Onze DIENSTVERLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 Onze DIENSTVERLENING

2 Wie is Aefect? Aefect is een specialist die u adviseert en uw belangen behartigd op het gebied van: - Hypotheken, - Verzekeringen - Makelaardij - Administratie & Beheer VvE s. Aefect vindt kwaliteit, onafhankelijkheid, transparantie en duidelijkheid erg belangrijk. Dienstverlening m.b.t. Hypotheken en Verzekeringen Cliënten die prijs stellen op een kwalitatief advies en daarvoor willen betalen tekenen een overeenkomst van opdracht. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Aefect biedt u kwaliteit voor een eerlijke prijs. Wij werken op uren basis. Dit is transparant, eerlijk en onafhankelijk. Waarom? Transparant Als de notaris uw akte opmaakt, moet u zijn kosten betalen. Als u uw accountant inschakelt, moet u zijn nota betalen. De financiële adviseur werd in het verleden over het algemeen betaald op het moment dat u een hypotheek of verzekering via hem afsloot. Nu is het wettelijk verplicht om u, bij provisie, inzage te verschaffen in de commissie. Aefect wil transparant werken daarom hebben wij gekozen om te adviseren op urenbasis. Wij kunnen u van te voren aangeven hoeveel uur wij voor het advies denken nodig te hebben of eventueel met u een vast tarief af te spreken. Eerlijk Werken op urenbasis zorgt ervoor dat prospects / klanten met grote adviesaanvragen, waar meer adviesuren in gaan zitten, ook meer betalen dan prospects / klanten die eenvoudige vraagstukken op willen laten lossen. Bij provisiebeloning is de hoogte van de beloning afhankelijk van de hoogte van de hypotheek of de hoogte van de ingelegde verzekeringspremies. Door te werken op urenbasis verdienen wij nagenoeg altijd onze uren weer voor u terug door u provisie te kunnen retourneren. Onafhankelijk Door de beloning los te koppelen van het product en de verzekeraar heeft u de grootste zekerheid dat: U een product krijgt geadviseerd dat u echt nodig heeft en het niet uitmaakt voor de beloning van de adviseur welk product of bij welke verzekeraar dit product wordt aangeschaft.

3 INLEIDING Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing ( vergunningsnummer ). Een van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. In deze brochure geven wij daarom de belangrijkste informatie over ons kantoor. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen. Wat kan Aefect voor u doen: 1. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van door u gewenste Financiële producten; 2. Wij controleren bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen; 3. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven over de door u via onze bemiddeling afgesloten financiële producten; 4. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen. Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies? Nederland telt meer dan 400 financiële instellingen. Op basis van onze vakkennis hebben wij hieruit een selectie gemaakt. Bij deze maatschappijen kijken wij welk product goed past bij uw specifieke wensen. Adviesvrijheid Voor u is het belangrijk te weten dat Aefect met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen heeft om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Aandelenbelang Voor u is het eveneens van belang om te weten dat er geen enkele financiële instelling is die over enig deel van de aandelen van onze kantoor beschikt.

4 Hoe worden wij beloond? Voor financieel advies werken wij op declaratiebasis, wij brengen u dus uitsluitend onze adviesuren in rekening. We werken op basis van een van te voren afgesproken vast bedrag. Eventuele ontvangen provisie retourneren wij aan u. Voorbeeld Hypotheek o.b.v. Urendeclaratie Hypotheek Werkzaamheden Hypotheek 2.250,- Werkzaamheden bijv. Spaarpolis 750,- En bijv. Overlijdensrisicopolis 750, U betaald 3.750,- Dit lijkt in eerste instantie voor de hypotheek iets duurder dan de traditionele afsluitprovisie, maar toch zijn er voordelen: - u betaald geen afsluitprovisie voor de hypotheek - af te trekken van de belasting - door betaling van netto premies (verzekeringen) is dit voordeliger, zeker op de lange termijn Voorbeeld Hypotheek o.b.v. Provisie Hypotheekbedrag Provisie hypotheeksom 1.875,- Provisie spaar/belegpolis en Overlijdensrisico 2.150, Totale provisie 4.025, U betaald hier de afsluitprovisie voor een hypotheek van de bank van 1 % is 2.500,- Dit lijkt voordeliger, maar u betaald hier bruto premies die snel 10% hoger liggen, zodat u op termijn meer kwijt bent.

5 Wat verwachten wij van u? 1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. 2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft. 3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons gerust! Wij gaan er dan achteraan en zullen het zo nodig corrigeren. Beëindiging relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. Klachten? Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel www. Kifid.nl U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlandse recht van toepassing.

6 HYPOTHEEK BEGELEIDING Kennismaking Intake en toelichting werkwijze ca. 1,5 uur Analyse en uitwerking ca. 7 uur Berekening 3 geldverstrekkers Vergelijking op (rente) voorwaarden Doorrekenen hypotheek in combinatie met pensioen: - Inkomen op pensioendatum - Inkomen bij Overlijden - Inkomen bij arbeidsongeschiktheid (optioneel) Bespreken uitwerking De schriftelijke analyse en uitwerking zullen worden besproken Varianten Het kan wenselijk zijn om n.a.v. de analyse andere varianten te Berekenen. Offerte Offertes aanvragen bij geldverstrekkers en eventueel verzekeraars Bespreken offerte De uitgebrachte offertes worden gecontroleerd en besproken Aanvraag De hypotheek en de bijbehorende producten worden aangevraagd. Invulsessie. Administratie Bewaken benodigde stukken Contact met geldverstrekkers/notaris e.d.; Controleren hypotheek stukken en polissen; Opvragen concepten hypotheekakte en nota van afrekening; Wijzigingen aanbrengen in privé-voorzieningen; Wijziging in werkgeversvoorzieningen. ca. 1,5 uur ( optioneel) ca. 1 uur ca. 1 uur ca. 3 uur ca. 3 uur

7 Tarieven dienstverlening 2011 Aefect vindt kwaliteit, onafhankelijkheid, transparantie en duidelijkheid erg belangrijk. Cliënten die prijs stellen op een kwalitatief advies en daarvoor ook willen betalen tekenen een overeenkomst van opdracht. Bij uw keuze voor uren declaratie gelden de volgende tarieven: ADVIES ( prijzen excl. eventuele btw) Hypotheekadvies ( kosten aftrekbaar box 1) (18 uur) 2.250,- Advies en bemiddeling Levensverzekering ( 6 uur) 750,- Advies en bemiddeling Kapitaalverzekering ( 6 uur) 750,- Advies en bemiddeling Arbeidsongeschiktheidsverz. ( 4 uur) 500,- Advies en bemiddeling Bank sparen ( 6 uur) 750,- Onderhandse hypotheekverhoging bestaande klant ( 6 uur) 750,- Tweede hypotheek bestaande klant ( 10 uur) 1.250,- Tweede hypotheek nieuwe relatie ( 14 uur) 1.750,- Ontslag Hoofdelijke aansprakelijkheid (scheiding) ( 10 uur) 1.250,- Advies en bemiddeling uitvaartverzekering ( 4 uur) 400,- ANALYSE Inventarisatie pensioensituatie, berekening lijfrenteruimteaftrek (prijsopgave van aantal uren vooraf!) op uurbasis UURTARIEF ( verrichtingstarief) Aefect hanteert een uurtarief van 125,00 exclusief BTW. De omzetbelasting is alleen verschuldigd als de advieskosten niet gerelateerd zijn aan het afsluiten of het beheren van hypotheken, dan wel aan één of meer levensverzekeringen. Bij het hanteren van een uurtarief restitueert Aefect Hypotheken Verzekeringen eventuele ontvangen provisies ter zake van gesloten verzekeringen aan de cliënt. Over het algemeen zal deze constructie voor de cliënt voordelig zijn. Prijzen gelden per 1 januari 2011 en kunnen worden aangepast aan het Prijsindexcijfer van het CBS. Bovenstaande prijzen zijn excl. BTW. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van Toepassing.

8 De ondergetekende(n), Opdracht tot Dienstverlening A.... geboren op:..te: en... geboren op:..te:. Adres:...Postcode...Plaats:... Tel....Tel Hierna te noemen opdrachtgever, en B. Aefect Adviescombinatie BV, in deze handelend onder de naam: Aefect Hypotheken Makelaardij Verzekeringen. Kantoorhoudend: Harderwijkerstraat 1; 3881 ED Putten Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Everts Hierna te noemen Aefect. Verklaren op.2011 een overeenkomst te zijn aangegaan, waarbij de opdrachtgever een Opdracht tot Dienstverlening heeft verstrekt aan Aefect, die deze opdracht aanvaard, voor de diensten zoals deze hieronder staan omschreven. 1. Opdrachtgever kiest voor de volgende diensten: (aankruizen wat van toepassing is) Hypotheekadvies. Tarief Tarief... Opdrachtgever kiest voor bemiddeling op Provisiebasis 2. Opdrachtgever verklaart voldoende tijd te hebben gehad om deze overeenkomst te bestuderen. 3. De algemene voorwaarden en de bijlage maken onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. 4. Voor het tussentijds afbreken van het (advies)traject brengt Aefect de opdrachtgever een bedrag in rekening van: 500,- De onder punt 1 genoemde bedragen worden gefactureerd in de maand dat de dienst is voltooid. De betalingstermijn is 30 dagen. Bij bemiddeling in een hypothecaire financiering zal de factuur op de passeerdatum bij de notaris worden voldaan. Opmerkingen: Opdrachtgever... Handtekening: Aefect Dhr. M. Everts Handtekening:.... Handtekening:...

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen DIENSTENWIJZER Hypoteeuw BV Curieweg 14 3208 KJ Spijkenisse Telefoon: (0181) 611220 Fax: (0181) 659609 E-mailadres: info@hypoteeuw.nl Website: www.hypoteeuw.nl A. Informatie over onze dienstverlening Op

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor de cliënten van:

Dienstenwijzer voor de cliënten van: Dienstenwijzer voor de cliënten van: Naam kantoor: Assurantiekantoor Van Wijk Adres: Hofstraat 2-A Postcode /woonplaats: 3401 DE IJsselstein Website: www.vanwijkadvies.nl Telefoon: 030-6883941 E-mail:

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen INHOUDSOPGAVE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Pagina 3 HypotheekCompany. Pagina 4 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 5 Onze werkwijze. Pagina

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie