VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL"

Transcriptie

1 VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY

2 OPLEIDINGS CURRICULUM VOOR EEN VIERJARIGE BEROEPSOPLEIDING IN DE INTEGRALE GENEESKUNDE, MET HET ACCENT OP DE BIOFYSISCHE GENEESKUNDE. Ontwikkeld en samengesteld door: Dr. H.F. Dankmeijer Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, uitgedragen of bekend gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en samensteller. 2

3 INHOUDSOPGAVE VAN DE OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN: Cursusopzet pagina 4 Literatuurlijst 7 Verantwoording en doelstellingen 9 Syllabus 12 Repetitie en huiswerk 12 Examen 13 Tijdschema cursusdag 1 e studiejaar 16 Studievakken 1 e studiejaar: Anatomie 19 Embryologie + Cytologie 21 Fysiologie 22 Pathologie 24 Biochemie + Endocrinologie + Natuurgeneeskunde 25 Schematisch overzicht van alle cursusdagen 1 e jaar 27 Tijdschema cursusdag 2 e studiejaar 39 Rubricering onderwerpen 2 e studiejaar 40 Cursusprogramma 14 studiedagen 2 e jaar 43 Cursusprogramma 14 studiedagen 3 e jaar 57 Cursusprogramma 12 studiedagen 4 e jaar 65 3

4 VIERJARIGE HBO OPLEIDING BIOFYSISCHE, INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN Cursusopzet, doelstellingen en gedetailleerde opgave van alle cursusdagen Cursusopzet: Deze HBO opleiding voor therapeuten biedt een garantie, dat men na behalen van de eindtoets in staat is de Biofysische geneeskunde op een verantwoorde wijze in de praktijk te brengen. Biofysische geneeskunde is deel van de Integrale geneeskunde, en wordt heden ten dage beschouwd als koepel geneeskunde met verbinding naar en inzichten over heel veel andere geneeskundige richtingen. De volledige opleiding duurt vier jaar, waarvan het eerste jaar de medische basiskennis bevat, nodig om als therapeut op een serieuze wijze werkzaam te zijn in een (para) medische praktijk. In dit eerste jaar wordt al, in tegenstelling tot andere opleidingen Medische Basiskennis voor therapeuten in Nederland, een duidelijke verbinding gemaakt met de Integrale Geneeskunde. De vervolgjaren zijn nieuw voor het Nederlandse taalgebied en kunnen dus niet vergeleken worden. Integrale geneeskunde is de resultante van de strikt reguliere geneeskunde met de alternatieve geneeskunde, ook wel complementaire geneeskunde genoemd. De reguliere geneeskunde is voor een ieder duidelijk: de kennis wordt aan een universiteit onderwezen en na het opdoen van de nodige ervaring wordt men arts met de bevoegdheid deze in de praktijk te brengen. Aan de handelingen van het arts zijn is een controle systeem met sancties verbonden. Het bijzondere van de geneeskunde in Nederland, maar ook in diverse andere landen, is dat het op zich een vrij beroep is, die toepasbaar is voor iedereen. Met een gering pakket aan kennis kan men al trachten de medemens te steunen. En dit houdt de nodige risico s in! Het is dan ook meer dan logisch om harde eisen te stellen aan mensen, die zich willen toeleggen op de zorg voor de zieke mens. 4

5 Om eisen te kunnen stellen, moet de mogelijkheid om aan die eisen te kunnen voldoen, gerealiseerd worden. Deze opleiding beoogt een evenwichtig pakket aan kennis en vaardigheden te bieden, opdat de paramedicus (niet-arts) weet, wat zijn mogelijkheden zijn, en wanneer hij advies of hulp moet vragen aan een arts of andere deskundige. Alternatieve geneeskunde wordt niet aan een universiteit onderwezen, het behoort dan ook niet tot het opleidingspakket van de Nederlandse arts. De naam alternatief geeft aan dat het anders is dan regulier, wat in feite juist is, maar het geeft ook aan dat het een alternatief voor de reguliere geneeskunde zou kunnen zijn. En dat is volstrekt en pertinent onjuist! Tot de alternatieve geneeswijzen behoren zeer veel mogelijkheden, die onderling vaak niet op elkaar lijken, maar alle hebben het doel in zekere mate verlichting van een kwaal of aandoening bij de mens te realiseren. Het aantal stromingen en richtingen is zeer talrijk, vermoedelijk een paar honderd totaal. Vele bestaan al lange tijd en zijn duidelijk ouder dan de reguliere geneeskunde. Zij kennen dan ook historische tradities, die soms vast verankerd zijn met de geneeskundige mogelijkheden van eeuwen her. In die oude tijd, in verschillende landen was zo n alternatieve richting de centrale geneeskunde. En toentertijd werden er ook resultaten in het proces tot genezing of verlichting bereikt. De westerse reguliere geneeskunde heeft zich ontwikkeld als een nieuwe benadering van geneeskundig denken en handelen, waarbij de waarde van een alternatieve richting niet is meegenomen. Er is echter een toenemende belangstelling voor de alternatieve geneeskunde, niet in het minst omdat de resultaten van geneeskundig handelen voor met name de chronische patiënt achterblijft bij de resultaten van de acuut zieke patiënt. Het kan echter nooit de bedoeling zijn of worden, dat alternatieve geneeskunde de reguliere geneeskunde gaat vervangen of op welke wijze dan ook, gaat innemen! Om dit proces heel duidelijk te maken, wordt bij de cursus vanaf dit moment niet meer gesproken over alternatieve geneeskunde, maar over complementaire geneeskunde. Een geneeskunde, die aanvullend 5

6 is op al het bijzondere wat binnen het regulier geneeskundige denken en handelen is bereikt. Voor Nederland en België is deze plaatsbepaling duidelijk en het is nu ook duidelijk dat reguliere geneeskunde op zichzelf kan staan, en de complementaire geneeskunde dit niet kan. Maar er zijn nog steeds twee benaderingen: regulier en complementair. Deze cursus probeert toch nog iets verder te gaan. Het is de bedoeling, vanuit de gedachte dat dit mogelijk is, om beide geneeskundige benaderingen in elkaar te schuiven. Het streven is te komen tot integratie, tot integrale geneeskunde. Een belangrijke complementaire richting is de Biofysische geneeskunde. Deze is onlosmakelijk verbonden met allerlei fysiologische, biochemische en pathologische omstandigheden, en dus diepgaand verankerd in de reguliere geneeskunde. Maar het is ook een nieuwe benadering, die inmiddels wetenschappelijk goed is onderzocht, en mede daardoor recht heeft op een eigen identiteit. Moge de doelstellingen en de cursus inhoud hier het bewijs voor leveren. H.F. Dankmeijer. 6

7 Geraadpleegde literatuur: Anatomie en fysiologie van de mens, L.-L. Kirchmann, herzien door G.G. Geskes en R.P. de Groot Elsevier gezondheidszorg Uitgave 2007, 15 e druk. Human Physiology, the basis of Medicine, G. Pocock en C.D. Richards Oxford University press Uitgave 1999, herdruk Langman s medische embryologie, T.W. Sadler, herzien door F. van Faassen en P.W.J. Peters Bohn, Stafleu, van Loghum Uitgave Basic & Clinical Endocrinology, F.S. Greenspan en D.G. Gardner The McGraw Hill companies Uitgave Therapie in de Interne Geneeskunde, A.E. Meinders, M.A. Boogaerts, D.W. Erkelens, P. Vermeij Elsevier Gezondheidszorg Uitgave Handboek Klinisch Chemische tests, Redactie J.M. Pekelharing en anderen Bunge, in opdracht Ziekenfondsraad Prescription for Nutritional Healing, P.A. Balch Penguin Books Ltd. Uitgave Bio energie, N. Westerman Rathega Uitgave

8 Integrale Geneeskunde, Overzicht en Prospect, R. van Wijk, C.W. Aakster Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde Uitgave Handboek energetische Geneeskunde, R. Gerber J.H. Gottmer & H.J.W. Becht Uitgave Biophysikalische Informations-Therapie, B. Köhler Verlag videel OHG Uitgave De Biologie van de Overtuiging, B. Lipton Ankh Hermes Uitgave Artsensyllabus voor Biofysische Geneeskunde, K.L. Liem, W.A. van Walt van Praag, H. Koning, H.F. Dankmeijer Stichting Opleiding Biofysische geneeskunde Uitgave 2007 en

9 Verantwoording en doelstellingen: De opleiding beoogt de volgende doelstellingen te hebben: De opleiding beoogt regulier geneeskundige kennis te integreren met kennis uit de complementaire geneeskunde, met het doel tot integrale geneeskunde te komen. De opleiding heeft naast een theoretisch karakter ook een duidelijk praktische opzet. De praktijk richt zich met name op de Biofysische geneeskunde. De opleiding wordt gegeven op HBO nivo. Het is een praktische opleiding gebaseerd op voldoende theoretische kennis. De opleiding gaat uit van de medische basisvakken zoals die aan de universiteit worden onderwezen: embryologie, anatomie, cytologie, fysiologie, pathologie, biochemie. De opleiding heeft voor de integratie met de complementaire geneeskunde gekozen voor een aantal richtingen, die in Nederland goed en onderbouwd aanwezig zijn: Natuurgeneeskunde, Biofysische geneeskunde, Homeopathie, Acupunctuur en Traditionele Chinese Geneeskundige, Psycho-Neuro-Immunologie en de Voedingswetenschappen. De opleiding heeft niet de intentie dat zij concurrerend is met specifieke opleidingen binnen de genoemde complementaire richtingen. Zij beoogt een praktische kennisoverdracht in de meest brede zin van het woord, wat de basis is van Integrale geneeskunde. Voor verdieping in één of meer specifieke richtingen wordt verwezen naar de specifieke doelgroepen en organisaties. De opleiding kent in het eerste jaar al een andere opzet, dan de andere in Nederland geaccrediteerde, medische basiscursussen en -opleidingen. Desalniettemin is het mogelijk voor studenten, die elders de medische basiscursus hebben behaald, in te stromen in het tweede cursusjaar. Om goed te kunnen aansluiten, volgen zij een extra, specifiek voor hen, samengestelde dag. De opleiding bevat in het eerste jaar niet alleen kennisoverdracht vanuit de vaste vakken, zoals anatomie, fysiologie en pathologie, die ook elders worden onderwezen, 9

10 maar enkele nieuwe vakken als embryologie, cytologie, biochemie en endocrinologie. De opleiding beoogt met de anatomie niet alleen de beschrijvende anatomie toe te lichten, maar ook een extra accent te leggen op die delen van het menselijk lichaam van belang voor de integrale geneeskunde. De opleiding beoogt met de fysiologie niet alleen de functies van lichaamssystemen te beschrijven, maar via dit vakgebied een verbinding te leggen met de Biofysische geneeskunde, zoals die vanaf het tweede studiejaar wordt gedoceerd. De opleiding beoogt met de pathologie niet alleen een overzicht te bieden van de veelheid aan ziekten en aandoeningen, maar vooral aandacht te vragen voor anamnese technieken en fysische diagnostiek. Hierdoor is er inzicht voor vroeg diagnostiek wat mogelijkheden kan geven tot eerdere verwijzing naar een arts. De opleiding beoogt met de embryologie de cursist dichter bij het wonder van het leven te betrekken. De opleiding beoogt met de cytologie de cursist niet alleen vertrouwd te maken met de celopbouw en celfunctie, maar ook met begrippen als celenergie, celgeheugen, celsymbiose, membraantransport, DNA regulatie, en collectieve samenwerking. De opleiding beoogt met de biochemie niet alleen kennis aan te bieden over laboratoriumdiagnostiek voor het aantonen van ziekten, maar ook over functies, onderlinge relaties en het begrijpen wat eenvoudig laboratorium onderzoek kan betekenen voor de integratie met de complementaire geneeskunde. De opleiding beoogt met de endocrinologie niet alleen een extra accent op hormonen binnen de biochemie te vragen, maar met name te focussen op de unieke regulatiemogelijkheden van hormonen en hun receptoren, direct aansluitend op de Biofysische geneeskunde. De opleiding beoogt met de natuurgeneeskundige facetten praktische richtlijnen te bieden vanuit de orthomoleculaire geneeskunde en de basisprincipes van de natuurgeneeskunde. De opleiding kent een interactief karakter: in het programma is veel tijd beschikbaar voor discussie en onderling overleg. De opleiding koppelt reeds bij de keuze voor een bepaald anatomisch onderwerp terug op de complementaire 10

11 geneeskunde: van de 24 anatomische onderwerpen is de helft gekoppeld aan de Chinese orgaanklok. Het eerste orgaan waarmee begonnen wordt, is de maag als symbool voor alles wat opgenomen kan worden. Het laatste orgaan dat besproken wordt is de dikke darm: uitscheidingsorgaan voor het loslaten van wat niet meer nodig is. De opleiding biedt na een medisch basisjaar, drie vervolgjaren met zowel theoretisch als praktische kennisoverdracht. Het tweede jaar is specifiek gericht op de Biofysische geneeskunde. Het derde en vierde jaar is, naast nieuwe informatieve onderwerpen, gericht op de praktijk met een terugblik op de informatie uit voorgaande jaren. Voeding is al haar facetten essentieel voor onze gezondheid en is de basis voor een goede celwerking. Aanvankelijk was de opzet om alle aspecten van voeding in het derde studiejaar tot het voornaamste onderwerp te maken. Ter wille van het grote belang van voeding is gekozen voor een integratie: de voornaamste items worden reeds in het tweede studiejaar gegeven, vermengd met de onderwerpen die onder de Biofysische geneeskunde in engere zin vallen. In het derde en vierde opleidingsjaar wordt de voeding vanuit diverse benaderingen herhaald. De opleiding ziet voeding niet alleen als voedsel en alle processen van verwerking in het lichaam, maar ook als alles wat tot ons komt. Voorbeelden zijn emoties, indrukken, sfeer, kleuren, geluid, maar ook straling vanuit elektromagnetische bronnen en vanuit de aarde. De opleiding kent een vierde jaar, gericht op het Master worden. In dat jaar staan praktische vaardigheden centraal, waarmee al een begin wordt gemaakt in het tweede en derde opleidingsjaar. Men leert al die finesses, die nodig zijn om een eigen (para)medische praktijk te kunnen starten of aansluiting te vinden bij een artsenpraktijk. 11

12 Syllabus Voor elke cursusdag wordt een syllabus samengesteld. Zo n syllabus bevat echter geen complete informatie over de te behandelde onderwerpen, maar is een leidraad voor studie. De onderwerpen van colleges zijn met trefwoorden aangegeven. Met verwijzingen naar specifieke bladzijden in de aanbevolen leerboeken kan achtergrondinformatie verkregen worden. Belangrijke schema s worden wel afgedrukt, maar de meeste schema s worden interactief tijdens de hoorcolleges aangeboden: men maakt zijn eigen schemata. Het gebruik van power point presentaties wordt tot een minimum beperkt. Elk onderwerp wordt afgesloten met een aantal vragen voor zelfstudie of als uitnodiging tot discussie tijdens de presentaties. Het zijn deze vragen, die de kern vormen van het examen. Repetitie en huiswerk De syllabus verwijst naar bladzijden uit verplicht gestelde leerboeken. De verwijzingen zijn onderverdeeld in twee mogelijkheden: verplicht en facultatief. Hiermee wordt aangegeven wat verplichte leerstof is en welke informatie verdiepend werkt en wellicht nieuwe interesses oproept. Het is belangrijk dat men zich al tijdens de cursus vertrouwd gaat voelen met de verplicht te leren lesstof. In het cursusjaar zijn daarvoor twee elementen ingebouwd: a. elke cursusdag, behalve de eerste, begint met een huiswerk bespreking, gevolgd door een serie multiple choice vragen, die ter plekke moeten worden beantwoord en direct daarna worden besproken; b. aan het eind van elke cursusblok, behalve de laatste, krijgt elke cursist een A4 vel met een gecomprimeerde tekst van hetgeen die dagen aan informatie is aangeboden. Daarin zijn bewust fouten aangebracht. De opdracht is deze fouten te herkennen en zo mogelijk te vervangen door de goede antwoorden. Dit gebeurt in de studietijd tussen de cursusblokken. De goede antwoorden worden aan het begin van elke cursusblok gegeven. Ook andere vormen van huiswerkopdracht zijn mogelijk, zoals het voorbereiden van een eigen presentatie. 12

13 Examen In deze opleiding zijn er twee examenmomenten: - aan het einde van het eerste opleidingsjaar, - aan het einde van het vierde opleidingsjaar bij de afronding van de studie. Aan het einde van het eerste jaar is er een toets om de kennis van de medische basisvakken te evalueren. Dit is een multiple choice examen met 32 vragen, dat schriftelijk wordt gemaakt. De vragen zijn ontleend aan de syllabustekst, uitgaande van de programma s, die tijdens de veertien lesdagen zijn verzorgd en waarvan de inhoud gedetailleerd is weergegeven. Het examen wordt behaald als men minimaal 24 van de 32 vragen goed heeft beantwoord. Cursisten, die deze toets niet halen, hetgeen betekent dat zij 23 of minder goede antwoorden hebben gescoord, krijgen binnen twee maanden een herkansing met eenzelfde opzet. Slaagt men opnieuw niet, dan moeten er minimaal vier lesdagen van de nieuwe cursus Medische basiskennis worden gevolgd, alvorens men opnieuw aan het eind van de dan lopende jaaropleiding examen kan doen, tezamen met de nieuwe deelnemers. Slaagt men niet voor deze tweede herkansing, dan is men definitief afgewezen en is er geen mogelijkheid tot het behalen van het diploma Medische Basiskennis binnen het organisatiemodel van de New Health Academy. Het tweede examenmoment is de eindtoets. Aan de toelating tot het gaan afleggen van de eindtoets is een voorwaarde verbonden. Elke examenkandidaat dient vier verslagen te kunnen overleggen, gemaakt naar aanleiding van de praktijkdagen in het vierde studiejaar. Deze dagen hebben de naam Focus op de praktijk. De verslagen op zich worden niet beoordeeld; men moet de verslagen gemaakt hebben in overeenstemming met de voorwaarden die hiervoor gelden. Deze zijn in detail uitgewerkt bij het curriculum van het vierde studiejaar, verderop te vinden. 13

14 Het eindexamen bestaat uit een viertal onderdelen: 1. Een schriftelijk examen met 40 multiple choice vragen over de gehele stof. Net als bij het examen over de medische basisvakken is hier een norm voor wat minimaal behaald moet worden. Deze norm is gesteld op 28 goed beantwoorde vragen. 2. Het schrijven van een artikel over de toepassing van een orthomoleculaire stof voor de praktijk. Hiervoor dient men vijf wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd in algemeen erkende tijdschriften, te verzamelen. Minimaal twee van deze artikelen moeten zijn geschreven in de Engelse, Duitse of Franse taal. Het totale resultaat van deze studieopdracht is drie pagina s, lettergrootte Focus op de Wetenschap: het schrijven van een artikel met een minimale lengte van twee pagina s over het research leven van één van de Nobelprijswinnaars voor de Geneeskunde. 4. Het schrijven van een scriptie over een medisch onderwerp, waarin zowel aandacht is voor een regulier geneeskundige analyse als voor één of meerdere integraal geneeskundige benaderingen. De totale lengte van deze scriptie is minimaal acht pagina, lettergrootte 12, die gelijkelijk verdeeld zijn over de regulier geneeskundige benadering en de integrale visie. Hiervoor is een lijst met 32 onderwerpen beschikbaar, waaruit een keuze wordt gedaan. Nu in 2012 is de lijst samengesteld met de volgende onderwerpen: Hart- en vaatziekten: - decompensatio cordis - cardiomyopathie - hartritmestoornissen als atriumfibrilleren - essentiële hypertensie Longziekten: - Astma bronchiale - COPD in het algemeen, zoals chronische bronchitis - longtuberculose - longcarcinoom 14

15 Maag-, darm- en leverziekten: - obstipatie - ulcus pepticum en duodenum - colitis ulcerosa - icterus, geelzucht Nier- en urogenitale aandoeningen: - glomerulonefritis - prostaathypertrofie -urineweginfecties Bloedziekten: - anemie - leukemie - ziekte van Kahler Neurologische aandoeningen: - depressie - morbus Alzheimer - epilepsie - hernia nuclei pulposi - TIA en/of CVA Infectieziekten: - ziekte van Pheiffer - ziekte van Lyme - dysenterie - herpesinfecties - toxoplasmose Endocriene aandoeningen: - hypo- of hyperthyreoidie - diabetes mellitus type I of type II - adipositas - bijnierschors syndromen: morbus Addison of morbus Cushing 15

16 EERSTE STUDIEJAAR, GERICHT OP MEDISCHE BASISKENNIS. In het eerste jaar worden veertien cursusdagen gegeven, die duren van uur s ochtends tot uur aan het einde van de middag. Behalve de eerste en de laatste cursusdag kent de opbouw van het dagprogramma een vaste structuur. Structuur van het programma voor de tweede tot en met dertiende cursusdag uur: ontvangst en start van het dagprogramma; uur: terugblik, huiswerkbespreking, multiple choice quiz vragen met daarna beantwoording; uur: koffie / theepauze; uur: college I: de anatomie van één van de twaalf Chinese orgaansystemen; uur: discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen; uur: college II: de anatomie van een ander deel van het menselijk lichaam, niet herkenbaar in de Chinese leer; uur: discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen; uur: lunchpauze; 13,30 14,00 uur: college III: de embryologie van de in college I en II behandelde organen, of een focus op de cytologie; uur: discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen; uur: college IV: fysiologie van de behandelde organen en orgaansystemen; 16

17 uur: discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen; uur: koffie / theepauze; uur: college V: anamnese en klachten in relatie tot pathologie van de op deze dag behandelde onderwerpen; overzicht van pathologische processen; uur: discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen; uur: college VI: biochemie, endocrinologie en natuurgeneeskundige facetten; uur: discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen; uur: algehele discussie met terugblik; groepsdiscussie over een vraag of stelling, verbandhoudend met de integrale geneeskunde; uur: einde van het dagprogramma. Programma eerste cursusdag uur: kennismaken met docenten en zo mogelijk ook onderling; uur: koffie / theepauze; uur: inleiding tot de totale cursus met als onderwerp: De Mens Centraal; uur: lunchpauze; uur: introductie tot de Anatomie: een schematische rondgang door het menselijk lichaam met een belangrijk accent op alle onderlinge verbindingen en op het BBRS, het Basis Bio Resonantie Systeem, de orgaanverbinding op bindweefselniveau; 17

18 uur: koffie / theepauze; uur: introductie tot de Embryologie: celdeling, ovulatie, bevruchting en innesteling, eerste differentiaties tot het moment van de specifieke orgaanontwikkeling; uur: afsluitende discussie. Programma laatste cursusdag uur: repetitieblok; uur: koffie / theepauze; uur: gezamenlijk spreekuur: elk kwartier komt een papieren patiënt op ons spreekuur met een specifieke klacht. En steeds wordt teruggegrepen op de informatie uit de eerdere cursusdagen om het medisch probleem te begrijpen; uur: lunchpauze; uur: brede discussie met cursisten, gelegenheid tot het stellen van vragen en het met elkaar formuleren van een antwoord; (Docent heeft vragen in voorraad); uur: koffie / theepauze; uur: Oratio Finito: een slotbeschouwing over Integrale geneeskunde en een uitnodiging tot het volgen van het tweede jaar over Biofysische geneeskunde. Warming Up; uur: afsluiting eerste jaar, overhandigen certificaten met een Tot Ziens. 18

19 Uitwerking van de collegeblokken van de tweede tot en met de dertiende cursusdag. College I: anatomie volgens de Chinese orgaanklok Dag 2: MAAG, met mondholte, gebit, speekselklieren, tong, keelholte, ring van Waldeyer, slokdarm Dag 3: MILT en ALVLEESKLIER (PANCREAS), met diafragma, retroperitoneale ligging, verbinding met duodenum (12-vingerige darm), arteriële en veneuze bloedvoorziening Dag 4: HART, met relatie tot mediastinum, pericard, kleppensysteem, coronairvaten, geleidingssysteem Dag 5: DUNNE DARM, uitgesplitst over duodenum, jejunum en ileum, verbinding met galblaas en alvleesklier, retro- en intraperitoneale ligging, opbouw van darmvilli, plaques van Peyer Dag 6: BLAAS, met alle onderbuiksorganen als prostaat, testes, ovariae (eierstokken), uterus(baarmoeder) en bekkenbodem Dag 7: NIEREN, met relatie tot bijnieren en urineleiders, opbouw in schors met de glomeruli en het merg met de tubuli, bloedvoorziening, opbouw bijnier Dag 8: KRINGLOOP of BLOEDSOMLOOP, met verschillen tussen arteriën, capillairen en venen, grote en kleine circulatie, hersencirculatie Dag 9: DRIE VOUDIGE VERWARMER (HORMONEN) met overzicht van alle hormoon producerende klieren, receptoren Dag 10: GALBLAAS, orgaan en representant voor vetweefsel, soorten vetweefsel, functies, relatie met lever, alvleesklier en 12- vingerige darm Dag 11: LEVER, ligging in relatie tot andere organen, bloedvoorziening, microscopische opbouw 19

20 Dag 12: LONGEN, opbouw in kwabben, relatie met hart en thymus, neusholte, keelholte, trachea met stembanden, bronchi, alveoli, microscopische opbouw Dag 13: DIKKE DARM, onderscheid in drie delen colon, sigmoid en rectum, anus, appendix, intra- en retroperitoneaal, mesenterium College II: anatomie van andere orgaansystemen Dag 2: CENTRAAL ZENUWSTELSEL, opbouw grote en kleine hersenen, witte en grijze stof, hersenstam, hormoon producerende organen, hersenvliezen en hersenholten Dag 3: HERSENSTAM, opbouw hypothalamus regio, limbisch systeem, sympathische en parasympathische zenuwstelsel, hersenzenuwen, afferente en efferente zenuwbanen Dag 4: RUGGENMERG met wervelkolom, wervelopbouw, zenuwbanen, vliezen, grensstreng Dag 5: PERIFEER ZENUWSTELSEL met de gangliae en plexus, opbouw in motorische en sensibele vezels, myelinisatie, dermatomen, relatie met het BBRS Dag 6: OOR en het horen, opbouw van de compartimenten, gehoorzenuw, binnenoor met evenwichtsorgaan Dag 7: OOG en het zien, opbouw met microscopie, zenuw- en spiervoorziening, verloop oogzenuw, hersenlocatie voor zien Dag 8: het BBRS Dag 9: zintuigen LYMFE en het lymfevatstelsel, lymfklieren, relatie met HUID, functies, lichaamstemperatuur, bouw en klieren, Dag 10: BEENMERG en de opbouw van de bloedcellen, locaties rood en geel merg, structuur stroma, bloedvoorziening Dag 11: IMMUUNSYSTEEM, overzicht van alle bij het immuunsysteem betrokken organen, relatie tot bloedcellen, reticuloendotheliale systeem 20

21 Dag 12: HERHALING OPBOUW SKELET, tijdens de eerste cursusdag is het skelet besproken met nu extra aandacht voor de soorten bot, specifieke functies Dag 13: HERHALING SPIEREN, tijdens de eerste cursusdag is een overzicht gegeven van de spieren en hun werking met nu extra aandacht in de verdeling dwarsgestreepte en gladde spieren, pezen in relatie tot het bindweefsel College 3: embryologie en cytologie Dag 2: MAAGDARMKANAAL, embryonale ontwikkeling, aanleg mondholte, aanleg specifieke organen als lever, alvleesklier en milt Dag 3: HERSENEN EN RUGGENMERG, embryonale ontwikkeling, ontwikkeling neus, oor en oog Dag 4: HART, embryonale ontwikkeling, rechts links shunts voor en na de geboorte, placentaire bloedcirculatie en bloedstroom via de navelstreng Dag 5: CELBOUW, kern en celbestanddelen, functies, stamcel, glucose transport Dag 6: CELKERN, opbouw, chromosomen, DNA en RNA, dubbele helix, receptoren, mitose en meiose: twee uitingen van celdeling Dag 7: MITOCHONDRIEN, celdeeltjes voor ademhaling en energieproductie, receptoren, proces van energievorming Dag 8: CELMEMBRAAN, opbouw en functie, doorlaatbaarheid en ondoorlaatbaarheid, transporteiwitten, receptoren Dag 9: BBRS, aansturing van celsystemen, voeding, toxinen opslag en drainage, relatie tot vegetatieve zenuwstelsel en lymfcirculatie Dag 10: WEEFSELS, diverse typen cellen, die een specifieke weefselfunctie hebben 21

22 Dag 11: HERSENCEL, de hersenen kennen vier soorten cellen met ieder een eigen functie, opbouw axonen en de synaps Dag 12: LONGEN, nog eenmaal terug naar de embryologie, geboorteproces en start ademfunctie, opbouw alveolus cel en relatie met de capillairen Dag 13: SPIEREN, verschillen in celopbouw tussen dwarsgestreepte en gladde spieren, bot- en kraakbeencellen College IV: fysiologie van de besproken organen en orgaansystemen Dag 2: MAAG: speeksel, peristaltiek, maagzuur en maagslijn, endocriene sturing, intrinsic factor, enzymen; CENTRAAL ZENUWSTELSEL: waarneming en omzetten naar functies, voeding voor de hersenen en benoemen van de bloedhersenbarrière, liquor circulatie; Dag 3: MILT en ALVLEESKLIER: reticulo-endotheliale systeem, spijsverteringsenzymen, hormonen uit Eilandjes van Langerhans: insuline en glucagon; HERSENSTAM: functie hypothalamus, vegetatieve zenuwregulatie, functies hersenzenuwen; Dag 4: HART: prikkelgeleiding waar te nemen in het Electro cardiogram, drukverhouding rechter en linker ventrikel, hartminuut volume; RUGGENMERG: witte en grijze stof, voor- en achterhoorn, principe van geleiding, reflexen; Dag 5: DUNNE DARM: spijsverteringsprocessen met accent op de koolhydraten, vetten en eiwitten, enzymwerking en hormonale sturing, incretine hormonen, resorptie door de darmcellen; PERIFEER ZENUWSTELSEL: sympathische en parasympathische vezels, axonen en de synaps, neurotransmissie stoffen; Dag 6: BLAAS: vulling en lediging van de blaas, hormonen uit testis en ovarium, functie baarmoeder, cyclusregulatie; OOR: geleiding van geluid, registratie in het slakkenhuis, werking en functie evenwichtsorgaan; 22

23 Dag 7: NIEREN: principe van filtratie bij de glomeruli, terugresorptie en uitscheiding via de tubuli, kreatinine klaring, hormonen uit de nier, hormonen uit de bijnierschors en het merg; OOG: lichtwaarneming, breking, pupilregulatie, waarneming op netvlies, geleiding via oogzenuw, hersenregistratie; Dag 8: KRINGLOOP of BLOEDSOMLOOP: handhaven bloeddruk, stroomsnelheid, functie van de erytrocyten, leukocyten en trombocyten, hemoglobine; LYMFE: samenstelling lymfvloeistof en chylus, lymfstroming, functie van de lymfklieren, interacties BBRS; Dag 9: DRIE VOUDIGE VERWARMER (HORMONEN): vier principes van hormoon afgifte en werking op receptorniveau, negatieve feedback principe, speciale aandacht voor de hormonen uit de schildklier; HUID: warmte isolatie, zweetregulatie, talgklieren, sensorische functies; Dag 10: GALBLAAS: vetstofwisseling, cholesterol en de steroïdhormonen, galzure zouten, afbraak hemoglobine; BEENMERG: stamcellen, aanmaak en afbraak, hormonen, werking vitaminen B 11 en B 12; Dag 11: LEVER: werkingprincipes van de leverlobuli, opslag voedingsstoffen, ontgifting, antilichaamvorming, vorming en opslag vitaminen, bloedstolling IMMUUNSYSTEEM: werking van de granulocyten, B- en T-lymfocyten, monocyten, natuurlijke en verworven immuniteit, memory cellen, vaccinatie; Dag 12: LONGEN: in- en uitademing, zuurstofregulatie via de surfactant van de alveoli, bronchussecreet, de menselijke stem; SKELET: samenstelling kraakbeen en bot, groeischijf, osteoblasten en osteoclasten; Dag 13: DIKKE DARM: slijmproductie, wateropname, darmflora, vitamine productie; SPIEREN: werkingsprincipes van contractiekracht en ontspanning, energievoorziening, reserve brandstof, myoglobine. 23

Inhoud. Woord vooraf 1 1. Over de auteurs 1 2. Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4

Inhoud. Woord vooraf 1 1. Over de auteurs 1 2. Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4 Inhoud Woord vooraf 1 1 Over de auteurs 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4 1 Cellen en weefsels 1 6 1.1 Kenmerken van het leven 1 7 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen 1 In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: opbouw van het menselijk lichaam algemene fysiologie spijsverteringsstelsel ademhalingsstelsel

Nadere informatie

Capabel Examens 2011 Pagina 1

Capabel Examens 2011 Pagina 1 1. Wat is de kleinste levende eenheid van een organisme? A) Een cel. B) Een orgaan. C) Een weefsel. 2. Bij welke levensverrichting van de cel speelt chromatine een belangrijke rol? A) Bij de prikkelbaarheid.

Nadere informatie

Bij hoeveel procent vochtverlies gaat de sportprestatie achteruit? Ong. 1% Bart van der Meer WM/SM theorie les 11 Amice

Bij hoeveel procent vochtverlies gaat de sportprestatie achteruit? Ong. 1% Bart van der Meer WM/SM theorie les 11 Amice Bij hoeveel procent vochtverlies gaat de sportprestatie achteruit? Ong. 1% Bart van der Meer WM/SM theorie les 11 Amice Bij hoeveel procent vochtverlies krijg je een dorstsignaal? Ong. 2% Bewerkt door

Nadere informatie

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten Hoofdstuk 1 Meerkeuzevraag 1.1 Meerkeuzevraag 1.2 Meerkeuzevraag 1.3 Meerkeuzevraag 1.4 Meerkeuzevraag 1.5 Meerkeuzevraag 1.6 Meerkeuzevraag 1.7 Waar ligt de lever in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 1. Medische achtergrondkennis 9 - Anatomie en fysiologie 10 - Ziektebeelden 17

Inhoud. Inleiding 7. 1. Medische achtergrondkennis 9 - Anatomie en fysiologie 10 - Ziektebeelden 17 Inhoud Inleiding 7 1. 9 - Anatomie en fysiologie 10 - Ziektebeelden 17 2. De intake 23 - Ernst van de klachten 24 - Het intakegesprek 25 3. Geneesmiddelen 29 - Medicijnen tegen vermoeidheid 30 4. Medisch

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam GEZONDHEIDSKUNDE Het menselijk lichaam 1 KENMERKEN VAN HET LEVEN Anatomie à wetenschap die zich bezighoudt met de bouw van het menselijk lichaam (waar ligt wat?). Fysiologie à Wetenschap die zich bezighoudt

Nadere informatie

Theorie-examen Fysiologie 21 april 2006.

Theorie-examen Fysiologie 21 april 2006. Theorie-examen Fysiologie 21 april 2006. 1. Welke bestanddelen horen, onder normale omstandigheden, niet voor te komen in urine? A. Hormonen en afbraakproducten. B. Eiwitten. C. Zouten. 2. Wat is een voorbeeld

Nadere informatie

vwo hormoonstelsel 2010

vwo hormoonstelsel 2010 vwo hormoonstelsel 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen een rol bij het

Nadere informatie

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst:

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hormoonklieren: Exocriene klieren: Endocriene klieren: Hypothalamus: Biologie SE4 organen die elders in het lichaam organen en weefsels activeren. zweet- en verteringsklieren

Nadere informatie

Spijsverteringsstelsel. Anatomie. Mondholte Andere namen: Transportfunctie. Digestieapparaat Spijsverteringsapparaat

Spijsverteringsstelsel. Anatomie. Mondholte Andere namen: Transportfunctie. Digestieapparaat Spijsverteringsapparaat Spijsverteringsstelsel Andere namen: Digestieapparaat Spijsverteringsapparaat Transportfunctie Mond Keelholte Slokdarm Maag Darmen: dunne darm dikke darm Lever Alvleesklier Anatomie Mondholte 1 Tong Smaakpapillen

Nadere informatie

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44 A AAT 0,9-2,0 g/l ALAT m < 45 U/l v < 34 Albumine 35-50 g/l Albumine/kreatinine ratio m < 2,5 v < 3,5 Alkalische fosfatase 0-14 d < 248 U/l 15 d - 1 j < 470 1-10 j < 335 10-13 j < 417 m 13-15 j < 468 m

Nadere informatie

Theorie-examen Fysiologie april 2009

Theorie-examen Fysiologie april 2009 Theorie-examen Fysiologie april 2009 1. Wat is, uiteindelijk, de beperkende factor bij inspanning? A. Het ademminuutvolume. B. Het hartminuutvolume. C. De vitale capaciteit. 2. Hoe kan het lichaam in totaal

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. Over de auteurs 11

Inhoud. Woord vooraf 9. Over de auteurs 11 Inhoud Woord vooraf 9 Over de auteurs 11 1 Inleiding 12 1.1 Geschiedenis 12 1.2 Wettelijke bepalingen 14 1.3 Het verstrekken van geneesmiddelen door verpleegkundigen 18 1.4 Medicatiefouten 21 1.5 Therapietrouw

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie

Anatomie / fysiologie Anatomie / fysiologie Regulatie Hormoonstelsel 1 FHV2009 / Cxx55 9+10 / Anatomie & Fysiologie - Hormoonstelsel 1 1 FHV2009 / Cxx55 9+10 / Anatomie & Fysiologie - Hormoonstelsel 1 2 Hormonen Homaein (Gr)

Nadere informatie

Fig. 0. 1 De Leefstijlacademie

Fig. 0. 1 De Leefstijlacademie Inleiding Wat goed dat je hebt doorgezet naar de volgende cursus! Je wilt dus nog meer te weten komen over hoe je lichaam precies in elkaar zit en hoe het werkt! En dat precies is wat je in deze cursus

Nadere informatie

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s Toelichting op tabel indeling DKG s Bijlage 9 Indeling in ndxg 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes. Indeling in ndxg 175 is gebaseerd op in de tabel genoemde DBC-diagnosecodes

Nadere informatie

1. Een orgaan waarbij stoffen vanuit het interne milieu naar het externe milieu gebracht worden

1. Een orgaan waarbij stoffen vanuit het interne milieu naar het externe milieu gebracht worden Paragraaf 5.1 1. Een orgaan waarbij stoffen vanuit het interne milieu naar het externe milieu gebracht worden 2. a) Huid, longen, nieren en lever b) Water c) Huid: zouten, Longen: CO 2, Nieren: Ureum,

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : Hart en Vaatziekten Introductie in de Preventie en Behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam Totale duur van de opleiding

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: zenuwstelsel hormoonstelsel zintuigen geslachtsorganen Beschikbare tijd: 45 minuten

Nadere informatie

Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen.

Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen. Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen. Een osteopaat gaat uit van de visie dat de mens biologisch één geheel is en dat alle afzonderlijke delen (systemen)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Woord vooraf 9. Pictogrammen 10. Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11. Doelstellingen 12. 1 Het bewegingsstelsel 15

INHOUDSTAFEL. Woord vooraf 9. Pictogrammen 10. Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11. Doelstellingen 12. 1 Het bewegingsstelsel 15 INHOUDSTAFEL Woord vooraf 9 Pictogrammen 10 Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11 Doelstellingen 12 1 Het bewegingsstelsel 15 1.1 Anatomie 15 1.1.1 Skelet- en beenderstelsel 15 1.1.2 Spierstelsel

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/003 Handboek: Biogenie 3.1 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 1u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent.

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent. Pers Q&A Wat is Mesologie?... 1 Waar komt de naam Mesologie vandaan?... 1 Hoe lang bestaat Mesologie in Nederland?... 1 Wat is het doel van Mesologie?... 2 Wat zijn de kenmerken van Mesologie?... 2 Hoe

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie

ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018

ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018 ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018 WELKOM Het is met veel plezier en een grote eer voor ons om U deze informatie over de aankomende ECIWO Geneeskunde Specialisten Training (EGST-4)

Nadere informatie

S C H I J F V A N V I J F

S C H I J F V A N V I J F SCHIJF VAN VIJF DE SCHIJF VAN VIJF, GOED VOOR JE LIJF! V o o r i e d e r e e n i s e e n v o e d i n g s k e u z e v a n b e l a n g w a a r a l l e b e n o d i g d e voedingsstoffen in zitten. Dit zijn

Nadere informatie

Vitamine E Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

Vitamine E Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress multihealth complete - vervolg 30 tabletten Functie afzonderlijke ingrediënten: Vitamine E Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress Vitamine B1 Thiamine draagt bij tot

Nadere informatie

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c.

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c. Take-home toets Thema 4.6 Anatomie en fysiologie van het centrale en perifere zenuwstelsel 1. Door activiteiten van de nervus vagus wordt a. de hartslagfrequentie verhoogd b. de hartslagfrequentie verlaagd

Nadere informatie

Bloed, Afweer en Infectieziekten

Bloed, Afweer en Infectieziekten Bloed, Afweer en Infectieziekten Functies Vervoer van stoffen O 2 van longen naar cellen CO 2 van cellen naar longen Voedingstoffen van de dunne darm naar cellen Ureum van de lever naar de nieren Hormonen

Nadere informatie

In welke volgorde vindt deze deling plaats?

In welke volgorde vindt deze deling plaats? 1. Wat behoort tot de vegetatieve levensverrichtingen van een cel? A) Beweging. B) Prikkelbaarheid. C) Stofwisseling. 2. Wat is de functie van het centraallichaampje? A) Het leveren van energie. B) Het

Nadere informatie

Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband?

Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband? Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband? Bij mensen kan slechts 1 w h i p l a s h a c c i d e n t langdurige pijn en lijden veroorzaken. De anatomie van de hond is fundamenteel gelijk aan

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/004 Handboek: Biogenie 3.2 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 2u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl Onderzoek Tarief Ordertarief 10,64 Huisbezoek 16,35 Decentrale afname 3,87 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,19 DIFF: Differentiatie 1,72 BSE: Bezinking 1,75 CRP 3,93 Eosinofielen 1,70 Reticulocyten 2,89 Sikkelceltest

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Theorie - herexamen Fysiologie 23 mei 2008

Theorie - herexamen Fysiologie 23 mei 2008 Theorie - herexamen Fysiologie 23 mei 2008 1. Waar wordt het groeihormoon gevormd? A. In de hypofyse. B. In het bijniermerg. C. In de pancreas. 2. Wat is een kenmerk van een weefsel? A. Het is altijd opgebouwd

Nadere informatie

Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan?

Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan? De lever is gelegen in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven links C. Onder rechts D. Onder links Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan? A. De aorta B. De holle

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015 19999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.886,92 19999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 2.889,91 19999005 Onderzoek of behandeling op de polikliniek

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 4. Gezonde voeding

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 4. Gezonde voeding GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 4 Gezonde voeding 1 INLEIDING Thema 3 hoofdstuk Gezonde voeding blz. 149 Onderwerpen: -Persoonlijke verschillen -Voeding en levensfasen -Voedingsmiddelen en voedingsstoffen -Richtlijnen

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : CFS = Chronisch Vermoeidheids syndroom Introductie in de Preventie en Behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam, Ingrid Andringa

Nadere informatie

Allemaal Beestjes. Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017

Allemaal Beestjes. Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017 Allemaal Beestjes Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017 Voorgeschiedenis Vrouw, 68 jaar Diabetes type 2 (1995), hypertensie (2010), chronische nierinsuffiëntie (2012) Presentatie op de SEH In de nacht

Nadere informatie

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, capsule (gelatine), anti-klontermiddel (magnesiumstearaat, siliciumdioxide).

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, capsule (gelatine), anti-klontermiddel (magnesiumstearaat, siliciumdioxide). Multi Sport 120 Capsules Verkoopprijs 19,95 Multivitaminen en mineralen complex voor de sporter Geavanceerde multi vitaminen en mineralen spectrum op orthomoleculair basis, speciaal geformuleerd voor de

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Multi Iron 120 tabletten Verkoopprijs 36,95

Multi Iron 120 tabletten Verkoopprijs 36,95 Multi Iron 120 tabletten Verkoopprijs 36,95 Multivitaminen en mineralen complex Geavanceerde multi vitaminen en mineralen spectrum op orthomoleculair basis, extra versterkt op Ijzer. IJzer is een belangrijk

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013 019999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.343,25 3.060,85 282,40 019999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 3.816,23 3.540,83 275,40 019999005 Onderzoek

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Ureum mmol/l 3,0 12,5 6,1 12,8 Ureum (nuchter) mmol/l 2,1 8,4 Kreatinine µmol/l 50 129 (70+0,7xL,gew,) 76 164 Glucose (nuchter) mmol/l 4,2 5,8 3,4 5,7 Fructosamine µmol/l

Nadere informatie

Inspanningsfysiologie. Energiesystemen. Fosfaatpool. Hoofdstuk 5. 1. Fosfaatpool 2. Melkzuursysteem 3. Zuurstofsysteem

Inspanningsfysiologie. Energiesystemen. Fosfaatpool. Hoofdstuk 5. 1. Fosfaatpool 2. Melkzuursysteem 3. Zuurstofsysteem Inspanningsfysiologie Hoofdstuk 5 Energiesystemen 1. Fosfaatpool 2. Melkzuursysteem 3. Zuurstofsysteem Fosfaatpool Anaërobe alactische systeem Energierijke fosfaatverbindingen in de cel Voorraad ATP en

Nadere informatie

Psychosociale Basiskennis PLATO

Psychosociale Basiskennis PLATO INHOUD MEDISCHE BASISKENNIS ALGEMEEN -begripskennis -diagnostisch proces -reguliere medische en psychosociale behandelwijzen -organisatie gezondheidszorg nl incl. soc. kaart. -wetgeving/gezondheidsethiek

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam

Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam Studie plan Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam Totale duur van de opleiding 3 dagen per jaar Totaal aantal dagen 3 dagen in de bij en nascholing

Nadere informatie

Examen Medische Vakken

Examen Medische Vakken Examen Medische Vakken Neurologie, psychiatrie, dermatologie AGN 4e jaar, cohort 07-11 1. Het aantal paren hersenzenuwen is a. 4 b. 12 c. 6 d. 8 2. Met het begrip Centraal Motorisch Neuron (CMN) wordt

Nadere informatie

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Onderzoek Tarief Ordertarief 2,45 Huisbezoek 9,62 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,43 DIFF: Differentiatie 1,82 BSE: Bezinking 1,81 CRP 4,90 Eosinofielen 1,82 Reticulocyten 3,43 Sikkelceltest 14,52 Abnorm.Hb

Nadere informatie

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk Referentiewaarden Klinische Chemie Datum: 01-07-2012 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid 1-Antitrypsine 0,80 2,00 g/l 1-Foetoproteïne (AFP) < 6,0 ku/l ACE 0 2 jaar 8 109 IU/L 3 7 jaar 12 99 IU/L 8 14 jaar

Nadere informatie

ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7

ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7 ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7 Tekstvragen 28 voorbeelden van een juist antwoord: Aspirine werkt koortsverlagend en heeft zo een nadelig effect op de remming van de vermeerdering van virussen ten

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, bioflavonoïden, enzymen, aminozuren, plantenextracten, capsule (gelatine), glucosamine 2KCl (schaaldieren).

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, bioflavonoïden, enzymen, aminozuren, plantenextracten, capsule (gelatine), glucosamine 2KCl (schaaldieren). Multi Man 120 tabletten Verkoopprijs 34,95 Multivitaminen en mineralen complex voor de man Geavanceerde multivitaminen en mineralen complex op orthomoleculair basis, speciaal geformuleerd voor de man.

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 570,00 15A130 020110010 Diagnostiek waarbij een

Nadere informatie

Extra paragraaf. Hormonen

Extra paragraaf. Hormonen Extra paragraaf Hormonen In deze extra paragraaf leer je meer over hormonen. Het gaat over de structuur van hormonen en de manier waarop ze werken. Daarnaast leer je een aantal hormoonklieren en het samenspel

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Orthomoleculaire suppletie

Orthomoleculaire suppletie Inhoudsopgave Orthomoleculaire suppletie Bereik een optimale gezondheid Inhoudsopgave Les 1. Basisprincipes orthomoleculaire wetenschap Over deze cursus Het belang van goede voeding Orthomoleculaire voeding

Nadere informatie

Inhoud. 10 Voorwoord 10

Inhoud. 10 Voorwoord 10 Inhoud 10 Voorwoord 10 1 11 Algemene inleiding 11 1.1 11 Inleiding 11 1.2 12 De huisarts in historisch perspectief 12 1.2.1 12 De huisarts 12 1.2.2 15 De doktersassistent 15 1.3 16 NHG-standaarden 16 1.4

Nadere informatie

De 27 onmisbare vitaminen en mineralen

De 27 onmisbare vitaminen en mineralen Page 1 of 5 De 27 onmisbare vitaminen en mineralen zaterdag 05 september 2009 Wist je dat een kiwi in verhouding veel meer vitamine C bevat dan een sinaasappel? Week&nd start het nieuwe schooljaar gezond,

Nadere informatie

Biologie ( havo vwo )

Biologie ( havo vwo ) Tussendoelen Biologie ( havo vwo ) Biologie havo/vwo = Basis Biologische eenheid Levenskenmerk Uitleggen hoe bouw en werking van onderdelen van een organisme bijdragen aan de functies voeding, verdediging

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 205-206 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x uten per week P periode C code

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Voetreflex, meridianen en 5 elementenleer

Voetreflex, meridianen en 5 elementenleer Voetreflex, meridianen en 5 elementenleer 6-daagse cursus Chinees landschap, Rijksmuseum voor Volkenkunde Docent: Jeannet Botter 1 Dit lesmateriaal is een uitgave van: 2012 Jeannet Botter Alle rechten

Nadere informatie

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011)

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011) Bijlage 8 (herzien, december 2011) Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011) Toelichting op de tabel indeling DKG s Indeling in ndxgroepen 173,174 en 176 is gebaseerd op de in

Nadere informatie

Hormoon onderzoek Voorbeeld verslag hormoonanalyse

Hormoon onderzoek Voorbeeld verslag hormoonanalyse Hormoon onderzoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Welke hormonen zijn getest?...3 2. Cortisol...4 2.1. Wat is cortisol?...4 2.2. Oorzaken...4 2.3 Symptomen...4 2.4 Uitslag Cortisol...5 3. Testosteron...6

Nadere informatie

Bloedwaarden. Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014. door Joost Lips

Bloedwaarden. Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014. door Joost Lips Bloedwaarden Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014 door Joost Lips Aanvraag bloedonderzoek Bloedafname Bewerking afgenomen bloed (1) Kleuren van

Nadere informatie

Mitochondriële ziekten

Mitochondriële ziekten Mitochondriële ziekten Stofwisseling NCMD Het Nijmeegs Centrum voor Mitochondriële Ziekten is een internationaal centrum voor patiëntenzorg, diagnostiek en onderzoek bij mensen met een stoornis in de mitochondriële

Nadere informatie

Theorie-examen fysiologie 2 mei 2008

Theorie-examen fysiologie 2 mei 2008 Theorie-examen fysiologie 2 mei 2008 1. Wat kan gesteld worden van een orgaanstelsel? A. Dit zijn alle organen tezamen in het lichaam. B. Dit is een groep organen die samen een bepaalde functie vervullen.

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: ijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) van Eurofins Central Laboratory.V. ergschot 71 4817 PA reda Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid

Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid DE ASYRA IDT (IDT staat voor Integrale Diagnose Therapie) Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid Dit is een uniek, volautomatisch systeem dat betrouwbaar

Nadere informatie

Koud hè De Wim Hof Iceman methode

Koud hè De Wim Hof Iceman methode Koud hè De Wim Hof Iceman methode Inleiding op workshop Wim Hof, de Iceman Han Loozen Johan Hiel 5 1 Even voorstellen.. Han Loozen (huisarts, Panningen) en Johan Hiel (neuroloog St. Annaziekenhuis Geldrop)

Nadere informatie

Diagnostische toets Van HIV tot AIDS?

Diagnostische toets Van HIV tot AIDS? Diagnostische toets Van HIV tot AIDS? Moleculen 1. Basenparing In het DNA vindt basenparing plaats. Welke verbinding brengt een basenpaar tot stand? A. Peptidebinding B. Covalente binding C. Zwavelbrug

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Cellen

Examen Voorbereiding Cellen Examen Voorbereiding Cellen Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 2 Cellen Begrippenlijst: Begrip Organellen Plastiden Stamcellen Embryonale stamcellen Adulte stamcellen Endoplasmatisch reticulum

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2016-2017 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 uten per week P periode

Nadere informatie

Pathologie. zorgen INZO2 Intensivist = INZO1 + albumine + magnesium

Pathologie. zorgen INZO2 Intensivist = INZO1 + albumine + magnesium In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door een bepaalde arts of artsengroep. De arts noteert de afgesproken panelcode op het aanvraagformulier. De bedoeling is

Nadere informatie

Energie op je bord, voedsel tegen vermoeidheid In de herfst worden we sneller moe dan in het warme seizoen. Welke producten verlossen ons van de

Energie op je bord, voedsel tegen vermoeidheid In de herfst worden we sneller moe dan in het warme seizoen. Welke producten verlossen ons van de Energie op je bord, voedsel tegen vermoeidheid In de herfst worden we sneller moe dan in het warme seizoen. Welke producten verlossen ons van de vermoeidheid? Gezond eten, wil niet enkel zeggen voedsel

Nadere informatie

Examenprogramma biologie havo

Examenprogramma biologie havo Examenprogramma biologie havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A1 Vaardigheden Domein A2 Analyse

Nadere informatie

VOEDING, LEEFSTIJL & GEDRAG

VOEDING, LEEFSTIJL & GEDRAG VOEDING, LEEFSTIJL & GEDRAG WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN? WAT GAAN WE DOEN? Voedingsleer Plus Gedragsverandering (Gezonde) mensen echt helpen om hun doelen te bereiken Verschil met andere opleidingen

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Osteopathie. Presentatie Passage Bergentheim

Osteopathie. Presentatie Passage Bergentheim Osteopathie Presentatie Passage Bergentheim Inhoud vragen positie zorg praktijk opleiding enquete Motivatie Uitgebreide interesse in het begrijpen van het functioneren van het menselijk lichaam Anatomie

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Cynthia Muller www.paardenvolk.nl

Cynthia Muller www.paardenvolk.nl Cynthia Muller Datum: 9 juni 2007 1. Inhoudsopgave Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7: 1. Inhoudsopgave. 2. Inleiding. 3: Schüssler. 4: De Celzouten. 4.2. De celzouten die zijn ontdekt

Nadere informatie

Module 5 Spijsverteringsstelsel. De evolutie. De visser verzamelaar. Overleven en eten of gegeten worden

Module 5 Spijsverteringsstelsel. De evolutie. De visser verzamelaar. Overleven en eten of gegeten worden Module 5 Spijsverteringsstelsel 1/18 De evolutie De visser verzamelaar Overleven en eten of gegeten worden 2.6 miljoen jaar geleden stenen tijdperk (Paleolithicum) Geen exclusief dieet, gevarieerd door

Nadere informatie

Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs

Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs VOORBLAD EXAMENOPGAVEN Toetsdatum: n.v.t. Vak: Biologie voorbeeldexamen 2015 Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het

Nadere informatie

Medisch fundament. Bezoek- en postadres: Bredewater CA Zoetermeer

Medisch fundament. Bezoek- en postadres: Bredewater CA Zoetermeer Medisch fundament Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed: zowel

Nadere informatie

KLINISCHE CHEMIE. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie /H.v.I./Versie1. referentie waarden.

KLINISCHE CHEMIE. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie /H.v.I./Versie1. referentie waarden. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie KLINISCHE CHEMIE 03012012/H.v.I./Versie1 waarden bronvermelding natrium mmol/l 135-145 NVKC consensus kalium (plasma!) mmol/l 3.5-4.8 Diagnostisch

Nadere informatie

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015 1 Naam NZA-code NZA-Tarief Orderkosten per order, inclusief afname van patiëntmateriaal 79991 10,64 Orderkosten per order, exclusief afname van patiëntmateriaal 79989 6,56 Registratietarief bij chronische

Nadere informatie

Examenprogramma biologie vwo

Examenprogramma biologie vwo Examenprogramma biologie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Structuren

Nadere informatie

Noten en gedroogde zuidvruchten passen in een gezond voedingspatroon

Noten en gedroogde zuidvruchten passen in een gezond voedingspatroon Noten en gedroogde zuidvruchten passen in een gezond voedingspatroon Noten, rozijnen, gedroogde pruimen en andere gedroogde zuidvruchten bevatten veel gezonde vetten, vezels, vitamines en mineralen. Uit

Nadere informatie