19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met"

Transcriptie

1 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider vertellen. Na de koffie pauze; Formeel deel: Jaarvergadering / Algemene Leden Vergadering De agenda vindt u op pagina uur sluiting 1

2 In deze nieuwsbrief Uitnodiging Ouderavond/ Verwantenavond 1 Van de voorzitter 2 Kyra Reijngoud CR kandidaat 2 Agenda ALV en oproep vrijwilliger 3 Jaarverslag BCR en CR 5 De ziektekostenverzekering 9 Jaarverslag OV 10 Financieel verslag OV 12 Colofon 13 Het nieuwe jaar is begonnen. Een jaar waar ik toch wel met enige zorg naar uitkijk. Immers in 2015 gaan al die veranderingen in de zorg waar zoveel over te doen is geweest, echt in en zullen we ervaren wat die veranderingen betekenen voor OlmenEs en haar bewoners. De begroting van OlmenEs voor 2015 ziet er gelukkig nog goed uit. In 2015 voorziet OlmenEs nog geen bezuiniging op de directe zorg aan de bewoners. Niets aan de hand dus voor de bewoners van OlmenEs? Nou, dat ook weer niet. Ook de bewoners van OlmenEs zullen de overgang van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij ondervinden. Dat werd onder meer duidelijk bij een presentatie van het zorgkantoor Friesland op 15 december. Het zorgkantoor kent namens de overheid het geld toe aan zorginstellingen als OlmenEs. In eerste instantie houdt het zorgkantoor 5% van het budget waarop de zorginstellingen in principe recht hebben, in. Die 5% kan de zorginstelling weer verdienen door aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Eén van die eisen is het ontwikkelen, afstemmen en invoeren van een mantelzorgbeleid. U zult daar ongetwijfeld binnenkort meer over horen. Ondertussen kunt u zelf misschien ook al een kleine bijdrage aan die participatiemaatschappij leveren. Op de bijeenkomsten van de oudervereniging zijn er altijd voldoende plaatsen vrij. OlmenEs telt 131 bewoners, waarvan er meestal niet meer dan 30 vertegenwoordigd zijn op een algemene ledenvergadering. Dat moet toch beter kunnen! Laat u informeren en laat uw stem horen op de ledenvergadering van 1 februari! Kyra Reijngoud wordt voorgedragen door bestuur van de OV als opvolger van Wiebe Cool Hierbij stel ik mij voor als kandidaat voor de cliëntenraad. Mijn naam is Kyra Reijngoud, moeder van Bastiaan en Renée, die beide wonen en werken op OlmenEs. Bastiaan woont alweer 6 jaar in de Aesculus en Renée 2 jaar in de Juglans. Op OlmenEs ben ik actief betrokken en zit in 2 werkgroepen, samenwerken in de driehoek en sport en vrije tijd. Samen met mijn man, die vrijwilliger is, ben ik vaak op zondagavond in de huiskamer, waar de bewoners voetbal komen kijken. Ook woon ik de meeste vieringen bij en de culturele middagen in de Tilia. Hierdoor zie ik veel bewoners en geniet van hun openheid en eerlijkheid. Ik ben werkzaam als verpleegkundige en actief als vrijwilliger in een Autisme Informatie Centrum, dat onderdeel is van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Met vriendelijke groet. 2

3 Agenda Algemene leden vergadering/ Jaarvergadering 1 februari 2015 Tilia na de koffie pauze om uur Voorzitter; Joop Visser 1 Opening en vaststellen agenda. 2 Ingekomen stukken. 3 Notulen ALV van 9 febr goedkeuren. U kunt ze nalezen op; 4 Jaarverslag 2014 Oudervereniging; vragen en opmerkingen. 5 Financieel jaarverslag 2014 Oudervereniging; vragen en opmerkingen. 6 Verslag kascommissie. 7 Benoemen nieuwe kascommissie. 8 Voorstel naamswijziging Oudervereniging in Verwanten,- en Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs ( VVV OlmenEs). 9 Aftredende OV leden zijn herkiesbaar voor nog één periode van drie jaar; Dit zijn; Joop Visser, Eelco Galama en Henk van den Berg. NB; U kunt zich tot één week voor de vergadering schriftelijk of per aanmelden als kandidaat voor het bestuur van de Oudervereniging bij de secretaris. zie contact. 10 Jaarverslag BCR en CR; vragen en opmerkingen. 11 Aftreden CR lid; Wiebe Cool. 12 Voordracht kandidaat CR; Kyra Reijngoud. NB; U kunt zich tot één week voor de vergadering schriftelijk of per aanmelden als kandidaat voor de CR bij de secretaris van de Oudervereniging. zie contact. 13 sluiting rond uur De bewoners van OlmenEs kregen in ,- subsidie van het FVG voor de vakantie We zijn met enige spoed op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de woensdagavond (van tot uur) in de Thuja. Momenteel draaien 3 vrijwilligers in een roulerend schema, en uitbreiding met nog één persoon zou dan net even wat meer ruimte geven. Het is de bedoeling dat men één keer in de 2 weken een avond draait en met vier vrijwilligers zijn er iets meer mogelijkheden bij het onderling ruilen van dagen. In de Thuja kunnen bewoners op maandag- en woensdagavond achter de computer, tv kijken, er worden spelletjes gedaan en men komt er natuurlijk ook gewoon voor de gezelligheid! Ben je iemand of ken je iemand die het leuk vindt om eens in de 2 weken een gezellige avond in de Thuja door te brengen, laat dan even van je horen! Mede namens Thuja-vrijwilligers en bewoners, alvast hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Heleen Verdenius 3

4 Koop Daniëls, directeur / bestuurder Merlijn Trouw, directeur / bestuurder Rob de Breij, onze nieuwe directeur / bestuurder 2014 Alle bestuurders van 20 jaar OlmenEs aanwezig op jubileum 4

5 JAARVERSLAG 2014 BEWONERSCLIENTENRAAD OLMENES De Bewonerscliëntenraad (BCR) bestaat uit de volgende bewoners: Huibert Goedhart (voorzitter), Daniël Figaroa, Hilde Hegeman, Emiel Herder (tot maart), Suzanne Hoekstra (vanaf maart), Josine de Jong, Christine Kok (tot april), Johan de Vries (vanaf april). Coach: Willem Roem In deze periode zijn er 6 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. Wisseling leden Bewonerscliëntenraad Er is afscheid genomen van Christine Kok en Emiel Herder. Suzanne Hoekstra (Boslaan) en Johan de Vries (Juniperus) zijn hun opvolgers. Voor nieuwe kandidaten geldt dat de functie van BCR-lid moet passen in het zorgplan. Bij een zittingstermijn van 6 jaar zou elk jaar een wisseling kunnen plaats vinden. Tussentijds aftreden is altijd mogelijk. Er wordt gekeken hoe de betrokkenheid van de achterban van de BCR kan worden verbeterd. Een idee is om bij de voorbespreking van de vergadering elke keer een ander woonhuis uit te nodigen om over voor hen belangrijke onderwerpen te praten. Ook de terugkoppeling van de vergadering naar de achterban is niet eenvoudig en is een aandachtspunt. 2. Camera s als gevolg van containerbrand Naar aanleiding van zorgen van BCR-leden vanwege een containerbrand door vandalisme bij de technische dienst heeft het MT besloten om 3 camera s op te hangen bij de TD en de ingang van het terrein. 3. Interne bewonersconferentie Het was een heel geslaagde dag waaraan groepen bewoners van gemengde samenstelling en werkplaatsen hebben deelgenomen. s Morgens waren er allerlei activiteiten in de werkplaatsen. s Middags werden er presentaties gehouden van wat s morgens was gemaakt. De dag werd afgesloten met een disco. 4. Vertrek Merlijn Trouw De BCR is betrokken geweest bij de opvolging van Merlijn Trouw. De BCR-leden hebben gesproken met de voorzitter van de Raad van Toezicht over de profielschets van een nieuwe directeur. De BCR vindt het belangrijk dat wat Merlijn Trouw met de BCR heeft opgebouwd behouden blijft en dat de nieuwe directeur op eenzelfde open manier gaat samenwerken met de bewoners. In de woonhuizen en op de werkplaatsen is het vertrek van Merlijn Trouw onderwerp van gesprek geweest. 5. Afscheid Merlijn Trouw 22 april 2014 s Morgens heeft Merlijn op de werkplaatsen afscheid genomen van de bewoners. Zij waren s middags ook allemaal aanwezig tijdens de afscheidsreceptie. Met medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, ouders en relaties is er op een feestelijke en passende manier afscheid genomen van Merlijn en zijn gezin. 6. Bestuurswisselingen Na het vertrek van Merlijn Trouw is Hans Jansen van april tot september interim directeur/bestuurder geweest tot de komst van de nieuwe directeur/bestuurder Rob de Breij. 7. Reparaties persoonlijke bezittingen bewoners De BCR heeft gehoord dat persoonlijke bezittingen van bewoners niet meer door de technische dienst worden gerepareerd en heeft hier vragen over gesteld aan Merlijn Trouw. Die heeft aangegeven dat de technische dienst alleen de spullen van OlmenEs repareert (bed, kast, bureau). Reparatie van kapotte spullen van bewoners vallen in principe onder de verantwoordelijkheid van familie/vertegenwoordigers. Als dit in incidentele gevallen problemen geeft is overleg met OlmenEs mogelijk. De technische dienst deed in het verleden meer dan waar Ol- Jaarverslag (bewoners)cliëntenraad OlmenEs 2014 Pagina 1

6 menes toe verplicht was. 8. Cliënt/ouder tevredenheidsonderzoek De BCR heeft klachten over de vraagstelling van de enquête en de onduidelijkheid over de anonimiteit. 9. Voeding Er is een onaangekondigde vleesloze week gehouden, waar de bewoners niet blij mee waren. Soms zijn er klachten over de smakelijkheid van het eten en het weggooien van het eten dat over is. Er wordt door het platform Voeding/de menucommissie een inventarisatie gehouden door middel van een enquête om te weten te komen wat bewoners lekker vinden en wat er moet veranderen. Ook zullen de koks mee gaan eten op de woonhuizen en kan op de menulijst in de woonhuizen in een aparte kolom, direct na het warme eten, d.m.v. een cijfer worden aangegeven wat bewoners er van vonden. 10. Diversen In mei heeft een Italiaanse schoolklas van 18/19 jarigen een werkbezoek van een week aan OlmenEs gebracht. De sloop van De Es is samen met de bewoners en medewerkers gemarkeerd als een belangrijk moment in de geschiedenis van OlmenEs. Er wordt jaarlijks een brand- en ontruimingsoefening voor bewoners gehouden, zodat BHVers (bedrijfshulpverleners) en bewoners weten hoe te handelen als het alarm afgaat. Bij ziekte van een werkplaatsleider wil de BCR liever dat er vervanging komt i.p.v dat bewoners over werkplaatsen worden verdeeld. Met veel enthousiasme, betrokkenheid en creativiteit is het 20 jarig jubileum van OlmenEs op 26 september uitbundig gevierd. De BCR wil graag voor de zomervakantie van 2015 een feest organiseren. JAARVERSLAG 2014 CLIENTENRAAD OLMENES De cliëntenraad (CR) bestaat uit Gerben Oswald (voorzitter), Tjibbe-Jan Borger (vanaf maart), Wiebe Cool, Ans Engwerda (vanaf maart), Gerrit van Heijkop, Rob Reijngoud (tot februari), Lenie Rumpff, Joop Visser In deze periode zijn er 6 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. Cliënt/ouder tevredenheidsonderzoek De opzet verschilt van voorgaande jaren; ongeveer bewoners gaan zelf de vragenlijst invullen, al dan niet onder begeleiding van medewerkers, die niet dagelijks met deze bewoners werken. Ook hebben alle ouders/vertegenwoordigers een vragenlijst ontvangen. De enquête is niet anoniem, maar persoonlijk. De resultaten worden teruggekoppeld en als input gebruikt voor de zorgplanbesprekingen. Een aantal actiepunten wordt door het MT meegenomen in het jaarplan De tevredenheid is in het algemeen hoog; veel bewoners en ouders/- vertegenwoordigers hebben meegedaan aan het onderzoek. De CR heeft nog een opmerking gemaakt over de manier van het berekenen van de percentages. 2. Vertrek Merlijn Trouw Ook vanuit de CR is deelgenomen aan de sollicitatieprocedure voor de opvolger van Merlijn Trouw als directeur/bestuurder van OlmenEs. Tijdens de laatste vergadering met Merlijn Trouw heeft de CR bij monde van de voorzitter zijn waardering uitgesproken over de samenwerking met hem als bestuurder en spreekt de wens uit dat de CR op dezelfde voet verder kan gaan met zijn opvolger. Jaarverslag (bewoners)cliëntenraad OlmenEs 2014 Pagina 2

7 3. De Zandroos Het wachten is op de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek. De verwachting is dat half december meer bekend zal zijn. 4. Evaluatie brandoefening De conclusie was dat er teveel BHV-ers waren, die onvoldoende getraind zijn. De ontruimers zijn cruciaal in de eerste minuten voordat de brandweer aanwezig is. OlmenEs heeft verbetermaatregelen opgesteld, die door de CR positief zijn ontvangen. Alle medewerkers in de woonhuizen worden opgeleid tot ontruimer. 5. Elektronisch Zorgdossier Alle zorgplannen zijn nu ingevoerd in het elektronisch zorgdossier. De digitale zorgplannen zijn identiek aan de papieren versie. 6. Domotica/nachtzorg De eerste stap is het ontwikkelen van de visie op nachtzorg. De volgende is de keuze voor apparatuur en infrastructuur. In 2015 kan dan op 4 woonhuizen een pilot worden gehouden. 7. Ouderenbeleid De CR kan zich vinden in de uitgangspunten van het beleidsdocument Ouderenbeleid en vindt de plannen waardevol. 8. Recreatieve activiteiten van bewoners met ernstige beperkingen De CR heeft zijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat het aanbod aan deze groep bewoners steeds op zich laat wachten. 9. Jaarrekening/directieverslag 2013 De CR heeft een positief advies uitgebracht over de jaarrekening/jaarverslag Bezuinigingen AWBZ en besparingsvoorstellen van OlmenEs De besparingsmaatregelen lijken effect te hebben voor wat betreft de bezuiniging op de inzet van personeel. Bewoners hebben van deze bezuiniging weinig gemerkt. Een deel van het exploitatieresultaat over 2013 is ingezet voor het opleiden van de werkplaatsleiders en het aanstellen van 2 teamleiders voor werken. De functie van coördinerend werkplaatsleider komt hiermee te vervallen. Ondanks de daling van het ziekteverzuim ligt het percentage nog steeds boven het gemiddelde in de branche. Het terugdringen van het (langdurig) ziekteverzuim blijft daarom prioriteit houden, omdat dit de organisatie veel geld kost. 11. Kaderbrief, begroting en jaarplan 2015 In dit kader zal in januari 2015 een werkgroep worden geïnstalleerd die een plan van aanpak gaat maken om de eigen bijdragen in 3 jaar tijd op landelijk niveau te brengen. OlmenEs heeft geen winstoogmerk, maar wil de gemaakte kosten in evenwicht brengen met de ontvangen eigen bijdragen van cliënten. De CR wil graag met één lid deelnemen aan deze werkgroep. De CR heeft ingestemd met de begroting Diversen Gerben Oswald (CR-lid) en Djoekie de Vries (lid ouderraad) zullen deelnemen aan de werkgroep medicatie. Medicijnen, die niet door de verzekering worden vergoed, worden door OlmenEs vergoed mits deze zijn voorgeschreven door de arts. De ouders zijn door de teamleiders hiervan op de hoogte gebracht. Met de nieuwe wet Zorg en dwang wordt de vrijheidsbeperking aangescherpt. De nadruk komt te liggen op afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. De BOPZ-arts en de or- Jaarverslag (bewoners)cliëntenraad OlmenEs 2014 Pagina 3

8 thopedagogen treffen voorbereidingen hiervoor. Deze wet brengt mogelijk veel (administratieve) kosten met zich mee. De AWBZ komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de Wet Langdurige Zorg (WLZ) per 1 januari Deze overgang heeft voor het overgrote deel van de bewoners geen gevolgen. In een klein aantal gevallen wordt de zorg door de gemeente gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De CR heeft geadviseerd om commerciële openingstijden te hanteren voor de winkel/theeschenkerij. De directeur/bestuurder is van mening dat er eerst een visie moet worden opgesteld en onderzocht moet worden wat de functie van de winkel moet zijn en aan welke producten de omgeving behoefte heeft. Er heeft een externe audit plaats gevonden met positieve bevindingen. De 3 aangegeven verbeterpunten moeten eind januari op orde zijn. Gerrit van Heijkop Secretaris Cliëntenraad Januari 2015 Jaarverslag (bewoners)cliëntenraad OlmenEs 2014 Pagina 4

9 Koen en Alex Kort, werkbegeleider Veel bewoners van OlmenEs hebben in december een brief gekregen van de gemeente Ooststellingwerf over de zorgverzekering. In die brief biedt de gemeente aan inwoners met een laag inkomen een uitgebreide collectieve zorgverzekering aan bij zorgverzekeraar de Friesland. De normale premie voor dat pakket is 143,35 per maand. In de brief staat dat als je inkomen niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum je uiteindelijk nog maar 113,64 hoeft te betalen voor dit pakket. Het sociaal minimum is volgens dezelfde brief 951,65 per maand inclusief vakantietoeslag. Dat zou betekenen dat de meeste bewoners van OlmenEs in aanmerking zouden komen voor die ziektekostenverzekering. Maar.. Overstappen naar een andere zorgverzekering moet gebeuren voor 1 januari. De brief van de gemeente heeft de meeste ouders / vertegenwoordigers pas laat (te laat?) bereikt. Dus overstappen in 2015 was voor veel mensen niet haalbaar. Ook moet je de vraag stellen is of de bewoner van OlmenEs wel een uitgebreide verzekering nodig heeft of dat misschien een gewone basisverzekering voldoende is. Immers iemand die in een WLZ instelling als OlmenEs verblijft, krijgt toch veel of misschien wel alle noodzakelijke zorg via de instelling? Dat geldt in ieder geval voor bijvoorbeeld de tandartszorg. De gemeente verwijst in de brief naar de website Een mooie website, u moet er beslist eens een kijkje nemen. Het eerste wat u natuurlijk opvalt, is dat bijna elke gemeente in Nederland aan haar inwoners met een laag inkomen een zogenaamde gemeentepolis aanbiedt. En veel gemeenten vragen niet alleen naar het inkomen, maar ook naar het vermogen van de aanvrager. De gemeente Ooststellingwerf heeft die grens gesteld op 5.850,-. Heb je meer, dan mag je niet meedoen. Woon je in Hoogeveen dan heb je daar geen last van, misschien is verhuizen een optie? Maar goed als je voor de gemeente Ooststellingwerf alles hebt ingevuld kun je de polis van je huidige zorgverzekeraar vergelijken met het aanbod van de gemeente, inclusief de vergelijking van de premie. Ik heb voor onze eigen dochter de vergelijking gemaakt. Voor 13 euro per maand meer krijg je bij de gemeentepolis best wel veel extra. Ik denk dat mijn dochter de extra s niet nodig heeft en heb het niet gedaan. Ik was trouwens te laat. Maar eind 2015 ga ik toch weer even kijken. (pagina 9)

10 Bestuursleden; Joop Visser Henk van den Berg Eelco Galama Gea Figaroa Djoekie de Vries Constance Römgens Klaasje Herder 2014 Jaarverslag Oudervereniging OlmenEs voorzitter secretaris, red. nieuwsbrief penningmeester webmaster De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. Gea Figaroa en Djoekie de Vries werden op de Algemene Ledenvergadering herkozen voor een periode van 3 jaar. Bij de CR ( Cliëntenraad) heeft Rob Reijngoud afscheid genomen en zijn twee ouders, Ans Engwerda en Jan-Tjibbe Borger, voorgedragen. De bestuurder van OlmenEs heeft Ans en Tjibbe Jan benoemd als leden van de CR. Het bestuur van de Oudervereniging vergaderde vijf maal. De bestuursleden hadden frequent informeel contact. Het bestuur organiseerde op 9 februari een algemene ledenvergadering. Na het formele gedeelte gaf Jonnie Bosch, ex consulente van SIEN een presentatie over het belang van een goed Zorgplan en de zaken die in een goed Zorgplan aan de orde moeten komen. Als ouder/ vertegenwoordiger kan je meewerken aan een goede voorbereiding op een zorgplanbespreking door vragen en wensen vooraf op papier te zetten en aan alle betrokkenen te sturen. Een ouderavond in september is afgelast vanwege de jubileum bijeenkomsten. De Oudervereniging had dit jaar vooral aandacht voor de volgende onderwerpen; - Vrijetijdsbesteding kwetsbare bewoners. Mede op aandringen van de Oudervereniging heeft OlmenEs samen met een aantal ouders gezocht naar mogelijkheden om ook aan extra kwetsbare bewoners een passende vrijetijdsbesteding aan te bieden. Op de OlmenEs ouderavond van 9 november werd door OlmenEs gemeld dat voor alle 45 betrokken bewoners nu iets wordt georganiseerd of dat er tenminste een aanbod/ voorstel is gedaan. Indien vertegenwoordigers van bewoners niets gehoord hebben van OlmenEs of ontevreden zijn moeten zij eerst contact opnemen met de persoonlijke begeleider van de bewoner. - Betrekken jongere generatie Tijdens de zomermarkt heeft OE een bijeenkomst georganiseerd voor brussen ( broers en zussen en andere verwanten). Namens OE sprak Bert Smit, namens de Oudervereniging Gea Figaroa. Bij die bijeenkomst kwam onder andere naar voren dat de generatie broers en zussen zich niet aangesproken voelt door de naam Oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging heeft daarom besloten voor te stellen de naam van onze vereniging te wijzigen in Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs. Ook willen we de jongere generatie proberen meer te betrekken, om te beginnen door meer gebruik te maken van de sociale media ( Facebook bijv.). Als ouder kunt u ook proberen broers, zussen en andere verwanten te interesseren en hen op te geven voor de nieuwsbrief van de Oudervereniging. Lid maken kan natuurlijk ook. Neemt u contact op via ( zie (10)

11 - Directie wisseling We hebben afscheid genomen van onze oud bestuurder Merlijn Trouw. We hebben een bijdrage geleverd aan het profiel voor een nieuwe bestuurder en een korte kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met onze nieuwe bestuurder, Rob de Breij. - Vakantie bewoners De Oudervereniging heeft sponsoren aangeschreven en een subsidie van 2200,- verkregen van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten voor de OlmenEs groepsvakanties. De voorzitter van de Oudervereniging heeft met OE overlegd over de eigen bijdrage aan de vakantie. De vakantie commissie is opgeheven. De woonhuizen zullen binnen een door het management van OlmenEs aangegeven kader in principe zelf de groepsvakantie organiseren. Als u ideeën of suggesties heeft voor de groepsvakanties kunt u dan ook het beste contact opnemen met het woonhuis van de betreffende bewoner. Een beperkt aantal bewoners gaat buiten de eigen groep met vakantie, dus in andere samenstelling dan die van het eigen woonhuis. Dit blijft mogelijk. De Oudervereniging vindt het heel belangrijk dat de vakanties voor bewoners doorgang blijven vinden. De kosten van extra begeleiding zijn mogelijk aftrekbaar en kunt u opgeven onder specifieke zorgkosten op de het belastingformulier. - Meewerken aan het steunfonds De directeur beheert het steunfonds. Twee ouders overleggen met bestuurder over het bevorderen van donaties en vinden van bestedingsdoelen. Dit zijn Uiltje de Jong en Eelco Galama Meer vrijwilligers Bij de directie is aangegeven dat de OV voorstander is van meer inzet van vrijwilligers en dat de OV een actieve werving van OE om hen te vinden, toejuicht. Communicatie verbeteren Het bestuur van de Oudervereniging wil de communicatie met de achterban verbeteren. We zijn bezorgd dat we nu maar een klein deel van de ouders / vertegenwoordigers bereiken. In 2015 hoort u hier meer over. Commissie medicatie OE vraagt meer aandacht voor alle aspecten rond medicatie. Djoekie de Vries ( verpleegkundige) en Gerben Oswald nemen als ouder deel aan deze commissie. De Oudervereniging verstuurde elk kwartaal een nieuwsbrief. Voor nieuwsbrieven e.a. informatie zie; 20 jarig bestaan; vlnr Jessica van Dijk, Hylco de Boer, Gert Bosma, Janneke Doeksen (pagina 11)

12 Financieel verslag 2014 oudervereniging OlmenEs Hier onder staat het overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar Financieel overzicht 2014 Ontvangsten Uitgaven Saldo 1/ , ,50 Nieuwsbrief 102,95 122,95 Contributies 885, ,01 Admin/Bestuur 97,91 275,04 rente spaarrekening 23,24 30,97 Bankkosten 101,81 99,65 Vrijwilligers avond 0, ,34 Afscheid Merlijn Trouw 50,60 0,00 gastspreker ouderavond febr ,00 0,00 Land.Ouderbond Heil Pedag. Inst NL 220,00 subtotaal uitgeven lopende jaar 603, ,98 eindsaldo 31 dec , ,50 totaal 3.566, , , ,48 Toelichting posten 2014: Contributies: In 2014 zijn er 885 aan contributies geïnd, deels betalingen nog voor 2013 en deels ook al betalingen voor Ook zijn er een aantal nevenleden, zoals broers en zusters van bewoners. Voor 2014 zijn er nog een aantal verzorgers/ouders die geen contributie over 2014 betaald hebben; dit is iets meer dan in Zij hebben begin januari 2015 weer een herinnering gehad om dit alsnog te doen. Nieuwsbrief Deze wordt per verstuurd en deels in hardcopy, voor die ouders/verzorgers die daar om gevraagd hebben. De kosten zijn drukkosten, cartridges, en portokosten. Administratiekosten/bestuur Dit zijn kosten gemaakt tijdens ouderavonden en representatiekosten van het bestuur. In dit jaar zijn er ook kosten ad 80 geweest in verband met de Domeinnaam registratie. Bankkosten zijn de kosten voor het hebben van een bankrekening bij de ING. Deze zijn tamelijk fors voor zo n klein aantal betalingen. Diversen De oudervereniging is ook lid van de Landelijke Ouderbond Heil Pedagogisch Instituut Nederland, waarvoor 1 per betalend lid wordt betaald. In 2013 is voor 2012 en 2013 samen 220 betaald. Voor 2014 moet nog 90 betaald worden en is nog openstaand. Er is ook nog een toezegging gedaan door het bestuur om 300 bij te dragen aan de bewoners vakantie Ontvangen subsidies aangevraagd door de OV, maar direct met OlmenEs afgerekend: Fonds Verstandelijk Gehandicapten: 2200,- voor bewonersvakantie juni 2014 Op 1 jan 2015 is aan rente ontvangen op de spaarrekening 15,07; deze wordt komend boekjaar 2015 bij de ontvangsten geboekt. De banksaldo s: Banksaldo lopende rekening 1 jan ,29 839,25 877,28 ontvangsten 1.193, ,01 885,00 Uitgaven (met storting op spaarrek.2012) 1.932, ,98 603,27 Eindsaldo lop. Rek. 31 dec 839,25 877, ,01 Eindsaldo Spaarrekening 31 dec 2.000, , ,46 Eindsaldo lop.rek. + spaarrek. 31 dec , , ,47 Beginsaldo lop.rek. + spaarrek. 1 jan , , ,50 Vermogensmutatie 261,21-181,00 304,97

13 Uit bovenstaande blijkt dat we in totaal 304,97 toegenomen zijn in het vermogen. Dit vermogen is per eind december ,47, waarvan 1.804,46 op de spaarrekening staat en 1.159,01 op de lopende rekening. De spaarrekening is ieder moment opvraagbaar. Leeuwarden, 9 januari 2015 Eelco Galama, Penningmeester Op de voorgrond Froukje ( L) en Ellis Colofon De nieuwsbrief wordt vier maal per jaar uitgegeven door de Oudervereniging OlmenEs voor alle verwanten en vertegenwoordigers van bewoners en dagbesteders op OlmenEs. Medewerkers van OlmenEs kunnen de nieuwsbrief lezen op het intranet. De RvT ( Raad van Toezicht ) en vrijwilligers ontvangen de nieuwsbrief per mail. In deze nieuwsbrief bijdragen van; Joop Visser, Gerrit van Heijkop ( CR jaarverslag), Henk van den Berg. (OV jaarverslag), Eelco Galama ( financieel jaarverslag OV ) Foto s 20 jarig bestaan; Eelco Galama Redactie; Henk van den Berg Voor telefoonnummers en adressen bezoekt u U kunt de contributie ( 10 euro per jaar voor hoofdleden en 5 euro voor nevenleden) overmaken op; Rekening; NL94 INGB ten name van: Oudervereniging OlmenEs Nieuw Rapenburg BG Leeuwarden. Vermeldt u daarbij de naam van uw kind / bewoner / contributie jaar 13

14 20 jarig bestaan; zomaar een dronkaard op het terrein van OlmenEs 14

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch Aanwezig; 32 ouders, 1 broer Afmeldingen; Hermans, Buisman, Bosma, August, Hattink Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 winter 2014. UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014

Nieuwsbrief 17 winter 2014. UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014 Nieuwsbrief 17 winter 2014 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING OLMENES zondag 9 februari 2014 Kom zondag 9 februari naar de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging van OlmenEs.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 www.ouderverenigingolmenes.nl herfst 2013

Nieuwsbrief 16 www.ouderverenigingolmenes.nl herfst 2013 Nieuwsbrief 16 www.ouderverenigingolmenes.nl herfst 2013 In deze nieuwsbrief Van de voorzitter over artikel 60 1 Ouders/ vertegenwoordigers gevraagd 2 Sponsor dinner voor stichting voorzieningen OlmenEs

Nadere informatie

Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond.

Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond. Ouderavond 15 maart, georganiseerd door OlmenEs. Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond. Bridie

Nadere informatie

Notulen en verslagen vindt u verderop in deze nieuwsbrief Er is koffie om 19.15, aanvang 19.30, geen pauze, afsluiten om uur

Notulen en verslagen vindt u verderop in deze nieuwsbrief Er is koffie om 19.15, aanvang 19.30, geen pauze, afsluiten om uur Voor de Verwantenavond van 6 maart hebt u al een uitnodiging ontvangen van bestuurder Rob de Breij. De gespreksonderwerpen vanuit OlmenEs zijn: Speerpunten nieuw jaarplan: - Stand van zaken doelmatigheidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 winter 2012-2013 In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 winter 2012-2013 In deze nieuwsbrief Nieuwssbrri ieff 13 wintterr 2012--2013 In I dezze nieuwssbrri ieff - Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. - Van de voorzitter - Kandidaten CR en OV - OlmenEs moet bezuinigen. Kunnen ouders ook

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging OlmenEs van 12 februari 2012

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging OlmenEs van 12 februari 2012 Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging OlmenEs van 12 februari 2012 De presentielijst werd getekend door de vertegenwoordiger/ouders : Van den Berg, Ten Berge, Buisman, Engwerda,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 najaar 2012 Van de redactie Van de voorzitter, Joop Visser

Nieuwsbrief 12 najaar 2012 Van de redactie Van de voorzitter, Joop Visser Nieuwsbrief 12 najaar 2012 Van de redactie Als ouders en vertegenwoordigers kunnen we niet op de hoogte zijn van al het wel en wee rond bewoners op OlmenEs. Er zijn altijd bewoners waar het tijdelijk of

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten. OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten. OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht wie wat betaalt 4 3. Kostenoverzicht 8 2 1. Inleiding Op basis van de Wet langdurige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 winter 2017

Nieuwsbrief 24 winter 2017 Nieuwsbrief 24 winter 2017 Uitnodiging OlmenEs en de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging (VVV) nodigen u uit voor een bijeenkomst op zondag 19 maart om 15.00 in de Tilia. We houden een korte algemene

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 april 2012

Nieuwsbrief 10 april 2012 Nieuwsbrief 10 april 2012 In de digitale versie kunt u in de inhoudsopgave meteen doorklikken naar het onderwerp van uw keuze Inhoudsopgave Van de redactie... 1 Van de nieuwe voorzitter... 2 Samenwerking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. In samenwerking met

LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. In samenwerking met LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK In samenwerking met Rapportage ledentevredenheidsonderzoek maart 2015 INLEIDING Voor u liggen de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van S.V. Olympia Cuijk. In dit onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel

Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel Datum: 08-09-2010 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: Het witte Huis te Borne Aanwezig: Johan Ooink op den Dijk, Bert Hendriks, Dini

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Jaarverslag MR Van Dijckschool schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar

Jaarverslag MR Van Dijckschool schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar 2015-2016 Bilthoven, september 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenstelling van de MR... 3 MR overlegpartners... 4 Besproken thema s en onderwerpen... 4 De

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

ouderverenigingolmenes.nl

ouderverenigingolmenes.nl ouderverenigingolmenes.nl Nieuwsbrief 18 voorjaar 2014 In deze nieuwsbrief; Van de voorzitter pagina 1 Ans en Tjibbe Jan; nieuwe CR leden 2 Danstheater door Suzanne Hoekstra 3 Beste broers, zussen, verwanten

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 www.ouderverenigingolmenes.nl Herfst 2014

Nieuwsbrief 19 www.ouderverenigingolmenes.nl Herfst 2014 Nieuwsbrief 19 www.ouderverenigingolmenes.nl Herfst 2014 In deze nieuwsbrief; Van de voorzitter 1 Groepsvakanties van 1 t/m 5 juni 2015 2 Ouderavond OlmenEs 9 november 2014 3-5 Verwanten bijeenkomst 21

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen Stichting de Keerkring Jaarverslag 2016 Stichting de Keerkring Surinamestraat 23 9715 PP Groningen keerkring@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl Inhoud: Inhoud:... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Bestuur...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrije tijd & Sport Ik wil graag dat mijn kind leert zwemmen, maar hij past niet in zo n grote groep. Kan het ook anders? Er is vast wel een (gezelligheids)

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur UITNODIGING ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Aanwezig: Paul de Haan (directeur) Joël Scherrenberg (OMR), voorzitter Martine Kramer (OMR), Rob van Maanenberg (OMR), Annemarieke van Vliet (PMR), Sarah Kortekaas

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR Sjaloom Zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden Samenstelling + taakverdeling CCR A. Doelen voor de CCR B. Doelen van de CCR m.b.t. de cliënten/ medewerkers

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

26 maart 2015 Nr. 13

26 maart 2015 Nr. 13 26 maart 2015 Nr. 13 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Week 13 23/3-29/3 schoolvoetbal Week 14 30/3-5/4 schoolvoetbal paasontbijt Goede vrijdag Week 15 6/4-12/4 Tweede paasdag Week 16

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01 Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 2 Inhoud... Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Wat is kwaliteit van zorg... 5 De kwaliteitsrapportage 1. Zorgvuldig proces rond cliënten...

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Januari 2012

Nieuwsbrief 9 Januari 2012 Nieuwsbrief 9 Januari 2012 Dit is een uitnodiging voor de jaarvergadering van de oudervereniging OlmenEs te houden op 12 februari in de Tilia aanvang 19.30 uur 1 Inhoudsopgave Van de invalredacteur...3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Inhoudsopgave > Terugblik denktank pagina 1 > Resultaten enquête november jl. pagina 2 > Acties naar aanleiding van enquête pagina 3 > Opstellen nieuw lesrooster

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging De Sterredans te Nijmegen

Huishoudelijk reglement Oudervereniging De Sterredans te Nijmegen Huishoudelijk reglement Oudervereniging De Sterredans te Nijmegen Pre-ambule; Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap, de introductie, de hoogte van de contributies en

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 1 Regio Waardenlanden Januari 2016 Van de redactie Hallo, Een nieuw jaar en ook weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. In deze nieuwsbrief natuurlijk weer kort nieuws. Wil je weten wat er allemaal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Paradijsplein NJ Amsterdam T E

Paradijsplein NJ Amsterdam T E Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13e nieuwsbrief, vrijdag 6 maart 2015 Beste ouders, De voorjaarsvakantie is achter de rug en we zijn weer fris gestart.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Notulen Ouderraadsvergadering donderdag 9 januari 2013

Notulen Ouderraadsvergadering donderdag 9 januari 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering donderdag 9 januari 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff, Edith Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid Mali (voorzitter),

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie