26/04/2012. Recip-e. Ambulant Elektronisch Voorschijfsysteem Prescription électronique ambulatoire. Informatie sessie Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "26/04/2012. Recip-e. Ambulant Elektronisch Voorschijfsysteem Prescription électronique ambulatoire. Informatie sessie Kortrijk"

Transcriptie

1 26/04/2012 Recip-e Ambulant Elektronisch Voorschijfsysteem Recip-e Informatie sessie Kortrijk

2 Agenda Inleiding Hoe werkt Recip-e? Aanvraag van certificaten Installeren en gebruiken van software Volgende Stappen Vragen 2

3 Inleiding Het Recip-e project heeft tot doel de medische voorschriften in elektronische vorm in te voeren. Het systeem kan alle soorten medische voorschriften ondersteunen, maar in eerste instantie wordt er gestart met de medicatievoorschriften en wel voornamelijk van voorschrijvende huisarts naar afleverende apotheker. In de zomer 2011 werden de technische voorbereidingen afgerond die het Recip-e team en de deelnemende partners toelieten over te stappen naar een omvangrijkere en realistische test: de publieke piloot, waaraan u uitgenodigd wordt om deel te nemen. Deze publieke piloot begon in november 2011 en loopt uiterlijk af eind oktober Hij vindt plaats in enkele regio s in Vlaanderen en Wallonië (Sint-Niklaas, Aalst, Enghien, ). Alle huisartsen en apothekers in deze regio s die gebruik maken van één van de deelnemende software pakketten, krijgen de gelegenheid om toe te treden tot de publieke piloot. 3

4 Agenda Inleiding Hoe werkt Recip-e? Aanvraag van certificaten Installeren en gebruiken van software Volgende stappen Vragen 4

5 Hoe werkt Recip-e? Overzicht MyCareNet diensten Voorschrijver (i.e.arts) Uitvoerder (i.e. apotheker) Artsen Software Recip-e Module ehealth platform Recip-e Centraal Systeem ehealth platform Recip-e Module Apotheker Software Paper prescription Recip-E Patient Portaal Paper prescription ehealth platform Legende Beveiligde communicatie via Internet Recip-e perimeter Patiënt Software voor de professionele medewerkers van de gezondheid Diensten gebruikt door Recip-e 5

6 Hoe werkt Recip-e? Voor de arts Bij het opstarten van zijn pakket, heeft de huisarts zijn elektronische identiteitskaart nodig, waarvan hij de pin-code dient in te geven. Hiermee wordt een sessie opgestart die hem zal toelaten 5 uur lang voorschriften door te sturen naar Recip-e. Eenmaal de sessie gestart, werkt de huisarts zoals gebruikelijk. De softwarehuizen die aan Recip-e meewerken hebben hun pakketten aangepast, zodat op het ogenblik van afdrukken van een voorschrift op papier automatisch elektronische equivalenten worden opgebouwd, beveiligd en doorgestuurd naar de Recip-e databank via het ehealthplatform. Dit alles volledig transparant en zonder dat een bijkomende activiteit van de arts nodig is. 6

7 Hoe werkt Recip-e? Voor de apotheker Bij het opstarten van zijn pakket, heeft een werknemer van de officina zijn electronische identiteitskaart nodig, waarvan hij de pin-code dient in te geven. Hiermee wordt een sessie opgestart die de officina zal toelaten 12 uur lang voorschriften te ontvangen van Recip-e. Eenmaal de sessie gestart, werkt de apotheker zoals gebruikelijk. Als een patient een voorschrift aanbiedt dat gebruik maakt van Recip-e, dan kan de apotheker hierop bovenaan een Recip-e barcode vinden. Het volstaat deze barcode in te lezen en de elektronische versie van het voorschrift wordt automatisch opgehaald vanuit de Recip-e databank zonder dat bijkomende activiteit van de apotheker nodig is. Doordat Recip-e geïntegreerd is met MyCareNet, kan de apotheker ook onmiddellijk de verzekerbaarheid van de betrokken patiënt ontvangen. De MyCareNet dienst verzekerbaarheid kan bovendien ook afzonderlijk aangesproken worden, wanneer de apotheker deze informatie nodig heeft. Opmerking; De integratie MyCareNet / Recip-e is reeds voorzien, maar zal op een later moment geactiveerd worden. U zal door uw softwarehuis op de hoogte worden gebracht wanneer dit feitelijk gebeurt. 7

8 Hoe werkt Recip-e? Voorbeeld van een Recip-e barcode De Recip-e barcode geeft aan dat er een elektronische versie van het voorschrift beschikbaar is. U vindt deze bovenaan op het papieren voorschrift. Indien u niet over een barcode lezer beschikt, kan u ook manueel de Recip-e ID ingeven in uw software. Deze ID vindit u onder de Recip-e barcode. 8

9 Hoe werkt Recip-e? Notificaties en Feedback Buiten het doorsturen en opvragen van voorschriften laat Recip-e ook toe notificaties en feedback te sturen: Wanneer een dokter een voorschrift aanmaakt, kan hij ook een notficatie verzenden naar een specifieke apotheker. Deze melding bestaat uit een tekst die de dokter vrij kan ingeven, en eventueel de inhoud van het voorschrift Dit kan bvb gebruikt worden om de apotheker op de hoogte te brengen van een bereiding die hij moet maken Dit impliceert niets naar de aflevering van het voorschrift. De patiënt kan zelf beslissen om naar eender welke apotheker te gaan, en het elektronisch voorschrift is beschikbaar bij de apotheker die de barcode inscant. Wanneer een apotheker een voorschrift aflevert, kan hij ook feedback verzenden naar de arts die het voorschrift heeft voorgeschreven Deze verwittiging bestaat uit een tekst die de apotheker vrij kan ingeven, en eventueel de inhoud van het voorschrift Dit kan bvb gebruikt worden om de dokter op de hoogte te brengen van het feit dat een wit product is aangeleverd i.p.v. het voorgeschreven product De patiënt kan beslissen dat hij geen feedback toelaat. De patiënt kan meedelen aan de arts, de apotheker of via het patiënten portaal dat hij geen feedback toelaat 9

10 Hoe werkt Recip-e? Patiënten Portaal Binnen de scope van Recip-e is ook een patiënten portaal ontwikkeld Dit laat een patiënt toe door middel van zijn elektronische identiteitskaart Zijn openstaande (i.e. niet afgeleverde) voorschriften te raadplegen Aan te geven of hij feedback toelaat Eventueel het voorschrift te verwijderen Gedurende de publieke piloot is dit patiënten portaal in eerste instantie niet beschikbaar voor de patiënten 10

11 Hoe werkt Recip-e? Wat is er nodig om Recip-e te gebruiken? U moet behoren tot één van de regio s die geselecteerd zijn voor de publieke piloot: E.g. Sint-Niklaas, Aalst, Enghien, Deze regio s worden niet tegelijk uitgerold. U zal via op de hoogte gebracht worden wanneer de uitrol in uw regio begint. Het is ook mogelijk dat tijdens de verloop van de piloot de regio s worden uitgebreid. U moet een Recip-e geactiveerde versie hebben van uw artsen of apotheker software. Aan de piloot nemen voorlopig vijf softwarehuizen deel: Epicure, HDMP, Windoc, Farmad en Sabco. Deze uitrol gebeurt ook niet noodzakelijk onmiddellijk. U wordt in de loop van de komende weken op de hoogte gebracht worden door uw software huis wanneer uw versie geactiveerd wordt. Het gebruik van deze software stelt enkele eisen aan de configuratie van de pc. Dit is afhankelijk van software tot software. De gehele flow van de aanmaak en opvraag van voorschriften, notificaties en feedback wordt beveiligd door het ehealth platform. Om hiervan te kunnen gebruik maken hebben we drie zaken nodig Een elektronische identiteitskaart (en een eid reader die deze kan lezen) Een persoonlijk certificaat Een systeem certificaat 11

12 Hoe werkt Recip-e? Elektronische identiteitskaart & certificaten Recip-e is een end-to-end beveiligd systeem (i.e. van begin tot einde). Om dit te kunnen ondersteunen moet de arts of apotheker zich kunnen identificeren met het ehealth platform. Hiervoor zijn drie principes. De elektronische identiteitskaart wordt gebruikt bij het opzetten van een sessie met Recip-e. Als uw software wordt opgestart zal u gevraagd worden naar uw elektronische identiteiskaart en naar uw pincode. Na 5 uur bij artsen en na 12 uur bij apothekers moet u dit opnieuw doen. Dit impliceert ook dat er een eid lezer aanwezig moet zijn uw pc. Verder moeten er op uw pc ook 2 ehealth digitale certificaten aanwezig zijn. Deze moeten door u eenmalig aangevraagd worden via de website van ehealth. Het systeem / organisationeel certificaat: Dit certificaat geeft de toelating aan uw praktijk of apotheek om ehealth (en bijgevolg Recip-e) te kunnen gebruiken. Het persoonlijk certificaat: Dit bewijst naar ehealth toe wie u persoonlijk bent Zelfs al heeft u een éénpersoonspraktijk of apotheek, moet u beide certificaten aanvragen. Het proces wordt later in deze presentatie gegeven. Indien er een probleem is met uw elektronische identiteitskaart (u bent ze vergeten, ze is kapot, ) kan u wel nog steeds gebruik maken van Recip-e d.m.v. de zogenaamde fallback sessie. I.p.v. uw identiteitskaart + pincode in te voeren, wordt u dan gevraagd om het wachtwoord dat u heeft ingegeven bij de aanvraag van uw certificaten bij ehealth. Deze sessie vervalt wel elk uur om default gebruik van deze minder beveiligde optie af te raden. 12

13 Hoe werkt Recip-e? Beveiliging en confidentialiteit Beveiliging en confidentialiteit is de hoofdbekommernis van Recip-e. Hiertoe hebben we een volledig beveiligd en confidentieel systeem ontwikkeld: Alle voorschriften, notificaties en feedback kunnen enkel gelezen worden door de personen of profielen die er toelating toe hebben, Voorschriften zijn enkel leesbaar door de arts die ze heeft voorgeschreven, de behandelende patiënt en de apotheker die de barcode inleest Notificaties zijn enkel leesbaar door de uitsturende arts en de apotheker naar dewelke het wordt opgestuurd Feedback is enkel leesbaar door de uitsturende apotheker en de arts die het originele voorschrift heeft opgesteld Geen enkele andere partij heeft toegang tot de inhoud van deze berichten; geen andere zorgverstrekkers, geen andere dokters, geen andere apothekers. Maar ook niet e-health en zelfs niet Recip-e 13

14 Hoe werkt Recip-e? Impact van Recip-e op uw gewone werking Het gebruik van Recip-e heeft geen impact op de normale werking van uw artsenpraktijk of apotheek. Het enige wat u merkt van Recip-e is Het feit dat u moet aanloggen met uw identiteitskaart bij het opstarten van de software en na 5 (arts) / 12 (apotheker) uur. Bij het afdrukken van een voorschrift (arts) en het inlezen van een barcode op een voorschrift (apotheker) maakt uw software een verbinding met ehealth en Recip-e. Dit neem ongeveer 1 seconde in beslag. Indien er een probleem met de Recip-e functionaliteit is, krijgt u een foutmelding op uw scherm. U kan wel nog steeds het voorschrift afdrukken (arts) of het voorschrift in uw software ingeven (apotheker) zoals u nu reeds gewend bent. Het enige verschil is dat er geen digitale versie wordt doorgestuurd, en enkel de papieren versie wordt aangemaakt. Als er een probleem met Recip-e is, dan neemt u gewoon contact op met uw gewoonlijke contact personen bij de software huizen of tarificatiediensten, met mededeling van de Recip-e error code die verschenen is, en uw contactgegevens. 14

15 Hoe werkt Recip-e? Verzamelde gegevens De publieke piloot dient om de mogelijkheid van een effectieve nationale uitrol te bekijken en voor te bereiden. Hiertoe worden 3 soorten gegevens verzameld Performantiestatistieken: Zowel op de pc van de arts / apotheker als op het centrale Recip-e systeem worden statistische gegevens bijgehouden en verzameld i.v.m. de performantie van het systeem. Deze gegevens worden dagelijks automatisch doorgestuurd naar Recip-e maar laten niet toe persoonlijk informatie van de arts, apotheker, patiënt of de inhoud van de boodschap (voorschrift) te weten te komen. Het bevat puur statistische informatie zoals aantallen, response tijden, Bugs en onvolmaaktheden: Zowel op de pc van de arts / apotheker als op het centrale Recip-e systeem worden problemen met Recip-e gelogd. Deze worden gebruikt om de problemen te analyseren en op te lossen. Indien u een probleem heeft met het gebruik van Recip-e, kan u uw gebruikelijke contactpersoon contacteren en kan u gevraagd worden deze logging op te sturen. Ervaringen en suggesties: Na enkele maanden te hebben deelgenomen aan de publieke piloot, wordt u uitgenodigd op een nieuwe sessie waar u ons feedback en suggesties kan geven omtrent het gebruik van Recip-e. 15

16 Agenda Inleiding Hoe werkt Recip-e? Aanvraag van certificaten Installeren en gebruiken van software Volgende stappen Vragen 16

17 Persoonlijk & Systeem certificaat Zoals reeds eerder aangegeven, moet u (minimaal) 2 certificaten aanvragen: het persoonlijk certificaat en het systeem (organisationeel) certificaat. Het persoonlijk certificaat moet aangevraagd worden voor elke dokter / apotheker in de praktijk / apotheek. Het systeem certificaat moet eenmalig worden aangevraagd voor de hele praktijk / apotheek. Deze aanvraag moet gebeuren door de verantwoordelijke (eigenaar). De aanvraagprocedure voor persoonlijk en systeem certificaat bestaat uit 3 fases: 1. In de eerste fase doet u de aanvraag d.m.v. een applicatie beschikbaar op de ehealth website. 2. ehealth controleert dat u wel degelijk bent wie u beweert te zijn. Deze fase kan enkele dagen duren. ehealth verwittigt u per over de goedkeuring van uw aanvraag 3. Nadat u de heeft ontvangen, gebruikt u de applicatie om de aanvraag te vervolledigen 1. Aanvraag Persoonlijk certificaat 2. ontvangen 3. Vervollediging aanvraag Persoonlijk certificaat In afwachting van de voor Persoonlijk certificaat, begin reeds aan de aanvraag voor Systeem certificaat 1. Aanvraag Systeem certificaat 2. ontvangen 3. Vervollediging aanvraag Systeem certificaat 17

18 Wat heeft u nodig Om de aanvraag te kunnen doen, moet uw pc beschikken over Een eid lezer De nodige middleware om eid te kunnen gebruiken Een recente versie van Java U moet ook volgende zaken bij de hand houden Uw identiteitskaart en de bijhorende pin code Het KBO nummer (i.e. ondernemingsnummer) dat overeenkomt met uw praktijk of apotheek. Dit kan u vinden op Enkel voor apothekers: Het 8 cijferige RIZIV-PHARMACY nummer dat bestaat uit de 6 cijfers van uw APB nummer en 2 check digits. Dit cijfer krijgt u op een papier mee naar huis Indien er een probleem met de certificaat aanvraag optreedt, gelieve de ehealth helpdesk te contacteren. Een link naar de helpdesk van ehealth vindt u in de certificaat aanvraag applicatie, of u kan ehealth bereiken op nummer of via het online formulier op https://www.ehealth.fgov.be/nl/contact 18

19 Persoonlijk certificaat Stap 1 Aanvraag Persoonlijk Certificaat Stap 1 - Aanvraag 19

20 Persoonlijk certificaat Aanvraag 1/15 Ga naar de url https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealthcertificaten Selecteer gelieve deze toepassingen te gebruiken bij Beheer van de ehealthcertificaten voor de zorgverleners 20

21 Persoonlijk certificaat Aanvraag 2/15 De Java 6 applicatie wordt opgehaald. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen, kan men u nu vragen wat u hiermee wil doen Klik op open 21

22 Persoonlijk certificaat Aanvraag 3/15 De Java applicatie wordt opgestart en u krijgt de vraag of u de inhoud vertrouwt Klik op Run 22

23 Persoonlijk certificaat Aanvraag 4/15 U krijgt nu een overzicht van de zaken die u nodig heeft voor de: recente Java versie geïnstalleerd, e-id middelware geïnstalleerd, e-id lezer aanwezig, e-id kaart met PIN code bij u, persoonlijke/organisationele informatie (e.g. KBO nummer, adres, ) Klik op Volgende 23

24 Persoonlijk certificaat Aanvraag 5/15 U krijgt nu enkele opties te zien. Op dit moment kan u onder ander een nieuw certificaat aanvraag, een eerdere aanvraag vervolledigen, het paswoord van een bestaand certificaat aanpassen, een bestaand certificaat vernieuwen, Klik op de knop naast Vraag een nieuw certificaat aan 24

25 Persoonlijk certificaat Aanvraag 6/15 U krijgt nu de gebruiksvoorwaarden te lezen Klik op Volgende 25

26 Persoonlijk certificaat Aanvraag 7/15 Nu moet u uw identiteitskaart in de eid lezer ingeven Als deze correct ingelezen is, wordt de knop Volgende actief. Klik hierop. 26

27 Persoonlijk certificaat Aanvraag 8/15 We vragen het persoonlijk certificaat aan (= certificaat voor elke dokter en apotheker) Selecteer de optie waar uw naam naast staat, en klik op Volgende. 27

28 Persoonlijk certificaat Aanvraag 9/15 Vul uw contactgegevens in. Enkel de persoonlijke en het persoonlijk telefoonnummer moet ingevuld worden. ehealth gebruikt dit adres om u te contacteren, e.g. om u te verwittigen dat uw certificaat bijna vervallen is Klik op Volgende 28

29 Persoonlijk certificaat Aanvraag 10/15 U ziet nu een samenvatting van uw gegevens Klik op Volgende. 29

30 Persoonlijk certificaat Aanvraag 11/15 U wordt nu gevraagd om de pincode van uw eid Vul deze in en klik op Ok. 30

31 Persoonlijk certificaat Aanvraag 12/15 Nu wordt er gevraagd naar het wachtwoord dat uw persoonlijk certificaat beveiligt. Dit is het wachtwoord dat u moet ingeven bij het gebruik van de fallback sessie en bij het vervolledigen van uw certificaat aanvraag Geeft tweemaal hetzelfde wachtwoord in, en klik op Volgende 31

32 Persoonlijk certificaat Aanvraag 13/15 U krijgt nu de melding dat het keystore bestand en het certificaataanvraagbestand zijn aangemaakt op uw pc, en waar deze te vinden zijn Afhankelijk van welke artsen of apotheker software u gebruikt, kan nodig zijn de locatie van het keystore bestand te configureren in de software. Noteer deze dus als dit het geval is. Klik op Volgende 32

33 Persoonlijk certificaat Aanvraag 14/15 Klik op Klik hier om de certificaataanvraag te versturen 33

34 Persoonlijk certificaat Aanvraag 15/15 Het eerste deel van de aanvraag is afgesloten. Nu moet u wachten totdat u via bevestiging krijgt dat uw aanvraag correct is verwerkt. Nadien kan u de vervollediging van uw aanvraag uitvoeren (zie slide 58) U kan nu wel reeds doorgaan met de aanvraag van uw systeemcertificaat (zie slide 40) 34

35 Systeem certificaat Stap 1 Aanvraag Systeem Certificaat Stap 1 - Aanvraag 35

36 Systeem certificaat Aanvraag 1/17 Ga naar de url https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealthcertificaten Selecteer gelieve deze toepassingen te gebruiken bij Beheer van de ehealthcertificaten voor de zorgverleners 36

37 Systeem certificaat Aanvraag 2/17 De Java 6 applicatie wordt opgehaald. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen, kan men u nu vragen wat u hiermee wil doen Klik op open 37

38 Systeem certificaat Aanvraag 3/17 De Java applicatie wordt opgestart en u krijgt de vraag of u de inhoud vertrouwt Klik op Run 38

39 Systeem certificaat Aanvraag 4/17 U krijgt nu een overzicht van de zaken die u nodig heeft voor de: recente Java versie geïnstalleerd, e-id middelware geïnstalleerd, e-id lezer aanwezig, e-id kaart met PIN code bij u, persoonlijke/organisationele informatie (e.g. KBO nummer, adres, ) Klik op Volgende 39

40 Systeem certificaat Aanvraag 5/17 U krijgt nu enkele opties te zien. Op dit moment kan u onder ander een nieuw certificaat aanvraag, een eerdere aanvraag vervolledigen, het paswoord van een bestaand certificaat aanpassen, een bestaand certificaat vernieuwen, Klik op de knop naast Vraag een nieuw certificaat aan 40

41 Systeem certificaat Aanvraag 6/17 U krijgt nu de gebruiksvoorwaarden te lezen Klik op Volgende 41

42 Systeem certificaat Aanvraag 7/17 Nu moet u uw identiteitskaart in de eid lezer ingeven Als deze correct ingelezen is, wordt de knop Volgende actief. Klik hierop. 42

43 Systeem certificaat Aanvraag 8/17 We vragen het systeem certificaat aan (= certificaat voor uw praktijk of apotheek) Selecteer de optie naast Mijn organisatie, en klik op Volgende. 43

44 Systeem certificaat Aanvraag 10/17 arts Vul de gegevens van de organisatie in. Dit is verschillend voor artsen en apothekers. Voor artsen neem je Type organisatie = Andere instelling voor gezondheidzorg Naam organisatie = Naam van uw dokterspraktijk zoals deze ingeschreven is (als u geen praktijk heeft, is dit gewoon uw naam). Er mogen geen leestekens in deze naam voorkomen Identificatie nummer = KBO nummer van uw praktijk. Dit cijfer mag geen punt bevatten en moet 10 cijfers lang zijn (e.g. het is mogelijk dat u een 0 moet toevoegen aan het begin) ID van de toepassing. Het is belangrijk dat u dit veld leeg laat. 44

45 Systeem certificaat Aanvraag 10/17 apotheker Vul de gegevens van de organisatie in. Dit is verschillend voor artsen en apothekers. Voor apothekers neem je Type organisatie = Apotheek Naam organisatie = Naam van uw apotheek zoals deze ingeschreven is. Er mogen geen leestekens in deze naam voorkomen RIZIV-PHARMACY = Het 8-cijfer RIZIV nummer voor uw apotheek. Dit komt overeen met het APB nummer + 2 additionele cijfers KBO-nummer = KBO nummer van uw praktijk. Dit cijfer mag geen punt bevatten en moet 10 cijfers lang zijn (e.g. het is mogelijk dat u een 0 moet toevoegen aan het begin) ID van de toepassing. Het is belangrijk dat u dit veld leeg laat. 45

46 Systeem certificaat Aanvraag 11/17 Vul uw contactgegevens in. Indien mogelijk vult u zowel een persoonlijk als een algemeen (= van de praktijk / apotheek) en telefoonnummer in. ehealth gebruikt dit adres om u te contacteren, e.g. om u te verwittigen dat uw certificaat bijna vervallen is Klik dan op Volgende 46

47 Systeem certificaat Aanvraag 12/17 U ziet nu een samenvatting van uw gegevens Klik op Volgende. 47

48 Systeem certificaat Aanvraag 13/17 U wordt nu gevraagd om de pincode van uw eid Vul deze in en klik op Ok. 48

49 Systeem certificaat Aanvraag 14/17 Nu wordt er gevraagd naar het wachtwoord dat uw systeem certificaat beveiligt Dit is het wachtwoord dat ingeeft bij de configuratie van de certificaten in uw software Geeft tweemaal hetzelfde wachtwoord in, en klik op Volgende 49

50 Systeem certificaat Aanvraag 15/17 U krijgt nu de melding dat het keystore bestand en het certificaataanvraagbestand zijn aangemaakt op uw pc, en waar deze te vinden zijn Afhankelijk van welke artsen of apotheker software u gebruikt, kan nodig zijn de locatie van het keystore bestand te configureren in de software. Noteer deze dus als dit het geval is. Klik op Volgende 50

51 Systeem certificaat Aanvraag 16/17 Klik op Klik hier om de certificaataanvraag te versturen Nadat u de melding krijgt dat de aanvraag verzonden is, klikt u op Volgende 51

52 Systeem certificaat Aanvraag 17/17 Het eerste deel van de aanvraag is afgesloten. Nu moet u wachten totdat u via bevestiging krijgt dat uw aanvraag correct is verwerkt. Nadien kan u de vervollediging van uw aanvraag uitvoeren (zie slide 68) Indien u uw persoonlijk certificaat nog niet heeft aangevraagd, doe dit dan (zie slide 24) 52

53 Persoonlijk certificaat Stap 3 Vervollediging Persoonlijk Certificaat Stap 3 - Vervollediging 53

54 Persoonlijk certificaat Vervollediging 1/9 Als de certificaat aanvraag goedgekeurd is (dit kan meerdere dagen duren), dan krijgt u een met de boodschap dat uw aanvraag vervolledigd kan worden Klik op de url in de (indien aanwezig), of ga naar de bekende url https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten Selecteer wederom gelieve deze toepassingen te gebruiken bij Beheer van de ehealth-certificaten voor de zorgverleners 54

55 Persoonlijk certificaat Vervollediging 2/9 De Java 6 applicatie wordt opgehaald. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen, kan men u nu vragen wat u hiermee wil doen Klik op open 55

56 Persoonlijk certificaat Vervollediging 3/9 De Java applicatie wordt opgestart en u krijgt de vraag of u de inhoud vertrouwt Klik op Run 56

57 Persoonlijk certificaat Vervollediging 4/9 U krijgt nu een overzicht van de zaken die u nodig heeft voor de: recente Java versie geïnstalleerd, e-id middelware geïnstalleerd, e-id lezer aanwezig, e-id kaart met PIN code bij u, persoonlijke/organisationele informatie (e.g. KBO nummer, adres, ) Klik op Volgende 57

58 Persoonlijk certificaat Vervollediging 5/9 U krijgt nu enkele opties te zien. Op dit moment kan u onder ander een nieuw certificaat aanvraag, een eerdere aanvraag vervolledigen, het paswoord van een bestaand certificaat aanpassen, een bestaand certificaat vernieuwen, Klik op de knop naast Vervolledig de aanvraag voor het ehealth-certificaat en ETK 58

59 Persoonlijk certificaat Vervollediging 6/9 Nu moet u het certificaat selecteren dat moet vervolledigd worden. Dit doet u door op Keystore selecteren te klikken Indien de applicatie automatisch de keystore kon vinden, moet u gewoon op Open keystore klikken 59

60 Persoonlijk certificaat Vervollediging 7/9 Selecteer het persoonlijk certificaat. Dit is de file die begint met SSIN gevolgd door uw identificatienummer sociale zekerheid en de datum van aanvraag. (SSIN staat voor Social Security Identification Number) 60

61 Persoonlijk certificaat Vervollediging 8/9 Geef het wachtwoord in gekoppeld uw persoonlijk certificaat (i.e. het wachtwoord dat u heeft ingegeven bij de aanvraag van het persoonlijk certificaat) Klik dan op Open keystore 61

62 Persoonlijk certificaat Vervollediging 9/9 Klik op Installeer uw certificaat en start de creatie van uw ehealth ETK De vervollediging van de aanvraag van uw persoonlijk certificaat is afgelopen en uw persoonlijk certificaat kan nu gebruikt worden door uw software 62

63 Systeem certificaat Stap 3 Vervollediging Systeem Certificaat Stap 3 - Vervollediging 63

64 Systeem certificaat Vervollediging 1/9 Als de certificaat aanvraag goedgekeurd is (dit kan meerdere dagen duren), dan krijgt u een met de boodschap dat uw aanvraag vervolledigd kan worden Klik op de url in de (indien aanwezig), of ga naar de bekende url https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten Selecteer wederom gelieve deze toepassingen te gebruiken bij Beheer van de ehealth-certificaten voor de zorgverleners 64

65 Systeem certificaat Vervollediging 2/9 De Java 6 applicatie wordt opgehaald. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen, kan men u nu vragen wat u hiermee wil doen Klik op open 65

66 Systeem certificaat Vervollediging 3/9 De Java applicatie wordt opgestart en u krijgt de vraag of u de inhoud vertrouwt Klik op Run 66

67 Systeem certificaat Vervollediging 4/9 U krijgt nu een overzicht van de zaken die u nodig heeft voor de: recente Java versie geïnstalleerd, e-id middelware geïnstalleerd, e-id lezer aanwezig, e-id kaart met PIN code bij u, persoonlijke/organisationele informatie (e.g. KBO nummer, adres, ) Klik op Volgende 67

68 Systeem certificaat Vervollediging 5/9 U krijgt nu enkele opties te zien. Op dit moment kan u onder ander een nieuw certificaat aanvraag, een eerdere aanvraag vervolledigen, het paswoord van een bestaand certificaat aanpassen, een bestaand certificaat vernieuwen, Klik op de knop naast Vervolledig de aanvraag voor het ehealth-certificaat en ETK 68

69 Systeem certificaat Vervollediging 6/9 Nu moet u het certificaat selecteren dat moet vervolledigd worden. Dit doet u door op Keystore selecteren te klikken Indien de applicatie automatisch de keystore kon vinden, moet u gewoon op Open keystore klikken 69

70 Systeem certificaat Vervollediging 7/9 Selecteer het systeem certificaat. Voor een doktorspraktijk is dit de file die begint met CBE gevolgd door uw KBO nummer en de datum van aanvraag. (CBE staat voor Crossroads Bank for Enterprises oftewel KBO in het Engels) Voor een apotheek is dit de file die begint met NIHII-PHARMACY gevolgd door het RIZIV nummer van uw apotheek en datum van aanvraag. (het RIZIV nummer van uw apotheek is niet hetzelfde als uw persoonlijk RIZIV nummer. Het komt overeen met het APB nummer + 2 extra cijfers) 70

71 Systeem certificaat Vervollediging 8/9 Geef het wachtwoord in gekoppeld uw systeem certificaat (i.e. het wachtwoord dat u heeft ingegeven bij de aanvraag van het systeem certificaat) Klik dan op Open keystore 71

72 Systeem certificaat Vervollediging 9/9 Klik op Installeer uw certificaat en start de creatie van uw ehealth ETK De vervollediging van de aanvraag van het systeem certificaat is afgelopen en het systeem certificaat kan nu gebruikt worden door uw software 72

73 Agenda Inleiding Hoe werkt Recip-e? Aanvraag van certificaten Installeren en gebruiken van software Volgende stappen Vragen 73

74 Agenda Inleiding Hoe werkt Recip-e? Aanvraag van certificaten Installeren en gebruiken van software Volgende stappen Vragen 74

75 Volgende stappen 1. Gelieve de memorandum of understanding in te vullen, te ondertekenen en ons te bezorgen. U verklaart zich hiermee akkoord met uw deelname aan de piloot en bevestigt dat u geen informatie over deze piloot met andere partijen buiten Recip-e zal delen. 2. Start reeds de certificaat aanvraag procedure bij ehealth voor zowel uw persoonlijk als systeem certificaat. Aangezien met alle aanvragen individueel controleert ofdat u wel degelijk de persoon bent die u beweert te zijn, kan deze procedure enkele dagen duren eer ze gefinaliseerd is. 3. U wordt in de loop van de komende weken via uw software huis verwittigd wanneer u Recip-e geäctiveerd wordt. Dit kan enkele weken duren aangezien niet alle regio s en software gelijktijdig worden uitgerold. 4. Voor sommige software is het mogelijk dat u een nieuwe versie van de software installeert of een bijkomende configuratie moet doen. Uw software huis brengt u op de hoogte van eventuele acties die u moet doen 5. Na de eventuele configuratie of installatie, kan u Recip-e beginnen gebruiken. Hou er als apotheker wel rekening mee dat zeker niet alle artsen in uw buurt Recip-e geäctiveerd zijn. Dit zorgt ervoor dat er slechts een percentage van de voorschriften die u binnenkrijgt in digitale vorm beschikbaar zijn. U herkent dit aan het al dan niet aanwezig zijn van de Recip-e barcode op een voorschrift. 6. Binnen enkele maanden wordt er een nieuwe sessie georganiseerd om feedback te verzamelen. 75

76 Agenda Inleiding Hoe werkt Recip-e? Aanvraag van certificaten Installeren en gebruiken van software Volgende stappen Vragen 76

77 Vragen 77

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Inhoud 1. Inleiding 3 2. Begin van de installatie vóór de verbinding van de My Office Self Care interface (stappen 1 tot 4) 3 3. My Office diensten installeren

Nadere informatie

Elektronische Facturatie Outbound. <2012> Sage TML nv

Elektronische Facturatie Outbound. <2012> Sage TML nv Elektronische Facturatie Outbound 19/10/2012 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording,

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer

Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer Link: www.rechtopleerlingenvervoer.be Inleiding:... 1 Account aanmaken (enkel administrators)... 2 Aanvragen indienen (zowel aanvragers als

Nadere informatie

Hymedis Client. - Handleiding -

Hymedis Client. - Handleiding - - Handleiding - 1 Inhoud 1 INHOUD...2 2 HISTORIEK...3 3 BIJKOMENDE DISCLAIMER...4 3.1 VOORAFGAANDE BEPALING...4 3.2 AANVAARDING VOORWAARDEN...4 3.3 GEBRUIK VAN DE APPLICATIES...4 3.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN...4

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid HANDLEIDING KLANTEN Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid Inhoudstafel. HOE WERKT CONNECTING-EXPERTISE VOOR JOU. ALGEMEEN PROCES 3. OVERZICHT ROLLEN 4. CONNECTING-EXPERTISE:

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel XL12345.xls ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Managementgids My Office Self Care

Managementgids My Office Self Care Managementgids My Office Self Care Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Hoe krijg ik toegang tot My Office Self Care 4 1.2 Beheer van de My Office accounts 5 1.2.1 Uw beheerdersprofiel aanpassen 6 1.2.2 Beheer van

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie