Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw"

Transcriptie

1 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008

2 2

3 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie, Informatie en Documentatie 24 Archief 26 Financiën 29 ICT 31 Personeel 32 Veiligheid 35 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 37 Een warme gemeente 41 Sociale- en welzijnsdienst 43 Sociale dienstverlening 44 Onderwijs en kinderopvang 45 Onderwijs Basisonderwijs t Populiertje 47 Den Top 50 Wegwijzer & Puur Natuur 53 Kunstacademie 56 Kinderdagverblijf Kinderdagverblijven - Jip & Janneke 57 - Kortjakje 59 Dienst voor Opvanggezinnen 61 Dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap 64 Ontspanning 65 Jeugd 67 Sport 72 Cultuur 75 Senioren 77 Bibliotheek 78 Toerisme 80 Leef- en woonomgeving 83 Milieu 85 Openbare werken 88 Ruimtelijke ordening 90 Groen 93 Landbouw 96 Lokale economie 97 Patrimonium 98 Tewerkstelling 101 Jobzoeker+ 103 PWA 104 VDAB 105 Bijlagen 107 3

4 4

5 Voorwoord Geachte Het jaarverslag over de activiteiten van het vorige dienstjaar wordt traditiegetrouw samen met de begroting van het volgende dienstjaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het jaarverslag bevat een schat aan informatie en is ongetwijfeld een interessant document voor iedereen die het gemeentelijk beleid van dichtbij volgt. Het jaarverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de relatie tot het strategisch beleidsplan belicht. De werking van het gemeentebestuur in 2008 wordt geëvalueerd. We gaan na wat er in de verschillende beleidsdomeinen en beleidsvelden werd gerealiseerd. Het antwoord vinden we in dit jaarverslag In de bijlagen van het jaarverslag (2de deel) vinden we de kengetallen terug. Je krijgt immers maar een volledig beeld van de werking van een bestuur als je de gerealiseerde doelstellingen kunt koppelen aan cijfermateriaal. Je gaat met andere woorden na of er effectief en efficiënt - met blijvende aandacht voor een verantwoord gebruik van de beschikbare middelen - is gewerkt. Het jaarverslag is een belangrijk beleidsinstrument, dat kadert in een cyclus die start met het meerjarenplan. Voor het bestuur is het jaarverslag een instrument dat toelaat om op een kritische manier terug te blikken op wat in het voorbije jaar werd gepresteerd, de prestaties te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen en ze te evalueren in functie van het toekomstige beleid. Daarnaast is het jaarverslag een interessant communicatie-instrument omdat alle beleidsdomeinen en beleidsvelden erin worden belicht. Het is daarom een interessant en leerzaam instrument voor onze inwonersklanten. Met het jaarverslag rapporteert het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad en aan de geïnteresseerde inwoners en bedrijven. Daarom wordt de tekst ook gepubliceerd en kan iedereen in het kader van de openheid van bestuur een exemplaar aanvragen via infoleeuw. Tevens kan iedereen in de bibliotheek het document lezen en wordt de tekst gepubliceerd op onze website Een open communicatie impliceert ook dat wij ons willen openstellen voor suggesties en opmerkingen omtrent dit jaarverslag. Schrijf ze op en bezorg ze aan de communicatiedienst. Namens het college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris, burgemeester, Walter Vastiau Lieve Vanlinthout 5

6 6

7 Behoorlijk bestuur! Bestuur Secretariaat Onthaal Bevolking Burgerlijke stand Vreemdelingen Juridisch Communicatie, informatie en documentatie Archief Financiën ICT en vorming Personeel 7

8 8

9 BESTUUR Politieke organen Zetelverdeling gemeenteraad 31 leden - 13 CD&V - 4 Open Vld - 1 sp.a - 7 PF - 5 Vlaams Belang - 1 Groen! Bestuursmeerderheid CD&V Open Vld sp.a Gemeenteraad Lieve Vanlinthout burgemeester CD&V Jos Speeckaert eerste schepen CD&V Fons Geeroms schepen Open Vld Martin Schoukens schepen CD&V Lucien Wauters schepen CD&V Luc Van Ruysevelt schepen CD&V Marleen Bosmans schepen CD&V Kathleen D Herde schepen Open Vld Frans Vanderkelen raadslid CD&V Jean Cornand raadslid PF Kris Van Laethem raadslid CD&V Annie Mathieu raadslid PF Georges Gillis raadslid Vlaams Belang Nicole Manière raadslid PF Wim Peeters raadslid CD&V Joseph Van Cutsem raadslid Open Vld Ignace Blondeel raadslid Open Vld Praxedes Vargas-Garcia raadslid PF Koen Vereeken raadslid CD&V Lieve Steens raadslid CD&V Michel Miedzinski raadslid PF Monika Van Steenbrugge raadslid CD&V Lydie De Smet raadslid PF Eddy Vanisterbeek raadslid CD&V Georgios Karamanis raadslid PF Guy Jonville raadslid sp.a Eddy Longeval raadslid Vlaams Belang Eliane Anseeuw-Trogh raadslid Vlaams Belang André Toujour raadslid Vlaams Belang Joseph De Camps raadslid Vlaams Belang Jenny Sleeuwaegen raadslid Groen! 9

10 Het college van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden Lieve Vanlinthout, burgemeester CD&V Algemene coördinatie, algemene en integrale veiligheid, politie, brandweer, civiele bescherming, bevolking, burgerlijke stand en begraafplaatsen, Vlaams beleid, Public relations en communicatie, archivering, integratie- en minderhedenbeleid. Jos Speeckaert, eerste schepen CD&V Sport, huisvesting, gemeentelijke gebouwen, gezin en kinderopvang. Fons Geeroms, schepen Open Vld Financiën en begroting, onderwijs, sociale zaken. Martin Schoukens, schepen CD&V Openbare werken, ruimtelijke planning en stedenbouw, milieu en groen, mobiliteit en verkeer, toerisme en jumelage. Lucien Wauters, schepen CD&V Personeel, nutsvoorzieningen, volksgezondheid en welzijn, ict, ontwikkelingssamenwerking. Luc Van Ruysevelt, schepen CD&V Bibliotheek, kunstonderwijs, senioren, landbouw, markten en foren, natuurreservaten. Marleen Bosmans, schepen CD&V Cultuur, monumenten en landschappen, tewerkstelling, juridische zaken, erediensten. Kathleen D Herde, schepen Open Vld Jeugd en speelpleinwerking, lokale economie, kmo en middenstand, buitenschoolse opvang, beleid voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Roland Meulemans, OCMW-voorzitter schepen CD&V OCMW-voorzitter, pensioenen. 10

11 Raadscommissies Samenstelling Commissie Financiën Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Nicole Manière Praxedes Vargas-Garcia Lydie De Smet Georges Gillis Eddy Longeval André Toujour Commissie Personeelsbeleid, Administratieve en Bestuurlijke Organisatie Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Jean Cornand Lydie De Smet Michel Miedzinski Georges Gillis Eddy Longeval Joseph De Camps Commissie Jeugd, Cultuur en Sport Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Praxedes Vargas-Garcia Annie Mathieu Georgios Karamanis Georges Gillis Eddy Longeval André Toujour Commissie Landbouw en Milieu Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Nicole Manière Praxedes Vargas-Garcia Georgios Karamanis Georges Gillis Eddy Longeval Joseph De Camps 11

12 Commissie Ruimtelijke Ordening Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Michel Miedzinski Lydie De Smet Jean Cornand Georges Gillis Eddy Longeval Joseph De Camps Commissie Mobiliteit en Openbare Werken Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Praxedes Vargas-Garcia Annie Mathieu Georgios Karamanis Georges Gillis Eddy Longeval Eliane Anseeuw-Trogh Commissie Gebouwen en Patrimonium Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Jean Cornand Annie Mathieu Georgios Karamanis Georges Gillis Eddy Longeval Eliane Anseeuw-Trogh Commissie Sociale Zaken Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Michel Miedzinski Nicole Manière Annie Mathieu Georges Gillis Eddy Longeval André Toujour 12

13 Commissie Veiligheid en Integrale Veiligheid Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Michel Miedzinski Nicole Manière Praxedes Vargas-Garcia Georges Gillis Eddy Longeval Eliane Anseeuw-Trogh Evaluatiecommissie Decretale Graden Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Jean Cornand Lydie De Smet Michel Miedzinski Georges Gillis Eddy Longeval Joseph De Camps 13

14 SECRETARIAAT Inleiding De dienst Secretariaat wordt ook wel eens het knooppunt of de spil van de gemeentelijke organisatie genoemd. De opvolging van de briefwisseling, de voorbereiding en de nazorg van vergaderingen van college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad behoren namelijk tot de kerntaken van deze dienst. In 2004 werd gestart met het Ariadne plus project. Dit project beoogt de realisatie van een procesgestuurde aanpak van de gemeentelijke administratieve taken. Om dit te realiseren wordt enerzijds werk gemaakt van de inventarisatie en optimalisering van de processen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket PROTOS. De procesbeschrijvingen worden op het intranet op een interactieve manier ter beschikking gesteld van de medewerkers, worden gebruikt in vormingssessies en vormen samengebundeld het administratief handboek. Bestaansredenen en hoofdtaken De binnenkomende briefwisseling wordt stipt elke morgen opengemaakt, ingescand, ingeschreven in een register van binnenkomende briefwisseling en verdeeld naar de diensten. In 2008 registreerden we brieven (inclusief faxen en s). Elke donderdagnamiddag wordt de agenda van het college samengesteld. De collegeleden ontvangen uiterlijk op vrijdag de agenda van het college. De dossiers bij deze agendapunten worden elektronisch toegevoegd via het softwareprogramma PARNASSUS onder de rubriek bijlagen. De zonechef ontvangt eveneens de agenda ter behandeling van de eigen geagendeerde punten. Elke dinsdagmorgen worden de collegebeslissingen verwerkt in het verslag van het college dat via het intranet consulteerbaar is door de gemeentediensten. Gemeenteraad Voorbereiding gemeenteraad Zitting gemeenteraad Afwerking gemeenteraad Na goedkeuring van het verslag door het college wordt het beknopt verslag gepubliceerd op het Kabel Raad Informatie Systeem (KRIS), zodat raadsleden met internettoegang en paswoord hiervan inzage kunnen nemen. Elke maand wordt de uitnodiging van de gemeenteraad met een beknopte toelichting bij elk agendapunt en voorstel van raadsbeslissing aan huis bezorgd. De dossiers liggen bij het secretariaat ter inzage van de gemeenteraadsleden. Het secretariaat zorgt voor de opmaak van de notulen van de gemeenteraad. Het beknopt verslag hiervan is consulteerbaar via het intranet voor de gemeentediensten. Het proces gemeenteraad (voorbereiding, vergadering, nazorg) werd als eerste met PROTOS beschreven. In 2008 vergaderde het college 49 keer en de gemeenteraad elf keer. Het secretariaat staat ook in voor het beheer van het centraal adressenbestand. Het secretariaat staat verder ook in voor het verlenen van vergunningen in verband met het politiereglement, zoals aanplakborden, geluidshinder, vreugdeschoten, kansspelen, filmopnamen, circussen, reclame, gegiste en sterke dranken, Het opmaken en verzenden van uitnodigingen in verband met recepties en plechtigheden en de coördinatie van 14 Administratief toezicht

15 deze activiteiten behoort ook tot het takenpakket van deze dienst. De bodedienst ressorteert eveneens onder het secretariaat en wordt er gecoördineerd. 15

16 ONTHAAL Het eerste contact met de gemeente gebeurt meestal via het onthaal. Hier krijg je een eerste indruk van het gemeentebestuur die bepalend is voor de hele organisatie. De klantvriendelijkheid van onze gemeente begint dan ook bij deze dienst. Je kan er terecht met al je vragen inzake gemeentelijke dienstverleningen. Zo zal de onthaalbediende je vertellen aan welk loket je terecht kan voor een adresverandering, waar je de formaliteiten kan regelen wanneer je plannen koestert om in het huwelijksbootje te stappen, waar je terecht kan voor een bouwaanvraag, waar de gemeentekas zich bevindt, waar je een betaling kan verrichten, enz. Je wordt telefonisch ( ) op deskundige wijze verbonden met de dienst die bevoegd is voor jouw specifiek probleem. 16

17 BEVOLKING Inleiding De dienst Bevolking maakt deel uit van de algemene serviceverlening van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De dienstverlening op deze afdeling is omvangrijk. De nu volgende uiteenzetting geeft een algemeen beeld van wat een bevolkingsdienst voor u, als burger, zoal kan betekenen. Voor cijfergegevens in verband met deze materie, verwijzen we u graag naar de tabellen als bijlage bij dit jaarverslag. Adreswijzigingen Kies je voor Sint-Pieters-Leeuw als hoofdverblijfplaats, dan moet een gezinslid, zich binnen de acht werkdagen na de vestiging in de gemeente, persoonlijk aanmelden bij de bevolkingsdienst (loket 3 en 4), met de identiteitskaarten van al de gezinsleden die verhuizen. Na deze aangifte, krijg je binnen de acht dagen het bezoek van de wijkagent, die officieel je hoofdverblijfplaats vaststelt. De datum van het politieonderzoek is de datum van inschrijving in de gemeente. Indien je reeds in het bezit was van een EIK, wordt deze van het nieuwe adres voorzien. Hiervoor heb je wel je PIN-PUK codes nodig. Bewaar deze dus zorgvuldig. Om de vijf jaar vervalt je EIK en krijg je een opgeroeping om een nieuwe kaart aan te vragen. Vergeet ook het inschrijvingsbewijs van je motorvoertuig niet te laten aanpassen. Wanneer je uit Sint-Pieters-Leeuw vertrekt, stel je binnen de acht werkdagen je nieuwe gemeente hiervan in kennis. Wanneer je definitief naar het buitenland vertrekt, mag je niet vergeten je te laten afschrijven voor het buitenland. Identiteitskaarten Elke Belg krijgt, vanaf 12 jaar, een identiteitskaart. Deze kaart geldt als bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister en dient ook als identiteits- en nationaliteitsbewijs in landen waar je geen paspoort nodig hebt. Pas vanaf de leeftijd van 15 jaar bestaat de verplichting om de identiteitskaart steeds bij je hebben. Sinds eind november 2004 ging Sint-Pieters-Leeuw van start met de invoering van de elektronische identiteitskaart (EIK). Deze kaart is een meerwaarde voor de burger en ook voor andere instanties. Zo stelt de EIK de burger in staat zijn belastingaangifte geldig in te dienen op elektronische wijze, zijn persoonlijke gegevens te raadplegen in het rijksregister, een elektronische handtekening te plaatsen met dezelfde juridische waarde als een gewone handtekening. Identiteitsbewijzen Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een identiteitsbewijs krijgen, nodig voor het reizen naar het buitenland. Dit bewijs is twee jaar geldig en kost 1,24. Het identiteitsbewijs mag geenszins worden verward met het identiteitskaartje dat bij de geboorte wordt uitgereikt (wit kaartje met lintje) en dat enkel geldig is in België tot de leeftijd van 12 jaar. Op 12 oktober 2009 zullen deze kartonnen kaartjes met foto echter tot het verleden behoren en worden ze vervangen door de elektronische Kids-ID (meer info: Reispassen Voor sommige reizen naar het buitenland heb je een paspoort (reispas) nodig. Bepaalde landen vragen bovendien een visum. Je reisagentschap of de dienst 17

18 Bevolking van het gemeentebestuur (loket 5 en 6) kunnen je hieromtrent informeren. Internetgebruikers kunnen gebruik maken van Sinds 1999 moet elk pasgeboren kind dat zich naar een land begeeft waar een paspoort is vereist, over een individuele reispas beschikken. Dien tijdig je aanvraag in voor een nieuw paspoort, zoniet zal je een beroep moeten doen op de spoedprocedure. Deze procedure is veel duurder. Breng alvast twee foto s mee. Je haalt het paspoort persoonlijk af. De geldigheidsduur van een paspoort is nu steeds 5 jaar (ook voor kinderen). In 2008 waren er geen verkiezingen. Afleveren van allerhande uittreksels en getuigschriften, legalisaties Jijzelf, of je wettelijke vertegenwoordiger kan bij de bevolkingsdienst terecht voor allerlei bewijzen en getuigschriften, zoals bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit, gezinssamenstelling, verklaring op eer, slachtbewijs, Voor de meeste aanvragen heb je je identiteitskaart nodig. Voor de aflevering van de stukken betaalde je meestal 2,50 gemeentetaks. Inentingen De wet verplicht ouders hun kind te laten inenten tegen polio. Het getuigschrift van inenting moet worden ingediend bij de bevolkingsdienst (loket 7 en 8) voor het kind de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt. Rijbewijzen Wil je de openbare weg op met een motorvoertuig, dan moet je een rijbewijs (2 recente foto s vereist) hebben. Dit wordt je pas afgeleverd wanneer je slaagt in een theoretisch en een praktisch examen. Nadat je geslaagd bent in je theoretisch examen en in afwachting van het praktisch examen mag je de baan op met een voorlopig document, dat verschilt naargelang de gekozen opleidingsformule. (model 18 maanden zonder gids enkel voor categorie B, model 36 maanden met gids enkel voor de categorie B, model 3). Wanneer je naar het buitenland gaat, is er geen verplichting om je Belgisch nationaal rijbewijs (loket 5 en 6) om te wisselen voor een Europees model (2 recente foto s vereist). Om moeilijkheden te vermijden wordt dit wel aangeraden. In het kader van de administratieve vereenvoudigingen zijn de fiscale zegels voor rijbewijzen afgeschaft en gebeurt de inning in contanten door de gemeente. Kieszaken De bevolkingsdienst organiseert de kiesverrichtingen in de gemeente. Huisnummers Voor het toekennen van een huisnummer kan je terecht bij de bevolkingsdienst (loketten 5 en 6), bijvoorbeeld ter gelegenheid van straathernummering of voor een nieuwbouw. Leurkaarten Vanaf 1 oktober 2006 zijn de gemeenten ontheven van de ontvangst en de aflevering van leurkaarten om redenen van administratieve vereenvoudiging wordt deze taak toevertrouwd aan de ondernemingsloketten. Honden Vanaf 1 januari 2008 werd in onze gemeente de hondenbelasting afgeschaft. Hondenbezitters moeten dus vanaf dan geen aangifte meer doen en moeten ook niet meer laten weten dat ze geen hond meer hebben. Nederlands voor anderstaligen Omdat wij het Nederlandstalig karakter van onze gemeente hoog in het vaandel dragen, worden regelmatig cursussen Nederlands voor anderstaligen ingericht. Deze cursussen zijn een eerste stap naar integratie en zeker een aanrader voor anderstaligen. Vanaf het schooljaar heeft het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de GLTT-CVO voor het geven van 18

19 taalopleidingen in onze gemeente en zal de gemeente de taallessen niet meer aanbieden in eigen beheer zoals in het verleden. Andere Je kan nog bij de dienst Bevolking terecht voor: - het afstempelen van documenten; - formulieren deeltijds werken; - info in verband met kermissen en jaarmarkten en wekelijkse markt. Euthanasie Sinds 1 september 2008 kan je ook een wilsverklaring inzake euthanasie laten registeren bij de gemeente (dienst Volksgezondheid). Meer info: Donorstelling De wet bepaalt ook dat organen en weefsels kunnen worden weggenomen bij elke overledene die in België woonde, behalve wanneer hiertegen verzet is geuit. Dit verzet kan je zelf aantekenen via een speciaal formulier bij de dienst Bevolking of een verwante kan dit doen als jouw vertegenwoordiger. Anderzijds kan je je ook uitdrukkelijk donor stellen of een eerder genomen beslissing herroepen. Meer info: 19

20 BURGERLIJKE STAND De dienst Burgerlijke Stand helpt je vooral met akten en formaliteiten in verband met geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit en overlijden. Ook de jubilarissen worden hier niet vergeten. Voor de cijfergegevens verwijzen we jullie graag naar de tabellen als bijlage bij dit jaarverslag. Geboorte Dit is een blijde gebeurtenis waarbij de te vervullen formaliteiten echter niet uit het oog mogen worden verloren. Vader, moeder of beide ouders of de verantwoordelijke van de inrichting waar het kind werd geboren, de geneesheer, de vroedvrouw of indien de bevalling thuis plaatsvond, iemand anders die de bevalling bijwoonde, moet aangifte doen van de geboorte, in de gemeente waar het kind werd geboren en dit binnen de 15 dagen na de bevalling. Huwelijk Aan de mogelijke festiviteiten gaan een aantal formaliteiten vooraf. Je moet aan de voorwaarden voldoen om te mogen huwen en je moet over de nodige documenten beschikken. Sommige documenten worden door de dienst Burgerlijke Stand zelf aangevraagd. Zo is de huwbare leeftijd in België vastgesteld op 18 jaar. Ben je jonger, dan heb je toestemming nodig van de jeugdrechtbank (enkel om gewichtige redenen). Het huwelijk wordt voltrokken in het openbaar, in het bijzijn van twee getuigen. Sinds 1 juni 2003 zijn ook huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk. Erkenning Je kan een verklaring in authentieke vorm afleggen waarbij je te kennen geeft dat je vader of moeder bent van het kind dat je erkent. Deze verklaring kan worden afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je eigen gemeente of een andere gemeente of voor een notaris. Adoptie Door adoptie ontstaat een juridische band tussen de geadopteerde en diegene die adopteert. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone adoptie en volle adoptie. Bij dit laatste wordt het kind inzake rechten en plichten volledig gelijk gesteld met de eigen kinderen. Een notaris of de vrederechter bevoegd voor jouw woonplaats stelt een akte van adoptie op. De rechtbank van eerste aanleg homologeert die akte en de dienst Burgerlijke Stand schrijft de akte over in de bevolkingsregisters. Echtscheiding Een burgerlijk huwelijk kan ontbonden worden door echtscheiding die wordt uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Naast de echtscheiding door onderlinge toestemming kan men ook nog uit de echt scheiden op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Daaronder wordt verstaan als de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden door de ontwrichting Het is zonder belang wie schuldig is aan de echtelijke moeilijkheden. Jubilea Heb je een jubileum te vieren van 50, 60, 65, 70 jaar huwelijk, kloosterling, priester, of 20

21 ben je een eeuweling, neem dan tijdig contact op met de dienst Burgerlijke Stand. Een cheque van minimum 100 is de uwe! Overlijden Wanneer een huisgenoot of een familielid overleden is, dan moet je een geneesheer of wetsdokter vragen dit vast te stellen. Je moet ook aangifte doen van het overlijden. Dit gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden zich voordeed, door twee naaste bloedverwanten of buren en in het bijzijn van twee getuigen. Wanneer je een uitgesproken wens hebt voor wat er met je lichaam moet gebeuren na je overlijden (begraving of verbranding), dan kan je dit laten registeren bij de dienst Burgerlijke Stand van je woonplaats. Ook het ritueel kan je laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking. Het nieuwe decreet op de begraafplaatsen werd op 1 juli 2004 van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn: - stoffelijke overschotten kunnen niet alleen in een doodskist worden begraven maar ook in een ander lijkomhulsel; - bovengronds begraven kan worden aangeboden maar moet niet. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dit voorlopig niet aan te bieden. Nationaliteit Je kan de Belgische nationaliteit van rechtswege verkrijgen, ofwel door de wil om Belg te worden, te uiten. Deze wetgeving is complex. Voor meer inlichtingen hieromtrent kan je steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand. Afleveren uittreksels Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je uittreksels uit de akten die ingeschreven zijn in de registers bekomen. Uittreksels maken geen melding van de afstamming. 21

22 VREEMDELINGEN Kom je als vreemdeling in België, dan moet je je binnen de acht dagen aanmelden bij de gemeentelijke dienst Vreemdelingen. Het hangt ervan af welke documenten je bij deze aanmelding moet voorleggen (anders voor toeristen dan voor studenten of tewerkgestelde onderdanen). Het gemeentebestuur is de schakel tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vreemdeling. Alhoewel het gemeentebestuur niet eigenmachtig het recht heeft om aan vreemdelingen de toegang tot het grondgebied of het verblijf in het land te verbieden, speelt zij toch een belangrijke rol bij de administratieve te vervullen formaliteiten. De dienst Vreemdelingen is gelast met de afgifte van de verblijfsdocumenten, de bevelen om het grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatregelen genomen indien de bevelen niet worden opgevolgd. De dienst Vreemdelingen verschaft ook bepaalde administratieve gegevens op vraag van het OCMW. Op menselijk vlak kan de dienst een belangrijke rol spelen naar de integratie van de vreemdeling toe. Zij kan de vreemdeling op de hoogte brengen van taalcursussen, integratiecentra en andere mogelijk belangrijke gegevens verstrekken die de vreemdeling vlugger wegwijs maken binnen een gemeente. Binnen de vreemde bevolking in onze gemeente, vormen de Europeanen de grootste groep. Hierin hebben de Italianen en de Spanjaarden het grootste aandeel met respectievelijk 815 en 464 eenheden. Binnen de groep niet-eg-vreemdelingen, vormen Marokkanen het grootste aandeel met 223 eenheden. Vanaf 1 juni 2008 is de vreemdelingenwetgeving grondig veranderd. 22

23 JURIDISCHE DIENST Juridische dossiers De gemeente heeft sinds 2005 een raamovereenkomst afgesloten met een extern advocatenkantoor om de gemeente advies te verlenen en de juridische zaken, waarbij de gemeente als eiser of als verweerde betrokken is, te behandelen voor de gewone en administratieve rechtbanken. Deze overeenkomst kan telkens stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd met een maximum van drie verlengingen. Bezwaren tegen de gemeentebelasting De juridische dienst staat ook in voor de behandeling van de bezwaren tegen de gemeentebelasting. De termijn om bezwaar in te dienen werd verlengd tot zes maanden na verzending van het aanslagbiljet. Verzekeringen Bijna alle verzekeringspolissen van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zijn afgesloten bij Ethisch. Een eerste reeks polissen heeft betrekking op het personeel, het bestuur en de gemeentelijke scholen: arbeidsongevallen personeel en leden van het college, lichamelijke ongevallen voor kinderen geplaatst in de peutertuinen en bij onthaalmoeders evenals de lichamelijke ongevallen van de onthaalmoeders zelf, de schoolongevallen en de verzekering van de jongeren die deelnemen aan de speelpleinwerking. Er is ook een polis geweld tegen mandatarissen afgesloten. Daarnaast zijn er de polissen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor het gemeentebestuur en zijn aangestelden, voor de architecten en ingenieurs tewerkgesteld bij het bestuur, voor de schoolgaande jeugd en de jongeren opgevangen tijdens de speelpleinwerking. Er is ook de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing voor bepaalde voor het publiek toegankelijke inrichtingen. Voor het gebruikt van de gemeentelijke feesttent kunnen de gebruikers inschrijven op een abonnementenpolis. Er bestaat een gelijkaardige polis voor het gebruik van de evenementenhal. Alle gemeentelijke gebouwen worden onder één polis verzekerd. De gemeente heeft 33 automobielverzekeringen afgesloten (waaronder 19 geleasde voertuigen). Er werd ook een omniumverzekering afgesloten ten behoeve van het personeel wanneer het zich tijdens de diensturen met zijn eigen voertuig dient te verplaatsen. Ten slotte zijn er nog de polis diefstal van vervoerde gelden, de polis verzekering van kunstwerken tijdens tentoonstellingen en de verschillende polissen alle risico s waarbij vooral het computermateriaal en elektronica van de gemeente, de politie, de scholen en de bibliotheek worden verzekerd. Er bestaat sinds 2007 de verplichting om de vrijwillige medewerkers te verzekeren, en dit ten minste in BA, ingevolge specifieke voorwaarden. Tegelijk is het ook logisch dat deze mensen in lichamelijke ongevallen worden verzekerd. In navolging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale mandatarissen stelt art. 45 dat de gemeente een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dient af te sluiten ten behoeve van haar mandatarissen in het geval verhaal tegen hen wordt uitgeoefend door de gemeente, stad, Vlaams Gewest, in de schoot waarvan zij een mandaat uitoefenen, voor schade geleden door deze rechtspersoon ingevolge fouten, vergissingen, die de verzekerden hebben begaan in de uitoefening van hun mandaat. De verzekeringmaatschappij Ethias liet weten dat alle bestaande polissen overeenkomstig de wet van 01/04/07 worden uitgebreid met het risico terrorisme. 23

24 COMMUNICATIE, INFORMATIE EN DOCUMENTATIE A. Communicatie en informatie Van monoloog naar dialoog De jongste tijd zijn twee fenomenen fel in belang toegenomen, enerzijds de elektronische informatie via , internet, intranet,... en anderzijds de dialoog met de bevolking, de burger die veel mondiger is geworden en terecht antwoord verwacht op zijn vragen en voorstellen aan de overheid. Ze kunnen zo bijdragen tot een beter samenleven in onze gemeente. Interactieve communicatie De dienst fungeert als een grote verkeerswisselaar waarop tientallen informatiewegen uitmonden met telkens tweerichtingsverkeer: heen en terug, actie en reactie, vraag en antwoord. Die interactieve doorstroming van informatie houdt nooit op en wordt daarom beter omschreven als permanente communicatie. Deze communicatie omvat alle mogelijke vormen: naast de nieuwste elektronische media en multimedia zijn er ook nog de eenvoudigste en eeuwenoude, zoals gesproken en geschreven mededelingen en alle vormen van drukwerk. Vandaar dat er in de dienst constant moet worden geïnnoveerd en zelfs geïmproviseerd, maar tegelijk ook een strak werkschema moet worden aangehouden. Een overzicht van de taken Algemene taken Interne communicatie en informatie met interne diensten en medewerkers en met externe personen, bewoners, instellingen, groepen, verenigingen,... opmerkingen vanwege de inwoners betreffende de werking van de gemeentediensten en opmaken van het jaarverslag. Controlerende taken Controle van geleverde diensten en producten, nazicht van de agenda, verslagen, correspondentie, besluiten, samenstelling dossiers en dossieropvolging. Praktische communicatie Uitwerking van door de gemeentesecretaris toevertrouwde projecten. Beheren en verdelen van publicaties van de Vlaamse Overheid. Persmappen samenstellen voor de collegeleden en diensthoofden, de bibliotheek, de gemeentelijke scholen, PWA, G.C.C. Coloma,... (dagelijks, maandelijks). Opvolging van de aanmaak van de gemeenteplannen. Aanmaak en opvolging van de cdrom met gemeentelijke informatie. Opstellen en verspreiden van persberichten; organiseren van persontmoetingen en evenementen. Groepsbezoeken aan het gemeentehuis; ontwerpen van brochures op maat. Organiseren van informatievergaderingen. Ondersteuning van projecten of activiteiten in verband met informatie - inspraak - openbaarheid van bestuur. Samenstelling en redactie van het maandblad infoleeuw. Samenstelling en opmaak van de gemeentelijke onthaalgids (tweejaarlijks). Samenstelling en opmaak van het gemeentelijk jaarverslag (jaarlijks). Adviserende en beleidsondersteunende taken Advies verstrekken en eventuele oplossingen voorstellen bij vragen en 24

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6

I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6 De maatschappelijke context I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6 Gemeentelijke dienstverlening III. Horizontale diensten p. 12 IV. Burgerzaken p. 20 V. Vrije tijd p. 30 VI. Techniek

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS DEEL 2 - ANALYSE PER DEPARTEMENT. Woord Vooraf... 9

DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS DEEL 2 - ANALYSE PER DEPARTEMENT. Woord Vooraf... 9 Jaarverslag 2008 1 Inhoud 2 3 Woord Vooraf... 9 DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS Hoofdstuk 1 Werking 1.1. Gegevens van de dienst... 15 1.2. Werkingsprincipes... 15 1.2.1. De Gentse aanpak... 16 1.2.2. Concrete

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 12 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 27 april 1998 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie