Register. continue verbeteringsattribuut 292 coördinatienode 278 correlatie 211 Crosby 24 CWQC 27

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Register. continue verbeteringsattribuut 292 coördinatienode 278 correlatie 211 Crosby 24 CWQC 27"

Transcriptie

1 Register A aandachtsgebieden 160 abnormale variatie 213 accreditatie 195, 199 activiteitgeoriënteerd 165 adequate kwaliteitsniveau 180 adhocratie 121 affiniteitendiagram 253 aggregatieniveaus 41 applicatie-infrastructuur 84 application service providers 88 arbeidsdeling 43 arbeidsinspectie 187 arbeidsomstandigheden 187 arbo-zorgsysteem 187 arbowet 187 architectuur 59 architectuurplan 240 aspect-systeem 41 attribuut 193 audit 195, 196 auditees 198 auditor 197 auditplan 197 auditprogramma 198 auditrapport 171, 198 auditteam 197 B balanced score card 171, basisaspecten 72, 165 basisorganisatievorm 49, 271 basisorganisatievormen van informatievoorziening 85 BDM-managementmodel 178 BDM-organisatiemodel 66 bedrijfsbeleid 236 bedrijfscultuur 60 bedrijfsmiddeleninfrastructuur 56, 179 bedrijfsproces 51 beheerst proces 291 beleid 237 benchmarking 243, 252 beoordelingskosten 30 beroepsgroepen 227 best-practice benchmarking 252, 289 besturend orgaan 42 besturing 42 besturingsnode 278 besturingsparadigma 41 bestuurd systeem 42 betrouwbaarheidsattribuut 296 bijproductorganisatie 50 black belts 176 boomdiagram 253 bottom up benaderingen 242 BouwGarant 222 brainstorming 243, 253 brokerorganisatie 130 bruikbaarheidsattribuut 296 burgerhandvest 204 business intelligence 119 Business process outsourcing 88 business process redesign 97, 249 business redesign 98 business service providers 88 C Capability Maturity Model 225 CE-keurmerk 203 centrale coördinatievorm 86, 258 centralisatie 46, 271, 272 certificaat 199 certificatie 195 certificatie-instelling 199 certificatieschema 200, 228 chain process redesign 104 chain redesign 105 champion 176 client/server-architectuur 131, 132 clients 132 cluster 124, 278 clustermanager 125, 279 coach 280 coalitie van organisaties 101 combi-audits 188 combinatie 79 combizorgsysteem 188, 220, 222 competitieve benchmarking 252 componentenbibliotheek 133 concentratie 47 concurrent engineering 29, 262 conformiteit 192 consistentiemodel 72, 165 consumentenkoop 34 consumentenrisico 286 contingentiefactoren 59 contingentietheorie 59 continue verbetering 152 continue-verbeteringsscorekaart 293 continue verbeteringsattribuut coördinatienode 278 correlatie 211 Crosby 24 CWQC 27 D data mining

2 data warehousing 119 decentralisatie 46, 271, 272 decision support systems 119 decompositie 41 deconcentratie 47 deelsystemen 41 Deming 21 Demingcyclus 21, 160 de facto-standaarden 114 de jure-standaarden 113 dienstcertificaat 199 dimensie 192 directieteam 125 divisie-organisatie 50 DMAIC 176 doel 236 doelmatigheidsattribuut 296 doelstelling 236 domeinen 231 E e-business 101, 103, 111, eigen verklaring 202 eindscore 170 elementen erkende hoofdaannemer 222 evolutieperiode 75 excellente organisatie 156, 159, 277 expertsysteem 80 expliciete kennis 79 exploitatieplan 240 externalisatie 79 extern procesmanagement 55, 68, 178 externe audit 196 externe foutkosten 31 externe gap 181 externe netwerkorganisatie 122, 128 externe nodes 124, 278 externe stabiliteit 72 externe structuur 41 extranetten 111 F faalkosten 286 facilitaire infrastructuur 56, 179 facilities management 88 Failure Mode and Effects Analysis 264 fasemodel 165 fasesysteem 41 federatievorm 87, 95, 103, 129 Feigenbaum 27 financiële infrastructuur 55, 179 formalisatie 44 foutbestendig 265 frequentieverdeling 206 functie 43 functionaliteitsattribuut 296 functional fit 90 functionele coördinatievorm 87, 258 functionele integratie 95, 102 functionele organisatie 50 G GAP-model 180 gaps 181 gegevensinfrastructuur 84 geïntegreerde productorganisatie 50 gemeenschappelijke servers 133 gevestigd proces 291 gevestigd product 296 gewenste kwaliteitsniveau 180 global companies 115 green belts 176 grid computing 132 groeifasemodellen 73 groupware 126 H herbruikbare componenten 132, 133, 280 herhaalbaarheid 195 hiërarchie 44 histogram 206 HKZ Harmonisatiemodel 228 horizontale decentralisatie 47 horizontale verbindingen 66 I ICT afdeling 86 ICT centrum 86 ICT middelen 81 ideële keurmerken 203 IIM 223 ijken 195 ijkwet 34 Imai 28 impliciete kennis 79 individugericht 61 industriële economie 110, 112 industriestandaarden 114 informatie 77, 191 informatie-infrastructuur 55, 179 informatie- en communicatietechnologie (ICT) 81 informatie- en kennissystemen 78 informatie- en kennisvoorziening 78 informatiebeveiliging 225 informatiemanagementplateaus 93, 165 informatieprocessen 53 informatievoorziening 53 information-based organisatie 121 infrastructuur 55, 179 INK-audit 171 insourcing 273 inspectie

3 Register inspectiekosten 286 inspectieplan 193 inspectiepunten 193 Installatie- en invoeringsprocessen integraal kwaliteitsmanagement 138 integrale kwaliteitszorg 138 intelligente onderneming 121 intercollegiale toetsing 198, 228 intern procesmanagement 55, 68, 178 internalisatie 79 interne audit 196 interne benchmarking 252 interne foutkosten 31 interne gaps 181, 182 interne netwerkorganisatie 122 interne nodes 124, 278 interne stabiliteit 72 interne structuur 41 internet 110 internet (service) providers 111 interoperabiliteit 131 Interorganisationele informatiesystemen 101 interpersoonlijke vaardigheden 141 interval schaal 194 intranetten 111 Ishikawa 27 ISO , 295 ISO ISO ISO ITIL 223 J Juran 23 Juran-trilogie 23 juridische infrastructuur 55, 179 just-in-time 101, 103 K Kaizen 28, 138 kalibratie 195 KAM-managementsysteem 188 kennis 77 kennis- en informatieinfrastructuur 84 kenniseconomie 110, 112 kennismanagement 71, 80, 116 kennismanagers 125, 279 kennisontwikkeling 80 kennisoverdrachtprocessen 79, 126 kennissysteem 80 kerncompetentie 116, 275 kernondernemingen 128 ketenautomatisering 103 ketengeoriënteerd 166 ketenkwaliteit 290 klantenassen 313 klantgericht 61 klantgerichte bedrijfscultuur 280 klantprocessen koepels 228 KOMO-attest 222 KOMO-keurmerk 222 kringen 29 kritieke pad 254 kritische bedrijfsprocessen 53 kritische succesfactoren 53 kwaliteit 14 kwaliteitsactiviteitenplan 240, 246, 285 kwaliteitsbaten 32 kwaliteitsbeleid 143, 239 kwaliteitsborging 17, 151 kwaliteitscoördinator 227 kwaliteitsexploitatieplan 261 kwaliteitshandboek 144, 198 kwaliteitshandvesten 204 kwaliteitshuis 262 kwaliteitskarakteristieken 193 kwaliteitskeurmerk 202 kwaliteitskosten 30 kwaliteitskring 259, 2 kwaliteitsmanagement 15, 142 kwaliteitsmanagementmodel 17 kwaliteitsmanagementsysteem 15, 142, 152 kwaliteitsniveaus 291 kwaliteitsplan 236, 239 kwaliteitsprojectenplan 259, 285 kwaliteitsprojectteam 259 kwaliteitsstrategie 239 kwaliteitsstrategieplan 240, 246, 284 kwaliteitsstuurgroep 259 kwaliteitssysteem 15, 142 kwaliteitssysteemcertificaat 199 kwaliteitsverbeteringsproces 141 kwaliteitszorg 14, 142 L laterale verbindingen 46 lead auditor 197 lerende organisatie 72 lerend vermogen 173 leveranciersprocessen leveranciersrisico 286 lijn-staforganisatie 48, 257 lijnorganisatie 48 linking pin 49 logistieke processen 70 M maatwerksoftware 223 machtsgericht 60 managementaudit 285 managementprocessen 52, management maturity grid 24 marge

4 massamaatwerk 114 matrixdiagram 254 matrixorganisatie 46, 48 medisch tuchtrecht 228 meten 194 milieu 188 milieukeurmerken 203 missie 236 multifunctionele integratie 95, 103 multiple sourcing 274 N natuurlijke variabiliteit 287 nauwkeurigheid 195 netwerkorganisatie 99, 105, 115, 122, 123, 166, 277 netwerkplanning 254 node 123, 277 nodemanager 125, 279 nominale schaal 194 non-profitsector 226 normaalverdeling 175 normale variatie 213 NPLF-score 293 O objecten 132 objectenverzameling 41 objectoriëntatie 132 OCAP 289 offshore outsourcing 88 omgekeerde organisatie 122 onderhoudbaarheidsattribuut 297 ondernemingsplan 236, 238 ondersteunend belang 82 ondersteunende activiteiten 64 ondersteunende processen 52 oneindig platte organisatie 121 onvolledig proces 291 onvolledig product 296 onzekerheid 191 open systemen 131 operationeel belang 82 operationeel management 67, 178 operationele integratie 90 optimaal proces optimaal product 297 ordinale schaal 194 organisatie-eenheden 44 organisatie-eigen standaarden 114 organisatie-onderhoudsprocessen organisatie-ontwikkelingsprocessen organisatiegebieden 160 organisatiekennisbank 71, 250 organisatiekwaliteit 20 organisatieschema 45 organisatiestructuur 16 organisatieveranderingsproces 75 outsourcing 88, 273 P parallelle decentralisatie 47 paretodiagram 207 participatiegraad 46 partij 20 partijkeuring 285 patiëntenraden 228 persoonscertificaat 199 PODSCORB 16 poka-yoke 27, 265 policy deployment 241, 251 populatie 191 portabiliteit 131 portabiliteitsattribuut 297 positiebepaling 170 post actie beheersing 283 prestatie-indicatoren 172 prestatiemanagementattribuut 291 prestatiemanagementscorekaart preventiekosten 30 primaire activiteiten 64 primaire processen 52 prioriteitenmatrix 254 proactief 81 probleemoplossingsdiscipline 140 procedure 144 procedurehandboek 144 procesattributen 226, 291 procesbeslissingskaart 254 procesbesturingsattribuut procesbesturingsscorekaart 293 procescertificatie 199 procesdefinitieattribuut 291 procesgeoriënteerd 165 procesgerichte aanpak 147 procesintegratie 96, 103 proceskwaliteit 15, 20 proceskwaliteitsteam 260 procesligging 287 procesmetingsattribuut procesmetingsscorekaart 293 procesmiddelenattribuut 291 procesmiddelenscorekaart procesprestatieattribuut 291 procesprestatiescorekaart processpecificaties 192 processpreiding 287 processtappen 51 process areas 225 process outsourcing 88 procesteam 98, 125, 278 procesveranderingsattribuut procesveranderingsscorekaart 293 procesverbeterteam

5 Register productaansprakelijkheid 34 productattributen 296 productaudit 286 productcertificaat 199 productieprocessen productiviteit 29 productkwaliteit 15, 20 productmanagement 179, 290 productmanagementattribuut 291 productmanagementscorekaart productontwikkelingsprocessen productspecificaties 192 profielschets 167 project 49 projectenplan 240 projectgroep 49 projectleider 49 projectorganisatie 49 projectteams 125, 278 proportioneel toezicht 231 Q quality engineering 20, 29, 262 Quality Function Deployment 262 quickscan 170 R ratioschaal 194 reactief 81 redesign 265 regelgrenzen 213, 288 regelkaarten 212, 287 registratiesystemen 145 relatiediagram 253 reproduceerbaarheid 195 resultaatgebieden 161 revolutieperiode 75 risico 191 rolgericht 61 rollen 127 S schaalvoordelen 44 scorekaart selectieve decentralisatie 47, 96, 273 selectieve outsourcing 276 servers 132 servicedimensies 183 servicekwaliteit 180 servicemanagement 179, 290 Service Delivery 225 Service Support 225 SERVQUAL-model 180 seven management tools 253 seven tools 205, 255 shared service centre 87 Shewhart 20 Shingo 27 situationaliteit 59 Six Sigma 175 SMART 236 sociale infrastructuur 55, 179 socialisatie 79 sorteren 285 spanningsvelden 48, 85 span of control 45 spinnenweb 1 spinnenweborganisatie 122 spreidingsdiagram 211 stabiliteit 195 standaard 195 standaarddeviatie 175 standaardisatie 43 standaardpakket 88, 222 statistiek 191 statistische procesbeheersing 287 statistisch beheerst 287 steekproef 20, 191, 285 steekproefcriterium 285 steekproefomvang 286 storage service providers 88 strategic fit 90 strategie 16, 238 strategisch belang 82 strategisch management 67, 178 strategische architectuur 117 strategische benchmarking 252 strategische informatiesystemen 83 strategische integratie 90 strategische samenwerking 101, 128 stroomschema 210 structureringscriteria 44, 276 structuurparameters 43 sturende beheersing 283 stuurgroep 49 subsysteem 41 succesbepalende factoren 172, 243 succesbepalende processen 243, 260 SWOT 238 systeem 41 systeembenadering 41, 147 systeemgeoriënteerd 165 systeemnormen 146 T taakgericht 61 Taguchi 29 team 141, 267 teamrollen 268 teamwork 141 technische infrastructuur 84 technische normen 146 technisch beheerst 287 tellen 194 testen 192 third party maintenance 88 tijdgrafiek 209 TLN

6 toepasbaar product 296 toetsingskader 231 top down benaderingen 241 Total Cost of Ownership 173 Total Quality Management 138 TQC 27 transformatiegeoriënteerd 166 transformerend belang 82 U uitbesteden 273 uitbesteding 88 V validatie 195 variabele 193 VCA veiligheidssysteem 222 verbeteractiviteiten 246 verbeterpunten 246 verbeterteam 2 verbindingsmiddelen 46 VerBOUWgarantie 222 Vereniging Bouwend Nederland 221 verificatie 195, 286 verrijkte informatie-infrastructuur 99, 126, 133, 280 versiebeheersysteem 256 verticale decentralisatie 47 verticale verbindingen 66, 101 verwante-productorganisatie 50 virtuele organisatie 130 visgraatdiagram 27, 209 visie 236 visitatie 198 visitatiecommissies 231 volledig centrale organisatievorm 86 volledig decentrale organisatievorm 86 volledig proces 291 volledig product 296 voorspelbaar proces 291 voorspelbaar product 296 W waardeactiviteit 63, 81 waardeketen 63, 96 waardesysteem 66, 101 waarschijnlijkheidsberekening 191 warenwet 33 webdienst 131 wegingsfactor 185 werkgroep 49, 267 werkinstructies 144 win-winsituatie 166 X X-R regelkaart 213 Y yellow belts 176 Z zelfevaluatie 170 zelfevaluatierapport 170, 231 zelfsturende teams 71, 270, 278 Zero Defects 24 ZQC

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie

Algemeen. Hoofdstuk 1: Kwaliteitszorg, Veiligheid & Milieu

Algemeen. Hoofdstuk 1: Kwaliteitszorg, Veiligheid & Milieu Algemeen Gebruikte gangbare termen en acroniemen kunnen omschrijven. Opgegeven typische kenmerken, eigenschappen, terminologie, opvattingen, kunnen toewijzen aan de juiste technieken, methodieken, systemen

Nadere informatie

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Cursus Kwaliteitszorg Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Bouwenquête, wat speelt er? Wat speelt er? Illegale Prijsverbetering als gevolg van concurrentie op prijs Prijs voortdurend onder druk doordat

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen 2015-2016

Catalogus Opleidingen 2015-2016 Training, advies en begeleiding voor excellent management. Catalogus Opleidingen 2015-2016 QUALITY HEALTH & SAFETY ENVIRONMENT PEOPLE Over Amelior U hebt de catalogus van Amelior in handen, een handig

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Kwaliteit uit waardering

Kwaliteit uit waardering Kwaliteit uit waardering Kwaliteit uit waardering Rede uitgesproken in verkorte vorm bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Kwaliteitsmanagement aan de Faculteit Bedrijfskunde van de

Nadere informatie

Informatiemanagement. Executive MBA 2009-2A 3 maart 2010

Informatiemanagement. Executive MBA 2009-2A 3 maart 2010 Informatiemanagement Executive MBA 2009-2A 3 maart 2010 Voorstel voor een agenda Wat is informatiemanagement? Wat is informatie? Vooraf gestelde vragen Beheer (ASL, BiSL, ITIL) Geschiedenis van ICT en

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Inkijkexemplaar

Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Inkijkexemplaar Kwaliteitsmanagement in de praktijk Kwaliteitsmanagement in de praktijk Kwaliteit is mensenwerk: verbeelden, verbinden, verbeteren ir. C.D.R. (Kees) de Vaal drs. ing. O.J. (Ouke) Pijl dr. B.C. (Ben) van

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie

Business case ICT sourcing

Business case ICT sourcing Business case ICT sourcing College ICP 27 April 2004 27-4-2004 Robert Mooijman Agenda 14.00 14.45 Introductie outsourcing en achtergrond 14.45 15.00 Toelichting case 15.00 15.10 Pauze 15.10 16.15 Nadere

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Agenda. Inleiding Project Management Proces Management Controle Kwaliteit Veranderingsmanagement Kennismanagement Facilitair en financieel management

Agenda. Inleiding Project Management Proces Management Controle Kwaliteit Veranderingsmanagement Kennismanagement Facilitair en financieel management Agenda Inleiding Project Management Proces Management Controle Kwaliteit Veranderingsmanagement Kennismanagement Facilitair en financieel management Afspraken Zeer uitgebreid domein J Focus op interesses

Nadere informatie

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT werken aan world class performance Voorwoord Voorwoord Bedrijven en organisaties dienen constant aandacht te hebben voor productiviteit, kwaliteit

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

Cursusdictaat y m Toegepaste Informatica

Cursusdictaat y m Toegepaste Informatica pi : $ > o S & S Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat PMSE - Opieiding Betonconstructeur BV / Staalconstructeur SG Cursusdictaat y m Toegepaste

Nadere informatie

POST HBO opleiding Informatievoorziening & IT-bedrijfsvoering Officieel erkende POST HBO opleiding

POST HBO opleiding Informatievoorziening & IT-bedrijfsvoering Officieel erkende POST HBO opleiding Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u nieuwe kennis opdoen van best practices op het gebied van ICT- of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste

Nadere informatie

Lean Six Sigma. Yellow Belt Skill Set. H.C. Theisens / J. Kamphuis / W. Heijnen

Lean Six Sigma. Yellow Belt Skill Set. H.C. Theisens / J. Kamphuis / W. Heijnen Lean Six Sigma Yellow Belt Skill Set H.C. Theisens / J. Kamphuis / W. Heijnen M. Wiggers, T. Meek, G. Spork D. Ekert, Dr. R. Messnarz, A. Riel, S. Hoekstra 2 Inhoud 1 Introductie... 4 1.1 LSSA - Lean Six

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM. Partner & Partners; advies en training Gouda

6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM. Partner & Partners; advies en training Gouda 6 KWALITEITSZORG 6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM Auteur : E. Tortolero Partner & Partners; advies en training Gouda april 1999 blad 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 HISTORIE VAN KWALITEITSZORG:

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen

Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen MANAGEMENTSYSTEMEN OP EEN RIJ De relatie tussen het INK en andere Managementmodellen 1 e druk april 2005, INK Zaltbommel Managementsamenvatting door Elburg Interim Managementsystemen op een rij, de relatie

Nadere informatie

Bruikbaarheid en effectiviteit van kwaliteitsmodellen in de zorg

Bruikbaarheid en effectiviteit van kwaliteitsmodellen in de zorg Bruikbaarheid en effectiviteit van kwaliteitsmodellen in de zorg EEN BEOORDELING VAN VERSCHILLENDE KWALITEITSMODELLEN Veel zorginstellingen ervaren de behoefte een zorgmanagementsysteem te ontwikkelen

Nadere informatie

IIM processen. Figuur 1 De IIM processen.

IIM processen. Figuur 1 De IIM processen. IIM Information Infrastructure Management, overzicht A.A. Uijttenbroek, D.S. Tan, W. de Jong. IIM [1, Uijttenbroek et al.] is een aanpak om met behulp van de informatie-infrastructuur het managen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Voorlopige uitgave 2014-2015 wijzigingen voorbehouden Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren

Nadere informatie