Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw"

Transcriptie

1 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006

2 2

3 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie en documentatie 23 Archief 25 Financiën 28 ICT en vorming 30 Personeel 31 Veiligheid 35 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 37 Een warme gemeente 39 Sociale- en welzijnsdienst 41 Sociale dienstverlening 42 Onderwijs en kinderopvang 43 Onderwijs Basisonderwijs t Populiertje 45 Den Top 48 Wegwijzer & Puur Natuur 51 Kunstacademie 53 Kinderdagverblijf Kinderdagverblijven - Jip & Janneke 54 - Kortjakje 56 Dienst voor Opvanggezinnen 58 Dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap 60 Ontspanning 61 Jeugd 63 Sport 66 Cultuur 68 Senioren 70 Bibliotheek 71 Toerisme 73 Leef- en woonomgeving 75 Milieu 77 Openbare Werken 79 Ruimtelijke Ordening 80 Groen 84 Landbouw 87 Lokale economie 88 Patrimonium 89 Tewerkstelling 93 Jobzoeker + 95 PWA 96 VDAB 97 Bijlagen 99 3

4 4

5 Voorwoord Geachte Het jaarverslag over de activiteiten van het vorige dienstjaar wordt traditiegetrouw samen met de begroting van het volgende dienstjaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het jaarverslag bevat vele kengetallen en informatie en is ongetwijfeld interessant voor iedereen die het gemeentelijk beleid van dichtbij volgt. Sinds enkele jaren werd het jaarverslag in een nieuw kleedje gestoken. De invoering van de nieuwe huisstijl was voor ons een uitdaging om dit beleidsdocument grondig te herdenken. Vele positieve reacties op de vorige jaarverslagen toonden aan dat dit een goede keuze was; vandaar dat het jaarverslag 2006 eveneens volgens dit nieuwe model werd samengesteld. Het jaarverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt, in relatie tot het strategisch beleidsplan, gekeken naar de werking van het gemeentebestuur in Wat werd er in de verschillende beleidsdomeinen en beleidsvelden concreet gerealiseerd? Waarmee waren we in 2006 concreet bezig? Op deze vragen geven we met dit jaarverslag 2006 graag een antwoord. Omdat cijfermateriaal belangrijk is om de werking van het bestuur te begrijpen worden de kengetallen in een tweede deel (als bijlagen) toegevoegd. Gemeentebesturen zijn geëvolueerd naar moderne bedrijven die een actieve communicatie hebben met hun klanten. Een gemeente besturen is een boeiende bezigheid: het is in feite werken voor mensen. Het is ook boeiend omdat er in een gemeente zoveel aandachtspunten zijn, zoveel beleidsdomeinen. Dit blijkt ook uit dit jaarverslag. Met het jaarverslag rapporteert het college van burgemeester en schepenen aan de raad en aan de geïnteresseerde inwoners en bedrijven. Daarom wordt de tekst ook gepubliceerd en kan iedereen in het kader van de openheid van bestuur een exemplaar aanvragen via infoleeuw. Tevens kan iedereen in de bibliotheek het document lezen en wordt de tekst gepubliceerd op onze website Een open communicatie impliceert ook dat wij ons willen openstellen voor suggesties en opmerkingen omtrent dit jaarverslag. Schrijf ze op en bezorg ze aan de communicatiedienst. Namens het college van burgemeester en schepenen De gemeentesecretaris, De burgemeester, Erik Laga Lieve Vanlinthout 5

6 6

7 Behoorlijk bestuur! Bestuur Secretariaat Onthaal Bevolking Burgerlijke Stand Vreemdelingen Juridisch Informatie en documentatie Archief Financiën ICT Personeel 7

8 8

9 BESTUUR Politieke organen Zetelverdeling gemeenteraad 29 leden 14 CD&V 6 VLD 2 SP.a 5 PF 1 Voluit Vlaams 1 GROEN! Bestuursmeerderheid CD&V Sp.a - Voluit Vlaams Gemeenteraad Lieve Vanlinthout burgemeester CD&V Roger Desmeth eerste schepen CD&V Filip Packeu schepen SP.a Jos Speeckaert schepen CD&V Martin Schoukens schepen CD&V Lucien Wauters schepen CD&V Marleen Bosmans schepen CD&V Alfons Geeroms raadslid VLD Frans Vanderkelen raadslid CD&V Jean Cornand raadslid PF Roland Meulemans raadslid CD&V Albert Cassiman raadslid SP.a Jean-Claude Draguet-Demoulin raadslid PF Kris Van Laethem raadslid CD&V Annie Mathieu raadslid PF Ignace Blondeel raadslid VLD Paul Herten raadslid GROEN! Kathleen D Herde raadslid VLD Anne-Marie Van Belle-Cloesen raadslid Voluit Vlaams Wim Peeters raadslid CD&V Sylvia Cliquet raadslid CD&V Nicole Manière raadslid PF Joseph Van Cutsem raadslid VLD Natalie Moriau raadslid VLD Danny Vanhee raadslid VLD Hugo Meert raadslid CD&V Roland Demol raadslid CD&V Ann De Ridder raadslid CD&V * Praxedès Vargas-Garcia raadslid PF * vanaf : Ann De Ridder vervangen door Koen Vereeken raadslid CD&V 9

10 Het College van Burgemeester en Schepenen Bevoegdheden Lieve VANLINTHOUT, burgemeester CD&V Algemeen beleid en coördinatie, politie, veiligheid, burgerlijke stand, bevolking, gelijkekansenbeleid. Roger DESMETH, eerste schepen CD&V Tewerkstelling, gezin, huisvesting, gemeentelijke gebouwen, senioren, sociale zaken, feestelijkheden, Vlaams beleid. Filip PACKEU, schepen SP.a Onderwijs, bibliotheken, toerisme, jumelages, speelpleinwerking. Jos SPEECKAERT, schepen CD&V Jeugd, sport, financiën en begroting. Martin SCHOUKENS, schepen CD&V Ruimtelijke ordening, verkeer (mobiliteit), openbare werken, lokale economie, cultuur, groen. Lucien WAUTERS, schepen CD&V Personeel, volksgezondheid, welzijn, nutsvoorzieningen, ontwikkelingssamenwerking, informatica. Marleen BOSMANS, schepen CD&V Milieu, land- en tuinbouw, monumenten en landschappen, markten en kermissen, juridische aangelegenheden, intergemeentelijke samenwerking. 10

11 Raadscommissies Samenstelling Commissie Financiën en Toelagen Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Joseph Van Cutsem Natalie Moriau Danny Vanhee Alfons Geeroms Jean Cornand Nicole Manière Praxedès Vargas-Garcia Commissie Infrastructuur en Mobiliteit Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Ignace Blondeel Kathleen D Herde Danny Vanhee Alfons Geeroms Jean Cornand Annie Mathieu Praxedès Vargas-Garcia Commissie Ruimtelijke Ordening Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Paul Herten Joseph Van Cutsem Natalie Moriau Alfons Geeroms Jean Cornand Jean-Claude Draguet-Demoulin Annie Mathieu Commissie Milieu Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Kathleen D Herde Joseph Van Cutsem Paul Herten Alfons Geeroms Jean Cornand Nicole Manière Annie Mathieu * Ann De Ridder sinds vervangen door Koen Vereeken 11

12 Commissie Reglement van Orde Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Ignace Blondeel Natalie Moriau Danny Vanhee Alfons Geeroms Jean Cornand Nicole Manière Annie Mathieu Commissie Personeelsstatuut Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Kathleen D Herde Natalie Moriau Danny Vanhee Alfons Geeroms Jean-Claude Draguet-Demoulin Nicole Manière Praxedès Vargas-Garcia Commissie Verbrandingsoven (rampencommissie) Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Vanbelle-Cloesen Kathleen D Herde Natalie Moriau Ignace Blondeel Alfons Geeroms Nicole Manière Jean-Claude Draguet-Demoulin Praxedès Vargas-Garcia Commissie Veiligheid Leden: Kris Van Laethem Albert Cassiman Anne-Marie Vanbelle-Cloesen Frans Vanderkelen Wim Peeters Sylvia Cliquet Hugo Meert Roland Demol Ann De Ridder / Koen Vereeken * Alfons Geeroms Ignace Blondeel Kathleen d Herde Danny Vanhee Jean Cornand Annie Mathieu Praxedès Vargas-Garcia * Ann De Ridder sinds vervangen door Koen Vereeken 12

13 SECRETARIAAT Inleiding De dienst Secretariaat wordt ook wel eens het knooppunt van de gemeentelijke organisatie genoemd. De opvolging van de briefwisseling, de voorbereiding en de nazorg van vergaderingen van college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad behoren namelijk tot de kerntaken van deze dienst. In 2004 werd gestart met het Ariadne plus project. Dit project beoogt de realisatie van een procesgestuurde aanpak van de gemeentelijke administratieve taken. Om dit te realiseren wordt enerzijds werk gemaakt van de inventarisatie en optimalisering van de processen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket PROTOS. De procesbeschrijvingen worden op het intranet op een interactieve manier ter beschikking gesteld van de medewerkers, worden gebruikt in vormingssessies en vormen samengebundeld het administratief handboek. Uiteraard moet er ook over worden gewaakt dat de vooropgestelde processtappen effectief worden gevolgd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket ARIADNE. De binnenkomende briefwisseling wordt ingescand en gekoppeld aan een concreet stappenplan. Daarbij komt het dossier elektronisch via het netwerk telkens bij de behandelaar van een volgende processtap terecht. Bestaansredenen en hoofdtaken De binnenkomende briefwisseling wordt stipt elke morgen opengemaakt, ingescand, ingeschreven in een register van binnenkomende briefwisseling en verdeeld naar de diensten. Sinds mei 2004 gebeurt dit volledig elektronisch. De diensthoofden krijgen dagelijks de binnengekomen stukken in de vorm van een elektronisch dossier op hun pc. Zij kunnen vervolgens uit een traceringenbibliotheek het bijhorende stappenplan aan het betreffende stuk verbinden. De software is een managementstool die de opvolging van de dossiers mogelijk maakt. Gemeenteraad Voorbereiding gemeenteraad Zitting gemeenteraad Afwerking gemeenteraad In 2006 registreerden we brieven (incl. faxen en s). Elke donderdagnamiddag wordt de agenda van het college samengesteld. Alle dossiers bestemd voor het college worden overhandigd aan het secretariaat en worden vervolgens op vrijdag overhandigd aan de gemeentesecretaris. De burgemeester en de schepenen ontvangen de dossiers volgens hun bevoegdheid. De zonechef evenals de ocmw-voorzitter ontvangen de agenda ter behandeling van de eigen geagendeerde punten. De dossiers worden keurig bijgehouden met de notuleringssoftware PARNASSUS. Elke dinsdagmorgen worden de collegebeslissingen definitief geregistreerd en verwerkt in het verslag van het college. Na goedkeuring van het verslag door het college wordt het gepubliceerd op het Administratief toezicht 13

14 Kabel Raad Informatie Systeem (KRIS), zodat raadsleden met internettoegang en paswoord inzage hebben kunnen nemen op het intranet. Elke maand wordt de uitnodiging van de gemeenteraad met een beknopte toelichting bij elk agendapunt verzonden. De dossiers liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. Het secretariaat verzorgd de samenstelling van het notulenverslag. Ook het notulenverslag van de gemeenteraad wordt gebundeld in een register en gepubliceerd op het intranet. Het proces gemeenteraad (voorbereiding, vergadering, nazorg) werd als eerste met PROTOS beschreven. In 2006 vergaderde het college 48 keer en de gemeenteraad 10 keer. Het secretariaat staat ook in voor het beheer van het centraal adressenbestand (ORGANISATIES) dat in verschillende softwarepakketten wordt gebruikt. Het secretariaat zorgt ook voor het verlenen van vergunningen in verband met het politiereglement, zoals aanplakborden, geluidshinder, vreugdeschoten, kansspelen, filmopnamen, circussen, reclame Het opmaken en verzenden van uitnodigingen in verband met recepties en plechtigheden en de coördinatie van deze activiteiten behoort ook tot het takenpakket van deze dienst. De bodendienst ressorteert eveneens onder het secretariaat en wordt er gecoördineerd. 14

15 ONTHAAL Het eerste contact met de gemeente gebeurt meestal via het onthaal. Hier krijg je een eerste indruk van het gemeentebestuur die bepalend is voor de hele organisatie. De klantvriendelijkheid van onze gemeente begint dan ook bij deze dienst. Je kan er terecht met al je vragen inzake gemeentelijke dienstverleningen. Zo zal de onthaalbediende je vertellen aan welk loket je terecht kan voor een adresverandering, waar je de formaliteiten kan regelen wanneer je plannen koestert om in het huwelijksbootje te stappen, waar je terecht kan voor een bouwaanvraag, waar de gemeentekas zich bevindt, waar je een betaling kan verrichten, enz. Je wordt telefonisch op deskundige wijze verbonden met de dienst die bevoegd is voor jouw specifieke probleem. 15

16 BEVOLKING Inleiding De dienst Bevolking maakt deel uit van de algemene serviceverlening van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De dienstverlening op deze afdeling is omvangrijk. De nu volgende uiteenzetting geeft een algemeen beeld van wat een bevolkingsdienst voor u, als burger, zoal kan betekenen. Voor cijfergegevens in verband met deze materie, verwijzen we u graag naar de tabellen als bijlage bij dit jaarverslag. Adreswijzigingen Kies je voor Sint-Pieters-Leeuw als hoofdverblijfplaats, dan moet een gezinslid, zich binnen de acht werkdagen na de vestiging in de gemeente, persoonlijk aanmelden bij de bevolkingsdienst (loket 3 en 4) met de identiteitskaarten van al de gezinsleden die verhuizen. Na deze aangifte krijg je binnen de acht dagen het bezoek van de wijkagent die officieel je hoofdverblijfplaats vaststelt. De datum van het politieonderzoek is de datum van inschrijving in de gemeente. Later zal je op de bevolkingsdienst ook nog je basisdocument moeten ondertekenen en een recente foto voorleggen voor je nieuwe elektronische identiteitskaart (EIK). Indien je reeds in het bezit bent van een EIK wordt deze van het nieuwe adres voorzien. Hiervoor heb je wel je PIN-PUK codes nodig. Bewaar deze dus zorgvuldig. Vergeet ook het inschrijvingsbewijs van je motorvoertuig niet te laten aanpassen. Wanneer je uit Sint-Pieters-Leeuw vertrekt, stel je binnen de acht werkdagen je nieuwe gemeente hiervan in kennis. Wanneer je definitief naar het buitenland vertrekt, mag je niet vergeten je te laten afschrijven voor het buitenland. Identiteitskaarten Elke Belg krijgt vanaf 12 jaar een identiteitskaart. Deze kaart geldt als bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister en dient ook als identiteits- en nationaliteitsbewijs in landen waar je geen paspoort nodig hebt. Pas vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht om de identiteitskaart steeds bij je hebben. Eind november 2004 ging Sint-Pieters-Leeuw van start met de invoering van de elektronische identiteitskaart (EIK). Deze kaart is een meerwaarde voor de burger en ook voor andere instanties. Zo stelt de EIK de burger in staat zijn belastingaangifte geldig in te dienen op elektronische wijze, zijn persoonlijke gegevens te raadplegen in het rijksregister, een elektronische handtekening te plaatsen met dezelfde juridische waarde als een gewone handtekening. Identiteitsbewijzen Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een identiteitsbewijs krijgen nodig voor het reizen naar het buitenland. Dit bewijs is twee jaar geldig en kost 1,24. Het identiteitsbewijs mag geenszins worden verward met het identiteitskaartje dat bij de geboorte wordt uitgereikt (wit kaartje met lintje) en dat enkel geldig is in België tot de leeftijd van 12 jaar. Reispassen Voor sommige reizen naar het buitenland heb je een paspoort (reispas) nodig. Bepaalde landen vragen bovendien een visum. Je reisagentschap of de dienst Bevolking van het gemeentebestuur (loket 5 en 6) kunnen je hieromtrent informeren. Internetgebruikers kunnen gebruik maken van Sinds 1999 moet elk 16

17 pasgeboren kind dat zich naar een land begeeft waar een paspoort vereist is over een individuele reispas beschikken. Dien tijdig je aanvraag in voor een nieuw paspoort zoniet zal je een beroep moeten doen op de spoedprocedure. Deze procedure is veel duurder. Breng alvast twee foto s mee. Je haalt het paspoort persoonlijk af. De geldigheidsduur van een paspoort is nu steeds 5 jaar (ook voor kinderen). Afleveren van allerhande uittreksels en getuigschriften, legalisaties Jijzelf, of je wettelijke vertegenwoordiger kunnen bij de bevolkingsdienst terecht voor allerlei bewijzen en getuigschriften zoals een bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit, gezinssamenstelling, verklaring op eer, slachtbewijs, Voor de meeste aanvragen heb je je identiteitskaart nodig. Voor de aflevering van de stukken betaalde je meestal in 2006 zegelrecht en gemeentetaks. Het zegelrecht werd echter afgeschaft met ingang van 1 januari Inentingen De wet verplicht ouders hun kind te laten inenten tegen polio. Het getuigschrift van inenting moet worden ingediend bij de bevolkingsdienst (loket 7 en 8) voor het kind de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt. Rijbewijzen Wil je de openbare weg op met een motorvoertuig dan moet je een rijbewijs (2 recente foto s vereist) hebben. Dit wordt je pas afgeleverd wanneer je slaagt in een theoretisch en een praktisch examen. Nadat je geslaagd bent in je theoretisch examen en in afwachting van het praktisch examen mag je de baan op met een voorlopig document dat verschilt naargelang de gekozen opleidingsformule. (model 18 maanden zonder gids enkel voor categorie B, model 36 maanden met gids enkel voor de categorie B, model 3). Wanneer je naar het buitenland gaat, is er geen verplichting om je Belgisch nationaal rijbewijs (loket 5 en 6) om te wisselen voor een Europees model (2 recente foto s vereist). Om moeilijkheden te vermijden wordt dit wel aangeraden. In het kader van de administratieve vereenvoudigingen werden de fiscale zegels met ingang van 1 januari 2006 afgeschaft en gebeurt de inning in contanten door de gemeente. Kieszaken De bevolkingsdienst organiseert de kiesverrichtingen in de gemeente. In 2006 waren er op 8 oktober gemeenteen provincieraadsverkiezingen. Huisnummers Voor het toekennen van een huisnummer kan je terecht bij de bevolkingsdienst (loketten 5 en 6) bijvoorbeeld ter gelegenheid van straathernummering of voor een nieuwbouw. Leurkaarten Vanaf 1 oktober 2006 zijn de gemeenten ontheven van de ontvangst en de aflevering van leurkaarten. Om redenen van administratieve vereenvoudiging wordt deze taak toevertrouwd aan de ondernemingsloketten. Honden Alle hondenbaasjes moeten hun troeteldier aangeven bij de dienst Bevolking (loket 7 en 8). De aangifte blijft geldig zolang ze niet wordt ingetrokken. Per hond betaal je 18 gemeentebelasting (toestand op 1 januari van het dienstjaar). Een aangifteformulier voor een hond kan je verkrijgen aan loket 7 en 8 en is te vinden op de website zie digitaal loket. Vergeet niet onmiddellijk te melden dat je niet meer in het bezit bent van een hond. Nederlands voor anderstaligen Omdat wij het Nederlandstalig karakter van onze gemeente hoog in het vaandel dragen, worden regelmatig cursussen Nederlands voor anderstaligen ingericht. Deze cursussen zijn een eerste stap naar 17

18 integratie en zeker een aanrader voor anderstaligen. Andere Je kan nog bij de dienst Bevolking terecht voor: - het afstempelen van documenten; - formulieren deeltijds werken; - info in verband met kermissen en jaarmarkten. 18

19 BURGERLIJKE STAND De dienst Burgerlijke Stand helpt je vooral met akten en formaliteiten in verband met geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit en overlijden. Ook de jubilarissen worden hier niet vergeten. Voor de cijfergegevens verwijzen we jullie graag naar de tabellen als bijlage bij dit jaarverslag. Geboorte Dit is een blijde gebeurtenis waarbij de te vervullen formaliteiten echter niet uit het oog mogen worden verloren. Vader, moeder of beide ouders of de verantwoordelijke van de inrichting waar het kind werd geboren, de geneesheer, de vroedvrouw of indien de bevalling thuis plaatsvond, iemand anders die de bevalling bijwoonde moet aangifte doen van de geboorte in de gemeente waar het kind werd geboren en dit binnen de 15 dagen na de bevalling. Erkenning Je kan een verklaring in authentieke vorm afleggen waarbij je te kennen geeft dat je vader of moeder bent van het kind dat je erkent. Deze verklaring kan worden afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je eigen gemeente of een andere gemeente of voor een notaris. Adoptie Door adoptie ontstaat een juridische band tussen de geadopteerde en diegene die adopteert. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone adoptie en volle adoptie. Bij dit laatste wordt het kind inzake rechten en plichten volledig gelijk gesteld met de eigen kinderen. Een notaris of de vrederechter bevoegd voor jouw woonplaats stelt een akte van adoptie op. De rechtbank van eerste aanleg homologeert die akte en de dienst Burgerlijke Stand schrijft de akte over in de bevolkingsregisters. Huwelijk Aan de mogelijke festiviteiten gaan een aantal formaliteiten vooraf. Je moet aan de voorwaarden voldoen om te mogen huwen en je moet over de nodige documenten beschikken. Sommige documenten worden door de Burgerlijke Stand zelf aangevraagd. Zo is de huwbare leeftijd in België vastgesteld op 18 jaar. Ben je jonger, dan heb je toestemming nodig van de jeugdrechtbank (enkel om gewichtige redenen). Het huwelijk wordt voltrokken in het openbaar in het bijzijn van 2 getuigen. Sinds 1 juni 2003 zijn ook huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk. Echtscheiding Een burgerlijk huwelijk kan ontbonden worden op grond van bepaalde feiten, door onderlinge toestemming wanneer je beiden minstens 20 jaar bent en het huwelijk minimaal 2 jaar duurde of door echtscheiding op grond van 3 jaar feitelijke scheiding. De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg bevoegd voor de woonplaats waar de gehuwden het laatst woonden of voor de woonplaats van de verweerder. Jubilea Heb je een jubileum te vieren van 50, 60, 65, 70 jaar huwelijk, kloosterling, priester, of ben je een eeuweling, neem dan tijdig contact op met de dienst Burgerlijke Stand. Een cheque van minimum 100 is de uwe! 19

20 Overlijden Wanneer een huisgenoot of een familielid overleden is dan moet je een geneesheer of wetsdokter vragen dit vast te stellen. Je moet ook aangifte doen van het overlijden. Dit gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden zich voordeed door twee naaste bloedverwanten of buren en in het bijzijn van 2 getuigen. Wanneer je een uitgesproken wens hebt voor wat er met je lichaam moet gebeuren na je overlijden (begraving of verbranding), dan kan je dit laten registeren bij de dienst Burgerlijke Stand van je woonplaats. Ook het ritueel kan je laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking. De wet bepaalt ook dat organen en weefsels kunnen worden weggenomen bij elke overledene die in België woonde, behalve wanneer hiertegen verzet is geuit. Dit verzet kan je zelf aantekenen via een speciaal formulier bij de dienst Burgerlijke Stand of een verwante kan dit doen als jouw vertegenwoordiger. Anderzijds kan je je ook uitdrukkelijk donor stellen of een eerder genomen beslissing herroepen. Het nieuwe decreet op de begraafplaatsen werd op 1 juli 2004 van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn: - stoffelijke overschotten kunnen niet alleen in een doodskist worden begraven maar ook in een ander lijkomhulsel; - bovengronds begraven kan worden aangeboden maar moet niet. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dit voorlopig niet aan te bieden. Nationaliteit Je kan de Belgische nationaliteit van rechtswege verkrijgen ofwel door de wil om Belg te worden te uiten. Deze wetgeving is complex. Voor meer inlichtingen hieromtrent kan je steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand. Afleveren uittreksels Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je uittreksels uit de akten die ingeschreven zijn in de registers bekomen. Uittreksels maken geen melding van de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft, dit in tegenstelling tot afschriften. 20

21 VREEMDELINGEN Kom je als vreemdeling in België, dan moet je je binnen de acht dagen aanmelden bij de gemeentelijke dienst Vreemdelingen. Welke documenten je bij deze aanmelding moet voorleggen hangt af van je situatie(verschillend voor toeristen dan voor studenten of tewerkgestelde onderdanen). Het gemeentebestuur is de schakel tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vreemdeling. Alhoewel het gemeentebestuur niet eigenmachtig het recht heeft om aan vreemdelingen de toegang tot het grondgebied of het verblijf in het land te verbieden, speelt het toch een belangrijke rol bij de administratieve te vervullen formaliteiten. De dienst Vreemdelingen is gelast met de afgifte van de verblijfsdocumenten, de bevelen om het grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatregelen genomen indien de bevelen niet worden opgevolgd. De dienst Vreemdelingen verschaft ook bepaalde administratieve gegevens op vraag van het OCMW. Op menselijk vlak kan de dienst een belangrijke rol spelen naar de integratie van de vreemdeling toe. Hij kan de vreemdeling op de hoogte brengen van taalcursussen, integratiecentra en andere mogelijk belangrijke gegevens verstrekken die hem vlugger wegwijs maken binnen een gemeente. Binnen de vreemde bevolking in onze gemeente, vormen de Europeanen de grootste groep. Hierin hebben de Italianen en de Spanjaarden het grootste aandeel met respectievelijk 786 en 476 eenheden. Binnen de groep niet-eg-vreemdelingen, vormen Marokkanen het grootste aandeel met 211 eenheden. 21

22 JURIDISCHE DIENST Juridische dossiers De gemeente heeft sinds 2005 een raamovereenkomst afgesloten met een extern advocatenkantoor om de gemeente advies te verlenen en de juridische zaken waarbij de gemeente als eiser of als verweerde betrokken is te behandelen voor de gewone en administratieve rechtbanken. Deze overeenkomst kan telkens stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd worden met een maximum van drie verlengingen. Bezwaren tegen de gemeentebelasting De juridische dienst staat ook in voor de behandeling van de bezwaren tegen de gemeentebelasting. De termijn om bezwaar in te dienen werd verlengd tot 6 maanden na verzending van het aanslagbiljet. Verzekeringen Bijna alle verzekeringspolissen van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zijn afgesloten bij Ethias. Een eerste reeks polissen heeft betrekking op het personeel, het bestuur en de gemeentelijke scholen: arbeidsongevallen personeel en leden van het college, lichamelijke ongevallen voor kinderen geplaatst in de peutertuinen en bij onthaalmoeders evenals de lichamelijke ongevallen van de onthaalmoeders zelf, de schoolongevallen en de verzekering van de jongeren die deelnemen aan de speelpleinwerking. Er is ook een polis geweld tegen mandatarissen afgesloten. Daarnaast zijn er de polissen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor het gemeentebestuur en zijn aangestelden, voor de architecten en ingenieurs tewerkgesteld bij het bestuur, voor de schoolgaande jeugd en de jongeren opgevangen tijdens de speelpleinwerking. Er is ook de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing voor bepaalde voor het publiek toegankelijke inrichtingen. Voor het gebruik van de gemeentelijke feesttent kunnen de gebruikers inschrijven op een abonnementenpolis. Er bestaat een gelijkaardige polis voor het gebruik van de Evenementenhal. In 2006 werd een gunning tot afsluiten van een overeenkomst voor de verzekering tegen brand en aanverwante gevaren van de gemeentelijke gebouwen uitgeschreven. De opdracht werd aan Ethias gegund. Met ingang van 01 mei 2006 werden alle gemeentelijke gebouwen onder één polis verzekerd. De gemeente heeft 39 automobielverzekeringen afgesloten (waaronder 15 geleasde voertuigen). Er werd ook een omniumverzekering afgesloten ten behoeve van het personeel wanneer het zich tijdens de diensturen met zijn eigen voertuig dient te verplaatsen. Ten slotte zijn er nog de polis diefstal van vervoerde gelden, de polis verzekering van kunstwerken tijdens tentoonstellingen en de verschillende polissen alle risico s waarbij vooral het computermateriaal en elektronica van de gemeente, de politie, de scholen en de bibliotheek worden verzekerd. Ten behoeve van de vrijwillige medewerkers en seingevers tijdens de Leeuwse Pijl werden er bijkomende verzekeringen voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. 22

23 INFORMATIE EN DOCUMENTATIE Van monoloog naar dialoog De jongste tijd zijn twee fenomenen fel in belang toegenomen, enerzijds de elektronische informatie via , internet, intranet... en anderzijds de dialoog met de bevolking, de burger, die veel mondiger is geworden en terecht antwoord verwacht op zijn vragen en voorstellen aan de overheid. Ze kunnen zo bijdragen tot een beter samenleven in onze gemeente. Een overzicht van de taken Algemene taken Interne communicatie en informatie met interne diensten en medewerkers en met externe personen, bewoners, instellingen, groepen, verenigingen... Adviserende en beleidsondersteunende taken Advies verstrekken en eventuele oplossingen voorstellen bij vragen en opmerkingen vanwege de inwoners betreffende de werking van de gemeentediensten en opmaken van het jaarverslag. Controlerende taken Controle van geleverde diensten en producten, nazicht van de agenda, verslagen, correspondentie, besluiten, samenstelling dossiers en dossieropvolging. Interactieve communicatie De dienst fungeert als een grote verkeerswisselaar waarop tientallen informatiewegen uitmonden met telkens tweerichtingsverkeer: heen en terug, actie en reactie, vraag en antwoord. Die interactieve doorstroming van informatie houdt nooit op en wordt daarom beter omschreven als permanente communicatie. Deze communicatie omvat alle mogelijke vormen: naast de nieuwste elektronische media en multimedia zijn er ook nog de eenvoudigste en eeuwenoude, zoals gesproken en geschreven mededelingen en alle vormen van drukwerk. Vandaar dat er in de dienst constant moet worden geïnnoveerd en zelfs geïmproviseerd, maar tegelijk ook een strak werkschema moet worden aangehouden. Praktische communicatie Uitwerking van door de gemeentesecretaris toevertrouwde projecten. Beheren en verdelen van publicaties van de Vlaamse Overheid. Persmappen samenstellen voor de collegeleden en diensthoofden, de bibliotheek, de gemeentelijke scholen, PWA, G.C.C. Coloma. Opvolging van de aanmaak van de gemeenteplannen. Aanmaak en opvolging van de cdrom met gemeentelijke informatie. 23

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS DEEL 2 - ANALYSE PER DEPARTEMENT. Woord Vooraf... 9

DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS DEEL 2 - ANALYSE PER DEPARTEMENT. Woord Vooraf... 9 Jaarverslag 2008 1 Inhoud 2 3 Woord Vooraf... 9 DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS Hoofdstuk 1 Werking 1.1. Gegevens van de dienst... 15 1.2. Werkingsprincipes... 15 1.2.1. De Gentse aanpak... 16 1.2.2. Concrete

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie