Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten"

Transcriptie

1 Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten

2 In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand van beschrijvingen van de vakken en ervaringen van studenten. Zoals jullie al weten, telt de bachelor van Communicatiewetenschap drie jaar. Het eerste jaar richt zich vooral op alle basiskennis die je later nodig hebt. Dat houdt in dat het eerste jaar dus redelijk theoretisch is. Maar laat je daardoor niet afschrikken, want in het tweede en in het derde jaar is er genoeg ruimte om al je kennis in de praktijk te brengen. Voor de mensen die instromen vanaf het HBO heb je eerst een premaster. In dit jaar behandelen zij alle kennis van de drie jaren van de bachelor, in één jaar. Na je bachelor of je pre-master ben je klaargestoomd om te gaan werken, maar je kunt natuurlijk ook nog doorstuderen en een master volgen aan de UT of aan een andere universiteit. Inhoudsopgave: Het eerste jaar 3 Het tweede jaar 16 Het derde jaar 24 De pre-master 28 De masters 33 Corporate Communication 33 Marketing Communication 34 New media and Communication 35 2

3 Het eerste jaar In je eerste jaar krijg je een heleboel vakken die de basis leggen voor de daarop volgende jaren. Hieronder zullen alle vakken die je het eerste jaar krijgt kort beschreven worden. Academische vaardigheden In dit vak wordt aandacht besteed aan een aantal vaardigheden die zowel tijdens de opleiding Communicatiewetenschap, als voor het goed functioneren als communicatiewetenschapper na de studie van belang zijn. Bij dit vak wordt een goede basis gelegd, maar gedurende de hele studie is het essentieel om hier aandacht aan te blijven besteden. Je moet als afgestudeerde communicatiewetenschapper immers complexe (wetenschappelijke) teksten kunnen lezen en schrijven, onderzoek kunnen presenteren, en als een professional voor een organisatie of een groot publiek kunnen schrijven. Om dat te kunnen moet je beschikken over een aantal algemene academische vaardigheden, zoals het vermogen om te argumenteren, begrippen te definiëren en te categoriseren. In dit vak zul je onder andere een onderzoek moeten presenteren, wetenschappelijke teksten lezen en schrijven. Het hele vak is een soort aanvulling op het vak Nederlands van de middelbare school. Sommige dingen heb je al eerder gehoord, maar er zitten ook nieuwe dingen bij. De opbouw van een functioneringsgesprek bijvoorbeeld. Elk kwartiel lever je een opdracht in en als die voldoende is, telt de opdracht mee voor je uiteindelijke 4EC aan het eind van het jaar. Er wordt ook een kwartiel lang aandacht besteed aan hoe je een goede presentatie houdt, dan moet je geen opdracht inleveren, maar een presentatie houden. Voor mensen die goed waren in Nederlands is het geen moeilijk vak, maar je moet wel een stuk beter gaan letten op je werkwoordspelling, want met meer dan drie spelfouten heb je een onvoldoende! - Rosalie 3

4 4 Communicatiekundig ontwerpen Dit vak heeft een inleidende functie en hierbij krijg je theorieën die je later zult toepassen in de praktijk. Het gaat om theorieën over de wijze waarop organisaties functioneren. Allereerst wordt een schets gegeven van de verschillende stromingen binnen de organisatiekunde. Met het oog op het analyseren en ontwerpen van organisaties wordt ingegaan op de wijze waarop organisaties gestructureerd zijn, waarbij aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de organisatie en haar omgeving. Twee thema s staan daarbij centraal, (1) de vraag op welke wijze elementen uit de omgeving getypeerd kunnen worden, en (2) op welke wijze het functioneren van de organisatie zich tot haar omgeving verhoudt. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop het werk in organisaties verdeeld wordt en dit alles één wordt door middel van de principes van taakverdeling en coördinatie. Het gaat vooral om zaken als taken, bevoegdheden, afstemming van werkzaamheden, informatiestromen en procedures van besluitvorming. Daarnaast wordt in het vak aandacht besteed aan de verhouding tussen individu en organisatie, in welk kader tevens wordt ingegaan op de motivatie van medewerkers, leiderschap en de cultuur van de organisatie. Communicatiekundig ontwerpen is een vak dat de eerste twee kwartielen van het eerste jaar loopt. In dit vak ga je leren communicatieproblemen systematisch op te lossen. In het eerste kwartiel krijg je wat theorie en wat korte cases om op te oefenen. In het tweede kwartiel krijg je in groepjes van vier mensen twee cases om aan te werken. Bij de uitwerking van deze twee cases hoort een volledig adviesrapport. Dit betekent bijvoorbeeld ook een tijdsplanning voor je campagne en een budget. Het vak wordt afgesloten met een posterpresentatie van een case naar keuze. Ik heb het als een leuk vak ervaren, omdat je al meteen in het begin van het jaar echt aan de slag kan met de theoriën uit de andere vakken. Je bent dus in het begin van je jaar zeker niet alleen met theorievakken bezig! - Lior

5 Inleiding communicatiewetenschap: theorie Dit vak biedt een eerste kennismaking met theorieën uit de Communicatiewetenschap. Het vak geeft een breed overzicht van de belangrijkste begrippen, opvattingen, theorieën en modellen van communicatie. Dit gebeurt op drie niveaus: intra- en interpersoonlijke communicatie, groeps- en organisatorische communicatie en maatschappelijke of massacommunicatie. De belangrijkste theorieën van de Communicatiewetenschap komen aan de orde, van algemene communicatietheorieën tot bijzondere informatieverwerkings- en beïnvloedingstheorieën. Het betreft onder meer de Uncertainty Reduction Theory, Cognitive Involvement Theory, Value Expectancy Theory, Uses and Gratifications Theory, Systeemtheorie, Structuratietheorie, Netwerkbenadering, Media RichnessTheory, Psycho-linguistische theorie, Interpretatieve en Interactionistische benadering, Medium Theory, Agenda Setting, Framing en Priming en Structuratietheorie. Je leert dus de belangrijkste begrippen, theorieën en werkwijzen binnen de communicatiewetenschap en de problemen waarmee het zich mee bezighoudt. Bij inleiding communicatiewetenschap theorie maak je kennis met de belangrijkste theorieën uit de communicatiewetenschap. Ondanks dat dit een erg theoretisch vak is, vond ik het een leuk en interessant vak. We hadden twee keer in de week een hoorcollege, dat gegeven werd door een docent die erg boeiend kon vertellen en die de studenten ook echt bij zijn verhaal betrok. Ook merk ik dat ik veel aan het vak gehad heb, doordat je de kennis die je hebt opgedaan bij dit vak bij veel andere vakken kunt toepassen. - Wendy Inleiding communicatiewetenschap: praktijk Dit vak is een vervolg op Inleiding Communicatiewetenschap: Theorie. De geleerde theorieën uit het theoretische vak worden in dit vak toegepast op een praktijksituatie, waardoor het vak een probleemgericht karakter krijgt. De relatie tussen theorie, praktijk en onderzoek staan in dit vak centraal. Het vak is 5

6 probleemgericht, dat wil zeggen dat je hier de geleerde theorie toe moet passen op een communicatieadvies. De opdracht zelf wordt individueel gemaakt. Om elkaar op weg te helpen, wordt er tijdens werkcolleges wel in groepjes gewerkt. Je leert hier het verband te leggen tussen een communicatieprobleem, communicatietheorie, communicatiestrategie en een communicatieplan of -advies. Aan de hand van een communicatieprobleem van een opdrachtgever leer je op niveau dit probleem te plaatsen of te verklaren, een mogelijke strategie voor een oplossing te kiezen en ten slotte het bijbehorende plan of advies individueel te schrijven. Omdat je bij het schrijven van dit advies moet inbeelden dat je een communicatiebureau hebt en een fictief bedrijf adviseert, bereidt het je voor op de beroepspraktijk van een communicatieadviseur. Na een aantal weken lang druk te zijn geweest met het leren van ingewikkelde theorieën en je af te vragen waarom je die allemaal leert, werd het in één klap duidelijk. Die theoriën zijn niet alleen voor professoren, ook jij als student kunt er mee aan de slag. In het begin van ICW Praktijk werden een aantal cases voorgelegd, waaruit iedereen er één kon kiezen die interessant leek. In al deze cases stond een communicatieprobleem centraal, welke door ons opgelost moest worden. Dit deden we door op zoek te gaan naar de juiste communicatietheorie die de oorzaak kon verklaren of die een oplossing zou kunnen geven. In mijn ervaring was dit vak is een voorbeeld van het praktijkgerichte deel van Communicatiewetenschap aan de UT. - Ilse Media en communicatie Dit vak geeft een inleiding in de media(kunde). Het gaat hier zowel over massamedia als interpersoonlijke en organisatorische communicatie, en zowel de oude media en nieuwe media als combinaties daarvan. Van deze media worden de mediakenmerken, de mediaorganisatie, het mediagebruik en het mediabeleid behandeld. Het vak bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft een sociologische benadering en betreft Medialandschap: aanbod en organisatie 6

7 van media. De vragen die hierin centraal staan zijn: wat is het aanbod aan media?, hoe is het medialandschap georganiseerd? en hoe is het gebruik van media verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen? Hierbij is aandacht voor de gedrukte, audiovisuele en digitale media en voor de historische ontwikkeling van media en de recente ontwikkelingen van maatschappij en technologie. Het tweede deel van het vak, mediapsychologie, heeft een psychologische benadering en bespreekt de cognitieve en affectieve verwerking van mediainformatie. Je krijgt bij dit vak inzicht in onder andere nieuwe ontwikkelingen op mediagebied, het gebruik van media in de maatschappij en de belangrijkste massamedia. Het vak Media en Communicatie vond ik een van de leukste vakken van het eerste jaar. Het is erg afwisselend, omdat het uit twee delen bestaat (medialandschap en mediapsychologie). De kant van de mediapsychologie trok mij het meest, omdat je het geleerde direct in het dagelijks leven terug kan zien. Het gaat in op welke invloed de media kunnen hebben op je eigen handelen. Je gaat bijvoorbeeld beter begrijpen waarom bepaalde reclames invloed op mensen kunnen hebben. Ik ging het zelfs leuk vinden om naar reclame te kijken, terwijl ik, voordat ik het vak had gevolgd, altijd direct wegzapte. - Hilde Organisatiekunde In dit inleidende vak komen theorieën aan bod die in latere vakken worden toegepast. Het gaat om theorieën over de wijze waarop organisaties functioneren. Allereerst wordt een schets gegeven van de verschillende stromingen binnen de organisatiekunde. Met het oog op het analyseren en ontwerpen van organisaties wordt ingegaan op de wijze waarop organisaties gestructureerd zijn. Hier wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen de organisatie en haar omgeving. Twee thema s staan daarbij centraal, (1) de vraag op welke wijze elementen uit de omgeving getypeerd kunnen worden, en (2) op welke wijze het functioneren van de organisatie zich tot haar omgeving verhoudt. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop het 7

8 8 werk in organisaties verdeeld wordt en tot een zinvol geheel wordt samengevoegd: de principes van taakverdeling en coördinatie. Het gaat om zaken als taken, bevoegdheden, afstemming van werkzaamheden, informatiestromen en procedures van besluitvorming. Daarnaast wordt in het vak aandacht besteed aan de verhouding tussen individu en organisatie, zoals de motivatie van medewerkers, leiderschap en de cultuur van de organisatie. In het kort krijg je dus kennis over het analyseren en (her)ontwerpen van organisaties. Het vak organisatiekunde was precies wat ik ervan verwacht had. Je leert verschillende soorten organisaties kennen die elk hun eigen kenmerken hebben. In het eerste opzicht lijkt het misschien niet zo n belangrijk vak, maar je ziet het juist overal terugkomen. Om communicatieproblemen in organisaties op te lossen is het belangrijk om te weten wat voor organisatie het is. Je kunt het vak dus zien als een soort achtergrondinformatie die je vaak gebruikt in de communicatiewereld. Het is helemaal niet moeilijk maar wel belangrijk om te weten! Analyseren en ontwerpen aan de hand van het begrippenkader. - Jantine Inleiding onderzoeksmethodologie De rol van onderzoek wordt in dit vak behandeld bij het toetsen van theorieën in het kader van de empirische cyclus en de ontwerpcyclus. Je leert welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden bij de opzet van een onderzoek: probleemstelling, onderzoeksvragen, onderzoeksontwerp en de keuze van de dataverzamelingsmethoden. Je leert kennis maken met enkele belangrijke onderzoeksdesigns uit het ontwerponderzoek, experimenteel en quasi-experimenteel onderzoek. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksstrategieën worden behandeld. In het praktijk gedeelte van dit vak wordt er geoefend met het formuleren van onderzoeksvragen. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS

9 Je leert hier de basis van het onderzoek doen en alles wat daarbij komt kijken. Je gaat ook met het programma SPSS werken, wat ik op het begin wel lastig vond. Het vak bestaat uit hoorcolleges, practica en werkcolleges. Bij de werkcolleges kun je bonusopgaven maken met vragen over de stof van die week. Dit vond ik fijn omdat je zo de stof goed bijhoudt. - Ferie Dataverzameling Dit vak draait om de hoe je kennis moet verzamelen voor een onderzoek. In dit vak staan het interview, de observatie en de schriftelijke enquête doordat het veel gebruikte methoden voor dataverzameling zijn centraal. Voor deze drie methoden wordt uitgewerkt hoe ze gebruikt kunnen worden voor dataverzameling. Je oefent daarbij in het maken van interviewschema s, observatieschema s en vragenlijsten. Je gaat in de praktijk bezig met het zelfstandig verzamelen van data via een observatiestudie, een interview of een (digitale) vragenlijst. Aandacht wordt hierbij besteed aan de verschillende sampling methodes die gebruikt kunnen worden binnen onderzoek. Bovendien leer je beoordelen welk van de instrumenten het meest geschikt is voor het verzamelen van data bij een bepaalde onderzoeksvraag. Bij dit vak moet je samenwerken in groepjes en drie opdrachten maken. Je leert over de manieren waarop welke manieren je data kan verzamelen, en welke wanneer de beste manier is. Dat je er gelijk mee gaat oefenen in die groepjes vond ik leuk. Hierdoor krijg je ook een beter beeld van hoe moeilijk data verzamelen vaak is. - Kirsty Ontwerpen van nieuwe mediatoepassingen Hierbij werk je in groepen van vier aan het (her)ontwerp van een nieuwe mediatoepassing vanuit een communicatiewetenschappelijk perspectief. Daarbij gaat het vooral om communicatiemogelijkheden die we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er wordt gekeken naar de toekomst omdat de nieuwe media, en daarmee nieuwe mediatoepassingen, zich snel ontwikkelen. Vanuit toekomstige media 9

10 wordt gekeken naar de nieuwe vormen van communicatie. Voorbeelden van de impact van media op de huidige communicatie zijn natuurlijk het internet, maar ook mobiele communicatie, computer games en webgemeenschappen. Je gaat in dit vak actief met ideeën spelen over hoe communicatie er over drie á vijf jaar uitziet. Na een aantal ontwerpfasen maak je met je groepje een geavanceerde website waarop ze demonstreren hoe hun voorgestelde mediatoepassing in de toekomst er uit ziet en hoe deze werkt. Het vak maakt gebruik van vier onderwijsvormen: hoorcolleges, practica, werkcolleges en een eindpresentatie. Er worden naast relevante theorieën over het ontwerpen en gebruik van nieuwe mediatoepassingen, methoden en technieken behandeld die je moet toepassen bij het ontwerpproces. In 12 practica van 4 leer je de de benodigde ontwerptools te gebruiken en wordt er in projectgroepen gewerkt aan een ontwerp van een nieuwe mediatoepassing. De practica bestaan uit workshops en demonstraties, daarnaast kan er gewerkt worden aan het ontwerp. Op de eindpresentatie presenteert elk groepje het ontwerp, eventueel herontwerp, de realisatie, evaluatie en de procesreflectie. De practicumopdrachten en het verslag daarvan worden individueel gemaakt, maar het ontwerp, de implementatie, verslaglegging en eindpresentatie vinden plaats in groepjes. Bij dit vak maak je gebruik van de volgende computerprogramma s: Werken, ontwerpen en implementeren in Hyper Text Markup Language (HTML), Dreamweaver, Photoshop, JavaScript, Flash, Illustrator, Moviemaker Ontwerpen van Nieuwe Media Toepassingen is een erg praktisch vak, waarin je veel dingen die je in de theorievakken hebt geleerd, toepast. Het is erg leuk om te leren photoshoppen, filmen, monteren en websites maken. Dit pas je uiteindelijk toe in je eindwebsite over een zelfbedacht product, met daarop onder andere de film en een flash animatie. In de 10

11 hoorcolleges krijg je onder andere te horen welke kleur een bepaalde invloed op de mens heeft, en welke kleurcombinaties je absoluut niet moet gebruiken. Het is een interessant vak, dat theorie en praktijk goed combineert. - Nikki Sociale psychologie Sociale Psychologie houdt zich bezig met de effecten van de sociale omgeving ofwel de aanwezigheid van anderen op het gedrag, de gedachten en de gevoelens van individuen. In dit vak komen de belangrijkste theorieën uit de sociale psychologie aan bod. Het gaat hierbij om onderwerpen als: sociale perceptie, stereotypen en vooroordelen, je sociale zelf, conformiteit en groepsprocessen, attitudes en beïnvloeding, helpen, agressie en interpersoonlijke attractie. Je leert de manieren waarop sociaal psychologen onderzoek doen, onderzoeken kritisch te beoordelen en sociaal psychologische processen te herkennen in dagelijkse gebeurtenissen. Het vak sociale psycohologie gaat over het gedrag van individuen in groepen. Dit klinkt misschien wat vaag, maar het levert leuke onderwerpen op. Zo komt bijvoorbeeld agressie aan bod, maar ook attractie en vooroordelen. Het leuke aan dit vak is dat het situaties zijn die je herkent uit je eigen leven en maakt het soms ook grappig doordat je dingen van jezelf herkent. De stof leert je waarom mensen bepaald gedrag in verschillende situaties vertonen. Niet alleen nodig voor je studie,maar ook gewoon leuk om te weten. - Lobke Tekstwetenschap In bijna alle communicatieve processen spelen taal en tekst een cruciale rol. In deze cursus wordt de rol van tekst, zowel in digitale als papieren documenten, in een communicatief proces nader bekeken. Je leert in deze cursus vanuit verschillende invalshoeken naar een tekst te kijken en verschillende methoden van tekstanalyse toe te passen. De methoden die aan bod komen zijn: 1. genreanalyse, waarin de tekst in een breder perspectief wordt bekeken; 11

12 12 2. functionele analyse, waarin de functies en doelen van een tekst centraal staan; 3. coherentieanalyse, waarin het gaat om de structuur en de samenhang in teksten; 4. retorische analyse, waarin de stijl van een tekst wordt bekeken en; 5. argumentatieanalyse, waarin het gaat om de manier van argumenteren. Het doel van de verschillende analysemethoden is steeds om te bepalen wat de sterke en zwakke punten zijn van een document, en hoe het document verbeterd kan worden. Er worden verschillende analyses besproken, namelijk de genreanalyse, de functionele analyse, de coherentieanalyse, de retorisch analyse en de argumentatieanalyse. Ook analysemethoden komen hier aan bod en wordt er ingegaan op het verband tussen de verschillende analysemethoden. Ook komen de voor- en nadelen van de methoden aan bod. De cursus wordt afgesloten met een analyserapport, een rapport waarin je verslag doet van drie analyses die zijn die op één tekst zijn uitgevoerd. De tekst mag je zelf kiezen uit een door de docent gemaakte selectie. Bij het vak Tekstwetenschap heb ik geleerd teksten te analyseren op diverse niveaus en te bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Door het maken van opdrachten en het uitvoeren van analyses, raakte ik al snel vertrouwd met de theorie. Nu zie ik het eerder als een tekst niet klopt of nog verder verbeterd kan worden. Dat is waardevol in mijn rol als toekomstig communicatiedeskundige, maar ook nu al: bij het lezen van de krant of het schrijven van een eigen tekst bijvoorbeeld. Bovendien is mijn woordenschat weer een beetje uitgebreid. Weleens gehoord van consecutief, een troop of pragmadialectiek? - Eymeke Onderzoekspracticum 1 Hier bereid je je voor op een rol als onderzoeker. Het vak richt zich op het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek, waarbij kennis van methodologie, data-analyse en geleerde theorieën uit het eerste semester moeten worden toegepast op een praktijksituatie. In dit vak word je verdeeld over groepen, waarbij je een volledige

13 onderzoekscyclus doorloopt. Hier pas je de kennis van methodologie en data-analyse actief toe. Dit verloopt als volgt: uitgaande van een vooraf gegeven onderzoeksprobleem, schrijf je individueel een probleemstelling. Daarbij gebruik je de kennis die je in het eerste semester hebt opgedaan, en literatuur die je zelf dient te zoeken. Op basis van de individuele probleemstellingen wordt een gezamenlijke probleemstelling vastgesteld. Vervolgens bedenk je individueel een versie van het onderzoeksinstrument, op basis daarvan wordt een gezamenlijk onderzoeksinstrument samengesteld. Met het gezamenlijke onderzoeksinstrument worden gegevens verzameld, die individueel worden geanalyseerd. Ten slotte vertel je individueel mondeling en schriftelijk over het uitgevoerde onderzoek. Je leert dus niet alleen hoe een onderzoekscyclus in elkaar steekt maar ook hoe je een onderzoeksproject moet plannen en managen. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS Onderzoekspracticum was voor mij echt een vak waarvan ik van tevoren dacht: Moet ik nu al zo n onderzoeksrapport kunnen schrijven, dat kan ik toch nooit?! Maar nu ik het vak bijna afgerond heb, ligt er een onderzoeksrapport op mijn bureau met mijn naam erop! Op het eerste gezicht leek het vak me saai en moeilijk, maar naarmate het vak vorderde kreeg ik door dat dit niet het geval was. Het lezen van andere onderzoeksrapporten vond ik niet altijd even leuk, maar vooral het leggen van verbanden en het trekken van conclusies met betrekking tot mijn eigen onderzoek vond ik interessant! Bij dit vak heb ik echt het gevoel dat ik er heel wat van heb geleerd; academisch schrijven, zorgen voor correcte verwijzingen, een rapport opstellen, beter leren werken met SPSS etc. Ik ben een rapport rijker en voor mijn gevoel ook weer een stukje slimmer! - Carmen Statistiek 1 Statistiek 1 legt een basis voor een noodzakelijk onderdeel bij veel onderzoeken: getalsmatige gegevensverwerking, die bestaat uit twee onderdelen: beschrijvende statistiek en verklarende statistiek. Het vak geeft een 13

14 14 antwoord op de vraag: wat kun je nu precies met de gegevens die onderzoeken leveren? Voor de beschrijvende statistiek wordt in dit vak een aantal technieken behandeld. In het SPSS-practicum leer je hoe deze technieken met SPSS uitgevoerd kunnen worden. Er wordt begonnen met een inleidende kansberekening. Bij de kansrekening wordt eerst stilgestaan bij de vraag wat een kans nu eigenlijk is. Vervolgens worden er enkele standaardsituaties besproken met bijbehorende technieken. Bij het onderdeel verklarende statistiek worden een aantal begrippen behandeld aan de hand van situaties. Ook bij dit onderdeel wordt een SPSS practicum gegeven. Tijdens hoorcolleges wordt de theorie besproken. In de werkcolleges, elk volgend op een hoorcollege, krijg je de tijd om de stof toe te passen in oefeningen, onder begeleiding van studentassistenten. Daarnaast zijn er SPSSpractica om te oefenen met SPSS. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS Statistiek 1 is een vak waar veel mensen tegenop zien. Heb je wiskunde net afgesloten op de middelbare school, krijg je het weer bij Communicatiewetenschap. Zo dacht ik er ook over, maar dit blijkt helemaal niet waar te zijn! Statistiek is anders dan wiskunde. Natuurlijk is het ook met cijfers, maar zelfs zonder wiskunde achtergrond is het goed te volgen. Na de zeer goed te volgen hoorcolleges komen de werkcolleges waarin nog extra vragen gesteld kunnen worden en geoefend kan worden met opdrachten. Al met al is er een goede begeleiding en als je de stof bijhoudt is het allemaal goed te volgen. Achteraf, met een voldoende in the pocket, viel het allemaal toch wel mee! - Elizabeth Statistiek 2 Dit vak bouwt voort op Statistiek 1 en behandelt enkele veel gebruikte statistische technieken, namelijk t-toetsen en de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen, enkele niet-parametrische toetsen en

15 betrouwbaarheidsintervallen voor fracties en voor verschillen tussen fracties en de chikwadraattoets voor onafhankelijkheid. Deze technieken worden geïllustreerd aan de hand van onderzoeksvoorbeelden. Je leert ook welke technieken je in welke situatie moet gebruiken bij een bepaalde onderzoeksvraag. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het juist opvatten van de uitvoer van de SPSS gegevens. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS Statistiek 2 is een vak dat op Statistiek 1 aansluit en je gaat verder op de stof in. Je kunt wederom kiezen voor de intensieve variant, dit bestaat uit verscheidene werkcolleges waarbij bonusopgaven horen. Deze bonusopgaven bestaan uit statistiek- en SPSS opgaven en bepalen voor 50% van je eindcijfer. Daarnaast maak je nog gewoon een tentamen en dit telt ook 50% mee. Als je niet kiest voor de intensieve variant maak je gewoon het tentamen, met daarbij horend een SPSS tentamen en dit wordt dan je eindcijfer. - Alet 15

16 Het tweede jaar In je tweede jaar ga je al meer praktijkgericht te werk. Je kunt nu de kennis van je eerste jaar gebruiken voor allerlei opdrachten die je dit jaar zult moeten maken. Ook kom je dit jaar al in aanraking met vakken die voorbereidend zijn voor de masters die aan de UT gegeven worden. Hieronder zullen alle vakken die je het tweede jaar krijgt kort beschreven worden, zodat je al een beetje kunt zien wat je te wachten staat. 16 Corporate Communicatie Het vak Corporate Communicatie bespreekt de theorie en praktijk van het gebied van communicatie in en rond organisaties. Aan de ene kant is dit heel praktisch, omdat alle organisaties te maken hebben met noodzaak en complexiteit van communicatie. Aan de andere kant ook heel theoretisch: de vele perspectieven die bestaan op de rol van communicatie in organisaties vragen om continue alertheid op de kracht en beperking van een perspectief dat zo vanzelfsprekend lijkt. In dit vak wordt theorie over corporate communicatie gekoppeld aan praktische opdrachten waarbij studenten in teams een communicatie-adviesbureau simuleren. Diverse communicatieproblemen zullen op systematische wijze geanalyseerd worden. Corporate Communicatie ligt heel dicht bij de praktijk en dat maakt het vak erg leuk. Met je communicatiebureau moet je problemen binnen bestaande bedrijven oplossen en officiële gesprekken aangaan met de directeur (gespeeld door een docent). Dit maakt het vak heel realistisch. Daarnaast moet je intensief samenwerken met je groep en echt gaan denken als een communicatie consultant. Dit is in het begin lastig, maar je leert er heel veel van. Je krijgt een goed beeld van wat een communicatiedeskundige zoal kan doen. Door dit vak ben ik erachter gekomen

17 wat ik later wil gaan doen als afgestudeerde communicatiewetenschapper! - Lieke Organisaties in de Media Omgaan met de media is een belangrijke taak van communicatieprofessionals. Het kan zijn dat een organisatie in het nieuws wil komen met een nieuw product of recente ontwikkeling. Het kan ook zijn dat een organisatie ongewild in de media komt, bijvoorbeeld als gevolg van een crisissituatie. In dit vak komen alle aspecten die van belang zijn in de omgang met de media aan de orde. Er zal worden ingegaan op selectiemechanismen in de media, op de manier waarop de media informatie kunnen vervormen en inkleuren en op de effecten die mediaberichtgeving heeft op de doelgroep. Daarnaast wordt geoefend met relevante vaardigheden en maakt mediatraining deel uit van dit vak. Het vak Organisaties in de Media wordt in blok 1 van het tweede jaar gegeven. Het vak bestaat uit hoorcolleges, een tentamen en verschillende opdrachten die gemaakt moeten worden. Zo moest je bijvoorbeeld een week lang een actualiteitenprogramma volgen en dit analyseren. Het vak richt zich op de manier waarop organisaties met de media om (zouden moeten) gaan. Je leert bijvoorbeeld hoe het is om woordvoerder van een bedrijf te zijn. Tijdens een interview met een echte journalist wordt al snel duidelijk dat dit niet zo makkelijk is als het lijkt! Ik vond het een heel afwisselend, interessant en praktijkgericht vak. - Veerle Gezondheidscommunicatie Bij gezondheidscommunicatie kun je denken aan grootschalige campagnes ter voorkoming van ziektes en bevordering van gezondheid van het algemeen publiek, maar het gaat óók over de communicatie tussen zorgverleners en patiënten, communicatie tussen patiënten onderling en de communicatie binnen en tussen zorginstellingen. Bij communicatie met patiënten gaat het om communicatie die gericht is op het informeren over ziekte en behandeling en op de versterking van de positie van de patiënt in het zorgproces. 17

18 18 Bij communicatie tussen patiënten onderling gaat het om het uitwisselen van ervaringskennis over ziekte en behandeling en emotionele ondersteuning. Relevante onderwerpen bij de communicatie binnen en tussen zorginstellingen zijn o.a. de afstemming van de zorgverlening rondom een patiënt, patiënt-veiligheid en kwaliteitszorg, adoptie en implementatie van nieuwe technologieën en de naleving van richtlijnen in de zorg. Gezondheidscommunicatie was een vak dat eigenlijk veel breder bleek dan ik verwachtte. Bij gezondheidscommunicatie dacht ik vooral aan de stop-met-roken campagnes die mensen ervan zouden moeten weerhouden sigaretten te kopen. Maar dit vak omvatte veel meer, bijvoorbeeld hoe communicatie tussen arts en patiënt het best kan verlopen en hoe je als familielid van een patiënt het best kunt helpen. Ik vond het erg interessant, maar had wel gehoopt op iets meer diepgang, er werd namelijk niet de mogelijkheid gegeven zelf met cases aan de slag gegaan want er waren geen opdrachten. Dit was aan de andere kant ook wel fijn, omdat je hierdoor maar weinig tijd kwijt was aan het vak. - Ferie Statistiek 3 Statistiek bouwt voort op Statistiek 1 en Statistiek 2. Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen, namelijk regressie-analyse en een-factor en tweefactor variantie-analyse. Bij een-factor-variantieanalyse wordt ook de aandacht besteed aan de niet-parametrische toets van Krusall-Wallis. Het accent ligt bij dit vak op het toepassen van de verschillende technieken, het computerpakket SPSS zal veel gebruikt worden. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS In het vak Statistiek 3 bouw je voort op wat je in de eerste twee statistiekvakken geleerd hebt. Je leert opnieuw een aantal technieken om je onderzoeksresultaten te verkrijgen met behulp van berekeningen en SPSS. Mijn ervaring is dat wanneer je de werkcolleges volgt en de stof goed bij houdt, het vak goed te doen is. Ik vond het vak zelf niet heel interessant (het is vrij droge stof) en daarom is het soms moeilijk om jezelf er doorheen te worstelen. Wanneer je dit doet zul je er wel veel aan hebben bij de vele onderzoeksopdrachten in het tweede en derde

Introboekje. - Studievereniging Communiqué - Commissies - Vorm van de opleiding

Introboekje. - Studievereniging Communiqué - Commissies - Vorm van de opleiding Introboekje Over - Studievereniging Communiqué - Commissies - Vorm van de opleiding S.v. Communiqué Dit boekje ontvang je namens studievereniging Communiqué, de studievereniging voor studenten Communicatiewetenschap.

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Inleiding nleiding Transferprobleem

Inleiding nleiding Transferprobleem I nleiding Voor je ligt het praktijkboek voor methoden en technieken in het hoger onderwijs. Dit boek biedt een algemene inleiding in de methoden en technieken die je gebruikt bij het opzetten en uitvoeren

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19 Inhoudsopgave Overzicht van tabellen 13 Overzicht van figuren 15 Voorwoord 17 Inleiding 19 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 19 Praktijkgericht Onderzoek 21 De focus van dit boek 23 De structuur

Nadere informatie

WELKOM! BIJ DE OPEN DAG VAN COMMUNICATIEWETENSCHAP

WELKOM! BIJ DE OPEN DAG VAN COMMUNICATIEWETENSCHAP WELKOM! BIJ DE OPEN DAG VAN COMMUNICATIEWETENSCHAP PROGRAMMA 11.05 11.25 uur: Introductie in de Communicatiewetenschap 11.25 11.45 uur: Studieprogramma en de arbeidsmarkt 11.45 12.00 uur: Een week uit

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

INHOUDS- OPGAVE. Voorwoord 19. Voorwoord bij de nieuwe druk 20. Inleiding 23

INHOUDS- OPGAVE. Voorwoord 19. Voorwoord bij de nieuwe druk 20. Inleiding 23 5 INHOUDS- OPGAVE Voorwoord 19 Voorwoord bij de nieuwe druk 20 Inleiding 23 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 23 Praktijkgericht Onderzoek 25 De focus van ons boek 27 De structuur van dit boek

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren Management, finance en recht Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON Conferentie Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar 13 december 2012

Nadere informatie

Methodiek Actieonderzoek

Methodiek Actieonderzoek Methodiek Actieonderzoek C O M M U N I T Y D E V E L O P M E N T College 4 17 september 2012 Docent: Elly Hellings Leerdoel college 4 Leerdoel: meer kennis over de verschillende methodieken van actieonderzoek

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Bijlage 3 Materiaal Workshop Studiekeuze (1,5 uur) werkboek voor leerlingen Centrum voor Studie en Loopbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4)

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Jaar: Journalistiek Jaar 2 Blok: Blok 1 Naam cursus + toetscode: Onderdeel: Docenten: Onderzoek & Innovatie (J-21boks4-14) Onderzoek (onderdeel van MJO) Karlijn Goossen

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

(Hoe) kan onze communicatie beter?

(Hoe) kan onze communicatie beter? Deel 3 Onderzoek (Hoe) kan onze communicatie beter? Marijke Manshanden* Uw organisatie heeft een communicatieprobleem. U wilt dit probleem oplossen, maar mist de informatie om tot een goede oplossing te

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Bij deze danken we collega-docenten in het hoger onderwijs voor het delen van hun ervaringen en expertise.

Bij deze danken we collega-docenten in het hoger onderwijs voor het delen van hun ervaringen en expertise. Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen Quickscan U voert een quickscan uit om vast te stellen of de vrijstellingsprocedure op grond van praktijkervaring

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden een handreiking 71 hoofdstuk 8 gegevens analyseren Door middel van analyse vat je de verzamelde gegevens samen, zodat een overzichtelijk beeld van het geheel ontstaat. Richt de analyse in de eerste plaats

Nadere informatie

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Het toepassen van theorieën: een stappenplan

Het toepassen van theorieën: een stappenplan Het toepassen van theorieën: een stappenplan Samenvatting Om maximaal effectief te zijn, moet de aanpak van sociale en maatschappelijke problemen idealiter gebaseerd zijn op gedegen theorie en onderzoek

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 I

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Groeidocument trainingen blok 1

Groeidocument trainingen blok 1 Groeidocument trainingen blok 1 Jeroen Dusseldorp 11-10-2013 Inleiding... 3 Training 1 Competenties... 4 Training 2 Reflecteren... 5 Training 3 Overtuigen... 6 Training 4 Intake (deel 1)... 7 Training

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Cursus Opvoedingsinterventies 6 ECTS; Semester 1 (blok 1) bestaande uit wekelijkse hoorcolleges van 2 uren en wekelijkse

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 I

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Darling Dong :49 Formatted: Position:Horizontal: Right, Relative to: Margin, Vertical: 0 cm, Relative to: Paragraph, Wrap Around

Darling Dong :49 Formatted: Position:Horizontal: Right, Relative to: Margin, Vertical: 0 cm, Relative to: Paragraph, Wrap Around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * De opbouw en het onderwerp 3x * Dat ik nu meer over iets totaal onbekends weet 2x * Samenwerken (5x) * een nieuwe religie leren kennen * Yoga onderzoeken, dieper erop ingaan en meditatieles

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Onderzoeksplan Bernice Havermans 10016112 b.l.havermans@gmail.com Esmee Kramer 10012478 esmeeschiedam@hotmail.com Birgit Nieuwenburg 09035168 birgit-nieuwenburg@hotmail.com

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

tudiewijzer Toegepast Communicatie Onderzoek Studentenhandleiding

tudiewijzer Toegepast Communicatie Onderzoek Studentenhandleiding S tudiewijzer Toegepast Communicatie Onderzoek Studentenhandleiding Inleiding Via communicatieonderzoek wordt op een systematische wijze informatie verzameld over allerlei aspecten van het communicatieproces

Nadere informatie

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF Inleiding Het boek Wat je schrijft ben je zelf (WJSBJZ) is een werkboek. Het bestaat uit 33 levensvragen met bijbehorende opdracht. Bij elke vraag is er schrijfruimte

Nadere informatie

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands Taal op koers 29 oktober 2014 Cindy Poortman en Kim Schildkamp Uitdagingen in de onderwijspraktijk Voortijdige schooluitval Gebrek aan praktische

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek

hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek Groep 7 & 8 Team van maximaal 4 leerlingen Leerling materiaal TECHNIEK TOERNOOI hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek Verdeel de rollen Je werkt in een groepje van vier leerlingen. Iedereen in je groepje

Nadere informatie