De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD"

Transcriptie

1 Zomer 2014 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 37 De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD Door als groep onze stem te laten horen, krijgen we dingen voor elkaar Marc van Dijk, manager van gebruikersvereniging PSYGIS Quarant Michiel Kooper, hoofd informatiemanagement van Arkin n Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant onderstreept de kracht van gezamenlijk optrekken n Onze teams zijn in de meest extreme vorm zelfsturend n VieCuri geeft slogan Gewoon beter verder vorm met CS-EZIS n We hebben het proces van werken met een EPD eigenlijk omgedraaid n Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Bruggebouw, Bos en Lommerplein 280, Postbus 9204, 1006 AE Amsterdam, tel. (020) ,

2 Vervolg pagina 1: We hebben veel slagkracht en kunnen de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit sturen Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant onderstreept de kracht van gezamenlijk optrekken Marc van Dijk, manager van gebruikersvereniging PSYGIS Quarant Dat gebruikers van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gezamenlijk optrekken om met één stem de leverancier tegemoet te treden, is niet nieuw. Een gebruikersvereniging die invloed uitoefent op nieuw te ontwikkelen functies ook niet. De gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ) wil echter zeer veel realiseren door nauw samen te werken met de momenteel elf leden. Zo geeft GVPQ mede vorm aan de toekomst van het EPD. Een gesprek met Marc van Dijk, manager van de GVPQ, en Michiel Kooper, hoofd informatiemanagement van Arkin, een van de eerste leden. Ongeveer veertig GGZ-organisaties besteedden in 2010 hun ICT voor het primaire proces collectief aan. PSYGIS Quarant van PinkRoccade Healthcare sinds kort mijnquarant genoemd werd na een intensief traject geselecteerd als standaard EPD. MijnQuarant is een speciaal voor de GGZ ontwikkelde oplossing voor dossiervoering en logistieke ondersteuning van zorgprocessen. De zorgadministratie is een afgeleide hiervan. Een van de overeengekomen afspraken tussen de aanbestedende GGZ-instellingen en PinkRoccade Healthcare was de oprichting van een gebruikersvereniging. Deze is begin 2012 geïnstalleerd. De gebruikersvereniging is eigenlijk een doorstart van de zogenaamde G3, zegt Van Dijk. De G3 bestond uit drie GGZinstellingen Altrecht, Reinier van Arkel Groep en Rivierduinen die al een aantal jaar samen met PinkRoccade mijn- Quarant ontwikkelen. Dit vanuit het REPD-gedachtegoed van GGZ Nederland, waarbij REPD staat voor Referentiemodel voor een EPD voor de GGZ. Onafhankelijk De grootste kracht van de GVPQ is dat leveranciers- en contractmanagement en meedenken over de doorontwikkeling van de software gezamenlijk zijn aan te pakken. Daarnaast hebben we vanzelfsprekend ook een enorme toegevoegde waarde op het vlak van inkoop, verduidelijkt Van Dijk. Dit geldt niet alleen voor de inkoop van software, maar ook als het gaat om projectmanagement, opleidingsmateriaal en consultancy. Momenteel zijn elf GGZ-instellingen lid van de GVPQ. PinkRoccade kan ondersteuning bieden, maar de gebruikersvereniging opereert onafhankelijk. Van Dijk: We zijn niet gerelateerd aan de leverancier en zijn er daarom echt voor onze leden. Hierdoor hebben we veel slagkracht en we kunnen de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit sturen. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe agenda in mijnquarant, waarmee gebruikers behandelafspraken beter vooruit kunnen plannen. Ook het inpassen van workflows voor zorgpaden in mijn- Quarant is mede gerealiseerd door de inzet van de gebruikersvereniging. Dit laat zien dat we echt dingen voor elkaar krijgen door als groep onze stem te laten horen. Optimaal informatiemanagement De GGZ-wereld wordt gedeeltelijk gekenmerkt door fusies. Een noodzakelijke ontwikkeling, maar ook een ontwikkeling die resulteert in een grotere noodzaak voor efficiënt informatiemanagement. Mijn ervaring is dat er binnen instellingen onvoldoende kennis aanwezig is om dit goed in te richten, aldus Kooper. Evidence based werken is echter sterk in opkomst en optimaal informatiemanagement is daarvoor 2

3 Vanzelfsprekend hebben we ook een enorme toegevoegde waarde op inkoopvlak essentieel. Was het voorheen vooral de psychiater of andere behandelaar die de behandeling bepaalt en patiëntenkennis in zijn of haar hoofd heeft, nu behandelen we steeds meer op basis van vastgelegde informatie. Uiteraard blijft de cliënt-behandelrelatie erg belangrijk, maar om deze manier van werken te kunnen faciliteren, is hulp nodig: van de leverancier en van onafhankelijke consultancypartijen. Informatiemanagement biedt intern hulp, de inhuur van externe partijen biedt extra steun. Medisch-inhoudelijk Het EPD maakt een ontwikkeling door van registratief naar een medisch-inhoudelijk behandelingsondersteunend systeem. In dit systeem worden in toenemende mate gegevens vastgelegd die het behandelproces ondersteunen, zoals medicatie, de toestand van de patiënt en de zorgworkflow, maar ook bevindingen van de eerste lijn. Van Dijk: Eerstelijnsindicatie is een belangrijke ontwikkeling in het vergroten van de efficiëntie binnen de GGZ. Door de eerste persoon die een cliënt spreekt slimme vragen te laten stellen, is al veel belangrijke informatie te achterhalen. Hierna is efficiënt de juiste vervolgstap te bepalen. Kooper vult aan: Verder is er de noodzaak voor standaardisatie en het verbeteren van gegevensuitwisseling, ingegeven door de grotere externe behoefte aan effectiviteitsmetingen, onder andere geëist door verzekeraars. Bij standaardisatie kun je denken aan techniek, informatie, processen bijvoorbeeld Hoe behandelen we een bepaald ziektebeeld? en de wijze van organiseren. Systeemleveranciers spelen een belangrijke rol in het realiseren hiervan, maar een partij als Furore ook. Zij kunnen meedenken over het neerleggen van een blauwdruk voor processen en organisatie en helpen bij de implementatie daarvan. Dit is volgens Van Dijk ook de belangrijkste reden voor het inschakelen van Furore. Furore heeft een onafhankelijke, kritische blik en is niet gehinderd door eventuele beperkingen van mijnquarant. In onze optiek is het gezond om ook met een andere blik naar het EPD te kijken. Waardevolle conclusies Arkin was een van de eerste leden van de GVPQ en de eerste organisatie die een concrete consultancyvraag neerlegde bij Furore. Kooper: Arkin is een fusieorganisatie, met als gevolg dat ons cliëntendossier een optelsom was van dossiers van verschillende GGZ-instellingen. Hierdoor bleek het soms lastig om de juiste informatie te vinden en omvatte het digitale dossier te veel schermen. We hebben Furore gevraagd om struikelblokken in kaart te brengen en te komen met aanbevelingen om ons dossier te verbeteren. Furore interviewde diverse behandelaars bij Arkin en keek mee hoe zij mijnquarant gebruiken. De conclusies van het onderzoek waren waardevol. Zo bleken veel behandelaars nog te werken op de manier die een oudere Quarant-versie voorschreef en werd de brede functionaliteit van mijnquarant onvoldoende benut. Samen met Furore zijn quick wins bepaald. Zo hebben we handtekeningen gedigitaliseerd, zodat de directeur deze eenvoudig en efficiënt kan ondertekenen, aldus Kooper. Nu bekijken we hoe we de EPD-gebruikers een nieuwe manier van werken kunnen aanleren, zodat ze het maximale halen uit de functionaliteit. Hierin zien we een rol weggelegd voor Furore. Van Dijk: Het inefficiënte gebruik van mijn- Quarant komt voor bij alle leden van de gebruikersvereniging. De kennis die bij Arkin wordt opgedaan, is toe te passen bij andere GGZ-instellingen. Op die manier fungeert Furore en daarmee de gebruikersvereniging als een competence center voor het delen van kennis en ervaringen. Michiel Kooper, hoofd informatiemanagement van Arkin Kooper is ook als coördinator contractmanagement betrokken bij de GVPQ. Dit past bij het karakter van de gebruikersvereniging, waarbij verschillende competenties van de leden worden ingezet voor het gemeenschappelijk belang. Van Dijk: We zijn dan ook meer dan een gebruikersvereniging in de traditionele zin van het woord. Leden profiteren van het feit dat we echt invloed hebben op nieuwe functies in het EPD van Pink- Roccade Healthcare. Daarnaast leren de leden ook van elkaars ervaringen. Wat dat betreft breken we met de traditie van volledig onafhankelijk van elkaar opererende GGZ-instellingen. Ik zie deze gedachtegang als de toekomst van GGZ in Nederland. 3

4 Onze teams zijn in de meest extreme vorm zelfsturend Vivium Zorggroep biedt begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling in het Gooi. Enige tijd terug is een grote organisatieverandering in gang gezet. De organisatie is aan het kantelen en er is een transitie ingezet van regionaal georiënteerd naar oriëntatie op klantgroepen en specifieke zorgbehoeften in die groepen. Cliëntparticipatie en zelfsturende teams zijn speerpunten in de nieuwe organisatie, zegt Programmamanager Ondersteunende Diensten Bert Klinkenberg. Vivium schakelde Furore in voor de selectie van een ECD dat de nieuwe strategie optimaal ondersteunt. De activiteiten van Vivium omvatten woonzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, revalidatie en psychische zorg. De groep heeft medewerkers en vrijwilligers, die actief zijn op ruim dertig locaties. Klinkenberg: Om de zorgkwaliteit een nieuwe impuls te geven en ons voor te bereiden op de toekomst, zijn we gestart met een organisatieverandering. Onze zorgdiensten zijn ingedeeld in Bert Klinkenberg, Programmamanager Ondersteunende Diensten bij Vivium klantgroepen in plaats van in regio s. We hebben vier groepen gedefinieerd: ouderen algemeen, Regionale Instelling voor Begeleid Wonen, kortweg RIBW, psychogeriatrie en geriatrische revalidatiezorg. agenda. Ouderen wonen langer thuis en krijgen daar zorg. Dit vereist een andere aanpak en meer participatie van de cliënt zelf. Zo moeten mensen zelf afspraken kunnen inplannen en toegang krijgen tot hun dossier. Eigen verantwoordelijkheid Vivium wilde medewerkers ook meer regie geven over hun eigen activiteiten. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat de mensen die de zorg verlenen het beste weten wat goed is voor de organisatie én voor de cliënt. Onze teams zijn in de meest extreme vorm zelfsturend, zegt Klinkenberg. De teams hebben hun eigen financiën, locatie, aannamebeleid en zijn zelf verantwoordelijk voor de financiële resultaten. Je zou het kunnen beschouwen als een franchisestrategie. Cliëntparticipatie stond ook hoog op de Keuze voor een ECD Het succes van zelfsturende teams en cliëntparticipatie staat of valt met de keuze van het juiste ECD. Vivium gebruikte al een systeem voor het elektronisch vastleggen van cliëntgegevens en administratieve afhandeling, maar dit systeem was verouderd. Klinkenberg: Zo was het proces van urenregistratie complex en niet gebruiksvriendelijk. Dit moest anders, want onze medewerkers besteden hun tijd liever aan daadwerkelijke zorgverlening. Ook heldere rapportages en juiste en tijdige signalerin- 4

5 gen zijn essentieel voor zelfsturende teams. De teams moeten op elk gewenst moment weten waar ze staan en in hoeverre ze nog voldoen aan de doelstellingen. Is dat niet het geval, dan moeten de teams tijdig kunnen bijsturen. Relatief korte tijd Vivium ging bij de selectie van een nieuw ECD niet over één nacht ijs. In eerste instantie formeerden Klinkenberg en zijn team een projectgroep waarin de hele organisatie is vertegenwoordigd: van zorgmedewerkers en ICT tot de Raad van Bestuur. Tegelijkertijd stonden we voor de uitdaging dat we in relatief korte tijd een pakketselectie wilden doen, zegt Klinkenberg. Dit is dan ook de reden dat we de hulp van Furore hebben ingeschakeld. Cliëntreis Vanzelfsprekend is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, met daarin randvoorwaarden voor het te selecteren ECD. Zo moest het te selecteren pakket een zelfsturende organisatie met Rijnlandse principes ondersteunen. Uitgangspunt in deze principes is dat vakmanschap centraal staat en ondersteuning faciliterend is. Klinkenberg: Een PvE is belangrijk, maar nog belangrijker is hoe een pakket aansluit op de zorgpraktijk. Om Een PvE is belangrijk, maar nog belangrijker is hoe een pakket aansluit op de zorgpraktijk die reden hebben we samen met Furore een cliëntreis omschreven: een fictieve oudere mevrouw die in de loop der tijd in aanraking komt met alle facetten van onze diensten. Hierbij kun je denken aan een seniorenreis en (woon)zorg met vervolgens revalidatie tot aan zorg bij dementie. De omschrijving van deze cliëntreis hebben we uitgezet bij verschillende ECD-leveranciers met de vraag hoe hun oplossing deze reis ondersteunt. Een goede keuze, want zo konden we de verschillende systemen onderling goed vergelijken en waren we er zeker van dat het systeem aansluit op onze praktijk. Na een eerste selectie bleven enkele ECD s over. Vivium en Furore planden referentiebezoeken naar organisaties waar deze pakketten in gebruik zijn. Ook dit was een intensieve projectfase, want er gingen gemiddeld 20 tot 25 mensen mee op referentiebezoek. Uiteindelijk bracht de projectgroep samen met Furore een advies uit voor de selectie van Pluriform Zorg van Adapcare. Bijzonder is dat dit pakket in eerste instantie niet honderd procent aansloot bij ons PvE, zegt Klinkenberg. Maar het is wel het systeem dat de cliëntreis perfect ondersteunt en zeer gebruikersvriendelijk is. De daadwerkelijke inkoop is de volgende fase in het traject, waarna uiteraard nog een pilot en de implementatie plaatsvindt. Hoe die fases gaan verlopen, moet nog vorm krijgen. Kom rond de implementatie nog maar eens praten, dan vertellen we er graag meer over, sluit Klinkenberg af. ECD-leveranciersmarkt 10 oktober 2014 De middag start om uur, waarna iedereen vrij kan rondwandelen op de informatiemarkt. Naast de informatiemarkt is er dit jaar ook een aparte ruimte waar de leveranciers achter elkaar een korte demonstratie van hun ECD geven. De middag wordt afgesloten met een borrel en een hapje om uur. U kunt zich aanmelden op ecd-leveranciersmarkt Na een succesvolle tweede editie organiseert Furore op vrijdag 10 oktober a.s. voor de derde keer een ECD-leveranciersmarkt. Vijftien ECD-leveranciers zijn aanwezig om demonstraties en informatie over de ontwikkelingen van hun applicatie te geven. Door de kleinschalige opzet kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier van gedachten wisselen met de relevante ECD-leveranciers en hun collega-instellingen. 5

6 VieCuri geeft slogan Gewoon beter verder vorm met CS-EZIS Audrey Dings-Lahaye, manager informatiezaken bij VieCuri In 2005 heeft binnen VieCuri een vervanging van het toenmalige ziekenhuisinformatiesysteem plaatsgevonden naar EZIS van Chipsoft. Enkele jaren erna is gestart met de gefaseerde invoering dus vakgroep voor vakgroep van het EPD van een andere leverancier met koppelingen naar EZIS. Zo schetst Audrey Dings-Lahaye, manager informatiezaken bij VieCuri de lange geschiedenis met digitale patiëntinformatie van dit topklinisch opleidingsziekenhuis. Momenteel zit het ziekenhuis middenin een grootschalig implementatietraject van het EPD van CS-EZIS. VieCuri (wat zorg voor het leven betekent) is een algemeen ziekenhuis en behoort tot de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleiding Ziekenhuizen (STZ). Naast de twee hoofdlocaties in Venlo en Venray, heeft VieCuri een aantal buitenpoliklinieken in dorpen in de regio. VieCuri medisch centrum heeft een verzorgingsgebied van ongeveer inwoners. Patiënten uit de regio s Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabrant kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht. Binnen VieCuri zetten 180 medisch specialisten, 70 arts-assistenten, ruim medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zich in voor een kwalitatief goede behandeling, verzorging en begeleiding van de patiënten. De focus in de zorgverlening ligt op de gebieden acute zorg, oncologie en ouderen. Razendsnelle ontwikkelingen De ontwikkelingen op het vlak van digitale dossiers gaan razendsnel en VieCuri streefde naar een verdergaande integratie tussen verschillende disciplines. Dings: We waren van mening dat betere samenwerking tussen verpleegkundigen en de vakgroepen onderling mogelijk is met een nieuw EPD. Vanwege onze positieve ervaringen met EZIS kozen we ook voor het EPD voor dit pakket. Kernbegrippen hierbij zijn veiligheid, betere afstemming en integratie. Best practice-dossiers Voor fase 1 van de implementatie van CS-EZIS selecteerde VieCuri negen vakgroepen en aanvullend het PDMS, EVS en Apotheek. Hiervoor nemen we de best practice van Chipsoft af, aldus Dings. Op het moment dat VieCuri Furore inschakelde, waren al belangrijke stappen gezet. Zo was er al een plan van aanpak en waren al diverse werkgroepen geformeerd. Dings: Het invoeren van een EPD is een speciale tak van sport en we zijn ervan overtuigd dat je hier een specialist voor moet inschakelen. Furore ondersteunt ons bijvoorbeeld bij de implementatie en het testen van een belangrijke ChipSoft-module voor ons: 6

7 CS-PDMS, oftewel Patiënt Data Management Systeem. ChipSoft HiX In 2013 hebben we al het revalidatiedossier, de dossiers paramedisch en steriel en de module PREZIES ingevoerd, zegt Dings. Daarnaast is veel tijd besteed aan de voorbereidingen van de invoering van de geïntegreerde dossiers bij de overige vakgroepen. Nu is de volgende fase aangebroken, waarbij de daadwerkelijke invoering op 7 november van dit jaar centraal staat. Vanwege de impact en de prioriteit is de invoering ondergebracht in een organisatiebreed programma met verschillende deelprojecten. Het invoeren van een EPD is een speciale tak van sport en we zijn ervan overtuigd dat je hier een specialist voor moet inschakelen Voor de toekomst staat onder andere de ingebruikname van een patiëntenportaal op de agenda. Hiermee wil VieCuri de interactie tussen ziekenhuis en patiënt een impuls geven. Bijkomende uitdaging voor Dings en haar team is de lancering van ChipSoft HiX (Healthcare Information X-change), de nieuwe versie van het EPD. Dings: We houden hier bij alles wat we doen vanzelfsprekend al rekening mee. Wel kijken we graag de kat uit de boom en wachten we met de ingrijpende migratie naar HiX tot een aantal andere ziekenhuizen dit heeft gedaan. Dat past ook bij onze filosofie dat we niet de eerste hoeven te zijn. Voorlopig zijn we echter wel even zoet met de implementatie van CS-EZIS voor onze vakgroepen. We brengen eerst het huis op orde en kijken dan verder. Dings verwacht veel van CS-EZIS. Daarmee behoort in ieder geval het zoeken naar en transporteren van papieren dossiers tot het verleden. Daarnaast en dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel zal dit ondersteuning bieden aan een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines en de foutkansen in de registraties verminderen. Zo geven we nog meer vorm aan onze slogan Gewoon beter. Kort nieuws Furore ondersteunt OLVG met applicatiebeheer van ZIS Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam heeft Furore gevraagd hen te ondersteunen bij het functioneel applicatiebeheer van hun huidige ziekenhuisinformatiesysteem. Het OLVG stapt in oktober 2015 over op een nieuw ZIS, namelijk Epic. Bijna alle functioneel applicatiebeheerders van het OLVG zijn ingezet op dit project en worden getraind. Het huidige ZIS van McKesson, xcare, moet al die tijd in de lucht gehouden worden. Sinds april jl. zijn vier medewerkers van Furore werkzaam bij het OLVG om deze opdracht uit te voeren. Er zijn nog een paar uitdagingen voor het beheer van xcare in de komende periode. Er komt een minor en een major release van xcare. Ook is er een major release van Clinical Assistant als gevolg van wijzigingen in het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. En daarnaast moet er nog een uitrol van Windows 7 onder Citrix worden uitgevoerd. Bron: website OLVG 7

8 We hebben het proces van werken met een EPD eigenlijk omgedraaid Bert Bonsing, oncologisch chirurg bij LUMC we die informatie in het EPD konden zetten, met als doel zowel het patiëntendossier als de DSCA-registratie te vullen door gegevens eenmalig invoeren. Om dat te bereiken, hebben we het proces moeten omdraaien: eerst de benodigde gegevens in de DSCA-registratie invoeren en vervolgens die data omzetten naar bruikbare informatie voor de werkvloer. Optimaal overzicht De ervaring is dat het EPD veel kan, maar dat het overzicht over alle functionaliteiten verloren is gegaan. De aanpak van Bonsing resulteert in een makkelijker werkwijze. Op het moment dat de DSCA-module wordt opgeroepen, krijgt de behandelaar in één scherm alle fasen van de behandeling van een darmkankerpatiënt te zien. Het openen van tabbladen roept zorgpadordening, DSCA-registratie of registratie van andere gegevens op. Bij openen van een tabblad krijg je alleen de in te vullen velden te zien. Dit verlaagt de drempel en complexiteit voor registratie verregaand. De beloning is, dat als je de module volgt, je gegevens maar één keer hoeft in te vullen en de patiënt altijd het volledige zorgpad doorloopt. Dit is efficiënt en zorgt voor geborgde kwaliteit. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebruikt al enige tijd een EPD. Dit heeft het ziekenhuis veel opgeleverd. Toch zou het volgens oncologisch chirurg Bert Bonsing mogelijk moeten zijn om chirurgen en andere zorgverleners beter te ondersteunen in hun werk. Samen met Furore startte hij een project op voor integratie van het bestaande zorgpad voor patiënten met darmkanker en de verplichte kwaliteitsregistratie voor de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). Bonsing: Door middel van deze registratie wordt gekeken hoe de kwaliteit van de kankerzorg is te verbeteren. Dit project ondersteunt chirurgen in dit streven. Van oudsher voeren behandelaars eerst het consult in het EPD in. Daarna worden diverse onderdelen van het zorgpad geordend, en ten slotte wordt data handmatig geëxtraheerd voor registraties. Deze werkwijze brengt het meerdere keren invoeren van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen met zich mee. Hierdoor gaan tijd en energie verloren, maar het resultaat is ook suboptimaal. Het patiëntendossier bevatte niet alle informatie, het zorgpad werd slechts deels gebruikt en de DSCA-registratie was incompleet. Het was duidelijk dat een andere manier van werken in het EPD nodig was, zegt Bonsing. In kaart gebracht Om op de juiste manier te kunnen integreren, is eerst in kaart gebracht waar in het zorgproces informatie beschikbaar komt. Bonsing: Hierbij kun je denken aan de verschillende fasen van het zorgpad dat een darmkankerpatiënt doorloopt: diagnostiek, behandeling en follow-up. Daarna hebben we gekeken hoe De behandelaar krijgt alleen de velden te zien die hij of zij moet invullen Tekentafel In tegenstelling tot de algemene EPDgedachte heeft dit project ontwikkeling voor het hele ziekenhuis niet als uitgangspunt. Bonsing: Er is bewust voor gekozen om ons te richten op deze patiëntgroep om het project ook behapbaar te houden. We bekijken graag eerst hoe deze aanpak in de praktijk werkt, voordat het binnen LUMC wordt uitgerold voor de andere zorgpaden. Iets kan op de tekentafel een goed systeem lijken, maar de echte voordelen blijken pas als je er daadwerkelijk mee gaat werken. Vertaalslag Furore heeft in dit project een regiefunctie. Of zoals Bonsing het omschrijft: 8

9 Furore zorgt ervoor dat ik mijn huiswerk doe en de juiste gegevens aanlever zodat zij de module kunnen bouwen. Een andere belangrijke rol van Furore is om de vertaalslag te maken van onze ideeën naar de juiste techniek. Hierin levert ook onze interne beheerafdeling een essentiële bijdrage. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit project succesvol te maken. We kunnen chirurgen beter ondersteunen in hun werk Na de uitrol van deel 1 van de module in maart 2014 van diagnose tot en met behandelplan volgen snel de resterende delen. Volgens Bonsing blijkt uit dit project eens te meer dat ICT bij uitstek geschikt is om artsen en chirurgen te helpen bij ingewikkelde zorgprocessen en de registratie daarvan. Wil je echter mensen overtuigen om gebruik te maken van technische mogelijkheden, dan moet je ze verleiden. Dus is het zaak te zorgen voor overzicht en prettig gebruik. Met dit traject hebben we op dat vlak grote stappen gezet. Kort nieuws Furore levert bijdrage aan kwaliteit Nederlandse hiv-zorg SHM, opgericht in 2001, komt voort uit het succesvolle ATHENAproject (Aids Therapy Evaluation in the Netherlands). De oprichting is ingegeven door de introductie van de zogenaamde combinatietherapie. Deze therapie is vanaf 1996 grootschalig aangeboden aan mensen met hiv. De toenmalige minister van Volksgezondheid stelde hiv-remmers versneld beschikbaar omdat de angst bestond dat patiënten resistent zouden worden. De organisatie achter ATHENA onderzocht daarom tussen 1998 en 2001 de effecten van versnelde beschikbaarheid onder hiv-positieven. Seminar Medical Intelligence UMC Utrecht, LUMC en Furore organiseren samen een seminar over Medical Intelligence. Het seminar vindt plaats op vrijdag 12 september 2014 bij UMC Utrecht. Het seminar behandelt de rol van MI binnen: Research ICT: in klinisch-wetenschappelijk onderzoek; Clinical decision support: beslisondersteuning voor arts en verpleegkundige; Externe verantwoording: aanlevering aan externe registraties; Stuurinformatie & datakwaliteit: het verbeteren van zorgprocessen. Sprekers zijn onder meer Jan Hazelzet van Erasmus MC, Robert Veen van UMC Utrecht, Bert Bonsing van LUMC, Ernst de Bel van Radboudumc, Jon Schaefer van MediQuest, Eline Slagboom van LUMC en Stevie Tan van VUmc. Daarnaast zijn er ook live demonstraties zoals TraIT, DSCA-registratie en Gaston. Het seminar richt zich op EPD-managers en projectleiders van academische en topklinische ziekenhuizen, alsmede BIen datamanagers van alle ziekenhuizen. U kunt zich aanmelden op: seminar-medical-intelligence. Het ATHENA-onderzoek was een groot succes: minder mensen kregen aids en stierven aan aids. Ook bleek reguliere behandeling met combinatietherapie kosteneffectief. Om die reden is ervoor gekozen om het onderzoek voort te zetten en uit te breiden naar alle hiv-patiënten. Dit leidde tot de oprichting van SHM. De belangrijkste taak van deze stichting is om samen met hiv-behandelcentra de hiv-zorg in Nederland te verbeteren. SHM schakelde Furore in voor diverse deelprojecten. Een daarvan is onderzoek naar mogelijke innovatie in de manier waarop data wordt verzameld en ingevoerd en hoe gegevens voor rapportages en wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt. Daarnaast onderzoekt Furore hoe de HL7-koppelingen met hiv-behandelcentra ten behoeve van elektronische aanlevering van laboratoriumuitslagen zijn te versnellen. 9

10 Van 4 tot en met 9 mei vond in Phoenix in de VS een reguliere Working Group Meeting (WGM) van HL7 International plaats. Kern van dergelijke WGM s zijn de thematische werkgroepbijeenkomsten, waarin de HL7-standaard wordt verfijnd en uitgebouwd. Zo n 400 deelnemers, voor 80 procent afkomstig uit de VS zelf, stemmen over wijzigingen in de verschillende versies van de standaard. De nieuwe HL7-standaard FHIR drukte een stempel op de conferentie. FHIR bevindt zich momenteel in een bèta-fase (Draft Standard for Trial Use, DSTU), maar was nu al talk of the town. Er vonden zo n 85 FHIR-gerelateerde vergaderingen plaats in het conferentiecentrum. Namens Furore waren Ewout Kramer, een van de drie geestelijk vaders van de standaard, en Rien Wertheim aanwezig. De bijeenkomst begon met een FHIR- connectathon, een bijeenkomst waarin ontwikkelaars van medische applicaties de standaard uitproberen door daadwerkelijk gegevens uit te wisselen. De connectathon was de grootste tot nu toe: meer dan 50 deelnemers van over de hele wereld participeerden. Zij stortten zich onder andere op het fenomeen van vragenlijsten ( questionnaires ): hoe kun je in FHIR lege en ingevulde vragenlijsten uitwisselen tussen health-applicaties? Bron: Rien Wertheim Bron: Ken Kubin FHIR op de HL7 International Work Group Meeting in Phoenix De ontwikkelaars maken daarbij gebruik van referentie-implementaties en open source tooling, waaronder de.net FHIRserver van Furore, Spark (http://fhir. furore.com/spark). De HL7-werkgroepen zijn inmiddels druk doende hun themagebieden (denk aan financial management, patient administration, orders and observation) te beschrijven in de FHIR-standaard. Aardig te vermelden is dat de modellering van FHIR-profielen voortaan zal plaatsvinden in Forge, de modelleeromgeving van Furore (http://fhir.furore.com/forge). In Phoenix werden ook de paaltjes gezet voor de verdere ontwikkeling van de FHIR-standaard. De volgende DSTU- release vindt plaats in maart Dan zullen nieuwe gegevenstypen (onder andere afspraken en verwijzingen) beschikbaar komen en zal aandacht worden besteed aan autorisatie en beveiliging. Na de bijeenkomst in Phoenix reisde Ewout Kramer door naar de SIIM-conferentie in Long Beach, waar ontwikkelaars uit de beeldverwerking en radiologie in weer een connectathon de verbinding legden tussen twee werelden: FHIR en DICOM. Bij Furore is het FHIR-team inmiddels versterkt. Zes mannen en één vrouw houden zich nu bij Furore bezig met het geven van trainingen en advies, en het ontwikkelen van de tools. FHIR Developer Days in Amsterdam Furore is gastheer van een nieuw verschijnsel in de HL7-wereld: de FHIR Developer Days. Van 24 tot en met 26 november 2014 staat het kantoor van Furore in het teken van FHIR. Ontwikkelaars, informatieanalisten, architecten en adviseurs uit de zorg-ict dompelen zich dan onder in de standaard. Er zijn trainingen op diverse niveaus, een connectathon en een hackathon, en netwerkmogelijkheden. Het gehele FHIR-core team Grahame Grieve, Lloyd McKenzie en Ewout Kramer is de volle drie dagen aanwezig. Andere bijdragen zijn van René Spronk (HL7 University), Claude Nanjo, Martijn Harthoorn, Hans Vonkeman, en Mirjam Baltus. Het volledige programma staat hiernaast. 10

11 PROGRAM s d software Monday 24th 9:30 10:30 10:30 13:00 13:00 13:45 13:45 15:15 Q3 15:30 17:00 Q4 17:00 17:30 Doors close at 21:00 Educational Track Opening Plenary Getting started with FHIR Lunch FHIR API for Java programmers (Claude Nanjo) FHIR Search for client-developers (Mirjam Baltus and Claude Nanjo) Debriefing Pizza-party Educational Track Open space FHIR API for.net programmers (Mirjam Baltus) FHIR Search for server developers (Martijn Harthoorn) ed. only) ject leaxperience frastructure ge of the aprm should published, lein 280, ://bit.ly/ Tuesday 25th 8:30 9:00 9:00 10:30 Q1 11:00 12:30 Q2 13:00 13:45 13:45 15:15 Q3 15:30 17:00 Q4 17:00 17:30 Doors close at 18:00 Educational Track Update session Profile and validation (Grahame Grieve) Authoring profiles (Hans Vonkeman) lunch FHIR Documents (Lloyd McKenzie) Terminology, value-sets, codesystems (Lloyd McKenzie) Debriefing Cocktail party Educational Track Open space Security in FHIR with OAuth (Grahame Grieve) Open space FHIR and DICOM (Ewout Kramer) am e offices) ee-day ludes: ning Tuesday Wednesday 26th 8:30 9:00 9:00 10:30 Q1 11:00 12:30 Q2 13:00 13:45 13:45 15:15 Q3 Educational Track Educational Track Update session FHIR architecture overview Route from CCDA to for non-programmers FHIR (Grahame Grieve) (René Spronk) Rolling out FHIR - architecture and Open space implementation considerations (Lloyd McKenzie) lunch - results & demonstrations nesday 350,-. 15:30-16:30 Q4 16:30 18:00 keynote Grahame on the future of FHIR Group photo and drinks com/devdays Thursday 27th 9:30 17:00 HL7 Application Implementation Design user group meeting This user group meeting (held at the same location) is a related, but separate, event. The user group meeting aims to provide a platform for the exchange of best practices and implementation experiences of both FHIR servers as well as clients. See for detailed agenda and registration. 11

12 Vijf vragen aan... René Spronk Wat is je achtergrond en wat doe je op dit moment? Mijn passie is het geven van cursussen op het gebied van ICT-standaarden rondom gegevensuitwisseling in de zorg, zoals HL7, IHE en DICOM. Het aanvoelen van een groep cursusdeelnemers, het meehelpen om de kwartjes te laten vallen, en het mensen in staat stellen iets met hun nieuw verworven kennis te doen, daarom draait het in dit vak. Van origine ben ik informaticus met specialisatie medische techniek, iets wat zeker helpt bij het overdragen van deze soms schijnbaar droge materie. Door uit ervaring in de zorgsector te putten kan ik de diverse standaarden concreet maken en verluchtigen. Wat zijn naar uw mening de belangrijkste trends in uw sector? De uitwisseling van gegevens tussen zorgpartijen. In de jaren tachtig stond de uitwisseling van gegevens binnen één zorginstelling centraal, nu vindt er een schaalvergroting plaats. ICT-standaarden zijn volgend zij ontstaan als reactie op ontwikkelingen in de maatschappij. Partijen die nu al bezig zijn met internationale uitwisseling van zorggegevens zijn te vroeg eerst maar eens de uitwisselingsproblematiek binnen de diverse landen oplossen. Wat zou iedere zorginstelling en ZorgICT-leverancier moeten weten over FHIR? FHIR is een nieuwe HL7-standaard voor gegevensuitwisseling, die functionaliteit biedt die in andere standaarden niet aanwezig is, met name voor apps en cloudgebaseerde applicaties. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van FHIR? FHIR bezit de functionaliteit die ook in de andere HL7-standaarden zoals HL7 versie 2 en CDA zit, maar er is geen directe noodzaak de bestaande koppelingen te migreren naar FHIR. FHIR zal René Spronk, Trainer bij Ringholm, IHE Academy en HL7 University om die reden naast de gebruikelijk HL7- standaarden worden toegepast, in haar eigen niche. De niche voor FHIR (met name apps) wordt zienderogen groter, en door haar implementatiegerichtheid zien we steeds meer toepassingen. U komt regelmatig in andere landen om trainingen te geven of te organiseren. Wat kan Nederland van andere landen leren op het gebied van ZorgICT? Diverse buurlanden lopen op Nederland vooruit daar waar het gaat om deelaspecten van ZorgICT, en andere lopen soms ver achter. Eén van mijn stokpaardjes is het beschikbaar hebben van betrouwbare, vanuit ZorgICT-toepassingen benaderbare, basisregisters voor zorgverleners en zorgorganisaties; beide zijn in Nederland niet goed geregeld. Voor de patiënt hebben we het BSN-register, wat voor een zeer groot deel voldoet als basisregistratie al kan het nog beter op het gebied van nieuwgeborenen. Dit soort registers lijkt triviaal, maar ze hebben een directe impact op de betrouwbaarheid van de gegevens, en daarmee op de kwaliteit van de geleverde zorg. 12

13 Nieuwe aanvuling Epic-team Furore Kort nieuws Lisa Maenner, consultant bij Nordic Lisa Maennner is namens Furore in maart jl. gestart bij Radboudumc. Ik werk bij Nordic Consulting in Madison, Wisconsin. Nordic is de grootste Epic-only adviesbureau in de Verenigde Staten. Voordat ik adviseur werd heb ik ongeveer 3 jaar gewerkt bij Epic Systems. Ik heb de laatste jaren een paar verschillende projecten gedaan als adviseur in Texas, Arizona en Louisiana. Ik vind de projecten na een Epic-implementatie het meest interessant en leuk om te doen. Als een ziekenhuis al met Epic werkt, leer je meer over wat de gebruiker precies wil en heb je meer invloed op het optimaliseren van het systeem. Nordic vroeg mij of ik geïnteresseerd was in het versterken van het Epic-team in Nederland en ik heb gelijk ja gezegd. Ik heb met veel plezier met het team samengewerkt; zowel het delen van mijn kennis als het werken met hun systeem was heel leerzaam. Gelukkig kon ik direct overleggen met de chirurgen en de anesthesisten over de problemen waar ze tegen aanliepen en de mogelijke oplossingen hiervoor. Mijn grootste uitdaging was de taal van de software en de verschillen in de Nederlandse zorg. Hoewel de meeste mensen hier goed Engels spreken, kan het soms tricky zijn om te navigeren in het systeem zonder kennis van de Nederlandse taal (hoewel het ook wel weer een goede manier is om te leren!). Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk Nederlandse cultuur op te snuiven, inclusief op de fiets naar mijn werk gaan. Ik heb veel verschillende steden bezocht en nieuwe mensen ontmoet, zoals bijvoorbeeld tijdens een familiediner bij mijn collega Esther. Ik vond het een geweldige ervaring om aan dit project mee te mogen werken. Furore sponsort stage MIK-student Rinke Riezebos Furore sponsort de stage van tweedejaars Master MIK-student Rinke Riezebos. Als student aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Toronto doet hij onderzoek naar het bepalen van de kwaliteit van medische apps voor mobiele apparaten. De afgelopen jaren is er een enorme wildgroei ontstaan aan gezondheid gerelateerde applicaties. De kwaliteit van deze apps wordt niet gegarandeerd, terwijl ze wel vrij verkrijgbaar zijn in de app-stores. Rinke is bijna klaar met zijn stage en hoopt dan antwoord te kunnen geven op de vraag hoe je makkelijk en snel de kwaliteit van gezondheids-apps kan bepalen. Op houdt Rinke een blog bij over zijn avonturen in Canada en de voortgang van zijn onderzoek. twitter.com/rinkeriezebos Furore is regelmatig aanwezig bij activiteiten van de studie Medische Informatiekunde aan het AMC, zoals een netwerkborrel en opening van het academisch jaar. Daarnaast geven we ook gastcolleges en sponsoren we de studenten op verschillende manieren. Deze opleiding sluit goed aan bij het werkveld van Furore. Er lopen op dit moment drie MIK-studenten stage bij Furore. Zij schrijven hun thesis op basis van deze stage. 13

14 Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Aart Bos Een bijzondere prestatie. Zo omschrijven wij soms het werk dat wij voor onze opdrachtgevers leveren. We streven naar kwaliteit en dagen onszelf voortdurend uit om nog beter te presteren, ook als het even tegenzit. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er mensen zijn die bijzondere prestaties leveren van een totaal ander kaliber. Aart Bos nam eind 2012 de beslissing om na een carrière van vijftien jaar te stoppen bij BoerCroon voorheen Boer & Croon en zich in te gaan zetten voor het internationale initiatief voor vrede en verbondenheid Master- Peace. Veel mensen zullen zich afvragen waarom hij de stap heeft gezet van een zeer zakelijke omgeving naar een non-profitorganisatie. Aart vertelt over zijn beweegredenen, de uitdagingen van nieuwe typen NGO s en het belang van het werk van MasterPeace. Bron: Aart Bos Na diverse lijnfuncties te hebben bekleed in het bedrijfsleven, begon Aart in 1997 bij BoerCroon. Hij zette onder andere de werkmaatschappij Nextstrategy op. Samen met Microsoft heb ik met een team van collega s bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken in Nederland geïntroduceerd. Nu is dit voor veel organisaties gemeengoed, maar destijds nog niet. Het internet was sterk in opkomst en opende deuren richting een nieuwe manier van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hierin zagen we grote kansen en we hebben daarop ingespeeld. Een zeer interessante en leerzame tijd. Iets bijdragen In de laatste jaren bij BoerCroon was Aart zelfs partner bij dit 450 medewerkers tellende bedrijf. Toch kriebelde er iets. Aart: Ik heb me afgevraagd hoe ik met mijn gegeven en opgebouwde talenten de maximale bijdrage kan leveren aan iets goeds, en dat is een mooie zoektocht geworden. Bij BoerCroon heb ik mooie dingen gedaan, maar intuïtief was ik toe aan een volgende stap. Het klinkt ideëel, maar ik zie het als een missie in het leven om iets bij te dragen en niet alleen maar te onttrekken. Om die reden besloot ik mijn partnerschap bij BoerCroon niet te verlengen. Aart ontmoette Ilco van der Linde, die met Dance4Life door middel van muziek wereldwijd jongeren betrekt bij de strijd tegen hiv/aids. Ilco is een bevlogen sociaal-ondernemer die heel goed gebruikmaakt van moderne technologie en communicatiemiddelen zoals social media, zegt Aart. Op die manier weet Intuïtief was ik toe aan de volgende stap hij wereldwijd mensen te informeren en te mobiliseren. Een aanpak die mij aanspreekt en waar ik gezien mijn ervaring veel van weet. Ilco vertelde Aart over het in 2011 gestarte MasterPeace. Aart: Dit is een wereldwijd initiatief dat mensen oproept om hun talenten en energie in te zetten om te bouwen aan vrede en saamhorigheid. Met als doel een meer duurzame wereld met minder gewapende conflicten. Door lokale initiatieven op het gebied van muziek en kunst te ondersteunen met kennis en menskracht en dus niet met geld brengt MasterPeace mensen bij elkaar en bouwt het aan sociale cohesie. Aart was onder de indruk van de doelstellingen en aanpak van MasterPeace en besloot zich aan te sluiten bij de organisatie. Nieuw type NGO MasterPeace is duidelijk een nieuw type NGO (non-gouvernementele organisatie). Ik wilde altijd al werken voor een goed doel, maar de ervaring is dat NGO s vaak bureaucratisch zijn en afhankelijkheid creëren, stelt Aart. Op het moment dat je subsidies toekent, help je mensen niet verder. Dat doe je pas als je ze zelf stappen laat ondernemen om een beter leven te krijgen. Met dat in het achterhoofd is MasterPeace opgericht en in die visie kan ik me heel 14

15 Bron: Aart Bos Bron: Aart Bos goed vinden. MasterPeace onderscheidt zich ook van traditionele NGO s door zijn multichannel communicatie. Aart: Ons succes is sterk te danken aan het feit dat we inspelen op innovatie en creatie en gebruikmaken van de kracht van social media. Ook bloggen mensen van over de hele wereld op onze website. Alleen door alle kanalen te benutten, is de doelstelling van peacemakers mensen die zich verbonden hebben aan ons initiatief in 2020 te halen. MasterPeace brengt mensen bij elkaar en bouwt aan sociale cohesie nu via MasterPeace inzetten voor vrede. Moses in Oeganda leidt nu bijvoorbeeld maar liefst dertig clubjes. Fantastisch om te zien dat iemand die zo n heftig leven heeft gehad nu een positief doel heeft. Een ander aansprekend voorbeeld is Masut in Kabul. Hij heeft het initiatief genomen om op de universiteit vredesgesprekken op poten te zetten met jongeren van rivaliserende stammen. En in Bangladesh is een initiatief voor een bootrace tussen twee dorpen die een conflict hebben over verontreiniging van een rivier. Internationale Dag van de Vrede Uiteraard heeft MasterPeace budget nodig om activiteiten te kunnen ontplooien. De organisatie is echter niet afhankelijk van overheidssubsidie. een conflict met elkaar hebben samen op; bijvoorbeeld een Chinese met een Tibetaanse artiest. Zo onderstrepen we ons doel om bruggen te bouwen tussen landen of groepen mensen. Goed gevoel Dat Aart het goede werk van Master- Peace na aan het hart ligt is duidelijk. Welke voldoening haalt hij uit Master- Peace? Natuurlijk doe ik dit omdat ik me hier zelf goed bij voel. Het economisch kapitaal dat ik ontvang is natuurlijk veel minder dan bij Boer & Croon, maar het sociale kapitaal wat ik terugkrijg is enorm. In het eerste jaar bij MasterPeace heb ik weer meer geleerd dan in de jaren daarvoor. Tot slot: hoe ziet Aart de toekomst van MasterPeace? 2014 staat in het teken van de verdere uitbouw van de organisatie. We willen in nog meer regio s en conflictgebieden aanwezig zijn en de naamsbekendheid van de organisatie verder vergroten. Dit doen we onder andere met ambassadeurs, zoals Roel van Velzen. MasterPeace wordt een essentiële schakel tussen civil society, bedrijfsleven en lokale organisaties. Bruggenbouwers blijven hartstikke nodig. Dat bewijzen actuele ontwikkelingen in Oekraïne; Syrië, Cairo, Centraal-Afrika en ga zo maar door. Voormalig kindsoldaten Momenteel is MasterPeace met 62 vrijwilligersclubs in 45 landen vertegenwoordigd. Muziek, kunst, sport en dialoog brengen mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Dit zijn universele uitingen, die culturen en landgrenzen overstijgen, zegt Aart. Onze kernwaarde is positivity: we kijken wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Bovendien is het altijd mogelijk om muziek te maken, ook als je geen geld hebt. Je stem kan niemand je afnemen. Veel van de initiatiefnemers zijn zelf betrokken geweest bij conflicten. Aart vervolgt: Zij zijn mogelijk de nieuwe Nelson Mandela s. Mandela had ook overtuigingen en onzekerheden toen hij rond de twintig jaar was. In ieder van ons schuilt een kleine Nelson. Het is aan jou en mij om keuzes te maken. Initiatiefnemers zijn soms voormalig kindsoldaten, die zich Subsidie maakt namelijk afhankelijk, zegt Aart stellig. Het geld komt dan ook van zogenaamde Founding Partners en Shareholders 4 Peace. Dit zijn bedrijven die hun naam verbinden aan ons initiatief en waar we samen mee optrekken. Je kunt hierbij denken aan Ziggo, maar ook uitgeverij Thieme Meulenhoff. We zoeken naar partners die onze visie en doelen delen. Aart is nu druk bezig met de voorbereidingen voor een groot concert, dat op de Internationale Dag van de Vrede 21 september 2014 plaatsvindt in Amsterdam. Tijdens dit concert treden muzikanten uit landen die Meer weten over het werk van MasterPeace of een bijdrage leveren aan dit vredesinitiatief? Kijk op Verder is iedereen van harte uitgenodigd voor een prachtig en inspirerend concert op 21 september. 15

16 Maak kennis met Naam: Michiel Vuurboom Leeftijd: 34 jaar Opleiding: Informatica/Artificial Intelligence Functie: Technisch Specialist Michiel Vuurboom Waaraan werk je nu? Aan verschillende projecten, maar allemaal op het gebied van systeemintegratie en data. De meeste tijd besteed ik aan medical intelligence -projecten in het UMCU en LUMC. In samenwerking met beide ziekenhuizen hebben we een architectuur ontworpen om data uit het EPD en talloze andere applicaties te verzamelen en te integreren en zo bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn talloze uitdagingen: data die voor de zorg geregistreerd wordt, is niet zonder meer bruikbaar voor onderzoek, sommige bronsystemen zijn slecht of helemaal niet gedocumenteerd, de hoeveelheid data zorgt voor technische uitdagingen, de eindgebruikers (meestal onderzoekers) hebben allerlei verschillende wensen, et cetera. In deze projecten heb ik verschillende rollen: architectuurontwerp, data modelleren, teamleden aansturen, technische implementaties, technisch advies. Daarnaast doe ik nog wat kleinere projecten op het gebied van koppelingen tussen verschillende ziekenhuisapplicaties. Vrije tijd Wat ik binnen mijn werk niet altijd kwijt kan, is mijn creatieve kant. Bij Furore kan ik gelukkig parttime werken, waardoor ik tijd heb voor mijn vele hobby s: allerlei (elektro)technische projectjes, computergames ontwerpen en maken, muziek maken, filmmontage en visual effects, lezen, oude gameconsoles verzamelen. En daarbij nog een gezin met twee kinderen: ik verveel me dus nooit. Uniek aan Furore Bij Furore heb ik de mogelijkheden gekregen om te groeien. Door het vertrouwen in mijn kunnen, heb ik steeds nieuwe en uitdagende projecten kunnen doen waarbij ik altijd weer iets nieuws geleerd heb. Groei is voor mij belangrijk. Daarnaast kan ik heel flexibel mijn tijd verdelen over mijn klanten en projecten en kan ik gelukkig grotendeels mijn eigen werk regelen. Hierdoor zit ik eigenlijk nooit zonder een klus. En die vrijheid vind ik ook heerlijk. Passie Favoriete project Een project is voor mij leuk als ik iets nieuws kan doen, kan pionieren, technische uitdagingen tegenkom en dan een hele tevreden klant heb aan het einde van de rit. In mijn huidige Medical Intelligence opdrachten kom ik dat allemaal tegen. We zijn er nog steeds aan het pionieren, zowel technisch als organisatorisch. Omdat we iets nieuws doen, staan we steeds voor allerlei keuzes: welke techniek gaan we gebruiken, welke tooling is handig, hoe gaan we modelleren, et cetera. Maar omdat we natuurlijk ook een resultaatverplichting hebben, is er altijd een spanningsveld tussen de mooiste oplossing en de pragmatische aanpak met sneller resultaat. Als je dan een tevreden klant hebt en je bent zelf tevreden met de gekozen oplossing, dan is je project echt geslaagd. Binnen mijn werk is de techniek toch mijn passie. Ik wil precies weten hoe iets werkt en waarom. Het oplossen van op het oog onmogelijke technische problemen geeft altijd een kick. De tevreden klant geeft daar nog wat extra glans aan. Reacties op Read.me kunt u sturen naar Foto: Fotoshoot

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector, opgericht in 1998 in de V.S.

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk De belangrijkste kenmerken van een EPD oplossing waar GGZorganisaties wél gelukkig van worden Medisch Informatica Congres 2015 Even voorstellen Hielko Ophoff Jorrit

Nadere informatie

Groepsadministratie in MC EPD

Groepsadministratie in MC EPD Groepsadministratie in MC EPD Eenvoudig en tijdbesparend registeren van groepen en MDO s Verslaglegging vanuit één scherm Ook te gebruiken voor het MDO verslag Eenvoudig groepsleden toevoegen of afmelden

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste EPD-leveranciers

Overzicht van de belangrijkste EPD-leveranciers Overzicht van de belangrijkste -leveranciers Voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2010 In hoofdstuk 6 Selecteren van een van het boek is een werkwoord wordt verwezen naar een -leveranciersoverzicht.

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Ervaringen met de ontwikkeling van het nieuwe Psygis Quarant. Project Pallas Athene

Ervaringen met de ontwikkeling van het nieuwe Psygis Quarant. Project Pallas Athene Ervaringen met de ontwikkeling van het nieuwe Psygis Quarant Project Pallas Athene Doelstelling afdeling ZIS De afdeling ZIS is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van bestaande én nieuwe

Nadere informatie

Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht. EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser

Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht. EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser 17 april 2014 Agenda Arkin Aanpak Arkin breed portaal Samenwerking Organisatie Cliënten met psychiatrische

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

CONCENTRATIE & SPREIDING VAN ZORG

CONCENTRATIE & SPREIDING VAN ZORG CONCENTRATIE & SPREIDING VAN ZORG Martijn Bakkers @martijnbakkers Dienstverleningsleverancier Gestart in 2009 op initiatief van een arts Begonnen met dossierinzage vanuit patiënt Uitgebreid naar inzage

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

software voor samenwerken en verbinden

software voor samenwerken en verbinden software voor samenwerken en verbinden gemaakt door het team van Nedap. Onze missie is om mooie tools te maken die het belangrijkste beroep in Nederland helpt en ondersteunt in het werk. Een beroep waar

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien?

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Joep Dille, Manager afdeling Innovatie en Wetenschap, Isala Gebruiker IT IS ALL IN THE CLOUDS Programma Drie Vragen: Waarom heeft Isala gegevens nodig? (management

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Integrating the Healthcare Enterprise

Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise Evert Sanderse User Chair Radioloog Amphia Ziekenhuis Tie Tjee Vendor Chair Business Consultant E-Storage Integrating the Healthcare Enterprise 1 Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht Kennisbijeenkomst Online Inzage Verdiepingssessie Implementatie patiëntenportaal mijn UMC Utrecht: Het perspectief van de zorgverlener op (de implementatie van) het patiëntenportaal Marijke de Hullu, Petra

Nadere informatie

TechReady - NextGen Productivity

TechReady - NextGen Productivity TechReady - NextGen Productivity 08:30 09:00 Ontbijt 09:00 10:00 Keynote 10:00 10:15 Pauze Hans van der Meer (Microsoft) & Danny Burlage (Wortell) TRACKS 1. Ervaringen uit de praktijk 2. Productiviteit

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS IMAGE SPEECH PROCESSING SOLUTIONS DOING MORE WITH SPEECH DÉ SOLUTION PROVIDER Kostenefficiëntie in de zorg is nog steeds

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen.

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen. HEAD-Congres 2015 Anders kijken,anders denken, anders doen. Even voorstellen: Cordaan Zorginstelling met de basis in Amsterdam en biedt aan 20.000 cliënten: thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants Praktijkcase: implementatie PSYGIS Quarant bij GGZ ingeest Hoe implementeer je succesvol PSYGIS Quarant, het EPD van PinkRoccade Healthcare, binnen een GGZ-organisatie? Steenwinkel Kruithof Associates

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Economy of Scale voor e-mental health interventies door middel van een uniform platform

Economy of Scale voor e-mental health interventies door middel van een uniform platform Economy of Scale voor e-mental health interventies door middel van een uniform platform In vogelvlucht: Andries: Wat is een e-interventie en waarom zou je dat aanbieden voor geestelijke gezondheidsklachten?

Nadere informatie

WELKOM op het jaarcongres 2014

WELKOM op het jaarcongres 2014 WELKOM op het jaarcongres 2014 Wifi: gn: Spant! ww: spantwifi Downloaden presentades:.ny.cc/samenbeter 14 november 2014 #ihenl en #hl7nl Samen beter! Exposanten 09.30 Welkom Tie Tjee en Robert Stegwee Programma

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst 29 november 2016 Inhoud keynote 1. Het Oogziekenhuis Rotterdam

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Procademy & De Kindertelefoon

Procademy & De Kindertelefoon procademy Foto: De Kindertelefoon / Lionne Hietberg Zonder procademy was het ons niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te installeren. Merel Luichies Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

NEXUS / NEWS. Editie GGZ - September Zorg. Voor elkaar.

NEXUS / NEWS. Editie GGZ - September Zorg. Voor elkaar. NEXUS / NEWS Editie GGZ - September 2017 Zorg. Voor elkaar. Inhoudsopgave Klanten aan het woord Zorgverleners over NEXUS / EPD 3 Productnieuws Afspraken maken vanuit elke externe applicatie: Webservice

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees

Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees Professor dr. A van der Heide Dr. L van Zuylen Drs. E Geijteman Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees Professor dr. Zuurmond Dr. R Perez Drs. B Huisman Medicatiemanagement in de laatste

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld

ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld Orlando, februari 2017 Paul Zincken Robert de vries Management Consultant en projectmanager in logistieke en ondersteunende processen Alpha-groep, Ctac, Accenture

Nadere informatie

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 Patient Journey De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 De reis van uw cliënt als uitgangspunt bij de inrichting van uw organisatie Een electronisch clientendossier (ECD)

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Onderzoeksdata in het UMCU. Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen

Onderzoeksdata in het UMCU. Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen Onderzoeksdata in het UMCU Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen Inhoud Agenda Inleiding/context Medical Intelligence Research IT programma UMCU Parelsnoer Architectuur Reuma parel Discussie en vragen

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Organisatie Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie