Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw"

Transcriptie

1 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008

2 2

3 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie, Informatie en Documentatie 24 Archief 26 Financiën 29 ICT 31 Personeel 32 Veiligheid 35 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 37 Een warme gemeente 41 Sociale- en welzijnsdienst 43 Sociale dienstverlening 44 Onderwijs en kinderopvang 45 Onderwijs Basisonderwijs t Populiertje 47 Den Top 50 Wegwijzer & Puur Natuur 53 Kunstacademie 56 Kinderdagverblijf Kinderdagverblijven - Jip & Janneke 57 - Kortjakje 59 Dienst voor Opvanggezinnen 61 Dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap 64 Ontspanning 65 Jeugd 67 Sport 72 Cultuur 75 Senioren 77 Bibliotheek 78 Toerisme 80 Leef- en woonomgeving 83 Milieu 85 Openbare werken 88 Ruimtelijke ordening 90 Groen 93 Landbouw 96 Lokale economie 97 Patrimonium 98 Tewerkstelling 101 Jobzoeker+ 103 PWA 104 VDAB 105 Bijlagen 107 3

4 4

5 Voorwoord Geachte Het jaarverslag over de activiteiten van het vorige dienstjaar wordt traditiegetrouw samen met de begroting van het volgende dienstjaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het jaarverslag bevat een schat aan informatie en is ongetwijfeld een interessant document voor iedereen die het gemeentelijk beleid van dichtbij volgt. Het jaarverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de relatie tot het strategisch beleidsplan belicht. De werking van het gemeentebestuur in 2008 wordt geëvalueerd. We gaan na wat er in de verschillende beleidsdomeinen en beleidsvelden werd gerealiseerd. Het antwoord vinden we in dit jaarverslag In de bijlagen van het jaarverslag (2de deel) vinden we de kengetallen terug. Je krijgt immers maar een volledig beeld van de werking van een bestuur als je de gerealiseerde doelstellingen kunt koppelen aan cijfermateriaal. Je gaat met andere woorden na of er effectief en efficiënt - met blijvende aandacht voor een verantwoord gebruik van de beschikbare middelen - is gewerkt. Het jaarverslag is een belangrijk beleidsinstrument, dat kadert in een cyclus die start met het meerjarenplan. Voor het bestuur is het jaarverslag een instrument dat toelaat om op een kritische manier terug te blikken op wat in het voorbije jaar werd gepresteerd, de prestaties te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen en ze te evalueren in functie van het toekomstige beleid. Daarnaast is het jaarverslag een interessant communicatie-instrument omdat alle beleidsdomeinen en beleidsvelden erin worden belicht. Het is daarom een interessant en leerzaam instrument voor onze inwonersklanten. Met het jaarverslag rapporteert het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad en aan de geïnteresseerde inwoners en bedrijven. Daarom wordt de tekst ook gepubliceerd en kan iedereen in het kader van de openheid van bestuur een exemplaar aanvragen via infoleeuw. Tevens kan iedereen in de bibliotheek het document lezen en wordt de tekst gepubliceerd op onze website Een open communicatie impliceert ook dat wij ons willen openstellen voor suggesties en opmerkingen omtrent dit jaarverslag. Schrijf ze op en bezorg ze aan de communicatiedienst. Namens het college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris, burgemeester, Walter Vastiau Lieve Vanlinthout 5

6 6

7 Behoorlijk bestuur! Bestuur Secretariaat Onthaal Bevolking Burgerlijke stand Vreemdelingen Juridisch Communicatie, informatie en documentatie Archief Financiën ICT en vorming Personeel 7

8 8

9 BESTUUR Politieke organen Zetelverdeling gemeenteraad 31 leden - 13 CD&V - 4 Open Vld - 1 sp.a - 7 PF - 5 Vlaams Belang - 1 Groen! Bestuursmeerderheid CD&V Open Vld sp.a Gemeenteraad Lieve Vanlinthout burgemeester CD&V Jos Speeckaert eerste schepen CD&V Fons Geeroms schepen Open Vld Martin Schoukens schepen CD&V Lucien Wauters schepen CD&V Luc Van Ruysevelt schepen CD&V Marleen Bosmans schepen CD&V Kathleen D Herde schepen Open Vld Frans Vanderkelen raadslid CD&V Jean Cornand raadslid PF Kris Van Laethem raadslid CD&V Annie Mathieu raadslid PF Georges Gillis raadslid Vlaams Belang Nicole Manière raadslid PF Wim Peeters raadslid CD&V Joseph Van Cutsem raadslid Open Vld Ignace Blondeel raadslid Open Vld Praxedes Vargas-Garcia raadslid PF Koen Vereeken raadslid CD&V Lieve Steens raadslid CD&V Michel Miedzinski raadslid PF Monika Van Steenbrugge raadslid CD&V Lydie De Smet raadslid PF Eddy Vanisterbeek raadslid CD&V Georgios Karamanis raadslid PF Guy Jonville raadslid sp.a Eddy Longeval raadslid Vlaams Belang Eliane Anseeuw-Trogh raadslid Vlaams Belang André Toujour raadslid Vlaams Belang Joseph De Camps raadslid Vlaams Belang Jenny Sleeuwaegen raadslid Groen! 9

10 Het college van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden Lieve Vanlinthout, burgemeester CD&V Algemene coördinatie, algemene en integrale veiligheid, politie, brandweer, civiele bescherming, bevolking, burgerlijke stand en begraafplaatsen, Vlaams beleid, Public relations en communicatie, archivering, integratie- en minderhedenbeleid. Jos Speeckaert, eerste schepen CD&V Sport, huisvesting, gemeentelijke gebouwen, gezin en kinderopvang. Fons Geeroms, schepen Open Vld Financiën en begroting, onderwijs, sociale zaken. Martin Schoukens, schepen CD&V Openbare werken, ruimtelijke planning en stedenbouw, milieu en groen, mobiliteit en verkeer, toerisme en jumelage. Lucien Wauters, schepen CD&V Personeel, nutsvoorzieningen, volksgezondheid en welzijn, ict, ontwikkelingssamenwerking. Luc Van Ruysevelt, schepen CD&V Bibliotheek, kunstonderwijs, senioren, landbouw, markten en foren, natuurreservaten. Marleen Bosmans, schepen CD&V Cultuur, monumenten en landschappen, tewerkstelling, juridische zaken, erediensten. Kathleen D Herde, schepen Open Vld Jeugd en speelpleinwerking, lokale economie, kmo en middenstand, buitenschoolse opvang, beleid voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Roland Meulemans, OCMW-voorzitter schepen CD&V OCMW-voorzitter, pensioenen. 10

11 Raadscommissies Samenstelling Commissie Financiën Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Nicole Manière Praxedes Vargas-Garcia Lydie De Smet Georges Gillis Eddy Longeval André Toujour Commissie Personeelsbeleid, Administratieve en Bestuurlijke Organisatie Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Jean Cornand Lydie De Smet Michel Miedzinski Georges Gillis Eddy Longeval Joseph De Camps Commissie Jeugd, Cultuur en Sport Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Praxedes Vargas-Garcia Annie Mathieu Georgios Karamanis Georges Gillis Eddy Longeval André Toujour Commissie Landbouw en Milieu Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Nicole Manière Praxedes Vargas-Garcia Georgios Karamanis Georges Gillis Eddy Longeval Joseph De Camps 11

12 Commissie Ruimtelijke Ordening Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Michel Miedzinski Lydie De Smet Jean Cornand Georges Gillis Eddy Longeval Joseph De Camps Commissie Mobiliteit en Openbare Werken Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Praxedes Vargas-Garcia Annie Mathieu Georgios Karamanis Georges Gillis Eddy Longeval Eliane Anseeuw-Trogh Commissie Gebouwen en Patrimonium Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Jean Cornand Annie Mathieu Georgios Karamanis Georges Gillis Eddy Longeval Eliane Anseeuw-Trogh Commissie Sociale Zaken Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Michel Miedzinski Nicole Manière Annie Mathieu Georges Gillis Eddy Longeval André Toujour 12

13 Commissie Veiligheid en Integrale Veiligheid Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Michel Miedzinski Nicole Manière Praxedes Vargas-Garcia Georges Gillis Eddy Longeval Eliane Anseeuw-Trogh Evaluatiecommissie Decretale Graden Leden: Kris Van Laethem Wim Peeters Frans Vanderkelen Lieve Steens Eddy Vanisterbeek Monika Van Steenbrugge Koen Vereeken Ignace Blondeel Jos Van Cutsem Jenny Sleeuwaegen Jean Cornand Lydie De Smet Michel Miedzinski Georges Gillis Eddy Longeval Joseph De Camps 13

14 SECRETARIAAT Inleiding De dienst Secretariaat wordt ook wel eens het knooppunt of de spil van de gemeentelijke organisatie genoemd. De opvolging van de briefwisseling, de voorbereiding en de nazorg van vergaderingen van college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad behoren namelijk tot de kerntaken van deze dienst. In 2004 werd gestart met het Ariadne plus project. Dit project beoogt de realisatie van een procesgestuurde aanpak van de gemeentelijke administratieve taken. Om dit te realiseren wordt enerzijds werk gemaakt van de inventarisatie en optimalisering van de processen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket PROTOS. De procesbeschrijvingen worden op het intranet op een interactieve manier ter beschikking gesteld van de medewerkers, worden gebruikt in vormingssessies en vormen samengebundeld het administratief handboek. Bestaansredenen en hoofdtaken De binnenkomende briefwisseling wordt stipt elke morgen opengemaakt, ingescand, ingeschreven in een register van binnenkomende briefwisseling en verdeeld naar de diensten. In 2008 registreerden we brieven (inclusief faxen en s). Elke donderdagnamiddag wordt de agenda van het college samengesteld. De collegeleden ontvangen uiterlijk op vrijdag de agenda van het college. De dossiers bij deze agendapunten worden elektronisch toegevoegd via het softwareprogramma PARNASSUS onder de rubriek bijlagen. De zonechef ontvangt eveneens de agenda ter behandeling van de eigen geagendeerde punten. Elke dinsdagmorgen worden de collegebeslissingen verwerkt in het verslag van het college dat via het intranet consulteerbaar is door de gemeentediensten. Gemeenteraad Voorbereiding gemeenteraad Zitting gemeenteraad Afwerking gemeenteraad Na goedkeuring van het verslag door het college wordt het beknopt verslag gepubliceerd op het Kabel Raad Informatie Systeem (KRIS), zodat raadsleden met internettoegang en paswoord hiervan inzage kunnen nemen. Elke maand wordt de uitnodiging van de gemeenteraad met een beknopte toelichting bij elk agendapunt en voorstel van raadsbeslissing aan huis bezorgd. De dossiers liggen bij het secretariaat ter inzage van de gemeenteraadsleden. Het secretariaat zorgt voor de opmaak van de notulen van de gemeenteraad. Het beknopt verslag hiervan is consulteerbaar via het intranet voor de gemeentediensten. Het proces gemeenteraad (voorbereiding, vergadering, nazorg) werd als eerste met PROTOS beschreven. In 2008 vergaderde het college 49 keer en de gemeenteraad elf keer. Het secretariaat staat ook in voor het beheer van het centraal adressenbestand. Het secretariaat staat verder ook in voor het verlenen van vergunningen in verband met het politiereglement, zoals aanplakborden, geluidshinder, vreugdeschoten, kansspelen, filmopnamen, circussen, reclame, gegiste en sterke dranken, Het opmaken en verzenden van uitnodigingen in verband met recepties en plechtigheden en de coördinatie van 14 Administratief toezicht

15 deze activiteiten behoort ook tot het takenpakket van deze dienst. De bodedienst ressorteert eveneens onder het secretariaat en wordt er gecoördineerd. 15

16 ONTHAAL Het eerste contact met de gemeente gebeurt meestal via het onthaal. Hier krijg je een eerste indruk van het gemeentebestuur die bepalend is voor de hele organisatie. De klantvriendelijkheid van onze gemeente begint dan ook bij deze dienst. Je kan er terecht met al je vragen inzake gemeentelijke dienstverleningen. Zo zal de onthaalbediende je vertellen aan welk loket je terecht kan voor een adresverandering, waar je de formaliteiten kan regelen wanneer je plannen koestert om in het huwelijksbootje te stappen, waar je terecht kan voor een bouwaanvraag, waar de gemeentekas zich bevindt, waar je een betaling kan verrichten, enz. Je wordt telefonisch ( ) op deskundige wijze verbonden met de dienst die bevoegd is voor jouw specifiek probleem. 16

17 BEVOLKING Inleiding De dienst Bevolking maakt deel uit van de algemene serviceverlening van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De dienstverlening op deze afdeling is omvangrijk. De nu volgende uiteenzetting geeft een algemeen beeld van wat een bevolkingsdienst voor u, als burger, zoal kan betekenen. Voor cijfergegevens in verband met deze materie, verwijzen we u graag naar de tabellen als bijlage bij dit jaarverslag. Adreswijzigingen Kies je voor Sint-Pieters-Leeuw als hoofdverblijfplaats, dan moet een gezinslid, zich binnen de acht werkdagen na de vestiging in de gemeente, persoonlijk aanmelden bij de bevolkingsdienst (loket 3 en 4), met de identiteitskaarten van al de gezinsleden die verhuizen. Na deze aangifte, krijg je binnen de acht dagen het bezoek van de wijkagent, die officieel je hoofdverblijfplaats vaststelt. De datum van het politieonderzoek is de datum van inschrijving in de gemeente. Indien je reeds in het bezit was van een EIK, wordt deze van het nieuwe adres voorzien. Hiervoor heb je wel je PIN-PUK codes nodig. Bewaar deze dus zorgvuldig. Om de vijf jaar vervalt je EIK en krijg je een opgeroeping om een nieuwe kaart aan te vragen. Vergeet ook het inschrijvingsbewijs van je motorvoertuig niet te laten aanpassen. Wanneer je uit Sint-Pieters-Leeuw vertrekt, stel je binnen de acht werkdagen je nieuwe gemeente hiervan in kennis. Wanneer je definitief naar het buitenland vertrekt, mag je niet vergeten je te laten afschrijven voor het buitenland. Identiteitskaarten Elke Belg krijgt, vanaf 12 jaar, een identiteitskaart. Deze kaart geldt als bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister en dient ook als identiteits- en nationaliteitsbewijs in landen waar je geen paspoort nodig hebt. Pas vanaf de leeftijd van 15 jaar bestaat de verplichting om de identiteitskaart steeds bij je hebben. Sinds eind november 2004 ging Sint-Pieters-Leeuw van start met de invoering van de elektronische identiteitskaart (EIK). Deze kaart is een meerwaarde voor de burger en ook voor andere instanties. Zo stelt de EIK de burger in staat zijn belastingaangifte geldig in te dienen op elektronische wijze, zijn persoonlijke gegevens te raadplegen in het rijksregister, een elektronische handtekening te plaatsen met dezelfde juridische waarde als een gewone handtekening. Identiteitsbewijzen Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een identiteitsbewijs krijgen, nodig voor het reizen naar het buitenland. Dit bewijs is twee jaar geldig en kost 1,24. Het identiteitsbewijs mag geenszins worden verward met het identiteitskaartje dat bij de geboorte wordt uitgereikt (wit kaartje met lintje) en dat enkel geldig is in België tot de leeftijd van 12 jaar. Op 12 oktober 2009 zullen deze kartonnen kaartjes met foto echter tot het verleden behoren en worden ze vervangen door de elektronische Kids-ID (meer info: Reispassen Voor sommige reizen naar het buitenland heb je een paspoort (reispas) nodig. Bepaalde landen vragen bovendien een visum. Je reisagentschap of de dienst 17

18 Bevolking van het gemeentebestuur (loket 5 en 6) kunnen je hieromtrent informeren. Internetgebruikers kunnen gebruik maken van Sinds 1999 moet elk pasgeboren kind dat zich naar een land begeeft waar een paspoort is vereist, over een individuele reispas beschikken. Dien tijdig je aanvraag in voor een nieuw paspoort, zoniet zal je een beroep moeten doen op de spoedprocedure. Deze procedure is veel duurder. Breng alvast twee foto s mee. Je haalt het paspoort persoonlijk af. De geldigheidsduur van een paspoort is nu steeds 5 jaar (ook voor kinderen). In 2008 waren er geen verkiezingen. Afleveren van allerhande uittreksels en getuigschriften, legalisaties Jijzelf, of je wettelijke vertegenwoordiger kan bij de bevolkingsdienst terecht voor allerlei bewijzen en getuigschriften, zoals bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit, gezinssamenstelling, verklaring op eer, slachtbewijs, Voor de meeste aanvragen heb je je identiteitskaart nodig. Voor de aflevering van de stukken betaalde je meestal 2,50 gemeentetaks. Inentingen De wet verplicht ouders hun kind te laten inenten tegen polio. Het getuigschrift van inenting moet worden ingediend bij de bevolkingsdienst (loket 7 en 8) voor het kind de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt. Rijbewijzen Wil je de openbare weg op met een motorvoertuig, dan moet je een rijbewijs (2 recente foto s vereist) hebben. Dit wordt je pas afgeleverd wanneer je slaagt in een theoretisch en een praktisch examen. Nadat je geslaagd bent in je theoretisch examen en in afwachting van het praktisch examen mag je de baan op met een voorlopig document, dat verschilt naargelang de gekozen opleidingsformule. (model 18 maanden zonder gids enkel voor categorie B, model 36 maanden met gids enkel voor de categorie B, model 3). Wanneer je naar het buitenland gaat, is er geen verplichting om je Belgisch nationaal rijbewijs (loket 5 en 6) om te wisselen voor een Europees model (2 recente foto s vereist). Om moeilijkheden te vermijden wordt dit wel aangeraden. In het kader van de administratieve vereenvoudigingen zijn de fiscale zegels voor rijbewijzen afgeschaft en gebeurt de inning in contanten door de gemeente. Kieszaken De bevolkingsdienst organiseert de kiesverrichtingen in de gemeente. Huisnummers Voor het toekennen van een huisnummer kan je terecht bij de bevolkingsdienst (loketten 5 en 6), bijvoorbeeld ter gelegenheid van straathernummering of voor een nieuwbouw. Leurkaarten Vanaf 1 oktober 2006 zijn de gemeenten ontheven van de ontvangst en de aflevering van leurkaarten om redenen van administratieve vereenvoudiging wordt deze taak toevertrouwd aan de ondernemingsloketten. Honden Vanaf 1 januari 2008 werd in onze gemeente de hondenbelasting afgeschaft. Hondenbezitters moeten dus vanaf dan geen aangifte meer doen en moeten ook niet meer laten weten dat ze geen hond meer hebben. Nederlands voor anderstaligen Omdat wij het Nederlandstalig karakter van onze gemeente hoog in het vaandel dragen, worden regelmatig cursussen Nederlands voor anderstaligen ingericht. Deze cursussen zijn een eerste stap naar integratie en zeker een aanrader voor anderstaligen. Vanaf het schooljaar heeft het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de GLTT-CVO voor het geven van 18

19 taalopleidingen in onze gemeente en zal de gemeente de taallessen niet meer aanbieden in eigen beheer zoals in het verleden. Andere Je kan nog bij de dienst Bevolking terecht voor: - het afstempelen van documenten; - formulieren deeltijds werken; - info in verband met kermissen en jaarmarkten en wekelijkse markt. Euthanasie Sinds 1 september 2008 kan je ook een wilsverklaring inzake euthanasie laten registeren bij de gemeente (dienst Volksgezondheid). Meer info: Donorstelling De wet bepaalt ook dat organen en weefsels kunnen worden weggenomen bij elke overledene die in België woonde, behalve wanneer hiertegen verzet is geuit. Dit verzet kan je zelf aantekenen via een speciaal formulier bij de dienst Bevolking of een verwante kan dit doen als jouw vertegenwoordiger. Anderzijds kan je je ook uitdrukkelijk donor stellen of een eerder genomen beslissing herroepen. Meer info: 19

20 BURGERLIJKE STAND De dienst Burgerlijke Stand helpt je vooral met akten en formaliteiten in verband met geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit en overlijden. Ook de jubilarissen worden hier niet vergeten. Voor de cijfergegevens verwijzen we jullie graag naar de tabellen als bijlage bij dit jaarverslag. Geboorte Dit is een blijde gebeurtenis waarbij de te vervullen formaliteiten echter niet uit het oog mogen worden verloren. Vader, moeder of beide ouders of de verantwoordelijke van de inrichting waar het kind werd geboren, de geneesheer, de vroedvrouw of indien de bevalling thuis plaatsvond, iemand anders die de bevalling bijwoonde, moet aangifte doen van de geboorte, in de gemeente waar het kind werd geboren en dit binnen de 15 dagen na de bevalling. Huwelijk Aan de mogelijke festiviteiten gaan een aantal formaliteiten vooraf. Je moet aan de voorwaarden voldoen om te mogen huwen en je moet over de nodige documenten beschikken. Sommige documenten worden door de dienst Burgerlijke Stand zelf aangevraagd. Zo is de huwbare leeftijd in België vastgesteld op 18 jaar. Ben je jonger, dan heb je toestemming nodig van de jeugdrechtbank (enkel om gewichtige redenen). Het huwelijk wordt voltrokken in het openbaar, in het bijzijn van twee getuigen. Sinds 1 juni 2003 zijn ook huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk. Erkenning Je kan een verklaring in authentieke vorm afleggen waarbij je te kennen geeft dat je vader of moeder bent van het kind dat je erkent. Deze verklaring kan worden afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je eigen gemeente of een andere gemeente of voor een notaris. Adoptie Door adoptie ontstaat een juridische band tussen de geadopteerde en diegene die adopteert. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone adoptie en volle adoptie. Bij dit laatste wordt het kind inzake rechten en plichten volledig gelijk gesteld met de eigen kinderen. Een notaris of de vrederechter bevoegd voor jouw woonplaats stelt een akte van adoptie op. De rechtbank van eerste aanleg homologeert die akte en de dienst Burgerlijke Stand schrijft de akte over in de bevolkingsregisters. Echtscheiding Een burgerlijk huwelijk kan ontbonden worden door echtscheiding die wordt uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Naast de echtscheiding door onderlinge toestemming kan men ook nog uit de echt scheiden op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Daaronder wordt verstaan als de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden door de ontwrichting Het is zonder belang wie schuldig is aan de echtelijke moeilijkheden. Jubilea Heb je een jubileum te vieren van 50, 60, 65, 70 jaar huwelijk, kloosterling, priester, of 20

21 ben je een eeuweling, neem dan tijdig contact op met de dienst Burgerlijke Stand. Een cheque van minimum 100 is de uwe! Overlijden Wanneer een huisgenoot of een familielid overleden is, dan moet je een geneesheer of wetsdokter vragen dit vast te stellen. Je moet ook aangifte doen van het overlijden. Dit gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden zich voordeed, door twee naaste bloedverwanten of buren en in het bijzijn van twee getuigen. Wanneer je een uitgesproken wens hebt voor wat er met je lichaam moet gebeuren na je overlijden (begraving of verbranding), dan kan je dit laten registeren bij de dienst Burgerlijke Stand van je woonplaats. Ook het ritueel kan je laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking. Het nieuwe decreet op de begraafplaatsen werd op 1 juli 2004 van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn: - stoffelijke overschotten kunnen niet alleen in een doodskist worden begraven maar ook in een ander lijkomhulsel; - bovengronds begraven kan worden aangeboden maar moet niet. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dit voorlopig niet aan te bieden. Nationaliteit Je kan de Belgische nationaliteit van rechtswege verkrijgen, ofwel door de wil om Belg te worden, te uiten. Deze wetgeving is complex. Voor meer inlichtingen hieromtrent kan je steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand. Afleveren uittreksels Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je uittreksels uit de akten die ingeschreven zijn in de registers bekomen. Uittreksels maken geen melding van de afstamming. 21

22 VREEMDELINGEN Kom je als vreemdeling in België, dan moet je je binnen de acht dagen aanmelden bij de gemeentelijke dienst Vreemdelingen. Het hangt ervan af welke documenten je bij deze aanmelding moet voorleggen (anders voor toeristen dan voor studenten of tewerkgestelde onderdanen). Het gemeentebestuur is de schakel tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vreemdeling. Alhoewel het gemeentebestuur niet eigenmachtig het recht heeft om aan vreemdelingen de toegang tot het grondgebied of het verblijf in het land te verbieden, speelt zij toch een belangrijke rol bij de administratieve te vervullen formaliteiten. De dienst Vreemdelingen is gelast met de afgifte van de verblijfsdocumenten, de bevelen om het grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatregelen genomen indien de bevelen niet worden opgevolgd. De dienst Vreemdelingen verschaft ook bepaalde administratieve gegevens op vraag van het OCMW. Op menselijk vlak kan de dienst een belangrijke rol spelen naar de integratie van de vreemdeling toe. Zij kan de vreemdeling op de hoogte brengen van taalcursussen, integratiecentra en andere mogelijk belangrijke gegevens verstrekken die de vreemdeling vlugger wegwijs maken binnen een gemeente. Binnen de vreemde bevolking in onze gemeente, vormen de Europeanen de grootste groep. Hierin hebben de Italianen en de Spanjaarden het grootste aandeel met respectievelijk 815 en 464 eenheden. Binnen de groep niet-eg-vreemdelingen, vormen Marokkanen het grootste aandeel met 223 eenheden. Vanaf 1 juni 2008 is de vreemdelingenwetgeving grondig veranderd. 22

23 JURIDISCHE DIENST Juridische dossiers De gemeente heeft sinds 2005 een raamovereenkomst afgesloten met een extern advocatenkantoor om de gemeente advies te verlenen en de juridische zaken, waarbij de gemeente als eiser of als verweerde betrokken is, te behandelen voor de gewone en administratieve rechtbanken. Deze overeenkomst kan telkens stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd met een maximum van drie verlengingen. Bezwaren tegen de gemeentebelasting De juridische dienst staat ook in voor de behandeling van de bezwaren tegen de gemeentebelasting. De termijn om bezwaar in te dienen werd verlengd tot zes maanden na verzending van het aanslagbiljet. Verzekeringen Bijna alle verzekeringspolissen van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zijn afgesloten bij Ethisch. Een eerste reeks polissen heeft betrekking op het personeel, het bestuur en de gemeentelijke scholen: arbeidsongevallen personeel en leden van het college, lichamelijke ongevallen voor kinderen geplaatst in de peutertuinen en bij onthaalmoeders evenals de lichamelijke ongevallen van de onthaalmoeders zelf, de schoolongevallen en de verzekering van de jongeren die deelnemen aan de speelpleinwerking. Er is ook een polis geweld tegen mandatarissen afgesloten. Daarnaast zijn er de polissen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor het gemeentebestuur en zijn aangestelden, voor de architecten en ingenieurs tewerkgesteld bij het bestuur, voor de schoolgaande jeugd en de jongeren opgevangen tijdens de speelpleinwerking. Er is ook de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing voor bepaalde voor het publiek toegankelijke inrichtingen. Voor het gebruikt van de gemeentelijke feesttent kunnen de gebruikers inschrijven op een abonnementenpolis. Er bestaat een gelijkaardige polis voor het gebruik van de evenementenhal. Alle gemeentelijke gebouwen worden onder één polis verzekerd. De gemeente heeft 33 automobielverzekeringen afgesloten (waaronder 19 geleasde voertuigen). Er werd ook een omniumverzekering afgesloten ten behoeve van het personeel wanneer het zich tijdens de diensturen met zijn eigen voertuig dient te verplaatsen. Ten slotte zijn er nog de polis diefstal van vervoerde gelden, de polis verzekering van kunstwerken tijdens tentoonstellingen en de verschillende polissen alle risico s waarbij vooral het computermateriaal en elektronica van de gemeente, de politie, de scholen en de bibliotheek worden verzekerd. Er bestaat sinds 2007 de verplichting om de vrijwillige medewerkers te verzekeren, en dit ten minste in BA, ingevolge specifieke voorwaarden. Tegelijk is het ook logisch dat deze mensen in lichamelijke ongevallen worden verzekerd. In navolging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale mandatarissen stelt art. 45 dat de gemeente een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dient af te sluiten ten behoeve van haar mandatarissen in het geval verhaal tegen hen wordt uitgeoefend door de gemeente, stad, Vlaams Gewest, in de schoot waarvan zij een mandaat uitoefenen, voor schade geleden door deze rechtspersoon ingevolge fouten, vergissingen, die de verzekerden hebben begaan in de uitoefening van hun mandaat. De verzekeringmaatschappij Ethias liet weten dat alle bestaande polissen overeenkomstig de wet van 01/04/07 worden uitgebreid met het risico terrorisme. 23

24 COMMUNICATIE, INFORMATIE EN DOCUMENTATIE A. Communicatie en informatie Van monoloog naar dialoog De jongste tijd zijn twee fenomenen fel in belang toegenomen, enerzijds de elektronische informatie via , internet, intranet,... en anderzijds de dialoog met de bevolking, de burger die veel mondiger is geworden en terecht antwoord verwacht op zijn vragen en voorstellen aan de overheid. Ze kunnen zo bijdragen tot een beter samenleven in onze gemeente. Interactieve communicatie De dienst fungeert als een grote verkeerswisselaar waarop tientallen informatiewegen uitmonden met telkens tweerichtingsverkeer: heen en terug, actie en reactie, vraag en antwoord. Die interactieve doorstroming van informatie houdt nooit op en wordt daarom beter omschreven als permanente communicatie. Deze communicatie omvat alle mogelijke vormen: naast de nieuwste elektronische media en multimedia zijn er ook nog de eenvoudigste en eeuwenoude, zoals gesproken en geschreven mededelingen en alle vormen van drukwerk. Vandaar dat er in de dienst constant moet worden geïnnoveerd en zelfs geïmproviseerd, maar tegelijk ook een strak werkschema moet worden aangehouden. Een overzicht van de taken Algemene taken Interne communicatie en informatie met interne diensten en medewerkers en met externe personen, bewoners, instellingen, groepen, verenigingen,... opmerkingen vanwege de inwoners betreffende de werking van de gemeentediensten en opmaken van het jaarverslag. Controlerende taken Controle van geleverde diensten en producten, nazicht van de agenda, verslagen, correspondentie, besluiten, samenstelling dossiers en dossieropvolging. Praktische communicatie Uitwerking van door de gemeentesecretaris toevertrouwde projecten. Beheren en verdelen van publicaties van de Vlaamse Overheid. Persmappen samenstellen voor de collegeleden en diensthoofden, de bibliotheek, de gemeentelijke scholen, PWA, G.C.C. Coloma,... (dagelijks, maandelijks). Opvolging van de aanmaak van de gemeenteplannen. Aanmaak en opvolging van de cdrom met gemeentelijke informatie. Opstellen en verspreiden van persberichten; organiseren van persontmoetingen en evenementen. Groepsbezoeken aan het gemeentehuis; ontwerpen van brochures op maat. Organiseren van informatievergaderingen. Ondersteuning van projecten of activiteiten in verband met informatie - inspraak - openbaarheid van bestuur. Samenstelling en redactie van het maandblad infoleeuw. Samenstelling en opmaak van de gemeentelijke onthaalgids (tweejaarlijks). Samenstelling en opmaak van het gemeentelijk jaarverslag (jaarlijks). Adviserende en beleidsondersteunende taken Advies verstrekken en eventuele oplossingen voorstellen bij vragen en 24

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Voorwoord 5. Veiligheid 45 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 47 Maatschappelijke veiligheid 48

Voorwoord 5. Veiligheid 45 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 47 Maatschappelijke veiligheid 48 1 2 Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 17 Bevolking 18 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie, informatie en documentatie 31 Archief 36 ICT 4 Personeel

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 01.04.2010 - goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.05.2009 - goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 24 november 2016. Goedkeuring.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 23 februari 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 23 februari 2017. Goedkeuring.

Nadere informatie

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Burgerzaken : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken punt

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Inhoud 1 Afgeleverde documenten aan de inwoners 3 1.1 Rijbewijzen 3 1.2 Reispassen 4 1.3 Identiteitskaarten 5 1.3.1 De elektronische identiteitskaart of eid

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: administratief deskundige Functienaam: administratief deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: deskundigen Code: Afdeling: Burger- en welzijnszaken Dienst: Burgerzaken Subdienst:

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken. kader X

Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken. kader X Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Administratief medewerk(st)er sector Burger- en

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Algemene zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten.

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 26/06/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Oktober 2010 BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken Gemeente Hoegaarden Dossierbeheerder Wendy CRETEN T 016/76.87.81 email wendy.creten@ocmwhoegaarden.be GECOÖRDINEERDE VERSIE: Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie