Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant"

Transcriptie

1 Doelstellingen Doelstellingen Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zwelling Zuidoost in de Brabant hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Afstemming van beleid rond diagnostiek en follow up van een zwelling in de hals in de 1 e en 2Afstemming e lijn; van beleid rond diagnostiek en follow up van een zwelling in de hals in de 1 e en Plaatsbepaling 2 e lijn; van echografie met cytologische punctie op verzoek van de huisarts. Plaatsbepaling van echografie met cytologische punctie op verzoek van de huisarts. Diagnostiek Diagnostiek De oorzaak van een zwelling in de hals kan zeer uiteenlopend zijn 1 : De Infectieuze oorzaak van oorzaken; een zwelling in de hals kan zeer uiteenlopend zijn 1 : Niet-infectieuze Infectieuze oorzaken; oorzaken; Schildkliergerelateerde Niet-infectieuze oorzaken; aandoeningen; Speekselklieren. Schildkliergerelateerde aandoeningen; Speekselklieren. Nieuwe diagnostische faciliteit: Echografie Nieuwe diagnostische met cytologische faciliteit: punctie kan bijdragen aan het maken van onderscheid tussen de diverse Echografie oorzaken, met cytologische en richting punctie geven aan kan het bijdragen te volgen aan beleid. het maken Voor van huisartsen onderscheid is het tussen nu mogelijk de om diverse zonder oorzaken, verwijzing en richting een echografie geven aan met het op te indicatie volgen een beleid. cytologische Voor huisartsen punctie is aan het te nu vragen mogelijk bij de om radiologie zonder verwijzing afdelingen een van echografie alle ziekenhuizen met op indicatie Zuidoost een cytologische Brabant. punctie aan te vragen bij de radiologie afdelingen van alle ziekenhuizen in Zuidoost Brabant. De radioloog beoordeelt aan de hand van het echografisch beeld of een cytologische punctie geïndiceerd De radioloog is. beoordeelt De radioloog aan geeft de hand bij de van uitslag het echografisch van de beeld met evt. of een cytologische cytologische punctie punctie altijd een geïndiceerd advies aan is. De de radioloog aanvrager geeft voor bij het de te uitslag volgen van beleid. de echo met evt. cytologische punctie altijd een advies aan de aanvrager voor het te volgen beleid. NB. Bij het verrichten van een punctie worden de richtlijnen van de Trombosedienst gehanteerd: NB. Bij het verrichten INR < 2.1. van een punctie worden de richtlijnen van de Trombosedienst gehanteerd: INR < Mogelijke oorzaken van een zwelling in de hals: Banale Mogelijke infecties oorzaken in hoofd-halsgebied van een zwelling in de hals: Parotitis (bijvoorbeeld bij bofvirus) Mycobacterium Banale infecties tuberculosis in hoofd-halsgebied (TBC) Bartonella Parotitis (bijvoorbeeld henselae (kattekrabziekte) bij bofvirus) Atypische Mycobacterium mycobacteriën tuberculosis (TBC) Hodgkin/non-Hodgkin Bartonella henselae (kattekrabziekte) lymfoom Atypische Epstein Barr mycobacteriën Virus (Mononucleosis Infectiosa) Metastase Hodgkin/non-Hodgkin van maligniteit lymfoom elders Cytomegalovirus Epstein Barr Virus (Mononucleosis Infectiosa) Speekselgerelateerde Metastase van maligniteit aandoeningen elders Toxoplasma Cytomegalovirus gondii Mediane Speekselgerelateerde en laterale halscysten aandoeningen Actinomyces Toxoplasma gondii Gonorrhoe/ Mediane en Lues laterale (zelden) halscysten HIV Actinomyces Gonorrhoe/ Lues (zelden) HIV Indien gedacht wordt aan een infectieuze oorzaak speelt echografie geen belangrijke rol bij de diagnostiek, en kan gericht Indien gedacht serologisch wordt onderzoek aan een infectieuze veel meer bijdragen. oorzaak speelt Cytologie echografie heeft geen zin belangrijke bij infectieuze rol bij oorzaken. de diagnostiek, NB. Bij en kan verdenking gericht serologisch van een onderzoek mycobacteriële veel meer infectie bijdragen. (TBC of Cytologie atypische heeft mycobacteriën) geen zin bij is infectieuze het verrichten oorzaken. van een NB. punctie Bij een verdenking kunstfout; van er een kunnen mycobacteriële dan fistels infectie ontstaan. (TBC Bij deze of atypische infectie mycobacteriën) wordt gestart is met het antituberculostatica verrichten van een en/of punctie totale een excisie. kunstfout; Bij hoge er uitzondering kunnen dan wordt fistels er ontstaan. in de tweede Bij deze lijn infectie wel eens wordt materiaal gestart uit een met (geabcedeerde) antituberculostatica lymfklier en/of totale afgenomen excisie. Bij hoge voor uitzondering kweek. wordt er in de tweede lijn wel eens materiaal uit een (geabcedeerde) lymfklier afgenomen voor kweek.

2 Indicaties voor een echografie met mogelijk een cytologische punctie (FNA 2 ): Elke Indicaties palpabele voor afwijking een echografie die niet direct met mogelijk maligne imponeert. een cytologische punctie (FNA 2 ): Elke palpabele afwijking die niet direct maligne imponeert. Klinisch schildklierzwelling Differentiatie Klinisch schildklierzwelling tussen een benigne of maligne nodus gebeurt altijd via een schildklierpunctie. Door Differentiatie de nieuwe tussen diagnostische een benigne faciliteit of maligne kan dit nodus nu ook gebeurt in de eerste altijd via lijn een gebeuren. schildklierpunctie. Aan de hand Door van de de uitslag nieuwe kan diagnostische de huisarts bepalen faciliteit kan of verwijzing dit nu ook nodig in de is eerste (zie verder lijn gebeuren. tabel 1 voor Aan het de beleid hand na van uitslag). de uitslag kan de huisarts bepalen of verwijzing nodig is (zie verder tabel 1 voor het beleid na uitslag). NB. Bij vermoeden van een schildkliergerelateerde zwelling een echo altijd combineren met bepaling NB. Bij vermoeden van het TSH, van en een bij schildkliergerelateerde afwijkende waarde het zwelling vrij t4. Een een verhoogd echo altijd TSH combineren bij presentatie met geeft bepaling een van hogere het TSH, kans en op bij maligniteit. afwijkende waarde het vrij t4. Een verhoogd TSH bij presentatie 4 geeft een % van hogere de schildkliernoduli kans op maligniteit. is kwaadaardig. Een palpatoire nodus heeft hetzelfde risico op maligniteit % van als de een schildkliernoduli niet palpatoire nodus. is kwaadaardig. Een palpatoire nodus heeft hetzelfde risico op maligniteit als een niet palpatoire nodus. Klinisch lymfeklierzwelling Bij Klinisch een lymfoom lymfeklierzwelling is de klinische verdenking op maligniteit sterk leeftijdsafhankelijk. Een klier van > Bij 1 een cm die lymfoom vast is is en de niet klinische elastisch, verdenking is suspect, op maligniteit en dient te sterk worden leeftijdsafhankelijk. verwezen naar de Een internist. klier van Bij > 1 een cm die drukpijnlijke vast is en of niet benigne elastisch, imponerend is suspect, onpijnlijk en dient lymfoom te worden kan verwezen 6 weken worden naar de afgewacht. internist. Als Bij een het persisteert drukpijnlijke wordt of benigne gericht imponerend serologisch 1 onpijnlijk onderzoek lymfoom verricht. kan Bij 6 geen weken serologische worden afgewacht. Als afwijkingen het persisteert kan een wordt echo gericht worden serologisch aangevraagd. 1 onderzoek Een cytologische verricht. Bij punctie geen serologische zal daarbij vrijwel nooit afwijkingen worden kan verricht. een echo worden aangevraagd. Een cytologische punctie zal daarbij vrijwel nooit worden verricht. Klinisch speekselklierzwelling Bij Klinisch een speekselklierzwellingis onderscheid tussen een gelokaliseerde of een diffuse zwelling relevant. Bij een speekselklierzwelling Bij een gelokaliseerde onderscheid zwelling (zowel tussen benigne een gelokaliseerde als maligne) kan of de een huisarts diffuse zelf zwelling een echografie relevant. Bij met een cytologische gelokaliseerde punctie zwelling aanvragen. (zowel benigne De radioloog als maligne) geeft de kan aanvrager de huisarts na het zelf een onderzoek echografie advies: met cytologische terug naar punctie de huisarts aanvragen. of doorverwijzen De radioloog naar geeft de kaakchirurg/kno de aanvrager na het arts/chirurg onderzoek advies: met expertise terug naar op dit de gebied huisarts 3. Bij of doorverwijzen een persisterende naar diffuse de kaakchirurg/kno zwelling is verwijzing naar arts/chirurg de kaakchirurg/kno met expertise op artsdit 3 zinvol gebied voor 3. Bij aanvullend een persisterende onderzoek diffuse naar zwelling mogelijke is oorzaken verwijzing zoals sialolithiasis, naar de kaakchirurg/kno banale parotitis, artsautoimmuun 3 zinvol voor aanvullend aandoeningen onderzoek of andere naar afwijkingen. mogelijke oorzaken zoals sialolithiasis, banale parotitis, autoimmuun aandoeningen of andere afwijkingen. Klinisch overige zwellingen: Mediane Klinisch overige halscyste: zwellingen: een echografie is voldoende om de diagnose te stellen. Daarna verwijzen naar Mediane de chirurg halscyste: voor een extirpatie. echografie is voldoende om de diagnose te stellen. Daarna verwijzen Bij naar verdenking chirurg plaveiselcelcarcinoom, voor extirpatie. zeker bij een anamnese met alcohol en/of nicotineabusus, Bij verdenking plaveiselcelcarcinoom, verwijzen naar de KNO zeker arts/kaakchirurg/chirurg bij een anamnese met met alcohol expertise en/of 3. nicotineabusus, verwijzen naar de KNO arts/kaakchirurg/chirurg met expertise 3. 2 Fine Needle Aspiration 3 2 In Fine elk Needle ziekenhuis Aspiration geldt een ander beleid; via ZorgDomein wordt naar het juiste specialisme verwezen. Huisartsen 3 kunnen een van de genoemde specialismen kiezen ZorgDomein; in het ziekenhuis wordt geregeld dat de verwijzing In elk ziekenhuis op de juiste geldt plek een ander aankomt. beleid; via ZorgDomein wordt naar het juiste specialisme verwezen. Huisartsen kunnen een van de genoemde specialismen kiezen in ZorgDomein; in het ziekenhuis wordt geregeld dat de verwijzing op de juiste plek aankomt.

3 Beleid huisarts na echografie met evt. cytologische punctie van schildkliernodus Beleid huisarts na echografie met evt. cytologische punctie van schildkliernodus Tabel 1. Mogelijke uitslagen van de echo of cytologische punctie (indien verricht) van de schildklier Tabel 1. Mogelijke en het te uitslagen volgen beleid. van de echo of cytologische punctie (indien verricht) van de schildklier en het te volgen beleid. Uitslag Beleid Geen Uitslag afwijkingen Geen Beleid actie Colloïdale Geen afwijkingen nodus Geen actie Multinodulair Colloïdale nodus struma Geen actie 5 (cysten Multinodulair kunnen struma aanwezig zijn) 4 Geen actie 5 Multinodulair (cysten kunnen struma aanwezig met zijn) 4 Verwijzen naar internist-endocrinoloog Multinodulair - Suspecte struma / dominante met nodus, of Verwijzen naar internist-endocrinoloog - Suspecte solitaire / dominante / solide nodus, nodus of - Papillaire Suspecte / folliculaire solitaire / neoplasie: solide nodus Papillaire - Indien / suspect folliculaire en nader neoplasie: onderzoek is Verwijzen naar internist-endocrinoloog - nodig Indien suspect en nader onderzoek is Verwijzen naar internist-endocrinoloog - Folliculaire nodig neoplasie of papillaire Verwijzen naar chirurg met expertise op dit - neoplasie Folliculaire klasse neoplasie 4 of of 5 papillaire gebied** Verwijzen of naar chirurg internist-endocrinoloog met expertise op dit Solitaire neoplasie benigne klasse cyste: 4 of 5 gebied** of naar internist-endocrinoloog Solitaire - < 4 cm benigne cyste: De radioloog kan tijdens het onderzoek evt. - < 4 cm De leegpuncteren. radioloog kan tijdens het onderzoek evt. Overweeg leegpuncteren. chirurgie bij cosmetische of - > 4 cm mechanische Overweeg chirurgie bezwaren bij cosmetische 6 of - Overige > 4 cm maligniteiten Verwijzen mechanische naar bezwaren de internist Onvoldoende Overige maligniteiten materiaal Overleg Verwijzen met naar de de uitvoerend internist radioloog 7 Niet Onvoldoende beoordeelbaar materiaal Overleg met de uitvoerend radioloog 7 of Niet beoordeelbaar verwijzen Overleg met naar de de uitvoerend internist-endocrinoloog radioloog 7 of verwijzen naar de internist-endocrinoloog **Bij verzoek of noodzaak tot excisie: Het **Bij is verzoek van belang of noodzaak te verwijzen tot excisie: naar een chirurg met ervaring in schildklierchirurgie inclusief halsklierdissecties. Het is van belang te Het verwijzen excideren naar van een een chirurg zwelling met in ervaring het hoofd-hals-gebied in schildklierchirurgie is besliskundig inclusief en technisch halsklierdissecties. lastig en vereist Het excideren dus specifieke van een chirurgische zwelling in het expertise hoofd-hals-gebied 5. is besliskundig en technisch lastig en vereist dus specifieke chirurgische expertise 5. NB. Bij een eerdere uitslag passend bij een goedaardige nodus is bij alarmsymptomen als NB. groei, Bij pijn, een heesheid eerdere uitslag of lymfeklierzwellingen passend bij een goedaardige rond de schildklier nodus toch is bij verwijzing alarmsymptomen naar een als internist noodzakelijk. groei, pijn, heesheid of lymfeklierzwellingen rond de schildklier toch verwijzing naar een internist noodzakelijk. NB. Bij een status na radiotherapie op de hals is doorverwijzing ook noodzakelijk. NB. Bij een status na radiotherapie op de hals is doorverwijzing ook noodzakelijk. 4 Als er tevens sprake is van een functiestoornis, bepaalt deze het beleid. 54 Indien Als er tevens er mechanische sprake of van cosmetische een functiestoornis, bezwaren bepaalt bestaan, deze kan het verwezen beleid. worden naar een hoofd-hals chirurg. 65 Indien elk ziekenhuis er mechanische geldt een of cosmetische ander beleid; bezwaren via ZorgDomein bestaan, wordt kan verwezen automatisch worden naar naar het juiste een hoofd-hals specialisme chirurg. 6 verwezen. In elk ziekenhuis geldt een ander beleid; via ZorgDomein wordt automatisch naar het juiste specialisme 7 verwezen. Het beleid wordt gezamenlijk bepaald op basis van de klinische bevindingen van de huisarts en de uitslag van de 7 radioloog. Het beleid Bij wordt de niet gezamenlijk beoordeelbare bepaald puncties op basis zitten van relatief de klinische veel schildkliermaligniteiten; bevindingen van de huisarts verwijzing en de naar uitslag de van de internist-endocrinoloog radioloog. Bij de niet beoordeelbare dient te worden puncties overwogen. zitten relatief In overleg, veel eventueel schildkliermaligniteiten; met de patholoog, verwijzing wordt naar bepaald de wanneer internist-endocrinoloog een herhaalpunctie dient te nodig worden is. overwogen. In overleg, eventueel met de patholoog, wordt bepaald wanneer een herhaalpunctie nodig is.

4 Verwijzen naar de e lijn Verwijzen naar de 2 e lijn Verwijzing naar de internist (-oncoloog) is geïndiceerd bij: Verwijzing Verdenking naar maligne de internist lymfoom (-oncoloog) op basis geïndiceerd van kliniek of bij: echo; Atypische Verdenking zwelling. maligne lymfoom op basis van kliniek of echo; Atypische zwelling. Verwijzing naar de chirurg met ervaring in het hoofd-hals gebied / KNO-arts / kaakchirurg 6 is geïndiceerd Verwijzing naar bij: de chirurg met ervaring in het hoofd-hals gebied / KNO-arts / kaakchirurg 6 is geïndiceerd Pleiomorf bij: adenoom; Warthintumor; Pleiomorf adenoom; Bij Warthintumor; mechanische of cosmetische bezwaren; Verdenking Bij mechanische plaveiselcelcarcinoom; of cosmetische bezwaren; Cysteuze Verdenking afwijkingen plaveiselcelcarcinoom; (mediane en laterale halscyste); Sialoadenitis Cysteuze afwijkingen (glandula(mediane submandibularis en laterale / parotis); halscyste); Verdenking Sialoadenitis obstructie (glandula speekselklier. submandibularis / parotis); Verdenking obstructie speekselklier. Beleid in de e lijn: Beleid in de 2 e lijn: Berichtgeving na een verwijzing naar de tweede lijn: Berichtgeving Bij een ernstige na een uitslag verwijzing neemt naar de specialist de tweede telefonisch lijn: contact op met de verwijzer; De Bij een specialist ernstige stuurt uitslag een neemt schriftelijk de specialist bericht na telefonisch behandeling contact van de op zwelling met de verwijzer; in alle andere gevallen. De specialist stuurt een schriftelijk bericht na behandeling van de zwelling in alle andere gevallen. Onderlinge doorverwijzing naar een ander specialisme: Onderlinge Indien onderlinge doorverwijzing verwijzing naar direct een ander noodzakelijk specialisme: is vanwege het betreffende ziektebeeld, wordt Indien onderlinge huisarts telefonisch verwijzing direct of via noodzakelijk een elektronisch vanwege bericht het op betreffende hoogte gesteld; ziektebeeld, Bij wordt vermoeden huisarts van telefonisch een ander of ernstig via een ziektebeeld elektronisch dat bericht om snel op handelen hoogte vraagt gesteld; wordt de huisarts Bij vermoeden op hoogte van een gesteld ander ernstig door middel ziektebeeld van telefonisch dat om snel contact; handelen vraagt wordt de In huisarts alle andere op gevallen hoogte gesteld verwijst door de specialist middel van eerst telefonisch terug naar contact; de huisarts, of wordt de verwijzing In alle andere telefonisch gevallen afgestemd verwijst de met specialist de huisarts. eerst terug naar de huisarts, of wordt de verwijzing telefonisch afgestemd met de huisarts. Terugverwijzing Terugverwijzing Bij een terugverwijzing geeft de specialist aan de huisarts een advies over: Bij een Het gewenste terugverwijzing follow geeft up beleid de specialist (parameters aan de en huisarts tijdsinterval); een advies over: Bij Het welke gewenste bevindingen follow up tussentijdse beleid (parameters consultatie en van tijdsinterval); de specialist in het verdere beloop gewenst Bij welke is; bevindingen tussentijdse consultatie van de specialist in het verdere beloop Indicaties gewenst is; voor terugverwijzing naar de specialist in het verdere beloop. Indicaties voor terugverwijzing naar de specialist in het verdere beloop.

5 Namens huisartsen: Namens internisten: Namens Ed Berends huisartsen: Namens Bert Bravenboer, internisten: Catharina Ziekenhuis Maarten Ed Berends Klomp Wouter Bert Bravenboer, Dercksen, Catharina Máxima Medisch Ziekenhuis Centrum Maarten Klomp Wouter Marten Nijziel, Dercksen, Máxima Máxima Medisch Medisch Centrum Centrum Marten Nijziel, Máxima Medisch Centrum Namens radiologen: Namens KNO-artsen Namens Koen Brakel, radiologen: St. Anna ziekenhuis Jan Namens Pieter KNO-artsen de Mönnink, St. Anna ziekenhuis Koen Brakel, St. Anna ziekenhuis (Máxima Jan Pieter Medisch de Mönnink, Centrum St. Anna tot maart ziekenhuis 2012) (Máxima Medisch Centrum tot maart 2012) Namens chirurgen: Namens patholoog-anatomen: Namens Peter Reemst, chirurgen: Máxima Medisch Centrum Namens Ellen Degreef, patholoog-anatomen: PAMM Peter Reemst, Máxima Medisch Centrum Ellen Degreef, PAMM Namens kaakchirurgen: Justin Namens Pijpe, kaakchirurgen: Catharina Ziekenhuis Justin Pijpe, Catharina Ziekenhuis Namens transmurale stichtingen: Hennie Namens van transmurale Bavel, coördinator stichtingen: HaCa Hennie van Bavel, coördinator HaCa Regionale referenten: radiologen, microbiologen, chirurgen, kaakchirurgen, internisten, Regionale KNO-artsen referenten: radiologen, microbiologen, chirurgen, kaakchirurgen, internisten, KNO-artsen Deze regionale transmurale afspraak is ontwikkeld in samenwerking met de transmurale organisaties HaCa, Quartz, THEMA, TransMáx. Deze regionale Voor transmurale deze samenwerkingsafspraak afspraak is ontwikkeld is uitgegaan in samenwerking van de landelijke met transmurale richtlijnen (CBO, organisaties NHG-standaard). HaCa, Quartz, THEMA, Deze TransMáx. samenwerkingafspraak Voor deze samenwerkingsafspraak is goedgekeurd door is uitgegaan de Kwaliteitsraad van de landelijke van Huisartsenkring richtlijnen (CBO, Zuidoost NHG-standaard). Brabant. Deze samenwerkingafspraak is goedgekeurd door de Kwaliteitsraad van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze RTA mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, Alle fotocopie, rechten microfilm voorbehouden. of op welke Niets andere uit deze wijze RTA dan mag ook, worden zonder voorafgaande vermenigvuldigd schriftelijke en/of openbaar toestemming gemaakt van door HaCa. middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaCa HaCa 2012 HaCa

6 Uitslag cytologische punctie schildkliernodus Uitslag cytologische punctie schildkliernodus Geen afwijkingen Geen afwijkingen Colloïdale nodus Geen actie 5 Colloïdale nodus Multinodulair struma (cysten kunnen aanwezig zijn) 4 Multinodulair struma (cysten kunnen aanwezig Multinodulair zijn) struma 4 met suspecte/dominante nodus of suspecte solitaire/solide nodus Multinodulair struma met suspecte/dominante nodus of suspecte solitaire/solide nodus Papillaire / folliculaire neoplasie: indien suspect en nader onderzoek is nodig Papillaire / folliculaire neoplasie: indien suspect en Papillaire nader onderzoek / folliculaire is nodig neoplasie klasse 4 of 5 Papillaire / folliculaire neoplasie klasse 4 of 5 Solitaire benigne cyste < 4 cm Solitaire benigne cyste < 4 cm Solitaire benigne cyste > 4 cm Solitaire benigne cyste > 4 cm Overige Overige Onvoldoende materiaal Onvoldoende materiaal Niet beoordeelbaar Niet beoordeelbaar Geen actie 5 Verwijzen naar HH-chirurg of naar internist-endocrinoloog Verwijzen naar HH-chirurg of Door naar internist-endocrinoloog radioloog kan tijdens het onderzoek leegpuncteren worden overwogen Door radioloog kan tijdens het onderzoek leegpuncteren worden overwogen Overweeg chirurgie bij mechanische of cosmetische bezwaren Overweeg chirurgie bij mechanische of Verwijzen cosmetische naar bezwaren de internist-endocrinoloog Verwijzen naar de internist-endocrinoloog Overleg met de uitvoerend radioloog, of verwijzen naar de internist-endocrinoloog Overleg met de uitvoerend radioloog, of verwijzen naar de internist-endocrinoloog

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van beleid rond diagnostiek en follow up van een zwelling in de hals in de 1 e en 2 e lijn; Plaatsbepaling

Nadere informatie

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van beleid rond diagnostiek en follow up van een zwelling in de hals in de 1 e en 2 e lijn; Plaatsbepaling

Nadere informatie

Schildkliernodus Iris Wakelkamp

Schildkliernodus Iris Wakelkamp Schildkliernodus Iris Wakelkamp 30 september 2010 Casus I Vrouw 53 jaar, komt met zwelling rechts in de hals. Ontdekt door de schoonheidspecialiste. Geen klachten passende bij hyperthyreoidie. Familie

Nadere informatie

Prostaatdiagnostiek. Prostaatdiagnostiek

Prostaatdiagnostiek. Prostaatdiagnostiek Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Prostaatdiagnostiek Prostaatdiagnostiek Toelichting Toelichting Pagina 1 Pagina 1 Aanleiding Aanleiding

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary VII Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary naar Algemeen 538 Epidemiologie 538 1. Screening 538 2. Diagnostiek 538 2.1 Anamnese

Nadere informatie

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van het beleid rond behandeling en follow up in de 1 e en 2 e lijn van patiënten na bariatrische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13094 16 maart 2016 Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven Uitspraak: 25 januari 2016 HET

Nadere informatie

Uitspraak: 25 januari 2016 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

Uitspraak: 25 januari 2016 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN Uitspraak: 25 januari 2016 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 7 mei 2015 binnengekomen klacht van: [A] te [B] in de persoon

Nadere informatie

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Prostaatdiagnostiek. Toelichting. Pagina 1 TS ZOB januari 2014, URO 1-1

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Prostaatdiagnostiek. Toelichting. Pagina 1 TS ZOB januari 2014, URO 1-1 Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Prostaatdiagnostiek Toelichting Pagina 1 Aanleiding Bij veel patiënten, maar ook bij huisartsen en medisch specialisten, bestaan vragen over de zin van

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers Francien van Nederveen, patholoog PAL Dordrecht Mariette Schoofs, internist-endocrinoloog Albert Event, Albert Schweizer ziekenhuis, 19 maart 2014 (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen Kwaliteit in de behandeling van aandoeningen in het hoofd-halsgebied (n.a.v. de Hoofd-Hals enquête gehouden onder de Nederlandse chirurgen 2005)

Nadere informatie

B. Hals (weke delen) Voor cervicale wervelkolom, zie rubrieken C en K. Inhoudsopgave 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 B 13 B

B. Hals (weke delen) Voor cervicale wervelkolom, zie rubrieken C en K. Inhoudsopgave 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 B 13 B B. Hals (weke delen) Voor cervicale wervelkolom, zie rubrieken C en K Inhoudsopgave 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 1 B 11 B 12 B 13 B Palpabele schildkliernoduli en euthyreotische struma... 1 Lange

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak Doelstelling Een betere samenwerking en adequaat verwijzen bij ADHD bij kinderen en jeugdigen. Diagnostiek signalering gedragsprobleem Signalering

Nadere informatie

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten in de palliatieve fase, door afstemming van het beleid d.m.v.

Nadere informatie

Regionale Transmurale Afspraken Anderhalvelijnszorg prostaatonderzoek RTA t.b.v. een risico-inschatting op prostaatkanker

Regionale Transmurale Afspraken Anderhalvelijnszorg prostaatonderzoek RTA t.b.v. een risico-inschatting op prostaatkanker Regionale Transmurale Afspraken Anderhalvelijnszorg prostaatonderzoek Versie Beheer 1.0 Bernhoven, Synchroon Voor het laatst bijgewerkt op 14 maart 2016 Distributielijst Huisartsen en specialisten van

Nadere informatie

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Afstemming van het beleid bij de behandeling van een diabetisch voetulcus. Het is te verwachten dat door een multidisciplinaire,

Nadere informatie

Transmurale werkafspraak Informatieoverdracht mammacarcinoom (regio Helmond)

Transmurale werkafspraak Informatieoverdracht mammacarcinoom (regio Helmond) Transmurale werkafspraak Informatieoverdracht mammacarcinoom (regio Helmond) Aanleiding Door de vergrijzing, vroege opsporing van kanker en effectievere behandelingen zal het aantal patiënten met kanker

Nadere informatie

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van het beleid rond behandeling en follow up in de 1 e en 2 e lijn van patiënten na bariatrische

Nadere informatie

Echografie + biopsie

Echografie + biopsie Proces Chirurg/verpleegkundige anamnese en lichamelijk onderzoek Mammacare verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken en begeleidt Mammografie/ echografie en zo nodig direct echogeleid histologisch

Nadere informatie

Mohs chirurgie 9 oktober 2013 Marc Wouters

Mohs chirurgie 9 oktober 2013 Marc Wouters Mohs chirurgie 9 oktober 2013 Marc Wouters Mohs micrografische chirurgie Frederick Mohs 1930s Onconventionele histopathologische techniek 100% controle perifere en diepe randen Complete verwijdering met

Nadere informatie

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Regionale Samenwerkingsafspraak Zuidoost Brabant Maagklachten

Regionale Samenwerkingsafspraak Zuidoost Brabant Maagklachten Regionale Samenwerkingsafspraak Zuidoost Brabant Maagklachten Pagina 1 Achtergrondinformatie Maagklachten worden gedefinieerd als: niet-acute pijn in de bovenbuik of zuurbranden, al of niet in combinatie

Nadere informatie

B. Hals (weke delen) Voor cervicale wervelkolom, zie rubrieken C en K

B. Hals (weke delen) Voor cervicale wervelkolom, zie rubrieken C en K Palpabele schildkliernoduli en euthyreotische struma (normale TSHwaarden) Diagnostische fase. n geval van hyperthyreoïdie, zie 3B n geval van hypothyreoïdie, zie 4B B. Hals (weke delen) Voor cervicale

Nadere informatie

Gonartrosis; degeneratieve knieproblemen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Aanleiding. Doelstelling. Definitie

Gonartrosis; degeneratieve knieproblemen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Aanleiding. Doelstelling. Definitie Gonartrosis; degeneratieve knieproblemen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Aanleiding Veel patiënten met degeneratieve knieproblemen zijn daarmee niet bekend bij de huisarts; inschatting

Nadere informatie

Schildklierknobbel (Schildkliernodus) februari 2019

Schildklierknobbel (Schildkliernodus) februari 2019 Schildklierknobbel (Schildkliernodus) februari 2019 Schildklierknobbel (Schildkliernodus) INHOUD Schildklier Algemeen 4 Klachten 4 Onderzoek 4 Uitslag na de punctie 8 Behandeling van een goedaardige schildkliernodus

Nadere informatie

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Regionale Zuidoost Transmurale Brabant Afspraak Zuidoost Brabant Zorg voor patiënten met een Zorg verstandelijke voor patiënten beperking met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Een melanoom, wat nu?

Een melanoom, wat nu? Een melanoom, wat nu? Aanvullende diagnostiek Is er op gericht om aan te tonen dat er sprake is van gelokaliseerde ziekte Gelokaliseerde ziekte = een primair melanoom met ten hoogste satelliet-, intransit-

Nadere informatie

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Toelichting Pagina 1 Aanleiding Het platform VG provincie Brabant heeft in 2012 een project Ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Chronische nierschade bij volwassenen

Chronische nierschade bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Chronische nierschade bij volwassenen Toelichting Pagina 1 Nierfunctie Vanaf veertigjarige leeftijd neemt de nierfunctie geleidelijk af met ongeveer 0,4

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Operatie aan de onderkaakspeekselklier (Glandula Submandibularis)

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Operatie aan de onderkaakspeekselklier (Glandula Submandibularis) kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Operatie aan de onderkaakspeekselklier (Glandula Submandibularis) De onderkaakspeekselklier (glandula submandibularis) 1: oorspeekselklier

Nadere informatie

Borstzorg Anna. (mammapoli)

Borstzorg Anna. (mammapoli) Borstzorg Anna (mammapoli) Uw huisarts heeft u doorverwezen naar Borstzorg Anna. In deze folder geven wij u meer informatie over de werkwijze binnen Borstzorg Anna. Klachten of afwijking U heeft een klacht

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Chirurgie Mammapoli

Patiënteninformatie. Chirurgie Mammapoli Patiënteninformatie Chirurgie Mammapoli Inleiding Onlangs bent u doorverwezen naar de mammapoli van de Reinier de Graaf Groep. Het team van de mammapoli is gespecialiseerd in het onderzoeken van borstafwijkingen.

Nadere informatie

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van het beleid rond behandeling en follow up in de 1 e en 2 e lijn van patiënten na bariatrische

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE INTERNE GENEESKUNDE Schildklierproblematiek, Osteoporose, (DVT) 9 januari 2007 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding De werkafspraak Schildklierproblematiek

Nadere informatie

Onderzoek naar schildklierzwelling

Onderzoek naar schildklierzwelling Onderzoek naar schildklierzwelling Inleiding De huisarts heeft een knobbel in uw schildklier ontdekt en/of heeft een vergrote schildklier gevoeld. Een knobbel in de schildklier wordt ook wel een schildkliernodus

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 10-2015-6094 Geachte... U heeft een bezoek gebracht

Nadere informatie

Diagnostiek van het afwijkende adnex: de rol van echografie. Dr. T. Van Gorp Gynaecoloog-Oncoloog MUMC+

Diagnostiek van het afwijkende adnex: de rol van echografie. Dr. T. Van Gorp Gynaecoloog-Oncoloog MUMC+ Diagnostiek van het afwijkende adnex: de rol van echografie. Dr. T. Van Gorp Gynaecoloog-Oncoloog MUMC+ Disclosures Geen onthullingen 10/11/2016 Symposium Het Ovariumcarcinoom 2 Casus 37 j. Zwelling in

Nadere informatie

Palpabele lymfeklieren bij kinderen. Kinderarts-infectioloog

Palpabele lymfeklieren bij kinderen. Kinderarts-infectioloog Palpabele lymfeklieren bij kinderen Frank Eskes Kinderarts Meander Medisch Centrum Tom Wolfs Kinderarts-infectioloog Wilhelmina Kinderziekenhuis Leerdoelen Aan het eind van de workshop hebben jullie: Kennis

Nadere informatie

Zorgpad MEN1 syndroom Informatie voor patiënten

Zorgpad MEN1 syndroom Informatie voor patiënten Zorgpad MEN1 syndroom Informatie voor patiënten Inhoudsopgaven Hoofdstuk 1: Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2: Wat is het MEN1 syndroom? blz. 4 Hoofdstuk 3: Diagnostiek naar het MEN1 syndroom blz. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Maligne pleura exsudaat

Maligne pleura exsudaat Maligne pleura exsudaat Regionale richtlijn IKL, Versie: 1.1 Laatst gewijzigd : 25-10-2005 Methodiek: Consensus based Verantwoording: IKL werkgroep bronchuscarcinomen Inhoudsopgave Algemeen...1 Diagnostiek...2

Nadere informatie

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van het beleid rond behandeling en follow up in de 1 e en 2 e lijn van patiënten na bariatrische

Nadere informatie

Overdracht palliatieve zorg

Overdracht palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht palliatieve zorg Toelichting Aanleiding De continuïteit van de zorg voor de patiënten / cliënten in een palliatieve fase van hun ziekteproces

Nadere informatie

Zorgpad plaveiselcelcarcinoom

Zorgpad plaveiselcelcarcinoom Zorgpad plaveiselcelcarcinoom Gebaseerd op Landelijke Richtlijn plaveiselcelcarcinoom, versie 2010 (www.oncoline.nl) Versie: 17-01-2017 Door de regionale werkgroep plaveiselcelcarcinoom. Voorzitter: E.G.A.

Nadere informatie

CASUSSCHETSEN. Mevrouw B. heeft bloed laten prikken voor een keuring. Ze heeft geen klachten. De volgende schildklierwaarden werden gevonden:

CASUSSCHETSEN. Mevrouw B. heeft bloed laten prikken voor een keuring. Ze heeft geen klachten. De volgende schildklierwaarden werden gevonden: INTERLINE INTERNE GENEESKUNDE Schildklierproblematiek, Osteoporose, (DVT) 9 januari 2007 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Mevrouw B. heeft bloed laten prikken voor een keuring. Ze heeft geen klachten. De volgende

Nadere informatie

Mamma-pathologie achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator

Mamma-pathologie achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Mamma-pathologie achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd Hoogeveen april 2009 1 CASUSSCHETSEN

Nadere informatie

Onderzoek naar schildklierzwelling

Onderzoek naar schildklierzwelling Onderzoek naar schildklierzwelling Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De huisarts heeft een knobbel in uw schildklier ontdekt en/of heeft een vergrote schildklier

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL MAMMAPOLI SNELDIAGNOSTIEK

TRANSMURAAL PROTOCOL MAMMAPOLI SNELDIAGNOSTIEK TRANSMURAAL PROTOCOL MAMMAPOLI SNELDIAGNOSTIEK Criteria alle mammapatiënten (maximaal 6 per week) die in aanmerking komen voor verwijzing naar de Mammapoli sneldiagnostiek, volgens de hieronder genoemde

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak Doelstelling Een betere samenwerking en adequaat verwijzen bij ADHD bij kinderen en jeugdigen. Diagnostiek signalering gedragsprobleem Signalering

Nadere informatie

Hoofd-hals kanker epidemiologie, etiologie, symptomatologie en diagnostiek

Hoofd-hals kanker epidemiologie, etiologie, symptomatologie en diagnostiek Hoofd-hals kanker epidemiologie, etiologie, symptomatologie en diagnostiek M. Lacko KNO-arts/Hoofd-hals oncoloog Oncologie symposium, Maastricht 21 mei 2015 Indeling presentatie 1. Incidentie en epidemiologie

Nadere informatie

Diep Veneuze Trombose van het been

Diep Veneuze Trombose van het been Diep Veneuze Trombose van het been Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Diagnostiek Diep Veneuze Trombose van het been 1 Verdenking trombosebeen: pijnlijk, gezwollen en/of rood (onder)been Beslisregel

Nadere informatie

Eerste bezoek aan de mammapoli. polikliniek chirurgie

Eerste bezoek aan de mammapoli. polikliniek chirurgie Eerste bezoek aan de mammapoli polikliniek chirurgie Wie is wie Op de mammapoli wordt u geholpen en onderzocht door verschillende verpleegkundigen en artsen. Hier volgt een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

St. Anna Borstzorg (mammapoli)

St. Anna Borstzorg (mammapoli) St. Anna Borstzorg (mammapoli) Uw huisarts heeft u doorverwezen naar St. Anna Borstzorg (mammapoli), van het St. Anna Ziekenhuis. In deze folder geven wij u meer informatie over de werkwijze binnen St.

Nadere informatie

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE Zorgpad: Melanoom Algemene informatie U bent door uw huisarts verwezen naar de dermatoloog op verdenking van huidkanker (melanoom). Indien u al onder behandeling bent bij de chirurg, komt u bij de chirurg

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL DIEPE VENEUZE TROMBOSE

TRANSMURAAL PROTOCOL DIEPE VENEUZE TROMBOSE TRANSMURAAL PROTOCOL Inleiding De incidentie van diepe veneuze trombose () is ongeveer 2 per 1.000 patiënten per jaar. Voor longembolie gelden vergelijkbare getallen. De huisarts wordt dan ook niet vaak

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL MAMMAPOLI SNELDIAGNOSTIEK. Werkafspraken

TRANSMURAAL PROTOCOL MAMMAPOLI SNELDIAGNOSTIEK. Werkafspraken TRANSMURAAL PROTOCOL MAMMAPOLI SNELDIAGNOSTIEK Alle mammapatiënten (max. 6 per week) die in aanmerking komen voor verwijzing naar de mammapoli sneldiagnostiek, volgens de hieronder genoemde criteria, worden

Nadere informatie

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J J. Mamma aandoeningen nhoudsopgave 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 1 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J Screening: vrouwen jonger dan 4 jaar zonder genetisch risico... 1 Screening: vrouwen

Nadere informatie

Zorgpad MEN1 syndroom. Informatie voor patiënten

Zorgpad MEN1 syndroom. Informatie voor patiënten Zorgpad MEN1 syndroom Informatie voor patiënten Dit Zorgpad MEN1 syndroom, informatie voor patiënten, is tot stand gekomen met medewerking van: Belangengroep M.E.N. drs. C.R.C. Pieterman, M. Aarts bestuur

Nadere informatie

Mammacarcinoom en zwangerschap. PJ Westenend Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Mammacarcinoom en zwangerschap. PJ Westenend Laboratorium voor Pathologie Dordrecht Mammacarcinoom en zwangerschap PJ Westenend Laboratorium voor Pathologie Dordrecht Relatie met zwangerschap Zwangerschap en risico later mammacarcinoom te krijgen Mammacarcinoom tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Palpabele lymfeklieren bij kinderen

Palpabele lymfeklieren bij kinderen Palpabele lymfeklieren bij kinderen Frank Eskes, kinderarts Meander Medisch Centrum Tom Wolfs, kinderarts-infectioloog Wilhelmina Kinderziekenhuis Leerdoelen Aan het eind van de workshop heb je: Kennis

Nadere informatie

Pag. 2. Welk vervolgbeleid dient te worden verbonden aan een benigne cytologische diagnose?

Pag. 2. Welk vervolgbeleid dient te worden verbonden aan een benigne cytologische diagnose? Resultaten knelpunteninventarisatie onder professionals d.d. 06 juni 2012 Richtlijn Schildkliercarcinoom Leeswijzer 1. Enquête verzending en openstelling 1 2. Respons en respondenten 3 3. Prioritering

Nadere informatie

3 Deel III Onderzoek van de hals

3 Deel III Onderzoek van de hals Deel III Onderzoek van de hals.1 Inleiding De hals wordt anatomisch begrensd door: de mm. sternocleidomastoidei en trapezii; de mandibula; de claviculae met incisura jugularis. Het gebied tussen de m.

Nadere informatie

Mammapolikliniek. Chirurgie

Mammapolikliniek. Chirurgie Mammapolikliniek Chirurgie Wat is een mammapoli? De mammapoli is een polikliniek gespecialiseerd in borstafwijkingen. Mamma is het Latijnse woord voor borst. Wanneer u een klacht heeft aan uw borst, bijvoorbeeld

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE MAMMACARCINOOM 2 dec 2008 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding De werkafspraak en het Interlineprogramma is samengesteld door Chirurgen Isalaklinieken:

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

Neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker

Neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker Neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker Samen met uw behandelend specialist is gekozen voor neoadjuvante chemotherapie. Dit is chemotherapie voorafgaand aan een operatie. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Beeldvorming bij schildklierpathologie. Erik R. Ranschaert, MD, PhD Radioloog

Beeldvorming bij schildklierpathologie. Erik R. Ranschaert, MD, PhD Radioloog Beeldvorming bij schildklierpathologie Erik R. Ranschaert, MD, PhD Radioloog 2 Inleiding Schildkliernodi: steeds frequenter gediagnosticeerd vnl. door toenemend gebruik van echo -> incidentalomen Frequentie

Nadere informatie

Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Deelnemende Partijen De RTA wordt gedragen door: 1. Zorggroepen regio Utrecht die de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Evidence based Medicine II Korte casus III

Evidence based Medicine II Korte casus III Evidence based Medicine II Korte casus III Sil van Cauwenberghe Melissa De Henau Tutor: Chelsey Plas Clinicus: Prof. Dr. Waelput 17/02/15 pag. 1 Inhoud Probleemlijst Differentiaaldiagnoses Cyste Lymfekliermetastase

Nadere informatie

De schildklier, een kleine klier van groot belang

De schildklier, een kleine klier van groot belang De schildklier, een kleine klier van groot belang Dokter op dinsdag 25 september 2012 Dr. S.A.G. Kemink, internist/endocrinoloog Indeling avond Wat doet de schildklier? Hoe werkt de schildklier? Een te

Nadere informatie

Endo echografie (EUS) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 26 november 2010 Dr. R.C.H. Scheffer 3 december 2010 Dr. A.M.P. De Schryver

Endo echografie (EUS) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 26 november 2010 Dr. R.C.H. Scheffer 3 december 2010 Dr. A.M.P. De Schryver Endo echografie (EUS) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 26 november 2010 Dr. R.C.H. Scheffer 3 december 2010 Dr. A.M.P. De Schryver EUS in het JBZ Historie Toepassingen Apparatuur in JBZ Complicaties Mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Jaarbericht 2010 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Transmurale samenwerking noodzakelijk Het is ook in 2010 nog actueel dat, wanneer vanuit de ziekenhuisgedachte zorg wordt

Nadere informatie

Milan System for Reporting Salivary Gland Cytopathology MSRSGC. MLF van Velthuysen, Erasmus MC Rotterdam

Milan System for Reporting Salivary Gland Cytopathology MSRSGC. MLF van Velthuysen, Erasmus MC Rotterdam Milan System for Reporting Salivary Gland Cytopathology MSRSGC MLF van Velthuysen, Erasmus MC Rotterdam Diagnose? Pleiomorf adenoom Kan passen bij pleiomorf adenoom Primaire speekselklier tumor dd.. Diagnose

Nadere informatie

Mammapoli Westfriesgasthuis

Mammapoli Westfriesgasthuis Mammapoli Westfriesgasthuis Patiëntenvoorlichting Mammapoli 1 Mammapoli Westfriesgasthuis U bent bij uw huisarts geweest omdat u een verandering heeft bemerkt aan uw borst, of omdat u bericht heeft gehad

Nadere informatie

P A T I Ë N T E N I N F O R M A T I E

P A T I Ë N T E N I N F O R M A T I E Onderzoek naar een borstafwijking P A T I Ë N T E N I N F O R M A T I E Verwijzing door huisarts of via het bevolkingsonderzoek Uw huisarts heeft u verwezen naar de locatie Delfzicht van de Ommelander

Nadere informatie

Onderzoek hoofd hals en slijmvliesafwijkingen in de mond. Workshop MKA chirurgie Gerald J. Springer

Onderzoek hoofd hals en slijmvliesafwijkingen in de mond. Workshop MKA chirurgie Gerald J. Springer Onderzoek hoofd hals en slijmvliesafwijkingen in de mond Workshop MKA chirurgie Gerald J. Springer Team MKA chirurgie Kaakchirurgen: Theo Brouwer Johan Jansma Rutger Schepers Gerald Springer Poli MKA chirurgie

Nadere informatie

6.2 Zwelling hoofd/hals

6.2 Zwelling hoofd/hals 18-Chirurgie 6.2 24-06-2005 12:29 Pagina 131 131 6.2 Zwelling hoofd/hals A.J.M. Balm Een 55-jarige patiënt bezoekt het spreekuur van zijn huisarts met de mededeling dat er de laatste drie maanden sprake

Nadere informatie

Mammapoli Westfriesgasthuis

Mammapoli Westfriesgasthuis Mammapoli Westfriesgasthuis Patiëntenvoorlichting alle aandacht Mamma poli U bent bij uw huisarts geweest omdat u een verandering heeft bemerkt aan uw borst, of omdat u bericht heeft gehad naar aanleiding

Nadere informatie

Diagnostiek van de schildkliernodus: een evaluatie van de IKN-richtlijn uit 2000

Diagnostiek van de schildkliernodus: een evaluatie van de IKN-richtlijn uit 2000 Diagnostiek van de schildkliernodus: een evaluatie van de IKN-richtlijn uit 2000 Diagnostics of the thyroid gland node: an evaluation of the IKN guidelines from 2000 Auteurs Trefwoorden Key words E.J.

Nadere informatie

Onderzoek naar een borstafwijking

Onderzoek naar een borstafwijking Onderzoek naar een borstafwijking Inleiding Uw huisarts heeft u verwezen naar de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in verband met een afwijking in uw borst. Het kan ook zijn dat u via het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

UROLOGIE ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

UROLOGIE ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN 1 april 2003 herzien maart 2004 UROLOGIE ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Casusschets 1 Zie Werkafspraak Pijnloze Hematurie onder Microscopische hematurie Antwoord:

Nadere informatie

U heeft een afspraak bij de Franciscus Borstkliniek, locatie:

U heeft een afspraak bij de Franciscus Borstkliniek, locatie: MAMAPOLI U heeft een afspraak bij de Franciscus Borstkliniek, locatie: Franciscus Gasthuis Kleiweg 500 3045PM Rotterdam Balie 126, eerste verdieping Franciscus Vlietland Vlietlandplein 2 3118JH Schiedam

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M36 van januari 2013. Veel patiënten met hyperthyroïdie worden ingesteld door de internist. Als gevolg daarvan vinden controles

Nadere informatie

Mammacare poli. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Mammacare poli. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Mammacare poli Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de mammacare poli (mamma = borst). Deze poli is er op gericht zo snel en goed mogelijk uit te zoeken of u een borstafwijking heeft waarvoor behandeling

Nadere informatie

Ethanol-ablatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Ethanol-ablatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Ethanol-ablatie In overleg met uw arts heeft u besloten dat u binnenkort een behandeling zult ondergaan om een cyste (een met vocht gevulde ruimte) in de schildklier te verwijderen. In deze folder leest

Nadere informatie

WERKPROTOCOL EN ALGORITME: ADVIEZEN BIJ BIA-ALCL (BORST IMPLANTAAT GEASSOCIEERD ANAPLASTISCH GROOTCELLIG LYMFOOM)

WERKPROTOCOL EN ALGORITME: ADVIEZEN BIJ BIA-ALCL (BORST IMPLANTAAT GEASSOCIEERD ANAPLASTISCH GROOTCELLIG LYMFOOM) WERKPROTOCOL EN ALGORITME: ADVIEZEN BIJ BIA-ALCL (BORST IMPLANTAAT GEASSOCIEERD ANAPLASTISCH GROOTCELLIG LYMFOOM) M de Boer MAM Mureau RRWJ van der Hulst JP De Boer D De Jong HA Rakhorst 14 december 2016

Nadere informatie

Borstonderzoek op de mammapolikliniek

Borstonderzoek op de mammapolikliniek Borstonderzoek op de mammapolikliniek HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC).

Nadere informatie

Wat kan het zijn in het brein? Klinische Werkgroep Parasitologie 20 januari 2014 Martijn den Reijer Jaap van Hellemond

Wat kan het zijn in het brein? Klinische Werkgroep Parasitologie 20 januari 2014 Martijn den Reijer Jaap van Hellemond Wat kan het zijn in het brein? Klinische Werkgroep Parasitologie 20 januari 2014 Martijn den Reijer Jaap van Hellemond Casus Meneer L., 50 jaar, Kaapverdische afkomst Voorgeschiedenis: jicht, astma, prostatisme

Nadere informatie

Toestemming Door akkoord te gaan met het onderzoek of behandeling, verleent u toestemming. Uw specialist kan u expliciet om toestemming vragen.

Toestemming Door akkoord te gaan met het onderzoek of behandeling, verleent u toestemming. Uw specialist kan u expliciet om toestemming vragen. Patiënteninformatie Algemene informatie Zorgpaden Het LangeLand Ziekenhuis werkt voor een deel van haar patiëntengroepen met zorgpaden. Een zorgpad beschrijft op een heldere manier de stappen die u als

Nadere informatie

6.3 Zwelling hoofd/hals

6.3 Zwelling hoofd/hals 19-Chirurgie 6.3 01-06-2005 09:30 Pagina 141 141 6.3 Zwelling hoofd/hals J.F. Hamming Een 49-jarige vrouw wordt via de huisarts naar uw spreekuur verwezen met een spontaan ontstane zwelling in de hals.

Nadere informatie

Knobbel in de schildklier

Knobbel in de schildklier Knobbel in de schildklier Schildkliercentrum Het Schildkliercentrum is een centrum waar verschillende artsen en verpleegkundig specialisten samenwerken met expertise op het gebied van schildklierknobbels.

Nadere informatie

Mammapolikliniek. Algemene informatie

Mammapolikliniek. Algemene informatie Mammapolikliniek Algemene informatie 1 Poli chirurgie Tel. 0591-69 14 00, keuze 3 2 De mammapoli Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het Scheper Ziekenhuis om een afwijking in uw borst te laten onderzoeken.

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie

Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie Neo-adjuvante chemotherapie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Waarom vooraf chemotherapie? 1 Onderzoeken en afspraken 1 Evaluatie van

Nadere informatie

Peniscarcinoom. Regionale richtlijn IKMN, Versie: 1.1

Peniscarcinoom. Regionale richtlijn IKMN, Versie: 1.1 Peniscarcinoom Regionale richtlijn IKMN, Versie: 1.1 Laatst gewijzigd : 02-05-2003 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Reg. WG urologische tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Diagnostiek...2 Medisch

Nadere informatie

Beentumoren (=bottumoren)

Beentumoren (=bottumoren) Beentumoren (=bottumoren) Inleiding Gezwellen in beenderen worden beentumoren genoemd. Er zijn verschillende typen beentumoren te onderscheiden. Zo zijn er vormen waarbij de tumor of het gezwel direct

Nadere informatie

Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Het reduceren van vermijdbare bloedingen of trombose, door de afstemming van het beleid rond de communicatie

Nadere informatie

Pancreaspathologie: als een klein verscholen orgaan zich van zijn slechtste kant laat zien

Pancreaspathologie: als een klein verscholen orgaan zich van zijn slechtste kant laat zien Pancreaspathologie: als een klein verscholen orgaan zich van zijn slechtste kant laat zien Erwin van Geenen, Maag-Darm-Lever-arts Marion van der Kolk, Chirurg Pancreas Centrum Oost Nederland Nijmegen Het

Nadere informatie

Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie

Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie Neo-adjuvante chemotherapie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Waarom vooraf chemotherapie? 1 Onderzoeken en afspraken 1 Evaluatie van

Nadere informatie