SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1

2 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden 05 Rooster en lessentabellen 06 Begeleiding en veiligheid 08 Leerlingbegeleiding 08 Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie 09 De rol van de ouders 09 Begeleidingskaarten zorg 10 Hoe presteren wij? 12 Kwaliteitszorg 12 Onderwijstijd 13 Doorstroomgegevens en examenresultaten 13 Praktische informatie 14 Vakanties en vrije dagen 14 Schoolregels en afspraken 14 Regelingen 15 Handige links en adressen 17 Contactgegevens locatie De Zeven Linden 17 Geldzaken 18 Ouderbijdrage 18 Kostenoverzicht locatie De Zeven Linden 18 Schoolboeken 19 Verzekeringen 19 Sponsoring 19 Gedragscode Schoolkosten 20 2

3 Even voorstellen en contact Welkom op De Zeven Linden Contactgegevens locatie De Zeven Linden De Zeven Linden is een kleine, brede en bruisende school. Wij leiden onze leerlingen op voor een VMBO Basis, VMBO Kader, MAVO, HAVO of atheneumdiploma. Ons motto is Er valt wat te kiezen. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de talenten van de leerlingen en daarvoor hebben we vier keuzestromen ontwikkeld nl. Sport, Podiumkunsten, Design en Digitech. We zorgen voor een fijne sfeer zodat leerlingen zichzelf durven te zijn. Vanuit deze basis werken wij om het beste uit onze leerlingen te halen. Met deze schoolgids willen wij u goed informeren. Daarnaast bieden wij veel informatie op onze schoolsite, zo kunt u als ouder altijd de cijfer- en absentiegegevens van uw kind inzien. Verder publiceren wij maandelijks onze Nieuwsbrief. We vinden communicatie heel belangrijk en hechten aan goede contacten met de ouders. Heeft u vragen laat het ons vooral weten. Namens alle medewerkers van De Zeven Linden wens ik u een prachtig toe. Rolf van Rosmalen Directeur Bezoekadres Langewijk AK Dedemsvaart T E I Postadres Postbus AA Dedemsvaart Rekening Postbank Locatiedirectie Dhr. R.P. van Rosmalen Teamleiders Teamleider HAVO/atheneum Dhr. E. Oosterhof Teamleider VMBO/MAVO Mw. E. Oosterkamp Zorgcoördinator Mw. E. Lassche Decaan Dhr. J.R. Harwig Ouderraad Mw. A. Kuiterman Van Haeringenstraat 6b 7701 CR Dedemsvaart T

4 Profiel van de locatie De Zeven Linden Onze kijk op onderwijs Op De Zeven Linden staan we voor vernieuwend onderwijs voor alle leerlingen, atheneum, havo, mavo, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo basisberoepsgerichte leerweg, in een veilig klimaat en een stimulerende omgeving. Kernwaarden van De Zeven Linden Op De Zeven Linden hanteren we een aantal uitgangspunten: Uitdaging en plezier Mensen zijn op hun best als ze de dingen doen waarvan ze houden. Dan zijn ze in hun element. Dan worden ze bij wijze van spreken iemand anders. Dan gaan ze het werk waarvan ze houden desnoods voor niks doen. Als je weet wat mensen beweegt, breng die mensen dan bij elkaar. We geven de leerling de kans zich te ontwikkelen in datgene waar hij goed in is. Leerlingen van De Zeven Linden worden daarom niet meer alleen op basis van hun ontwikkeling gegroepeerd maar ook op basis van hun motivatie. Excellentie We gaan uit van de eigen kwaliteiten van de leerling. We gaan op zoek naar waar een leerling goed in is en als dat gevonden is gaan we deze talenten verder ontwikkelen en stellen we eisen. We gaan voor zessen en een negen plus. Zessen zijn genoeg om een diploma te halen maar we eisen van onze leerlingen dat ze ergens in uitblinken. Resultaatgericht De resultaten van de leerlingen zijn leidend voor de inrichting en de duur van de onderwijstijd. De leerling krijgt meer vrijheden als hij voldoende presteert. Blijven de prestaties achter dan houden de docenten de leerlingen dichtbij. Uniciteit We gaan uit van erkende ongelijkheid van onze leerlingen. Motivatie, intelligentie, belangstelling, vermogen zijn allemaal uitingen van een erkende ongelijkheid. Dat maakt dat de inrichting van het onderwijs getoetst moet worden aan verschillen tussen leerlingen. Dit betekent differentiatie in de klas naar niveau, naar inhoud, naar tijd en naar werkhouding. Samenhang Leerlingen worden aangesproken op hun unieke vermogen niet alleen door hun docenten maar ook door hun medeleerlingen. Dat maakt dat leerlingen niet meer alle opdrachten maken, maar dat de groep alle opdrachten maakt en het unieke vermogen van elke leerling dienstbaar wordt gemaakt aan anderen. Leerlingen werken met elkaar samen voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel waardoor communicatieve en sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Er is sprake van positieve wederzijdse afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid. Betekenisvol Het schoolleven van de leerling bestaat voor een groot deel uit kiezen. Leerlingen kiezen een sector, een profiel, een vakkenpakket, een vervolgopleiding, een beroep of een werkveld. Leerlingen moeten zich oriënteren ze moeten keuzes maken en erop reflecteren. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en het is de verantwoordelijkheid van de school om hen op de consequenties van die keuzes te wijzen. Binnen en buiten Volwaardig deelnemer aan de maatschappij betekent dat leerlingen worden voorbereid op actieve deelname aan de maatschappij. Dat houdt in dat leeropdrachten uit het maatschappelijk veld de school worden binnengehaald en het resultaat van die leeropdrachten wordt afgeleverd aan de maatschappij. Cultureel rijk We ontwikkelen de creativiteit als het proces van het hebben van ideeën die waarde hebben. Creativiteit is dus meer dan het maken van een mooie tekening of een mooie voorstelling; creativiteit heb je ook nodig voor de oplossing van een ingewikkeld technisch probleem of voor het maken van een bedrijfsplan, het opstellen ven een begroting en het organiseren van een sportdag. Leerlingen krijgen een gevoel van culturele identiteit, zodat ze de culturele genen van onze samenleving kunnen doorgeven. Keuzestromen in de onderbouw Keuzes worden gemaakt op grond van talent, vermogen en interesse. Kinderen zijn bovendien creatief. Als ze iets niet weten, helpt de creativiteit hen verder en ze zijn niet bang om het bij het verkeerde eind te hebben. We zeggen niet dat het bij het verkeerde eind hebben hetzelfde is als creativiteit maar als je niet bereid bent tot het maken van fouten ben je ook niet in staat tot iets origineels, iets groots of iets belangrijks. Het is daarom helemaal niet erg als leerlingen af en toe een verkeerde keuze maken. Daar leren ze ook van. Bovendien kiezen kinderen vaak op andere gronden dan zou je verwachten. 4

5 Het onderwijssysteem is nog te veel gericht op presteren en te weinig op leerlingen dat laten doen en ontdekken wat ze goed kunnen. Natuurlijk moeten leerlingen presteren maar het onderwijs moet ook in het teken staan van leren kiezen. De verantwoordelijkheid van De Zeven Linden gaat daarom verder dan de school zelf. De Zeven Linden wil dat leerlingen ook na hun schooltijd in het vervolgonderwijs op de juiste plek terecht komen. In de onderbouw hebben we daarom een viertal keuzestromen ontwikkeld: digitech, design, sport en podiumkunsten. De keuzestromen worden verbonden met de bovenbouw van alle opleidingen. We houden altijd de mogelijkheden open dat leerlingen van keuze kunnen veranderen zodat leerlingen straks eindexamen kunnen doen in de vakken waar ze goed in zijn. Over de keuzestomen hebben we extra brochures. Deze zijn via de website van de school te downloaden. Huiswerkbegeleiding Soms hebben leerlingen moeite met het maken van huiswerk. In het eerste en tweede leerjaar is het mogelijk om maximaal vier keer per week huiswerkbegeleiding te krijgen. De bedoeling is dat de leerlingen tijdens deze uren leren om zelfstandig hun huiswerk te maken. De huiswerkbegeleidingsuren zijn aansluitend aan de lessen en worden door een leerlingbegeleider gegeven. Aangeboden onderwijssoorten en extra programma s Het B/K/M-profiel Je stroomt meestal in in een dakpanklas: Kader/Basisberoeps, Kader/mavo. Als vmboleerling kun je in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO). Leerlingen voor LWOO op basisniveau komen in een kleine basisgroep. De leerling kan dan kiezen uit mavo, vmbo basis of vmbo kader. Daarvoor gelden plaatsingscriteria die op de site van de school te vinden zijn. In vmbo basis en kader krijgt de leerling in klas 3 en 4 een modern intersectoraal programma aangeboden met daarbinnen de uitstroomvarianten technologie, commercie of dienstverlening. Dat is een breed programma zodat de leerling niet direct na het tweede jaar een afdeling hoeft te kiezen. Het nieuwe intersectorale programma maakt een bredere doorstroom naar het Mbo mogelijk. Het A/H-profiel Als je in havo of atheneum wordt geplaatst dan kan elke leerling zijn opleiding op De Zeven Linden afmaken. Op beide opleidingen worden alle profielen aangeboden te weten: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. Leergebieden en leerstijlen Als je op De Zeven Linden in één van de dakpanklassen zit, merk je dat de vakken op een aantal momenten in het schooljaar samenwerken in leergebieden. Je werkt dan aan een project waar meer vakken bij worden betrokken. Tijdens deze projecten besteed je ook aandacht aan de wijze waarop je leert. Wij noemen dat leerstijlen. Op die manier leer je goed te kijken naar de wijze waarop jij leert, zodat je meer invloed hebt op je eigen prestaties. Opbouw van de locatie De Zeven Linden Ouderraad De ouderraad volgt en bespreekt het schoolbeleid, houdt de vinger aan de pols bij allerlei (onderwijskundige) ontwikkelingen en informeert de schoolleiding over de visie van de ouders. Tijdens rapportspreekmiddag en -avonden zijn leden van de ouderraad aanwezig voor ouders die graag met hen in overleg willen. De ouderraad helpt ook bij allerlei activiteiten. De ouderraad komt ongeveer zes keer per jaar bijeen voor een overleg. De ouderraad heeft een eigen informatiebrochure. Deze is ook te vinden op de website van de school. Leerlingenraad Wij vinden dat de leerling moet kunnen reageren op het beleid van de school. Zo is het leerlingenstatuut ontstaan. Het leerlingenstatuut is te vinden op de website van de school. 5

6 De klassenstructuur van De Zeven Linden Rooster en lessentabellen WO-HBO 6 Atheneum HBO HAVO MBO niveau 2, 3 of 4, leerlingstelsel vervolgonderwijs Lesrooster Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen hun lesrooster. Dit rooster is samengesteld op basis van de lessentabel. Deze tabel geeft aan welke vakken de leerling in een bepaald leerjaar krijgt en het aantal lesuren hierin per week Atheneum Atheneum Atheneum Atheneum Atheneum HAVO HAVO HAVO HAVO HAVO MAVO MAVO MAVO MAVO Kader beroepsgericht Kader beroepsgericht Kader beroepsgericht Kader beroepsgericht Basis beroepsgericht Basis beroepsgericht Basis beroepsgericht Basis beroepsgericht Leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) is in alle leerwegen van het VMBO mogelijk Lestijden onderbouw 1e uur uur 2e uur uur Pauze uur 3e uur uur 4e uur uur 5e uur uur Pauze uur 6e uur uur 7e uur uur 8e uur uur Pauze uur Lestijden bovenbouw 1e uur uur 2e uur uur 3e uur uur Pauze uur 4e uur uur 5e uur uur 6e uur uur Pauze uur 7e uur uur 8e uur uur Pauze uur 35 minutenrooster 1e uur uur 2e uur uur 3e uur uur 4e uur uur Pauze uur 5e uur uur 6e uur uur 7e uur uur 8e uur uur Pauze uur 9e uur uur 10e uur uur 9e uur uur 10e uur uur 9e uur uur 10e uur uur 6

7 Lessentabel De Zeven Linden 1HV 1MH 1KM 1BB 2HV 2M1 2KB 2BB 3M 3BTCD 3KTCD 4M 4BTCD 4kTCD 345H 3/4/5/6A ak *** 1*** 2 4** 6 6 bi ** 2** 4** 2** 3** 6 6 CKV 2 2 KV1 1*** 1*** 1*** kv alg 1 1 drama 3 3 DE 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** du ** 4** 3** 6 6 ec ** 2** 3** 6 6 en fa gs *** 1*** 2 4** 6 6 lo ma 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 2 2 na ne TCD bsm 4 4 lo 2 3** 3** sk 6 6 nask 1 3 3** 3** 4** 3** 4** nask 2 2 4** BV technas R keuzestroom* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* wi ** 4** 4** 4 4 wi a 6 5 wi b 6 7 studieles mentorles ,5 0,5 0,5 2,5 1 Anw 2 * Keuzestromen ** Keuzevak *** Halfjaarsvak 7

8 Begeleiding en veiligheid Leerlingbegeleiding De leerlingbegeleiding op De Zeven Linden is erop gericht de leerlingen te begeleiden binnen een schoolklimaat waarin zij zich prettig en veilig voelen. Daarbij zijn de volgende functionarissen betrokken: De mentor De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding. Hij/ zij is zowel voor de ouders als voor de leerling het directe aanspreekpunt met de school. De mentor is verantwoordelijk voor het bijhouden van het leerlingvolgsysteem. De mentor kan zo nodig leerlingen inbrengen in het zorgteam en/ of zorgadviesteam. De teamleiders De teamleiders informeren en onderhouden de contacten tussen de mentoren en de docenten, leerlingen en ouders. De decaan De decaan is een specialist op het gebied van school- en beroepskeuze. Hij weet over welke vaardigheden en capaciteiten een leerling moet beschikken en welk vakkenpakket gekozen moet worden om een bepaalde vooropleiding te kunnen doen. De zorgcoördinator Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig; bijvoorbeeld door leerachterstanden, dyslexie of sociaal emotionele problematiek of om medische redenen. De zorgcoördinator zorgt voor passende begeleiding en onderhoudt regelmatig contacten met mentoren, ouders en hulpverlenende instanties. Het zorgteam Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de remedial teacher, de leerlingbegeleider en de ambulant begeleider van de Ambelt. Zij overleggen met regelmaat over begeleiding van leerlingen met leerproblemen, passende ondersteuning en advies van docenten en mentoren. De remedial teacher De remedial teacher is een gespecialiseerde docent die leerlingen met (beperkte) leerproblemen en/ of leerachterstanden kan helpen. Voor leerlingen met dyslexie zijn er mogelijkheden tot ondersteuning. Aan leerlingen met een geldige verklaring wordt een dyslexie- en/ of dyscalculiepas uitgereikt waarop faciliteiten en handelingsadviezen staan. Leerlingen met dyscalculie krijgen ondersteuning van een vakdocent. De leerlingbegeleider De leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen op psychosociaal gebied en de ondersteuning bij schoolse zaken zoals planning en structureren van huiswerk. Zij geeft op onze locatie ook de huiswerkbegeleiding. De locatievertrouwenspersonen De Zeven Linden heeft een reglement waar in staat hoe te handelen wanneer er sprake is van problemen in de persoonlijke en-/ of relationele sfeer. Dit kan te maken hebben met pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie of andere problematiek. Hoewel de mentor altijd aanspreekbaar is voor deze zaken, is het goed in de school mensen te hebben met wie de leerling altijd in vertrouwen kan spreken. De locatievertrouwenspersonen kennen de weg naar hulpverlenende instanties indien dit nodig mocht zijn. Het zorgadviesteam (ZAT) Het ZAT bestaat uit een groep personen die ieder voor zich specialist zijn op een bepaald gebied. De zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de orthopedagoog van het samenwerkingsverband en een vertegenwoordiger van schoolmaatschappelijk werk en MEE. Bovendien onderhoudt het team nauwe contacten met externe organisaties zoals Bureau Jeugdzorg, Tactus en politie. Het doel is om lesverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en het welzijn van leerlingen te bevorderen. Ernstige problemen van leerlingen kunnen ter bespreking en advisering door de mentor of het zorgteam in de vergadering van het ZAT worden ingebracht. Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) De Zeven Linden biedt leerwegondersteunend onderwijs voor leerlingen met leerachterstanden en/ of sociaal emotionele problematiek. Als een leerling LWOO nodig heeft, dan wordt dat in samenspraak met het basisonderwijs voor de leerling aangevraagd. Een onafhankelijke commissie, de regionale verwijzingscommissie (RVC) bepaalt of een 8

9 leerling in aanmerking komt voor LWOO. Deze leerlingen volgen hetzelfde programma als de leerlingen in de reguliere leerwegen. De vmbo-basisleerlingen met LWOO worden zoveel mogelijk geplaatst in een kleine groep (± 15 leerlingen). In een enkel geval worden leerlingen met LWOO in een reguliere klas geplaatst, passend bij hun niveau, echter wel met extra ondersteuning. Naast extra aandacht en hulp tijdens de les komen zij in aanmerking voor extra ondersteuning van de leerlingbegeleider of remedial teacher. Ook kunnen zij gebruik maken van de huiswerkbegeleiding na schooltijd. Dyslexie en Dyscalculie Wij willen leerlingen een eerlijke kans geven om een diploma te halen die past bij hun intellectuele capaciteiten. Om die reden is er een dyslexie- en dyscalculiebeleid ontwikkeld. De protocollen zijn te vinden op de website van de school. Pestbeleid Omdat wij voor onze leerlingen een veilige omgeving willen bieden op school, werken wij volgens een pestprotocol. Dit protocol is te vinden op de website van onze school. De rol van de ouders Een goede samenwerking tussen school en ouders is medebepalend voor het succes van de leerling. Wij vinden het daarom belangrijk om ouders bij de school te betrekken. Iedere locatie heeft zijn eigen ouderraad, die regelmatig bij elkaar komt en met de directie overlegt. U vindt het adres van de ouderraad van uw locatie op de website. Voor locatie-overstijgende ouderzaken, zoals de inzet van de ouderbijdrage en andere beleidszaken, is er de centrale ouderraad (zie adres op de website). Daarnaast zijn ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de scholengemeenschap, en in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Regelmatig vragen wij uw mening over de gang van zaken op school. Ouders van leerlingen in de derde klas ontvangen ieder jaar een uitgebreide tevredenheidsenquête. De uitslag hiervan levert een schat aan informatie op en is onderwerp van gesprek tussen algemene directie en locatiedirectie. Elke locatie heeft een eigen mededelingenblad dat regelmatig wordt verspreid. Op die manier proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de gang van zaken op school. Ook via de website wordt geregeld informatie gegeven. 9

10 Begeleidingskaarten zorg Begeleidingskaart Onderwijskundige begeleiding Wat? LWOO Leerwegondersteuning Mentorles en begeleiding Voor wie is deze begeleiding bestemd? Leerlingen in leerjaar 1 en 2 met een LWOO indicatie ( = leerachterstand is getest en aangetoond door orthopedagoog) Alle leerjaren Overige informatie Begeleiding door de leerlingbegeleider t.a.v. schoolse zaken en/ of op psychosociaal gebied Tijdstip: Zie lesrooster Locatie: zie lesrooster Studieles Leerlingen leerjaar 1 Tijdstip: zie lesrooster Locatie: zie lesrooster Huiswerkbegeleiding Leerlingen leerjaren 1 en 2 Tijdstip: ma t/m do aansluitend aan het rooster Remedial Teaching Leerlingen leerjaar 1 en 2 Dyslexie screening: alle leerlingen Tijdstip: Op afspraak Locatie: Lokaal 17 Studiekeuzebegeleiding: Alle leerlingen: Tijdstip: op afspraak Locatie: in overleg met begeleider Hoe komen leerlingen voor deze begeleiding in aanmerking? Leerlingen met LWOO hebben een HP m.b.t. leerachterstanden en/ of andere noodzakelijke begeleiding. Aanmelding voor begeleiding gaat via de mentor bij het zorgteam. Mentorles is een verplicht vak. Één uur per week gaan de leerlingen onder leiding van de mentor aan het werk met hun sociaal-emotionele vaardigheden en oriëntatie op school- en beroepskeuze. De leerlingen hebben ook individuele gesprekken met de mentor over, welbevinden, studie- houding en voortgang. Naast de mentorles hebben de leerlingen wekelijks een les waarin leren leren en andere studievaardigheden worden aangeleerd. Van maandag tot en met donderdagmiddag kunnen leerlingen hun huiswerk op school maken o.l.v. een leerlingbegeleider. Plaatsing gaat in overleg met ouders, mentor en zorgteam. Een remedial teacher is een specialist die leerlingen met (beperkte) leerproblemen kan helpen, bijvoorbeeld dyslectische kinderen, screening door mentor. Aanmelden gaat via mentor/remedial teacher. Dyslexiebegeleiding wordt gegeven door de RT-er. De decaan en/of mentor ondersteunen de leerling bij de studiekeuze. Waaronder: Opleidingenmanifestatie Leerlingen vanaf leerjaar 3 Tijdstip: in maart van elk schooljaar Verschillende vervolgopleidingen presenteren zich, leerlingen uit leerjaar kunnen hiermee kennis maken Beroepenmanifestatie Leerlingen vanaf leerjaar 3 Tijdstip: in november van elk schooljaar Leerlingen krijgen voorlichting over diverse beroepen Beroepen-Doe-dag Leerlingen 2 Basis en Kader en 3TL Tijdstip: in december van elk schooljaar Leerlingen maken praktisch kennis met verschillende beroepen Meeloopdag Leerlingen 3TL en 4Basis en Kader Tijdstip: in december en maart van elk schooljaar Leerlingen lopen een dag mee op een ROC in Zwolle Sectorwerkstuk/ Profielwerkstuk Eindexamenleerlingen Tijdstip: zie het jaarrooster Locatie: zie lesrooster Er zijn speciale dagdelen ingeroosterd om te werken aan het profiel-/ sectorwerkstuk. Op deze dagdelen zal er begeleiding/ toezicht aanwezig zijn. 10

11 Begeleidingskaarten zorg Begeleidingskaart Sociaal-emotionele begeleiding Wat? LWOO Leerwegondersteuning Faalangst reductietraining en/ of Sociale vaardigheids-training Ambulante Begeleiding Leerlingbegeleiding Voor wie is deze begeleiding bestemd? Leerlingen in leerjaar 1 en 2 met een LWOO indicatie Alle leerlingen. Leerlingen met een rugzakje Leerlingen met een rugzakje Overige informatie Begeleiding door de leerlingbegeleider t.a.v. schoolse zaken en/ of op psychosociaal gebied Tijdstip: afspraak wordt gemaakt na een intakegesprek. Locatie: nader te bepalen Gemiddeld vier gesprekken per schooljaar met betrokkenen. Locatie: lokaal 17 Tijdstip: elke week op vast tijdstip en vaste plaats met leerlingbegeleider Locatie: Lokaal 17 Hoe komen leerlingen voor deze begeleiding in aanmerking? Leerlingen met LWOO hebben een HP m.b.t. leerachterstanden en/ of andere noodzakelijke begeleiding. Aanmelding voor begeleiding gaat via de mentor bij het zorgteam. Aanmelding n.a.v. de afname van de SAQI en/ of op advies van de mentor. Aanvraag leerlinggebonden financiering (LGF) voor leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis ( tot augustus 2014 ) via de zorgcoördinator.na het toekennen van de LGF krijgen de school en de leerling ondersteuning van een ambulant begeleider van het desbetreffende cluster. Na het toekennen van LGF (het zgn. rugzakje) krijgt de leerling vanuit het zorgteam een leerlingbegeleider die de sociaal-emotionele en studiebegeleiding wekelijks gedurende een lesuur ondersteunt in diens behoeften t.a.v. de schoolloopbaan. Vertrouwenspersonen GGD: school verpleegkundige Alle leerlingen en personeel Leerlingen leerjaar 2 en 4 Tijdstip: op afspraak Locatie: in overleg met de vertrouwenspersoon Tijdstip: screening in de tweede klas Tijdstip: op afspraak Leerlingen en personeel kunnen persoonlijk, via de mentor of via mail direct contact leggen. De vertrouwenspersonen zijn bekend bij de medewerkers van de locatie. Alle leerlingen in leerjaar 2 en 4 krijgen een vragenlijst aangeboden via de GGD over leefstijl. N.a.v. de ingevulde gegevens kan een gesprek met de sociaal verpleegkundige plaatsvinden op beider verzoek. Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen Alle leerlingen Tijdstip: op afspraak Locatie: school, thuis of in het ziekenhuis De school of ouders kunnen contact opnemen met het centrale kantoor van Onderwijs ondersteuning Zieke Leerlingen ( De IJsselgroep). Gegevens via zorgcoördinator. Zorgteam Alle leerlingen Eens in de twee weken Het zorgteam bestaat uit de zorg coördinator, de RT`er, de AB`er en de leerlingbegeleider. Leerlingen kunnen via de mentor worden aangemeld bij de zorg coördinator, Signaleringsteam Alle leerlingen Per direct Het signaleringsteam bestaat uit de orthopedagoog, de schoolverpleegkundige en de maatschappelijk werker. Leerlingen kunnen vanuit het zorgteam door de zorg coördinator worden aangemeld voor begeleiding. Zorgadviesteam (ZAT) Alle leerlingen Tijdstip: 6 keer per jaar Locatie: op school Rebound Alle leerlingen Locatie: Rebound SWV NO-Overijssel te Hardenberg Jongerenwerk Alle leerlingen Locatie: kamer Teamleider VMBO Tijdstip: elke vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur Het zorg adviesteam (ZAT) bestaat uit een groep personen die ieder voor zich specialist zijn op een bepaald gebied: schoolarts (GGD), leerplichtambtenaar, zorgcoördinator, orthopedagoog (SWV), maatschappelijk werker (SMW De Kern/ MEE/). Ernstige problemen van leerlingen kunnen ter bespreking en advisering door een docent of mentor in de vergadering van dit preventieteam worden ingebracht. Doel is voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. N.a.v. het ZAT kan met toestemming van ouders begeleiding worden ingezet. Rebound is een boven schoolse, tijdelijke, voorziening voor leerlingen die stagneren of dreigen te stagneren. Aanmelding gaat via de leerplichtambtenaar in overleg met teamleider en zorgcoördinator. Jongerenwerker houdt wekelijks inloopspreekuur waar iedereen met vragen over zichzelf, opgroeien, problemen en het organiseren van activiteiten welkom is voor antwoorden en assistentie. 11

12 Hoe presteren wij? Kwaliteitszorg Een mooie cijferlijst zegt nog niet alles. Het gaat er immers niet alleen om goede cijfers te halen, maar ook om wat je kunt met de kennis en de kunde àchter de cijfers. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor de school als geheel. Ons systeem van kwaliteitszorg is er in eerste instantie op gericht om te kijken of wij onze doelstellingen halen. Daarvoor hebben we verschillende meetinstrumenten: - Professionalisering personeel; goed onderwijs vraagt om duidelijke bekwaamheidseisen waaraan leraren moeten voldoen. Het ministerie van OCW heeft de wet BIO (wet op de beroepen in het onderwijs) in het leven geroepen waarin dit wordt geregeld. Onze docenten houden in hun bekwaamheidsdossier hun persoonlijke ontwikkeling bij. Daarnaast werken wij aan het project Opleiden in de School. Wij leiden samen met de lerarenopleiding toekomstige docenten op zodat zij goed voorbereid zijn op hun werkomgeving. - De leerlingenenquête; voorafgaand aan het jaarlijkse functioneringsgesprek neemt elke docent in twee klassen de leerlingenenquête af. De uitslagen hiervan zijn onderwerp in het functioneringsgesprek van de docent. - De ouderenquête; aan ouders van leerlingen in het brugjaar en in de derde of vierde klas wordt elk jaar digitaal een vragenlijst gestuurd. Hierin kunnen zij hun oordeel geven over tal van zaken die met de locatie en het onderwijs aan hun kind te maken hebben. - Uitgebreide informatie over de kwaliteit van de school van de Onderwijsinspectie. Elk jaar publiceert de Onderwijsinspectie de belangrijkste slagings- en doorstroomcijfers van de school. Op de website vindt u deze cijfers, het meest recente rapport van de school en het schoolplan waarin ons beleid staat beschreven. We bedoelen met schooltijd niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden. Op de scholen van Van der Capellen kan onderwijs plaatsvinden van 8.00 uur tot uur (reguliere roostertijden doorgaans tot maximaal 16.30). De onderwijsdagen betreffen maandag tot en met vrijdag en voor mogelijke stages ook zaterdag. Natuurlijk krijgt elke leerling een duidelijke planning maar het is mogelijk daarvan af te wijken. Soms vindt schooltijd ook buiten het schoolgebouw plaats, natuurlijk onder begeleiding. Op momenten dat leerlingen geen les hebben kunnen ze worden opgeroepen om onder begeleiding achterstallig werk in te halen, gebruik te maken van hun herkansingsrecht dan wel deelname aan trainingen. Om de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog peil te houden, benadert De Zeven Linden de ouders van het eerste en derde leerjaar om de twee jaar met een ouderenquête. De gegevens die wij van u terugkrijgen, zijn voor ons van groot belang om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen verzorgen. Om dezelfde reden nemen onze docenten elk jaar in twee klassen een leerlingenenquête af.kwaliteit van onderwijs wordt ook beoordeeld door de onderwijsinspectie. Kwaliteit is meer dan cijfers. De kwaliteit van onderwijs gaat immers ook over wat leerlingen leren over zichzelf en van elkaar, hoe hun blik op de wereld wordt, wat ze kunnen met hun kennis. Hieronder vindt u een overzicht. Locatie Schooljaar Schooljaar Schooljaar aantal geslaagd aantal geslaagd aantal geslaagd kandidaten kandidaten kandidaten Dedemsvaart VMBO B 14 93% 19 89,5% 13 92,3% Dedemsvaart VMBO K % % % Dedemsvaart mavo 25 89% 26 96,2% 17 76,5% Dedemsvaart havo 12 86% 11 72,7% 17 88,2% Schooltijd De onderwijstijd is wettelijk geregeld. Elke leerling dient op jaarbasis 1000 klokuren onderwijs te volgen. Examenleerlingen volgen 700 klokuren onderwijs. 12

13 Onderwijstijd per leerjaar Doorstroomgegevens en examenresultaten De Zeven Linden zorgt ervoor dat elke leerling de wettelijke onderwijstijd ontvangt. De onderwijstijd is opgebouwd uit lesuren, excursies en projecten die door het jaar heen plaatsvinden. Lesuitval is nooit geheel te voorkomen, maar wordt door vervangingsroosters tot een minimum beperkt. Jaaroverzicht In de maandelijkse nieuwsbrief, De Groene Berichten op de website van de school worden de dan bekende activiteiten vermeld met datum en tijdstip. Doorstroomgegevens onderbouw Doorstroomgegevens bovenbouw De opbrengsten van De Zeven Linden staan vermeld op de site van de inspectie van het onderwijs: Slaagpercentages

14 Praktische informatie Vakanties en vrije dagen Vakanties in de kalenderjaren 2014 en 2015 Eerste schooldag maandag 18 augustus 2014 (halve dag vrij) Herfstvakantie za 11 oktober t/m zo 19 oktober 2014 Kerstvakantie za 20 december 2014 t/m zo 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie za 21 februari t/m zo 1 maart 2015 Goede Vrijdag vr 3 april 2015 Tweede Paasdag ma 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 28 april t/m 10 mei 2015 Hemelvaart en vrijdag do 14 en vr 15 mei 2015 Tweede Pinksterdag ma 25 mei 2015 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2015 Roostervrij 4 september (halve dag) en 18 november 2014 (halve dag) Roostervrij maandag 29 juni (halve dag vrij) t/m 3 juli N.B. - roostervrij betekent voor leerlingen dat er geen les wordt gegeven maar dat een leerling wel opgeroepen kan worden (voor bijvoorbeeld het inhalen van toetsen). Het opnemen van vrije dagen buiten bovenstaande data is niet mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan ontheffing worden verleend door de afdeling leerplicht van de gemeente. Schoolregels en afspraken Om op een prettige manier met elkaar om te gaan, moeten wij ons allemaal aan enkele regels houden. Hier volgen ze! (Waar ouders staat, wordt ook verzorgers bedoeld). Aanwezigheid: Het spreekt vanzelf dat je tijdens schooltijd aanwezig bent. Mocht je om een of andere reden te laat zijn, meld je dan bij de conciërge. Je krijgt dan een telaatbriefje, waarmee je in de les kunt worden toegelaten. Als je te laat komt, dan kun je verplicht worden buiten de lessen terug te komen. Het opdragen van werkzaamheden behoort daarbij tot de mogelijkheden. Bij ziekte moeten je ouders de school zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte stellen. Stel dat je tijdens de lesdag ziek naar huis gaat, dan meld je je eerst af bij de directie. Je ouders wordt verzocht de school te informeren als je thuis bent aangekomen. Mocht je een keer naar de dokter, tandarts enz. moeten, dan krijgt de school daar vooraf bericht van door de ouders. Wij gaan ervan uit dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten lestijd gepland worden. Voor vakanties of lange weekenden buiten de schoolvakanties om, kan alleen toestemming worden verleend door de directie in overleg met de leerplichtambtenaar. In de regel is toestemming niet mogelijk. Zie verzuimprotocol Gemeente Hardenberg. De activiteiten tijdens de lessen in de sporthal zijn zo gepland, dat je niet meer dan 5 minuten te laat hoeft te zijn in de volgende les. Het is niet de bedoeling, maar als je uit de les verwijderd wordt, dan meld je je bij mevr. Timmermans van Staalduinen in de mediatheek. Zij geeft je een uitstuurbrief. Na de pauze zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk bij het lokaal bent voor het volgende lesuur. Je verlaat een lokaal niet voor het eindsignaal. In de pauze van uur is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten. Dit geldt ook voor de pauze van uur voor de leerlingen van de eerste en tweede klassen. Tijdens een tussenuur kun je gebruik maken van de Kuil (de overblijfruimte) om huiswerk te maken. Doe dat wel rustig, want in de aangrenzende lokalen wordt les gegeven. Voor schoolvoorstellingen of buitenschoolse activiteiten geldt verplichte aanwezigheid. Houd hiermee rekening bij het plannen van persoonlijke afspraken, zoals bijbaantjes. Geef eventuele wijzigingen in adres of telefoonnummer zo spoedig mogelijk door aan de administratie. In en buiten het gebouw: Om erop te letten dat de school en de omgeving netjes blijven, wordt er tijdens de pauzes gesurveilleerd. Houd je aan de aanwijzingen van de surveillanten en het onderwijzend of niet-onderwijzend personeel. Eten en drinken (ook de blikjes e.d. uit de automaten) in de Kuil, niet daarbuiten Roken is niet toegestaan op het schoolterrein en in de directe omgeving van de school. Een uitzondering wordt gemaakt voor examenleerlingen die alleen met een schriftelijke toestemming van de ouders een zgn. rokerspas ontvangen. Zij krijgen dan toestemming om te roken op de daarvoor aangewezen plek achter het schoolgebouw. 14

15 Schade die is ontstaan door opzet of nalatigheid worden op kosten van de veroorzaker hersteld. De directie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen (waaronder fietsen). Bewaar in de garderobe dus geen (waardevolle) eigendommen. Je hebt de beschikking over een kluisje. Daarvoor geldt een gebruiksaanwijzing die je via je mentor ontvangt. Tijdens de lessen is het dragen van jassen, petjes en lange sjaals (in verband met de veiligheid) niet toegestaan evenals kleding met provocerende teksten of afbeeldingen. Tijdens schooltijd zorg je ervoor dat je mobiele telefoon, als je die bij je hebt, binnen het schoolgebouw uit staat. Veiligheid: Het is verboden tijdens schooltijd en schoolactiviteiten onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs, ze te gebruiken en/of in bezit te hebben Plaats je fiets op ordelijke wijze in de fietsenstalling. Voor de school langs loopt een trottoir en fietspad. Let erop, voor ieders veiligheid, dat deze niet geblokkeerd worden. Ook onderweg naar of van de sporthal houd je je aan de verkeersregels en fiets je de afgesproken route. Op het schoolterrein wordt niet met sneeuwballen gegooid of vuurwerk afgestoken. Wapens of voorwerpen die naar het oordeel van de directie als zodanig kunnen worden aangemerkt, zijn vanzelfsprekend niet op school of op het terrein van de school toegestaan. Dit geldt ook voor vuurwerk en laserpennen. Moet door omstandigheden het gebouw ontruimd worden, houd je dan aan de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners en aan de vluchtroutes. Neem geen vreemden mee naar binnen. Mocht zoiets een keer noodzakelijk zijn, dan meld je dit vooraf bij de conciërge. Tenslotte Het klinkt hier en daar wel wat streng, maar de regels zijn bedoeld om op een plezierige, gezonde en veilige wijze met elkaar om te gaan. Waar bovenstaande regels niet in voorzien, beslist de directie. Op de website van de school staat een leerlingenstatuut waarin je nog meer kunt vinden over de rechten en plichten van leerlingen en personeelsleden. Een succesvol en aangenaam schooljaar toegewenst! Verzuim Ziekte of andere reden van afwezigheid van de leerling dient door de ouders/verzorgers aan de conciërge te worden medegedeeld. Verzuim dat van tevoren bekend is vooraf ook schriftelijk melden. Telefonisch kan dit vóór het begin van de ochtendlessen of zo spoedig mogelijk daarna op telefoonnummer Voor speciale gelegenheden, zoals bruiloften, vakanties en dergelijke, bestaan speciale verlofaanvragen. Deze aanvragen zijn te verkrijgen bij de teamleider. Als de aanvraag ingevuld en ingeleverd is, beoordeelt de teamleider of de aanvraag wel of niet gehonoreerd kan worden. Dat wordt vermeld op het formulier, dat u vervolgens via uw kind weer terugkrijgt. Het absentieoverzicht van elke leerling is te raadplegen via de website van de school (met speciale inlogcode vanwege de privacygevoelige informatie). Rapportage en bevordering De leerlingen in klas 1, 2 en 3 ontvangen vier keer per jaar een rapport met daarop de in die periode behaalde resultaten. Op het rapport staat ook het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde: het cijfer dat telt voor de overgang aan het eind van het schooljaar. De rapporten worden aan de leerling meegegeven. Aan het eind van het schooljaar wordt aan de hand van de doorstroomnormen bepaald in welke leerweg en in welk leerjaar de leerling geplaatst wordt. Deze doorstroomnormen zijn te vinden op de website van de school. De leerlingen in klas 4 krijgen na elk schoolexamen een cijferoverzicht. De data waarop rapporten en cijferoverzichten uitgegeven worden, zijn terug te vinden in de jaaragenda. Het cijferoverzicht is te raadplegen via de website (met een speciale inlogcode). De doorstroomnormen zijn te vinden op de website van de school. Contact Na elk rapport worden de ouders, verzorgers in de gelegenheid gesteld docenten en/of een lid van de ouderraad te spreken tijdens de rapportspreekmiddag en -avond. In de jaaragenda staan de data hiervan vermeld. U kunt vanzelfsprekend de mentor van uw kind ook tussentijds benaderen voor overleg. De Groene Berichten Elke maand verschijnen De Groene Berichten op de website (www.de-zeven-linden.nl). Daarin staat actuele informatie die van belang is voor de ouders. In De Groene Berichten laten wij u ook graag meekijken met activiteiten waar uw kinderen mee bezig zijn. Regelingen Wij zien het als onze opdracht onze leerlingen te helpen hun talenten te ontdekken en hun mogelijkheden te benutten. Naast uitdagend onderwijs en keuzemogelijkheden voor leerlingen hoort daar ook een goede begeleiding en een veilige omgeving bij. 15

16 Elke locatie heeft daarom een passend systeem van leerlingbegeleiding en -zorg. Hierin spelen mentoren, remedial teachers, teamleiders en zorg-coördinatoren een rol. Waar nodig proberen wij ons onderwijs zoveel mogelijk op maat te maken. Veiligheid begint bij een respectvolle omgang met elkaar. Daarom heeft elke locatie een aantal heldere schoolregels, die elke leerling aan het begin van het schooljaar ontvangt. Daarnaast hebben we enkele centrale regelingen: het leerlingenstatuut, het pestprotocol, de regelingen rondom het recht op zitten blijven en leerlingen met dyslexie en informatie voor gescheiden ouders. Deze zijn te vinden op de website Regeling schorsing en verwijdering Zie de site van OOZ en Van der Capellen. Klachtenregeling Zie de site van OOZ en Van der Capellen. 16

17 Algemene directie De Zeven Linden maakt formeel deel uit van de Van der Capellen scholengemeenschap te Zwolle. dhr. R.D. de Voogd Algemeen Directeur dhr. J. van der Beek Directeur Bedrijfsvoering Contactgegevens Lassuslaan 230, 8031 XM Zwolle T E I Bestuur Onze school valt onder de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. De contactgegevens zijn: mw. H.T. Damhof, MME, voorzitter College van Bestuur Dobbe JX Zwolle T Handige links en adressen Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Via deze site kunt u onder andere een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Website met o.a. de rendementscijfers van alle scholen in Nederland. Hier zijn ook de uitgebreide rapporten te vinden die de inspectie eens in de vier jaar opstelt. vertrouwensinspecteurs T Voor iedereen binnen het onderwijs met klachten over o.a. discriminatie, extremisme, seksuele intimidatie of ernstig psychisch of fysiek geweld. Website van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren met veel informatie voor scholieren. Website met onder andere informatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het boekenhuis waarmee de Capellenborg samenwerkt. En waar de leerling zijn/haar boekenpakket kan bestellen. Alles over examens: roosters, normeringen, oefenexamens, etc. 17

18 Geldzaken Ouderbijdrage De betreffende bedragen van deze vrijwillige bijdrage staan vermeld in het kostenoverzicht Ouderbijdrage. Ouderbijdrage Studeren heeft zijn prijs. Om deze kosten in de hand te houden, heeft de school na overleg met de centrale ouderraad besloten om de landelijke Gedragscode schoolkosten te ondertekenen. Hiermee verbindt de school zich aan de doelstelling de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden en inzichtelijk te maken. Jaarlijks ontvangt u in juni een brief, waarin de kosten voor het komende schooljaar worden vermeld. Deze kosten zijn als volgt samengesteld: Bijdrage ouderraad Ook de ouderraad bekostigt enkele activiteiten die anders niet zouden kunnen plaatsvinden. De vrijwillige bijdrage hiervoor is vastgesteld op 12,-. Extra kosten Afhankelijk van het leerjaar, de opleiding en de eventuele stroom (bijvoorbeeld drama, of sportstroom) worden extra kosten in rekening gebracht. De specificatie vind u bij het locatiedeel verderop in deze schoolgids. Het niet intekenen op een voorziening, dienst of activiteit dan wel het niet tijdig betalen van de daaraan verboden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende voorziening dienst of activiteit kan worden uitgesloten (zie verder reglement Ouderbijdrage, dit is op te vragen bij de school). Kostenoverzicht ouderbijdrage locatie De Zeven Linden Kostenoverzicht ouderbijdrage locatie De Zeven Linden Opleiding Verzekeringen Aandeel leer- en hulpmiddelen Excursies Leerlingenraad Attenties Ouderraad Sleutelgeld Gereedschap Huur gereedschappen Stage/beroepsoriëntatie TOTAAL HIER KOMT EXTRA REKENING VAN veiligheidschoenen Theater Sport klas1 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 7,00 94,00 klas1 40,00 120,00 klas 2 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 klas 2 40,00 120,00 3 ath 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 3 ath 4 ath 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 4 ath 250,00 5 ath 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 5 ath 6 ath. 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 6 ath 3 havo 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 3 havo 4 havo 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 4 havo 250,00 5 havo 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 5 havo mavo 3 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 13,00 100,00 mavo 3 mavo 4 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 mavo 4 250,00 vmbo TDC 3 basis 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 137,50 13,00 237,50 vmbo TDC 3 basis 29,50 vmbo TDC 3 kader 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 137,50 13,00 237,50 vmbo TDC 3 kader 29,50 vmbo TDC 4 basis 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 24,50 13,00 124,50 vmbo TDC 4 basis 250,00 vmbo TDC 4 kader 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 24,50 13,00 124,50 vmbo TDC 4 kader 250,00 Meerdaagse excursie 18

19 Schoolboeken Voor de schoolboeken heeft de school een contract afgesloten met Van Dijk Educatie. De school krijgt per kind een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, u hoeft de schoolboeken dus niet meer zelf te betalen. Jaarlijks ontvangt u de boekenlijst en een bestelformulier. Na bestelling worden de boeken tijdig thuis afgeleverd. Aan het einde van het schooljaar worden de boeken weer ingeleverd. Daarover ontvangt u bericht van Van Dijk Educatie. De spelregels rondom de schoolboeken staan vermeld in de boekenlijst, die uw kind in juni ontvangt. Verzekeringen De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Meeùs Assurantiën B.V. in Den Haag. Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt normaliter niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school (c.q. het schoolbestuur) zelf als zij die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school (c.q. het schoolbestuur) niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare handeling en dit leidt tot schade (een causaal verband tussen oorzaak en gevolg). De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijden de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt derhalve niet vergoed. Ten tweede is de school (c.q. het schoolbestuur) niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, de ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Sponsoring Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Onze school staat dan ook positief tegenover sponsoring. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan moet de sponsoring wel aan een aantal voorwaarden voldoen: - Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. - Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. - Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben ondertekend. Dit convenant ligt op school ter inzage. Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt behoeven de goedkeuring van het schoolbestuur en de instemming van onze medezeggenschapsraad. Ouders die een klacht hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en/of niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen deze klacht indienen bij de Interne Klachtencommissie (zie Klachtenregeling elders in deze schoolgids). 19

20 Gedragscode schoolkosten ALGEMEEN 1. De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. VOORAF 2. De school bespreekt voorafgaand aan het betreffende schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 3. Daartoe wordt eveneens voorafgaand aan het betreffende schooljaar - in overleg met de oudergeleding een begroting opgesteld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd wordt. **) 4. De school informeert ouders op een inzichtelijke wijze over de hoogte van de schoolkosten. De school doet dit tijdig, voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming (doel). Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouders zelf dienen te zorgen. 5. De school communiceert de hoogte en opbouw van de schoolkosten via diverse kanalen, zoals schoolgids, website, open dagen, etc. ACHTERAF 8. De school legt binnen redelijke termijn na afloop van het schooljaar rekening en verantwoording af aan de ouders over de feitelijke besteding van de ontvangen bijdragen. 9. Als blijkt dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager zijn dan de betaalde bijdrage, beslist de oudergeleding van de medezeggenschapsraad op voorstel van de Directie van de school over de aanwending van deze gelden. *) overal waar ouders staat, kan ouders/verzorgers gelezen worden. **) voorzover de Wet Medezeggenschap op Scholen van toepassing is; er kan immers ook sprake zijn van een oudervereniging met rechtspersoonlijkheid die een eigen contributie vaststelt. In dat geval wordt de medezeggenschapsraad betrokken op grond van artikel 10, onderdeel d en artikel 13, onderdeel j van de Wms. ***) deze gedragscode is conform gedragscode Schoolkosten VO. BIJ DE REKENING 6. De school stuurt een rekening naar de ouders met een duidelijke specificatie van de schoolkosten. 7. De school verstrekt bij de rekening een adequate toelichting waaruit blijkt aan welke doeleinden de gelden worden besteed. 20

SCHOOLGIDS 2015/16 DE ZEVEN LINDEN

SCHOOLGIDS 2015/16 DE ZEVEN LINDEN SCHOOLGIDS 2015/16 DE ZEVEN LINDEN 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2016/17 ZEVEN LINDEN

SCHOOLGIDS 2016/17 ZEVEN LINDEN SCHOOLGIDS 2016/17 ZEVEN LINDEN 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie de Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie de Zeven Linden

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

PODIUM KUNSTEN SPORT D SPORT DIGITECH DESIGN

PODIUM KUNSTEN SPORT D SPORT DIGITECH DESIGN PODIUM KUNSTEN SPORT D SPORT DIGITECH DESIGN ALGEMEEN De beste school is dichtbij ALGEMEEN DE ZEVEN LINDEN 1 Jouw plek, Jouw plan, Jouw toekomst Jouw plek: Op De Zeven Linden mag je jezelf zijn. We vinden

Nadere informatie

Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion

Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion Welkom op de informatieavond! Het Hooghuis Stadion Jan van Vucht, Locatiedirecteur W e l k o m Programma voor deze avond De avond is in

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013/14. Capellenborg. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2013/14. Capellenborg. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2013/14 Capellenborg 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie Capellenborg 06 Extra activiteiten 07 Opbouw van de locatie Capellenborg 08 Rooster

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/16. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2015/16. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2015/16 1 inhoud Capellenborg: gewoon bijzonder! 03 Contactgegevens 03 Onderwijsprofiel 04 Aangeboden onderwijssoorten 04 Visie op passend onderwijs 05 Sport- en cultuurprogramma leerjaar 1

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom op de infoavond

Welkom op de infoavond Welkom op de infoavond Locatie Stadion Richard van Ommen directeur locatie Stadion Programma voor deze avond De avond is in twee delen: Eerste deel: Tweede deel: ouders en kinderen gescheiden. - kinderen

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. Capellenborg. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. Capellenborg. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 Capellenborg 1 Inhoud Capellenborg: gewoon bijzonder! 03 Contactgegevens 03 Onderwijsprofiel 04 Aangeboden onderwijssoorten 04 Visie op passend onderwijs 05 Sport- en cultuurprogramma

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Presentatie. Ouderavond 2016

Presentatie. Ouderavond 2016 Presentatie Ouderavond 2016 Presentatie Inhoud Taak mentor Rapportage aan de ouders Rol van de ouders Leerlingbegeleiding - gesprekken & testen - B-uur & huiswerkklas - tutoren & zorgteam Projecten in

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

ALLES ONDER ÉÉN DAK: VMBO, MAVO, HAVO, ATHENEUM JOUW PLEK JOUW PLAN JOUW TOEKOMST

ALLES ONDER ÉÉN DAK: VMBO, MAVO, HAVO, ATHENEUM JOUW PLEK JOUW PLAN JOUW TOEKOMST ALLES ONDER ÉÉN DAK: VMBO, MAVO, HAVO, ATHENEUM JOUW PLEK JOUW PLAN JOUW TOEKOMST PERSOONLIJK LEREN! Zeven Linden: een ontdekkingsreis naar jouw talent ALGEMEEN De beste school is dichtbij ALGEMEEN DE

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 3 schooljaar

Ouderavond leerjaar 3 schooljaar Ouderavond leerjaar 3 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning Focus op jou Inhoud Algemeen Onderwijs Ondersteuning Missie Leerlingen begeleiden naar een mavo/vmbo-t diploma op basis van: - Structuur - Veiligheid - Overzicht - Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Werken

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van PENTA college CSG Hoogvliet 2015-. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/16. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2015/16. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2015/16 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de Scholengemeenschap 06 Rooster en lessentabellen 06 Begeleiding en veiligheid

Nadere informatie

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren!

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren! zakboekje Buitenpost schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max opvallend prettig lesrooster vertrekhal Schiphol? Lo, capaciteit, locaties Mentoren, decaan,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Nr 10 - Extra uitgave juni 2011 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, De zomervakantie

Nadere informatie

de schoolgids op je telefoon

de schoolgids op je telefoon WINDOWS Ga naar: haarlemcollege.nl Klik de more button (drie stipjes) Klik pin to start de schoolgids op je telefoon schoolgids 2015-2016 de schoolgids op je telefoon android Ga naar: haarlemcollege.nl/schoolgids

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! W W W. A LT R A. N L minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 19-08-16 13:41 Beste leerling, welkom bij Altra College! Bij Altra College

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Begeleidingskaart 1 Atlas College OSG West Friesland Leertechnische ondersteuning en begeleiding schooljaar 2017/2018

Begeleidingskaart 1 Atlas College OSG West Friesland Leertechnische ondersteuning en begeleiding schooljaar 2017/2018 Begeleidingskaart 1 Atlas College OSG West Friesland Leertechnische ondersteuning en begeleiding schooljaar 2017/2018 Om welke begeleiding gaat het? Voor wie is deze begeleiding? Wanneer wordt deze gegeven?

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie