BAG Beheerauditrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAG Beheerauditrapportage"

Transcriptie

1 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies

2 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving /08/2014 geheel omgezet naar Kadaster huisstijl, vorige versie: juli 2014 Versie augustus / 17

3 Inhoudsopgave 1 Toelichting inhoud beheerauditrapportages Inleiding Toelichting Overzicht tellingen Overzicht verdiepte tellingen voor enkele objecttypen (BRON BAG-VS) Openbare ruimte (type) Pand (status) Verblijfsobject (status) Verblijfsobject (gebruiksdoel) Overzicht termijnen Verwerkingstermijn brondocumenten Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie Afhandeling onderzoek Overzicht specifieke tellingen Overzicht maatwerkwaarden Overzicht statuscompleetheid Afhandeling geweigerde berichten Afhandeling terugmeldingen A-selecte steekproef...17 Versie augustus / 17

4 1 Toelichting inhoud beheerauditrapportages 1.1 Inleiding Voor het uitvoeren van de inspectie/audit worden rapportages gebruikt die bij het Kadaster opvraagbaar zijn. Deze beheerauditrapportage bestaat uit een statusrapport en een A-selecte steekproef. In deze toelichting staat beschreven hoe de gegevens in de rapportage tot stand komen. Dit stelt inspecteurs en bronhouders in staat de rapportages beter te gebruiken. Deze toelichting biedt geen antwoord op vragen over de gevolgen van bepaalde cijfers voor de BAG inspectie. Met deze vragen kunt u terecht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via Versie augustus / 17

5 2 Toelichting 2.1 Overzicht tellingen In dit gedeelte van de rapportage wordt een overzicht gegeven van verschillende tellingen op zowel de opgegeven peildatum als gedurende de opgegeven periode. Het overzicht tellingen kent de volgende opbouw: Overzicht tellingen Aantal objecten op peildatum Aantal mutaties gedurende opgegeven periode Telling geconstateerde objecten gedurende opgegeven periode Aantal Nieuw Beëindigd Gemuteerd Bij start % bij start Bij einde % bij einde Gem. duur Woonplaats zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Openbare ruimte zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Nummeraanduiding zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Pand zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Verblijfsobject zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Ligplaats zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Standplaats zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 zzzz9 zzzz9 zzzz9 zzzz9 zzzz9 Aantal objecten op peildatum: Het aantal objecten op de genoemde peildatum betreft het totaal aantal objecten van het betreffende objecttype dat op de genoemde datum niet de status ingetrokken (verblijfsobject, standplaats, ligplaats, woonplaats, openbare ruimte en nummeraanduiding), gesloopt (pand) of niet gerealiseerd (pand en verblijfsobject) had. Objecten die op het moment van het aanmaken van het rapport nog niet in de BAG LV zijn opgenomen worden niet meegeteld. Het moment van aanmaken van de rapportage heeft invloed op de aantallen. Panden die geometrisch (deels) binnen de gemeentegrens liggen worden geteld. Dit betekent dat panden die op een gemeentegrens liggen in de betrokken gemeenten geteld worden. Aantal mutaties gedurende opgegeven periode: Het aantal mutaties gedurende de opgegeven periode betreft het totaal aantal mutaties dat ten aanzien van deze objecttypen heeft plaatsgevonden. Hierbij gaat het om de begindatum geldigheid van het object en niet de datum waarop de gegevens in de BAG LV zijn terecht gekomen. Het totaal aantal voorkomens, waarvan de begindatum in de opgegeven periode ligt, is in principe ook de som van de aantallen in de kolommen nieuw, beëindigd en gemuteerd. 1 Nieuw Het aantal mutaties in de kolom nieuw betreft de telling van de eerste voorkomens van objecten waarvan de begindatum binnen de selectieperiode valt. Dit betekent dat alle eerste voorkomens van objecten die in de periode zijn opgevoerd worden geteld, onafhankelijk van de status die het object heeft. Voorbeeld: Een verblijfsobject dat wordt opgevoerd met de status 'in gebruik (niet ingemeten)', in plaats van 1 Er zijn twee uitzonderingen: 1: Een mutatie waarbij een object dat wordt opgevoerd met een beëindigde status wordt én als nieuw geteld én als beëindigd. In het totaal wordt deze mutatie slechts een keer geteld. 2. Een mutatie waarbij een object met een beëindigde status wordt gemuteerd, wordt niet als gemuteerd geteld. In het totaal wordt deze mutatie wel geteld. In die gevallen is het totaalaantal niet gelijk aan de som van de aantallen in de kolommen nieuw, beëindigd en gemuteerd. De aantallen in de kolommen nieuw en beëindigd is wel juist, zodat altijd duidelijk is hoeveel huidge objecten er in de selectieperiode zijn bijgekomen en afgegaan. Versie augustus / 17

6 'gevormd' wordt wel geteld als nieuw verblijfsobject als dit het eerste voorkomen in de LV BAG is. Ook een pand dat wordt opgevoerd met de status bouw gestart wordt wel geteld als nieuw pand. Een pand dat met status gesloopt wordt opgevoerd, wordt ook geteld als nieuw pand. Beëindigd Het aantal mutaties in de kolom beëindigd betreft de telling van de laatste voorkomens binnen de selectieperiode waarvan de begindatum binnen de selectieperiode ligt, waarbij aan het object de status ingetrokken (verblijfsobject, standplaats, ligplaats, woonplaats, openbare ruimte en nummeraanduiding), gesloopt (pand) of niet gerealiseerd (pand en verblijfsobject) is toegekend. Voorbeeld: Een verblijfsobject dat binnen de selectieperiode gemuteerd wordt van in gebruik naar ingetrokken wordt als beëindigd geteld. Ook een pand dat in de selectieperiode met status gesloopt wordt opgevoerd, wordt geteld als beëindigd. Gemuteerd Het aantal mutaties in de kolom gemuteerd betreft in principe de mutaties die niet als nieuw of beëindigd zijn geteld. Het gaat hierbij dus om de overige mutaties. Telling geconstateerde objecten gedurende opgegeven periode: Het aantal geconstateerde objecten gedurende de opgegeven periode betreft het totaal aantal objecten dat aan het begin en het eind van de opgegeven periode de aanduiding geconstateerd kende. Bij start Het aantal objecten in de kolom bij start betreft het aantal objecten waarvan op de startdatum van de opgegeven periode het attribuut indicatie geconstateerd de waarde J bevatte. % bij start De kolom % bij start bevat het aantal objecten uit de kolom bij start gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op die datum. Bij einde Het aantal objecten in de kolom bij einde betreft het aantal objecten waarvan op de einddatum van de opgegeven periode het attribuut indicatie geconstateerd de waarde J bevatte. % bij einde De kolom % bij einde bevat het aantal objecten uit de kolom bij einde gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op die datum. Gem. duur In de kolom Gem. duur is aangegeven wat de gemiddelde duur is waarop een object de status geconstateerd heeft. Deze berekening vindt uitsluitend plaats over de objecten waarvan gedurende de opgegeven periode het object de status geconstateerd heeft gekregen en deze status weer hebben verloren. 2.2 Overzicht verdiepte tellingen voor enkele objecttypen (BRON BAG-VS) In dit gedeelte van de rapportage wordt een overzicht gegeven van verschillende tellingen op de opgegeven peildatum voor de objecttypen openbare ruimte, pand en verblijfsobject. Het gaat om de overzichten: Openbare ruimte (type) Pand (status) Verblijfsobject (status) Verblijfsobject (gebruiksdoel) Hieronder wordt de opbouw van deze overzichten toegelicht. Versie augustus / 17

7 2.2.1 Openbare ruimte (type) Het overzicht openbare ruimte (type) kent de volgende opbouw: Overzicht openbare ruimte (type) Openbare ruimte (type) Aantal % Aantal zonder nummeraanduidingen Weg zzz9 z9,99% zzz9 Water zzz9 z9,99% zzz9 Spoorbaan zzz9 z9,99% zzz9 Terrein zzz9 z9,99% zzz9 Kunstwerk zzz9 z9,99% zzz9 Landschappelijk gebied zzz9 z9,99% zzz9 Administratief gebied zzz9 z9,99% zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 Aantal: Het aantal objecten in de kolom Aantal betreft het aantal objecten dat op de genoemde peildatum als waarde van het attribuut Type openbare ruimte de in de eerste kolom opgenomen waarde kende. Het totaal aantal openbare ruimten is het aantal openbare ruimten inclusief de openbare ruimten die de status ingetrokken hebben. Dit aantal hoeft dus niet overeen te komen met het aantal openbare ruimten uit het overzicht tellingen. %: Het percentage objecten in de kolom % bevat het aantal objecten uit de kolom Aantal gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op de peildatum. Aantal zonder nummeraanduiding: Het aantal objecten in de kolom Aantal zonder nummeraanduidingen betreft het aantal openbare ruimten van het betreffende type waaraan geen nummeraanduidingen gerelateerd zijn Pand (status) Het overzicht pand (status) kent de volgende opbouw: Overzicht pand (status) Pand (status) Aantal % Bouwvergunning verleend zzz9 z9,99% Bouw gestart zzz9 z9,99% In gebruik (niet ingemeten) zzz9 z9,99% Pand in gebruik zzz9 z9,99% Sloopvergunning verleend zzz9 z9,99% Pand gesloopt zzz9 z9,99% Pand buiten gebruik zzz9 z9,99% Niet gerealiseerd pand zzz9 z9,99% Totaal zzzz9 Versie augustus / 17

8 Aantal: Het aantal objecten in de kolom Aantal betreft het aantal objecten dat op de genoemde peildatum als waarde van het attribuut Pandstatus de in de eerste kolom opgenomen waarde kende. Het totaal aantal minus aantal met status pand gesloopt en minus aantal met status niet gerealiseerd pand geeft het aantal panden dat op het overzicht tellingen is afgedrukt. %: Het percentage objecten in de kolom % bevat het aantal objecten uit de kolom Aantal gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op de peildatum Verblijfsobject (status) Het overzicht verblijfsobject (status) kent de volgende opbouw: Overzicht verblijfsobject (status) Verblijfsobject (status) Aantal % Verblijfsobject gevormd zzz9 z9,99% Niet gerealiseerd verblijfsobject zzz9 z9,99% Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) zzz9 z9,99% Verblijfsobject in gebruik zzz9 z9,99% Verblijfsobject buiten gebruik zzz9 z9,99% Verblijfsobject ingetrokken zzz9 z9,99% Totaal zzzz9 Aantal: Het aantal objecten in de kolom Aantal betreft het aantal objecten dat op de genoemde peildatum als waarde van het attribuut Verblijfsobjectstatus de in de eerste kolom opgenomen waarde kende. Het totaal aantal minus aantal met status niet gerealiseerd verblijfsobject en minus aantal met status verblijfsobject ingetrokken geeft het aantal Verblijfsobjecten dat op het overzicht tellingen is afgedrukt. %: Het percentage objecten in de kolom % bevat het aantal objecten uit de kolom Aantal gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op de peildatum Verblijfsobject (gebruiksdoel) Het overzicht verblijfsobject (gebruiksdoel) kent de volgende opbouw: Versie augustus / 17

9 Overzicht verblijfsobject (gebruiksdoel) Verblijfsobject (gebruiksdoel) Aantal % Aantal nevenadressen woonfunctie zzz9 z9,99% zzz9 bijeenkomstfunctie zzz9 z9,99% zzz9 celfunctie zzz9 z9,99% zzz9 gezondheidszorgfunctie zzz9 z9,99% zzz9 industriefunctie zzz9 z9,99% zzz9 kantoorfunctie zzz9 z9,99% zzz9 logiesfunctie zzz9 z9,99% zzz9 onderwijsfunctie zzz9 z9,99% zzz9 sportfunctie zzz9 z9,99% zzz9 winkelfunctie zzz9 z9,99% zzz9 overige gebruiksfunctie zzz9 z9,99% zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 Aantal: Het aantal objecten in de kolom Aantal betreft het aantal objecten dat op de genoemde peildatum als waarde van het attribuut gebruiksdoel verblijfsobject de in de eerste kolom opgenomen waarde kende. Het totaal aantal Verblijfsobjecten hoeft niet overeen te komen met het aantal Verblijfsobjecten dat op het overzicht tellingen is afgedrukt. Dit heeft te maken met het verschil in status van de mee te tellen Verblijfsobjecten en met het feit dat een verblijfsobject meerdere gebruiksdoelen kan hebben. %: Het percentage objecten in de kolom % bevat het aantal objecten uit de kolom Aantal gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op de peildatum. Aantal nevenadressen: De in de kolom Aantal nevenadressen opgenomen aantallen nevenadressen betreft het aantal nummeraanduidingen dat gerelateerd is aan verblijfsobjecten met het betreffende gebruiksdoel op basis van het attribuut Aanduiding nevenadressen verblijfsobject. Een nevenadres dat gerelateerd is aan een verblijfsobject met meerdere gebruiksdoelen, wordt meerdere malen getoond (per gebruiksdoel) in het overzicht. Versie augustus / 17

10 3 Overzicht termijnen In dit gedeelte van de rapportage wordt een overzicht gegeven van verschillende berekeningen over de opgegeven periode naar aantallen en termijnen van bepaalde typen mutaties. Het gaat om de overzichten: Verwerkingstermijn brondocumenten Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie Afhandeling onderzoek 3.1 Verwerkingstermijn brondocumenten Met het overzicht verwerkingstermijn brondocumenten wordt inzicht gegeven in de (gemiddelde) duur die is gelegen tussen de brondocumentdatum en het moment waarop de mutatie in de LV BAG is verwerkt gedurende de selectieperiode. Een mutatie wordt geteld als de datum waarop de mutatie in de LV BAG is verwerkt in de selectieperiode valt. Er wordt dus niet naar de begindatum van voorkomens gekeken zodat het aantal mutaties kan afwijken van de aantallen die genoemd zijn bij het overzicht tellingen. Het overzicht kent de volgende opbouw: Verwerkingstermijn brondocumenten Verwerkingstermijn brondocumenten =< 7 dagen % > 7 dagen % Gem.> 7 dg Woonplaats zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Openbare ruimte zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Nummeraanduiding zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Pand zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Verblijfsobject zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Ligplaats zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Standplaats zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 Voor het bepalen van de verwerkingstermijn wordt gebruik gemaakt van de datum waarop een mutatie is ontvangen door de BAGLV. De voor de gemeente geldende verwerkingstermijn van vier werkdagen vermeerderd met de aanbiedtermijn aan de BAGLV van één werkdag, levert tezamen vijf werkdagen op. De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van kalenderdagen. Om ervoor te zorgen dat de weekeinden worden meegenomen wordt de verwerkingstermijn berekend op basis van zeven dagen. De 7 kalenderdagen betreffen altijd ten hoogste 5 werkdagen en een zaterdag en zondag. In eerste instantie wordt geen rekening gehouden met feestdagen, die het aantal werkdagen zullen verlagen. =< 7 dagen: Het aantal mutaties in de kolom =< 7 dagen betreft het aantal mutaties ten aanzien van het betreffende objecttype waarvan de verwerking heeft plaatsgevonden binnen de genoemde 7 dagen. %: Het percentage mutaties in de kolom % bevat het aantal mutaties uit de kolom =< 7 dagen gedeeld door het totaal aantal mutaties van dit objecttype gedurende de opgegeven periode Versie augustus / 17

11 > 7 dagen: Het aantal mutaties in de kolom > 7 dagen betreft het aantal mutaties ten aanzien van het betreffende objecttype waarvan de verwerking heeft plaatsgevonden na de genoemde periode van 7 dagen. %: Het percentage mutaties in de kolom % bevat het aantal mutaties uit de kolom > 7 dagen gedeeld door het totaal aantal mutaties van dit objecttype gedurende de opgegeven periode Gem. > 7 dg: De in de kolom Gem. > 7 dg. opgenomen waarde geeft aan wat de gemiddelde verwerkingstijd (in dagen) is van de mutaties waarvan de verwerking heeft plaatsgevonden na de genoemde periode van 7 dagen. Het synchroniseren van voorkomens van met een brondocumentdatum in het verleden, levert een langdurige periode tussen brondocumentdatum en mutatiedatum op. Hierdoor kan het voorkomen dat in deze kolom een hoge waarde is opgenomen. De ID s van de voorkomens die te laat zijn verwerkt, zijn in een aparte bijlage bij de rapportage opgenomen, zodat duidelijk is om welke voorkomens het gaat. 3.2 Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie Met het overzicht verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie wordt inzicht gegeven in de gemiddelde duur die is gelegen tussen het gereed melden van een pand en de opname van de definitieve geometrie van dat pand. Bij het berekenen van de verwerkingstijd wordt uitgegaan van de begindatum van de voorkomens van het pand. Het overzicht kent de volgende opbouw: Verwerkingstijd definitieve pandgeometrie Verwerkingstijd definitieve pandgeometrie >6 mnd % Gem. >6 mnd Pand zzz9 z9,99% zzz9 > 6 mnd: Het aantal mutaties in de kolom > 6 mnd betreft de telling van het aantal mutaties waarbij de waarde in gebruik (niet ingemeten) meer dan 6 maanden na het ontstaan van deze status wordt vervangen door de waarde in gebruik. In deze telling worden alleen panden meegenomen, die voor de eerste keer tijdens de levenscyclus de status in gebruik krijgen, en waarbij de begindatum in de selectieperiode ligt. Panden die nog een keer de status in gebruik (niet ingemeten) hebben gekregen (vanwege een verbouwing) worden niet (meer) meegenomen in deze telling. %: Het percentage mutaties in de kolom % bevat het aantal mutaties uit de kolom > 6 mnd gedeeld door het totaal aantal mutaties met deze statusovergang gedurende de opgegeven periode. Gem. 6 mnd De in de kolom Gem. > 6 mnd. opgenomen waarde geeft aan wat de gemiddelde verwerkingstijd (in maanden) is van de mutaties waarvan de verwerking langer heeft geduurd dan 6 maanden. Dit is dus de gemiddelde tijd van de mutaties die geteld zijn in de eerste kolom. Versie augustus / 17

12 De ID s van de panden waarvan de geometrie te laat is verwerkt, zijn in een aparte bijlage bij de rapportage opgenomen, zodat duidelijk is om welke panden het gaat. 3.3 Afhandeling onderzoek Met het overzicht afhandeling onderzoek wordt inzicht gegeven in de gemiddelde duur van het onderzoek bij de objecten, die gedurende de selectieperiode in onderzoek geplaatst zijn en uit onderzoek gehaald zijn. Het overzicht kent de volgende opbouw: Afhandeling onderzoek Afhandeling onderzoek Aantal >6 mnd % Gem. Totaal Gem. > 6 mnd Woonplaats zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Openbare ruimte zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Nummeraanduiding zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Pand zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Verblijfsobject zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Ligplaats zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Standplaats zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 Aantal: Het aantal genoemd in de kolom Aantal betreft het aantal malen dat objecten van het betreffende objecttype gedurende de opgegeven periode uit onderzoek is gehaald. Een object wordt geteld als de begindatum van het voorkomen dat uit onderzoek is geplaatst binnen de selectieperiode valt. Als een object in de selectieperiode meerdere malen uit onderzoek is gehaald, telt dit als meerdere mutaties. > 6 mnd: Het aantal in de kolom > 6 mnd betreft het aantal malen dat objecten van het betreffende objecttype gedurende de opgegeven periode uit onderzoek zijn gehaald en daar, op basis van de begindatum, langer dan 6 maanden in hebben gestaan. Dit wordt gemeten met behulp van de wijzigingen van het attribuut In onderzoek. %: Het percentage in de kolom % bevat het aantal malen uit de kolom > 6 mnd gedeeld door het aantal uit de kolom Aantal. Gem. totaal: De in de kolom Gem. totaal opgenomen waarde geeft aan wat de gemiddelde duur (in maanden) is waarop objecten van het betreffende objecttype de indicatie In onderzoek hebben gekend. Gem. > 6 mnd: De in de kolom Gem. > 6 mnd opgenomen waarde geeft aan wat de gemiddelde duur (in maanden) is waarop objecten van het betreffende objecttype de indicatie In onderzoek hebben gekend, indien dit onderzoek langer dan 6 maanden heeft geduurd. Versie augustus / 17

13 De ID s van de voorkomens die te laat zijn verwerkt, zijn in een aparte bijlage bij de rapportage opgenomen, zodat duidelijk is om welke voorkomens het gaat. 3.4 Overzicht specifieke tellingen In dit gedeelte van de rapportage wordt een overzicht gegeven van enkele kengetallen met een specifiek karakter. Het bevat voornamelijk overzichten die gedurende de eerste cyclus van beheeraudits relevant zijn. Het gaat om de overzichten: Overzicht maatwerkwaarden Overzicht statuscompleetheid Hieronder wordt de opbouw van deze overzichten toegelicht Overzicht maatwerkwaarden Met het overzicht maatwerkwaarden wordt inzicht gegeven in de mate waarin binnen de registratie nog gebruikt wordt gemaakt van maatwerkwaarden. Het overzicht kent de volgende opbouw: Overzicht maatwerkwaarden Overzicht maatwerkwaarden Aantal Aantal maatwerkwaarden Aantal mutaties bouwjaren zzz9 zzz9 Aantal mutaties pandgeometrie zzz9 Aantal mutaties gebruiksdoel zzz9 Aantal mutaties oppervlakte woningen zzz9 zzz9 Aantal mutaties oppervlakte niet-woningen zzz9 zzz9 Aantal: Het aantal in de kolom Aantal betreft het aantal mutaties die hebben plaatsgevonden gedurende de opgegeven periode ten aanzien van de in de eerste kolom opgenomen mutatiesoort. Het gaat daarbij dus om het aantal mutaties waarbij: het attribuut bouwjaar van bestaande panden is gewijzigd (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw pand wordt opgevoerd); de pandstatus bij bestaande panden (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw pand wordt opgevoerd), gewijzigd is van de waarde in gebruik (niet ingemeten) naar in gebruik ; het attribuut gebruiksdoel van bestaande verblijfsobjecten is gewijzigd (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw verblijfsobject wordt opgevoerd); het attribuut oppervlakte is gewijzigd van verblijfsobject met het gebruiksdoel woondoeleinden (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw verblijfsobject wordt opgevoerd); het attribuut oppervlakte is gewijzigd van verblijfsobject met een ander gebruiksdoel dan het gebruiksdoel woondoeleinden (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw verblijfsobject wordt opgevoerd). Aantal maatwerkwaarden: Versie augustus / 17

14 De in de kolom Aantal maatwerkwaarden opgenomen waarde geeft aan hoeveel objecten er op de opgegeven peildatum bestaan, die voor het betreffende attribuut een maatwerkwaarde bevatten, zoals deze door gemeenten zijn gehanteerd: voor ontbrekende bouwjaren wordt de maatwerkwaarde 9999 opgenomen; voor ontbrekende oppervlakten wordt de maatwerkwaarde opgenomen. Bij het bepalen van het aantal maatwerkwaarden, worden de VBO s met een historische status op de opgegeven peildatum niet meegenomen. De VBO s met de status niet gerealiseerd verblijfsobject of verblijfsobject ingetrokken blijven dus buiten beschouwing in de telling van het aantal maatwerkwaarden Overzicht statuscompleetheid Met het overzicht statuscompleetheid wordt inzicht gegeven in de mate waarin gemeenten de status bouw gestart van panden bijhouden. Het overzicht kent de volgende opbouw: Overzicht statuscompleetheid Overzicht statuscompleetheid Aantal Pand zzz9 Toelichting: Het aantal in de kolom Aantal betreft het aantal panden waarbij gedurende de opgegeven periode de pandstatus bouw gestart is overgeslagen. Hierbij worden alleen panden geteld die zijn opgevoerd met de status bouwvergunning verleend. Een geconstateerd pand dat wordt opgevoerd met status in gebruik wordt bijvoorbeeld niet meegeteld. De ID s van de panden die niet statuscompleet zijn, zijn in een aparte bijlage bij de rapportage opgenomen, zodat duidelijk is om welke panden het gaat. Versie augustus / 17

15 4 Afhandeling geweigerde berichten Met het overzicht afhandeling geweigerde berichten wordt inzicht gegeven in het aantal door de BAGLV geweigerde berichten en het totaal aantal aangeboden berichten in de periode. Het overzicht kent de volgende opbouw: Afhandeling geweigerde berichten Afhandeling geweigerde berichten Aantal geweigerd Totaal aantal woonplaats zz9 zzz9 openbare ruimte zz9 zzz9 nummeraanduiding zz9 zzz9 pand zz9 zzz9 verblijfsobject zz9 zzz9 ligplaats zz9 zzz9 standplaats zz9 zzz9 overig zz9 zzz9 Totaal zzz9 zzzz9 Steekproef van geweigerde berichten <<bericht identificatie>> <<bericht identificatie>> Toelichting: Het aantal in de kolom Aantal geweigerd betreft het aantal berichten dat gedurende de opgegeven periode is geweigerd. Het aantal in de kolom Totaal aantal betreft het aantal berichten dat gedurende de periode is binnengekomen. Uit het aantal geweigerde berichten wordt een steekproef getrokken van 10% van het aantal. Met een maximum van 100. De berichtidentificaties van deze berichten worden opgesomd. In de bijlage is een overzicht van alle geweigerde berichten in de selectieperiode opgenomen. Hierbij staan van de berichten die zijn aangeboden via het laatste koppelvlak ook objectid s vermeld en de foutcode waarmee het bericht is afgekeurd. Dit maakt het eenvoudiger om het geweigerde bericht terug te vinden. Bij een samenwerkingsverband waarbij gebruik gemaakt wordt van één certificaat, worden de berichten van alle gemeenten meegeteld die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Het overzicht in de bijlage zorgt ervoor dat aan de hand van de objectid s nagegaan kan worden welke gemeente de berichten heeft verstuurd. Aangezien het oude koppelvlak in juni 2012 is uitgeschakeld, worden in elk geval de objectid s van de geweigerde berichten vanaf juni 2012 getoond voor zover objectid s zijn opgenomen in deze berichten. Bij de berichtid s van de berichten die zijn afgekeurd vanwege het ontbreken van een objectid in het bericht, zijn geen objectid s opgenomen in de bijlage. Versie augustus / 17

16 5 Afhandeling terugmeldingen Pas wanneer het mogelijk is terugmeldingen op de BAG te doen via digimelding, kunnen er cijfers worden geleverd over de afhandeling van terugmeldingen. Versie augustus / 17

17 6 A-selecte steekproef De omvang van deze steekproef wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel: Aantal mutaties in objecten in de periode waarover de audit zich uitstrekt Omvang van de steekproef 25 of minder mutaties Alle mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties of meer mutaties 100 Voor de selectie die voortkomt uit deze steekproef geldt dat van alle zeven objecttypen die in de BAG voorkomen (woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, verblijfsobject, standplaats en ligplaats, er ten minste één mutatie in de selectie is opgenomen. Alleen indien in de opgegeven periode geen mutaties van een bepaald objecttype hebben plaatsgevonden wordt dit objecttype buiten de steekproef gehouden. Zo ligt het voor de hand dat er geen wijzigingen in de geregistreerde woonplaatsen zijn doorgevoerd. Mutaties liggen in de opgegeven selectieperiode als de verwerkingsdatum van de mutatie in LV BAG in de selectieperiode ligt. Eerst worden van elk van de objecten aselect twee mutaties geselecteerd. De rest van de steekproef wordt als volgt opgebouwd: voor 20% worden aselect mutaties op panden uit de BAG getrokken, voor 20% worden mutaties op verblijfsobjecten met de gebruiksfunctie woonfunctie uit de BAG getrokken en voor 20% worden mutaties op verblijfsobjecten met een gebruiksfunctie anders dan woondoeleinden uit de BAG getrokken. Ten slotte worden er onafhankelijk van de verblijfsobjecten voor 40% nummeraanduidingen getrokken die in de periode zijn gemuteerd (totaal 40%). Bij het bepalen van de aantallen wordt naar boven toe afgerond om gehele getallen te krijgen. Versie augustus / 17

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014 BAG BAO Apeldoorn, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Kwaliteitsrapportages aan bronhouders 3 3 Uitkomsten van de analyses 4 4 Conclusies per thema 8 4.1 Nummeraanduiding en postcode 8 4.2

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda Opleiding De BAG de baas DAG 3 21 juni 2013 Gouda Programma Dag 3 9:00 Samenvatting en beantwoording vragen n.a.v. dag 2 10:00 Kwaliteit van de BAG BAG Inspectie (Beheeraudit) Pauze Rollenspel Inspectie

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan het gemeentebestuur van de gemeente contactpersoon Rob Hoffmann en Marcel van Wijk doorkiesnummer (070) 337 43 96 ons kenmerk 05411SAV onderwerp Gevolgen

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Basisregistraties Adressen en Gebouwen 0.1 Veelgestelde vragen Basisregistraties Adressen en Gebouwen Datum 3 juni 2016 Versie 4.8 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 28/01/2013

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum bij hun gemeente op 3 september

Nadere informatie

Ervaringen met de BAG

Ervaringen met de BAG Ervaringen met de BAG Basisregistratie adressen en gebouwen landsdekkend in gebruik Hans van Amsterdam Inhoud Ontsluiten BAG extract Geocoderen met BAG vergelijk met ACN Analyse met BAG Floor Space Index

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum bij hun gemeente op 14 mei 2014

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Wijdemeren. 3 februari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Wijdemeren. 3 februari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Wijdemeren 3 februari 2014 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen bij hun gemeente op 18 november

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingen in versie 2.01 ten opzichte van versie 2.0 april 2010 Voorwoord In dit document zijn de wijzigingen opgesomd die

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld bij hun gemeente op 17 maart

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Oosterhout. 17 mei 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Oosterhout. 17 mei 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Oosterhout 17 mei 2013 2 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Barneveld. 25 september 2013

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Barneveld. 25 september 2013 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Barneveld 25 september 2013 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Renswoude 24 april 2013 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Bronckhorst. 28 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Bronckhorst. 28 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Bronckhorst 28 januari 2015 2 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015 UPS Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sittard-Geleen 9 januari 2015 mm Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen r Q U A L I T Y A S S U R A N C E Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Harlingen Datum inspectie : 16 december 2014 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification B.. Naam leadinspecteur : de heer R. Koster Eventuele andere inspecteurs

Nadere informatie

NCONTROLE INSPECTIE. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Rotterdam. Inspectiedatum: Status: Kenmerknummer: 18 maart 2014 definitief 0599

NCONTROLE INSPECTIE. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Rotterdam. Inspectiedatum: Status: Kenmerknummer: 18 maart 2014 definitief 0599 NCONTROLE voau DIT INSPECTIE Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Rotterdam Inspectiedatum: Status: Kenmerknummer: 18 maart 2014 definitief 0599 Stichting NIVO Accreditatienummer: 1270 IHOPECTIE RvA

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Arnhem 20 5-10099393

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Arnhem 20 5-10099393 20 5-10099393 N IVO Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-hertogenbosch bij hun gemeente op 12

Nadere informatie

www.pwc.nl Gemeente Tilburg BAG-inspectie 1 e ronde 12 december 2013 2013-1668/ADB/hh/ez/ms

www.pwc.nl Gemeente Tilburg BAG-inspectie 1 e ronde 12 december 2013 2013-1668/ADB/hh/ez/ms www.pwc.nl Gemeente Tilburg BAG-inspectie 1 e ronde 12 december 2013 2013-1668/ADB/hh/ez/ms Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Uitvoering inspectie 3 1.3. Conclusies algemeen

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Ridderkerk

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Ridderkerk Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008,39 {+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol (versie 2010,044).

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Steenbergen. 19 februari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Steenbergen. 19 februari 2015 1500753 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Steenbergen 19 februari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag, van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Pijnacker-Nootdorp > DEKRA Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Pijnacker-Nootdorp Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer

Nadere informatie

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database:

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: Leeswijzer Maatvast Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: gebruiksopp_bn Indicatie of het object is voorzien van een bruto- danwel netto-gebruiksoppervlakte. gebruiksoppervlak_bew

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Lloyd's Register LRQA Rapportnummer: RQA19832188/0039 Datum rapport: 19 december 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht

Nadere informatie

Woningtypering. Verschillende woningtypes We onderscheiden verschillende woningtypes, namelijk:

Woningtypering. Verschillende woningtypes We onderscheiden verschillende woningtypes, namelijk: Woningtypering Met Woningtypering krijgt u inzicht in het type woningen in uw adressenbestand. Inzicht in het woningtype is onmisbaar bij bijvoorbeeld het vaststellen van een verzekeringspremie of het

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo te Venlo. Verstrekt ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo te Venlo. Verstrekt ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Deloitte Deloitte Accountants B.. Sint nsweg 20 5928 RC enlo Postbus 236 5900 AE enlo Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889989 www.deloitte.nl Assurance-rapport Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

> DEKRA. Her-inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Hillegom

> DEKRA. Her-inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Hillegom > DEKRA Her-inspectierapportage Wet BAG Gemeente Hillegom Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer

Nadere informatie

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl)

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl) > DEKRA Inspectierapportage Wet BAG Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl) Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 juni 2013

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 juni 2013 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 juni 2013 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het uitgevoerde inspectieonderzoek op 8 april 2013, in

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel 19 januari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Duidingsdocument BAG schemabeheer

Duidingsdocument BAG schemabeheer Duidingsdocument BAG inspecties 2014 Duidingsdocument BAG schemabeheer ICS 91.010.10, 03.240 Versie 2 mei 2014 Zal de versie van 17juni 2013 vervangen per 15 mei 2014 120 004 BAG Omslag blz. 2 Duidingsdocument

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Teylingen Datum inspectie : 13 mei 2014 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer drs M.B.H. IJpelaar RE CEH CISA Eventuele andere

Nadere informatie

BAG plug-in. Versie 14.01

BAG plug-in. Versie 14.01 BAG plug-in Versie 14.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Leeuwarderadeel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

www.pwc.nl ronde BAG-inspectie i e ?7 augustus 2013 1013-1174/ADB/hh/ez/nh pwc

www.pwc.nl ronde BAG-inspectie i e ?7 augustus 2013 1013-1174/ADB/hh/ez/nh pwc www.pwc.nl Gemeente Amersfoort BAG-inspectie i e ronde?7 augustus 2013 1013-1174/ADB/hh/ez/nh pwc Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Uitvoering inspectie 3 1.3. Conclusies

Nadere informatie

Samenhang processen BAG en WOZ

Samenhang processen BAG en WOZ WAARDERINGSKAMER Samenhang processen BAG en WOZ In samenwerking met: Versie 1.0 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van VROM, de Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelastingen

Nadere informatie

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport:

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport: WONINGRAPPORT Adres: Datum aanmaak rapport: juni 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Kadastrale informatie 1.1. Situatiekaart 1.2. Kadastraal bericht object 1.3. Uittreksel kadastrale kaart 2. Gegevens woning

Nadere informatie

Inhoudelijke expert-analyse BAG-inspectie, d.d. 19 december 2014

Inhoudelijke expert-analyse BAG-inspectie, d.d. 19 december 2014 >DEKRA Inhoudelijke expert-analyse BAG-inspectie, d.d. 19 december 2014 Gemeente Westland Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Naam auditor Versie Projectnummer 19 december 2014 DEKRA

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Versie 1.0 Auteur(s) Kadaster (met inhoudelijke instemming van Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Status Definitief Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid Verbeekstraat 1-12. Opdrachtgever: Dhr. C. van Duijn NVG te Leiden

Onderzoek Externe Veiligheid Verbeekstraat 1-12. Opdrachtgever: Dhr. C. van Duijn NVG te Leiden Onderzoek Externe Veiligheid Verbeekstraat 1-12 Opdrachtgever: Dhr. C. van Duijn NVG te Leiden Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Onderzoek Externe Veiligheid Verbeekstraat

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

StUF-Geo BAG berichtenverkeer

StUF-Geo BAG berichtenverkeer Functioneel ontwerp StUF-Geo BAG berichtenverkeer Functionele beschrijving van het koppelvlak tussen de applicaties van BAG en Geo Geonovum datum 25 augustus 2014 versie V0.7, concept Colofon Auteurs:

Nadere informatie

Nieuwbouw technisch opleidingscentrum

Nieuwbouw technisch opleidingscentrum Nieuwbouw technisch opleidingscentrum Opdrachtgever: gemeente Delfzijl P. van Lennep Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Datum: 30 augustus 2010 Nieuwbouw technisch opleidingscentrum Inhoudsopgave 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING Utrecht, februari 2015 INHOUD 1 Algemeen 5 2 Het opbrengstenoordeel 7 3 Rendement onderbouw 8 4 Van 3e leerjaar naar diploma (rendement bovenbouw) 11 5 Gemiddeld

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Den Haag Datum inspectie : 19 juni 2014 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification B.. Naam leadinspecteur : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele andere inspecteurs

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

Inleiding en opzet Inventarisatie vastgoed en gronden. Inleiding

Inleiding en opzet Inventarisatie vastgoed en gronden. Inleiding Inventarisatie vastgoed en gronden Provincie Zeeland M. Blommaert A. van Galen M.P. Tillema (Kadaster) E. Venema (Kadaster) Juni 2014 Inhoud Inleiding en opzet Inventarisatie vastgoed en gronden... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BNG Treasury Uitleg bij het onderhouden van de liquiditeitsprognose in overzichtscherm en grafiek

BNG Treasury Uitleg bij het onderhouden van de liquiditeitsprognose in overzichtscherm en grafiek BNG Treasury Uitleg bij het onderhouden van de liquiditeitsprognose in overzichtscherm en grafiek NV Bank Nederlandse Gemeenten Maart 2006, DJP Inhoud Het overzichtscherm geeft cijfermatig inzicht in de

Nadere informatie

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 Koppelvlak BAG Bevragingen versie 1.3 Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7 Datum 1 mei 2014 Document 2.2 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 01/05/2014 2 van 59 historie datum

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

VIVA Releasenotes september 2012

VIVA Releasenotes september 2012 VIVA Releasenotes september 2012 1. Inleiding...1 2. Memokaarten doorzoeken...2 3. Oproepen controle...2 4. Vee-kijker van vee-online...3 5. Factuurregels wijzigen met gekoppelde logboekregel...3 6. Mailen

Nadere informatie

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11)

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren (2003-11) SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Wering van

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT

TOETSING BOUWBESLUIT BEM1301605 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 15-05-2013 ZK13000389 Omgevingsmanager Gelegen aan de Drukkerij no.8 Blad 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING:... 3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2

Nadere informatie

BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS. Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011

BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS. Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011 BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011 Vragen BAG afnemers Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. BAG tool ESRI? Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. open source tool?

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA1232322 Datum rapport: 20 juni 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Handleiding wijzigingen in Kindkans

Handleiding wijzigingen in Kindkans Handleiding wijzigingen in Kindkans 14 november 2014 Inhoudsopgave 1. Toelaatbaarheidsverklaringen... 3 Nieuw tabblad bij Hulpvraag... 3 Evaluatie toevoegen... 5 Standaardbrief genereren... 7 Status TLV

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek entraal Bureau voor de tatistiek Procesontwikkeling & Methodologie ORRETIE UBBELTELLINGEN NIEUWBOUW EN LOOP 2012 Jeffrey Hoogland amenvatting: Het B heeft een vastgoedsysteem gebouwd om op basis van de

Nadere informatie

Schema s en services versie 2.0

Schema s en services versie 2.0 0.1 Koppelvlak LVBAG Bevragen Schema s en services versie 2.0 Webservices en berichten: v20150501 op basis van IMBAG 1.0 Datum 1 oktober 2015 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Nadere informatie

Handreiking Procesbeschrijving BAG-GBA. De samenhang tussen de basisregistraties BAG en GBA

Handreiking Procesbeschrijving BAG-GBA. De samenhang tussen de basisregistraties BAG en GBA Handreiking Procesbeschrijving BAG-GBA De samenhang tussen de basisregistraties BAG en GBA Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van deze handreiking... 4 1.2 Opbouw van de handreiking... 5 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BA emeente oeree-overflakkee Datum inspectie : 28 oktober 2014 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification B.. Naam leadinspecteur : Drs. M.B.H. IJpelaar RE CEH CISA Eventuele

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK STAPPENPLAN VOOR DE KOPPELING BAG EN WOZ

HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK STAPPENPLAN VOOR DE KOPPELING BAG EN WOZ HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK STAPPENPLAN VOOR DE KOPPELING BAG EN WOZ Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Waarderingskamer

Nadere informatie

Invoering basisregistraties. Problemen bij het invoeren van de basisregistraties binnen gemeenten als gevolg van de BAG

Invoering basisregistraties. Problemen bij het invoeren van de basisregistraties binnen gemeenten als gevolg van de BAG Invoering basisregistraties Problemen bij het invoeren van de basisregistraties binnen gemeenten als gevolg van de BAG Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 2 Algemene problematiek

Nadere informatie

Gegevenswoordenboek Versie: 3.4 Datum: 8-7-2015

Gegevenswoordenboek Versie: 3.4 Datum: 8-7-2015 Gegevenswoordenboek Versie: 3.4 Datum: 8-7-2015 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. TERMINOLOGIE... 5 3. IDENTIFICATIE NUMMERAANDUIDING... 6 4. IDENTIFICATIE VERBLIJFSOBJECT... 7 5. IDENTIFICATIE PAND...

Nadere informatie

Aanpassingen versie 6.0

Aanpassingen versie 6.0 Nr. Onderdeel Aanpassing SR Algemeen 1 Bij Klantgegevens het geslacht van de klant meegeven. 2 Op de overzichtspagina van het klantenoverzicht i.p.v. Aanmelddatum de Statusdatum laten zien en de algemene

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim"

BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim ISOLATIE, VLOER, SPRAY-SYSTEEM (attest, procescertificaat) BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

VERA 3.0. Bijlage B.3 - Gegevensdomein Vastgoed. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief

VERA 3.0. Bijlage B.3 - Gegevensdomein Vastgoed. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief VERA 3.0 Vastgoed Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: f Stichting VERA Veenendaal 2012-2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Gegevens... 4 2.1 Adres... 5 2.2 AdresseerbaarObjectBasisregistratie...

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Oplegnotitie. Objectenhandboek BAG

Oplegnotitie. Objectenhandboek BAG Oplegnotitie Aan Bronhouders en Afnemers BAG Van Secretariaat BAG BAO Onderwerp Wijzigingen objectenhandboek Datum april 2014 Objectenhandboek BAG Bijlagen: - Oplegnotitie bij het besluit BAG BAO t.a.v.

Nadere informatie

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster 0.1 Controleprotocol Basisregistratie Kadaster Datum Mei 2015 Versie 2.0 DefinitiefHoofdbewaarder van het KadasterJ.W.C. NonMateriebeleid JBLLandregistratie en Geografie Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Introductie DataLand Vraag vanuit de maatschappij: Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Antwoord van gemeenten: DataLand: het intergemeentelijke loket waarmee gemeenten informatie (geo,

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Kengetallen. E-13 Voortplanting

Kengetallen. E-13 Voortplanting Kengetallen E-13 Voortplanting Inleiding Op melkveebedrijven wordt jaarlijks een aanzienlijke schade geleden als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd en een voortijdige afvoer van koeien die niet

Nadere informatie

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * :

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * : *5228* Gemeente Weert Team Gegevensbeheer (BAG) Postbus 950 6000 AZ WEERT Aanvraag huisnummer Toelichting: Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld. Er dient een bouwtekening op schaal ingeleverd

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online rapportages NPR

Gebruikershandleiding online rapportages NPR Gebruikershandleiding online rapportages NPR Versie: 3 B 1624f Datum: 31 maart 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. AANMELDEN... 3 2.1. Wat heeft u nodig?... 3 2.2. Opstarten digitaal loket... 3 3.

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie