Integrand Nederland Dan bereik je meer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrand Nederland 2014 2015. Dan bereik je meer."

Transcriptie

1 Integrand Nederland Dan bereik je meer.

2 VOORWOORD Inmiddels is het alweer ruim drie maanden geleden dat het oude bestuur het stokje aan ons heeft overgedragen. Toch lijkt het alsof we nog maar kort bezig zijn op de Maliebaan. Wat gaat de tijd toch snel als je het naar je zin hebt! De eerste geïnteresseerden hebben intussen al van zich laten horen, hoog tijd dus om deze brochure aan te passen voor de nieuwe lichting. We hopen dat we hiermee al deels ons enthousiasme op je kunnen overdragen! Ben jij er klaar voor om een jaar fulltime leiding te geven aan een organisatie van meer dan 130 bestuursleden gevestigd in twaalf verschillende studentensteden? Wil jij in een ambitieus team samenwerken en je competenties ontwikkelen? Ben je er klaar voor om met Multinationals, MKB s maar ook universiteiten samen te werken? Denk jij dat je een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan kan in onze landelijke organisatie? Wil jij je netwerk enorm vergroten en een gezellig jaar tegemoet gaan? Dan is een nationaal bestuursjaar bij Integrand Nederland zeker iets voor jou! Wij zijn voor het collegejaar op zoek naar zes enthousiaste studenten die de leidinggevende functies gaan vervullen bij Integrand Nederland. In dit document vind je alle informatie over Stichting Integrand, de functies die je kunt vervullen en de sollicitatieprocedure. Vind je het leuk om een keer bij ons op de Maliebaan langs te komen, dat ben je natuurlijk van harte welkom. Stuur een mail naar voor meer informatie. Integrand, dan bereik je meer!

3 INHOUD 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Nederland in? 4. Functies die je kunt vervullen I. Voorzitter II. Financieel Manager III. Sales Manager IV. Operations Manager V. Events Manager VI. Brand Manager 5. Sollicitatieprocedure 6. Meer informatie? 7. Bijlage: ervaringsverhalen IGNL

4 2. WAT IS INTEGRAND Visie Integrand heeft de ambitie dé bruggenbouwer tussen de academische student in Nederland en het bedrijfsleven/semioverheid te zijn. Missie Het totaalpakket aan diensten leveren welke helpen met het bevorderen van bedrijfsvaardigheden onder de academische student. Hierdoor dragen wij bij aan verschillende competenties en bedrijfsvaardigheden van studenten, met als doel studenten te helpen in de keuze van een carrièrepad. Onze bestuursleden zijn bruggenbouwers en delen hun enthousiasme in het vinden van een goede match van de academische student en bedrijf. Hierdoor leveren wij aan bedrijven goed voorbereide studenten en helpen wij hen in het selecteren van de juiste student. Daarnaast organiseren wij twee landelijke evenementen waardoor de student en bedrijf met in aanraking worden gebracht. Dit zijn de Integrand Inhousedagen en Techniek op Hakken. Kernwaarden Transparantie Integriteit Professionaliteit Ondernemerschap Eenheid Gezelligheid Elk jaar worden twee van bovenstaande waarden centraal gesteld in het beleid. Dit jaar zijn dat Ondernemerschap en Eenheid. Slogan Onze slogan Integrand, dan bereik je meer is tweeledig. Wij willen alle studenten de brug over helpen door middel van het aanbieden van stages, advies, Inhousedagen en andere evenementen. Daarnaast hebben wij naar bedrijven toe een heel breed aanbod omdat wij studenten bereiken uit elke universitaire studentenstad. Structuur van Integrand Integrand wordt al ruim 30 jaar gerund door studenten uit het hele land. Om ervoor te zorgen dat alle twaalf vestigingen dezelfde doelen nastreven, is Integrand Nederland opgericht welke als directie optreedt. Integrand Nederland zet het nationale beleid uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en beheer van de financiën van de stichting. Integrand Nederland wordt bijgestaan door afgevaardigden uit het bedrijfsleven, die zelf in het verleden vaak ook een bestuursjaar hebben gedaan bij Integrand. Deze Raad van Toezicht ziet erop toe dat de continuïteit van de Stichting gewaarborgd blijft.

5 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR INTEGRAND NEDERLAND IN? Als je kiest voor een jaar Integrand Nederland, dan houdt dit in dat je een jaar fulltime bezig zal zijn met het runnen van de Stichting. Je bent met je team eindverantwoordelijk voor de resultaten van de algehele stichting. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor een organisatie van meer dan 130 mensen die verspreid over het land aan het werk zijn voor Integrand. Een bestuursjaar bij Integrand Nederland loopt parallel met het collegejaar. Concreet houdt dit in dat je gedurende de zomervakantie al bezig zult zijn met inwerken en half augustus officieel het roer over zult nemen met je team. Het bestuur van Integrand Nederland bestaat uit zes personen. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het beleid van jullie jaar en de strategie van de Stichting. Uiteraard wordt, waar nodig, hulp geboden door zowel het oude bestuur als de Raad van Toezicht. Jullie beleid loopt van januari tot en met december waardoor je het eerste half jaar de tijd hebt om goed na te denken over het beleid van Integrand en welke projecten daarbij passen. Zodra het beleid en de daaruit voortgekomen begroting zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, kan het echte werk beginnen. Vanaf dat moment heb je de vrijheid om binnen de gemaakte begroting alle projecten uit te gaan voeren. Hiertoe horen vaste projecten, zoals het coördineren van de Integrand Inhousedagen en andere Integrand evenementen en het organiseren van de Nationale Integrand Dagen (een weekend met alle Integrand bestuursleden bij een bedrijf), maar ook projecten die je zelf in je beleid vastlegt. Vijf dagen per week ben je bezig met het aansturen en begeleiden van de twaalf vestigingen. Wekelijks zullen er overleggen plaatsvinden en vestigingen bezocht worden. Dit biedt je de mogelijkheid om met veel verschillende en interessante mensen samen te werken en je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Naast dit contact met de bestuursleden heb je natuurlijk ook het contact met de bedrijven uit ons bestand. Dagelijks is er contact met professionals. De ene dag omdat zij iets van je willen, de andere dag omdat jij ze iets wilt verkopen of advies van hen wilt hebben. Je komt op deze manier in veel verschillende, zeer leerzame situaties terecht. Er is geen dag hetzelfde en iedere dag ontdek je nieuwe dingen over Integrand en jezelf.

6 4. FUNCTIES DIE JE KUNT VERVULLEN In het voorgaande stuk zijn de algemene taken van een lid van Integrand Nederland Bestuur omschreven. Naast de algemene taken zijn er specifieke taken toegewezen aan de te vervullen functies. Er zijn zes functies welke verdeeld worden over de zes bestuursleden. Het Integrand Nederland Bestuur onderscheidt de volgende zes functies: Voorzitter Financieel Manager Sales Manager Operations Manager Events Manager Brand Manager De volgende hoofdstukken zullen uiteen zetten wat iedere functie binnen het Integrand Nederland Bestuur inhoudt.

7 I.VOORZITTER Als voorzitter van Integrand Nederland ben je een schaker op meerdere borden. Zowel op de hoeveelheid borden als op het type bord ligt een uitdaging. Multidisciplinair kunnen denken is een vaardigheid die je hard nodig hebt en dit jaar verder zal ontwikkelen. Je zult op hoofdlijnen mee moeten denken met zowel jouw teamleden op Integrand Nederland niveau als met de voorzitters van de twaalf verschillende vestigingen. Daarnaast onderhoud je contact met de Raad van Toezicht en andere externe partijen, waaronder landelijke studentenorganisaties middels het covenantenoverleg. Dit vereist een balanceeract, omdat je vele dossiers op jouw bureau krijgt en continu de belangen af zult moeten wegen. Hoeveel tijd ga je er zelf in stoppen of zou je dit beter kunnen delegeren? De uitdaging ligt hem niet alleen in de afweging waar je jouw tijd in besteed, maar ook in de mate van betrokkenheid! Ben je een manager die strak op de projecten gaat zitten en veel meedenkt of kies je er juist voor om op afstand toezicht te houden? Kies je voor dienend leiderschap of probeer je vooral de kar te trekken? Naast het draaiende houdende van de winkel ligt er ook een uitdaging om de marktpositie van de organisatie te versterken. In het competitieve landschap concurreer je als stichting niet alleen met andere studentenorganisaties en verenigingen, maar ook met online partijen en commerciële arbeidsbureaus. Integrand is sinds 1980 de bruggenbouwer tussen studenten- en bedrijfsleven. Onze missie en waarde propositie zullen wij continu duidelijk moeten maken aan de verschillende partijen. In 2014 is Ondernemerschap één van de twee pijlers van het beleid, omdat de stichting inspeelt op veranderingen in de markt en hard aan de slag is met innovatie om die vooruitstrevende positie vast te houden! Aangezien Integrand onafhankelijk van overheid en universiteit is betreffende financiering zal er elk jaar een flink financieel target staan dat behaald moet worden. Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor de gehele stichting, zowel voor resultaten als niet-materiele zaken. In feite ben je een jaar lang directeur van het bedrijf Integrand. Met 135 mensen werkzaam in twaalf verschillende steden is dat een grote verantwoordelijkheid en een interessante vraag om te zien hoe jij hier mee om gaat. Je bent het uithangbord van de stichting en dit vraagt dan ook om een voorbeeldfunctie. Mensen zullen je nauwlettend in de gaten houden en jij zet de toon! Wat is jouw ambitieniveau en tot welke hoogte wil je de resultaten laten stijgen?

8 II. FINANCIEEL MANAGER Als Financieel Manager van Integrand Nederland houd jij je bezig met de financiën van de gehele Stichting. Tijdens je overdrachtperiode werk je al met je voorganger aan het afronden van het vorige boekjaar en het opstellen van de begroting voor jouw jaar. Samen met de accountant stel je de jaarrekening op, waarin alle resultaten van het afgelopen boekjaar te zien zijn. Bij het opstellen van de begroting beschik je over een ruim budget, wat naar aanleiding van het ingezette beleid wordt verdeeld. Buiten het naleven van je begroting regel jij de belastingen, verzekeringen en financiële rapportages van de Stichting. Eigenlijk komt alles wat er gebeurt in de stichting langs jou! Over de financiële en operationele zaken moet je verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht. Om ervoor te zorgen dat zij een duidelijk beeld hebben van de financiële administratie maak je één keer per maand een zogenoemde directie rapportage. Hierbij vervul je de functie van controller, zowel binnen je team als naar de vestigingen toe. In deze rapportage maak jij een analyse van alle kosten en opbrengsten van de desbetreffende maand. Als het goed of minder goed gaat met de stichting in zijn geheel of met een van de vestigingen in het bijzonder dan ben jij de eerste die dat kan vaststellen. Naast de Raad van Toezicht is er een controleorgaan voor de financiën functionaris, namelijk de kascommissie. Deze commissie bestaande uit mensen met financiële kennis controleert de directie rapportages en helpt jou bij de financiële vraagstukken die tijdens het jaar naar voren komen. Naast het inlichten van je team en de Raad van Toezicht over alle financiële zaken houd je je bezig met het beoordelen van declaraties van vestigingen, het opstellen van contracten (samen met Externe Zaken) en de boekhouding; facturen sturen, debiteurenbeheer, facturen betalen en inboeken. Integrand wordt gekenmerkt door vele inkomstenbronnen en geldstromen, wat het penningmeesterschap erg interessant maakt. Zoals gezegd wordt jij bij al deze zaken ondersteund door een externe accountant, de kascommissie en de Raad van Toezicht. Als controlerend orgaan draagt de Raad van Toezicht samen met jou de verantwoordelijkheid over de financiën van de Stichting. Het is in ieder geval duidelijk dat een jaartje de financiën van Stichting Integrand beheren een enorme uitdaging en een uitstekende ervaring op financieel gebied is. Deze kennis die je opdoet is een goede basis, die de rest van je carrière nog van pas komt!

9 ΙII. SALESMANAGER Aan tafel zitten bij Unilever, Roland Berger en PwC? Meedenken met HR managers en recruiters van de grote corporates over de wijze waarop zij campus recruitment het best kunnen inrichten? Het coördineren, trainen en motiveren van een landelijk sales team? Dat is in drie zinnen de functie van sales manager bij Integrand Nederland. In deze functieomschrijving vind je drie hoofdverantwoordelijkheden. Ten eerste beheer jij je eigen accounts, waaronder de partners van de stichting. Hierbij staat relatiebeheer voorop. Tijdens het bestuursjaar zul je veel contact hebben met aansprekende bedrijven. Wij hebben goede contacten met multinationals als McKinsey, ABN Amro, PostNL en de Rijksoverheid. Ieder bedrijf is weer uniek en vergt een andere aanpak. Vaak leer je hierbij zowel de zakelijke facetten als de cultuur van het bedrijf kennen. Hierdoor kun jij zo goed mogelijk het employer brand van het bedrijf in de studentenmarkt zetten. Je kunt in je rol als student advies geven hoe dit het best kan worden gedaan. Naast dat je het visitekaartje bent vanuit Integrand bij deze bedrijven, op netwerkborrels en verschillende carrièrebeurzen, is dit erg handig voor je oriëntatie op de arbeidsmarkt en het vergroten van je netwerk. In deze rol is er ook zeker ruimte voor het oppakken van nieuwe projecten met als doel je productportfolio te innoveren, met bijvoorbeeld talent pools, of meer inzicht te krijgen in de markt waarin Integrand zit. Bij Integrand krijg je echt de ruimte om je creativiteit en ondernemersgeest te ontwikkelen. Ten tweede is het jouw taak om ongeveer 20 lokale sales functionarissen op de vestigingen en een landelijk sales team aan te sturen. Zij hebben elk de verantwoordelijkheid voor hun eigen portefeuilles met accounts en jij moet erop toezien dat targets worden gehaald en dat de bestuursleden voldoende kennis hebben om hun werk goed uit te voeren. In die rol heb jij veel contact met de twaalf vestigingen, waarbij je niet alleen stuurt op resultaten, maar ook manoeuvreert tussen twaalf verschillende culturen. Dit maakt je werk erg divers en uitdagend. Na afloop van je bestuursjaar zul je legio voorbeelden kunnen noemen waaruit je leiderschap is gebleken. Zodoende ben je zelf actief bezig met accounts, maar vervul je ook een leidinggevende rol richting de sales teams. Ten slotte ben je onderdeel van het Integrand Nederland bestuur, waarmee je samen met vijf anderen nadenkt over de toekomst van de stichting. Hierbij vertegenwoordig jij het commerciële belang en denk je samen op strategisch vlak na hoe Integrand zich moet positioneren in een landschap van bedrijven, studenten en universiteiten. Je traint je commerciële en leidinggevende vaardigheden en verruimt je beeld van de arbeidsmarkt. Het is een unieke kans om op zo n jonge leeftijd in een managementfunctie te zitten waar je deze verantwoordelijkheden krijgt. Integrand zoekt iemand die deze verantwoordelijkheden aan kan en komend jaar met durf en overtuigingskracht deze portefeuille op zich wil nemen. Iemand die om kan gaan met een hete adem in zijn nek van deadlines en targets. Iemand die wil werken binnen een hecht team en wil nadenken over het beste voor de stichting. Maar bovenal: iemand die met heel veel enthousiasme wil beginnen aan dit avontuur!

10 ΙV. OPERATIONS MANAGER Een landelijke organisatie steunt zwaar op een goede inrichting van IT. Als manager IT ben jij de spin in het web. Het is jouw taak om te zorgen dat de interne communicatie goed verloopt en processen worden ondersteund door de juiste technologie. Je moet dus mee kunnen denken met de mensen die dit voor je oplossen en analytisch onderbouwd zijn. De grootste verantwoordelijkheid die je draagt is ons informatiesysteem. We hebben meer dan actieve studenten in onze database staan en zorgen dat we elk moment van het jaar zeker 400 opdrachten open hebben staan. Je kunt je wel voorstellen dat er ontzettend veel informatie wordt uitgewisseld om dat allemaal in topconditie te houden. Dit gebeurt grotendeels binnen onze recruitmentsoftware. En in één adem kun je ook de website noemen, het visitekaartje van onze stichting. Dit valt allemaal samen onder jouw beheer. Hier ga je dus ook de meeste tijd in steken. Je bent voortdurend bezig met het zoeken naar meer efficiëntie. Zodra je een nieuwe weg gevonden hebt is je werk nog maar net begonnen. De volgende stappen om mensen te overtuigen en je plan zover uit te werken dat het kan worden ingevoerd kosten de meeste energie. Vanuit je ondersteunende taak ben je dus heel erg betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen heel Integrand. Dit brengt je in nauw contact met al onze bestuursleden en geeft je de kans echt dingen te verbeteren. Vaak zit ik op kantoor, maar betrokkenheid op de vestigingen betekent uiteraard ook veel bezoeken door het hele land. Je wil natuurlijk weten wat er speelt. Een hele leuke uitdaging om overal van op de hoogte te blijven, waar ik nu al heel veel over heb geleerd. Naast de functie specifieke taken pak je ook veel dingen met het hele bestuur aan, zoals het maken van het beleid, of denk je met elkaar mee over uiteenlopende vraagstukken. Verder krijgen we veel interessante trainingen waardoor je jezelf nog verder kunt ontwikkelen en kom je over de vloer bij andere studentenorganisaties die net als jij bezig zijn om hun leven te verrijken. Tenslotte maken de etentjes, regioborrels, Nationale Integrand Dagen en nog veel meer leuke activiteiten dit jaar echt compleet!

11 V. EVENTS MANAGER Wel eens gehoord van de Integrand Inhousedagen of Techniek op Hakken? Aan deze evenementen nemen de grootste multinationals deel om studenten te ontmoeten. Als eventsmanager ben je verantwoordelijk voor de organisatie van deze en andere evenementen binnen Integrand! Je bent vooral organisatorisch en projectmatig aan het werk. Je geeft leiding aan de eventsfunctionarissen van alle vestigingen en bent voor hen ook het aanspreekpunt voor alles wat events betreft. Je bent betrokken bij alle (landelijke) evenementen commissies en coördineert deze. Deze commissies zijn de motor van de organisatie, waar jij meer toezicht houdt en aanstuurt waar het nodig is. Daarnaast leid je ook het tweemaandelijkse events overleg waar iedere events functionaris aanwezig is. En natuurlijk ben je er op het event zelf ook bij ter ondersteuning. Een belangrijk aspect in de organisatie van de landelijke evenementen is het intensief samenwerken met Brand Manager en Sales Manager van Integrand Nederland. Samen met hun stem je de planning af: wanneer wordt er geacquireerd, wanneer start de promo en hoeveel inschrijvingen hebben we nodig. Dat is ook het leuke van de functie als eventsmanager, de verschillende functies bij elkaar brengen en het coördineren van de planning. Naast het organisatorische aspect ben je ook bezig op strategisch vlak. Waar staan de evenementen van Integrand nu in de markt? Waar liggen kansen en hoe kunnen we die potentiële kansen benutten? De hoeveelheid carrière evenementen is natuurlijk enorm, maar hoe maken we onze evenementen onderscheidend en uniek. Dat zijn vragen waar jij je als Events Manager mee bezig houdt. Events manager is dus ook een erg uitdagende taak. Zeker aangezien (arbeidscommunicatie-) events steeds populairder worden en dit ook een steeds belangrijkere bron van inkomsten en het realiseren van de doelstellingen van Integrand is. Dat maakt ook dat er bij Integrand nog veel ruimte voor groei en ontwikkeling is bij events, waar je ook je eigen enthousiasme en creativiteit goed kunt gebruiken! Denk jij dat je creativiteit en organisatorisch vermogen kan combineren? Dan past de functie van eventsmanager precies in jouw straatje en zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!

12 VΙ. BRAND MANAGER Als Brand Manager van Integrand ben je simpel gezegd verantwoordelijk voor de naams- en inhoudsbekendheid van Integrand. Een belangrijke taak, immers hoe vaak hoor je wel niet: Integrand? Wel eens van gehoord ja, maar wat doen jullie precies? Afgelopen jaren is deze functie vooral gericht geweest op de naams- en inhoudsbekendheid richting studenten. Echter is gebleken dat de naam Integrand ook beter gepromoot moet worden onder bedrijven. De functie Brand Manager heeft dus een brede insteek, waarbij je geschikte communicatiestrategieën bedenkt voor verschillende doelgroepen. De functie Brand Manager bestaat dan ook uit een aantal verantwoordelijkheden. Ten eerste ben je verantwoordelijk voor het merk- en marketingbeleid van Integrand. Integrand staat als merknaam geregistreerd en het is jouw taak dit merkt te bewaken. Tevens ben je als Brand Manager het gehele jaar op zoek naar mogelijkheden om de missie van Integrand bij academische studenten onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat je Integrand bekend maakt onder alle academische studenten van alle studierichtingen. Niet alleen wie Integrand is, maar vooral ook wat Integrand doet! Je bedenkt bijvoorbeeld hoe een boodschap het best gecommuniceerd kan worden en in welke verpakking deze het best tot zijn recht komt (flyer, poster, gadget etc). In overleg met de Hoofden Studenten Marketing van alle vestigingen bepaal je dit en zet je een algemene strategie op, die door alle vestigingen gedragen wordt. Daarnaast is er dit jaar een grotere focus op de online communicatie gekomen, met als gevolgd dat de website in een nieuw jasje is gestoken en deze week de wervingspagina is gelanceerd. Ook ben je verantwoordelijk voor de marketing richting bedrijven. Integrand heeft te maken met twee soorten doelgroepen in de bedrijvensector. Ten eerste de multinationals, die naast stages ook vaak interesse hebben in de promotiemogelijkheden van Integrand richting de student (Inhousedagen, direct- s, advertenties etc.). Daarnaast heb je ook te maken met kleinere bedrijven (MKB), die alleen stages afnemen bij Integrand. Je zult zien dat de benadering van deze verschillende doelgroepen zeer verschillend is. Verder zorg je ervoor dat vraag en aanbod met betrekking tot studenten en opdrachten in balans zijn. Staan er te weinig rechtenstudenten ingeschreven bij Integrand, dan bedenk jij samen met de vestigingen een plan om meer rechtenstudenten aan te trekken. Als Brand Manager moet je een duidelijk beeld hebben van de markt en de verschillende doelgroepen. Het is daarom van belang dat je met regelmaat tevredenheids- en marktonderzoeken uitvoert onder de verschillende doelgroepen, zodat je met die informatie de producten en dienstverlening van Integrand zo goed mogelijk kan verbeteren. Ten slotte ben je als Brand Manager eindverantwoordelijk voor het Integrand Magazine. Het magazine is een mooi visitekaartje van Integrand en veel studenten kennen Integrand hiervan. Het magazine komt drie keer per jaar uit in een oplage van stuks. Je stuurt samen met de hoofdredacteur de redactie van het magazine aan en hebt contact met drukker en vormgever. Kortom; vind jij het leuk om bezig te zijn met onderwerpen als identiteit en imago? Wil jij samen met de Integrand vestigingen de naamsbekendheid van Integrand vergroten onder alle academische studenten in heel Nederland? Vind jij het een uitdaging om te bedenken hoe jij nog meer eenheid in merk Integrand krijgt en wil je marketingstrategieën bedenken voor alle doelgroepen van Integrand? Dan is deze uitdagende functie wellicht iets voor jou!

13 5. SOLLICITATIEPROCEDURE Ben jij enthousiast geworden over het nationale bestuursjaar en ben je er klaar voor je een heel jaar met volle overtuiging in te zetten voor Integrand? Dan willen we jou van harte uitnodigen te solliciteren! De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit: 1. CV en motivatiebrief Stuur je CV en je motivatiebrief naar Geef in je motivatiebrief duidelijk aan waarom juist jij de geschikte persoon bent voor Integrand Nederland, hoe jouw competenties hierop aansluiten en waarom je zo enthousiast over Integrand bent. Wanneer je voor jezelf al besloten hebt voor welke functie binnen Integrand Nederland je wilt gaan, geef dan ook aan waarom je precies voor die specifieke functie geschikt bent. De uiterlijke deadline hiervoor is 14 april Uiterlijk 17 april wordt bekend gemaakt of je wordt uitgenodigd voor de eerste ronde. 2. Ronde 1: Sollicitatiegesprek en case Op basis van je sollicitatiebrief en CV word je uitgenodigd voor ronde 1. Hierin heb je een sollicitatiegesprek met twee bestuursleden van Integrand Nederland. Hierna vindt er een case plaats gericht op de functie van jouw keuze met de desbetreffende functionaris. Deze ronde zal plaatsvinden in week 17 of 18. Uiterlijk 2 mei wordt bekend gemaakt of je wordt uitgenodigd voor de tweede ronde. 3. Ronde 2: Assessment Wanneer je door ronde 1 bent gekomen, nodigen wij je uit voor de tweede ronde, namelijk het assessment. Hierin los je in een groep mensen een case op. Dit assessment heeft tot doel om te kijken hoe jij in een team functioneert. Het assessment vindt 8 of 9 mei plaats. 4. Uitslag Halverwege mei zal het Integrand Nederland bestuur bekend gemaakt worden. 5. Kick off De kick off van de inwerkperiode vindt 30 mei plaats. 6. Inwerkperiode Hierna begint de inwerkperiode. Verwacht wordt dat je minstens 25 à 30 dagen beschikbaar bent om te worden ingewerkt (dit verschilt per functie). De week van 7 juli dien je op voorhand vrij te houden, aangezien dit een gezamenlijke inwerkweek wordt met je nieuwe bestuursleden. De inwerkperiode wordt verder ingedeeld in overleg met je voorganger. 7. Start IGNL Op 14 augustus start het nieuwe bestuur officieel!

14 6. MEER INFORMATIE? Indien mogelijk willen we graag voor je sollicitatie een keer informeel kennismaken om meer te vertellen over wat Integrand Nederland inhoudt, en wat wij nou dagelijks doen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, en de mensen achter Integrand te leren kennen. Dus, heb je interesse en wil je graag meer informatie, neem dan contact met ons op door te mailen naar of bel INHOUSEDAG Op 28 maart zal er een inhousedag plaatsvinden bij ons op kantoor. Dit biedt jou de ideale gelegenheid om vrijblijvend een kijkje in onze keuken te nemen en meer te weten te komen over de werkzaamheden van Integrand Nederland. Op deze dag worden er onder andere presentaties gegeven, krijg je een workshop en wordt de dag afgesloten met een borrel. Kijk op voor meer informatie.

15 8. ERVARINGSVERHALEN IGNL NAAM: MICHIEL VAN NIEUWENHUIJZEN FUNCTIE: VOORZITTER STUDIE: INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION: FINANCE (TILBURG) Op moment van schrijven ben ik een half jaar voorzitter van Integrand Nederland. Wat een turbulent, maar gaaf jaar is het! Rechtstreeks vanuit de collegebanken een organisatie binnenrollen waarbij je leiding geeft aan 135 mensen vereist een enorme omschakeling! Je stuurt zowel jouw eigen landelijke team aan als twaalf vestigingen. Dit stelt jouw leiderschapsvaardigheden behoorlijk op de proef! Als landelijk voorzitter ben je de spin in het web en hebben jouw beslissingen grote impact binnen de organisatie. Dit vereist een hoge mate van betrokkenheid bij de verschillende belanghebbenden om tot een zo goed mogelijke beslissing te komen. Stakeholder management heb ik tijdens mijn studie bedrijfseconomie voorbij zien komen, maar in de praktijk is het een stuk lastiger dan wanneer je antwoord geeft middels een tentamen. Doordat de financiële belangen groot zijn is dit een ander type bestuursjaar dan dat ik bij studie- en studentenverenigingen heb gezien. Vanuit de Raad van Toezicht worden nieuwe initiatieven en ondernemerschap gestimuleerd. Hierdoor heb ik het gevoel dat wij als team ook daadwerkelijk dingen kunnen veranderen. Het voelt alsof je een jaar lang een bedrijf mag runnen, met alle ups en downs die daar bij horen. In mijn jaar zijn we een reorganisatietraject gestart om de stichting te herpositioneren in de markt. In de boekjes staat altijd dat verandersmanagement één van de grootste uitdagingen binnen een organisatie is. Dat heb ik, samen met mijn team, aan den lijve mogen ondervinden. Het is hard werken, maar de leercurve is enorm steil en de ervaringen bijzonder! Naar mijn mening moet je jezelf tijdens een bestuursjaar kwetsbaar durven opstellen en fouten durven maken. Wanneer je dat doet zal jouw leercurve het steilst zijn en kan je ook het maximale uit een bestuursjaar halen. Zo ben ik dit jaar menig blauwtje gelopen, bijvoorbeeld tijdens een voorzittersoverleg of in een vergadering met de Raad van Toezicht. Als het fout gaat draait het niet zozeer om die schuldvraag, maar gaat het erom hoe je hier mee omgaat en het oplost! Naast de inhoudelijke uitdaging vind ik het geweldig om met teams uit twaalf verschillende steden te werken. Enerzijds streven we een uniforme werkwijze na, maar anderzijds kun je de cultuurverschillen tussen de steden niet ontkennen. Iedere vestiging vereist een andere manier van aanspreken, waardoor je in staat moet zijn om met een grote diversiteit aan mensen te kunnen werken. Mijn geografische netwerk van studenten is dit jaar gigantisch uitgebreid en daarnaast is het grote Integrand Alumni netwerk voor mij van onschatbare waarde voor mijn toekomstige carrière!

16 NAAM: ANNELOU VEEN FUNCTIE: SALES MANAGER STUDIE: BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAPPEN (UTRECHT) Na een intensieve inwerkperiode met veel bedrijfsbezoeken, informatie over Integrand en vestigingsbezoeken stond ik er alleen voor. Geen ervaren sales manager meer aan mijn zijde, maar alleen op pad naar PwC. Veel telefoongesprekken met diverse recruiters en mails over de afstemming later kreeg ik het beslissende mailtje. Een ondertekend partnership, twee handtekeningen en de boodschap dat werd uitgezien naar een prettige samenwerking. Met het closen van deze eerste deal was mijn enthousiasme voor sales compleet. De uren die je investeert betalen zich echt uit en worden soms zelfs bekroond met het afsluiten van de grootste jaardeals: partnerships. Sales is een heel dynamische functie: continu ben je met verschillende bedrijven in contact om samen te werken om een specifieke studentengroep op de hoogte te stellen van de business courses, stages en traineeships van grote corporates. Als sales manager leid je deze trajecten op landelijk- en vestigingsniveau in goede banen. Dit doe je concreet door de bestuursleden die zich bezighouden met campus recruitment en sales van advies en ondersteuning te voorzien. Zij hebben nauw contact met multinationals en jij zorgt ervoor dat zij hun werk goed kunnen doen door helder taken te verdelen, hen te coachen en begeleiden en de overkoepelend strategie in ogenschouw te houden. Ook ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten van vestigingen. Verder vind ik het leuk dat ik veel onderweg ben. Bijna elke dag heb ik afspraken en reis ik door het land. Naast dat het leuk is om bij bedrijven aan te schuiven en culturen van bedrijven te leren kennen, ben je ook veel op netwerkevenementen. Je leert hier hoe je jezelf kunt profileren en hoe je de juiste mensen spreekt. Ik heb dit ervaren als enorm leerzaam en je zult zien dat je je netwerk binnen no time uitbreidt. Dit jaar is een spannend jaar: het jaar van de transitie. In de afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het opstellen van een nieuw business model dat beter aansluit op de veranderende markt. We hebben een business unit Sales en Events in het leven geroepen, welke door mij wordt aangestuurd. Het is een enorme uitdaging om na te denken over het innoveren en optimaliseren van onze dienstverlening. Om onze sales goed in te richten zijn we gestart met een landelijk sales team, waardoor er meer aandacht is voor relatiemanagement. Ik krijg energie van de brainstorms hierover met studenten, bestuursleden en bedrijven om te kijken hoe wij dit het best kunnen doen. Omdat dit een transitiejaar is richting de implementatie volgend jaar, moeten er veel zaken worden uitgedacht: hoe worden de taken verdeeld, hoe past deze verandering binnen het huidige imago van Integrand en hoe zorgen we dat recruiters op de hoogte zijn van onze transities? Onderdeel zijn van een strategisch managementteam dat nadenkt over veranderingen is uniek. Je stapt in een rijdende trein en krijgt ineens verantwoordelijkheid over je eigen kleine multinational. Er zijn dagen dat je na twaalven vermoeid thuis komt, maar elke dag vertrek ik met plezier richting de Maliebaan. Je staat er niet alleen voor, je werkt samen met een enthousiast team dat vaak optreedt als sparringpartner. Het moge duidelijk zijn dat de functie van Sales Manager erg divers is. Je runt met je collega s een professionele organisatie, je hebt contact met mooie bedrijven, je geeft direct leiding aan salesfunctionarissen op twaalf vestigingen; geen dag is hetzelfde! Eén van mijn drijfveren om te solliciteren voor een bestuursjaar bij Integrand was dat ik een redelijk publieke achtergrond heb vanuit mijn opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In deze commerciële functie leer ik compleet andere vaardigheden ontwikkelen, zoals onderhandelen, snel kunnen schakelen en behoeften inventariseren. Ben je enthousiast geworden? Stuur dan een mail naar of kom een keer koffie drinken op de Maliebaan!

17 NAAM: MARTEN DE GROOT FUNCTIE: IT MANAGER STUDIE: ELECTRIC ENGINEERING (DELFT) Ik heb weinig andere besturen gezien waar je een kans krijgt om tegelijkertijd met de grootste bedrijven samen te werken en ook zoveel verantwoordelijkheden draagt. Dit voelde voor mij als een perfecte plek om niet alleen rond te kijken in het zakelijk leven, maar ook echt iets te leren. Dat kwam ook door de ambitie om na mijn studie door te groeien in de zakelijke wereld. Integrand biedt daar een fantastische kans voor. Je komt dicht in de buurt van het bedrijfsleven. Wat mij naar Integrand trok was het landelijk netwerk. Tijdens mijn studie elektrotechniek viel mij op dat ik snel de verbinding verloor met vrienden die een andere studierichting hadden gekozen. Omdat je in verschillende werelden zit praat je makkelijker langs elkaar heen. Ik heb het gevoel dat ik via dit bestuursjaar die band kan hervinden. Je komt zoveel verschillende mensen tegen! Ook binnen het werk dat je doet. Je komt de grootste a-technici tegen die je alles stap-voor-stap uit moet leggen, tot de mensen die het allemaal veel beter weten dan jij. En de uitdaging is dat je met iedereen goed samen moet kunnen werken. Over uitdagingen gesproken valt er binnen Integrand meer te ontdekken. We zijn dit jaar gestart aan een reorganisatie. En met elke verandering moet de technologie natuurlijk niet achterblijven. Zeker in deze tijd, waar ook concurrenten blijven vernieuwen is het ontzettend belangrijk om te innoveren. Daar heb ik me dit jaar dan ook hard voor ingezet. Ik vond het fantastisch om dat samen met de anderen in mijn bestuur te doen. Als je een stap zet weet je dat er 135 mensen meekijken over je schouder, wat een groot verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengt. Je dagen zijn dus niet vaak hetzelfde en er is altijd wel weer een deadline die belangrijker is. Dat helpt om je focus te bepalen in de berg werk die je voorbij ziet komen. Maar naar mijn idee is een bestuursjaar dat meer dan waard. Ik vind het fantastisch om te zien wat ik nu al geleerd heb en ben benieuwd wat er nog komt. Hoe het ook gaat lopen, de lijn van innovatie moet worden doorgezet. Dit zal niet alleen voor mij, maar ook voor jou als opvolger altijd een groot item blijven. Als jij bereid bent om daar verder aan te werken en een unieke kans wil grijpen om jezelf verder te ontwikkelen, dan is dit bestuur precies iets voor jou.

18 NAAM: JORI VAN DER MEULEN FUNCTIE: FINANCE & EVENTS MANAGER STUDIE: ECONOMICS & BUSINESS ECONOMICS (UU) Na mijn studie Economics & Business Economics aan de universiteit Utrecht, was ik er zeker van dat ik iets anders wilde dan beginnen aan een master. Na 3 jaar gestudeerd te hebben, was ik nog niet klaar om gelijk verder te gaan: ik wilde eerst bezig gaan in de praktijk en ervaring opdoen. Stage lopen of een bestuursjaar behoorde tot de mogelijkheden. Via een vriendin die ook een bestuursjaar bij Integrand had gedaan, kwam ik erachter wat de mogelijkheden waren. Na een informatief gesprek op kantoor in januari wist ik dat ik dit wilde en ben ik gaan solliciteren. Mijn functie als Financiën & Events is eigenlijk een soort dubbel functie. Als financiën ben ik verantwoordelijk voor alle financiën binnen de stichting. Dit betekent dat ik de administratie bijhoud, maar ook grotere zaken zoals de begroting opstel en de jaarrekening in samenwerking met de accountant maak. Maandelijks zijn er ook deadlines voor het rapporteren aan de Raad van Toezicht. Deze rapportages worden ook gecontroleerd door de kascommissie, waar mensen uit de financiële sector in zitten. In mijn studie heb ik wel wat vakken op het gebied van Finance gehad, maar als je het in de praktijk kan toepassen is dat toch wat anders. Ik denk dat deze financiële kennis voor iedereen een profijt kan zijn in zijn of haar carrière. Daarnaast betreft de andere helft van mijn functie Events: het coördineren en ondersteunen van het opzetten van nieuwe events. Bestaande carrière evenementen van Integrand zijn Techniek op Hakken, de Integrand Inhousedagen en diverse lokale evenementen. Deze worden georganiseerd door verschillende vestigingen en commissies. Mijn rol hierin is vooral faciliterend en het overzien van de strategie. Past een nieuwe evenement binnen de strategie van Integrand? Heeft het daadwerkelijk toegevoegde waarde en versterkt het de markpositie? Dit maakt mijn functie ook op strategisch vlak erg interessant en dynamisch. Naast alle functie inhoudelijke bezigheden, zijn er natuurlijk ook overleggen, trainingen en andere zaken met het team van Integrand Nederland. Daarnaast heb je ook contact met de verschillende vestigingen, waardoor je een netwerk opbouwt door heel Nederland. Kortom, een fantastisch jaar vol met leerervaringen, maar ook gezelligheid! Heb jij vragen of ben je geïnteresseerd? Mail dan naar

19 NAAM: NICOLÓ DOEVE FUNCTIE: BRAND MANAGER STUDIE: BACHELOR GESCHIEDENIS (AMSTERDAM) MASTER INT. BETREKKINGEN IN HISTORISCH PERSPECTIEF (UTRECHT) Een aantal jaren geleden heb ik met overtuiging gekozen om Geschiedenis te studeren. Met deze studie kon ik aan de slag met mijn nieuwsgierigheid naar wat mensen bezighoudt, hen uiteendrijft en verbindt. Geschiedenis prachtig, maar ik ben me ervan bewust dat het me binnen deze studie ontbreekt aan het opdoen van praktische ervaringen en het verkrijgen van kennis over het bedrijfsleven. Omdat ik toch de commerciële kant op wil, heb ik gekozen voor een bestuursjaar bij Integrand Nederland. De kans om een jaar lang een landelijke organisatie met 135 bestuursleden te runnen, komt niet altijd voorbij! Ik heb daarnaast voor de functie van Brand Manager gekozen omdat ik hiervoor al een bovengemiddelde interesse in marketing had. Toen Integrand mij de kans gaf om mij hier in te ontwikkelen heb ik deze kans met beide handen gegrepen! In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle marketinguitingen van Integrand. Om te beginnen werk je nauw samen met de Hoofden Studenten Marketing van de twaalf lokale vestigingen. Zij hebben vaak hele goed ideeën en hebben vooral het directe contact met de student. Zelf stuur je deze functionarissen aan en ondersteunt hen waar nodig. Eens in de twee maanden heb ik overleg met al deze Hoofden Studenten Marketing. Hierin wordt gekeken wat er speelt op de vestigingen en wat nodig is om Integrand lokaal nog beter uit te dragen. Daarnaast probeer je samen met deze groep leuke en effectieve manieren te bedenken om te zorgen dat studenten en bedrijven niet alleen weten wat Integrand is, maar ook welke diensten we aan hen kunnen leveren. Je probeert dus leuke en effectieve manieren te bedenken om te zorgen dat studenten en bedrijven niet alleen weten wat Integrand is, maar ook welke diensten we aan hen kunnen leveren. Je hoort dus te zorgen dat alle boodschappen die we uitdragen er goed uitzien en tegelijkertijd ook de stijl van Integrand ademen. Verder ben ik verantwoordelijk voor al het drukwerk, social media, de inhoud en het uiterlijk van de website. Zo is het uiterlijk van de website dit jaar flink veranderd en is deze de nieuwe wervingspagina gelanceerd. Ook ben ik verantwoordelijk voor het Integrand Magazine. Dit blad staat vol met alles wat de ambitieuze student interesseert en is met een oplage van maar liefst stuks een prachtig promotiemiddel voor de stichting. Afgezien van de functiespecifieke taken ben ik ook bezig met algemene bestuurszaken zoals het formuleren van het beleid en een nieuwe strategie en het contact met de vestigingen. De combinatie hiertussen maakt dit jaar voor mij tot een geweldige leerschool. Spreekt deze uitdagende en creatieve functie je aan? Lijkt het je leuk om volgend jaar aan de slag te gaan met de marketing van een landelijke organisatie en zowel intensief contact te hebben met bedrijven en studenten? Solliciteer dan voor de functie van Brand Manager. Mocht je nog vragen hebben, mail dan vooral naar

Integrand Nederland 2016 2017. Dan bereik je meer.

Integrand Nederland 2016 2017. Dan bereik je meer. Integrand Nederland 2016 2017 Dan bereik je meer. Voorwoord Ben jij er klaar voor om een jaar lang fulltime leiding te geven aan een organisatie van meer dan 120 bestuursleden gevestigd in 12 verschillende

Nadere informatie

Integrand Nederland 2015 2016. Dan bereik je meer.

Integrand Nederland 2015 2016. Dan bereik je meer. Integrand Nederland 2015 2016 Dan bereik je meer. Voorwoord Ben jij er klaar voor om een jaar fulltime leiding te geven aan een organisatie van meer dan honderdtwintig bestuursleden gevestigd in twaalf

Nadere informatie

Integrand Nederland 2016 2017. Dan bereik je meer.

Integrand Nederland 2016 2017. Dan bereik je meer. Integrand Nederland 2016 2017 Dan bereik je meer. Voorwoord Ben jij er klaar voor om een jaar fulltime leiding te geven aan een organisatie van meer dan honderdtwintig bestuursleden gevestigd in twaalf

Nadere informatie

Integrand Maastricht 2014 2015

Integrand Maastricht 2014 2015 Integrand Maastricht 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE 1. VOORWOORD

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer.

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer. Integrand Groningen 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE Beste

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer.

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer. Integrand Tilburg 2015 2016 Dan bereik je meer. INLEIDING Ben jij ambitieus, een teamspeler en wil jij je competenties verder ontwikkelen? Wil je tevens een jaar lang intensief kennismaken en samenwerken

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. De Stichting Integrand - Visie - Missie 3. Een Bestuursjaar bij Integrand Nijmegen - Accountmanagement - Functies

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 v.l.n.r.: Lise Eggink, Ilya Verschuren, Robert Lintsen, Judith Nijhuis, Erik Koopman, Valerie Dresscher, Frederik Pluut, Lisa Cornelissen, Caroline Smits,

Nadere informatie

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven!

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven! Twente 2014 2015 De student bekend maken met het bedrijfsleven Inhoud brochure 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar bij Integrand Dan bereik je meer. Inhoud Voorwoord... 3 1. Wat is Integrand... 4 2. Wat houdt een bestuursjaar Integrand in?... 5 3. Sollicitatieprocedure en contact informatie...

Nadere informatie

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 De studentbestuurders van nu zijn de toekomstige bestuurders van Nederland Inhoud Brochure I. VOORWOORD II. OVER INTEGRAND III. BESTUURSJAAR BIJ INTEGRAND

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

INTEGRAND Twente Februari 2016 - Februari 2017

INTEGRAND Twente Februari 2016 - Februari 2017 INTEGRAND Twente Februari 2016 - Februari 2017 De studentbestuurders van nu zijn de toekomstige bestuurders van Nederland Inhoud Brochure I. VOORWOORD II. OVER INTEGRAND III. BESTUURSJAAR BIJ INTEGRAND

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Remind Trainersopleiding

Remind Trainersopleiding Remind Trainersopleiding 1. Over Remind Remind helpt jaarlijks duizenden studenten en scholieren meer uit hun leven te halen, door ze te leren hoe je slimmer kan leren en jezelf kan motiveren. Wij doen

Nadere informatie

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging!

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! 2015 Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! Landelijk Overleg Fracties (LOF) Contactpersoon: Leonie Kuhlmann Vacature: Coo rdinator Landelijk Overleg Fracties (LOF) 20 of 40 uur per week

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Infopakket bestuursfunctie

Infopakket bestuursfunctie Infopakket bestuursfunctie Inleiding Wellicht ken je Amsterdam United al van de #ITooAmUvA, wellicht ken je Amsterdam United van een van onze events zoals het Zwartepiet-symposium, of wellicht ken je Amsterdam

Nadere informatie

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014?

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? INHOUDSOPGAVE 1. Huidig Morgen bestuur 3 2. Wie is Morgen? 3 3. Wat doet Morgen? 6 4. Vacature Bestuur 2013-2014 8 5. Waarom een bestuursjaar bij Morgen? 10

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 Voorwoord Politiek heeft veel te maken met goed leiderschap: mensen volgen dan het voorbeeld van hun leider. Martin Luther King, Majoor Bosshardt en Koning David zijn voor mij

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

S003 EMS HEM IBM ITM. De student kan als volgt online solliciteren: Contactpersoon sollicitaties: Marjolein Grin

S003 EMS HEM IBM ITM. De student kan als volgt online solliciteren: Contactpersoon sollicitaties: Marjolein Grin courses EMS HEM IBM ITM Stand S003 Website bedrijf: Naam contactpersoon: E-mail contactpersoon: www.libema.nl Marjolein Grin m.grin@libema.nl De student kan als volgt online solliciteren: Contactpersoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Brochure. The Honours Club 2015-2016

Brochure. The Honours Club 2015-2016 Brochure The Honours Club 2015-2016 The Honours Club is een initiatief om WO en HBO studenten uit regio De Langstraat bij elkaar te brengen. The Honours Club Waarom The Honours Club? Veel studenten uit

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Info- event bestuur 2015-2016

Info- event bestuur 2015-2016 Info- event bestuur 2015-2016 Content Waar het allemaal begint De AFC-organisatiestructuur Alle bestuursfuncties En praktisch dan? Onze voorzitster hebben we al! Waar het allemaal begint Waar het allemaal

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Join the Innovation Makers!

Join the Innovation Makers! Join the Innovation Makers! Personal development in hard and soft skills Many career opportunities Embedded & Technical software Connected Devices 4 locations in the Netherlands and Belgium Social after-work

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere Over Next Talent Sinds 2010 worden de diensten en producten van Next Talent veelvuldig gebruikt door studenten, afstudeerders en (young) professionals.

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Bestuur search 2017. Solliciteren kan tot 25 juni

Bestuur search 2017. Solliciteren kan tot 25 juni Bestuur search 2017 Solliciteren kan tot 25 juni Wat is de SHC? Historie De Sustainable Healthcare Challenge (SHC) is een jonge stichting opgericht door jonge mensen. In 2012 kregen toenmalige studenten

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven UniPartners heeft: 10 vestigingen door heel Nederland 14 partnerships met Junior Enterprises in Europa 70 studenten bestuurders per jaar 300 studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven 3500

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

Karakter telt. Amsterdam

Karakter telt. Amsterdam Karakter telt. Amsterdam Linklaters Amsterdam. Linklaters is een vooraanstaand advocatenkantoor. Het behoort tot de Magic Circle in Londen en heeft kantoren over de hele wereld. Eén daarvan zit in Amsterdam.

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Passie voor mensen Ruimte voor groei

Passie voor mensen Ruimte voor groei Passie voor mensen Ruimte voor groei Hermia Brummelkamp, projectleider wijkontwikkeling: Mensen die ons nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. De rayonopzichter die bij mensen thuiskomt,

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

BOER&CROON YOUNG EXECUTIVE: MARTON WIGGERS BACHELOR: BEDRIJFSKUNDE MASTER: ORGANIZATIONAL DESIGN AND DEVELOPMENT

BOER&CROON YOUNG EXECUTIVE: MARTON WIGGERS BACHELOR: BEDRIJFSKUNDE MASTER: ORGANIZATIONAL DESIGN AND DEVELOPMENT nr. 1 Maart 2015 BOER&CROON OVER WERKEN ALS YOUNG EXECUTIVE OPDRACHT UITGELICHT: Hoe ben je bij Boer & Croon terecht gekomen? Na mijn studie ben ik naar Oostenrijk verhuisd om te werken in de hotelbranche.

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie