Energiejacht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiejacht 2014-2015"

Transcriptie

1 Energiejacht Campagneplan en samenwerkingsvoorstel aan provincies en gemeenten 1. Situering Slechts één vijfde van de Vlaamse gezinnen weet exact hoe hoog hun verbruik is. Toch zijn de mensen geïnteresseerd in energiebesparing. Het is daarom cruciaal om te blijven werken op bewustzijn om het energieverbruik terug te dringen. De Energiejacht helpt burgers inzicht te krijgen in hun energieverbruik en reikt hen concrete tips aan om energie te besparen. De campagne loopt reeds 14 jaar. Meer dan mensen zijn intussen geregistreerd op Energiejacht website. Het voorbije jaar kwamen er bij. Energiejacht besteedt speciale aandacht aan kansengroepen, met aangepaste materialen en communicatie. Zij hebben immers nog meer belang bij een lager energieverbruik. De Energiejacht is een effectvolle campagne. Dankzij de online monitoring van het energieverbruik weten de deelnemers precies hoeveel ze besparen. Tijdens de voorbije campagne bespaarden de deelnemende gezinnen gemiddeld meer dan 150 euro (11,54 %) ten opzichte van hun referentieverbruik. Gedurende de vier maanden van het stookseizoen (van 1 december tot 31 maart) wisten ze hun CO2 uitstoot met 966 ton terug te dringen. Met de Energiejacht biedt BBL een pakket van diensten aan waarmee lokale besturen een invulling kunnen geven aan hun klimaat en milieubeleid en de betrokkenheid van burgers hierin. Provincies en gemeenten kunnen de Energiejacht inzetten als instrument om bij de inwoners interesse en draagvlak te genereren voor het klimaatbeleid en om hen te helpen mee stroomtekorten te vermijden. 2. Energiejacht : de speerpunten Voortaan focussen we bij de campagne niet langer uitsluitend op het stookseizoen, maar we sensibiliseren het hele jaar door. Iedereen kan zich gratis en op elk moment aanmelden als deelnemer. De Energiejacht moet een groot publiek bewust maken van hun energieverbruik, hen aantonen dat ze zelf controle hebben over hun energiefactuur en hen stimuleren om energie te besparen in de woning. Dat gebeurt in de eerste plaats door gedragsverandering, daarna door investeringen. Voor deze gedragscampagne willen we mensen op basis van hun energieprofiel en ambitie naar acties leiden. Die acties verschillen van elkaar in graad van engagement, maar hebben een ding gemeenschappelijk: mensen sensibiliseren over hun energieverbruik. Deelnemers bepalen zelf aan welke actie ze meedoen. Er is geen enkele actie verplicht. Door mee te doen boeken ze voordeel op het vlak van people (meer comfort), planet (minder CO2 uitstoot) en profit (een lagere energiefactuur). Loskoppelen van website en monitoringtool Nieuw aan de campagne is dat het inhoudelijke deel van de website en de monitoringtool (die we gebruiken om de besparing te berekenen) losgekoppeld zijn van elkaar. Op de website van Energiejacht staan de campagne en de verschillende acties centraal door gebruik te maken van duidelijke beelden. Dat 1

2 moet toelaten om beter te communiceren. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, is de website voor iedereen toegankelijk zonder zich te hoeven registreren. Voor de monitoringtool maken we voortaan gebruik van de tool van EnergieID. Die tool is nog performanter dan de huidige meettool en biedt meer mogelijkheden op het vlak van benchmarking, permanente monitoring en meetcriteria. Bovendien kunnen deelnemers met deze tool ook het verbruik van hun auto opvolgen. Wie meterstanden wil opvolgen, moet een account aanmaken op EnergieID. Om een betrouwbaar besparingsresultaat te krijgen, volstaat het om eenmaal per maand meterstanden van gas, elektriciteit en water in te voeren. De gegevens die de reeds geregistreerde deelnemers in het verleden hebben ingevoerd, worden mits hun akkoord door ons overgebracht naar de meettool van EnergieID. Zo krijgen ze het volledige overzicht van hun verbruik. Communicatie: permanent en gericht De campagne blijft in de toekomst niet beperkt tot de 4 maanden van het stookseizoen, maar loopt zowat het hele jaar door. Dat laat deelnemers toe om op elk moment te starten met de actie van hun keuze. Er zijn acties met een lage drempel (bv. energietest) en acties met een hogere drempel (bv. meetactie). Ook de communicatie naar de deelnemers zal voortaan jaarrond verlopen. Ze ontvangen voortaan maandelijks de Eneriejacht nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal tips bevatten, maar ook interessante nieuwtjes en inspirerende getuigenissen. Daarnaast plannen we ook een reeks gerichte mailings, die verschillen naargelang het persoonlijke energieprofiel van de deelnemers. Via die mailings sporen we mensen aan om deel te nemen aan de verschillende acties. Op die manier leiden we mensen stap voor stap naar de meetcampagne en de informatie die voor hen geschikt is. Zo kunnen we ze opvolgen en begeleiden. Uitbreiding partnerships De campagne biedt heel wat interessante mogelijkheden voor partners en middenveldorganisaties om het energiethema in hun dagelijkse werking te integreren. We kijken in de eerste plaats naar partners en organisaties met een ruime achterban. We verwelkomen dit jaar Greenpeace als nieuwe partner, en de samenwerking met en Gezinsbond en de netbeheerders Infrax en Eandis wordt geïntensiveerd. Hun rol wordt verder toegelicht. Acties: lage drempel en betere toegankelijkheid Momenteel tellen we huishoudens die geregistreerd staan op onze website. Doel is om via de geplande acties zoveel mogelijk mensen naar onze website te lokken en hen zo te stimuleren tot energiezuinig gedrag. Deelname is gratis. Om deel te nemen aan de acties, vragen we hen hun relevante contactgegevens achter te laten op onze website. Zo kunnen we ze optimaal begeleiden en gerichte informatie bezorgen op basis van hun energieprofiel. Tegen 2016 streven we naar geregistreerde huishoudens. Kansengroepen: bijzondere aandacht en begeleiding via Energiejacht op maat Met de Energiejacht op maat blijven we ons specifiek richten op kansengroepen. Deze doelgroep heeft specifieke noden en problemen. Bovendien hebben zij meer nog dan de doorsnee Vlaming baat bij energiebesparing. Vaak wonen ze in een sociale en minder kwalitatieve woning, krijgen ze budgetbegeleiding en verkeren ze in een precaire arbeidssituatie. Wanneer de energieprijzen stijgen, vormen ze een kwetsbare groep en dreigen ze in energiearmoede terecht te komen. De Energiejacht helpt hen om hun energiefactuur beter te begrijpen, te besparen op hun energieverbruik en dus ook op de energiefactuur. 2

3 De Energiejacht op maat gaat enkel door in deelnemende gemeenten. Deze actie loopt via een intermediaire partner, namelijk OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, of een andere organisatie. Verder in de tekst noemen we hen Energiejacht op maat partner. De Energiejacht op maat is een groepscampagne: de deelnemers worden in groep (een energiegroep ) begeleid door een medewerker van de Energiejacht op maat partner die een energiemeester opleiding genoot. 3. Activiteitenkalender Energiejacht is voortaan een permanente campagne en loopt een heel jaar door. De campagne loopt van september 2014 tot augustus Deelnemers kunnen aan volgende activiteiten deelnemen: Energietest (permanent, vanaf oktober) We lanceren een grote energietest als start. Aan de hand van de vragenlijst die mensen invullen, krijgen ze een profiel van hoe energiezuinig ze leven of waar ze kunnen besparen. Dat laat ons toe om hen ook gerichte mailings te sturen. Ze kunnen de resultaten delen via sociale media zodat ze ook andere mensen aanzetten om de test te doen. De test is de actie met de laagste drempel en blijft het hele jaar beschikbaar. Ze kunnen meedoen aan andere acties zonder de test te hebben gedaan. Expertenweek (eind oktober) Onmiddellijk daarop aansluitend plannen we een expertenweek. Via nieuwsbrief, website en sociale media roepen we mensen op hun energievraag te stellen aan een panel van experts. Panel kan bestaan uit Dialoog, Ecolife, energie adviseur, We streven ernaar om hier ook klinkende namen toe te voegen (Serge De Gheldere, Steven Vromman, Tante Kaat), zodat dit extra aantrekkelijk wordt voor potentiële mediapartners. Streefdoel: 1000 vragen. Powershare energieavond (november januari; enkel in deelnemende gemeenten) Als volgende actie willen we ook bij 30 gezinnen een Powershare energieavond op poten zetten. Met elke avond zouden telkens minstens 10 deelnemers moeten worden bereikt. Hen trakteren we op een energiesessie van ongeveer 2 uur met tips, getuigenissen en praktijkvoorbeelden rond energie(besparing). De sessies worden gegeven door ons, door actieve energiemeesters of door mensen van lidorganisaties. Deelnemende gemeenten kunnen ons via de website boeken voor een sessie. Daarenboven kunnen voor partnerorganisaties nog een aantal bijkomende energieavonden georganiseerd worden. Energiemeesteropleiding (november + maart) Deelnemers die een energiegroep wensen te vormen, kunnen een groepslid een opleiding laten volgen als energiemeester. Deze opleiding is gratis voor kandidaten uit deelnemende gemeenten. In deze opleiding trainen we de kandidaten in REG en in het begeleiden van een groep. We leiden hen eveneens op om een groepsaankoop energiezuinige toestellen te kunnen begeleiden, een actie die 3

4 we in de toekomst willen integreren in de Energiejacht. We voorzien in november drie opleidingen, gespreid over Vlaanderen, een voor gewone energiemeesters en twee voor Energiejacht op maat energiemeesters. Een opleiding neemt drie dagdelen in beslag. In maart organiseren we een Vlaamse terugkomdag voor alle energiemeesters. De energiemeester heeft een aparte account op de website van EnergieID om de resultaten van zijn groep op te volgen. Monitoring energieverbruik (permanent, speciale focus van 1 december en 31 maart) De volgende stap in de campagne is de meetperiode. Via de Energiejacht kunnen de deelnemers meten wat ze écht verbruiken en hun besparing berekenen. Het meten kan permanent gebeuren, maar krijgt de volle campagneaandacht tussen 1 december en 31 maart. Dan vragen we alle deelnemers om een keer per maand hun meterstanden in te voeren op de website. Dat gebeurt met behulp van de EnergieID tool. In die periode wordt de Energiejacht nieuwsbrief met besparingstips wekelijks verstuurd naar alle deelnemers. De inhoud van de nieuwsbrief zal enkele keren variëren naargelang het energieprofiel van de deelnemers. Deelnemende gemeenten en provincies ontvangen daarnaast de resultaten van hun inwoners, zodat ze hierover ook zelf kunnen communiceren. Naast de communicatie over de besparingsresultaten van de meetperiode, zal BBL ook jaarrond per kwartaal de besparingsresultaten van de hele groep bekend maken. Deelnemers die dat wensen kunnen een energiegroep vormen. Slotdag (april; enkel in deelnemende provincies) Om resultaten van de meetperiode op een feestelijke manier bekend te maken, kan er een slotmoment worden georganiseerd waarop deelnemers worden uitgenodigd. In een ontspannen sfeer worden de resultaten van de verschillende deelnemende energiegroepen bekendgemaakt. Een inspirerende act en afsluitende receptie met een hapje en een drankje maken het plaatje compleet. Ludieke actie (mei) Tot slot organiseren we een ludieke actie om de hele campagne af te sluiten, zo mogelijk met een hoge visibiliteit. Hang Het Eens Uit is een van de mogelijke thema s. We roepen mensen op om hun was aan de draad te drogen en niet in de droogkast. Gezinnen registreren zich. Per deelnemend gezin rekenen we de besparing in kwh uit. Die tellen we samen en allemaal samen besparen we op die dag XXX kwh, of XXX kg CO2. Wasdraden sieren het straatbeeld en de tuin in die periode. Streefdoel: 1000 deelnemers. 4. Communicatiekalender We plannen het komende jaar volgende communicatie inspanningen om de campagne bekend te maken. Werving deelnemende gemeenten (augustus november) doelgroep: alle Vlaamse gemeenten en OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (= Energiejacht op maat partner ). 4

5 kanalen: via provincies (desgewenst via infosessie) en via rechtstreekse mailing; voor wat betreft de Energiejacht op maat zijn er twee infomomenten voorzien voor Energiejacht op maat partners (Gent en Hasselt) materialen: campagneplan , campagnehandleiding voor gemeenten Werving deelnemers (permanent, met focus in oktober november) doelgroep: alle Vlaamse huishoudens, met (in de deelnemende gemeenten) specifieke focus op kansengroepen kanalen: via persbericht, nieuwsbrieven BBL en partners; voor wat betreft de kansengroepen: rechtstreeks via Energiejacht op maat partner. materialen: affiches, folders en voorbeeldartikel en voorbeeld presentatie voor gemeenten en partners evenals online materiaal (banners). Voor de Energiejacht op maat worden aangepaste folders voorzien. Werving energiemeesters (oktober) doelgroep: de reeds geregistreerde deelnemers; medewerkers van de deelnemende Energiejacht op maat partners kanalen: via Energiejacht nieuwsbrief; via rechtstreekse mailing materialen: Energiemeesterhandleiding Promotie activiteiten (permanent, met focus in de aanloop van elke nieuwe actie) doelgroep: de reeds geregistreerde deelnemers, alle Vlaamse huishoudens kanalen: via Energiejacht nieuwsbrief, via persbericht, nieuwsbrieven BBL en partners materialen: voorbeeldartikel voor gemeenten Levend houden van de campagne (permanent) doelgroep: alle deelnemers en energiemeesters kanalen: maandelijkse (behalve juli en augustus) en in de periode december maart wekelijkse Energiejacht nieuwsbrief; in de periode december maart is er daarenboven vier keer een aangepaste nieuwsbrief voor energiemeesters van de Energiejacht op maat partners. materialen: meterkaart voor de deelnemers aan Energiejacht op maat ; energiequiz voor lokale bijeenkomsten van deelnemers. Bekendmaking resultaten (na elke actie) doelgroep: breed publiek; gemeenten; deelnemers. kanalen: via persbericht, Energiejacht nieuwsbrief, nieuwsbrieven BBL en partners materialen: voorbeeld persbericht voor lokale bekendmaking; gebundelde resultaten voor elke deelnemende gemeente of provincie Onderstaande tabel geeft voor enkele doelgroepen aan welke materialen ze ontvangen: DRAGER Gemeente Organisatie Energiemeester Deelnemer Campagnehandleiding Voorbeeldartikel 5

6 Wervingsmateriaal (affiche + folder) Meterkaart Voorbeeldpersbericht Voorbeeldpresentatie Energiequiz Toegang tot gemeentegegevens Toegang tot groepsgegevens Toegang tot persoonsgegevens Nieuwsbrief 5. Partners en sponsors Energiejacht is een campagne van de Bond Beter Leefmilieu, maar kan slechts bestaan dankzij de gewaardeerde bijdrage van vele partners en sponsors. We schetsen kort de rol van de partners die nu reeds gekend zijn in de campagne : Provinciebesturen: de deelnemende provincies nemen (naargelang de provincie) een deel van de financiering op zich; communicatieve en logistieke ondersteuning. Gemeenten: deelnemende gemeenten dragen bij in de financiering van de campagne. Ze roepen de inwoners op om deel te nemen en communiceren over de resultaten van de deelnemers uit hun gemeente. Ze kunnen ook eigen activiteiten opzetten om de campagne lokaal meer kleur te geven (bvb. powershare energieavond, energieborrel) OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, of een andere organisatie ( Energiejacht op maat partner ): ze roepen hun klanten op om deel te nemen aan Energiejacht op maat Bedrijven: kan als deelnemer een rol opnemen ten aanzien van zijn personeel zoals een gemeente dit doet ten aanzien van zijn inwoners. Eandis en Infrax: De netbeheerders Infrax en Eandis voorzien in 2014 uitgebreidere communicatie via hun kanalen: ze communiceren over de campagne als geheel en de specifieke acties via hun magazines bij alle Vlaamse huishoudens. Daarnaast financieren ze een cadeautje voor de energiemeesters. Ecolife: verzorgt de Energiemeester opleidingen voor begeleiders van kansengroepen. Dialoog: verzorgt de Energiemeester opleidingen. Abllo, Bronsgroen en Stebo: zijn ( Energiejacht op maat partner in hun regio. 6

7 Greenpeace (nieuw 2014): Greenpeace integreert de Energiejacht in zijn werking. Greenpeace roept zijn donateurs op om deel te nemen aan de meetactie en biedt hun vrijwilligers de kans om een opleiding tot energiemeester te volgen om energiegroepen te begeleiden Gezinsbond: de Gezinsbond zal aandacht besteden aan de campagne in zijn ledenkrant en zal zijn leden oproepen om deel te nemen aan de acties in het kader van Energiejacht Eandis en Bostoen: major sponsor Viessmann en Megaman: sponsor 6. Samenwerkingsvoorstel provincie De provincie kan een belangrijke meerwaarde bieden aan de Energiejacht. Tegelijk biedt de Energiejacht ook interessante opportuniteiten voor de provincie om zich te profileren bij haar inwoners. Met de Energiejacht biedt BBL een pakket van diensten aan waarmee provincies een stuk invulling kunnen geven aan hun klimaat en milieubeleid en de betrokkenheid van burgers daarin. De Energiejacht kan worden ingezet als instrument om bij inwoners interesse en draagvlak te genereren voor het klimaatbeleid. Met de energietest, expertenpanel, Powershare energieavonden en opleidingen zorgt BBL voor een sterke inhoudelijke omkadering. De provincie helpt haar inwoners bovendien om minder energie te verbruiken en een lagere energiefactuur te ontvangen. Hieronder beschrijven we hoe de samenwerking tussen BBL en de provincie vorm kan krijgen. Provincie biedt communicatieve ondersteuning Werving deelnemende gemeenten en OCMW s De provincie helpt BBL om deelnemende gemeenten en Energiejacht op maat partners aan te trekken: door het voeren van promotie via de eigen communicatiekanalen naar gemeenten. Werving deelnemers De provincie helpt BBL om deelnemers aan de Energiejacht aan te trekken: door het verspreiden van de voorziene wervingsmaterialen: folders en affiches; door het voeren van promotie via de eigen communicatiekanalen naar huishoudens (indien van toepassing) door deelnemers aan de groepsaankoop groene stroom aan te schrijven met oproep om deel te nemen aan Energiejacht Provincie biedt logistieke ondersteuning Infovergadering gemeenten De provincie organiseert desgewenst samen met BBL een wervende infovergadering voor geïnteresseerde gemeenten en Energiejacht op maat partners. De nieuwigheden in de campagne en vooral de taak van de gemeenten en organisaties hierin worden uitgelegd. Concreet: de provincie nodigt gemeenten en Energiejacht op maat partners uit BBL en de provincie bereiden de inhoud voor de provincie stelt de nodige ruimte ter beschikking BBL zorgt voor opvolging en verdere begeleiding 7

8 Verspreiding campagnemateriaal De provincie helpt BBL om de voorziene wervingsmaterialen: folders en affiches en ander campagnematerialen te verspreiden naar de gemeenten. Opleiding energiemeesters Voor de energiemeesters worden er een opleiding (drie dagdelen) voorzien. Concreet: de provincie stelt de nodige ruimte ter beschikking BBL zorgt voor uitnodiging, opvolging inschrijvingen en inhoud opleidingsmomenten Organisatie slotmoment (indien gewenst) Om resultaten van de meetperiode op een feestelijke manier bekend te maken, kan er een slotmoment worden georganiseerd waarop deelnemers worden uitgenodigd. In een ontspannen sfeer worden de resultaten van de verschillende deelnemende energiegroepen bekendgemaakt. Een inspirerende act en afsluitende receptie met een hapje en een drankje maken het plaatje compleet. Tijdens dit slotmoment kan de provincie naar buiten komen als bestuur, bekommerd om rationeel energiegebruik. Concreet: gezamenlijk verspreiden van persbericht BBL werkt voorstel uit gezamenlijke communicatie over deelnemende gemeenten, resultaten in de provincie Provincie stelt een geschikte locatie ter beschikking en voorziet in catering en animatie BBL zorgt voor uitnodiging, opvolging inschrijvingen, presentatie resultaten en doet voorstel voor animatie Provincie biedt financiële ondersteuning De provincie ondersteunt de campagne van de Energiejacht financieel. Dit kan via een van de volgende scenario s: Scenario 1: De provincie betaalt euro, zodat gemeenten en/of Energiejacht op maat partners kunnen genieten van een gereduceerd tarief van 200 euro + 0,02 euro/inwoner. Per gemeente dient slechts 1 organisator (hetzij de gemeente, hetzij het OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij, sociale verhuurkantoor dan wel een andere organisatie ( Energiejacht op maat partner )) de kosten te dragen. Ook de deelnemende bedrijven uit de provincie genieten van een gereduceerd tarief. De prijs hangt af van het aantal werknemers. 200 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 400 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 500 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Scenario 2: De provincie betaalt euro, zodat OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, of een andere organisatie ( Energiejacht op maat partners ) volledig gratis een Energiejacht op maat campagne kunnen opzetten in hun gemeente. Gemeenten kunnen genieten van een gereduceerd tarief van 200 euro + 0,02 euro/inwoner voor het opzetten van een reguliere energiejacht campagne in hun gemeente. Ook de deelnemende bedrijven uit de provincie genieten van een gereduceerd tarief. De prijs hangt af van het aantal werknemers. 200 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 400 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 500 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Scenario 3: De provincie betaalt geen financiële bijdrage. Gemeenten en Energiejacht op maat partners betalen 400 euro + 0,04 euro/inwoner voor deelname. Per gemeente dient slechts 1 organisator (hetzij de gemeente, hetzij een OCMW of welzijnsorganisatie) de deelnamekost voor de gemeente te dragen. De 8

9 bedrijven uit de provincie die wensen deel te nemen, betalen een prijs afhankelijk van het aantal werknemers: 400 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 800 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 1000 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Return voor de provincie Logovermelding De provincie kan haar naam verbinden aan de Energiejacht en de communicatie rond de campagne die de BBL voorziet. Zo wordt het logo van de provincie vermeld op alle communicatiemateriaal van de campagne: drukwerk meterkaart opleidingsmateriaal website nieuwsbrief Communicatie resultaten gemeentelijke campagne en slotmoment in de provincie BBL plant een persmailing om de campagne en de resultaten onder de aandacht te brengen. Naar de regionale pers wordt een aangepast persbericht verstuurd, specifiek over de resultaten van de provincie. Desgewenst kan BBL een slotmoment organiseren in de provincie (zie hoger). 7. Samenwerkingsvoorstel gemeente Voor deelnemende gemeenten vormt de Energiejachtcampagne een mogelijke activiteit binnen hun lokaal milieu en klimaatbeleid, en in het bijzonder het burgemeestersconvenant (indien van toepassing). De samenwerking tussen BBL en de gemeente ziet er als volgt uit. Gemeente biedt financiële ondersteuning De normale deelnamekost voor gemeenten en OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, of een andere organisatie (kortweg Energiejacht op maat partners ) bedraagt 400 euro + 0,04 euro/inwoner. Per gemeente dient slechts 1 organisator (hetzij de gemeente, hetzij Energiejacht op maat partner ) de deelnamekost voor de gemeente te dragen, ook als in de gemeente zowel de reguliere campagne als Energiejacht op maat loopt. Indien de provincie partner is en tussenkomt in de kosten voor de gemeenten, genieten de gemeenten van een gereduceerde deelnamekost van 200 euro + 0,02 euro/inwoner. Gemeente biedt communicatieve ondersteuning Werving deelnemers De gemeente helpt BBL om deelnemers aan de Energiejacht aan te trekken: door het voeren van promotie via de eigen communicatiekanalen naar huishoudens door de ter beschikking staande wervingsmaterialen (folders en affiches) te verspreiden. 9

10 Bekendmaking resultaten De gemeente maakt de resultaten van de campagne bekend via haar eigen kanalen en via de pers. BBL stelt hiervoor een voorbeeld persbericht ter beschikking, evenals de gebundelde resultaten van de deelnemers in de gemeente. Return voor de gemeente BBL biedt volgende extra diensten aan gemeenten die de campagne ondersteunen: mogelijkheid om Powershare energieavond te boeken voor hun inwoners (30 beschikbaar) mogelijkheid om burgers gratis de energiemeesteropleiding te laten volgen evenals toegang tot de terugkomdag energiemeesters in voorjaar 2015 aparte toegang tot meetmodule met overzicht van de besparingsresultaten (op gebundeld niveau). Zo kunnen ze zelf de impact meten aan de hand van het aantal deelnemers en hun besparingsresultaten communicatiemateriaal campagne (flyers, affiches, voorbeeldartikel, voorbeeld persbericht ) online helpdesk voor energiemeesters die vragen rond de campagne hebben Mogelijkheid om een lokale Energiejacht op maat campagne te voeren. Om dat te realiseren voorziet BBL: Twee infomomenten (Gent en Hasselt) voor geïnteresseerde gemeenten of Energiejacht op maat partners. Een opleiding (drie dagdelen) van energiemeesters in samenwerking met Ecolife rond specifieke thema s zoals budgetmeters, rationeel energiegebruik, ongezonde woningen, Deze opleiding wordt twee keer aangeboden, tevens in Gent en Hasselt. Aangepast wervingsmateriaal (folder) afgestemd op de behoeften van de doelgroep Cadeautje voor deelnemers bij start en slot campagne. Toegang tot online meettool voor energiemeesters die groepen begeleiden Berekening van besparingsresultaat voor de verschillende groepen. Aangepaste nieuwsbrief voor energiemeesters die kansarmen begeleiden 8. Samenwerkingsvoorstel bedrijven Voor bedrijven vormt de Energiejachtcampagne een mogelijke activiteit binnen hun milieu en klimaatbeleid, en in het bijzonder bedrijven die begaan zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze bieden hun werknemers de kans om energie te besparen en hun CO2 uitstoot te doen dalen. Indirect levert deelname aan de Energiejacht voor de werknemers een bonus op als ze besparen. Tegelijk stimuleren bedrijven zo de energiereflex thuis én op het werk. De samenwerking tussen BBL en de gemeente ziet er als volgt uit. Bedrijf biedt financiële ondersteuning De normale deelnamekost voor bedrijven hangt af van het aantal werknemers: 400 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 800 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 1000 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Indien de provincie partner is en tussenkomt in de kosten voor de bedrijven, genieten de deelnemende bedrijven uit de provincie van een gereduceerd tarief. De prijs hangt af van het aantal 10

11 werknemers. 200 euro voor bedrijven tot 200 werknemers, 400 euro voor bedrijven tot 500 werknemers en 500 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Bedrijf biedt communicatieve ondersteuning Werving deelnemers Het bedrijf helpt BBL om deelnemers aan de Energiejacht aan te trekken: door het voeren van promotie via de eigen communicatiekanalen naar werknemers door de ter beschikking staande wervingsmaterialen (folders en affiches) te verspreiden. Bekendmaking resultaten Het bedrijf maakt de resultaten van de campagne bekend via haar eigen kanalen. BBL stelt hiervoor een voorbeeld persbericht ter beschikking, evenals de gebundelde resultaten van de deelnemers in het bedrijf. Return voor het bedrijf BBL biedt volgende extra diensten aan bedrijven die de campagne ondersteunen: mogelijkheid om Powershare energieavond te boeken voor hun werknemers(30 beschikbaar) mogelijkheid om werknemers (max. 5) gratis de energiemeesteropleiding te laten volgen evenals toegang tot de terugkomdag energiemeesters in voorjaar 2015 aparte toegang tot meetmodule met overzicht van de besparingsresultaten (op gebundeld niveau). Zo kunnen ze zelf de impact meten aan de hand van het aantal deelnemers en hun besparingsresultaten communicatiemateriaal campagne (flyers, affiches, voorbeeldartikel, voorbeeld persbericht ) 11

Wist je dat in Wijgmaal al twee jaar gezinnen deelnemen aan de actie Klimaatwijken? Lees over de resultaten en bekijk de foto s hieronder.

Wist je dat in Wijgmaal al twee jaar gezinnen deelnemen aan de actie Klimaatwijken? Lees over de resultaten en bekijk de foto s hieronder. Klimaatwijken in Wijgmaal Tot hiertoe hebben al zo n 30 gezinnen uit Wijgmaal deelgenomen aan een Klimaatwijk. Dat is een groep buurtbewoners die de uitdaging aangaan om te besparen op elektriciteit en

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage Handleiding Energiejacht Op de website van de Energiejacht kun je je energie- en waterverbruik op de voet volgen. De unieke online tool biedt je de mogelijkheid om je huidige energieverbruik te vergelijken

Nadere informatie

1. De website www.energiejacht.be

1. De website www.energiejacht.be 1. De website www.energiejacht.be Op de site krijg je als energiemeester een overzicht van alle gegevens van jouw deelnemers: meterstanden, besparingscijfers, algemene data. Energiemeesters hebben de eindverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat moet er gebeuren voor CoM? Aanbod ondersteuning en voorstel timing. Gemeenten staan niet alleen! Inhoudsopgave. Wat bestaat al?

Wat moet er gebeuren voor CoM? Aanbod ondersteuning en voorstel timing. Gemeenten staan niet alleen! Inhoudsopgave. Wat bestaat al? Wat moet er gebeuren voor CoM? Aanbod ondersteuning en voorstel timing Marie De Winter, Dienst Minawa Nathalie Garré, wvi Inhoudsopgave Ondersteuningsaanbod wvi-provincie Ondersteuning overige partners

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

Stad Gent biedt alle Gentse ondernemers coaching aan om energieverbruik te verlagen

Stad Gent biedt alle Gentse ondernemers coaching aan om energieverbruik te verlagen Stad Gent biedt alle Gentse ondernemers coaching aan om energieverbruik te verlagen De Stad Gent biedt voortaan aan alle Gentse ondernemers energiecoaching aan. Voor slechts 50 euro geeft een expert advies

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

De Warmste Wijk - Wijkrenovatieproject Elisabethwijk - SHINE

De Warmste Wijk - Wijkrenovatieproject Elisabethwijk - SHINE De Warmste Wijk - Wijkrenovatieproject Elisabethwijk - SHINE 23 april 2017 8/05/2017 1. Het grote verhaal (Europees project = SHINE) SHINE (Sustainable Households in an Inclusive NEighbourhood) 14 projectpartners

Nadere informatie

De nacht van de duisternis

De nacht van de duisternis De nacht van de duisternis Datum: 28 maart 2009 Korte omschrijving: Op Nacht van de Duisternis vragen we gemeenten en steden om zoveel mogelijk straat- en klemtoonverlichting te doven. En om het hele jaar

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

Stageaanbod van Bond Beter Leefmilieu Academiejaar 2015-2016

Stageaanbod van Bond Beter Leefmilieu Academiejaar 2015-2016 Stageaanbod van Bond Beter Leefmilieu Academiejaar 2015-2016 Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 7 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 7 2 3 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Openbare verlichting in Avelgem

Openbare verlichting in Avelgem Openbare verlichting in Avelgem Lut Deseyn Schepen van Milieu Lut.deseyn@avelgem.be 1. Inleiding 2. Duiding 2. Het project 3. Kosten en Besparing 5. Opvolging en evaluatie 6. Conclusie 7. Vragen Agenda

Nadere informatie

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Resultaten warmtescan door Mario Verhellen Toelichting door Bruno Tuybens, burgemeester Zwalm en federaal sp.a volksvertegenwoordiger Toelichting

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Samen gaan we groener Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Waarom een groepsaankoop? onevenwicht op de markt duurder dan in omliggende landen prijzen stijgen sterk we betalen

Nadere informatie

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Eindrapport Met Belgerinkel naar de Winkel 26 april - 31 mei 2014 1 Inhoudstafel Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 - een jaar van vernieuwing Aantal deelnemers Profiel

Nadere informatie

Een participatieve en klimaatneutrale gemeente Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife)

Een participatieve en klimaatneutrale gemeente Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife) Een participatieve en klimaatneutrale gemeente 241116 Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife) 1 Programma 1. 2. 3. 4. 5. Inleiding en voorstelling BBL en Ecolife. Wie heeft ervaring

Nadere informatie

Doe mee aan de jubilieum editie van de Klimaatverbond Energy Battle!

Doe mee aan de jubilieum editie van de Klimaatverbond Energy Battle! Doe mee aan de jubilieum editie van de Klimaatverbond Energy Battle! Dit najaar start de 5 de editie van de Klimaatverbond Energy Battle. Nederlandse gemeenten gaan de uitdaging aan om met drie teams van

Nadere informatie

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen PERSNOTA Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen Torhout 17 maart 2017 Samen Sterker is een coöperatieve onderneming -opgericht in mei 2011 en actief in heel Vlaanderen- die

Nadere informatie

COEUR COUVERT HORECA MET EEN HART VOOR WEST-VLAANDEREN

COEUR COUVERT HORECA MET EEN HART VOOR WEST-VLAANDEREN COEUR COUVERT HORECA MET EEN HART VOOR WEST-VLAANDEREN WIE ZIJN DE 100 RESTAURANTS MET EEN HART VOOR WEST VLAANDEREN? Beste Restauranthouder Wist u dat in West-Vlaanderen één kind op de tien in een kansarm

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

De Warmste Wijk Vrijwilligersvergadering

De Warmste Wijk Vrijwilligersvergadering De Warmste Wijk Vrijwilligersvergadering Zaal Familia, 10 mei 2017 16/05/2017 Inhoud Welkom De Warmste Wijk Waarvoor zijn we hier Goesting Vervolg Welkom Eerst effe kennismaken! - hoe lang woon je in de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters KLIMAATWIJKEN 2009-2010 Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters [1] Wat zijn Klimaatwijken? Wat? Een Klimaatwijk is een groep van ongeveer 15 gezinnen die op uitdaging van het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Gemeente X stopt met roken

Gemeente X stopt met roken Logo Antwerpen vzw Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen tel 03/605 15 82 info@logoantwerpen.be www.logoantwerpen.be Gemeente X stopt met roken Basisregels voor lokale activiteiten In het Vlaams actieplan

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Sociaal Verslag Bronsgroen 2014

Sociaal Verslag Bronsgroen 2014 Sociaal Verslag Bronsgroen 2014 Inhoud: 1. Een energiecoöperatie met sociaal oogmerk 1) Winsten laten terugvloeien naar sociale projecten 2) Actief bijdragen aan energiebesparing bij kansengroepen 3) Lage

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 08/05/2013

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 6 Datum 8-3-2016 1 Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder Autorisatie directie J.W.A. van de Wetering

Nadere informatie

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette In samenwerking met INHOUD Wat is BlueAssist Bekendmaken algemeen Campagne Basisplan Concept Concrete uitwerking / Drempels Resultaat

Nadere informatie

Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne

Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne 2012-2014 1 oktober 2013 Architect Breakfast Sessie Inhoud 1. Aanleiding 2. Doelstellingen 3. Limburgse context 4. Boodschap 5. Plan van aanpak 6. Doelgroepen

Nadere informatie

school! word Maak van je school een energiebewuste school schooljaar 2013-2014 Exclusief voor Oost-Vlaamse MOS-scholen van het basisonderwijs

school! word Maak van je school een energiebewuste school schooljaar 2013-2014 Exclusief voor Oost-Vlaamse MOS-scholen van het basisonderwijs word schooljaar 2013-2014 school! Maak van je school een energiebewuste school Exclusief voor Oost-Vlaamse MOS-scholen van het basisonderwijs V.U. P. Hertog, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000

Nadere informatie

Workshop energiezuinig & groen verwarmen van bedrijven Oostende Welkom

Workshop energiezuinig & groen verwarmen van bedrijven Oostende Welkom Workshop energiezuinig & groen verwarmen van bedrijven Oostende - 29-11-2012 Welkom 1 Projectuitvoering voor West-Vlaanderen: De projectactiviteiten in West-Vlaanderen worden gefinancierd door: De projectpartners

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Energieavond Emmawijk. 17 november 2015

Energieavond Emmawijk. 17 november 2015 Energieavond Emmawijk 17 november 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door 11 Duurzaam Wie is Hoom? Emmawijk onder de loep Wijkaanbod: partijen en prijzen Waarom Hoom Financiering en subsidie Nawoord door

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief KETENINITIATIEVEN Contactpersoon Edith Sweep RPS advies- en ingenieursbureau bv Referentienummer Auteur Gecontroleerd door Datum Versie 1600210A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

MEER BESEF EN MINDER VERBRUIK VAN ENERGIE. HET EFFECT VAN ECOREFLECT.

MEER BESEF EN MINDER VERBRUIK VAN ENERGIE. HET EFFECT VAN ECOREFLECT. MEER BESEF EN MINDER VERBRUIK VAN ENERGIE. HET EFFECT VAN ECOREFLECT. ALLE PARAMETERS OP ÉÉN DASHBOARD ECOREFLECT INFORMEERT EN MOTIVEERT. Energiebesparing ontstaat niet alleen door slimme technische oplossingen.

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Naam workshop

Milieutrefdag 4 juni 2009. Naam workshop Milieutrefdag 4 juni 2009 Naam workshop Voorbeeld EcoDriving in de Stad Hasselt : milieuambtenaar Erica Lemmens Voorbeelden Provincie Antwerpen : provinciebestuur biedt 20 workshops aan aan gemeenten voor

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Voorstelling rapport behoeftedetectie Doelstelling, opzet en methodologie Inhoud van de behoeftedetectie

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Indleiding. Socio-demografisch profiel van de steekproef 22/10/2014

Indleiding. Socio-demografisch profiel van de steekproef 22/10/2014 22/10/2014 Indleiding Bond Beter Leefmilieu liet in het kader van Ecobouwers een kwantitatief online onderzoek uitvoeren door Ipsos over de doelgroep van de bouwers en verbouwers in Vlaanderen en hun houding

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013

PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013 PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013 INHOUD Wat houdt de Introcampagne in? Het Sunevent De Introactie Interactie met doelgroep Timeline campagne Partnermogelijkheden Partnerships Wat houdt de Introcampagne

Nadere informatie

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Case Energiesnoeiers Event Sociale Economie stimuleren via overheidsopdrachten: illusie of nabije toekomst? 29 september

Nadere informatie

Jouw marketingplan voor 2015 opstellen? 5 tips!

Jouw marketingplan voor 2015 opstellen? 5 tips! Jouw marketingplan voor 2015 opstellen? 5 tips! 1. Communiceer slim² x slimmer² x slimst² S.M.A.R.T. betekent communiceren met een duidelijk doel. Door elke communicatievorm van jouw bedrijf te linken

Nadere informatie

Elektronische dienstencheques in Vlaanderen. Juni 2017

Elektronische dienstencheques in Vlaanderen. Juni 2017 Elektronische dienstencheques in Vlaanderen Juni 2017 Wat is een webinar. Werkwijze? Duurtijd? Wat is een webinar??? Stel je vragen via de chat! Interactief? 2 Agenda 1. Waar staan we vandaag? 2. Erkende

Nadere informatie

Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK

Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK Vlaams minister Kris Peeters wil met een verstandig energiebeleid niet alleen het aanbod sturen maar ook en vooral de vraag beheersen.

Nadere informatie

WORKSHOP GROEPSAANKOOP

WORKSHOP GROEPSAANKOOP WORKSHOP GROEPSAANKOOP Agenda GROEPSAANKOOP GROENE STROOM EN AARDGAS GROEPSAANKOOP PV Inhoud Doel van de groepsaankoop 1. Door grote massa aan aansluitingen en volume een betere prijs bekomen 2. Bedrijven

Nadere informatie

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Wat? 7 workshops rond klimaatthematiek, energie, water

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

VIGeZ stappenclash Vlaanderen

VIGeZ stappenclash Vlaanderen 10.000-stappenclash Vlaanderen Inhoud: naar een succesvolle actiemaand 2 Concept 10.000 stappen actiemaand Hoe nemen uw inwoners deel? Ruimere aanpak 10.000 stappen actiemaand Voordelen deelname Hoe deelnemen

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland Bijlage bij overeenkomst met deelnemende gemeente in de Regio Zuid Holland Inleiding Woonlasten stijgen, fossiele energie wordt schaarser, en daarmee duurder. Individuele huishoudens hebben vrijwel geen

Nadere informatie

V.U.: Wout De Meester - Grote Markt 1 Sint-Niklaas

V.U.: Wout De Meester - Grote Markt 1 Sint-Niklaas V.U.: Wout De Meester - Grote Markt 1 Sint-Niklaas versie april 2017 Inhoud 1) Wat is De Warmste Wijk? 2) Wat bieden we aan? - een energiescan - een energieaudit - BEN-begeleiding 3) Wat kan jij doen?

Nadere informatie

Acasus?

Acasus? Acasus? Interesse in duurzaam wonen, bouwen of renoveren? Acasus! Acasus bouwt aan een partnerschap tussen overheid, onderzoeksinstellingen, opleidingscentra en de private sector. POM West-Vlaanderen Provincie

Nadere informatie

Verhuisbericht. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl

Verhuisbericht. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl Verhuisbericht Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl Zet uw huis aan! Op het moment dat u weet wanneer u de sleutel in handen krijgt van uw nieuwe koop- of huurwoning,

Nadere informatie

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017 TIJDLIJN VOORBEREIDING GEMEEN WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur Bestuur en evt Kandidaten-commissie WANNEER Voorjaar 2016 Voorjaar zomer 2016 Vanaf voorjaar 2016 Voorjaar 2016 Voorjaar 2016 -

Nadere informatie

Energiestrijd Zorghuizen

Energiestrijd Zorghuizen Energiestrijd Zorghuizen Doelstelling Samen aan de slag met energiebesparing! Zorghuizen strijden drie wintermaanden lang tegen elkaar met als doel zoveel mogelijk te besparen op het gebruik van gas en

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars De Energiebespaarlening helpt de woningeigenaar de woning te verbeteren en kosten te besparen. Informeer uw klanten over

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Introductie Bijeenkomst Energiebesparing gemeentelijke gebouwen Anne de Klerk en Gabrielle Uitbeijerse Aanleiding: Snelle energiebesparing gemeentelijke gebouwen op 13 januari. We weten eigenlijk niet

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN WAT IS HET CNN Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) is een landelijk netwerk voor criminologen waarin het bijeenbrengen van de academische wereld en het

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

Inspiratielijst Huisartsenkringen

Inspiratielijst Huisartsenkringen Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid Inspiratielijst Huisartsenkringen 1 tot 10 oktober 2017 Horen, zien en PRATEN! Want praten maakt het verschil! W E S T- V L A A N D E R E N 10 dagen aftellen naar

Nadere informatie

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur.

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Eerste idee: Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Uitvoering: 3 gemeenten werken samen

Nadere informatie

Wat levert het de school en de kinderen op om hieraan mee te doen?

Wat levert het de school en de kinderen op om hieraan mee te doen? Veelgestelde vragen We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog steeds vragen hebt. Daarom hebben we hier een en ander voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet bij?

Nadere informatie

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Sinds: januari 2015 Eva Prouvé 011/23 94 66 eva.prouve@hasselt.be Preventiedienst stad Hasselt Groenplein 1 3500 Hasselt 1.1 De werking en algemene beschrijving

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij participatietraject voor het klimaatbeleid Van juli tot mei 2018 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten bij

Nadere informatie

De Juiste Communicatie-Mix!

De Juiste Communicatie-Mix! De Juiste Communicatie-Mix! Communicatie(middelen) om Doelen te Behalen! De Juiste Communicatie-Mix pagina 2 Inhoud De Juiste Communicatie-Mix:... 3 Communicatie(middelen) om Doelen te Behalen!... 3 In

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

BENOveren & Burenpremie. Samen BENOveren loont

BENOveren & Burenpremie. Samen BENOveren loont BENOveren & Burenpremie Samen BENOveren loont Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wat is BENOveren? 3. Waarom BENOveren? 4. Welke premies? 5. De Burenpremie 1. Inleiding Ons klimaat verandert 1. Inleiding CO

Nadere informatie

10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN

10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN 10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN 1 Een zakelijke mailinglijst is een sterke troef bij het uitbouwen van uw onderneming. Meer e-mailadressen van potentiële klanten zorgen voor meer bereik

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars De Energiebespaarlening helpt de woningeigenaar de woning te verbeteren en kosten te besparen. Informeer uw klanten over

Nadere informatie

Workshop duurzame energievoorziening op de set

Workshop duurzame energievoorziening op de set Workshop duurzame energievoorziening op de set Overzicht workshop Evert Eriksson- overzicht duurzame energie Wim AH Goossens Installeren van een werfkast Locquet Hybride generator Het Licht- Hybride generatorbus

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT SPORT & VERKEER

DRAAIBOEK PROJECT SPORT & VERKEER DRAAIBOEK PROJECT SPORT & VERKEER SPORTA DAAGT SPORTCLUBS UIT Ga 1 of meer van deze uitdagingen aan en maak kans op mooie prijzen. Meedoen kan door op minstens één van de aspecten in te zetten in je clubcommunicatie

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie