Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2"

Transcriptie

1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem Datum Versie 1.0 Opgesteld: Hans Kappen Gecontroleerd: Annemarie Carlucci Geautoriseerd: Yvonne van den Elzen - Ploegmakers Paraaf Paraaf Paraaf Datum Datum Datum / 12

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht Footprintberekening Kwaliteitsmanagement (ISO hoofdstuk 6) Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 6 3 Invalshoek B: Doelstellingen Voortgang doelstellingen Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 7 4 Invalshoek C: Transparantie Communicatiemomenten Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 10 5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven Constateringen Corrigerende maatregelen 11 6 Projecten Constateringen 12 2/ 12

3 1 Inleiding Tweemaal per jaar wordt een review uitgevoerd op het CO 2 reductiesysteem. Tijdens deze halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO 2 reductiesysteem beschreven gereviewed. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de review over het gehele jaar Deze review is uitgevoerd op en zal worden gepresenteerd aan het management. Dit document is (in combinatie met het document 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 3 op de CO 2-Prestatieladder. 3/ 12

4 2 Invalshoek A: Inzicht In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 3 op de CO 2-Prestatieladder 2.2 gereviewed Footprint berekening Energiestroom Constateringen Scope 1 Gasverbruik m3 35 ton CO2 Auto s benzine liters benzine 10 ton CO2 Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen liters diesel ton CO2 Stadswarmte n.v.t. Koelvloeistof n.v.t. Scope 2 Elektra kwh 45 ton CO2 Privé & huurauto s n.v.t. Vliegreizen n.v.t. Scope 3 n.v.t Kwaliteitsmanagement (ISO hoofdstuk 6) Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris Aan de hand van facturen is de emissie inventaris opgemaakt. Hier kan vrijwel zeker geen fout of ontbrekend aspect in zitten. Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd? De afname van energie en toepassing van diesel wordt middels facturatie vastgelegd. Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training m.b.t. vastleggen emissie inventaris Deze wordt d.m.v. kwaliteitsaudits beoordeeld conform de ISO 9001:2008. Beoordelen van de vastgelegde organizational boundaries Deze wordt d.m.v. kwaliteitsaudits beoordeeld conform de ISO 9001:2008. Beoordeel de geïdentificeerde CO 2-emissie bronnen en afvoerplekken De uitstoot van de machines, auto s en vrachtwagens t.b.v. de projecten is debet aan het grootste deel (98%) van de CO2-emissies. Hier zijn verbetermaatregelen voor opgesteld en worden d.m.v. toolboxmeetingen onder de aandacht gebracht bij de medewerkers. Tevens zullen mogelijke verbeteringen t.b.v. de uitstoot van het gasgebruik (1%) besproken worden en de uitstoot van de kantoren (1%). Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris. Deze wordt d.m.v. kwaliteitsaudits beoordeeld conform de ISO 9001:2008. Beoordeel de accuratie van de berekening Deze wordt d.m.v. kwaliteitsaudits beoordeeld conform de ISO 9001:2008. Beoordeel/ bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren Deze wordt d.m.v. kwaliteitsaudits beoordeeld conform de ISO 9001: / 12

5 2.3. Overige bevindingen Onderwerp Is het logboek bijgehouden? Is de actielijst bijgewerkt? Is er een nieuwe brandstofreductie audit uitgevoerd? Zijn er actiepunten uit de brandstofreductie audit voortgekomen? Constateringen Deze is organisatie breed opgesteld en bijgehouden. Deze is organisatie breed opgesteld en bijgehouden. Organisatie breed wordt deze jaarlijks in het eerste kwartaal van het jaar daarvoor uitgevoerd. Zo ook voor projecten waar afspraken zijn gemaakt inzake realisatie van CO2- reductie. Het is aan te bevelen om te investeren in de aanschaf van meetapparatuur, zo kan per medewerker bijgestuurd worden (wanneer nodig). Tevens is het van belang medewerkers betrokken te houden en als aansturende een goed voorbeeld te zijn. Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen? Door het inzichtelijk maken van de CO2- emissies is zeer duidelijk geworden waar reductiemogelijkheden voor Ploegam liggen. Corrigerende maatregelen zijn opgesteld Corrigerende maatregelen Medewerkers bewust maken van de CO 2-uitstoot van de Ploegmakers Groep; Medewerkers betrekken en bewust maken van de mogelijkheden om CO 2-uitstoot reduceren; Met beleid omgaan met het vermogen van de machines; Machines niet onnodig warm laten draaien en/of door laten lopen gedurende pauzetijden; Machinisten aan een toolbox (verzorgt door vakkundige) Het nieuwe draaien laten deelnemen; Weerstand in het terrein wegnemen door het toepassen van bijvoorbeeld rijplaten; Goed doordacht te werk gaan door o.a. verplaatsingen van grond zoveel mogelijk in een keer naar de toepassingslocatie te verzetten (geen tijdelijke depots); Wanneer mogelijk hergebruik van materialen; Afvalbeheersing; Machines inzetten welke geschikt zijn voor de betreffende werkzaamheden; 5/ 12

6 Voor het transport ten behoeve van de projecten kunnen ook zaken verbeterd worden. De chauffeurs geven zelf aan graag deel te willen nemen aan de cursus Het nieuwe rijden. Deze wens is opgenomen in het opleidingsplan Bandenspanning regelmatig controleren; Carpoolen naar projectlocaties; Bij de aanschaf van nieuwe middelen wordt bewust gekeken naar de emissiewaarden van het middel. 6/ 12

7 3 Invalshoek B: Doelstellingen In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 3 op de CO 2-Prestatieladder 2.2 gereviewed Voortgang doelstellingen Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Overige bevindingen Onderwerp Constateringen Aankoop materieel Er zijn in st. energiezuinige auto s aangekocht; Er zijn begin st. Euro 6 vrachtwagens aangekocht. Opleiden medewerkers De chauffeurs zullen begin 2016 ingepland worden voor de cursus Het nieuwe rijden. De machinisten zullen Het nieuwe draaien toegelicht krijgen van een ervaringsdeskundige, na plaatsing meetapparatuur. Instrueren medewerkers Op de projecten wordt door de uitvoerder instructie gegeven inzake CO2-reductie. Er blijft aandacht voor dit onderdeel maar gebleken is dat medewerkers willen weten wat ze verbruiken, omdat ze van mening zijn dat ze bewust werken. In gesprek met de medewerkers blijkt dat zij de inzet van het vermogen van hun machine goed kunnen onderbouwen. Informeren medewerkers Medewerkers triggeren om de zuinigste rijder te zijn Aanschaf van meetapparatuur is van belang om te kunnen sturen op reductie. Per kwartaal wordt een toolbox inzake CO2-reductie gestuurd aan de medewerkers. Op de website worden gegevens inzake CO2-reductie gepubliceerd. Dit is pas mogelijk zodra we meetapparatuur toepassen Corrigerende maatregelen Op de projecten zijn diverse zaken opgemerkt welke verbeterd kunnen worden om CO2-uitstoot te reduceren, zoals: Medewerkers bewust maken van de CO 2-uitstoot van de Ploegmakers Groep; Medewerkers betrekken en bewust maken van de mogelijkheden om CO 2-uitstoot reduceren; Met beleid omgaan met het vermogen van de machines; 7/ 12

8 Machines niet onnodig warm laten draaien en/of door laten lopen gedurende pauzetijden; Machinisten aan de cursus Het nieuwe draaien laten deelnemen. Het idee was, dat bewust bijgestuurd zou kunnen worden op de projecten door een logboek bij te houden betreffende de soort werkzaamheden en het verbruik. Gebleken is dat door het bijhouden van een logboek het verbruik wel inzichtelijk is maar bijsturen op basis van deze gegevens is niet mogelijk. Het is van belang om meetapparatuur aan te schaffen om bewust per machine en/of medewerker bij te kunnen sturen. Weerstand in het terrein wegnemen door het toepassen van bijvoorbeeld rijplaten; Goed doordacht te werk gaan door o.a. verplaatsingen van grond zoveel mogelijk in een keer naar de toepassingslocatie te verzetten (geen tijdelijke depots); Wanneer mogelijk hergebruik van materialen; Afvalbeheersing; Machines inzetten welke geschikt zijn voor de betreffende werkzaamheden. Door slimme doordachte oplossingen in het werk toe te passen kan aanzienlijk bespaard worden op brandstofverbruik. Bij de inschrijving op een werk gaat de aandacht hier doelbewust naar uit. Voor het transport ten behoeve van de projecten kunnen ook zaken verbeterd worden. De chauffeurs geven zelf aan graag deel te willen nemen aan de cursus Het nieuwe rijden. Deze wens was al opgenomen in het opleidingsplan , maar is wegens aanpassingen in de bedrijfsvoering verzet naar het opvolgende opleidingsplan. Alle chauffeurs is gevraagd de bandenspanning voortaan (ten minste) maandelijks te controleren. Om medewerkers te stimuleren dit te doen, is er een bandenspanning meter aangeschaft en op de werf geïnstalleerd. Bij de aanschaf van nieuwe middelen werd en zal in de toekomst ook beslist gekeken worden naar de emissiewaarden van het middel. De afgelopen jaren zijn auto s, dumpers, kranen en shovels aangeschaft, deze voldoen alle aan de nieuwste standaarden. Het afgelopen jaar zijn 11 stuks nieuwe vrachtauto s gekocht, alle met milieubewuste euro 6 motoren. 8/ 12

9 4 Invalshoek C: Transparantie In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO 2-Prestatieladder 2.2 gereviewed Communicatiemomenten Communicatievorm Constateringen Is afgelopen half jaar intern gecommuniceerd over: Per kwartaal wordt aandacht besteed aan de CO2 prestatieladder d.m.v. een - CO 2 footprint; toolboxmeeting. - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. Is afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over: - CO 2 footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen? Staan de op website de nieuwste versies van alle documenten? In de aanbestedingen waar we op inschrijven dient beschreven te worden wat we als organisatie ondernemen om de CO2 uitstoot op de projecten tot een minimum te beperken. In de werkgroepen waaraan we hebben deelgenomen is besproken wat we als organisatie ondernemen om de CO2 uitstoot op de projecten tot een minimum te beperken. Deze worden besproken tijdens de kwartaal KAM-vergaderingen. Dit is gerealiseerd. 9/ 12

10 4.2. Overige bevindingen Onderwerp Constateringen Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er Ja deze is opgevolgd, geen aanpassingen aanpassingen nodig in de stuurcyclus? nodig. Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig? Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden? Is het communicatieplan up to date? TVB matrix is up-to-date, geen aanpassingen nodig. Inventarisatie externe belanghebbenden is up-to-date, geen aanpassingen nodig. Het communicatieplan is up-to-date, geen aanpassingen nodig Corrigerende maatregelen Corrigerende maatregelen kunnen toegepast worden zodra de meetapparatuur aangeschaft en in werking gesteld is. 10/ 12

11 5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO 2-Prestatieladder 2.2 gereviewed Constateringen Onderwerp Constateringen Is de inventarisatie sector- en Deze is up to date. keteninitiatieven nog up to date? Welke Er vinden geen wijzigingen plaats. wijzingen dienen er plaats te vinden? Is deze wijziging besproken in het Geen wijzigingen. managementoverleg? Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt. Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar geweest omtrent het initiatief waar een actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: - Deelname in werkgroepen; - Publiekelijk uitdragen van het initiatief; - Aanleveren van informatie aan het initiatief. Zie vorige. Op 11 april 2014 is deelgenomen aan een bijeenkomst van Nederland CO2 Neutraal. Hier heeft spreker Peter Hermsen van transportbedrijf De Rooy het verhaal van de duurzame tocht van De Rooy verteld. In 5 jaar tijd hebben zij een CO2 uitstoot reductie van 28% weten te realiseren. Tevens heeft hier spreker Helga van Leur over de verandering van ons klimaat gesproken en de hoogst waarschijnlijke menselijke invloed hier op. Op 20 november 2014 en 22 januari 2015 is deelgenomen aan de Pilot Brandstofbesparing van Cumela. Tijdens deze pilot delen we in een groep van 12 deelnemers onze inspanningen om brandstof te besparen. Zo leren we van elkaar. Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het initiatief? Gebleken is dat de bewustwording van de medewerkers, het opleiden van de medewerkers en de aanschaf van meetapparatuur van belang is om reductie te bewerkstelligen en inzichtelijk te maken. Voor beide initiatieven is voldoende budget beschikbaar gemaakt Corrigerende maatregelen Geen corrigerende maatregelen van toepassing in deze. 11/ 12

12 6 Projecten Alle eisen uit de CO 2-Prestatieladder 2.2 zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te worden Constateringen Onderwerp Constateringen Is er een energie audit voor het project Ja, op het project Lateraalkanaal is een uitgevoerd? energieaudit uitgevoerd. Is er een footprint voor het project berekend? Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren? Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld? Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen gereviewed? Is er een energiemeetplan voor de energiestromen binnen het project? Is er een stuurcyclus CO 2 reductie opgesteld? Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO 2 reductie vastgelegd? Zijn externe belanghebbenden geïdentificeerd? Is er een communicatieplan opgesteld? Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de project footprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen? De footprint is opgenomen in het CO2 reductieplan t.b.v. project Lateraalkanaal. Conform eerder genoemde in deze review. Conform eerder genoemde in deze review. Conform eerder genoemde in deze review. Energiemeetplan is opgenomen in het CO2 reductieplan t.b.v. project Lateraalkanaal. Conform de stuurcyclus van de Ploegmakers Groep B.V. Conform de TVB matrix van de Ploegmakers Groep B.V. Conform de inventarisatie externe belanghebbenden van de Ploegmakers Groep B.V. Conform het communicatieplan van de Ploegmakers Groep B.V. Wordt gecombineerd met communicatie momenten van de Ploegmakers Groep B.V. 12/ 12

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 2.3. Overige bevindingen 3 2.4. Corrigerende maatregelen 3 3 Invalshoek

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 24-10-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem

Review CO2 reductiesysteem Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 09-07-2015 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Pagina: 1 van 11 Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie