Register. continue verbeteringsattribuut 292 coördinatienode 278 correlatie 211 Crosby 24 CWQC 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Register. continue verbeteringsattribuut 292 coördinatienode 278 correlatie 211 Crosby 24 CWQC 27"

Transcriptie

1 Register A aandachtsgebieden 160 abnormale variatie 213 accreditatie 195, 199 activiteitgeoriënteerd 165 adequate kwaliteitsniveau 180 adhocratie 121 affiniteitendiagram 253 aggregatieniveaus 41 applicatie-infrastructuur 84 application service providers 88 arbeidsdeling 43 arbeidsinspectie 187 arbeidsomstandigheden 187 arbo-zorgsysteem 187 arbowet 187 architectuur 59 architectuurplan 240 aspect-systeem 41 attribuut 193 audit 195, 196 auditees 198 auditor 197 auditplan 197 auditprogramma 198 auditrapport 171, 198 auditteam 197 B balanced score card 171, basisaspecten 72, 165 basisorganisatievorm 49, 271 basisorganisatievormen van informatievoorziening 85 BDM-managementmodel 178 BDM-organisatiemodel 66 bedrijfsbeleid 236 bedrijfscultuur 60 bedrijfsmiddeleninfrastructuur 56, 179 bedrijfsproces 51 beheerst proces 291 beleid 237 benchmarking 243, 252 beoordelingskosten 30 beroepsgroepen 227 best-practice benchmarking 252, 289 besturend orgaan 42 besturing 42 besturingsnode 278 besturingsparadigma 41 bestuurd systeem 42 betrouwbaarheidsattribuut 296 bijproductorganisatie 50 black belts 176 boomdiagram 253 bottom up benaderingen 242 BouwGarant 222 brainstorming 243, 253 brokerorganisatie 130 bruikbaarheidsattribuut 296 burgerhandvest 204 business intelligence 119 Business process outsourcing 88 business process redesign 97, 249 business redesign 98 business service providers 88 C Capability Maturity Model 225 CE-keurmerk 203 centrale coördinatievorm 86, 258 centralisatie 46, 271, 272 certificaat 199 certificatie 195 certificatie-instelling 199 certificatieschema 200, 228 chain process redesign 104 chain redesign 105 champion 176 client/server-architectuur 131, 132 clients 132 cluster 124, 278 clustermanager 125, 279 coach 280 coalitie van organisaties 101 combi-audits 188 combinatie 79 combizorgsysteem 188, 220, 222 competitieve benchmarking 252 componentenbibliotheek 133 concentratie 47 concurrent engineering 29, 262 conformiteit 192 consistentiemodel 72, 165 consumentenkoop 34 consumentenrisico 286 contingentiefactoren 59 contingentietheorie 59 continue verbetering 152 continue-verbeteringsscorekaart 293 continue verbeteringsattribuut coördinatienode 278 correlatie 211 Crosby 24 CWQC 27 D data mining

2 data warehousing 119 decentralisatie 46, 271, 272 decision support systems 119 decompositie 41 deconcentratie 47 deelsystemen 41 Deming 21 Demingcyclus 21, 160 de facto-standaarden 114 de jure-standaarden 113 dienstcertificaat 199 dimensie 192 directieteam 125 divisie-organisatie 50 DMAIC 176 doel 236 doelmatigheidsattribuut 296 doelstelling 236 domeinen 231 E e-business 101, 103, 111, eigen verklaring 202 eindscore 170 elementen erkende hoofdaannemer 222 evolutieperiode 75 excellente organisatie 156, 159, 277 expertsysteem 80 expliciete kennis 79 exploitatieplan 240 externalisatie 79 extern procesmanagement 55, 68, 178 externe audit 196 externe foutkosten 31 externe gap 181 externe netwerkorganisatie 122, 128 externe nodes 124, 278 externe stabiliteit 72 externe structuur 41 extranetten 111 F faalkosten 286 facilitaire infrastructuur 56, 179 facilities management 88 Failure Mode and Effects Analysis 264 fasemodel 165 fasesysteem 41 federatievorm 87, 95, 103, 129 Feigenbaum 27 financiële infrastructuur 55, 179 formalisatie 44 foutbestendig 265 frequentieverdeling 206 functie 43 functionaliteitsattribuut 296 functional fit 90 functionele coördinatievorm 87, 258 functionele integratie 95, 102 functionele organisatie 50 G GAP-model 180 gaps 181 gegevensinfrastructuur 84 geïntegreerde productorganisatie 50 gemeenschappelijke servers 133 gevestigd proces 291 gevestigd product 296 gewenste kwaliteitsniveau 180 global companies 115 green belts 176 grid computing 132 groeifasemodellen 73 groupware 126 H herbruikbare componenten 132, 133, 280 herhaalbaarheid 195 hiërarchie 44 histogram 206 HKZ Harmonisatiemodel 228 horizontale decentralisatie 47 horizontale verbindingen 66 I ICT afdeling 86 ICT centrum 86 ICT middelen 81 ideële keurmerken 203 IIM 223 ijken 195 ijkwet 34 Imai 28 impliciete kennis 79 individugericht 61 industriële economie 110, 112 industriestandaarden 114 informatie 77, 191 informatie-infrastructuur 55, 179 informatie- en communicatietechnologie (ICT) 81 informatie- en kennissystemen 78 informatie- en kennisvoorziening 78 informatiebeveiliging 225 informatiemanagementplateaus 93, 165 informatieprocessen 53 informatievoorziening 53 information-based organisatie 121 infrastructuur 55, 179 INK-audit 171 insourcing 273 inspectie

3 Register inspectiekosten 286 inspectieplan 193 inspectiepunten 193 Installatie- en invoeringsprocessen integraal kwaliteitsmanagement 138 integrale kwaliteitszorg 138 intelligente onderneming 121 intercollegiale toetsing 198, 228 intern procesmanagement 55, 68, 178 internalisatie 79 interne audit 196 interne benchmarking 252 interne foutkosten 31 interne gaps 181, 182 interne netwerkorganisatie 122 interne nodes 124, 278 interne stabiliteit 72 interne structuur 41 internet 110 internet (service) providers 111 interoperabiliteit 131 Interorganisationele informatiesystemen 101 interpersoonlijke vaardigheden 141 interval schaal 194 intranetten 111 Ishikawa 27 ISO , 295 ISO ISO ISO ITIL 223 J Juran 23 Juran-trilogie 23 juridische infrastructuur 55, 179 just-in-time 101, 103 K Kaizen 28, 138 kalibratie 195 KAM-managementsysteem 188 kennis 77 kennis- en informatieinfrastructuur 84 kenniseconomie 110, 112 kennismanagement 71, 80, 116 kennismanagers 125, 279 kennisontwikkeling 80 kennisoverdrachtprocessen 79, 126 kennissysteem 80 kerncompetentie 116, 275 kernondernemingen 128 ketenautomatisering 103 ketengeoriënteerd 166 ketenkwaliteit 290 klantenassen 313 klantgericht 61 klantgerichte bedrijfscultuur 280 klantprocessen koepels 228 KOMO-attest 222 KOMO-keurmerk 222 kringen 29 kritieke pad 254 kritische bedrijfsprocessen 53 kritische succesfactoren 53 kwaliteit 14 kwaliteitsactiviteitenplan 240, 246, 285 kwaliteitsbaten 32 kwaliteitsbeleid 143, 239 kwaliteitsborging 17, 151 kwaliteitscoördinator 227 kwaliteitsexploitatieplan 261 kwaliteitshandboek 144, 198 kwaliteitshandvesten 204 kwaliteitshuis 262 kwaliteitskarakteristieken 193 kwaliteitskeurmerk 202 kwaliteitskosten 30 kwaliteitskring 259, 2 kwaliteitsmanagement 15, 142 kwaliteitsmanagementmodel 17 kwaliteitsmanagementsysteem 15, 142, 152 kwaliteitsniveaus 291 kwaliteitsplan 236, 239 kwaliteitsprojectenplan 259, 285 kwaliteitsprojectteam 259 kwaliteitsstrategie 239 kwaliteitsstrategieplan 240, 246, 284 kwaliteitsstuurgroep 259 kwaliteitssysteem 15, 142 kwaliteitssysteemcertificaat 199 kwaliteitsverbeteringsproces 141 kwaliteitszorg 14, 142 L laterale verbindingen 46 lead auditor 197 lerende organisatie 72 lerend vermogen 173 leveranciersprocessen leveranciersrisico 286 lijn-staforganisatie 48, 257 lijnorganisatie 48 linking pin 49 logistieke processen 70 M maatwerksoftware 223 machtsgericht 60 managementaudit 285 managementprocessen 52, management maturity grid 24 marge

4 massamaatwerk 114 matrixdiagram 254 matrixorganisatie 46, 48 medisch tuchtrecht 228 meten 194 milieu 188 milieukeurmerken 203 missie 236 multifunctionele integratie 95, 103 multiple sourcing 274 N natuurlijke variabiliteit 287 nauwkeurigheid 195 netwerkorganisatie 99, 105, 115, 122, 123, 166, 277 netwerkplanning 254 node 123, 277 nodemanager 125, 279 nominale schaal 194 non-profitsector 226 normaalverdeling 175 normale variatie 213 NPLF-score 293 O objecten 132 objectenverzameling 41 objectoriëntatie 132 OCAP 289 offshore outsourcing 88 omgekeerde organisatie 122 onderhoudbaarheidsattribuut 297 ondernemingsplan 236, 238 ondersteunend belang 82 ondersteunende activiteiten 64 ondersteunende processen 52 oneindig platte organisatie 121 onvolledig proces 291 onvolledig product 296 onzekerheid 191 open systemen 131 operationeel belang 82 operationeel management 67, 178 operationele integratie 90 optimaal proces optimaal product 297 ordinale schaal 194 organisatie-eenheden 44 organisatie-eigen standaarden 114 organisatie-onderhoudsprocessen organisatie-ontwikkelingsprocessen organisatiegebieden 160 organisatiekennisbank 71, 250 organisatiekwaliteit 20 organisatieschema 45 organisatiestructuur 16 organisatieveranderingsproces 75 outsourcing 88, 273 P parallelle decentralisatie 47 paretodiagram 207 participatiegraad 46 partij 20 partijkeuring 285 patiëntenraden 228 persoonscertificaat 199 PODSCORB 16 poka-yoke 27, 265 policy deployment 241, 251 populatie 191 portabiliteit 131 portabiliteitsattribuut 297 positiebepaling 170 post actie beheersing 283 prestatie-indicatoren 172 prestatiemanagementattribuut 291 prestatiemanagementscorekaart preventiekosten 30 primaire activiteiten 64 primaire processen 52 prioriteitenmatrix 254 proactief 81 probleemoplossingsdiscipline 140 procedure 144 procedurehandboek 144 procesattributen 226, 291 procesbeslissingskaart 254 procesbesturingsattribuut procesbesturingsscorekaart 293 procescertificatie 199 procesdefinitieattribuut 291 procesgeoriënteerd 165 procesgerichte aanpak 147 procesintegratie 96, 103 proceskwaliteit 15, 20 proceskwaliteitsteam 260 procesligging 287 procesmetingsattribuut procesmetingsscorekaart 293 procesmiddelenattribuut 291 procesmiddelenscorekaart procesprestatieattribuut 291 procesprestatiescorekaart processpecificaties 192 processpreiding 287 processtappen 51 process areas 225 process outsourcing 88 procesteam 98, 125, 278 procesveranderingsattribuut procesveranderingsscorekaart 293 procesverbeterteam

5 Register productaansprakelijkheid 34 productattributen 296 productaudit 286 productcertificaat 199 productieprocessen productiviteit 29 productkwaliteit 15, 20 productmanagement 179, 290 productmanagementattribuut 291 productmanagementscorekaart productontwikkelingsprocessen productspecificaties 192 profielschets 167 project 49 projectenplan 240 projectgroep 49 projectleider 49 projectorganisatie 49 projectteams 125, 278 proportioneel toezicht 231 Q quality engineering 20, 29, 262 Quality Function Deployment 262 quickscan 170 R ratioschaal 194 reactief 81 redesign 265 regelgrenzen 213, 288 regelkaarten 212, 287 registratiesystemen 145 relatiediagram 253 reproduceerbaarheid 195 resultaatgebieden 161 revolutieperiode 75 risico 191 rolgericht 61 rollen 127 S schaalvoordelen 44 scorekaart selectieve decentralisatie 47, 96, 273 selectieve outsourcing 276 servers 132 servicedimensies 183 servicekwaliteit 180 servicemanagement 179, 290 Service Delivery 225 Service Support 225 SERVQUAL-model 180 seven management tools 253 seven tools 205, 255 shared service centre 87 Shewhart 20 Shingo 27 situationaliteit 59 Six Sigma 175 SMART 236 sociale infrastructuur 55, 179 socialisatie 79 sorteren 285 spanningsvelden 48, 85 span of control 45 spinnenweb 1 spinnenweborganisatie 122 spreidingsdiagram 211 stabiliteit 195 standaard 195 standaarddeviatie 175 standaardisatie 43 standaardpakket 88, 222 statistiek 191 statistische procesbeheersing 287 statistisch beheerst 287 steekproef 20, 191, 285 steekproefcriterium 285 steekproefomvang 286 storage service providers 88 strategic fit 90 strategie 16, 238 strategisch belang 82 strategisch management 67, 178 strategische architectuur 117 strategische benchmarking 252 strategische informatiesystemen 83 strategische integratie 90 strategische samenwerking 101, 128 stroomschema 210 structureringscriteria 44, 276 structuurparameters 43 sturende beheersing 283 stuurgroep 49 subsysteem 41 succesbepalende factoren 172, 243 succesbepalende processen 243, 260 SWOT 238 systeem 41 systeembenadering 41, 147 systeemgeoriënteerd 165 systeemnormen 146 T taakgericht 61 Taguchi 29 team 141, 267 teamrollen 268 teamwork 141 technische infrastructuur 84 technische normen 146 technisch beheerst 287 tellen 194 testen 192 third party maintenance 88 tijdgrafiek 209 TLN

6 toepasbaar product 296 toetsingskader 231 top down benaderingen 241 Total Cost of Ownership 173 Total Quality Management 138 TQC 27 transformatiegeoriënteerd 166 transformerend belang 82 U uitbesteden 273 uitbesteding 88 V validatie 195 variabele 193 VCA veiligheidssysteem 222 verbeteractiviteiten 246 verbeterpunten 246 verbeterteam 2 verbindingsmiddelen 46 VerBOUWgarantie 222 Vereniging Bouwend Nederland 221 verificatie 195, 286 verrijkte informatie-infrastructuur 99, 126, 133, 280 versiebeheersysteem 256 verticale decentralisatie 47 verticale verbindingen 66, 101 verwante-productorganisatie 50 virtuele organisatie 130 visgraatdiagram 27, 209 visie 236 visitatie 198 visitatiecommissies 231 volledig centrale organisatievorm 86 volledig decentrale organisatievorm 86 volledig proces 291 volledig product 296 voorspelbaar proces 291 voorspelbaar product 296 W waardeactiviteit 63, 81 waardeketen 63, 96 waardesysteem 66, 101 waarschijnlijkheidsberekening 191 warenwet 33 webdienst 131 wegingsfactor 185 werkgroep 49, 267 werkinstructies 144 win-winsituatie 166 X X-R regelkaart 213 Y yellow belts 176 Z zelfevaluatie 170 zelfevaluatierapport 170, 231 zelfsturende teams 71, 270, 278 Zero Defects 24 ZQC

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden:

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden: Modellenoverzicht kwaliteit H3 Wat is kwaliteit? De kwaliteit van een product of dienst, zowel intern als extern geleverd, is de mate, waarin het geheel van eigenschappen voldoet aan de gebruiksverwachtingen

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 modellen 5 I N H O U D Voorwoord 11 Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 1 Kwaliteit 21 1.1 Situering 22 1.1.1 Beheersbaarheid 22 1.1.2 Waarden 22 1.1.3 Kernprocessen in de non-profitsector

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Advanced Management Eamen Advanced Management Niveau vergelijkbaar met hbo Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

The future of Quality

The future of Quality The future of Quality Organisatieontwikkeling & Strategisch Q-beleid gaan hand in hand Abdon Moens IT Services - Infrastructure - Software op maat - Standaard software HR Services - W&S - HR management

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Op het raakvlak tussen mens & organisatie NEMAS MANAGEMENTOPLEIDINGEN De NEMAS examens zijn op 3 niveaus ingedeeld: Basisniveau NEMAS Basiskennis Management

Nadere informatie

Fitness to use. Kwaliteitszorg. Fitness to standards. Fitness to cost. + heviger concurrentie + veeleisender klant

Fitness to use. Kwaliteitszorg. Fitness to standards. Fitness to cost. + heviger concurrentie + veeleisender klant Kwaliteitszorg Vijftig jaar geleden + kwaliteit werd zelden gemeten of belangrijk geacht + goederen werden geproduceerd en gedistribueerd + negatieve reacties van klanten werden meestal genegeerd + periode

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving:

Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving: Blok H3 HRM Model/Theorie: vijf niveaus van behoeften Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving Relevantie/Te gebruiken voor: Wanneer een lager niveau is

Nadere informatie

ASL grote stap naar INK-niveau III

ASL grote stap naar INK-niveau III procesmodellen ASL grote stap naar INK-niveau III Grote bijdrage aan volwassenheid primaire processen Er is een groot aantal procesmodellen, volwassenheidsmodellen en combinaties daarvan, zoals Itil, CMM

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

IIM processen. Figuur 1 De IIM processen.

IIM processen. Figuur 1 De IIM processen. IIM Information Infrastructure Management, overzicht A.A. Uijttenbroek, D.S. Tan, W. de Jong. IIM [1, Uijttenbroek et al.] is een aanpak om met behulp van de informatie-infrastructuur het managen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Kwaliteit in de publieke sector. Deel 1. Voorwoord...i. Algemene inleiding... 1 Leeswijzer... 3. Inleiding... 7

Inhoudstafel. Kwaliteit in de publieke sector. Deel 1. Voorwoord...i. Algemene inleiding... 1 Leeswijzer... 3. Inleiding... 7 Voorwoord....................................................i Algemene inleiding........................................... 1 Leeswijzer.............................................. 3 Deel 1 Kwaliteit

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

Vinçotte systeemcertificatie

Vinçotte systeemcertificatie Vinçotte systeemcertificatie kan u de wereld tonen wat u waard bent? Certificatie voor uw reputatie. YOUR REPUTATION IS MINE. Met een certificatie kan u door Vinçotte uw kunnen en kennen bevestigd zien.

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie

Testverbetering met TMM bij Philips

Testverbetering met TMM bij Philips Testverbetering met TMM bij Philips Medical Systems Cardio/Vascular Jurian van de Laar Improve Quality Services Wim van Rooij Philips Medical Systems Philips Medical Systems C/V Imaging Systems X-Ray Cardio/Vascular

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Start Lean Six Sigma UMCG at the Universitair Medisch Centrum Groningen dr. Gerard Niemeijer CMC g.c.niemeijer@umcg.nl

Nadere informatie

INK model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

INK model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. INK model Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 HET INK MODEL...

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel V 1 Organisaties en soorten instellingen.... 1 1.1 Kenmerken van een organisatie.... 3 1.1.1 Definitiekwesties.... 3 1.1.2 Indelingscriteria.... 6 1.2 Profit: winst als doel.... 8 1.2.1 De rol van de markt...

Nadere informatie

Six Sigma gecombineerd met andere kwaliteitsmodellen

Six Sigma gecombineerd met andere kwaliteitsmodellen Trefwoorden Organisatiekwaliteit Kwaliteitsmodellen PDCA-cirkel Continu verbeteren Auteur Marco D.J.P. Bijvelds Integrale aanpak continue verbetering Six Sigma gecombineerd met andere kwaliteitsmodellen

Nadere informatie

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012 Managementmodellen voor interne analyse van organisaties 13-november 2012 Wim Hoyer Interaction Interim VOF Ondernemer, organisatie adviseur, coach, docent, ontwikkelaar Helmond www.interactioninterim.nl

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Bijeenkomst LEAN Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden 13-1-2011 Dit is de voettekst 1 13 januari 2011 Inleiding 13-1-2011 Dit is de voettekst 2 Kennismaken John

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

KAM D-cluster DKMBBD1A.1

KAM D-cluster DKMBBD1A.1 KAM D-cluster DKMBBD1A.1 1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

Software Engineering (I00094) College 3:

Software Engineering (I00094) College 3: Software Engineering (I00094) College 3: Kwaliteit, organisatie en documentatie Marko van Eekelen marko@cs.ru.nl kamer HG02.074 1 Huidige planning 1. 6 feb: Het systeemontwikkelproces 2. 13 feb: Requirements-analyse

Nadere informatie

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen E.Th. Fentener-van Vlissingen J. van Drunen Studentnummer 4355657 11 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep MHBO Kwaliteitsmanagement Module MHBO

Nadere informatie

Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014

Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014 Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014 Jakko de Jong Improving performance, reducing risk Aanleiding Geïntegreerde Contracten BNP Nederland voor 80% overheid gestuurd Economie moet meer door

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 Biografie Jos Verschuijten Jos Verschuijten (44) is in 1994 afgestudeerd als Werktuigbouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen Integratie

Ontwikkelingen binnen Integratie Ontwikkelingen binnen Integratie Informatica & Economie Integratie 1 Recap Innovatie Silicon Valley Financiering Engineering Nieuwe methodes Modelleren Outline Cloud Business Intelligence Big Data Internet

Nadere informatie

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel IX 1 Organisaties en soorten instellingen............................................. 1 1.1 Kenmerken van een organisatie....................................................... 2 1.1.1 Definitiekwesties.......................................................................

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 voorbeeldexamen IT and Management Foundation (ITMF) I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 25 beoordeling

Nadere informatie

BOS+COHEN+ STRATEGIE ADVISEURS

BOS+COHEN+ STRATEGIE ADVISEURS BOS+COHEN 1 Introductie (Sterblok) Bos+Cohen Strategie Adviseurs staat voor hoogwaardige dienstverlening binnen de ICT branche. De missie van Bos+Cohen is de afstand tussen ICT aanbieders en afnemers te

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg

1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg Kwaliteits-Management Ron Emmerik, 2012 1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg Wat is KAM? KAM staat voor 1) kwaliteitszorg, 2) arbeidsomstandigheden en 3) milieuzorg. de

Nadere informatie

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen)

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen) 3 Hoofdstuk Inhoud blz. Voorwoord 6 1. Basis van Lean 2. Gemba cultuur 3. Standaard werk 4. Werkplekorganisatie met 5S 5. Probleem oplossing (Kaizen) 6. Nul fouten (Zero Defects) 1.1 Definitie Lean 1.2

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

1.1 Waarom process mapping?

1.1 Waarom process mapping? 1 Inleiding 1.1 Waarom process mapping? De oorzaak van de meeste effectiviteits- en efficiencyproblemen in een organisatie is een niet of onvoldoende beheerst proces; reden om processen te identificeren

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean Lean bouwen in de praktijk Master title - 07-06-16 - Page 1 Historiek 1900 1945 1965 1980 1993 LEAN (MIT) LEAN CONSTRUCTION Master title - 07-06-16 - Page 2 Master title - 07-06-16 - Page 3 1 Master title

Nadere informatie

Introductie INK, filosofie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel

Introductie INK, filosofie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel INTRODUCTIE filosofie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel 3 e druk oktober 2004, INK Zaltbommel Managementsamenvatting door Elburg Interim Introductie INK, filosofie, inhoud en toepassing

Nadere informatie

Een platformaanpak voor moderne architectuurontwikkeling

Een platformaanpak voor moderne architectuurontwikkeling Een platformaanpak voor moderne architectuurontwikkeling Eric Roovers Manager Architecture & Design Software AG Global Consulting Services Benelux Copyright 2011 Software AG. All rights reserved. Ongrijpbaarheid

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Business case ICT sourcing

Business case ICT sourcing Business case ICT sourcing College ICP 27 April 2004 27-4-2004 Robert Mooijman Agenda 14.00 14.45 Introductie outsourcing en achtergrond 14.45 15.00 Toelichting case 15.00 15.10 Pauze 15.10 16.15 Nadere

Nadere informatie

Procesmanagement bij bibliotheken

Procesmanagement bij bibliotheken Stichting Certificering Openbare Bibliotheken Inhoud 1. Huidige stand van zaken kwaliteits- en procesmanagement - p. 3 2. Checklist bij kwaliteits- en procesmanagement - p. 4 3. Waarom kwaliteits- en procesmanagement

Nadere informatie

Lean Six Sigma Martiniziekenhuis

Lean Six Sigma Martiniziekenhuis Lean Six Sigma Martiniziekenhuis Suzanne Kars Expertisecentrum Continu Verbeteren COPE 2016 Programma Inleiding Noodzaak tot reductie variabiliteit & continu verbeteren LSS programma in het Martini Ziekenhuis

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging HKZ, november 2016 Wie ik ben: adviseur/trainer/qarebase begeleiden bij kwaliteitsmanagement en certificering Lead Auditor Kiwa, o.a. HKZ, ISO 9001, ZKN, VMS, NEN 7510 en NEN-ISO

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Veiligheid in gezondheidszorg.nl

Veiligheid in gezondheidszorg.nl Kwaliteit Veiligheid Risico ii Gidano B.V. Lead Auditors kundigen ICT deskundigen d Diensten Gidano Risico Kwaliteits Patiëntveiligheid Lead Auditting Incidentonderzoek coördinatie ICT Analyse Inhoud Inzicht

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Professional Certificate Management and Improvement of IT Service Management processes according to ISO/IEC 20000

Professional Certificate Management and Improvement of IT Service Management processes according to ISO/IEC 20000 Exameneisen Professional Certificate Management and Improvement of IT Service Management processes according to ISO/IEC 20000 Publicatiedatum 1-4-2009 Startdatum 1-12-2008 Doelgroep Voorkennis Exameneisen

Nadere informatie

Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen

Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen MANAGEMENTSYSTEMEN OP EEN RIJ De relatie tussen het INK en andere Managementmodellen 1 e druk april 2005, INK Zaltbommel Managementsamenvatting door Elburg Interim Managementsystemen op een rij, de relatie

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. De heer AJ Voskes

Curriculum Vitae. De heer AJ Voskes Personalia. Naam Voskes Initialen (voornaam) AJ (Jan) Woonplaats RENKUM Nationaliteit Nederlandse Profiel. Loopbaan. Vaardigheden. De heer Voskes is een zeer ervaren en gecertificeerd senior consultant

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager

ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager De contouren van de nieuwe norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 worden steeds duidelijker. Niet alleen zijn de structuurwijzigingen zichtbaar

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie