Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent?"

Transcriptie

1 Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent? In periode 2 en 3 ga je voor het vak onderwijskunde een praktijkonderzoek uitvoeren. Dit praktijkonderzoek is verdeeld over 2 leertaken. Deel A staat in het teken van het schrijven van een onderzoeksplan. Hiervoor krijg je verschillende methodieken aangeleerd. In periode 3 ga je dit onderzoeksplan uitvoeren. In dit praktijkonderzoek staat de overkoepelende vraag centraal Wat vind ik een goede docent? Om van deze vraag een onderzoeksvraag te maken is het van belang dat je scherp voor ogen hebt wat je precies te weten wil komen. Om je een handje te helpen hebben we een onderzoeks-inspiratiekaart geschreven. Deze kaart helpt je om het onderzoeksplan uit te werken. Je werkt in dit document (vanaf pagina 2) deze leertaak uit. Na elke opdrachtbeschrijving vind je een kader waar je de uitkomsten van de opdracht kunt noteren. Hanteer een andere kleur of lettertype zodat het duidelijk zichtbaar is welke tekstdelen je hebt toegevoegd. Je kunt de afmetingen van de kaders aanpassen naar je eigen wensen. Het onderzoeksvoorstel voldoet aan: Een voorblad met de volgende gegevens - naam, studentnummer en adres student - studierichting vt + opleiding - naam en adres studieloopbaanbegeleider - naam van de school - naam en adres van docent onderwijskunde Han-Ils - naam en adres van docenten opleidingsschool. (niet van toepassing wanneer je les krijgt op de han) - (werk)titel van het onderzoek - datum Ontvankelijkheidseisen De ontvankelijkheidseisen worden voorafgaande aan de beoordeling gecontroleerd. Voldoe je niet aan de ontvankelijkheidseisen, dan kan de beoordeling worden gestaakt. Inhoudsopgave + paginanummering APA-richtlijnen: Bij correcte bronvermeldingen wordt de internationale standaard volgens APArichtlijnen gehanteerd en hiervoor kan de site van de HAN 1 als ondersteuning dienen. Taal op Hbo-niveau Ethiek: Als onderzoeker heb je een vertrouwenspositie. Om te voorkomen dat je belangen schaadt, zul je je aan duidelijke regels moeten houden. Op pagina 70 van het boek praktijkonderzoek in de school, vind je meer informatie over de ethische aspecten van het doen van onderzoek (Donk & Lanen, 2012)

2 1. Oriënteren Je start het onderzoek met de kernactiviteit oriënteren. Je probeert in beeld te brengen welke praktijkvragen er zijn, voor wie deze belangrijk zijn, wat erover bekend is, wat het belang van je onderzoek kan zijn voor de school enz. Je probeert de praktijkvraag van verschillende kanten te bekijken zonder meteen al in te zoomen op een specifiek deel. Voor meer informatie kun je hoofdstuk 3 lezen uit het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012) Opdracht: Praktijkvraag 1. Bekijk eens de onderzoeks-inspiratiekaart. (pagina 9 van dit document) 2. Waar ben je nieuwsgierig naar? Welk thema spreekt je gelijk aan? Maak een keuze voor de richting van je onderzoek. 3. Welke (praktijk)vraag heb je bij dit thema? Wat wil je graag te weten komen? 4. Schrijf een verantwoording over de gemaakte keuze. 1.1 Praktijkvraag 1.2. Opdracht: Mindmap Door te brainstormen over een praktijkvraag maak je inzichtelijk welke aspecten voor jou van belang zijn. Een voorbeeld van een mindmap vind je op pag. 96 van het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). 1. Benoem op basis van de praktijkvraag één centraal kernbegrip. 2. Schrijf alle deelaspecten op die aan het centrale kernbegrip gerelateerd zijn. Je kunt dit doen door woorden of beelden. 3. Ga in gesprek met studiegenoten, begeleiders, leerlingen om dit eerste beeld dat jij hebt aan te vullen. Vul de woorden of beelden aan in een andere kleur zodat deze te onderscheiden zijn. 1.2 Mindmap 2

3 1.3. Opdracht: Verkenning van de literatuur Om beter zicht te krijgen op je praktijkprobleem en inzicht in de begrippen en aspecten die een rol spelen bij de praktijkvraag, zul je vakliteratuur moeten bestuderen. Je begint daarom met een verkenning van de literatuur zodat je een overzicht krijgt van de meest gangbare theorieen. Op pagina 99 van het boek praktijkonderzoek in de school kun je een voorbeeld vinden (Donk & Lanen, 2012). 1. Breng de belangrijkste kernbegrippen en deelaspecten met betrekking tot je praktijkvraag in kaart. Zie hiervoor de uitkomsten van je mindmap. 2. Ga per kernbegrip / deelaspect op zoek naar geschikte betrouwbare informatieve bronnen. Maak hiervoor onder andere gebruik van de bronnen die we hebben gebruikt bij onderwijskunde periode Selecteer stukjes tekst die van belang zijn. Noteer deze in onderstaand schema. Kernbegrip Deelaspect Bronnen Geselecteerde tekst delen (verwijs naar paginanummers) Toelichting 1.4. Opdracht: Aanleiding, context en onderzoeksorganisatie Je hebt nu een globale praktijkvraag, je hebt centrale begrippen geformuleerd en je hebt een overzicht over welke literatuur je kunt gaan gebruiken. Het is belangrijk dat je ook de aanleiding, context en de onderzoeksorganisatie scherp voor ogen hebt. Beschrijf de volgende aspecten: 1. Aanleiding Beschrijf wat de aanleiding is voor dit onderzoek. Waarom ga je dit onderzoek uitvoeren, wat wil jij hiervan leren? Wat moet dit onderzoek voor jou op gaan leveren? 2. Stage context Beschrijf in grote lijnen binnen welke context het onderzoek zich afspeelt. Ga in op specifieke kenmerken van de schoolcontext die relevant zijn voor het uitvoeren van je onderzoek. 3. Onderzoeksorganisatie -> heb je op onderdelen samengewerkt met medestudenten? Geef kort aan met wie je samenwerkt en hoe deze samenwerking er uit gaat zien. Aanleiding Stage context Onderzoeksorganisatie 3

4 2. Richten Het richten van je onderzoek betekent dat je inzoomt en het probleem probeert af te bakenen om te komen tot een duidelijke hoofdvraag. De opbrengsten van deze activiteit zijn een beschrijving van het doel van het onderzoek en de onderzoeksvraag, al dan niet uitgewerkt in deelvragen. Voor meer informatie kun je hoofdstuk 4 lezen uit het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012) Opdracht: Formuleren van het onderzoeksdoel Met het formuleren van je onderzoeksdoel geef je de richting aan van de opbrengsten die je onderzoek moet opleveren. Het is heel belangrijk om het doel van je onderzoek helder te hebben. Bij het opstellen van het onderzoeksdoel hanteren we vijf richtlijnen. Het onderzoeksdoel is gebaseerd op de oriëntatie van de praktijkvraag Het onderzoeksdoel is geformuleerd in termen van opbrengsten Het onderzoeksdoel is voldoende afgebakend en eenduidig geformuleerd. Het onderzoeksdoel leent zich voor het doen van praktijkonderzoek Het onderzoeksdoel is besproken met belanghebbenden in de school. 2.1 Onderzoeksdoel 2.2. Opdracht: Formuleren van de onderzoeksvraag De onderzoeksvraag moet zijn afgestemd op het onderzoeksdoel. Deze twee vormen namelijk de kapstok voor je onderzoek. Het is van belang dat je de vraag helder hebt geformuleerd omdat deze richtinggevend is voor de uitvoer van het onderzoek. 1. Bekijk nogmaals wat je hebt genoteerd bij de beschrijving van je praktijkvraag en je onderzoeksdoel. 2. Probeer bij elk vraagwoord (wie? Wat? Wanneer? Waar?) een of meerdere vragen te bedenken gericht op je onderzoeksdoel en praktijkprobleem. 3. Formuleer een onderzoeksvraag. Je kunt hier ook een extra deelvraag formuleren. 2.2 Onderzoeksvraag 4

5 2.3. Opdracht: de literatuurstudie In de richtfase van je onderzoek werk je de verkenning van de literatuur uit tot een literatuurstudie. Dit wordt ook wel het theoretisch kader genoemd. Een literatuurstudie is een overzicht van bestaande kennis en inzichten uit de vakliteratuur over het praktijkprobleem dat centraal staat in je praktijkonderzoek. Dit houdt in dat je het praktijkprobleem beschrijft aan de hand van relevante betrouwbare bronnen en dat je inzichtelijk maakt wat andere al over dit onderwerp hebben geschreven. Dit alles schrijf je op in eigen woorden. Je kunt niet volstaan met een definitie of verklaring van een enkele bron. De kwaliteit van je literatuurstudie vergroot je door gebruik te maken van verschillende bronnen. Een voorbeeld van een literatuurstudie vind je op pagina 130 van het boek Praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). Werkwijze 1. Maak gebruik van het schema verkenning van de literatuur (opdracht 1.3) 2. Ga per kernbegrip of deelaspect na of je genoeg bronnen hebt genoteerd en of je het schema nog moet aanvullen omdat nu je onderzoeksvraag is vastgesteld. 3. Lees/bestudeer de bronnen die je hebt genoteerd. 4. Neem de informatie over die jij bruikbaar vindt voor je onderzoek. Zorg ervoor dat je noteert uit welke bron de betreffende informatie afkomstig is. Je mag tekstfragmenten (een enkele zin) letterlijk overnemen maar dan moet je hier wel juist naar verwijzen. Vind je relaties tussen verschillende bronnen? Zitten er overeenkomsten of juist verschillen in de verschillende teksten? 5. Leid je literatuurstudie in met een uitleg van wat je gaat beschrijven. 6. Omvang: 1 a4. Maak gebruik van minimaal 3 verschillende bronnen (exclusief het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). 2.3 literatuurstudie 5

6 3. Plannen Na het richten volgt het plannen. Tijdens het plannen maak je keuzes wat betreft de vormgeving van je onderzoeksproces. Je denkt na over de onderzoeksactiviteiten die je gaat ondernemen om zo goed mogelijk antwoord te krijgen op je hoofdvraag. Als gevolg van deze activiteit ontstaat het onderzoeksplan, dat beschouwd kan worden als het resultaat van de drie kernactiviteiten oriënteren, richten en plannen. Voor meer informatie kun je hoofdstuk 5 lezen uit het boek praktijkonderzoek in de school. (Donk & Lanen, 2012) Opdracht: observeren -> het ontwerpen van een observatie instrument Als docent ben je gedurende een schooldag de hele tijd aan het observeren. Bij observeren als onderzoeksactiviteit verzamel je echter doelgericht, systematisch en goed doordacht data om je onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Observeren is een directe vorm van data verzamelen, je bekijkt namelijk ter plekke wat er in de klas gebeurt. Het uitvoeren van een goede observatie is arbeidsintensief en niet eenvoudig. Je moet een observatie dan ook uitvoerig voorbereiden. De voorbereiding voer je uit in deze fase van je onderzoek. Voor dit onderzoek ga je 1 klas een dag lang volgen, je volgt 5-8 lessen van verschillende docenten. Je gaat gebruik maken van een gestructureerde observatie methodiek. In het observatieschema moet je exact aangeven op welke gedragingen van de docent je wilt gaan letten. Je registreert de waarnemingen door te turven, iets aan te vinken of aantallen te noteren. Je zult zelf een observatieschema moeten gaan ontwerpen. Daarvoor maak je gebruik van gegevens uit je onderzoeksplan: de beschrijving van de praktijkvraag, de onderzoeksvraag en de literatuurstudie. Het ontwerpen van een observatieschema is lastig. Je kunt namelijk uit verschillende soorten observatieschema s kiezen. Kies voor dit onderzoek uit een van de volgende twee vormen (1) Observatieschema waarmee je observeert of iets voorkomt of (2) Observatieschema waarmee je observeert hoe vaak iets voorkomt. Voorbeelden en extra informatie over deze twee observatievormen vind je op pagina 190 en 191 van het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). 1. Bepaal welke informatie je te weten wilt komen door deze dataverzamelingsmethode Worden er in de literatuur duidelijke gedragingen beschreven? Wil je redeneringen testen? 2. Kies een vorm van een observatieschema 3. Bepaal welke aspecten je wilt gaan meten (maximaal 3 aspecten) 4. Ontwerp een schema 5. Test je observatieschema wanneer je achterin de klas mee kijkt met je werkplekbegeleider. Is het schema werkbaar? Meet je de juiste informatie? Moet je een aanpassing doen? 3.1 observeren 6

7 3.2. Opdracht: interview -> het ontwerpen van een interviewleidraad Het bevragen van docenten en leerlingen is een veelvoorkomende dataverzamelingsmethode. Bij het interviewen is het de kunst data zo te verzamelen dat de resultaten niet beïnvloed zijn door de manier van bevragen. Elke vraag die je stelt moet direct bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Voor dit onderzoek ga je 2 leerlingen en 2 docenten interviewen. Je maakt gebruik van een (zeer) gestructureerde interview methode. Een voordeel hiervan is dat je de opbrengsten van de verschillende interviews met elkaar kunt vergelijken. Bij het uitvoeren van het interview maak je gebruik van een interviewleidraad, deze moet je zelf gaan ontwerpen. In dit stappenplan beschrijf je welke onderwerpen je wilt gaan bespreken en in welke volgorde je de vragen gaat stellen. 1. Bepaal welke informatie je te weten wilt komen door deze dataverzamelingsmethode 2. Schrijf de interviewleidraad uit. A. Een beschrijving van het doel van het interview B. Een aanduiding van de manier waarop het gesprek wordt vastgelegd C. Een beschrijving van de afspraken over anonimiteit en het terugkoppelen van resultaten D. Een beschrijving van de start van het interview E. Een beschrijving van de vragen 2 in een logische volgorde F. Een beschrijving van de afronding van het interview 3. Test je interviewvragen bij een studiegenoot. Is deze interviewleidraad werkbaar? Krijg je de juiste informatie? Moet je een aanpassing doen? 3.2 interviewleidraad 2 Je kunt gebruik maken van verschillende vormen van interviewvragen. Op blz. 205 van het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012) vind je een uitleg van deze verschillende vormen. 7

8 3.3. Opdracht: Beschrijven en plannen van de onderzoeksactiviteiten Nu je de onderzoeksmethoden hebt bepaald is het tijd om na te denken over de uitvoer van deze activiteiten. Hiervoor maak je een tijdsplanning en beschrijf je welke organisatorische aspecten komen kijken bij de uitvoer. In je tijdsplanning geef je aan welke onderzoeksactiviteiten je verspreid over periode 3 gaat uitvoeren. De volgende onderzoeksactiviteiten maken hier deel van uit; het verzamelen van data, het analyseren van data en het rapporteren van de data. Maak inzichtelijk wanneer je welke activiteiten gaat uitvoeren. 1. Noteer welke onderzoeksactiviteiten je gaat uitvoeren. Beantwoord per onderzoeksactiviteit de volgende vier vragen a) Op welk deel van het onderzoek is de onderzoeksactiviteit gericht? b) Wat ga je doen; beschrijf zo precies mogelijk op welke manier je de activiteit gaat uitvoeren. Denk hierbij vooral aan de organisatie. c) Wie heb je nodig? d) Wanneer in periode 3 voer je de onderzoeksactiviteit uit. 2. Beschrijf een tijdsplanning van de verschillende onderzoeksactiviteiten. Voorbeelden vind je op blz. 166 van het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). 3.3 beschrijven en plannen van de onderzoeksactiviteiten Bronnenlijst Vul deze lijst aan met de bronnen die je hebt gebruikt voor dit onderzoek Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2009). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. 8

9 ONDERZOEKS INSPIRATIE KAART LERARENGEDRAG Praktijkvraag In dit onderzoek staat de vraag centraal Wat vind jij een goede docent? Je gaat dit onderzoek richten door gebruik te maken van het thema leraargedrag. Waar ben je nieuwsgierig naar? Corrigeren? Belonen? (non) verbaal lerarengedrag? Motivatie? Je zou dan de volgende praktijkvragen kunnen onderzoeken. Hoe corrigeert de leerkracht non-verbaal? Hoe beloont de leerkracht non-verbaal? In welke mate corrigeren en belonen docenten? En wat zijn effecten? 3 Welk leraargedrag (a.d.h.v. cirkel interpersoonlijk leraargedrag / Roos van Leary) vertonen leraren en hoe reageren leerlingen? Waar blijkt de motivatie van leerlingen uit? Het kan zijn dat er geen goede suggestie voor je bij staat. Bedenk dan zelf een praktijkvraag en vraag toestemming aan je docent(en). Mindmap: Je kunt op internet gemakkelijk een mindmap digitaal maken. Bijvoorbeeld op of Verkenning van de literatuur Het is belangrijk om bij een praktijkonderzoek goede en recente bronnen te gebruiken. Hierbij enkele suggesties. De artikelen en boeken zijn te vinden in de mediatheek of op internet. interpersoonlijk Leraargedrag Reader artikel 2 pagina 8 t/m 22 Verstegen, R., & Lodewijks, H. (2014). interactiewijzer (pp ). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Belonen en corrigeren Reader artikel 1 pagina 1 t/m 7 Geel, V. v. (2012). Gedragsmodificatie (pp ). Amersfoort: ThiemeMeulenhof. Motivatie Teitler, P. (2013). Lessen in orde; handboek voor de onderwijspraktijk. (pp ). Bussum: Coutinho. Marzano, R., & Miedema, W. (2011). Leren in 5 dimensies (pp ). Assen: Koninklijke Van Gorcum. Geel, V. v. (2013). De orde in orde vernieuwd Assen: Amersfoort: ThiemeMeulenhof. Korthagen, F., & Lagerwef, b., (2014). Een leraar van klasse. Een goede docent worden en blijven. (4e druk). Den Haag: Boom Lemma. Hoofdstuk Goei, S., L. (2013). School wide Positive Behavior Support in Nederland. Nieuw Meesterschap, 3(3), 3-10 Ros, A., Castelijns, J., Loon, A. van., Verbeeck, K. (2014) Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke motivatie (pp ). Bussum: Uitgeverij Coutinho Mijland, I. (2013) Leerlingen op school motiveren: Iedereen gemotiveerd. JSW Mijland, I. (2013) Ongemotiveerde leerlingen zijn ook gemotiveerd op school motiveren: Iedereen gemotiveerd. Bij de les Let op: dit is een uitdagende vraag 9

10 Beoordelingsformulier Praktijkonderzoek deel A: onderzoeksplan Naam student: Beoordelaar: Datum: De ontvankelijkheidseisen worden voorafgaande aan de beoordeling gecontroleerd. Voldoe je niet aan de ontvankelijkheidseisen, dan kan de beoordeling worden gestaakt Ontvankelijkheidseisen Voldaan Niet voldaan Het verslag is voorzien van een inhoudsopgave. Het verslag is voorzien een paginanummering. De bronnen zijn volgens APA richtlijnen verwezen. Het verslag is in helder en correct Nederlands geschreven (Hbo-niveau). De student schrijft zijn bevindingen waardevrij op (ethische regels). Cijferberekening: Bij alle beoordelingen V is het cijfer een 5.5. Per + cijfer met 0,45 verhoogd & Per - cijfer met 0,45 verlaagd. Alle opdrachten moeten voldoende zijn uitgevoerd. Opdrachten Oriënteren Opdracht 1.1 Praktijkvraag Opdracht 1.2 Mindmap Opdracht 1.3 Verkenning van de literatuur Opdracht 1.4 Aanleiding, context en onderzoeksorganisatie Richten Opdracht 2.1 Formuleren van het onderzoeksdoel - V + Kijkkader - wanneer het criterium er in zit maar onvoldoende kwaliteit heeft of wanneer iets ontbreekt. V: De praktijkvraag is helder gedefinieerd. +: De praktijkvraag is helder gedefinieerd en het wordt duidelijk vanuit welke handelingsverlegenheid de student dit onderzoek gaat starten. V: De mindmap geeft een beeld van het centrale kernbegrip en het wordt duidelijk welke informatie de student heeft toegevoegd na gesprekken met de omgeving. +: De mindmap geeft een uitgebreid beeld en zo volledig mogelijk van het centrale kernbegrip en legt voorzichtig verbanden. Het wordt duidelijk welke informatie de student heeft toegevoegd na gesprekken met de omgeving. V: De literatuur is verkend op basis van het kernbegrip, verschillende deelaspecten zijn gedefinieerd. De student verwijst met name naar basisliteratuur. +: De literatuur is uitgebreid verkend op basis van het kernbegrip, verschillende deelaspecten zijn gedefinieerd. De student verwijst naast de basisliteratuur ook naar zelf gevonden bronnen. V: De aanleiding, context en de onderzoeksorganisatie zijn helder beschreven. +: De aanleiding, context en de onderzoeksorganisatie zijn helder en gedetailleerd beschreven. V: Het onderzoeksdoel is gebaseerd op oriëntatie van de praktijkvraag, het onderzoeksdoel: is geformuleerd in termen van opbrengsten, is voldoende afgebakend, eenduidig geformuleerd en leent zich voor het doen van praktijkonderzoek. 10

11 +: Het onderzoeksdoel is gebaseerd op oriëntatie van de praktijkvraag, het onderzoeksdoel: is geformuleerd in termen van opbrengsten, is voldoende afgebakend, eenduidig geformuleerd en leent zich voor het doen van praktijkonderzoek. Daarnaast staat het onderzoeksdoel in relatie met de aanleiding en context. Opdracht 2.2 Formuleren van de onderzoeksvraag Opdracht 2.3 Literatuurstudie Plannen Opdracht 3.1: Het ontwerpen van een observatie instrument Opdracht 3.2: Het ontwerpen van een interviewleidraad Opdracht 3.3: Beschrijven en plannen van de onderzoeksactiviteiten V: De onderzoeksvraag is richtinggevend voor het doen van onderzoek +: De onderzoeksvraag is richtinggevend voor het doen van onderzoek en wordt onderbouwd door de oriënterende opdrachten ( ) en de het onderzoeksdoel. V: In de literatuurstudie zijn de begrippen die gebruikt worden duidelijk beschreven en/of gedefinieerd. +: In de literatuurstudie zijn de begrippen die gebruikt worden duidelijk beschreven en/of gedefinieerd. Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Diverse interpretaties van begrippen in de literatuur worden tegen elkaar afgewogen. V: Het observatie-instrument bestaat uit een heldere observatie opdracht. De testfase van het instrument is beschreven. +: Het observatie-instrument bestaat uit een heldere observatie opdracht waar zichtbaar de beschreven literatuur in is verwerkt. De testfase van het instrument is beschreven. V: de interviewleidraad is helder en volledig uitgewerkt (een beschrijving van: doel, manier van vastleggen, afspraken over anonimiteit, het terugkoppelen van resultaten, start van het interview, de vragen en de afronding van het interview) +: de interviewleidraad is helder en volledig uitgewerkt (een beschrijving van: doel, manier van vastleggen, afspraken over anonimiteit, het terugkoppelen van resultaten, start van het interview, de vragen en de afronding van het interview). De literatuur is zichtbaar verwerkt. V: Per onderzoeksactiviteit is beschreven op welk deel van het onderzoek de onderzoeksactiviteit is gericht, de wijze van uitvoeren, wie hiervoor nodig zijn en wanneer de onderzoeksactiviteit uitgevoerd gaat worden. +: Per onderzoeksactiviteit is uitgebreid en gedetailleerd beschreven op welk deel van het onderzoek de onderzoeksactiviteit is gericht, de wijze van uitvoeren, wie hiervoor nodig zijn en wanneer de onderzoeksactiviteit uitgevoerd gaat worden. Tevens is er een concrete en reële tijdsplanning opgenomen. Overige Feedback Cijfer Paraaf docent 11

12 Gekoppeld aan OWE en/of beroepstaak Gekoppeld aan de volgende competenties Niveau Ontwerper/ontwerpgroep / sectie/school Leerlijn onderzoeksvaardigheden Geschikt voor de volgende vakken: Studiebelastingsuren Relevantie/ kader Omschrijving/ instructie Resultaatverwachting Beoordeling Literatuur Praktijkonderzoek deel A: Wat vind ik een goede docent? Oriëntatie op lesgeven 1.interpersoonlijk, 2.pedagogisch, 4.organisatorisch, 7.competent in reflectie en ontwikkeling Niveau 1: Propedeuse Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sectie onderwijskunde van het instituut voor Leraar en School Basisbeginselen praktijkonderzoek Alle vakken van de tweedegraads lerarenopleiding 40 sbu s Met deze leertaak leer je hoe je door middel van praktijkonderzoek vragen over onderwijssituaties op een systematische wijze kunt beantwoorden. Je leert gebruik te maken van twee veel voorkomende dataverzamelingsmethoden: observeren en interviewen. Deze leertaak met de bijbehorende bijeenkomsten is onderdeel van een doorlopende leerlijn die in het laatste opleidingsjaar eindigt met een afstudeeronderzoek. Centraal in dit praktijkonderzoek staat de vraag; Wat vind ik een goede docent? In periode 2 en 3 ga je voor het vak onderwijskunde een praktijkonderzoek uitvoeren. Dit praktijkonderzoek is verdeeld over 2 leertaken. Deel A (leertaak 1 aan het eind van periode 2) staat in het teken van het schrijven van een onderzoeksplan. Hiervoor krijg je verschillende methodieken aangeleerd. In periode 3 ga je dit onderzoeksplan uitvoeren. Het uiteindelijk onderzoeksverslag is deel B van deze leertaak (leertaak 2 aan het eind van periode 3). Voor een gedetailleerde omschrijving kun je de uitwerking van de leertaak bekijken in bijlage 1 van de studiewijzer. Een verslag met de uitwerking van de deelopdrachten onderzoek. Zie leertaak beschrijving. De leertaak maakt onderdeel uit van het deeltentamen Dossier onderwijskunde 1a. De leertaak moet met minimaal een 5,5 beoordeeld worden. Voor de beoordeling van de leertaak zie het beoordelingsformulier. Inleveren: Eind periode 2. Omdat er wordt gewerkt met verschillende opleidingsscholen kunnen de inleverdata verschillen. Donk, C. van der, Lanen, B. van (2012). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. ISBN:

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 1 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN. Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN

Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN. Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Bas van Bas Lanen van Lanen Cyrilla Cyrilla van der van Donk der Donk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Cursusdoelen 1. De student heeft kennis van getalfuncties, inzicht in de telrij, (structuur van) getallen en getalrelaties

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Data verzameld in de derde graad van de basisschool en verslag opgesteld door Amber Van Geit Opleiding:

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Onderzoeksboekje. Klas: Namen:

Onderzoeksboekje. Klas: Namen: Onderzoeksboekje Klas: Namen: De onderdelen van de onderzoekscyclus: 1. Introductie 2. Verkennen 3. Opzetten onderzoek 4. Uitvoeren onderzoek 5. Concluderen 6. Presenteren 7. Verdiepen/verbreden 2 Science

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Martijn Weesing, ipabo Amsterdam Erna van Hest, Vrije Universiteit Amsterdam St. Jan School, Amsterdam EWT Conferentie, NEMO, 22 mei 2013

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013 Overzicht Onderzoekstaal Dorian de Haan Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs Studiedag Domein Onderwijs, leren en levensbeschouwing 12 april 2012 Taal: Taalbeleid Inholland Onderzoek: Onderzoek Domein

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een artikel?

Hoe schrijf ik een artikel? Hoe schrijf ik een artikel? Gebruiksaanwijzing in 7 stappen Vondelschool, januari 2013 Hoe schrijf ik een artikel? Bij het schrijven van een artikel werk je aan een informatieve tekst (weettekst). Dit

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Naam:. Handleiding voor de leerling

Naam:. Handleiding voor de leerling Naam:. Handleiding voor de leerling Inleiding Sommige leerlingen weten al lang wat ze na het VMBO willen doen. Anderen nog steeds niet. Een goede keuze is moeilijk, want wat weet je eigenlijk van je toekomstige

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Hoe gaan we met elkaar om? Maak contact Vertrouwelijkheid Niets is gek Zorg goed voor

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Opdracht voor 2 personen ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum ONDERZOEK DOEN HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl Naam Datum Onderzoeksvragen; uw keuze voor deze workshop Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen onderzoek doen en gedocumenteerd schrijven? Welke

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 5-8)

DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 5-8) Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 5-8) Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen. Dit product

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Opdracht Stop kindersekstoerisme

Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht voor 4 personen MBO Toerisme ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting ECPAT Nederland - Postbus 11103-2301

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal)

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Inleiding Gedurende de studie zijn er een aantal momenten waarin je moet aantonen in hoeverre je de competenties voor het beroep van leraar beheerst.

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Persoonlijke ontwikkeling Feedback

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Persoonlijke ontwikkeling Feedback BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Inleiding en leerdoelen betekent letterlijk terugkoppeling. In situaties waarin je met anderen omgaat, communiceert, wordt er mee bedoeld dat je de ander

Nadere informatie

Collegedag eindonderzoek / kernbegrippen

Collegedag eindonderzoek / kernbegrippen Collegedag eindonderzoek / kernbegrippen Niek v/d Berg Onderzoeksaanpak & Rapportage Doelen van vandaag - Toetsing leerarrangement - Inzicht in kiezen en uitwerken onderzoeksaanpak - Eerste inzicht in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 1 persoon HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

energie Natuur & Techniek Bespreek met de kinderen waar in huis allemaal energie voor alleen nadenken over de verschillende soorten energie, maar

energie Natuur & Techniek Bespreek met de kinderen waar in huis allemaal energie voor alleen nadenken over de verschillende soorten energie, maar Natuur & Techniek energie Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Energie In dit thema staat de volgende hogere orde denkvraag centraal: Hoeveel bespaar je met een energiezuinig huis in vergelijking

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Praktijkonderzoek. 'Een goede sfeer in groep 8'

Praktijkonderzoek. 'Een goede sfeer in groep 8' Praktijkonderzoek 'Een goede sfeer in groep 8' Naam: Kirsten Leek Klas: L42 Studentnummer: 90135 Naam docent: Stefan Schuur Stageschool: basisschool 't Ruimteschip Opmeer Groep: 8 Inhoudsopgave: Samenvatting..3

Nadere informatie

DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4)

DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4) Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4) Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen. Dit product

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

Oren en ogen om jaloers op te zijn! Opdracht: analyseren

Oren en ogen om jaloers op te zijn! Opdracht: analyseren Oren en ogen om jaloers op te zijn! Opdracht: analyseren 1. Inleiding Deze opdracht over zintuigen is bedoeld als een hogere denkvaardigheidsopdracht ter vervanging van de lesstof over zintuigen uit de

Nadere informatie

Petra de Bil. Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren

Petra de Bil. Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren Petra de Bil Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren Copyright: 2004, 2014 Uitgeverij Boom Nelissen & Petra de Bil Omslag: Garage, Kampen Binnenwerk: CO2 Premedia, Amersfoort ISBN: 9789024403332

Nadere informatie

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK Inleiding In de beroepspraktijk zal het geregeld voorkomen dat u een beslissing moet nemen ( moet ik dit nu wel of niet doen? ) of dat u inzicht moet krijgen

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren Ada van Dalen Wat is W&T? W&T is je eigen leven W&T: geen vak maar een benadering De commissie wil onderstrepen dat wetenschap en technologie in haar ogen géén

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven

Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken (competentie 1) Tweede graad medeleerlingen en leeftijdgenoten)

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Usability Engineering en User Experience 2012/2013

Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Opdracht 3 Persona s Uitleg en begeleiding Deze opdracht gaat over usability testing met behulp van persona s. De persona s ontwerp je zelf en gebruik

Nadere informatie