Zinloze (duurzaamheids)labels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zinloze (duurzaamheids)labels"

Transcriptie

1 22 mei ste jaargang nr.05 Nieuws Consument betaalt de prijs Zinloze (duurzaamheids)labels Uitgelicht Directeur Patricia Hoogstraaten, voorzitter van de stuurgroep Europa van Detailhandel Nederland overhandigde de brochure Winkeliers & werkbare duurzaamheid aan Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Belangrijke boodschap is dat winkeliers zich graag inzetten om voor de consument de duurzame keuze, de makkelijke keuze te maken. Vereiste is dat duurzaamheidslabels relevante en begrijpelijke informatie bevatten. Het Vakcentrum is met Detailhandel Nederland fel gekant tegen de invoering van zogeheten land van oorsprong -etiketten op alle textielproducten die worden geïmporteerd van buiten de Europese Unie. Dergelijke etiketten zeggen praktisch niets over duurzaamheid maar leiden er wel toe dat kledingstukken gemiddeld 1,50 duurder worden wat neerkomt op ongeveer 100 op jaarbasis voor een gemiddeld Nederlands gezin. Een land van oorsprong -etiket, waarvoor de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement (EP) zich uitspreekt, voldoet niet aan de criteria van relevantie en begrijpelijkheid. Het zegt bijvoorbeeld weinig over mensenrechten omdat het land van eindassemblage leidend zal zijn en niet het land waar bijvoorbeeld katoen is geplukt of geweven. De toegevoegde waarde voor de consument is nihil. De producten zullen wel duurder worden door het aanbrengen van de etiketten, controle op productieketens, en administratieve- en controlekosten in verband met documentatie en douaneafhandeling. Detailhandel Nederland vreest dat het EP zich laat leiden door protectionistische argumenten. Ook andere, reeds ingevoerde Europese duurzaamheidslabels, zoals het ecolabel en energielabel, schieten tekort. Het Europese energielabel geeft een vertekend beeld. Door de grofmazige opzet vallen apparaten als koelkasten en wasmachines al snel in de hoogste energiezuinigheidscategorie. Dit maakt het voor de consument alleen maar moeilijker om een keuze te maken. Voor het ecolabel geldt dat de meeste consumenten simpelweg onbekend zijn met waar het label voor staat. Ook de levensmiddelendetailhandel heeft met duurzaamheidslabels te maken. Een uitgebreide discussie heeft plaatsgevonden over herkomstetikettering en voedingswaardedeclaraties op levensmiddelen. Er dient absoluut voorkomen te worden dat onwerkbare situaties ontstaan en dat de consument de prijs betaalt voor zinloze labeling en vervolgens door de bomen het bos niet meer ziet. Het Vakcentrum maakt zich ook zorgen om de ontwikkelingen rondom de nieuwe Etiketteringsverordening. Van belang zijn daarbij onder meer onderwerpen zoals herkomstetikettering, voedingswaardedeclaratie (wel/niet stoplichten), energievermelding op de voorkant (per portie of per 100 gram), etikettering van additionele info etc. De stemming over deze nieuwe etiketteringverordening in het Europees Parlement staat voor juni op de agenda. Reden voor alle betrokken organisaties, waaronder het CBL en het Vakcentrum, om een gezamenlijke brief op te stellen. Wij rekenen erop dat de Nederlandse Europarlementariërs en de overheid terdege rekening houden met onze opmerkingen. vakcentrum mei 2010.indd :40:09

2 Beleidszaken 2 Achter de schermen Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Niet alleen met individuele, maar ook met collectieve belangenbehartiging. Het Vakcentrum volgt de beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Maar wat houdt dat precies in? Een blik achter de schermen. Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen. Europese Commissie komt met aanpak rondtrekkende bendes Een Europese aanpak van rondtrekkende bendes winkeldieven begint vorm te krijgen. Dat blijkt uit een actieplan van de Europese Commissie. Daarin wordt ingezet op nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. De Commissie stelt uitwisselingsprogramma s tussen politiediensten uit verschillende EU-lidstaten voor. Verder zal via een zogeheten European Crime Prevention Network worden gewerkt aan methoden om misdaden te voorkomen. Ook zal de Europese Unie het probleem van rondtrekkende bendes door middel van monitoring en het verzamelen van statistieken in kaart gaan brengen. Het Vakcentrum ijvert met Detailhandel Nederland al jaren in Brussel om een Europese aanpak van grensoverschrijdende bendes van de grond te krijgen. Overvallen op winkeliers dalen Detailhandel Nederland luidde eerder de noodklok over het stijgende overvalgeweld en niet zonder resultaat. De politie-inzet is opgeschaald, er komen themazittingen en of cieren van justitie specialiseren zich in vervolging van overvallers. Lokaal wordt samengewerkt tussen winkeliers en gemeenten. Pinnen wordt gestimuleerd. In het eerste kwartaal van 2010 daalde het aantal overvallen op winkeliers en hun medewerkers met 10%. Dat is bemoedigend maar het Vakcentrum neemt hier uiteraard geen genoegen mee. Alle overvallers moeten voor al hun misdrijven worden berecht, opdat winkeliers en hun medewerkers gevrijwaard blijven van het geweld. Reparatie renovatiebepaling huurwet De SP, PvdA, CDA en GroenLinks dienen gezamenlijk een wetsvoorstel in om de renovatiebepaling in de huurwet te repareren. Deze bepaling, die door een vergissing van de wetgever in 2003 in de huurwet terecht is gekomen, wordt steeds vaker misbruikt om op oneigenlijke wijze van huurders af te komen. Dit heeft de wetgever nooit zo bedoeld. Door het wetsvoorstel wordt deze fout hersteld en blijft renovatie nadrukkelijk mogelijk. Wanneer de verhuurder het huurcontract wil beëindigen mag de rechter, in tegenstelling tot wat nu het geval is, de belangen van de huurder meewegen. Daardoor zullen verhuurder en huurder samen tot een compromis moeten komen wanneer er gerenoveerd wordt. Doordat de SP, PvdA, CDA en GroenLinks dit wetsvoorstel samen indienen, is een Kamermeerderheid ook na de aanstaande verkiezingen zeer waarschijnlijk. Meer weten? Heeft u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met het Vakcentrum per telefoon ( ) of In the picture Achter de schermen zet het bestuur van het Vakcentrum zich voortdurend in voor de zelfstandige detaillist in de levensmiddelenbranche. Daarom zoomen wij elke maand in op de werkzaamheden van een bestuurslid. Dit keer in the picture Roel Heerschap, mede-eigenaar van een vijftal Super de Boer-vestigingen in Midden-Limburg. Een belangrijk aandachtspunt voor Roel is de aanpak van criminaliteit. De aanpak van criminaliteit valt niet alleen te vangen in regelgeving. Ik leg in onze winkels het accent op het creëren van een cultuur waarin voor iedereen duidelijk is, waar de grenzen liggen. Criminaliteit is helaas een terugkerend onderwerp. Dit om het belang tussen de oren van de medewerker te krijgen en het bespreekbaar te maken. Daarnaast ontkom je niet aan het invoeren van simpele regels. Ook bij ons vergeten medewerkers weleens de eigen boodschappen af te rekenen. Een prikker in de kantine waar de kassabonnen op worden geprikt, geeft meteen aan dat iedereen die in de kantine iets eet zich aan de regels houdt. Ook belangrijk is een goede relatie met de politie. Van elke diefstal wordt aangifte gedaan en er is een project gestart om de medewerkers nog duidelijker te confronteren met hun eigen handelen. Zo komt binnenkort een nepdief over de vloer, puur om te zien hoe medewerkers reageren. Achteraf bekijken we wat er kan worden verbeterd. vakcentrum mei 2010.indd :40:14

3 Inhoudsopgave Fiscale NieuwsFlits Verder in deze editie Kies je cursus, een wegwijzer in de kaascursussen van LeerPortaal op pagina 4. Op pagina 5 leest u een drietal artikelen over criminaliteit, gevolgen daarvan en peventieve maatregelen. Interview op pagina 6 met ZO²Z- Winnaar Erwin Binneveld van Spar Express in Utrecht. Op pagina 7 helpt Vakcentrum Bedrijfsadvies Super de Boerondernemers. De rubriek In de Winkel: omzetverhogende maatregelen van Plus Verhoeven te Rotterdam samen met Checkpoint Systems op pagina 8. Nadere info werkkostenregeling Naast de periodieke salarisbetalingen worden vaak ook andere vergoedingen en verstrekkingen aan personeel gegeven, zoals bijvoorbeeld bedrijfskleding, reiskosten, mobiele telefoon, kerstpakket, diensttijduitkering etc. In hoeverre deze vergoedingen en verstrekkingen, in het kader van de loonbelasting, belast of onbelast mogen worden verstrekt is vastgelegd in gedetailleerde regelgeving. Vanaf 1 januari 2011 komt er echter een nieuw systeem, de werkkostenregeling. De nieuwe regeling is tot 2014 nog optioneel, maar daarna verplicht voor alle werkgevers. Om de voorbereiding op het nieuwe systeem soepel te laten verlopen, heeft de Belastingdienst extra voorlichting op de website geplaatst. Naast een vast percentage van het loon dat u vrij kunt vergoeden, zijn sommige vergoedingen vrijgesteld. Van andere vergoedingen is de waarde op nul gesteld. Betaalt u meer aan vaste vergoedingen dan het vrijgestelde percentage, dan moet u als werkgever afrekenen tegen een vast tarief van 80% eindheffing. Wij adviseren u de komende tijd uw arbeidsvoorwaardenbeleid goed onder de loep te nemen, zodat u weloverwogen daarin uw besluiten kunt nemen. Zie voor meer informatie: loonhef ngen/werkkostenregeling/werkkostenregeling.html Zuinig Winkeliers hebben de naam zuinig te zijn. En dan heb ik het niet alleen over geld. Ze zijn ook zuinig op hun personeel en in toenemende mate ook op het milieu. Deze trend is logisch. Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel consumenten maken zich zorgen over het milieu en ook over zaken als mensenrechten en dierenwelzijn. Winkeliers hebben dagelijks contact met hen en pikken dat soort signalen razendsnel op. Dat winkeliers duurzaamheid belangrijk vinden is bij de politiek wellicht niet zo bekend. Daarom heeft Detailhandel Nederland een brochure over duurzaamheid in detailhandel gemaakt. De insteek is: Wat wordt er Europees geregeld en hoe spelen Nederlandse winkeliers daarop in. Zodat duidelijk wordt dat wij al aardig aan de weg timmeren. Die duidelijkheid over de invulling is er politiek gezien nog niet. Uit de partijprogramma s blijkt dat wel een allegaartje. Het CDA plaatst duurzaamheid binnen het aloude idee van rentmeesterschap. De PvdA roept op tot een bewustzijn dat duurzaam handelen vanzelfsprekend moet zijn. De SP waarschuwt dat er ook een klimaatcrisis dreigt. De VVD wil naar schone en hernieuwbare bronnen van energie. De PVV noemt global warming een hype maar wil niettemin ook serieus werk maken van het milieu. De ChristenUnie bidt om Gods zegen voor een bloeiende samenleving, een duurzame economie en een dienstbare overheid. D66 vindt dat de overheid de regie in handen moet nemen om de samenleving menselijk en duurzaam te maken. GroenLinks tenslotte noemt zich een bondgenoot van creatieve en groene ondernemers, actieve werknemers en bewuste burgers die voorop gaan in de groene revolutie. Winkeliers zijn voor werkbare duurzaamheid: consistent coherent en betaalbaar. We blijven tenslotte zuinig! mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, ECAM directeur 3 Opinie vakcentrum mei 2010.indd :40:17

4 LeerPortaal 4 Kies je cursus! Vakcentrum LeerPortaal biedt een divers aanbod van hoogwaardige trainingen en opleidingen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? VakcentrumNieuws weet raad. Deze maand: de cursussen van Vakcentrum Bedrijfsadvies. In de praktijk van Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft bedrijfsjurist mr. Linda van den Hoven te maken met allerlei vragen op het gebied van arbeidsrecht. Wij hebben vier workshops neergezet voor ondernemers, leidinggevenden en personeelsfunctionarissen, zegt Linda van den Hoven. Elke workshop wordt aangepast aan de actualiteiten van dat moment en zo veel mogelijk ingevuld met praktijkvoorbeelden. Er bestaat uiteraard voldoende ruimte om de eigen casus voor te leggen en vragen te stellen. Ins en outs CAO voor het Levensmiddelenbedrijf De meesten van u weten dat de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten met het personeel. Maar bent u werkelijk volledig op de hoogte van de ins en outs, de mogelijkheden die de Gebruikerscursus Vakcentrum ZorgPortaal Op woensdagmiddag 16 juni vindt in Woerden een gebruikerscursus plaats voor deelnemers aan het Vakcentrum ZorgPortaal. Er wordt uitleg gegeven over diverse online diensten op het gebied van verzuim. Gebruikers van het ZorgPortaal ontvangen separaat een uitnodiging. CAO u biedt in de relatie met uw personeel? Een arbeidsrechtelijk specialist licht u hierover in. De zieke werknemer Deze workshop geeft antwoord op de volgende vragen. Wat zijn uw rechten en verplichtingen als werkgever bij een zieke werknemer? Wat zijn de nanciële verplichtingen? Hoe handelt men bij een arbeidscon ict? Wat gebeurt er na twee jaar ziekte? Disciplinaire maatregelen Iedere werkgever krijgt helaas een keer te maken met een werknemer die niet functioneert of zich schuldig maakt aan wangedrag of zelfs strafbare feiten. Weet u precies wat uw mogelijkheden zijn? Deze workshop geeft inzicht in de verschillende disciplinaire maatregelen, de bijbehorende risico s en mogelijke valkuilen. Workshop Functiewaardering Alle mogelijke functies in de branche zijn beschreven, benoemd en gewaardeerd. Ondernemers dienen alle medewerkers in hun bedrijf die onder de werkingssfeer van de CAO vallen een plekje te geven op deze lijst. In deze workshop wordt precies uitgelegd hoe de indeling in zijn werk gaat. Ook komen lastige situaties aan bod, aldus Linda van den Hoven. Wat doet u bijvoorbeeld met medewerkers die het niet eens zijn met de indeling? Wat als u de juiste functie niet kunt vinden? Deze workshops worden gegeven vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek en kosten voor leden van het Vakcentrum 125 euro exclusief btw. De data worden in overleg vastgesteld. Stuur een aan wanneer u interesse heeft in een van de workshops. Agenda LeerPortaal juni 2010 In juni gaat een aantal cursussen van start. Hieronder een overzicht van de start- en vervolgdata. Verzuimmanagement s Hertogenbosch 1 juni Functionerings- en beoordelingsgesprekken 2 en 16 juni Con icthantering en bemiddeling 2 en 16 juni Situationeel leidinggeven 2 en 16 juni Persoonlijke effectiviteit 2 en 16 juni BHV herhaling in één dag Amersfoort 4 juni Basisopleiding BHV in 2 dagen Arnhem 8 en 9 juni Leidinggeven op de werkvloer 9 en 23 juni Basisopleiding BHV in 2 dagen Bergschenhoek 10 en 11 juni Effectief Leidinggeven 14, 15 en 28 juni Onderhandelen 14 en 21 juni BHV herhaling in één dag Drachten 15 juni Time management 15 en 22 juni BHV herhaling in één dag Akersloot 16 juni Teambuilding 16 en 17 juni BHV herhaling in één dag Bergschenhoek 17 juni BHV herhaling in één dag Eindhoven 17 juni BHV herhaling in één dag Gilze-Rijen 21 juni Preventiemedewerker en RI&E Supermarkt Rotterdam 21 juni Basisopleiding BHV in 2 dagen Drachten 22 en 23 juni BHV herhaling in één dag Heerlen 23 juni BHV herhaling in één dag Molenhoek 24 juni Basisopleiding BHV in 2 dagen Amersfoort 24 en 25 juni BHV herhaling in één dag Purmerend 29 juni BHV herhaling in één dag Amersfoort 29 juni Kijk op voor meer informatie. vakcentrum mei 2010.indd :40:24

5 Uitgelicht Subsidie van maximaal voor preventie Steun voor beveiliging na overval Met ingang van 17 mei 2010 kunnen winkeliers die zijn overvallen een subsidie krijgen voor investeringen in preventie. Het betreft een nieuwe regeling die met terugwerkende kracht geldt voor heel Wanneer een winkel in 2010 is geconfronteerd met een overval kan de subsidie worden aangevraagd. Het gaat om een subsidiebedrag van maximaal 1.000,- voor preventieve maatregelen als kluizen, cameratoezicht, beveiliging van deuren en training. Aanvragen De aanvraag moet voor 1 juli 2011 ingediend zijn bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het aanvraagformulier en toelichtingen vindt u op de website van het Vakcentrum (zie kader). Het formulier dient u te vergezellen van bewijsstukken: namelijk het proces-verbaal, een kopie van de factuur van de investering en kopie van een identiteitsbewijs. Het postadres van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is vermeld onder het aanvraagformulier. Taksforce Overvallen De extra subsidieregeling is een uitkomst van de Taskforce Overvallen waarin het Vakcentrum via Detailhandel Nederland is vertegenwoordigd. Detailhandel Nederland neemt samen met burgemeester Aboutaleb, korpschef Heeres en hoofdof cier van Justitie Hillenaar deel aan de Taskforce. De Taskforce is opgericht op verzoek van minister van Monitor bagatelliseert ernst winkelcriminaliteit Het ministerie van Justitie heeft de jaarlijkse Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) gepubliceerd. Detailhandel Nederland heeft kritiek op de monitor. De situatie rondom winkelcriminaliteit wordt te rooskleurig voorgesteld. Zo zou interne fraude maar in 8% van de detailhandelsondernemingen voorkomen. In werkelijkheid wordt minsten de helft van de winkeliers geconfronteerd met stelende medewerkers. Op dit moment bespreekt Detailhandel Nederland met justitie hoe de MCB verbeterd zou kunnen worden. Downloads Op overvalsubsidie kunt u de volgende documenten downloaden: aanvraagformulier lijst van voorbeelden van preventieve maatregelen subsidieregeling toelichting op de regeling Justitie, Hirsch Ballin. De minister heeft de subsidie toegezegd tijdens de bijeenkomst van de Taskforce in Rotterdam. Criminelen weren In meer dan 150 winkelcentra wordt met een winkelverbod gewerkt. Een betrapte winkeldief mag voor een lange periode niet meer één van de aangesloten winkels in de stad binnen. Probeert hij of zij dat toch dan is sprake van lokaalvredebreuk en wordt de politie ingeschakeld. Onlangs beweerde een onderzoeker dat het winkelverbod in strijd zou zijn met de mensenrechten. Het Vakcentrum verwijst de kritiek naar het rijk der fabelen. Winkeliers kunnen huisregels opstellen en het winkelverbod wordt opgelegd in samenspraak met politie. Hiervoor heeft het HBD een protocol ontwikkeld dat is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 5 vakcentrum mei 2010.indd :40:26

6 ZO 2 Z Awardwinnaar Erwin Binneveld, Spar-ondernemer in Utrecht: Blijf jezelf en focus op wat je graag wil doen Elke twee jaar reikt het Vakcentrum de ZO²Z Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich) uit. Een belangrijke onderscheiding, voorbehouden aan een selecte groep succesvolle ondernemers. Provinciewinnaar van Utrecht was Erwin Binneveld, onder meer eigenaar van Spar Express De Uithof op de universiteitscampus in de stad Utrecht. Wat betekent de ZO²Z Award voor je? Ik heb er met name op persoonlijk vlak veel aan gehad. Veel nieuwe contacten, pers aandacht en hele leuke reacties van klanten. Het succes is moeilijk uit te drukken in omzet zoals dat bij andere winnaars wel is gebeurd, omdat het een ander soort winkel betreft die op een universiteitsterrein ligt. Onze klanten interesseert het niet zo veel wie er in de winkel staat, zolang je het maar goed voor elkaar hebt. Een supermarkt op een unieke locatie als een universiteitsterrein is heel wat anders. Typisch een uitdaging voor een zelfstandige ondernemer? Niet speciaal vanwege de unieke locatie maar zoals over het algemeen geldt, een zelfstandige ondernemer haalt er meer uit omdat het om zijn eigen centen gaat. Het verschil zit m in de manier van aansturen, ervoor zorgen dat de medewerkers lekker in hun vel zitten en goed naar je assortiment kijken. Naast je eigen supermarkt ben je ook druk op andere op andere vlakken. Dat klopt, ik heb een boekje geschreven en advieswerk gedaan. De jaren 2008 en 2009 waren voor mij een periode om erachter te komen hoe ik verder wilde gaan. Ik had twee winkels en wilde wel groeien, maar ik wilde me niet alleen maar hoeven bezighouden met de cijfertjes. Ik heb hiervoor nu een manier gevonden en ben dan ook bezig om het advieswerk af te bouwen. Hoe ga je het nu aanpakken dan? Samen met collega-ondernemer Krijn Vermeulen heb ik een Plus in de Voorstraat in het centrum van Utrecht overgenomen. Plus Retail BV had me al eerder voor deze locatie benaderd. Toen was ik er nog niet klaar voor, nu wel. Een traditionele winkel werkt op deze plek niet. We gaan ons nu richten op directe consumptie maar ook de luxere en kant-en-klaarproducten aanbieden. Mijn passie ligt aan de commerciële kant van het ondernemen terwijl Krijn Vermeulen het beheren van de achterkant van de winkel erg leuk vindt. We gaan onze passies samenvoegen en in deze winkel testen hoe dit werkt. En als het blijkt te werken, dan gaan we in 2011 praten over een fusie van onze vijf winkels en over samen doorgroeien. Welke tips geef je toekomstige deelnemers aan de ZO 2 Z Award mee? Blijf jezelf en focus op wat je graag wil doen. Het is leuk om te winnen, maar het moet een resultaat van je werk zijn en geen doel op zich. Doe het voor jezelf en voor je klanten. En kijk goed naar het totaalbeleid. Probeer alle vakgebieden te versterken, ook de kanten die je niet zo interessant vindt. ZO 2 Z Award 2011 Binnenkort ontvangen alle zelfstandige ondernemers met een supermarkt of convenience store informatie over en een inschrijfformulier voor de competite om de ZO 2 Z Award Deze competitie wordt voor de vijfde keer door het Vakcentrum georganiseerd. Wij dagen u graag uit om mee te doen! vakcentrum mei 2010.indd :40:27

7 Vakcentrum Bedrijfsadvies Vakcentrum Bedrijfsadvies helpt ondernemers Super de Boer... en nu? De kruitdampen lijken opgetrokken na de overnamestrijd van Super de Boer door Jumbo, maar voor de ondernemers begint het nu pas. De discussie gaat voor hen natuurlijk over de toekomstige marktpositie en daarmee over inkomen en continuïteit. Moet u de formule die voor u bedacht is nu gewoon accepteren? Juridisch zou dat soms het geval kunnen zijn, maar bedrijfseconomisch kan de zaak wel eens heel anders liggen waardoor dit wellicht invloed heeft op de letter van het contract. De lijsten zijn bekend We weten nu welke ondernemers geen Jumbo worden, namelijk de ondernemers van de C1000 lijst en de 43 winkels die naar andere partijen gaan. En dus weten we ook wie wél Jumbo zal worden. Deze laatste groep Super de Boer ondernemers heeft inmiddels een brief gekregen met deze bevestiging. Ruilobject Het voelt niet goed als je als eigenaar van een winkel moet horen dat je bent verkocht. Opeens krijg je het gevoel dat je niet méér bent dan een ruilobject terwijl je ooit een keuze hebt gemaakt voor commerciële samenwerking door middel van deelname aan een formule waar je je bij thuis voelt. En nu bepaalt iemand anders met welke formule je verder moet. Laat maar komen Natuurlijk is het mogelijk om u tegen de voor u gemaakte formulekeuze te verzetten. En wanneer daar goede argumenten voor zijn zullen wij u daar zeker bij ondersteunen. Maar onze insteek is in eerste instantie: Laat de organisatie waar u aan bent toebedeeld maar eens komen met een plan. Wanneer dit een realistisch plan is en men neemt voldoende verantwoordelijkheid om u te compenseren voor de desinvesteringen die ontstaan en voor het verschil in exploitatiemogelijkheden oude en nieuwe situatie, dan verdient dit een eerlijke kans. Echter, wanneer de voor u bedachte formule niet in uw lokale gebied past of het voorstel op geen enkele manier tegemoetkomt aan wat dit in alle redelijkheid zou moeten zijn, is er een probleem. Dat probleem kan worden opgelost door een andere formule naar keuze af te dwingen, voor zover dat al een optie is en anders verkoop van uw winkel. Men moet uiteindelijk met u tot overeenstemming komen, linksom of rechtsom, nu of aan het eind van de rit. Wilt u weten of het aan u gedane voorstel realistisch is of wilt u weten wat uw positie is? Onze adviseurs staan u graag terzijde. Informeer naar onze adviesmodules die speciaal voor deze situatie zijn ontwikkeld. Vakcentrum Bedrijfsadvies: (0348) C1000-lijst Op de lijst van 80 winkels die naar C1000 gaan, staan 60 ondernemers. Hiervan is een aantal te klein om C1000 te kunnen worden of om strategische redenen op de C1000-lijst terechtgekomen. Zij zullen van hun winkel af moeten omdat het vestigingspunt vlakbij een bestaande C1000 supermarkt is gelegen of omdat de NMa dat heeft bepaald. Deze ondernemers die geen C1000 worden, moeten kiezen voor een andere formule of afscheid nemen van hun winkel. Onafhankelijk, deskundig advies bij vragen over: Telefoon (0348) vakcentrum mei 2010.indd :40:34

8 8 In de winkel Plus Verhoeven verhoogt omzet Reportage Plus Verhoeven is sinds 5 jaar gevestigd aan het Binnenhof in Rotterdam. De verkoop van scheermesjes en batterijen gebeurde eerder vanachter de servicecounter. Echter door het achterblijven van fairshare van deze producten, is gezocht naar een oplossing om de omzet een positieve stimulans te geven. Door het plaatsen van deze producten in de open verkoop en het gebruik maken van Alpha Keepers van Checkpoint Systems is de omzet in scheermesjes met 150 procent gestegen en de omzet van batterijen zelfs met 350 procent. VakcentrumNieuws sprak met bedrij eider Daniël Malta over omzetstimulering, derving en de oplossing bij Plus Verhoeven. Naast een dalende omzet in de scheermesjes en batterijen had Plus Verhoeven te maken met een grote derving in het tandpasta assortiment. Er werden zo n 400 tubes tandpasta, goed voor 1100,- omzet, in een halfjaar gestolen. Daniël kreeg het advies van Plus Retail eens te gaan kijken bij een Plus-ondernemer die al gebruik maakte van Alpha Keepers. Mede naar aanleiding hiervan werd er bij Verhoeven samen met Plus Retail een test opgestart met batterijen en scheermesjes door ze niet meer vanachter de toonbank, maar in open display te verkopen. Plus Verhoeven heeft de test op eigen initiatief aangevuld met de producten tandpasta, ledlampen en crèmes, omdat dit binnen het bedrijf zeer dervinggevoelige producten zijn. De test van vier maanden gaf goede resultaten. Zo kwam er een terugverdientijd van 175 dagen uit voor de Alpha producten en werd 0% derving gemeten. Uit de praktijk blijkt dat de totale terugverdientijd minder dan 7 maanden is. Aan de hand van de test nam Plus Retail voor de nieuwe formule het besluit voortaan geen scheermessen of batterijen meer achter een toonbank te plaatsten, maar deze in de winkel te voorzien van een Alpha Keeper. Een nadeel is wel, dat de keeper iets meer schapruimte inneemt. Echter door de indeling van het schap kritisch te bekijken, is dit oplosbaar. De Keepers zijn even wennen voor zowel klanten als personeel. Enkele klanten begrepen in het begin niet hoe het systeem werkte. Het personeel is getraind door het Check- Care-programma van Checkpoint. Daarnaast hebben ze, door foto s op het narrowcastingscherm in de kantine te plaatsen, het personeel extra ondersteuning in het handelingproces aangereikt waardoor de acceptatie extra snel ging. De gelegenheidsdieven zijn weg en dat is natuurlijk waar het allemaal om draait! Plus Verhoeven is zo overtuigd van de Alpha oplossing van dat zij ook hun geneesmiddelen zelfzorgschap gaan beveiligen. Ook Plus Retail is onder de indruk geraakt van het concept en heeft de Alpha Keepers voor de nieuwe formule als advies opgevoerd naar hun nieuwe en bestaande vestigingen. Het Vakcentrum werkt al jaren samen met Checkpoint Systems en heeft interessante regelingen voor haar leden afgesproken met dit bedrijf. Heeft u vragen over deze reportage of interesse in de genoemde producten, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Checkpoint Systems Benelux B.V., telefoonnummer (030) Colofon Redactie: Blekerijlaan GR Woerden T (0348) F (0348) E I Druk: Drukkerij Weevers - Vorden vakcentrum mei 2010.indd :40:35

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4439 19 februari 2015 Tijdelijke beleidsregels van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 februari 2015, nr. 598318,

Nadere informatie

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Diefstal door klanten. Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken.

Nadere informatie

Huurverlaging op no cure no pay basis

Huurverlaging op no cure no pay basis Huurverlaging op no cure no pay basis Uniek adviesproduct voor Vakcentrumleden Voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel Waarom zou u teveel huur betalen? Met de dienst Verlaag de huur richt Vakcentrum

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 35 van de Wet Justitie-subsidies en artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 35 van de Wet Justitie-subsidies en artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht; Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van... 2016, nr.... omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van het nemen van preventieve maatregelen na een woning- of bedrijfsoverval

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7369 18 mei 2010 Tijdelijke beleidsregels van de Minister van Justitie van 26 april 2010, nr. DDS5650637, omtrent het

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2016, nr omtrent

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2016, nr omtrent G.AJ van der Steur / preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen. In bijlage 1 bij deze regeling zijn opgenomen in bijlage 2 van deze regeling. De aanvraag gaat vergezeld van een kopie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Kerstpakket & belasting

Kerstpakket & belasting Kerstpakket & belasting 2014 Wegwijzer voor het belastingdoolhof Whitepaper Kerstpakket en belasting 2014 Het is makkelijk om verdwaald te raken in het doolhof van belastingregels rondom het kerstpakket

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, augustus 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Een enkel moment waarop het

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Teeven tgv openingscongres Safety & Security Amsterdam (SSA); Amsterdam, RAI, 15 maart 2011

Toespraak staatssecretaris Teeven tgv openingscongres Safety & Security Amsterdam (SSA); Amsterdam, RAI, 15 maart 2011 Toespraak staatssecretaris Teeven tgv openingscongres Safety & Security Amsterdam (SSA); Amsterdam, RAI, 15 maart 2011 Dames en heren, Samen werken aan veiligheid dat is de titel van dit openingscongres

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

De Detaillist april 2015 2e jaargang 06

De Detaillist april 2015 2e jaargang 06 VAN RETAILAGENDA NAAR RETAILACTIE! ONLINE VERSIE De Detaillist april 2015 2e jaargang 06 OVER ONS SPEERPUNTEN PUBLICATIES LEDEN CONTACT Op 17 maart is de Retailagenda aangeboden aan minister Kamp. In deze

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet. Retailscan Deelnemer: 1077387 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld De detailhandel is de afgelopen jaren hard getroffen door de economische crisis. Bovendien ging de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 In deze uitgave Handreiking voor thuiswerken Arbeidsinspectie mag bij onderbetaling administratie in beslag nemen Subsidie voor meer bewustzijn arbeidsrisico

Nadere informatie

Het stappenplan hieronder kunt u gebruiken als u per 1 januari 2015 overstapt op de werkkostenregeling:

Het stappenplan hieronder kunt u gebruiken als u per 1 januari 2015 overstapt op de werkkostenregeling: Stappenplan invoering werkkostenregeling Het stappenplan hieronder kunt u gebruiken als u per 1 januari 2015 overstapt op de werkkostenregeling: Stap 1: Pas uw administratie aan. Stap 2: Bepaal of de vergoedingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

no. 251, d.d. 16 september 2004 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 Gezamenlijke bezoeken rijksinspecties 1

no. 251, d.d. 16 september 2004 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 Gezamenlijke bezoeken rijksinspecties 1 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 Gezamenlijke bezoeken rijksinspecties 1 no. 251, d.d. 16 september 2004 SOCIAAL 2 Principe-akkoord CAO Houthandel 2 Algemeen verbindendverklaring CAO Fonds O.O.&

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

46 secondant #6 december 2009

46 secondant #6 december 2009 46 secondant #6 december 2009 Ondernemers krijgen met de beveiligingsscan een onafhankelijk advies op maat over beveiliging van hun zaak / foto: Inge van Mill. secondant #6 december 2009 47 Reportage Veiligheid

Nadere informatie

De Detaillist maart e jaargang 05

De Detaillist maart e jaargang 05 PARKEERGARAGES STAAN LEEG, PARKEERTARIEVEN STIJGEN DOOR! ONLINE VERSIE De Detaillist maart 2015 2e jaargang 05 OVER ONS SPEERPUNTEN PUBLICATIES LEDEN CONTACT Vandaag is de Nationale Parkeertest gepubliceerd.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: 2013I01609 Agendapunt 13

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: 2013I01609 Agendapunt 13 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: invoering werkkostenregeling Aan de raad. Beslispunten 1. met ingang van 1 januari 2014 de Werkkostenregeling voor politieke

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.15.03422 *G.15.03422* Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: ID/232 Datum collegebehandeling: 27 oktober 2015 Steller: Ta'Sangka Portefeuillehouder: Burgemeester

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

7 posters met de opties. U kunt de posters downloaden op https://www.prodemos.nl/leren/hoelossen-we-op-rechtsstaat/

7 posters met de opties. U kunt de posters downloaden op https://www.prodemos.nl/leren/hoelossen-we-op-rechtsstaat/ HOE LOSSEN WE DIT OP? KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM U beschrijft steeds een conflictsituatie. Daarna vraagt u hoe de leerlingen dit probleem zouden oplossen. Zouden ze naar de politie stappen? Een advocaat

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010 Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen Februari 2010 Ten behoeve van: Directie Communicatie,

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

4.2. De computer en de telefoon

4.2. De computer en de telefoon van het aantal zakelijke maaltijden zou moeten vaststellen. In theorie is het immers mogelijk dat een werknemer verschillende keren aansluit bij de kassa; de ene keer met een broodje, dan weer met een

Nadere informatie

Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein.

Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. Als bestuur van Cliëntenraad Participatiewet Goeree-Overflakkee een laatste update van

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

2 e tranche B > Algemeen

2 e tranche B > Algemeen 2 e tranche B > Algemeen 1. Waarom is het Opleidingsfonds ingevoerd? Het Opleidingsfonds moet ervoor zorgen dat er per zorgopleiding voldoende specialisten worden opgeleid van de beste kwaliteit voor een

Nadere informatie

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES E-blog SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES In loopbaan De voorbereiding op het sollicitatiegesprek is het halve werk. Helemaal als je weet welke vragen er op je afgevuurd worden tijdens

Nadere informatie

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier Veilig Nederland Uw veiligheidsleverancier Woord vooraf Onderweg naar huis lastig worden gevallen op straat? s Ochtends, als u naar uw werk gaat, erachter komen dat uw auto is gestolen? U en uw gezin levend

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN De politiek heeft te weinig aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zo komt het woord MKB niet voor in de begroting 2014 van Hilversum. Het woord ZZP er 1x (alleen om te melden

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Reportage Collectief winkelverbod

Reportage Collectief winkelverbod 52 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Reportage Collectief winkelverbod Het collectieve winkelverbod valt of staat met een goede samenwerking Een sticker op de deur laat zien dat ondernemers deelnemen aan

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

HOE LOSSEN WE DIT OP

HOE LOSSEN WE DIT OP HOE LOSSEN WE DIT OP APRIL 2014 - POLITIEK IN PRAKTIJK DE WERKVORM IN HET KORT U beschrijft aan de leerlingen een conflictsituatie. Daarna vraagt u hoe zij dit probleem zouden oplossen. Zouden ze naar

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Present! Gemak in gezondheidsmanagement

Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present Met Present! krijgt u toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsdiensten en vitaliteitsproducten. Via één tool kunt u alles regelen: van inzicht, advies

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen Pauzemonument in Utrecht Hulp voor achterblijvers van vermiste personen In deze folder vindt u praktische tips en leest u wat u kunt regelen als achterblijver van een vermiste. Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces.

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Klaar mee?! Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Achtergrond van de tool Jongeren die willen stoppen met het plegen

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

Geen oneerlijke concurrentie

Geen oneerlijke concurrentie 20 februari 2010 26 ste jaargang nr.02 Nieuws Van der Hoeven draait om hete brij heen: Geen oneerlijke concurrentie Uitgelicht Er is geen sprake van oneerlijke concurrentie bij de verlening van avondwinkelontheffingen,

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is.

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is. HOE LOSSEN WE DIT OP? DE WERKVORM IN HET KORT Wat doe je als je een probleem of ruzie hebt? In het ergste geval moet je naar een rechter. Die bepaalt dan wie er gelijk heeft. Maar meestal kun je problemen

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid

ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid Test: Beweeg jij voldoende? 1. Wat is beter: iedere dag een half uur achter elkaar bewegen, of 3 keer 10 minuten bewegen verspreid over de

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie