Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw"

Transcriptie

1 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006

2 2

3 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie en documentatie 23 Archief 25 Financiën 28 ICT en vorming 30 Personeel 31 Veiligheid 35 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 37 Een warme gemeente 39 Sociale- en welzijnsdienst 41 Sociale dienstverlening 42 Onderwijs en kinderopvang 43 Onderwijs Basisonderwijs t Populiertje 45 Den Top 48 Wegwijzer & Puur Natuur 51 Kunstacademie 53 Kinderdagverblijf Kinderdagverblijven - Jip & Janneke 54 - Kortjakje 56 Dienst voor Opvanggezinnen 58 Dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap 60 Ontspanning 61 Jeugd 63 Sport 66 Cultuur 68 Senioren 70 Bibliotheek 71 Toerisme 73 Leef- en woonomgeving 75 Milieu 77 Openbare Werken 79 Ruimtelijke Ordening 80 Groen 84 Landbouw 87 Lokale economie 88 Patrimonium 89 Tewerkstelling 93 Jobzoeker + 95 PWA 96 VDAB 97 Bijlagen 99 3

4 4

5 Voorwoord Geachte Het jaarverslag over de activiteiten van het vorige dienstjaar wordt traditiegetrouw samen met de begroting van het volgende dienstjaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het jaarverslag bevat vele kengetallen en informatie en is ongetwijfeld interessant voor iedereen die het gemeentelijk beleid van dichtbij volgt. Sinds enkele jaren werd het jaarverslag in een nieuw kleedje gestoken. De invoering van de nieuwe huisstijl was voor ons een uitdaging om dit beleidsdocument grondig te herdenken. Vele positieve reacties op de vorige jaarverslagen toonden aan dat dit een goede keuze was; vandaar dat het jaarverslag 2006 eveneens volgens dit nieuwe model werd samengesteld. Het jaarverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt, in relatie tot het strategisch beleidsplan, gekeken naar de werking van het gemeentebestuur in Wat werd er in de verschillende beleidsdomeinen en beleidsvelden concreet gerealiseerd? Waarmee waren we in 2006 concreet bezig? Op deze vragen geven we met dit jaarverslag 2006 graag een antwoord. Omdat cijfermateriaal belangrijk is om de werking van het bestuur te begrijpen worden de kengetallen in een tweede deel (als bijlagen) toegevoegd. Gemeentebesturen zijn geëvolueerd naar moderne bedrijven die een actieve communicatie hebben met hun klanten. Een gemeente besturen is een boeiende bezigheid: het is in feite werken voor mensen. Het is ook boeiend omdat er in een gemeente zoveel aandachtspunten zijn, zoveel beleidsdomeinen. Dit blijkt ook uit dit jaarverslag. Met het jaarverslag rapporteert het college van burgemeester en schepenen aan de raad en aan de geïnteresseerde inwoners en bedrijven. Daarom wordt de tekst ook gepubliceerd en kan iedereen in het kader van de openheid van bestuur een exemplaar aanvragen via infoleeuw. Tevens kan iedereen in de bibliotheek het document lezen en wordt de tekst gepubliceerd op onze website Een open communicatie impliceert ook dat wij ons willen openstellen voor suggesties en opmerkingen omtrent dit jaarverslag. Schrijf ze op en bezorg ze aan de communicatiedienst. Namens het college van burgemeester en schepenen De gemeentesecretaris, De burgemeester, Erik Laga Lieve Vanlinthout 5

6 6

7 Behoorlijk bestuur! Bestuur Secretariaat Onthaal Bevolking Burgerlijke Stand Vreemdelingen Juridisch Informatie en documentatie Archief Financiën ICT Personeel 7

8 8

9 BESTUUR Politieke organen Zetelverdeling gemeenteraad 29 leden 14 CD&V 6 VLD 2 SP.a 5 PF 1 Voluit Vlaams 1 GROEN! Bestuursmeerderheid CD&V Sp.a - Voluit Vlaams Gemeenteraad Lieve Vanlinthout burgemeester CD&V Roger Desmeth eerste schepen CD&V Filip Packeu schepen SP.a Jos Speeckaert schepen CD&V Martin Schoukens schepen CD&V Lucien Wauters schepen CD&V Marleen Bosmans schepen CD&V Alfons Geeroms raadslid VLD Frans Vanderkelen raadslid CD&V Jean Cornand raadslid PF Roland Meulemans raadslid CD&V Albert Cassiman raadslid SP.a Jean-Claude Draguet-Demoulin raadslid PF Kris Van Laethem raadslid CD&V Annie Mathieu raadslid PF Ignace Blondeel raadslid VLD Paul Herten raadslid GROEN! Kathleen D Herde raadslid VLD Anne-Marie Van Belle-Cloesen raadslid Voluit Vlaams Wim Peeters raadslid CD&V Sylvia Cliquet raadslid CD&V Nicole Manière raadslid PF Joseph Van Cutsem raadslid VLD Natalie Moriau raadslid VLD Danny Vanhee raadslid VLD Hugo Meert raadslid CD&V Roland Demol raadslid CD&V Ann De Ridder raadslid CD&V * Praxedès Vargas-Garcia raadslid PF * vanaf : Ann De Ridder vervangen door Koen Vereeken raadslid CD&V 9

10 Het College van Burgemeester en Schepenen Bevoegdheden Lieve VANLINTHOUT, burgemeester CD&V Algemeen beleid en coördinatie, politie, veiligheid, burgerlijke stand, bevolking, gelijkekansenbeleid. Roger DESMETH, eerste schepen CD&V Tewerkstelling, gezin, huisvesting, gemeentelijke gebouwen, senioren, sociale zaken, feestelijkheden, Vlaams beleid. Filip PACKEU, schepen SP.a Onderwijs, bibliotheken, toerisme, jumelages, speelpleinwerking. Jos SPEECKAERT, schepen CD&V Jeugd, sport, financiën en begroting. Martin SCHOUKENS, schepen CD&V Ruimtelijke ordening, verkeer (mobiliteit), openbare werken, lokale economie, cultuur, groen. Lucien WAUTERS, schepen CD&V Personeel, volksgezondheid, welzijn, nutsvoorzieningen, ontwikkelingssamenwerking, informatica. Marleen BOSMANS, schepen CD&V Milieu, land- en tuinbouw, monumenten en landschappen, markten en kermissen, juridische aangelegenheden, intergemeentelijke samenwerking. 10

11 Raadscommissies Samenstelling Commissie Financiën en Toelagen Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Joseph Van Cutsem Natalie Moriau Danny Vanhee Alfons Geeroms Jean Cornand Nicole Manière Praxedès Vargas-Garcia Commissie Infrastructuur en Mobiliteit Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Ignace Blondeel Kathleen D Herde Danny Vanhee Alfons Geeroms Jean Cornand Annie Mathieu Praxedès Vargas-Garcia Commissie Ruimtelijke Ordening Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Paul Herten Joseph Van Cutsem Natalie Moriau Alfons Geeroms Jean Cornand Jean-Claude Draguet-Demoulin Annie Mathieu Commissie Milieu Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Kathleen D Herde Joseph Van Cutsem Paul Herten Alfons Geeroms Jean Cornand Nicole Manière Annie Mathieu * Ann De Ridder sinds vervangen door Koen Vereeken 11

12 Commissie Reglement van Orde Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Ignace Blondeel Natalie Moriau Danny Vanhee Alfons Geeroms Jean Cornand Nicole Manière Annie Mathieu Commissie Personeelsstatuut Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Van Belle-Cloesen Kathleen D Herde Natalie Moriau Danny Vanhee Alfons Geeroms Jean-Claude Draguet-Demoulin Nicole Manière Praxedès Vargas-Garcia Commissie Verbrandingsoven (rampencommissie) Leden: Hugo Meert Roland Demol Kris Van Laethem Ann De Ridder / Koen Vereeken * Wim Peeters Frans Vanderkelen Sylvia Cliquet Albert Cassiman Anne-Marie Vanbelle-Cloesen Kathleen D Herde Natalie Moriau Ignace Blondeel Alfons Geeroms Nicole Manière Jean-Claude Draguet-Demoulin Praxedès Vargas-Garcia Commissie Veiligheid Leden: Kris Van Laethem Albert Cassiman Anne-Marie Vanbelle-Cloesen Frans Vanderkelen Wim Peeters Sylvia Cliquet Hugo Meert Roland Demol Ann De Ridder / Koen Vereeken * Alfons Geeroms Ignace Blondeel Kathleen d Herde Danny Vanhee Jean Cornand Annie Mathieu Praxedès Vargas-Garcia * Ann De Ridder sinds vervangen door Koen Vereeken 12

13 SECRETARIAAT Inleiding De dienst Secretariaat wordt ook wel eens het knooppunt van de gemeentelijke organisatie genoemd. De opvolging van de briefwisseling, de voorbereiding en de nazorg van vergaderingen van college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad behoren namelijk tot de kerntaken van deze dienst. In 2004 werd gestart met het Ariadne plus project. Dit project beoogt de realisatie van een procesgestuurde aanpak van de gemeentelijke administratieve taken. Om dit te realiseren wordt enerzijds werk gemaakt van de inventarisatie en optimalisering van de processen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket PROTOS. De procesbeschrijvingen worden op het intranet op een interactieve manier ter beschikking gesteld van de medewerkers, worden gebruikt in vormingssessies en vormen samengebundeld het administratief handboek. Uiteraard moet er ook over worden gewaakt dat de vooropgestelde processtappen effectief worden gevolgd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket ARIADNE. De binnenkomende briefwisseling wordt ingescand en gekoppeld aan een concreet stappenplan. Daarbij komt het dossier elektronisch via het netwerk telkens bij de behandelaar van een volgende processtap terecht. Bestaansredenen en hoofdtaken De binnenkomende briefwisseling wordt stipt elke morgen opengemaakt, ingescand, ingeschreven in een register van binnenkomende briefwisseling en verdeeld naar de diensten. Sinds mei 2004 gebeurt dit volledig elektronisch. De diensthoofden krijgen dagelijks de binnengekomen stukken in de vorm van een elektronisch dossier op hun pc. Zij kunnen vervolgens uit een traceringenbibliotheek het bijhorende stappenplan aan het betreffende stuk verbinden. De software is een managementstool die de opvolging van de dossiers mogelijk maakt. Gemeenteraad Voorbereiding gemeenteraad Zitting gemeenteraad Afwerking gemeenteraad In 2006 registreerden we brieven (incl. faxen en s). Elke donderdagnamiddag wordt de agenda van het college samengesteld. Alle dossiers bestemd voor het college worden overhandigd aan het secretariaat en worden vervolgens op vrijdag overhandigd aan de gemeentesecretaris. De burgemeester en de schepenen ontvangen de dossiers volgens hun bevoegdheid. De zonechef evenals de ocmw-voorzitter ontvangen de agenda ter behandeling van de eigen geagendeerde punten. De dossiers worden keurig bijgehouden met de notuleringssoftware PARNASSUS. Elke dinsdagmorgen worden de collegebeslissingen definitief geregistreerd en verwerkt in het verslag van het college. Na goedkeuring van het verslag door het college wordt het gepubliceerd op het Administratief toezicht 13

14 Kabel Raad Informatie Systeem (KRIS), zodat raadsleden met internettoegang en paswoord inzage hebben kunnen nemen op het intranet. Elke maand wordt de uitnodiging van de gemeenteraad met een beknopte toelichting bij elk agendapunt verzonden. De dossiers liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. Het secretariaat verzorgd de samenstelling van het notulenverslag. Ook het notulenverslag van de gemeenteraad wordt gebundeld in een register en gepubliceerd op het intranet. Het proces gemeenteraad (voorbereiding, vergadering, nazorg) werd als eerste met PROTOS beschreven. In 2006 vergaderde het college 48 keer en de gemeenteraad 10 keer. Het secretariaat staat ook in voor het beheer van het centraal adressenbestand (ORGANISATIES) dat in verschillende softwarepakketten wordt gebruikt. Het secretariaat zorgt ook voor het verlenen van vergunningen in verband met het politiereglement, zoals aanplakborden, geluidshinder, vreugdeschoten, kansspelen, filmopnamen, circussen, reclame Het opmaken en verzenden van uitnodigingen in verband met recepties en plechtigheden en de coördinatie van deze activiteiten behoort ook tot het takenpakket van deze dienst. De bodendienst ressorteert eveneens onder het secretariaat en wordt er gecoördineerd. 14

15 ONTHAAL Het eerste contact met de gemeente gebeurt meestal via het onthaal. Hier krijg je een eerste indruk van het gemeentebestuur die bepalend is voor de hele organisatie. De klantvriendelijkheid van onze gemeente begint dan ook bij deze dienst. Je kan er terecht met al je vragen inzake gemeentelijke dienstverleningen. Zo zal de onthaalbediende je vertellen aan welk loket je terecht kan voor een adresverandering, waar je de formaliteiten kan regelen wanneer je plannen koestert om in het huwelijksbootje te stappen, waar je terecht kan voor een bouwaanvraag, waar de gemeentekas zich bevindt, waar je een betaling kan verrichten, enz. Je wordt telefonisch op deskundige wijze verbonden met de dienst die bevoegd is voor jouw specifieke probleem. 15

16 BEVOLKING Inleiding De dienst Bevolking maakt deel uit van de algemene serviceverlening van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De dienstverlening op deze afdeling is omvangrijk. De nu volgende uiteenzetting geeft een algemeen beeld van wat een bevolkingsdienst voor u, als burger, zoal kan betekenen. Voor cijfergegevens in verband met deze materie, verwijzen we u graag naar de tabellen als bijlage bij dit jaarverslag. Adreswijzigingen Kies je voor Sint-Pieters-Leeuw als hoofdverblijfplaats, dan moet een gezinslid, zich binnen de acht werkdagen na de vestiging in de gemeente, persoonlijk aanmelden bij de bevolkingsdienst (loket 3 en 4) met de identiteitskaarten van al de gezinsleden die verhuizen. Na deze aangifte krijg je binnen de acht dagen het bezoek van de wijkagent die officieel je hoofdverblijfplaats vaststelt. De datum van het politieonderzoek is de datum van inschrijving in de gemeente. Later zal je op de bevolkingsdienst ook nog je basisdocument moeten ondertekenen en een recente foto voorleggen voor je nieuwe elektronische identiteitskaart (EIK). Indien je reeds in het bezit bent van een EIK wordt deze van het nieuwe adres voorzien. Hiervoor heb je wel je PIN-PUK codes nodig. Bewaar deze dus zorgvuldig. Vergeet ook het inschrijvingsbewijs van je motorvoertuig niet te laten aanpassen. Wanneer je uit Sint-Pieters-Leeuw vertrekt, stel je binnen de acht werkdagen je nieuwe gemeente hiervan in kennis. Wanneer je definitief naar het buitenland vertrekt, mag je niet vergeten je te laten afschrijven voor het buitenland. Identiteitskaarten Elke Belg krijgt vanaf 12 jaar een identiteitskaart. Deze kaart geldt als bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister en dient ook als identiteits- en nationaliteitsbewijs in landen waar je geen paspoort nodig hebt. Pas vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht om de identiteitskaart steeds bij je hebben. Eind november 2004 ging Sint-Pieters-Leeuw van start met de invoering van de elektronische identiteitskaart (EIK). Deze kaart is een meerwaarde voor de burger en ook voor andere instanties. Zo stelt de EIK de burger in staat zijn belastingaangifte geldig in te dienen op elektronische wijze, zijn persoonlijke gegevens te raadplegen in het rijksregister, een elektronische handtekening te plaatsen met dezelfde juridische waarde als een gewone handtekening. Identiteitsbewijzen Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een identiteitsbewijs krijgen nodig voor het reizen naar het buitenland. Dit bewijs is twee jaar geldig en kost 1,24. Het identiteitsbewijs mag geenszins worden verward met het identiteitskaartje dat bij de geboorte wordt uitgereikt (wit kaartje met lintje) en dat enkel geldig is in België tot de leeftijd van 12 jaar. Reispassen Voor sommige reizen naar het buitenland heb je een paspoort (reispas) nodig. Bepaalde landen vragen bovendien een visum. Je reisagentschap of de dienst Bevolking van het gemeentebestuur (loket 5 en 6) kunnen je hieromtrent informeren. Internetgebruikers kunnen gebruik maken van Sinds 1999 moet elk 16

17 pasgeboren kind dat zich naar een land begeeft waar een paspoort vereist is over een individuele reispas beschikken. Dien tijdig je aanvraag in voor een nieuw paspoort zoniet zal je een beroep moeten doen op de spoedprocedure. Deze procedure is veel duurder. Breng alvast twee foto s mee. Je haalt het paspoort persoonlijk af. De geldigheidsduur van een paspoort is nu steeds 5 jaar (ook voor kinderen). Afleveren van allerhande uittreksels en getuigschriften, legalisaties Jijzelf, of je wettelijke vertegenwoordiger kunnen bij de bevolkingsdienst terecht voor allerlei bewijzen en getuigschriften zoals een bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit, gezinssamenstelling, verklaring op eer, slachtbewijs, Voor de meeste aanvragen heb je je identiteitskaart nodig. Voor de aflevering van de stukken betaalde je meestal in 2006 zegelrecht en gemeentetaks. Het zegelrecht werd echter afgeschaft met ingang van 1 januari Inentingen De wet verplicht ouders hun kind te laten inenten tegen polio. Het getuigschrift van inenting moet worden ingediend bij de bevolkingsdienst (loket 7 en 8) voor het kind de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt. Rijbewijzen Wil je de openbare weg op met een motorvoertuig dan moet je een rijbewijs (2 recente foto s vereist) hebben. Dit wordt je pas afgeleverd wanneer je slaagt in een theoretisch en een praktisch examen. Nadat je geslaagd bent in je theoretisch examen en in afwachting van het praktisch examen mag je de baan op met een voorlopig document dat verschilt naargelang de gekozen opleidingsformule. (model 18 maanden zonder gids enkel voor categorie B, model 36 maanden met gids enkel voor de categorie B, model 3). Wanneer je naar het buitenland gaat, is er geen verplichting om je Belgisch nationaal rijbewijs (loket 5 en 6) om te wisselen voor een Europees model (2 recente foto s vereist). Om moeilijkheden te vermijden wordt dit wel aangeraden. In het kader van de administratieve vereenvoudigingen werden de fiscale zegels met ingang van 1 januari 2006 afgeschaft en gebeurt de inning in contanten door de gemeente. Kieszaken De bevolkingsdienst organiseert de kiesverrichtingen in de gemeente. In 2006 waren er op 8 oktober gemeenteen provincieraadsverkiezingen. Huisnummers Voor het toekennen van een huisnummer kan je terecht bij de bevolkingsdienst (loketten 5 en 6) bijvoorbeeld ter gelegenheid van straathernummering of voor een nieuwbouw. Leurkaarten Vanaf 1 oktober 2006 zijn de gemeenten ontheven van de ontvangst en de aflevering van leurkaarten. Om redenen van administratieve vereenvoudiging wordt deze taak toevertrouwd aan de ondernemingsloketten. Honden Alle hondenbaasjes moeten hun troeteldier aangeven bij de dienst Bevolking (loket 7 en 8). De aangifte blijft geldig zolang ze niet wordt ingetrokken. Per hond betaal je 18 gemeentebelasting (toestand op 1 januari van het dienstjaar). Een aangifteformulier voor een hond kan je verkrijgen aan loket 7 en 8 en is te vinden op de website zie digitaal loket. Vergeet niet onmiddellijk te melden dat je niet meer in het bezit bent van een hond. Nederlands voor anderstaligen Omdat wij het Nederlandstalig karakter van onze gemeente hoog in het vaandel dragen, worden regelmatig cursussen Nederlands voor anderstaligen ingericht. Deze cursussen zijn een eerste stap naar 17

18 integratie en zeker een aanrader voor anderstaligen. Andere Je kan nog bij de dienst Bevolking terecht voor: - het afstempelen van documenten; - formulieren deeltijds werken; - info in verband met kermissen en jaarmarkten. 18

19 BURGERLIJKE STAND De dienst Burgerlijke Stand helpt je vooral met akten en formaliteiten in verband met geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit en overlijden. Ook de jubilarissen worden hier niet vergeten. Voor de cijfergegevens verwijzen we jullie graag naar de tabellen als bijlage bij dit jaarverslag. Geboorte Dit is een blijde gebeurtenis waarbij de te vervullen formaliteiten echter niet uit het oog mogen worden verloren. Vader, moeder of beide ouders of de verantwoordelijke van de inrichting waar het kind werd geboren, de geneesheer, de vroedvrouw of indien de bevalling thuis plaatsvond, iemand anders die de bevalling bijwoonde moet aangifte doen van de geboorte in de gemeente waar het kind werd geboren en dit binnen de 15 dagen na de bevalling. Erkenning Je kan een verklaring in authentieke vorm afleggen waarbij je te kennen geeft dat je vader of moeder bent van het kind dat je erkent. Deze verklaring kan worden afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je eigen gemeente of een andere gemeente of voor een notaris. Adoptie Door adoptie ontstaat een juridische band tussen de geadopteerde en diegene die adopteert. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone adoptie en volle adoptie. Bij dit laatste wordt het kind inzake rechten en plichten volledig gelijk gesteld met de eigen kinderen. Een notaris of de vrederechter bevoegd voor jouw woonplaats stelt een akte van adoptie op. De rechtbank van eerste aanleg homologeert die akte en de dienst Burgerlijke Stand schrijft de akte over in de bevolkingsregisters. Huwelijk Aan de mogelijke festiviteiten gaan een aantal formaliteiten vooraf. Je moet aan de voorwaarden voldoen om te mogen huwen en je moet over de nodige documenten beschikken. Sommige documenten worden door de Burgerlijke Stand zelf aangevraagd. Zo is de huwbare leeftijd in België vastgesteld op 18 jaar. Ben je jonger, dan heb je toestemming nodig van de jeugdrechtbank (enkel om gewichtige redenen). Het huwelijk wordt voltrokken in het openbaar in het bijzijn van 2 getuigen. Sinds 1 juni 2003 zijn ook huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk. Echtscheiding Een burgerlijk huwelijk kan ontbonden worden op grond van bepaalde feiten, door onderlinge toestemming wanneer je beiden minstens 20 jaar bent en het huwelijk minimaal 2 jaar duurde of door echtscheiding op grond van 3 jaar feitelijke scheiding. De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg bevoegd voor de woonplaats waar de gehuwden het laatst woonden of voor de woonplaats van de verweerder. Jubilea Heb je een jubileum te vieren van 50, 60, 65, 70 jaar huwelijk, kloosterling, priester, of ben je een eeuweling, neem dan tijdig contact op met de dienst Burgerlijke Stand. Een cheque van minimum 100 is de uwe! 19

20 Overlijden Wanneer een huisgenoot of een familielid overleden is dan moet je een geneesheer of wetsdokter vragen dit vast te stellen. Je moet ook aangifte doen van het overlijden. Dit gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden zich voordeed door twee naaste bloedverwanten of buren en in het bijzijn van 2 getuigen. Wanneer je een uitgesproken wens hebt voor wat er met je lichaam moet gebeuren na je overlijden (begraving of verbranding), dan kan je dit laten registeren bij de dienst Burgerlijke Stand van je woonplaats. Ook het ritueel kan je laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking. De wet bepaalt ook dat organen en weefsels kunnen worden weggenomen bij elke overledene die in België woonde, behalve wanneer hiertegen verzet is geuit. Dit verzet kan je zelf aantekenen via een speciaal formulier bij de dienst Burgerlijke Stand of een verwante kan dit doen als jouw vertegenwoordiger. Anderzijds kan je je ook uitdrukkelijk donor stellen of een eerder genomen beslissing herroepen. Het nieuwe decreet op de begraafplaatsen werd op 1 juli 2004 van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn: - stoffelijke overschotten kunnen niet alleen in een doodskist worden begraven maar ook in een ander lijkomhulsel; - bovengronds begraven kan worden aangeboden maar moet niet. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dit voorlopig niet aan te bieden. Nationaliteit Je kan de Belgische nationaliteit van rechtswege verkrijgen ofwel door de wil om Belg te worden te uiten. Deze wetgeving is complex. Voor meer inlichtingen hieromtrent kan je steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand. Afleveren uittreksels Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je uittreksels uit de akten die ingeschreven zijn in de registers bekomen. Uittreksels maken geen melding van de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft, dit in tegenstelling tot afschriften. 20

21 VREEMDELINGEN Kom je als vreemdeling in België, dan moet je je binnen de acht dagen aanmelden bij de gemeentelijke dienst Vreemdelingen. Welke documenten je bij deze aanmelding moet voorleggen hangt af van je situatie(verschillend voor toeristen dan voor studenten of tewerkgestelde onderdanen). Het gemeentebestuur is de schakel tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vreemdeling. Alhoewel het gemeentebestuur niet eigenmachtig het recht heeft om aan vreemdelingen de toegang tot het grondgebied of het verblijf in het land te verbieden, speelt het toch een belangrijke rol bij de administratieve te vervullen formaliteiten. De dienst Vreemdelingen is gelast met de afgifte van de verblijfsdocumenten, de bevelen om het grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatregelen genomen indien de bevelen niet worden opgevolgd. De dienst Vreemdelingen verschaft ook bepaalde administratieve gegevens op vraag van het OCMW. Op menselijk vlak kan de dienst een belangrijke rol spelen naar de integratie van de vreemdeling toe. Hij kan de vreemdeling op de hoogte brengen van taalcursussen, integratiecentra en andere mogelijk belangrijke gegevens verstrekken die hem vlugger wegwijs maken binnen een gemeente. Binnen de vreemde bevolking in onze gemeente, vormen de Europeanen de grootste groep. Hierin hebben de Italianen en de Spanjaarden het grootste aandeel met respectievelijk 786 en 476 eenheden. Binnen de groep niet-eg-vreemdelingen, vormen Marokkanen het grootste aandeel met 211 eenheden. 21

22 JURIDISCHE DIENST Juridische dossiers De gemeente heeft sinds 2005 een raamovereenkomst afgesloten met een extern advocatenkantoor om de gemeente advies te verlenen en de juridische zaken waarbij de gemeente als eiser of als verweerde betrokken is te behandelen voor de gewone en administratieve rechtbanken. Deze overeenkomst kan telkens stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd worden met een maximum van drie verlengingen. Bezwaren tegen de gemeentebelasting De juridische dienst staat ook in voor de behandeling van de bezwaren tegen de gemeentebelasting. De termijn om bezwaar in te dienen werd verlengd tot 6 maanden na verzending van het aanslagbiljet. Verzekeringen Bijna alle verzekeringspolissen van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zijn afgesloten bij Ethias. Een eerste reeks polissen heeft betrekking op het personeel, het bestuur en de gemeentelijke scholen: arbeidsongevallen personeel en leden van het college, lichamelijke ongevallen voor kinderen geplaatst in de peutertuinen en bij onthaalmoeders evenals de lichamelijke ongevallen van de onthaalmoeders zelf, de schoolongevallen en de verzekering van de jongeren die deelnemen aan de speelpleinwerking. Er is ook een polis geweld tegen mandatarissen afgesloten. Daarnaast zijn er de polissen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor het gemeentebestuur en zijn aangestelden, voor de architecten en ingenieurs tewerkgesteld bij het bestuur, voor de schoolgaande jeugd en de jongeren opgevangen tijdens de speelpleinwerking. Er is ook de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing voor bepaalde voor het publiek toegankelijke inrichtingen. Voor het gebruik van de gemeentelijke feesttent kunnen de gebruikers inschrijven op een abonnementenpolis. Er bestaat een gelijkaardige polis voor het gebruik van de Evenementenhal. In 2006 werd een gunning tot afsluiten van een overeenkomst voor de verzekering tegen brand en aanverwante gevaren van de gemeentelijke gebouwen uitgeschreven. De opdracht werd aan Ethias gegund. Met ingang van 01 mei 2006 werden alle gemeentelijke gebouwen onder één polis verzekerd. De gemeente heeft 39 automobielverzekeringen afgesloten (waaronder 15 geleasde voertuigen). Er werd ook een omniumverzekering afgesloten ten behoeve van het personeel wanneer het zich tijdens de diensturen met zijn eigen voertuig dient te verplaatsen. Ten slotte zijn er nog de polis diefstal van vervoerde gelden, de polis verzekering van kunstwerken tijdens tentoonstellingen en de verschillende polissen alle risico s waarbij vooral het computermateriaal en elektronica van de gemeente, de politie, de scholen en de bibliotheek worden verzekerd. Ten behoeve van de vrijwillige medewerkers en seingevers tijdens de Leeuwse Pijl werden er bijkomende verzekeringen voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. 22

23 INFORMATIE EN DOCUMENTATIE Van monoloog naar dialoog De jongste tijd zijn twee fenomenen fel in belang toegenomen, enerzijds de elektronische informatie via , internet, intranet... en anderzijds de dialoog met de bevolking, de burger, die veel mondiger is geworden en terecht antwoord verwacht op zijn vragen en voorstellen aan de overheid. Ze kunnen zo bijdragen tot een beter samenleven in onze gemeente. Een overzicht van de taken Algemene taken Interne communicatie en informatie met interne diensten en medewerkers en met externe personen, bewoners, instellingen, groepen, verenigingen... Adviserende en beleidsondersteunende taken Advies verstrekken en eventuele oplossingen voorstellen bij vragen en opmerkingen vanwege de inwoners betreffende de werking van de gemeentediensten en opmaken van het jaarverslag. Controlerende taken Controle van geleverde diensten en producten, nazicht van de agenda, verslagen, correspondentie, besluiten, samenstelling dossiers en dossieropvolging. Interactieve communicatie De dienst fungeert als een grote verkeerswisselaar waarop tientallen informatiewegen uitmonden met telkens tweerichtingsverkeer: heen en terug, actie en reactie, vraag en antwoord. Die interactieve doorstroming van informatie houdt nooit op en wordt daarom beter omschreven als permanente communicatie. Deze communicatie omvat alle mogelijke vormen: naast de nieuwste elektronische media en multimedia zijn er ook nog de eenvoudigste en eeuwenoude, zoals gesproken en geschreven mededelingen en alle vormen van drukwerk. Vandaar dat er in de dienst constant moet worden geïnnoveerd en zelfs geïmproviseerd, maar tegelijk ook een strak werkschema moet worden aangehouden. Praktische communicatie Uitwerking van door de gemeentesecretaris toevertrouwde projecten. Beheren en verdelen van publicaties van de Vlaamse Overheid. Persmappen samenstellen voor de collegeleden en diensthoofden, de bibliotheek, de gemeentelijke scholen, PWA, G.C.C. Coloma. Opvolging van de aanmaak van de gemeenteplannen. Aanmaak en opvolging van de cdrom met gemeentelijke informatie. 23

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: administratief deskundige Functienaam: administratief deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: deskundigen Code: Afdeling: Burger- en welzijnszaken Dienst: Burgerzaken Subdienst:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Inhoud 1 Afgeleverde documenten aan de inwoners 3 1.1 Rijbewijzen 3 1.2 Reispassen 4 1.3 Identiteitskaarten 5 1.3.1 De elektronische identiteitskaart of eid

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Voorwoord 5. Veiligheid 45 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 47 Maatschappelijke veiligheid 48

Voorwoord 5. Veiligheid 45 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 47 Maatschappelijke veiligheid 48 1 2 Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 17 Bevolking 18 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie, informatie en documentatie 31 Archief 36 ICT 4 Personeel

Nadere informatie

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten.

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 26/06/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken. kader X

Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken. kader X Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Administratief medewerk(st)er sector Burger- en

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Algemene zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Burgerzaken : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken punt

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie