Cursusaanbod najaar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusaanbod najaar 2007"

Transcriptie

1 Vermande Studiedagen Vermande Arbeidsrecht Academie Cursusaanbod najaar 2007 Verdien nu al uw NOvA-punten en ontvang korting op de prijs 4

2 Vermande Arbeidsrecht Academie Cursusaanbod najaar 2007 Met een cursus van Vermande maakt u een goede keus! Vermande is hét toonaangevende instituut op het gebied van cursussen Arbeidsrecht. Onze sprekers komen uit het topsegment van de advocatuur en het bedrijfsleven. Deelnemers geven onze studiedagen en cursussen een zeer goede beoordeling. Onze cursussen zijn geaccrediteerd door de verschillende beroepsorganisaties. Voor wie bestemd: Advocaten P&O-managers HRM-adviseurs In deze brochure vindt u meer informatie over de volgende cursussen: Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid, donderdag 20 september 2007 Flexibel belonen blijft aantrekkelijk, dinsdag 16 oktober 2007 Het sociaal plan, woensdag 17 oktober 2007 Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag, vrijdag 9 en/of vrijdag 16 november 2007 Tussentijdse wijziging van het arbeidscontract, woensdag 21 november 2007 Actualiteiten Ambtenarenrecht en procederen, dinsdag 4 december 2007 Flexibele arbeidsrelaties, woensdag 12 december 2007 Jurisprudentie ontslagrecht, woensdag 19 december 2007 Permanente educatie Als u zich inschrijft voor een van de cursussen, ontvangt u na afloop een certificaat van deelname van uw betreffende beroepsorganisatie. Na het volgen van vier cursussen hebt u onmiddellijk het vereiste aantal studiepunten voor de Orde van Advocaten. Incompany cursussen De cursussen kunnen wij ook specifiek voor uw bedrijf organiseren. U geeft het aantal deelnemers en de locatie aan en wij zorgen voor de rest. De cursussen kunnen dezelfde zijn als de openinschrijvingscursussen. Niettemin is het rendement van een incompany cursus voor u hoger dan bij een open inschrijving. De docent kan ingaan op de specifieke vragen van u en uw collega s. Financieel is deze vorm voor u interessant vanaf acht personen. Bel voor meer informatie, een vrijblijvende offerte of een offertegesprek (070) Graag ontmoet ik u op een van onze dagen. Met vriendelijke groet, drs. Marlies Doeven Congresmanager

3 Donderdag 20 september 2007 Mercure Bunnik Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid Ontvangst met broodjes, uitreiking documentatie Welkom door mr. Peter Knijp Sprekers: mr. Jan Wouter Alt Cassatieadvocaat Alt Kam Boer Advocaten Den Haag mr. Peter Knijp Advocaat Partner Stadermann Luiten Advocaten Rotterdam Bob Rodenburg Directeur Personenschade GRM Expertise Roosendaal mr. Jaap Sap Vice-president Rechtbank Rotterdam (per 1 september 2007) Vice-president en Inhoudelijk Adviseur Rechtbank Utrecht De reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid roept in de praktijk veel vragen op. De afgelopen twee jaar heeft de Hoge Raad belangrijke nieuwe uitspraken gedaan, waarbij zelfs geheel nieuwe rechtsfiguren, zoals de proportionele aansprakelijkheid, in het leven zijn geroepen. Deze cursus biedt u inzicht in belangrijke nieuwe jurisprudentie en zet de gevolgen voor u uiteen. Na de cursus kunt u uw nieuwe kennis meteen toepassen in uw dagelijkse praktijk. Aan de orde komen onder andere: De vraag hoe ver de op de werkgever rustende zorgplicht gaat; Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband; Een beduidend terughoudender opstelling van de Hoge Raad bij de toepassing van de omkeringsregel bij beroepsziekten Zorgplicht en causaal verband - art. 7:658 BW in vogelvlucht (beroepsziekten en bedrijfsongevallen) - afbakening van de zorgplicht - onzeker causaal verband: proportionele aansprakelijkheid - actuele jurisprudentie mr. Peter Knijp Gelegenheid voor het stellen van vragen Recente ontwikkelingen - wat zijn de specifieke problemen bij de stelplicht voor de werknemer in geval van RSI? Wanneer heb je als werknemer een zaak? Welke aspecten zijn onontbeerlijk? - wat moet de werkgever stellen en bewijzen bij RSI? Zorgplicht en bewuste roekeloosheid, predispositie activiteiten van de werknemer in de privésfeer. - actuele jurisprudentie: De Bakker/Zee, Bavar/Wijnen, City Tax/De Boer e.a. - ontwikkelingen Asbestfonds - aanbevelingen voor de praktijk vanuit werknemerszijde mr. Jan Wouter Alt Pauze Goed werkgeverschap - art. 7:611 BW in vogelvlucht - zorgplicht - recente jurisprudentie mr. Jaap Sap De praktijk van de schaderegelaar - hoe gaat de schaderegelaar om met dit soort zaken? - hoe snel wordt aansprakelijkheid erkend? - schikken of procederen? - tips & trics Bob Rodenburg Gelegenheid voor het stellen van vragen Afsluiting en aperitief

4 Dinsdag 16 oktober 2007 Hotel Lapershoek Hilversum Flexibel belonen blijft aantrekkelijk Ontvangst Tijdens deze cursus hoort u de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Mede aan de hand van de ontwikkelingen op Prinsjesdag zetten wij de meest complexe en ingrijpende veranderingen bij flexibel belonen voor u op een rij. Zo komen de fiscale en de juridische implicaties bij flexibele beloningssystemen aan bod. Na afloop bent u weer volledig op de hoogte van de diverse kenmerken en mogelijkheden van flexibel belonen Is flexibel belonen uw oplossing? - definitie van flexibel belonen - keuze binnen en tussen arbeidsvoorwaarden - wat wil de werkgever bereiken? Is flexibel belonen wel een oplossing voor zijn probleem? Wat zijn de alternatieven? Welke resultaat verwacht hij? - procesverloop en aandachtspunten dr. Gerard Evers Pauze Fiscale incentives en de kabinetsplannen - welke fiscale incentives komen in aanmerking voor flexibel belonen? - valkuilen bij incentives - hoe in te spelen op de vele wetswijzigingen - wat u mag verwachten van de wetgever mr. Ellen van Waaijen mr. Gerrard Boot Advocaat en partner Kennedy Van der Laan Amsterdam dr. Gerard Evers Docent HRM OSA Hoofdredacteur Gids voor Personeelsmanagement mr. Ellen van Waaijen Directeur mr. E. van Waaijen Loonbelastingadviseurs B.V. Bosch en Duin Rechter-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Lunch Wat zijn de juridische implicaties? - civielrechtelijke aandachtspunten, zoal minimum loon en vakantietoeslag, cao - aandachtspunten aanpassing arbeidsovereenkomsten - deelnemers bij het beslis- en invoeringstraject (directie, or, individuele werknemer, vakbonden) - Wet arbeid en zorg, ouderenbeleid, discriminatie aspecten mr. Gerrard Boot Pauze Fiscale en sociale verzekeringsaspecten - beoordeling van de Belastingdienst bij flexibele beloningsregelingen - aspecten bij uitruil van belaste en onbelaste arbeidsvoorwaarden - gevolgen voor pensioenregelingen mr. Ellen van Waaijen Afsluiting en aperitief

5 Woensdag 17 oktober 2007 Jaarbeurs Utrecht Het Sociaal Plan Ontvangst dr. mr. Harry van Drongelen Universitair docent Sociaal Recht en Sociale Politiek Advocaat Partner en NMI-mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten & Mediators Tilburg Universitair docent /onderzoeker Sociaal Recht en Sociale Politiek In het sociaal plan komen alle aspecten van het arbeidsrecht bij elkaar. Het vormt immers niet uitsluitend een afvloeiingsregeling. Als arbeidsrechtjurist hebt u dan ook een gedegen kennis van het sociaal plan nodig. Na deze cursus weet u alles over het opstellen en het beoordelen van een dergelijk plan, bijvoorbeeld voor een werknemer De theorie (onderbroken door een kwartier pauze) - wat is een sociaal plan? - vakbond of ondernemingsraad? - de wijziging van functie - de stoelendansmethodiek en CWI-regelingen - de positie van de afvloeiingsregeling - WW-perikelen - ontslagprocedures, waaronder WMCO- en SER-fusiegedragsregels dr. mr. Harry van Drongelen Lunch De praktijk - onderhandelingsstrategie - de looptijd en werkingssfeer - mogelijke herplaatsingsmethodieken - hardheidsclausules - afvloeiingsregelingen - ontslaggaranties - begeleidingscommissies Afsluiting en aperitief 5

6 Vrijdag 9 en/of vrijdag 16 november 2007 NH Hotel Utrecht dag 1 dag 2 Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag drs. Paul van der Heijden Bedrijfsjurist Politie Midden en West Brabant Tilburg Advocaat Partner en NMI-mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten & Mediators Tilburg Universitair docent/onderzoeker Sociaal Recht en Sociale Politiek Binnen het ambtenarenrecht verschijnt voortdurend nieuwe jurisprudentie over kwesties op het gebied van tijdelijke aanstellingen, plichtsverzuim, disfunctioneren en ontslag. De sociale zekerheidswetgeving voor ambtenaren, de regels omtrent de begeleiding bij ziekteverzuim en de regelingen die een betere combinatie tussen arbeid en zorg mogelijk moeten maken: ze veranderen continu. Dit geldt ook voor het schadevergoedingsrecht voor de ambtenaar. Wilt u niet achterblijven, maar bijblijven? Volg dan deze cursus en u weet de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk. Naast een algemene inleiding in het ambtenarenrecht komt een aantal specifieke onderwerpen nader aan de orde, zoals arbeidsvoorwaarden, aanstelling en ontslag, disfunctioneren en plichtsverzuim, disciplinaire straffen, bezwaar en beroep en sociale zekerheid voor ambtenaren. U kunt kiezen voor één dag uit het programma of voor beide dagen. Deelnemers ontvangen gratis de uitgave Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht: Ambtenarenrecht Ontvangst De positie van de ambtenaar in het recht - inleiding algemeen ambtenarenrecht - vindplaatsen en begrip ambtenarenrecht - de Algemene wet bestuursrecht Pauze Aanstelling en arbeidsvoorwaarden - werving van en solliciterende ambtenaren - tijdelijke en vaste aanstelling - arbeidsduur en bezoldiging - functieonderhoud - functiewaardering - grondrechten voor ambtenaren Lunch De in dienst getreden ambtenaar - medezeggenschap en georganiseerd overleg - medezeggenschap ondernemingsraad - aansprakelijkheid bij dienstongevallen en schadevergoeding Pauze De arbeidsongeschikte ambtenaar - suppletieregeling en geschillen omtrent ziekte Afsluiting en aperitief Ontvangst De disfunctionerende ambtenaar - bovenwettelijke uitkeringen - afkoop en berekening Pauze Disciplinaire maatregelen - procedures en randcondities Lunch De procederende ambtenaar - ontslag en afvloeiingsregelingen - ontslagvergoeding Pauze De procederende ambtenaar - tactische insteek en reorganisaties Afsluiting en aperitief punten voor de gehele cursus/ 5 punten per dag

7 Woensdag 21 november 2007 Novotel Amsterdam Tussentijdse wijziging van het arbeidscontract Het arbeidscontract staat niet langer garant voor waardevastheid van de eenmaal afgesproken arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet zich voortdurend aanpassen aan een zich wijzigende marktsituatie of interne ontwikkelingen. Een flexibele inzet van werknemers vormt daarbij een sleutelrol Ontvangst Introductie door dagvoorzitter Interne versus externe flexibiliteit - voor- en nadelen van interne flexibiliteit - tendensen in het bedrijfsleven - interne flexibilisering in cao s - toespitsing: employability, loopbaanbevordering, beloningsbeleid prof. dr. Ton Wilthagen Advocaat Partner en NMI-mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten & Mediators Tilburg Universitair docent/onderzoeker Sociaal Recht en Sociale Politiek mr. Paul Vestering Advocaat Stibbe Amsterdam prof. dr. Ton Wilthagen Hoogleraar institutioneeljuridische aspecten van de arbeidsmarkt Tijdens deze cursus krijgt u het antwoord op al uw praktische vragen: Wanneer maak ik gebruik van welke wijzigingstechniek? Kan de arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid worden gewijzigd? Hoe voer ik wijzigingen bij een reorganisatie door? Wat is de rol van het afspiegelingsbeginsel bij een wijziging? Hoe los ik het probleem van botsende cao s bij overgang van onderneming op? Pauze Wijziging van de arbeidsovereenkomst: juridische technieken - welke waarde heeft het arbeidscontract? - uitleg of aanpassing? - het eenzijdig wijzigingsbeding - HR Van der Lely/Taxi Hofman en de rol van het goed werknemerschap - toepassing van de imprévision - het wijzigingsontslag - effecten van nieuwe regelgeving, zoals levensloop, ziektekosten en WIA prof. mr. Wijnand Zondag Lunch Wijziging van de arbeidsovereenkomst en reorganisatie - ontslag of aanpassing? - ontslag en aanpassing? - wijziging van functie en de stoelendansmethode - de rol van het afspiegelingsbeginsel - de rol van vakbond en ondernemingsraad - het instemmingsrecht or - aanpassen arbeidsvoorwaarden bij cao - bezuinigingsscenario s mr. Paul Vestering Pauze prof. mr. Wijnand Zondag Hoogleraar Arbeidsrecht Rijksuniversiteit Groningen Adviseur CMS Derks Star Busmann Utrecht Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming - wanneer is sprake van overgang van onderneming? - de waardevastheid van ondernemingsgebonden arbeidsvoorwaarden - harmonisatie van botsende cao s: kan dat? - cao en ongebonden werknemers - overgangsmaatregelen Afsluiting en aperitief

8 Dinsdag 4 december 2007 Jaarbeurs Utrecht Actualiteiten Ambtenarenrecht en procederen drs. Paul van der Heijden Bedrijfsjurist Politie Midden en West Brabant Tilburg Advocaat Partner en NMI-mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten & Mediators Tilburg Universitair docent/onderzoeker Sociaal Recht en Sociale Politiek mr. Ron Stam Raadsheer Centrale Raad van Beroep De drie topdocenten spitten tijdens deze cursus het gehele scala aan jurisprudentie op het gebied van het ambtenarenrecht uit. Praktische toepasbaarheid staat hierbij voorop. Tijdens deze bijeenkomst ziet u de rechtspraak in een breder kader. Kortom: veel verdieping in korte tijd Ontvangst Aanstelling - tijdelijk/vast/proeftijd - van rechtswege eindigen - flexbepalingen drs. Paul van der Heijden Pauze Procederen - de functie van de zitting - dossiervorming - de voorbereiding mr. Ron Stam Lunch Ontslag - disciplinaire maatregelen - ongeschiktheid - reorganisatie Pauze Procederen - het verloop van de behandeling - incidenten - communicatie mr. Ron Stam Afsluiting en aperitief Deelnemers ontvangen gratis de uitgave Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht: Ambtenarenrecht 5

9 Woensdag 12 december 2007 Novotel Amsterdam Flexibele arbeidsrelaties Over de positie van flexwerkgever en flexwerknemer Uw dagvoorzitter mr. Dirk Jan Rutgers Advocaat Partner Kennedy Van der Laan Amsterdam mr. Jacqueline Caro Directeur Werk & Wet Adviesbureau voor Arbeidsrecht Amstelveen Eindredacteur Handboek Flexibele Arbeidsrelaties mr. Eva Knipschild Advocaat Kennedy Van der Laan Amsterdam mr. Meeke Moser Bedrijfsjurist Randstad Groep Nederland Afhankelijk van de functies in uw organisatie moet u een keuze maken uit de vele mogelijkheden waarop flexibele arbeid vorm kan krijgen. Kennis van die mogelijkheden, de juridische consequenties van de verschillende flexibele arbeidsrelaties en de trends en ontwikkelingen in de praktijk is voorwaarde voor een verantwoorde keuze. Deze cursus stelt u in staat tot een juiste afweging te komen. Dit leert u: vormen van flexibele arbeid het laatste nieuws op het gebied van flexibele arbeidsrelaties rechten en plichten bij een uitzendovereenkomst regels van medezeggenschap en gelijke behandeling bij flexibele arbeidsrelaties de beperkingen van beëindiging van flexibele arbeidsrelaties en de risico s van aansprakelijkheid van de werkgever Ontvangst Flexibele arbeidsrelaties algemeen - arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - freelanceovereenkomst - oproepovereenkomst/ minimaal en maximaal contract - uitzendovereenkomst en detachering - vakantiewerk/ seizoenswerk mr. Eva Knipschild Pauze De uitzendovereenkomst - art 7:690/7:691 BW - Waadi - Cao voor Uitzendkrachten (ABU/NBBU) en cao voor Payroll - de driehoeksverhouding van de uitzendrelatie mr. Meeke Moser Casus Lunch Arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en gelijke behandeling bij flexibele arbeidsrelaties - loon, vakantiedagen, vakantiegeld en andere arbeidsvoorwaarden - de flexkracht en de ondernemingsraad - heeft een flexkracht recht op gelijke beloning? mr. Dirk Jan Rutgers Pauze Aansprakelijkheid van de flexwerkgever en beëindiging van flexibele arbeidsrelaties - aansprakelijkheid voor de flexkracht - overgang van onderneming - ontslag - is ziekte reden voor beëindiging? mr. Jacqueline Caro Casus Afsluiting en aperitief

10 Woensdag 19 december 2007 Novotel Amsterdam Jurisprudentie ontslagrecht Ontvangst mr. Dirk Jan Buijs Kantonrechter Apeldoorn Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden mr. Jaap Sap Vice-president Rechtbank Rotterdam (per 1 september 2007) Vice-president en Inhoudelijk Adviseur Rechtbank Utrecht Tijdens de masterclass wordt deze actuele jurisprudentie op het gebied van ontslagrecht uitvoerig geanalyseerd en becommentarieerd. Deze bijeenkomst heeft een aanzienlijk hoger niveau dan andere studiedagen en congressen, wat tot uiting komt in de aanpak. De gerenommeerde docenten staan langer dan bij een gemiddelde cursus stil bij de precieze reikwijdte van de overwegingen in de rechterlijke uitspraken. Bovendien plaatsen de docenten de rechtspraak in een breder perspectief. Uiteraard staat daarbij de praktische toepasbaarheid voorop De volgende onderwerpen komen aan bod: - beëindiging door eenzijdige ontslagneming - beëindiging door wederzijds goedvinden - opzegging - kennelijk onredelijk ontslag - ontslag op staande voet - ontbinding - bedrijfsongevallen en beroepsziekten Diner Vervolg Ten aanzien van de voornoemde onderwerpen wordt ook aandacht besteed aan de: - collectieve aspecten (sociaal plan; medezeggenschapsrecht) - socialezekerheidsrechtelijke aspecten (WW; WAO) - ondernemingsrechtelijke aspecten (t.a.v. de statutair bestuurder) - faillissementsrechtelijke aspecten Afsluiting en aperitief 4 MASTERCLASS-

11 AANMELDINGSKAART JA ik meld me aan voor: Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid, donderdag 20 september 2007 (Q2110, 695,-) Flexibel belonen blijft aantrekkelijk, dinsdag 16 oktober 2007 (Q2111, 695,-) Het Sociaal Plan, woensdag 17 oktober 2007 (Q2074, 695,-) Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag, vrijdag 9 november 2007 en vrijdag 16 november 2007 (Q2102, 1195,-) Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag, vrijdag 9 november 2007 (Q21021, 695,-) Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag, vrijdag 16 november 2007 (Q21022, 695,-) Tussentijdse wijziging van het arbeidscontract, woensdag 21 november 2007 (Q2101, 695,-) Actualiteiten Ambtenarenrecht en procederen, dinsdag 4 december 2007 (Q2112, 695,-) Flexibele arbeidsrelaties, woensdag 12 december 2007 (Q2106, 695,-) Jurisprudentie ontslagrecht, woensdag 19 december 2007 (Q2107, 695,-) Indien van toepassing: Ik geef mij op/ wij geven ons op voor twee of meer dagen en ontvangen 50,- korting per dag Of: Ik ben abonnee op <<JAR>> en ontvang 50,- korting per dag. Naam organisatie Afdeling Postbus / straat Postcode en plaats Telefoon Datum Fax Handtekening Naam deelnemer(s) Naam m/v Functie Naam m/v Functie Naam m/v Functie Fax deze aanmeldingskaart naar (070) of stuur deze aanmeldingskaart naar: Vermande Studiedagen, Postbus 19503, 2500 CM Den Haag. Aanmelden kan ook via 6330AB701

12 Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid donderdag 20 september 2007 Flexibel belonen blijft aantrekkelijk dinsdag 16 oktober 2007 Het sociaal plan woensdag 17 oktober 2007 Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag vrijdag 9 en/of vrijdag 16 november 2007 Vermande Studiedagen Postbus CM Den Haag Tussentijdse wijziging van het arbeidscontract woensdag 21 november 2007 Actualiteiten Ambtenarenrecht en procederen dinsdag 4 december 2007 Flexibele arbeidsrelaties woensdag 12 december 2007 Jurisprudentie ontslagrecht woensdag 19 december 2007

13 Datum en locatie Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid Donderdag 20 september 2007 Mercure Bunnik Flexibel belonen blijft aantrekkelijk Dinsdag 16 oktober 2007 Hotel Lapershoek Hilversum Het sociaal plan Woensdag 17 oktober 2007 Jaarbeurs Utrecht Ambtenarenrecht, van aanstelling tot ontslag Vrijdag 9 en/of vrijdag 16 november 2007 NH Hotel Utrecht Tussentijdse wijziging van het arbeidscontract Woensdag 21 november 2007 Novotel Amsterdam Actualiteiten Ambtenarenrecht en procederen Dinsdag 4 december 2007 Jaarbeurs Utrecht Flexibele arbeidsrelaties Woensdag 12 december 2007 Novotel Amsterdam Jurisprudentie ontslagrecht Woensdag 19 december 2007 Novotel Amsterdam Kosten 695,-, exclusief btw per dag. Bij inschrijving voor de tweede dag ontvangt u of uw collega 50,- korting per dag. Abonnees op JAR ontvangen 50,- korting per dag. Aanmelding U kunt zich als volgt aanmelden: per post, Vermande Studiedagen Postbus 19503, 2500 CM Den Haag per fax (070) per via Direct na aanmelding ontvangen de deelnemers een bevestiging van inschrijving en een factuur. Circa 10 dagen voor de bijeenkomst worden een deelnemerskaart en een routebeschrijving toegezonden. Op al onze leveringen zijn de algemene leverings voorwaarden van Sdu Uitgevers van toepassing. Meer informatie hierover: Annulering Tot drie weken voor aanvangsdatum kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen u daarvoor 75,- exclusief btw, administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de bijeenkomst brengen wij u het volledige tarief in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is het altijd mogelijk een plaatsvervang(st)er, in het bezit van uw deelnemerskaart, te laten deelnemen. Inlichtingen Inhoudelijke informatie drs. Marlies Doeven Congresmanager Telefoon (070) Organisatorische informatie Diana Vereecken Congrescoördinator Telefoon (070) Casus Stuur nu vast uw vragen uit de dagelijkse praktijk in en u krijgt een uitbreid antwoord op de studiedag. Wijzigingen voorbehouden De organisatie behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd, voor zover deze tijdig bekend zijn bij de organisatie. Uw adresgegevens Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u van informatie te voorzien over Sdu Uitgevers bv en zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Als u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden aan Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag. Vermande Studiedagen is een merknaam van Sdu Uitgevers bv. Vermande Studiedagen

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Vermande Studiedagen Verdiepingscursus Bij aanmelding voor de hele cursus krijgt u bijna 400,- korting. Letselschade Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Hotel

Nadere informatie

Afwikkeling van Insolventies

Afwikkeling van Insolventies Vermande Studiedagen Vernieuwd programma Driedaagse praktijkcursus Afwikkeling van Insolventies Woensdag 7, 14 en 21 november 2007 Mercure Hotel Utrecht Bunnik Thema s die o.a. aan bod komen: Nieuwe faillissementswet

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Persoonlijke overtuigingskracht

Persoonlijke overtuigingskracht Vermande Studiedagen Trainingen voor uw persoonlijk succes Snellezen, Mind Mapping en geheugentechnieken voor juristen Persoonlijke overtuigingskracht 21 november 2007 Hotel Lapershoek Hilversum 11 december

Nadere informatie

Mediation Masterclasses

Mediation Masterclasses Vermande Studiedagen Al jaren beoordeeld met een 8,5! Mediation Masterclasses 1. De (psycho)dynamiek in het conflict donderdag 15 mei 2008 - NH Hotel Schiphol vrijdag 14 november 2008 - Jaarbeurs Utrecht

Nadere informatie

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP OPLEIDINGEN WERKWIJZE De opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen onderscheiden zich door de kleine, interactieve werkgroepen van maximaal 12 deelnemers. Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Praktijkworkshop over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor uw organisatie

Praktijkworkshop over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor uw organisatie Inleiding Programma Aanmelden Route Praktijkworkshop over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor uw organisatie Een nieuwe wet voor het arbeidsrecht is op komst: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDINGEN

IN COMPANY OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE EXTRA S Extra s Doelgroep.. Agenda.... Opleidingen (vast programma) Van Dossier tot Ontslag... Praktisch Arbeidsrecht.. Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl... Arbeidsvoorwaarden....

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012 Workshop Actualiteiten Ontslagrecht Karen Beijerman, 4 september 2012 Misvattingen over ontslag Bij ontslag krijg je altijd veel geld mee Een opzegtermijn in contract betekent dat de werkgever altijd kan

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE LEERGANG ARBEIDSRECHT II THE SIMPLY BEST LEERGANG ARBEIDSRECHT 64 PO EURO 3.500,-- EXCL. BTW START NAJAAR 2015 # JAARGANG 2 LEERGANG ARBEIDSRECHT NAJAAR 2015 VOORWOORD Magna Charta start op 31 augustus

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

open inschrijving opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

open inschrijving opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT open inschrijving opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Doelgroep...2 Extra s...2 Opleidingen Praktisch Arbeidsrecht...3

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden 19 1.1 Vaste kracht 21 1.2 Tijdelijke kracht 21 1.3 Uitzendkracht 23 1.4 Oproepkracht 24 1.5 Thuiswerker

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst CONCEPT Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-1 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

OR en (onderhandelingen van) arbeidsvoorwaarden. mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Stefan Jansen

OR en (onderhandelingen van) arbeidsvoorwaarden. mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Stefan Jansen OR en (onderhandelingen van) arbeidsvoorwaarden mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Stefan Jansen Inhoud - Wat is een arbeidsvoorwaarde? - Discussie arbeidsvoorwaarden - Soorten arbeidsvoorwaarden - Wijziging

Nadere informatie

Team Arbeidsrecht. www.dehaanlaw.nl

Team Arbeidsrecht. www.dehaanlaw.nl Team Arbeidsrecht www.dehaanlaw.nl Team Arbeidsrecht Het arbeidsrecht, dat het geheel van de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsverhouding regelt, is actueel en continue in

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Seminar Bij de les blijven

Seminar Bij de les blijven Seminar Bij de les blijven Van Ree Accountants en Wille Donker advocaten 22 maart 2011 Het hoe en waarom van dossieropbouw Inleiding Levensloop werknemer: momenten van dossieropbouw Sollicitatie Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check!

Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check! De WWZ-check Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check! Scan de QR-code voor een korte video Er staat binnen het arbeidsrecht een aantal vrij ingrijpende wijzigingen op stapel, welke

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN Omschrijving Bij een reorganisatietraject heeft de OR een belangrijke rol. De OR zal immers om advies gevraagd worden en vaak heeft de OR ook grote invloed op

Nadere informatie

Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad

Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad Marie Louise van Kalmthout advocaat arbeidsrecht Berdine van Eerden advocaat arbeidsrecht Ilse van der Woude juridisch medewerker ambtenarenrecht

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

Demotie & Salarisverlaging

Demotie & Salarisverlaging Demotie en afbeelding Salarisverlaging mr. Dennis van den Broek mr. Kitty Kweens 14 november 2013 1 Introductie mr. Dennis van den Broek mr. Kitty Kweens Introductie REEF geeft raad als onderdeel van REEF

Nadere informatie

VU LAW ACADemY LEERGANG ARBEIDSRECHT VOORJAAR nu met twee praktische Werkgroepen

VU LAW ACADemY LEERGANG ARBEIDSRECHT VOORJAAR nu met twee praktische Werkgroepen VU LAW ACADemY LEERGANG ARBEIDSRECHT VOORJAAR 2018 nu met twee praktische Werkgroepen leergang Arbeidsrecht VoorjAAr 2018 U staat als juridisch specialist of advocaat midden in het dynamische werkveld

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties

Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties 24 september 2015 mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens 1 Wet werk en zekerheid 1. Flexrecht 2. Ontslagrecht 3. WW Gefaseerde inwerkingtreding

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Ontslag in crisistijd

Ontslag in crisistijd Ontslag in crisistijd Valkuilen en mogelijkheden Ontbijtsessie RRA 3 februari 2010 Maud Murrer Ontslag in crisistijd RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract

Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract 9 oktober 2012 Kaper Nooijen Advocaten 1 Proeftijdbeding 7:652 BW Voor beide partijen gelijk; Contract korter dan 1 jaar: 1mnd proeftijd; Contract onbep.tijd

Nadere informatie

INZICHT AMBTENARENRECHT 2de proef 09-06-2008 11:28 Pagina 5. Inhoud

INZICHT AMBTENARENRECHT 2de proef 09-06-2008 11:28 Pagina 5. Inhoud INZICHT AMBTENARENRECHT 2de proef 09-06-2008 11:28 Pagina 5 Inhoud Voorwoord 11 Lijst afkortingen 13 Inleiding: De rechtspositieregeling als managementtool 15 1 De ambtenaar 21 1 1 Wie is ambtenaar? 21

Nadere informatie

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Mr. C. Bosse KLUWER Deventer - 2003 Voorwoord V Lijst van afkortingen XIII 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond van het onderzoek 1 1.2 Recente

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht

De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. D.D. Breimer, hoogleraar

Nadere informatie

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

in company opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

in company opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT in company opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Doelgroep vast programma...2 Doelgroep op maat...2 Extra s...3 Opleidingen

Nadere informatie

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan.

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan. Uitnodiging Op 5 november 2015 organiseert Tele-BS Kabels & Leidingen de nieuwe 1-daagse cursus Juridische aspecten bij het coördineren van kabels en leidingen. Graag brengen we deze cursus bij u en uw

Nadere informatie

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan.

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan. Uitnodiging Op 17 en 19 november 2015 organiseert Tele-BS Kabels & Leidingen de nieuwe 1-daagse cursus Juridische aspecten bij het coördineren van kabels en leidingen. Graag brengen we deze cursus bij

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie!

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! Een carrière als HR-professional? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! De opleidingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang

Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 Wettelijk perspectief BW boek 3, boek 6 en boek 7 - mr. A.F. Bungener, advocaat HeidemanBoot Advocaten Maandag 8 oktober 2012

Nadere informatie

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Geldig vanaf 1-9-2012 Vastgesteld op 1-12-2011 Vastgesteld

Nadere informatie

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover.

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover. Programma 13.30 uur ontvangst 14.00 uur opening prof. mr. W. (Willem) Bouwens 14.05 uur prof. mr. E. (Evert) Verhulp 14.15 uur prof. mr. G. (Guus) Heerma van Voss 15.00 uur stellingen 15.30 uur pauze 16.00

Nadere informatie

OPLEIDINGEN. Docenten. Contact...

OPLEIDINGEN. Docenten. Contact... OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE Extra s Doelgroep.. Agenda.... Opleidingen Praktisch Arbeidsrecht.. Diepgang Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl.... Diepgang Arbeidsvoorwaarden.... Diepgang Ontslag en Vergoeding

Nadere informatie

Workshop Dossieropbouw & Ontslag. Eind goed, al goed?

Workshop Dossieropbouw & Ontslag. Eind goed, al goed? Workshop Dossieropbouw & Ontslag Eind goed, al goed? Even voorstellen Mr. Johan Poppe Advocaat Huurrecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht KHN Juridisch Advies Paulien Nieuwstad Jurist, Coördinator Arbeidsrecht

Nadere informatie

open inschrijving opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

open inschrijving opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT open inschrijving opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Doelgroep...2 Extra s...2 Opleidingen Praktisch Arbeidsrecht...3

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk ARBEIDSRECHT Actualiteiten: Ontslag Concurrentiebeding Gewijzigde wetgeving/rechtspraak 1. Wijziging Werkloosheidswet in relatie tot het

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg INHOUDSOPGAVE Woord vooraf /V Lijst van afkortingen / XIII Inleiding /1 L.G. Verburg en R.M. Beltzer HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg 1.1 Inleiding

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 4 november 2009 Michiel van Dijk Actualiteiten Arbeidsrecht (ofwel: show me the money ) Kick off: twee belangrijke actualiteiten Kennelijk onredelijke ontslagen (k.o.o.): ABC

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur ONDERWERPEN Kennismaking Financiering Waarom naar het Juridisch Loket? Toegankelijkheid Feiten en cijfers Dreigend ontslag, wat nu? Proeftijd

Nadere informatie

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3 Inhoud Ten geleide 9 Hoofdstuk 1. Inleiding 11 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 12 1.2 Abstract ontslagrecht in 1907 12 1.3 Causaal ontslagrecht na de oorlog

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Arbeidsrecht & Ontslag

Arbeidsrecht & Ontslag Arbeidsrecht & Ontslag Laat u tijdig en deskundig adviseren! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie - Arbeidsrecht K= kennisvraag. De kandidaat dient de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen te kunnen beantwoorden. Het gaat om de

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

t Wérkt als je goed zit!

t Wérkt als je goed zit! t Wérkt als je goed zit! Symposium over de herziene Nederlandse Praktijk Richtlijn - NPR 1813 Dinsdag 13 oktober 2009 9.30 uur - 14.30 uur Symposium over NPR 1813 t Wérkt als je goed zit! Dinsdag 13 oktober

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties Flexibele arbeidsrelaties Prof. mr. E. Verhulp (red.) Mr. R.M. Beltzer Prof. dr. K. Boonstra Mr. D. Christe Prof. mr. J. Riphagen KLUWER,Jjp Deventer - 2002 Woord vooraf v Afkortingen xv Lijst van verkort

Nadere informatie

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV.

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV. Programma Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst Ontslagprocedure bij UWV Terugblik Ontslagrecht in de toekomst Rol van UWV in het nieuwe

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Dermatologie in de huisartsenpraktijk: nascholing voor huisartsen

Dermatologie in de huisartsenpraktijk: nascholing voor huisartsen Dermatologie in de huisartsenpraktijk: nascholing voor huisartsen Volledig praktijkgericht Regionale avondcursus op 15 locaties in Nederland Mei en juni 2010, 18.30-22.00 uur Interactieve nascholing met

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude www.faillissements-fraude.nl Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht)

Arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht) Monografieën BW B85 Arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht) Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs Mr. P.M.M. Massuger Dr. W.G.M. Plessen Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud VOORWOORD AFKORTINGEN IX XI 1 INLEIDING

Nadere informatie