plaatselijke kranten, eigen website, maar ook door het verspreiden van folders. Wanneer belangstellenden naar aanleiding van deze informatie contact opnemen met het gastouderbureau, worden zij uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken. 7. Inschrijving van de gastouder Zodra men aangeeft gastouder te willen worden (door het aanmeldingsformulier in te sturen), wordt er een afspraak gemaakt bij de aspirant-gastouder thuis. Op deze manier kunnen de omstandigheden waarin het kind zal worden opgevangen worden gezien. Het gaat hierbij om de veiligheid, hygiëne en ruimte (m.b.v. een checklist), maar ook de huiselijke sfeer is belangrijk. Aan de hand van vragen wordt geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van opvoedingsideeën, motivatie, ervaringen, wensen, mogelijkheden en verwachtingen. Bijvoorbeeld waarom wil iemand gastouder worden, heeft de aspirant gastouder (werk) ervaring met kinderen, hoe staan gezinsleden tegenover het feit dat er andere kinderen in huis komen die aandacht vragen, hoe gaat de aspirant-gastouder om met grenzen stellen, consequent optreden. Ook andere punten die bij de opvang van kinderen van belang kunnen zijn, worden aan de orde gesteld, zoals: levensovertuiging, eetgewoonten en aanwezigheid van huisdieren.

5 De medewerkers van het gastouderbureau hanteren criteria voor de kwaliteit van de gastouders; deze zijn schriftelijk vastgelegd. De criteria zijn terug te vinden op de website en op te vragen bij het gastouderbureau. Gastouders moeten in het bezit zijn van minimaal het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn. Daarnaast moet de gastouder in het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO voor kinderen. Indien de aspirant-gastouder nog niet aan deze eisen voldoet, kan hij/zij contact opnemen met het gastouderbureau. Indien het gastouderbureau en de gastouder met elkaar verder willen, wordt de aspirant-gastouder aangemeld voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Wat is er nodig voor de inschrijving van de aspirant-gastouder in het LRKP: Diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn; Geldig certificaat EHBO voor kinderen; Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van zowel gastouder als volwassen huisgenoten; Kopie van een geldig identiteitsbewijs; Risico-inventarisatie (RI&E). Pas nadat de aspirant-gastouder is ingeschreven in het LRKP mag hij/zij met de gastouderopvang starten. 8. Verklaring omtrent gedrag De aspirant-gastouder wordt gevraagd een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen bij de gemeente waar hij/zij woont. Deze verklaring moet voor alle volwassen huisgenoten worden aangevraagd. Met deze verklaring kan worden aangetoond dat er sprake is van een betrouwbaar persoon of personen. De kosten voor de verklaring van gedrag voor de gastouder en partner worden door het gastouderbureau vergoed. De vergoeding aan de gastouder vindt plaats wanneer de gastouder minimaal een half jaar (een)kind(eren) heeft opgevangen. 9. Inschrijving van de vraagouder Bij aanmelding informeert het gastouderbureau de ouder over de mogelijkheden tot financiering van kinderopvang door het aanvragen van de Tegemoetkoming via de Belastingdienst. Het gesprek vindt in principe bij de vraagouder thuis plaats. Net als bij de gastouder wordt ook bij de vraagouder geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van de opvoedingsideeën en kunnen vraagouders hun wensen en verwachtingen t.a.v. de opvangdagen en het gastgezin kenbaar maken. 10. De bemiddeling Het aanbod van de gastouder en de vraag van de vraagouder zijn nu bekend. Er kan soms enige tijd verstrijken tussen de datum van inschrijving en een daadwerkelijke kennismaking. Oorzaken hiervan kunnen zijn: de gastouder woont in een gebied waar weinig vraag is of waar meerdere gastouders beschikbaar zijn; de vraagouder woont in een gebied waar weinig of geen gastouders beschikbaar zijn; de gastouder heeft een uitdrukkelijke voorkeur voor een bepaalde leeftijd;

6 de gastouder heeft veel specifieke wensen; de gastouder is beperkt inzetbaar. Hoe ruimer het aanbod, hoe groter de kans op een koppeling. 11. Het kennismakingsgesprek Dit is het moment waarop ouders en kinderen in de woning van de gastouder over en weer indruk krijgen van wie is de ander, hoe ziet dat gezin eruit, hoe gaan ze met elkaar om wat verwacht de ander van mij en vooral spreekt mij dat aan. Het kennismakingsgesprek tussen gast- en vraagouder vindt bij voorkeur plaats op de opvanglocatie. Een medewerker van het gastouderbureau kan hierbij aanwezig zijn indien de gast- en/of vraagouder dit wensen. Tijdens deze kennismaking komen ook punten aan de orde die van belang zijn voor de opvang van het kind, zoals: wat voor type kind is het (druk, verlegen); de gewoonten ten aanzien van eten/slapen/spelen; ideeën en wensen over de opvoeding; de opvanguren. Na een aantal dagen bedenktijd, neemt de medewerker van het gastouderbureau contact op met de vraag- en gastouder. Zij informeert of er bij beiden voldoende vertrouwen bestaat dat het kind goed opgevangen kan worden. Bij twijfel kan een 2 e gesprek nodig zijn of gaat het gastouderbureau op zoek naar een andere gastouder. 12. De koppeling Als ouder en gastouder aangeven met elkaar verder te willen gaan, dan volgt het koppelingsgesprek. Dit koppelingsgesprek vindt plaats op de opvanglocatie. Tijdens dit gesprek wordt de overeenkomst van opdracht (contract) getekend, waarin afspraken over de opvanguren, vergoedingen en opzegtermijn worden vastgelegd. In een koppelingsverslag komen de praktische afspraken over o.a. de verzorging, voeding, slapen, vervoer en gegevens van de huisarts te staan. De opvang kan gaan starten. Er is een proeftijd van 2 maanden. In de proefperiode neemt de medewerker van het gastouderbureau contact op met de ouder en gastouder om te vragen of alles naar wens verloopt. Na 2 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de gastouder, gastouder en bemiddelingsmedewerker. 13. Hoeveel kinderen Er zijn regels vastgesteld over hoeveel kinderen de gastouder tegelijkertijd mag opvangen. Gastouders vangen kinderen op in de leeftijd tussen 0 en 13 jaar. Gastouders vangen maximaal zes kinderen tegelijk op, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Er mogen maximaal vijf kinderen tegelijk opgevangen worden als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar. Verder mogen er maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar worden opgevangen, waaronder maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen.

7 IV Financiële informatie 14. Inschrijvingskosten Er worden geen inschrijvingskosten berekend. 15. Kosten opvang De kosten voor gastouderopvang bestaat uit twee componenten, te weten: 1. Bemiddelingskosten. Deze kosten worden door Kinderopvang Langedijk rechtstreeks gefactureerd aan de vraagouders. 2. Opvangkosten. De kosten van de opvang worden door de vraagouders via het gastouderbureau aan de gastouder betaald. Maandelijks stuurt de gastouder een overzicht van het aantal opgevangen uren naar het gastouderbureau. Het overzicht dient getekend te zijn door de ouders of per mail akkoord gegeven te zijn door de ouders. Het gastouderbureau stuurt een factuur naar de ouders en aan de hand van deze factuur dienen de uren aan het gastouderbureau betaald te worden. Het gastouderbureau betaalt de gastouder rond de 15 e van de maand volgend op de maand van de opvang uit. 16. Kinderopvangtoeslag De Wet Kinderopvang, die de kinderopvang herstructureert, is per 1 januari 2005 in werking getreden. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. De financiering van de kinderopvang wordt door de belastingdienst uitgevoerd. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en meer informatie over deze wet verwijzen wij naar 17. Doelgroepen In bepaalde situaties kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling kinderopvang via de gemeente; bijvoorbeeld als het gaat om ouders die deelnemen aan een toeleidingstraject naar werk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau. Telefoon: V Het Gastouderbureau Langedijk 18. Verantwoorde kinderopvang Het gastouderbureau is geregistreerd bij de gemeente als een erkende kinderopvangorganisatie die voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang daaraan stelt. De GGD controleert jaarlijks of wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften en beleidsregels uit de Wet Kinderopvang. Daartoe is een beleid voor veiligheid en gezondheid opgesteld, waarin beschreven wordt aan welke eisen de woning van de gastouder moet voldoen. Vóór aanvang van de

8 opvang en daarna jaarlijks wordt een risico-inventarisatie (RI&E) gemaakt van elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. De medewerker van het gastouderbureau brengt de gastouder en vraagouder op de hoogte van de uitkomsten van de RI&E en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak. Daarnaast begeleidt het gastouderbureau de gastouder, zodat zij handelt volgens het plan van aanpak. Het inspectierapport van de GGD ligt ter inzage bij de gastouder thuis en op het kantoor van het gastouderbureau. 19. Wat biedt het Gastouderbureau Langedijk Minimaal twee maal per jaar bezoekt een medewerker van het gastouderbureau de woning waar gastouderopvang plaatsvindt. Tijdens deze bezoeken vindt de jaarlijkse evaluatie van de opvang plaats, de jaarlijkse toetsing van de criteria voor de gastouders en de jaarlijkse risico-inventarisatie (RI&E). Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt. Onder deze huisbezoeken vallen niet de intake- en koppelingsgesprekken voorafgaand aan de opvang. Jaarlijks wordt mondeling (telefonisch) geëvalueerd met de vraagouders. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat naar de vraagouder wordt gestuurd. De coördinator en bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau beschikken over de voor gastouderopvang relevante pedagogische kennis, zodat zij de gastouder kunnen begeleiden bij de opvoedtaken. De bemiddelingsmedewerker onderhoudt regelmatig contact met de gast- en gastouder over de voortgang van de opvang. Jaarlijks wordt er een kinder-ehbo cursus voor gastouders georganiseerd, die iedere gastouder dient te volgen. Tevens organiseert het gastouderbureau diverse thema-avonden voor gast- en vraagouders. Naast de begeleiding van vraag- en gastouders levert het gastouderbureau een extra service in de vorm van het uitlenen van kindermeubilair(indien voorradig) en een gratis abonnement op de speel-o-theek. 20. Bereikbaarheid Het Centraal Bureau, waar het gastouderbureau is gevestigd, is 5 dagen per week telefonisch bereikbaar van uur. De medewerkers van het gastouderbureau zijn in principe van maandag t/m vrijdagochtend aanwezig op het Centraal Bureau. U kunt ook een sturen naar 21. Verzekering Het opvangen van kinderen brengt risico s met zich mee. Risico s die soms aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben. Het is daarom goed hierbij stil te staan en de nodige voorzieningen hiervoor te treffen. Het gastouderbureau vraagt iedere gastouder en ouder dan ook of zij een WA-verzekering hebben afgesloten. Gastouders, die gastkinderen in hun auto willen vervoeren, dienen in het bezit te zijn van een auto-inzittenden verzekering.

9 Het gastouderbureau heeft zelf een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de gastouders en een ongevallenverzekering voor de gastkinderen, die kunnen uitkeren als de eigen verzekering niet dekt. 22. Medezeggenschap ouders Vraagouders kunnen zitting nemen in de ouderraad van het gastouderbureau. Deze ouderraad kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de directie of de raad van toezicht van de SKL over uiteenlopende zaken. Heeft u interesse in een plaats in de ouderraad of wilt u meer informatie ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het gastouderbureau. 23. Klachtenregeling Kinderopvang Langedijk beschikt over een klachtenreglement en is aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Voor informatie over het klachtenreglement kunt u terecht bij het gastouderbureau. 24. Kindermishandeling Kinderopvang Langedijk werkt met de Meldcode Kinderopvang, dat ook van toepassing is op het gastouderbureau. De gastouders worden op de hoogte gebracht van de inhoud van de Meldcode Kindermishandeling en handelen er naar. Alle gastouders ontvangen bij inschrijving de Meldcode Kindermishandeling. Voor informatie over de Meldcode kunt u terecht bij het gastouderbureau. Info: Tel:

Brochure Gastouderbureau 2016

Brochure Gastouderbureau 2016 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2016 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl Inhoud I II III Voorwoord

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1 3. Beleid...

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS INFORMATIE VOOR OUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 0022000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

Informatie voor Gastouders

Informatie voor Gastouders Informatie voor Gastouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken 088

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS INFORMATIE VOOR GASTOUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 002000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER Informatiefolder INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER GASTOUDEROPVANG WAT IS GASTOUDEROPVANG? In 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd, waardoor de overheid u als (vraag)ouder financieel tegemoet

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Aurorabastion 1 1991 PL Velserbroek 023 5387627 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Informatieboekje. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Informatieboekje Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 2010 1 Inhoud Gastouderbureau MijnGastouderopvang 3 Doelstelling van GOB MijnGastouderopvang 3 Oudercommissie 3 Bereikbaarheid medewerkers 3

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 1990 AC Velserbroek 023 5769951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij Kwakersnest

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor ouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 199o AC Velserbroek 023 5679951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij t Kwakersnest

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? In Nederland zijn diverse vormen van kinderopvang. De meest bekende is wel het kinderdagverblijf of crèche. Daarnaast is er bijvoorbeeld buitenschoolse of naschoolse opvang.

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang Gastouderopvang Beste ouders en verzorgers U heeft onze brochure Gastouderopvang in handen en u geeft daarmee aan geïnteresseerd te zijn in de gastouderopvang die Kids2b biedt. Welkom in onze wereld!

Nadere informatie

1Gastouderopvang nader bekeken

1Gastouderopvang nader bekeken Thema 1Gastouderopvang nader bekeken 1.1 Inleiding Gastouderopvang is opvang in de thuissituatie van de gastouder of van (een van) de ouders van het kind. Ouders kiezen vaak voor gastouderopvang omdat

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders Inhoudsopgave pag. 1. Voorstellen 2 2. Werkwijze 2 3. Vraagouders 2 4. Gastouders 2 5. Kwaliteit 3 6. Kosten 3 1. Even voorstellen Gastouderbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Kleinschalige kinderopvang met een warm hart Informatie voor Ouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl

Nadere informatie

Werken als gastouder of opvang aan huis

Werken als gastouder of opvang aan huis Werken als gastouder of opvang aan huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma. Een gastouder

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2. INHOUDSOPGAVE 1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.4 De opvang 4 3. FINANCIEEN 4 3.1 Tarief gastouder 2014 4 3.2 Tarief

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor gastouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor gastouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Gastouders U vindt het leuk met kinderen om te gaan en u kunt het gastkind een veilig en vertrouwd plekje geven in uw gezin. U heeft tijd beschikbaar om één of meerdere

Nadere informatie

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang Voor de communicatie over en implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert en ondersteunt

Nadere informatie

Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep 1 9718TA Groningen

Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep 1 9718TA Groningen Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep 1 9718TA Groningen Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 09-06-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HOF VAN TWENTE Datum inspectie: 08-07-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl Informatieboekje NationaalGastouderbureau.nl Postadres Postbus 1799 2280 DT RIJSWIJK ZH Vestigingsadres Veraartlaan 8 2288 GM RIJSWIJK ZH 070-2115746 info@nationaalgastouderbureau.nl www.nationaalgastouderbureau.nl

Nadere informatie

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders Gastouderbureau Ela Informatieboekje voor vraagouders 1 Inhoud 1. Wat is gastouderopvang.... 3 2. Waarom zou ik kiezen voor gastouderopvang.... 3 3. Kwaliteit... 4 3.1 Pedagogisch Beleidsplan... 4 3.2

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Inleiding Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang voor kinderen tussen 0 jaar tot einde van de basisschool. De gastouder biedt opvang, verzorging en begeleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

Inspectierapport Eendje meer (GOB) Hegemansweg WR Hengelo

Inspectierapport Eendje meer (GOB) Hegemansweg WR Hengelo Inspectierapport Eendje meer (GOB) Hegemansweg 50 7553WR Hengelo Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 05-01-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Hét gastouderbureau voor erkende kinderopvang aan huis en gastouderopvang.

Hét gastouderbureau voor erkende kinderopvang aan huis en gastouderopvang. Hét gastouderbureau voor erkende kinderopvang aan huis en gastouderopvang. Informatieboekje gastouders/leidsters Marijkestraat 4 3291 BP Strijen T. 078-674 5684 F. 078-674 5685 www.kiddiecare.nl info@kiddiecare.nl

Nadere informatie

Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau

Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau Waar moet de administratie van een gastouderbureau aan voldoen? Mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Eisen en verantwoordelijkheden gastouderbureaus...

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne Informatieboekje Gastouderopvang Lisanne Inhoudsopgave Blz. 2 Gastouderopvang Lisanne Blz. 3 Beschikbaarheid Blz. 3 Bereikbaarheid Blz. 3 Gastouderopvang van gastouder Lisanne Blz. 3 Hoe werkt gastouderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 13-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG Stichting OZIZO stelt zich ten doel een bemiddelende en ondersteunende functie te vervullen met betrekking tot de opvang en verzorging aan huis van kinderen van

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Huisregels Kidzmatch

Huisregels Kidzmatch Huisregels Kidzmatch Huisregels Gastouderbureau Kidzmatch, (lrkp nr. 758402090) Regel 1: Halen en brengen gastkind Het gastkind wordt door de vraagouder(s) gebracht en gehaald. Indien een derde door de

Nadere informatie

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Wat is gastouderopvang... 4 2.2. Gastouderbureau Welluswijs... 4 2.3. Doelstelling... 5 2.4. Locaties...

Nadere informatie

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1.0 Gastouderbureau en handhaving Wet kinderopvang (Verzamelwet, wordt in de loop van 2011 vastgesteld), wordt later

Nadere informatie

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 2015 Informatieboekje Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 Inleiding en inhoudsopgave draagt zorg voor de bemiddeling en opvang van kinderen bij gastouders. Gastouderopvang komt dus tot

Nadere informatie

Informatie ouder. Gastouderbureau NL

Informatie ouder. Gastouderbureau NL Informatie ouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 1 Informatie voor ouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang door een gastouder. Het kan je helpen bij

Nadere informatie

Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat GW LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat GW LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 07-12-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763

Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763 Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Harderwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911

Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911 Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HAAKSBERGEN Datum inspectie: 06-05-2014

Nadere informatie

voor astouderbureaus De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouderbureaus De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouderbureaus De nieuwe regels voor gastouderopvang 1 Voor de communicatie over en imple mentatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Kober kinderland

Brochure voor gastouders Kober kinderland Brochure voor gastouders Kober kinderland Kober kinderland Hooilaan 1 4816 EM Breda Tel: (076) 504 56 00 Pagina 1 van 6 Gastouderopvang via kober kinderland, werken in de kinderopvang en toch thuis! Welkom

Nadere informatie

Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders.

Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. Gastouderopvang wordt verzorgd door een gastouder in een gezinssituatie. De gastouder is verantwoordelijk voor de opvang en staat ingeschreven bij een

Nadere informatie

Gastouderbureau De Kleine Generaal

Gastouderbureau De Kleine Generaal Informatieboek Gastouderbureau De Kleine Generaal Inhoudsopgave 1 1. Voorstellen 2 2. Wat is gastouderopvang? 3 3. Wat doet Gastouderbureau De Kleine Generaal? 4 a. Werven en selecteren gast- en vraagouders

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijk Gastouderbureau Het Mosterdzaadje (GOB) Industrieweg CS Nunspeet Registratienummer

Inspectierapport Christelijk Gastouderbureau Het Mosterdzaadje (GOB) Industrieweg CS Nunspeet Registratienummer Inspectierapport Christelijk Gastouderbureau Het Mosterdzaadje (GOB) Industrieweg 47 8071 CS Nunspeet Registratienummer 336202635 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Pedagogisch beleid Wat bedoelen we met pedagogisch beleid? Het pedagogisch beleid van het gastouderbureau 9

Hoofdstuk 4 Pedagogisch beleid Wat bedoelen we met pedagogisch beleid? Het pedagogisch beleid van het gastouderbureau 9 Informatiebrochure Gastouderbureau Calimero Versie September 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Welkom 3 1.2 Doelstelling 3 Hoofdstuk 2 Informatie 4 2.1 Wet kinderopvang 4 2.2 Gastouderopvang

Nadere informatie

Wat houdt het werken als gastouder in?

Wat houdt het werken als gastouder in? ! j i r V t s Ga gastouderb ureau Wat houdt het werken als gastouder in? Beste Gastouder, Welkom bij GastVrij! Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in gastouderschap. Volgens mij het mooiste beroep van

Nadere informatie

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl Informatieboekje NationaalGastouderbureau.nl Postadres Postbus 1799 2280 DT RIJSWIJK ZH Vestigingsadres Veraartlaan 8 2288 GM RIJSWIJK ZH 070-2115746 info@nationaalgastouderbureau.nl www.nationaalgastouderbureau.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum

Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie: 20-03-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrochure gastouderopvang

Informatiebrochure gastouderopvang Informatiebrochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor (vraag)ouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 1990 AC Velserbroek 023 576 99 51 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl

Nadere informatie

Informatie voor Gastouders. Beste gastouder,

Informatie voor Gastouders. Beste gastouder, Informatie voor Gastouders Beste gastouder, Fijn dat u interesse heeft in Hoera Gastouderopvang! Hoera is als organisatie al meer dan 25 jaar actief in de kinderopvang. Inmiddels hebben we locaties in

Nadere informatie

Inspectierapport Elite Gastouderbureau (GOB) De Diagonaal 131 1315XL ALMERE Registratienummer 453724395

Inspectierapport Elite Gastouderbureau (GOB) De Diagonaal 131 1315XL ALMERE Registratienummer 453724395 Inspectierapport Elite Gastouderbureau (GOB) De Diagonaal 131 1315XL ALMERE Registratienummer 453724395 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 14-10-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765

Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765 Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Nissewaard Datum inspectie: 24-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer 105026451 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: TUBBERGEN Datum inspectie: 15-05-2014

Nadere informatie

Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012

Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012 Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012 2 1. Inhoudsopgaven 1. Inleiding 5 2. Kwaliteitseisen gastouderopvang 6 2.1 Eisen aan Gastouders 6 2.1.1 Deskundigheidseisen gastouders 7 2.1.2 Overige

Nadere informatie

Gastouder in de praktijk

Gastouder in de praktijk Gastouder in de praktijk Informatieboekje van Het Nederlands Gastouderbureau Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Welkom! Geachte

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL Informatie gastouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 Informatie voor gastouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouder thuis.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

GastVrij. gastouderbureau. Wat houdt het werk als gastouder in?

GastVrij. gastouderbureau. Wat houdt het werk als gastouder in? GastVrij gastouderbureau Wat houdt het werk als gastouder in? Beste Gastouder, Welkom bij GastVrij! Wat leuk dat je geinteresseerd ben in gastouderschap. Volgens mij het mooiste beroep van de wereld! In

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat EB Tilburg

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat EB Tilburg Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Pagina 3 Erkende gastouderopvang Pagina 3 Wie zijn onze gastouders

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487

Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487 Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Gastouders Informatie voor gastouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU VOOR KINDEREN

GASTOUDERBUREAU VOOR KINDEREN Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2015. Deze voorwaarden worden gehanteerd door Gastouderbureau Voor Kinderen Algemene voorwaarden Versie 1.1.

Nadere informatie

Versie

Versie www.gastouderland.nl Versie 1.03 Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit Gastouderland 3 Voorschoolse educatie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela t.h.o.d.n. Natasja de Vries (GOB) Lambrecht van Dalelaan 23 2015ER Haarlem

Inspectierapport ViaViela t.h.o.d.n. Natasja de Vries (GOB) Lambrecht van Dalelaan 23 2015ER Haarlem Inspectierapport ViaViela t.h.o.d.n. Natasja de Vries (GOB) Lambrecht van Dalelaan 23 2015ER Haarlem Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 10-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans 4 7961GD Ruinerwold Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 27-10-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5

ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5 ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5 Artikel 1. Begripsomschrijving Kinderopvang; Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het

Nadere informatie

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Surplus Kinderopvang

Brochure voor gastouders Surplus Kinderopvang Brochure voor gastouders Surplus Kinderopvang Surplus Kinderopvang Voorsteven 48 4871 DX Etten-Leur Tel: 076-5039340 brochure gastouderbureau / gastouders januari 2011 1 Kinderopvang via het gastouderbureau

Nadere informatie