Nieuwsbrief 17 winter UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 17 winter 2014. UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 17 winter 2014 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014 Kom zondag 9 februari naar de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging van OlmenEs. De vergadering wordt gehouden in de Tilia. Vanaf uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee. Om uur begint de vergadering met een kort jaarlijks terugkerend formeel gedeelte. Om uur gaat gastspreker Jonnie Bosch (ex consulent van belangenvereniging SIEN) ons bijpraten over het: ZORGPLAN Waarom is het zorgplan zo belangrijk, waarom wordt het zorgplan in de toekomst nog belangrijker, waar moeten ouders / vertegenwoordigers op letten, wat moet er in een goed zorgplan staan. Neem de laatste versie van het zorgplan van uw kind mee naar deze bijeenkomst! Agenda 1. Opening en Vaststelling van de agenda 2. Ingekomen stukken 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 januari 2013; nalezen; klik op onderstaande regel 4. Jaarverslag 2013 Oudervereniging OlmenEs 5. Financieel Jaarverslag Oudervereniging OlmenEs 6. Verslag van de Kascommissie 7. Benoeming nieuwe Kascommissie 8. Jaarverslag Cliëntenraad 9. Verkiezingen Bestuur Oudervereniging 10. Voordracht leden Cliëntenraad 11. Het zorgplan (presentatie door Jonnie Bosch, ex consulente SIEN) Waarom is het zorgplan zo belangrijk Waar moet u op letten bij het zorgplan 12. Sluiting 1

2 Van de voorzitter Een nieuw jaar begin je meestal met de hoop uit te spreken dat het een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar mag worden. En dat is natuurlijk precies wat ik u allen toewens. Er zijn echter wel een paar wolkjes aan de lucht, zeker als je afhankelijk bent van de zorg door de overheid. Door bezuinigingen op de AWBZ bijvoorbeeld heeft OlmenEs in 2014 minder geld beschikbaar en het ziet er naar uit dat dit ook in 2015 het geval zal zijn. Dat heeft er al toe geleid dat er overdag, als de bewoners naar de werkplaatsen zijn, er veel minder personeel in de woonhuizen aanwezig is dan we gewend waren. Ook belast OlmenEs in principe nu alle kosten door die te maken hebben met de vrijetijdsbesteding. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te merken aan kosten van de groepsvakanties die daardoor hoger uitvallen dan voorgaande jaren. Maar laten we ook onze zegeningen tellen. In welk land wordt er beter gezorgd voor de mens met een verstandelijke beperking en in welke instelling zijn de mensen beter af dan in OlmenEs? Het is misschien wel een goed idee om aan het begin van het jaar nog eens na te gaan of je, als wettelijke vertegenwoordiger van een bewoner, de belangrijke zaken goed geregeld hebt, of gecontroleerd hebt dat die belangrijke zaken goed geregeld zijn. Denk hierbij aan het zorgplan, de zorgovereenkomst met OlmenEs, de indicatie van de zorgzwaarte van de bewoner en zijn of haar verblijfsstatus, uw testament, en de belastingaangifte van de bewoner. Op de jaarvergadering van de Oudervereniging zal de aandacht dit keer uitgaan naar misschien wel het belangrijkste aandachtspunt in dit rijtje, het zorgplan. Neem het laatste zorgplan van uw kind mee naar de Algemene Ledenvergadering op 9 februari en luister wat Jonnie Bosch (ex consulent SIEN) te vertellen heeft over het zorgplan. Vertrek Merlijn Trouw De Oudervereniging is op 22 januari door Merlijn Trouw geïnformeerd dat hij na vijfenhalf jaar vertrekt als bestuurder van OlmenEs. Hij wordt op 1 mei bestuurder van de Seizoenen, een viertal zorginstellingen die in het verleden deel uitmaakten van de Zonnehuizen. Het bestuur van de Ouderverenging is dankbaar voor wat Merlijn heeft betekend voor OlmenEs en vind het jammer dat hij vertrekt. We feliciteren de Seizoenen met hun nieuwe bestuurder en wensen Merlijn veel succes in zijn nieuwe baan. Inmiddels is de Raad van Toezicht gestart met het zoeken naar een vervanger voor Merlijn. Hierbij zal ook de cliëntenraad worden betrokken. We houden u op de hoogte. 2

3 S inds juni 2005 heeft OlmenEs een eigen internet café: de Thuja, voorheen genaamd Dorpscafé. Net als een kerk torent het gebouw, waarin de Thuja gevestigd is, boven alles uit. Iedereen kent dit gebouwtje met de klok natuurlijk, ook omdat daar het TBC museum is, maar niet iedereen weet dat daar regelmatig fanatiek geïnternet wordt. Enkele jaren was de Thuja van maandag- t/m donderdagavond geopend, maar sinds de Huiskamer in gebruik is genomen, komen de bewoners alleen op maandag- en woensdagavond hier hun hart ophalen. PB ers maken ook wel gebruik van de Thuja op andere avonden, met bewoners die een rustige omgeving prefereren, omdat het daar regelmatig behoorlijk druk is. Wat doen de bewoners hier zoal, vraagt u zich misschien af? Er wordt driftig gesurft, naar muziek geluisterd en video s bekeken op YouTube, s gelezen en verstuurd. Terwijl men op z n beurt wacht, wordt er ook wel T.V. gekeken, gepuzzeld, een spelletje gespeeld of gezellig gekletst, want behalve internet café is de Thuja ook een chat room. Elke bewoner krijgt een half uurtje de tijd op de computer en vaak is er nog tijd voor een tweede sessie, omdat de Thuja wel zes (!) computers rijk is, met elk een koptelefoon. Er staat ook een luxe laser printer, zodat bewoners hun favoriete afbeelding mee kunnen nemen van bijvoorbeeld sportschoenen, legoruimteschepen, haakof breipatronen, rock bands, K3 en je broer z n brommer (ja, echt). Het café wordt door minimaal twee vrijwilligers gerund, maar op drukke avonden zijn er ook wel eens drie aanwezig, zodat er meer tijd is voor een praatje tussendoor. Vaak helpen bewoners ook met het inschenken van de drankjes of elkaar bij de computers. Koffie, thee of een sapje met een koekje kosten 20 Eurocent. Waar ter wereld kan je nog voor zo weinig geld zoooo veel genieten? In the best internet café in the Whole Wide World, naturally! Nicolette, vrijwilliger. 3

4 Verkiezingen Leden Cliëntenraad OlmenEs OlmenEs kent een bewonerscliëntenraad en een cliëntenraad. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd. In het kort komt het er op neer dat de bestuurder van OlmenEs de cliëntenraad bij belangrijke besluiten om advies moet vragen. De cliëntenraad mag de bestuurder ook ongevraagd advies geven. Het is dan ook van groot belang dat OlmenEs een goed functionerende cliëntenraad heeft. De cliëntenraad komt meestal 6x per jaar bij elkaar. Tot nu toe zijn die bijeenkomsten op de maandagmiddag, maar als de leden dat willen kan men ook voor een andere dag / tijdstip kiezen. In de samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en OlmenEs staat onder andere dat de leden van de raad om de twee jaar voor tenminste de helft aftreden. Dit jaar treden de volgende leden af: Wiebe Cool Gerrit van Heijkop Rob Reijngoud Wiebe en Gerrit hebben zich weer verkiesbaar gesteld. Rob Reijngoud heeft laten weten dat hij voorrang moet geven aan andere zorgtaken en dat hij zich daarom niet herkiesbaar stelt. De Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging draagt de kandidaten voor de cliëntenraad van OlmenEs voor. De bestuurder van OlmenEs benoemt de leden van de cliëntenraad. Het bestuur van de Oudervereniging draagt Ans Engwerda, moeder van Jetske en Tjibbe-Jan Borger, vader van Sandra voor als nieuwe leden van de cliëntenraad. Alle wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van OlmenEs mogen zich kandidaat stellen voor de cliëntenraad. Wilt u zich kandidaat stellen voor de cliëntenraad van OlmenEs, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris van de Oudervereniging, Henk van den Berg; of bel hem op; Wilt u meer weten over wat het lidmaatschap van de Cliëntenraad inhoudt neem dan contact op met een lid van het bestuur van de Oudervereniging of de Cliëntenraad. Voor namen en adressen; Verslag Bewonerscliëntenraad OlmenEs januari t/m december 2013 De Bewonerscliëntenraad (BCR) bestaat uit de volgende bewoners: Huibert Goedhart (voorzitter), Daniël Figaroa, Hilde Hegeman, Emiel Herder, Josine de Jong, Christine Kok In deze periode zijn er 5 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. Zomervakantie Naar aanleiding van een vraag van de BCR is besloten om de werkplaatsen in de zomervakantie 2 weken te sluiten. Er wordt rekening gehouden met de verschillende behoeften van de bewoners. 2. Betrokkenheid BCR bij vacatures in de CR De oudervereniging zal bij vacatures in de CR ook aan de BCR-leden vragen of zij suggesties hebben voor namen van ouders die zij graag in de CR zien. 3. Nieuwe coach BCR Door het vertrek van Jenneke Klomp is Willem Roem nu als coach aan de BCR verbonden. 4

5 4. Dagopening De BCR heeft de onrust tijdens de dagopeningen ter sprake gebracht, waardoor de spreuk niet goed kan worden verstaan. Diverse bewoners hebben last van het onrustige gedrag van bepaalde bewoners. René Schiebergen en Bert Smit zoeken samen met de BCR naar een oplossing en zorgen voor terugkoppeling naar het MT. 5. Bewonersconferentie Het thema was samen moet van twee kanten komen. Het was een geslaagde bijeenkomst. 6. Impulsmiddag Met 60 bewoners en 80 medewerkers was de opkomst bij de impulsmiddag goed. Er werd aan de hand van 5 stellingen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gegaan. 7. Werkgroep culturele activiteiten voor bewoners met ernstige beperkingen De BCR is gevraagd om één lid te laten deelnemen aan een werkgroep, die bewoners die niet of nauwelijks deelnemen aan de huidige activiteiten een ander cultuuraanbod te kunnen doen, b.v. door culturele activiteiten op het huis te organiseren. 8. Voeding binnen OlmenEs De BCR zou graag meer aardappelen op het menu hebben en minder vaak gebonden sauzen. De invulling van het menu wordt uitgevoerd door de keuken aan de hand van suggesties van de menucommissie. Het MT vindt het belangrijk dat volgens de antroposofische voedingsleer wordt gekookt. De menucommissie zou een enquête kunnen houden onder bewoners en ouders. De BCR heeft geconstateerd dat er teveel eten overblijft dat moet worden weggegooid. De woonhuizen moeten de afwezigheid van bewoners op tijd aan de keuken doorgeven. In het onderzoek naar de verschillen tussen OlmenEs en reguliere instellingen zal ook voeding worden meegenomen. Verslag Cliëntenraad OlmenEs Januari t/m december 2013 De cliëntenraad (CR) bestaat uit Gerben Oswald (voorzitter), Wiebe Cool, Gerrit van Heijkop, Rob Reijngoud, Lenie Rumpff, Joop Visser 1. Medicatiebeleid/verstrekking De CR blijft bezorgd over de uitvoering van het medicatiebeleid, met name wat de medicijnverstrekking betreft voor de vrije weekenden en vakanties alhoewel OlmenEs nauwelijks klachten ontvangt van ouders. De CR heeft de behoefte aangegeven om een ouder en een teamleider toe te voegen aan de werkgroep medicatie. Alle medewerkers in de woonhuizen zijn geschoold in het verstrekken van medicatie. Incidenten worden gemeld en in de incidentmeldingscommissie besproken. 2. Overplaatsing en opname bewoners Er is behoefte bij ouders om betrokken te worden bij de procedure bij overplaatsing en opname van nieuwe bewoners met name wat de groepssamenstelling betreft. Dit is een privacygevoelig onderwerp, maar door het verstrekken van meer informatie over opnames en overplaatsingen en het geven van inzicht in de betreffende procedures kunnen veel vragen en onvrede worden voorkomen. 5

6 3. Zandroos De CR ondersteunt de intentieovereenkomst met als kanttekening dat OlmenEs geen extra risico mag lopen door medefinanciering/participatie bij de bouw en dat het concept juridisch wordt bekeken. Er zal nog een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan, waarin ook de aandachtspunten van de CR en oudervereniging zullen worden meegenomen. Die betreffen met name de veiligheid van de bewoners in hun leef- en werkomgeving. Voor dit haalbaarheidsonderzoek heeft de Zandroos subsidie ontvangen en een bijdrage van OlmenEs. De Zandroos heeft een adviseur in de arm genomen die dit onderzoek zal doen. 4. Electronisch Zorgdossier De CR wil weten hoe de applicatie eruit ziet en hoe de opbouw van het zorgplan is. Dit is later ook uitgelegd op de ouderavond. De CR hecht eraan dat de zorgplannen compleet en van goede kwaliteit in het ECD worden opgenomen in Vrijetijdsbesteding overdag en in de weekenden Aan de hand van een specifieke casus verwoordt de CR de behoefte van ouders om meer transparantie over welke activiteiten therapeutisch en welke recreatief zijn. Het gaat met name om het zwemmen en paardrijden van bewoners, die vanwege ernstige beperkingen daar s avonds niet aan deel kunnen nemen en dit dan overdag moeten doen. De directie komt nog met een voorstel over de kosten. De CR heeft geconstateerd dat er in de OlmenEs weekenden activiteiten worden georganiseerd waaraan bewoners met ernstige (lichamelijke) beperkingen niet kunnen deelnemen terwijl zij wel cultuurgeld betalen. De vrijwilligerscoördinator zoekt hiervoor een oplossing. 6. Groepsvakanties Het is gebleken dat het overgrote deel van de bewoners het liefst met de eigen groep op vakantie gaat. De begeleidingskosten bij vakanties zijn aftrekbaar voor de fiscus. Op verzoek stuurt OlmenEs een factuur voor die extra begeleidingskosten. De CR heeft een opmerking gemaakt over de steeds hoger wordende kosten van de groepsvakanties. Dit heeft o.a. te maken met CAO-bepalingen voor begeleidend personeel en de vermindering van de vrijwillige bijdrage van OlmenEs. 7. Ouderenbeleid De CR is uitgenodigd om met een lid (Wiebe Cool) deel te nemen aan de werkgroep Ouderenbeleid, die de notitie ouderenbeleid gaat opstellen. 8. Jaarrekening/directieverslag 2012 De CR heeft een positief advies gegeven over de jaarrekening De daling van het ziekteverzuim is een goede ontwikkeling. 9. Ilmarinen Ilmarinen is een antroposofische instelling voor kinderen in Groningen. OlmenEs en Ilmarinen werken op bepaalde gebieden samen, namelijk bij antroposofische opleidingen en de salarisadministratie. Ilmarinen is in financiële problemen gekomen en is gedeeltelijk ondergebracht bij de Groningse zorginstelling NOVO. 10. Inspectierapport De Inspectie heeft op 20 maart 2013 een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan 6

7 OlmenEs en daarover een rapport uitgebracht. Het belangrijkste punt was de tekortkoming in de zorgplannen op het gebied van registratie en evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen. OlmenEs heeft inmiddels hierin al de nodige aanpassingen in gedaan. In dit kader is door de CR met de directie gesproken over de noodzaak om meer bewoners een artikel 60-status te geven. Dit onderwerp is inmiddels behandeld op een ouderavond. 11. Bezuinigingen AWBZ en besparingsvoorstellen van OlmenEs Door overheidsmaatregelen wordt OlmenEs gedwongen om bezuinigingen door te voeren. Het beleid van de directie is om bewoners hierbij zoveel mogelijk te ontzien. De dagstructuur en de organisatie van de zorg blijven ongewijzigd. De besparingen worden gezocht in de niet bewonergebonden uren en in het terug brengen van de personeelsomvang met circa 7 FTE. Het betreft 0-uren- en tijdelijke contracten. Een projectgroep zal samen met de stuurgroep en MT eenmaal per maand dit proces beoordelen met een evaluatie in september. De CR heeft aangegeven dat het inzetten van uitzendkrachten zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Hiervan wordt door OlmenEs nauwelijks gebruik gemaakt. Voor niet zelfredzame bewoners wordt bij ziekte en vrije dagen gekeken naar opvangmogelijkheden bij de Prunus. Hiervoor worden tussen 9 en 12 uur 2 begeleiders ingezet. 12. Kaderbrief en risico-analyse i.k.v. begroting en jaarplan 2014 In dit kader is er gesproken over een plan van aanpak voor het verbeteren van motivatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook het gebruik van domotica, wakende wachten en het inrichtings- en beheerplan voor het terrein zijn aan de orde geweest. De CR zal worden betrokken bij het afbouwen van de slaapdiensten en bij een pilot voor nachtapparatuur. T.a.v. de risico-analyse is de toekomstige bezettingsgraad voor OlmenEs een belangrijk punt. De CR hecht er aan dat de werkleiders hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen met zo min mogelijk vervanging. Het Zorgkantoor heeft aangegeven dat er meer beroep moet worden gedaan op familie in de vorm van mantelzorg. De CR is van mening dat hier al veel aan wordt gedaan. De CR heeft positief geadviseerd op de begroting Gerrit van Heijkop Secretaris Cliëntenraad Januari Kerstmarkt

8 2013 Jaarverslag Oudervereniging OlmenEs In 2013 is het bestuur van de Oudervereniging versterkt met Constance Römgens ( moeder van Floor) en Klaasje Herder (moeder van Emiel). Het bestuur was daarna als volgt samengesteld: Joop Visser voorzitter Henk van den Berg secretaris, red. nieuwsbrief Eelco Galama penningmeester Gea Figaroa Djoekie de Vries Constance Römgens webmaster Klaasje Herder Het bestuur vergaderde vijf maal. Ook buiten de officiële vergaderingen ontmoetten de bestuursleden elkaar regelmatig en was er vaak contact per of telefoon. Het bestuur organiseerde in januari een algemene ledenvergadering met gastspreker Jelle Hoekstra van Kwalitas advies. Hij sprak o.a. over de eigen bijdrage AWBZ, belastingzaken, curatele en bewind voering. In september organiseerde het bestuur i.s.m. medewerkers van OlmenEs en bewoners een ouderavond waarbij ook vrijwilligers en medewerkers van OlmenEs waren uitgenodigd. Het doel was om onderling contact te leggen in het kader van het jaarthema met elkaar. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet en we hebben allen genoten van optredens van koor en band o.l.v. Leny Talsma. Verder werden we geïnformeerd over het vrijwilligerswerk door Heleen Verdenius Het bestuur behandelde een aantal onderwerpen. Daar waren ook onderwerpen bij die in de CR (Cliëntenraad ) aan bod kwamen. Omdat onze voorzitter (Joop Visser) ook lid was van de cliëntenraad was de Cliëntenraad goed op de hoogte van wat speelde in de Oudervereniging en andersom. Hoog op de agenda stond de vrijetijdsbesteding voor kwetsbare bewoners, bewoners die geen vrijetijdsactiviteiten hebben of deze dreigden te verliezen. Er is nu een werkgroep actief om oplossingen te zoeken voor deze bewoners in het cultuur en vrijetijdsprogramma De overheidsplannen voor bewoners met zorgzwaartepakket 1 t/m 4 brachten ons in actie, in de hoop dat politiek Den Haag tot inkeer zou komen. Linda Voortman, 2 e Kamerlid Groenlinks, kwam naar OlmenEs en heeft met een delegatie van OlmenEs, CR en bestuur OV gesproken over onze zorgen. De maartregelen zijn afgezwakt. De plannen met de Zandroos, woongemeenschap voor 50 + op het OlmenEs terrein, hadden onze aandacht. De Oudervereniging heeft een notitie opgesteld waarin zij aandacht vraagt voor de risico s die de komst van de Zandroos met zich meebrengt. De voordracht van de Oudervereniging voor de vervulling van de vacature in de Cliëntenraad stuitte helaas op bezwaren. Inmiddels heeft het bestuur van de Oudervereniging een andere ouder bereid gevonden om zich kandidaat te stellen. De Oudervereniging verstuurde elk kwartaal een nieuwsbrief. De website van de Oudervereniging is vernieuwd en aangevuld met nieuwe informatie. 8

9 Bestuur Oudervereniging OlmenEs Eelco Galama Klaasje Herder v.l.n.r. Gea Figaroa, Djoekie de Vries, Constance Römgens, Joop Visser, Henk van den Berg 9

10 Financieel verslag 2013 Hier onder staat het overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar Financieel overzicht 2013 Ontvangsten Uitgaven Saldo 1/1/ , ,29 Nieuwsbrief 122,95 231,98 Contributies 1.525, ,00 Admin/Bestuur 275,04 94,47 rente spaarrekening 30,97 0,25 Bankkosten 99,65 81,51 Subsidie huiskamer 0,00 500,00 Inschrijv KvK 0,00 24,08 Vrijwilligers avond 1.019,34 0,00 Land.Ouderbond Heil Pedag. Inst NL 220,00 0,00 subtotaal 1.736,98 932,04 eindsaldo 31/12/ , ,50 totaal 4.395, , , ,54 Toelichting posten 2013: Contributies: In 2013 zijn er aan 1.525,01 aan contributies geïnd, deels betalingen nog voor 2012 en deels ook al betalingen voor 2014: 310 Hiervan zijn een tiental nevenleden, meestal broers of zusters van bewoners. Voor 2013 zijn er nog 22 verzorgers/ouders die geen contributie over 2013 betaald hebben. Zij hebben nog geen herinnering gehad om dit alsnog te doen. Nieuwsbrief Deze wordt per verstuurd en deels in hardcopy, voor die ouders/verzorgers die daar om gevraagd hebben. De kosten zijn drukkosten, cartridges, en portokosten. Administratiekosten/bestuur Dit zijn kosten gemaakt tijdens ouderavonden en representatiekosten van het bestuur. In dit jaar zijn er extra kosten ad 163,35 geweest in verband met de Domeinnaam registratie. Vrijwilligersavond Op 15 september 2013 is er een vrijwilligersavond georganiseerd waar zij in het zonnetje gezet zijn. Er waren zo n 45 vrijwilligers aanwezig, ouders en medewerkers, die allen eten en drinken gehad hebben; daarnaast zijn er portokosten voor de uitnodigingen gemaakt evenals kosten voor badges en kadootjes voor de vrijwilligers ( 5 pp.). De coördinator vrijwilligers heeft op deze avond de nodige uitleg over de organisatie en beleid verteld. Het bewonerskoor zorgde voor de muzikale ondersteuning. Bankkosten zijn de kosten voor het hebben van een bankrekening bij de ING. Deze zijn tamelijk fors voor zo n klein aantal betalingen. In 2013 is er geen rekening van de KvK gekomen. Diversen De oudervereniging is ook lid van de Landelijke Ouderbond Heil Pedagogisch Instituut Nederland, waarvoor 1 per betalend lid wordt betaald. In 2013 is voor 2012 en 2013 samen 220 betaald. Ontvangen subsidies aangevraagd door de OV, maar direct met Olmenes afgerekend: Fonds Verstandelijk Gehandicapten: en Shell Vrijwilligersfonds 300 voor bewonersvakantie juni

11 Op 1 jan 2014 is aan rente ontvangen op de spaarrekening 23,24; deze wordt komend boekjaar 2014 bij de ontvangsten geboekt. De banksaldo s: Banksaldo lopende rekening 1 jan ,29 839,25 ontvangsten 1.193, ,01 Uitgaven (met storting op spaarrek.2012) 1.932, ,98 Eindsaldo lop. Rek. 31 dec 839,25 877,28 Eindsaldo Spaarrekening 31 dec 2.000, ,22 Eindsaldo lop.rek. + spaarrek. 31 dec , ,50 Beginsaldo lop.rek. + spaarrek. 1 jan , ,50 Vermogensmutatie 261,21-181,00 Uit bovenstaande blijkt dat we in totaal 181 afgenomen zijn in het vermogen. Dit vermogen is per eind december ,50, waarvan 1781,22 op de spaarrekening staat en 877,28 op de lopende rekening. De spaarrekening is ieder moment opvraagbaar. Leeuwarden, 19 januari 2014 Eelco Galama Penningmeester Verkiezingen Bestuur Oudervereniging OlmenEs De Oudervereniging OlmenEs behartigt de belangen van de bewoners van OlmenEs en hun wettelijke vertegenwoordigers. Het bestuur van de Oudervereniging komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. Die bijeenkomsten zijn meestal op de zondagavond van het vrije weekend. De leden van het bestuur hebben regelmatig informeel contact via en telefoon. Bestuursleden van de Oudervereniging worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn éénmaal herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Dit jaar treden de volgende leden af: Djoekie de Vries Gea Figaroa Djoekie en Gea hebben zich weer verkiesbaar gesteld. Bent u lid van de Oudervereniging en wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur van de Oudervereniging van OlmenEs, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris van de Oudervereniging, Henk van den Berg; of bel hem op; Wilt u meer weten over wat het lidmaatschap van het bestuur van de Oudervereniging inhoudt neem dan contact op met een lid van dat bestuur. Voor namen en adressen, zie Contributie A.u.b. 10,- overmaken naar rekening IBAN NL94INGB Oudervereniging OlmenEs Nieuw Rapenburg BG Leeuwarden o.v.v. naam kind en contributie jaar. Voor nevenleden a.u.b. 5,- overmaken 11

12 Kerstmarkt 12

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch Aanwezig; 32 ouders, 1 broer Afmeldingen; Hermans, Buisman, Bosma, August, Hattink Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 winter 2012-2013 In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 winter 2012-2013 In deze nieuwsbrief Nieuwssbrri ieff 13 wintterr 2012--2013 In I dezze nieuwssbrri ieff - Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. - Van de voorzitter - Kandidaten CR en OV - OlmenEs moet bezuinigen. Kunnen ouders ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 www.ouderverenigingolmenes.nl herfst 2013

Nieuwsbrief 16 www.ouderverenigingolmenes.nl herfst 2013 Nieuwsbrief 16 www.ouderverenigingolmenes.nl herfst 2013 In deze nieuwsbrief Van de voorzitter over artikel 60 1 Ouders/ vertegenwoordigers gevraagd 2 Sponsor dinner voor stichting voorzieningen OlmenEs

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 najaar 2012 Van de redactie Van de voorzitter, Joop Visser

Nieuwsbrief 12 najaar 2012 Van de redactie Van de voorzitter, Joop Visser Nieuwsbrief 12 najaar 2012 Van de redactie Als ouders en vertegenwoordigers kunnen we niet op de hoogte zijn van al het wel en wee rond bewoners op OlmenEs. Er zijn altijd bewoners waar het tijdelijk of

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging OlmenEs van 12 februari 2012

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging OlmenEs van 12 februari 2012 Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging OlmenEs van 12 februari 2012 De presentielijst werd getekend door de vertegenwoordiger/ouders : Van den Berg, Ten Berge, Buisman, Engwerda,

Nadere informatie

Notulen en verslagen vindt u verderop in deze nieuwsbrief Er is koffie om 19.15, aanvang 19.30, geen pauze, afsluiten om uur

Notulen en verslagen vindt u verderop in deze nieuwsbrief Er is koffie om 19.15, aanvang 19.30, geen pauze, afsluiten om uur Voor de Verwantenavond van 6 maart hebt u al een uitnodiging ontvangen van bestuurder Rob de Breij. De gespreksonderwerpen vanuit OlmenEs zijn: Speerpunten nieuw jaarplan: - Stand van zaken doelmatigheidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 voorjaar 2013 Van de voorzitter

Nieuwsbrief 14 voorjaar 2013 Van de voorzitter Niieuwsbrriieff 14 voorrjjaarr 2013 Van de voorrziitttterr Op de laatste algemene ledenvergadering van de oudervereniging op 27 januari heeft de oudervereniging Maaike Buisman voorgedragen als lid van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 april 2012

Nieuwsbrief 10 april 2012 Nieuwsbrief 10 april 2012 In de digitale versie kunt u in de inhoudsopgave meteen doorklikken naar het onderwerp van uw keuze Inhoudsopgave Van de redactie... 1 Van de nieuwe voorzitter... 2 Samenwerking

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond.

Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond. Ouderavond 15 maart, georganiseerd door OlmenEs. Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond. Bridie

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 www.ouderverenigingolmenes.nl Herfst 2014

Nieuwsbrief 19 www.ouderverenigingolmenes.nl Herfst 2014 Nieuwsbrief 19 www.ouderverenigingolmenes.nl Herfst 2014 In deze nieuwsbrief; Van de voorzitter 1 Groepsvakanties van 1 t/m 5 juni 2015 2 Ouderavond OlmenEs 9 november 2014 3-5 Verwanten bijeenkomst 21

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juni 2015. Juf Marije voortaan als Marije Maassen van den Brink door het leven gaat?

Nieuwsbrief. Juni 2015. Juf Marije voortaan als Marije Maassen van den Brink door het leven gaat? In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Juni 2015 Wist u dat? Nieuws uit groep 1 & 2 Musical groep 8 Groepsindeling 2015-2016 Uitnodiging Feestelijk Overblijven Onderzoek continurooster Oud papier Zomerlezen

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 winter 2017

Nieuwsbrief 24 winter 2017 Nieuwsbrief 24 winter 2017 Uitnodiging OlmenEs en de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging (VVV) nodigen u uit voor een bijeenkomst op zondag 19 maart om 15.00 in de Tilia. We houden een korte algemene

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013 Buurtvereniging De Onderstal Berlicum Inhoud 1. Algemeen 2. Leden 3. Vergaderingen 4. Activiteiten 5. Lief en Leed 6. Financiële verantwoording 7. Vrijwilligers 1. Algemeen Het bestuur bestond in 2013

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Januari 2012

Nieuwsbrief 9 Januari 2012 Nieuwsbrief 9 Januari 2012 Dit is een uitnodiging voor de jaarvergadering van de oudervereniging OlmenEs te houden op 12 februari in de Tilia aanvang 19.30 uur 1 Inhoudsopgave Van de invalredacteur...3

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland 1) Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement van de MR van Obs Kortland is vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 8 oktober 2013. In dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten. OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten. OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht wie wat betaalt 4 3. Kostenoverzicht 8 2 1. Inleiding Op basis van de Wet langdurige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 15 september 2014 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, André Huxkens, Jolanda Colnot, Veronique Schreurs, Josine Neuhof,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Inleiding 2. Doel en taken van de Ouderraad van OBS De Violier 3. Activiteiten schooljaar

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Juni 2016 Definitieve versie, 22 juni 2016 Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe Dingspellaan 173, 7824 GH Emmen Postbus 1082, 7801 BB Emmen Tel.nr. 0591-62 22 26 E-mail: info@huurdersfederatie.nl

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden.

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Artikel 2. Eenieder,

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden StapvoorStap

Algemene voorwaarden StapvoorStap Algemene voorwaarden StapvoorStap (Gastouderopvang) Art. 1 Openingstijden Gastouderopvang StapvoorStap is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag (gesloten op woensdag) van 7.00-18.30 uur (behalve

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker 21 oktober 2014 Agenda Opening Bedanken bestuursleden Benoeming nieuwe bestuursleden Aankondiging nieuwe commissieleden Presentatie jaarverslag

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie