Van Inspiratie naar Realisatie. Profielschets en Curriculum Vitae

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Inspiratie naar Realisatie. Profielschets en Curriculum Vitae"

Transcriptie

1 In 2011 wordt gewijzigd in Julsing, Stedelijke Ontwikkeling en Vastgoed Profielschets en Curriculum Vitae

2 PROFIELSCHETS ir. J. (Jakob) Julsing procesmanagement en vastgoedontwikkeling Algemeen profiel De loopbaan van Jakob Julsing kent een brede oriëntatie op het vak vastgoedontwikkeling. Daarbij is hij allerminst een traditionele vastgoedontwikkelaar. Zijn creativiteit, vernieuwingszin en brede interesse maken dat hij voor opdrachtgevers een hoge toegevoegde waarde heeft. Tot zijn sterke eigenschappen behoren verder het zoeken naar evenwicht en het altijd respectvol omgaan met partijen. Zijn stedenbouwkundig inzicht, architectonische achtergrond en ruime ervaring in de wereld van woningcorporaties maken het profiel van de procesmanager voor complexe vastgoedtrajecten compleet. Jakob Julsing woont in Warnsveld, is 39 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Hij is deelnemer van verschillende vakgebonden gremia en heeft een uitgebreid netwerk in de vastgoedwereld. Profiel Jakob Julsing is een creatief en gedreven ontwikkelaar die werkt vanuit betrokkenheid op de omgeving. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met alle belangen en functionaliteiten. Waar dat nodig is schakelt hij snel tussen de diverse in het proces betrokken disciplines. Heldere, open communicatie en een transparant proces zijn kenmerkend voor zijn stijl van werken. Opleidingsachtergrond Jakob Julsing heeft na zijn basisopleiding HAVO in Veendam achtereenvolgend studies gevolgd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Tilburg (sector planologie en verkeer & vervoer; propaedeuse), de Hogeschool van Groningen (faculteit economie, facilitaire dienstverlening met afstudeerrichting bedrijfskundig management) en de Landbouwuniversiteit Wageningen (huishoud- en consumentenwetenschappen met vrije oriëntatie Volkshuisvesting en Woonecologie; aangevuld met kopstudie aan de TU Delft (faculteit Bouwkunde met specialisatie Volkshuisvesting).

3 Functionele loopbaan Na zijn afstuderen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is Jakob Julsing in de navolgende functies werkzaam geweest: Assistent projectontwikkeling (Ymere Ontwikkeling te Amsterdam) Vastgoedmanager (Ymere Ontwikkeling in Amsterdam) Gebieds- en projectontwikkelaar (Woningcorporatie De Woonplaats in Enschede) heden Gastdocent TU Delft (o.a. rol van ontwikkelaar in relatie tot gebiedsontwikkeling en waardeontwikkeling) heden Bureau 2010 heden Hoofddocent Gebiedsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing - Hogeschool Utrecht Recent Julsing, Stedelijke Ontwikkeling en Vastgoed, (vml. ) Dwarsdoorsnede van projecten, ervaringen en (loopbaan) resultaten Jan Cremer Museum Enschede (museum, horeca, shop, ateliers, bedrijfsruimtes en commerciële kantoren) Concept- en projectontwikkeling toekomstgerichte transformatie poppodium Burgerweeshuis, Deventer Visieontwikkeling en creatieve conceptuele input Industrieel Erfgoed: CSM-suikerfabriek in Haarlem Concept- en planontwikkeling van een accommodatie voor school, kunst- en cultuurruimte, kinderopvang, appartementen, sportvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Ontwikkeling provinciale toekomstvisie en de vertaling naar lokale stedelijke ontwikkelingen en strategische vastgoedplanning. Gebiedsontwikkeling (Stedelijke Vernieuwing) Stroinkslanden Zuid in Enschede PPS Impuls Winterswijk (stadsontwikkeling) te Winterswijk Uniek initiatief voor weeshuis met onderwijsvoorziening en leerwerkplekken, en het opzetten van een lokale structuur voor duurzame zelfredzaamheid voor weeskinderen in Twapa; Kenia Verkenning Brede Scholen in Stroinkslanden en Het Riet en Het Lang in Enschede Ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam Oost Plan De Loodsen, conceptontwikkelaar multifunctioneel woonwerkgebouw; Amsterdam Herhuisvesting welzijnsfuncties Spaarndammerhout te Amsterdam Centrumontwikkelingen in Groenlo en Aalten Diverse lezingen en gastcolleges over marktbenaderingen, leefstijlen, projectontwikkeling, woningmarkt en woningverdelingsystematiek, beheer en exploitatie

4 Enkele voorbeelden van referentieprojecten CremerMuseum Enschede De combineren van industrieel erfgoed met het CremerMuseum. Ontwikkeling van een museum, atelier- en bedrijfsruimte, commerciële kantoren, een hip café-restaurant en een museumshop. Totale oppervlakte ruim m2 BVO Start van het project: 2005 Geplande oplevering: 2011 Waar: Roombeek, Enschede Architect: SeARCH ism Rem Koolhaas Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woonplaats Julsing heeft zich in de initiatieffase van de gemeente, namens de woningcorporatie, opgeworpen als investeerder/ontwikkelaar. Visie-ontwikkeling en de wensen, eisen en verwachtingen van alle partners ruimtelijke vertalen naar een Definitief Ontwerp met sluitende financiële kaders was de opgave. Het blijven geloven in het eindproduct, en veel onder-water-regie, een voorwaarde.

5 DeLoodsen, Amsterdam Stelt u zich voor. Attractieve bedrijfsruimte in de plint van de torens vormen een entree naar een centrale open ruimte. Hier wordt u ontvangen door een receptionist die u doorverwijst naar één van de hoogwaardige bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw in de plint aan het water. Of begeleid u naar één van de vergaderzalen in één van de hoeken gelegen aan de rand van deze foyer. Tenzij u zich er wilt aanmelden omdat u voor een korte periode een kantoorruimte wilt huren. Dan worden u enkele ruimten van het kleine, maar kwalitatief hoogwaardige, businesscenter onder de torens getoond. Maar ook wanneer het om een afspraak gaat bij één van de (werk)woningen zal de receptionist u kunnen vertellen welke lift u dient te nemen. (Inleiding van het functionele concept van DeLoodsen, november 1999) Omvang: ca. 320 woningen en ruim 5000 m2 bedrijfsruimte Start van het project: 1999 Oplevering: 2006 Waar: Zuidelijke IJ-oever, Amsterdam Architect: Köther & Salman, HvdN, WingenderHovenier architecten. Opdrachtgever: Julsing was tijdens dit project werkzaam bij Ymere Julsing hield zich bezig met de conceptontwikkeling van een multifunctioneel woonwerkgebouw aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam, een project van HopmanInterheem/Ymere. In dienst van Ymere onderzocht Julsing de mogelijke markten binnen het overgangsgebied tussen een grootstedelijk werkmilieu en een menging van hoogwaardig wonen en werken aan de Oostelijke Handelskade, en schreef hij het functionele concept ten behoeve van een prijsvraag. Julsing is in de ontwikkelingsfase bij de ruimtelijke uitwerking van dit project betrokken gebleven.

6 MFA Walter Gillijns, Zutphen De Walter Gillijnsschool in Zutphen zocht een oplossing voor de financiering en realisatie van een nieuwe school, gecombineerd met het vergroten van de maatschappelijke rol in de buurt. Totale oppervlakte ca m2 BVO Start van het project: 2007 Geplande oplevering: 2011 Waar: Rietbeekstraat, Zutphen Architect: Radboud Seckel, LKSVDD architecten Opdrachtgever: Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland Julsing initieerde een totaalconcept met meerdere maatschappelijke functies, een nieuwe school gecombineerd met appartementen voor een zorggerelateerde doelgroep en maatschappelijke functies als kinderopvang en paramedisch cluster, kunst- en cultuurruimte, sporthal en kantoorruimte. Julsing voerde de regie op het initiatieproces en ruimtelijke planvorming, en bracht investerende, bouwende en beslissende partijen bij elkaar.

7 Stroinkslanden 2015, Enschede Gebiedsontwikkeling in het kader van Stedelijke Vernieuwing van Stroinkslanden-Zuid, een revitaliseringslag naar een gezonde wijk. In dit project worden, naast fysieke ingrepen in de stedenbouwkundige en de groenstructuur, ook sociaal, maatschappelijk en economisch impulsen aan de wijk gegeven. Julsing initieerde, in dienst van Woningcorporatie De Woonplaats, een nieuw proces waarbij de woningcorporatie de gemeente vanaf de initiatieffase als gelijkwaardige partner in het proces heeft meegenomen. Julsing waarborgde de politiek en ambtelijke gedragenheid en ontwikkelde zowel een toekomstvisie (Stroinkslanden 2030) als een ontwikkel- en vastgoedvisie.

8 Strategische Vastgoedanalyse met Leefstijlen, Alkmaar Julsing verzorgde voor een woningcorporatie workshops en strategische voorraad-sessies voor bepaling vastgoedstrategieën en transformatie van de vastgoedportefeuille op basis van leefstijlen en klantsturing. Medio 2010/2011 start de begeleiding van de implementatie van de strategieën en met de uitwerking van de hieruit voortvloeiende transformatie- en ontwikkelingsopgave. Advisering Gebiedsontwikkeling, Woningcorporatie SWZ Zwolle Julsing adviseerde de gebiedsontwikkelaar van SWZ over de aanpak van een gebiedsontwikkeling van ca 350 woningen. De advisering betrof hier de planning en de routing van de sloop- en bouwrijp-werkzaamheden, de visie op planning en fasering van de vastgoedontwikkeling en de wijze waarop de vastgoedontwikkeling in de diverse fases plaats vindt. De betreffende gebiedsontwikkeling zal vanaf 2009 uitgerold worden.

9 Bedrijfsverzamelgebouw Vrolikstraat OndernemersCentrum, Amsterdam In het kader van wijkontwikkeling ten tijde van het Grote Stedenbeleid ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw om de economische én sociale dynamiek te versterken en de buurt te verlevendigen. Speerpunten daarin waren startende en kleine bedrijfjes een kans bieden om in hun eigen wijk een ruimte te vinden om zich als onderneming te ontwikkelen. Ongebruikte onderstukken in oude stadsdelen weer een straatgerichte functie geven. Totale oppervlakte circa m2 BVO Start van het project: 1998 Oplevering: 2002 Waar: Vrolikstraat, Amsterdam Oost-Watergraafsmeer Architect: Rob Korver, Area architecten Opdrachtgever: Julsing was tijdens dit project werkzaam bij Ymere Julsing ontwikkelde in Amsterdam Oost, in nauw overleg met de gemeente, het hierboven omschreven bedrijfsverzamelgebouw en bracht beherende en exploiterende partijen bij elkaar.

10 Uniek Student-koopappartement, Enschede Aanvankelijk ontwikkelde De Woonplaats het complex met 51 zelfstandige eenheden aan de Wilhelminastraat voor een stichting voor studentenhuisvesting. Uiteindelijk is hier het eerste project in Nederland gerealiseerd, waar studenten zelfstandig een appartement konden kopen, en zonder tussenkomst van hun ouders een hypotheek hiervoor afsluiten. Nog steeds Uniek. Omvang: 51 studentenappartementen, totaal ca m2 BVO Start van het project: 2001 Oplevering: 2005 Waar: Wilhelminastraat, Enschede Architect: IAA architecten Opdrachtgever: Julsing was tijdens dit project werkzaam bij De Woonplaats Julsing was indertijd werkzaam bij woningcorporatie De Woonplaats en als projectontwikkelaar interne opdrachtgever voor vastgoedprojecten binnen de organisatie. Julsing was, naast de verantwoordelijkheid voor de wijziging van afzetstrategie van het project, verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam. Daarnaast was Julsing als verantwoordelijk ontwikkelaar belast met de communicatie ten gevolge van de mediahype die dit unieke product met zich mee bracht.

11 Kennisinstituut, Initiatief zonder locatie Architect ir. Stephan Verkuijlen (o.a. Foster+partners, mfuksas arch., Micha de Haas) heeft in de prijsvraag The Glass house een prachtig ontwerp neergelegd. Behalve een goede nominatie in de prijsvraag is dit ontwerp de basis geweest voor een verdere gezamenlijke verkenning van Julsing en Verkuijlen voor het realiseren van een instituut waar Kennis en Maatschappij elkaar ontmoeten. Additioneel in deze verkenning zit tevens een hotelontwikkeling. Julsing is initiator en regisseur in het samenbrengen van de deelinitiatieven, het ruimtelijk programma, locatie, investeerder(s) en gebruikers, tot een totaalconcept, en samen met strategische samenwerkingspartners verantwoordelijk voor een realiseerbaar en exploiteerbaar ontwerp.

12 SugarCity, Halfweg SugarCity wordt ontwikkelt op het voormalig CSM-terrein in Halfweg, een historisch zeer waardevol gebied met wat geldt als uniek industrieel erfgoed. Na de sluiting van de suikerfabriek in 1992 is er circa m2 vloeroppervlak vrijgekomen voor herontwikkeling. In het door SoetersVanEldonk architecten uitgewerkte masterplan is er ruimte voor: Kantoren: m2 BVO Bedrijfs- en detailhandelfuncties: m2 BVO Hotel: m2 BVO Horeca divers: m2 BVO Leisure: circa m2 BVO Start van het project: 2002 Oplevering: circa 2015 Ontwikkelaar: Cobraspen Architect masterplan SoetersVan Eldonk architecten, Architectenbureau Kentie & Partners Opdrachtgever: Van Dooren Advies Julsing onderzoekt en ontwikkelt samen met Van Dooren Advies mogelijkheden voor de conceptuele invulling van dit terrein. Dit betreft zowel het concept van de uiteindelijke terreinontwikkeling als een concept voor tijdens de transitie-fase.

13 Curriculum Vitae ir. J. (Jakob) Julsing (Groningen, 1972) Julsing, real estate development support; bureau voor Gebieds-, Project- en Planontwikkeling heden; onder andere: Concept- en projectontwikkeling van het Jan Cremermuseum met museumshop, restaurant, café, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimtes. Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woonplaats, Enschede Concept- en projectontwikkeling toekomstgerichte transformatie poppodium Burgerweeshuis, Deventer Interviews, sessies en publicatie Toekomst van de Woningcorporatie. Samenwerking onderzoeksbureau Stipo Ontwikkeling provinciale toekomstvisie en de vertaling naar lokale stedelijke ontwikkelingen en strategische vastgoedplanning. Opdrachtgever: Woningcorporatie Van Alckmaer, Alkmaar Plan van Aanpak en Structuur en Implementatie voor opzetten nieuwe afdeling voor bijzondere en gespecialiseerde vastgoedvormen. Opdrachtgever: Woningcorporatie Van Alckmaer, Alkmaar Workshops en strategische voorraadsessies bij woningcorporaties voor vastgoedstrategieën en transformatie van de vastgoedportefeuille, op basis van leefstijlen en klantsturing. Opdrachtgever: HabiTask Inrichten van juridische en financiële kaders van een ontwikkelingsproject voor een maatschappelijke doelgroep. Opdrachtgever: Woningcorporatie Beter Wonen Loenen i.c.m. Parc Spelderholt Concept- en planontwikkeling van een multifunctionele accommodatie voor school, kinderopvang, appartementen, sportvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Opdrachtgever: Onderwijsstichting SKBG Advisering gebiedsontwikkeling; planning, routing en fasering van sloop, bouw- en woonrijp maken en realisatie van 350 woningen en advisering over de wijze van aanbesteding en vastgoedontwikkeling. Opdrachtgever: Woningcorporatie SWZ, Zwolle Stimuleren en activeren van toekomstwaarde en rendementsgericht vastgoed ontwikkelen in de zorg in het kader van de Wet Toegelaten Zorginstellingen (WTZi). Opdrachtgever: Zorginstelling, Warnsveld Ontwikkeling van een moderne ecologische bouwmethodiek (www.moderngreenbuilding.nl en gebaseerd op HSB/SLB. Samenwerkingsverband architectenbureau Giesen Verkenning van de organisatorische, financiële en exploitatie mogelijkheden van een multifunctionele voorziening in een zelfvoorzienende ecologische accommodatie (zgn. Earthship). Opdrachtgever: Particulier Onderzoek en conceptontwikkeling ecologische/duurzame woningbouw en maatschappelijke voorzieningen, gecombineerd met een waterberging in Ede. Eigen initiatief ism scholencombinatie Koning Davidschool Onderzoek en ontwikkelen van mogelijkheden voor de conceptuele invulling van het terrein van de voormalige suikerfabriek in Halfweg, zowel voor de uiteindelijke terreinontwikkeling als een concept voor tijdens de transitie-fase. Opdrachtgever: Van Dooren Advies Combinatie weeshuis met school en werkvoorziening in Kenia. Organiseren van de oprichting, ontwikkeling en financiering in Nederland en Kenia. Opdrachtgever: Eigen initiatief en ontwikkeling met (lokale) partners Diverse lezingen en gastcolleges over marktbenaderingen, leefstijlen, gebieds- en projectontwikkeling, woningmarkt en woningverdelingsystematiek, beheer en exploitatie.

14 - Januari 2011 heden Bestuurslid Forum voor de Volkshuisvesting - Augustus 2010 heden Docent Regie Stedelijke Vernieuwing, Hogeschool Utrecht faculteit Natuur en Techniek / Instituut Gebouwde Omgeving Docent en verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het afstudeerprofiel Gebiedsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing. - Oktober 2003 heden Gastdocent TU Delft faculteit Bouwkunde Inhoud colleges: 2 e jaars: van locatie- en marktgegevens naar klantgroepen/leefstijlen en bijpassend Programma van Eisen 4 e jaars: rol van de ontwikkelaar in relatie tot gebiedsontwikkeling en waardeontwikkeling - September 2004 maart 2007 Gebieds- en projectontwikkelaar, woningcorporatie De Woonplaats in Enschede Verantwoordelijk voor acquisitie, initiatie en realisatie van nieuwbouw-, Stedelijke Vernieuwings- en herstructureringsprojecten, het vaststellen van de financiële en kwalitatieve kaders hiervoor, en het opzetten en aansturen van projectteams. Binnen het team verantwoordelijk voor de professionalisering van de Projectontwikkelingsafdeling op het gebied van de strategische visies en ontwikkelingsdoelen. Medeverantwoordelijk voor het inrichten van de Vastgoedontwikkelingsprocedure, de relaties en verantwoordelijkheden van interne en externe partijen in dit proces. Naast de reguliere ontwikkelingstaken, o.a.: Lid PPS Impuls Winterswijk (Publiek-Private Samenwerking tussen De Woonplaats, gemeente Winterswijk, en 5 commerciële partijen); Plaatsvervangend aandeelhouder AVA PPS Impuls; Gedelegeerd zitting in aandeelhoudersvergadering WOM De Laares (Wijkontwikkelingsmaatschappij met 3 woningcorporaties en 3 externe (commerciële) partijen); Bestuurslid en lid Raad van advies STOCA (Stichting Ontwikkeling Centrumgebied Aalten) Lid begeleidingscommissie Centrumontwikkelingen Binnenstad Groenlo

15 - Oktober 1999 augustus 2004 Vastgoedmanager, Ymere Ontwikkeling in Amsterdam Augustus 2002 augustus 2004 a) Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een marktbenadering in projectontwikkeling, vanaf initiatief ontwikkeling tot aan de afzet van vastgoedproducten; b) Gebieds- en marktvisies en vastgoedadvies ten behoeve van herstructurering en projectontwikkeling; c) Grondverwerving voor de regionaliseringportefeuille o.b.v. sociale, economische en RO-ontwikkelingen; d) Strategische Opzetten van een marktmonitoringssysteem van sociaal-economische en marktontwikkelingen tbv stedelijke vernieuwing- en projectontwikkelinginitiatieven en afzetstrategieën e) aankopen voor de ontwikkelings- en verhuurportefeuille. Oktober 1999 augustus 2002 a) Ontwikkeling concepten voor maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerendgoed; b) Stedelijke vernieuwingsopgave Spaarndammerbuurt icm Houthavens (Spaarndammerhout); c) Vastgoedadvies: ontwikkelen van visies op wonen en werken; onderzoek en advies met betrekking tot zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen huur- en koopwoningen en bedrijfsonroerendgoed; d) Aankoop en verkoop t.b.v. de ontwikkelings- en verhuurportefeuille. - Februari 1999 oktober 1999 Medewerker Marketing en Vastgoed, Ymere Ontwikkeling in Amsterdam Onderzoek en advies met betrekking tot zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen huur- en koopwoningen en bedrijfsonroerendgoed. Onderdeel projectteam vastgoedontwikkeling. Daarnaast aankoopondersteuning. - Augustus 1998 februari 1999 Assistent projectontwikkeling, Ymere Ontwikkeling in Amsterdam Onderzoek en advies met betrekking tot in ontwikkelingsprojecten - Maart 1998 augustus 1998 Ondersteuning Rayonmanager Westelijke Tuinsteden, Stichting Het Woningbedrijf Amsterdam.

16 Opleiding: - September 1995 maart 2001 Landbouwuniversiteit Wageningen Huishoud- en consumentenwetenschappen, vrije oriëntatie Volkshuisvesting en Woonecologie Afgestudeerd op de samenhang tussen sociale, economische en ruimtelijke factoren binnen leefbaarheid van wijken en buurten. - September augustus 1998 TU Delft, Faculteit der Bouwkunde Specialisatie Volkshuisvesting en Stedelijke Vernieuwing - September oktober 1995 Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, faculteit Economie Facilitaire Dienstverlening, afstudeerrichting Bedrijfskundig Management - September augustus 1991 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, sector Planologie, Verkeer en Vervoer te Tilburg Propedeuse - September juni 1989 Rijksscholengemeenschap Winkler Prins te Veendam Cursussen: , Prince2 Projectmanagement, Sylvie Rath, WagenaarHoes Organisatieadvies , Cursus Professioneel Opdrachtgeverschap door Michiel van der Molen, Lagant (gebaseerd op Prince2) , Mediatraining door Ad Everaars, Ad Em Producties, , Workshops Marktontwikkelingen en Vastgoedsturing door SmartAgent/Sinfore, , Facton/Willem Rust, cursus Vastgoedrekenen , Kolpron, Projectontwikkeling Talenkennis: - Nederlands, Engels en Duits Hobby s: - Concerten, musea, surfen, zeilen, motorrijden, roeien. - Een goed glas en lekker eten. - Gezellig een biertje drinken in het café.

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

52x Inspiring Space. AM Annual 2012

52x Inspiring Space. AM Annual 2012 52x Inspiring Space AM Annual 2012 Inspirerende e leefomgevinge en ontwikke de passie 3 n duurzame 52x Inspiring Space n bedenken len, dat is van AM. Annual 2012 AM Annu AM zorgt voor kwaliteit van ruimte

Nadere informatie

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm. Resumé Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.nl Kenmerkend Jantien is een betrokken procesmanager,

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING.

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. Mei 2013 Het denken in reële opties is waardevol! EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. AUTEUR: L.L.C.C.

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied

Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied Ir. O. M. van Denzen MSRE Masterthesis Februari 2009 Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities

Nadere informatie

Scriptie jaargang 3. Sturen op Stromen. Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling

Scriptie jaargang 3. Sturen op Stromen. Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling Scriptie jaargang 3 Sturen op Stromen Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling Auteur: drs. M.C.J. Schapendonk, MCD Datum: augustus 2007 Niets uit deze

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN

DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN 2 3 WE ZORGEN ERVOOR DAT WE DE RELATIE EN ZIJN BUSINESS KENNEN 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding 05 Familiebedrijf 09 Ambitie 13 Activiteiten 17 Onderscheidend 21 Anders denken 28 Anders

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren,

Nadere informatie

Inleiding. Algemene Informatie

Inleiding. Algemene Informatie 1 Algemene Informatie Inleiding De deelnemers van Regio Groningen- Assen worden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de regionale programma s en regionale opgaven. GA-Rapporteert laat zien welke

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

transformatie kantoren rotterdam

transformatie kantoren rotterdam transformatie kantoren rotterdam Transformatie van leegstaande gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad? Dat is

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Opdrachtgever: Stichting Idealis ECORYS Nederland BV Christine Oude Veldhuis Sandra Groot Ton Lensen Rotterdam, 30 september 2008 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming De Openbare Ruimte in Rotterdam Samen werken aan planvorming 1 Voorwoord Het maken van een scriptie vormt het sluitstuk van de opleiding Master City Developer. Deze studie staat voor het opleiden van integralisten

Nadere informatie

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Een eerste integrale verkenning, naar kansrijke herbestemming... auteur(s): werkatelier EH 2 atelier voor haalbare herbestemming van erfgoed Reünie klas 1964 Bijsterveld.

Nadere informatie

Onderzoek innovaties bij integrale gebiedsontwikkeling en knooppuntontwikkeling

Onderzoek innovaties bij integrale gebiedsontwikkeling en knooppuntontwikkeling Faculteit der Managementwetenschappen Maart 2013 Onderzoek innovaties bij integrale gebiedsontwikkeling en knooppuntontwikkeling Erwin van der Krabben Sander Lenferink Karel Martens Jordi Portier Hetty

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Herbestemmings WIJZER. Herbestemming van bestaand vastgoed. ir. M. Hek ir. J. Kamstra ir. R.P. Geraedts

Herbestemmings WIJZER. Herbestemming van bestaand vastgoed. ir. M. Hek ir. J. Kamstra ir. R.P. Geraedts Herbestemmings WIJZER Herbestemming van bestaand vastgoed ir. M. Hek ir. J. Kamstra ir. R.P. Geraedts Colofon 2 De Herbestemmingswijzer is onderdeel van de serie Transformatie van het Department of Real

Nadere informatie

Economische initiatieven in stadswijken

Economische initiatieven in stadswijken Habi_deel_omslag van Meijeren 24-1-2007 15:33 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Economische initiatieven in stadswijken Een verkennend onderzoek ir. André Ouwehand drs. Mariska van Meijeren > Inhoud Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Stedelijke herverkaveling betreft het

Stedelijke herverkaveling betreft het EEN SIMULATIE Stedelijke herverkaveling als aanjager van stedelijke herontwikkeling 1 Crisis, vraaguitval en problemen met bestaande modellen voor gebiedsontwikkeling hebben geleid tot een zoektocht van

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie