1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg"

Transcriptie

1 Kwaliteits-Management Ron Emmerik, Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg Wat is KAM? KAM staat voor 1) kwaliteitszorg, 2) arbeidsomstandigheden en 3) milieuzorg. de 3 beleidsgebieden zijn erg belangrijk voor organisaties. 1) Kwaliteitszorg: hierbij draait het om activiteiten die een organisatie verricht om haar producten of diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het juiste kwaliteitsniveau te produceren. 2) Arbeidsomstandigheden: overal waar mensen samenwerken, zijn maatregelen nodig om goede arbeidsomstandigheden te garanderen. de arbeidsomstandigheden kunnen ook het imago van een organisatie beïnvloeden. Consumenten accepteren bijvoorbeeld niet langer meer dat kinderen betrokken zijn bij het maken van producten. Een goede kwaliteit van het werk en op het werk leidt tot een lager verzuim, meer veiligheid en een groter welzijn. 3) Milieuzorg: Milieuonvriendelijk produceren wordt niet meer geaccepteerd. De samenleving eist van bedrijven dat zij het milieu zo min mogelijk belasten. milieuzorg is ook een van de aspecten die bedrijven laten meespelen in het selecteren van hun leveranciers. Leveranciers moeten bijv. voldoen aan de eisen van bedrijven rond de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Wat zijn de voordelen van een combinatie van kwaliteit, arbeidsomstandigheden én milieuzorg? Indien je de 3 elementen combineert in één geïntegreerd zorgsysteem kunnen verschillende voordelen behaald worden: 1. een dergelijk systeem beschrijft en registreert alle door het management geïdentificeerde organisatorische maatregelen, instructies, richtlijnen, procedures, medewerkers en hulpmiddelen ten behoeve van een goede productkwaliteit, prettige en veilige arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu. 2. Het werkt kostenbesparend 3. Deskundige medewerkers kunnen worden ingezet op kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg wat tot een betere afstemming en synergie leidt. Pagina 1 van 38

2 Wat zijn de 7 overeenkomsten van KAM-zorgsystemen? de KAM kent zeven belangrijke overeenkomsten op de volgende punten: 1. Procesbeheersing KAM is gericht op het beheersen van management, werk en technische processen. het beheersen van processen komt er op neer dat organisaties problemen rond productkwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieubelasting willen voorkomen. Daarvoor zijn machines, apparatuur, technische aanpassingen en trainingen voor nodig. 2. Procedures Procedures leggen de meest efficiënte, effectieve, veilige of milieubesparende manier van werken vast. 3. Oplossingsmethodieken 4. Advisering de 3 systemen maken veel gebruik van externe deskundigen. dit is noodzakelijk omdat vaak specifieke kennis ontbreekt en is men bij de arbo- en milieusystemen verplicht om aanwijzingen van deskundigen op te volgen. dus advies is noodzakelijk én voor het ontbreken van specifieke kennis. 5. Standaardisatie het werken in vaste volgorde of volgens bepaalde procedures zodat een zekere gelijkheid ontstaat in vorm en in samenstelling. 6. Borging Borging is de garantie van kwaliteit. de organisatie dient vast te leggen op welke wijze zij toezeggingen aan de klant nakomen. 7. Evaluatie Als een organisatie een verbetering heeft aangebracht in een of meer van de drie KAM aspecten wordt na verloop van tijd geëvalueerd of die inderdaad tot de verwachte resultaten heeft geleid. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het bijsturen van processen. Welke principes hanteren we ten behoeve van KAM? 1. Planning 2. Meten 3. Normen 4. Inspectie 5. Terugkoppeling Pagina 2 van 38

3 Waarom is een KAM beleid de afgelopen decennia een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het bedrijfsleven? - De groeiende internationale concurrentie, als gevolg van de globalisering - De groeiende vraag van de consument naar kwalitatief goede producten en diensten - De grotere bedrijfsaansprakelijkheid voor de gevolgen van slecht producten en diensten - Het grote belang van goede en veilige werkomstandigheden - De groeiende zorg voor aantasting van het milieu 2.2 Definities van kwaliteit Wat zijn de 5 benaderingen/invalshoeken van kwaliteit? 1. Transcedente invalshoek 2. Productgerichte invalshoek 3. Gebruikersgerichte invalshoek 4. Productiegerichte invalshoek 5. Waardegerichte invalshoek Wat is de transcendente / filosofische benadering? Kwaliteit is universeel; voor iedereen herkenbaar. Het ideaal beeld van kwaliteit hangt vooral samen met het imago of het gevoel daarbij hebben. Bijvoorbeeld een automerk als Ferrari Wat is de product gerichte benadering van kwaliteit? De eigenschappen of kenmerken welke een product moet hebben om te voldoen. Kwaliteit gericht op productgerichte benadering is daarom objectief meetbaar Pagina 3 van 38

4 Wat is de gebruikersgerichte benadering van kwaliteit? De gebruikersgerichte benadering is afhankelijk van het oordeel van de gebruiker. Als de producten voldoen aan de wensen van de klant is het product van goede kwaliteit. Een subjectief oordeel. Joseph Juran was aanhanger van op deze manier naar kwaliteit kijken, in het kader van fitness-to-use Wat is de productiegerichte benadering van kwaliteit? De eisen van het productieproces staan centraal. Als men produceert in overeenstemming met de productie eisen ontstaat er een goede kwaliteit. Crosby was hier met zijn zero-defects theorie aanhanger van. Wat is de waardegerichte benadering van kwaliteit? Deze benadering vergelijkt de kwaliteit van de producten of diensten met de betaalde prijs of de gemaakte kosten. Er is sprake van kwaliteit als het product verkregen is tegen een aanvaardbare prijs of aanvaardbare kosten. 2.3 Waarom kiezen organisaties voor kwaliteit Wat is de belangrijkste reden waarom organisaties kiezen voor kwaliteit? Klanten vragen om kwaliteit, het is niet meer mogelijk om een slecht product te leveren. Wat zijn de belangrijkste criteria voor aanschaf van een product? Prijs, kwaliteit en beschikbaarheid Pagina 4 van 38

5 Wat is de experience economy van Pine en Gilmore? Het verschil tussen wat een klant verwacht van de dienstverlening en wat hij uiteindelijk krijgt, kan hem een positieve verassing bezorgen Waar zorgt een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor? Het KTO geeft de informatie over wat klanten belangrijk vinden en leert de organisatie 2 dingen: wat doen wij goed bij klanten en wat is voor verbetering vatbaar. 5 belangrijke tevredenheid bepalende factoren zijn: - kwaliteit - nakomen van afspraken - prijs - service - klant gerichtheid van de leverende organisatie 2.4 Integrale kwaliteitszorg Wat is integrale kwaliteitszorg (IKZ)? Integrale kwaliteitszorg is het kwaliteitsproces dat betrekking heeft op alle afdelingen van een bedrijf. Integrale kwaliteitszorg is de bedrijfsfunctie die bij het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van nieuwe producten of diensten uitgaat van de behoefte van afnemers en tegen een goede prijs-kwaliteits verhouding produceert. Uit welke 3 onderdelen bestaat integrale kwaliteitszorg? - Kwaliteitsbeleid - Kwaliteitssyteem - Kwaliteitsborging Pagina 5 van 38

6 Wat is het kwaliteitsbeleid? Het vaststellen van de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie en het bepalen van de wegen en middelen om deze te behalen. Het vormt een afgeleide van de ondernemingsstrategie. Wat is een kwaliteitssysteem? Een kwaliteitssysteem is een beschrijving van de volgende aspecten: de organisatie, structuurverantwoordelijkheden, de procedures en de processen voor de uitvoering van kwaliteitzorg. Wat is kwaliteitsborging? Er is sprake van kwaliteitsborging als is aangetoond dat het kwaliteitssysteem aan de voorwaarden voldoet, als fouten snel worden gecorrigeerd en als afnemers weten dat deze maatregelen genomen worden.dit kan getest worden met audits. First party: producten/diensten worden getest door de fabrikant zelf Second party: testen kopers en gebruikers Third party: test door een onafhankelijke organisatie Shewart en Deming Wat introduceerde Shewart in de kwaliteitszorg? Statistische methode om de kwaliteit van goederen en diensten te controleren en te verbeteren. Het is een statistisch model binnen het productie proces welke afwijkingen meet op de vastgestelde norm. De theorie van Shewart was de voorloper op total quality management Pagina 6 van 38

7 Wat zijn de theorieën over de kwaliteitszorg van Deming? Net als Shewart nam Deming het uitgangspunt het terugdringen van de variantie in kwaliteit tijdens het productieproces, zodat de kwaliteit wordt verhoogd. Deming gaat ervan uit dat de kwaliteit van producten en productieprocessen continu moeten worden verbeterd. Plan-do-checkact cirkel (PDCA). Onder de PDCA cirkel zit een gesymboliseerde wig welke het borgingsproces voorstelt. Het initiatief moet vanaf het hoger management komen, kiezen voor kwaliteit is een strategische beslissing en moet top-down worden doorgevoerd De big Q van Juran Wat houdt de big Q van Juran in? Juran ging uit van kwaliteit als onderdeel van het managementproces. Hij introduceerde de interne klant, dat houdt in dat de ene afdeling in de productieketen de andere afdeling moet behandelen alsof het een echte klant is. Er moet dus rekening worden gehouden met speciale wensen en specificaties van de interne klant. Juran gebruikte de Pareto analyse bij het oplossen van kwaliteitsproblemen. Juran onderscheiden 2 soorten kwaliteit: - Big Q (grote kwaliteit); omvat ieder aspect van de organisatie - Little Q (kleine kwaliteit); ad hoc oplossen van problemen Het optimum van faalkosten en preventiekosten nam Juran als uitgangspunt voor kwaliteit. Pagina 7 van 38

8 Welke 4 soorten kwaliteitskosten introduceerde Juran? - Preventiekosten; kwaliteitsproblemen voorkomen - Beoordelingskosten; meten kwaliteit van voor/tijdens/na het productieproces en instandhouding van het kwaliteitsbeheerproces - Interne foutkosten; ontstaan in de eigen organisatie, zoals afval en uitval - Externe foutkosten; door leveren van ongewenste kwaliteit en gevolgen van gemaakte fouten Zero-defects Crosby Wat is de theorie betreffende zero-defects van Crosby? Het zero defects programma heeft als doel uitsluitende goede producten te produceren (right first time). Tevens richt het zich op verbetering van communicatie. Het zero-defects programma is een gebruikersgerichte benadering van kwaliteit. Cosby richt zich op preventie van fouten. Fouten leiden tot onnodige kosten. Crosby is de tegenhanger van Juran welke naar het geaccepteerde kwaliteitsniveau streeft, Cosby's filosofie is beter voorkomen dan genezen. Hoe ziet het Maturity grid van Crosby eruit? Bepaald de houding van het managent ten opzichte van kwaliteit. 1. Onbekend; 2. Ontwaken; 3. Doorbraak; 4. Wijsheid; 5. Zekerheid; Pagina 8 van 38

9 2.5.4 Totale kwaliteitszorg Feigenbaum Wat is de theorie betreffende Total Quality Control (TQC) van Feigenbaum? De afnemer staat centraal, niet de producent. TQC betreft een geheel van door het productieproces met elkaar verbonden deelsystemen. De coördinatie wordt geregeld doormiddel van procedures. Klant tevredenheid staat centraal. Control op kwaliteitszorg betreft 3 gebieden: - Controle op ontwerp; preventief fouten voorkomen - Controle op inkomende materialen - Controle op de productie Net als Crosby; kwaliteitszorg moet zowel door het management als medewerkers worden uitgedragen. Feigenbaum kent 3 vormen van kwaliteitskosten: - Herstel; - Preventie; - Faalkosten; onderverdeeld in interne en externe kosten 2.6 Japanse invloeden op de theorie van kwaliteitszorg In welke 4 aspecten kenmerkt de Japanse cultuur zich? 1. Het streven naar superieure kwaliteit 2. Het streven naar groepsvorming en -identiteit 3. Het streven naar consensus 4. De solidariteit en loyaliteit en de sararii-man Pagina 9 van 38

10 2.6.1 Ishikawa Hoe ziet het kwaliteitsconcept van Ishikawa eruit? Hij ontwikkelde het Ishikawa diagram welke een procesanalyse van symptomen naar problemen maakt. Het diagram maakt duidelijk welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van producten en diensten van een organisatie. Uitwerking van Feigenbaums TQC en voorzien van praktische instrumenten. Continu verbeteren van het productieproces. De kwaliteitskring van Ishikawa, na werktijd analyseren werknemers waar de kwaliteit verbeterd kan worden. Management wordt ondergeschikt Kaizen concept, voortdurende stapsgewijze verbetering Wat houdt de Kaizen theorie van Masaaki Imai in? - Kaizen staat voor continu verbeteren everyday-everywhere-everybody. - Klant staat centraal. - Bereiken van Totale KwaliteitsZorg (TKZ) - Just-in-time. - Zero-defects - Kwaliteitscirkels Er zijn 4 benaderingsvormen van Kaizen: - Kaizen voor management; strategisch - Kaizen in fabrieken; productieproces - Kaizen voor groepen; kwaliteitskring - Kaizen voor het individu; ideeënbus Kaizen heeft 3 principes: - Alle bedrijfsactiviteiten moet gericht zijn op continu verbeteren - In stand houden van de activiteiten die ervoor zorgen dat de verbeterde standaards het in stand houden van de activiteiten die ervoor zorgen dat de verbeterde standaars in de vorm van vastgestelde normen blijvend worden gehaald - Klanttevredenheid Pagina 10 van 38

11 2.6.3 Noriaki Kano Wat is de theorie welke Noriaki Kano heeft ontwikkeld? Theorie over eigenschappen van een product of dienst welke klanten dan al niet belangrijk vinden. 3 Hoofdcategorieën: - Basisfactoren ofwel dissatisfiers; minimum vereisten waaraan product moet voldoen, het verhoogd de klanttevredenheid niet. Het kan wel tot ontevredenheid leiden. - Aantrekkelijke factoren ofwel delighters; verhogen de tevredenheid. Klanten worden erdoor verrast. - Prestatiefactoren ofwel satifiers; deze veroorzaken tevredenheid als de prestatie voldoet aan de wensen van de klant. Maar ze leiden ook tot ontevredenheid als de prestatie Taguchi Hoe ziet het ontwerp van Taguchi eruit? Hij ontwikkelde ene methode om kwaliteitsproblemen te voorkomen door in het ontwerpen ontwikkelfase uit te gaan van de specificaties en eisen van klanten. Taguchi's uitgangspunt is dat bij de productie een minimum aan verspilling moet ontstaan. Taguchi ziet slecht kwaliteit als het veroorzaakte verlies voor de maatschappij vanaf het moment dat het product verstuurd wordt. Verlies: kwalitatieve aspecten als klant ontevredenheid en imago verlies en kwantitatieve aspecten als dalend marktaandeel en financiële verliezen. Pagina 11 van 38

12 3.2 Kenmerken van een arbozorgsysteem Welke 3 kenmerken zijn onderdeel van een arbozorgsysteem? - Veiligheid - Gezondheid - Welzijn van de werknemers Aan welke 4 eisen moet een arbozorgsysteem voldoen? 1. Er moet sprake zijn van een systematische werkwijze 2. Een aantal onderwerpen moeten gebaseerd zijn op de Wet verbetering poortwachter en de arbowet 3. Er moet sprake zijn van continue verbetering 4. Het systeem moet gecertificeerd worden Noem de fase voor implementatie van het arbozorgsysteem 1. De organisatie moet expertise verwerven 2. Een Risico Inventarisatie & Evaluatie moet worden uitgevoerd 3. Overleg tussen werkgevers en werknemers 4. Vaststellen middelen 5. Operationele planning 6. Arbojaarplan vaststellen 7. Jaar afsluiten met een Arbojaarverslag 8. Evaluatie en bijstellen 3.3 Essentie van de arbeidsomstandighedenwet Wat is het doel van de Arbowet? Met behulp van de Arbowet kunnen organisaties een effectief en doelmatig arbeidsomstandigheden beleid voeren. Het doel van de wet is ervoor te zorgen dat degenen die in een bedrijf werken niet het slachtoffer worden van slechte arbeidsomstandigheden. Pagina 12 van 38

13 Wat is de doelstelling van het Arbo beleid? Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten zo veel mogelijk worden voorkomen Welke uitgangspunten vermeld de Arbowet? - Het vermeld de uitgangspunten van het Arbo beleid - Het systeem van Risico inventarisatie & evaluatie - Ondersteuning door deskundige diensten - Samenwerking tussen werkgever en werknemer - Toezicht en handhaving door de arbeidsinspectie, boeteoplegging - Taken en bevoegdheden werkgevers, werknemers, ondernemingsraad, arbodienst en de arbeidsinspectie Welke 4 doelstellingen worden besproken op het ILO-verdrag van de verenigde naties, gericht om de sociale rechtvaardigheid in de wereld te verkrijgen? 1. Het bevorderen van het recht op werk 2. Het verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor mannen en voor vrouwen 3. Het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid 4. Het bevorderen van de sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid 3.4 Inhoud van de arbeidsomstandighedenwet Wat zijn de verplichtingen van de werkgever (artikel 3)? De werkgever moet de veiligheid en de gezondheid van de werknemers waarborgen ten aanzien van alle met de arbeid verbonden aspecten. Pagina 13 van 38

14 Wat zijn de verplichtingen van de werknemer (artikel 11)? Het gedrag van de werknemer in de arbeidsplaats moet niet alleen gericht zijn op eigen veiligheid maar ook op die van anderen Samenwerking en overleg (artikel 12 en 13) - Minder dan 10 werknemers, waarin een OR of PVT ontbreekt, moet overleggen met werkgever over de arbeidsomstandigheden - Bij grotere organisaties is dit overleg geregeld in de OR, PVT of rechtstreeks belanghebbende werknemers 3.5 Vier essentiële veranderingen in de arbowet '98 Wat waren de 2 redenen om de arbowet in '98 te veranderen? 1. Werkgevers hadden meer verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van ziekteverzuim en re-integratiel; Wet verbetering poortwachter 2. Voldeed niet meer aan de eisen van de Europese regelgeving; Europees Hof en de Europese commissie besliste dat preventie in de eerste instantie altijd intern geregeld moet worden Pagina 14 van 38

15 Wat zijn de 4 essentiële veranderingen in de arbowet '98? 1. Invoering van de vangnet- en maatwerkregeling; verplichte aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst is vervallen. Eerst intern dan externe deskundigheid. Voor het organiseren van de arbodienst kan gekozen worden: - Vangnetregeling; Werkgever sluit een overeenkomst met een arbodienst - Maatwerkregeling; Kiest een Arbo deskundige, OR/PVT hebben vetorecht 2. Aanstelling van een preventie medewerker; + 25 werknemers, zorgt voor de dagelijkse gezondheid en veiligheid op de werkvloer, vertrouwenspersoon 3. Toetsing van de Risico Inventarisatie & Evaluatie; verplichte toetsing voor een onderneming met max 10 werknemers is vervallen. 4. Verandering in de taakverdeling tussen de sociale partners; bescherm niveau van de werkgevers naar de werknemers is minder gedetailleerd weergeven 3.6 Hoe is de arbowet verder uitgewerkt Waarin is de Arbowet in toenemende mate gespecialiseerd? 1. Arbobesluit; specifieke voorschriften voor het tegengaan van risico's 2. Arboregeling; gedetailleerde uitwerking van de voorschriften 3. Beleidregels arbeidsomstandighedenwet; geeft aan hoe het vereiste beschermingsniveau behaald kan worden Pagina 15 van 38

16 3.7 Wat is een arboconvenant Wat is een arboconvenant? Om arbeidsrisico's te verminderen zijn er tussen 1999 en arboconventanten opgesteld met concrete afspraken per sector door werkgeversorganisatie's vakbonden en de overheid. 3 doelstellingen stonden centraal 1. Terug dringen van ziekteverzuim 2. Verlagen arbeidsongeschikten 3. Verbeteren arbeidsomstandigheden 3.8 Overige wettelijke arboregelingen Wat is de arbeidstijdenwet '95? 36 a 40 uur per week. Het nieuwe werken er zijn minder vaste werktijden en vaste werkplekken op kantoor. Wat is de wet verbetering poortwachter? Deze geeft de werkgever een grotere verantwoordelijkheid voor zieke en arbeidsgehandicapte werknemers. De werkgever moet zich extra inzetten om ze weer aan het werk te krijgen. Werknemers moet ook uitval uit het arbeidsproces tegen gaan. 4.2 De essentie van milieuproblematiek Welke 3 vormen van milieuverontreiniging worden er onderscheden? Lucht-, water- en bodumvervuiling Pagina 16 van 38

17 Welke 2 vormen van ontstaansbronnen van waterverontreiniging zijn er? 1. Puntbronnen; specifieke locaties zoals pijpleidingen 2. Niet-puntbronnen; er is geen specifieke locatie Welke 2 ingrijpende milieuproblemen vinden momenteel plaats? - Aantasting van de ozonlaag; oorzaak CFK's - Het broeikaseffect; oorzaak CO2 4.4 De zes verschillende organisaties van Kim Alter Welke 6 verschijningsvormen van verschillende organisaties typeert Kim Alter? - Traditionele non-profitorganisatie - Non-profitorganisatie die eigen inkomsten genereert - Sociale onderneming - Onderneming die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet - Onderneming die maatschappelijke activiteiten ondersteunt - Traditionele onderneming Hoe ziet de traditionele non-profitorganisatie eruit? Stichting of vereniging, voor de verwezenlijking van doelstellingen afhankelijk van subsidies en giften Hoe ziet de non-profitorganisatie die eigen inkomsten genereert eruit? Organisaties zonder winststreven maar die activiteiten inplooien waardoor er geld stromen op gang komen. Pagina 17 van 38

18 Hoe ziet de sociale onderneming eruit? Er is sprake van een winststreven maar tegelijkertijd wordt er een sociaal doel nagestreefd. Ontvangen winsten worden voor een deel gebruikt ten behoeve van het sociale doel Hoe ziet de onderneming eruit die aan MVO doet? Naast winst heeft de organisatie een aantal kernwaarde of principes ten opzichte van ethisch en ecologisch handelen en een bijdrage willen leveren van maatschappelijke waarde. Hoe ziet de onderneming eruit die maatschappelijke activiteiten ondersteund eruit? Het goede doel ligt in het verlengde van de kern activiteiten. Hierbij kan gekeken worden naar sponsoring en vrijwilligerswerk, er is sprake van strategische filantropie Hoe ziet de traditionele naar winst strevende onderneming eruit? Geen principes of kernwaarde ten behoeven van ecologische en etnisch maatschappelijk handelen Pagina 18 van 38

19 4.5 ISO Waar is ISO voor ontwikkeld? Voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Vragen die in de richtlijnen beantwoord worden zijn: - Waar gaat MVO over - Wat zijn relevanten MVO thema's - Hoe kan een MVO-beleid worden opgesteld en worden geïmplementeerd - Hoe wordt betrokkenheid gecreëerd voor MVO bij (interne en externe) stakeholders - Hoe kan het huidige MVO beleid worden geoptimaliseerd en hoe kan de organisatie zich duidelijker met MVO profileren Welke 7 MVO principes onderscheid ISO 26000? 1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen) 2. Transparantie 3. Ethisch gedrag 4. Respect voor stakeholderbelangen 5. Respect voor wet- en regelgeving 6. Respect voor internationale gedragsnormen 7. Respect voor mensenrechten 4.7 Milieuzorgsysteem Wat is het milieuzorgsysteem? Een milieuzorgsysteem is onderdeel van het managementsysteem dat de organisatie helpt bij het realiseren van haar milieudoelstellingen en het beheersen van milieurisico's. Het systeem moet gebaseerd zijn op de principes van kwaliteiten management en op een Risico Inventarisatie & evaluatie. Pagina 19 van 38

20 Wat zijn de basisconcepten van een goed milieuzorgsysteem? 1. Milieu inventarisatie 2. Milieu beleidsverklaring 3. Milieu doelstellingen 4. Milieu evaluatie Wat zijn de voordelen van een milieuzorgsysteem? - Inzicht in de milieu prestaties van de organisatie - Milieu risico's worden verminderd en beter beheerst - Inzicht wettelijke eisen - Afnemers hebben voorkeur voor ondernemers met een milieuzorgsysteem - Combineren zorgsystemen - Continue verbetering 4.8 De plaats van ISO in het milieuzorgsysteem Uit welke doelstelling is de ISO voortgekomen? En wat biedt hij aan? Het streven naar duurzame ontwikkeling. De ISO biedt een systematische benadering voor een goed milieu zorgsysteem. Door middel van de Deming cirkel PDCA wordt continue verbetering gewaarborgd. 5.2 Het nut van certificering Wat is het nut van certificering? Het nut van certificering is dat de afnemer en andere belanghebbende duidelijk gemaakt wordt dat de betreffende onderneming beschikt over een systeem waarin alle processen, procedures, werkinstructies, verantwoordelijkheden en informatiestromen nauwkeurig zijn vastgelegd. Pagina 20 van 38

21 5.3 ISO Wat zijn de 8 kwaliteitsmanagement principes van de ISO versie? 1. Klantgerichtheid 2. Leiderschap 3. Betrokkenheid van medewerkers 4. Procesbenadering 5. Systeembenadering 6. Continue verbetering 7. Besluitvorming op basis van feiten 8. Win-winrelaties met leveranciers Wat zijn de 6 verplichte procedures van ISO 9001? 1. Documentbeheer 2. Kwaliteitsregistraties 3. Interne audits 4. Beheersing van producten met afwijkingen 5. Corrigerende en preventieve maatregelen 6. Relevante documentatie voor de organisatie 5.5 HACCP - Analyselijst van Kritische Controlepunten Wat is het HACCP? HACCP heeft betrekking op elk bedrijf dat een of meer van de volgende activiteiten uitvoert: bereiding, ver- bewerking, productie, verpakken, opslag, transport, distributie, verkoop of levering van voedingsmiddelen. Pagina 21 van 38

22 5.6 ISO 22000,BRC,IFS, IKB en GFSI Wat is het doel achter ISO 22000, BRC, IFS, IKB en GFSI? Normen voor de voedingsmiddelenindustrie 6.3 Het antwoord van Europa op de Japanse en Amerikaanse kwaliteitsprijzen Wat was de voorloper op het INK-model? EFQM model 6.4 INK-managementmodel Wat was de aanleiding voor de oprichting van EFQM en daarmee voor het INK? De afwezigheid van een organisatie die zich actief opstelde om de kwaliteit in Europese bedrijven te verbeteren. Het INK heeft het EFQM model overgenomen en aangepast aan de Nederlandse situatie. Wat zijn de 5 fundamentele kenmerken van het INK managementmodel? - Inspirerend leiderschap - Bouwen op vertrouwen - Samenwerking - Resultaatgericht - Continu verbeteren en vernieuwen; PDCA cirkel van Deming Pagina 22 van 38

23 Hoe ziet het INK model eruit? Zie afbeelding Hoe is fundamentele kenmerk continu verbeteren en vernieuwen de toepassing na het gebruik van de Deming cirkel nog meer verbeterd? Doormiddel van de IMWR cirkel. De IMWR cirkel benadrukt de menselijke kant. 1. Inspireren 2. Mobiliseren 3. Waarderen 4. Reflecteren 6.5 Vijf verschillende fasen Welke 5 fasen kent het INK-managementmodel bij de uitvoering? 1. Verkennen 2. Diagnose van de organisatie; Extern oriënteren en positie bepalen 3. Ambitie bepalen; verbetering of vernieuwing 4. Implementeren ; PDCA en IMWR 5. Reflectie 6.6 De tien aandachtsvelden Welke 5 organisatiegebieden zijn er in het INK model? 1. Leiderschap 2. Strategie en beleid 3. Management van medewerkers 4. Management van middelen 5. Management van processen Pagina 23 van 38

24 Welke 4 resultaatgebieden zijn er in het INK model? 1. Klanten en partners 2. Medewerkers 3. Maatschappij 4. Bestuur en financiers Waar draait het organisatie gebied Leiderschap om in het INK model? - De manier waarop de leiding continu inspireert tot verbetering - Visie op de toekomstontwikkeling en de structuur en cultuur om deze visie te realiseren Waar draait het organisatiegebied Strategie en beleid om in het INK model? - De kwantitatieve invulling van de geformuleerde missie, visie, principes, waarde, de strategie em concrete uitvoeringsplannen. 6.7 Positie bepalen door zelfevaluatie Waar heeft de zelfevaluatie de toepassing van het INK model betrekking op? - De 5 organisatie gebieden - De 4 resultaatgebieden - Het invullen van de veranderscan Aan de hand van welke 4 dimensies worden alle 5 de organisatiegebieden van het INK-model getoetst? - Activiteiten; - Proces; - Organisatie als geheel; - Keten/netwerk; Pagina 24 van 38

25 Waardoor worden alle 4 resultaatgebieden van het INK-model getoetst? Succes bepalende factoren. Wat laat de uitkomst van de veranderscan van het INK model zien? Het verandervermogen van de organisatie. Aan de hand van de uitkomst kan de organisatie kiezen welke verbeterpunten in de toekomst verbeterd gaan worden. Het gaat bij de veranderscan om de beoordeling van 4 aspecten: 1. Verandernoodzaak 2. Leiderschap 3. Cultuur 4. Veranderaar (personen die sturing geven) 7.2 Organisatie van processen Wat is een proces? Een proces is een verzameling van logisch samenhangende taken die een organisatie uitvoert om een dienst te verlenen of een eindproduct voort te brengen volgens vastgestelde specificaties. Wat is convergente productie? Onderdelen en halffabrikaten van verschillende bedrijven worden naar 1 productieplaats gebracht. Wat is divergente productie? Ontvangen grondstoffen of materialen en maken daar vervolgens diverse producten van Pagina 25 van 38

26 Wat is parallelle productie? Wanneer er diverse goederenstromen onafhankelijk in een bedrijf voorkomen. Wat is serieproductie? 1 productie stroom van identieke producten Wat is het verschil tussen primaire, secundaire en tertiaire processen? Primair: processen waarmee producten en diensten tot stand komen Secundaire: processen die primaire processen ondersteunen Tertiaire: Bestuurlijke processen die primaire en secundaire processen aansturen Wat is Business Process Improvement (BPI)? Methodiek die de organisatie niet structureel veranderd. Deelprocessen ondergaan bepaalde veranderingen. De essentie van BPI is het verbeteren van de efficiency in de organisatie. Wat is Business Process Redesign (BPR)? Het totale productieproces en de producten worden grondig herzien. Het doel van BPR is het tot stand brengen van een efficiëntere en effectiever productieproces door de toepassing van informatietechnologie (IT). Men streeft naar radicale veranderingen en niet naar gefaseerde verbeteringen. Wat is Quick Response Manufacturing (QRM) Doel is het verminderen van de doorlooptijd van het proces. Om dit te realiseren moet het bedrijf afdelingsoverschreidend gaan werken. Bij deze strategie speelt het Critical path een grote rol. Pagina 26 van 38

27 7.3 Opstellen van procedures Wat zijn de voordelen voor het opstellen van procedures? - Nieuwe medewerkers helder instrueren - Verbale instructies aan medewerkers ondersteunen - Verantwoordelijkheidheden in het productieproces duidelijk vaststellen - Uitvoeringsfouten voorkomen - Vertrouwen wekken bij afnemers, leveranciers en andere betrokkenen Wat is een procedure? Een procedure legt de gang van zaken vast voor opeenvolgende activiteiten in verschillende bedrijfsfuncties, waarbij verschillende personen betrokken zijn. Wat is een kritische activiteit? Een kritische activiteit betreft een eigenschap van het product of de dienst die bij een afwijking van de norm de kwaliteit van het eindproduct of dienst negatief beïnvloed, waardoor ernstige problemen ontstaan. 7.4 Essentie van het kwaliteitshandboek Waar is het kwaliteitshandboek onderdeel van? Het is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Het is bedoeld voor de medewerkers. Er kan tijdens het productieproces de procedures en instructies raad gepleegd worden. Pagina 27 van 38

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden:

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden: Modellenoverzicht kwaliteit H3 Wat is kwaliteit? De kwaliteit van een product of dienst, zowel intern als extern geleverd, is de mate, waarin het geheel van eigenschappen voldoet aan de gebruiksverwachtingen

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile Thimo Keizer

fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile  Thimo Keizer fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile www.fysiekebeveiliging.nl Thimo Keizer Fysieke beveiliging Lean & Agile 2016 www.fysiekebeveiliging.nl Thimo Keizer Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen)

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen) 3 Hoofdstuk Inhoud blz. Voorwoord 6 1. Basis van Lean 2. Gemba cultuur 3. Standaard werk 4. Werkplekorganisatie met 5S 5. Probleem oplossing (Kaizen) 6. Nul fouten (Zero Defects) 1.1 Definitie Lean 1.2

Nadere informatie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt Lean Six Sigma Yellow Belt Jouw vliegende start naar foutloos en efficiënter werken Met deze opleiding open jij de deur naar de wereld van foutloos en efficiënter werken. Je maakt uitgebreid kennis met

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Verspillingen leren voorkomen

Verspillingen leren voorkomen Verspillingen leren voorkomen met Lean Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat is Lean? Lean leert u op een andere manier kijken naar organisaties. Het is een verbetermethodiek om verspillingen

Nadere informatie

Lean management in een paar minuten

Lean management in een paar minuten management in een paar minuten Introductie De term staat voor slimmer, sneller en slanker alles met de helft doen: slimmer werken, niet harder! is een managementfilosofie en een bedrijfsstrategie Focus

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Lean Green Belt. Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Ben jij klaar voor Lean Green Belt? Wat ga je doen?

Lean Green Belt. Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Ben jij klaar voor Lean Green Belt? Wat ga je doen? Lean Green Belt Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Hoe lopen de processen binnen jouw team of project? Heb jij het idee dat het beter en efficiënter kan? Als Green Belt heb jij

Nadere informatie

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering.

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering. Lean Yellow Belt Open jij de deur naar het Lean Universum? Lean Yellow Belt is de deur die het Lean Universum voor je opent. Maak uitgebreid kennis met de Lean-filosofie en verzeker jezelf van handige

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren. Systematisch en blijvend oplossen. 29 april 2016

Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren. Systematisch en blijvend oplossen. 29 april 2016 Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren Systematisch en blijvend oplossen 29 april 2016 Onderwerpen Verspillingen ONT-dekken Verspillingen analyseren Verspillingen elimineren Opdracht Algemeen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

KAIZEN Institute wereldwijd

KAIZEN Institute wereldwijd KAIZEN Institute wereldwijd Benelux Oprichter Masaaki Imai KAIZEN is K A I Veranderen Z E N om beter te worden. K A I Z E N = CI - Continu Verbeteren Iedereen! Elke dag! Overal!... CI Lean Strategie! Hoe

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean Lean bouwen in de praktijk Master title - 07-06-16 - Page 1 Historiek 1900 1945 1965 1980 1993 LEAN (MIT) LEAN CONSTRUCTION Master title - 07-06-16 - Page 2 Master title - 07-06-16 - Page 3 1 Master title

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg Roset Twente Jaarverslag 2015 - Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente Programma Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg In de Lean filosofie staat de behoefte of waarde voor

Nadere informatie

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008 Lean Management HvA Alumni 20 november 2008 Excellence: Practical Guidance Martin van Zanten: Manager Operations - Werkzaam bij Valspar: Producent van autoreparatielakken Rogier de Kreek: Manager Production

Nadere informatie

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST KWALITEIT drs. D. Dresens & drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Managers spreken tegenwoordig steeds vaker over kwaliteit. 'De organisatie moet maximale kwaliteit leveren.' Maar wat is kwaliteit? Alhoewel

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Six Sigma Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 INTRODUCTIE...

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus

Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus Inleiding : de uitdaging van lean production Denken in toegevoegde waarde ( value ) Organiseren in stromen ( flow ) De afnemer bepaalt wat nodig

Nadere informatie

Lean Workshop 16 juni 2015

Lean Workshop 16 juni 2015 Lean Workshop 16 juni 2015 Wat is Lean? 2 De klant staat centraal Samen doelen bereiken en doorbraken realiseren Operationele Stabiliteit Kwaliteit Doorlooptijd Kosten per item Altijd op tijd De gevraagde

Nadere informatie

Fitness to use. Kwaliteitszorg. Fitness to standards. Fitness to cost. + heviger concurrentie + veeleisender klant

Fitness to use. Kwaliteitszorg. Fitness to standards. Fitness to cost. + heviger concurrentie + veeleisender klant Kwaliteitszorg Vijftig jaar geleden + kwaliteit werd zelden gemeten of belangrijk geacht + goederen werden geproduceerd en gedistribueerd + negatieve reacties van klanten werden meestal genegeerd + periode

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT Praktische toepassing Programma 09.30-09.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.00-12.30 uur: Workshop door Machtelt Dijk en Lucie Kraaijeveld

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Advanced Management Eamen Advanced Management Niveau vergelijkbaar met hbo Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

Presentatie 4 februari 2010

Presentatie 4 februari 2010 Presentatie 4 februari 2010 Een snelle, efficiënte en effectieve locale overheid met behulp van Lean Thinking Methodiek om bedrijfsprocessen snel, efficiënt en effectief in te richten Erik Faber Inhoud

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Bijeenkomst LEAN Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden 13-1-2011 Dit is de voettekst 1 13 januari 2011 Inleiding 13-1-2011 Dit is de voettekst 2 Kennismaken John

Nadere informatie

LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren

LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren 2017 LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren Nicole van Kuijk, Ergotherapeut en Lean Green Belt Sandra Ouwersloot, Lean Black Belt Six Sigma en Beleidsadviseur Wat gaan we doen?

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

KWALITEITSBELEID & -ANALYSE MANAGEMENT 13 MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Wat is kwaliteit? F de mate waarin de kenmerken van een product voldoen

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Lean & ISO A match made in heaven?

Lean & ISO A match made in heaven? Lean & ISO 9001 A match made in heaven? Agenda Wat is ISO 9001 en wat is Lean? pag. 3 Waarom ISO 9001 + Lean? pag. 4 Hoe Lean ISO 9001 kan ondersteunen pag. 5 2 ISO 9001 geeft de normen aan voor een goed

Nadere informatie

Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace

Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace Sprekers: Simone Leenders (WorkWire) Suzanne Meinen (Lean Six Sigma Groep) Programma 1 2 3 4 5 Introductie Achtergrond Lean Empowering the workplace Workplace

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 modellen 5 I N H O U D Voorwoord 11 Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 1 Kwaliteit 21 1.1 Situering 22 1.1.1 Beheersbaarheid 22 1.1.2 Waarden 22 1.1.3 Kernprocessen in de non-profitsector

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Lean. Lean denken in lokale besturen

Lean. Lean denken in lokale besturen Lean Lean denken in lokale besturen Vonk www.apbvonk.be Basis van lean: continu verbeteren van efficiëntie Vertrekken vanuit het bestaande. Stap voor stap verbeteren. Het continue verbeteren werkbaar en

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen!

We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen! We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen! Gewenste resultaten Klanten de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid tegen de laagste kosten. Medewerkers zingeving, veiligheid en een eerlijke behandeling.

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg!

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Bron: leandenkenindezorg.blogspot.nl Bron: www.zorgvisie.nl Nadat Lean Six Sigma aanvankelijk werd omarmd door het bedrijfsleven zijn ook ziekenhuizen

Nadere informatie

Lean IT. Als je het niet ziet, dan kun je het niet verbeteren

Lean IT. Als je het niet ziet, dan kun je het niet verbeteren Lean IT Als je het niet ziet, dan kun je het niet verbeteren 2015 Agenda Wat willen we bereiken met IT? Omdat het kan? Nee, omdat het moet! Bear crossing Zo maar een voorbeeld Lean IT Lean wat is het?

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus

Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus Training Lean Manufacturing voor facilitators/coördinatoren Het implementeren van Lean manufacturing doe je niet zomaar. Het succesvol invoeren van deze manier

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Samenvatting INK Handleiding en ambitie bepalen

Samenvatting INK Handleiding en ambitie bepalen Samenvatting INK Handleiding en ambitie bepalen 5 Hoofdstuk 1 Uw organisatie in conditie Deze handleiding is bedoeld om op gestructureerde wijze in relatief kort tijdsbestek in het management team overeenstemming

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Trefwoorden INK INK-managementmodel Managementmodel KLAAS TUITJER EN HAN VAN BUSSEL HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Het INK-managementmodel is ingrijpend vernieuwd. Na een ervaring met het toepassen

Nadere informatie

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire Workshop Procesoptimalisatie Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3 Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire 1 Voorstellen Robbert van Overmeire (adviseur) Operational

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Operational Excellence & Lean De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Eén pet? Belang van consistente definities en het hebben van een gemeenschappelijke verbetertaal Bron onbekend

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie