Algemene Vergadering 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering 2015"

Transcriptie

1 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede Complexverslagen 6 Notulen Algemene Vergadering 17 december Jaarplan VAT-Ede Jaarprogramma VAT-Ede Financiële stukken, toelichting 14 Rekening, balans, realisatie 2014 en begroting Concept agenda AV april

2 WOORD VOORAF In 2014 heeft het VAT-bestuur in volledige bezetting door de toetreding van Ivo Steinfort Schaap het bestuurlijke werk kunnen doen. We vergaderden als bestuur zes keer en hebben daarnaast overleg gehad met het complexbestuur van De Bovenhoek inzake het voorzitterschap en de Kenniscampus en met dat van de Kreelseweg inzake de uitbreiding. Er is sprake van constructieve en geconcentreerde samenwerking door de gehele vereniging heen. Op alle complexen zijn de tuinen nagenoeg volledig bezet. Er is een behoorlijke wachtlijst met gegadigden. Goede ondersteuning hebben we het hele jaar ontvangen van onze notulist, Connie van Es. Het jaarboekje verschijnt met ingang van 2015 digitaal. Voor leden die niet over een adres beschikken zal het complexbestuur een fysiek exemplaar beschikbaar stellen. U treft in dit boekje o.a. het jaarverslag 2014 aan, het jaarplan 2015 en informatie omtrent de financiën: de al goedgekeurde begroting 2015 en de jaarrekening We hopen dat u dit boekje ziet als een uitnodiging om mee te denken en te praten tijdens de complexvergaderingen. Op de Algemene Vergadering in april zal er aandacht zijn voor de onderwerpen die u in dit boekje aantreft. Op de laatste bladzij vindt u de agenda van die vergadering. Op de complexjaarvergadering wordt de afvaardiging naar de Algemene Vergadering van de VAT geregeld. In principe zijn de complexbesturen de afgevaardigden naar de AV, maar ook leden van het complex kunnen op de jaarvergadering gekozen worden als afgevaardigden. Deze afvaardiging voor het bijwonen van een Algemene Vergadering is geldig tot de volgende complexjaarvergadering en geldt dus voor een heel jaar.u kunt het nalezen in artikel 21 D van de AVR. Namens het bestuur wens ik u een goed tuinjaar toe. J. Ties Havinga Voorzitter VAT-Ede in

3 JAARVERSLAG VAT- EDE 2014 Samenstelling bestuur in 2014 Voorzitter: Hr. J. T. Havinga Secretaris: Mevr. T. Werner Penningmeester en ledenadministratie: Mevr. E. van Haarlem Bestuurslid: Hr. M.G.J. Bik Bestuurslid: Hr. G.H. Driessen Bestuurslid, webmaster: Hr. T.G. Weening Notulist: Mevr. C. van Es Algemeen 2014 was een afwisselend jaar wat de weersomstandigheden betreft. Een zachte winter en daardoor ook een vroege start van het groeiseizoen. De meeste planten liepen een week of 2 eerder uit en daardoor liep alles wat voor op schema. Er viel op gezette tijden flink wat regen, maar er waren ook drogere perioden. Al met al zullen de meeste van ons tevreden zijn over de opbrengst, nog daargelaten het plezier dat men beleefd heeft aan het tuinierswerk. Het ledenbestand is wat gegroeid en voor de meeste complexen is er een wachtlijst. We hebben een begin gemaakt met een procedure voor een uitbreiding van de vereniging en dat betreft de Kreelseweg. Goede hoop dat we daar in 2015 letterlijk de vruchten van kunnen laten plukken door een groep nieuwe leden. Algemene vergaderingen Op 4 april en 11 december vonden de Algemene Vergaderingen plaats. De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de complexbesturen en indien gewenst complexleden. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Daarnaast is er ruimte voor informatie en discussie over het wel en wee van de vereniging. Deze manier van vergaderen wordt algemeen als positief beoordeeld. Leden kunnen als zij dat wensen wel als toehoorder aanwezig zijn maar hebben geen spreekrecht. In Memoriam In 2014 is een aantal leden van onze vereniging overleden: Hr. D. van de Weerd van t Landje, Hr. N. Bunt van de Blokkenweg, Hr. Vanger van de Kreelseweg en Hr. H. Rosenmüller van tuinenpark De Koekelt. Jubilarissen In 2014 vierden drie jubilarissen hun zilveren jubileum: G.J. van Beek ( t Landje), H. ter Maat (De Koekelt) en O.G. Nagel (Breukerkamp). De jubilarissen werden gehuldigd tijdens de complexjaarvergaderingen van hun complex en ontvingen een bloemenhulde, een pen met inscriptie en een oorkonde. Complexschouwen Dit jaar zijn alle complexen (behalve de Hartogsweg) bezocht door een lid van het VAT bestuur samen met een vertegenwoordiger van een ander complex. Tijdens een dergelijke schouw wordt het 3

4 complex bekeken en er is ruimte om samen over problemen en wensen te praten. Het bestuur vindt het een goede zaak dat elk complex een keer per jaar bezocht wordt en zal ook in 2015 weer een complexschouw regelen. Wel wordt er nader gekeken naar de vorm waarin deze schouw plaats vindt. Bestuurswisselingen In december heeft Ties J. Havinga afscheid genomen als voorzitter van de VAT. Op de laatste AV is hij in de bloemetjes gezet en heeft hij namens alle leden een cadeau mogen ontvangen. We zijn dankbaar voor het werk dat Ties verzet heeft voor de vereniging. Met name zijn vergaderstijl zal ons nog lang heugen: efficiënt, vakkundig, altijd binnen de tijd. Eveneens in december hebben we afscheid genomen van Gerard Driessen. Gerard is jarenlang een trouw lid van het hoofdbestuur geweest. Hij regelde de locaties en de workshops en we konden altijd terugvallen op zijn jarenlange expertise. Gerard is eveneens in de bloemetjes gezet. En last, but not least, hebben we in december ook afscheid genomen van Connie van Es. Connie heeft jarenlang trouw de notulen verzorgd van alle bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen. Ook Connie is in de bloemetjes gezet en heeft een cadeau ontvangen. Connie, Gerard en Ties, van harte bedankt voor jullie inzet!! Verslag workshop fruitbomen en vaste planten. Deze workshop werd gehouden op donderdag 27 maart 2014 in wijkcentrum de Velder. Jan Huiberts van kwekerij Dependens uit Bennekom vertelde ons dat deze kwekerij een ruim assortiment heeft van diverse planten en bomen, bijna 400 soorten. Er zijn veel haagsoorten zoals coniferen. Ook zijn hier heel veel vlinderstruiken aanwezig van over heel de wereld, van winterharde tot tropische soorten. Er zijn ook compactere soorten verkrijgbaar, bv. geschikt voor het balkon, uiteraard tegen een hogere prijs. Er werd ook getoond hoe uit een kastanje pit een grote boom kan groeien. Wat de belangstelling betrof, deze viel erg tegen. Jammer, want veel mensen weten hier niet zo veel van. In augustus is er bij Dependens een open dag die hoofdzakelijk op de vlinderstruiken is afgestemd. Gerard Driessen. Workshop bier brouwen op woensdag 23 april in de Velder. De workshop werd gegeven door de heer Gerrit Hammink van de Veluwse heidebrouwerij. Bier brouwen betekent: uit gerst een licht alcoholische drank bereiden. Gerrit vertelde dat bier de oudst bekende alcoholische drank is, ongeveer 8000 jaar geleden werd er het eerst bier gebrouwen. Verschillende benaderingen van het brouwproces leiden tot een variatie van bieren en biersoorten. Het grootste gedeelte van bier bestaat uit water, graan, mout, hop, gist en smaakmakers. Zoals bij elke alcoholische drank speelt de vergisting van suikers (eventueel uit vruchten zoals bij Kriekbier) eveneens een belangrijke rol bij de productie van bier. Gisten zijn eencellige organismes die suikers omzetten in koolzuur en alcohol. Door bv. de suiker uit druiven of appels te vergisten kan alcoholische drank (wijn, appelcider) worden gemaakt. Omdat graan van nature nauwelijks suiker bevat moet voor de productie van bier eerst gerst tot suikerrijke wort verwerkt worden. Dit gebeurt door te mouten in de mouterij. Eigenlijk moet je dit een keer meemaken in de brouwerij. Gerrit is bekend geworden door de prijzen die hij heeft gewonnen met het Edenaartje en het Veluwse Heidebier (met honing van de Ginkelse Hei). Gerard Driessen. 4

5 Verslag ledenavond VAT 17 december 2014 Op woensdag 17 december vond de tweede AV van 2014 plaats. Aansluitend was er een avond voor alle leden met een lezing door Gerjan Brouwer. Zij is adviseur biologische fruitteelt bij de voorlichtingsorganisatie DLV en specialist op het gebied van de teelt van kleinfruit in al zijn aspecten. Rassen, aanplant, snoei, bemesting, ziekten en plagen en wat we biologisch kunnen doen tegen die ziekten en plagen. Het werd een boeiende avond. Er werd veel informatie verstrekt en ruimte geboden om vragen te stellen waar een vakkundig antwoord op kwam. De avond bleek te kort om alles aan bod te laten komen. Gerjan heeft de kernpunten uit haar lezing beschikbaar gesteld aan de VAT en deze is via de complexen onder de leden verspreid en vormt zo een handzaam informatieboekje voor de telers van kleinfruit onder ons. De bibliotheek Het Veldhuus op de Koekelt biedt onderdak aan de VAT bibliotheek. De bibliotheek is zaterdag geopend tussen en U kunt kosteloos gedurende een maand boeken lenen. Voor verdere informatie: zie de website of neem contact op met Henk ter Maat, beheerder. AVVN VAT Ede is aangesloten bij de AVVN. We zijn dankbaar voor de ondersteuning die het AVVN ons desgevraagd biedt. De Kreelseweg heeft in 2014 dankbaar gebruik gemaakt van de expertise die het AVVN heeft bij hun overleg met de gemeente Ede i.v.m. de aangevraagde uitbreiding van het complex. En natuurlijk lezen we met veel plezier De Tuinliefhebber. De Kruiwagen In 2014 zijn 4 Kruiwagens verschenen. Na het verschijnen van iedere Kruiwagen evalueert de redactie het uitgebrachte nummer. Mede dankzij de medewerking van o.a. de correspondenten van de verschillende complexen zijn het weer mooie en interessante nummers geworden. Ook voor 2015 rekent de redactie weer op lezenswaardige artikelen van de correspondenten. Losse artikelen zijn en blijven van harte welkom. De redactie van de Kruiwagen bestaat uit eindredacteur mevr. E. Verhoeven - Loos en de redactieleden dhr. A. Teunissen en mevr. A. van Willigen. Medewerkers mevr. I. Muntslag, mevr. A. de Leeuw, dhr. R.G. Harbers, dhr. H. van Es en dhr. H. ter Maat droegen bij aan de vaste rubrieken van de Kruiwagen. Tot slot In 2014 is de website nog completer geworden dan hij al was. Theo Weening zorgt ervoor dat het ook actueel blijft. Er is voor elk complex een vlag aangeschaft die speciaal is ontworpen voor de vereniging. Die kan het complex opsieren en voor p.r. ingezet worden. Het jaar 2014 overziende is er weer veel werk verzet zowel binnen de complexen als in het bestuur. Veel leden hebben meegedaan aan complex- en verenigingsactiviteiten en zo hun steentje bijgedragen om het ook in 2015 weer mogelijk te maken dat we allemaal aan de gang kunnen blijven met onze mooie hobby VOLKSTUINIEREN. Het bestuur wil alle medewerkers en alle tuinders van harte bedanken voor hun inzet in 2014! 5

6 COMPLEXVERSLAGEN Blokkenweg Het jaar begon met een zeer zachte winter. Ook de lente was zeer zacht, de op een na zachtste in drie eeuwen tijd. Vooral de maanden maart en april waren prachtig. De zomer was er een van uitersten: een zeer warme juli werd gevolgd door een zeer koele augustus. Ook de herfst zorgde voor vele tuindagen. De eerste vorst liet lang op zich wachten. Al met al was de oogst bijzonder goed te noemen en kon er nog laat worden geoogst. Doordat het een zeer warm jaar is geweest was het waterverbruik hoger dan in voorgaande jaren. De opkomst bij de complexjaarvergadering was met 8 leden laag. In 2014 mochten we op het complex diverse nieuwe tuinders verwelkomen. Ondanks dat er ook tuinders stopten was het complex goed bezet. Helaas moest een tuinder gedwongen stoppen na diverse waarschuwingen vanuit complexbestuur. Ook in 2014 werd de jaarlijkse BBQ gehouden. Ondanks de kleine opkomst was het niet minder gezellig. Onder het genot van een hapje en een drankje werden tuin ervaringen uitgewisseld. Een complexlid en fervent hobbyfotograaf heeft het idee ten uitvoer gebracht om een aantal complexleden te portretteren met een antieke fotocamera. Dit zijn bijzondere foto s geworden. De voor en najaarsonderhoudsdagen verliepen naar wens. De opkomst was hoog en er werd veel werk verzet. Na de werkzaamheden was het complex weer een plaatje om te worden gezien. Dit waren zaterdagen waarbij we het verenigingsgevoel ervoeren. Samen tuinieren, samen zorgen voor het complex is een bijzonder jaar voor het Blokkenwegcomplex. We zijn 35 jaren verder en gaan onszelf even in het zonnetje zetten. Bovenhoek Wat een geweldig tuinjaar was Het seizoen begon al vroeg vanwege het mooie, warme voorjaarsweer. Ook de rest van het jaar verliep heerlijk warm en zonnig waardoor er in overvloed geoogst kon worden. Zoals ieder jaar vonden in het voor- en najaar de gebruikelijke tuinwerkzaamheden plaats. Gelukkig hebben de meeste tuinders gehoor gegeven aan de oproep om hun steentje bij te dragen aan het netjes houden van het complex. Aan het begin van 2014 waren alle tuinen bezet. Gedurende het jaar vonden wel verschillende wisselingen plaats. Ook hebben een aantal mensen hun tuin opgezegd zodat aan het eind van tuinen onbezet zijn. De sterke mannen uit het complexbestuur hebben heel hard gewerkt om de blokhut, die was verzakt, weer in goede staat te herstellen. In 2015 wordt de vloer in de blokhut opnieuw betegeld en de ingang van het complex onderhanden genomen. Omdat er in het vorige jaar, 2013, veel werd gestolen, zijn er maatregelen genomen om het de dieven moeilijker te maken. Dat had tot gevolg dat er iemand door de politie is aangehouden en voor de rechtbank heeft moeten verschijnen. Het goede nieuws is dat in de loop van dit jaar veel van de gestolen materialen zijn terug gebracht. Omdat de huidige voorzitter van het complex, mevr. I. Buurman, al langere tijd had aangegeven te willen stoppen met haar functie is er lang gezocht naar een opvolger voor haar. Gelukkig is dhr. G. Bolscher bereid gevonden het voorzitterschap van haar over te nemen. Het bestuur van de Bovenhoek is hier erg blij mee. Op de ALV in februari 2015 wordt officieël afscheid genomen van mevr. I. Buurman en dhr. G. Bolscher aan de leden voorgesteld 6

7 De Breukerkamp 2014 was een goed teeltseizoen. De complexvergadering werd redelijk bezocht. In de samenspraak kwamen o.a. mest, water, onderhoud, snoeien, complexschouw en ziekten aan de orde. Irene van Donkelaar werd gekozen als penningmeester. Johan Geurink blijft de mestlevering verzorgen en gaat samen met Arie Lagerweij het materiaal beheren. Herbert Mombarg neemt de Van der Walzaadbestellingen op zich. Er was gelukkig weinig diefstal in 2014, er is wel het een en ander vernield door baldadige jeugd. De onderhoudsdagen verliepen naar wens. Er is weer veel werk verzet. De meeste leden waren hierbij aanwezig. Enkele Breukerkampleden die niet aanwezig konden zijn bij de gezamenlijke werkzaamheden zorgden er voor dat de brede toegangspaden er onkruidvrij en verzorgd uit zagen. Bij wijze van proef is eenmaal het plein geborsteld door Permar. Er is iets minder water gebruikt dan andere jaren. De natte zomer en aangeschafte regenwaterton hebben hier mogelijk aan bijgedragen. Bij de tuincontrole die twee maal per jaar door het complexbestuur wordt gehouden werden enkele tuinders er op gewezen dat er achterstallig onderhoud op hun tuin en/of het aangrenzende pad was. Het verzamelen van groenten voor de Voedselbank was niet elke maand een succes. Of het volgend jaar op dezelfde wijze moet worden verzameld wordt nog bekeken. Een bezoek aan het Bijenhuis in Wageningen was zeer de moeite waard. In 2014 stopten 5 leden met tuinieren en omdat er 2 tuinen gehalveerd werden verwelkomen we 7 nieuwe leden in Er was op 31 december een wachtlijst met 5 aspirant-leden en 2 Breukerkampleden die graag een grotere tuin willen. Dieren op het tuincomplex. Meer dan een half jaar hielp een konijn de groenten mee op maken. Verjagen lukte na vele pogingen niet. Met behulp van een vangkooi is het dier gevangen en elders uitgezet. Met een bruine rat die gezien werd liep het anders af. Na drie weken intensief bestrijden legde de rat het loodje. Muizen werden er wel meer waargenomen dan andere jaren, maar veroorzaakten geen noemenswaardige schade. Dr. Hartogsweg We kijken terug op een mooi seizoen, met al vroeg in het voorjaar mooi weer en een mooie nazomer. Alle tuinen waren afgelopen jaar bezet. Er tuinieren steeds meer mensen op het complex, momenteel 71. Dat komt doordat sommige grote tuinen gesplitst worden. Een tuin van 200 M2 wordt b.v. gesplitst in twee tuinen van 100M2. Onze bedoeling is ook dat zo veel mogelijk mensen met plezier kunnen tuinieren. Het complexbestuur is weer compleet. Na het vertrek van Theo-Jan vd Pol werd er gezocht naar een nieuwe secretaris. Dankzij Ale Sierkesma heeft dit zoeken niet lang geduurd. Eind april is als nieuwe secretaris begonnen Connie van der Lei. We zijn erg blij dat zij bereid is om aan het complexbestuur deel te nemen. Afgelopen jaar is er helaas een paar keer gestolen van het complex. Omdat vrijwel alle kranen gestolen waren zijn er nieuwe kranen gekocht. Deze kranen zijn verwijderd nu het water er niet op zit en worden eer weer opgezet als het wat er aangesloten wordt. Behalve de kranen is er ook een paar keer oogst gestolen. Heel jammer dat er gestolen wordt. Naar aanleiding van de complexschouw in 2013 zijn we begonnen met het lopen van rondes. Dit is om te inventariseren hoe de tuinen er bij liggen. Naar aanleiding van die ronde hebben we een aantal tuinders benaderd over achterstallig onderhoud, met wisselend resultaat. Het lopen van rondes gaan we komend seizoen voortzetten. Al met al ziet het complex er langzaamaan steeds iets netter uit. We willen graag dat dit komend seizoen doorzet. Verder hebben we als uitdaging voor 2015 om het konijn te vangen dat het op onze groenten voorzien heeft. 7

8 Tuinenpark De Koekelt Alhoewel de vernieuwde Koekelt vorig jaar officieel werd geopend, kan nú gezegd worden dat het tuinenpark gereed is. De hagen zijn voldoende dicht geworden, er zijn hogere toegangshekken naar de clusters geplaatst, er is een grasveld rondom t Veldhuus gekomen, er is een pleintje om fietsen te stallen, bij de ingang staat het bord Tuinenpark De Koekelt. De werkgroepen die voor verschillende taken zijn ingesteld, beginnen zich in hun activiteit thuis te voelen. Het zijn de werkgroepen Leden, Complexbeheer, Activiteiten, Beheer Veldhuus, Communicatie & Relatiebeheer, Vogels & Natuur. Er zijn meer leden dan vorig jaar. Dat kon doordat enkele tuinen werden gesplitst en uitgegeven aan nieuwe leden die geen grote tuin wensten. Het aantal leden is nu 158 en zal niet meer groeien. Besloten is geen veranderingen meer aan te brengen in het tuinenplan. Wij hopen de definitieve indeling, met maten van tuinen en oppervlakten, het komend jaar in een bestand vast te leggen. We slaagden er niet in een school te vinden voor de grond die wij voor schooltuinen hadden vrijgehouden. Er is nu gekozen voor jeugdtuinen voor jongeren vanaf ca. 8 jaar. De tuintjes zijn per stuk ongeveer 2 vierkante meter groot. Bij de gemeente is subsidie aangevraagd en verkregen. Er wordt nu een huisje gebouwd waar tuinspullen kunnen worden opgeslagen en waarin, in geval van regen, kan worden geschuild. Achter t Veldhuus is nog een kleine loods geplaatst. Er kunnen zaken worden opgeslagen waarvoor ons clubhuis minder geschikt is. Hier staan ook de kratten van de Voedselbank waarin de leden gedurende de oogstperiode op woensdagavond tuinproducten kunnen leggen. We betreuren het overlijden van ons enthousiaste lid Herman Rozemuller. Op de complexjaarvergadering werd Henk ter Maat geëerd als 25-jarig VAT-Ede- en Koekelt-lid. Leo van Dalen werd in de algemene vergadering van de vereniging benoemd tot Lid van Verdienste wegens het vele werk dat hij voor de vereniging en voor de Koekelt heeft gedaan. De werkgroep activiteiten heeft dit jaar haar naam eer aan gedaan met een grote variatie van activiteiten. Zij nam de organisatie op zich van de deelname aan Heide-optocht in Ede en de Reutemeteut in Lunteren. Het leverde een prachtige praalwagen op met kokende kok en rondspringende tuinvruchten. We sleepten de derde prijs voor verenigingen in de wacht, al vonden we zelf dat we hoger hadden moeten eindigen. Op zaterdagmorgen 24 mei vond een ruilbeurs plaats voor plantjes en zaden. Deze viel ook bij wijkbewoners in goede aarde. Op 21 juni werd deelgenomen aan de open dag van de zorgboerderij in het Proosdijpark. Ook op 21 juni hadden we een goed bezochte barbecue op het terras rond het clubhuis. Ons tuinenpark werd op het internationale volkstuincongres, dat eind augustus in Utrecht werd gehouden, geëerd met een diploma voor innovatieve projecten. Eerder in het jaar waren we ook genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Die haalden we net niet, maar we staan met verhaal en foto s in het boek Ademruimte voor steden en dorpen dat is opgenomen in de bibliotheek in t Veldhuis. In het kader van Ede, hoofdstad van de smaak zond TV Ede een interview uit met drie van onze tuinders. Op 7 maart kregen we bezoek van staatssecretaris Dijksma. Wethouder Eleveld overhandigde bij die gelegenheid namens de PvdA een ingelijst compliment met tien waardevolle argumenten die de bijzondere waarde van ons tuinenpark onderstrepen. Er is gewerkt aan een tuinreglement met enkele eigen punten. Het concept is in februari aan de complexvergadering voorgelegd. Ons clubhuis was elke zaterdagmorgen open. De aanloop van leden was minder groot dan verwacht. We hopen dat die nog gaat toenemen. In een aparte kamer is de uitgebreide VAT-bibliotheek van tuingerelateerde boeken te vinden. Ook deze is iedere zaterdagmorgen geopend. In elk van onze twee chaletachtige gebouwen is een toilet aanwezig. De toiletten worden door een groepje bij toerbeurt onderhouden en blijven er netjes uitzien. Ieder lid heeft een sleutel waarmee het de deur kan openen. Ons tweedelig clubhuis blijkt een goede functie te hebben. De ruimtes worden ook wel aan Koekeltleden ter beschikking gesteld of aan verenigingen die een kleine ruimte nodig hebben. VAT-Ede heeft er in december haar workshop kerststukken gehouden. 8

9 De Kreelseweg 2 jaar was het rustig op de Kreelseweg, er gingen geen tuinders weg en er kwamen dus ook geen tuinders bij. Wel groeide de wachtlijst er staan nu 26 mensen op de wachtlijst, net zoveel als er tuinders zijn! Waarschijnlijk hadden het er meer kunnen zijn, maar sommige mensen hebben zich maar niet eens opgegeven. Maar nu komt er verandering. Er komen sowieso 3 tuinen vrij (één kleine) door opzegging, maar we gaan ook hopelijk het complex uit te breiden. Met ondersteuning van de AVVN hebben we bij de gemeente bereikt dat we het naast ons gelegen grasland kunnen huren, dat zij het grondonderzoek en het uitmeten betalen en dat we voor het hele complex (nieuw en oud een 10 jarig huurcontract zullen krijgen. In een paar jaar zal de pacht die wij aan de gemeente voor het hele complex betalen, oplopen van 14 ct. naar 20 ct. per m2. We hopen 10 tot 18 tuinen van 100 m2 er bij te krijgen en zo onze wachtlijst aanzienlijk korter te kunnen maken. Inmiddels is het grondonderzoek uitgevoerd, het stuk grond gemeten (2000m2) en uitgezet en de omgevingsvergunning aangevraagd. Er zijn reactie gekomen van de provincie en van de heer van Loo (hotel de Bosrand). Ook moet er toch een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Een en ander zal nog enige tijd vragen, maar we hopen toch een beetje tijdig in het seizoen te kunnen beginnen met de grond geschikt maken en met de omheining maken, waterleiding leggen enz.. Een actieve tuinder (Herman Boerrigter) heeft in de loop van ijzeren palen hier en daar bij elkaar gezocht, ze op maat gemaakt, geverfd en voorzien van gaatjes: ze liggen klaar om in de grond gezet te worden! t Landje Voor een klein tuincomplex als 't Landje blijft het jaarverslag meestal beperkt tot de melding 'alles is OK'. De elf tuinders kennen elkaar, de sfeer is zeer gemoedelijk en mutaties in het leden bestand komen sporadisch voor. Ook problemen 'van buiten' zijn zeldzaam. De formaliteiten op de jaarlijkse complexvergadering kunnen meestal snel worden afgehandeld. Het jaar waarin 't Landje haar dertigjarig bestaan vierde, liet zich echter van een andere kant zien. Zo ging het jaar van start met twee nieuwe tuinders. De ene tuin betrof een vrijgekomen adoptietuin; de overdracht vond nog voor de jaarwisseling plaats. De andere tuin kwam begin maart vrij door opzegging en kon direct worden overgenomen door de tuinder die net een maand op de wachtlijst stond. Ook voor 2014 zijn alle elf tuinen weer volledig bezet door tuinders woonachtig in de directe omgeving van het complex. De 22 e augustus 2014 vierden de tuinders van het kleinste complex van VAT-Ede samen met enkele leden van het VAT-Bestuur en van de redactie van de Kruiwagen, hun 30-jarig bestaan met een feestelijke BBQ. De voorspelde regen bleef niet uit: het feest ging van start met een stevige zomerse regenbui. Dankzij drie grote tenten bleef iedereen droog. Na een uurtje klaarde het weer op en ging het feest goed van start. Met veel plezier kijken de tuinders terug op een bijzonder geslaagd feest. Een maand later op 25 september werden we geconfronteerd met het plotseling overlijden van onze medetuinder Derk van de Weerd. Met zijn bijna 90 jaar was Derk niet alleen de oudste tuinder van 't Landje, maar ook de oudste actieve tuinder van VAT-Ede. De tuin was alles voor Derk: elke ochtend en middag kon je hem wel op de tuin vinden. Gelukkig wil zijn vrouw Antje de tuin aanhouden. 9

10 Notulen Algemene Vergadering van 17 december 2014 in de Velder, van tot uur Aanwezig: Bestuur VAT: dhr. T. Havinga (voorzitter), mevr. T. Werner (secretaris), mevr. E. van Haarlem (penningmeester), dhr. G. H. Driessen (algemeen bestuurslid), dhr. M. Bik (algemeen bestuurslid), dhr. Th. Weening (algemeen bestuurslid) Afwezig: dhr. I. Steinfort Schaap Complexafgevaardigden: Bovenhoek: dhr. J. v. d. Linden, dhr. G.Bolscher, dhr. J. Doornweerd, mevr. C. van Es Koekelt: dhr. J.J. Verwaal (2 stemmen), dhr. V. Demmink, dhr. L. van Dalen, dhr. C. Dekker, dhr. L. Langeveld Breukerkamp: dhr. H. Mombarg ( 2 stemmen), dhr. A. Teunissen, mevr. I. van Donkelaar Kreelseweg: mevr. A de Leeuw (2 stemmen), mevr. H. Vermeulen t Landje: dhr. T. van Reeuwijk, dhr. G. van Beek ( 2 stemmen) Hartogsweg: dhr. S. Hosek, dhr. Th. van Voorst (2 stemmen) Blokkenweg: dhr. L. Langeveld, dhr. A. van Willigen (2 stemmen), dhr. J. de Groot Notulist: mevr. C. Van Es Afwezig: mevr. I. Buurman, dhr. L. Langeveld, dhr. L.H. van Dalen, dhr. J de Groot, dhr. A. Dammers, dhr. J.Doornweerd, dhr. B. Zonnenberg, dhr. J. Leydens, mw. M. van Teeffelen, dhr. M. de Haan, dhr. A.H. Stuiver, dhr. A, Sierksma. 1. Opening en mededelingen door de voorzitter: vraagt 1 minuut stilte voor dhr. D. v.d. Weerd, dhr. H. Rosenmüller en dhr. Vanger die in 2014 zijn overleden. 2. Appél leden van de AV: namen van afgevaardigden worden voorgelezen; wie heeft zich afgemeld en wie heeft stemvolmacht. aantal stemmen per complex: Blokkenweg 5, de Bovenhoek 5, Breukerkamp 4, Hartogsweg 5, de Koekelt 8, Kreelseweg 4, t Landje Ingekomen stukken betreffende de vergadering, secretaris: geen 4. Vaststelling notulen AV 9 april 2013: worden na een enkele wijziging goedgekeurd. 5. Bestuurszaken: a. verkiezing bestuursleden. Dhr. J.T. Havinga is aan de beurt van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. Er zijn geen kandidaten waarmee de functie van voorzitter vacant blijft. b. dhr. G. Driessen heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Hij blijft de activiteiten voor 2015 organiseren. c. mevr. C. van Es stopt als notulist van VAT. 6. Financiële zaken: a. contributies zijn betaald: 1 persoon ontzegd, 1 persoon vanuit bestuur geroyeerd. Geld van St. Idee voor de Koekelt is binnengekomen. b. begroting(en) voor 2015 worden besproken en vastgesteld. Uitleg over contributie en m 2 prijs: contributie wordt door Vereniging bepaald, m 2 prijs door complexen. 10

11 Door watergebruik uit pomp kan m 2 prijs in complex goedkoper worden. 7. Voorstel digitaliseren Jaarboekje 2015 zie bijlage: kan volgens statuten, met een mogelijkheid voor hard-copy via het complex. Het wordt geen boekje meer maar een document in A-4 formaat. Voorstel wordt aangenomen. 8. Voorstel betaling uitbreiding Kreelseweg zie voorstel: vergadering van 9 april 2014 was bereid tot schenking. Voorstel nu is 1500,-, rest wordt lening. Voorstel wordt aangenomen met 4 tegenstemmen en 1 onthouding. 9. Vaststellen Jaarplan 2015 zie bijlage: wordt vastgesteld. 10. Evaluatie ledenavonden workshops zie bijlagen geen opmerkingen hierover. 11. Verslag AVVN van 21 juni 2014: zie verslag hiervan. 12. Verslag vergadering VAT-bestuur met complexbesturen zie bijlage: wordt in Jaarplan 2015 opgenomen. 13. Complexzaken: Blokkenweg: wachtlijst. Bovenhoek: blokhut is gerenoveerd, er is iemand aangehouden voor diefstal. Lantaarnpaal met lichtbak en dummiecamera wordt geïnstalleerd. Dhr. G. Bolscher heeft voorzitterschap overgenomen van mevr. I. Buurman, 4 tuinen vrij. De koekelt: er is vernielzucht, wachtlijst voor 15 mensen. Breukerkamp: geen bijzonderheden. Hartogsweg: geen wachtlijst, 2 tuinen vrij. Kreelseweg: verheugd over uitbreiding complex; gewacht wordt op de omgevingsvergunning en resultaten grondonderzoek. t Landje: 30-jarig jubileum gevierd in augustus. 14. Evaluatie van Nieuwsbrieven en de Kruiwagen: er zijn 6 Nieuwsbrieven en 4 Kruiwagens verschenen in Bestuur uit waardering voor redactie Kruiwagen. Voorstel: lijst met data van verschijnen Kruiwagens naar complexbesturen. Deze lijst verschijnt ook op de website. 15. Jubilarissen: complexen moeten hier zelf alert op zijn. Secretaris geeft namen van a.s. jubilarissen door aan complexen. 16. Rondvraag: wat doet bestuur aan het invullen van vacatures? Voorzitter: in Nieuwsbrieven en in Kruiwagens veelvuldig aandacht gevraagd. Suggestie: nieuwe leden vragen of ze een bestuursfunctie in overweging willen nemen of een andere activiteit ambiëren. VAT-beleidsplan naar de Koekelt? Wordt naar gekeken. klopt het dat oppervlakte van Kreelseweg 3500 m 2? Secretaris kijkt dit na. Sluiting vergadering om Hierna volgt een lezing over het snoeien van kleinfruit. Connie van Es, notulist. 11

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie