Nieuwsbrief 17 winter UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 17 winter 2014. UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 17 winter 2014 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014 Kom zondag 9 februari naar de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging van OlmenEs. De vergadering wordt gehouden in de Tilia. Vanaf uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee. Om uur begint de vergadering met een kort jaarlijks terugkerend formeel gedeelte. Om uur gaat gastspreker Jonnie Bosch (ex consulent van belangenvereniging SIEN) ons bijpraten over het: ZORGPLAN Waarom is het zorgplan zo belangrijk, waarom wordt het zorgplan in de toekomst nog belangrijker, waar moeten ouders / vertegenwoordigers op letten, wat moet er in een goed zorgplan staan. Neem de laatste versie van het zorgplan van uw kind mee naar deze bijeenkomst! Agenda 1. Opening en Vaststelling van de agenda 2. Ingekomen stukken 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 januari 2013; nalezen; klik op onderstaande regel 4. Jaarverslag 2013 Oudervereniging OlmenEs 5. Financieel Jaarverslag Oudervereniging OlmenEs 6. Verslag van de Kascommissie 7. Benoeming nieuwe Kascommissie 8. Jaarverslag Cliëntenraad 9. Verkiezingen Bestuur Oudervereniging 10. Voordracht leden Cliëntenraad 11. Het zorgplan (presentatie door Jonnie Bosch, ex consulente SIEN) Waarom is het zorgplan zo belangrijk Waar moet u op letten bij het zorgplan 12. Sluiting 1

2 Van de voorzitter Een nieuw jaar begin je meestal met de hoop uit te spreken dat het een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar mag worden. En dat is natuurlijk precies wat ik u allen toewens. Er zijn echter wel een paar wolkjes aan de lucht, zeker als je afhankelijk bent van de zorg door de overheid. Door bezuinigingen op de AWBZ bijvoorbeeld heeft OlmenEs in 2014 minder geld beschikbaar en het ziet er naar uit dat dit ook in 2015 het geval zal zijn. Dat heeft er al toe geleid dat er overdag, als de bewoners naar de werkplaatsen zijn, er veel minder personeel in de woonhuizen aanwezig is dan we gewend waren. Ook belast OlmenEs in principe nu alle kosten door die te maken hebben met de vrijetijdsbesteding. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te merken aan kosten van de groepsvakanties die daardoor hoger uitvallen dan voorgaande jaren. Maar laten we ook onze zegeningen tellen. In welk land wordt er beter gezorgd voor de mens met een verstandelijke beperking en in welke instelling zijn de mensen beter af dan in OlmenEs? Het is misschien wel een goed idee om aan het begin van het jaar nog eens na te gaan of je, als wettelijke vertegenwoordiger van een bewoner, de belangrijke zaken goed geregeld hebt, of gecontroleerd hebt dat die belangrijke zaken goed geregeld zijn. Denk hierbij aan het zorgplan, de zorgovereenkomst met OlmenEs, de indicatie van de zorgzwaarte van de bewoner en zijn of haar verblijfsstatus, uw testament, en de belastingaangifte van de bewoner. Op de jaarvergadering van de Oudervereniging zal de aandacht dit keer uitgaan naar misschien wel het belangrijkste aandachtspunt in dit rijtje, het zorgplan. Neem het laatste zorgplan van uw kind mee naar de Algemene Ledenvergadering op 9 februari en luister wat Jonnie Bosch (ex consulent SIEN) te vertellen heeft over het zorgplan. Vertrek Merlijn Trouw De Oudervereniging is op 22 januari door Merlijn Trouw geïnformeerd dat hij na vijfenhalf jaar vertrekt als bestuurder van OlmenEs. Hij wordt op 1 mei bestuurder van de Seizoenen, een viertal zorginstellingen die in het verleden deel uitmaakten van de Zonnehuizen. Het bestuur van de Ouderverenging is dankbaar voor wat Merlijn heeft betekend voor OlmenEs en vind het jammer dat hij vertrekt. We feliciteren de Seizoenen met hun nieuwe bestuurder en wensen Merlijn veel succes in zijn nieuwe baan. Inmiddels is de Raad van Toezicht gestart met het zoeken naar een vervanger voor Merlijn. Hierbij zal ook de cliëntenraad worden betrokken. We houden u op de hoogte. 2

3 S inds juni 2005 heeft OlmenEs een eigen internet café: de Thuja, voorheen genaamd Dorpscafé. Net als een kerk torent het gebouw, waarin de Thuja gevestigd is, boven alles uit. Iedereen kent dit gebouwtje met de klok natuurlijk, ook omdat daar het TBC museum is, maar niet iedereen weet dat daar regelmatig fanatiek geïnternet wordt. Enkele jaren was de Thuja van maandag- t/m donderdagavond geopend, maar sinds de Huiskamer in gebruik is genomen, komen de bewoners alleen op maandag- en woensdagavond hier hun hart ophalen. PB ers maken ook wel gebruik van de Thuja op andere avonden, met bewoners die een rustige omgeving prefereren, omdat het daar regelmatig behoorlijk druk is. Wat doen de bewoners hier zoal, vraagt u zich misschien af? Er wordt driftig gesurft, naar muziek geluisterd en video s bekeken op YouTube, s gelezen en verstuurd. Terwijl men op z n beurt wacht, wordt er ook wel T.V. gekeken, gepuzzeld, een spelletje gespeeld of gezellig gekletst, want behalve internet café is de Thuja ook een chat room. Elke bewoner krijgt een half uurtje de tijd op de computer en vaak is er nog tijd voor een tweede sessie, omdat de Thuja wel zes (!) computers rijk is, met elk een koptelefoon. Er staat ook een luxe laser printer, zodat bewoners hun favoriete afbeelding mee kunnen nemen van bijvoorbeeld sportschoenen, legoruimteschepen, haakof breipatronen, rock bands, K3 en je broer z n brommer (ja, echt). Het café wordt door minimaal twee vrijwilligers gerund, maar op drukke avonden zijn er ook wel eens drie aanwezig, zodat er meer tijd is voor een praatje tussendoor. Vaak helpen bewoners ook met het inschenken van de drankjes of elkaar bij de computers. Koffie, thee of een sapje met een koekje kosten 20 Eurocent. Waar ter wereld kan je nog voor zo weinig geld zoooo veel genieten? In the best internet café in the Whole Wide World, naturally! Nicolette, vrijwilliger. 3

4 Verkiezingen Leden Cliëntenraad OlmenEs OlmenEs kent een bewonerscliëntenraad en een cliëntenraad. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd. In het kort komt het er op neer dat de bestuurder van OlmenEs de cliëntenraad bij belangrijke besluiten om advies moet vragen. De cliëntenraad mag de bestuurder ook ongevraagd advies geven. Het is dan ook van groot belang dat OlmenEs een goed functionerende cliëntenraad heeft. De cliëntenraad komt meestal 6x per jaar bij elkaar. Tot nu toe zijn die bijeenkomsten op de maandagmiddag, maar als de leden dat willen kan men ook voor een andere dag / tijdstip kiezen. In de samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en OlmenEs staat onder andere dat de leden van de raad om de twee jaar voor tenminste de helft aftreden. Dit jaar treden de volgende leden af: Wiebe Cool Gerrit van Heijkop Rob Reijngoud Wiebe en Gerrit hebben zich weer verkiesbaar gesteld. Rob Reijngoud heeft laten weten dat hij voorrang moet geven aan andere zorgtaken en dat hij zich daarom niet herkiesbaar stelt. De Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging draagt de kandidaten voor de cliëntenraad van OlmenEs voor. De bestuurder van OlmenEs benoemt de leden van de cliëntenraad. Het bestuur van de Oudervereniging draagt Ans Engwerda, moeder van Jetske en Tjibbe-Jan Borger, vader van Sandra voor als nieuwe leden van de cliëntenraad. Alle wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van OlmenEs mogen zich kandidaat stellen voor de cliëntenraad. Wilt u zich kandidaat stellen voor de cliëntenraad van OlmenEs, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris van de Oudervereniging, Henk van den Berg; of bel hem op; Wilt u meer weten over wat het lidmaatschap van de Cliëntenraad inhoudt neem dan contact op met een lid van het bestuur van de Oudervereniging of de Cliëntenraad. Voor namen en adressen; Verslag Bewonerscliëntenraad OlmenEs januari t/m december 2013 De Bewonerscliëntenraad (BCR) bestaat uit de volgende bewoners: Huibert Goedhart (voorzitter), Daniël Figaroa, Hilde Hegeman, Emiel Herder, Josine de Jong, Christine Kok In deze periode zijn er 5 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. Zomervakantie Naar aanleiding van een vraag van de BCR is besloten om de werkplaatsen in de zomervakantie 2 weken te sluiten. Er wordt rekening gehouden met de verschillende behoeften van de bewoners. 2. Betrokkenheid BCR bij vacatures in de CR De oudervereniging zal bij vacatures in de CR ook aan de BCR-leden vragen of zij suggesties hebben voor namen van ouders die zij graag in de CR zien. 3. Nieuwe coach BCR Door het vertrek van Jenneke Klomp is Willem Roem nu als coach aan de BCR verbonden. 4

5 4. Dagopening De BCR heeft de onrust tijdens de dagopeningen ter sprake gebracht, waardoor de spreuk niet goed kan worden verstaan. Diverse bewoners hebben last van het onrustige gedrag van bepaalde bewoners. René Schiebergen en Bert Smit zoeken samen met de BCR naar een oplossing en zorgen voor terugkoppeling naar het MT. 5. Bewonersconferentie Het thema was samen moet van twee kanten komen. Het was een geslaagde bijeenkomst. 6. Impulsmiddag Met 60 bewoners en 80 medewerkers was de opkomst bij de impulsmiddag goed. Er werd aan de hand van 5 stellingen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gegaan. 7. Werkgroep culturele activiteiten voor bewoners met ernstige beperkingen De BCR is gevraagd om één lid te laten deelnemen aan een werkgroep, die bewoners die niet of nauwelijks deelnemen aan de huidige activiteiten een ander cultuuraanbod te kunnen doen, b.v. door culturele activiteiten op het huis te organiseren. 8. Voeding binnen OlmenEs De BCR zou graag meer aardappelen op het menu hebben en minder vaak gebonden sauzen. De invulling van het menu wordt uitgevoerd door de keuken aan de hand van suggesties van de menucommissie. Het MT vindt het belangrijk dat volgens de antroposofische voedingsleer wordt gekookt. De menucommissie zou een enquête kunnen houden onder bewoners en ouders. De BCR heeft geconstateerd dat er teveel eten overblijft dat moet worden weggegooid. De woonhuizen moeten de afwezigheid van bewoners op tijd aan de keuken doorgeven. In het onderzoek naar de verschillen tussen OlmenEs en reguliere instellingen zal ook voeding worden meegenomen. Verslag Cliëntenraad OlmenEs Januari t/m december 2013 De cliëntenraad (CR) bestaat uit Gerben Oswald (voorzitter), Wiebe Cool, Gerrit van Heijkop, Rob Reijngoud, Lenie Rumpff, Joop Visser 1. Medicatiebeleid/verstrekking De CR blijft bezorgd over de uitvoering van het medicatiebeleid, met name wat de medicijnverstrekking betreft voor de vrije weekenden en vakanties alhoewel OlmenEs nauwelijks klachten ontvangt van ouders. De CR heeft de behoefte aangegeven om een ouder en een teamleider toe te voegen aan de werkgroep medicatie. Alle medewerkers in de woonhuizen zijn geschoold in het verstrekken van medicatie. Incidenten worden gemeld en in de incidentmeldingscommissie besproken. 2. Overplaatsing en opname bewoners Er is behoefte bij ouders om betrokken te worden bij de procedure bij overplaatsing en opname van nieuwe bewoners met name wat de groepssamenstelling betreft. Dit is een privacygevoelig onderwerp, maar door het verstrekken van meer informatie over opnames en overplaatsingen en het geven van inzicht in de betreffende procedures kunnen veel vragen en onvrede worden voorkomen. 5

6 3. Zandroos De CR ondersteunt de intentieovereenkomst met als kanttekening dat OlmenEs geen extra risico mag lopen door medefinanciering/participatie bij de bouw en dat het concept juridisch wordt bekeken. Er zal nog een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan, waarin ook de aandachtspunten van de CR en oudervereniging zullen worden meegenomen. Die betreffen met name de veiligheid van de bewoners in hun leef- en werkomgeving. Voor dit haalbaarheidsonderzoek heeft de Zandroos subsidie ontvangen en een bijdrage van OlmenEs. De Zandroos heeft een adviseur in de arm genomen die dit onderzoek zal doen. 4. Electronisch Zorgdossier De CR wil weten hoe de applicatie eruit ziet en hoe de opbouw van het zorgplan is. Dit is later ook uitgelegd op de ouderavond. De CR hecht eraan dat de zorgplannen compleet en van goede kwaliteit in het ECD worden opgenomen in Vrijetijdsbesteding overdag en in de weekenden Aan de hand van een specifieke casus verwoordt de CR de behoefte van ouders om meer transparantie over welke activiteiten therapeutisch en welke recreatief zijn. Het gaat met name om het zwemmen en paardrijden van bewoners, die vanwege ernstige beperkingen daar s avonds niet aan deel kunnen nemen en dit dan overdag moeten doen. De directie komt nog met een voorstel over de kosten. De CR heeft geconstateerd dat er in de OlmenEs weekenden activiteiten worden georganiseerd waaraan bewoners met ernstige (lichamelijke) beperkingen niet kunnen deelnemen terwijl zij wel cultuurgeld betalen. De vrijwilligerscoördinator zoekt hiervoor een oplossing. 6. Groepsvakanties Het is gebleken dat het overgrote deel van de bewoners het liefst met de eigen groep op vakantie gaat. De begeleidingskosten bij vakanties zijn aftrekbaar voor de fiscus. Op verzoek stuurt OlmenEs een factuur voor die extra begeleidingskosten. De CR heeft een opmerking gemaakt over de steeds hoger wordende kosten van de groepsvakanties. Dit heeft o.a. te maken met CAO-bepalingen voor begeleidend personeel en de vermindering van de vrijwillige bijdrage van OlmenEs. 7. Ouderenbeleid De CR is uitgenodigd om met een lid (Wiebe Cool) deel te nemen aan de werkgroep Ouderenbeleid, die de notitie ouderenbeleid gaat opstellen. 8. Jaarrekening/directieverslag 2012 De CR heeft een positief advies gegeven over de jaarrekening De daling van het ziekteverzuim is een goede ontwikkeling. 9. Ilmarinen Ilmarinen is een antroposofische instelling voor kinderen in Groningen. OlmenEs en Ilmarinen werken op bepaalde gebieden samen, namelijk bij antroposofische opleidingen en de salarisadministratie. Ilmarinen is in financiële problemen gekomen en is gedeeltelijk ondergebracht bij de Groningse zorginstelling NOVO. 10. Inspectierapport De Inspectie heeft op 20 maart 2013 een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan 6

7 OlmenEs en daarover een rapport uitgebracht. Het belangrijkste punt was de tekortkoming in de zorgplannen op het gebied van registratie en evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen. OlmenEs heeft inmiddels hierin al de nodige aanpassingen in gedaan. In dit kader is door de CR met de directie gesproken over de noodzaak om meer bewoners een artikel 60-status te geven. Dit onderwerp is inmiddels behandeld op een ouderavond. 11. Bezuinigingen AWBZ en besparingsvoorstellen van OlmenEs Door overheidsmaatregelen wordt OlmenEs gedwongen om bezuinigingen door te voeren. Het beleid van de directie is om bewoners hierbij zoveel mogelijk te ontzien. De dagstructuur en de organisatie van de zorg blijven ongewijzigd. De besparingen worden gezocht in de niet bewonergebonden uren en in het terug brengen van de personeelsomvang met circa 7 FTE. Het betreft 0-uren- en tijdelijke contracten. Een projectgroep zal samen met de stuurgroep en MT eenmaal per maand dit proces beoordelen met een evaluatie in september. De CR heeft aangegeven dat het inzetten van uitzendkrachten zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Hiervan wordt door OlmenEs nauwelijks gebruik gemaakt. Voor niet zelfredzame bewoners wordt bij ziekte en vrije dagen gekeken naar opvangmogelijkheden bij de Prunus. Hiervoor worden tussen 9 en 12 uur 2 begeleiders ingezet. 12. Kaderbrief en risico-analyse i.k.v. begroting en jaarplan 2014 In dit kader is er gesproken over een plan van aanpak voor het verbeteren van motivatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook het gebruik van domotica, wakende wachten en het inrichtings- en beheerplan voor het terrein zijn aan de orde geweest. De CR zal worden betrokken bij het afbouwen van de slaapdiensten en bij een pilot voor nachtapparatuur. T.a.v. de risico-analyse is de toekomstige bezettingsgraad voor OlmenEs een belangrijk punt. De CR hecht er aan dat de werkleiders hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen met zo min mogelijk vervanging. Het Zorgkantoor heeft aangegeven dat er meer beroep moet worden gedaan op familie in de vorm van mantelzorg. De CR is van mening dat hier al veel aan wordt gedaan. De CR heeft positief geadviseerd op de begroting Gerrit van Heijkop Secretaris Cliëntenraad Januari Kerstmarkt

8 2013 Jaarverslag Oudervereniging OlmenEs In 2013 is het bestuur van de Oudervereniging versterkt met Constance Römgens ( moeder van Floor) en Klaasje Herder (moeder van Emiel). Het bestuur was daarna als volgt samengesteld: Joop Visser voorzitter Henk van den Berg secretaris, red. nieuwsbrief Eelco Galama penningmeester Gea Figaroa Djoekie de Vries Constance Römgens webmaster Klaasje Herder Het bestuur vergaderde vijf maal. Ook buiten de officiële vergaderingen ontmoetten de bestuursleden elkaar regelmatig en was er vaak contact per of telefoon. Het bestuur organiseerde in januari een algemene ledenvergadering met gastspreker Jelle Hoekstra van Kwalitas advies. Hij sprak o.a. over de eigen bijdrage AWBZ, belastingzaken, curatele en bewind voering. In september organiseerde het bestuur i.s.m. medewerkers van OlmenEs en bewoners een ouderavond waarbij ook vrijwilligers en medewerkers van OlmenEs waren uitgenodigd. Het doel was om onderling contact te leggen in het kader van het jaarthema met elkaar. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet en we hebben allen genoten van optredens van koor en band o.l.v. Leny Talsma. Verder werden we geïnformeerd over het vrijwilligerswerk door Heleen Verdenius Het bestuur behandelde een aantal onderwerpen. Daar waren ook onderwerpen bij die in de CR (Cliëntenraad ) aan bod kwamen. Omdat onze voorzitter (Joop Visser) ook lid was van de cliëntenraad was de Cliëntenraad goed op de hoogte van wat speelde in de Oudervereniging en andersom. Hoog op de agenda stond de vrijetijdsbesteding voor kwetsbare bewoners, bewoners die geen vrijetijdsactiviteiten hebben of deze dreigden te verliezen. Er is nu een werkgroep actief om oplossingen te zoeken voor deze bewoners in het cultuur en vrijetijdsprogramma De overheidsplannen voor bewoners met zorgzwaartepakket 1 t/m 4 brachten ons in actie, in de hoop dat politiek Den Haag tot inkeer zou komen. Linda Voortman, 2 e Kamerlid Groenlinks, kwam naar OlmenEs en heeft met een delegatie van OlmenEs, CR en bestuur OV gesproken over onze zorgen. De maartregelen zijn afgezwakt. De plannen met de Zandroos, woongemeenschap voor 50 + op het OlmenEs terrein, hadden onze aandacht. De Oudervereniging heeft een notitie opgesteld waarin zij aandacht vraagt voor de risico s die de komst van de Zandroos met zich meebrengt. De voordracht van de Oudervereniging voor de vervulling van de vacature in de Cliëntenraad stuitte helaas op bezwaren. Inmiddels heeft het bestuur van de Oudervereniging een andere ouder bereid gevonden om zich kandidaat te stellen. De Oudervereniging verstuurde elk kwartaal een nieuwsbrief. De website van de Oudervereniging is vernieuwd en aangevuld met nieuwe informatie. 8

9 Bestuur Oudervereniging OlmenEs Eelco Galama Klaasje Herder v.l.n.r. Gea Figaroa, Djoekie de Vries, Constance Römgens, Joop Visser, Henk van den Berg 9

10 Financieel verslag 2013 Hier onder staat het overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar Financieel overzicht 2013 Ontvangsten Uitgaven Saldo 1/1/ , ,29 Nieuwsbrief 122,95 231,98 Contributies 1.525, ,00 Admin/Bestuur 275,04 94,47 rente spaarrekening 30,97 0,25 Bankkosten 99,65 81,51 Subsidie huiskamer 0,00 500,00 Inschrijv KvK 0,00 24,08 Vrijwilligers avond 1.019,34 0,00 Land.Ouderbond Heil Pedag. Inst NL 220,00 0,00 subtotaal 1.736,98 932,04 eindsaldo 31/12/ , ,50 totaal 4.395, , , ,54 Toelichting posten 2013: Contributies: In 2013 zijn er aan 1.525,01 aan contributies geïnd, deels betalingen nog voor 2012 en deels ook al betalingen voor 2014: 310 Hiervan zijn een tiental nevenleden, meestal broers of zusters van bewoners. Voor 2013 zijn er nog 22 verzorgers/ouders die geen contributie over 2013 betaald hebben. Zij hebben nog geen herinnering gehad om dit alsnog te doen. Nieuwsbrief Deze wordt per verstuurd en deels in hardcopy, voor die ouders/verzorgers die daar om gevraagd hebben. De kosten zijn drukkosten, cartridges, en portokosten. Administratiekosten/bestuur Dit zijn kosten gemaakt tijdens ouderavonden en representatiekosten van het bestuur. In dit jaar zijn er extra kosten ad 163,35 geweest in verband met de Domeinnaam registratie. Vrijwilligersavond Op 15 september 2013 is er een vrijwilligersavond georganiseerd waar zij in het zonnetje gezet zijn. Er waren zo n 45 vrijwilligers aanwezig, ouders en medewerkers, die allen eten en drinken gehad hebben; daarnaast zijn er portokosten voor de uitnodigingen gemaakt evenals kosten voor badges en kadootjes voor de vrijwilligers ( 5 pp.). De coördinator vrijwilligers heeft op deze avond de nodige uitleg over de organisatie en beleid verteld. Het bewonerskoor zorgde voor de muzikale ondersteuning. Bankkosten zijn de kosten voor het hebben van een bankrekening bij de ING. Deze zijn tamelijk fors voor zo n klein aantal betalingen. In 2013 is er geen rekening van de KvK gekomen. Diversen De oudervereniging is ook lid van de Landelijke Ouderbond Heil Pedagogisch Instituut Nederland, waarvoor 1 per betalend lid wordt betaald. In 2013 is voor 2012 en 2013 samen 220 betaald. Ontvangen subsidies aangevraagd door de OV, maar direct met Olmenes afgerekend: Fonds Verstandelijk Gehandicapten: en Shell Vrijwilligersfonds 300 voor bewonersvakantie juni

11 Op 1 jan 2014 is aan rente ontvangen op de spaarrekening 23,24; deze wordt komend boekjaar 2014 bij de ontvangsten geboekt. De banksaldo s: Banksaldo lopende rekening 1 jan ,29 839,25 ontvangsten 1.193, ,01 Uitgaven (met storting op spaarrek.2012) 1.932, ,98 Eindsaldo lop. Rek. 31 dec 839,25 877,28 Eindsaldo Spaarrekening 31 dec 2.000, ,22 Eindsaldo lop.rek. + spaarrek. 31 dec , ,50 Beginsaldo lop.rek. + spaarrek. 1 jan , ,50 Vermogensmutatie 261,21-181,00 Uit bovenstaande blijkt dat we in totaal 181 afgenomen zijn in het vermogen. Dit vermogen is per eind december ,50, waarvan 1781,22 op de spaarrekening staat en 877,28 op de lopende rekening. De spaarrekening is ieder moment opvraagbaar. Leeuwarden, 19 januari 2014 Eelco Galama Penningmeester Verkiezingen Bestuur Oudervereniging OlmenEs De Oudervereniging OlmenEs behartigt de belangen van de bewoners van OlmenEs en hun wettelijke vertegenwoordigers. Het bestuur van de Oudervereniging komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. Die bijeenkomsten zijn meestal op de zondagavond van het vrije weekend. De leden van het bestuur hebben regelmatig informeel contact via en telefoon. Bestuursleden van de Oudervereniging worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn éénmaal herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Dit jaar treden de volgende leden af: Djoekie de Vries Gea Figaroa Djoekie en Gea hebben zich weer verkiesbaar gesteld. Bent u lid van de Oudervereniging en wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur van de Oudervereniging van OlmenEs, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris van de Oudervereniging, Henk van den Berg; of bel hem op; Wilt u meer weten over wat het lidmaatschap van het bestuur van de Oudervereniging inhoudt neem dan contact op met een lid van dat bestuur. Voor namen en adressen, zie Contributie A.u.b. 10,- overmaken naar rekening IBAN NL94INGB Oudervereniging OlmenEs Nieuw Rapenburg BG Leeuwarden o.v.v. naam kind en contributie jaar. Voor nevenleden a.u.b. 5,- overmaken 11

12 Kerstmarkt 12

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar!

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! Het jaar begon met een verhuizing naar Hilversum. Het kantoor in Utrecht werd de afgelopen jaren

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie