Van Inspiratie naar Realisatie. Profielschets en Curriculum Vitae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Inspiratie naar Realisatie. Profielschets en Curriculum Vitae"

Transcriptie

1 In 2011 wordt gewijzigd in Julsing, Stedelijke Ontwikkeling en Vastgoed Profielschets en Curriculum Vitae

2 PROFIELSCHETS ir. J. (Jakob) Julsing procesmanagement en vastgoedontwikkeling Algemeen profiel De loopbaan van Jakob Julsing kent een brede oriëntatie op het vak vastgoedontwikkeling. Daarbij is hij allerminst een traditionele vastgoedontwikkelaar. Zijn creativiteit, vernieuwingszin en brede interesse maken dat hij voor opdrachtgevers een hoge toegevoegde waarde heeft. Tot zijn sterke eigenschappen behoren verder het zoeken naar evenwicht en het altijd respectvol omgaan met partijen. Zijn stedenbouwkundig inzicht, architectonische achtergrond en ruime ervaring in de wereld van woningcorporaties maken het profiel van de procesmanager voor complexe vastgoedtrajecten compleet. Jakob Julsing woont in Warnsveld, is 39 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Hij is deelnemer van verschillende vakgebonden gremia en heeft een uitgebreid netwerk in de vastgoedwereld. Profiel Jakob Julsing is een creatief en gedreven ontwikkelaar die werkt vanuit betrokkenheid op de omgeving. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met alle belangen en functionaliteiten. Waar dat nodig is schakelt hij snel tussen de diverse in het proces betrokken disciplines. Heldere, open communicatie en een transparant proces zijn kenmerkend voor zijn stijl van werken. Opleidingsachtergrond Jakob Julsing heeft na zijn basisopleiding HAVO in Veendam achtereenvolgend studies gevolgd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Tilburg (sector planologie en verkeer & vervoer; propaedeuse), de Hogeschool van Groningen (faculteit economie, facilitaire dienstverlening met afstudeerrichting bedrijfskundig management) en de Landbouwuniversiteit Wageningen (huishoud- en consumentenwetenschappen met vrije oriëntatie Volkshuisvesting en Woonecologie; aangevuld met kopstudie aan de TU Delft (faculteit Bouwkunde met specialisatie Volkshuisvesting).

3 Functionele loopbaan Na zijn afstuderen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is Jakob Julsing in de navolgende functies werkzaam geweest: Assistent projectontwikkeling (Ymere Ontwikkeling te Amsterdam) Vastgoedmanager (Ymere Ontwikkeling in Amsterdam) Gebieds- en projectontwikkelaar (Woningcorporatie De Woonplaats in Enschede) heden Gastdocent TU Delft (o.a. rol van ontwikkelaar in relatie tot gebiedsontwikkeling en waardeontwikkeling) heden Bureau 2010 heden Hoofddocent Gebiedsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing - Hogeschool Utrecht Recent Julsing, Stedelijke Ontwikkeling en Vastgoed, (vml. ) Dwarsdoorsnede van projecten, ervaringen en (loopbaan) resultaten Jan Cremer Museum Enschede (museum, horeca, shop, ateliers, bedrijfsruimtes en commerciële kantoren) Concept- en projectontwikkeling toekomstgerichte transformatie poppodium Burgerweeshuis, Deventer Visieontwikkeling en creatieve conceptuele input Industrieel Erfgoed: CSM-suikerfabriek in Haarlem Concept- en planontwikkeling van een accommodatie voor school, kunst- en cultuurruimte, kinderopvang, appartementen, sportvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Ontwikkeling provinciale toekomstvisie en de vertaling naar lokale stedelijke ontwikkelingen en strategische vastgoedplanning. Gebiedsontwikkeling (Stedelijke Vernieuwing) Stroinkslanden Zuid in Enschede PPS Impuls Winterswijk (stadsontwikkeling) te Winterswijk Uniek initiatief voor weeshuis met onderwijsvoorziening en leerwerkplekken, en het opzetten van een lokale structuur voor duurzame zelfredzaamheid voor weeskinderen in Twapa; Kenia Verkenning Brede Scholen in Stroinkslanden en Het Riet en Het Lang in Enschede Ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam Oost Plan De Loodsen, conceptontwikkelaar multifunctioneel woonwerkgebouw; Amsterdam Herhuisvesting welzijnsfuncties Spaarndammerhout te Amsterdam Centrumontwikkelingen in Groenlo en Aalten Diverse lezingen en gastcolleges over marktbenaderingen, leefstijlen, projectontwikkeling, woningmarkt en woningverdelingsystematiek, beheer en exploitatie

4 Enkele voorbeelden van referentieprojecten CremerMuseum Enschede De combineren van industrieel erfgoed met het CremerMuseum. Ontwikkeling van een museum, atelier- en bedrijfsruimte, commerciële kantoren, een hip café-restaurant en een museumshop. Totale oppervlakte ruim m2 BVO Start van het project: 2005 Geplande oplevering: 2011 Waar: Roombeek, Enschede Architect: SeARCH ism Rem Koolhaas Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woonplaats Julsing heeft zich in de initiatieffase van de gemeente, namens de woningcorporatie, opgeworpen als investeerder/ontwikkelaar. Visie-ontwikkeling en de wensen, eisen en verwachtingen van alle partners ruimtelijke vertalen naar een Definitief Ontwerp met sluitende financiële kaders was de opgave. Het blijven geloven in het eindproduct, en veel onder-water-regie, een voorwaarde.

5 DeLoodsen, Amsterdam Stelt u zich voor. Attractieve bedrijfsruimte in de plint van de torens vormen een entree naar een centrale open ruimte. Hier wordt u ontvangen door een receptionist die u doorverwijst naar één van de hoogwaardige bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw in de plint aan het water. Of begeleid u naar één van de vergaderzalen in één van de hoeken gelegen aan de rand van deze foyer. Tenzij u zich er wilt aanmelden omdat u voor een korte periode een kantoorruimte wilt huren. Dan worden u enkele ruimten van het kleine, maar kwalitatief hoogwaardige, businesscenter onder de torens getoond. Maar ook wanneer het om een afspraak gaat bij één van de (werk)woningen zal de receptionist u kunnen vertellen welke lift u dient te nemen. (Inleiding van het functionele concept van DeLoodsen, november 1999) Omvang: ca. 320 woningen en ruim 5000 m2 bedrijfsruimte Start van het project: 1999 Oplevering: 2006 Waar: Zuidelijke IJ-oever, Amsterdam Architect: Köther & Salman, HvdN, WingenderHovenier architecten. Opdrachtgever: Julsing was tijdens dit project werkzaam bij Ymere Julsing hield zich bezig met de conceptontwikkeling van een multifunctioneel woonwerkgebouw aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam, een project van HopmanInterheem/Ymere. In dienst van Ymere onderzocht Julsing de mogelijke markten binnen het overgangsgebied tussen een grootstedelijk werkmilieu en een menging van hoogwaardig wonen en werken aan de Oostelijke Handelskade, en schreef hij het functionele concept ten behoeve van een prijsvraag. Julsing is in de ontwikkelingsfase bij de ruimtelijke uitwerking van dit project betrokken gebleven.

6 MFA Walter Gillijns, Zutphen De Walter Gillijnsschool in Zutphen zocht een oplossing voor de financiering en realisatie van een nieuwe school, gecombineerd met het vergroten van de maatschappelijke rol in de buurt. Totale oppervlakte ca m2 BVO Start van het project: 2007 Geplande oplevering: 2011 Waar: Rietbeekstraat, Zutphen Architect: Radboud Seckel, LKSVDD architecten Opdrachtgever: Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland Julsing initieerde een totaalconcept met meerdere maatschappelijke functies, een nieuwe school gecombineerd met appartementen voor een zorggerelateerde doelgroep en maatschappelijke functies als kinderopvang en paramedisch cluster, kunst- en cultuurruimte, sporthal en kantoorruimte. Julsing voerde de regie op het initiatieproces en ruimtelijke planvorming, en bracht investerende, bouwende en beslissende partijen bij elkaar.

7 Stroinkslanden 2015, Enschede Gebiedsontwikkeling in het kader van Stedelijke Vernieuwing van Stroinkslanden-Zuid, een revitaliseringslag naar een gezonde wijk. In dit project worden, naast fysieke ingrepen in de stedenbouwkundige en de groenstructuur, ook sociaal, maatschappelijk en economisch impulsen aan de wijk gegeven. Julsing initieerde, in dienst van Woningcorporatie De Woonplaats, een nieuw proces waarbij de woningcorporatie de gemeente vanaf de initiatieffase als gelijkwaardige partner in het proces heeft meegenomen. Julsing waarborgde de politiek en ambtelijke gedragenheid en ontwikkelde zowel een toekomstvisie (Stroinkslanden 2030) als een ontwikkel- en vastgoedvisie.

8 Strategische Vastgoedanalyse met Leefstijlen, Alkmaar Julsing verzorgde voor een woningcorporatie workshops en strategische voorraad-sessies voor bepaling vastgoedstrategieën en transformatie van de vastgoedportefeuille op basis van leefstijlen en klantsturing. Medio 2010/2011 start de begeleiding van de implementatie van de strategieën en met de uitwerking van de hieruit voortvloeiende transformatie- en ontwikkelingsopgave. Advisering Gebiedsontwikkeling, Woningcorporatie SWZ Zwolle Julsing adviseerde de gebiedsontwikkelaar van SWZ over de aanpak van een gebiedsontwikkeling van ca 350 woningen. De advisering betrof hier de planning en de routing van de sloop- en bouwrijp-werkzaamheden, de visie op planning en fasering van de vastgoedontwikkeling en de wijze waarop de vastgoedontwikkeling in de diverse fases plaats vindt. De betreffende gebiedsontwikkeling zal vanaf 2009 uitgerold worden.

9 Bedrijfsverzamelgebouw Vrolikstraat OndernemersCentrum, Amsterdam In het kader van wijkontwikkeling ten tijde van het Grote Stedenbeleid ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw om de economische én sociale dynamiek te versterken en de buurt te verlevendigen. Speerpunten daarin waren startende en kleine bedrijfjes een kans bieden om in hun eigen wijk een ruimte te vinden om zich als onderneming te ontwikkelen. Ongebruikte onderstukken in oude stadsdelen weer een straatgerichte functie geven. Totale oppervlakte circa m2 BVO Start van het project: 1998 Oplevering: 2002 Waar: Vrolikstraat, Amsterdam Oost-Watergraafsmeer Architect: Rob Korver, Area architecten Opdrachtgever: Julsing was tijdens dit project werkzaam bij Ymere Julsing ontwikkelde in Amsterdam Oost, in nauw overleg met de gemeente, het hierboven omschreven bedrijfsverzamelgebouw en bracht beherende en exploiterende partijen bij elkaar.

10 Uniek Student-koopappartement, Enschede Aanvankelijk ontwikkelde De Woonplaats het complex met 51 zelfstandige eenheden aan de Wilhelminastraat voor een stichting voor studentenhuisvesting. Uiteindelijk is hier het eerste project in Nederland gerealiseerd, waar studenten zelfstandig een appartement konden kopen, en zonder tussenkomst van hun ouders een hypotheek hiervoor afsluiten. Nog steeds Uniek. Omvang: 51 studentenappartementen, totaal ca m2 BVO Start van het project: 2001 Oplevering: 2005 Waar: Wilhelminastraat, Enschede Architect: IAA architecten Opdrachtgever: Julsing was tijdens dit project werkzaam bij De Woonplaats Julsing was indertijd werkzaam bij woningcorporatie De Woonplaats en als projectontwikkelaar interne opdrachtgever voor vastgoedprojecten binnen de organisatie. Julsing was, naast de verantwoordelijkheid voor de wijziging van afzetstrategie van het project, verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam. Daarnaast was Julsing als verantwoordelijk ontwikkelaar belast met de communicatie ten gevolge van de mediahype die dit unieke product met zich mee bracht.

11 Kennisinstituut, Initiatief zonder locatie Architect ir. Stephan Verkuijlen (o.a. Foster+partners, mfuksas arch., Micha de Haas) heeft in de prijsvraag The Glass house een prachtig ontwerp neergelegd. Behalve een goede nominatie in de prijsvraag is dit ontwerp de basis geweest voor een verdere gezamenlijke verkenning van Julsing en Verkuijlen voor het realiseren van een instituut waar Kennis en Maatschappij elkaar ontmoeten. Additioneel in deze verkenning zit tevens een hotelontwikkeling. Julsing is initiator en regisseur in het samenbrengen van de deelinitiatieven, het ruimtelijk programma, locatie, investeerder(s) en gebruikers, tot een totaalconcept, en samen met strategische samenwerkingspartners verantwoordelijk voor een realiseerbaar en exploiteerbaar ontwerp.

12 SugarCity, Halfweg SugarCity wordt ontwikkelt op het voormalig CSM-terrein in Halfweg, een historisch zeer waardevol gebied met wat geldt als uniek industrieel erfgoed. Na de sluiting van de suikerfabriek in 1992 is er circa m2 vloeroppervlak vrijgekomen voor herontwikkeling. In het door SoetersVanEldonk architecten uitgewerkte masterplan is er ruimte voor: Kantoren: m2 BVO Bedrijfs- en detailhandelfuncties: m2 BVO Hotel: m2 BVO Horeca divers: m2 BVO Leisure: circa m2 BVO Start van het project: 2002 Oplevering: circa 2015 Ontwikkelaar: Cobraspen Architect masterplan SoetersVan Eldonk architecten, Architectenbureau Kentie & Partners Opdrachtgever: Van Dooren Advies Julsing onderzoekt en ontwikkelt samen met Van Dooren Advies mogelijkheden voor de conceptuele invulling van dit terrein. Dit betreft zowel het concept van de uiteindelijke terreinontwikkeling als een concept voor tijdens de transitie-fase.

13 Curriculum Vitae ir. J. (Jakob) Julsing (Groningen, 1972) Julsing, real estate development support; bureau voor Gebieds-, Project- en Planontwikkeling heden; onder andere: Concept- en projectontwikkeling van het Jan Cremermuseum met museumshop, restaurant, café, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimtes. Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woonplaats, Enschede Concept- en projectontwikkeling toekomstgerichte transformatie poppodium Burgerweeshuis, Deventer Interviews, sessies en publicatie Toekomst van de Woningcorporatie. Samenwerking onderzoeksbureau Stipo Ontwikkeling provinciale toekomstvisie en de vertaling naar lokale stedelijke ontwikkelingen en strategische vastgoedplanning. Opdrachtgever: Woningcorporatie Van Alckmaer, Alkmaar Plan van Aanpak en Structuur en Implementatie voor opzetten nieuwe afdeling voor bijzondere en gespecialiseerde vastgoedvormen. Opdrachtgever: Woningcorporatie Van Alckmaer, Alkmaar Workshops en strategische voorraadsessies bij woningcorporaties voor vastgoedstrategieën en transformatie van de vastgoedportefeuille, op basis van leefstijlen en klantsturing. Opdrachtgever: HabiTask Inrichten van juridische en financiële kaders van een ontwikkelingsproject voor een maatschappelijke doelgroep. Opdrachtgever: Woningcorporatie Beter Wonen Loenen i.c.m. Parc Spelderholt Concept- en planontwikkeling van een multifunctionele accommodatie voor school, kinderopvang, appartementen, sportvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Opdrachtgever: Onderwijsstichting SKBG Advisering gebiedsontwikkeling; planning, routing en fasering van sloop, bouw- en woonrijp maken en realisatie van 350 woningen en advisering over de wijze van aanbesteding en vastgoedontwikkeling. Opdrachtgever: Woningcorporatie SWZ, Zwolle Stimuleren en activeren van toekomstwaarde en rendementsgericht vastgoed ontwikkelen in de zorg in het kader van de Wet Toegelaten Zorginstellingen (WTZi). Opdrachtgever: Zorginstelling, Warnsveld Ontwikkeling van een moderne ecologische bouwmethodiek (www.moderngreenbuilding.nl en gebaseerd op HSB/SLB. Samenwerkingsverband architectenbureau Giesen Verkenning van de organisatorische, financiële en exploitatie mogelijkheden van een multifunctionele voorziening in een zelfvoorzienende ecologische accommodatie (zgn. Earthship). Opdrachtgever: Particulier Onderzoek en conceptontwikkeling ecologische/duurzame woningbouw en maatschappelijke voorzieningen, gecombineerd met een waterberging in Ede. Eigen initiatief ism scholencombinatie Koning Davidschool Onderzoek en ontwikkelen van mogelijkheden voor de conceptuele invulling van het terrein van de voormalige suikerfabriek in Halfweg, zowel voor de uiteindelijke terreinontwikkeling als een concept voor tijdens de transitie-fase. Opdrachtgever: Van Dooren Advies Combinatie weeshuis met school en werkvoorziening in Kenia. Organiseren van de oprichting, ontwikkeling en financiering in Nederland en Kenia. Opdrachtgever: Eigen initiatief en ontwikkeling met (lokale) partners Diverse lezingen en gastcolleges over marktbenaderingen, leefstijlen, gebieds- en projectontwikkeling, woningmarkt en woningverdelingsystematiek, beheer en exploitatie.

14 - Januari 2011 heden Bestuurslid Forum voor de Volkshuisvesting - Augustus 2010 heden Docent Regie Stedelijke Vernieuwing, Hogeschool Utrecht faculteit Natuur en Techniek / Instituut Gebouwde Omgeving Docent en verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het afstudeerprofiel Gebiedsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing. - Oktober 2003 heden Gastdocent TU Delft faculteit Bouwkunde Inhoud colleges: 2 e jaars: van locatie- en marktgegevens naar klantgroepen/leefstijlen en bijpassend Programma van Eisen 4 e jaars: rol van de ontwikkelaar in relatie tot gebiedsontwikkeling en waardeontwikkeling - September 2004 maart 2007 Gebieds- en projectontwikkelaar, woningcorporatie De Woonplaats in Enschede Verantwoordelijk voor acquisitie, initiatie en realisatie van nieuwbouw-, Stedelijke Vernieuwings- en herstructureringsprojecten, het vaststellen van de financiële en kwalitatieve kaders hiervoor, en het opzetten en aansturen van projectteams. Binnen het team verantwoordelijk voor de professionalisering van de Projectontwikkelingsafdeling op het gebied van de strategische visies en ontwikkelingsdoelen. Medeverantwoordelijk voor het inrichten van de Vastgoedontwikkelingsprocedure, de relaties en verantwoordelijkheden van interne en externe partijen in dit proces. Naast de reguliere ontwikkelingstaken, o.a.: Lid PPS Impuls Winterswijk (Publiek-Private Samenwerking tussen De Woonplaats, gemeente Winterswijk, en 5 commerciële partijen); Plaatsvervangend aandeelhouder AVA PPS Impuls; Gedelegeerd zitting in aandeelhoudersvergadering WOM De Laares (Wijkontwikkelingsmaatschappij met 3 woningcorporaties en 3 externe (commerciële) partijen); Bestuurslid en lid Raad van advies STOCA (Stichting Ontwikkeling Centrumgebied Aalten) Lid begeleidingscommissie Centrumontwikkelingen Binnenstad Groenlo

15 - Oktober 1999 augustus 2004 Vastgoedmanager, Ymere Ontwikkeling in Amsterdam Augustus 2002 augustus 2004 a) Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een marktbenadering in projectontwikkeling, vanaf initiatief ontwikkeling tot aan de afzet van vastgoedproducten; b) Gebieds- en marktvisies en vastgoedadvies ten behoeve van herstructurering en projectontwikkeling; c) Grondverwerving voor de regionaliseringportefeuille o.b.v. sociale, economische en RO-ontwikkelingen; d) Strategische Opzetten van een marktmonitoringssysteem van sociaal-economische en marktontwikkelingen tbv stedelijke vernieuwing- en projectontwikkelinginitiatieven en afzetstrategieën e) aankopen voor de ontwikkelings- en verhuurportefeuille. Oktober 1999 augustus 2002 a) Ontwikkeling concepten voor maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerendgoed; b) Stedelijke vernieuwingsopgave Spaarndammerbuurt icm Houthavens (Spaarndammerhout); c) Vastgoedadvies: ontwikkelen van visies op wonen en werken; onderzoek en advies met betrekking tot zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen huur- en koopwoningen en bedrijfsonroerendgoed; d) Aankoop en verkoop t.b.v. de ontwikkelings- en verhuurportefeuille. - Februari 1999 oktober 1999 Medewerker Marketing en Vastgoed, Ymere Ontwikkeling in Amsterdam Onderzoek en advies met betrekking tot zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen huur- en koopwoningen en bedrijfsonroerendgoed. Onderdeel projectteam vastgoedontwikkeling. Daarnaast aankoopondersteuning. - Augustus 1998 februari 1999 Assistent projectontwikkeling, Ymere Ontwikkeling in Amsterdam Onderzoek en advies met betrekking tot in ontwikkelingsprojecten - Maart 1998 augustus 1998 Ondersteuning Rayonmanager Westelijke Tuinsteden, Stichting Het Woningbedrijf Amsterdam.

16 Opleiding: - September 1995 maart 2001 Landbouwuniversiteit Wageningen Huishoud- en consumentenwetenschappen, vrije oriëntatie Volkshuisvesting en Woonecologie Afgestudeerd op de samenhang tussen sociale, economische en ruimtelijke factoren binnen leefbaarheid van wijken en buurten. - September augustus 1998 TU Delft, Faculteit der Bouwkunde Specialisatie Volkshuisvesting en Stedelijke Vernieuwing - September oktober 1995 Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, faculteit Economie Facilitaire Dienstverlening, afstudeerrichting Bedrijfskundig Management - September augustus 1991 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, sector Planologie, Verkeer en Vervoer te Tilburg Propedeuse - September juni 1989 Rijksscholengemeenschap Winkler Prins te Veendam Cursussen: , Prince2 Projectmanagement, Sylvie Rath, WagenaarHoes Organisatieadvies , Cursus Professioneel Opdrachtgeverschap door Michiel van der Molen, Lagant (gebaseerd op Prince2) , Mediatraining door Ad Everaars, Ad Em Producties, , Workshops Marktontwikkelingen en Vastgoedsturing door SmartAgent/Sinfore, , Facton/Willem Rust, cursus Vastgoedrekenen , Kolpron, Projectontwikkeling Talenkennis: - Nederlands, Engels en Duits Hobby s: - Concerten, musea, surfen, zeilen, motorrijden, roeien. - Een goed glas en lekker eten. - Gezellig een biertje drinken in het café.

Julsing, Real Estate Development Support Van Inspiratie naar Realisatie

Julsing, Real Estate Development Support Van Inspiratie naar Realisatie PROFIELSCHETS ir. J. (Jakob) Julsing procesmanagement en vastgoedontwikkeling Algemeen profiel De loopbaan van Jakob Julsing kent een brede oriëntatie op het vak vastgoedontwikkeling. Daarbij is hij allerminst

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Roombeek. Ontwikkeling zorgcluster. Voorzieningen. Cultuur. Zorg. Agenda. Inleiding Het proces Stand van zaken

Roombeek. Ontwikkeling zorgcluster. Voorzieningen. Cultuur. Zorg. Agenda. Inleiding Het proces Stand van zaken Roombeek Ontwikkeling zorgcluster Agenda Inleiding Het proces Stand van zaken KISS stadsbezoek Enschede Roombeek 23 juni 2005 Inleiding Domijn / Woongroep Twente Roombeek stedenbouw / situatie Activiteiten

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Tipakker 11 zoon: Thijmen (13) 7971 AB Havelte dochter: Isa (10) 0521-519033 06-22943166

Tipakker 11 zoon: Thijmen (13) 7971 AB Havelte dochter: Isa (10) 0521-519033 06-22943166 Januari 2015 Persoonlijke gegevens Yde Huizinga (31-01-1964) partner: Judith van der Meer Tipakker 11 zoon: Thijmen (13) 7971 AB Havelte dochter: Isa (10) 0521-519033 06-22943166 Huidig Vanaf 2006 ben

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Curriculum vitea N. van Harten

Curriculum vitea N. van Harten Curriculum vitea N. van Harten Naam : Nicolaas van Harten Roepnaam : Nico Geboren : 5 maart 1952 Burgerlijke staat : Gehuwd Adres : Sanatoriumlaan 18 7447PK Hellendoorn Tel. Privé : 0548-688042 Tel. Zakelijk

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle 1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle Stadsvernieuwing Transvaal Dag van de Projectontwikkeling, 15 mei 2014 Vernieuwing van de stadsvernieuwing Willem Krzeszewski Staedion Transvaal

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum november F.J.M. Engelen, Frank. Geboortedatum 3 januari 1982

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum november F.J.M. Engelen, Frank. Geboortedatum 3 januari 1982 CURRICULUM VITAE Datum november 2011 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam F.J.M. Engelen, Frank Titel Drs. ing. Geboortedatum 3 januari 1982 Woonplaats Ewijk e-mail Frank@beeckk.nl Nationaliteit Telefoonnummer Nederlandse

Nadere informatie

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997 ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993 1 e tekenaar, projectleider: Cursus(sen) AutoCAD, diverse m.b.t. intern management, middenkader. Divers bouwkundig werk in de utiliteit. Enige

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 11 12 Fax 030-286 10 33 www.utrecht.nl Aan de commissie voor Stad en Ruimte postbus 16200 3500 CE UTRECHT Behandeld door Marlies de Nijs, Wim Beelen Datum

Nadere informatie

Curriculum vitae Loes hekkens

Curriculum vitae Loes hekkens Curriculum vitae Loes hekkens Ervaring als communic atieadviseur Gemeente Katwijk Oktober 2008 - heden Coördinator/senior adviseur gemeente Katwijk. Opzet afdeling communicatie Coaching medewerkers Implementatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum CURRICULUM VITAE Datum 20 januari 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Titel Geboortedatum Woonplaats e-mail Nationaliteit S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984 s-hertogenbosch sjoerd@beeckk.nl Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Eindhoven, stationsgebied: Lichthoven (vh. Stationsgebied Zuidoost) Ca. 30.000

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Stedenbouw en Landschap

Stedenbouw en Landschap Woonwijk De Bem Zevenaar Voormalig stedenbouwkundigplan Stedenbouwkundigplan TOPIA achtertuin woonpad voortuin parkeerhof achtertuin openbare ruimte voortuin achtertuin achterpad Voormalig prototype verkaveling

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling. De mens is de maat der dingen

Gebiedsontwikkeling. De mens is de maat der dingen dromen denken doen Gebiedsontwikkeling Wij realiseren bouwrijpe grond voor particulieren, projectmatige woningbouw en bedrijventerreinen. In onze visie is prettig leven een gevoel dat dagelijks wordt gevoed

Nadere informatie

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming Wie zijn we Impuls / Partners heeft jarenlange ervaring met ruimtelijke vraagstukken. Op alle schaalgroottes. Voor overheden, wooncoörporaties en marktpartijen. Wij hebben een passie voor complexe vraagstukken.

Nadere informatie

KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling

KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling Bezoekadres Duintjer CS Vijzelstraat 72 unit 4.22 1017 NL Telefoon 06 22788306 www.keesvanruyven.nl ruimte@keesvanruyven.nl KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling Curriculum Vitae Naam Kees van Ruyven Huidige

Nadere informatie

Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties

Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties OV-Terminal Den Haag Centraal Het huidig centraal station van Den Haag voldoet niet langer aan de eisen van een functioneel knooppunt van openbaar vervoer.

Nadere informatie

studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl

studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl studio FRAME Studio FRAME is opgericht door Paul Voorbergen, na vele jaren ervaring te hebben

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP 2 OSCAR VAN STRIJP 27 oktober 1961 van Duinwater 25 2497 ZN Den Haag 06 39696111 ARCHITECTENREGISTER 1.961201.020 WERKERVARING 2010 -

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 presentatie april 2015 Pelle Steigenga Technische Universiteit

Nadere informatie

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms wijkontwikkelingsvisie ubach over worms presentatie Inhoud - Voorstellen, wie zijn wij? - Plan van aanpak ahv (Deel)Producten en communicatie - Stappenplan - Vragen wie zijn wij Vissers & Roelands architecten

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 14 november 2006 collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) neemt een grote vlucht! 1999 doelstelling overheid : 30% van de woningbouw realiseren middels

Nadere informatie

Voorlopige planning bouw en herontwikkeling. 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011

Voorlopige planning bouw en herontwikkeling. 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011 Voorlopige planning bouw en herontwikkeling 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011 Inhoud Introductie Proces tot besluit herontwikkeling Waarom herontwikkeling? Gepresenteerd

Nadere informatie

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra Dromen werkelijkheid maken, ambities vertalen naar realiteit, planningen en berekeningen omzetten in haalbaar projectmanagement.

Nadere informatie

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Aanleiding Zeeland wordt steeds saaier Veel plannen maar ook veel politieke onrust De tijd begint te dringen voor de

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE Complexen in exploitatie Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 31 december 2013 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 020 552 6111 Fax 020 552 6100 Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Aan de bewoner/gebruiker

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Bouw en projectontwikkeling

Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen partijen. Bouw Bouwen is samenwerken.

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundig plan 40 m 7L/4W/+L 25m 21m >_ 70 % 18L/4W/+L 35m 30 m 25m 2,65 m 1,2 mv 5,50 m 68 m 70 42,60 m 6,70 m 40 m 27,80 m 43,20 m 2L 20 m 15 m 10 m 53,20 m 107,30 m 30,55 m Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Telefoon: 06 51155436 b.lippinkhof@pbgrondzaken.nl. Mede-directeur/eigenaar adviesbureau PBG Project Begeleiding Grondzaken en senior adviseur.

Telefoon: 06 51155436 b.lippinkhof@pbgrondzaken.nl. Mede-directeur/eigenaar adviesbureau PBG Project Begeleiding Grondzaken en senior adviseur. Naam: Ben Lippinkhof Telefoon: 06 51155436 E-mail: b.lippinkhof@pbgrondzaken.nl Huidige positie: Mede-directeur/eigenaar adviesbureau PBG Project Begeleiding Grondzaken en senior adviseur. Werkervaring

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries

Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Synchroon Trends in boodschappenland Het grotere geheel Van Hogendorpkwartier Uitdagingen VHK Succesfactoren

Nadere informatie

Werkervaring als interim manager, procesmanager en adviseur

Werkervaring als interim manager, procesmanager en adviseur CURRICULUM VITAE Quint Meijer Personalia Naam: drs. H.Q. Meijer (Quint) Geboortedatum: 22 januari 1951 Opleiding 1963-1970 Gymnasium-A 1970-1978 Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam; afstudeerrichting

Nadere informatie

Geboortedatum / April 21, 1972 Geboorteplaats / Hoorn Telefoon / 0031 (0) / Website /

Geboortedatum / April 21, 1972 Geboorteplaats / Hoorn Telefoon / 0031 (0) / Website / CURRICULUM VITAE IR. ERIK PRINS Geboortedatum / April 21, 1972 Geboorteplaats / Hoorn Telefoon / 0031 (0) 10 485 84 20 Email / Erik@bloc.nl Website / www.bloc.nl Erik Prins (1972) studeerde Civiele Techniek

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Naam:

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Naam: Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: B. (Bob) Langendoen Geboortedatum: 30 januari 1965 Adres kantoor: Bredaseweg 108a sectie 11 4902 NS Oosterhout (NB) Telefoon: +31 6 1350 7872 Telefoon kantoor: +31

Nadere informatie

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm. Resumé Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.nl Kenmerkend Jantien is een betrokken procesmanager,

Nadere informatie

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1. GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.350,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE WILHELMINASTRAAT 1 HAARLEM Wilhelminastraat

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM REPRESENTATIEF GOED BEREIKBAAR LEUKE OMGEVING TURN-KEY & PLUG & PLAY ZELFSTANDIGE UNIT HUURPRIJS 225,- PER M² PER JAAR CIRCA 142 M² PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM Veembroederhof 93 te Amsterdam

Nadere informatie

Achtergrond dossier serious game Gebiedsontwikkeling - Programma - Beschrijving casus

Achtergrond dossier serious game Gebiedsontwikkeling - Programma - Beschrijving casus Achtergrond dossier serious game Gebiedsontwikkeling - Programma - Beschrijving casus Van tot actie Wie toelichting 14.00 14.15 Ontvangst Koffie en cake 14.15 14.30 Introductie Strategis Algemene intro

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia: Klaas Op den Velde Geb. datum: 07-09-1958 Burgerlijke staat: gehuwd Adres: Kloosterstraat 5 1411RS Naarden

Curriculum Vitae. Personalia: Klaas Op den Velde Geb. datum: 07-09-1958 Burgerlijke staat: gehuwd Adres: Kloosterstraat 5 1411RS Naarden Curriculum Vitae Personalia: Naam: Klaas Op den Velde Geb. datum: 07-09-1958 Burgerlijke staat: gehuwd Adres: Kloosterstraat 5 1411RS Naarden Tel. Thuis: 035 6946792 Mobiel: 06-23835294 e-mail: klaasodv@gmail.com

Nadere informatie

VAARTKOM LEUVEN. Leuven 20130325 Veronique Henderix

VAARTKOM LEUVEN. Leuven 20130325 Veronique Henderix VAARTKOM LEUVEN Leuven 20130325 Veronique Henderix RSL Leuven = provinciale metropool > Bevattelijk karakter maar ook kernstad van een verstedelijkte regio > Behoud compacte structuur door herontwikkeling

Nadere informatie

Doelstelling HKO: Samenwerking met Lumens Groep. HKO Houd het Klooster open 26-11-2015. Behoud Klooster voor het verenigingsleven in Waalre-dorp

Doelstelling HKO: Samenwerking met Lumens Groep. HKO Houd het Klooster open 26-11-2015. Behoud Klooster voor het verenigingsleven in Waalre-dorp Doelstelling HKO: Behoud Klooster voor het verenigingsleven in Waalre-dorp Samenwerking met Lumens Groep INITIATIEFGROEP: HKO Houd het Klooster open HARRIE DE GREEF VOORZITTER SENIORENVERENIGING WAALRE,

Nadere informatie

Doelstellingen Gemeente Delft

Doelstellingen Gemeente Delft Doelstellingen Gemeente Delft Gemeente - Binnen de Spoorzone Sterke economie Kennisintensieve bedrijvigheid Bind de kenniswerker Bereikbare en gastvrije stad Autoparkeren eenduidig en gastvrij Afronden

Nadere informatie

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK Stichting Droomwonen Breda Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-2051010 info@droomwonenbreda.nl Rabobank NL02RABO 0161846653 Kamer van Koophandel Breda 55042449 BTW nummer 8515.42.591 ZEVEN PATIOWONINGEN

Nadere informatie

Kruisherenhotel Maastricht

Kruisherenhotel Maastricht Kruisherenhotel Maastricht In het centrum van Maastricht staat het voormalige vijftiende eeuwse Kruisherenklooster. Samen met de monumentale, gotische kerk is dit complex getransformeerd tot een zeer bijzonder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA d.d. 29 jan. 2015 AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst TERUGBLIK Begin 2013

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, In opdracht van Pluis Participatie Groep 1/7 De locatie betreft een kavel met kantoorgebouw op een bedrijventerrein in op de grens met Amsterdam

Nadere informatie

Wie zitten in het netwerk van Refill?

Wie zitten in het netwerk van Refill? Wat is Refill? Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Refill

Nadere informatie

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector 1 Inhoudsopgave Introductie Onderzoekskader Methodologie Resultaten Conclusie Aanbevelingen 2 Introductie

Nadere informatie

Veranderend speelveld. een nieuw vertrekpunt op een veranderend speelveld

Veranderend speelveld. een nieuw vertrekpunt op een veranderend speelveld Veranderend speelveld een nieuw vertrekpunt op een veranderend speelveld Martin Stijnenbosch economisch geograaf; docent Universiteit Utrecht (1975 1990); STOGO (1984 2012); Hanze Hogeschool (2013- nu)

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 Haagse Woningbouwopgave Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 HEIJMANS De activiteiten van Heijmans op het gebied van Wonen, Werken en Verbinden zijn georganiseerd

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

Soulife Opdrachtgeverschap

Soulife Opdrachtgeverschap Soulife Opdrachtgeverschap Uw vragen? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: 566.000 hits Consumentgericht Bouwen: 7.290 hits Mede Opdrachtgeverschap: 4.850 hits Meervoudig Opdrachtgeverschap: 365

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag

Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag Locatie Op een unieke locatie aan de rand van het rustig gelegen park Clingendael ligt het ANWB-complex. Op een kleine afstand van de Haagse binnenstad en uitstekend

Nadere informatie

Persoonsgegevens. Opleidingen en cursussen. Werkervaring. ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht.

Persoonsgegevens. Opleidingen en cursussen. Werkervaring. ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht. Persoonsgegevens Naam: ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht Nederland Mobiel: +31 (0) 6 83 69 55 09 E-mail: beekman@jbv-management.nl Geboortedatum: 23 februari 1977 Nationaliteit:

Nadere informatie

Curriculum Vitae & Projecten

Curriculum Vitae & Projecten Curriculum Vitae & Projecten Naam Geboortedatum Mojca Kuijpers-Ekart 27 april 1977 Maribor, Slovenië Opleidingen 2007-2008 Masteropleiding stedenbouw, Academie van Bouwkunst, Rotterdam 1996-2003 Landschapsarchitectuur,

Nadere informatie

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219 Cultureel Centrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam (www.crea.uva.nl) opdrachtgever; Universiteit van Amsterdam / CREA ontwerp: Joost Glissenaar, Amsterdam / architecten van Mourik, Den Haag projectarchitect:

Nadere informatie

Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug

Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug CURRICULUM VITAE J A A P L E E K Personalia Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug Geboortedatum: 12 juli 1986 Titel:

Nadere informatie

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Marktconsultatie vastgoedontwikkeling voor een combinatie van commerciële functies In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze stad.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond FUNCTIEPROFIEL Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten bij Gemeente Roermond PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, februari 2017 Organisatie en context Ben jij de strategische

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

curriculum vitae Wouter Rijsman

curriculum vitae Wouter Rijsman curriculum vitae Wouter Rijsman Een wereldverbeteraar met zakelijk inzicht. Wouter verfrist, verandert en gaat problemen creatief en multidisciplinair te lijf. Naam (drs.) Wouter Rijsman Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam : Gerrit Nieuwenhuis Bedrijfsnaam : GeNie Consultancy Adres : Molenwerf 3 Postcode : 3264 TH Woonplaats : Nieuw-Beijerland Geboortedaum : 24 april 1966 Telefoon

Nadere informatie

Verbinden van onder- en bovengrond

Verbinden van onder- en bovengrond Verbinden van onder- en bovengrond Herontwikkeling industriële locaties Inhoud - Korte toelichting locaties - Ontwikkelopgave - Verbinden onder- en bovengrond - Discussie Deventer 18 november 2010 Gerben

Nadere informatie

GREEN levert 2 e fase op in Hart van Stokhorst: Bewoners nog voor de Pasen in de nieuwe appartementen

GREEN levert 2 e fase op in Hart van Stokhorst: Bewoners nog voor de Pasen in de nieuwe appartementen Persbericht: Alphen aan den Rijn, 30-3-2017 GREEN levert 2 e fase op in Hart van Stokhorst: Bewoners nog voor de Pasen in de nieuwe appartementen Green Real Estate B.V. gaf woensdag 29 maart het startsein

Nadere informatie

lezingen organiseren alsmede huisvesting bieden aan door haar hulp naar in Nederland verblijvende gastdocenten aan de universiteit.

lezingen organiseren alsmede huisvesting bieden aan door haar hulp naar in Nederland verblijvende gastdocenten aan de universiteit. De verbouwing van de voormalige Technische School aan het Timorplein in Stadsdeel Zeeburg maakt onderdeel uit van een ambitieus project om de Indische buurt een nieuwe sociaal-economische impuls te geven.

Nadere informatie

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw PROFIEL Giesbers Groep Sporthal de Streepen Sint-Oedenrode Nieuwbouw sporthal met cultureel en maatschappelijk cluster BeLeef Buitendijks Uithoorn, Legmeer-West Woongebied 34 woningen Lanenbuurt Elst Nieuwbouw

Nadere informatie

Onze associates. De partners van Inbo. Ontwerp voor Catalyst, bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters in Eindhoven.

Onze associates. De partners van Inbo. Ontwerp voor Catalyst, bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters in Eindhoven. Associates Onze associates Inbo is een netwerk van creatieve professionals in advies, stedenbouw, architectuur en bouwkunde. Wij werken op alle schaalniveaus. Van advies op de schaal van de regio tot en

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp

Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Thema Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Het gaat dus om verandering Rol Spirato en VKKL Ondersteunend voor zowel de accommodaties enerzijds als de gemeenten

Nadere informatie

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Eindpresentatie herontwikkelingsvisie Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen 1 20 Aanpak Aanleiding Vrijkomen ambassade VVE Doel van onderzoek Analyse Stedenbouwkundige

Nadere informatie

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT GEBIEDSONTWIKKELING 3 DYNAMISCH IN BELEVINGEN

Nadere informatie

Stand van zaken projecten station Hollands Spoor en omgeving

Stand van zaken projecten station Hollands Spoor en omgeving Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Joris Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2015.1217 RIS 289676 14070 10 december 2015 Stand van zaken projecten

Nadere informatie