Review CO2 reductiesysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Review CO2 reductiesysteem"

Transcriptie

1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht Footprint berekening Kwaliteitsmanagement (ISO hoofdstuk 6) Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 5 3 Invalshoek B: Doelstellingen Voortgang doelstellingen Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 6 4 Invalshoek C: Transparantie Communicatiemomenten Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 7 5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven Constateringen Corrigerende maatregelen 8 6 Projecten 9 Colofon 10 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

3 1 Inleiding Twee maal per jaar wordt een review uitgevoerd op het CO2 reductiesysteem. Tijdens deze halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO2 reductiesysteem beschreven staan gereviewed. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de review over de eerste helft van Deze review is uitgevoerd op en zal gepresenteerd worden aan het management. Dit document is (in combinatie met het document 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 3 op de CO2- Prestatieladder. 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

4 2 Invalshoek A: Inzicht In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 3 op de CO2- Prestatieladder gereviewed Footprint berekening Energiestroom Constateringen Scope 1 Gasverbruik Op basis van de factuur van Eneco blijkt een kleine stijging van 2,3 ton CO2 in Rhenen. Voor de komende periode worden de maatregelen actief. Verwarming Rumpt Op basis van tellerstand bepaald. Er wordt een reductie verwacht. Smeer/motorolie Op basis van de facturen van Servicestation Van Dijkhuizen blijkt dat er een kleine daling is. Geen concrete maatregelen opgesteld. Brandstofverbruik huur Op basis van het dashboard is het brandstofverbruik verminderd. Er zijn minder materieelstukken ingehuurd. Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen Op basis van de facturen van Oliecentrale, Oliehandel van de Berg en het dashboard wordt een daling in het verbruik verwacht. Voor de komende periode worden de maatregelen actief. Scope 2 Elektra Zakelijke km s privéauto Scope 3 Op basis van de factuur van Eneco is een stijging te zien van 0,8 ton CO2. Voor de komende periode worden de maatregelen actief. Op basis van de declaraties is het aantal km s gereduceerd. Er is tot op heden maar 1 zakelijke reis met een privéauto geweest. * doelstellingen en maatregelen zijn zeer recent opgesteld. Reductie op basis van de maatregelen is daardoor nog niet te zien in de footprint Kwaliteitsmanagement (ISO hoofdstuk 6) Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris Er zitten geen ontbrekende aspecten in de emissie inventaris. Elektraverbruik is echter opgenomen voor een geheel jaar conform de jaarrekening. Dit kan een vertekend beeld geven. Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd? Alle gegevens zijn via facturen te achterhalen. Samenvattingen zijn opgenomen in een excel overzicht. 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

5 Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training m.b.t. vastleggen emissie inventaris Verantwoordelijkheid ligt bij CO2-verantwoordelijke. Extra cursus is nog niet noodzakelijk. Beoordelen van de vastgelegde organizational boundaries Organizational boundary is recent opgesteld, deze is nog actueel. Beoordeel de geïdentificeerde CO2 emissie bronnen en afvoerplekken Gegevens zijn bepaald a.d.h.v. facturen. Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris Hoeveelheden zijn bepaald aan de hand van facturen. Er heeft een berekening plaatsgevonden bij gasverbruik a.d.h.v. graaddagen. Overige gegevens zijn overgenomen van de facturen. Onzekerheden m.b.t. de footprint zijn opgenomen in 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport 2014 Beoordeel de accuratie van de berekening. Hoeveelheden zijn bepaald aan de hand van facturen. Er heeft een berekening plaatsgevonden bij gasverbruik a.d.h.v. graaddagen. Overige gegevens zijn overgenomen van de facturen. Onzekerheden m.b.t. de footprint zijn opgenomen in 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport 2014 Beoordeel / bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren Informatiemanagement kan verbeterd worden. Nu worden mappen nagelopen om juiste facturen te vinden. Deze kunnen bijvoorbeeld in een eerder stadium vastgelegd worden Overige bevindingen Onderwerp Constatering Is het logboek bijgehouden? Nee, niet verplicht Is de actielijst bijgewerkt? Ja, actielijst is actueel. Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd? Nee, deze wordt eind 2015 uitgevoerd Zijn er actiepunten uit de energie audit voortgekomen? Indien einde jaar: is er een emissie n.v.t. inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen? 2.4. Corrigerende maatregelen Niet van toepassing 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

6 3 Invalshoek B: Doelstellingen In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 3 op de CO2- Prestatieladder gereviewed Voortgang doelstellingen Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen Overige bevindingen Onderwerp Constatering Is er (nieuw) onderzoek verricht naar Nee, aangezien de mogelijkheden voor energie mogelijkheden voor energie reductie? reductie recent zijn opgesteld. Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd? Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven? Is het energie meetplan bijgewerkt? Ja, alleen eerste versie is van toepassing. Hierop is managementverklaring afgegeven Nee, aangezien het energie meetplan recent is opgesteld Corrigerende maatregelen Niet van toepassing 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

7 4 Invalshoek C: Transparantie In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO2- Prestatieladder gereviewed Communicatiemomenten Communicatievormen Constatering Is afgelopen half jaar intern gecommuniceerd Ja, door middel van nieuwsbrief over; CO2 footprint Doelstellingen Subdoelstellingen Maatregelen Mogelijkheden voor individuele bijdrage Huidig energiegebruik Trends binnen het bedrijf Is afgelopen jaar extern gecommuniceerd over; Ja, via mailing en via website CO2 footprint Doelstellingen Subdoelstellingen Maatregelen Mogelijkheden voor individuele bijdrage Huidig energiegebruik Trends binnen het bedrijf Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de Nee, recent opgezet. Nog geen resultaten om te doelstellingen? communiceren. Staan op de website de nieuwste versies van de Ja. documenten? 4.2. Overige bevindingen Onderwerp Constatering Is de stuurcyclus opgevolgd? Ja, aanpassingen zijn niet nodig Zijn er aanpassingen nodig in de stuurcyclus? Is de TVB matrix up-to-date? Ja, TVB is gecontroleerd en aangepast n.a.v. Wordt dit nageleefd? nieuwe functie G. Pittie. Zijn er aanpassingen nodig? Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog Ja up-to-date? Welke wijzigingen dienen plaats te vinden? Is het communicatieplan up-to-date? Ja 4.3. Corrigerende maatregelen Niet van toepassing 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

8 5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO2- Prestatieladder gereviewed Constateringen Onderwerp Constatering Is de inventarisatie sector- en keteninitiatieven Ja, recent opgesteld. nog up-to-date? Welke wijzigingen dienen er plaats te vinden? Is deze wijziging besproken in het management Ja overleg? Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan n.v.t. recent opgesteld deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar Nog actief met het aansluiten bij een initiatief. geweest omtrent het initiatief waar een actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: Deelname in werkgroepen Publiekelijk uitdragen van het initiatief Aanleveren van informatie aan het initiatief Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve Ja, zie 3.D.2_1 budgetoverzicht deelname aan het initiatief? 5.2. Corrigerende maatregelen Niet van toepassing 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

9 6 Projecten Project Constatering Woerden RB Aantal liters diesel is dit 1 e halfjaar al meer dan het Onderhoud bomen complete jaar De hoeveelheid uren zijn ook toegenomen. Het werk is wel met eigen materieel uitgevoerd, er zijn geen hoogwerkers ingehuurd. Gelderland 2034 Geen vergelijk met vorig jaar. Werkzaamheden zijn gestart Functioneel onderhoud Stedendriehoek in maart. Leeuwarden /739 Aangenomen op Maaibestek 2015 Footprint wordt eind 2015 uitgevoerd Gelderland 2089 Aangenomen op Reinigingsbestek Noord Footprint wordt eind 2015 uitgevoerd Gelderland 2093 Aangenomen op Onderhoud bomen Noord Footprint wordt eind 2015 uitgevoerd Gelderland 2096 Onderhoud bomen Zuid Aangenomen op Footprint wordt eind 2015 uitgevoerd 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

10 Colofon auteur(s) Thijs Lindhout, Melissa Droog kenmerk CO2 Reductiesysteem datum versie 1.0 status Concept 2013 CO2seminar.nl alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q.de uitgever van deze uitgave T.B.Lindhout worden verveelvoudigt en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem /10

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 2.3. Overige bevindingen 3 2.4. Corrigerende maatregelen 3 3 Invalshoek

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 Energie meetplan -2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Middenweg Noordeloos 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017

Energie meetplan 2013-2017 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Van der Horst 5 3.2. Vestiging Tedab 6

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2024

CO2 reductiedoelstellingen 2024 Revisiedatum: 25-06- CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2024 1/14 Revisiedatum: 25-06- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 4.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 2/9 1 Inleiding In dit document worden de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie