CO2 reductiedoelstellingen 2024

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 reductiedoelstellingen 2024"

Transcriptie

1 Revisiedatum: CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

2 Revisiedatum: Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen Subdoelstelling kantoren Subdoelstelling diesel Subdoelstelling projecten 4 3 Maatregelen Maatregelen kantoren Maatregelen auto s Maatregelen bedrijfsmiddelen 9 Colofon 14 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

3 Revisiedatum: Inleiding In dit document worden de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Rhepa Holding B.V. gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO 2 footprint opgesteld voor scope 1 & 2 volgens eisen zoals gesteld in ISO en het GHG Protocol. Onderstaand worden de doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te behalen worden hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in over met -en goedkeuring van- het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar gereviewed Doelstellingen Scope 1 & 2 doelstellingen Rhepa Holding B.V.* Rhepa Holding B.V. wil in ten opzichte van ,24% minder CO 2 uitstoten*. Rhepa Holding B.V. wil in 2024 ten opzichte van ,5% minder CO 2 uitstoten*. Scope 3 doelstellingen Rhepa Holding B.V.* Rhepa Holding B.V. stoot in 2024 ten opzichte van 2014 in de keten bermgras en slootmaaisel 10% minder CO 2 uit *Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal FTE. De maatregelen die doorgevoerd gaan worden, hebben eerst een opstarttijd / gewenningsperiode nodig voordat zij hun vruchten af gaan werpen. We verwachten de komende jaren de reductie verder uit te breiden. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

4 Revisiedatum: Subdoelstellingen Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd Subdoelstelling kantoren Rhepa Holding B.V. reduceert het energieverbruik van kantoren met 0,6%. Maatregelen - 100% groene stroom inkopen met een SMK keurmerk - Bewegingssensor plaatsen in het magazijn - Nieuwsbrief met tips naar medewerkers versturen - Posters ophangen ter informatie/herinnering - Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-label 2.2. Subdoelstelling diesel Rhepa Holding B.V. reduceert het dieselverbruik met 1,9%. Maatregelen - Cursus brandstofbesparing - Cursus het nieuwe draaien - Bij vervanging kiezen voor zuiniger materieel - Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters - Tankregistratiesysteem verbeteren voor inzicht in verbruik - Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen) - Samenstelling van de brandstof blijvend optimaliseren - Reduceren woon/werk kilometers 2.3. Subdoelstelling projecten Rhepa Holding B.V. wil in 2024 in de keten bermgras en slootmaaisel 10% reduceren t.o.v. het jaar Maatregelen - Vrijgekomen materialen duurzaam verwerken o Vergisten (20%) 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

5 Revisiedatum: Maatregelen Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd Maatregelen kantoren Maatregel: Stroom inkopen met SMK-keurmerk Actieplan 1. Onderzoeken wanneer de huidige contracten aflopen. 2. Uitzoeken of overstap mogelijk is en per welke datum. 3. Onderzoek naar energieleverancier met producten met SMK-keurmerk. 4. Nieuwe contracten bij energieleverancier afsluiten. Verantwoordelijke Berlinda van de Weerdhof, Yvonne Tucker 2016 Tijd voor onderzoek Aantal kwh ingekochte groene stroom Maatregel: Bewegingssensor plaatsen in het magazijn Actieplan 1. Inventariseren waar bewegingssensoren geplaatst moeten worden 2. Offertes opvragen 3. Beslissing nemen en bestellen 4. Plaatsen bewegingssensoren Verantwoordelijke Nico van de Pol Tijd voor onderzoek, budget Aantal kwh ingekochte groene stroom Maatregel: Nieuwsbrief met tips naar medewerkers sturen Actieplan 1. Tips verzamelen 2. Frequentie bepalen 3. Nieuwsbrief opstellen 4. Nieuwsbrief versturen Verantwoordelijke Melissa Droog -. Conform punt 3 Tijd voor onderzoek, tijd voor opstellen nieuwsbrief Gedrag medewerkers 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

6 Revisiedatum: Maatregel: Posters ophangen ter informatie / ter herinnering Actieplan 1. Inventariseren welke informatie op poster dient te komen 2. Posters ontwerpen en afdrukken 3. Posters ophangen Verantwoordelijke Melissa Droog Tijd voor inventarisatie en ontwerp posters, afdrukken Gedrag medewerkers Maatregel: Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-label Actieplan 1. Onderzoeken welke apparaten aan vervanging toe is. 2. Onderzoek naar alternatieve voor apparaat. 3. Ter vervanging enkel apparaten met minstens A-label aanschaffen. Bij vervanging Bij vervanging Tijd voor onderzoek, budget voor investering/vervanging Aantal kwh ingekochte groene stroom 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

7 Revisiedatum: Maatregelen auto s Maatregel: Alle medewerkers instrueren op het toepassing van Brandstofbesparing. Actieplan 1. Instructiemoment Brandstofbesparing plannen. 2. Medewerkers informeren over cursus. 3. Cursus brandstofbesparing Maart Locatie, tijd en kennis voor organiseren instructie. Gedrag medewerkers Brandstofverbruik voertuigen Maatregel: Bij vervanging kiezen voor zuinigere voertuigen Actieplan 1. Onderzoeken welk materieel aan vervanging toe is. 2. Onderzoek naar alternatieve voor materieel. 3. Ter vervanging enkel zuinig materieel aanschaffen. Bij vervanging Bij vervanging Tijd voor onderzoek, budget voor vervanging materieel Brandstofverbruik voertuigen Maatregel: Tankregistratie verbeteren voor inzicht in verbruik Actieplan 1. Dashboard verder uitbreiden 2. Rapportages draaien 3. Controle Verantwoordelijke Yvonne Tucker, Gerard Pittie 2016 Tijd, kennis Brandstofverbruik voertuigen Maatregel: Effectief wagenparkbeheer Actieplan 1. Uitvoerders instrueren 2. Medewerkers informeren 3. Plannen 4. Controle Tijd, kennis 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

8 Revisiedatum: Brandstofverbruik voertuigen Maatregel: Per onderhoudsbeurt controleren op onderdelen die brandstofbesparend zijn Actieplan 1. Werkopdrachten werkplaats aanpassen 2. Monteurs instrueren op extra controle 3. Controle Verantwoordelijke Nico van de Pol Tijd Brandstofverbruik voertuigen 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

9 Revisiedatum: Maatregelen bedrijfsmiddelen Maatregel: Cursus het nieuwe draaien Actieplan 1. Cursusleider selecteren 2. Organiseren cursus 3. Uitnodigen medewerkers 4. Cursus houden, Nicole van Wakeren /2016 /2016 / Tijd, locatie, kennis, budget Gedrag medewerkers Brandstofverbruik materieel Maatregel: Bij vervanging, nieuw zuinig materieel aanschaffen Actieplan 1. Onderzoeken welk materieel aan vervanging toe is. 2. Onderzoek naar alternatieve voor materieel. 3. Ter vervanging enkel zuinig materieel aanschaffen. Bij vervanging Bij vervanging Tijd voor onderzoek Budget voor vervanging materieel Brandstofverbruik materieel Maatregel: Banden op spanning Actieplan 1. Werkopdrachten werkplaats aanpassen 2. Monteurs instrueren op extra controle 3. Controle Verantwoordelijke Nico van de Pol Tijd Brandstofverbruik materieel Maatregel: Per onderhoudsbeurt controleren op onderdelen die brandstofbesparend zijn Actieplan 1. Werkopdrachten werkplaats aanpassen 2. Monteurs instrueren op extra controle 3. Controle Verantwoordelijke Nico van de Pol Tijd 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

10 Revisiedatum: Brandstofverbruik materieel Maatregel: Tankregistratie verbeteren voor inzicht in verbruik Actieplan 1. Dashboard verder uitbreiden 2. Rapportages draaien 3. Controle Verantwoordelijke Yvonne Tucker, Gerard Pittie 2016 Tijd, kennis Brandstofverbruik voertuigen Maatregel: Samenstelling van brandstof blijvend optimaliseren Actieplan 1. Ontwikkelingen blijven volgen 2. Indien van toepassing, invoeren Tijd, budget Brandstofverbruik materieel Maatregel: Effectief wagenparkbeheer Actieplan 1. Uitvoerders instrueren 2. Medewerkers informeren 3. Plannen 4. Controle Tijd, kennis Brandstofverbruik voertuigen 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

11 Revisiedatum: Maatregelen projecten Maatregel: Vrijgekomen materialen vergisten Actieplan 1. Uitvoerders inlichten 2. Afspraken met verwerkers 3. Vrijkomende materialen vervoeren naar juiste verwerker /2016 /2016 Tijd, locatie, kennis, budget Hoeveelheid (ton) vrijkomende materialen vergist 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

12 Revisiedatum: Doelstellingen CO₂ reductie Reductie t.o.v. energiestroom Reductie t.o.v. totaalverbruik Maatregel Energiestroom Planning uitvoering (jaartal): 100% groene stroom inkopen met SMK keurmerk Elektra 0,00% 80,00% 0,00% 0,59% 2016 Bewegingssensoren in magazijn plaatsen Elektra 0,01% 0,05% 0,00% 0,00% Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-label Elektra 0,00% 1,00% 0,00% 0,01% Medewerkers instrueren op het toepassen van 'Het Nieuwe Rijden' Auto's 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Bij vervanging: nieuw / zuinige auto's aanschaffen Auto's 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% Medewerkers instrueren op het toepassen van Het Nieuwe Draaien' Bedrijfsmiddelen 0,05% 0,10% 0,05% 0,10% 2016 Frequent onderhoud (banden op spanning houden) Bedrijfsmiddelen 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Per onderhoudsbeurt controleren op onderdelen die brandstofbesparend zijn Bedrijfsmiddelen 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% Effectief wagenparkbeheer Bedrijfsmiddelen 0,10% 0,50% 0,10% 0,48% Bij vervanging: nieuw / zuinig materieel aanschaffen Bedrijfsmiddelen 0,00% 1,00% 0,00% 0,96% Samenstelling van de brandstof blijvend optimaliseren Bedrijfsmiddelen 0,00% 0,15% 0,00% 0,14% Tankregistratiesysteem verbeteren Bedrijfsmiddelen 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 2016 Verwachte totale reductie: 0,24% 2,50% 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

13 Revisiedatum: Doelstelling CO2 reductie in percentages: % groene stroom inkopen met SMK keurmerk 100% 100,0% 91,1% 82,2% 73,3% 64,4% 55,6% 46,7% 37,8% 28,9% 20,0% Bewegingssensoren in magazijn plaatsen 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-label 100% 100,0% 99,9% 99,8% 99,7% 99,6% 99,4% 99,3% 99,2% 99,1% 99,0% Elektra (incl. groene stroom) 100% 100,0% 91,0% 82,0% 73,1% 64,1% 55,2% 46,3% 37,5% 28,6% 19,8% Medewerkers instrueren op het toepassen van 'Het Nieuwe Rijden 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Bij vervanging: nieuw / zuinige auto's aanschaffen 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Medewerkers instrueren op het toepassen van 'Het Nieuwe Draaien' 100% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Frequent onderhoud (banden op spanning) 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Per onderhoudsbeurt controleren op onderdelen die brandstofbesparend zijn 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Effectief wagenparkbeheer 100% 99,9% 99,9% 99,8% 99,8% 99,7% 99,7% 99,6% 99,6% 99,5% 99,5% Bij vervanging: nieuw / zuinig materieel aanschaffen 100% 100,0% 99,9% 99,8% 99,7% 99,6% 99,4% 99,3% 99,2% 99,1% 99,0% Samenstelling brandstof blijvend optimaliseren 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Tankregistratiesysteem verbeteren 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Brandstof 100% 99,8% 99,6% 99,4% 99,2% 99,0% 98,8% 98,6% 98,4% 98,2% 98,0% Doelstelling CO2 reductie in absolute getallen (ton CO2): % groene stroom inkopen met SMK keurmerk 21 20,85 19,00 17,15 15,29 13,44 11,59 9,73 7,88 6,02 4,17 Bewegingssensoren in magazijn plaatsen 21 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,84 Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-label 21 20,85 20,83 20,81 20,79 20,76 20,74 20,72 20,69 20,67 20,65 Elektra (incl. groene stroom) 21 21,00 19,11 17,23 15,35 13,47 11,60 9,73 7,87 6,01 4,16 Medewerkers instrueren op het toepassen van 'Het Nieuwe Rijden , , , , , , , , , ,74 Bij vervanging: nieuw / zuinige auto's aanschaffen , , , , , , , , , ,74 Medewerkers instrueren op het toepassen van 'Het Nieuwe Draaien' , , , , , , , , , ,38 Frequent onderhoud (banden op spanning) , , , , , , , , , ,56 Per onderhoudsbeurt controleren op onderdelen die brandstofbesparend zijn , , , , , , , , , ,28 Effectief wagenparkbeheer , , , , , , , , , ,51 Bij vervanging: nieuw / zuinig materieel aanschaffen , , , , , , , , , ,92 Samenstelling brandstof blijvend optimaliseren , , , , , , , , , ,02 Tankregistratiesysteem verbeteren , , , , , , , , , ,56 Brandstof , , , , , , , , , ,90 Voortgang CO2 reductie: Voortgang CO2 reductie (%) 100% 100% 99% 99% 99% 99% 98% 98% 98% 98% 97% 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

14 Revisiedatum: Colofon auteur(s) Thijs Lindhout, Melissa Droog kenmerk CO2 reductiedoelstellingen Rhepa Holding B.V. datum versie 1.0 status Concept 2013 CO2seminar.nl alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q.de uitgever van deze uitgave T.B.Lindhout worden verveelvoudigt en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /14

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Pand 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 4.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 1.2. Doelstelling ten aanzien

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO2-Reductiedoelstellingen 2015. Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit

CO2-Reductiedoelstellingen 2015. Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit 2/6 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van voestalpine WBN gepresenteerd. Aanleiding is het vastleggen

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013 CO2prestatieladder Revisiedatum: 16102014 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 5 op de CO2prestatieladder 2.2 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Protinus

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie