Energiejacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiejacht 2014-2015"

Transcriptie

1 Energiejacht Campagneplan en samenwerkingsvoorstel aan provincies en gemeenten 1. Situering Slechts één vijfde van de Vlaamse gezinnen weet exact hoe hoog hun verbruik is. Toch zijn de mensen geïnteresseerd in energiebesparing. Het is daarom cruciaal om te blijven werken op bewustzijn om het energieverbruik terug te dringen. De Energiejacht helpt burgers inzicht te krijgen in hun energieverbruik en reikt hen concrete tips aan om energie te besparen. De campagne loopt reeds 14 jaar. Meer dan mensen zijn intussen geregistreerd op Energiejacht website. Het voorbije jaar kwamen er bij. Energiejacht besteedt speciale aandacht aan kansengroepen, met aangepaste materialen en communicatie. Zij hebben immers nog meer belang bij een lager energieverbruik. De Energiejacht is een effectvolle campagne. Dankzij de online monitoring van het energieverbruik weten de deelnemers precies hoeveel ze besparen. Tijdens de voorbije campagne bespaarden de deelnemende gezinnen gemiddeld meer dan 150 euro (11,54 %) ten opzichte van hun referentieverbruik. Gedurende de vier maanden van het stookseizoen (van 1 december tot 31 maart) wisten ze hun CO2 uitstoot met 966 ton terug te dringen. Met de Energiejacht biedt BBL een pakket van diensten aan waarmee lokale besturen een invulling kunnen geven aan hun klimaat en milieubeleid en de betrokkenheid van burgers hierin. Provincies en gemeenten kunnen de Energiejacht inzetten als instrument om bij de inwoners interesse en draagvlak te genereren voor het klimaatbeleid en om hen te helpen mee stroomtekorten te vermijden. 2. Energiejacht : de speerpunten Voortaan focussen we bij de campagne niet langer uitsluitend op het stookseizoen, maar we sensibiliseren het hele jaar door. Iedereen kan zich gratis en op elk moment aanmelden als deelnemer. De Energiejacht moet een groot publiek bewust maken van hun energieverbruik, hen aantonen dat ze zelf controle hebben over hun energiefactuur en hen stimuleren om energie te besparen in de woning. Dat gebeurt in de eerste plaats door gedragsverandering, daarna door investeringen. Voor deze gedragscampagne willen we mensen op basis van hun energieprofiel en ambitie naar acties leiden. Die acties verschillen van elkaar in graad van engagement, maar hebben een ding gemeenschappelijk: mensen sensibiliseren over hun energieverbruik. Deelnemers bepalen zelf aan welke actie ze meedoen. Er is geen enkele actie verplicht. Door mee te doen boeken ze voordeel op het vlak van people (meer comfort), planet (minder CO2 uitstoot) en profit (een lagere energiefactuur). Loskoppelen van website en monitoringtool Nieuw aan de campagne is dat het inhoudelijke deel van de website en de monitoringtool (die we gebruiken om de besparing te berekenen) losgekoppeld zijn van elkaar. Op de website van Energiejacht staan de campagne en de verschillende acties centraal door gebruik te maken van duidelijke beelden. Dat 1

2 moet toelaten om beter te communiceren. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, is de website voor iedereen toegankelijk zonder zich te hoeven registreren. Voor de monitoringtool maken we voortaan gebruik van de tool van EnergieID. Die tool is nog performanter dan de huidige meettool en biedt meer mogelijkheden op het vlak van benchmarking, permanente monitoring en meetcriteria. Bovendien kunnen deelnemers met deze tool ook het verbruik van hun auto opvolgen. Wie meterstanden wil opvolgen, moet een account aanmaken op EnergieID. Om een betrouwbaar besparingsresultaat te krijgen, volstaat het om eenmaal per maand meterstanden van gas, elektriciteit en water in te voeren. De gegevens die de reeds geregistreerde deelnemers in het verleden hebben ingevoerd, worden mits hun akkoord door ons overgebracht naar de meettool van EnergieID. Zo krijgen ze het volledige overzicht van hun verbruik. Communicatie: permanent en gericht De campagne blijft in de toekomst niet beperkt tot de 4 maanden van het stookseizoen, maar loopt zowat het hele jaar door. Dat laat deelnemers toe om op elk moment te starten met de actie van hun keuze. Er zijn acties met een lage drempel (bv. energietest) en acties met een hogere drempel (bv. meetactie). Ook de communicatie naar de deelnemers zal voortaan jaarrond verlopen. Ze ontvangen voortaan maandelijks de Eneriejacht nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal tips bevatten, maar ook interessante nieuwtjes en inspirerende getuigenissen. Daarnaast plannen we ook een reeks gerichte mailings, die verschillen naargelang het persoonlijke energieprofiel van de deelnemers. Via die mailings sporen we mensen aan om deel te nemen aan de verschillende acties. Op die manier leiden we mensen stap voor stap naar de meetcampagne en de informatie die voor hen geschikt is. Zo kunnen we ze opvolgen en begeleiden. Uitbreiding partnerships De campagne biedt heel wat interessante mogelijkheden voor partners en middenveldorganisaties om het energiethema in hun dagelijkse werking te integreren. We kijken in de eerste plaats naar partners en organisaties met een ruime achterban. We verwelkomen dit jaar Greenpeace als nieuwe partner, en de samenwerking met en Gezinsbond en de netbeheerders Infrax en Eandis wordt geïntensiveerd. Hun rol wordt verder toegelicht. Acties: lage drempel en betere toegankelijkheid Momenteel tellen we huishoudens die geregistreerd staan op onze website. Doel is om via de geplande acties zoveel mogelijk mensen naar onze website te lokken en hen zo te stimuleren tot energiezuinig gedrag. Deelname is gratis. Om deel te nemen aan de acties, vragen we hen hun relevante contactgegevens achter te laten op onze website. Zo kunnen we ze optimaal begeleiden en gerichte informatie bezorgen op basis van hun energieprofiel. Tegen 2016 streven we naar geregistreerde huishoudens. Kansengroepen: bijzondere aandacht en begeleiding via Energiejacht op maat Met de Energiejacht op maat blijven we ons specifiek richten op kansengroepen. Deze doelgroep heeft specifieke noden en problemen. Bovendien hebben zij meer nog dan de doorsnee Vlaming baat bij energiebesparing. Vaak wonen ze in een sociale en minder kwalitatieve woning, krijgen ze budgetbegeleiding en verkeren ze in een precaire arbeidssituatie. Wanneer de energieprijzen stijgen, vormen ze een kwetsbare groep en dreigen ze in energiearmoede terecht te komen. De Energiejacht helpt hen om hun energiefactuur beter te begrijpen, te besparen op hun energieverbruik en dus ook op de energiefactuur. 2

3 De Energiejacht op maat gaat enkel door in deelnemende gemeenten. Deze actie loopt via een intermediaire partner, namelijk OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, of een andere organisatie. Verder in de tekst noemen we hen Energiejacht op maat partner. De Energiejacht op maat is een groepscampagne: de deelnemers worden in groep (een energiegroep ) begeleid door een medewerker van de Energiejacht op maat partner die een energiemeester opleiding genoot. 3. Activiteitenkalender Energiejacht is voortaan een permanente campagne en loopt een heel jaar door. De campagne loopt van september 2014 tot augustus Deelnemers kunnen aan volgende activiteiten deelnemen: Energietest (permanent, vanaf oktober) We lanceren een grote energietest als start. Aan de hand van de vragenlijst die mensen invullen, krijgen ze een profiel van hoe energiezuinig ze leven of waar ze kunnen besparen. Dat laat ons toe om hen ook gerichte mailings te sturen. Ze kunnen de resultaten delen via sociale media zodat ze ook andere mensen aanzetten om de test te doen. De test is de actie met de laagste drempel en blijft het hele jaar beschikbaar. Ze kunnen meedoen aan andere acties zonder de test te hebben gedaan. Expertenweek (eind oktober) Onmiddellijk daarop aansluitend plannen we een expertenweek. Via nieuwsbrief, website en sociale media roepen we mensen op hun energievraag te stellen aan een panel van experts. Panel kan bestaan uit Dialoog, Ecolife, energie adviseur, We streven ernaar om hier ook klinkende namen toe te voegen (Serge De Gheldere, Steven Vromman, Tante Kaat), zodat dit extra aantrekkelijk wordt voor potentiële mediapartners. Streefdoel: 1000 vragen. Powershare energieavond (november januari; enkel in deelnemende gemeenten) Als volgende actie willen we ook bij 30 gezinnen een Powershare energieavond op poten zetten. Met elke avond zouden telkens minstens 10 deelnemers moeten worden bereikt. Hen trakteren we op een energiesessie van ongeveer 2 uur met tips, getuigenissen en praktijkvoorbeelden rond energie(besparing). De sessies worden gegeven door ons, door actieve energiemeesters of door mensen van lidorganisaties. Deelnemende gemeenten kunnen ons via de website boeken voor een sessie. Daarenboven kunnen voor partnerorganisaties nog een aantal bijkomende energieavonden georganiseerd worden. Energiemeesteropleiding (november + maart) Deelnemers die een energiegroep wensen te vormen, kunnen een groepslid een opleiding laten volgen als energiemeester. Deze opleiding is gratis voor kandidaten uit deelnemende gemeenten. In deze opleiding trainen we de kandidaten in REG en in het begeleiden van een groep. We leiden hen eveneens op om een groepsaankoop energiezuinige toestellen te kunnen begeleiden, een actie die 3

4 we in de toekomst willen integreren in de Energiejacht. We voorzien in november drie opleidingen, gespreid over Vlaanderen, een voor gewone energiemeesters en twee voor Energiejacht op maat energiemeesters. Een opleiding neemt drie dagdelen in beslag. In maart organiseren we een Vlaamse terugkomdag voor alle energiemeesters. De energiemeester heeft een aparte account op de website van EnergieID om de resultaten van zijn groep op te volgen. Monitoring energieverbruik (permanent, speciale focus van 1 december en 31 maart) De volgende stap in de campagne is de meetperiode. Via de Energiejacht kunnen de deelnemers meten wat ze écht verbruiken en hun besparing berekenen. Het meten kan permanent gebeuren, maar krijgt de volle campagneaandacht tussen 1 december en 31 maart. Dan vragen we alle deelnemers om een keer per maand hun meterstanden in te voeren op de website. Dat gebeurt met behulp van de EnergieID tool. In die periode wordt de Energiejacht nieuwsbrief met besparingstips wekelijks verstuurd naar alle deelnemers. De inhoud van de nieuwsbrief zal enkele keren variëren naargelang het energieprofiel van de deelnemers. Deelnemende gemeenten en provincies ontvangen daarnaast de resultaten van hun inwoners, zodat ze hierover ook zelf kunnen communiceren. Naast de communicatie over de besparingsresultaten van de meetperiode, zal BBL ook jaarrond per kwartaal de besparingsresultaten van de hele groep bekend maken. Deelnemers die dat wensen kunnen een energiegroep vormen. Slotdag (april; enkel in deelnemende provincies) Om resultaten van de meetperiode op een feestelijke manier bekend te maken, kan er een slotmoment worden georganiseerd waarop deelnemers worden uitgenodigd. In een ontspannen sfeer worden de resultaten van de verschillende deelnemende energiegroepen bekendgemaakt. Een inspirerende act en afsluitende receptie met een hapje en een drankje maken het plaatje compleet. Ludieke actie (mei) Tot slot organiseren we een ludieke actie om de hele campagne af te sluiten, zo mogelijk met een hoge visibiliteit. Hang Het Eens Uit is een van de mogelijke thema s. We roepen mensen op om hun was aan de draad te drogen en niet in de droogkast. Gezinnen registreren zich. Per deelnemend gezin rekenen we de besparing in kwh uit. Die tellen we samen en allemaal samen besparen we op die dag XXX kwh, of XXX kg CO2. Wasdraden sieren het straatbeeld en de tuin in die periode. Streefdoel: 1000 deelnemers. 4. Communicatiekalender We plannen het komende jaar volgende communicatie inspanningen om de campagne bekend te maken. Werving deelnemende gemeenten (augustus november) doelgroep: alle Vlaamse gemeenten en OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (= Energiejacht op maat partner ). 4

5 kanalen: via provincies (desgewenst via infosessie) en via rechtstreekse mailing; voor wat betreft de Energiejacht op maat zijn er twee infomomenten voorzien voor Energiejacht op maat partners (Gent en Hasselt) materialen: campagneplan , campagnehandleiding voor gemeenten Werving deelnemers (permanent, met focus in oktober november) doelgroep: alle Vlaamse huishoudens, met (in de deelnemende gemeenten) specifieke focus op kansengroepen kanalen: via persbericht, nieuwsbrieven BBL en partners; voor wat betreft de kansengroepen: rechtstreeks via Energiejacht op maat partner. materialen: affiches, folders en voorbeeldartikel en voorbeeld presentatie voor gemeenten en partners evenals online materiaal (banners). Voor de Energiejacht op maat worden aangepaste folders voorzien. Werving energiemeesters (oktober) doelgroep: de reeds geregistreerde deelnemers; medewerkers van de deelnemende Energiejacht op maat partners kanalen: via Energiejacht nieuwsbrief; via rechtstreekse mailing materialen: Energiemeesterhandleiding Promotie activiteiten (permanent, met focus in de aanloop van elke nieuwe actie) doelgroep: de reeds geregistreerde deelnemers, alle Vlaamse huishoudens kanalen: via Energiejacht nieuwsbrief, via persbericht, nieuwsbrieven BBL en partners materialen: voorbeeldartikel voor gemeenten Levend houden van de campagne (permanent) doelgroep: alle deelnemers en energiemeesters kanalen: maandelijkse (behalve juli en augustus) en in de periode december maart wekelijkse Energiejacht nieuwsbrief; in de periode december maart is er daarenboven vier keer een aangepaste nieuwsbrief voor energiemeesters van de Energiejacht op maat partners. materialen: meterkaart voor de deelnemers aan Energiejacht op maat ; energiequiz voor lokale bijeenkomsten van deelnemers. Bekendmaking resultaten (na elke actie) doelgroep: breed publiek; gemeenten; deelnemers. kanalen: via persbericht, Energiejacht nieuwsbrief, nieuwsbrieven BBL en partners materialen: voorbeeld persbericht voor lokale bekendmaking; gebundelde resultaten voor elke deelnemende gemeente of provincie Onderstaande tabel geeft voor enkele doelgroepen aan welke materialen ze ontvangen: DRAGER Gemeente Organisatie Energiemeester Deelnemer Campagnehandleiding Voorbeeldartikel 5

6 Wervingsmateriaal (affiche + folder) Meterkaart Voorbeeldpersbericht Voorbeeldpresentatie Energiequiz Toegang tot gemeentegegevens Toegang tot groepsgegevens Toegang tot persoonsgegevens Nieuwsbrief 5. Partners en sponsors Energiejacht is een campagne van de Bond Beter Leefmilieu, maar kan slechts bestaan dankzij de gewaardeerde bijdrage van vele partners en sponsors. We schetsen kort de rol van de partners die nu reeds gekend zijn in de campagne : Provinciebesturen: de deelnemende provincies nemen (naargelang de provincie) een deel van de financiering op zich; communicatieve en logistieke ondersteuning. Gemeenten: deelnemende gemeenten dragen bij in de financiering van de campagne. Ze roepen de inwoners op om deel te nemen en communiceren over de resultaten van de deelnemers uit hun gemeente. Ze kunnen ook eigen activiteiten opzetten om de campagne lokaal meer kleur te geven (bvb. powershare energieavond, energieborrel) OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, of een andere organisatie ( Energiejacht op maat partner ): ze roepen hun klanten op om deel te nemen aan Energiejacht op maat Bedrijven: kan als deelnemer een rol opnemen ten aanzien van zijn personeel zoals een gemeente dit doet ten aanzien van zijn inwoners. Eandis en Infrax: De netbeheerders Infrax en Eandis voorzien in 2014 uitgebreidere communicatie via hun kanalen: ze communiceren over de campagne als geheel en de specifieke acties via hun magazines bij alle Vlaamse huishoudens. Daarnaast financieren ze een cadeautje voor de energiemeesters. Ecolife: verzorgt de Energiemeester opleidingen voor begeleiders van kansengroepen. Dialoog: verzorgt de Energiemeester opleidingen. Abllo, Bronsgroen en Stebo: zijn ( Energiejacht op maat partner in hun regio. 6

7 Greenpeace (nieuw 2014): Greenpeace integreert de Energiejacht in zijn werking. Greenpeace roept zijn donateurs op om deel te nemen aan de meetactie en biedt hun vrijwilligers de kans om een opleiding tot energiemeester te volgen om energiegroepen te begeleiden Gezinsbond: de Gezinsbond zal aandacht besteden aan de campagne in zijn ledenkrant en zal zijn leden oproepen om deel te nemen aan de acties in het kader van Energiejacht Eandis en Bostoen: major sponsor Viessmann en Megaman: sponsor 6. Samenwerkingsvoorstel provincie De provincie kan een belangrijke meerwaarde bieden aan de Energiejacht. Tegelijk biedt de Energiejacht ook interessante opportuniteiten voor de provincie om zich te profileren bij haar inwoners. Met de Energiejacht biedt BBL een pakket van diensten aan waarmee provincies een stuk invulling kunnen geven aan hun klimaat en milieubeleid en de betrokkenheid van burgers daarin. De Energiejacht kan worden ingezet als instrument om bij inwoners interesse en draagvlak te genereren voor het klimaatbeleid. Met de energietest, expertenpanel, Powershare energieavonden en opleidingen zorgt BBL voor een sterke inhoudelijke omkadering. De provincie helpt haar inwoners bovendien om minder energie te verbruiken en een lagere energiefactuur te ontvangen. Hieronder beschrijven we hoe de samenwerking tussen BBL en de provincie vorm kan krijgen. Provincie biedt communicatieve ondersteuning Werving deelnemende gemeenten en OCMW s De provincie helpt BBL om deelnemende gemeenten en Energiejacht op maat partners aan te trekken: door het voeren van promotie via de eigen communicatiekanalen naar gemeenten. Werving deelnemers De provincie helpt BBL om deelnemers aan de Energiejacht aan te trekken: door het verspreiden van de voorziene wervingsmaterialen: folders en affiches; door het voeren van promotie via de eigen communicatiekanalen naar huishoudens (indien van toepassing) door deelnemers aan de groepsaankoop groene stroom aan te schrijven met oproep om deel te nemen aan Energiejacht Provincie biedt logistieke ondersteuning Infovergadering gemeenten De provincie organiseert desgewenst samen met BBL een wervende infovergadering voor geïnteresseerde gemeenten en Energiejacht op maat partners. De nieuwigheden in de campagne en vooral de taak van de gemeenten en organisaties hierin worden uitgelegd. Concreet: de provincie nodigt gemeenten en Energiejacht op maat partners uit BBL en de provincie bereiden de inhoud voor de provincie stelt de nodige ruimte ter beschikking BBL zorgt voor opvolging en verdere begeleiding 7

8 Verspreiding campagnemateriaal De provincie helpt BBL om de voorziene wervingsmaterialen: folders en affiches en ander campagnematerialen te verspreiden naar de gemeenten. Opleiding energiemeesters Voor de energiemeesters worden er een opleiding (drie dagdelen) voorzien. Concreet: de provincie stelt de nodige ruimte ter beschikking BBL zorgt voor uitnodiging, opvolging inschrijvingen en inhoud opleidingsmomenten Organisatie slotmoment (indien gewenst) Om resultaten van de meetperiode op een feestelijke manier bekend te maken, kan er een slotmoment worden georganiseerd waarop deelnemers worden uitgenodigd. In een ontspannen sfeer worden de resultaten van de verschillende deelnemende energiegroepen bekendgemaakt. Een inspirerende act en afsluitende receptie met een hapje en een drankje maken het plaatje compleet. Tijdens dit slotmoment kan de provincie naar buiten komen als bestuur, bekommerd om rationeel energiegebruik. Concreet: gezamenlijk verspreiden van persbericht BBL werkt voorstel uit gezamenlijke communicatie over deelnemende gemeenten, resultaten in de provincie Provincie stelt een geschikte locatie ter beschikking en voorziet in catering en animatie BBL zorgt voor uitnodiging, opvolging inschrijvingen, presentatie resultaten en doet voorstel voor animatie Provincie biedt financiële ondersteuning De provincie ondersteunt de campagne van de Energiejacht financieel. Dit kan via een van de volgende scenario s: Scenario 1: De provincie betaalt euro, zodat gemeenten en/of Energiejacht op maat partners kunnen genieten van een gereduceerd tarief van 200 euro + 0,02 euro/inwoner. Per gemeente dient slechts 1 organisator (hetzij de gemeente, hetzij het OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij, sociale verhuurkantoor dan wel een andere organisatie ( Energiejacht op maat partner )) de kosten te dragen. Ook de deelnemende bedrijven uit de provincie genieten van een gereduceerd tarief. De prijs hangt af van het aantal werknemers. 200 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 400 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 500 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Scenario 2: De provincie betaalt euro, zodat OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, of een andere organisatie ( Energiejacht op maat partners ) volledig gratis een Energiejacht op maat campagne kunnen opzetten in hun gemeente. Gemeenten kunnen genieten van een gereduceerd tarief van 200 euro + 0,02 euro/inwoner voor het opzetten van een reguliere energiejacht campagne in hun gemeente. Ook de deelnemende bedrijven uit de provincie genieten van een gereduceerd tarief. De prijs hangt af van het aantal werknemers. 200 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 400 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 500 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Scenario 3: De provincie betaalt geen financiële bijdrage. Gemeenten en Energiejacht op maat partners betalen 400 euro + 0,04 euro/inwoner voor deelname. Per gemeente dient slechts 1 organisator (hetzij de gemeente, hetzij een OCMW of welzijnsorganisatie) de deelnamekost voor de gemeente te dragen. De 8

9 bedrijven uit de provincie die wensen deel te nemen, betalen een prijs afhankelijk van het aantal werknemers: 400 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 800 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 1000 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Return voor de provincie Logovermelding De provincie kan haar naam verbinden aan de Energiejacht en de communicatie rond de campagne die de BBL voorziet. Zo wordt het logo van de provincie vermeld op alle communicatiemateriaal van de campagne: drukwerk meterkaart opleidingsmateriaal website nieuwsbrief Communicatie resultaten gemeentelijke campagne en slotmoment in de provincie BBL plant een persmailing om de campagne en de resultaten onder de aandacht te brengen. Naar de regionale pers wordt een aangepast persbericht verstuurd, specifiek over de resultaten van de provincie. Desgewenst kan BBL een slotmoment organiseren in de provincie (zie hoger). 7. Samenwerkingsvoorstel gemeente Voor deelnemende gemeenten vormt de Energiejachtcampagne een mogelijke activiteit binnen hun lokaal milieu en klimaatbeleid, en in het bijzonder het burgemeestersconvenant (indien van toepassing). De samenwerking tussen BBL en de gemeente ziet er als volgt uit. Gemeente biedt financiële ondersteuning De normale deelnamekost voor gemeenten en OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, of een andere organisatie (kortweg Energiejacht op maat partners ) bedraagt 400 euro + 0,04 euro/inwoner. Per gemeente dient slechts 1 organisator (hetzij de gemeente, hetzij Energiejacht op maat partner ) de deelnamekost voor de gemeente te dragen, ook als in de gemeente zowel de reguliere campagne als Energiejacht op maat loopt. Indien de provincie partner is en tussenkomt in de kosten voor de gemeenten, genieten de gemeenten van een gereduceerde deelnamekost van 200 euro + 0,02 euro/inwoner. Gemeente biedt communicatieve ondersteuning Werving deelnemers De gemeente helpt BBL om deelnemers aan de Energiejacht aan te trekken: door het voeren van promotie via de eigen communicatiekanalen naar huishoudens door de ter beschikking staande wervingsmaterialen (folders en affiches) te verspreiden. 9

10 Bekendmaking resultaten De gemeente maakt de resultaten van de campagne bekend via haar eigen kanalen en via de pers. BBL stelt hiervoor een voorbeeld persbericht ter beschikking, evenals de gebundelde resultaten van de deelnemers in de gemeente. Return voor de gemeente BBL biedt volgende extra diensten aan gemeenten die de campagne ondersteunen: mogelijkheid om Powershare energieavond te boeken voor hun inwoners (30 beschikbaar) mogelijkheid om burgers gratis de energiemeesteropleiding te laten volgen evenals toegang tot de terugkomdag energiemeesters in voorjaar 2015 aparte toegang tot meetmodule met overzicht van de besparingsresultaten (op gebundeld niveau). Zo kunnen ze zelf de impact meten aan de hand van het aantal deelnemers en hun besparingsresultaten communicatiemateriaal campagne (flyers, affiches, voorbeeldartikel, voorbeeld persbericht ) online helpdesk voor energiemeesters die vragen rond de campagne hebben Mogelijkheid om een lokale Energiejacht op maat campagne te voeren. Om dat te realiseren voorziet BBL: Twee infomomenten (Gent en Hasselt) voor geïnteresseerde gemeenten of Energiejacht op maat partners. Een opleiding (drie dagdelen) van energiemeesters in samenwerking met Ecolife rond specifieke thema s zoals budgetmeters, rationeel energiegebruik, ongezonde woningen, Deze opleiding wordt twee keer aangeboden, tevens in Gent en Hasselt. Aangepast wervingsmateriaal (folder) afgestemd op de behoeften van de doelgroep Cadeautje voor deelnemers bij start en slot campagne. Toegang tot online meettool voor energiemeesters die groepen begeleiden Berekening van besparingsresultaat voor de verschillende groepen. Aangepaste nieuwsbrief voor energiemeesters die kansarmen begeleiden 8. Samenwerkingsvoorstel bedrijven Voor bedrijven vormt de Energiejachtcampagne een mogelijke activiteit binnen hun milieu en klimaatbeleid, en in het bijzonder bedrijven die begaan zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze bieden hun werknemers de kans om energie te besparen en hun CO2 uitstoot te doen dalen. Indirect levert deelname aan de Energiejacht voor de werknemers een bonus op als ze besparen. Tegelijk stimuleren bedrijven zo de energiereflex thuis én op het werk. De samenwerking tussen BBL en de gemeente ziet er als volgt uit. Bedrijf biedt financiële ondersteuning De normale deelnamekost voor bedrijven hangt af van het aantal werknemers: 400 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 800 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 1000 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Indien de provincie partner is en tussenkomt in de kosten voor de bedrijven, genieten de deelnemende bedrijven uit de provincie van een gereduceerd tarief. De prijs hangt af van het aantal 10

11 werknemers. 200 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 400 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 500 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Bedrijf biedt communicatieve ondersteuning Werving deelnemers Het bedrijf helpt BBL om deelnemers aan de Energiejacht aan te trekken: door het voeren van promotie via de eigen communicatiekanalen naar werknemers door de ter beschikking staande wervingsmaterialen (folders en affiches) te verspreiden. Bekendmaking resultaten Het bedrijf maakt de resultaten van de campagne bekend via haar eigen kanalen. BBL stelt hiervoor een voorbeeld persbericht ter beschikking, evenals de gebundelde resultaten van de deelnemers in het bedrijf. Return voor het bedrijf BBL biedt volgende extra diensten aan bedrijven die de campagne ondersteunen: mogelijkheid om Powershare energieavond te boeken voor hun werknemers(30 beschikbaar) mogelijkheid om werknemers (max. 5) gratis de energiemeesteropleiding te laten volgen evenals toegang tot de terugkomdag energiemeesters in voorjaar 2015 aparte toegang tot meetmodule met overzicht van de besparingsresultaten (op gebundeld niveau). Zo kunnen ze zelf de impact meten aan de hand van het aantal deelnemers en hun besparingsresultaten communicatiemateriaal campagne (flyers, affiches, voorbeeldartikel, voorbeeld persbericht ) 11

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters KLIMAATWIJKEN 2009-2010 Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters [1] Wat zijn Klimaatwijken? Wat? Een Klimaatwijk is een groep van ongeveer 15 gezinnen die op uitdaging van het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 4 Martine De Regge Voorzitter vzw REGent Voorwoord Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu maar vooral voor de portemonnee.

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Stageaanbod van Bond Beter Leefmilieu Academiejaar 2015-2016

Stageaanbod van Bond Beter Leefmilieu Academiejaar 2015-2016 Stageaanbod van Bond Beter Leefmilieu Academiejaar 2015-2016 Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Stappenplan om vrijwilligers te werven

Stappenplan om vrijwilligers te werven Stappenplan om vrijwilligers te werven Stappenplan om vrijwilligers te werven INHOUDSOPGAVE voorwoord 5 Stap 1: Geef je organisatie een gezicht (identiteit, imago, sterktes en zwaktes) 6 Stap 2: Waarom

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER Meer dan tien jaar geleden werd in elke Vlaamse gemeente de Lokale Adviescommissie (LAC) in het leven geroepen. Sinds de start van de LAC s groeide het aantal dossiers gestaag. De liberalisering van de

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie