CHANGE IN EDUCATION. Nieuwegein, 5 maart 2013 Jonneke Adolfsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHANGE IN EDUCATION. Nieuwegein, 5 maart 2013 Jonneke Adolfsen"

Transcriptie

1 CHANGE IN EDUCATION Nieuwegein, 5 maart 2013 Jonneke Adolfsen

2 van voorstel via uitvoering naar borging

3 Change in education.. is easy to propose, hard to implement and extraordinary difficult to sustain (Hargreaves & Fink, Sustainable Leadership )

4 Inhoud De wetenschap Monitoring praktijkervaringen landelijke pilots Reflectie en uitwerking

5 Ervaringen

6 Borging Een ontwikkeling is geborgd als deze na een bepaalde tijd nog steeds algemeen zichtbaar is binnen de school (Datnow, 2005) Belangrijkste criterium: de getrouwheid waarmee de vernieuwing wordt gecontinueerd, ook als extra ondersteuning en middelen niet meer beschikbaar zijn (Han en Weiss, 2005)

7 Inspectie van het Onderwijs (2009) Excellente scholen onderscheiden zich vooral door een beter didactisch handelen en een betere leerlingenzorg, maar ook door een betere kwaliteitszorg: ze evalueren de prestaties van leerlingen systematischer en borgen hun kwaliteit beter. Ze werken daardoor opbrengstgerichter dan andere scholen, en dat vertaalt zich in goede opbrengsten die ze over schooljaren heen laten zien en vasthouden.

8 Nogmaals borging Onderwijsontwikkeling kan gezien worden als geborgd als het niet meer gezien wordt als iets nieuws of anders maar als onderdeel van zowel de eigen normen en waarden als de procedurele structuur. (McLauglin & Mitra, 2001) Bij borging is vooral de continue aandacht voor evaluatie en de daaruit voortvloeiende veranderingen die een dynamische omgeving vragen van belang. (McIntosh et al., 2009)

9 U.S. Department of Education (2010) gemiddeld genomen boeken CSR-scholen weinig vooruitgang maar individuele scholen hebben hun resultaten duidelijk verbeterd belangrijke onderscheidende factoren: gedeeld onderwijskundig leiderschap, schoolklimaat, aandacht voor instructie, datagebruik externe ondersteuning. de verschillende scholen combineren deze factoren op een verschillende manier en leggen verschillende accenten, afhankelijk van de eigen situatie.

10 Cyclisch proces Borging is geen aparte fase die plaatsvindt na de implementatie van de gewenste ontwikkeling, maar is een onderdeel van continue schoolontwikkeling als een cyclisch proces. (Anderson en Stiegelbauer, 1994; Coburn, 2003; McLaughlin Mitra, 2001; McIntosh et al., 2009; Darling-Hammond & Rothman, 2011) &

11 Onderwijsontwikkeling in de praktijk Veel variatie in ontwikkeling in scholen Doelen (bijv. curriculair en pedagogischdidactisch) Aanpak (bijv. top-down, bottom up, combinatie) Resultaten (van geïsoleerde veranderingen tot schoolbreed)

12 Onderwijsontwikkeling in de praktijk Maar ook: Scholen zien zich geconfronteerd met ontwerpproblematiek: Inhoudelijk Wat pakken we aan? Welke resultaten streven we na? Wat betekent dat op leerling-, klas-, school- en schooloverstijgend niveau? (nano, micro, meso, macro) Technologisch Hoe gaan we te werk? Hoe zorgen we bijv. voor doorgaande leerlijnen? Sociaal-politiek Wie betrekken we, wanneer, in welke rollen? Wie beslist?

13 Leiderschap en synergie Om duurzame veranderingen binnen een school en tussen scholen tot stand te brengen is synergie nodig tussen: curriculumontwikkeling schoolorganisatieontwikkeling professionele ontwikkeling van alle betrokkenen

14 Synergie in ontwikkelingen (copyright SLO) curriculumontwikkeling curriculum op nano-(leerling)niveau professionele ontwikkeling schoolorganisatieontwikkeling

15 Pilots taal en rekenen In het kader van de invoering van de referentieniveaus Landelijk project, 4 jaar Veel begeleiding Ruim tijd en aandacht voor professionalisering projectleiders Monitoring

16 Project 1 Groot bestuur po en vo in middelgrote stad Korte lijnen, overzichtelijk Sterke projectleider, theoretisch kader, inhoud én pedagogisch-didactisch handelen, toetskalender, PDCA-cyclus, externe deskundigheid,.. Wat kan er misgaan?

17 Knelpunt Het hebben van de functie van leidinggevende valt niet altijd samen met zeggenschap

18 Project 2 Relatief taalarm krimpgebied Sense of urgency Bestaand netwerk Nieuwsbrieven Inhoudelijke activiteiten op werkvloer- en managementniveau Wat kan er misgaan?

19 Knelpunt Stevige persoonlijke contacten zijn niet hetzelfde als een stevig netwerk

20 Project 3 Gebied met relatief veel taal- en rekenachterstand Sense of urgency Ervaren projectleider Snelle start, veel deelnemende scholen Wat kan er misgaan?

21 Knelpunt Commitment uitspreken is niet hetzelfde als betrokken zijn en maakt dus nog geen netwerk

22 Cruciaal Formuleer nauwkeurig voor welk probleem het beoogde project een oplossing biedt Beschrijf wat je gaat doen, hoe je het gaat doen, wat daarvoor nodig is (tijd, middelen, mensen,..) hoe je gaat bepalen of je doelen bereikt zijn en of je interventies geëigend bleken

23 Bezinning Wie doen er mee? Netwerkvorming, mensen met zeggenschap Uitwisseling, verkenning, band creëren Beperkte groep of hele school? Wat pak je aan? Waarop vind je elkaar? What s in it for me / us? What makes me / us tick? Urgentie? Idealisme? Elkaar vinden op gezamenlijk doel Elementen van het curriculum (doorlopende leerlijnen, continuïteit) Hoe pak je het project aan? Projectmatig werken Feedback organiseren, terugkijken naar gezamenlijk doel Rol projectleider, schoolleider, docenten, leerlingen en andere betrokkenen

24 Waarop vind je elkaar?

25 Fasen in innovatieve trajecten Beoogd (Intended) Denkbeeldig (Ideal, Ideological, Idealistic) Formele, Geschreven (Formal, Written) Uitgevoerd (Implemented) Geïnterpreteerd (m.n. door leraren, maar ook anderen ; cf. false clarity; painful unclarity) (Perceived) In actie (Operational) Bereikt (Attained) Ervaren (m.n. door leerlingen) (Experiential, Experienced) Geleerd (Learned)

26 Uitwerking Alignment / verbinding Professionele leergemeenschappen Datagestuurd keuzes maken Eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid

27 Alignment en duurzaam verbeteren Landelijk Leiderschapscentrum Expertis Leidinggeven aan Leren en Verbeteren Dutch Center for Educational Leadership Leiderschapstraining op niveau Alignment en Continu Verbeteren vanuit de Systeembenadering voor Kwaliteitszorg (TQE) in de 21 e eeuw Gedeeld Leiderschap Niveau Rollen en Verantwoordelijkheid Documenten/Doelen Resultaten/Data Overleg PLG Bestuursteam DLT: District Leadership Team PLG Leiderschapsteams BLT: Building Leadership Teams (per gebouw dus) BESTUUR (Schoolbestuur) (Bestuur) (College van Bestuur) (Bovenschools Manager) SCHOOL School (Directie) (Rector) (Clusterdirecteur) (Meerscholendirecteur) (Locatiedirecteur) (Managementteam) (Centraal Verbeterteam) (Verbeterteam + Omgeving) Verzorgt een overzichtelijk Plan on a page vanuit het bestuur (doelen/data) Communicatie en alignment (rapporteert aan stakeholders) Geeft stem aan klant en stakeholders (inzicht in besluiten) Geeft richting aan (missie/visie) en communiceert hierover Stelt verbeterplannen op en monitort de uitvoering. Bevordert leiderschap op alle niveaus binnen de school (capacity building). Brengt lijn aan in het werken met PLG s (Alignment) en legt hierover verantwoording af. Professionalisering m.b.t. denken in systemen en processen en werken TQM instrumenten. 1 Pagina Plan Beleidsplan District Strategic Plan on a Page 1 pagina plan Schoolplan School Plan on a Page 1 pagina plan Schoolverbeterplan(nen) Improvement Plan on a Page Afgestemde en SMART geformuleerde doelen en werken met de PDSA Verbetercirkel Management Dashboard (Bovenschools) Board Balanced Scorecard Management Dashboard (School) School Balanced Scorecard 1 x per kwartaal 1 a 2 x per maand PLG Verbeterteams KLAS/Docenten PLC: Professional Learning Communities Klassen/Groepen (Docenten) (Ontwikkelteams) (Leerteams) (Verbeterteams + ouders) Stemt doorlopende leerlijnen af tussen klassen of inhoud. Stemt verbeterdoelen af, maakt deze SMART en zet ze in PDSA proces Geeft invulling aan 4 PLC vragen Stelt systeem op voor RT en interventieteam 1 pagina plan Groepsplan Class Room Plan on a Page met SMART doelen! Kwaliteitsmuur (Datamuur) Classroom Data Center 2-4 x per maand (Teams) (Vakgroepen) PLG Klasseteams KLAS/Leerlingen CLC: Classroom Learning Community Klas/Groep (Verbeterteams Leerlingen + Docent)(+Ouders) Betrekt leerlingen bij 21 e eeuw leren Bevordert proceseigenaarschap en afleggen van verantwoording Stemt klassedoelen af met verbeterdoelen. Betrekt de groep en de leerlingen bij het realiseren van doelen 1 pagina plan Leerlingplan Student Plan on a Page met SMART doelen! Leerlingmap (Leerlingportfolio) Student Data Folder Dagelijks 4 x per maand Klasoverleg

28

Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk?

Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk? Position paper Duurzame schoolontwikkeling Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk? Ons motto: Kinderen hebben maar één kans op goed onderwijs. De kennissamenleving We leven in een kennissamenleving.

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

High Performance Schools

High Performance Schools CBE Amsterdam Office Herengracht 250 1016 BV Amsterdam phone +31 (0)20 521 74 00 websites www.nl.cbe-group.com www.cbe-group.com High Performance Schools Primair Onderwijs Drs. Pim Pollen MBA, Managing

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

professioneel kapitaal

professioneel kapitaal Goed zorgen voor professioneel kapitaal over professionaliseren in vo-scholen Evelien Loeffen (KPC Groep), Ton Bruining (KPC Groep), Emerance Uytendaal (KPC Groep), Louis Thijssen (Voion) 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Kenmerken van een lerende organisatie

Kenmerken van een lerende organisatie Kenmerken van een lerende organisatie Een praktische handreiking om in het voortgezet onderwijs verandering en ontwikkeling te omarmen Deze handreiking is een uitgave van School aan Zet www.schoolaanzet.nl

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma Handleiding voor hbo s en hun regionale zorgpartners Christelijke Hogeschool Windesheim Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Kenniscentrum Gezondheid

Nadere informatie

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal Ariena Verbaan Claudine Verbiest De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs. Professionalisering in het montessori basisonderwijs Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation Masterthesis DE VOLGENDE STAP De taalcoördinator als inhoudelijk leider Klarinske de Roos Master Learning & Innovation Voorwoord In 2012 rondde ik de opleiding voor taalcoördinatoren af. Een studie waar

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Fietsen zonder zijwieltjes

Fietsen zonder zijwieltjes Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs 2 project Steunpunt Zeer Zwakke Scholen Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

De school als professionele organisatie

De school als professionele organisatie H2 De school als professionele organisatie PAGINA 23 De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog en daarmee de prestaties van leerlingen. Dat is de ambitie van dit kabinet. Daarvoor zijn goed opgeleide

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie