1. Inleiding. Hallo allemaal,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. Hallo allemaal,"

Transcriptie

1 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, , en de betekenis van dit schooljaar voor het volgend schooljaar, , jullie vóór examenjaar. Het is zo dat er in het tweede leerjaar een aantal belangrijke keuzes gemaakt moeten worden voor jullie toekomst hier op het Sintermeertencollege maar ook voor daarna. Tijdens de studielessen ga je samen met mentor aan de slag in de methode Pionier om je te oriënteren op de verschillende sectoren in het VMBO en waar en hoe ze aansluiten op het MBO of de HAVO. Wij wensen jullie heel veel succes dit tweede jaar! Met vriendelijke groet, Mevr. Dreessen-van Hout, Coördinator 2,3 en 4 VMBO-t Dhr. te Braak, Sectordirecteur onderbouw 1

2 2

3 2. INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 1 2. Inhoudsopgave 3 3. LOB? LOB!! 5 4. VMBO Caroussel 6 5. Van brugklas tot MBO of nog verder Doorstroom VMBO MBO 9 7. Jaaroverzicht Overgangsnormen Afsluiting 15 3

4 4

5 3. LOB? LOB!! Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, daar staat LOB voor. En in gewone taal? Kijken naar wat je kunt, wat je wilt en wat daar dan bij past (beroep en opleiding)! Daar gaan we dit jaar al mee beginnen! Aan het einde van de 2 e klas ga je kiezen voor een stroom. Wil je dit goed kunnen doen, dan moet je ook weten waar je goed in bent en welke richting je uit wilt, na het vmbo. Dit gaan we doen met een boekje: PIONIER, beroepskeuzedagboek vmbo. Tijdens de mentorlessen ga je hiermee aan de slag. De volgende hoofdstukken ga je doen: 1. De start maken 2. Mijn interesse 3. Mijn capaciteiten 4. De beroepenwereld 5. Kiezen Samen met de bezoeken van de carrousel, krijg je zo een beeld van verschillende mogelijkheden. Zoals reeds eerder vermeld, ga je aan het einde kiezen voor een stroom. In de natuurstroom zitten verplicht Nask 1 en Nask2 (Fa en Ak vervallen) en in de maatschappijstroom zitten verplicht Fa en Ak (Nask1 en Nask2 vervallen). De andere vakken blijven hetzelfde. 5

6 4. VMBO CAROUSSEL Dit jaar gaan we verschillende bedrijfsbezoeken afleggen. Aan het einde van dit schooljaar kies je voor een stroom en dan moet je natuurlijk wel weten voor welke stroom jij interesse hebt. Door het bezoeken van bedrijven en instellingen, maken we kennis met verschillende beroepen en werkvelden. Elk bezoek wordt in de studieles voorbereid met een opdracht. Zo ga je bijvoorbeeld vragen verzinnen die je tijdens het bezoek wilt stellen en ga je alvast informatie over het bedrijf of de instelling opzoeken. We proberen om zoveel mogelijk verschillende bezoeken te regelen, zodat je kunt kiezen voor een bezoek dat je ook echt aanspreekt! Tijdens de bezoeken wordt je begeleid door je mentor of een vakdocent. Na het bezoek worden in de studieles de bezoeken geëvalueerd. Je gaat ook aan elkaar vertellen wat je gezien en gedaan hebt. Zo krijg je ook informatie over bedrijven waar je niet geweest bent. Voor het komend schooljaar moet je de volgende (mid)dagen vrij houden in je agenda! Het is een verplichte activiteit voor alle T2-leerlingen. Dinsdag 14 december 2010, de hele dag Vrijdag 4 februari 2011, de middag Vrijdag 15 april 2011, de middag We wensen je veel plezier met alle bezoeken en hopen dat je er veel van leert! 6

7 5. Van brugklas tot MBO of nog verder. Uw zoon/dochter zit inmiddels in de 2 e klas van het VMBO-T. Dit jaar moet een keuze gemaakt worden: natuurstroom (nask 1 en nask2) of de maatschappijstroom (Frans en aardrijkskunde). De overige vakken zitten in beide stromen. Wat voor een gevolg heeft deze keuze? Eerst even uitleg over de weg die uw zoon/dochter waarschijnlijk gaat volgen. Het VMBO Het VMBO heeft 4 afdelingen: 1. de basisberoepsgerichte leerweg (3 à 4 theorievakken + praktijkvakken) 2. de kaderberoepsgerichte leerweg (idem) 3. de gemengde leerweg (5 theorievakken + 1 beroepsgericht programma) 4. de theoretische leerweg ( 6 theorievakken) VMBO-T voor eventuele doorstroom daarna naar de havo (7 theorievakken) VMBO-T In het 3 e leerjaar kiezen de leerlingen een sector (2 sectorvakken) en 2 keuzevakken. Bij de sector techniek zijn 2 verplichte sectorvakken, bij de andere sectoren is 1 sectorvak verplicht en het 1 vak een keuze uit 2 of 3 vakken. Hieronder ziet u het keuzeformulier, dat de leerlingen op T3 invullen:: 7

8 KEUZEFORMULIER DEFINITIEVE KEUZE VMBO-T4 Naam leerling: Klas: T3 Gemeenschappelijk deel: Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijk Oefening De leerling kan kiezen uit vier sectoren. Kruis aan: Sector: Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw Sectorvakken: Kruis nu nog 2 of 3 (duidelijk aangeven welk vak EXTRA is!!) van onderstaande vakken aan. LO2 kun je alleen kiezen, als je 7 vakken gaat doen! Leerlingen die willen doorstromen naar de Havo, moeten in 7 vakken examen doen! Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw Wiskunde Nask1 Biologie Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Economie Frans Duits Wiskunde Wiskunde Nask1 Biologie = verplicht sectorvak Keuzedeel: Kruis nu nog 2 van onderstaande vakken aan: Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Nask2 Biologie Economie LO2 Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Nask 1 Nask2 Economie LO2 Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Nask1 Nask2 Biologie LO2 Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Nask 1 Nask2 Biologie Economie LO2 In totaal heeft iedere leerling dus 6 (of 7) examenvakken: Ne en En, 2 sectorvakken en 2 keuzevakken. Maatschappijleer en L.O. worden voor het Centrale Examen al afgesloten. Per vervolgopleiding verschillen de toelatingseisen. Bij de ene opleiding wordt enkel gevraagd naar een VMBO-T diploma, voor een andere opleiding moet je persé een bepaalde sector gedaan hebben en de volgende opleiding vraagt naar een bepaald vak. 8

9 6. DOORSTROOM VMBO MBO Vanuit het VMBO kan men doorstromen naar het MBO. Het MBO kent 4 niveau s: 1. Assistentenopleiding 2. Basisberoepsopleiding 3. Vakopleiding 4. Middenkaderopleiding De basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot MBO niveau 1 en 2. De overige 3 leerwegen geven toegang tot MBO niveau 3 en 4 (mits de juiste afdeling is gevolgd bij de kaderberoepsgerichte leerweg. Bv. afdeling administratie MEAO). Wat voor gevolg heeft de keuze voor de stromen? Vanuit de natuurstroom kan de leerling doorstromen naar alle sectoren in de 4 e klas VMBO. Zij kunnen echter de vakken Frans (bij veel toeristische opleidingen heel handig) en aardrijkskunde niet meer kiezen op de 4 e. De leerlingen die kiezen voor de maatschappijstroom sluiten de sector Techniek uit. Voor doorstroom naar technische opleidingen van het MBO is dit een verplichte sector. Daarnaast is nask 2 voor verschillende opleidingen een heel goede basis (b.v. laboratoriumschool, apothekersassistente). Eventuele doorstroom naar Havo Voor eventuele doorstroom naar de havo is het van belang om te weten dat voor de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek nask1 en nask2 verplicht zijn. Voor doorstroom naar het profielen Cultuur en Maatschappij zijn ak, gs en du óf fa verplicht. Voor Economie en Maatschappij zijn ak, gs, ec en wi verplicht. 9

10 10

11 7.JAAROVERZICHT VMBO SCHOOLJAAR MAAND DATUM ACTIVITEIT September 6 Introductie 7 Introductie 8 Introductie 9 Start periode 1, start lessen Ouder info avond Oktober 15 Schoolsport - kampioenschappen 18 t/m 22 Herfstvakantie November 8 Start periode 2 11 Martinusdag 15 Cijferlijst en uitnodiging mentoravond 15 t/m 19 Verkort rooster i.v.m. lln.besprekingen Mentoravond 30 Vakdocentavond December 1 Vakdocentavond 13 t/m 17 Projectdagen 15 t/m 21 Skireis 20 t/m 31 Kerstvakantie Januari 17 t/m 21 Proefwerkweek 24 Start periode 3 31 Rapport en uitnodiging mentoravond 31 Verkort rooster i.v.m. rapportvergadering Februari 1 t/m 4 Verkort rooster i.v.m. rapportvergadering 4 Caroussel ( s middags) Mentoravond 11

12 Maart 7 t/m 11 Carnavalsvakantie uurouder info avond stromen 19 Open Dag 28 Start periode 4 April 8 Rapport en uitnodiging mentoravond 11 t/m 15 Verkort rooster i.v.m. rapportvergadering 15 Caroussel ( s middags) Mentoravond 21 Definitieve stroomkeuze 22 Sociale actie/projectdag 25 2 e Paasdag vrij Projectdagen Mei 2-6 Meivakantie Juni 2-3 Hemelvaart vrij 13 Pinkstermaandag vrij Proefwerkweek Inhaalproefwerken Juli 4-6 Overgangs vergaderingen 7 Projectdag 8 Overgangsrapport 11 Start Grote vakantie 11/7 t/m 26/8 12

13 8. Normen voor overgang naar vmbo-t 3 Op de vakken Ne Fa Du En Gs Ak Wi - NS1 Bi Ec Lv - Tn wordt de volgende norm toegepast: tegenover elk verliespunt moet een compensatiepunt staan (de lijst moet gemiddeld dus 6,0 of hoger zijn) 1 een leerling is bevorderd indien het aantal verliespunten maximaal 2,0 bedraagt (tenzij er 2,0 verliespunten bij de vakken Ne, En, wi voorkomen, dan komt de leerling alsnog in bespreking) een leerling wordt besproken wanneer hij/zij: a. 2,1 t/m 4,0 verliespunten heeft, waarbij de uitkomst kan zijn dat de leerling bevorderd wordt, ofwel dat de leerling moet doubleren ofwel dat de leerling doorstroomt naar een lager niveau. of b. 4,1 t/m 5,0 verliespunten: waarbij de inzet is: doubleren of doorstromen naar een lager niveau tenzij er argumenten zijn om anders te beslissen of c. wanneer hij 2,0 of meer verliespunten heeft voor de vakken TE HA - MU - LO In alle andere gevallen is de leerling afgewezen 1 Een 5,8 bijvoorbeeld is 0,2 verliespunt en een 6,4 bijvoorbeeld is 0,4 compensatiepunt. 13

14 9. AFSLUITING Nog even een paar woorden ter afsluiting. Welke mensen, op school, zijn dit jaar belangrijk voor je? De mentoren: T2a mevr. Ledoux en mevr. t Hart T2b mevr. Salomon en dhr. Aelmans T2c mevr. Lieverse en dhr. Vaessen T2d dhr. Schroder en dhr. Sweerts De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De coördinator: Mevr. Dreessen-van Hout De schooldecaan: Mevr. v. d. Bercken De sectordirecteur onderbouw en 4 VMBO-t: Dhr. te Braak Wij wensen jullie veel succes dit schooljaar. Zorg dat je een stevige basis legt. Heb je nog ideeën ter verbetering van dit boekje voor volgende schooljaren, laat het ons dan horen. We gaan er samen iets van maken! 14

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg. Sectorkeuze

Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg. Sectorkeuze Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg Sectorkeuze Aan de leerlingen en ouders van de klassen T3A, T3B, T3C en T3D Nieuwegein, 27 januari 2014 Kenmerk: VMBO/2014/069/Lc Betreft: sectorkeuze Binnenkort is

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

ì ì NET DAT BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK

ì ì NET DAT BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK ì ì NET DAT ì BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK HET WORDT HAVO! JE HEBT BESLOTEN OM VOLGEND JAAR DE OVERSTAP TE WAGEN VAN HET VMBO NAAR 4 HAVO Waarschijnlijk heb je over deze overstap veel

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

De reis van je leven start hier!

De reis van je leven start hier! Kom verder bij Gilde Opleidingen De reis van je leven start hier! Gilde Opleidingen maakt kiezen makkelijker Meld je nu aan p.2 p.3 p.4 Wij maken kiezen makkelijker p.6 Leren bij Gilde Opleidingen p.11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

havo-top! hv.penta.nl

havo-top! hv.penta.nl havo-top! In Hoogvliet start per 1 augustus 2015 een havo- TOP opleiding in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking tussen de PENTA business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond College

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8.

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8. Uilenhof Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior Schoolondersteuningsplan 2014-2015 CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven 8 4205AK Gorinchem Inhoud Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV... 3 Missie en Visie

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

gebied? Ben je organiseren? jou!

gebied? Ben je organiseren? jou! RENSKE KIEST secretarieel Vind je het leuk om dienstverlenend bezig te zijn op secretarieel gebied? Ben je stressbestendig en veelzijdig en kun je werken in teamverband? Vind je het leuk om te organiseren?

Nadere informatie

AANMELDING & PLAATSING ZORG BELANGRIJKE DATA

AANMELDING & PLAATSING ZORG BELANGRIJKE DATA JOHAN DE WITT ALGEMENE INFORMATIE AANMELDING & PLAATSING ONDERWIJS OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT KLACHTEN SCHOOLREGELS ORGANISATIE OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

BANEN- & SCHOLINGSMARKT

BANEN- & SCHOLINGSMARKT BANEN- & SCHOLINGSMARKT 9 december 2013 19.00-21.30 uur PENTA college CSG De Oude Maas De Ritte 2 3201 LE Spijkenisse Telefoon: 0181-623400 Email: om@penta.nl Website: www.om.penta.nl L. Oortwijn Een jubilerende

Nadere informatie