Zinloze (duurzaamheids)labels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zinloze (duurzaamheids)labels"

Transcriptie

1 22 mei ste jaargang nr.05 Nieuws Consument betaalt de prijs Zinloze (duurzaamheids)labels Uitgelicht Directeur Patricia Hoogstraaten, voorzitter van de stuurgroep Europa van Detailhandel Nederland overhandigde de brochure Winkeliers & werkbare duurzaamheid aan Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Belangrijke boodschap is dat winkeliers zich graag inzetten om voor de consument de duurzame keuze, de makkelijke keuze te maken. Vereiste is dat duurzaamheidslabels relevante en begrijpelijke informatie bevatten. Het Vakcentrum is met Detailhandel Nederland fel gekant tegen de invoering van zogeheten land van oorsprong -etiketten op alle textielproducten die worden geïmporteerd van buiten de Europese Unie. Dergelijke etiketten zeggen praktisch niets over duurzaamheid maar leiden er wel toe dat kledingstukken gemiddeld 1,50 duurder worden wat neerkomt op ongeveer 100 op jaarbasis voor een gemiddeld Nederlands gezin. Een land van oorsprong -etiket, waarvoor de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement (EP) zich uitspreekt, voldoet niet aan de criteria van relevantie en begrijpelijkheid. Het zegt bijvoorbeeld weinig over mensenrechten omdat het land van eindassemblage leidend zal zijn en niet het land waar bijvoorbeeld katoen is geplukt of geweven. De toegevoegde waarde voor de consument is nihil. De producten zullen wel duurder worden door het aanbrengen van de etiketten, controle op productieketens, en administratieve- en controlekosten in verband met documentatie en douaneafhandeling. Detailhandel Nederland vreest dat het EP zich laat leiden door protectionistische argumenten. Ook andere, reeds ingevoerde Europese duurzaamheidslabels, zoals het ecolabel en energielabel, schieten tekort. Het Europese energielabel geeft een vertekend beeld. Door de grofmazige opzet vallen apparaten als koelkasten en wasmachines al snel in de hoogste energiezuinigheidscategorie. Dit maakt het voor de consument alleen maar moeilijker om een keuze te maken. Voor het ecolabel geldt dat de meeste consumenten simpelweg onbekend zijn met waar het label voor staat. Ook de levensmiddelendetailhandel heeft met duurzaamheidslabels te maken. Een uitgebreide discussie heeft plaatsgevonden over herkomstetikettering en voedingswaardedeclaraties op levensmiddelen. Er dient absoluut voorkomen te worden dat onwerkbare situaties ontstaan en dat de consument de prijs betaalt voor zinloze labeling en vervolgens door de bomen het bos niet meer ziet. Het Vakcentrum maakt zich ook zorgen om de ontwikkelingen rondom de nieuwe Etiketteringsverordening. Van belang zijn daarbij onder meer onderwerpen zoals herkomstetikettering, voedingswaardedeclaratie (wel/niet stoplichten), energievermelding op de voorkant (per portie of per 100 gram), etikettering van additionele info etc. De stemming over deze nieuwe etiketteringverordening in het Europees Parlement staat voor juni op de agenda. Reden voor alle betrokken organisaties, waaronder het CBL en het Vakcentrum, om een gezamenlijke brief op te stellen. Wij rekenen erop dat de Nederlandse Europarlementariërs en de overheid terdege rekening houden met onze opmerkingen. vakcentrum mei 2010.indd :40:09

2 Beleidszaken 2 Achter de schermen Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Niet alleen met individuele, maar ook met collectieve belangenbehartiging. Het Vakcentrum volgt de beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Maar wat houdt dat precies in? Een blik achter de schermen. Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen. Europese Commissie komt met aanpak rondtrekkende bendes Een Europese aanpak van rondtrekkende bendes winkeldieven begint vorm te krijgen. Dat blijkt uit een actieplan van de Europese Commissie. Daarin wordt ingezet op nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. De Commissie stelt uitwisselingsprogramma s tussen politiediensten uit verschillende EU-lidstaten voor. Verder zal via een zogeheten European Crime Prevention Network worden gewerkt aan methoden om misdaden te voorkomen. Ook zal de Europese Unie het probleem van rondtrekkende bendes door middel van monitoring en het verzamelen van statistieken in kaart gaan brengen. Het Vakcentrum ijvert met Detailhandel Nederland al jaren in Brussel om een Europese aanpak van grensoverschrijdende bendes van de grond te krijgen. Overvallen op winkeliers dalen Detailhandel Nederland luidde eerder de noodklok over het stijgende overvalgeweld en niet zonder resultaat. De politie-inzet is opgeschaald, er komen themazittingen en of cieren van justitie specialiseren zich in vervolging van overvallers. Lokaal wordt samengewerkt tussen winkeliers en gemeenten. Pinnen wordt gestimuleerd. In het eerste kwartaal van 2010 daalde het aantal overvallen op winkeliers en hun medewerkers met 10%. Dat is bemoedigend maar het Vakcentrum neemt hier uiteraard geen genoegen mee. Alle overvallers moeten voor al hun misdrijven worden berecht, opdat winkeliers en hun medewerkers gevrijwaard blijven van het geweld. Reparatie renovatiebepaling huurwet De SP, PvdA, CDA en GroenLinks dienen gezamenlijk een wetsvoorstel in om de renovatiebepaling in de huurwet te repareren. Deze bepaling, die door een vergissing van de wetgever in 2003 in de huurwet terecht is gekomen, wordt steeds vaker misbruikt om op oneigenlijke wijze van huurders af te komen. Dit heeft de wetgever nooit zo bedoeld. Door het wetsvoorstel wordt deze fout hersteld en blijft renovatie nadrukkelijk mogelijk. Wanneer de verhuurder het huurcontract wil beëindigen mag de rechter, in tegenstelling tot wat nu het geval is, de belangen van de huurder meewegen. Daardoor zullen verhuurder en huurder samen tot een compromis moeten komen wanneer er gerenoveerd wordt. Doordat de SP, PvdA, CDA en GroenLinks dit wetsvoorstel samen indienen, is een Kamermeerderheid ook na de aanstaande verkiezingen zeer waarschijnlijk. Meer weten? Heeft u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met het Vakcentrum per telefoon ( ) of In the picture Achter de schermen zet het bestuur van het Vakcentrum zich voortdurend in voor de zelfstandige detaillist in de levensmiddelenbranche. Daarom zoomen wij elke maand in op de werkzaamheden van een bestuurslid. Dit keer in the picture Roel Heerschap, mede-eigenaar van een vijftal Super de Boer-vestigingen in Midden-Limburg. Een belangrijk aandachtspunt voor Roel is de aanpak van criminaliteit. De aanpak van criminaliteit valt niet alleen te vangen in regelgeving. Ik leg in onze winkels het accent op het creëren van een cultuur waarin voor iedereen duidelijk is, waar de grenzen liggen. Criminaliteit is helaas een terugkerend onderwerp. Dit om het belang tussen de oren van de medewerker te krijgen en het bespreekbaar te maken. Daarnaast ontkom je niet aan het invoeren van simpele regels. Ook bij ons vergeten medewerkers weleens de eigen boodschappen af te rekenen. Een prikker in de kantine waar de kassabonnen op worden geprikt, geeft meteen aan dat iedereen die in de kantine iets eet zich aan de regels houdt. Ook belangrijk is een goede relatie met de politie. Van elke diefstal wordt aangifte gedaan en er is een project gestart om de medewerkers nog duidelijker te confronteren met hun eigen handelen. Zo komt binnenkort een nepdief over de vloer, puur om te zien hoe medewerkers reageren. Achteraf bekijken we wat er kan worden verbeterd. vakcentrum mei 2010.indd :40:14

3 Inhoudsopgave Fiscale NieuwsFlits Verder in deze editie Kies je cursus, een wegwijzer in de kaascursussen van LeerPortaal op pagina 4. Op pagina 5 leest u een drietal artikelen over criminaliteit, gevolgen daarvan en peventieve maatregelen. Interview op pagina 6 met ZO²Z- Winnaar Erwin Binneveld van Spar Express in Utrecht. Op pagina 7 helpt Vakcentrum Bedrijfsadvies Super de Boerondernemers. De rubriek In de Winkel: omzetverhogende maatregelen van Plus Verhoeven te Rotterdam samen met Checkpoint Systems op pagina 8. Nadere info werkkostenregeling Naast de periodieke salarisbetalingen worden vaak ook andere vergoedingen en verstrekkingen aan personeel gegeven, zoals bijvoorbeeld bedrijfskleding, reiskosten, mobiele telefoon, kerstpakket, diensttijduitkering etc. In hoeverre deze vergoedingen en verstrekkingen, in het kader van de loonbelasting, belast of onbelast mogen worden verstrekt is vastgelegd in gedetailleerde regelgeving. Vanaf 1 januari 2011 komt er echter een nieuw systeem, de werkkostenregeling. De nieuwe regeling is tot 2014 nog optioneel, maar daarna verplicht voor alle werkgevers. Om de voorbereiding op het nieuwe systeem soepel te laten verlopen, heeft de Belastingdienst extra voorlichting op de website geplaatst. Naast een vast percentage van het loon dat u vrij kunt vergoeden, zijn sommige vergoedingen vrijgesteld. Van andere vergoedingen is de waarde op nul gesteld. Betaalt u meer aan vaste vergoedingen dan het vrijgestelde percentage, dan moet u als werkgever afrekenen tegen een vast tarief van 80% eindheffing. Wij adviseren u de komende tijd uw arbeidsvoorwaardenbeleid goed onder de loep te nemen, zodat u weloverwogen daarin uw besluiten kunt nemen. Zie voor meer informatie: loonhef ngen/werkkostenregeling/werkkostenregeling.html Zuinig Winkeliers hebben de naam zuinig te zijn. En dan heb ik het niet alleen over geld. Ze zijn ook zuinig op hun personeel en in toenemende mate ook op het milieu. Deze trend is logisch. Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel consumenten maken zich zorgen over het milieu en ook over zaken als mensenrechten en dierenwelzijn. Winkeliers hebben dagelijks contact met hen en pikken dat soort signalen razendsnel op. Dat winkeliers duurzaamheid belangrijk vinden is bij de politiek wellicht niet zo bekend. Daarom heeft Detailhandel Nederland een brochure over duurzaamheid in detailhandel gemaakt. De insteek is: Wat wordt er Europees geregeld en hoe spelen Nederlandse winkeliers daarop in. Zodat duidelijk wordt dat wij al aardig aan de weg timmeren. Die duidelijkheid over de invulling is er politiek gezien nog niet. Uit de partijprogramma s blijkt dat wel een allegaartje. Het CDA plaatst duurzaamheid binnen het aloude idee van rentmeesterschap. De PvdA roept op tot een bewustzijn dat duurzaam handelen vanzelfsprekend moet zijn. De SP waarschuwt dat er ook een klimaatcrisis dreigt. De VVD wil naar schone en hernieuwbare bronnen van energie. De PVV noemt global warming een hype maar wil niettemin ook serieus werk maken van het milieu. De ChristenUnie bidt om Gods zegen voor een bloeiende samenleving, een duurzame economie en een dienstbare overheid. D66 vindt dat de overheid de regie in handen moet nemen om de samenleving menselijk en duurzaam te maken. GroenLinks tenslotte noemt zich een bondgenoot van creatieve en groene ondernemers, actieve werknemers en bewuste burgers die voorop gaan in de groene revolutie. Winkeliers zijn voor werkbare duurzaamheid: consistent coherent en betaalbaar. We blijven tenslotte zuinig! mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, ECAM directeur 3 Opinie vakcentrum mei 2010.indd :40:17

4 LeerPortaal 4 Kies je cursus! Vakcentrum LeerPortaal biedt een divers aanbod van hoogwaardige trainingen en opleidingen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? VakcentrumNieuws weet raad. Deze maand: de cursussen van Vakcentrum Bedrijfsadvies. In de praktijk van Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft bedrijfsjurist mr. Linda van den Hoven te maken met allerlei vragen op het gebied van arbeidsrecht. Wij hebben vier workshops neergezet voor ondernemers, leidinggevenden en personeelsfunctionarissen, zegt Linda van den Hoven. Elke workshop wordt aangepast aan de actualiteiten van dat moment en zo veel mogelijk ingevuld met praktijkvoorbeelden. Er bestaat uiteraard voldoende ruimte om de eigen casus voor te leggen en vragen te stellen. Ins en outs CAO voor het Levensmiddelenbedrijf De meesten van u weten dat de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten met het personeel. Maar bent u werkelijk volledig op de hoogte van de ins en outs, de mogelijkheden die de Gebruikerscursus Vakcentrum ZorgPortaal Op woensdagmiddag 16 juni vindt in Woerden een gebruikerscursus plaats voor deelnemers aan het Vakcentrum ZorgPortaal. Er wordt uitleg gegeven over diverse online diensten op het gebied van verzuim. Gebruikers van het ZorgPortaal ontvangen separaat een uitnodiging. CAO u biedt in de relatie met uw personeel? Een arbeidsrechtelijk specialist licht u hierover in. De zieke werknemer Deze workshop geeft antwoord op de volgende vragen. Wat zijn uw rechten en verplichtingen als werkgever bij een zieke werknemer? Wat zijn de nanciële verplichtingen? Hoe handelt men bij een arbeidscon ict? Wat gebeurt er na twee jaar ziekte? Disciplinaire maatregelen Iedere werkgever krijgt helaas een keer te maken met een werknemer die niet functioneert of zich schuldig maakt aan wangedrag of zelfs strafbare feiten. Weet u precies wat uw mogelijkheden zijn? Deze workshop geeft inzicht in de verschillende disciplinaire maatregelen, de bijbehorende risico s en mogelijke valkuilen. Workshop Functiewaardering Alle mogelijke functies in de branche zijn beschreven, benoemd en gewaardeerd. Ondernemers dienen alle medewerkers in hun bedrijf die onder de werkingssfeer van de CAO vallen een plekje te geven op deze lijst. In deze workshop wordt precies uitgelegd hoe de indeling in zijn werk gaat. Ook komen lastige situaties aan bod, aldus Linda van den Hoven. Wat doet u bijvoorbeeld met medewerkers die het niet eens zijn met de indeling? Wat als u de juiste functie niet kunt vinden? Deze workshops worden gegeven vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek en kosten voor leden van het Vakcentrum 125 euro exclusief btw. De data worden in overleg vastgesteld. Stuur een aan wanneer u interesse heeft in een van de workshops. Agenda LeerPortaal juni 2010 In juni gaat een aantal cursussen van start. Hieronder een overzicht van de start- en vervolgdata. Verzuimmanagement s Hertogenbosch 1 juni Functionerings- en beoordelingsgesprekken 2 en 16 juni Con icthantering en bemiddeling 2 en 16 juni Situationeel leidinggeven 2 en 16 juni Persoonlijke effectiviteit 2 en 16 juni BHV herhaling in één dag Amersfoort 4 juni Basisopleiding BHV in 2 dagen Arnhem 8 en 9 juni Leidinggeven op de werkvloer 9 en 23 juni Basisopleiding BHV in 2 dagen Bergschenhoek 10 en 11 juni Effectief Leidinggeven 14, 15 en 28 juni Onderhandelen 14 en 21 juni BHV herhaling in één dag Drachten 15 juni Time management 15 en 22 juni BHV herhaling in één dag Akersloot 16 juni Teambuilding 16 en 17 juni BHV herhaling in één dag Bergschenhoek 17 juni BHV herhaling in één dag Eindhoven 17 juni BHV herhaling in één dag Gilze-Rijen 21 juni Preventiemedewerker en RI&E Supermarkt Rotterdam 21 juni Basisopleiding BHV in 2 dagen Drachten 22 en 23 juni BHV herhaling in één dag Heerlen 23 juni BHV herhaling in één dag Molenhoek 24 juni Basisopleiding BHV in 2 dagen Amersfoort 24 en 25 juni BHV herhaling in één dag Purmerend 29 juni BHV herhaling in één dag Amersfoort 29 juni Kijk op voor meer informatie. vakcentrum mei 2010.indd :40:24

5 Uitgelicht Subsidie van maximaal voor preventie Steun voor beveiliging na overval Met ingang van 17 mei 2010 kunnen winkeliers die zijn overvallen een subsidie krijgen voor investeringen in preventie. Het betreft een nieuwe regeling die met terugwerkende kracht geldt voor heel Wanneer een winkel in 2010 is geconfronteerd met een overval kan de subsidie worden aangevraagd. Het gaat om een subsidiebedrag van maximaal 1.000,- voor preventieve maatregelen als kluizen, cameratoezicht, beveiliging van deuren en training. Aanvragen De aanvraag moet voor 1 juli 2011 ingediend zijn bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het aanvraagformulier en toelichtingen vindt u op de website van het Vakcentrum (zie kader). Het formulier dient u te vergezellen van bewijsstukken: namelijk het proces-verbaal, een kopie van de factuur van de investering en kopie van een identiteitsbewijs. Het postadres van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is vermeld onder het aanvraagformulier. Taksforce Overvallen De extra subsidieregeling is een uitkomst van de Taskforce Overvallen waarin het Vakcentrum via Detailhandel Nederland is vertegenwoordigd. Detailhandel Nederland neemt samen met burgemeester Aboutaleb, korpschef Heeres en hoofdof cier van Justitie Hillenaar deel aan de Taskforce. De Taskforce is opgericht op verzoek van minister van Monitor bagatelliseert ernst winkelcriminaliteit Het ministerie van Justitie heeft de jaarlijkse Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) gepubliceerd. Detailhandel Nederland heeft kritiek op de monitor. De situatie rondom winkelcriminaliteit wordt te rooskleurig voorgesteld. Zo zou interne fraude maar in 8% van de detailhandelsondernemingen voorkomen. In werkelijkheid wordt minsten de helft van de winkeliers geconfronteerd met stelende medewerkers. Op dit moment bespreekt Detailhandel Nederland met justitie hoe de MCB verbeterd zou kunnen worden. Downloads Op overvalsubsidie kunt u de volgende documenten downloaden: aanvraagformulier lijst van voorbeelden van preventieve maatregelen subsidieregeling toelichting op de regeling Justitie, Hirsch Ballin. De minister heeft de subsidie toegezegd tijdens de bijeenkomst van de Taskforce in Rotterdam. Criminelen weren In meer dan 150 winkelcentra wordt met een winkelverbod gewerkt. Een betrapte winkeldief mag voor een lange periode niet meer één van de aangesloten winkels in de stad binnen. Probeert hij of zij dat toch dan is sprake van lokaalvredebreuk en wordt de politie ingeschakeld. Onlangs beweerde een onderzoeker dat het winkelverbod in strijd zou zijn met de mensenrechten. Het Vakcentrum verwijst de kritiek naar het rijk der fabelen. Winkeliers kunnen huisregels opstellen en het winkelverbod wordt opgelegd in samenspraak met politie. Hiervoor heeft het HBD een protocol ontwikkeld dat is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 5 vakcentrum mei 2010.indd :40:26

6 ZO 2 Z Awardwinnaar Erwin Binneveld, Spar-ondernemer in Utrecht: Blijf jezelf en focus op wat je graag wil doen Elke twee jaar reikt het Vakcentrum de ZO²Z Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich) uit. Een belangrijke onderscheiding, voorbehouden aan een selecte groep succesvolle ondernemers. Provinciewinnaar van Utrecht was Erwin Binneveld, onder meer eigenaar van Spar Express De Uithof op de universiteitscampus in de stad Utrecht. Wat betekent de ZO²Z Award voor je? Ik heb er met name op persoonlijk vlak veel aan gehad. Veel nieuwe contacten, pers aandacht en hele leuke reacties van klanten. Het succes is moeilijk uit te drukken in omzet zoals dat bij andere winnaars wel is gebeurd, omdat het een ander soort winkel betreft die op een universiteitsterrein ligt. Onze klanten interesseert het niet zo veel wie er in de winkel staat, zolang je het maar goed voor elkaar hebt. Een supermarkt op een unieke locatie als een universiteitsterrein is heel wat anders. Typisch een uitdaging voor een zelfstandige ondernemer? Niet speciaal vanwege de unieke locatie maar zoals over het algemeen geldt, een zelfstandige ondernemer haalt er meer uit omdat het om zijn eigen centen gaat. Het verschil zit m in de manier van aansturen, ervoor zorgen dat de medewerkers lekker in hun vel zitten en goed naar je assortiment kijken. Naast je eigen supermarkt ben je ook druk op andere op andere vlakken. Dat klopt, ik heb een boekje geschreven en advieswerk gedaan. De jaren 2008 en 2009 waren voor mij een periode om erachter te komen hoe ik verder wilde gaan. Ik had twee winkels en wilde wel groeien, maar ik wilde me niet alleen maar hoeven bezighouden met de cijfertjes. Ik heb hiervoor nu een manier gevonden en ben dan ook bezig om het advieswerk af te bouwen. Hoe ga je het nu aanpakken dan? Samen met collega-ondernemer Krijn Vermeulen heb ik een Plus in de Voorstraat in het centrum van Utrecht overgenomen. Plus Retail BV had me al eerder voor deze locatie benaderd. Toen was ik er nog niet klaar voor, nu wel. Een traditionele winkel werkt op deze plek niet. We gaan ons nu richten op directe consumptie maar ook de luxere en kant-en-klaarproducten aanbieden. Mijn passie ligt aan de commerciële kant van het ondernemen terwijl Krijn Vermeulen het beheren van de achterkant van de winkel erg leuk vindt. We gaan onze passies samenvoegen en in deze winkel testen hoe dit werkt. En als het blijkt te werken, dan gaan we in 2011 praten over een fusie van onze vijf winkels en over samen doorgroeien. Welke tips geef je toekomstige deelnemers aan de ZO 2 Z Award mee? Blijf jezelf en focus op wat je graag wil doen. Het is leuk om te winnen, maar het moet een resultaat van je werk zijn en geen doel op zich. Doe het voor jezelf en voor je klanten. En kijk goed naar het totaalbeleid. Probeer alle vakgebieden te versterken, ook de kanten die je niet zo interessant vindt. ZO 2 Z Award 2011 Binnenkort ontvangen alle zelfstandige ondernemers met een supermarkt of convenience store informatie over en een inschrijfformulier voor de competite om de ZO 2 Z Award Deze competitie wordt voor de vijfde keer door het Vakcentrum georganiseerd. Wij dagen u graag uit om mee te doen! vakcentrum mei 2010.indd :40:27

7 Vakcentrum Bedrijfsadvies Vakcentrum Bedrijfsadvies helpt ondernemers Super de Boer... en nu? De kruitdampen lijken opgetrokken na de overnamestrijd van Super de Boer door Jumbo, maar voor de ondernemers begint het nu pas. De discussie gaat voor hen natuurlijk over de toekomstige marktpositie en daarmee over inkomen en continuïteit. Moet u de formule die voor u bedacht is nu gewoon accepteren? Juridisch zou dat soms het geval kunnen zijn, maar bedrijfseconomisch kan de zaak wel eens heel anders liggen waardoor dit wellicht invloed heeft op de letter van het contract. De lijsten zijn bekend We weten nu welke ondernemers geen Jumbo worden, namelijk de ondernemers van de C1000 lijst en de 43 winkels die naar andere partijen gaan. En dus weten we ook wie wél Jumbo zal worden. Deze laatste groep Super de Boer ondernemers heeft inmiddels een brief gekregen met deze bevestiging. Ruilobject Het voelt niet goed als je als eigenaar van een winkel moet horen dat je bent verkocht. Opeens krijg je het gevoel dat je niet méér bent dan een ruilobject terwijl je ooit een keuze hebt gemaakt voor commerciële samenwerking door middel van deelname aan een formule waar je je bij thuis voelt. En nu bepaalt iemand anders met welke formule je verder moet. Laat maar komen Natuurlijk is het mogelijk om u tegen de voor u gemaakte formulekeuze te verzetten. En wanneer daar goede argumenten voor zijn zullen wij u daar zeker bij ondersteunen. Maar onze insteek is in eerste instantie: Laat de organisatie waar u aan bent toebedeeld maar eens komen met een plan. Wanneer dit een realistisch plan is en men neemt voldoende verantwoordelijkheid om u te compenseren voor de desinvesteringen die ontstaan en voor het verschil in exploitatiemogelijkheden oude en nieuwe situatie, dan verdient dit een eerlijke kans. Echter, wanneer de voor u bedachte formule niet in uw lokale gebied past of het voorstel op geen enkele manier tegemoetkomt aan wat dit in alle redelijkheid zou moeten zijn, is er een probleem. Dat probleem kan worden opgelost door een andere formule naar keuze af te dwingen, voor zover dat al een optie is en anders verkoop van uw winkel. Men moet uiteindelijk met u tot overeenstemming komen, linksom of rechtsom, nu of aan het eind van de rit. Wilt u weten of het aan u gedane voorstel realistisch is of wilt u weten wat uw positie is? Onze adviseurs staan u graag terzijde. Informeer naar onze adviesmodules die speciaal voor deze situatie zijn ontwikkeld. Vakcentrum Bedrijfsadvies: (0348) C1000-lijst Op de lijst van 80 winkels die naar C1000 gaan, staan 60 ondernemers. Hiervan is een aantal te klein om C1000 te kunnen worden of om strategische redenen op de C1000-lijst terechtgekomen. Zij zullen van hun winkel af moeten omdat het vestigingspunt vlakbij een bestaande C1000 supermarkt is gelegen of omdat de NMa dat heeft bepaald. Deze ondernemers die geen C1000 worden, moeten kiezen voor een andere formule of afscheid nemen van hun winkel. Onafhankelijk, deskundig advies bij vragen over: Telefoon (0348) vakcentrum mei 2010.indd :40:34

8 8 In de winkel Plus Verhoeven verhoogt omzet Reportage Plus Verhoeven is sinds 5 jaar gevestigd aan het Binnenhof in Rotterdam. De verkoop van scheermesjes en batterijen gebeurde eerder vanachter de servicecounter. Echter door het achterblijven van fairshare van deze producten, is gezocht naar een oplossing om de omzet een positieve stimulans te geven. Door het plaatsen van deze producten in de open verkoop en het gebruik maken van Alpha Keepers van Checkpoint Systems is de omzet in scheermesjes met 150 procent gestegen en de omzet van batterijen zelfs met 350 procent. VakcentrumNieuws sprak met bedrij eider Daniël Malta over omzetstimulering, derving en de oplossing bij Plus Verhoeven. Naast een dalende omzet in de scheermesjes en batterijen had Plus Verhoeven te maken met een grote derving in het tandpasta assortiment. Er werden zo n 400 tubes tandpasta, goed voor 1100,- omzet, in een halfjaar gestolen. Daniël kreeg het advies van Plus Retail eens te gaan kijken bij een Plus-ondernemer die al gebruik maakte van Alpha Keepers. Mede naar aanleiding hiervan werd er bij Verhoeven samen met Plus Retail een test opgestart met batterijen en scheermesjes door ze niet meer vanachter de toonbank, maar in open display te verkopen. Plus Verhoeven heeft de test op eigen initiatief aangevuld met de producten tandpasta, ledlampen en crèmes, omdat dit binnen het bedrijf zeer dervinggevoelige producten zijn. De test van vier maanden gaf goede resultaten. Zo kwam er een terugverdientijd van 175 dagen uit voor de Alpha producten en werd 0% derving gemeten. Uit de praktijk blijkt dat de totale terugverdientijd minder dan 7 maanden is. Aan de hand van de test nam Plus Retail voor de nieuwe formule het besluit voortaan geen scheermessen of batterijen meer achter een toonbank te plaatsten, maar deze in de winkel te voorzien van een Alpha Keeper. Een nadeel is wel, dat de keeper iets meer schapruimte inneemt. Echter door de indeling van het schap kritisch te bekijken, is dit oplosbaar. De Keepers zijn even wennen voor zowel klanten als personeel. Enkele klanten begrepen in het begin niet hoe het systeem werkte. Het personeel is getraind door het Check- Care-programma van Checkpoint. Daarnaast hebben ze, door foto s op het narrowcastingscherm in de kantine te plaatsen, het personeel extra ondersteuning in het handelingproces aangereikt waardoor de acceptatie extra snel ging. De gelegenheidsdieven zijn weg en dat is natuurlijk waar het allemaal om draait! Plus Verhoeven is zo overtuigd van de Alpha oplossing van dat zij ook hun geneesmiddelen zelfzorgschap gaan beveiligen. Ook Plus Retail is onder de indruk geraakt van het concept en heeft de Alpha Keepers voor de nieuwe formule als advies opgevoerd naar hun nieuwe en bestaande vestigingen. Het Vakcentrum werkt al jaren samen met Checkpoint Systems en heeft interessante regelingen voor haar leden afgesproken met dit bedrijf. Heeft u vragen over deze reportage of interesse in de genoemde producten, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Checkpoint Systems Benelux B.V., telefoonnummer (030) Colofon Redactie: Blekerijlaan GR Woerden T (0348) F (0348) E I Druk: Drukkerij Weevers - Vorden vakcentrum mei 2010.indd :40:35