Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)"

Transcriptie

1 Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde waarde 1.6 Begrippenlijst 1.7 Samenvatting 1.8 Oefenopgaven 1.9 Huiswerkopgaven 1.10 Antwoorden oefenopgaven Les 2 Organisaties en hun omgeving (micro - meso) 2.1 Inleiding 2.2 Omgeving nader gedefinieerd 2.3 Belanghebbenden bij een organisatie 2.4 De ondernemingsraad 2.5 Rechtsvormen van een organisatie 2.6 Begrippenlijst 2.7 Samenvatting 2.8 Oefenopgaven 2.9 Huiswerkopgaven 2.10 Antwoorden oefenopgaven Les 3 Organisaties en hun omgeving (meso - macro) 3.1 Inleiding 3.2 Soorten ondernemingen 3.3 Samenwerking tussen bedrijven 3.4 Sectoren economie 3.5 Bedrijfskolom en bedrijfstak 3.6 Kenmerken van een omgeving 3.7 Macro-omgeving 3.8 Begrippenlijst 3.9 Samenvatting 3.10 Oefenopgaven 3.11 Huiswerkopgaven 3.12 Antwoorden oefenopgaven Les 4 Denkscholen in de organisatiekunde 4.1 Inleiding 4.2 Klassieke school 4.3 Human Relations-benadering (Elton Mayo) 4.4 Revisionisme 4.5 Systeembenadering 4.6 Contingentiebenadering 4.7 Gedachtegoed Henry Mintzberg 4.8 Intermezzo 4.9 Begrippenlijst 4.10 Samenvatting 4.11 Oefenopgaven 4.12 Huiswerkopgaven 4.13 Antwoorden oefenopgaven Copyright Laudius

2 Les 5 Strategie 5.1 Inleiding 5.2 Inleiding op strategie van een organisatie 5.3 Proces van strategieformulering 5.4 Instrumenten bij situatieanalyse 5.5 SWOT-analyse 5.6 Moderne opvattingen over strategie 5.7 Begrippenlijst 5.8 Samenvatting 5.9 Oefenopgaven 5.10 Huiswerkopgaven 5.11 Antwoorden oefenopgaven Les 6 Besluitvorming 6.1 Inleiding 6.2 Soorten beslissingen 6.3 Fasen rationeel besluitvormingsproces 6.4 Besluitvormingsmodellen 6.5 Instrumenten bij genereren alternatieven 6.6 Besluitvorming in organisaties 6.7 Intermezzo 6.8 Begrippenlijst 6.9 Samenvatting 6.10 Oefenopgaven 6.11 Huiswerkopgaven 6.12 Antwoorden oefenopgaven Les 7 Doelstelling en beleid 7.1 Inleiding 7.2 Doelen van een organisatie 7.3 Abell-analyse 7.4 Beleidsbepaling 7.5 Businessplan 7.6 Begrippenlijst 7.7 Samenvatting 7.8 Oefenopgaven 7.9 Huiswerkopgaven 7.10 Antwoorden oefenopgaven Les 8 Planning in een organisatie 8.1 Inleiding 8.2 Planning als onderdeel van het managementproces 8.3 Plannen naar termijn 8.4 Planningstechnieken 8.5 Begrippenlijst 8.6 Samenvatting 8.7 Oefenopgaven 8.8 Huiswerkopgaven 8.9 Antwoorden oefenopgaven Les 9 Procesbeheersing en controle 9.1 Inleiding 9.2 Een aantal type planningen nader uitgewerkt 9.3 Planning en controlcyclus 9.4 Regelkring 9.5 Vormen van beheersing 9.6 Procesbeheersing in de organisatie 9.7 Instrument voor procesbeheersing 9.8 Begrippenlijst 9.9 Samenvatting 9.10 Oefenopgaven 9.11 Huiswerkopgaven 9.12 Antwoorden oefenopgaven Les 10 Taakverdeling en taakontwerp 10.1 Inleiding 10.2 Activiteiten organiseren 10.3 Functie en functiewaardering 10.4 Motieven voor ontwerpen functies 10.5 Arbeidsverdeling 10.6 Werkstructurering 10.7 Organisatieontwerp 10.8 Begrippenlijst 10.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 2

3 Les 11 Horizontale taakverdeling 11.1 Inleiding 11.2 Organisatiestructuur 11.3 Horizontale arbeidsverdeling, een inleiding 11.4 Interne differentiatie 11.5 Interne specialisatie 11.6 Centralisatie versus decentralisatie 11.7 Begrippenlijst 11.8 Samenvatting 11.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 12 Verticale taakverdeling 12.1 Inleiding 12.2 Hiërarchie 12.3 Omspanningsvermogen 12.4 Vergroten omspanningsvermogen 12.5 Delegeren 12.6 Linking pin 12.7 Intermezzo 12.8 Begrippenlijst 12.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 13 Organisatiestelsels 13.1 Inleiding 13.2 Vormen van organisatiestelsels 13.3 Configuraties volgens Mintzberg 13.4 Begrippenlijst 13.5 Samenvatting 13.6 Oefenopgaven 13.7 Huiswerkopgaven 13.8 Antwoorden oefenopgaven Les 14 Organisatieontwikkeling 14.1 Inleiding 14.2 Relaties en interdependenties 14.3 Organisatieontwikkeling 14.4 Organisatiecultuur 14.5 Organisatieverandering 14.6 Begrippenlijst 14.7 Samenvatting 14.8 Oefenopgaven 14.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 15 Leidinggeven 15.1 Inleiding 15.2 Management en leidinggeven 15.3 Basisstijlen leidinggeven 15.4 X-Y theorie van McGregor 15.5 Leiderschapsdiagram van Blake en Mouton 15.6 Contingentietheorie van Fiedler 15.7 Situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard 15.8 Driedimensionaal leiderschapsmodel van Reddin 15.9 Management by technieken Faciliterend leiderschap Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 16 Medewerkers in de organisatie 16.1 Inleiding 16.2 Motivatie 16.3 Psyche van de mens 16.4 Persoonlijke effectiviteit 16.5 Groepen 16.6 Beloning 16.7 Conflicten 16.8 Medewerkersparticipatie 16.9 Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 3

4 Les 17 Praktijkcases 17.1 Inleiding 17.2 Proefexamen 17.3 Huiswerkopgaven 17.4 Antwoorden proefexamen Les 18 Praktijkcases 18.1 Inleiding 18.2 Proefexamen 18.3 Huiswerkopgaven 18.4 Antwoorden proefexamen Les 19 Communicatie Inleiding 19.2 Communicatiebeleid 19.3 Externe communicatie 19.4 Communicatiemiddelen 19.5 Intermezzo 19.6 Begrippenlijst 19.7 Samenvatting 19.8 Oefenopgaven 19.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 20 Communicatie Inleiding 20.2 Communicatiemodel 20.3 Communicatiestoringen 20.4 Stimulus-responsmodel 20.5 Informatie versus gegevens 20.6 Organisatiestructuur en communicatie 20.7 Leidinggeven en communicatie 20.8 Organisatiecultuur en haar communicatiestructuur Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 21 Communicatie (3) 21.1 Inleiding 21.2 Communicatie naar verschijningsvorm 21.3 Mondelinge communicatie 21.4 Schriftelijke communicatie 21.5 Voor- en nadelen 21.6 Gesprekstechnieken 21.7 Vormen van besluitvorming tijdens vergadering 21.8 Begrippenlijst 21.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 22 Conflicten in organisaties 22.1 Inleiding 22.2 Indeling conflicten 22.3 Oorzaken conflicten Functies conflict 22.5 Gedrag partijen in conflict 22.6 Fasen in conflict 22.7 Analyse conflict 22.8 Conflictoplossing 22.9 Intermezzo Cultuurdimensies Communicatiestijl Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 23 Personeelsmanagement (1) 23.1 Inleiding 23.2 Personeelsmanagement 23.3 Human Resources Management 23.4 Ontwikkelingen in het denken over personeelsmanagement 23.5 Sociale zekerheidsstelsel 23.6 Motivatie en werkstructurering 23.7 Intermezzo 4

5 23.8 Begrippenlijst 23.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 24 Personeelsmanagement (2) 24.1 Inleiding 24.2 Bepalen personeelsbehoefte 24.3 Werving 24.4 Selectieproces 24.5 Aanstelling 24.6 Socialisatieproces 24.7 Uitstroom 24.8 Begrippenlijst 24.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 25 Personeelsmanagement (3) 25.1 Inleiding 25.2 Motiveren en belonen 25.3 Ontwikkelen van medewerkers 25.4 Arbeidsomstandigheden 25.5 Begrippenlijst 25.6 Samenvatting 25.7 Oefenopgaven 25.8 Huiswerkopgaven 25.9 Antwoorden oefenopgaven Les 26 Financieel Management (1) 26.1 Inleiding 26.2 Het financiële beleidsgebied 26.3 Functie jaarrekening en onderdelen 26.4 Onderdelen van de balans 26.5 Onderdelen van de resultatenrekening 26.6 Kasstroomoverzicht 26.7 Financiële balansanalyse 26.8 Begrippenlijst 26.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 22 Les 27 Financieel Management (2) 27.1 Inleiding 27.2 Budgettering 27.3 Kosten 27.4 Break-evenanalyse 27.5 Verschillenanalyse 27.6 Masterplan 27.7 Intermezzo 27.8 Begrippenlijst 27.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 28 Marketing Management (1) 28.1 Inleiding 28.2 Geschiedenis marketing 28.3 Het marketing beleidsgebied 28.4 Marketing en externe omgeving 28.5 Marketing en organisatiestructuur 28.6 Begrippenlijst 28.7 Samenvatting 28.8 Oefenopgaven 28.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 29 Marketing Management (2) 29.1 Inleiding 29.2 Marketingmix 29.3 Marktonderzoek 29.4 Toepassingsgebieden marketing 29.5 Intermezzo 29.6 Begrippenlijst 29.7 Samenvatting 29.8 Oefenopgaven 29.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 5

6 Les 30 Kwaliteitsmanagement (1) 30.1 Inleiding 30.2 Ontwikkelingsfasen kwaliteitszorg 30.3 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) 30.4 De regelkring en procesbeheersing 30.5 Kwaliteitskringen 30.6 INK/EFQM-managementmodel 30.7 Deming 30.8 MANS 30.9 Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 33 Logistiek Management 33.1 Inleiding 33.2 Inkoopmanagement 33.3 Logistieke concept 33.4 Logistieke grondvormen 33.5 Logistieke besturing 33.6 Voorraadbeheer 33.7 Voorraadkosten 33.8 Bestelmethoden 33.9 Begrippenlijst Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 31 Kwaliteitsmanagement (2) 31.1 Inleiding 31.2 Six Sigma 31.3 Balanced scorecard 31.4 Benchmarking 31.5 Kwaliteitstechnieken 31.6 Normen en certificering 31.7 Kwaliteitszorg en kostenbeheersing 31.8 Begrippenlijst 31.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 34 Informatiemanagement 34.1 Inleiding 34.2 Vakgebied informatiemanagement 34.3 Informatiefunctie 34.4 Soorten informatiesystemen 34.5 Eisen aan informatiesystemen 34.6 Informatieverzorging 34.7 Automatisering 34.8 Begrippenlijst 34.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 32 Productiemanagement (1) 32.1 Inleiding 32.2 Value chain 32.3 Creatiefunctie 32.4 Maakfunctie 32.5 Routing en lay-out 32.6 Onderhoud aan productiemiddelen 32.7 Begrippenlijst 32.8 Samenvatting 32.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 35 Praktijkcases (1) 35.1 Inleiding 35.2 Proefexamen 35.3 Huiswerkopgaven 35.4 Antwoorden proefexamen Onderdeel 1 30 meerkeuzevragen Onderdeel 2 10 open vragen Onderdeel 3 case 6

7 Les 36 Praktijkcases (2) 36.1 Inleiding 36.2 Proefexamen 36.3 Huiswerkopgaven 36.4 Antwoorden proefexamen 7

Inhoud. Management en maatschappij

Inhoud. Management en maatschappij Inhoud Deel 1 Management en maatschappij Hoofdstuk 1 Manager en management Management-in-actie: Alles wat ik doe, komt voort uit passie 1.1 Organisatie en management 1.1.1 De begrippen manager en management

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Het examenprogramma compensation & benefits consultant omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55 Noordhoff Uitgevers bv Middle Management Drs. J. Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Mid mang.indb 3-08-0 0:55 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Woord vooraf

WOORD VOORAF. Woord vooraf V WOORD VOORAF Woord vooraf Management is een belangrijk maatschappelijk verschijnsel. Binnen allerlei organisaties doen vele mensen in zeer uiteenlopende functies aan management. Zowel commerciële ondernemingen

Nadere informatie

Management Begrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk

Management Begrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk 250 Management Begrippen Gert-Jan Melker Eerste druk 250 Managementbegrippen 250 Managementbegrippen Gert-Jan Melker Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen/Amsterdam

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Theorie en Toepassing Aan Martine Aan Florian Management & Organisatie Theorie en Toepassing Dr. D. Keuning Dr. D.J. Eppink Tiende druk, 202 Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Managementbegrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten

Managementbegrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten 250 Managementbegrippen Gert-Jan Melker Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: G2K-designers, Groningen/Amsterdam Eventuele

Nadere informatie

Opleidingen Management

Opleidingen Management Opleidingen Management Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 2 verschillende niveau's opleidingen op het gebied van management: Cursus Management LSSO vergelijkbaar met MBO-4 niveau Opleiding Basiskennis

Nadere informatie

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Nemas Advanced Management

Nemas Advanced Management Nemas Advanced Management Hoger Management is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema.

Nadere informatie

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Propedeuse Bedrijfsadministratie I In deze inleiding doorlopen we de complete boekhoudcyclus: balans, dagboeken, journaal (ook boeken BTW), grootboek, voorafgaande journaalposten,

Nadere informatie

Opleiding Management Assistent

Opleiding Management Assistent Opleiding Management Assistent De opleiding Management Assistent is in tegenstelling tot de opleiding Secretaresse geen opleiding die geheel op het aanleren van vaardigheden is gericht. De nadruk ligt

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 1 Strategie 3 1.1 Strategievorming 3 1.2 Missie en doelstellingen 4 1.3 Planning-en-controlcyclus 5 1.4 Kritische succesfactoren 7 1.5 Balanced Score Card 9 1.6 Meerjarenbegroting,

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Organisatie en Management

Organisatie en Management Organisatie en Management Marcus van Dam Een praktijkgerichte benadering van Zevende druk Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Opgedragen aan: Anjette, Jasper, Hugo en Yannick

Nadere informatie

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix Accountmanager Inhoudsopgave Les 1 Verkoop als onderdeel van de marketingmix 1.1 Inleiding 1.2 Wat is marketing? 1.3 Definities van marketing 1.4 Opdracht 1.5 De marketingmix 1.6 Marketingstrategieën 1.7

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Loonadministratie Personeel & Organisatie Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3 Niveau vergelijkbaar met mbo

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie