Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)"

Transcriptie

1 Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde waarde 1.6 Begrippenlijst 1.7 Samenvatting 1.8 Oefenopgaven 1.9 Huiswerkopgaven 1.10 Antwoorden oefenopgaven Les 2 Organisaties en hun omgeving (micro - meso) 2.1 Inleiding 2.2 Omgeving nader gedefinieerd 2.3 Belanghebbenden bij een organisatie 2.4 De ondernemingsraad 2.5 Rechtsvormen van een organisatie 2.6 Begrippenlijst 2.7 Samenvatting 2.8 Oefenopgaven 2.9 Huiswerkopgaven 2.10 Antwoorden oefenopgaven Les 3 Organisaties en hun omgeving (meso - macro) 3.1 Inleiding 3.2 Soorten ondernemingen 3.3 Samenwerking tussen bedrijven 3.4 Sectoren economie 3.5 Bedrijfskolom en bedrijfstak 3.6 Kenmerken van een omgeving 3.7 Macro-omgeving 3.8 Begrippenlijst 3.9 Samenvatting 3.10 Oefenopgaven 3.11 Huiswerkopgaven 3.12 Antwoorden oefenopgaven Les 4 Denkscholen in de organisatiekunde 4.1 Inleiding 4.2 Klassieke school 4.3 Human Relations-benadering (Elton Mayo) 4.4 Revisionisme 4.5 Systeembenadering 4.6 Contingentiebenadering 4.7 Gedachtegoed Henry Mintzberg 4.8 Intermezzo 4.9 Begrippenlijst 4.10 Samenvatting 4.11 Oefenopgaven 4.12 Huiswerkopgaven 4.13 Antwoorden oefenopgaven Copyright Laudius

2 Les 5 Strategie 5.1 Inleiding 5.2 Inleiding op strategie van een organisatie 5.3 Proces van strategieformulering 5.4 Instrumenten bij situatieanalyse 5.5 SWOT-analyse 5.6 Moderne opvattingen over strategie 5.7 Begrippenlijst 5.8 Samenvatting 5.9 Oefenopgaven 5.10 Huiswerkopgaven 5.11 Antwoorden oefenopgaven Les 6 Besluitvorming 6.1 Inleiding 6.2 Soorten beslissingen 6.3 Fasen rationeel besluitvormingsproces 6.4 Besluitvormingsmodellen 6.5 Instrumenten bij genereren alternatieven 6.6 Besluitvorming in organisaties 6.7 Intermezzo 6.8 Begrippenlijst 6.9 Samenvatting 6.10 Oefenopgaven 6.11 Huiswerkopgaven 6.12 Antwoorden oefenopgaven Les 7 Doelstelling en beleid 7.1 Inleiding 7.2 Doelen van een organisatie 7.3 Abell-analyse 7.4 Beleidsbepaling 7.5 Businessplan 7.6 Begrippenlijst 7.7 Samenvatting 7.8 Oefenopgaven 7.9 Huiswerkopgaven 7.10 Antwoorden oefenopgaven Les 8 Planning in een organisatie 8.1 Inleiding 8.2 Planning als onderdeel van het managementproces 8.3 Plannen naar termijn 8.4 Planningstechnieken 8.5 Begrippenlijst 8.6 Samenvatting 8.7 Oefenopgaven 8.8 Huiswerkopgaven 8.9 Antwoorden oefenopgaven Les 9 Procesbeheersing en controle 9.1 Inleiding 9.2 Een aantal type planningen nader uitgewerkt 9.3 Planning en controlcyclus 9.4 Regelkring 9.5 Vormen van beheersing 9.6 Procesbeheersing in de organisatie 9.7 Instrument voor procesbeheersing 9.8 Begrippenlijst 9.9 Samenvatting 9.10 Oefenopgaven 9.11 Huiswerkopgaven 9.12 Antwoorden oefenopgaven Les 10 Taakverdeling en taakontwerp 10.1 Inleiding 10.2 Activiteiten organiseren 10.3 Functie en functiewaardering 10.4 Motieven voor ontwerpen functies 10.5 Arbeidsverdeling 10.6 Werkstructurering 10.7 Organisatieontwerp 10.8 Begrippenlijst 10.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 2

3 Les 11 Horizontale taakverdeling 11.1 Inleiding 11.2 Organisatiestructuur 11.3 Horizontale arbeidsverdeling, een inleiding 11.4 Interne differentiatie 11.5 Interne specialisatie 11.6 Centralisatie versus decentralisatie 11.7 Begrippenlijst 11.8 Samenvatting 11.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 12 Verticale taakverdeling 12.1 Inleiding 12.2 Hiërarchie 12.3 Omspanningsvermogen 12.4 Vergroten omspanningsvermogen 12.5 Delegeren 12.6 Linking pin 12.7 Intermezzo 12.8 Begrippenlijst 12.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 13 Organisatiestelsels 13.1 Inleiding 13.2 Vormen van organisatiestelsels 13.3 Configuraties volgens Mintzberg 13.4 Begrippenlijst 13.5 Samenvatting 13.6 Oefenopgaven 13.7 Huiswerkopgaven 13.8 Antwoorden oefenopgaven Les 14 Organisatieontwikkeling 14.1 Inleiding 14.2 Relaties en interdependenties 14.3 Organisatieontwikkeling 14.4 Organisatiecultuur 14.5 Organisatieverandering 14.6 Begrippenlijst 14.7 Samenvatting 14.8 Oefenopgaven 14.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 15 Leidinggeven 15.1 Inleiding 15.2 Management en leidinggeven 15.3 Basisstijlen leidinggeven 15.4 X-Y theorie van McGregor 15.5 Leiderschapsdiagram van Blake en Mouton 15.6 Contingentietheorie van Fiedler 15.7 Situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard 15.8 Driedimensionaal leiderschapsmodel van Reddin 15.9 Management by technieken Faciliterend leiderschap Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 16 Medewerkers in de organisatie 16.1 Inleiding 16.2 Motivatie 16.3 Psyche van de mens 16.4 Persoonlijke effectiviteit 16.5 Groepen 16.6 Beloning 16.7 Conflicten 16.8 Medewerkersparticipatie 16.9 Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 3

4 Les 17 Praktijkcases 17.1 Inleiding 17.2 Proefexamen 17.3 Huiswerkopgaven 17.4 Antwoorden proefexamen Les 18 Praktijkcases 18.1 Inleiding 18.2 Proefexamen 18.3 Huiswerkopgaven 18.4 Antwoorden proefexamen Les 19 Communicatie Inleiding 19.2 Communicatiebeleid 19.3 Externe communicatie 19.4 Communicatiemiddelen 19.5 Intermezzo 19.6 Begrippenlijst 19.7 Samenvatting 19.8 Oefenopgaven 19.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 20 Communicatie Inleiding 20.2 Communicatiemodel 20.3 Communicatiestoringen 20.4 Stimulus-responsmodel 20.5 Informatie versus gegevens 20.6 Organisatiestructuur en communicatie 20.7 Leidinggeven en communicatie 20.8 Organisatiecultuur en haar communicatiestructuur Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 21 Communicatie (3) 21.1 Inleiding 21.2 Communicatie naar verschijningsvorm 21.3 Mondelinge communicatie 21.4 Schriftelijke communicatie 21.5 Voor- en nadelen 21.6 Gesprekstechnieken 21.7 Vormen van besluitvorming tijdens vergadering 21.8 Begrippenlijst 21.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 22 Conflicten in organisaties 22.1 Inleiding 22.2 Indeling conflicten 22.3 Oorzaken conflicten Functies conflict 22.5 Gedrag partijen in conflict 22.6 Fasen in conflict 22.7 Analyse conflict 22.8 Conflictoplossing 22.9 Intermezzo Cultuurdimensies Communicatiestijl Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 23 Personeelsmanagement (1) 23.1 Inleiding 23.2 Personeelsmanagement 23.3 Human Resources Management 23.4 Ontwikkelingen in het denken over personeelsmanagement 23.5 Sociale zekerheidsstelsel 23.6 Motivatie en werkstructurering 23.7 Intermezzo 4

5 23.8 Begrippenlijst 23.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 24 Personeelsmanagement (2) 24.1 Inleiding 24.2 Bepalen personeelsbehoefte 24.3 Werving 24.4 Selectieproces 24.5 Aanstelling 24.6 Socialisatieproces 24.7 Uitstroom 24.8 Begrippenlijst 24.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 25 Personeelsmanagement (3) 25.1 Inleiding 25.2 Motiveren en belonen 25.3 Ontwikkelen van medewerkers 25.4 Arbeidsomstandigheden 25.5 Begrippenlijst 25.6 Samenvatting 25.7 Oefenopgaven 25.8 Huiswerkopgaven 25.9 Antwoorden oefenopgaven Les 26 Financieel Management (1) 26.1 Inleiding 26.2 Het financiële beleidsgebied 26.3 Functie jaarrekening en onderdelen 26.4 Onderdelen van de balans 26.5 Onderdelen van de resultatenrekening 26.6 Kasstroomoverzicht 26.7 Financiële balansanalyse 26.8 Begrippenlijst 26.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 22 Les 27 Financieel Management (2) 27.1 Inleiding 27.2 Budgettering 27.3 Kosten 27.4 Break-evenanalyse 27.5 Verschillenanalyse 27.6 Masterplan 27.7 Intermezzo 27.8 Begrippenlijst 27.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 28 Marketing Management (1) 28.1 Inleiding 28.2 Geschiedenis marketing 28.3 Het marketing beleidsgebied 28.4 Marketing en externe omgeving 28.5 Marketing en organisatiestructuur 28.6 Begrippenlijst 28.7 Samenvatting 28.8 Oefenopgaven 28.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 29 Marketing Management (2) 29.1 Inleiding 29.2 Marketingmix 29.3 Marktonderzoek 29.4 Toepassingsgebieden marketing 29.5 Intermezzo 29.6 Begrippenlijst 29.7 Samenvatting 29.8 Oefenopgaven 29.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 5

6 Les 30 Kwaliteitsmanagement (1) 30.1 Inleiding 30.2 Ontwikkelingsfasen kwaliteitszorg 30.3 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) 30.4 De regelkring en procesbeheersing 30.5 Kwaliteitskringen 30.6 INK/EFQM-managementmodel 30.7 Deming 30.8 MANS 30.9 Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 33 Logistiek Management 33.1 Inleiding 33.2 Inkoopmanagement 33.3 Logistieke concept 33.4 Logistieke grondvormen 33.5 Logistieke besturing 33.6 Voorraadbeheer 33.7 Voorraadkosten 33.8 Bestelmethoden 33.9 Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 31 Kwaliteitsmanagement (2) 31.1 Inleiding 31.2 Six Sigma 31.3 Balanced scorecard 31.4 Benchmarking 31.5 Kwaliteitstechnieken 31.6 Normen en certificering 31.7 Kwaliteitszorg en kostenbeheersing 31.8 Begrippenlijst 31.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 34 Informatiemanagement 34.1 Inleiding 34.2 Vakgebied informatiemanagement 34.3 Informatiefunctie 34.4 Soorten informatiesystemen 34.5 Eisen aan informatiesystemen 34.6 Informatieverzorging 34.7 Automatisering 34.8 Begrippenlijst 34.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 32 Productiemanagement (1) 32.1 Inleiding 32.2 Value chain 32.3 Creatiefunctie 32.4 Maakfunctie 32.5 Routing en lay-out 32.6 Onderhoud aan productiemiddelen 32.7 Begrippenlijst 32.8 Samenvatting 32.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 35 Praktijkcases (1) 35.1 Inleiding 35.2 Proefexamen 35.3 Huiswerkopgaven 35.4 Antwoorden proefexamen Onderdeel 1 30 meerkeuzevragen Onderdeel 2 10 open vragen Onderdeel 3 case 6

7 Les 36 Praktijkcases (2) 36.1 Inleiding 36.2 Proefexamen 36.3 Huiswerkopgaven 36.4 Antwoorden proefexamen 7

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

Hoger Management (Nemas Voortgezet Management)

Hoger Management (Nemas Voortgezet Management) Hoger Management (Nemas Voortgezet Management) Inhoudsopgave Les 1 Organisatiekunde: een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Kenmerken organisatie 1.3 Grondleggers van de organisatiekunde 1.4 Normatieve benadering

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15

1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15 Inhoud 1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15 1.1 Wat is een organisatie? 16 1.2 Globale ontwikkelingen in de organisatietheorie 21 1.2.1 De periode van eind negentiende eeuw tot circa

Nadere informatie

NEMAS Cursus Middle Management

NEMAS Cursus Middle Management NEMAS Cursus Middle Management 1 Je leert leuker bij Avondopleidingen SKO 2 Dank voor je interesse in onze opleidingen en cursussen. In deze brochure tref je alle informatie aan over de opleiding van jouw

Nadere informatie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Ten eerste... Welkom Planning Toetsing Literatuur Leerdoelen Website Waarom bedrijfskunde? Het vak bedrijfskunde geeft een oriëntatie op het vakgebied Management

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Advanced Management Eamen Advanced Management Niveau vergelijkbaar met hbo Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld

Nadere informatie

NEMAS Cursus Middle Management

NEMAS Cursus Middle Management NEMAS Cursus Middle Management 1 Je leert leuker bij Avondopleidingen SKO 2 Dank voor je interesse in onze opleidingen en cursussen. In deze brochure tref je alle informatie aan over de opleiding van jouw

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Het examenprogramma compensation & benefits consultant omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Hoe gebruik ik 250 managementbegrippen? 15

Inhoud. Woord vooraf 7. Hoe gebruik ik 250 managementbegrippen? 15 Inhoud Woord vooraf 7 Hoe gebruik ik 250 managementbegrippen? 15 Algemene managementbegrippen 17 1 Bedrijfskolom 18 2 Bedrijfstak 19 3 Communicatie 20 4 Core business 21 5 Corporate governance 22 6 Duurzaam

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Geen

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Geen Diplomalijn Examen Management Nemas Basiskennis Management Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN De begripsbepalingen van het examenreglement van ASCO 2 zijn mede van toepassing op dit huishoudelijk reglement. ARTIKEL 2. EINDTERMEN 1. De

Nadere informatie

Managen: alle activiteiten die nodig zijn om een organisatie te besturen en in verandering te brengen.

Managen: alle activiteiten die nodig zijn om een organisatie te besturen en in verandering te brengen. Management P1 Auteurs: André Weber en Aldert Doelen. Managen: alle activiteiten die nodig zijn om een organisatie te besturen en in verandering te brengen. Organiseren: een aantal mensen dat zich als eenheid

Nadere informatie

Inhoud. 5 Bestuur, doelstellingen en bestuurscyclus Strategieformulering Fasen van bestuurscyclus Soorten doelstellingen 90

Inhoud. 5 Bestuur, doelstellingen en bestuurscyclus Strategieformulering Fasen van bestuurscyclus Soorten doelstellingen 90 v Inhoud 1 Organisatie en management 1 1.1 Wat is een organisatie? 2 1.2 Organisatie, bedrijf en onderneming 2 1.3 De term en het vak management 3 1.4 Bedrijfsprocessen 6 1.5 Samenvatting 10 1.6 Kernbegrippen

Nadere informatie

Opleidingen Management

Opleidingen Management Opleidingen Management Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 2 verschillende niveau's opleidingen op het gebied van management: Cursus Management LSSO vergelijkbaar met MBO-4 niveau Opleiding Basiskennis

Nadere informatie

J. Heijnsdijk BASISKENNIS MANAGEMENT

J. Heijnsdijk BASISKENNIS MANAGEMENT J. Heijnsdijk BASISKENNIS MANAGEMENT Basiskennis Management Basiskennis Management J. Heijnsdijk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Dorèl en anderen Omslagillustratie: Di>Ja Eventuele

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Middle Management Examen. Algemene Managementkennis Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Middle Management Examen. Algemene Managementkennis Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Middle Management Eamen Algemene Managementkennis Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 5-0 Geldig vanaf 1-06-16 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld

Nadere informatie

Woord vooraf bij de vijfde druk

Woord vooraf bij de vijfde druk Woord vooraf bij de vijfde druk Toegepaste organisatiekunde gaat over het boeiende vakgebied van de interne en externe organisatiekunde. De eerste druk is in 1994 geschreven. De bij aanvang gewenste marktpositionering

Nadere informatie

Klassieke scholen: de organisatie is de machine en het management de bestuurder

Klassieke scholen: de organisatie is de machine en het management de bestuurder Samenvatting door een scholier 823 woorden 23 januari 2013 4,9 8 keer beoordeeld Vak M&O criteria organisaties onderscheiden: - grootte: omzet of aantal personeel - product of output: goederen of diensten

Nadere informatie

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel IX 1 Organisaties en soorten instellingen............................................. 1 1.1 Kenmerken van een organisatie....................................................... 2 1.1.1 Definitiekwesties.......................................................................

Nadere informatie

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel V 1 Organisaties en soorten instellingen.... 1 1.1 Kenmerken van een organisatie.... 3 1.1.1 Definitiekwesties.... 3 1.1.2 Indelingscriteria.... 6 1.2 Profit: winst als doel.... 8 1.2.1 De rol van de markt...

Nadere informatie

Opleidingen Management

Opleidingen Management Opleidingen Management Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 2 verschillende niveau's opleidingen op het gebied van management: Cursus Management LSSO vergelijkbaar met MBO-4 niveau Opleiding Middle

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55 Noordhoff Uitgevers bv Middle Management Drs. J. Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Mid mang.indb 3-08-0 0:55 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Denkscholen in de organisatiekunde

Denkscholen in de organisatiekunde Denkscholen in de organisatiekunde Er zijn 6 denkscholen te onderscheiden in het vakgebied management waarvan er 3 vallen onder overkoepelende scholen dit zijn: 1 Klassikale school 2 Human Relation school

Nadere informatie

Samenvattingen per hoofdstuk

Samenvattingen per hoofdstuk Inleiding organisatiekunde Samenvattingen per hoofdstuk Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten Vijfde, herziene druk bussum 2013 Samenvatting hoofdstuk 1 Inleiding organisatiekunde in historisch

Nadere informatie

Management Opdracht Denkscholen

Management Opdracht Denkscholen Management Opdracht Denkscholen Naomi Kappe MM1A Management In het vakgebied Management kun je 6 denkscholen onderscheiden: 1. De klassieke school. 2. Human Relationschool. 3. Revisionisme. Overhoepelende

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 1 Strategie 3 1.1 Strategievorming 3 1.2 Missie en doelstellingen 4 1.3 Planning-en-controlcyclus 5 1.4 Kritische succesfactoren 7 1.5 Balanced Score Card 9 1.6 Meerjarenbegroting,

Nadere informatie

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management www.jooplengkeek.nl Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Management 1 Na bestudering van dit hoofdstuk: ken je de belangrijkste begrippen op het gebied van management ben je bekend

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Inhoud. Management en maatschappij

Inhoud. Management en maatschappij Inhoud Deel 1 Management en maatschappij Hoofdstuk 1 Manager en management Management-in-actie: Alles wat ik doe, komt voort uit passie 1.1 Organisatie en management 1.1.1 De begrippen manager en management

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord xvi. DEEL 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. Voorwoord xvi. DEEL 1 Inleiding 1 Man_SABTOC.fm Page viii Thursday, March 22, 2007 2:39 PM Voorwoord xvi DEEL 1 Inleiding 1 HOOFDSTUK 1 Inleiding tot management en organisaties 3 1.1 Wie zijn de managers? 3 1.2 Wat is management? 5 1.3

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Middle Management Examen. Middle Management en Bedrijfsvoering Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Middle Management Examen. Middle Management en Bedrijfsvoering Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Middle Management Eamen Middle Management en Bedrijfsvoering Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 3-0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Van Beylen, Marieke Het bedrijf onder de loep: Management en organisatie / Marieke Van Beylen; Geel: Campinia Media vzw, 2005; 185 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1196.9; NUGI 683; NUR 754; UDC

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R INTERNE ORGANISATIE

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R INTERNE ORGANISATIE MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarbinnen mensen bewust relaties met

Nadere informatie

8 keer beoordeeld 4 maart 2016

8 keer beoordeeld 4 maart 2016 5,8 Samenvatting door Vera 2165 woorden 8 keer beoordeeld 4 maart 2016 Vak M&O 3.1 Organisaties Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen met een blijvend karakter gericht op het bereiken

Nadere informatie

Middle Management. Jan Heijnsdijk. Tweede druk

Middle Management. Jan Heijnsdijk. Tweede druk Middle Management Jan Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Middle Management Drs. J. Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam

Nadere informatie

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

1 Organisaties en kernproblemen in management 25

1 Organisaties en kernproblemen in management 25 Inhoud DEEL 1 Inleiding 23 1 Organisaties en kernproblemen in management 25 Koninklijke Ten Cate 26 1.1 Kenmerken van organisaties 29 1.2 Kenmerken van managers 34 1.2.1 Management en leiderschap 40 1.3

Nadere informatie

NEMAS Basiskennis Management. Cursus

NEMAS Basiskennis Management. Cursus Cursus NEMAS Basiskennis Management 1 Je leert leuker bij Avondopleidingen SKO 2 Dank voor je interesse in onze opleidingen en cursussen. In deze brochure tref je alle informatie aan over de opleiding

Nadere informatie

Deel 1 Management en maatschappij 3

Deel 1 Management en maatschappij 3 XII Inhoud Deel 1 Management en maatschappij 3 Hoofdstuk 1 Manager en management 5 Management-in-actie: Een Hollandse zigeuner in de Nestlé-top 6 1.1 Organisatie en management 8 1.1.1 De begrippen manager

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding

Inhoud. Deel 1 Inleiding Inhoud Deel 1 Inleiding 1 Organisaties en kernproblemen in management 3 1.1 Kenmerken van organisaties 4 1.2 Kenmerken van managers 9 1.2.1 Management en leiderschap 14 1.3 Het managementproces 16 1.4

Nadere informatie

woensdag 16 november 2011 Hoofdstuk 9 Structurering

woensdag 16 november 2011 Hoofdstuk 9 Structurering Hoofdstuk 9 Structurering Organiseren van activiteiten Tweezijdige invloed op organiseren: externe afstemming interne afstemming geen beste manier van organiseren/situatiegebonden Organisatiestructuur

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Antwoordmodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Antwoordmodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Antwoordmodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 14 DECEMBER 2015 12.30-14.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie & Management Maandag 14 december 2015 B / 6 2015 NGO-ENS

Nadere informatie

Gedrag in organisaties

Gedrag in organisaties Gedrag in organisaties De basis Tweede editie Guido Valkeneers m.m.v. Steven Mestdagh & Tim Benijts Acco Leuven / Den Haag Inhoud Woord vooraf 13 DEEL I INLEIDING 15 Hoofdstuk 1 Introductie in de organisatiepsychologie

Nadere informatie

Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar

Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar 1 2015-2016 Voorwoord Met het maken van dit kennisportfolio ga ik mijn eigen databank aanmaken met daarin een overzicht van de modellen en theorieën die ik op school

Nadere informatie

Management. Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving

Management. Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving Management Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving Alles wat we leren wordt gedaan vanuit het 7S- model van McKinsey, dit model is gebaseerd op de 500 beste bedrijven over de wereld.

Nadere informatie

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren Thema 4 Leiding geven, plannen en controleren 1. Controleren Het controleproces bestaat uit 3 fasen 1 2. Leiding geven Bron: De Tijd (20/11/2014) a) Leiderschap is het vermogen om groepen of individuen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

PE punten voor RFM. Les Duur Inhoud. 32 PE punten vereist voor toelating tot RFM. MBA 40 lessen van 2,5 uur Associatiediploma niveau 5

PE punten voor RFM. Les Duur Inhoud. 32 PE punten vereist voor toelating tot RFM. MBA 40 lessen van 2,5 uur Associatiediploma niveau 5 Les Duur Inhoud MBA 40 lessen van 2,5 uur Associatiediploma niveau 5 PE punten voor RFM 32 PE punten vereist voor toelating tot RFM Rapporteren en Adviseren door Financials (v/h FMR) 12 lessen van 2,5

Nadere informatie

Samenvatting M&O Hoofdstukken 1,2,4,5

Samenvatting M&O Hoofdstukken 1,2,4,5 Samenvatting M&O Hoofdstukken 1,2,4,5 Samenvatting door Jan 1215 woorden 5 oktober 2017 7,7 1 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 1 Organisatie: een samenwerkingsverband van mensen die

Nadere informatie

Managementcontrol Examennummer: 25152 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Managementcontrol Examennummer: 25152 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Managementcontrol Examennummer: 25152 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

7,7. Samenvatting door een scholier 1976 woorden 13 juni keer beoordeeld

7,7. Samenvatting door een scholier 1976 woorden 13 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1976 woorden 13 juni 2011 7,7 61 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans M&O In Balans Hoofdstuk 4 4.1 Organisatietheorieën Scientific management - Taylor - Juiste persoon

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 1 opgave en omvat 11 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 1 opgave en omvat 11 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 14 DECEMBER 2015 12.30-14.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Denken over organisatie en management Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Historische Denkrichtingen Niccolo Machiavelli / Adam Smith Scientific Management General

Nadere informatie

Programma voor de training Leiding geven aan de OR

Programma voor de training Leiding geven aan de OR Programma voor de training Leiding geven aan de OR data 22 en 23 maart 2012 locatie Hampshire Inn Mooi Veluwe Garderenseweg 154 3881 NC Putten 0577-462588 trainers drs. Dick van de Velde drs. Corinne J.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties

Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties Naam:... - Reeks: 6.. - Datum:../11/2008 - Opdracht Begrippenlijst Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties 1.1 Organisaties Organisatie (p. 17) Ik heb de vragen als paragraph opgeschreven, zodat

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Loonadministratie Personeel & Organisatie Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Eamen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Management Begrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk

Management Begrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk 250 Management Begrippen Gert-Jan Melker Eerste druk 250 Managementbegrippen 250 Managementbegrippen Gert-Jan Melker Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen/Amsterdam

Nadere informatie

Inleiding... 9. Matrix managementmodellen... 13

Inleiding... 9. Matrix managementmodellen... 13 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Matrix managementmodellen... 13 1. Activity Based Costing... 15 1.1. Beschrijving van het model... 15 1.2. Meerwaarde van het model... 18 1.3. Valkuilen en hindernissen...

Nadere informatie

Middle Management. Bewerkt door Richard Has en Arjan Uitentuis. 3 e druk

Middle Management. Bewerkt door Richard Has en Arjan Uitentuis. 3 e druk Middle Management Jan Heijnsdijk Bewerkt door Richard Has en Arjan Uitentuis 3 e druk Noordhoff Uitgevers bv Middle Management J. Heijnsdijk bewerkt door: Richard Has Arjan Uitentuis Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 modellen 5 I N H O U D Voorwoord 11 Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 1 Kwaliteit 21 1.1 Situering 22 1.1.1 Beheersbaarheid 22 1.1.2 Waarden 22 1.1.3 Kernprocessen in de non-profitsector

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 5

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 5 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 5 Samenvatting door een scholier 1791 woorden 6 juli 2008 8,2 49 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans M&O - H1 H2 H3 H4 en H5 Organisatie: - Een

Nadere informatie

% verandering vraag % verandering inkomen

% verandering vraag % verandering inkomen Kennisportfolio Inhoud Kennisportfolio Blok P1 Algemene Economie (micro) Model Participanten en omgevingsfactoren Dit model is te gebruiken voor extern en interne analyse. Theorie Economie Hiermee is te

Nadere informatie

Budgetcoach. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Profiel budgetcoach. Inleiding op proces schuldhulpverlening.

Budgetcoach. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Profiel budgetcoach. Inleiding op proces schuldhulpverlening. Budgetcoach Inhoudsopgave Les 1 Profiel budgetcoach 1.1 Inleiding 1.2 Beroepen op het gebied van persoonlijke financiën 1.3 Beroepsprofiel en eigenschappen van een budgetcoach 1.3.5 Ethisch en integer

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving:

Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving: Blok H3 HRM Model/Theorie: vijf niveaus van behoeften Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving Relevantie/Te gebruiken voor: Wanneer een lager niveau is

Nadere informatie

Samenvattingen per hoofdstuk

Samenvattingen per hoofdstuk Inleiding organisatiekunde Samenvattingen per hoofdstuk Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten zesde, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2016 Deze samenvattingen per hoofdstuk

Nadere informatie

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar Bouwstenen van management en organisatie Bouwstenen van management en organisatie prof. dr. D.J. Eppink drs. G.P. Melker ir. drs. P.J. Tack Tweede, herziene druk Concept uitgeefgroep Meer informatie over

Nadere informatie

Kantoormanager Accountancy

Kantoormanager Accountancy Kantoormanager Accountancy Algemeen Als (aankomend) verantwoordelijke van een kantoor of team is uw accountancy kennis en ervaring een solide basis. Zaken zoals teamopbouw, planning, financiële doelstellingen

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

Les 4. Les 5. De projectmanager. Les 6

Les 4. Les 5. De projectmanager. Les 6 Projectmanagement Inhoudsopgave Les 1 Projectmanagement en structuurverandering 1.1 Inleiding 1.2 Begripsbepalingen 1.3 Structuurverandering 1.4 De betekenis van projectwerk - voor- en nadelen 1.5 Samenvatting

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 3 OKTOBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 3 OKTOBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 3 OKTOBER 2016 14.30-16.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie & Management maandag 3 oktober 2016 B / 6 2016 NGO-ENS B /

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 8 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 6

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 8 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 6 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 8 MAART 2016 14.45 16.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 6 Opgave 1 Vitens: van restproduct naar super-pokon 1 Vraag 1 Vraag

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR - 15:45 UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR - 15:45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 14.15 UUR - 15:45 UUR SPD Bedrijfsadministratie ORGANISATIE EN MANAGEMENT B / 6 2015 Stichting ENS B / 6 Opgave 1

Nadere informatie

Samenvatting M&O H5; Leiderschap

Samenvatting M&O H5; Leiderschap Samenvatting M&O H5; Leiderschap Samenvatting door K. 1839 woorden 29 oktober 2016 7,6 5 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans H5; Leiderschap 5.1 Omspanningsvermogen en spanwijdte Managers zijn er

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 20 LOGS1 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 70% ijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS2. Als het examen

Nadere informatie

Management: Een Noodzaak. Prof. Dr. Ir. K. Debackere, K.U.Leuven

Management: Een Noodzaak. Prof. Dr. Ir. K. Debackere, K.U.Leuven Management: Een Noodzaak Prof. Dr. Ir. K. Debackere, K.U.Leuven De scholen: wetenschappelijk management klassieke organisatietheorie gedragswetenschappelijke school managementwetenschap of operationeel

Nadere informatie

ORGANISATIE EN PERSONEEL H1

ORGANISATIE EN PERSONEEL H1 Samenvatting door een scholier 2167 woorden 19 juni 2011 5,6 5 keer beoordeeld Vak M&O ORGANISATIE EN PERSONEEL H1 een organisatie = samenwerkingsverband bereiken van doelen er is altijd sprake van een

Nadere informatie

Geschiedenis van leidinggevende stijlen

Geschiedenis van leidinggevende stijlen Geschiedenis van leidinggevende stijlen Aan het begin van de vorige eeuw zijn de eerste theorieën over management en leiderschap geformuleerd. Tegen de achtergrond van de industriële revolutie stonden

Nadere informatie

M&O Samenvatting Organisatie & Personeel

M&O Samenvatting Organisatie & Personeel Hoofdstuk 1 Organisaties en Organisatiestructuren Organisatie: Een samenwerkingsverband van mensen gericht op één of meerdere doelstelling Organiseren: het scheppen van verhoudingen tussen de beschikbare

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Organisatie en personeel

Samenvatting Management & Organisatie Organisatie en personeel Samenvatting Management & Organisatie Organisatie en personeel Samenvatting door een scholier 1683 woorden 21 oktober 2008 6,6 88 keer beoordeeld Vak M&O Hoofdstuk 1: Organisaties en organisatiestructuren.

Nadere informatie

Rubric beoordeling AL-document

Rubric beoordeling AL-document Rubric beoordeling AL-document Naam student: Beoordelaar: Datum beoordeling: Beoordeling: In het spectrum van beoordelen kennen we twee uitersten: analytisch beoordelen en holistisch beoordelen. Analytisch

Nadere informatie

Nemas Advanced Management

Nemas Advanced Management Nemas Advanced Management Hoger Management is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema.

Nadere informatie

Overzicht van beschikbare testen

Overzicht van beschikbare testen Overzicht van beschikbare testen Big Five De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting 6. Module Financiering & Cashmanagement 7. Module Financial Accounting 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting 6. Module Financiering & Cashmanagement 7. Module Financial Accounting 8 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting 6 Module Financiering & Cashmanagement 7 Module Financial Accounting 8 Module Management & Organisatie 9 Module Informatiekunde 10 Module

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting 6 Module Financiering & Cashmanagement

Nadere informatie

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 2015 Cohort: 2014-2015

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 2015 Cohort: 2014-2015 Kerntaak 1: Voert beleid van de organisatie uit Kerntaak 2: Beheert goederenstroom en voorraad Kerntaak 3: Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit Kerntaak 5: Coördineert de verkoopafhandeling

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

module AN 2 Automatisering en verzekeringsmanagement donderdag 11 november 2010 13.30-16.00 uur

module AN 2 Automatisering en verzekeringsmanagement donderdag 11 november 2010 13.30-16.00 uur module AN 2 Automatisering en verzekeringsmanagement donderdag 11 november 2010 13.30-16.00 uur Examen module AN 2 Automatisering en verzekeringsmanagement donderdag 11 november 2010 Voordat u met de beantwoording

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Inleiding. Hr-werkzaamheden. Communicatie

Inhoud. Voorwoord. Inleiding. Hr-werkzaamheden. Communicatie 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 Voorwoord Hr-werkzaamheden In-, door- en uitstroom Toelichting op de

Nadere informatie

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 2 Inhoudstafel DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 HOOFDSTUK 1 : WAT IS EEN ONDERNEMING?...10 1.1. Taalkundige benadering...10 1.2. Juridische benadering...10 1.2.1. Wetboek van koophandel...10

Nadere informatie

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader Personeel 1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader 2 De leerling kan huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel en maatschappij omschrijven 3 De

Nadere informatie