19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met"

Transcriptie

1 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider vertellen. Na de koffie pauze; Formeel deel: Jaarvergadering / Algemene Leden Vergadering De agenda vindt u op pagina uur sluiting 1

2 In deze nieuwsbrief Uitnodiging Ouderavond/ Verwantenavond 1 Van de voorzitter 2 Kyra Reijngoud CR kandidaat 2 Agenda ALV en oproep vrijwilliger 3 Jaarverslag BCR en CR 5 De ziektekostenverzekering 9 Jaarverslag OV 10 Financieel verslag OV 12 Colofon 13 Het nieuwe jaar is begonnen. Een jaar waar ik toch wel met enige zorg naar uitkijk. Immers in 2015 gaan al die veranderingen in de zorg waar zoveel over te doen is geweest, echt in en zullen we ervaren wat die veranderingen betekenen voor OlmenEs en haar bewoners. De begroting van OlmenEs voor 2015 ziet er gelukkig nog goed uit. In 2015 voorziet OlmenEs nog geen bezuiniging op de directe zorg aan de bewoners. Niets aan de hand dus voor de bewoners van OlmenEs? Nou, dat ook weer niet. Ook de bewoners van OlmenEs zullen de overgang van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij ondervinden. Dat werd onder meer duidelijk bij een presentatie van het zorgkantoor Friesland op 15 december. Het zorgkantoor kent namens de overheid het geld toe aan zorginstellingen als OlmenEs. In eerste instantie houdt het zorgkantoor 5% van het budget waarop de zorginstellingen in principe recht hebben, in. Die 5% kan de zorginstelling weer verdienen door aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Eén van die eisen is het ontwikkelen, afstemmen en invoeren van een mantelzorgbeleid. U zult daar ongetwijfeld binnenkort meer over horen. Ondertussen kunt u zelf misschien ook al een kleine bijdrage aan die participatiemaatschappij leveren. Op de bijeenkomsten van de oudervereniging zijn er altijd voldoende plaatsen vrij. OlmenEs telt 131 bewoners, waarvan er meestal niet meer dan 30 vertegenwoordigd zijn op een algemene ledenvergadering. Dat moet toch beter kunnen! Laat u informeren en laat uw stem horen op de ledenvergadering van 1 februari! Kyra Reijngoud wordt voorgedragen door bestuur van de OV als opvolger van Wiebe Cool Hierbij stel ik mij voor als kandidaat voor de cliëntenraad. Mijn naam is Kyra Reijngoud, moeder van Bastiaan en Renée, die beide wonen en werken op OlmenEs. Bastiaan woont alweer 6 jaar in de Aesculus en Renée 2 jaar in de Juglans. Op OlmenEs ben ik actief betrokken en zit in 2 werkgroepen, samenwerken in de driehoek en sport en vrije tijd. Samen met mijn man, die vrijwilliger is, ben ik vaak op zondagavond in de huiskamer, waar de bewoners voetbal komen kijken. Ook woon ik de meeste vieringen bij en de culturele middagen in de Tilia. Hierdoor zie ik veel bewoners en geniet van hun openheid en eerlijkheid. Ik ben werkzaam als verpleegkundige en actief als vrijwilliger in een Autisme Informatie Centrum, dat onderdeel is van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Met vriendelijke groet. 2

3 Agenda Algemene leden vergadering/ Jaarvergadering 1 februari 2015 Tilia na de koffie pauze om uur Voorzitter; Joop Visser 1 Opening en vaststellen agenda. 2 Ingekomen stukken. 3 Notulen ALV van 9 febr goedkeuren. U kunt ze nalezen op; 4 Jaarverslag 2014 Oudervereniging; vragen en opmerkingen. 5 Financieel jaarverslag 2014 Oudervereniging; vragen en opmerkingen. 6 Verslag kascommissie. 7 Benoemen nieuwe kascommissie. 8 Voorstel naamswijziging Oudervereniging in Verwanten,- en Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs ( VVV OlmenEs). 9 Aftredende OV leden zijn herkiesbaar voor nog één periode van drie jaar; Dit zijn; Joop Visser, Eelco Galama en Henk van den Berg. NB; U kunt zich tot één week voor de vergadering schriftelijk of per aanmelden als kandidaat voor het bestuur van de Oudervereniging bij de secretaris. zie contact. 10 Jaarverslag BCR en CR; vragen en opmerkingen. 11 Aftreden CR lid; Wiebe Cool. 12 Voordracht kandidaat CR; Kyra Reijngoud. NB; U kunt zich tot één week voor de vergadering schriftelijk of per aanmelden als kandidaat voor de CR bij de secretaris van de Oudervereniging. zie contact. 13 sluiting rond uur De bewoners van OlmenEs kregen in ,- subsidie van het FVG voor de vakantie We zijn met enige spoed op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de woensdagavond (van tot uur) in de Thuja. Momenteel draaien 3 vrijwilligers in een roulerend schema, en uitbreiding met nog één persoon zou dan net even wat meer ruimte geven. Het is de bedoeling dat men één keer in de 2 weken een avond draait en met vier vrijwilligers zijn er iets meer mogelijkheden bij het onderling ruilen van dagen. In de Thuja kunnen bewoners op maandag- en woensdagavond achter de computer, tv kijken, er worden spelletjes gedaan en men komt er natuurlijk ook gewoon voor de gezelligheid! Ben je iemand of ken je iemand die het leuk vindt om eens in de 2 weken een gezellige avond in de Thuja door te brengen, laat dan even van je horen! Mede namens Thuja-vrijwilligers en bewoners, alvast hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Heleen Verdenius 3

4 Koop Daniëls, directeur / bestuurder Merlijn Trouw, directeur / bestuurder Rob de Breij, onze nieuwe directeur / bestuurder 2014 Alle bestuurders van 20 jaar OlmenEs aanwezig op jubileum 4

5 JAARVERSLAG 2014 BEWONERSCLIENTENRAAD OLMENES De Bewonerscliëntenraad (BCR) bestaat uit de volgende bewoners: Huibert Goedhart (voorzitter), Daniël Figaroa, Hilde Hegeman, Emiel Herder (tot maart), Suzanne Hoekstra (vanaf maart), Josine de Jong, Christine Kok (tot april), Johan de Vries (vanaf april). Coach: Willem Roem In deze periode zijn er 6 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. Wisseling leden Bewonerscliëntenraad Er is afscheid genomen van Christine Kok en Emiel Herder. Suzanne Hoekstra (Boslaan) en Johan de Vries (Juniperus) zijn hun opvolgers. Voor nieuwe kandidaten geldt dat de functie van BCR-lid moet passen in het zorgplan. Bij een zittingstermijn van 6 jaar zou elk jaar een wisseling kunnen plaats vinden. Tussentijds aftreden is altijd mogelijk. Er wordt gekeken hoe de betrokkenheid van de achterban van de BCR kan worden verbeterd. Een idee is om bij de voorbespreking van de vergadering elke keer een ander woonhuis uit te nodigen om over voor hen belangrijke onderwerpen te praten. Ook de terugkoppeling van de vergadering naar de achterban is niet eenvoudig en is een aandachtspunt. 2. Camera s als gevolg van containerbrand Naar aanleiding van zorgen van BCR-leden vanwege een containerbrand door vandalisme bij de technische dienst heeft het MT besloten om 3 camera s op te hangen bij de TD en de ingang van het terrein. 3. Interne bewonersconferentie Het was een heel geslaagde dag waaraan groepen bewoners van gemengde samenstelling en werkplaatsen hebben deelgenomen. s Morgens waren er allerlei activiteiten in de werkplaatsen. s Middags werden er presentaties gehouden van wat s morgens was gemaakt. De dag werd afgesloten met een disco. 4. Vertrek Merlijn Trouw De BCR is betrokken geweest bij de opvolging van Merlijn Trouw. De BCR-leden hebben gesproken met de voorzitter van de Raad van Toezicht over de profielschets van een nieuwe directeur. De BCR vindt het belangrijk dat wat Merlijn Trouw met de BCR heeft opgebouwd behouden blijft en dat de nieuwe directeur op eenzelfde open manier gaat samenwerken met de bewoners. In de woonhuizen en op de werkplaatsen is het vertrek van Merlijn Trouw onderwerp van gesprek geweest. 5. Afscheid Merlijn Trouw 22 april 2014 s Morgens heeft Merlijn op de werkplaatsen afscheid genomen van de bewoners. Zij waren s middags ook allemaal aanwezig tijdens de afscheidsreceptie. Met medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, ouders en relaties is er op een feestelijke en passende manier afscheid genomen van Merlijn en zijn gezin. 6. Bestuurswisselingen Na het vertrek van Merlijn Trouw is Hans Jansen van april tot september interim directeur/bestuurder geweest tot de komst van de nieuwe directeur/bestuurder Rob de Breij. 7. Reparaties persoonlijke bezittingen bewoners De BCR heeft gehoord dat persoonlijke bezittingen van bewoners niet meer door de technische dienst worden gerepareerd en heeft hier vragen over gesteld aan Merlijn Trouw. Die heeft aangegeven dat de technische dienst alleen de spullen van OlmenEs repareert (bed, kast, bureau). Reparatie van kapotte spullen van bewoners vallen in principe onder de verantwoordelijkheid van familie/vertegenwoordigers. Als dit in incidentele gevallen problemen geeft is overleg met OlmenEs mogelijk. De technische dienst deed in het verleden meer dan waar Ol- Jaarverslag (bewoners)cliëntenraad OlmenEs 2014 Pagina 1

6 menes toe verplicht was. 8. Cliënt/ouder tevredenheidsonderzoek De BCR heeft klachten over de vraagstelling van de enquête en de onduidelijkheid over de anonimiteit. 9. Voeding Er is een onaangekondigde vleesloze week gehouden, waar de bewoners niet blij mee waren. Soms zijn er klachten over de smakelijkheid van het eten en het weggooien van het eten dat over is. Er wordt door het platform Voeding/de menucommissie een inventarisatie gehouden door middel van een enquête om te weten te komen wat bewoners lekker vinden en wat er moet veranderen. Ook zullen de koks mee gaan eten op de woonhuizen en kan op de menulijst in de woonhuizen in een aparte kolom, direct na het warme eten, d.m.v. een cijfer worden aangegeven wat bewoners er van vonden. 10. Diversen In mei heeft een Italiaanse schoolklas van 18/19 jarigen een werkbezoek van een week aan OlmenEs gebracht. De sloop van De Es is samen met de bewoners en medewerkers gemarkeerd als een belangrijk moment in de geschiedenis van OlmenEs. Er wordt jaarlijks een brand- en ontruimingsoefening voor bewoners gehouden, zodat BHVers (bedrijfshulpverleners) en bewoners weten hoe te handelen als het alarm afgaat. Bij ziekte van een werkplaatsleider wil de BCR liever dat er vervanging komt i.p.v dat bewoners over werkplaatsen worden verdeeld. Met veel enthousiasme, betrokkenheid en creativiteit is het 20 jarig jubileum van OlmenEs op 26 september uitbundig gevierd. De BCR wil graag voor de zomervakantie van 2015 een feest organiseren. JAARVERSLAG 2014 CLIENTENRAAD OLMENES De cliëntenraad (CR) bestaat uit Gerben Oswald (voorzitter), Tjibbe-Jan Borger (vanaf maart), Wiebe Cool, Ans Engwerda (vanaf maart), Gerrit van Heijkop, Rob Reijngoud (tot februari), Lenie Rumpff, Joop Visser In deze periode zijn er 6 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. Cliënt/ouder tevredenheidsonderzoek De opzet verschilt van voorgaande jaren; ongeveer bewoners gaan zelf de vragenlijst invullen, al dan niet onder begeleiding van medewerkers, die niet dagelijks met deze bewoners werken. Ook hebben alle ouders/vertegenwoordigers een vragenlijst ontvangen. De enquête is niet anoniem, maar persoonlijk. De resultaten worden teruggekoppeld en als input gebruikt voor de zorgplanbesprekingen. Een aantal actiepunten wordt door het MT meegenomen in het jaarplan De tevredenheid is in het algemeen hoog; veel bewoners en ouders/- vertegenwoordigers hebben meegedaan aan het onderzoek. De CR heeft nog een opmerking gemaakt over de manier van het berekenen van de percentages. 2. Vertrek Merlijn Trouw Ook vanuit de CR is deelgenomen aan de sollicitatieprocedure voor de opvolger van Merlijn Trouw als directeur/bestuurder van OlmenEs. Tijdens de laatste vergadering met Merlijn Trouw heeft de CR bij monde van de voorzitter zijn waardering uitgesproken over de samenwerking met hem als bestuurder en spreekt de wens uit dat de CR op dezelfde voet verder kan gaan met zijn opvolger. Jaarverslag (bewoners)cliëntenraad OlmenEs 2014 Pagina 2

7 3. De Zandroos Het wachten is op de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek. De verwachting is dat half december meer bekend zal zijn. 4. Evaluatie brandoefening De conclusie was dat er teveel BHV-ers waren, die onvoldoende getraind zijn. De ontruimers zijn cruciaal in de eerste minuten voordat de brandweer aanwezig is. OlmenEs heeft verbetermaatregelen opgesteld, die door de CR positief zijn ontvangen. Alle medewerkers in de woonhuizen worden opgeleid tot ontruimer. 5. Elektronisch Zorgdossier Alle zorgplannen zijn nu ingevoerd in het elektronisch zorgdossier. De digitale zorgplannen zijn identiek aan de papieren versie. 6. Domotica/nachtzorg De eerste stap is het ontwikkelen van de visie op nachtzorg. De volgende is de keuze voor apparatuur en infrastructuur. In 2015 kan dan op 4 woonhuizen een pilot worden gehouden. 7. Ouderenbeleid De CR kan zich vinden in de uitgangspunten van het beleidsdocument Ouderenbeleid en vindt de plannen waardevol. 8. Recreatieve activiteiten van bewoners met ernstige beperkingen De CR heeft zijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat het aanbod aan deze groep bewoners steeds op zich laat wachten. 9. Jaarrekening/directieverslag 2013 De CR heeft een positief advies uitgebracht over de jaarrekening/jaarverslag Bezuinigingen AWBZ en besparingsvoorstellen van OlmenEs De besparingsmaatregelen lijken effect te hebben voor wat betreft de bezuiniging op de inzet van personeel. Bewoners hebben van deze bezuiniging weinig gemerkt. Een deel van het exploitatieresultaat over 2013 is ingezet voor het opleiden van de werkplaatsleiders en het aanstellen van 2 teamleiders voor werken. De functie van coördinerend werkplaatsleider komt hiermee te vervallen. Ondanks de daling van het ziekteverzuim ligt het percentage nog steeds boven het gemiddelde in de branche. Het terugdringen van het (langdurig) ziekteverzuim blijft daarom prioriteit houden, omdat dit de organisatie veel geld kost. 11. Kaderbrief, begroting en jaarplan 2015 In dit kader zal in januari 2015 een werkgroep worden geïnstalleerd die een plan van aanpak gaat maken om de eigen bijdragen in 3 jaar tijd op landelijk niveau te brengen. OlmenEs heeft geen winstoogmerk, maar wil de gemaakte kosten in evenwicht brengen met de ontvangen eigen bijdragen van cliënten. De CR wil graag met één lid deelnemen aan deze werkgroep. De CR heeft ingestemd met de begroting Diversen Gerben Oswald (CR-lid) en Djoekie de Vries (lid ouderraad) zullen deelnemen aan de werkgroep medicatie. Medicijnen, die niet door de verzekering worden vergoed, worden door OlmenEs vergoed mits deze zijn voorgeschreven door de arts. De ouders zijn door de teamleiders hiervan op de hoogte gebracht. Met de nieuwe wet Zorg en dwang wordt de vrijheidsbeperking aangescherpt. De nadruk komt te liggen op afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. De BOPZ-arts en de or- Jaarverslag (bewoners)cliëntenraad OlmenEs 2014 Pagina 3

8 thopedagogen treffen voorbereidingen hiervoor. Deze wet brengt mogelijk veel (administratieve) kosten met zich mee. De AWBZ komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de Wet Langdurige Zorg (WLZ) per 1 januari Deze overgang heeft voor het overgrote deel van de bewoners geen gevolgen. In een klein aantal gevallen wordt de zorg door de gemeente gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De CR heeft geadviseerd om commerciële openingstijden te hanteren voor de winkel/theeschenkerij. De directeur/bestuurder is van mening dat er eerst een visie moet worden opgesteld en onderzocht moet worden wat de functie van de winkel moet zijn en aan welke producten de omgeving behoefte heeft. Er heeft een externe audit plaats gevonden met positieve bevindingen. De 3 aangegeven verbeterpunten moeten eind januari op orde zijn. Gerrit van Heijkop Secretaris Cliëntenraad Januari 2015 Jaarverslag (bewoners)cliëntenraad OlmenEs 2014 Pagina 4

9 Koen en Alex Kort, werkbegeleider Veel bewoners van OlmenEs hebben in december een brief gekregen van de gemeente Ooststellingwerf over de zorgverzekering. In die brief biedt de gemeente aan inwoners met een laag inkomen een uitgebreide collectieve zorgverzekering aan bij zorgverzekeraar de Friesland. De normale premie voor dat pakket is 143,35 per maand. In de brief staat dat als je inkomen niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum je uiteindelijk nog maar 113,64 hoeft te betalen voor dit pakket. Het sociaal minimum is volgens dezelfde brief 951,65 per maand inclusief vakantietoeslag. Dat zou betekenen dat de meeste bewoners van OlmenEs in aanmerking zouden komen voor die ziektekostenverzekering. Maar.. Overstappen naar een andere zorgverzekering moet gebeuren voor 1 januari. De brief van de gemeente heeft de meeste ouders / vertegenwoordigers pas laat (te laat?) bereikt. Dus overstappen in 2015 was voor veel mensen niet haalbaar. Ook moet je de vraag stellen is of de bewoner van OlmenEs wel een uitgebreide verzekering nodig heeft of dat misschien een gewone basisverzekering voldoende is. Immers iemand die in een WLZ instelling als OlmenEs verblijft, krijgt toch veel of misschien wel alle noodzakelijke zorg via de instelling? Dat geldt in ieder geval voor bijvoorbeeld de tandartszorg. De gemeente verwijst in de brief naar de website Een mooie website, u moet er beslist eens een kijkje nemen. Het eerste wat u natuurlijk opvalt, is dat bijna elke gemeente in Nederland aan haar inwoners met een laag inkomen een zogenaamde gemeentepolis aanbiedt. En veel gemeenten vragen niet alleen naar het inkomen, maar ook naar het vermogen van de aanvrager. De gemeente Ooststellingwerf heeft die grens gesteld op 5.850,-. Heb je meer, dan mag je niet meedoen. Woon je in Hoogeveen dan heb je daar geen last van, misschien is verhuizen een optie? Maar goed als je voor de gemeente Ooststellingwerf alles hebt ingevuld kun je de polis van je huidige zorgverzekeraar vergelijken met het aanbod van de gemeente, inclusief de vergelijking van de premie. Ik heb voor onze eigen dochter de vergelijking gemaakt. Voor 13 euro per maand meer krijg je bij de gemeentepolis best wel veel extra. Ik denk dat mijn dochter de extra s niet nodig heeft en heb het niet gedaan. Ik was trouwens te laat. Maar eind 2015 ga ik toch weer even kijken. (pagina 9)

10 Bestuursleden; Joop Visser Henk van den Berg Eelco Galama Gea Figaroa Djoekie de Vries Constance Römgens Klaasje Herder 2014 Jaarverslag Oudervereniging OlmenEs voorzitter secretaris, red. nieuwsbrief penningmeester webmaster De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. Gea Figaroa en Djoekie de Vries werden op de Algemene Ledenvergadering herkozen voor een periode van 3 jaar. Bij de CR ( Cliëntenraad) heeft Rob Reijngoud afscheid genomen en zijn twee ouders, Ans Engwerda en Jan-Tjibbe Borger, voorgedragen. De bestuurder van OlmenEs heeft Ans en Tjibbe Jan benoemd als leden van de CR. Het bestuur van de Oudervereniging vergaderde vijf maal. De bestuursleden hadden frequent informeel contact. Het bestuur organiseerde op 9 februari een algemene ledenvergadering. Na het formele gedeelte gaf Jonnie Bosch, ex consulente van SIEN een presentatie over het belang van een goed Zorgplan en de zaken die in een goed Zorgplan aan de orde moeten komen. Als ouder/ vertegenwoordiger kan je meewerken aan een goede voorbereiding op een zorgplanbespreking door vragen en wensen vooraf op papier te zetten en aan alle betrokkenen te sturen. Een ouderavond in september is afgelast vanwege de jubileum bijeenkomsten. De Oudervereniging had dit jaar vooral aandacht voor de volgende onderwerpen; - Vrijetijdsbesteding kwetsbare bewoners. Mede op aandringen van de Oudervereniging heeft OlmenEs samen met een aantal ouders gezocht naar mogelijkheden om ook aan extra kwetsbare bewoners een passende vrijetijdsbesteding aan te bieden. Op de OlmenEs ouderavond van 9 november werd door OlmenEs gemeld dat voor alle 45 betrokken bewoners nu iets wordt georganiseerd of dat er tenminste een aanbod/ voorstel is gedaan. Indien vertegenwoordigers van bewoners niets gehoord hebben van OlmenEs of ontevreden zijn moeten zij eerst contact opnemen met de persoonlijke begeleider van de bewoner. - Betrekken jongere generatie Tijdens de zomermarkt heeft OE een bijeenkomst georganiseerd voor brussen ( broers en zussen en andere verwanten). Namens OE sprak Bert Smit, namens de Oudervereniging Gea Figaroa. Bij die bijeenkomst kwam onder andere naar voren dat de generatie broers en zussen zich niet aangesproken voelt door de naam Oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging heeft daarom besloten voor te stellen de naam van onze vereniging te wijzigen in Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs. Ook willen we de jongere generatie proberen meer te betrekken, om te beginnen door meer gebruik te maken van de sociale media ( Facebook bijv.). Als ouder kunt u ook proberen broers, zussen en andere verwanten te interesseren en hen op te geven voor de nieuwsbrief van de Oudervereniging. Lid maken kan natuurlijk ook. Neemt u contact op via ( zie (10)

11 - Directie wisseling We hebben afscheid genomen van onze oud bestuurder Merlijn Trouw. We hebben een bijdrage geleverd aan het profiel voor een nieuwe bestuurder en een korte kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met onze nieuwe bestuurder, Rob de Breij. - Vakantie bewoners De Oudervereniging heeft sponsoren aangeschreven en een subsidie van 2200,- verkregen van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten voor de OlmenEs groepsvakanties. De voorzitter van de Oudervereniging heeft met OE overlegd over de eigen bijdrage aan de vakantie. De vakantie commissie is opgeheven. De woonhuizen zullen binnen een door het management van OlmenEs aangegeven kader in principe zelf de groepsvakantie organiseren. Als u ideeën of suggesties heeft voor de groepsvakanties kunt u dan ook het beste contact opnemen met het woonhuis van de betreffende bewoner. Een beperkt aantal bewoners gaat buiten de eigen groep met vakantie, dus in andere samenstelling dan die van het eigen woonhuis. Dit blijft mogelijk. De Oudervereniging vindt het heel belangrijk dat de vakanties voor bewoners doorgang blijven vinden. De kosten van extra begeleiding zijn mogelijk aftrekbaar en kunt u opgeven onder specifieke zorgkosten op de het belastingformulier. - Meewerken aan het steunfonds De directeur beheert het steunfonds. Twee ouders overleggen met bestuurder over het bevorderen van donaties en vinden van bestedingsdoelen. Dit zijn Uiltje de Jong en Eelco Galama Meer vrijwilligers Bij de directie is aangegeven dat de OV voorstander is van meer inzet van vrijwilligers en dat de OV een actieve werving van OE om hen te vinden, toejuicht. Communicatie verbeteren Het bestuur van de Oudervereniging wil de communicatie met de achterban verbeteren. We zijn bezorgd dat we nu maar een klein deel van de ouders / vertegenwoordigers bereiken. In 2015 hoort u hier meer over. Commissie medicatie OE vraagt meer aandacht voor alle aspecten rond medicatie. Djoekie de Vries ( verpleegkundige) en Gerben Oswald nemen als ouder deel aan deze commissie. De Oudervereniging verstuurde elk kwartaal een nieuwsbrief. Voor nieuwsbrieven e.a. informatie zie; 20 jarig bestaan; vlnr Jessica van Dijk, Hylco de Boer, Gert Bosma, Janneke Doeksen (pagina 11)

12 Financieel verslag 2014 oudervereniging OlmenEs Hier onder staat het overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar Financieel overzicht 2014 Ontvangsten Uitgaven Saldo 1/ , ,50 Nieuwsbrief 102,95 122,95 Contributies 885, ,01 Admin/Bestuur 97,91 275,04 rente spaarrekening 23,24 30,97 Bankkosten 101,81 99,65 Vrijwilligers avond 0, ,34 Afscheid Merlijn Trouw 50,60 0,00 gastspreker ouderavond febr ,00 0,00 Land.Ouderbond Heil Pedag. Inst NL 220,00 subtotaal uitgeven lopende jaar 603, ,98 eindsaldo 31 dec , ,50 totaal 3.566, , , ,48 Toelichting posten 2014: Contributies: In 2014 zijn er 885 aan contributies geïnd, deels betalingen nog voor 2013 en deels ook al betalingen voor Ook zijn er een aantal nevenleden, zoals broers en zusters van bewoners. Voor 2014 zijn er nog een aantal verzorgers/ouders die geen contributie over 2014 betaald hebben; dit is iets meer dan in Zij hebben begin januari 2015 weer een herinnering gehad om dit alsnog te doen. Nieuwsbrief Deze wordt per verstuurd en deels in hardcopy, voor die ouders/verzorgers die daar om gevraagd hebben. De kosten zijn drukkosten, cartridges, en portokosten. Administratiekosten/bestuur Dit zijn kosten gemaakt tijdens ouderavonden en representatiekosten van het bestuur. In dit jaar zijn er ook kosten ad 80 geweest in verband met de Domeinnaam registratie. Bankkosten zijn de kosten voor het hebben van een bankrekening bij de ING. Deze zijn tamelijk fors voor zo n klein aantal betalingen. Diversen De oudervereniging is ook lid van de Landelijke Ouderbond Heil Pedagogisch Instituut Nederland, waarvoor 1 per betalend lid wordt betaald. In 2013 is voor 2012 en 2013 samen 220 betaald. Voor 2014 moet nog 90 betaald worden en is nog openstaand. Er is ook nog een toezegging gedaan door het bestuur om 300 bij te dragen aan de bewoners vakantie Ontvangen subsidies aangevraagd door de OV, maar direct met OlmenEs afgerekend: Fonds Verstandelijk Gehandicapten: 2200,- voor bewonersvakantie juni 2014 Op 1 jan 2015 is aan rente ontvangen op de spaarrekening 15,07; deze wordt komend boekjaar 2015 bij de ontvangsten geboekt. De banksaldo s: Banksaldo lopende rekening 1 jan ,29 839,25 877,28 ontvangsten 1.193, ,01 885,00 Uitgaven (met storting op spaarrek.2012) 1.932, ,98 603,27 Eindsaldo lop. Rek. 31 dec 839,25 877, ,01 Eindsaldo Spaarrekening 31 dec 2.000, , ,46 Eindsaldo lop.rek. + spaarrek. 31 dec , , ,47 Beginsaldo lop.rek. + spaarrek. 1 jan , , ,50 Vermogensmutatie 261,21-181,00 304,97

13 Uit bovenstaande blijkt dat we in totaal 304,97 toegenomen zijn in het vermogen. Dit vermogen is per eind december ,47, waarvan 1.804,46 op de spaarrekening staat en 1.159,01 op de lopende rekening. De spaarrekening is ieder moment opvraagbaar. Leeuwarden, 9 januari 2015 Eelco Galama, Penningmeester Op de voorgrond Froukje ( L) en Ellis Colofon De nieuwsbrief wordt vier maal per jaar uitgegeven door de Oudervereniging OlmenEs voor alle verwanten en vertegenwoordigers van bewoners en dagbesteders op OlmenEs. Medewerkers van OlmenEs kunnen de nieuwsbrief lezen op het intranet. De RvT ( Raad van Toezicht ) en vrijwilligers ontvangen de nieuwsbrief per mail. In deze nieuwsbrief bijdragen van; Joop Visser, Gerrit van Heijkop ( CR jaarverslag), Henk van den Berg. (OV jaarverslag), Eelco Galama ( financieel jaarverslag OV ) Foto s 20 jarig bestaan; Eelco Galama Redactie; Henk van den Berg Voor telefoonnummers en adressen bezoekt u U kunt de contributie ( 10 euro per jaar voor hoofdleden en 5 euro voor nevenleden) overmaken op; Rekening; NL94 INGB ten name van: Oudervereniging OlmenEs Nieuw Rapenburg BG Leeuwarden. Vermeldt u daarbij de naam van uw kind / bewoner / contributie jaar 13

14 20 jarig bestaan; zomaar een dronkaard op het terrein van OlmenEs 14

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie