Algemene Vergadering 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering 2015"

Transcriptie

1 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede Complexverslagen 6 Notulen Algemene Vergadering 17 december Jaarplan VAT-Ede Jaarprogramma VAT-Ede Financiële stukken, toelichting 14 Rekening, balans, realisatie 2014 en begroting Concept agenda AV april

2 WOORD VOORAF In 2014 heeft het VAT-bestuur in volledige bezetting door de toetreding van Ivo Steinfort Schaap het bestuurlijke werk kunnen doen. We vergaderden als bestuur zes keer en hebben daarnaast overleg gehad met het complexbestuur van De Bovenhoek inzake het voorzitterschap en de Kenniscampus en met dat van de Kreelseweg inzake de uitbreiding. Er is sprake van constructieve en geconcentreerde samenwerking door de gehele vereniging heen. Op alle complexen zijn de tuinen nagenoeg volledig bezet. Er is een behoorlijke wachtlijst met gegadigden. Goede ondersteuning hebben we het hele jaar ontvangen van onze notulist, Connie van Es. Het jaarboekje verschijnt met ingang van 2015 digitaal. Voor leden die niet over een adres beschikken zal het complexbestuur een fysiek exemplaar beschikbaar stellen. U treft in dit boekje o.a. het jaarverslag 2014 aan, het jaarplan 2015 en informatie omtrent de financiën: de al goedgekeurde begroting 2015 en de jaarrekening We hopen dat u dit boekje ziet als een uitnodiging om mee te denken en te praten tijdens de complexvergaderingen. Op de Algemene Vergadering in april zal er aandacht zijn voor de onderwerpen die u in dit boekje aantreft. Op de laatste bladzij vindt u de agenda van die vergadering. Op de complexjaarvergadering wordt de afvaardiging naar de Algemene Vergadering van de VAT geregeld. In principe zijn de complexbesturen de afgevaardigden naar de AV, maar ook leden van het complex kunnen op de jaarvergadering gekozen worden als afgevaardigden. Deze afvaardiging voor het bijwonen van een Algemene Vergadering is geldig tot de volgende complexjaarvergadering en geldt dus voor een heel jaar.u kunt het nalezen in artikel 21 D van de AVR. Namens het bestuur wens ik u een goed tuinjaar toe. J. Ties Havinga Voorzitter VAT-Ede in

3 JAARVERSLAG VAT- EDE 2014 Samenstelling bestuur in 2014 Voorzitter: Hr. J. T. Havinga Secretaris: Mevr. T. Werner Penningmeester en ledenadministratie: Mevr. E. van Haarlem Bestuurslid: Hr. M.G.J. Bik Bestuurslid: Hr. G.H. Driessen Bestuurslid, webmaster: Hr. T.G. Weening Notulist: Mevr. C. van Es Algemeen 2014 was een afwisselend jaar wat de weersomstandigheden betreft. Een zachte winter en daardoor ook een vroege start van het groeiseizoen. De meeste planten liepen een week of 2 eerder uit en daardoor liep alles wat voor op schema. Er viel op gezette tijden flink wat regen, maar er waren ook drogere perioden. Al met al zullen de meeste van ons tevreden zijn over de opbrengst, nog daargelaten het plezier dat men beleefd heeft aan het tuinierswerk. Het ledenbestand is wat gegroeid en voor de meeste complexen is er een wachtlijst. We hebben een begin gemaakt met een procedure voor een uitbreiding van de vereniging en dat betreft de Kreelseweg. Goede hoop dat we daar in 2015 letterlijk de vruchten van kunnen laten plukken door een groep nieuwe leden. Algemene vergaderingen Op 4 april en 11 december vonden de Algemene Vergaderingen plaats. De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de complexbesturen en indien gewenst complexleden. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Daarnaast is er ruimte voor informatie en discussie over het wel en wee van de vereniging. Deze manier van vergaderen wordt algemeen als positief beoordeeld. Leden kunnen als zij dat wensen wel als toehoorder aanwezig zijn maar hebben geen spreekrecht. In Memoriam In 2014 is een aantal leden van onze vereniging overleden: Hr. D. van de Weerd van t Landje, Hr. N. Bunt van de Blokkenweg, Hr. Vanger van de Kreelseweg en Hr. H. Rosenmüller van tuinenpark De Koekelt. Jubilarissen In 2014 vierden drie jubilarissen hun zilveren jubileum: G.J. van Beek ( t Landje), H. ter Maat (De Koekelt) en O.G. Nagel (Breukerkamp). De jubilarissen werden gehuldigd tijdens de complexjaarvergaderingen van hun complex en ontvingen een bloemenhulde, een pen met inscriptie en een oorkonde. Complexschouwen Dit jaar zijn alle complexen (behalve de Hartogsweg) bezocht door een lid van het VAT bestuur samen met een vertegenwoordiger van een ander complex. Tijdens een dergelijke schouw wordt het 3

4 complex bekeken en er is ruimte om samen over problemen en wensen te praten. Het bestuur vindt het een goede zaak dat elk complex een keer per jaar bezocht wordt en zal ook in 2015 weer een complexschouw regelen. Wel wordt er nader gekeken naar de vorm waarin deze schouw plaats vindt. Bestuurswisselingen In december heeft Ties J. Havinga afscheid genomen als voorzitter van de VAT. Op de laatste AV is hij in de bloemetjes gezet en heeft hij namens alle leden een cadeau mogen ontvangen. We zijn dankbaar voor het werk dat Ties verzet heeft voor de vereniging. Met name zijn vergaderstijl zal ons nog lang heugen: efficiënt, vakkundig, altijd binnen de tijd. Eveneens in december hebben we afscheid genomen van Gerard Driessen. Gerard is jarenlang een trouw lid van het hoofdbestuur geweest. Hij regelde de locaties en de workshops en we konden altijd terugvallen op zijn jarenlange expertise. Gerard is eveneens in de bloemetjes gezet. En last, but not least, hebben we in december ook afscheid genomen van Connie van Es. Connie heeft jarenlang trouw de notulen verzorgd van alle bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen. Ook Connie is in de bloemetjes gezet en heeft een cadeau ontvangen. Connie, Gerard en Ties, van harte bedankt voor jullie inzet!! Verslag workshop fruitbomen en vaste planten. Deze workshop werd gehouden op donderdag 27 maart 2014 in wijkcentrum de Velder. Jan Huiberts van kwekerij Dependens uit Bennekom vertelde ons dat deze kwekerij een ruim assortiment heeft van diverse planten en bomen, bijna 400 soorten. Er zijn veel haagsoorten zoals coniferen. Ook zijn hier heel veel vlinderstruiken aanwezig van over heel de wereld, van winterharde tot tropische soorten. Er zijn ook compactere soorten verkrijgbaar, bv. geschikt voor het balkon, uiteraard tegen een hogere prijs. Er werd ook getoond hoe uit een kastanje pit een grote boom kan groeien. Wat de belangstelling betrof, deze viel erg tegen. Jammer, want veel mensen weten hier niet zo veel van. In augustus is er bij Dependens een open dag die hoofdzakelijk op de vlinderstruiken is afgestemd. Gerard Driessen. Workshop bier brouwen op woensdag 23 april in de Velder. De workshop werd gegeven door de heer Gerrit Hammink van de Veluwse heidebrouwerij. Bier brouwen betekent: uit gerst een licht alcoholische drank bereiden. Gerrit vertelde dat bier de oudst bekende alcoholische drank is, ongeveer 8000 jaar geleden werd er het eerst bier gebrouwen. Verschillende benaderingen van het brouwproces leiden tot een variatie van bieren en biersoorten. Het grootste gedeelte van bier bestaat uit water, graan, mout, hop, gist en smaakmakers. Zoals bij elke alcoholische drank speelt de vergisting van suikers (eventueel uit vruchten zoals bij Kriekbier) eveneens een belangrijke rol bij de productie van bier. Gisten zijn eencellige organismes die suikers omzetten in koolzuur en alcohol. Door bv. de suiker uit druiven of appels te vergisten kan alcoholische drank (wijn, appelcider) worden gemaakt. Omdat graan van nature nauwelijks suiker bevat moet voor de productie van bier eerst gerst tot suikerrijke wort verwerkt worden. Dit gebeurt door te mouten in de mouterij. Eigenlijk moet je dit een keer meemaken in de brouwerij. Gerrit is bekend geworden door de prijzen die hij heeft gewonnen met het Edenaartje en het Veluwse Heidebier (met honing van de Ginkelse Hei). Gerard Driessen. 4

5 Verslag ledenavond VAT 17 december 2014 Op woensdag 17 december vond de tweede AV van 2014 plaats. Aansluitend was er een avond voor alle leden met een lezing door Gerjan Brouwer. Zij is adviseur biologische fruitteelt bij de voorlichtingsorganisatie DLV en specialist op het gebied van de teelt van kleinfruit in al zijn aspecten. Rassen, aanplant, snoei, bemesting, ziekten en plagen en wat we biologisch kunnen doen tegen die ziekten en plagen. Het werd een boeiende avond. Er werd veel informatie verstrekt en ruimte geboden om vragen te stellen waar een vakkundig antwoord op kwam. De avond bleek te kort om alles aan bod te laten komen. Gerjan heeft de kernpunten uit haar lezing beschikbaar gesteld aan de VAT en deze is via de complexen onder de leden verspreid en vormt zo een handzaam informatieboekje voor de telers van kleinfruit onder ons. De bibliotheek Het Veldhuus op de Koekelt biedt onderdak aan de VAT bibliotheek. De bibliotheek is zaterdag geopend tussen en U kunt kosteloos gedurende een maand boeken lenen. Voor verdere informatie: zie de website of neem contact op met Henk ter Maat, beheerder. AVVN VAT Ede is aangesloten bij de AVVN. We zijn dankbaar voor de ondersteuning die het AVVN ons desgevraagd biedt. De Kreelseweg heeft in 2014 dankbaar gebruik gemaakt van de expertise die het AVVN heeft bij hun overleg met de gemeente Ede i.v.m. de aangevraagde uitbreiding van het complex. En natuurlijk lezen we met veel plezier De Tuinliefhebber. De Kruiwagen In 2014 zijn 4 Kruiwagens verschenen. Na het verschijnen van iedere Kruiwagen evalueert de redactie het uitgebrachte nummer. Mede dankzij de medewerking van o.a. de correspondenten van de verschillende complexen zijn het weer mooie en interessante nummers geworden. Ook voor 2015 rekent de redactie weer op lezenswaardige artikelen van de correspondenten. Losse artikelen zijn en blijven van harte welkom. De redactie van de Kruiwagen bestaat uit eindredacteur mevr. E. Verhoeven - Loos en de redactieleden dhr. A. Teunissen en mevr. A. van Willigen. Medewerkers mevr. I. Muntslag, mevr. A. de Leeuw, dhr. R.G. Harbers, dhr. H. van Es en dhr. H. ter Maat droegen bij aan de vaste rubrieken van de Kruiwagen. Tot slot In 2014 is de website nog completer geworden dan hij al was. Theo Weening zorgt ervoor dat het ook actueel blijft. Er is voor elk complex een vlag aangeschaft die speciaal is ontworpen voor de vereniging. Die kan het complex opsieren en voor p.r. ingezet worden. Het jaar 2014 overziende is er weer veel werk verzet zowel binnen de complexen als in het bestuur. Veel leden hebben meegedaan aan complex- en verenigingsactiviteiten en zo hun steentje bijgedragen om het ook in 2015 weer mogelijk te maken dat we allemaal aan de gang kunnen blijven met onze mooie hobby VOLKSTUINIEREN. Het bestuur wil alle medewerkers en alle tuinders van harte bedanken voor hun inzet in 2014! 5

6 COMPLEXVERSLAGEN Blokkenweg Het jaar begon met een zeer zachte winter. Ook de lente was zeer zacht, de op een na zachtste in drie eeuwen tijd. Vooral de maanden maart en april waren prachtig. De zomer was er een van uitersten: een zeer warme juli werd gevolgd door een zeer koele augustus. Ook de herfst zorgde voor vele tuindagen. De eerste vorst liet lang op zich wachten. Al met al was de oogst bijzonder goed te noemen en kon er nog laat worden geoogst. Doordat het een zeer warm jaar is geweest was het waterverbruik hoger dan in voorgaande jaren. De opkomst bij de complexjaarvergadering was met 8 leden laag. In 2014 mochten we op het complex diverse nieuwe tuinders verwelkomen. Ondanks dat er ook tuinders stopten was het complex goed bezet. Helaas moest een tuinder gedwongen stoppen na diverse waarschuwingen vanuit complexbestuur. Ook in 2014 werd de jaarlijkse BBQ gehouden. Ondanks de kleine opkomst was het niet minder gezellig. Onder het genot van een hapje en een drankje werden tuin ervaringen uitgewisseld. Een complexlid en fervent hobbyfotograaf heeft het idee ten uitvoer gebracht om een aantal complexleden te portretteren met een antieke fotocamera. Dit zijn bijzondere foto s geworden. De voor en najaarsonderhoudsdagen verliepen naar wens. De opkomst was hoog en er werd veel werk verzet. Na de werkzaamheden was het complex weer een plaatje om te worden gezien. Dit waren zaterdagen waarbij we het verenigingsgevoel ervoeren. Samen tuinieren, samen zorgen voor het complex is een bijzonder jaar voor het Blokkenwegcomplex. We zijn 35 jaren verder en gaan onszelf even in het zonnetje zetten. Bovenhoek Wat een geweldig tuinjaar was Het seizoen begon al vroeg vanwege het mooie, warme voorjaarsweer. Ook de rest van het jaar verliep heerlijk warm en zonnig waardoor er in overvloed geoogst kon worden. Zoals ieder jaar vonden in het voor- en najaar de gebruikelijke tuinwerkzaamheden plaats. Gelukkig hebben de meeste tuinders gehoor gegeven aan de oproep om hun steentje bij te dragen aan het netjes houden van het complex. Aan het begin van 2014 waren alle tuinen bezet. Gedurende het jaar vonden wel verschillende wisselingen plaats. Ook hebben een aantal mensen hun tuin opgezegd zodat aan het eind van tuinen onbezet zijn. De sterke mannen uit het complexbestuur hebben heel hard gewerkt om de blokhut, die was verzakt, weer in goede staat te herstellen. In 2015 wordt de vloer in de blokhut opnieuw betegeld en de ingang van het complex onderhanden genomen. Omdat er in het vorige jaar, 2013, veel werd gestolen, zijn er maatregelen genomen om het de dieven moeilijker te maken. Dat had tot gevolg dat er iemand door de politie is aangehouden en voor de rechtbank heeft moeten verschijnen. Het goede nieuws is dat in de loop van dit jaar veel van de gestolen materialen zijn terug gebracht. Omdat de huidige voorzitter van het complex, mevr. I. Buurman, al langere tijd had aangegeven te willen stoppen met haar functie is er lang gezocht naar een opvolger voor haar. Gelukkig is dhr. G. Bolscher bereid gevonden het voorzitterschap van haar over te nemen. Het bestuur van de Bovenhoek is hier erg blij mee. Op de ALV in februari 2015 wordt officieël afscheid genomen van mevr. I. Buurman en dhr. G. Bolscher aan de leden voorgesteld 6

7 De Breukerkamp 2014 was een goed teeltseizoen. De complexvergadering werd redelijk bezocht. In de samenspraak kwamen o.a. mest, water, onderhoud, snoeien, complexschouw en ziekten aan de orde. Irene van Donkelaar werd gekozen als penningmeester. Johan Geurink blijft de mestlevering verzorgen en gaat samen met Arie Lagerweij het materiaal beheren. Herbert Mombarg neemt de Van der Walzaadbestellingen op zich. Er was gelukkig weinig diefstal in 2014, er is wel het een en ander vernield door baldadige jeugd. De onderhoudsdagen verliepen naar wens. Er is weer veel werk verzet. De meeste leden waren hierbij aanwezig. Enkele Breukerkampleden die niet aanwezig konden zijn bij de gezamenlijke werkzaamheden zorgden er voor dat de brede toegangspaden er onkruidvrij en verzorgd uit zagen. Bij wijze van proef is eenmaal het plein geborsteld door Permar. Er is iets minder water gebruikt dan andere jaren. De natte zomer en aangeschafte regenwaterton hebben hier mogelijk aan bijgedragen. Bij de tuincontrole die twee maal per jaar door het complexbestuur wordt gehouden werden enkele tuinders er op gewezen dat er achterstallig onderhoud op hun tuin en/of het aangrenzende pad was. Het verzamelen van groenten voor de Voedselbank was niet elke maand een succes. Of het volgend jaar op dezelfde wijze moet worden verzameld wordt nog bekeken. Een bezoek aan het Bijenhuis in Wageningen was zeer de moeite waard. In 2014 stopten 5 leden met tuinieren en omdat er 2 tuinen gehalveerd werden verwelkomen we 7 nieuwe leden in Er was op 31 december een wachtlijst met 5 aspirant-leden en 2 Breukerkampleden die graag een grotere tuin willen. Dieren op het tuincomplex. Meer dan een half jaar hielp een konijn de groenten mee op maken. Verjagen lukte na vele pogingen niet. Met behulp van een vangkooi is het dier gevangen en elders uitgezet. Met een bruine rat die gezien werd liep het anders af. Na drie weken intensief bestrijden legde de rat het loodje. Muizen werden er wel meer waargenomen dan andere jaren, maar veroorzaakten geen noemenswaardige schade. Dr. Hartogsweg We kijken terug op een mooi seizoen, met al vroeg in het voorjaar mooi weer en een mooie nazomer. Alle tuinen waren afgelopen jaar bezet. Er tuinieren steeds meer mensen op het complex, momenteel 71. Dat komt doordat sommige grote tuinen gesplitst worden. Een tuin van 200 M2 wordt b.v. gesplitst in twee tuinen van 100M2. Onze bedoeling is ook dat zo veel mogelijk mensen met plezier kunnen tuinieren. Het complexbestuur is weer compleet. Na het vertrek van Theo-Jan vd Pol werd er gezocht naar een nieuwe secretaris. Dankzij Ale Sierkesma heeft dit zoeken niet lang geduurd. Eind april is als nieuwe secretaris begonnen Connie van der Lei. We zijn erg blij dat zij bereid is om aan het complexbestuur deel te nemen. Afgelopen jaar is er helaas een paar keer gestolen van het complex. Omdat vrijwel alle kranen gestolen waren zijn er nieuwe kranen gekocht. Deze kranen zijn verwijderd nu het water er niet op zit en worden eer weer opgezet als het wat er aangesloten wordt. Behalve de kranen is er ook een paar keer oogst gestolen. Heel jammer dat er gestolen wordt. Naar aanleiding van de complexschouw in 2013 zijn we begonnen met het lopen van rondes. Dit is om te inventariseren hoe de tuinen er bij liggen. Naar aanleiding van die ronde hebben we een aantal tuinders benaderd over achterstallig onderhoud, met wisselend resultaat. Het lopen van rondes gaan we komend seizoen voortzetten. Al met al ziet het complex er langzaamaan steeds iets netter uit. We willen graag dat dit komend seizoen doorzet. Verder hebben we als uitdaging voor 2015 om het konijn te vangen dat het op onze groenten voorzien heeft. 7

8 Tuinenpark De Koekelt Alhoewel de vernieuwde Koekelt vorig jaar officieel werd geopend, kan nú gezegd worden dat het tuinenpark gereed is. De hagen zijn voldoende dicht geworden, er zijn hogere toegangshekken naar de clusters geplaatst, er is een grasveld rondom t Veldhuus gekomen, er is een pleintje om fietsen te stallen, bij de ingang staat het bord Tuinenpark De Koekelt. De werkgroepen die voor verschillende taken zijn ingesteld, beginnen zich in hun activiteit thuis te voelen. Het zijn de werkgroepen Leden, Complexbeheer, Activiteiten, Beheer Veldhuus, Communicatie & Relatiebeheer, Vogels & Natuur. Er zijn meer leden dan vorig jaar. Dat kon doordat enkele tuinen werden gesplitst en uitgegeven aan nieuwe leden die geen grote tuin wensten. Het aantal leden is nu 158 en zal niet meer groeien. Besloten is geen veranderingen meer aan te brengen in het tuinenplan. Wij hopen de definitieve indeling, met maten van tuinen en oppervlakten, het komend jaar in een bestand vast te leggen. We slaagden er niet in een school te vinden voor de grond die wij voor schooltuinen hadden vrijgehouden. Er is nu gekozen voor jeugdtuinen voor jongeren vanaf ca. 8 jaar. De tuintjes zijn per stuk ongeveer 2 vierkante meter groot. Bij de gemeente is subsidie aangevraagd en verkregen. Er wordt nu een huisje gebouwd waar tuinspullen kunnen worden opgeslagen en waarin, in geval van regen, kan worden geschuild. Achter t Veldhuus is nog een kleine loods geplaatst. Er kunnen zaken worden opgeslagen waarvoor ons clubhuis minder geschikt is. Hier staan ook de kratten van de Voedselbank waarin de leden gedurende de oogstperiode op woensdagavond tuinproducten kunnen leggen. We betreuren het overlijden van ons enthousiaste lid Herman Rozemuller. Op de complexjaarvergadering werd Henk ter Maat geëerd als 25-jarig VAT-Ede- en Koekelt-lid. Leo van Dalen werd in de algemene vergadering van de vereniging benoemd tot Lid van Verdienste wegens het vele werk dat hij voor de vereniging en voor de Koekelt heeft gedaan. De werkgroep activiteiten heeft dit jaar haar naam eer aan gedaan met een grote variatie van activiteiten. Zij nam de organisatie op zich van de deelname aan Heide-optocht in Ede en de Reutemeteut in Lunteren. Het leverde een prachtige praalwagen op met kokende kok en rondspringende tuinvruchten. We sleepten de derde prijs voor verenigingen in de wacht, al vonden we zelf dat we hoger hadden moeten eindigen. Op zaterdagmorgen 24 mei vond een ruilbeurs plaats voor plantjes en zaden. Deze viel ook bij wijkbewoners in goede aarde. Op 21 juni werd deelgenomen aan de open dag van de zorgboerderij in het Proosdijpark. Ook op 21 juni hadden we een goed bezochte barbecue op het terras rond het clubhuis. Ons tuinenpark werd op het internationale volkstuincongres, dat eind augustus in Utrecht werd gehouden, geëerd met een diploma voor innovatieve projecten. Eerder in het jaar waren we ook genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Die haalden we net niet, maar we staan met verhaal en foto s in het boek Ademruimte voor steden en dorpen dat is opgenomen in de bibliotheek in t Veldhuis. In het kader van Ede, hoofdstad van de smaak zond TV Ede een interview uit met drie van onze tuinders. Op 7 maart kregen we bezoek van staatssecretaris Dijksma. Wethouder Eleveld overhandigde bij die gelegenheid namens de PvdA een ingelijst compliment met tien waardevolle argumenten die de bijzondere waarde van ons tuinenpark onderstrepen. Er is gewerkt aan een tuinreglement met enkele eigen punten. Het concept is in februari aan de complexvergadering voorgelegd. Ons clubhuis was elke zaterdagmorgen open. De aanloop van leden was minder groot dan verwacht. We hopen dat die nog gaat toenemen. In een aparte kamer is de uitgebreide VAT-bibliotheek van tuingerelateerde boeken te vinden. Ook deze is iedere zaterdagmorgen geopend. In elk van onze twee chaletachtige gebouwen is een toilet aanwezig. De toiletten worden door een groepje bij toerbeurt onderhouden en blijven er netjes uitzien. Ieder lid heeft een sleutel waarmee het de deur kan openen. Ons tweedelig clubhuis blijkt een goede functie te hebben. De ruimtes worden ook wel aan Koekeltleden ter beschikking gesteld of aan verenigingen die een kleine ruimte nodig hebben. VAT-Ede heeft er in december haar workshop kerststukken gehouden. 8

9 De Kreelseweg 2 jaar was het rustig op de Kreelseweg, er gingen geen tuinders weg en er kwamen dus ook geen tuinders bij. Wel groeide de wachtlijst er staan nu 26 mensen op de wachtlijst, net zoveel als er tuinders zijn! Waarschijnlijk hadden het er meer kunnen zijn, maar sommige mensen hebben zich maar niet eens opgegeven. Maar nu komt er verandering. Er komen sowieso 3 tuinen vrij (één kleine) door opzegging, maar we gaan ook hopelijk het complex uit te breiden. Met ondersteuning van de AVVN hebben we bij de gemeente bereikt dat we het naast ons gelegen grasland kunnen huren, dat zij het grondonderzoek en het uitmeten betalen en dat we voor het hele complex (nieuw en oud een 10 jarig huurcontract zullen krijgen. In een paar jaar zal de pacht die wij aan de gemeente voor het hele complex betalen, oplopen van 14 ct. naar 20 ct. per m2. We hopen 10 tot 18 tuinen van 100 m2 er bij te krijgen en zo onze wachtlijst aanzienlijk korter te kunnen maken. Inmiddels is het grondonderzoek uitgevoerd, het stuk grond gemeten (2000m2) en uitgezet en de omgevingsvergunning aangevraagd. Er zijn reactie gekomen van de provincie en van de heer van Loo (hotel de Bosrand). Ook moet er toch een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Een en ander zal nog enige tijd vragen, maar we hopen toch een beetje tijdig in het seizoen te kunnen beginnen met de grond geschikt maken en met de omheining maken, waterleiding leggen enz.. Een actieve tuinder (Herman Boerrigter) heeft in de loop van ijzeren palen hier en daar bij elkaar gezocht, ze op maat gemaakt, geverfd en voorzien van gaatjes: ze liggen klaar om in de grond gezet te worden! t Landje Voor een klein tuincomplex als 't Landje blijft het jaarverslag meestal beperkt tot de melding 'alles is OK'. De elf tuinders kennen elkaar, de sfeer is zeer gemoedelijk en mutaties in het leden bestand komen sporadisch voor. Ook problemen 'van buiten' zijn zeldzaam. De formaliteiten op de jaarlijkse complexvergadering kunnen meestal snel worden afgehandeld. Het jaar waarin 't Landje haar dertigjarig bestaan vierde, liet zich echter van een andere kant zien. Zo ging het jaar van start met twee nieuwe tuinders. De ene tuin betrof een vrijgekomen adoptietuin; de overdracht vond nog voor de jaarwisseling plaats. De andere tuin kwam begin maart vrij door opzegging en kon direct worden overgenomen door de tuinder die net een maand op de wachtlijst stond. Ook voor 2014 zijn alle elf tuinen weer volledig bezet door tuinders woonachtig in de directe omgeving van het complex. De 22 e augustus 2014 vierden de tuinders van het kleinste complex van VAT-Ede samen met enkele leden van het VAT-Bestuur en van de redactie van de Kruiwagen, hun 30-jarig bestaan met een feestelijke BBQ. De voorspelde regen bleef niet uit: het feest ging van start met een stevige zomerse regenbui. Dankzij drie grote tenten bleef iedereen droog. Na een uurtje klaarde het weer op en ging het feest goed van start. Met veel plezier kijken de tuinders terug op een bijzonder geslaagd feest. Een maand later op 25 september werden we geconfronteerd met het plotseling overlijden van onze medetuinder Derk van de Weerd. Met zijn bijna 90 jaar was Derk niet alleen de oudste tuinder van 't Landje, maar ook de oudste actieve tuinder van VAT-Ede. De tuin was alles voor Derk: elke ochtend en middag kon je hem wel op de tuin vinden. Gelukkig wil zijn vrouw Antje de tuin aanhouden. 9

10 Notulen Algemene Vergadering van 17 december 2014 in de Velder, van tot uur Aanwezig: Bestuur VAT: dhr. T. Havinga (voorzitter), mevr. T. Werner (secretaris), mevr. E. van Haarlem (penningmeester), dhr. G. H. Driessen (algemeen bestuurslid), dhr. M. Bik (algemeen bestuurslid), dhr. Th. Weening (algemeen bestuurslid) Afwezig: dhr. I. Steinfort Schaap Complexafgevaardigden: Bovenhoek: dhr. J. v. d. Linden, dhr. G.Bolscher, dhr. J. Doornweerd, mevr. C. van Es Koekelt: dhr. J.J. Verwaal (2 stemmen), dhr. V. Demmink, dhr. L. van Dalen, dhr. C. Dekker, dhr. L. Langeveld Breukerkamp: dhr. H. Mombarg ( 2 stemmen), dhr. A. Teunissen, mevr. I. van Donkelaar Kreelseweg: mevr. A de Leeuw (2 stemmen), mevr. H. Vermeulen t Landje: dhr. T. van Reeuwijk, dhr. G. van Beek ( 2 stemmen) Hartogsweg: dhr. S. Hosek, dhr. Th. van Voorst (2 stemmen) Blokkenweg: dhr. L. Langeveld, dhr. A. van Willigen (2 stemmen), dhr. J. de Groot Notulist: mevr. C. Van Es Afwezig: mevr. I. Buurman, dhr. L. Langeveld, dhr. L.H. van Dalen, dhr. J de Groot, dhr. A. Dammers, dhr. J.Doornweerd, dhr. B. Zonnenberg, dhr. J. Leydens, mw. M. van Teeffelen, dhr. M. de Haan, dhr. A.H. Stuiver, dhr. A, Sierksma. 1. Opening en mededelingen door de voorzitter: vraagt 1 minuut stilte voor dhr. D. v.d. Weerd, dhr. H. Rosenmüller en dhr. Vanger die in 2014 zijn overleden. 2. Appél leden van de AV: namen van afgevaardigden worden voorgelezen; wie heeft zich afgemeld en wie heeft stemvolmacht. aantal stemmen per complex: Blokkenweg 5, de Bovenhoek 5, Breukerkamp 4, Hartogsweg 5, de Koekelt 8, Kreelseweg 4, t Landje Ingekomen stukken betreffende de vergadering, secretaris: geen 4. Vaststelling notulen AV 9 april 2013: worden na een enkele wijziging goedgekeurd. 5. Bestuurszaken: a. verkiezing bestuursleden. Dhr. J.T. Havinga is aan de beurt van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. Er zijn geen kandidaten waarmee de functie van voorzitter vacant blijft. b. dhr. G. Driessen heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Hij blijft de activiteiten voor 2015 organiseren. c. mevr. C. van Es stopt als notulist van VAT. 6. Financiële zaken: a. contributies zijn betaald: 1 persoon ontzegd, 1 persoon vanuit bestuur geroyeerd. Geld van St. Idee voor de Koekelt is binnengekomen. b. begroting(en) voor 2015 worden besproken en vastgesteld. Uitleg over contributie en m 2 prijs: contributie wordt door Vereniging bepaald, m 2 prijs door complexen. 10

11 Door watergebruik uit pomp kan m 2 prijs in complex goedkoper worden. 7. Voorstel digitaliseren Jaarboekje 2015 zie bijlage: kan volgens statuten, met een mogelijkheid voor hard-copy via het complex. Het wordt geen boekje meer maar een document in A-4 formaat. Voorstel wordt aangenomen. 8. Voorstel betaling uitbreiding Kreelseweg zie voorstel: vergadering van 9 april 2014 was bereid tot schenking. Voorstel nu is 1500,-, rest wordt lening. Voorstel wordt aangenomen met 4 tegenstemmen en 1 onthouding. 9. Vaststellen Jaarplan 2015 zie bijlage: wordt vastgesteld. 10. Evaluatie ledenavonden workshops zie bijlagen geen opmerkingen hierover. 11. Verslag AVVN van 21 juni 2014: zie verslag hiervan. 12. Verslag vergadering VAT-bestuur met complexbesturen zie bijlage: wordt in Jaarplan 2015 opgenomen. 13. Complexzaken: Blokkenweg: wachtlijst. Bovenhoek: blokhut is gerenoveerd, er is iemand aangehouden voor diefstal. Lantaarnpaal met lichtbak en dummiecamera wordt geïnstalleerd. Dhr. G. Bolscher heeft voorzitterschap overgenomen van mevr. I. Buurman, 4 tuinen vrij. De koekelt: er is vernielzucht, wachtlijst voor 15 mensen. Breukerkamp: geen bijzonderheden. Hartogsweg: geen wachtlijst, 2 tuinen vrij. Kreelseweg: verheugd over uitbreiding complex; gewacht wordt op de omgevingsvergunning en resultaten grondonderzoek. t Landje: 30-jarig jubileum gevierd in augustus. 14. Evaluatie van Nieuwsbrieven en de Kruiwagen: er zijn 6 Nieuwsbrieven en 4 Kruiwagens verschenen in Bestuur uit waardering voor redactie Kruiwagen. Voorstel: lijst met data van verschijnen Kruiwagens naar complexbesturen. Deze lijst verschijnt ook op de website. 15. Jubilarissen: complexen moeten hier zelf alert op zijn. Secretaris geeft namen van a.s. jubilarissen door aan complexen. 16. Rondvraag: wat doet bestuur aan het invullen van vacatures? Voorzitter: in Nieuwsbrieven en in Kruiwagens veelvuldig aandacht gevraagd. Suggestie: nieuwe leden vragen of ze een bestuursfunctie in overweging willen nemen of een andere activiteit ambiëren. VAT-beleidsplan naar de Koekelt? Wordt naar gekeken. klopt het dat oppervlakte van Kreelseweg 3500 m 2? Secretaris kijkt dit na. Sluiting vergadering om Hierna volgt een lezing over het snoeien van kleinfruit. Connie van Es, notulist. 11

12 JAARPLAN VAT-EDE 2015 De Vereniging Amateur Tuinders te Ede is een vereniging van ongeveer 400 leden. De vereniging beheert zeven complexen in de gemeente Ede. De tuinierende leden voelen zich het meest betrokken bij het eigen complex en wat minder met de vereniging. Het VAT-bestuur heeft contact met de complexbesturen op de jaarlijkse complexvergaderingen in februari, bij de complexschouw en anders wanneer dit nodig is. Met de leden wordt contact onderhouden via nieuwsbrieven. Daarnaast ontvangen leden ons blad De Kruiwagen en in verband met het automatische lidmaatschap ook De Tuinliefhebber. Het VAT-bestuur organiseert activiteiten op tuiniersgebied en op informatie-avonden voor alle leden en een speciale avond voor nieuwe leden. Het delen van kennis is het uitgangspunt. Het VAT-bestuur heeft daarnaast contact met organisaties als IVN (Natuur- en milieu), Groei en Bloei en de AVNN. Het onderhouden van contacten met de gemeente en het zoeken van aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen (bv. de voedselbank) geven ons de mogelijkheid om de waarde van het volkstuinieren onder de aandacht te brengen. Voor 2015 noemen we de volgende specifieke taken: - het goed laten verlopen van de uitbreiding van een nieuw terrein aan de Kreelseweg. - zorgen dat de belangen van de vereniging voldoende naar voren komen in het structuurplan dat de gemeente in 2015 wil gaan opstellen - het organiseren van een tussentijds overleg met de complexen over lopende zaken - het organiseren van een ledenavond in het najaar met een informatief en gezelligheidskarakter - het continueren van de uitgave van De Kruiwagen met vier nummers per jaar - het informeren van de leden over actuele zaken via een digitale nieuwsbrief - het organiseren van workshops en excursies - het bevorderen van het geven van overschotten vanuit de complexen aan de voedselbank Ten aanzien van de gemeente. Op dit moment loopt er een procedure voor een nieuw terrein aan de Kreelseweg van ruim 1700 m2. De vergunning is aangevraagd en het grondonderzoek loopt. Er wordt een nieuw contract opgemaakt voor het oude deel en het nieuwe deel samen. Er is contact geweest met de gemeente over het (ontbreken) van een volkstuinbeleid. De gemeente is van plan om een structuurplan te maken voor de hele gemeente en daar zou ook een onderdeel over de volkstuinen in komen. Daarvoor gaan we als vereniging een bijdrage leveren door onze wensen en vragen duidelijk te maken. De steun en begeleiding van de AVVN was waardevol in de onderhandelingen met gemeente en wellicht zullen we daar nog een gebruik van kunnen maken. 12

13 JAARPROGRAMMA VAT-Ede 2015 Januari Woensdag 7: Bestuursvergadering 1. Februari Woensdag 11: Workshop gereedschaponderhoud bij de firma Bassa aan de Goorsteeg 9 te Lunteren. Aanvang Aanmelden bij Gerard. Maandag 16: complexjaarvergadering Breukerkamp, Brink, Bennekom, Dinsdag 17: Complexjaarvergaderingen Blokkenweg, Bovenhoek, t Landje en Hartogsweg in de Meerpaal, aanvang Woensdag 18: Avond nieuwe leden in De Velder, aanvang Donderdag 26: Complexvergadering De Koekelt in de Velder, aanvang 19:30. Maart Woensdag 4: Bestuursvergadering 2. Donderdag 5: Complexvergadering De Kreelseweg A. van Schendellaan 22 Woensdag 18: Workshop wecken / drogen / inleggen in Het Veldhuus op de Koekelt door Leo Langeveld. Aanvang Aanmelden bij Gerard Driessen. April Woensdag 1: AV in De Velder. Aanvang Mei Woensdag 20: Bestuursvergadering 3. Juni Zaterdag 20: AV AVVN. Juli / augustus: complexschouw. September Woensdag 9: Bestuursvergadering 4. Oktober Woensdag 14: Bestuursvergadering 5. November Woensdag 18 november: ledenavond in De Velder. Aanvang Woensdag 25 november: Bestuursvergadering 6. December 17 december: AV in De Velder. Aanvang Nuttige info: Voor de workshops: graag ruim van te voren aanmelden bij Gerard Driessen, tel

14 FINANCIËLE STUKKEN Toelichting De vereniging blijft groeien: het ledental neemt nog steeds toe en ook financieel zijn we er in 2014 flink op vooruit gegaan. Een aantal complexen heeft te maken gehad met onverwachte uitgaven, maar dit heeft nauwelijks geleid tot interen op de rekening-courant. De forse overschrijding van de begroting van de Kreelseweg, komt volledig op het conto van de complexuitbreiding in 2015: de kost gaat voor de baat uit. Aan de andere kant zijn er juist enkele meevallers geweest, die op de realisatie tevoorschijn komen bij bijzondere baten. Al met al een financieel gunstig jaar voor de VAT. Balans - de precieze spaarrente en de precieze hoogte van het saldo van de SNS-rekening wordt pas in februari bekend. De hoogte is geschat op basis van een rente van 1,35% (SNS-site, januari 2015) - rente: de rente op de ING-spaarrekening is verhoudingsgewijs berekend, met als uitgangspunt de saldi van de rekening-courant van alle complexen op 1 januari Eline van Haarlem penningmeester VAT 14

15 Balans van de Vereniging van Amateurtuinders Ede Activa Bank Passiva ING- Betaalrekening Algemene reserve ING-ZKL spaarrekening Borgsommen SNS sparen Rekening courant Hartogsweg vordering Koekelt Blokkenweg t Landje Kreelseweg Breukerkamp Koekelt Bovenhoek Vooruitbetaalde Compost lening Koekelt Totaal Totaal Balans van de Vereniging van Amateurtuinders Ede Activa Bank Passiva ING- Betaalrekening Algemene reserve ING-ZKL spaarrekening Borgsommen SNS sparen Rekening courant Hartogsweg Vordering Koekelt Blokkenweg t Landje Kreelseweg Breukerkamp Koekelt 853 Bovenhoek Vooruitbetaalde Compost lening Koekelt Totaal Totaal

16 VAT EDE Begroting + realisatie 2014 Begroting 2015 Contributie 32,00 Algemeen gedeelte Begroot Realisatie begroting Aantal leden Baten Contributie Advertenties Inschrijfgeld Rentes Bijzondere baten rente lening Koekelt Totaal Lasten AVVN Rente aan complexen Secretariaat Ledenadministratie 0 0 Financiële administratie activiteitenkosten Verenigingskosten Bestuursvergoedingen Bestuurskosten Vergaderkosten pr Drukwerk Onvoorzien/reserve Totaal Saldo

17 VAT Blokkenweg Begroting 2015 en realisatie 2014 Bruto oppervlak Verhuurd Nog verhuurbaar Algemeen gedeelte m m2 0 m2 52 m2 Huurprijs: 0,427 per m2 Contributie 32,00 Saldo rekening courant ,25 Saldo rekening courant ,25 Algemeen gedeelte Begroot Realisatie begroting Aantal leden 55 Aantal tuinen bezet 55 Baten Huur complexleden Servicekosten 0 0 Rente kapitaal Bijzondere baten Onttrekking reserve 0 0 Onttrekking kapitaal 0 0 Totaal Lasten Pacht Water Electra Bestuurskosten Activiteiten Groot onderhoud Onderhoud Verzekeringen Onvoorzien / reserve jubileum 125 Totaal Saldo

18 VAT Bovenhoek Begroting 2015 en Realisatie 2014 Bruto oppervlak Verhuurd per Nog verhuurbaar Algemeen gedeelte m m2 m m2 Huurprijs: 0,427 per m2 Contributie 32, Saldo rekening courant , Saldo rekening courant ,47 Algemeen gedeelte Begroot Realisatie begroting Aantal leden 64 aantal tuinen bezet 76 Baten Huur complexleden Servicekosten Rente kapitaal Bijzondere baten Ontrekking reserve Onttrekking kapitaal Totaal Lasten Pacht Water Electra Bestuurskosten Activiteiten Groot onderhoud Onderhoud Verzekeringen Onvoorzien/reserve Totaal Saldo

19 VAT Breukerkamp Begroting 2015 en Realisatie 2014 Bruto oppervlak Verhuurd Nog verhuurbaar Algemeen gedeelte m m2 m2 696 m2 Huurprijs: 0,427 per m2 Contributie 32,00 Saldo rekening courant ,79 Saldo rekening courant ,79 Algemeen gedeelte Begroot Realisatie begroting Aantal leden 36 aantal tuinen bezet 37 Baten Huur complexleden Servicekosten Rente kapitaal Bijzondere baten Onttrekking reserve Onttrekking kapitaal Totaal Lasten Pacht Water Electra Bestuurskosten Activiteiten Groot onderhoud Onderhoud Verzekeringen Onvoorzien/reserve Totaal Saldo

20 VAT Dr Hartogsweg Begroting 2015 en Realisatie 2014 Bruto oppervlak Verhuurd Nog verhuurbaar Algemeen gedeelte m m2 m m2 Huurprijs: 0,427 per m2 Contributie 32,00 Saldo rekening courant ,45 Saldo rekening courant ,45 Algemeen gedeelte Begroot Realisatie begroting Aantal leden 59 aantal tuinen bezet 68 Baten Huur complexleden Servicekosten Rente kapitaal Bijzondere baten Onttrekking reserve Onttrekking kapitaal Totaal Lasten Pacht Water Electra Bestuurskosten Activiteiten Groot onderhoud Onderhoud Verzekeringen Onvoorzien/reserve Totaal Saldo

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

VAT-Ede Jaarboekje 2016

VAT-Ede Jaarboekje 2016 VAT-Ede Jaarboekje 2016 Algemene Vergadering 2017 Donderdag 6 april 2017 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur 1 INHOUD pagina Woord vooraf 2 Jaarverslag VAT-Ede 2016 3 Complexverslagen

Nadere informatie

VAT-Ede Jaarboekje 2015

VAT-Ede Jaarboekje 2015 VAT-Ede Jaarboekje 2015 Algemene Vergadering 2016 Woensdag 6 april 2016 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur 1 INHOUD pagina Woord vooraf 2 Jaarverslag VAT-Ede 2015 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4 www.volkstuinverenigingvianen.nl volkstuinverenigingvianen@gmail.com Augustus 2017 Droogte, hitte en regen, alles is onze tuinen deze zomer weer overkomen maar

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. Ontwikkeling ledenbestand en wachtlijst...2 3. 2014: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 4. Verantwoording bestuur...7 1 1. Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Verslag kascontrole 2 Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3 Toelichting op de lasten en baten 3 Grafiek op hoofdlijnen 5 BALANS per 31 december 2013 6 Toelichting op de BALANS

Nadere informatie

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in 2017 DATUM: Zaterdag, 29 april 2017 om 10.30 uur Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Agenda: 1. Opening

Nadere informatie

Nieuwsbrief volkstuinvereniging Vianen 2017 nr.3

Nieuwsbrief volkstuinvereniging Vianen 2017 nr.3 Nieuwsbrief volkstuinvereniging Vianen 2017 nr.3 www.volkstuinverenigingvianen.nl mei/juni 2017 Beste tuinders, Het zaai- plant en oogstseizoen is weer aangebroken en het is vooral tijdens de snikhete

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden

Jaarverslag 2014: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden 1/3 Jaarverslag 214: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden Marjoleinveldkruiden is een aandachtsboerderij waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen 20017 nr.2 www.volkstuinverenigingvianen.nl april 2017 Beste tuinders, Het voorjaar is weer aangebroken en dat is op onze tuinen te merken ook. Bloesem in volle pracht,

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Groei & Bloei Afdeling Zwolle 10 april 2017 19.30 uur ledenvergadering 20.00 uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Locatie: Het Anker Voorsterweg 36 Zwolle Zaal open 19.15

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. 2012: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 3. Verantwoording bestuur...6 1 1. Voorwoord In april 2011 zijn we van start gegaan met

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum KvK 40004327 RSIN/Fiscaal nr. 8025.43.339 Adres Noard

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1

Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1 Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1 www.volkstuinverenigingvianen.nl januari/februari 2017 Beste tuinders, januari alweer voorbij en nog geen nieuwsbrief terwijl jullie dit wel iedere maand

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19.30 20.00: Inloop 20.00 21.00: Algemene Ledenvergadering 2015 1. Opening en mededelingen, 2. Verslag ALV november

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2013 Grave, september 2014 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Maaskade 24 5361

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Ondertekening 3 Verslag kascontrole 5 Lasten en baten 7 Toelichting algemeen en lasten en baten 8 BALANS per 31 december 13 Toelichting op de BALANS per 31 december

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag De vacature in het bestuur is nog niet ingevuld.

Jaarverslag De vacature in het bestuur is nog niet ingevuld. Jaarverslag 2015 In 2015 werden in de eerste helft van het jaar 14 en na de zomerpauze in juli en augustus 9 bijeenkomsten gehouden. Een extra bijeenkomst werd in augustus gehouden. De afdeling heeft geen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Wasserij van der Kleij en het OVLR bestuur heten u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19:00 Inloop 19:30-20:25 Rondleiding door Wasserij van der Kleij 20.25-21:30 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 BALANS & RESULTATENREKENING 2013 RESP. 2012 & BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2013. De ALV van 2013 vond plaats in het gerestaureerde

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse. Aanwezig waren 37 leden van de sportvereniging inclusief de bestuursleden.

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015 BOC Jaarvergadering 2015 BCC Zutphen, 17 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag ALV 2014 jaarvergadering 4. Verslag secretaris 5. Verslag penningmeester 6. Kascommissie,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

EHBO vereniging Ottersum

EHBO vereniging Ottersum Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. EHBO vereniging Ottersum Boxmeer, 20 juni 2015. P.J.W. Arts penningmeester EHBO vereniging Ottersum Lid van koepelorganisatie: Vereniging

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2008 Voorwoord Misschien is 2008 wel het belangrijkste jaar in het, nog korte, bestaan van de Stichting Hospice Almere. Niet alleen werd het uitgangspunt om te starten

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Liessel, 30 maart 2016. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2016 Grave, maart 2017 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Van der Plaatstraat

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie